LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto AIKA klo 17:00-17:35 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 94 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 95 RAKENNUSLUPA NRO R, TREDU KIINTEISTÖT OY 5 96 ILMOITUSASIAT 13

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ojala Juhani 17:00-17:35 puheenjohtaja Rautkivi Jouko 17:00-17:35 varapuheenjohtaja Haapasalmi Anita 17:00-17:35 jäsen Halme Riitta 17:00-17:35 jäsen Harjumäki Maria 17:00-17:35 jäsen Jakovuori Reijo 17:00-17:35 jäsen Kiehelä Silja 17:00-17:35 jäsen Kotiranta Jouni 17:00-17:35 jäsen Seppänen Tuija 17:00-17:35 jäsen Tolvanen Matti 17:00-17:35 jäsen Tikkanen Juha 17:00-17:35 varajäsen POISSA Kuisma Tapio jäsen MUU Söderström Päivi 17:00-17:35 khall edustaja Rasimus Ilari 17:00-17:35 kaav.pääll./esittelijä Hämäläinen Risto 17:00-17:35 joht.rak.tarkastaja/esittelijä Levonmaa Tiia 17:00-17:35 vs tekninen johtaja Saari Oskari 17:00-17:35 nuorisovalt. varaedustaja Marttila Aino-Kaisa 17:00-17:35 hallintopäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Juhani Ojala Puheenjohtaja Aino-Kaisa Marttila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Maria Harjumäki Silja Kiehelä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aino-Kaisa Marttila, hallintopäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KAAVRAKJ Kaavoitus- ja rakennusjaoston kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kaavoitus- ja rakennusjaoston päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenistä. TEKN Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TEKN /AM/am

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KAAVRAKJ Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Maria Harjumäen ja Silja Kiehelän. TEKN Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Maria Harjumäen ja Silja Kiehelän. TEKN /AM/am

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto RAKENNUSLUPA NRO R, TREDU KIINTEISTÖT OY 2173/ /2015 KAAVRAKJ ASIA Rakennuslupa nro R RAKENNUSPAIKKA Kortteli 806 Vaihmala, Valkeakoskentie 19,37500 LEMPÄÄLÄ Pinta-ala 6936 m² ( koko rakennuspaikan pinta-ala m²) Rakennuspaikka muodostuu Vaihmalan kylän tiloista 1:14, 1:68, 1:86, 1:87, 1:88, 1:127, 6:4 ja osaa tilasta 1:128, lisäksi rakennuspaikkaan kuuluu osa ELY- keskuksen omistamasta tilasta Yleinentie RAKENTAMISMÄÄRÄYS YO, opetustoimintaa palvelevien rakennusten alue.alueelle saa rakentaa yhden asunnon. Asemakaava Sallittu kerrosala kem² Kerrosluku III HAKIJA TREDU - kiinteistöt Oy PL 487, Tampere Frenkellinaukio 2 Dp, TAMPERE TOIMENPIDE Opisto- ja lukiorakennuksen laajennus ja perusparannus, lintutornin, jätekatosksen/varaston ja grillikodan rakentaminen sekä vanhojen rakennusten purku. RAKENTAMINEN Laajennus + huoltorakennus 5371 m² Vanhanosan peruskorjaus 4020 m² Tilavuus laajennus m³ Tilavuus vanhaosa m³ Paloluokka P1 PÄÄSUUNNITTELIJA Vesala Airi Tellervo, arkkitehti RAKENNUSSUUNNITTELIJA von Boehm Aarne, arkkitehti RAKENNESUUNNITTELIJA Pennanen Tapani, ri LVI - SUUNNITTELIJA Salonen Pekka, LVI- insinööri

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto KUULEMINEN Kunta kuullut naapurit lehtikuulutuksella ja kirjeillä.huomautuksia ei ole jätetty. Lempäälän kunnalla ei rajanaapurina (kiinteistö Lemola ) ole huomautettavaa rakennushankkeesta. Lempäälässä Soili Lampinen, kaavoitusarkkitehti SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKKA Rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokka MRL 120 e - Pääsuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - rakennussuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - rakennesuunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä - LVI- suunnittelija, vaativa suunnittelutehtävä Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka MRL 122 c - vastaava työnjohtaja, vaativa työnjohtotehtävä - kvv- työnjohtaja, vaativa työnjohtotehtävä - iv-työnjohtaja, vaativa työnjohtotehtävä POIKKEAMINEN Vähäisenä poikkeamisena myönnetään liikuntasalin kulman sijoittuminen noin 4 metriä istutettavalle tontinosalle. LAUSUNNOT ELY-KESKUS Lausunto pvm: Lausunnontulo: ehdollinen ELY- keskus edellyttää, että Lempäälän kunta tekee viipymättä asemakaava-alueella maantie 3041 maankäyttö- ja rakennuslain 86 a mukaisen kadunpitopäätöksen, kun alueen asemakaavamuutos on saanut lainvoiman. Tontin toimintojen sijoittaminen nykyiselle maantiealueelle ei saa vaarantaa maantien 3041 rakenteita eikä ajoneuvo- ja kevyttä liikennettä ei kaava-alueen kohdalla eikä sen ulkopuolellakaan. Rakentaminen ja alueen käyttö eivät saa haitata maantien 3041 kuivatusta ja tienpitoa.mahdollisten muutosten tekeminen maantien kuivatusjärjestelmiin ja muihin rakenteisiin on tontin rakentajan vastuulla. Tontin rakentamisesta maantielle mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden korjaaminen kuuluu alueen rakentajalle. Rakentajan on hoidettava mahdollisesti tällä hetkellä tiealueella olevien kaapeleiden, johtojen ja pylväiden siirrot sekä haettava luvat näille siirroille. PELASTUSVIRANOMAINEN Lausunto pvm

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Lausunnon tulos: ehdollinen Kohteen paloilmoitinlaitteisto on laajennettava koko kiinteistöön Kohde varustettava kattavasti poistumisreittivalaistusjärjestelmällä Savunpoisto oltava porrashuoneissa 0.5 m², liikuntasalissa ja kokoontumistila 0.5 % lattia-alasta. Alkusammutus pikapalopostein ja käsisammuttimin Kohde tulee varustaa kauttaaltaan varmennetulla kuulutusjärjestelmällä. Varmistettava VIRVE- verkon sisäpeitto rakennuksessa. Pelastusviranomaiselle tulee esittää seuraavat erityissuunnitelmat/selvitykset: - automaattisen paloilmoittimen toteutuspöytäkirja.hyväksyttävä pelastusviranomaisella. - poistumisvalaistussuunnitelma, laaditaan kohteeseen. - savunpoistosuunnitelma: osoitettu lupapiirustuksissa. - kuulutusjärjestelmän suunnitelmat hyväksyttävä pelastusviranomaisella. - suunnittelija tulee osoittaa muihinkin kokoontumistiloihin kuin liikuntasaliin suurin sallittu henkilömäärä. Paloaluekaavio päivitettävä vastaamaan pohjapiirustuksia. VESIHUOLTOLAITOS Lausuntopvm: Lausunnon tulos: puollettu Kiinteistö sijaitsee Lempäälän Vesi-liikelaitoksen toiminta-alueella. Vesijohto laajennukselle nykyisen vesimittarin kautta.jätevedet liitetään jätevesipumppaamon etukaivoon liitekartan mukaisesti. Kiinteistö on liitettävä vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Jätevesiviemärin liitoskorkeus = Padotuskorkeus= Korkeudet on annettu N2000- korkeusjärjestelmässä. Vesimittarin tulee sijaita tilassa, jossa on lattiakaivo Vesijohdon liitoskohdan painetaso= kpa. Perustusten kuivatusvedet ja pintavedet johdetaan ympäristöviranomaisen ohjeen mukaisesti. Liittymissopimus tulee tehdä Lempäälän Vesi-liikelaitoksen kanssa ennen liitostöihin ryhtymistä. KAAVOITUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Rakennuspaikka sijaitsee Lempäälä-Mäyhäjärven I-luokan pohjavesialueella, joka on yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeä. Lempäälän Vesi-liikelaitoksen pohjavedenottamo sijaitsee n. 200 m etäisyydellä kaakon suuntaan. Rakentamisessa on tärkeää huomioida pohjaveden suojelunäkökohdat. Lisäksi kohde sijaitsee Natura 2000-verkostoon kuuluvan Ahtialanjärven rannalla.

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Rakentamisessa tulee noudattaa kokonaisuudessaan laadittua selvitystä (Ramboll ) pohjavesivaikutusten arvioinnista ja hallinnasta ja siinä luvussa 4 ( ) esitettyjä toimenpiteitä pohjaveden suojelemiseksi. Lisäksi rakentamisessa tulee huomioida laadittu maaperän pilaantuneisuusselvitys (Geopalvelu Oy ) ja Pirkanmaan Ely-keskuksen siitä antama lausunto/päätös (valmisteltavana, tilanne ). Hulevesien johtamisen ja hallinnan osalta tulee esittää tarkempi suunnitelma hyvissä ajoin ennen kyseisiin rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä. Pohjavesiselvityksessä (Ramboll ) todetaan, että pysäköintialueiden hulevesien sisältämien epäpuhtauksien vuoksi, pysäköintialueelle toteutettava hulevesiratkaisu tulee varustaa riittävällä esikäsittelyllä. Toteutettava esikäsittelyratkaisu ja jäteveden purkupaikka tulee esittää tarkemmassa hulevesisuunnitelmassa. Erottimien valinta- ja mitoitusperusteissa tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman D1, liitettä 6. Puhtaat hulevedet, kuten rakennusten kattovedet tulee pyrkiä imeyttämään maaperään. Purkutöiden jätehuolto on järjestettävä asianmukaisesti jätelaki ja ympäristönsuojelunäkökohdat huomioon ottaen. Toiminnassa syntyvistä jätteistä ja niiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn on pidettävä kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä viranomaiselle. Maaperän pilaantuneisuusselvityksen (Geopalvelu Oy ) mukaisesti purkutöissä on huomioitava purettavan rakennuksen alla olevan maaperän todennäköinen pilaantuneisuus ja maaperän puhdistustoimet. Maaperän puhdistamisesta on oltava yhteydessä (ilmoitus) ympäristönsuojelulain mukaiseen valtion valvontaviranomaiseen (Pirkanmaan Ely-keskukseen) hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista. Jätetilaan esitetyn vaarallisten jätteiden säilytystilan osalta on huomioitava Lempäälän kunnan ympäristönsuojelumääräysten 9, jonka mukaan: "Sisätiloissa kemikaalisäiliöt sekä kemikaali- ja vaarallisten jätteiden astiat on säilytettävä siten, että kemikaalit ja vaaralliset jätteet eivät pääse viemäriin tai maaperään. Varastotilan on oltava allastettu ja lattian pinnoitteen kemikaalien vaikutusta kestävä. Suoja-altaan tilavuus on mitoitettava säiliön koon ja kemikaalin vaarallisuuden mukaan tai vähintään suurimman astian tilavuuden mukaiseksi." Perustelut Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6, 7, 14, 16, 17, 136 Jätelaki (646/2011) Lempäälän kunnan ympäristönsuojelumääräykset: 9 TERVEYSTARKASTAJA Lausuntopvm: Lausunnon tulos: ehdollinen Koulun opetustiloista on tehtävä terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus terveystarkastajalle viimeistään 4 viikkoa ennen rakennuksen käyttöönottoa. Koulun elintarvikehuoneistosta tulee tehdä 4 viikkoa ennen rakennuksen

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto käyttöönottoa ilmoitus elintarvikelain mukaisesta elintarvikehuoneistosta. LEMPÄÄLÄN VAMMAISNEUVOSTO Lausuntopvm: Lausunnon tulos: ehdollinen Juhlasalin esiintymis-/näyttämörakenteen esteettömyyteen kiinnitettävä huomiota, esim. teleskooppirakenteisella luiskalla. Iltakäyttöaikainen sisäänpääsy tulee olla esteetön. Osa inva wc- tiloista tulee suunnitella siten, että tilassa huomioidaan vaikeavammaisten ja avustajien tilantarve, kun käytössä on nostolaite. Piha-alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon eri tavoin liikuntaesteisten tarpeet ja ulkoalueiden saavutettavuus. Lisäksi Vammaisneuvosto esittää harkittavaksi äänimajakoiden ja opastavien metalliliuskojen asentamista helpottamaan näkövammaisten suunnistamista sisätiloissa LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ Lausuntopvm: Lausunnon tulos: ehdollinen Tredu alueen rakentamisessa tulisi huomioida kaavassa huomioidut johtoreittivaraukset ja näillä alueilla sijaitsevilla johdoilla tulisi olla vapaa pääsy kiinteitä rakenteita rikkomatta.maakaasuverkon alueella tulee mahdolliset suojalaatat huomioida liikennöidyillä alueilla. PIRKANMAAN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS Lausunto pvm: Lausunnon tulos: puollettu LIITTEET Valtakirja hallintaoikeuden selvitys kaupparekisteriote vesijohto- ja viemäriliitoslausunto kaavaote ja määräykset ulkoväriselvitys pääpiirustukset rakennushankeilmoitus Liite: sijaintia osoittava kartta, asemapiirroksen pienennös Esittelijä: Johtava rakennustarkastaja Risto Hämäläinen Lisätietoja: Risto Hämäläinen Puh Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää myöntää maankäyttö- ja rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella haetun luvan ja vahvistaa esitetyt pääpiirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin: Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: - vastaava työnjohtaja

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto kvv- työnjohtaja - ilmanvaihtotöiden työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: - rakennepiirustukset - kvv- suunnitelmat - iv- suunnitelmat - käyttö- ja huolto-ohje - palokatkosuunnitelma - pinnantasaussuunnitelma - hulevesisuunnitelma Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: - rakennuksen paikan merkitseminen - aloitusilmoitus - sijaintikatselmus - aloituskokous - rakennekatselmus - käyttöönottokatselmus - loppukatselmus MUUT LUPAMÄÄRÄYKSET Lausunnoissa annetut ehdot tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa. Kunnan on tehtävä viipymättä ELY- keskuksen lausunnossaan edellyttämä maankäyttö- ja rakennuslain 86 a mukainen kadunpitopäätös, kun alueen asemakaavamuutos on saanut lainvoiman. Rakennuttajan tulee käynnistää prosessi, jolla se saa omistukseensa ELY-keskuksen omistuksessa olevan rakennusalueelle sijoittuvan maa-alueen ennen rakennustöiden aloittamista. Rakentamisessa on huomioitava Ahtialanjärven Natura-alueen aiheuttamat rajoitukset lintujen pesimäaikana. Koulun opetustiloista on tehtävä terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus terveystarkastajalle viimeistään 4 viikkoa ennen rakennuksen käyttöönottoa. Koulun elintarvikehuoneistosta tulee tehdä 4 viikkoa ennen rakennuksen käyttöönottoa ilmoitus elintarvikelain mukaisesta elintarvikehuoneistosta. Vastaavan työnjohtajan on ennen töiden aloittamista tiedotettava koneurakoitsijat siitä, että työmaa sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella ja tarkastettava ennen kaivutöiden aloittamista maansiirtokoneet öljyvuotojen varalta.vuotavien koneiden pääsy rakennuspaikalle on kiellettyä. Työmaalla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja sailyttämistä varten.

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Hankkeesta tulee laatia palokatkosuunnitelma. Hankkeeseen ryhtyvän tulee tilata tilata Pirkanmaan pelastuslaitokselta erityinen palotarkastus hankkeen käyttöönoton yhteydessä ennen rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottokatselmusta. Rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi tulee esittää tontin pinnantasaussuunnitelma ennen hankkeen aloituskokousta.pinnantasaussuunnitelmassa tulee esittää pihan korkeusasemat, sadevesijärjestelmät, pintamateriaalit ja sekä mahdollisesti asemakaavan vaatimat istutukset. Maanpinnan korkeusasemat tulee tarvittaessa esittää poikkileikkauksin.mahdolliset pengerrykset tulee tehdä muualla kuin tontin rajoilla. Energiaselvityksestä puuttuu kesäajan huonelämpötilan laskenta. Laskelma tulee toimittaa rakennusvalvontaan aloituskokoukseen mennessä. Ennen työskentelyä maantien 3041 puoleisella parkkipaikka-alueella tulee rakennuttajan olla yhteydessä Lempäälän Lämpö Oy:hyn.Selvitettävä maakaasulinjan tarkka sijainti, saada ohjeistus linjan suojauksesta ja hyväksyttää tukimuurin rakenne. Tukimuurin suunnitelmat tulee hyväksyttää myös rakennusvalvonnassa. Lupakohteen tärkeys huomioiden määrätään, että hankkeesta on ennen rakennustöiden aloittamista pidettävä aloituskokous. Aloituskokouksen ajankohdasta on sovittava rakennustarkastajan kanssa.sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja paikalle kutsutaan: - rakennushankkeeseen ryhtyvä - rakennusvalvontaviranomainen - kohteen pääsuunnittelija - rakennustöiden vastaava työnjohtaja(oltava hyväksyttynä) Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annetut määräykset.rakennustöiden vastaavien työnjohtajien on pidettävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 77 mukaista tarkastusasiakirjaa, josta rakennustöiden tarkastusasiakirjaa, joista rakennustöiden vastaavatyönjohtaja luovuttaa kopion rakennuksen käyttöönoton yhteydessä ja lopullisen tarkastusasiakirjan viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennuksen alapohja tulee toteuttaa siten, että maaperässä esiintyvä radon ei pääse tunkeutumaan rakennuksen sisätiloihin. Hankkeeseen ryhtyvä tilaa Työsuojeluhallinnosta työsuojelun tarkastuksen ennen rakennuksen käyttöönottoa. Rakennukseen ja/tai tulotieltä näkyvään paikkaan on laitettava talon osoitekilpi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai kyltti, jos rakentaminen tai muu toimenpide kestää vähintään kaksi kuukautta tai aiheuttaa

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto olennaisen muutoksen ympäristössä. Työmaataulusta tai - kyltistä tulee ilmetä rakennustyön kohde, työstä vastaavat tahot ja yhteystiedot sekä kohteen valmistumisajankohta. Työn aloittaminen Työtä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on saanut lainvoiman. Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty. Luvan voimassaolo Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei rakennusvalvontaviranomainen hakemuksesta erityisistä syistä pidennä sen voimassaoloaikaa. Rakennuslupapiirustukset Piirustuksista ei saa poiketa ilman rakennusvalvonnan suostumusta tai lupaa. Luvanhakijoille luovutetut rakennuslupa-asiakirjat on säilytettävä kiinteistöllä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastuksesta (MRL 149). Täytäntöönpano: päätöksen julkipano ote ja asiakirjat hakija ELY- keskus Lempäälän Lämpö Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. TEKN /AM/am Liitteet ASEMAPIIRROKSEN PIENENNÖS

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto ILMOITUSASIAT KAAVRAKJ a) Kaavoituspäällikön päätös - nro 3/15: Lempäälän keskustan kaava-alueiden hulevesiselvityksen hankinta b) Kiinteistöinsinöörin päätökset - nro 15/15: Omakotitontin varaaminen ja myyminen, Puntarpää 267/3, Ossi ja Kristiina Riikola - nro 16/15: Etuosto-oikeuden käyttö kiinteistökaupoissa ajalla , nrot Lempäälän kunta ei käytä etuosto-oikeutta ko kiinteistökaupoissa. c) Johtavan rakennustarkastajan päätökset - nro 7/15: Hannu Lahti / poikkeamislupa / vesi wc:n rakentaminen / suostuu hakemukseen - nro 8/15: Pitkänen Sami ja Miia-Susanna / poikkeamislupa / paritalon rakentaminen / suostuu hakemukseen - nro 9/15: Timo, Matti ja Janne Kämäräinen / poikkeamislupa / kolmeasuntoisen rivitalon rakentaminen / suostuu hakemukseen d) Rakennusvalvonnassa myönnetyt luvat ajalla Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. TEKN Päätös KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. TEKN /AM/am

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ LEMPÄÄLÄN KUNTA Kaavoitus- ja rakennusjaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) Pykälät 93, 94, 96 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttölainL 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: LEMPÄÄLÄN KUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA PL 36, LEMPÄÄLÄ puh. (03) , fax (03) , sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna puh (vaihde), telekopio , virastoposti: Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät 95 Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika osoite ja postiosoite: päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomio-istuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkir jaan

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ MUUTOKSENHAKU kaava-asiassa, Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja Pöytäkirjan :n kohdalla tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea Hämeenlinnan hallinto-oi keu del ta siihen muutosta kirjallisin kunnallisvalituksin. Vailtuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syn ty nyt valitusperusteet virheellisessä järjestyksessä, että päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai pää tös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valtiusaika Valitusviranomainen ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA puh (vaihde) fax sähköposti aukioloaika ma-pe kello Valitusaika 30 pv Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitus on tehtävä kolmekymmenen (30) päivän kuluessa nähtäville asettamisesta. Valitusaika päät tyy Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Valituskirjel mä Pvm Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviran omai selle, on ilmoitettava - valittajan nimi ja asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos kevat il moi tukset va lit ta jalle voidaan toimittaa. - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myön laatijan asuinkunta. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittami nen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan päät ty mistä. Jos va li tus ajan vii mei nen päi vä on py häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan nus aatto tai arki lau antai, saa vali tus asiakirjat toi mittaa ensim mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat on toimitettava niin ajoissa, että ne ehtivät pe rille va litusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä kel lo Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak suista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden käyntimak sua, joka on hallinto-oikeudessa 89. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palve lussuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oi keus muuttaa päätöstä muutoksenhaki jan eduksi. Liitetään pöytäkirjaan ja otteeseen

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS

KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS Kaavoitus- ja rakennusjaosto 38 05.03.2015 KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS KAAVRAKJ 05.03.2015 38 ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Kulju,

Lisätiedot

TOIMENPIDE Kaksi yksikerroksista ja yksi kaksikerroksinen rivitalo, väes tön suo ja ra kennus sekä maisematyölupa

TOIMENPIDE Kaksi yksikerroksista ja yksi kaksikerroksinen rivitalo, väes tön suo ja ra kennus sekä maisematyölupa Kaavoitus- ja rakennusjaosto 43 09.04.2015 RAKENNUSLUPA NRO 15-55-R, AS OY LEMPÄÄLÄN RUISKAUNOKKI KAAVRAKJ 09.04.2015 43 ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Maakala, 418-436-0001-0019 Maakalantie 22, 37500

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 17:00-19:20 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Aika: 09.04.2014 klo 17:30-18:15 Paikka: Kokoushuone 3, Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 16 Kokouksen järjestäytyminen 3 17 Viranhaltijan päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Tontin pinta-ala 3879,00 m² 04600 MÄNTSÄLÄ

Tontin pinta-ala 3879,00 m² 04600 MÄNTSÄLÄ Lupanumero 2014-0035 Sivu 1 Hakija Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 505-407-0011-1547 Kaupunginosa/kylä Mäntsälä Tilan nimi K217T1 RN:o 11:1547 Kortteli

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 Kokousaika Tiistaina 19.6.2012 klo 18.30-19.24 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Leiponen Markku

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62 Ympäristölautakunta 28.05.2009 AIKA 28.05.2009 klo 17:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURKAA

ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURKAA ITÄ-SUOMEN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 4368/14 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 7.7.2014 10758/14/4114 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu Tekninen lautakunta Aika 19.3.2014 klo 16.00 19.23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 14 Teknisen toimen käyttötalouden toteutuma vuodelta 2013 23 15 Toimistotyöntekijän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 124. Otsikko Sivu 93 Lausuntopyyntö Valtimon kunnan

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 124. Otsikko Sivu 93 Lausuntopyyntö Valtimon kunnan RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 124 Tekninenlautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 16:00-19:42 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 Lausuntopyyntö Valtimon kunnan 126

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368 Kunnanhallitus 17.07.2012 ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 371 162 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 372 163 Lausunto Ristijärven

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina 20.8.2013 klo 16.00-19.38 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot