Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus klo (9)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 18.11.2010 klo 9.00 1(9)"

Transkriptio

1 Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus klo (9) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus Heinä-syyskuu 2010: - Liikevaihto 24,8 Meur (23,5 Meur), 5,6% edellisestä vuodesta - Liikevoitto 5,6 Meur (4,4 Meur, 28,9% edellisestä vuodesta - Liikevoitto 22,7% liikevaihdosta(18,6%) - Voitto ennen veroja 5,3 Meur (4,0 Meur), 33,7% edellisestä vuodesta - Tulos/osake 0,37 euroa (0,25 euroa) Tammi-syyskuu 2010: - Liikevaihto 74,5 Meur (72,0 Meur), 3,4% edellisestä vuodesta - Liikevoitto 14,8 Meur (11,3 Meur), 31,5% edellisestä vuodesta - Liikevoitto 19,9% liikevaihdosta(15,6%) - Voitto ennen veroja 15,2 Meur (10,8 Meur), 40,7% edellisestä vuodesta - Tulos/osake 1,07 euroa (0,69 euroa) Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi: Talouden kehitys jatkui kolmannella kvartaalilla odotusten mukaisesti. Toisen kvartaalin loppupuolella alkanut lievä kasvu ilmoitusmyynnin osalta jatkui edelleen kolmannella kvartaalilla. Levikkien osalta tilanne säilyi ennallaan. Konsernin mediamyynti nousi tammi-syyskuun välisenä aikana 3,9% kun ilmoitusmyynti valtakunnallisesti nousi sanomalehtien osalta 1,0% ja kaupunkilehtien osalta 8,3% vastaavana aikana. Loppuvuoden osalta uskomme saman maltillisen kasvun jatkuvan sanomalehti-ilmoittelun osalta. Keskisuomalainen Oyj:ssä on kolmannella kvartaalilla ollut keskeistä kannattavuudesta huolehtiminen ja yhtiöön hankittujen uusien liiketoimintojen integrointi. Yhtiö pystyi säilyttämään suhteellisen kannattavuutensa hyvällä tasolla, liikevoiton ollessa 19,9% liikevaihdosta. Yhtiössä uskomme loppuvuoden taloustilanteen kehittyvän suotuisasti. Toimintaympäristö ja konsernin liikevaihdon kehitys Gallup Adexin mukaan mediamainonta Suomessa kasvoi alkuvuoden aikana 5% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sanomalehtimainonta kasvoi 1%. Suurimmista toimialoista avoimien työpaikkojen mainonta kasvoi 26%, moottoriajoneuvot 11%, vähittäiskauppa 1% ja elintarvikkeet 12%. Matkailun ja liikenteen mainonta väheni 1%.

2 2(9) Alkuvuoden liikevaihto kasvoi 3,4% edellisestä vuodesta ja oli 74,5 Meur, kun se oli edellisvuoden vastaavana aikana 72,0 Meur. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,4 Meur (0,3 Meur). Tammi-syyskuun kulut olivat 60,0 Meur (61,1 Meur). Liikevoitto oli 14,8 Meur (11,3 Meur), mikä on 19,9% liikevaihdosta (15,6%). Rahoituserät olivat 0,3 Meur (-0,6 Meur). Voitto ennen veroja oli 15,2 Meur (10,8 Meur) ja voitto verojen jälkeen 11,5 Meur (7,4 Meur) (9 kk) (9 kk) (12 kk) Liikevaihto 74,5 Me 72,0 Me 97,6 Me Liikevoitto 14,8 Me 11,3 Me 15,5 Me Liikevoitto % 19,9 % 15,6 % 15,9 % Tilikauden tulos 11,5 Me 7,4 Me 11,0 Me Tulos/osake, Eur 1,07 0,69 1,02 Oman pääoma/osake 5,1 4,53 4,63 Omavaraisuusaste % 53,8 % 49,2 % 49,1 % Konsernirakenne Keskisuomalainen osti 50% Jyväskylän Jakelut Oy:n osakkeista Jyväskylän Jakelut Oy on vuonna 2008 perustettu alueelliseen osoitteettomaan erillisjakeluun erikoistunut yritys. Samaan aikaan myytiin Jakeluporras Oy:n koko liiketoiminta Jyväskylän Jakelut Oy:lle. Myös Jakeluporras harjoitti osoitteettomien suoramainostuotteiden ja lehtien jakelua. Maaliskuussa konsernin osakkuusyhtiö Arena Partners Oy sopi yhteistyöjärjestelystä Alma Media Oyj:n kanssa sähköisessä valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yhteistyö toteutettiin siten, että Arena Partners osti 35% osuuden Alma Median yhtiöitetystä asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoiminnasta Alma Mediapartners Oy:stä. Samassa yhteydessä Alma Media osti Arena Partnersin mobiilipalveluihin keskittyneestä tytäryhtiöstä Arena Interactivesta 35% osuuden. Järjestelyn vaatima kilpailuviraston hyväksyntä saatiin Kauppakirja on allekirjoitettu Luokiteltuihin ilmoituksiin keskittyvässä Alma Mediapartners - yhteisyrityksessä toimivat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Autotalli.com ja Mikko.fi-palvelut. Keskisuomalainen osti jyväskyläläisen markkinatutkimusyhtiö Tietoykkösen liiketoiminnan ja toiminimen. Vuodesta 1983 toiminut Tietoykkönen on vahvan brändin omaava perinteikäs tietopalveluyritys. Tietoykkönen tulee olemaan Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö, jota tullaan kehittämään omana liiketoimintanaan. Tietoykkösen liikevaihto vuodessa on noin miljoona euroa ja vakituista henkilökuntaa on 7.

3 3(9) Keskisuomalainen on ostanut Lehtiyhtymältä Jyväskylän ja Kuopion Kaupunkilehtien liiketoiminnan. Lehdet on ostanut Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Sisä-Suomen Kaupunkilehdet Oy. Hankituissa kaupunkilehdissä on töissä yhteensä noin 15 henkilöä ja liikevaihto vuodessa on noin 2,0 Meur. Konsernin tytäryhtiö Mai Visual Oy:n nimi vaihdettiin huhtikuussa Mediasepät Oy:ksi. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli kokopäiväisiksi muunnettuna 786 (837). Investoinnit ja rahoitus Bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 2,5 Meur (4,8 Meur). Investoinnit ovat normaaleja korvausinvestointeja. Yhtiön rahoitustilanne on säilynyt vakaana koko katsauskauden ajan. Tase Konsernitaseen loppusumma oli 110,8 Meur (108,2 Meur). Omassa pääomassa käyvän arvon rahasto on kasvanut vuoden alusta 0,7 Meur, mikä johtuu pörssinoteerattujen osakkeiden käyvän arvon muutoksesta. Pääomalaina 15 milj. euroa on siirretty pitkäaikaisista veloista lyhytaikaisiin. Lainaehtojen mukaisesti se maksetaan takaisin viimeistään edellyttäen, että osakeyhtiölain mukaiset takaisinmaksuedellytykset täyttyvät. Osakkeet Keskisuomalainen Oyj osti julkisessa kaupankäynnissä omia A-osakkeitaan kappaletta hintaan 15 euroa kappale. Hankitut osakkeet ovat 0,2% yhtiön koko osakemäärästä ja edustavat 0,02% äänimäärästä. Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muutettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana neljän muuntovaatimuksen perusteella yhteensä kappaletta. Muuntojen jälkeen K-osakkeiden määrä on ja A- osakkeiden kappaletta. Yhtiö maksoi osinkoa 0,60 euroa osakkeelle, yhteensä 6,4 Meur. Lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen myöntämä valtuutus päättää osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti enintään 0,40 euron lisäosingosta osaketta kohden.

4 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 4(9) Keskisuomalainen osti Luoteisen Keski-Suomen Viestintä Oy:n koko osakekannan. Yhtiö kustantaa Saarijärveläinen kaupunkilehteä. Yhtiö työllistää yhteensä noin 20 osa-aikaista toimittajaa ja jakajaa. Yhtiön liikevaihto vuodessa on noin 0,3 Meur. Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on päättänyt ,4 euron lisäosingon maksamisesta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on ja osinko maksetaan Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät Taantuman mahdollinen uudelleen syveneminen luo merkittävimmät riskit konsernin tämän hetken liiketoiminnalle. Epävarmuuden lisääntymisellä kansainvälisillä markkinoilla ja sen laajentumisella Suomeenkin voisi olla merkittäviä vaikutuksia toimintaympäristöömme. Erityisesti ilmoitusmyynnin väheneminen vaikuttaisi konsernin tulosnäkymiin. Mediamarkkinoilla on edelleen varauduttava taantuman pitkittymiseen useamman vuoden mittaiseksi. Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen. Yleisestä rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta ja riskitason noususta huolimatta konsernin näköpiirissä ei ole rahoitusasemaan liittyviä merkittäviä riskejä. Pidemmän aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty vuosikertomuksen 2009 sivulla 22. Loppuvuoden näkymät Toiminnan tehostumisen ja lievästi elpyneiden markkinoiden johdosta tuloksen kehitys on ollut alkuvuoden aikana ennakoitua parempaa. Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan hieman kasvavan ja tuloksen ennakoidaan paranevan. Laadintaperiaatteet Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: IFRS 3 Liiketoimintojen yhteenliittymät, IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös sekä IFRS standardeihin tehdyt parannukset (huhtikuu 2009). Muilta osin

5 5(9) osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä. Standardimuutoksilla ei kuitenkaan ole ollut olennaista vaikutusta katsauskauden lukuihin ja liitetietoihin. Paino- ja jakeluliiketoiminnan nimi on muutettu vuoden 2010 alusta tuotanto- ja logistiikkapalveluksi. Segmentin sisältöä ei ole muutettu. Tuotanto- ja logistiikkapalvelut segmenttiin lisättiin toukokuun alusta 2009 myös sivun- ja ilmoitusvalmistuksen toiminnot. Nämä toiminnot siirrettiin perustettuun yhtiöön, joka myy nämä palvelut konsernin yhtiöille. Segmentti-informaatiossa tämä muutos näkyy kasvavana tuotanto- ja logistiikkapalvelujen liikevaihtona ja segmenttien välisessä liikevaihdossa. Liikevoittoon tällä ei ole vaikusta. Vertailukausien lukuja ei ole oikaistu, koska vastaavia tietoja ei ole saatavissa. Taulukon alaviitteessä on kuitenkin kerrottu, mitkä luvut olisivat olleet 2010, jos segmenttikoostumusta ei olisi muutettu. KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS Vesa-Pekka Kangaskorpi toimitusjohtaja Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi p. (014) Luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN TULOSLASKELMA (Meur) 7-9/ / / / /2009 (3 kk) (3 kk) (9 kk) (9 kk) (12 kk) LIIKEVAIHTO 24,8 23,5 74,5 72,0 97,6 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 Liiketoiminnan kulut -19,3-19,3-60,0-61,1 82,6 LIIKEVOITTO 5,6 4,4 14,8 11,3 15,5 Liikevoitto % liikevaihdosta 22,7% 18,6% 19,9% 15,6% 15,9% Rahoitustuotot ja -kulut -0,3-0,4 0,3-0,6-0,8 Osuus osakkuusyhtiöiden 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 tuloksesta VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 5,3 4,0 15,2 10,8 14,7 Verot -1,4-1,3-3,7-3,4-3,7 VOITTO/TAPPIO 3,9 2,7 11,5 7,4 11,0 TILIKAUDEN VOITON JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 3,9 2,7 11,5 7,4 11,0 Vähemmistöosakkaille Tulos/osake, laimentamaton 0,37 0,25 1,07 0,69 1,02 (eur) Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,37 0,25 1,07 0,69 1,02

6 6(9) KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN 7-9/ / / / /2009 ERÄT (3 kk) (3 kk) (9 kk) (9 kk) (12 kk) Tilikauden voitto 3,9 2,7 11,5 7,4 11,0 Muut laajan tuloksen erät: Myytävissä olevat rahoitusvarat 1,1 3,8 0,2 3,9 4,5 Rahavirran suojaukset 0,0-0,1 0,1-0,3-0,2 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,3-1,0-0,1-0,9-1,1 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,9 2,8 0,2 2,7 3,2 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4,8 5,4 11,7 10,1 14,2 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 4,8 5,4 11,7 10,1 14,2 Vähemmistöosakkaille SEGMENTTI-INFORMAATIO LIIKEVAIHTO (Meur) 7-9/ / / / /2009 Kustannustoiminta 22,1 20,8 67,0 65,1 87,9 Paino- ja jakeluliiketoiminta 8,2 8,6 24,9 24,1 33,3 *) Kohdistamaton 0,9 0,8 2,5 2,3 3,1 Segmenttien välinen -6,4-6,7-19,9-19,5-26,7 liikevaihto Konserni yhteensä 24,8 23,5 74,5 72,0 97,6 LIIKEVOITTO Kustannustoiminta 5,5 4,0 15,5 11,2 15,3 Paino- ja jakeluliiketoiminta 0,7 0,7 1,5 1,6 2,4 Kohdistamaton -0,5-0,3-2,2-1,5-2,3 Konserni yhteensä 5,6 4,4 14,8 11,3 15,5 *) Mikäli segmenttien koostumusta ei olisi muutettu, olisi paino- ja jakeluliiketoiminnan liikevaihto heinä-syyskuussa 7,4 Meur, muutos edelliseen vuoteen -5,5% ja segmenttien välinen liikevaihto -5,6 Meur. Ensimmäisen vuosipuoliskon vastaavat luvut olisivat 22,5 Meur, -1,3% ja -17,6 Meur.

7 7(9) KONSERNIN TASE VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 2,3 1,5 1,5 Liikearvo 37,6 37,2 37,2 Aineelliset hyödykkeet 27,4 29,3 28,8 Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,4 1,4 1,4 Myytävissä olevat sijoitukset 20,9 20,0 20,8 Muut pitkäaikaiset saamiset 0,2 0,0 0,1 Laskennalliset verosaamiset 1,1 1,4 1,2 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 0,7 0,8 1,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 9,5 10,3 7,6 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,9 0,4 0,1 Rahat ja pankkisaamiset 8,8 5,6 6,9 Yhteensä 110,8 108,2 106,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman osuus 54,7 48,6 49,7 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 1,6 1,5 1,5 Pitkäaikaiset korolliset velat 12,1 31,1 30,6 Pitkäaikaiset varaukset 0,9 1,0 0,9 LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset korolliset velat 18,8 4,0 4,0 Ostovelat ja muut velat 21,2 20,7 18,8 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,5 1,2 1,1 Yhteensä 110,8 108,2 106,6 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Meur) 1-9/ / /2009 (9 kk) (9 kk) (12 kk) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 77,2 75,7 98,6 Tavaroiden ja palvelujen toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -58,3-62,0-79,3 Maksetut korot -1,5-2,0-2,0 Saadut korot 0,0 0,0 0,1 Maksetut verot -4,3-3,0-3,0 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 13,1 8,8 14,4

8 8(9) INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Osakkuusyritysten hankinta -0,0 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1,3-1,4-1,8 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,2-0,1-0,2 Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,0 0,0 Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin -3,2-3,4 Luovutustulot myytävissä olevista sijoituksista 0,4 0,0 0,0 Myönnetyt lainat -0,0-0,0-0,0 Saadut osingot 1,3 0,8 0,9 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -0,6-4,0-4,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Lainojen nostot 0,9 0,9 Lainojen takaisinmaksut -3,8-2,6-3,1 Omien osakkeiden hankinta -0,3 Maksetut osingot -6,4-5,3-8,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -10,6-7,1-10,8 RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 1,9-2,3-1,0 Rahavarat tilikauden alussa 6,9 7,9 7,9 Rahavarat tilikauden lopussa 8,8 5,6 6,9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Muut sidotut rahastot Muut vapaat rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä OMA PÄÄOMA Katsauskauden laaja tulos Osingonjako Muut muutokset OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Muut sidotut rahastot Muut vapaat rahastot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Yhteensä OMA PÄÄOMA Katsauskauden laaja tulos Osingonjako Omien osakkeiden hankinta OMA PÄÄOMA

9 9(9) BRUTTOINVESTOINNIT JA HENKILÖKUNTA Bruttoinvestoinnit; Meur 2,5 4,8 5,4 Bruttoinvestoinnit; %liikevaihdosta 3,3 % 6,6 % 5,6 % Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 786 hlöä 837 hlöä 825 hlöä kokopäiväisinä TUNNUSLUVUT (eur) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake 1,07 0,69 1,02 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake 5,1 4,53 4,63 Omavaraisuusaste, % 53,8 49,2 49,1 KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Meur) Pantit, vastuut ja takaukset Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä Rahalaitoslainat 15,1 19,5 19,0 Annetut kiinteistökiinnitykset 17,6 16,5 17,6 Annetut yrityskiinnitykset 15,1 15,1 15,1 Muiden puolesta annetut vakuudet Takaus muiden velasta 1,4-0,0 Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos x 100 Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lkm Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma saadut ennakot (=tilausvastuu)

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.11.2012 klo 12.40

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.11.2012 klo 12.40 1 (9) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.11.2012 klo 12.40 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Heinä syyskuu 2012: Liikevaihto 24,6 Me (25,3 Me), 2,8% edellisestä vuodesta Liikevoitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Huhti kesäkuu 2012: Liikevaihto 27,3 Me (29,1 Me), 6,1% edellisestä vuodesta Liikevoitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 23.2.2011 klo 15.45 1(14)

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 23.2.2011 klo 15.45 1(14) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 23.2.2011 klo 15.45 1(14) KESKISUOMALAINEN OYJ:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilikausi 2010 - Liikevaihto 101,9 Me (97,6 Me edellisenä vuonna), kasvua 4,4% - Liikevoitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 22.2.2012 klo 15.00

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 22.2.2012 klo 15.00 1(13) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 22.2.2012 klo 15.00 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO KASVOI JA OPERATIIVINEN TULOS PARANI Tilikausi 2011 - Liikevaihto 108,7

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 20.2.2013 klo 14.20

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 20.2.2013 klo 14.20 1(13) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 20.2.2013 klo 14.20 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2012 TULOS HYVÄLLÄ TASOLLA VAIKEASTA VUODESTA HUOLIMATTA Tilikausi 2012 - Liikevaihto 106,2

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2015 klo 12.00

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2015 klo 12.00 1(16) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2015 klo 12.00 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2014 Tilikausi 2014 - Liikevaihto 157,7 Me (150,0 Me edellisenä vuonna), 5,1 % kasvua edelliseen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 1(15) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2013 Tilikausi 2013 - Liikevaihto 149,7 Me (106,3 Me edellisenä vuonna), 40,8% kasvua edelliseen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.8.2009 KLO 8.30

SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.8.2009 KLO 8.30 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.8.2009 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 Tammi - kesäkuu - Vuoden 2009 kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 99,5 (108,7 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 - Liikevaihto 149,9 miljoonaa euroa (H1/2006, 108,6 miljoonaa euroa) - Q2 liikevaihto 71,5 miljoonaa euroa (Q2/2006,

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 1.11.2012 klo 14:00. Heinä-syyskuun tulos edelleen hyvällä tasolla. Taloudellinen ohjeistus ennallaan.

Vaisala Oyj Pörssitiedote 1.11.2012 klo 14:00. Heinä-syyskuun tulos edelleen hyvällä tasolla. Taloudellinen ohjeistus ennallaan. Vaisala Oyj Pörssitiedote 1.11.2012 klo 14:00 Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 Heinä-syyskuun tulos edelleen hyvällä tasolla. Taloudellinen ohjeistus ennallaan. Heinä-syyskuu lyhyesti

Lisätiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2013, klo 15.00

Ilkka-Yhtymä Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2013, klo 15.00 Ilkka-Yhtymä Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2013, klo 15.00 ILKKA-YHTYMÄ KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 TILIKAUSI 2012 - Liikevaihto 46,2 miljoonaa euroa (50,0 miljoonaa euroa), lasku 7,6 % - Alma Media

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012. Liikevoitto kasvoi ja liikevaihto laski KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012. Liikevoitto kasvoi ja liikevaihto laski KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 11.5.2012 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Liikevoitto kasvoi ja liikevaihto laski Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,3 milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015

Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015 Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015 SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2014-31.1.2015 Vantaalla 26.3.2015 klo 15.10 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tappio pieneni Katsauskaudella

Lisätiedot

Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 22 %. Liiketulos 11,4 miljoonaa euroa. Tulosennustetta nostetaan.

Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 22 %. Liiketulos 11,4 miljoonaa euroa. Tulosennustetta nostetaan. Vaisala Oyj Pörssitiedote 2.8.2012 klo 9:00 Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 22 %. Liiketulos 11,4 miljoonaa euroa. Tulosennustetta nostetaan. Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk

MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2013 klo 12.30 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2013 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk Liikevaihto 34,4

Lisätiedot

Kuva: Jenni Gästgivar. Alma Media Oyj Q4 2010 ja tilivuosi 2010 16.2.2011

Kuva: Jenni Gästgivar. Alma Media Oyj Q4 2010 ja tilivuosi 2010 16.2.2011 Kuva: Jenni Gästgivar Alma Media Oyj Q4 2010 ja tilivuosi 2010 16.2.2011 Alma Media Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2011 klo 9.00 1 (34) ALMA MEDIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 Tammi - syyskuu - Vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 164,7 milj. euroa (170,2 vastaavalla

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50

INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50 INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 2,0 milj. euroa (2,1). - Katsauskauden

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 7.8.2012 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Tammi kesäkuu - Liikevaihto 91,9 - Liikevoitto 4,6, 5,0 % liikevaihdosta - Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 4,1, 4,5 % liikevaihdosta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.8.2011 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.8.2011 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.8.2011 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Liikevaihdon kasvu jatkui ja liiketulos vertailukautta parempi Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konsernin

Lisätiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2009, klo 14.00

Ilkka-Yhtymä Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2009, klo 14.00 Ilkka-Yhtymä Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2009, klo 14.00 ILKKA-YHTYMÄ KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 TILIKAUSI 2008 - Liikevaihto 55 384 tuhatta euroa (54 885 tuhatta euroa vuonna 2007), kasvu 0,9

Lisätiedot

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 30.4.2008

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 30.4.2008 Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 30.4.2008 ALMA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2008 klo 09.00 ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2008: Liikevaihto kasvoi, liikevoitto jäi odotetusti

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot