TALLENNETTU TALLENNETTU TALLENNETTU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALLENNETTU TALLENNETTU TALLENNETTU"

Transkriptio

1 S9 -sarja VA Adapt / AutoSet CS / Auto 25 / V-Auto / VA S / VA ST / VA ST-A / VA Adapt (acewave ) / AutoSet CS (acewave ) / AutoSet CS-A (acewave ) / VA ST (ivas) / VA ST-A (ivas) Tietojenhallintaohje Suomi Seuraavasta taulukosta käy ilmi, missä S9-sarjan laitteista kerättyjä tietoja voidaan tarkastella. ResScan -ohjelmalla näkyviin saatavat tiedot voidaan ladata: S9 USB -sovittimella ja -kaapelilla suoraan S9-sarjan laitteesta tietokoneeseen SD-kortilta. Huomautukset: Kaikkia laitteita ei ole saatavissa kaikissa maissa. Kaikkia parametreja ei ole käytettävissä kaikissa laitteissa. Katso tarkemmat tiedot S9-sarjan laitteiden hoitohenkilökunnalle tarkoitetusta käyttöohjeesta. Hoitomuodot Toimintamuoto Laite CA S ST T VAuto ASV ASVAuto AC ivas VA Adapt (S9) AutoSet CS (S9) Auto 25 (S9) V-Auto (S9) VA S (S9) VA ST (S9) VA ST-A (S9) VA Adapt (S9 acewave) AutoSet CS (S9 acewave) AutoSet CS-A (S9 acewave) VA ST (S9 ivas) VA ST-A (S9 ivas) Tietojen tarkasteleminen arametri S9-hoitonäyttö S9 Uniraportti -näyttö Vakio Laajempi ResScan Tietojen tyyppi SENHETKINEN TALLENNETTU TALLENNETTU TALLENNETTU Happisaturaatio (SpO 2 ) (%) 1 Ilmavuoto (l/sek) Syke (lyöntiä minuutissa) 1 I:E-suhde Sisäänhengitysaika (Ti) (sek) Ti Max (sek) Ti Min (sek) Ilmavirtaus (l/min) Ilmavirtauksen rajoittuminen (pyöreästä litteään) Tapahtumat Käyttö (h) Kuorsaus (hiljaisesta äänekkääseen) Jakso Käyttöpäivät

2 arametri S9-hoitonäyttö Vakio S9 Uniraportti -näyttö Laajempi ResScan Tietojen tyyppi SENHETKINEN TALLENNETTU TALLENNETTU TALLENNETTU äivät > 4 h Keskim. käyttö (h) Käyttötunnit Sis.heng. paine (cm H 2 O) Ulosheng. paine (cm H 2 O) Alveolaarinen ventilaation (Va) (l/min) Kertahengitystilavuus (Vt) (l) Hengitystaajuus (RR) (hengenvetoa minuutissa) Minuuttiventilaatio (MV) (l/min) AHI Kokonais-AI Sentr. AI Obstruktiivinen AI/Tuntematon AI ODI (desaturaatiotapahtumia/h) 1 % Spontaani triggering tai cycling (% Spont Trig tai % Spont Cyc) Trigger/Cycle-ilmaisin ainetuki (S) (cm H 2 O) Tavoiteventilaatio (TgMV) (l/min) 1. Käytettävissä vain, jos S9-laitteen kanssa käytetään oksimetriä. ResScan-ohjelmaan ladatut tiedot S9 USB -sovittimen kautta Yhteenvetotiedot 365 käyttökerralta SD-kortilla Yhteenvetotiedot 365 käyttökerralta Yksityiskohtaiset tiedot 30 käyttökerralta Tiheään tallennetut yksityiskohtaiset tiedot 7 käyttökerralta Tapahtumayhteenveto (3:n tyyppisiä lokiin tallennettavia tapahtumia) ResScan-ohjelman tarkastelunäytöt Tilasto Yhteenvetokaaviot Yksityiskohtaiset kaaviot Oksimetriatilasto 1 Laiteloki 1. Käytettävissä vain, jos S9-laitteen kanssa käytetään oksimetriä. ResScan-ohjelman tarkastelunäyttöjen kuvaus arametri Tilasto Yhteenvetokaaviot Yksityiskohtaiset kaaviot Apneaindeksit AHI Nähdään AHI selaimessa valituilla käyttökerroilla. Nähdään AHI-indeksin mediaani tunnissa pylväskaaviona. AHI/AI/HI/OAI/CAI/ UAI käyttökertojen AHI-, AI-, HI-, OAI-, CAI- ja UAI-arvot. Nähdään pylväskaavio, jonka alaosa on AI-mediaaniarvo tunnissa ja yläosa AHImediaaniarvo tunnissa. Nähdään esiintyneiden apneoiden ja hypopneoiden kumulatiivinen kokonaismäärä. Alveolaarinen ventilaatio mediaanitilastot. mediaanitilastot Näkyy sinisenä käyränä, punainen viiva ilmaisee alveolaarisen tavoiteventilaation viitetasoa.

3 arametri Tilasto Yhteenvetokaaviot Yksityiskohtaiset kaaviot Tapahtumat Apneat tulevat näkyviin sillä hetkellä kuin ne päättyvät. Apnean kesto sekunteina näkyy symbolin yläpuolella. Apneat esitetään värillisinä symboleina, joissa symbolin korkeus on suhteessa apnean kestoon. Apnean tyyppi (obstruktiivinen, sentraalinen tai tuntematon) käy ilmi symbolista ja sen väristä. Apnean kesto sekunteina näkyy symbolin yläpuolella. Hypopneat rekisteröidään ja ne tulevat näkyviin 10 sekunnin kuluttua. Hypopneat esitetään sinisinä suorakaiteina. Ilmavirtauksen rajoittuminen Näkyy asteikolla litteästä pyöreään. Ilmavirtaus I:E-suhde käyttökertojen mediaaniarvotilasto. Sisäänhengityssuhde näkyy violettina. Uloshengityssuhde näkyy sinisenä. unainen viiva edustaa 33 prosentin tai 1:2-suhteen viitearvoa. Ilmavuoto unainen viiva ilmaisee suositeltua hyväksyttävää maksimi-ilmavuodon vertailutasoa. Minuuttiventilaatio Sis.heng. paine/ Ulosheng.paine Sisäänhengityspaine näkyy sinisenä käyränä. Uloshengityspaine näkyy punaisena käyränä. Sisäänhengitysaika unaiset viitetason viivat: Ti min, Ti max vain S-, ST- ja ivas-toimintamuodoissa. otilaalle määrätty EA Huomautus: Tämä on asetus ei mitattu suure. Nähdään yksittäisille käyttökerroille määrätty EApaine. Huomautus: Tämä on asetus ei mitattu suure. otilaalle määrätty paine Huomautus: Tämä on asetus ei mitattu suure. käyttökertojen asetetut IA- ja EA-paineet. Huomautus: Tämä on asetus ei mitattu suure. aine (½ Hz) 1. VAuto-toimintamuodossa punaiset viivat edustavat maksimi-ia-asetuksen ja minimi- EA-asetuksen viitearvoja. 2. ASV- ja ivas-toimintamuodoissa punaiset viivat ilmaisevat painetuen minimi-s- ja maksimi-s-viitetasoja. 3. ASVAuto-toimintamuodossa punaiset viivat ilmaisevat minimi-ea-paineen ja maksimipaineen viitetasoja. aine (25 Hz) 1. VAuto-toimintamuodossa punaiset viivat ilmaisevat maksimi-ia- ja minimi-eaviitetasoja. 2. ASV- ja ivas-toimintamuodoissa punaiset viivat ilmaisevat painetuen minimi-s- ja maksimi-s-viitetasoja. 3. ASVAuto-toimintamuodossa punaiset viivat ilmaisevat maksimipaine- ja minimi-eaviitetasoja. Syke Nähdään selaimessa valitun käyttökerran maksimiarvo-,

4 arametri Tilasto Yhteenvetokaaviot Yksityiskohtaiset kaaviot Hengitystaajuus Nähdään selaimessa valittujen käyttökertojen maksimiarvo-, 1. ST-, AC- ja T-toimintamuodoissa punaiset viivat ilmaisevat hengitystaajuuden viitetasoa. 2. ivas-toimintamuodossa punaiset viivat ilmaisevat potilaan tavoitteeksi asetetun hengitystaajuuden viitetasoa. Kuorsaus Näkyy asteikolla hiljaisesta äänekkääseen. Happisaturaatio Nähdään selaimessa valitun käyttökerran maksimiarvo-, unainen viiva ilmaisee 90 %:n vertailutasoa, mikä helpottaa desaturaatiotilanteiden tunnistamista. Käyttö Kokonaiskäyttötunnit, päiväkohtainen käyttö, päivät, jolloin käyttö X:YY tuntia, päivät, jolloin käyttö < X:YY tuntia, päivät yhteensä ja käyttöpäivät %. Arvot laskettu selaimessa valituilta käyttökerroilta. Jokainen jakso näkyy yhtenäisenä palkkina. Ontto palkki ilmaisee käyttöjaksoa, jonka päättymisaikaa ei tunneta. Yksittäiseltä käyttökerralta nähtävien erillisten palkkien maksimimäärä on rajoitettu. Kokonaiskäyttö Nähdään kokonaiskäyttötunnit päivässä siten, että tavoitteenmukaisuuskynnys ilmaistaan punaisena viivana. Kertahengitystilavuus Spont. jaksotetut (cycle) hengenvedot (%) Nähdään spontaanisti jaksotettujen (cycle) hengenvetojen prosenttiosuus selaimessa valituilla käyttökerroilla. Nähdään spontaanisti jaksotettujen (cycle) hengenvetojen prosenttiosuus yksittäisillä käyttökerroilla. Spontaanisti laukaistut (trigger) hengenvedot (%) Nähdään spontaanisti laukaistujen (trigger) hengenvetojen prosenttiosuus selaimessa valituilla käyttökerroilla. Nähdään spontaanisti laukaistujen (trigger) hengenvetojen prosenttiosuus yksittäisillä käyttökerroilla. Asetusten päivittäminen arametri Toimintamuoto CA S ST T VAuto ASV ASVAuto AC ivas ResScanohjelmalla S9 USB -sovittimen kautta ResScanohjelmalla SD-korttia käyttäen Kliiniset asetukset Hoitomuoto Asetuspaine (cm H 2 O) Maksimi-IA (cm H 2 O) Minimi-EA (cm H 2 O) Alkupaine (cm H 2 O) Alku-EA (cm H 2 O) Ti Max (sek) Ti Min (sek) Ti (sek) Nousuaika (ms) IA (cm H 2 O) EA (cm H 2 O) Maksimi-EA Trigger-herkkyys Cycle-herkkyys

5 arametri Toimintamuoto CA S ST T VAuto ASV ASVAuto AC ivas ResScanohjelmalla S9 USB -sovittimen kautta ResScanohjelmalla SD-korttia käyttäen Kliiniset asetukset Taustataajuus Hengitystaajuus (hengenvetoa minuutissa) ainetuki (cm H 2 O) Maksimipainetuki (cm H 2 O) Minimipainetuki (cm H 2 O) ituus (cm tai tuuma) otilaan tavoitehengitystaajuus (hengenvetoa minuutissa) Alveolaarinen tavoiteventilaatio (l/min) Vuotohälytys Maksimiviiveaika (min) Viiveaika (min) ER ER-taso ER Sisään arametri Hälytysasetukset Iso ilmavuoto, Ilma-aukoton maski, Apnea, Matala SpO 2, Matala minuuttiventilaatio, Hälytyksen äänenvoimakkuus Lisätoiminnot Climate Control, Unen laatu, SmartStart, Vuotohälytys, AB-suodatin, Maskin tyyppi, Letkun tyyppi, Vahvista lopetus, Hoidon LED, Lämpötilayksikön asetus Kieli, aikallinen päiväys ja Aika Muistutukset Maskia, vesisäiliötä, letkua, ilmansuodatinta, SD-korttia tai huoltoa koskevat muistutukset, omat muistutukset ResScan-ohjelmalla S9 USB -sovittimen kautta ResScan-ohjelmalla SD-korttia käyttäen ResScan-ohjelman yksityiskohtaiset kaaviot arametri Näyttötarkkuus Alue Näytteenottojakso (sek) SD-kortilla Tapahtumat (sek) Jaksottomasti AHI (tapahtumia/h) Jaksottomasti Ilmavirtauksen rajoittuminen (pyöreästä litteään) Ei sovellettavissa yöreästä litteään 2 Ilmavirtaus (l/min) 0, Hz Ilmavuoto (l/sek) 0, Minuuttiventilaatio (l/min) 0, aine 0, Hz Syke (lyöntiä minuutissa) Kuorsaus (hiljaisesta äänekkääseen) Ei käytettävissä Hiljaisesta äänekkääseen 2 SpO 2 (%) Kertahengitystilavuus (l) 0, Hengitystaajuus (hengenvetoa minuutissa) 0, Sisäänhengityspaine (cm H 2 O) 0, Uloshengityspaine (cm H 2 O) 0, I:E-suhde (%) 0, Sisäänhengitysaika 0, Alveolaarinen ventilaatio (l/min) 0, Käytettävissä vain, jos S9-laitteen kanssa käytetään oksimetriä.

6 Selitykset Alveolaarinen ventilaatio ja Alveolaarinen tavoiteventilaatio (vain ivas) Alveolaarinen ventilaatio edustaa ventilaation hyödyllistä osuutta, joka päätyy alveoleihin, eikä se sisällä anatomista kuollutta tilavuutta. Alveolaarinen tavoiteventilaatio on ivastoimintamuodon tärkein parametri, jonka perusteella määräytyy tarvittavan painetuen määrä. Alveolaarinen ventilaatio on aikaansaatu alveolaarinen ventilaatio. Alveolaarinen tavoiteventilaatio taas on alveolaarinen ventilaatio, jonka laite pyrkii saamaan aikaan. Apnea Apnea tarkoittaa hetkellistä hengenvedon poisjäämistä tai keskeytymistä. Apneaksi katsotaan tilanne, jossa hengitys on 75 % heikompaa kuin keskimääräinen hengityksen perustaso vähintään 10 sekunnin ajan. ResScan-ohjelmassa saadaan näkyviin kolmen tyyppisiä apneoita (ei käytettävissä kaikissa laitteissa): Sentraalinen apnea Sentraalisen apnean aikana ylemmät hengitystiet pysyvät avoimina. Obstruktiivinen apnea Obstruktiivisen apnean aikana ylemmät hengitystiet sulkeutuvat fyysisesti. Tuntematon apnea Tuntemattoman apnean aikana ilmenee ilmavuotoa, joka on yli 30 l/min, jolloin on mahdotonta määrittää tarkasti, onko kyse obstruktiivisesta vai sentraalisesta apneasta. Apneaindeksit Kaikkien indeksien kohdalla tilastossa näkyvä arvo on tapahtumien kokonaismäärä jaettuna päiväkohtaisella käytöllä. AHI Apnea-hypopneaindeksi Tapahtumien kokonaismäärä saadaan laskemalla yhteen apnea- ja hypopneatapahtumien lukumäärä. Kaavioissa AHI-laskentaan lisätään aina kukin tapahtuma ja tapahtumat nollataan kerran tunnissa. AI Apneaindeksi HI Hypopnea-indeksi CAI Sentraalisen apnean indeksi OAI Obstruktiivisen apnean indeksi Kokonais-AI Keskimääräinen kokonaisapneaindeksi UAI Tuntemattoman apnean indeksi Hengitystaajuus Hengitystaajuus ilmaisee hengityksen taajuuden hengenvetoina minuutissa. Näkyviin tuleva arvo on 5 viimeisimmän hengenvedon keskiarvo. Hypopnea Hypopnea tarkoittaa pinnallisen hengityksen vaihetta unen aikana. Hypopnea on tilanne, jossa hengitys on 50 % heikompaa kuin keskimääräinen hengityksen perustaso, koska ylemmät hengitystiet ovat osittain tukkeutuneet vähintään 10 sekunnin ajan. Tilanne tallentuu tapahtumaksi, kun hypopneaa on kestänyt 10 sekuntia. Ilmavirtaus Keuhkoihin tuleva arvioitu ilmavirtaus. Se saadaan vähentämällä kokonaisilmavirtauksesta ilmavuoto ja ilmavirtaus maskin ilmareikien kautta. Ilmavirtauksen rajoittuminen Ilmavirtauksen rajoittumisella mitataan ylempien hengitysteiden osittaista tukkeutumista. Mittaus perustuu sisäänhengityksen virtaus/aika-käyrän muotoon. Litteä muoto tarkoittaa ylempien hengitysteiden tukkeutumista. Ilmavuoto Ilmavuoto on arvioitu ilman kokonaismäärä, joka pääsee vuotamaan suun ja maskin ilmavuodon takia. Se saadaan analysoimalla sisään- ja uloshengityksen ilmavirtoja yhdessä odotettavissa olevan maskin ilma-aukoissa tapahtuvan ilmavirtauksen kanssa. Suuret tai muuttuvat ilmavuodot voivat vaikuttaa muiden mittaustulosten tarkkuuteen. I:E-suhde Sisäänhengitysajan suhde uloshengitysaikaan. Jakso Aikajakso, joka on määritetty päivänä, viikkona, kuukausina (1, 3 tai 6) ja vuotena ja jolta käytettävissä olevat tiedot näytetään. Kertahengitystilavuus Kertahengitystilavuus on yhden hengitysjakson (hengenvedon) aikana sisään- tai uloshengitetty ilmamäärä. Keskim. käyttö Keskimääräinen tuntien lukumäärä päivässä, jonka laite on ollut käytössä valitulla jaksolla. Kokonaiskäyttö Käyttötuntien kokonaismäärä päivässä. Kokonaiskäyttötunnit Kokonaiskäyttötunnit ilmaisevat potilaan kokonaiskäyttöajan valittuna aikajaksona. Kuorsausindeksi Kuorsausindeksi perustuu potilaan kuorsauksen aikaansaaman paineaallon amplitudiin. Käyttö Käyttö ilmaisee, kuinka pitkän ajan potilas on saanut hoitoa laitteella. ResScan-ohjelmaa käytettäessä kultakin käyttökerralta saadaan näkyviin 10 ensimmäisen yksittäisen käyttöjakson alkamis- ja päättymisajat. Käyttöaika päivinä Käyttöaika päivinä ilmaisee, kuinka monena päivänä yhteensä päiväkohtainen käyttö on ylittänyt tavoitteenmukaisuuskynnyksen (X tuntia Y minuuttia). Käyttöaika päivinä % Käyttöaika päivinä prosentteina ilmaistuna kertoo, kuinka monta prosenttia käyttöaika päivinä on valittujen päivien kokonaismäärästä. Käyttöpäivät Niiden päivien lukumäärä, jolloin laitetta on käytetty valitulla jaksolla tai sen jälkeen, kun hoitomyöntyvyystiedot nollattiin viimeksi. Käyttötunnit Niiden tuntien lukumäärä, jolloin laitetta on käytetty valitulla jaksolla tai sen jälkeen, kun hoitomyöntyvyystiedot nollattiin viimeksi. Minuuttiventilaatio Minuuttiventilaatio on sen ilman tilavuus, joka hengitetään sisään (tai ulos) minkä tahansa 60 sekunnin jakson aikana. ituus otilaan pituus, jota käytetään kuolleen tilavuuden laskennassa. otilaan tavoitehengitystaajuus otilaan tavoitehengitystaajuus asetetaan samaksi kuin hänen nimellinen spontaani hengitystaajuutensa ja se määritetään ivas-toimintamuodon älykkääksi taustahengitystaajuudeksi (Intelligent Backup Rate, ibr). ibr määrittää ivastoimintamuodon taustahengitystaajuuden automaattisesti arvoksi, joka sijaitsee potilaan 2/3-osan tavoitehengitystaajuuden ja potilaan tavoitehengitystaajuuden välillä alveolaarisesta ventilaatiosta riippuen. äiväkohtainen käyttö äiväkohtainen käyttö on kokonaiskäyttö yhden käyttökerran aikana (käyttökerta alkaa keskipäivällä ja päättyy 24 tunnin kuluttua). Keskimääräinen päiväkohtainen käyttö Keskimääräinen päiväkohtainen käyttö on päiväkohtaisen käytön summa jaettuna käyttöpäivillä valittuna aikajaksona. äiväkohtaisen käytön mediaani äiväkohtaisen käytön mediaani on päiväkohtaisen käytön keskimmäinen arvo, kun päiväkohtaisen käytön arvot on järjestetty pienimmästä suurimpaan valittuna aikajaksona. Koska muutamat poikkeuksellisen korkeat tai matalat arvot voivat vaikuttaa merkittävästi keskiarvoon, mediaani esittää puolestaan paremmin todellista keskimääräistä suuntausta.

7 äivät > 4 h Niiden päivien lukumäärä, jolloin laitetta on käytetty yli 4 tuntia valitulla jaksolla tai sen jälkeen, kun hoitomyöntyvyystiedot nollattiin viimeksi. Sisäänhengitysaika (Ti) Sisäänhengityksen (ts. keuhkoihin menevän hengitysilmavirtauksen) kesto sekunteina ilmaistuna. Sisäänhengityspaine Sisäänhengityspaine on laitteen sisäänhengitysvaiheessa potilaalle antama paine. Syke Sydämenlyöntien lukumäärä 60 sekunnin aikajaksolla. Laitteeseen liitetty oksimetri mittaa sykkeen. SpO 2 SpO 2 mittaa veren hemoglobiinin saturoitumista hapella ja se ilmaistaan prosenttilukuna. Laitteeseen liitetty oksimetri mittaa happisaturaation. Spont. laukaisu (%) tai Spont. jaksotus (%) Spontaanisti laukaistujen (trigger) tai jaksotettujen (cycle) hengenvetojen prosentuaalinen osuus viimeisimmistä 20 hengenvedosta. Tapahtumat Tapahtuma tarkoittaa apnean tai hypopnean esiintymistä. Ti Min ja Ti Max Minimi- ja maksimisisäänhengitysaika sekunteina. Uloshengityspaine Keskimääräinen uloshengityspaine valitulla jaksolla (95. sadannespistearvo kunakin päivänä jaksoilla, jotka >1 päivä, on 95. sadannespistearvojen keskiarvo).

8 Valmistaja: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. Jakelu: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA USA. ResMed (UK) Ltd 96 Milton ark Abingdon Oxfordshire OX14 4RY Iso-Britannia. Katso osoitteesta tiedot muista ResMed-toimipaikoista eri maissa. ResScan, S9, VA, acewave, AutoSet CS, S9 Auto 25 ja SmartStart ovat ResMed Ltd:n tavaramerkkejä, ja S9, VA ja SmartStart on rekisteröity Yhdysvalloissa ResMed Ltd / Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiivinen ja ei-invasiivinen ventilaattori Tietojenhallintaohje Suomi Seuraavasta taulukosta käy ilmi, missä Stellar-laitteen keräämiä tietoja voidaan tarkastella. ResScan -ohjelmalla

Lisätiedot

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasive and noninvasive ventilator User Guide Suomi Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Lisätiedot

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Suomi. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Suomi. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST HENGITYSTEIDEN YLIPAINEHOITOA ANTAVA LAITE Käyttöohje Sisällysluettelo Johdanto..................................................

Lisätiedot

Mirage FX for Her. User Guide. Suomi NASAL MASK

Mirage FX for Her. User Guide. Suomi NASAL MASK Mirage FX for Her NASAL MASK User Guide Suomi Mirage FX nasal mask Fitting/Maskinpassning/Tilpasning/Tilpasning/Sovitusohje 1 2 3 4 5 6 Mirage FX for Her Mirage FX for Her i Removal/Borttagning/Fjernelse/Fjerning/Irrottaminen

Lisätiedot

S9 Wireless Module. User Guide. Suomi. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Suomi. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Kiitos, kun olet valinnut käyttöösi langattoman S9-moduulin. ResMed S9 -laitteiden kanssa käytettäväksi suunnitellun langattoman

Lisätiedot

Akkuopas. Sisällys. Johdanto... 2

Akkuopas. Sisällys. Johdanto... 2 T E C H N I C A L S E R V I C E S Akkuopas Sisällys Johdanto... 2 ResMed-laitteen käyttö 2 Laitteet... 3 Akut... 3 Perustietoa akuista 3 Akkutyypit 3 Autojen käynnistysakut 3 Syväpurkausakut 4 Veneakut

Lisätiedot

uni-info Johdatus uniapneaan s.3 Millaisilla laitteilla uniapneaa hoidetaan s.6 Konverttereista, inverttereistä ja akuista s. 8 nro 2 heinäkuu 2008

uni-info Johdatus uniapneaan s.3 Millaisilla laitteilla uniapneaa hoidetaan s.6 Konverttereista, inverttereistä ja akuista s. 8 nro 2 heinäkuu 2008 uni-info nro 2 heinäkuu 2008 Johdatus uniapneaan s.3 Millaisilla laitteilla uniapneaa hoidetaan s.6 Konverttereista, inverttereistä ja akuista s. 8 CPAP-klubilehti www.cpap.fi Pääkirjoitus Tässä Uni- infon

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS NOXTURNAL. Copyright 2011 Nox Medical

KÄYTTÖOPAS NOXTURNAL. Copyright 2011 Nox Medical KÄYTTÖOPAS NOXTURNAL Copyright 2011 Nox Medical Noxturnal-käyttöopas Versio 1.0 Muokattu viimeksi marraskuussa 2011 Copyright 2011 Nox Medical - Kaikki oikeudet pidetetään Valmistaja: Nox Medical ehf Kím

Lisätiedot

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet...

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... Käyttöohje... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEC

Lisätiedot

Käyttöopas. Malli MGH-BT1. mmol/l näytetään mg/dl mahdollinen. Rev 1-1.15 FI/fi

Käyttöopas. Malli MGH-BT1. mmol/l näytetään mg/dl mahdollinen. Rev 1-1.15 FI/fi Langaton MyGlucoHealth-mittari Käyttöopas mmol/l näytetään mg/dl mahdollinen 0459 Malli MGH-BT1 Rev 1-1.15 FI/fi TÄRKEÄÄ TIETOA MyGlucoHealth tarjoaa diabeetikoille nopean ja helpon tavan veren glukoositasojen

Lisätiedot

uni-info 2/2011 CPAP-KLUBILEHTI Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja

uni-info 2/2011 CPAP-KLUBILEHTI Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja uni-info CPAP-KLUBILEHTI 2/2011 Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja www.resmed.com Hei Klubilaiset, Minulla on ilo esitellä näin syksyn alussa klubilaisillemme ResMedin uusia, hienostuneita

Lisätiedot

Infant Flow. Käyttöopas. SiPAP

Infant Flow. Käyttöopas. SiPAP Infant Flow Käyttöopas SiPAP ii Infant Flow SiPAP Tämän asiakirjan suojana ovat yhdysvaltalaiset ja kansainväliset tekijänoikeuslait. Asiakirjaa ei saa kopioida, monistaa, kääntää, tallentaa hakujärjestelmään,

Lisätiedot

Rego 5101 Asennusohje

Rego 5101 Asennusohje Rego 5101 ok 6 720 641 739-37.1I Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvaohjeet........................

Lisätiedot

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas WCM-control Versio 4.0 Käyttäjän opas Sisältö 1. Johdanto..............................................................3 2. Osat...................................................................3 2.1

Lisätiedot

Mendor Balance Professional Käyttöopas

Mendor Balance Professional Käyttöopas Mendor Balance Professional Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2014 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Balance? Mendor Balance Professional

Lisätiedot

uni-info CPAP-KLUBILEHTI 1/2013 Uniapnea ja verenpaine

uni-info CPAP-KLUBILEHTI 1/2013 Uniapnea ja verenpaine uni-info CPAP-KLUBILEHTI 1/2013 Uniapnea ja verenpaine Korkean verenpaineen taustalla on jonkinasteinen uniapnea 30 50 %:lla potilaista. Lue lisää s. 4 5. Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER FI TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Toiminnot ja pakkauksen sisältö...

Lisätiedot

Holter System. Käyttöohje

Holter System. Käyttöohje Holter System Käyttöohje ii EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmä asiantuntijalle Copyright 2006-2013 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä ohjekirjaa tai mitään sen osaa ei saa kopioida tai

Lisätiedot

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje Welch Allyn RETeval-DR Käyttöohje 2015 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2. Esittely 10 M400 10. H7-sykesensori 10. USB-johto 11. Polar Flow -sovellus 11. Polar FlowSync -ohjelma 11

Sisällysluettelo 2. Esittely 10 M400 10. H7-sykesensori 10. USB-johto 11. Polar Flow -sovellus 11. Polar FlowSync -ohjelma 11 M400:N KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Esittely 10 M400 10 H7-sykesensori 10 USB-johto 11 Polar Flow -sovellus 11 Polar FlowSync -ohjelma 11 Polar Flow -verkkopalvelu 11 Aloittaminen 12

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje versio 3.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje versio 3.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje versio 3.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 3 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 3 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 3 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 4 1.3.1

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

F O R E R U N N E R 6 1 0

F O R E R U N N E R 6 1 0 F O R E R U N N E R 6 1 0 k ä y t t ö o p a s 2011-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2. Esittely 5. Yleiskuva 5. Laatikon sisältö 6. Tämä on Polar Loop 2 7. Aloittaminen 8. Polar Loop 2:n asetusten määrittäminen 8

Sisällysluettelo 2. Esittely 5. Yleiskuva 5. Laatikon sisältö 6. Tämä on Polar Loop 2 7. Aloittaminen 8. Polar Loop 2:n asetusten määrittäminen 8 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Esittely 5 Yleiskuva 5 Laatikon sisältö 6 Tämä on Polar Loop 2 7 Aloittaminen 8 Polar Loop 2:n asetusten määrittäminen 8 Lataa ja asenna Polar FlowSync 8

Lisätiedot

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.1, 2/13 (Finnish) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change

Lisätiedot

POLAR RC3 GPS. Käyttöohje

POLAR RC3 GPS. Käyttöohje POLAR RC3 GPS Käyttöohje SISÄLLYS 1. ESITTELY... 4 2. KAIKENKATTAVA HARJOITUSJÄRJESTELMÄ... Harjoitustietokoneen osat... Harjoitusohjelmisto... Saatavilla olevat lisätarvikkeet... Näppäintoiminnot... Valikkorakenne...

Lisätiedot

PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje

PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje PQA400 PQA823 PQA824 Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2007 Release EN 2.01-19/03/2007 EN - 1 PQA400 - PQA823 - PQA824 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...3 1.1. YLEISTÄ...3 1.2. ENNEN MITTAUSTA...3 1.3. KÄYTÖN AIKANA...4

Lisätiedot

Super WISE sivuston käyttöohje

Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE ohjelmaversio 1.25 Pidätämme oikeudet muutoksiin. www.swegon.fi 1 Sisällys Super WISE ohjelmaversio 1.25... 1 Super WISE ohjelmaversio 1.25... 3 1. Yleistä...

Lisätiedot