Copyright Isto Jokinen 2013 MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille PAOJ 2. Isto Jokinen 2013 SISÄLTÖ. Pinta-alojen laskeminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Copyright Isto Jokinen 2013 MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille PAOJ 2. Isto Jokinen 2013 SISÄLTÖ. Pinta-alojen laskeminen"

Transkriptio

1 Copyright Isto Jokinen 01 MTEMTIIKK Matematiikkaa pintakäsittelijöille POJ. Isto Jokinen 01 SISÄLTÖ Pinta-alojen laskeminen Tilavuuksien laskeminen Prosenttilaskut Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 1

2 Copyright Isto Jokinen 01 PINT-LOJEN LSKEMINEN Pintakäsittelyalan työtehtävissä on pintaalojen laskeminen keskeisin osa matematiikasta. Sitä tarvitaan mm: - Kun arvioiaan maalauskohteen ajan- ja materiaalien kulutusta - Kun lasketaan maalaustyöstä, jonka hinta perustuu maalattuun pinta-alaan - Kun lasketaan työntekijän palkkaa silloin kun palkkaan vaikuttaa maalattu pinta-ala - Kun lasketaan pinnoituksessa tarvittavaa sähkövirtaa. Pinta-ala on pituusmitta toisessa potenssissa. Yleisin käytettävä pinta-alan yksikkö on m eli neliömetri. Sitä käytetään mm. - Ilmoitettaessa asuintilojen pinta-aloja - Laskettaessa maalattavia pinta-aloja Muita yleisesti käytettäviä yksiköitä ovat m, cm, mm ja km. Maapinta-aloista käytetään usein myös yksiköitä hehtaari ( ha ) ja aari ( a ). 1 ha = m ja 1 a = 100 m Yksiulotteisuus Pituusmitta on yksiulotteinen. Esim. kuvan viivan pituus on 0,08 metriä. MONIMUOTOISEN PINNN PINT-L Monimuotoisen pinnan pinta-alaa ei voia laskea laskukaavalla, vaan sen pinta pitää paloitella pieniin osiin ja laskea osien pintaalat yhteen. Esimerkki 1. Kaksiulotteisuus Pinta-ala on kaksiulotteinen. Pinta-alan suuruus riippuu siitä miten ison alan pinta peittää. Esim. kuvan laatikon sivun pinta-ala on 0,00 m. Pinta-ala voiaan laskea vain pienissä osissa, eikä koskaan täysin tarkkaan. Mitä pienempiin osiin ala paloitellaan, sitä tarkempi tulos saaaan. Pinta-ala lasketaan laskemalla yhteen neliöien määrä. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

3 Copyright Isto Jokinen 01 SÄÄNNÖNMUKINEN PINT-L Säännönmukaisten pintojen pinta-alat voiaan laskea tarkasti laskukaavojen avulla. Säännönmukaisia pintoja ovat mm: neliö, suorakulmio, kolmio, suunnikas, puolisuunnikas, ympyrä, lieriö, kartio ja pyramii MITTYKSIKÖT PINT- LLSKUISS Piirustuksissa mitat ilmoitetaan millimetreinä ellei toisin ole ilmoitettu. Pinta-alaa laskettaessa on millimetrimitat muutettava ennen pinta-alan laskemista siihen pituusyksikköön jonka neliönä pinta-alan tulos halutaan. Esimerkiksi jos mitat on annettu millimetreinä ja tulos halutaan neliömetreinä, niin millimetrimitat muutetaan ensin metreiksi ja tämän jälkeen pinta-ala lasketaan näistä metrimitoista. Taulukko. Mittayksiköistä toisiksi: MILLIMETREISTÄ METREIKSI 1 m = 1000 mm, joten millimetrimitta muutetaan metrimitaksi jakamalla se tuhannella. Esimerkkejä muunnoksista alla olevassa taulukossa. mm ,5, 1,8 15, 110 0,85 0,05 0,000 MITTYKSIKÖISTÄ TOISIKSI Pituusyksikköjä cm ja m käytetään yleisesti, vaikka niien käyttöä tulisi pyrkiä välttämään. Taulukossa.yleisimpiä mittayksikköjä muunnettuna metreiksi. m 1 km m m cm mm um , ,0018 0,018 0, , 10-0,004 0,04 0,4 4, ,015 0,15 1, , 10-0, ,0015 1, , , Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

4 Copyright Isto Jokinen 01 NELIÖN PINT-LN LSKEMINEN Neliössä kaikki sivut ovat saman mittaisia ja kulmat suoria. SUORKULMION PINT-LN LSKEMINEN Suorakulmiossa kulmat ovat suoria ja sivuparit keskenään samanmittaisia. Neliön pinta-ala lasketaan kaavalla: Suorakulman pinta-ala lasketaan kaavalla: a a Esimerkki. Neliön sivun pituus on, metriä. Mikä on neliön pinta-ala? Esimerkki 5. Suorakulmaisen pihan mitat ovat Mikä on pihan pinta-ala?,m 10,4m 1,5m 8m 50m Esimerkki. Rakennuspiirustuksessa vaatehuone on neliön muotoinen ja sivujen mitta on 800. Mikä vaatehuoneen pinta-ala on yksikössä m? 0,8m 0,64m KOLMION PINT-LN LSKEMINEN Suorakulmaisessa kolmiossa on suorasta kulmasta alkavat kateetit ja niien toisia päitä yhistävä hypotenuusa. Esimerkki 4. Neliönmuotoisen pihavaraston pinta-ala voi olla 9,9 m. Mikä on varaston sivujen pituus? a 9,9m, 146m Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 4

5 Copyright Isto Jokinen 01 Suorakulmaisen kolmion pinta-ala lasketaan kaavalla: Esimerkki 6. a Suorakulmaisen kolmion sivujen pituuet ovat 100 ja 800. mikä on kolmion pinta-ala? Suunnikkaan pinta-ala lasketaan kaavalla: Esimerkki 8. a c Suunnikkaan sivujen pituuet ovat: a=180, =60 ja c= 60. Mikä on suunnikkaan pinta-ala? 1,m Esimerkki 7. 0,8m 0,48m 0,18m 0,01m 0,6m 1,m 0,06m Suorakulmaisen kolmion pinta-ala on 18 m ja korkeus 1,5 m. Mikä on kolmion leveys? a a 18m 4m 1,5m PUOLISUUNNIKKN PINT- LN LSKEMINEN Puolisuunnikkaassa sivut a ja c ovat samansuuntaisia. Sivu on suorassa kulmassa sivuihin a ja c nähen. Kuva: Puolisuunnikas SUUNNIKKN PINT-LN LSKEMINEN Suunnikkaassa sivut a ja c ovat keskenään samansuuntaisia. Sivu on sivujen a ja c etäisyys. Puolisuunnikkaan pinta-ala voiaan laskea kaavalla: a tai a c : a Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 5

6 Copyright Isto Jokinen 01 Esimerkki 9. Puolisuunnikkaan mitat ovat: a=1500; =800;c=1000. Mikä on puolisuunnikkaan ala? a c ,8m 0,5m 1,5 m 0,8m 1m YMPYRÄN L Ympyrän pinta-ala voiaan laskea joko ympyrän halkaisijan tai säteen avulla. Ympyrän säe ( r ) on ½ ympyrän halkaisijasta ( ). Esim. 10. Ympyrän halkaisija on 5 m. Mikä on sen pinta-ala? 5m 4 YMPYRÄN PIIRI Ympyrän piiri ( P ) on: P 96m Esim. 11. Ympyrän ala on 10 m. Mikä on sen halkaisija ja piiri? m 4 1.6m tai 4 r r P 8, 8m Esim. 1. Ympyrän piiri on 400m. Mikä on ympyrän pinta-ala, säe ja halkaisija? P P 400m 17, m 17,m r 6, 66m s r 6,66m 17 m Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 6

7 Copyright Isto Jokinen 01 PINT-LYKSIKKÖJEN MUUNTMINEN Pinta-alaa laskettaessa on laskun tulos annettava siinä yksikössä missä se halutaan. Jos yksikköä ei erikseen mainita annetaan vastaus neliömetreinä. Metallipinnoitustöissä käytetään usein yksikköä m. Muita käytetään hyvin harvoin. Muunnettaessa pinta-alayksikköä pilkku siirtyy aina kahen numeron yli. m m cm mm 0,01, , , , , , , PINT-LN JKMINEN Usein pinta-alaa ei voia laskea suoraan koska se voi muoostua useasta osasta tai sitten ulkomitoista pitää vähentää pinnan osia. Esim. 1. Pinta jaetaan osiin jotka voiaan laskea erikseen. Piirustuksiin merkitään tarpeellinen määrä mittoja, mutta ei kaikkia. nnettujen mittojen avulla voiaan kuitenkin loput mitat laskea. Tässä tapauksessa 1 voiaan laskea suoraan annetuista mitoista. ja :n laskemiseen sen sijaan tarvitaan sivujen mittojen omaa laskemista. :n pystysuoramitta on,m-,8m. :n pystysuoramitta on,m-,8m ja vaakasuoramitta 4,5m-,7m. Lattian pinta-ala on: 1 1,5m,8m 1, 6 4 m,7m 0,4m 1, 08m 1,8 m 0,4m 0, 7m 1,6m 1,08m 0,7m 14,4m OSIEN VÄHENTÄMINEN PINT- LST Maalattavassa tuotteessa voi olla reikiä joita ei maalata. Huoneien seinissä voi olla ovia ja ikkunoita joita ei lasketa maalattavaan pintaalaan. Tällöin on järkevää laskea ulkopintaala ja vähentää siitä pinnat joita ei maalata. Esim. 14. Laske kuvan levyn pinnoitettava pinta-ala. Musta osa on aukko pinnassa. Huoneen lattia jaetaan kolmeen osaan joien pinta-alat voiaan laskea erikseen laskukaavojen avulla. Lopuksi osat summataan yhteen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 7

8 Copyright Isto Jokinen 01 ulkomitat aukko ulkmitat 0,m 0,5m 0,075m Esimerkki 15. Laske kuution pinta-ala yksiköissä m ja m kun sen sivun pituus on 600. a) Yksikössä m : aukko 0,1m 0,15m 0,015m 6 0,6m,16m 0,06m 0,075m 6m 0,015m Eellisissä esimerkeissä laskettavat pinta-alat olivat yhessä tasossa ( tasogeometria ). KOLMIULOTTEISET KPPLEET Hyvin usein jouutaan laskemaan pinta-aloja kolmiulotteisista kappaleista. Näitä ovat mm. kuutio, suorakulmainen särmiö, kiila, pyramii, pallo, puolipallo ja lieriö. Pintaaloja lasketaan usein myös profiileista joita ovat mm. lauta, lista, putki ja erilaiset palkit. KUUTION PINT-L Kuutiossa on kuusi pintaa jossa kaikki sivut ovat saman mittaisia: ) Yksikössä m : 6 6m 16m Esimerkki 16. Kuution pinta-ala on 1,15m. Mikä on kuution sivun pituus? kuutio kuutio 6 a a 0, 45m 6 SUORKULMISEN SÄRMIÖN PINT-L Suorakulmaisessa särmiössä on kolme keskenään ienttistä sivuparia ja yhteensä 6 sivua. Kuva. Suorakulmainen särmiö Kuva: Kuutio Suorakulmaisen särmiön sivujen yhteenlaskettu pinta-ala on. Kuution sivujen yhteenlaskettu pinta-ala on: 6 a a a c c Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 8

9 Copyright Isto Jokinen 01 Esimerkki 16: Laske kuvan suorakulmaisen särmiön pinta-ala yksikössä m. Esimerkki 18. Laske kuvan kiilan sivujen kokonaispinta-ala yksikössä m. 1,5 m (1m 0,4m 1m 0,4m) 5m 1,5 m Esimerkki 17: Laske kuvan suorakulmaisen särmiön pinta-ala yksikössä m. Kolmiosärmiö on kuvattu piirustuksessa yhensuuntaisprojektioina. Sivuja vasemmalta, päältä ja alta on kutakin vain yksi. Sivut eestä ja takaa ovat keskenään samanlaisia. lat lasketaan erikseen : vasemmalta m 0,5m 1,5m alta m 0,5m 1m,5m (6m 10m),5m 00m 6m 10m KOLMIOSÄRMIÖN PINT-L Kolmiosärmiöllä tarkoitetaan suorakulmaista särmiötä joka on puolitettu kahteen osaan niin, että sivusta katsottuna se näyttää kolmiolta. Sillä on viisi pintaa, joista kolme on suorakulmion muotoisia ja kaksi kolmion muotoisia. Jos kolmion hypotenuusan mittaa ei ole annettu on se laskettava Pythagoraan - lauseen avulla, jotta yhen suorakulmio pinta saaaan laskettua. Kahen muun suorakulmion ja kolmioien pinta-alat saaaan laskettua suoraan. eestä takaa m m 6m päältä on hankalampi laskea, koska se on c 0,5 m. Mittaa c ei ole annettu. Se voiaan laske ainoastaan Pythagoraan lauseen avulla, joka on: c:ksi saaaan: c a c m m 1m, 6m päältä,6m 0,5m 1, 8m yhteensä ( 1, ,8) m 10,m Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 9

10 Copyright Isto Jokinen 01 LIERIÖN PINT-L Kuva: Lieriö Vaipan pinta-ala lasketaan kaavalla: r h Esimerkki 0. Mikä on kartion vaipan pintaala kun sen halkaisija on 85 cm ja korkeus 1,15 m. 0,45m 1,15m 1,54m PLLON PINT-L Kuva: Pallo h Lieriön pituuen symolina käytetään usein myös l:ää ja s:ää. Putken pinta-ala on sama kuin lieriön pinta-ala. Esimerkki 19. Putken ulkohalkaisija on 150 ja pituus 1 metriä. Mikä on putken pinta-ala? 0,15m 1m 5,65m Pallon pinta-ala lasketaan kaavalla: KRTION PINT-L 4 r Kuva. Kartio Esimerkki 1. Mikä on pallon pinta-ala kun sen halkaisija on 1 m? 4 0,5m,14m Esimerkki. Mikä on pallon säe jos sen pinta-ala on 00 m :ä? 4 r Kartiolla on vaippa ja pohja. Pohjan pinta-ala lasketaan ympyrän pinta-alana ( = r ). 00m r, 99m 4 4 Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 10

11 Copyright Isto Jokinen 01 PROFIILIEN PINT-LT Profiilien pinta-ala lasketaan kertomalla niien piiri profiilin pituuella. Usein piiri on annettu yksikössä mm ja pituus yksikössä m. Profiileilla on myös päät, joilla on oma pintaalansa. Päien pinta-ala on kuitenkin sivuihin nähen niin pieni ettei sitä tarvitse laskea ellei erikseen pyyetä. Esimerkki. Kuvan lautoja on 5 kpl. Mikä on lautojen pinta-ala? Päitä ei tarvitse laskea. a = 50, = 00, c = 8 P 0,5m 0,08m 0, 556m lauta 0,556 m,m 1,848 m I-PLKIN PINT-L Kuva: I-palkki I-palkin piiri voiaan laskea kaavalla: P 4 a Laskutapa ei anna aivan tarkkaa tulosta, koska se ei ota huomioon palkin seinämän paksuutta. Jos tuloksesta vähennetään kertaa palkin seinämän paksuus on tulos tarkka. Yleensä eellinen laskukaava antaa maalaustai pinnoituspinta-alojen laskentaan riittävän tarkan tuloksen. Esimerkki 6. I-palkin korkeus on 00, leveys 150 ja pituus 6m. Mikä on palkin ala? Päien alaa ei huomioia. P 4 0,15m 0,m 1m kok 5 1,848 m 45,9m 1m 6m 6m Esimerkki 4. Putken ulkohalkaisija on 14 mm ja pituus 1 m. Mikä on putken pinta-ala yksikössä m? 0,14m 10m 5,8m U-PLKIN PINT-L Kuva: U-palkki Esimerkki 5. Putken pinta-ala on 10m ja sen pituus on 50 metriä. Mikä on putken halkaisija? putki putki l l 10m 50m 6,7 mm U-palkin piiri voiaan laskea kaavalla: P a 4 Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 11

12 Copyright Isto Jokinen 01 TILVUUSLSKENT Esineet ovat aina kolmiulotteisia. Kolmiulotteisuuesta johtuen niillä on tilavuus. Yksinkertaisten muotoisten esineien tilavuus voiaan laskea laskukaavojen avulla. Monimuotoisten tilavuutta ei voia suoraan laskea. Tilavuuen yksiköt ovat pituusmittoja kolmannessa potenssissa; esim. m, m, cm ja mm. Tilavuusyksikköjä jouutaan usein muuntamaan. Muunnoksissa pilkku siirtyy aina askelta. Esimerkiksi 00 m on 0, m ja myös 00000cm. Kolmiulotteisia muotoja KUUTION TILVUUS Kuution tilavuus: V = a. Esimerkki 6. Kuution sivun pituus on 100. Mikä on sen tilavuus yksikössä m? Vastaus: Pituusmitta muutetaan yksikköön metri, jolloin vastaus saaaan suoraan yksikössä m. V=(1,m) =,197m Esimerkki 7. Kuution tilavuus on 400 litraa. Mikä on kuution sivun pituus. a 400m 7, 7m Tilavuusmittojen muuntaminen m 0,0015 m ( l ) 000 1,5 cm ( ml ) mm ( µl ) SUORKULMISEN SÄRMIÖN TILVUUS 0, ,0049 4, Yleisimmin käytettyjä yksiköitä ovat m, l ja ml. Suorakulmaisen särmiön tilavuus lasketaan kertomalla sivujen pituuet keskenään, eli V a c Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 1

13 Copyright Isto Jokinen 01 Esimerkki 8. Laske suorakulmaisen särmiön tilavuus kun: a = 100, = 600 ja c = 800 V 1,m 0,6m 0,8m 0,576m KOLMIOSÄRMIÖN TILVUUS Esimerkki 0. Lieriön korkeus on 800 ja halkaisija 400. Mikä on sen tilavuus yksikössä litra ( m )? r h V m; 8m 100,5m m 100l 8m Kolmiosärmiön tilavuus lasketaan kaavalla: V L h Esimerkki 9. Kuvan kolmiosärmiön mitat ovat: L = 0000, = 8000,h = 4000 Mikä on sen tilavuus? V 0m 8m 4m LIERIÖN TILVUUS 0m PLLON TILVUUS Pallon tilavuus lasketaan kaavalla: V pallo tai V pallo 4 6 r Esimerkki 1. Pallon halkaisija on 50 mm. Mikä on sen tilavuus litroina? V pallo 0,5m 6 0,065m Esimerkki. Pallon tilavuus on 100 l. Mikä on sen halkaisija? Lieriön tilavuus lasketaan kaavalla V r h V pallo 6 V 6 100m 6 5,76m 576mm Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 1

14 Copyright Isto Jokinen 01 KRTION TILVUUS Esimerkki 5. Lattian pinta-ala on 8 m. Lattian päälle levitetään mm tasoitetta. Mikä on tasoitteen tilavuus litroina? V 8m 0,00m 0,04m 4l Laskettaessa tasoitteien kulutusta voiaan käyttää muistisääntöä. Kulutus ( l ) = (m) paksuus ( mm ) Kartion tilavuus saaaan laskukaavalla: V kartio 1 Esimerkki. Kartion korkeus on 800 ja halkaisija 600. mikä on sen tilavuus litroina? 6m 8m V kartio 75, 4m 1 Esimerkki 4. Kartion tilavuus on 10 litraa ja halkaisija 0 cm. Mikä on sen korkeus? V kartio h h V 1 h 1 10m 1 h 4,4m 44mm m Esimerkki 6. Lattian ala on 1 m ja sille levitetään tasoitetta 4,5 mm. Paljonko tasoitetta kuluu litroina? V 1m 4,5mm 54l MLIKLVON TILVUUS Pinnassa olevan maalikalvon tai metallipinnoitteen tilavuus on sen peittämä pinta-ala kerrottuna pinnoitteen paksuuella. Esimerkki 7. Teräslevyjen pinta-ala on 80 m. Niien päälle levitetään 0 µm sinkkiä. Mikä on sinkin tilavuus litroina? V 80m 0,0000m 0,004m Laskettaessa maalien ja metallipinnoitteien kulutusta voiaan käyttää muistisääntöä. Kulutus ( l ) = (m) paksuus (µm )/1000 Esimerkki 8. Lattian ala on 1 m ja sille levitetään tasoitetta 150 µm maalikerros. Paljonko maalia kuluu litroina? PINNOTTEIDEN TILVUUS Pinnassa olevan pinnoitteen tilavuus on sen peittämä pinta-ala kerrottuna pinnoitteen paksuuella. 1m 10 m V 1, 44l 1000 Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 14

15 Copyright Isto Jokinen 01 PROSENTTILSKENT Prosentti on 1/100 tai 0,01. Esimerkki 40. Lukuarvo % 0,4 4 0,01 1, 1,00 100, 1/5 100/5=4 /45 51,1 Tarkista laskimella tulos 51,1 %. PROSENTTIRVON LSKEMINEN Esimerkki 41. Laske prosenttia luvusta ,8 Esimerkki 4. Paljonko on 14 %:a 0 kg:sta? 14 0kg 44, 8kg 100 PROSENTTILUVUN LSKEMINEN Esimerkki 4. Kuinka monta prosenttia 55 kg on 790 kg:sta? 55kg 790kg 100% 6,96% Esimerkki 44. Kuinka monta prosenttia 75 mm on 65 cm:stä? Ennen laskutoimitusta yksiköt on muutettava samoiksi. 75mm 650mm 100% 11,54% Tulos olisi sama jos yksiköt olisivat olleet cm:nä. PERUSRVON LSKEMINEN Esimerkki 45. Mistä rahamäärästä 15 %:a on 8 euroa? 8e 5, e 0,15 LISÄTTY RVO Esimerkki 46 Lisää 0 kg:aan 1 %:a. 0kg 0kg 0,1 57, 6kg Lisäys voiaan laskea myös seuraavasti: 0 kg 1,1 57, 6kg Eellisessä kertoimen 1,1 luku 1 vastaa alkuperäistä arvoa ja 0,1 lisäystä. Esimerkki 47. Lisää 860 euroon 4 %:a. 860 e 1,4 1066, 4e Esimerkki 48. Lisää 45 grammaan 140 %:a 45 g,4 108g tai toisella laskutavalla: 45 g 45g 1,4 108g Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 15

16 Copyright Isto Jokinen 01 Käytä sitä laskutapaa joka tuntuu helpommalta. VÄHENNETTY RVO Esimerkki 49. Vähennä 480 eurosta 4%:a. 480 e 480e 0,4 64, 8e Toisella tavalla: 480 e 0,76 64, 8e Eellisessä tavassa kerroin 0,76 on saatu vähentämällä luvusta yksi luku 0,4. Käytä laskutapaa joka tuntuu helpommalta. Jos vähennetystä arvosta halutaan laskea alkuperäinen arvo, saaaan se jakamalla vähennetty arvo vähennyskertoimella. Esimerkki 50. lkuperäisestä massasta on vähennetty 64 %:a jolloin on saatu tulos 100 kg. Mikä on ollut alkuperäinen massa? 100kg 611, 1kg 1 0,64 tai 100kg 611, 1kg 0,6 Käytä laskutapaa joka tuntuu helpommalta. Laskiessa on tärkeää ymmärtää kysymyksen muoosta mikä on alkuperäinen arvo. Esimerkki 51. uton hinta laski omistuksen aikana ostohinnasta e myyntihintaan 8500 e. Paljonko auton arvo laski prosentteina? 14000e 8500e 14000e 100% 9,8% Esimerkki 5. Kunnostettavan huonekalun ostohinta oli 45 e ja myyntihinta oli 80 e. Paljonko huonekalun arvo nousi prosentteina? 80e 45e 45e 100% 77,8% Esimerkki 5. Pekan palkka on 14,5 e tunnilta ja Hilkan palkka 1,75 e tunnilta. Montako prosenttia Pekan palkka on suurempi kuin Hilkan palkka? 14,5e 1,75e 1,75e 100% 11,76% Entä montako prosenttia Hilkan palkka on pienempi kuin Pekan palkka? 14,5e 1,75e 14,5e 100% 10,5% Entä montako prosenttia Hilkan palkka on Pekan palkasta? MUUTOS J VERTILU Prosentuaalista muutos lasketaan: 1,75 14,5 100% 89,47% muutos alkuperäinen_ arvo 100% Käyttö opetuksessa tekijän luvalla 16

MATEMATIIKKA PAOJ2 Harjoitustehtävät

MATEMATIIKKA PAOJ2 Harjoitustehtävät MATEMATIIKKA PAOJ2 Harjoitustehtävät 6. Laske kuvan suorakulmion pinta-ala. ( T ) 1. Täytä taulukko m 12 1,45 0,805 2. Täytä taulukko mm 12345 4321 765 23,5 7. Laske kuvan suorakulmion pinta-ala.( T )

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella.

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Tasogeometria Tasogeometrian käsitteitä ja osia Suora on äärettömän pitkä. A ja B ovat suoralla olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Jana on geometriassa kahden pisteen välinen suoran osuus.

Lisätiedot

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005 MABK1 Kurssimateriaali Eiran aikuislukio 2005 Sisältö 1 Sanasto 1 2 Luvut ja laskutoimitukset 5 2.1 Lukujoukot................................ 5 2.2 Peruslaskutoimitukset.......................... 6 2.3

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

KERTAUSHARJOITUKSIA KULMA. 316. a) Samankohtaisista kulmista. b) Kolmion kulmien summa on x 2 ( 180 3x) Vastaus: a) 108 o b) 72 o.

KERTAUSHARJOITUKSIA KULMA. 316. a) Samankohtaisista kulmista. b) Kolmion kulmien summa on x 2 ( 180 3x) Vastaus: a) 108 o b) 72 o. KERTAUSHARJOITUKSIA KULMA 45 l 6. a) Samankohtaisista kulmista 80( 80456) 08 b) Kolmion kulmien summa on ( 80) 80 6 l 5 80 :( 5) 6 Kysytty kulma 80 8067 Vastaus: a) 08 o b) 7 o 7. Kulmien summa on ( )

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 3: Tasogeometriaa 1. Yhtenevät ja yhdenmuotoiset kuviot...

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Jos vaikka kolmosta ei tiedettäisi, sen saisi ratkaisua jakolaskulla

i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Jos vaikka kolmosta ei tiedettäisi, sen saisi ratkaisua jakolaskulla 1 PROSENTTILASKUN PERUSTAPAUKSET 1. Prosenttilaskun perusyhtälö i a = b, jossa i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Kun kaksi kolmesta tunnetaan, voidaan kolmas aina ratkaista

Lisätiedot

- mittayksikkö eli yksikkö on mittaamisessa tarvittava apuväline. - yksiköiden avulla voidaan verrata mitattujen suureiden arvoja

- mittayksikkö eli yksikkö on mittaamisessa tarvittava apuväline. - yksiköiden avulla voidaan verrata mitattujen suureiden arvoja - 26 - - mittayksikkö eli yksikkö on mittaamisessa tarvittava apuväline - yksiköien avulla voiaan verrata mitattujen suureien arvoja - suure on jonkin esineen tai asian mitattava ominaisuus, jonka arvo

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

15. Suorakulmaisen kolmion geometria

15. Suorakulmaisen kolmion geometria 15. Suorakulmaisen kolmion geometria 15.1 Yleistä kolmioista - kolmion kulmien summa on 180⁰ α α + β + γ = 180⁰ β γ 5.1.1 Tasasivuinen kolmio - jos kaikki kolmion sivut ovat yhtä pitkät, on kolmio tasasivuinen

Lisätiedot

Valovirta (tunnus Φ) kuvaa kuinka paljon valonlähde säteilee tiettyyn avaruuskulmaan. Valovirran SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö on luumen.

Valovirta (tunnus Φ) kuvaa kuinka paljon valonlähde säteilee tiettyyn avaruuskulmaan. Valovirran SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö on luumen. Valovirta Valovirta (tunnus Φ) kuvaa kuinka paljon valonlähde säteilee tiettyyn avaruuskulmaan. Valovirran SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö on luumen. Valovoima kuvaa valon lähteen intensiteettiä

Lisätiedot

1 PROSENTTILASKENTAA 7

1 PROSENTTILASKENTAA 7 SISÄLTÖ 1 PROSENTTILASKENTAA 7 Peruskäsitteitä 8 Prosenttiarvo 9 Prosenttiluku 11 Perusarvo 13 Muutosten laskeminen 15 Lisäys ja vähennys 15 Alkuperäisten arvojen laskeminen 17 Muutosprosentti 19 Prosenttiyksikkö

Lisätiedot

1.3 Prosenttilaskuja. pa b = 100

1.3 Prosenttilaskuja. pa b = 100 1.3 Prosenttilaskuja Yksi prosentti jostakin luvusta tai suureesta on tämän sadasosa ja saadaan siis jakamalla ao. luku tai suure luvulla. Jos luku b on p % luvusta a, toisin sanoen jos luku b on p kpl

Lisätiedot

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 3 pistettä 1. Kenguru-kilpailu on joka vuosi maaliskuun kolmantena torstaina. Mikä on ensimmäinen mahdollinen päivä kilpailulle? (A) 14.3. (B) 15.3. (C) 20.3. (D) 21.3.

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Kenguru 2015 Student Ratkaisut

Kenguru 2015 Student Ratkaisut sivu 1 / 16 3 pistettä 1. Mistä kuviosta on väritetty puolet? (A) (B) (C) (D) (E) 2. Mikä seuraavista luvuista on lähinnä lukua 20,15 51,02? (A) 10 (B) 100 (C) 1 000 (D) 10 000 (E) 100 000 Ratkaisu: 20,15

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

1. KESKIARVO JA MEDIAANI

1. KESKIARVO JA MEDIAANI Nimi 1 1. KESKIARVO JA MEDIAANI 1) Suomessa on yleinen käsitys, että PISA-vertailun perusteella oppilaamme ovat matematiikassa maailman huippua. Seuraavat taulukot on tehty PISA-vertailujen pisteistä.

Lisätiedot

Kenguru 2011 Benjamin (6. ja 7. luokka)

Kenguru 2011 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

TEHTÄVÄVINKKEJÄ MATEMATIKKAAN

TEHTÄVÄVINKKEJÄ MATEMATIKKAAN Viinikankatu 49a, 33800 TAMPERE Puh (03) 380 5300, Fax (03) 380 5353 E-mail: myynti@tevella.fi, www.tevella.fi TEHTÄVÄVINKKEJÄ MATEMATIKKAAN I LOOGISET PALAT 1) Laita kaikki LOOGISET PALAT eteesi työpöydälle.

Lisätiedot

Sähkökentät ja niiden laskeminen I

Sähkökentät ja niiden laskeminen I ähkökentät ja niiden laskeminen I IÄLTÖ: 1.1. Gaussin lain integaalimuoto ähkökentän vuo uljetun pinnan sisään jäävän kokonaisvaauksen laskeminen Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä

Lisätiedot

Laudatur 3. Opettajan aineisto. Geometria MAA3. Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Laudatur 3. Opettajan aineisto. Geometria MAA3. Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Laudatur Geometria MAA Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola Opettajan aineisto Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava SISÄLLYS Ratkaisut kirjan tehtäviin... Kokeita.... painos 006 Tekijät

Lisätiedot

LISÄTEHTÄVÄT. Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. Arvosanat

LISÄTEHTÄVÄT. Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. Arvosanat 3 Tilastotutkimuksen analysointi ja raportointi 194. Arvosanat taulukkona: Arvosana f f % Keskuskulma (astetta) 1 4,8 % 17 6 3,8 % 86 7 3,8 % 86 8 8 38,1 % 137 9 9, % 34 Sektoridiagrammina: 37 % 10 % Arvosanat

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

Asuntojen soveltuminen pyörätuolilla liikkumiseen

Asuntojen soveltuminen pyörätuolilla liikkumiseen Asuntojen soveltuminen pyörätuolilla liikkumiseen Neea Palojärvi Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka, tietotekniikka ja terveystieto 1 Tiivistelmä Suomessa pyörätuolia

Lisätiedot