REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/1"

Transkriptio

1 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/1 Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) Maatalouskemian osasto

2 Jakelu ja myynti: KTTK Maatalouskemian osasto / kirjasto PL 83, Vantaa Puhelin , telekopio Sähköposti: Raportin hinta: 50 + ALV 22 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO SISÄLTÖ REHU- JA LANNOITEVALMISTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET SALLITUT ENIMMÄISPOIKKEAMAT TUOTESELOSTEESSA ILMOITETUISTA ARVOISTA REHUAINEET REHUSEOKSET Muut kuin lemmikkieläinten rehuseokset Lemmikkieläinten rehuseokset LANNOITEVALMISTEET Lannoitteet Maanparannusaineet, lannoitetut kasvualustat, kompostointivalmisteet ja sellaisena käytettäväksi kelpaavat sivutuotteet sekä typpibakteerivalmisteet REHU- JA LANNOITEVALMISTEIDEN NÄYTEMÄÄRÄT KIELLETYT VALMISTUS- JA TUONTIERÄT MAAHANTUONNIN NÄYTTEET KOTIMAISEN VALMISTUKSEN VALVONTANÄYTTEET MARKKINAVALVONTANÄYTTEET TOIMENPIDEKOODIT ANALYYSITULOKSET AJANJAKSOLTA SALMONELLARAPORTIT REHUVALMISTEIDEN ANALYYSITULOSRAPORTIT LANNOITEVALMISTEIDEN ANALYYSITULOSRAPORTIT AAKKOSELLISET LUETTELOT ANALYSOIDUISTA TUOTTEISTA REHUAINEET REHUSEOKSET JA LISÄAINEVALMISTEET LANNOITTEET KALKITUSAINEET (KALKIT, KUONAT JA SIVUTUOTTEET) MAANPARANNUSAINEET (KOMPOSTIT, LANTASEOKSET JA MAANPARANNUSTURPEET) LANNOITETUT KASVUALUSTAT

4 4

5 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET JOHDANTO Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä (138/1998, muut. MMMa 63/2002) ja lannoitevalmisteiden valvonnasta (47/1994) antamien päätösten mukaan kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) on julkaistava valvonnan kannalta olennaiset tulokset valmistaja- ja maahantuojakohtaisesti. Tässä raportissa julkaistaan niiden valvontasuunnitelman mukaan otettujen näytteiden analyysitulokset, jotka ovat valmistuneet ajanjaksona Loppuvuoden aikana valmistuvien näytteiden analyysitulokset julkaistaan alkuvuodesta 2004 raportissa 2003/2. Vuosien 2001 ja 2002 aikana valmistuneiden valvontanäytteiden analyysitulokset on julkaistu koko vuoden analyysitulokset sisältäneinä raportteina. Vuoteen 2000 saakka tulokset julkaistiin neljännesvuosiraportteina Sisältö Rehuvalmistenäytteiden analyysitulokset on raportissa esitetty erikseen rehuaineille sekä rehuseoksille ja lisäainevalmisteille. Lannoitevalmistenäytteiden analyysitulokset on esitetty seuraavalla ryhmittelyllä: lannoitteet (yksi- ja moniravinteiset sekä hivenravinteita sisältävät lannoitteet), kalkitusaineet (kalkit ja kuonat sekä tuhkat), maanparannusaineet (maanparannuskompostit ja lantaseokset sekä maanparannusturpeet), lannoitetut kasvualustat, kompostointivalmisteet sekä typpibakteerivalmisteet. Raportissa analyysitulokset on esitetty siten, että rehuaineet ovat tuoteryhmän mukaisessa järjestyksessä ja rehuseokset ja lisäainevalmisteet sekä lannoitevalmisteet valmistajan tai maahantuojan nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Analyysituloksia on verrattu näytteen edustamasta tavarasta annettuun tuoteselosteeseen. Mikäli jokin näytteen yksittäiselle analyysitulokselle on annettu huomautus, huomautuksen saanut tulos on raportissa esitetty lihavoituna. Mikäli huomautus on annettu koko näytteelle, kyseisen tuotteen nimi ja näytenumero on esitetty raportissa lihavoituna. Tavanomaisin syy koko näytteen saamaan huomautukseen on, että näytteen edustaman tuotteen tuoteseloste on puutteellinen tai tuoteseloste puuttuu kokonaan. 5

6 1.2. Rehu- ja lannoitevalmisteita koskevat säädökset Rehuvalmisteet: voimassa olleet säädökset Voimaantulo Rehulaki 396/ Muutokset: L 228/ L 889/ L 636/ MMMp rehuaineista 40/ Muutokset: MMMp 164/ MMMa 4/ MMMa 8/ MMMa 19/ MMMa 57/ MMMp rehuista 180/1994, 5 Muutokset: MMMp 779/ MMMp rehun lisäaineista 125/ Muutokset: MMMp 91/ MMMp 106/ MMMp 145/ MMMp 14/ MMMa 17/ MMMa 41/ MMMa 42/ MMMa 90/ MMMp tuoreen rehukasvin säilöntäaineista 48/ Muutokset: MMMa 49/ MMMa 80/ MMMa 37/ MMMa 38/ MMMp rehuseoksista 41/ Muutokset: MMMp 162/ MMMa 64/ MMMa 5/ MMMa 18/ MMMa 48/ MMMa 91/ MMMp tietyistä eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista 183/ Muutokset: MMMp 22/ MMMp 144/ MMMp haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa 163/ Muutos: MMMa 56/

7 Rehuvalmisteet (jatko): Voimaantulo MMMp rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä 138/ Muutokset: MMMp 57/ MMMa 86/ MMMa 27/ MMMa 63/ MMMa 19/ MMMa rehualan toiminnanharjoittamisesta 20/ Muutokset: MMMa 93/ MMMa 73/ MMMp erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 57/ Muutokset: MMMa 55/ MMMa 89/ MMMa eläinproteiinin tuonnista, viennistä ja käytöstä eläinten ruokinnassa 1238/ Muutokset: MMMa 7/ MMMa 568/ MMMa eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista 1239/ Muutokset: MMMa 229/ MMMa 569/ MMMa 468/ MMMa eläinjätteen käsittelystä 1022/ Muutos MMMa 6/ MMMa TSE-riskiaineksen käsittelystä 1197/ Turkiseläinten rehun eläintauti ja hygieniavaatimukset 34/EEO/ Lääkerehupäätös 13/EEO/

8 Lannoitevalmisteet: voimassa olleet säädökset Voimaantulo Lannoitelaki 232/ Muutokset: L 514/ L 668/ L 888/ MMMp lannoitteista 45/ Muutokset: MMMp 60/ MMMp 67/ MMMp 1008/ MMMp 80/ MMMp 56/ MMMp 160/ MMMp 169/ MMMp eräistä lannoitevalmisteista 46/ MMMp lannoitevalmisteiden valvonnasta 47/ Muutokset: MMMp 61/ MMMp 123/ MMMp 160/

9 2. SALLITUT ENIMMÄISPOIKKEAMAT TUOTESELOSTEESSA ILMOITETUISTA ARVOISTA 2.1. Rehuaineet Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suorittamissa tarkastuksissa todetut pitoisuudet saavat poiketa tuoteselosteessa ilmoitetuista arvoista korkeintaan seuraavasti (MMMp 138/1998, liite 2): Sellaisenaan käytettävät rehut: Ilmoitettu pitoisuus tai (arvoluku) Suurin sallittu poikkeama yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta (1) Raakavalkuainen >20 2 yksikköä <10 1 yksikkö Kokonaissokeri, pelkistävät sokerit, >20 2 yksikköä sakkaroosi, laktoosi ja glukoosi (dekstroosi) <5 0,5 yksikköä Tärkkelys ja inuliini >30 3 yksikköä <10 1 yksikkö Raakarasva >15 1,8 yksikköä <5 0,6 yksikköä Raakakuitu >14 2,1 yksikköä <6 0,9 yksikköä Kosteus ja hehkutusjäännös >10 1 yksikkö <5 0,5 yksikköä Kokonaisfosfori, natrium, kalsiumkarbonaatti, kalsium, magnesium, happoluku ja petrolieetteriin liukenematon aines Hehkutusjäännös (suolahappoonliukenamaton) ja NaCl:na ilmoitettu kloridi Karoteeni, A-vitamiini ja ksantofylli Metioniini, lysiini ja haihtuvat typpipitoiset emäkset >15 (15) 1,5 yksikköä 2-15 (2-15) 10 <2 (2) 0,2 yksikköä 3 10 <3 0,3 yksikköä 30 ilmoitetusta pitoisuudesta 20 ilmoitetusta pitoisuudesta 9

10 2.2. Rehuseokset Muut kuin lemmikkieläinten rehuseokset Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suorittamissa tarkastuksissa todetut pitoisuudet saavat poiketa tuoteselosteessa ilmoitetuista arvoista korkeintaan seuraavasti (MMMp 138/1998, liite 3, osa A; muut. MMMa 63/2002): Ilmoitettu pitoisuus Poikkeama alaspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Poikkeama ylöspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Raakavalkuainen >20 2 yksikköä 4 yksikköä <10 1 yksikkö 2 yksikköä Kokonaissokeri >20 2 yksikköä 4 yksikköä <10 1 yksikkö 2 yksikköä Tärkkelys >25 2,5 yksikköä 5 yksikköä <10 1 yksikkö 2 yksikköä Kokonaissokerien ja tärkkelyksen yhteismäärä >25 2,5 yksikköä <10 1 yksikkö Raakarasva >15 1,5 yksikköä 3 yksikköä <8 0,8 yksikköä 1,6 yksikköä Natrium, kalium ja >15 1,5 yksikköä 4,5 yksikköä magnesium 7, ,5 0,75 yksikköä 2,25 yksikköä 0, <0,7 0,1 0,3 yksikköä Kokonaisfosfori ja >16 1,2 yksikköä 3,6 yksikköä kalsium ,5 22, ,9 yksikköä 2,7 yksikköä <1,0 0,15 0,45 yksikköä paitsi kokonaisfosfori kalanrehuissa 20 Metioniini, lysiini ja treoniini 15 Kystiini ja tryptofaani 20 (Taulukko jatkuu) 10

11 (Muut kuin lemmikkieläinten rehuseokset) Ilmoitettu pitoisuus Poikkeama alaspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Poikkeama ylöspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Kosteus >10 1 yksikkö (Hyvin kosteuspitoiselle rehulle laskettava suhteessa 12 :n kosteuden omaavaan rehuun) <5 0,5 Hehkutusjäännös >10 3 yksikköä 1 yksikkö <5 1,5 yksikköä 0,5 yksikköä Raakakuitu >12 5,4 yksikköä 1,8 yksikköä <6 2,7 yksikköä 0,9 yksikköä Hehkutusjäännös >10 1 yksikkö (suolahappoon liukenematon) <4 0,4 yksikköä Energia märehtijät, sika, hevonen 2 siipikarja 0,4 MJ/kg Valkuaisarvo, OIV 1 märehtijät 3 Väriaineet A-, D- ja E-vitamiinit *) Muut vitamiinit 30 Hivenaineet *) Antibiootit, kasvunedisteet ja kokkidiostaatit 30 *) *) ei kuitenkaan yli maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä lisäaineista määriteltyjen enimmäispitoisuuksien 1 MMMa 63/

12 Lemmikkieläinten rehuseokset Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suorittamissa tarkastuksissa todetut pitoisuudet saavat poiketa tuoteselosteessa ilmoitetuista arvoista korkeintaan seuraavasti (MMMp 138/1998, liite 3, osa B): Ilmoitettu pitoisuus Poikkeama alaspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Poikkeama ylöspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Raakavalkuainen >20 3,2 yksikköä 6,4 yksikköä 12, <12,5 2 yksikköä 4 yksikköä Raakarasva 2,5 yksikköä 2,5 yksikköä Kosteus >40 3 yksikköä ,5 <20 1,5 yksikköä Hehkutusjäännös 4,5 yksikköä 1,5 yksikköä Raakakuitu 3 yksikköä 1 yksikkö A-, D- ja E-vitamiinit Kalsium ja fosfori < 1,0 0,15 0, Lannoitevalmisteet Lannoitteet Lannoitteiden enimmäispoikkeamat on esitetty lannoiteluettelossa kunkin lannoitteen yhteydessä (MMMp 60/94, liite 1 ja MMMp 67/94, liite 1) Maanparannusaineet, lannoitetut kasvualustat, kompostointivalmisteet ja sellaisena käytettäväksi kelpaavat sivutuotteet sekä typpibakteerivalmisteet Maanparannusaineiden, lannoitettujen kasvualustojen, kompostointivalmisteiden ja sellaisena käytettäväksi kelpaavien sivutuotteiden sekä typpibakteerivalmisteiden tarkastuksessa todetut ravinnepitoisuudet saavat poiketa tuoteselosteessa mainituista pitoisuuksista seuraavasti 2 (MMMp 46/94, liite 4): 2 Sallitut poikkeamat eivät koske MMMp 46/94 liitteessä 2 mainittuja vähimmäis- ja enimmäisrajoja. Jos tuoteselosteessa mainitut arvot ilmoitetaan vaihteluvälinä, niihin ei sovelleta tässä liitteessä määrättyjä poikkeamia 12

13 1. Maanparannusaineet 1.1. Kalkitusaineet Ainesosa Ilmoitettu Suurin sallittu poikkeama pitoisuus alaspäin ylöspäin Neutraloiva kyky (Ca) -2,0 -yksikköä ei ylärajaa Kalsium (Ca) -2,0 -yksikköä ei ylärajaa Magnesium (Mg) -1,0 -yksikköä ei ylärajaa Muut ravinteet vähintään 1-10 ei ylärajaa alle 1-30 ei ylärajaa Hienousaste (hiukkaskoko) -10 ei ylärajaa 1.2. Muut maanparannusaineet Ainesosa alaspäin Suurin sallittu poikkeama ylöspäin Irtotiheys, tilavuuspaino Johtoluku ph -1-yksikköä +1-yksikköä Humuspitoisuus Pääravinteet Sivu- ja hivenravinteet Kosteus Lannoitetut kasvualustat Ainesosa alaspäin Suurin sallittu poikkeama ylöspäin Irtotiheys Irtotilavuus -20 ei ylärajaa Johtokyky, johtoluku ph -0,5-yksikköä +1,0-yksikköä Pääravinteet Sivu- ja hivenravinteet Kosteus Kompostointi- ja typpibakteerivalmisteet Ainesosa alaspäin Suurin sallittu poikkeama ylöspäin Ravinteet Mikro-organismien lukumäärä -50 ei ylärajaa 13

14 4. Maanparannusaineena, lannoitettuna kasvualustana tai kompostointivalmisteena käytettäväksi kelpaavat sivutuotteet Sivutuotteiden ravinnepitoisuuksissa sallittuihin poikkeamiin sovelletaan vastaaville valmisteille edellä kohdissa 1-3 määrättyjä poikkeamia tuotteen käyttötarkoituksen mukaan. 14

15 3. REHU- JA LANNOITEVALMISTEIDEN NÄYTEMÄÄRÄT 3 Maatalouskemian osaston näytetietojärjestelmään kirjattuja näytteitä, joiden analyysitulokset ovat valmistuneet välisenä aika, oli rehuvalmisteiden valvontaan liittyen yhteensä kpl ja lannoitevalmisteiden valvontaan liittyen 140 kpl (kuviot 1 2). Kuvioissa rehu- ja lannoitevalmistenäytteiden määrät on esitetty jaoteltuna sekä valvonta- että valmistetyypin mukaisesti Näytteet valvontatyypeittäin Markkinavalvonta EU-tuonti Valmistus Maahantuonti Näytteet rehuvalmisteittain Kasviper. rehuaineet 160 Eläinper. rehuaineet Rehuseokset Kivennäisrehut Rehun lisäaineet Kuvio 1. Rehuvalmistenäytteiden lukumäärä valvonta- ja valmistetyypeittäin (kts. alaviite 3). 3 Näytetietojärjestelmään kirjatut näytteet, joiden analyysitulokset ovat valmistuneet välisenä aikana. 15

16 Näytteet valvontatyypeittäin Markkinavalvonta EU-tuonti Valmistus Maahantuonti Näytteet lannoitevalmisteittain Lannoitteet Kalkitusaineet Maanparannusaineet Kasvualustat 10 Kuvio 2. Lannoitevalmistenäytteiden lukumäärä valvonta- ja valmistetyypeittäin (kts. alaviite 3 edell. sivulla). 16

17 4. KIELLETYT VALMISTUS- JA TUONTIERÄT Maahantuonnin näytteet Tuote Kielletty määrä tn Näytenumerot Tutkittuja näytteitä kielletyssä erässä Alkuperämaa Saapumispvm. Toimenpidekoodi 1) Näytteet, joissa todettu salmonellaa Rapsirouhe, Saksa (-044) 44 V0003 keskirasvainen Rypsirouhe Saksa (-040) 40 V0002 Soijarouhe, Alankomaat (-040) 40 V0003 keskirasvainen Alankomaat (-054) 53 V0003 Maapähkinä Gambia V001 (kokonainen) Näytteet, joissa todettu tuhohyönteisiä Auringonkukan- Bulgaria V0001 siemenet Unkari V0001 Unkari V0001 Bulgaria V0001 Bulgaria V0001 Bulgaria V0001 Näytteet, joissa todettu hukkakauraa Lintujen Herkku- Viro , V0028 seos Viro , V0028 Auringonkukan- Unkari (-003) 3 V0028 siemenet 1) Kts. luku 4.4. Toimenpidekoodit 17

18 4.2. Kotimaisen valmistuksen valvontanäytteet Valmistaja Tuote Näytenumerot Tutkittuja näytteitä kielletyssä erässä Saapumispvm. Toimenpidekoodi 1) Näytteet, joissa on todettu salmonellaa Mamo Foder Ab Turkiseläinrehu, tuore V0011 Näytteet, joissa Cd-pitoisuus ylittää sallitun enimmäispitoisuuden Stora Enso Timber Oy Ltd Haku-tuhka V0018 Montonen Kari Puuntuhka V0018 Finnforest Oyj / Soinlahden Saha Puuntuhka, peltokäyttö kielletty V0018 IPO Wood / Iisalmen Sahat Oy Puuntuhka V Markkinavalvontanäytteet Valmistaja / maahantuoja Tuote Näytenumerot Tutkittuja näytteitä kielletyssä erässä Saapumispvm. Toimenpidekoodi 1) Näytteet, joissa on todettu salmonellaa VPG Finland Oy Herkkupalat V0002 Naudan mahalaukku V0003 Näytteet, joissa todettu eläviä tuhohyönteisiä Maatilap. Esa & Marja Heikkilä Auringonkukansiemenet V0003 Auringonkukansiemenet V0003 Näytteet, joissa todettu lihaluujauhoa Wasa Opti Oy Ab Dan-E V0003 Dan-E V0003 1) Kts. luku 4.4. Toimenpidekoodit 18

19 4. 4. Toimenpidekoodit Koodi Toimenpide V0001: KTTK kieltää rehulain 396/98, 36 :n perusteella näytteen/näytteiden edustaman tuotteen maahantuonnin. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. V0002: KTTK kieltää rehulain 396/98, 36 :n perusteella näytteen/näytteiden edustaman tuotteen myynnin. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. V0003: KTTK kieltää rehulain 396/98, 36 :n perusteella näytteen/näytteiden edustaman tuotteen liikkeeseen laskemisen Suomessa. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. V0011: KTTK kieltää rehulain 396/98, 36 :n perusteella näytteen/näytteiden edustaman tuotteen käytön eläinten ruokinnassa. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. V0018: Näytteen/näytteiden edustaman tuotteen Cd-pitoisuus ylittää MMM:n päätöksen 45/94 salliman enimmäispitoisuuden. KTTK kieltää kyseisen lannoitevalmisteen pelto- ja puutarhakäytön. V0028: KTTK kieltää lain N:o 185/2002, 8 :n (laki hukkakauran torjunnasta) perusteella näytteen/näytteiden edustaman tuotteen tuonnin. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. 19

20 5. ANALYYSITULOKSET AJANJAKSOLTA Alla olevassa asetelmassa on luettelo rehu- ja lannoitevalmisteiden valvonnan analyysitulosraporteista. Mikäli tiettyyn raporttiin kuuluvia analyysejä ei ole valmistunut aikavälillä , kyseinen raportti ei ole mukana julkaisussa. Analyysituloksia on verrattu näytteen edustamasta tavarasta annettuun tuoteselosteeseen. Mikäli jokin näytteen yksittäiselle analyysitulokselle on annettu huomautus, huomautuksen saanut tulos on raportissa esitetty lihavoituna. Mikäli huomautus on annettu koko näytteelle, kyseisen tuotteen nimi ja näytenumero on esitetty raportissa lihavoituna. Tavanomaisin syy koko näytteen saamaan huomautukseen on, että näytteen edustaman tuotteen tuoteseloste on puutteellinen tai tuoteseloste puuttuu kokonaan Salmonellaraportit Raportin nro Rehuaineet Rehuseokset ja lisäainevalmisteet Lannoitevalmisteet 5.2. Rehuvalmisteiden analyysitulosraportit Rehuaineet Raportin nro Analyysitulokset Haitalliset aineet Muut mikro-organismit Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt rehuaineet Pääravintoaineet Aminohapot Sokerit, tärkkelys ja hera Energia-arvot Kivennäisaineet Hivenaineet A-, E- ja C-vitamiinit B-vitamiinit Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet Muut analyysit (liukenematon jäännös, haihtuvat typpipitoiset emäkset (TVN), vapaat rasvahapot, peroksidiluku, HCl-liukenematon tuhka) Muut analyysit (muurahaishappo, maitohappobakteerit, etikkahappo, propionihappo) Rehuseokset ja lisäainevalmisteet Haitalliset aineet Muut mikro-organismit Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt rehuaineet Pääravintoaineet Aminohapot Sokerit, tärkkelys ja hera Energia-arvot Kivennäisaineet Hivenaineet A-, E- ja C-vitamiinit B-vitamiinit Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet 20

21 Muut analyysit (liukenematon jäännös, haihtuvat typpipitoiset emäkset (TVN), vapaat rasvahapot, peroksidiluku, HCl-liukenematon tuhka) Muut analyysit (muurahaishappo, maitohappobakteerit, etikkahappo, propionihappo) 5.3. Lannoitevalmisteiden analyysitulosraportit Lannoitteet Raportin nro Analyysitulokset Typen eri muodot Fosfori- ja kaliumpitoisuudet Kalsium-, magnesium- ja rikkipitoisuudet Hivenravinteet Hivenravinteet, liukoiset Natrium, seleeni, kloori ja kadmium Kalkitusaineet - kalkit ja kuonat Neutraloiva kyky, nopeavaikutteinen neutraloiva kyky, kosteuspitoisuus ja seulontatulokset Lisää seulontatuloksia Ravinteet ja raskasmetallipitoisuudet - sivutuotteet, mm. tuhkat Neutraloiva kyky, nopeavaikutteinen neutraloiva kyky ja pääravinteet Raskasmetallipitoisuudet ja boori Maanparannusaineet - kompostit ja lantaseokset Hygieenisyys, fytotoksisuus- ja taimikasvatuskokeet Pääravinteet N, P ja K Kosteus, orgaanisen aineksen pitoisuus, tilavuuspaino, ph ja johtokyky (1+5) sekä näytteen haju Raskasmetallipitoisuudet - maanparannusturpeet Kosteus- ja humuspitoisuus, irtotiheys, ph ja johtokyky (puristenesteestä) Raskasmetallipitoisuudet Lannoitetut kasvualustat (kasvu- ja viljelyturpeet sekä mullat) Hygieenisyys ja taimikasvatuskokeet Liukoiset pääravinteet N, P ja K - mitattu joko puristenesteestä tai maaanalyysimenetelmällä mitatut Kosteus, orgaanisen aineksen pitoisuus, tilavuuspaino, ph ja johtokyky (puristenesteestä tai 1+5 -menetelmällä) Raskasmetallipitoisuudet 21

22 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet : rehuaineet Hygienia Salmonella Tuotteen nimi Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl Salmonella tyypit Kaura 1 - Kaurarehujauho 1 - Kaurankuorijauho 1 - Ohrarehujauho 1 - Ohravalkuaisrehu, tuore 1 - Vehnä Vehnälese 3 - Maissigluteeni 37 - Mallasidut 1 - Mäski, tuore 5 - Panimo-hiivaliemi 5 - Maapähkinä (kokonainen) 2 1 S.urbana Rapsipuriste Rapsirouhe, keskirasvainen S.ssp S.tennessee Rypsipuriste 62 - Rypsirouhe S.tennessee Palmurouhe

23 Tuotteen nimi Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl Salmonella tyypit Soijarouhe, keskirasvainen S.amsterdam S.tennessee Soijapuriste 23 - Auringonkukansiemenet 44 - Pellavansiemenrouhe 7 - Pellavansiemenpuriste 1 - Melassileike Kuivaleike 20 - Melassoimaton juurikasleike 42 - Heinäjauho, pelletöity 23 - Merileväjauho 2 - Rehuheratiiviste 14 - Lihajauho 1 - Lihaluujauho 40 - Teurasjäte 5 - Naudan teurasjäte 1 - Broilerteurasjäte 1 - Sianteurasjäte 1 - Eläinrasva 2 - Kalajauho 53 - Kalajäte 1 - Yhteensä

24 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet, rehuseokset ja lisäainevalmisteet Hygienia Salmonella Tuoteryhmä Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl Salmonellatyypit SIIPIKARJA 94 - SIAT VASIKAT, MULLIT 46 - LYPSYKARJA KALAT 1 - TURKISELÄIMET 53 1 S.infantis HEVOSET 11 - LAMPAAT 2 - POROT 4 - KISSAT 0 - KOIRAT 39 2 S.livingstone S.panama S.typhimurium KOIRAN PURULUUT, SIANKORVAT YM MUUT REHUSEOKSET 32 - KIVENNÄISREHUSEOKSET 4 - REHUN LISÄAINEET 0 - REHUN LISÄAINEVALMISTEET 57 - Yhteensä

25 ANALYYSIEN TULOKSET Lannoitusvalmisteet Salmonellan esiintyminen Tuoteryhmä Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl ORGAANISET LANNOITTEET 2 - ORGAANISET KIVENNÄISLANNOITTEET 0 - MAANPARANNUSKOMPOSTIT 3 - LANTASEOKSET 0 - MULTAPOHJAISET KASVUALUSTAT 2 - Yhteensä 7 0 Salmonellatyypit

26 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Haitalliset aineet (12:lle kosteudelle laskettuna). Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Elohopea (Hg) Lyijy (Pb) aflatoksiinit mg/kg mg/kg Maapähkinä (kokonainen) Qingdao Yijia Topgsman Impo Ei tod. Magnesiumoksidi Rehuraisio Oy <0,01 2 Natriumbikarbonaatti Standard Industries LLC <1 Ruokintakalkki Nordkalk Oy Ab Nordkalk Oyj < <2 Nordkalk Oyj Abp <1 Nordkalk Poikaskalkki PA Nordkalk Oyj < <2 Nordkalk Kanakalkki PA Nordkalk Oyj <2 Ferrosulfaatti Biofarm Oy < 1 Kaliumjodidi Biofarm Oy <2 Kuparisulfaatti Biofarm Oy Rehuraisio Oy <0,01 68 Mangaanioksidi Biofarm Oy Rehuraisio Oy ,4 46 Sinkkioksidi Biofarm Oy Rehuraisio Oy <0,

27 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Hygienia Muut mikro-organismit Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Campylobacter Klostridit Enterobakteerit pmy/g pmy/g Lihajauho Honkajoki Oy <10 Lihaluujauho Honkajoki Oy < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

28 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Campylobacter Klostridit Enterobakteerit pmy/g pmy/g Lihaluujauho Honkajoki Oy < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <10 Teurasjäte Kannuksen Minkinrehu Oy Ei tod <10 Kaustisen Turkisrehu Oy Ei tod. 220 <10 Monäs Feed Oy Ei tod <10 Prior Oy Ab Ei tod <10 Terjärv Frys Ab Ei tod <10 Naudan teurasjäte Etelä-Pohjanmaan Minkinrehu Ei tod <10 Broilerteurasjäte Molpe Frys Ab Ei tod <

29 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Visuaaliset ja mikroskooppiset analyysit Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys Tuhohyönteiset roska Auringonkukansiemenet Huomautus 0,7 Todettu Huomautus 0,8 Todettu Ei tod Ei huom. 1, Ei huom. 0, Ei huom. 1, Ei huom. 0, Ei huom. 1, Ei huom. 0,9 Alanheri BV Ei huom. 1, Ei huom. 1, Ei huom. 0,6 Biofarm Oy Ei huom. 1,4 BON GmbH Ei huom. 1, Ei huom. 3, Ei huom. 2, Ei huom. 1, Ei huom. 1,7 Bulgarkontrola-SA Huomautus 1,6 Todettu Epo-Don Ei huom. 0,2 FLR IMEX Kft Ei huom. 0, Ei huom. 1,

30 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys Tuhohyönteiset roska Auringonkukansiemenet FLR IMEX Kft Ei huom. 1, Huomautus 2, Ei huom. 2, Ei huom. 2, Ei huom. 1, Ei huom. 1,4 Hong Kong Import Ltd Huomautus 4,1 Maatilap. Esa&Marja Heikkilä Huomautus 2,5 Todettu Todettu SGS Huomautus 1,7 Todettu Huomautus 1,5 Todettu Ei huom. 1, Ei huom. 1,1 Szehszand -Mag Kft Ei huom. 0,8 Viga Trade Ltd Huomautus 1,1 Todettu Ei huom. 3, Ei huom. 4, Ei huom. 4, Ei huom. 0, Ei huom. 0, Ei huom. 0, Ei huom. 0, Ei huom. 0,

31 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Visuaaliset ja mikroskooppiset analyysit Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt rehuaineet. Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Maissigluteeni Cerestar Scandinavia Ei tod. Ei tod. Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Rapsipuriste Werol Tehaset AS Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Rapsirouhe, keskirasvainen Oelmuhle Hamburg AG Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Rypsirouhe Cargill B.V Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Oelmuhle Hamburg AG Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Soijarouhe, keskirasvainen Cargill B.V Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Denofa Ab Ei tod Ei tod Ei tod. Ei tod

32 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö Soijarouhe, keskirasvainen Denofa Ab Ei tod. Ei tod. Soijapuriste Mildola Oy Ei tod. Ei tod. Melassileike Danisco Sugar Ab Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Lännen Rehu Oy Ei tod. Ei tod. Melassoimaton juurikasleike Feedimpe B.V Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Heinäjauho, pelletöity Groennoeders Flevoland B.V Ei tod. Maito, rasvaton (EU-tuki) Valio Oy, Haapaveden tehdas Ei huom Ei huom Ei huom Ei huom Ei huom Ei huom. Maitojauhe, rasvaton Valio Oy, Haapaveden tehdas Ei tod. Rehuheratiiviste Mejeriandelslaget Milka Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Kalajauho Cagema Entec BV Ei tod. Cagema Holland BV Ei tod Ei tod. Demeter B.V Ei tod. FF of Denmark Ei tod. Norsildmel A/L Ei tod Ei tod

33 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö Kalajauho Polarfarmi Oy Ei tod. SIF Ltd Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod. SR-Mjöl Hf Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod

34 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Pääravintoaineet Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Ohravalkuaisrehu, tuore Suomen Sokeri Oy ,4 4,9 0,9 1,0 Ohra, hapolla murskesäilötty Yritys Satu ,2 Vehnä Getreide Ag ,8 12,1 2,1 1,6 Raiffeisen HaGe ,0 12,6 2,2 1, ,4 12,3 2,5 1, ,0 12,3 2,0 1,5 Raiffeisen HaGe Nord AG ,5 12,4 1,9 1,4 Maissigluteeni Cerestar Scandinavia ,3 58,2 0,8 2,5 Mäski, tuore Laihian Mallas Oy ,4 7,2 6,3 0,9 Rapsipuriste , , , , , , , , , , , , ,

35 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Rapsipuriste ,8 Werol Tehaset AS ,5 33,6 9,7 6, ,9 33,7 10,2 6,3 Rapsirouhe, keskirasvainen Oelmuhle Hamburg AG ,9 31,6 11,5 7, ,7 32,7 11,4 6, ,8 33,7 11,4 7, ,8 33,7 11,3 7, ,8 33,4 11,2 7,0 Rypsipuriste Mildola Oy ,7 31,6 11,3 6, ,3 31,9 10,7 6, ,7 32,1 10,6 6, ,5 32,6 11,0 6, ,4 31,8 10,7 6, ,6 33,1 10,3 6, ,0 32,2 10,9 6, ,8 32,8 11,4 6, ,1 33,1 11,4 6, ,4 32,4 11,1 6, ,4 32,4 11,2 6, ,4 31,5 11,3 6, ,0 31,6 10,9 6, ,7 31,6 11,9 6, ,5 31,9 12,1 6, ,8 31,5 11,0 6, ,1 32,0 10,7 6, ,7 31,6 11,8 6, ,7 32,2 11,8 6, ,4 31,9 10,7 6,

36 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Rypsipuriste Mildola Oy ,1 32,3 12,4 6, ,1 32,7 11,4 6, ,4 32,4 11,4 6, ,3 31,5 10,9 6, ,1 31,8 11,3 6, ,7 32,4 11,5 6, ,9 32,6 11,8 6, ,1 31,6 11,2 6, ,8 33,1 11,5 6, ,1 32,9 12,4 6, ,0 33,0 11,8 6, ,2 32,8 12,0 6, ,0 31,8 11,5 6,1 Rypsirouhe Avena Nordic Grain Oy ,2 33,1 11,0 6, ,5 33,0 11,1 6,8 Cargill B.V ,8 33,8 11,9 7, ,0 33,3 13,0 7, ,9 33,4 12,2 7, ,9 33,6 11,5 7, ,1 33,3 11,3 7,0 Oelmuhle Hamburg AG ,6 33,2 11,0 7, ,8 33,0 11,5 7, ,0 34,2 10,9 6, ,7 33,6 11,2 6, ,7 33,5 11,0 7,0 Ravintoraisio Oy ,9 37,5 9,6 6, ,6 36,9 10,4 6, ,1 35,4 11,4 7,

37 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Rypsirouhe Ravintoraisio Oy ,4 35,3 11,9 7, ,4 35,1 12,3 6, ,7 35,1 11,5 6, ,3 34,4 11,1 7, ,1 34,3 11,5 7, ,6 36,2 11,5 6, ,2 36,2 11,6 6, ,7 36,0 11,6 6, ,8 36,6 11,6 6, ,8 36,5 11,4 6, ,8 36,3 11,5 6, ,6 36,5 11,2 6, ,7 34,7 11,2 7, ,0 34,8 11,1 6, ,7 34,8 11,2 6,9 Palmurouhe ,1 14,1 20,2 4, ,3 14,9 18,3 4,9 Soijarouhe, keskirasvainen Avena Nordic Grain Oy , , , , , , , , , , ,

38 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Soijarouhe, keskirasvainen Avena Nordic Grain Oy , , , , , ,3 Cargill B.V ,5 47,7 3,6 6, ,6 48,0 3,3 6, ,6 48,6 3,3 5, ,4 48,8 3,2 6, ,3 47,1 3,4 6, ,2 48,1 3,7 6, ,1 47,9 3,5 6, ,7 47,7 3,7 6, ,0 47,7 3,3 6, ,5 48,6 4,0 6, ,5 46,8 4,2 6, ,2 50,3 4,0 6, ,1 48,6 4,2 6, ,9 48,4 3,6 6, ,7 48,9 4,0 6, ,3 49,9 3,6 6, ,2 46,9 5,9 5,9 Denofa Ab ,1 46,2 5,8 5, ,1 46,5 5,9 6, ,2 43,2 8,9 5, ,4 46,4 5,7 5, ,2 44,6 6,9 5,

39 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Soijarouhe, keskirasvainen Denofa Ab ,0 48,0 6,2 6, ,9 46,7 6,7 5,9 Oelmuhle Hamburg AG ,1 46,1 3,4 6, ,4 46,5 3,8 6, ,1 41,0 7,8 6, ,4 46,5 3,7 6, , ,3 46,4 3,7 6, , ,3 46,4 3,6 6, , ,1 46,8 3,6 6, ,3 46,4 3,8 6, , ,1 Raisio Yhtymä /RavintoRaisio ,5 43,2 5,2 5, ,5 44,1 4,8 5, ,9 43,8 4,9 5, ,3 43,8 5,0 5,7 Ravintoraisio Oy ,8 45,5 5,3 5, ,6 46,6 4,9 5, ,0 43,3 5,7 6, ,9 43,3 5,3 6, ,2 43,2 5,6 6, ,0 47,6 4,2 5, ,3 46,1 4,6 5, ,9 46,7 4,2 5, ,7 44,8 4,9 5,

40 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Soijarouhe, keskirasvainen Ravintoraisio Oy ,5 44,1 5,3 5, ,4 44,9 5,2 5, ,7 44,3 4,9 5, ,6 43,7 5,0 5, ,8 44,1 5,2 6, ,9 45,4 4,5 5, ,2 44,5 5,1 5, ,9 44,7 5,3 6,0 Soijapuriste Mildola Oy ,2 44,4 5,4 5, ,3 44,1 5,3 5, ,3 44,3 5,3 5, ,0 44,1 5,6 5, ,7 41,5 5,2 5, ,3 44,6 5,9 5, ,5 44,0 5,4 5, ,2 38,7 5,3 5, ,7 43,9 5,9 5, ,5 43,9 5,5 5, ,4 44,2 6,0 5, ,6 40,0 5,8 5, ,6 45,1 5,9 5, ,6 47,1 5,9 5, ,0 46,0 5,8 5, ,4 40,2 5,9 5, ,9 45,3 5,9 5, ,6 44,9 5,7 5, ,8 44,5 6,4 5, ,5 44,3 6,0 5,

41 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Soijapuriste Mildola Oy ,4 40,0 5,2 5, ,6 44,9 5,8 5,7 Pellavansiemenrouhe Kalmarsands Oljefabrik ,5 28,1 8,9 5,1 Melassileike Danisco Sugar Ab ,2 7,3 17,7 7, ,6 7,5 17,6 7, ,3 7,4 17,7 7, ,1 7,4 17,8 7, ,6 7,7 17,6 7, ,4 7,6 17,3 7, ,5 7,6 17,1 7, ,2 9,6 12,0 7,3 Kuivaleike ,6 8,8 19,3 4,3 Melassoimaton juurikasleike Feedimpe B.V ,1 8,6 15,9 7, ,9 8,4 15,9 8,0 Seosmelassi Suomen Sokeri Oy ,8 12,7 10, ,9 8,3 6,8 Heinäjauho, pelletöity Groennoeders Flevoland B.V ,9 17,3 20,0 14,2 Maito, rasvaton (EU-tuki) Valio Oy, Haapaveden tehdas ,7 3, ,6 3, ,0 3, ,6 3, ,8 3, ,0 3,4 Rehuheratiiviste Mejeriandelslaget Milka ,2 3,1 2, ,6 3,6 2, ,3 3,3 2,0 Kalajauho SIF Ltd ,9 67,2 14, ,5 68,4 13,

42 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Kalajauho SIF Ltd ,9 67,9 13, ,1 70,0 11, ,1 69,7 11, ,4 69,7 11, ,0 67,8 12, ,2 67,7 12, ,9 68,1 12, ,8 69,4 13, ,4 69,7 12, ,0 69,0 13,1 SR-Mjöl Hf ,0 68,5 10, ,8 68,6 10, ,5 68,0 10, , , ,7 68,7 10, ,6 68,9 10, ,6 68,2 11, ,9 68,5 11, ,9 68,4 11,3 Ruokintakalkki Nordkalk Oy Ab <0,1 Nordkalk Oyj Abp <0,1 Ferrosulfaatti Biofarm Oy Kaliumjodidi Biofarm Oy ,3 Kuparisulfaatti Biofarm Oy ,1 Mangaanioksidi Biofarm Oy , ,

43 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Sinkkioksidi Biofarm Oy , <0,

44 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Sokerit, tärkkelys, hera Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Sokeri Seosmelassi Suomen Sokeri Oy ,7 Yksikkö ,

45 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Kivennäisaineet Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Fosfori (P) Yksikkö Kalsium (Ca) Yksikkö Monokalsiumfosfaatti OOO Balakovskije mineralnyj ,4 19,4 Rehufosfaatti OOO Balakovskije mineralnyj , ,4 Ruokintakalkki Nordkalk Oyj Abp Nordkalk Oyj Abp Nordkalk Poikaskalkki PA Nordkalk Oyj Abp ,6 Nordkalk Kanakalkki PA Nordkalk Oyj Abp ,

46 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet A, E ja C-vitamiinit Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro A-vitamiini Yksikkö Kalanmaksaöljy Suomen Rehu Oy ky/kg

47 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Lasalosidinatrium Yksikkö Kaura Ei tod. Ohra Ei tod

48 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Muut analyysit Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Liukenematon jäännös TVN Vapaat rasvahapot Peroksidiluku HCl-liuk.ton tuhka Mek.O/kg Rypsiöljy Botnia Grain Oy ,7 7,1 Pellavansiemenöljy Elii Oil Oy ,0 0,7 Melassileike Danisco Sugar Ab , , , ,3 Kuivaleike ,5 Eläinrasva Rasmi Oy ,00 2,5 1, ,02 2,2 1, ,0 1,5 2, ,0 3,3 2, ,01 2,5 1, ,01 3,1 2,5 Valio Oy, Haapaveden tehdas ,00 0,4 1,6 Eläinrasva, Raifat Raisio Chemicals Oy ,7 17,1 39,4 Kalajauho SIF Ltd , , , , , ,13 SR-Mjöl Hf ,

49 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Liukenematon jäännös TVN Vapaat rasvahapot Peroksidiluku HCl-liuk.ton tuhka Mek.O/kg Kalajauho SR-Mjöl Hf , , , , ,

50 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet Haitalliset aineet. Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Arseeni (As) Elohopea (Hg) Lyijy (Pb) Kadmium (Cd) aflatoksiinit mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Biofarm Oy Kanapremi BK ,1 10,3 1, Esiseos Kinnunen Nauta ,9 <0, ,5 BioMar Oy Ab Aqualife 23 (4.5mm) ,05 <0,1 0,07 Aqualife 23 (8 mm) ,04 <0,1 0,11 Ecostart 17 (1.5 mm) ,08 <0,1 0,1 Feede Oy Teho TTR-kivennäinen ,6 <0, ,23 Teho-Mi Ca ,6 0,6 Feedmi Oy Tähkä Soijakivennäinen ,8 0,8 3,0 0,5 Kinnusen Mylly Oy Tähti-130 Proppi <0,5 1 0,2 Kivennäis Oy Magnesium-Maku ,6 <0,01 <1 0,1 Kurikan Kivennäis Oy Magnesium-Maku ,4 0,15 Fosfori-Maku ,1 0,96 Lännen Tehtaat Oyj Agri-Emakkotiiviste ,2 <0,01 <1 <0,1 Mestarin Kalsiumkivennäinen ,0 0,4 Oskutuote Ky Ulkolintujen siemenseos Ei tod. Puutorin Akvaario Wardley Premium Algae Dises akv.kaloille ,4 0,3 Rehumelica Oy Tarmo Kivennäisrehu <0,01 0,8 0,1 Rehuraisio Oy Porsaan-Herkku <1 <0,1 Maituri <1 0,14 Amino-Maituri <0,1 <1 <0,

51 Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Arseeni (As) Elohopea (Hg) Lyijy (Pb) Kadmium (Cd) aflatoksiinit mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Rehuraisio Oy Amino-Maituri ,2 0,08 Nutra Parr LB ,10 <0,1 0,10 Royal Hercules 7 (50 mg) ,03 <0,1 0,05 Laitu-Melli ,6 <0,1 Mulli-Melli <0,5 1,9 <0,1 Tunnu-Melli ,9 0,1 Sika-Melli ,25 <1 0,13 RehuX Oy Rehu Optimi <0,5 0,01 <1 <0,1 Suomen Rehu Oy Pikku-Punaheltta Tr Plus <1 <0,1 Kasvatus-Punaheltta <1 <0,1 Yhdistelmä-Pekoni rae <1 <0,1 Pekoni-Tiiviste Y mure <1 0,4 Nasu OVR Optimi mure ,4 0,6 Luonnon-Tuotos <1 <0,1 Krono II ,2 0,02 Krono III ,16 0,14 0,02 Agri-Kasvukivennäinen <0,01 2,0 0,4 Mulli-Namino <1 0,1 Lypsy-Namino <0,01 1,3 0, ,8 <0, ,5 <0,1 Fosfori Hertta-Minera Muro <1,0 1,2 Seleeni Hertta-Minera Muro ,5 0,5 Viher Hertta-Minera Muro ,1 <0,01 1,5 0, ,1 0, ,9 0,7 Luonnon Fosfori-Minera ,5 Farmarin Kalsiumkivennäinen ,9 <0,01 1,6 0,

52 Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Arseeni (As) Elohopea (Hg) Lyijy (Pb) Kadmium (Cd) aflatoksiinit mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Suomen Rehu Oy Tunnutus-Namino ,2 0,1 Alboga Tvåan Ca/P 2, ,5 1,9 0,3 Pekoni Sikakivennäinen ,7 0,5 Pekoni Rauta mure <1 <0,1 Tampereen Akvaario/lintuliik. Sera Vipan Yleisruoka akvaariokaloille ,1 0,3 Unipet Oy Vitakraft keksit + seesami + banaani ,1 <0,01 Valio Oy, Haapaveden tehdas Startti-Instant <0,5 <0,01 < 1 < 0,1 Vitamin Premi H <0,5 <0,01 <1 <0,1 Valjas-Kolmio Oy I Passi Magnesium o <0,01 2,3 0,2 Wasa Opti Oy Ab Dan-E ,04 <0,1 0,09 Velj.Wahlsten M.S.M <0,1 <0,

53 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet. Hygienia Muut mikro-organismit Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Campylobacter Etelä-Pohjanmaan Minkinrehu Oy Minkinrehu Todettu Himangan Kala ja Minkki Oy Turkiseläinrehu, tuore Todettu Kannuksen Minkinrehu Oy Minkinrehu Ei tod. Kaustisen Turkisrehu Oy Turkiseläinrehu Ei tod. Korsnäs Frys Ab Turkiseläinrehu, tuore Ei tod. Mamo Foder Ab Turkiseläinrehu, tuore Ei tod. Molpe Frys Ab Turkiseläinrehu, tuore Ei tod. Monäs Feed Oy Turkiseläinrehu, tuore Ei tod. Nyko-Frys Oy Ab Turkiseläinrehu, tuore Ei tod. Nä-Rö Oy Ab Turkiseläinrehu, tuore Tod. Oulaisten Jäähdyttämö Turkiseläinrehu Ei tod. Prior Oy Ab Turkiseläinrehu, tuore Todettu Terjärv Frys Ab Turkiseläinrehu Ei tod. Torp Frys Oy Ab Turkiseläinrehu, tuore Ei tod

54 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet. Hygienia Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset. Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Visuaalinen tarkast. Kasvitiet.puhtaus Tuhohyönteiset Kasvitiet. määritys Visuaal.tark.linnut roska roska Balsnack Int Lintujen Herkku - auringonkukansiemeniä ,8 Ei huom ,8 Ei huom. Lintujen Herkkuseos ,2 Huomautus ,9 Huomautus Botnia Grain Oy BG Rypsi ,1 Jäpi Tuote Suominen Ky Possun saparoita Huomautus MasterFoods Oy Cesar lihan ja kalkkunanpaloja kastikkeessa Ei tod Ei tod. Unipet Oy Vitakraft keksit + seesami + banaani Ei tod. Vitakraft keksit undulaateille (sulkasatoon) Ei tod

55 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet. Visuaaliset ja mikroskooppiset analyysit Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt rehuaineet Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Altia Oyj, Koskenkorvan tehdas Tähkä-OVR Ei tod. Ei tod Ei tod. Tähkä-Ohrarehu Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Tähkä-TTR Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Bonilait Proteines Agnotonic maidonkorvike Ei tod. Ei tod. Botnia Grain Oy BG Soija Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. BG Rypsi Ei tod. Ei tod Ei tod. Feede Oy Sikatiiviste MP Ei tod. Teho-Mulli Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Teho-Mulli Ei tod. Ei tod. Teho-Energa Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Mega Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Optima Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Plus Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Maksima Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy 140 Prop Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod

56 Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Feede Oy Teho-Lypsy Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Omega Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Ei tod. Ei tod. Teho-Energa Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Teho-Lammastiiviste Ei tod. Ei tod. Feedmi Oy Tähkä Porsasrehu Ei tod. Tähkä Tiineysrehu Ei tod. Tähkä Emakkotiiviste Ei tod Ei tod. Ei tod. Tähkä OVR-Tiiviste Ei tod. Tähkä Sikatiiviste Ei tod. Mullitähkä Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Tähkä-Ohrarehu Ei tod. Ei tod. Maitotähkä Ei tod. Ei tod. Energiatähkä Ei tod. Ei tod. Tähkä Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Tähkä Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Energiatähkä Ei tod. Ei tod. Tähkä Mullikivennäinen Ei tod. Ei tod. Kinnusen Mylly Oy Mulli-Tähti I Ei tod. Ei tod. Kesä-Tähti Ei tod. Ei tod. Talvi-Tähti Ei tod. Ei tod

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2007

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2007 Eviran julkaisuja 26/2007 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 26/2007 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2007 Helsinki

Lisätiedot

Rehuvalvonnan analyysitulokset 2011

Rehuvalvonnan analyysitulokset 2011 Eviran julkaisuja 11/2012 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2011 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun nimi Rehuvalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Dnro 4283/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä

Lisätiedot

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Eviran julkaisuja 10/2013 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain (86/2008) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 12/07 Päivämäärä Dnro 13.2.2007 656/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.3.2007 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa MMMp lannoitteista (45/1994) MMMp eräistä lannoitevalmisteista

Lisätiedot

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilestä lisätienestiä seminaari 6.6.2013 Olli Venelampi Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Lannoitevalmiste Lannoitevalmisteita ovat lannoitteet,

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: 4 Rehut Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, siemenet, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu

Lisätiedot

Päivi Nykänen-Kurki, Ritva Mäkelä-Kurtto, Marjo Mäkinen-Aakula, Tiina Tontti ja Väinö Mäntylahti Mikkelin kaupungin puhdistamolietteen

Päivi Nykänen-Kurki, Ritva Mäkelä-Kurtto, Marjo Mäkinen-Aakula, Tiina Tontti ja Väinö Mäntylahti Mikkelin kaupungin puhdistamolietteen Päivi Nykänen-Kurki, Ritva Mäkelä-Kurtto, Marjo Mäkinen-Aakula, Tiina Tontti ja Väinö Mäntylahti Mikkelin kaupungin puhdistamolietteen käyttömahdollisuus maataloudessa Päivi Nykänen-Kurki, Ritva Mäkelä-Kurtto,

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä 1 (5) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE Yleistä Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Rehulain

Lisätiedot

Sinkkioksidin käyttö porsaiden lääkerehuissa

Sinkkioksidin käyttö porsaiden lääkerehuissa Raportti Maa- ja metsätalousministeriölle Sinkkioksidin käyttö porsaiden lääkerehuissa Kuva: Kirsi Partanen, MTT Kirsi Partanen ja Tiina Kortelainen 23.5.2012 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Bioetanolitehtaasta syntyvät rehujakeet ja niiden markkinat

Bioetanolitehtaasta syntyvät rehujakeet ja niiden markkinat Bioetanolitehtaasta syntyvät rehujakeet ja niiden markkinat Selvitys liittyen Bioetanoli- ja biokaasutehdas Hämeesen -hankkeeseen Virpi Sten Bioetanolitehtaasta syntyvät rehujakeet ja niiden markkinat

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON OHJEET - ELÄINTUOTANTO. sovelletaan 01.01.2005 lähtien

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON OHJEET - ELÄINTUOTANTO. sovelletaan 01.01.2005 lähtien KTTK:n julkaisuja B2 Luomutuotanto 2/2005 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON OHJEET - ELÄINTUOTANTO sovelletaan 01.01.2005 lähtien Loimaa 2005 ISSN 1455-4496 Jakelu: Kasvintuotannon tarkastuskeskus Siementarkastusosasto

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Eviran julkaisuja 1/2012 Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 482. Asetus

SISÄLLYS. N:o 482. Asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997 N:o 482 485 SISÄLLYS N:o Sivu 482 Asetus Suomen hallituksen ja entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen

Lisätiedot

Ravintoarvomerkintäopas

Ravintoarvomerkintäopas Eviran ohje17030/1 Ravintoarvomerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Ravintoarvomerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17030/1 Eviran

Lisätiedot

HYGIENIALAIN MUKAISET LAITOKSET JA KALASTUSALUKSET

HYGIENIALAIN MUKAISET LAITOKSET JA KALASTUSALUKSET sivu 1/7 SIVUTUOTEASETUKSEN SOVELTAMISOPAS II HYGIENIALAIN MUKAISET LAITOKSET JA KALASTUSALUKSET Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvikevirasto 5.4.2005 Tämä opas on tarkoitettu EY-asetuksen sovellusohjeeksi

Lisätiedot

Peruna- ja juureskuorimon jätteet ja jätevedet

Peruna- ja juureskuorimon jätteet ja jätevedet Maa- ja elintarviketalous 94 Peruna- ja juureskuorimon jätteet ja jätevedet Marja Lehto, Tapio Salo, Sanna Sorvala, Riitta Kemppainen, Petri Vanhala, Ilkka Sipilä ja Maarit Puumala Teknologia Maa- ja elintarviketalous

Lisätiedot

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

Ehdot käsitellyn puhdistamolietteen käytölle maataloudessa

Ehdot käsitellyn puhdistamolietteen käytölle maataloudessa MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Elintarvike- ja terveysosasto Päivämäärä 1(7) Dnro 17.6.2005 MMMELO 2915/835/2005 Jätevedenpuhdistamot Puhdistamo- tai saostuskaivolietettä prosessissaan käyttävät jätteenkäsittelylaitokset

Lisätiedot

30.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 401/1. (Säädökset, jotka on julkaistava)

30.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 401/1. (Säädökset, jotka on julkaistava) 30.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 401/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION DIREKTIIVI 2006/141/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista

Lisätiedot

OPAS PIENTEURASTAMON SIVUTUOTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ JA HÄVITTÄMISESTÄ Marja Lehto, Pirjo Salminen, Heidi Valtari, Olli Venelampi (toim.

OPAS PIENTEURASTAMON SIVUTUOTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ JA HÄVITTÄMISESTÄ Marja Lehto, Pirjo Salminen, Heidi Valtari, Olli Venelampi (toim. Kuva Pia Nordlander Kuva Pia Nordlander OPAS PIENTEURASTAMON SIVUTUOTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ JA HÄVITTÄMISESTÄ Marja Lehto, Pirjo Salminen, Heidi Valtari, Olli Venelampi (toim.) Ruoka-Suomi teemaryhmän

Lisätiedot

2014 KARJATILAOHJELMA BOSKAPSFARMPROGRAM

2014 KARJATILAOHJELMA BOSKAPSFARMPROGRAM 2014 KARJATILAOHJELMA BOSKAPSFARMPROGRAM Maaliskuussa! Tankkaussäiliö CEMO diesel 200 l, 12 V, kannella Lev. 80 cm, pit. 60 cm ja kork. 59 cm. Paino tyhjänä 25 kg. 12 V pumppu, virtaus 40 l/min. 500907726

Lisätiedot

Kehitys. Menestys. Hyvinvointi.

Kehitys. Menestys. Hyvinvointi. OPAS AMMATTILAISILLE JA HARRASTAJILLE Kehitys. Menestys. Hyvinvointi. Tuotekehitysjohtaja Juhani Vuorenmaa: KOTIMAISTA TUOTEKEHITYSTÄ S. 5 S. 30 Kenttäratsastaja Elmo Jankari: KOHTI OLYMPIALAISIA Ravivalmentaja

Lisätiedot

Seleenityöryhmän raportti 2011. Merja Eurola, Georg Alfthan, Päivi Ekholm, Tarja Root, Titta Suoniitty, Eija-Riitta Venäläinen ja Kari Ylivainio

Seleenityöryhmän raportti 2011. Merja Eurola, Georg Alfthan, Päivi Ekholm, Tarja Root, Titta Suoniitty, Eija-Riitta Venäläinen ja Kari Ylivainio 35 Seleenityöryhmän raportti 2011 Merja Eurola, Georg Alfthan, Päivi Ekholm, Tarja Root, Titta Suoniitty, Eija-Riitta Venäläinen ja Kari Ylivainio 35 Seleenityöryhmän raportti 2011 Merja Eurola, Georg

Lisätiedot

Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008).

Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008). Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto PERUSTELUMUISTIO 15.4.2010 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS REHUALAN TOIMINNAN- HARJOITTAMISESTA Asetuksen yleisperustelut Asetuksella kumottaisiin

Lisätiedot

Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille

Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille 2004 (päivitetty 7/2006) ESIPUHE 2 Ravintolisäopas on tarkoitettu sekä elintarvikevalvontaviranomaisten että elintarkealan toimijoiden

Lisätiedot