Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna Key figures for medicine sales and their reimbursement in 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2007. Key figures for medicine sales and their reimbursement in 2007"

Transkriptio

1

2 Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2007 Muutos vuodesta 2006 Lääkkeiden kokonaismyynti milj. 5,9 % avohoidon reseptilääkkeiden myynti (verollisin vähittäismyyntihinnoin) milj. 4,2 % avohoidon itsehoitolääkkeiden myynti (verollisin vähittäismyyntihinnoin) 275 milj. 15,5 % sairaalamyynti (tukkuohjehinnoin) 408 milj. 7,5 % Lääkkeistä maksetut korvaukset milj. 3,8 % peruskorvaukset 369 milj. 0,6 % erityiskorvaukset 662 milj. 6,8 % lisäkorvaukset 111 milj. -2,3 % Key figures for medicine sales and their reimbursement in 2007 Change from 2006 Total sales of pharmaceuticals EUR 2,500 million 5.9% prescription medicines in outpatient care (at pharmacy prices with VAT) EUR 1,817 million 4.2% OTC medicines in outpatient care (at pharmacy prices with VAT) EUR 275 million 15.5% sales to hospitals (at wholesale prices) EUR 408 million 7.5% Reimbursement of medicine costs EUR 1,142 million 3.8% Basic Refunds EUR 369 million 0.6% Special Refunds EUR 662 million 6.8% Additional Refunds EUR 111 million -2.3%

3 SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES 2007 Lääkelaitos ja Kansaneläkelaitos National Agency for Medicines and Social Insurance Institution Helsinki 2008

4 LÄÄKELAITOS NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KANSANELÄKELAITOS SOCIAL INSURANCE INSTITUTION Lääketurvaosasto Department of Safety and Drug Information Tutkimusosasto Research Department Mannerheimintie 103b Nordenskiöldinkatu 12 P.O. Box 55 P.O. Box 450 FI Helsinki FI Helsinki Finland Finland Puh. (09) Puh Tel Tel Telekopio (09) Telekopio Fax Fax ISSN Kansi / Cover: Kari Piippo Edita Prima Oy Helsinki 2008

5 SISÄLLYS Kuvaluettelo... 7 Esipuhe Suomen lääketilasto -julkaisun toimittaminen Suomen lääketilaston käsitteet ja aineistot Leena Saastamoinen, Jaana Martikainen, Tinna Voipio, Pirkko Paakkari: Lääkevuosi TIETOJA SUOMESTA JA SUOMEN TERVEYDENHUOLLOSTA LÄÄKEHUOLTO JA -VALVONTA Lääkevalmisteiden myyntilupamenettely Rekisteröimättömien lääkevalmisteiden erityisluvat Haittavaikutusilmoitukset Kliiniset lääketutkimukset Lääkemyynnin jakautuminen Itsehoitolääkkeet Apteekit ja sairaala-apteekit SAIRAUSVAKUUTUS JA LÄÄKEKORVAUKSET Lääkekorvausjärjestelmä ja lääkkeiden hinnan hyväksyminen Jaana Kruuti, Jaana Harsia-Alatalo: Lääkekorvausjärjestelmä ja -korvausmenot vuonna Ulla Kurkijärvi: Lääkkeiden hintalautakunta, korvattavat lääkkeet ja kohtuullinen tukkuhinta Lääkekorvaukset ja -kustannukset vuosina Lääkekorvaukset ja -kustannukset väestöryhmittäin Lääkekorvaukset ja -kustannukset lääkeryhmittäin Lääkekorvaukset ja -kustannukset erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavissa sairauksissa Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet Kliiniset ravintovalmisteet Lääkekorvaukset ja -kustannukset lääkäreittäin Lääkevaihto

6 4. KULUTUSLUVUT LÄÄKERYHMITTÄIN Hakemisto Kulutustilastoinnissa käytetyt aineistot ja menetelmät Käytetyt lyhenteet ja symbolit A Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet B Veritautien lääkkeet C Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet D Ihotautilääkkeet G Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit H Systeemisesti käytettävät hormonivalmisteet, lukuun ottamatta sukupuolihormoneja ja insuliineja J Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet L Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat M Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet N Hermostoon vaikuttavat lääkkeet P Loisten ja hyönteisten häätöön tarkoitetut valmisteet R Hengityselinten sairauksien lääkkeet S Silmä- ja korvatautien lääkkeet V Muut Itsehoitolääkkeiden apteekkimyynti Nikotiinikorvaushoito Kuvat LIITTEET Liite voimaan tulleet ATC-luokituksen muutokset Liite voimaan tulleet määriteltyjen vuorokausiannosten (DDD) muutokset Liite 3 Osoitteita Liite 4 Valuuttakursseja Liite 5 Rahanarvon muuntokertoimet vuoden 2007 rahaksi HAKEMISTO

7 CONTENTS List of figures... 9 Foreword Publication of the Finnish Statistics on Medicines Glossary and material used to compile the Finnish Statistics on Medicines Leena Saastamoinen, Jaana Martikainen, Tinna Voipio, Pirkko Paakkari: Medicines in FACTS ON FINLAND AND THE FINNISH HEALTH CARE SYSTEM DRUG CONTROL AND PHARMACEUTICAL SERVICES Marketing authorisation Special licences for non-registered medicinal products Adverse drug reactions Clinical drug trials Distribution of medicine sales Medicinal products not subject to a medical prescription (over the counter drugs) Pharmacies and hospital pharmacies NATIONAL HEALTH INSURANCE AND REIMBURSEMENT OF MEDICINE EXPENSES Medicine reimbursement system and approval of medicine prices Jaana Kruuti, Jaana Harsia-Alatalo: Medicine reimbursement system and reimbursement expenditure in Ulla Kurkijärvi: Pharmaceuticals Pricing Board, reimbursable medicines and reasonable wholesale prices Medicine costs and their reimbursement in Medicine costs and their reimbursement according to population group Medicine costs and their reimbursement according to medicine group Medicine costs and their reimbursement in diseases entitling patients to Special Refund Medicinal Products Eligible for Restricted Basic Refund Clinical nutritional preparations Medicine costs and their reimbursement according to the prescribing doctor Generic substitution

8 4. SALES STATISTICS Contents Materials and methods used in the drug consumption statistics Abbreviations and symbols A Alimentary tract and metabolism B Blood and blood forming organs C Cardiovascular system D Dermatologicals G Genito urinary system and sex hormones H Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins J Antiinfectives for systemic use L Antineoplastic and immunomodulating agents M Musculo-skeletal system N Nervous system P Antiparasitic products, insecticides and repellents R Respiratory system S Sensory organs V Various OTC medicines in outpatient care Nicotine replacement therapy Figures APPENDICES Appendix 1 Alterations to ATC classification, valid as of January Appendix 2 Alterations to defined daily doses (DDD), valid as of January Appendix 3 Addresses Appendix 4 Exchange rates on 31 December Appendix 5 Deflators for converting expenditure items to 2007 money, INDEX

9 KUVALUETTELO TIETOJA SUOMESTA JA SUOMEN TERVEYDENHUOLLOSTA Suomen väestö iän mukaan vuoden 2007 lopussa (kuva 1.1) Yliopistollisten sairaaloiden vastuualueet ja sairaanhoitopiirit vuonna 2007 (kuva 1.2) Terveydenhuollon kokonaismenojen rakenne vuosina (kuva 1.3) Terveydenhuollon kokonaismenojen rakenne vuonna 2006 (kuva 1.4) LÄÄKEHUOLTO JA -VALVONTA Rekisteröimättömien lääkevalmisteiden erityislupapäätösten määrä vuosina (kuva 2.1) Ilmoitukset kliinisistä lääketutkimuksista vaiheittain vuosina (kuva 2.2) Lääkemyynnin jakautuminen apteekki- ja sairaalamyyntiin ATC-luokittain vuonna 2007 (kuva 2.3) Avohoidon lääkekustannusten jakautuminen lääkkeen korvausluokan mukaan vuonna 2007 (kuva 2.4) SAIRAUSVAKUUTUS JA LÄÄKEKORVAUKSET Lääkekorvaukset korvausluokittain vuosina (kuva 3.1) Erityiskorvattujen lääkkeiden kustannukset sairauksittain vuonna 2007 (kuva 3.2) Lääkärit määräämiensä korvattujen lääkkeiden kokonaiskustannusten mukaan vuonna 2007 (kuva 3.3) Lääkärit määräämiensä korvattujen reseptien määrän mukaan vuonna 2007 (kuva 3.4) KULUTUSLUVUT LÄÄKERYHMITTÄIN Liikahappoisuuden hoitoon tarkoitettujen valmisteiden kulutus vuosina (kuva 4.1) Liikahappoisuuden hoitoon tarkoitettujen valmisteiden (A02) kulutus sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007 (kuva 4.2) Diabeteslääkkeiden kulutus avohoidossa vuosina (kuva 4.3) Oraalisten diabeteslääkkeiden (A10B) kulutus sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007 (kuva 4.4) Yleisimpien verenpainelääkkeiden kulutus vuosina (kuva 4.5) Beetasalpaajien kulutus vuosina (kuva 4.6) Reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääkeaineiden kulutus vuosina (kuva 4.7)

10 8 8 Reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääkeaineiden (C09) kulutus sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007 (kuva 4.8) Statiinien kulutus vuosina (kuva 4.9) Kolesterolilääkkeiden (C10) kulutus sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007 (kuva 4.10) Systeemisten ehkäisyvalmisteiden kulutus vuosina (kuva 4.11) Systeemisten ehkäisyvalmisteiden (G03A) kulutus sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007, vuotiaat naiset (kuva 4.12) Hormonikorvaushoitolääkkeiden (G03C, G03F) kulutus sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007, yli 45-vuotiaat naiset (kuva 4.13) Yleisimpien systeemisten bakteerilääkkeiden kulutus vuosina (kuva 4.14) Kefalosporiinien kulutus avohoidossa vuosina (kuva 4.15) Makrolidien kulutus avohoidossa vuosina (kuva 4.16) Fluorokinolonien kulutus vuosina (kuva 4.17) Fluorokinolonien (J01MA) kulutus avohoidossa sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007 (kuva 4.18) Tulehduskipulääkkeiden (M01A) kulutus vuosina (kuva 4.19) Yleisimpien kipulääkkeiden kulutus vuosina (kuva 4.20) Yleisimpien kipulääkkeiden itsehoitovalmisteiden kulutus vuosina (kuva 4.21) Opioidien kulutus vuosina (kuva 4.22) Opioidien (N02A) kulutus laitoshoidossa sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007 (kuva 4.23) Yleisimpien unilääkkeiden kulutus vuosina (kuva 4.24) Unilääkkeiden (N05C) kulutus avohoidossa sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007 (kuva 4.25) Masennuslääkkeiden kulutus vuosina (kuva 4.26) Yleisimpien masennuslääkkeiden kulutus vuosina (kuva 4.27) Masennuslääkkeiden (N06A) kulutus avohoidossa sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007 (kuva 4.28) Systeemisesti käytettävien obstruktiivisten hengitystiesairauksien lääkkeiden kulutus vuosina (kuva 4.29) Inhaloitavien obstruktiivisten hengitystiesairauksien lääkkeiden kulutus vuosina (kuva 4.30) Obstruktiivisten hengitystiesairauksien lääkkeiden (R03) kulutus sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007 (kuva 4.31)

11 LIST OF FIGURES FACTS ON FINLAND AND THE FINNISH HEALTH CARE SYSTEM Age structure of the Finnish population at the end of 2007 (figure 1.1) University hospital regions and hospital districts in 2007 (figure 1.2) Health care costs in Finland in , in 2006 prices (figure 1.3) Structure of total health care costs in 2006 (figure 1.4) DRUG CONTROL AND PHARMACEUTICAL SERVICES Number of applications processed for non-registered medicinal products in (figure 2.1) Notifications of clinical drug trials according to phase in (figure 2.2) Distribution of medicine sales between pharmacies and hospitals according to the ATC code, at wholesale prices, in 2007 (figure 2.3) Distribution of medicine costs in outpatient care according to Refund Category of the medicine in 2007 (figure 2.4) NATIONAL HEALTH INSURANCE AND REIMBURSEMENT OF MEDICINE EXPENSES Reimbursement of medicine costs in according to Refund Category (figure 3.1) Cost of medicines reimbursed under the Special Refund Categories in 2007 according to disease (figure 3.2) Doctors according to the total cost of reimbursed medicines prescribed by them, in 2007 (figure 3.3) Doctors according to the total number of reimbursed prescriptions prescribed by them, in 2007 (figure 3.4) SALES STATISTICS Consumption of drugs for acid related disorders in (figure 4.1) Consumption of drugs for acid related disorders (A02) by hospital district in 2007 (figure 4.2) Consumption of antidiabetics in outpatient care in (figure 4.3) Consumption of oral antidiabetics (A10B) by hospital district in 2007 (figure 4.4) Consumption of most common antihypertensives in (figure 4.5) Consumption of beta blocking agents in (figure 4.6) Consumption of agents acting on renin-angiotensin system in (figure 4.7) Consumption of agents acting on renin-angiotensin system (C09) by hospital district in 2007 (figure 4.8)

12 10 10 Consumption of statins in (figure 4.9) Consumption of cholesterol reducers (C10) by hospital district in 2007 (figure 4.10) Consumption of systemic contraceptives in (figure 4.11) Consumption of systemic contraceptives (G03A) per women aged by hospital district in 2007 (figure 4.12) Consumption of hormone replacement therapy drugs (G03C, G03F) among women aged over 45 by hospital district in 2007 (figure 4.13) Consumption of most common antibacterials in (figure 4.14) Consumption of cephalosporins in outpatient care in (figure 4.15) Consumption of macrolides in outpatient care in (figure 4.16) Consumption of fluoroquinolones in (figure 4.17) Consumption of fluoroquinolones (J01MA) in outpatient care by hospital district in 2007 (figure 4.18) Consumption of antiinflammatory analgesics (M01A) in (figure 4.19) Consumption of most common analgesics in (figure 4.20) Consumption of most common OTC analgesics in (figure 4.21) Consumption of opioids in (figure 4.22) Consumption of opioids (N02A) in inpatient care by hospital district in 2007 (figure 4.23) Consumption of most common hypnotics in (figure 4.24) Consumption of hypnotics (N05C) in outpatient care by hospital district in 2007 (figure 4.25) Consumption of antidepressants in (figure 4.26) Consumption of most common antidepressants in (figure 4.27) Consumption of antidepressants (N06A) in outpatient care by hospital district in 2007 (figure 4.28) Consumption of drugs for obstructive airway diseases for systemic use in (figure 4.29) Consumption of inhaled drugs for obstructive airway diseases in (figure 4.30) Consumption of drugs for obstructive airway diseases (R03) by hospital district in 2007 (figure 4.31)

13 ESIPUHE Lääkkeitä myytiin vuonna 2007 noin 2,5 miljardilla eurolla. Kustannukset ovat kasvaneet edellisvuodesta 5,9 prosenttia. Luku antaa viitteitä siitä, että lääkevaihdolla on pysyvää kustannuskehitystä alentavaa vaikutusta; ennen sen käyttöönottoa myynti kasvoi vuosittain noin kymmenen prosenttia. Lääkekustannusten jakauma ei muuttunut mainittavasti edellisvuosista. Suurin osa kustannuksista, 73 %, syntyi avohoidon reseptilääkkeistä, kun avohoidon itsehoitolääkkeiden osuus oli 11 % ja sairaalalääkkeiden 16 %. Lääkevaihdon erilainen merkitys eri lääkeryhmille on selvä: kustannuksiltaan suurimmista lääkeryhmistä hermostoon vaikuttavien lääkkeiden myynti kasvoi 10 % ja syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien 17 %, kun taas sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeistä aiheutuvat kustannukset vähenivät samaan aikaan 3 %, vaikka niiden käyttö lisääntyi 9 %. Suomen lääketilasto tarjoaa Lääkelaitoksen ja Kelan keräämiä tietoja artikkeleiksi, taulukoiksi ja kuviksi jalostettuna nyt jo 21. kertaa. Toivomme, että julkaisusta on edelleen hyötyä lääkekulutuksen ja kustannusten muutosten seurannassa ja arvioinnissa. Tietoja lääkkeiden kulutuksesta, kustannuksista ja korvauksista on saatavissa myös Lääkelaitoksen ja Kelan Internet-sivuilta (www.nam.fi/laaketieto/ kulutustiedot, Hannes Wahlroos Ylijohtaja, professori Lääkelaitos Jorma Huuhtanen Pääjohtaja Kansaneläkelaitos

14 FOREWORD In 2007, medicines were sold in Finland to the value of approximately EUR 2.5 billion, which is an increase of 5.9% from the previous year. This figure is indicative of the fact that generic substitution continues to hold down the growth of medicine costs; before the introduction of generic substitution annual growth used to be about 10%. The distribution of medicine costs did not show great variation from previous years. The majority of medicine costs, i.e. 73%, was attributable to prescription-only medicines used in outpatient care whereas over-the-counter (OTC) medicines used in outpatient care accounted for 11% and medicines used in inpatient care for 16%. Generic substitution clearly affects the drug groups in different ways: of the most costly groups, the sales of drugs acting on the central nervous system increased by 10% and that of antineoplastic and immunomodulating agents by 17% whereas the costs generated by cardiovascular drugs decreased at the same time by 3% even though their consumption increased by 9%. This 21 st edition of Finnish Statistics on Medicines offers data, collected by the National Agency for Medicines and the Social Insurance Institution (Kela), expressed in articles, tables and figures. We hope that the publication remains useful for the purposes of both monitoring and assessing the changes in drug consumption and associated costs. Information about the consumption, cost and reimbursement of medicines is also available on the internet pages of the National Agency for Medicines and Kela (www.nam.fi/laaketieto/kulutustiedot, Hannes Wahlroos Director General, Professor National Agency for Medicines Jorma Huuhtanen Director General Social Insurance Institution

15 13 SUOMEN LÄÄKETILASTO -JULKAISUN TOIMITTAMINEN Suomen lääketilasto -julkaisua toimittavat yhteistyössä Lääkelaitos ja Kansaneläkelaitos (Kela). Vuonna 2008 toimituskunnassa ovat työskennelleet Lääkelaitoksesta ylilääkäri Pirkko Paakkari ja tutkija Tinna Voipio ja Kelasta erikoistutkija Jaana Martikainen, pääsuunnittelija Raija Pajunen ja erikoistutkija Leena Saastamoinen. Kelassa julkaisun koostamiseen ovat osallistuneet myös useat toimituskunnan ulkopuoliset henkilöt: Airi Salminen on vastannut sairausvakuutustietojen koneellisesta tuottamisesta, Hilkka Ruuska niiden taulukkomuotoon muuntamisesta, tekstinkäsittelystä ja julkaisun painokuntoon saattamisesta, Leila Rantanen kuvien tuottamisesta ja Tarja Hyvärinen suomen kielen tarkistuksesta. Englanninkieliset artikkelit on kääntänyt Maarit Green. PUBLICATION OF THE FINNISH STATISTICS ON MEDICINES Finnish Statistics on Medicines is published jointly by the National Agency for Medicines (NAM) and the Social Insurance Institution (Kela). The members of the editorial staff are: Jaana Martikainen, Kela Pirkko Paakkari, NAM Raija Pajunen, Kela Leena Saastamoinen, Kela Tinna Voipio, NAM

16 14 TILASTOJEN KÄSITTEET JA AINEISTOT 14 GLOSSARY AND MATERIAL USED TO COMPILE THE STATISTICS SUOMEN LÄÄKETILASTON KÄSITTEET JA AINEISTOT Lääkekorvaukset Erityiskorvaus: Eräissä vaikeissa ja pitkäaikaisissa sairauksissa lääkehoidon kustannukset korvataan peruskorvausta paremmin. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet on jaettu alempaan ja ylempään erityiskorvausluokkaan. Alemmassa erityiskorvausluokassa korvaus on 72 % lääkkeen kustannuksista. Ylemmässä erityiskorvausluokassa potilas maksaa lääkekohtaisen kolmen euron omavastuun, ja jäljelle jäävästä kustannuksesta korvataan 100 %. Saadakseen lääkkeensä erityiskorvattuna potilaan on osoitettava lääkehoidon tarve lääkärinlausunnolla. Lisäkorvaus: Jos potilaan maksettaviksi jääneiden, korvausten piiriin kuuluvien lääkkeiden omavastuut ylittävät kalenterivuodessa tietyn euromäärän (627,47 euroa vuonna 2007 ja 643,14 euroa vuonna 2008), on potilas oikeutettu lisäkorvaukseen kyseisen vuoden loppuun asti. Tällöin potilas maksaa kustakin ostamastaan korvattavasta lääkkeestä 1,50 euron kiinteän omavastuun, ja ylittävä osa korvataan kokonaan. Lääke: Aine tai valmiste, jonka tarkoituksena on parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita tai jota käytetään terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseen. Lääkekorvaus, korvaus: Lääkekorvauksella tarkoitetaan sairausvakuutuksen korvaamaa osuutta lääkkeen kustannuksesta. Sairausvakuutus maksaa korvausta lääkärin sairauden hoitoon määräämistä reseptilääkkeistä, joille on vahvistettu korvattavuus ja kohtuullinen tukkuhinta. Myös osa reseptillä määrätyistä itsehoitolääkkeistä kuuluu korvauksen piiriin. Lääkkeiden lisäksi korvataan eräiden vaikeiden sairauksien hoidossa käytettävät kliiniset ravintovalmisteet sekä pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävät perusvoiteet. Lääkekustannus, kustannus: Kustannus tarkoittaa lääkkeen kokonaiskustannusta ennen sairausvakuutuskorvauksen vähentämistä. Lääkevalmiste: Lääkevalmisteella tarkoitetaan sellaista lääkettä, joka luovutetaan käyttäjälle valmistajan myyntipakkauksessa. Lääkevalmiste voi sisältää yhtä tai useampaa lääkeainetta. Omavastuu: Omavastuulla tarkoitetaan potilaan maksettavaksi jäävää osuutta lääkkeen kustannuksesta. Ostokerta: Ostokerta sisältää yhdelle henkilölle samalla kertaa apteekista ostetut lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet tai perusvoiteet. Peruskorvaus: Sairausvakuutus korvaa 42 % peruskorvattavien lääkkeiden kustannuksista. Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet, rajoitetusti erityiskorvattavat lääkkeet: Eräiden kalliiden lääkkeiden perus- tai erityiskorvausoikeutta on rajoitettu. Näitä kalliita mutta hoidon kannalta merkittäviä lääkkeitä korvataan erikseen määritellyissä käyttöaiheissa, joissa korvattavuus on lääketieteellisesti perusteltua. Korvauksen peruste osoitetaan lääkärinlausunnolla tai tietyissä tapauksissa lääkärin reseptilomakkeeseen tekemällä merkinnällä.

17 TILASTOJEN KÄSITTEET JA AINEISTOT 15 GLOSSARY AND MATERIAL USED TO COMPILE THE STATISTICS 15 Resepti: Resepti eli lääkemääräys on lääkärin tai hammaslääkärin määräys lääkevalmisteen toimittamiseksi apteekista potilaalle. Tämän julkaisun tilastoissa reseptillä kuitenkin tarkoitetaan apteekin yhdellä kerralla toimittamaa yhtä lääkevalmistetta sisältävää lääke-erää. Tämän määritelmän mukaan esimerkiksi vuodeksi annettu lääkemääräys tuottaa useita reseptejä, koska potilaat hakevat lääkkeensä apteekista yleensä korkeintaan kolmen kuukauden tarvetta vastaavina erinä. Työpaikkakassat: Työpaikkakassoilla tarkoitetaan vakuutuskassalain mukaisia vakuutuskassoja, joilla on oikeus toimia sairausvakuutuskorvauksien ja etuuksien antajina jäsenilleen. Työpaikkakassojen kautta korvatut lääkkeet ovat kirjautuneet Kelan reseptitiedostoon vuoden 2007 alusta alkaen. Myyntiluvat Erityislupa: Lääkelaitos voi erityisistä sairaanhoidollisista syistä yksittäistapauksessa myöntää luvan luovuttaa kulutukseen sellaisen lääkevalmisteen, jolla ei ole myyntilupaa. Avohoitoon lupa myönnetään potilaskohtaisena. Sairaanhoitolaitoksille lupa myönnetään laitoskohtaisena, jolloin yhtä lupaa kohden voi olla useita lääkkeen käyttäjiä. Erityislupa on voimassa vuoden myöntämispäivämäärästä. Hajautettu menettely: Myyntilupamenettely, jossa lääkevalmisteelle, jolla ei ole myyntilupaa missään EU:n jäsenvaltiossa, haetaan myyntilupaa useaan EU-jäsenmaahan samanaikaisesti. Yksi maista toimii ns. viitejäsenvaltiona, jonka arviolausunnon perusteella myyntiluvasta päätetään. Myös muut maat, joihin myyntilupaa haetaan, osallistuvat hakemuksen arviointiin. Kansallinen menettely: Myyntilupamenettely, jossa lääkevalmisteelle, jolla ei ole myyntilupaa missään EU:n jäsenvaltiossa, haetaan myyntilupaa yhteen EU-jäsenmaahan. Tällöin hakemus käsitellään ko. maassa kansallisesti. Kansallisesti hyväksytyn valmisteen myyntiluvan laajentaminen eli uuden vahvuuden tai lääkemuodon lupa voidaan myös käsitellä kansallisesti. Keskitetty menettely: Myyntilupamenettely, jossa lääkevalmisteelle haetaan myyntilupaa koko EU:n alueelle. Myyntilupahakemus arvioidaan Euroopan lääkeviraston (EMEA) lääkevalmiste- tai eläinlääkevalmistekomiteassa, joissa on jäsen jokaisesta jäsenvaltiosta. Keskitetty menettely on pakollinen uusille bioteknologisille lääkkeille ja muille innovatiivisille lääkevalmisteille eli uusille vaikuttaville aineille. Käsittelymaksu: Myyntiluvan hakija maksaa lääkevalmisteen myyntilupahakemuksen käsittelemisestä käsittelymaksun. Maksun suuruus määräytyy käsiteltävän asian perusteella. Myyntilupa: Uusi lääkevalmiste voidaan myydä tai luovuttaa kulutukseen vasta, kun Lääkelaitos tai Euroopan komissio on myöntänyt sille myyntiluvan. Tunnustamismenettely: Lääkkeen myyntilupamenettely, jossa käytetään hyväksi yhden EU:n jäsenvaltion tai Norjan tai Islannin lääkevalmisteelle myöntämää myyntilupaa. Jäsenvaltiota, jonka arviolausunnon perusteella myyntilupa myönnetään, kutsutaan

18 16 TILASTOJEN KÄSITTEET JA AINEISTOT 16 GLOSSARY AND MATERIAL USED TO COMPILE THE STATISTICS viitejäsenvaltioksi ja luvan tunnustavia, arviointityöhön osallistuvia jäsenvaltioita osallistuviksi jäsenvaltioiksi. Vuosimaksu: Myyntiluvan haltija maksaa jokaiselta lääkevalmisteen myyntiluvan myöntämisvuoden jälkeiseltä lupavuodelta vuosimaksun. Aineistot Alue: Kaikissa tilastoissa henkilön asuinkuntana on vuoden lopun asuinkunta, mistä myös muut aluetasot on summattu. Erityiskorvausoikeuksien tiedosto: Kelan erityiskorvausoikeuksien tiedosto sisältää tiedot potilaille myönnetyistä lääkkeiden erityiskorvausoikeuksista. Tiedostossa on tietoja potilaasta ja erityiskorvaukseen oikeuttavasta sairaudesta. Erityiskorvaukseen oikeutettujen henkilöiden lukumäärä taulukoissa perustuu tähän tiedostoon. Lukumäärä on tilastointivuoden lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen henkilöiden kokonaismäärä riippumatta siitä, ovatko he käyttäneet oikeuttaan. Lääkemyyntirekisteri: Sivulta 161 alkavat taulukot perustuvat Lääkelaitoksen lääkemyyntirekisteriin. Ks. lääkekulutustilastoinnissa käytetyt aineistot ja menetelmät s Reseptitiedosto: Kelan reseptitiedosto sisältää tiedot apteekeissa korvatuista lääkeostoista ja työpaikkakassojen kautta korvatuista lääkeostoista. Vuonna 2007 tiedosto sisälsi 99 % kaikista korvatuista resepteistä. Reseptitiedosto sisältää reseptilomakkeessa olevat tiedot potilaasta, lääkkeestä ja lääkäristä sekä tiedot lääkkeen kustannuksista ja korvauksista. Taulukot sekä kuvat perustuvat reseptitiedostoon. Sairausvakuutuskorvausten tilastointitiedosto: Kelan sairausvakuutuskorvausten tilastointitiedosto sisältää tiedot kaikista vuoden aikana maksetuista sairausvakuutuskorvauksista. Lääkkeistä tiedostossa on korvausten euromäärien lisäksi lääkekustannusten euromäärät ennen korvauksen vähentämistä sekä ostokertojen ja reseptien lukumäärät. Tiedosto sisältää tiedot kaikista korvatuista lääkeostoista ja on niiltä osin reseptitiedostoa kattavampi. Taulukot 3.1 ja sekä kuva 3.1 perustuvat vakuutettukohtaiseen sairausvakuutuskorvausten tilastointitiedostoon.

19 TILASTOJEN KÄSITTEET JA AINEISTOT 17 GLOSSARY AND MATERIAL USED TO COMPILE THE STATISTICS 17 GLOSSARY AND MATERIAL USED TO COMPILE THE FINNISH STATISTICS ON MEDICINES Reimbursement Additional Refund: If a patient s personal payments for the non-reimbursed part of his/her medicines exceed a certain limit during a calendar year (EUR in 2007 and EUR in 2008), the patient becomes eligible for Additional Refund payments until the end of that particular calendar year. In such a case the patient pays a fixed non-reimbursable sum of EUR 1.50 for each purchased medicine, and all costs exceeding that sum are reimbursed in full. Basic Refund: The National Health Insurance Scheme reimburses 42% of the cost of medicines in the Basic Refund Category. Medicinal product: The term refers to a medicine released for consumption in the manufacturer's package. A medicinal product may contain one or more chemical entities. Medicinal Products Eligible for Restricted Basic Refund / Medicinal Products Eligible for Restricted Special Refund: Certain restrictions apply to the Basic and Special Refunds available for a number of particularly expensive medicines. These costly but clinically valuable drugs are reimbursed only when used to treat specified medical conditions where reimbursement is considered medically justifiable. To qualify the patient must provide a doctor s certificate. In certain cases, an addendum to the prescription sheet will suffice. Medicine: A substance or preparation the purpose of which is to treat, alleviate or prevent disease or its symptoms or which is used in the diagnosis of an illness or disease. Medicine cost / Cost: The total cost of a medicine before the deduction of the reimbursement paid under the National Health Insurance Scheme. Non-reimbursable sum: The amount of a medicine cost payable by the patient. Prescription: An order, issued by a doctor or dentist, for a pharmacy to supply a medicinal product to a patient. However, in these reimbursement statistics a prescription refers to the amount of a single medicinal product purchased during one transaction. According to this definition, a 1-year prescription, for example, will contribute to several prescriptions because a patient can normally be dispensed only up to three months supply of medicines by a pharmacy. Purchase: Medicines, clinical nutritional preparations or basic topical ointments purchased by one person during one transaction from a pharmacy. Refund / Reimbursement of medicine costs: A reimbursement of medicine costs refers to the proportion of the price of a medicine which is reimbursed by the National Health Insurance Scheme. Prescription-only medicines, deemed necessary for the treatment of an illness, are reimbursed under the National Health Insurance Scheme provided that their reimbursability and reasonable wholesale price have been approved. Some over-the-counter (OTC) medicines are also reimbursable when prescribed by a doctor. Furthermore, clinical

20 18 TILASTOJEN KÄSITTEET JA AINEISTOT 18 GLOSSARY AND MATERIAL USED TO COMPILE THE STATISTICS nutritional preparations used in some serious illnesses are also reimbursable, as are basic topical ointments used for the treatment of chronic skin ailments. Special Refund: Medicines used to treat some serious and chronic diseases generate higher reimbursement payments than are paid for medicines eligible for Basic Refund. Such medicines are eligible for reimbursement payments either under the Lower or Higher Special Refund Category. In the Lower Special Refund Category, 72% of the medicine costs are reimbursed to the patient. For medicines in the Higher Special Refund Category, the patient pays a fixed non-reimbursable sum of EUR 3 for each purchased medicine, and the remainder of the cost is reimbursed in full (100%). To be eligible to receive reimbursement of medicine costs under these Special Refund Categories the patient must obtain a certificate from his/her doctor to confirm the need for the medication. Workplace sickness funds: Workplace sickness funds, i.e. employee benefit funds pursuant to the Employee Benefit Funds Act (Vakuutuskassalaki 1164/1992), are entitled to reimburse medicine costs and pay other benefits to their members. Since the beginning of 2007, medicines reimbursed by workplace sickness funds have been registered in the Prescription Register at Kela. Marketing authorisation Annual fee: The holder of the marketing authorisation has to pay an annual fee for each authorised year following the year in which the marketing authorisation was granted. Application fee: The applicant pays a fee for the processing of a marketing authorisation application. The fee is determined according to the nature of the application. Centralised procedure: The centralised procedure is used when an application for marketing authorisation is made for a medicinal product within the entire EU area. The application is evaluated by the European Medicines Agency s (EMEA) Committee for Medicinal Products for Human/Veterinary Use (CHMP or CVMP). Both Committees have a member from each Member State. The centralised procedure is mandatory when an application for marketing authorisation is made for a new biotechnological or other innovative medicinal product, i.e. for a new active substance. Decentralised procedure: The decentralised procedure is used for a concomitant application for marketing authorisation in several EU Member States for a medicinal product which does not have marketing authorisation in any Member State. One of the Member States acts as the Reference member state whose evaluation statement is used as the grounds for the final decision. The other Member States in which marketing authorisation is applied for also participate in the evaluation of the application. Marketing authorisation: A new medicinal product can only be sold or otherwise released for consumption with marketing authorisation granted by the National Agency for Medicines or the European Commission. Mutual recognition procedure: In the mutual recognition procedure, use is made of a marketing authorisation already granted for a medicinal product by one EU Member State (or by Norway or Iceland). A Member State whose evaluation statement is used as the grounds for granting a marketing authorisation is known as a Reference member state and

21 TILASTOJEN KÄSITTEET JA AINEISTOT 19 GLOSSARY AND MATERIAL USED TO COMPILE THE STATISTICS 19 Member States recognising the authorisation, as well as participating in the evaluation of the application, are known as Concerned member states. National procedure: The national procedure is used for an application for marketing authorisation in one Member State only for a product which does not have marketing authorisation in any Member State. The application will be processed in the Member State concerned. National procedure may also be used when processing extensions of marketing authorisations, i.e. applications for a new strength or pharmaceutical form, for products already approved nationally. Special licence: The National Agency for Medicines may allow drugs without marketing authorisation to be released for consumption in individual cases on special medical grounds. For outpatient care the special licence is issued on a named-patient basis. For inpatient care the licence is issued separately for each institution, and it may cover several patients. The special licence is valid for one year from the day of issue. Material used for the statistics Area: In all statistics on the reimbursement of medicine costs the information on hospital region or hospital district is based on the patient s place of residence at the end of the year. Special Refund Entitlement Register: The Special Refund Entitlement Register at Kela contains data regarding entitlements for Special Refunds granted to the patients. The register includes data both about the patients and the diseases entitling the reimbursement. The number of patients entitled to reimbursement payments under the Special Refund Categories presented in Tables is based on this register. The number of patients represents the total number of such beneficiaries at the end of the year, irrespective of whether they have received any Special Refunds or not. Drug Sales Register: Data presented in the tables starting on page 161 are based on the Drug Sales Register maintained by the National Agency for Medicines. See Materials and methods used in the drug consumption statistics on pages Prescription Register: The Prescription Register maintained by Kela comprises all purchases of medicines directly reimbursed upon purchase at the pharmacy as well as medicine purchases reimbursed by workplace sickness funds. In 2007, this register comprised 99% of all reimbursed prescriptions. The Prescription Register includes information, derived from the prescription, relating to the patient, the medicine, the prescribing doctor as well as the cost and reimbursement paid for the medicine. Data in Tables and Figures are based on the Prescription Register. Register of Statistical Information on National Health Insurance General Benefit Payments: These statistics comprise data about all reimbursement payments paid during the year and are maintained by Kela. In addition to the reimbursement payments made, the data on medicine costs include the pre-reimbursement cost, the number of purchases made and prescriptions issued. The data contains information about all reimbursed medicine purchases and are, therefore, more comprehensive than the data presented by the Prescription Register. Data in Tables 3.1 and and Figure 3.1 are based on the Register of Statistical Information on National Health Insurance General Benefit Payments.

22 20 LÄÄKEVUOSI MEDICINES IN 2007 LÄÄKEVUOSI 2007 Leena Saastamoinen, erikoistutkija, FaT, Kela Jaana Martikainen, erikoistutkija, FaL, Kela Tinna Voipio, tutkija, farmaseutti, Lääkelaitos Pirkko Paakkari, ylilääkäri, LKT, Lääkelaitos Vuonna 2007 lääkkeiden kokonaismyynti oli 2,5 miljardia euroa eli 5,9 % enemmän kuin edellisvuonna. Myynnistä 73 % koostui avohoidon reseptilääkkeistä, 16 % sairaaloissa käytetyistä lääkkeistä ja 11 % avohoidon itsehoitolääkkeistä. Avohoidon lääkkeiden myynti on laskettu verollisista vähittäismyyntihinnoista ja sairaaloissa käytettyjen lääkkeiden myynti tukkuhinnoista. Vähittäismyyntihintaiset luvut eivät sisällä nikotiinivalmisteita, joita myydään myös muualla kuin apteekeissa. Avohoidon lääkkeiden myynti kasvoi 5,5 % vuodesta Reseptilääkkeiden myynti kasvoi 4,2 % ja itsehoitolääkkeiden myynti 15,5 %. Useiden yksittäisten reseptilääkeryhmien myynti vähentyi, mikä johtuu pääasiassa hintakilpailusta. Itsehoitolääkkeiden myynnin kasvu on valtaosin seurausta niiden myynnissä vuonna 2006 tapahtuneesta notkahduksesta. Vuoden 2006 alusta lukien lääketukkukaupat eivät ole saaneet enää antaa apteekeille alennuksia. Alennusten poistumista ennakoiden apteekit ostivat runsaasti itsehoitolääkkeitä varastoon vuoden 2005 lopulla, mistä syystä lääkkeiden sisäänostotarve oli tavanomaista vähäisempi vuonna Ruuansulatuselimistön lääkkeet Liikahappoisuuden hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tukkumyynti, 55 miljoonaa euroa, oli samansuuruinen kuin vuonna 2006, vaikka lääkeryhmän kulutus (41,8 DDD/ as/vrk) kasvoi 15 %. Liikahappoisuuslääkkeistä sai sairausvakuutuskorvauksia henkilöä. Liikahappoisuuslääkkeistä käytetään eniten (82 %) protonipumpun estäjiä, joiden tukkumyynti vähentyi 1 % ja kulutus lisääntyi 17 % edellisvuodesta. Ryhmän käytetyin lääke oli esomepratsoli (11,8 DDD/1 000 as/vrk), mutta omepratsolin (7,3 DDD/1 000 as/vrk) kulutus kasvoi protonipumpun estäjistä nopeimmin. Hintakilpailu pienensi erityisesti pantopratsolin ja lansopratsolin tukkumyyntiä. Laihdutuslääkkeiden kulutus (1,1 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi 40 % ja tukkumyynti (4 miljoonaa euroa) 45 % vuonna Kulutuksen kasvu johtui pääosin rimonabantin käytön lisääntymisestä. Diabeteslääkkeet Diabeteslääkkeiden kulutus (72,2 DDD/1 000 as/vrk) lisääntyi 3 %, ja tukkumyynti (69 miljoonaa euroa) 10 % edellisvuodesta. Vuoden 2007 lopussa erityiskorvattaviin diabeteslääkkeisiin oikeutettuja oli eli 4 % enemmän kuin vuonna Insuliinien kulutus (24,8 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi 7 % ja tukkumyynti (46 miljoonaa euroa) 13 %. Eniten lisääntyivät pitkävaikutteisen aspartinsuliinin kulutus ja tukku-

23 LÄÄKEVUOSI MEDICINES IN myynti (molemmat 35 %) sekä ylipitkävaikutteisten insuliinien, erityisesti detemirinsuliinin, kulutus (42 %) ja tukkumyynti (39 %). Insuliineista sai korvausta henkilöä. Oraalisten diabeteslääkkeiden kulutus (47,5 DDD/1 000 as/vrk) lisääntyi 1 % ja tukkumyynti (23 miljoonaa euroa) 4 % edellisvuodesta. Edellisten vuosien tapaan metformiinin kulutus (22,5 DDD/1 000 as/vrk) ja tukkumyynti (9 miljoonaa euroa) kasvoivat ja sulfonyyliureoiden (20,8 DDD/1 000 as/vrk, 4 miljoonaa euroa) pienenivät. Glimepiridi oli käytetyin sulfonyyliurea. Insuliininherkistäjien eli glitatsonien kulutus (3,9 DDD/1 000 as/vrk) oli vähäistä muihin oraalisiin diabeteslääkkeisiin verrattuna, mutta niiden tukkumyynti oli 43 % koko ryhmän tukkumyynnistä. Glitatsonien kulutus myös kasvoi nopeimmin. Kaikkiaan oraalisista diabeteslääkkeistä sai korvausta henkilöä. Antitromboottiset lääkeaineet Antitromboottisia lääkeaineita käytettiin 117,1 DDD/1 000 as/vrk vuonna 2007, ja niiden tukkuhintainen myynti oli 49 miljoonaa euroa. Eniten (82 %) kulutettiin veren hyytymistä ehkäisevinä annoksina käytettyä asetyylisalisyylihappoa (95,5 DDD/1 000 as/vrk). Vuonna 2006 asetyylisalisyylihapon kulutus väheni muiden itsehoitolääkkeiden tavoin, mutta vuonna 2007 se oli palannut aikaisemmalle tasolleen. Toiseksi käytetyimmän antitrombootin, varfariinin, kulutus (11,9 DDD/1 000 as/vrk) ja tukkumyynti (2 miljoonaa euroa) kasvoivat molemmat lähes 5 %. Klopidogreelin kulutus (3,1 DDD/ as/vrk) ja tukkumyynti (10 miljoonaa euroa) kasvoivat 4 %. Sen tukkumyynti oli 21 % kaikkien antitromboottien tukkumyynnistä. Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä kulutettiin 517,4 DDD/1 000 as/vrk ja niiden tukkumyynti oli 230 miljoonaa euroa, eli ne olivat myynniltään kolmanneksi suurin lääkeryhmä. Ryhmän lääkkeiden kulutus kasvoi 8 % vuodesta 2006, mutta niiden tukkumyynti pieneni 3 %. Diureettien (62,6 DDD/1 000 as/vrk) kulutus väheni 1 %, mutta hinnankorotusten vuoksi niiden tukkumyynti (9 miljoonaa euroa) kasvoi 6 %. Suurin osa sydän- ja verisuonisairauksien yhdistelmävalmisteista sisältää tiatsididiureetteja, joten diureettien kulutus on suurempi kuin pelkän tiatsididiureettiryhmän (6,3 DDD/1 000 as/vrk) tai tiatsidien ja kaliumia säästävien diureettien yhdistelmien (17,9 DDD/1 000 as/vrk) kulutuksesta voi päätellä. Tiatsidien jälkeen käytetyin diureetti oli furosemidi (35,4 DDD/1 000 as/vrk), jonka kulutus lisääntyi 2 % ja tukkumyynti 9 % edellisvuodesta. Diureeteista maksettiin sairausvakuutuskorvauksia henkilölle. Beetasalpaajien kulutus (70,5 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi 1 % ja tukkumyynti (33 miljoonaa euroa) pieneni 1 %. Beetasalpaajista käytetyimpiä olivat selektiivisiin beetasalpaajiin kuuluvat bisoprololi (26,7 DDD/1 000 as/vrk) ja metoprololi (17,9 DDD/1 000 as/vrk), joita käytetään lisäksi jonkin verran yhdistelmävalmisteiden osana. Metoprololin kulutus väheni 3 % ja tukkumyynti pieneni 1 % edellisvuodesta, bisoprololin kulutus puolestaan kasvoi 10 % ja tukkumyynti kasvoi 7 %. Suuntaus oli sama myös näiden lääkkeiden yhdistelmävalmisteilla. Beetasalpaajista sai vuonna 2007 korvauksia henkilöä.

24 22 LÄÄKEVUOSI MEDICINES IN 2007 Kalsiuminestäjien kulutus (58,5 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi 7 %, mutta tukkumyynti (28 miljoonaa euroa) pieneni 3 %. Myynti pieneni kuitenkin hitaammin kuin edellisvuonna. Eniten käytettiin selektiivisiä kalsiuminestäjiä amlodipiinia (27,4 DDD/1 000 as/vrk), felodipiinia (10,7 DDD/1 000 as/vrk) ja lerkanidipiinia (9,7 DDD/1 000 as/vrk). Kalsiuminestäjiä korvattiin henkilölle. Reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien aineiden kulutus (166,0 DDD/1 000 as/vrk) ja tukkumyynti (84 miljoonaa euroa) kasvoivat molemmat noin 10 % edellisvuodesta. Korvauksia niistä sai henkilöä. Reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavista aineista käytettiin eniten ACE:n estäjiä, joiden kulutus (86,2 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi 9 % ja tukkumyynti (9 miljoonaa euroa) 1 % edellisvuodesta. Eniten käytettiin ramipriilia (48,6 DDD/1 000 as/vrk) ja enalapriilia (27,5 DDD/1 000 as/vrk). Myös tämän lääkeryhmän tukkumyynti pieneni edellisvuotista hitaammin. Kaptopriilin tukkumyynti pieneni 26 %, lisinopriilin 11 %, ramipriilin 8 % ja kinapriilin 29 %. ACE:n estäjiä sisältävien yhdistelmävalmisteiden kulutus (15,0 DDD/ as/vrk) lisääntyi 4 % ja tukkumyynti (6 miljoonaa euroa) kasvoi 1 % edellisvuodesta. Eniten käytettiin enalapriilin ja diureettien yhdistelmiä. Angiotensiini II -antagonistien kulutus (42,6 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi 14 % ja tukkumyynti (40 miljoonaa euroa) 12 % vuodesta Kulutus kasvoi hieman edellisvuotista (21 %) hitaammin. Eniten myytiin kandesartaania (17,1 DDD/1 000 as/vrk) ja losartaania (10,5 DDD/1 000 as/vrk). Angiotensiini II -antagonisteja sisältävien yhdistelmävalmisteiden kulutus (22,2 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi 11 % ja tukkumyynti (30 miljoonaa euroa) 15 %. Losartaani ja kandesartaani olivat myös yhdistelmissä käytetyimmät lääkeaineet. Lipidilääkkeitä käytettiin (131,0 DDD/1 000 as/vrk) 20 % enemmän kuin edellisvuonna, mutta niiden tukkuhintainen myynti (50 miljoonaa euroa) pieneni 22 %. Tämä johtui lokakuussa 2006 voimaan tulleesta rajoituksesta, jossa atorvastatiinin ja rosuvastatiinin korvaus rajoitettiin vaikeahoitoisen rasva-aineenvaihdunnan hoitoon suuren riskin potilaille, kun muut keinot alentaa veren kolesterolia eivät ole tehonneet tai sopineet. Rajoituksen myötä atorvastatiinin ja rosuvastatiinin kulutus pieneni, koska käyttäjät vaihtoivat erityisesti simvastatiiniin. Simvastatiinin tukkuhintainen myynti kasvoi 19 % ja kulutus 55 %. Muiden statiinien myynti väheni. Simvastatiini (87,5 DDD/1 000 as/vrk) ja atorvastatiini (20,1 DDD/1 000 as/vrk) olivat edelleen käytetyimmät lipidilääkkeet. Lipidilääkkeistä sai korvausta henkilöä. Sukupuolihormonit ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet Sukupuolihormonien ja sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeiden kulutus (129,5 DDD/1 000 as/vrk) pysyi suunnilleen samansuuruisena kuin edellisvuonna ja tukkumyynti (108 miljoonaa euroa) väheni 4 %. Systeemisesti käytettävien ehkäisyvalmisteiden kulutus (40,3 DDD/1 000 as/vrk) pysyi ennallaan, mutta vaihdevuosihormonien kulutus (estrogeenit 28,7 DDD/1 000 as/vrk ja progestageenien ja estrogeenien yhdistelmät 13,3 DDD/1 000 as/vrk) väheni hieman. Vaihdevuosihormoneista sai sairausvakuutuskorvauksia henkilöä.

25 LÄÄKEVUOSI MEDICINES IN Erektiohäiriölääkkeiden kulutus (2,2 DDD/1 000 as/vrk, vähennystä 3 %) ja tukkumyynti (22 miljoonaa euroa, vähennystä 1 %) laskivat hieman edellisvuodesta. Tadalafiilia ja sildenafiilia kulutettiin molempia 1,0 DDD/1 000 as/vrk. Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun lääkkeiden kulutus (19,2 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi saman verran kuin edellisvuonna, 10 %. Tukkuhintainen myynti (15 miljoonaa euroa) väheni edellisvuotista nopeammin, ja myynti oli 26 % pienempi kuin vuonna Lääkkeitä korvattiin yhteensä henkilölle. Mikrobilääkkeet Systeemisten bakteerilääkkeiden kulutus (21,5 DDD/1 000 as/vrk vuonna 2007) on kasvanut maltillisesti viime vuosina. Vuonna 2007 sekä niiden kulutus että tukkumyynti (85 miljoonaa euroa) kasvoivat 3 %. Bakteerilääkkeitä korvattiin avohoidossa henkilölle. Eniten kasvoivat tetrasykliinien (3 miljoonaa euroa, lisäystä 24 %, 4,2 DDD/1 000 as/vrk, lisäystä 6 %) ja penisilliinien (18 miljoonaa euroa, lisäystä 14 %, 6,6 DDD/1 000 as/vrk, lisäystä 9 %) tukkumyynti ja kulutus. Kefalosporiinien kulutus (3,3 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi 3 %, mutta tukkumyynti (40 miljoonaa euroa) pieneni 3 %. Makrolidien kulutuksen (1,6 DDD/1 000 as/vrk) kasvu näyttää pysähtyneen. Käytetyimpiä bakteerilääkkeitä olivat amoksisilliini (2,7 DDD/1 000 as/vrk), kefaleksiini (2,5 DDD/1 000 as/vrk) ja doksisykliini (2,5 DDD/1 000 as/vrk). Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat ovat jo toista vuotta toiseksi myydyin (269 miljoonaa euroa) lääkeryhmä, ja ero kolmanneksi myydyimpään sydän- ja verisuonitautilääkkeiden ryhmään kasvoi edellisvuodesta. Syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien tukkumyynti lisääntyi 13 % vuonna Ryhmän lääkkeistä myytiin eniten solunsalpaajia (112 miljoonaa euroa, lisäystä 17 %) ja toiseksi eniten immunosuppressiivisia lääkeaineita (75 miljoonaa euroa, lisäystä 16 %). Näiden ryhmien tukkumyynti myös kasvoi nopeimmin, mutta kasvu oli jonkin verran hidastunut edellisvuoteen verrattuna. Immunostimulanttien (47 miljoonaa euroa) tukkumyynti kasvoi 8 % ja endokrinologisten lääkeaineiden (36 miljoonaa euroa) 6 %. Immunostimulanttien ja immunosuppressiivisten lääkeaineiden ryhmässä on syövän hoidossa käytettävien lääkkeiden lisäksi myös lääkeaineita, joita käytetään esimerkiksi reuman, MS-taudin ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon. Syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien tukkumyynnistä 44 % syntyi laitoshoidossa. Avohoidossa immunosuppressiivisista lääkeaineista sai sairausvakuutuskorvausta henkilöä, endokrinologisista lääkeaineista henkilöä, solunsalpaajista henkilöä ja immunostimulanteista henkilöä.

26 24 LÄÄKEVUOSI MEDICINES IN 2007 Kipulääkkeet Kivun hoitoon käytettävät lääkkeet kuuluvat pääasiassa tulehduskipu- ja reumalääkkeiden (ATC-luokituksessa M01A) sekä analgeettien ryhmiin (ATC-luokituksessa N02). Vuonna 2006 tulehduskipu- ja reumalääkkeiden tukkumyynti oli itsehoitolääkkeiden ylimääräisen varastoinnin vuoksi tavanomaista vähäisempää, ja vuonna 2007 niiden kulutus (76,3 DDD/1 000 as/vrk) palasi lähelle aikaisempaa tasoa. Varsinaisista tulehduskipulääkkeistä ylivoimaisesti eniten käytettiin ibuprofeenia (39,5 DDD/1 000 as/vrk), sitten naprokseenia (6,5 DDD/1 000 as/vrk) ja diklofenaakkia (5,4 DDD/1 000 as/vrk). Koksibeja kulutettiin yhteensä 6,7 DDD/1 000 as/vrk, ja niiden käyttö kasvoi edellisvuodesta 10 %. Etorikoksibi on käytetyin koksibi (5,0 DDD/1 000 as/vrk). Glukosamiini on viime vuosina kasvattanut suosiotaan, ja vaikka kasvu on hieman hidastunut, olivat sen kulutus (8,5 DDD/1 000 as/vrk) ja tukkumyynti (6 miljoonaa euroa) kuitenkin 25 % suuremmat kuin vuonna Tulehduskipu- ja reumalääkkeistä maksettiin sairausvakuutuskorvauksia henkilölle. Analgeetit ovat pääasiassa reseptilääkkeitä, joten apteekkien saamien tukkualennusten poistuminen ja lääkkeiden kasvanut sisäänosto eivät juurikaan vaikuttaneet niiden kokonaismyyntiin. Vuonna 2007 analgeettien kulutus (40,6 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi 16 % ja tukkuhintainen myynti 12 % vuodesta Ryhmän käytetyimmän lääkeaineen, parasetamolin (18,1 DDD/1 000 as/vrk), kulutus on kasvanut jo useita vuosia. Vuonna 2007 parasetamolin kulutus kasvoi 21 % ja tukkumyynti (18 miljoonaa euroa) 22 %. Opioideista (kulutus 16,1 DDD/1 000 as/vrk, tukkumyynti 31 miljoonaa euroa) käytettiin edelleen eniten kodeiinia sisältäviä yhdistelmävalmisteita, joiden kulutus (10,0 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi 14 % ja tukkumyynti (10 miljoonaa euroa) 17 %. Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet (kulutus 11,9 DDD/1 000 as/vrk, tukkumyynti 26 miljoonaa euroa), pääasiassa bisfosfonaatit ja niiden yhdistelmävalmisteet, muodostivat yli neljänneksen tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkkeiden tukkumyynnistä. Luukudokseen vaikuttavien lääkkeiden kulutus on lisääntynyt viime vuosina, mutta nyt kasvu oli tasaantunut 3 %:iin edellisvuodesta. Bisfosfonaateista eniten käytettiin alendronaattia (5,2 DDD/1 000 as/vrk), risedronaattia (3,0 DDD/1 000 as/vrk) ja alendronaatin ja D-vitamiinin yhdistelmävalmisteita (2,4 DDD/1 000 as/vrk). Pelkän alendronaatin kulutus pienentyi 20 % ja tukkumyynti 42 % edellisvuodesta. Alendronaatin ja D- vitamiinin yhdistelmävalmisteiden kulutus ja tukkumyynti kasvoivat 69 %. Hermostoon vaikuttavat lääkkeet Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden ryhmä on edelleen tukkumyynniltään (372 miljoonaa euroa) suurin lääkeryhmä. Sen kulutus kasvoi 6 % ja tukkumyynti 10 % vuodesta Hermostoon vaikuttavista lääkkeistä sai sairausvakuutuskorvausta yhteensä henkilöä. Psykoosilääkkeiden kulutuksen (19,1 DDD/1 000 as/vrk, lisäystä 2 %) ja tukkumyynnin (92 miljoonaa euroa, lisäystä 7 %) kasvu oli hieman hitaampaa kuin viime vuosina,

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES SLT FINNISH FSM 2014 SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2014 Milj. Muutos vuodesta 2013 1 Lääkkeiden kokonaismyynti 2 831 0,3

Lisätiedot

Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2015

Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2015 2015 Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2015 Milj. Muutos vuodesta 2014 Lääkkeiden kokonaismyynti 2 958 4,5 % avohoidon reseptilääkkeiden myynti (verollisin vähittäismyyntihinnoin)

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Lääkkeet osana suomalaista terveydenhoitoa. Tuomas Nurmela viestintäjohtaja

Lääkkeet osana suomalaista terveydenhoitoa. Tuomas Nurmela viestintäjohtaja Lääkkeet osana suomalaista terveydenhoitoa Tuomas Nurmela viestintäjohtaja Terveydenhuoltoon vaikuttavia muutoksia yhteiskunnassa Potilaiden tieto- ja vaatimustason nousu Valinnanvapauden kasvu terveydenhuollossa

Lisätiedot

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan ANNA-MARIA LAHESMAA-KORPINEN FT Projektipäällikkö, THL LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -HANKE RASKAUDENAIKAINEN lääkkeiden käyttö Suomessa Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö on Suomessa yleistä. Vuosina Suomessa

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Number of patients entitled kustannukset ( )

Number of patients entitled kustannukset ( ) Taulukko 3.12. Kroonisen verenpainetaudin (205) erityiskorvattaviin oikeutetut ja kustannukset korvauksia saanutta kohti vuonna 2009. Kustannuksia laskettaessa on otettu mukaan vain ne henkilöt, joiden

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

N:o ) Lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekisteröinnit ja erityisluvat

N:o ) Lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekisteröinnit ja erityisluvat N:o 1252 4875 Liite 1) Lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekisteröinnit ja erityisluvat Maksuluokka I Uusi vaikuttava-aine / tunnettu vaikuttava-aine (Dir. 2001/83/EY artikla 8, Dir. 2001/82/EY artikla 12)

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto KATRI AALTONEN Proviisori Tutkija, Kelan tutkimusosasto LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIANALOGIEN JA GLIPTIINIEN KÄYTTÖ yleistyy diabeteksen hoidossa

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Miten uudet lääkkeet tulevat avohoitoon

Miten uudet lääkkeet tulevat avohoitoon Miten uudet lääkkeet tulevat avohoitoon Elina Asola yliproviisori Lääkkeiden hintalautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö 12.10.2016 1 12.10.2016 2 12.10.2016 3 Lääkkeiden kokonaismyynti vuonna 2015

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Markku Kuusi MD, PhD National Institute for Health and Welfare Infectious Disease Control Unit Register-based data [National Infectious Disease Register

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Mihin potilasryhmiin lääkekustannukset kasautuvat?

Mihin potilasryhmiin lääkekustannukset kasautuvat? Mihin potilasryhmiin lääkekustannukset kasautuvat? Leena K Saastamoinen, FaT Jouko Verho, VTT Kelan tutkimusosaston seminaari 6.6.2012 Mitä tiedettiin? Lääkekustannusten lähes jatkuva kasvu. Lääkekustannusten

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta LUONNOS KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä Neuvottelukunta 19.5.2014 2 Esityksen sisältö 1. Kantaverkkotariffi 2014 2. Edellisen neuvottelukunnan kokouksen 19.3 evästeet 3. Sähkön tuotannon tariffin nykyinen

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues

Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues EMA Workshop on Biosimilars, 31 October 2014 Pekka Kurki

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Mitä mikrobilääkkeiden kulutusluvut kertovat? Antibioottipäivä 9.11.2010 Katariina Kivilahti-Mäntylä

Mitä mikrobilääkkeiden kulutusluvut kertovat? Antibioottipäivä 9.11.2010 Katariina Kivilahti-Mäntylä Mitä mikrobilääkkeiden kulutusluvut kertovat? Antibioottipäivä 9.11.2010 Katariina Kivilahti-Mäntylä 1. Mikrobilääkkeiden kulutus eläimille Suomessa 2010-10-09 Antibioottipäivä KKM 2 Kokonaiskulutus Suomessa

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Väestön mielipiteitä lääkehoidoista

Väestön mielipiteitä lääkehoidoista Väestön mielipiteitä lääkehoidoista - kommenttipuheenvuoro Lääkehoidon päivän seminaari 15.3.2016 Katri Aaltonen Kelan tutkimus katri.aaltonen@kela.fi Yleisiä ajatuksia kyselystä Ajankohtainen Säästötoimet

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A Apteekkikirje 31A 2.1.2006 Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN TILASTO Lääkelaitos

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN TILASTO Lääkelaitos KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN TILASTO 2008 Lääkelaitos laatinut erikoistutkija Anu Puomila Kliinisten lääketutkimusten jaosto, Lääkelaitos 1.7.2009 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Ilmoitukset kliinisistä

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts TEST REPORT Nro VTT-S-04515-08 19.5.008 Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts Requested by: Hormex Oy TEST REPORT NRO VTT-S-04515-08 1 () Requested by Order Hormex Oy Linnanherrankuja

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN APTEEKKIMYYNTI OTC MEDICINES IN OUTPATIENT CARE ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN APTEEKKIMYYNTI OTC MEDICINES IN OUTPATIENT CARE

ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN APTEEKKIMYYNTI OTC MEDICINES IN OUTPATIENT CARE ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN APTEEKKIMYYNTI OTC MEDICINES IN OUTPATIENT CARE ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN APTEEKKIMYYNTI 255 ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN APTEEKKIMYYNTI. 256 ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN APTEEKKIMYYNTI ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN APTEEKKIMYYNTI 1 DDD/1 000 as/vrk 1 000 (TMH) 1 000 (VMH) DDD/1 000

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti - S...

Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti - S... Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti Kirsti Villikka, Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu

Lisätiedot

Biotie Therapies Corp.

Biotie Therapies Corp. Biotie Therapies Corp. Timo Veromaa, President and CEO EGM 28.11.2006 Future outlook 2006 (1/2) (As presented in the AGM 30 March 2006) Commercialize the European and Asian rights of nalmefene Bring the

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot