REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/1"

Transkriptio

1 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/1 Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) Maatalouskemian osasto

2 Jakelu ja myynti: KTTK Maatalouskemian osasto / kirjasto PL 83, Vantaa Puhelin , telekopio Sähköposti: Raportin hinta: 50 + ALV 22 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO SISÄLTÖ REHU- JA LANNOITEVALMISTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET SALLITUT ENIMMÄISPOIKKEAMAT TUOTESELOSTEESSA ILMOITETUISTA ARVOISTA REHUAINEET REHUSEOKSET Muut kuin lemmikkieläinten rehuseokset Lemmikkieläinten rehuseokset LANNOITEVALMISTEET Lannoitteet Maanparannusaineet, lannoitetut kasvualustat, kompostointivalmisteet ja sellaisena käytettäväksi kelpaavat sivutuotteet sekä typpibakteerivalmisteet REHU- JA LANNOITEVALMISTEIDEN NÄYTEMÄÄRÄT KIELLETYT VALMISTUS- JA TUONTIERÄT MAAHANTUONNIN NÄYTTEET KOTIMAISEN VALMISTUKSEN VALVONTANÄYTTEET MARKKINAVALVONTANÄYTTEET TOIMENPIDEKOODIT ANALYYSITULOKSET AJANJAKSOLTA SALMONELLARAPORTIT REHUVALMISTEIDEN ANALYYSITULOSRAPORTIT LANNOITEVALMISTEIDEN ANALYYSITULOSRAPORTIT AAKKOSELLISET LUETTELOT ANALYSOIDUISTA TUOTTEISTA REHUAINEET REHUSEOKSET JA LISÄAINEVALMISTEET LANNOITTEET KALKITUSAINEET (KALKIT, KUONAT JA SIVUTUOTTEET) MAANPARANNUSAINEET (KOMPOSTIT, LANTASEOKSET JA MAANPARANNUSTURPEET) LANNOITETUT KASVUALUSTAT

4 4

5 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET JOHDANTO Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä (138/1998, muut. MMMa 63/2002) ja lannoitevalmisteiden valvonnasta (47/1994) antamien päätösten mukaan kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) on julkaistava valvonnan kannalta olennaiset tulokset valmistaja- ja maahantuojakohtaisesti. Tässä raportissa julkaistaan niiden valvontasuunnitelman mukaan otettujen näytteiden analyysitulokset, jotka ovat valmistuneet ajanjaksona Loppuvuoden aikana valmistuvien näytteiden analyysitulokset julkaistaan alkuvuodesta 2004 raportissa 2003/2. Vuosien 2001 ja 2002 aikana valmistuneiden valvontanäytteiden analyysitulokset on julkaistu koko vuoden analyysitulokset sisältäneinä raportteina. Vuoteen 2000 saakka tulokset julkaistiin neljännesvuosiraportteina Sisältö Rehuvalmistenäytteiden analyysitulokset on raportissa esitetty erikseen rehuaineille sekä rehuseoksille ja lisäainevalmisteille. Lannoitevalmistenäytteiden analyysitulokset on esitetty seuraavalla ryhmittelyllä: lannoitteet (yksi- ja moniravinteiset sekä hivenravinteita sisältävät lannoitteet), kalkitusaineet (kalkit ja kuonat sekä tuhkat), maanparannusaineet (maanparannuskompostit ja lantaseokset sekä maanparannusturpeet), lannoitetut kasvualustat, kompostointivalmisteet sekä typpibakteerivalmisteet. Raportissa analyysitulokset on esitetty siten, että rehuaineet ovat tuoteryhmän mukaisessa järjestyksessä ja rehuseokset ja lisäainevalmisteet sekä lannoitevalmisteet valmistajan tai maahantuojan nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Analyysituloksia on verrattu näytteen edustamasta tavarasta annettuun tuoteselosteeseen. Mikäli jokin näytteen yksittäiselle analyysitulokselle on annettu huomautus, huomautuksen saanut tulos on raportissa esitetty lihavoituna. Mikäli huomautus on annettu koko näytteelle, kyseisen tuotteen nimi ja näytenumero on esitetty raportissa lihavoituna. Tavanomaisin syy koko näytteen saamaan huomautukseen on, että näytteen edustaman tuotteen tuoteseloste on puutteellinen tai tuoteseloste puuttuu kokonaan. 5

6 1.2. Rehu- ja lannoitevalmisteita koskevat säädökset Rehuvalmisteet: voimassa olleet säädökset Voimaantulo Rehulaki 396/ Muutokset: L 228/ L 889/ L 636/ MMMp rehuaineista 40/ Muutokset: MMMp 164/ MMMa 4/ MMMa 8/ MMMa 19/ MMMa 57/ MMMp rehuista 180/1994, 5 Muutokset: MMMp 779/ MMMp rehun lisäaineista 125/ Muutokset: MMMp 91/ MMMp 106/ MMMp 145/ MMMp 14/ MMMa 17/ MMMa 41/ MMMa 42/ MMMa 90/ MMMp tuoreen rehukasvin säilöntäaineista 48/ Muutokset: MMMa 49/ MMMa 80/ MMMa 37/ MMMa 38/ MMMp rehuseoksista 41/ Muutokset: MMMp 162/ MMMa 64/ MMMa 5/ MMMa 18/ MMMa 48/ MMMa 91/ MMMp tietyistä eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista 183/ Muutokset: MMMp 22/ MMMp 144/ MMMp haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa 163/ Muutos: MMMa 56/

7 Rehuvalmisteet (jatko): Voimaantulo MMMp rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä 138/ Muutokset: MMMp 57/ MMMa 86/ MMMa 27/ MMMa 63/ MMMa 19/ MMMa rehualan toiminnanharjoittamisesta 20/ Muutokset: MMMa 93/ MMMa 73/ MMMp erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 57/ Muutokset: MMMa 55/ MMMa 89/ MMMa eläinproteiinin tuonnista, viennistä ja käytöstä eläinten ruokinnassa 1238/ Muutokset: MMMa 7/ MMMa 568/ MMMa eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista 1239/ Muutokset: MMMa 229/ MMMa 569/ MMMa 468/ MMMa eläinjätteen käsittelystä 1022/ Muutos MMMa 6/ MMMa TSE-riskiaineksen käsittelystä 1197/ Turkiseläinten rehun eläintauti ja hygieniavaatimukset 34/EEO/ Lääkerehupäätös 13/EEO/

8 Lannoitevalmisteet: voimassa olleet säädökset Voimaantulo Lannoitelaki 232/ Muutokset: L 514/ L 668/ L 888/ MMMp lannoitteista 45/ Muutokset: MMMp 60/ MMMp 67/ MMMp 1008/ MMMp 80/ MMMp 56/ MMMp 160/ MMMp 169/ MMMp eräistä lannoitevalmisteista 46/ MMMp lannoitevalmisteiden valvonnasta 47/ Muutokset: MMMp 61/ MMMp 123/ MMMp 160/

9 2. SALLITUT ENIMMÄISPOIKKEAMAT TUOTESELOSTEESSA ILMOITETUISTA ARVOISTA 2.1. Rehuaineet Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suorittamissa tarkastuksissa todetut pitoisuudet saavat poiketa tuoteselosteessa ilmoitetuista arvoista korkeintaan seuraavasti (MMMp 138/1998, liite 2): Sellaisenaan käytettävät rehut: Ilmoitettu pitoisuus tai (arvoluku) Suurin sallittu poikkeama yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta (1) Raakavalkuainen >20 2 yksikköä <10 1 yksikkö Kokonaissokeri, pelkistävät sokerit, >20 2 yksikköä sakkaroosi, laktoosi ja glukoosi (dekstroosi) <5 0,5 yksikköä Tärkkelys ja inuliini >30 3 yksikköä <10 1 yksikkö Raakarasva >15 1,8 yksikköä <5 0,6 yksikköä Raakakuitu >14 2,1 yksikköä <6 0,9 yksikköä Kosteus ja hehkutusjäännös >10 1 yksikkö <5 0,5 yksikköä Kokonaisfosfori, natrium, kalsiumkarbonaatti, kalsium, magnesium, happoluku ja petrolieetteriin liukenematon aines Hehkutusjäännös (suolahappoonliukenamaton) ja NaCl:na ilmoitettu kloridi Karoteeni, A-vitamiini ja ksantofylli Metioniini, lysiini ja haihtuvat typpipitoiset emäkset >15 (15) 1,5 yksikköä 2-15 (2-15) 10 <2 (2) 0,2 yksikköä 3 10 <3 0,3 yksikköä 30 ilmoitetusta pitoisuudesta 20 ilmoitetusta pitoisuudesta 9

10 2.2. Rehuseokset Muut kuin lemmikkieläinten rehuseokset Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suorittamissa tarkastuksissa todetut pitoisuudet saavat poiketa tuoteselosteessa ilmoitetuista arvoista korkeintaan seuraavasti (MMMp 138/1998, liite 3, osa A; muut. MMMa 63/2002): Ilmoitettu pitoisuus Poikkeama alaspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Poikkeama ylöspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Raakavalkuainen >20 2 yksikköä 4 yksikköä <10 1 yksikkö 2 yksikköä Kokonaissokeri >20 2 yksikköä 4 yksikköä <10 1 yksikkö 2 yksikköä Tärkkelys >25 2,5 yksikköä 5 yksikköä <10 1 yksikkö 2 yksikköä Kokonaissokerien ja tärkkelyksen yhteismäärä >25 2,5 yksikköä <10 1 yksikkö Raakarasva >15 1,5 yksikköä 3 yksikköä <8 0,8 yksikköä 1,6 yksikköä Natrium, kalium ja >15 1,5 yksikköä 4,5 yksikköä magnesium 7, ,5 0,75 yksikköä 2,25 yksikköä 0, <0,7 0,1 0,3 yksikköä Kokonaisfosfori ja >16 1,2 yksikköä 3,6 yksikköä kalsium ,5 22, ,9 yksikköä 2,7 yksikköä <1,0 0,15 0,45 yksikköä paitsi kokonaisfosfori kalanrehuissa 20 Metioniini, lysiini ja treoniini 15 Kystiini ja tryptofaani 20 (Taulukko jatkuu) 10

11 (Muut kuin lemmikkieläinten rehuseokset) Ilmoitettu pitoisuus Poikkeama alaspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Poikkeama ylöspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Kosteus >10 1 yksikkö (Hyvin kosteuspitoiselle rehulle laskettava suhteessa 12 :n kosteuden omaavaan rehuun) <5 0,5 Hehkutusjäännös >10 3 yksikköä 1 yksikkö <5 1,5 yksikköä 0,5 yksikköä Raakakuitu >12 5,4 yksikköä 1,8 yksikköä <6 2,7 yksikköä 0,9 yksikköä Hehkutusjäännös >10 1 yksikkö (suolahappoon liukenematon) <4 0,4 yksikköä Energia märehtijät, sika, hevonen 2 siipikarja 0,4 MJ/kg Valkuaisarvo, OIV 1 märehtijät 3 Väriaineet A-, D- ja E-vitamiinit *) Muut vitamiinit 30 Hivenaineet *) Antibiootit, kasvunedisteet ja kokkidiostaatit 30 *) *) ei kuitenkaan yli maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä lisäaineista määriteltyjen enimmäispitoisuuksien 1 MMMa 63/

12 Lemmikkieläinten rehuseokset Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suorittamissa tarkastuksissa todetut pitoisuudet saavat poiketa tuoteselosteessa ilmoitetuista arvoista korkeintaan seuraavasti (MMMp 138/1998, liite 3, osa B): Ilmoitettu pitoisuus Poikkeama alaspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Poikkeama ylöspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Raakavalkuainen >20 3,2 yksikköä 6,4 yksikköä 12, <12,5 2 yksikköä 4 yksikköä Raakarasva 2,5 yksikköä 2,5 yksikköä Kosteus >40 3 yksikköä ,5 <20 1,5 yksikköä Hehkutusjäännös 4,5 yksikköä 1,5 yksikköä Raakakuitu 3 yksikköä 1 yksikkö A-, D- ja E-vitamiinit Kalsium ja fosfori < 1,0 0,15 0, Lannoitevalmisteet Lannoitteet Lannoitteiden enimmäispoikkeamat on esitetty lannoiteluettelossa kunkin lannoitteen yhteydessä (MMMp 60/94, liite 1 ja MMMp 67/94, liite 1) Maanparannusaineet, lannoitetut kasvualustat, kompostointivalmisteet ja sellaisena käytettäväksi kelpaavat sivutuotteet sekä typpibakteerivalmisteet Maanparannusaineiden, lannoitettujen kasvualustojen, kompostointivalmisteiden ja sellaisena käytettäväksi kelpaavien sivutuotteiden sekä typpibakteerivalmisteiden tarkastuksessa todetut ravinnepitoisuudet saavat poiketa tuoteselosteessa mainituista pitoisuuksista seuraavasti 2 (MMMp 46/94, liite 4): 2 Sallitut poikkeamat eivät koske MMMp 46/94 liitteessä 2 mainittuja vähimmäis- ja enimmäisrajoja. Jos tuoteselosteessa mainitut arvot ilmoitetaan vaihteluvälinä, niihin ei sovelleta tässä liitteessä määrättyjä poikkeamia 12

13 1. Maanparannusaineet 1.1. Kalkitusaineet Ainesosa Ilmoitettu Suurin sallittu poikkeama pitoisuus alaspäin ylöspäin Neutraloiva kyky (Ca) -2,0 -yksikköä ei ylärajaa Kalsium (Ca) -2,0 -yksikköä ei ylärajaa Magnesium (Mg) -1,0 -yksikköä ei ylärajaa Muut ravinteet vähintään 1-10 ei ylärajaa alle 1-30 ei ylärajaa Hienousaste (hiukkaskoko) -10 ei ylärajaa 1.2. Muut maanparannusaineet Ainesosa alaspäin Suurin sallittu poikkeama ylöspäin Irtotiheys, tilavuuspaino Johtoluku ph -1-yksikköä +1-yksikköä Humuspitoisuus Pääravinteet Sivu- ja hivenravinteet Kosteus Lannoitetut kasvualustat Ainesosa alaspäin Suurin sallittu poikkeama ylöspäin Irtotiheys Irtotilavuus -20 ei ylärajaa Johtokyky, johtoluku ph -0,5-yksikköä +1,0-yksikköä Pääravinteet Sivu- ja hivenravinteet Kosteus Kompostointi- ja typpibakteerivalmisteet Ainesosa alaspäin Suurin sallittu poikkeama ylöspäin Ravinteet Mikro-organismien lukumäärä -50 ei ylärajaa 13

14 4. Maanparannusaineena, lannoitettuna kasvualustana tai kompostointivalmisteena käytettäväksi kelpaavat sivutuotteet Sivutuotteiden ravinnepitoisuuksissa sallittuihin poikkeamiin sovelletaan vastaaville valmisteille edellä kohdissa 1-3 määrättyjä poikkeamia tuotteen käyttötarkoituksen mukaan. 14

15 3. REHU- JA LANNOITEVALMISTEIDEN NÄYTEMÄÄRÄT 3 Maatalouskemian osaston näytetietojärjestelmään kirjattuja näytteitä, joiden analyysitulokset ovat valmistuneet välisenä aika, oli rehuvalmisteiden valvontaan liittyen yhteensä kpl ja lannoitevalmisteiden valvontaan liittyen 140 kpl (kuviot 1 2). Kuvioissa rehu- ja lannoitevalmistenäytteiden määrät on esitetty jaoteltuna sekä valvonta- että valmistetyypin mukaisesti Näytteet valvontatyypeittäin Markkinavalvonta EU-tuonti Valmistus Maahantuonti Näytteet rehuvalmisteittain Kasviper. rehuaineet 160 Eläinper. rehuaineet Rehuseokset Kivennäisrehut Rehun lisäaineet Kuvio 1. Rehuvalmistenäytteiden lukumäärä valvonta- ja valmistetyypeittäin (kts. alaviite 3). 3 Näytetietojärjestelmään kirjatut näytteet, joiden analyysitulokset ovat valmistuneet välisenä aikana. 15

16 Näytteet valvontatyypeittäin Markkinavalvonta EU-tuonti Valmistus Maahantuonti Näytteet lannoitevalmisteittain Lannoitteet Kalkitusaineet Maanparannusaineet Kasvualustat 10 Kuvio 2. Lannoitevalmistenäytteiden lukumäärä valvonta- ja valmistetyypeittäin (kts. alaviite 3 edell. sivulla). 16

17 4. KIELLETYT VALMISTUS- JA TUONTIERÄT Maahantuonnin näytteet Tuote Kielletty määrä tn Näytenumerot Tutkittuja näytteitä kielletyssä erässä Alkuperämaa Saapumispvm. Toimenpidekoodi 1) Näytteet, joissa todettu salmonellaa Rapsirouhe, Saksa (-044) 44 V0003 keskirasvainen Rypsirouhe Saksa (-040) 40 V0002 Soijarouhe, Alankomaat (-040) 40 V0003 keskirasvainen Alankomaat (-054) 53 V0003 Maapähkinä Gambia V001 (kokonainen) Näytteet, joissa todettu tuhohyönteisiä Auringonkukan- Bulgaria V0001 siemenet Unkari V0001 Unkari V0001 Bulgaria V0001 Bulgaria V0001 Bulgaria V0001 Näytteet, joissa todettu hukkakauraa Lintujen Herkku- Viro , V0028 seos Viro , V0028 Auringonkukan- Unkari (-003) 3 V0028 siemenet 1) Kts. luku 4.4. Toimenpidekoodit 17

18 4.2. Kotimaisen valmistuksen valvontanäytteet Valmistaja Tuote Näytenumerot Tutkittuja näytteitä kielletyssä erässä Saapumispvm. Toimenpidekoodi 1) Näytteet, joissa on todettu salmonellaa Mamo Foder Ab Turkiseläinrehu, tuore V0011 Näytteet, joissa Cd-pitoisuus ylittää sallitun enimmäispitoisuuden Stora Enso Timber Oy Ltd Haku-tuhka V0018 Montonen Kari Puuntuhka V0018 Finnforest Oyj / Soinlahden Saha Puuntuhka, peltokäyttö kielletty V0018 IPO Wood / Iisalmen Sahat Oy Puuntuhka V Markkinavalvontanäytteet Valmistaja / maahantuoja Tuote Näytenumerot Tutkittuja näytteitä kielletyssä erässä Saapumispvm. Toimenpidekoodi 1) Näytteet, joissa on todettu salmonellaa VPG Finland Oy Herkkupalat V0002 Naudan mahalaukku V0003 Näytteet, joissa todettu eläviä tuhohyönteisiä Maatilap. Esa & Marja Heikkilä Auringonkukansiemenet V0003 Auringonkukansiemenet V0003 Näytteet, joissa todettu lihaluujauhoa Wasa Opti Oy Ab Dan-E V0003 Dan-E V0003 1) Kts. luku 4.4. Toimenpidekoodit 18

19 4. 4. Toimenpidekoodit Koodi Toimenpide V0001: KTTK kieltää rehulain 396/98, 36 :n perusteella näytteen/näytteiden edustaman tuotteen maahantuonnin. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. V0002: KTTK kieltää rehulain 396/98, 36 :n perusteella näytteen/näytteiden edustaman tuotteen myynnin. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. V0003: KTTK kieltää rehulain 396/98, 36 :n perusteella näytteen/näytteiden edustaman tuotteen liikkeeseen laskemisen Suomessa. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. V0011: KTTK kieltää rehulain 396/98, 36 :n perusteella näytteen/näytteiden edustaman tuotteen käytön eläinten ruokinnassa. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. V0018: Näytteen/näytteiden edustaman tuotteen Cd-pitoisuus ylittää MMM:n päätöksen 45/94 salliman enimmäispitoisuuden. KTTK kieltää kyseisen lannoitevalmisteen pelto- ja puutarhakäytön. V0028: KTTK kieltää lain N:o 185/2002, 8 :n (laki hukkakauran torjunnasta) perusteella näytteen/näytteiden edustaman tuotteen tuonnin. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. 19

20 5. ANALYYSITULOKSET AJANJAKSOLTA Alla olevassa asetelmassa on luettelo rehu- ja lannoitevalmisteiden valvonnan analyysitulosraporteista. Mikäli tiettyyn raporttiin kuuluvia analyysejä ei ole valmistunut aikavälillä , kyseinen raportti ei ole mukana julkaisussa. Analyysituloksia on verrattu näytteen edustamasta tavarasta annettuun tuoteselosteeseen. Mikäli jokin näytteen yksittäiselle analyysitulokselle on annettu huomautus, huomautuksen saanut tulos on raportissa esitetty lihavoituna. Mikäli huomautus on annettu koko näytteelle, kyseisen tuotteen nimi ja näytenumero on esitetty raportissa lihavoituna. Tavanomaisin syy koko näytteen saamaan huomautukseen on, että näytteen edustaman tuotteen tuoteseloste on puutteellinen tai tuoteseloste puuttuu kokonaan Salmonellaraportit Raportin nro Rehuaineet Rehuseokset ja lisäainevalmisteet Lannoitevalmisteet 5.2. Rehuvalmisteiden analyysitulosraportit Rehuaineet Raportin nro Analyysitulokset Haitalliset aineet Muut mikro-organismit Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt rehuaineet Pääravintoaineet Aminohapot Sokerit, tärkkelys ja hera Energia-arvot Kivennäisaineet Hivenaineet A-, E- ja C-vitamiinit B-vitamiinit Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet Muut analyysit (liukenematon jäännös, haihtuvat typpipitoiset emäkset (TVN), vapaat rasvahapot, peroksidiluku, HCl-liukenematon tuhka) Muut analyysit (muurahaishappo, maitohappobakteerit, etikkahappo, propionihappo) Rehuseokset ja lisäainevalmisteet Haitalliset aineet Muut mikro-organismit Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt rehuaineet Pääravintoaineet Aminohapot Sokerit, tärkkelys ja hera Energia-arvot Kivennäisaineet Hivenaineet A-, E- ja C-vitamiinit B-vitamiinit Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet 20

21 Muut analyysit (liukenematon jäännös, haihtuvat typpipitoiset emäkset (TVN), vapaat rasvahapot, peroksidiluku, HCl-liukenematon tuhka) Muut analyysit (muurahaishappo, maitohappobakteerit, etikkahappo, propionihappo) 5.3. Lannoitevalmisteiden analyysitulosraportit Lannoitteet Raportin nro Analyysitulokset Typen eri muodot Fosfori- ja kaliumpitoisuudet Kalsium-, magnesium- ja rikkipitoisuudet Hivenravinteet Hivenravinteet, liukoiset Natrium, seleeni, kloori ja kadmium Kalkitusaineet - kalkit ja kuonat Neutraloiva kyky, nopeavaikutteinen neutraloiva kyky, kosteuspitoisuus ja seulontatulokset Lisää seulontatuloksia Ravinteet ja raskasmetallipitoisuudet - sivutuotteet, mm. tuhkat Neutraloiva kyky, nopeavaikutteinen neutraloiva kyky ja pääravinteet Raskasmetallipitoisuudet ja boori Maanparannusaineet - kompostit ja lantaseokset Hygieenisyys, fytotoksisuus- ja taimikasvatuskokeet Pääravinteet N, P ja K Kosteus, orgaanisen aineksen pitoisuus, tilavuuspaino, ph ja johtokyky (1+5) sekä näytteen haju Raskasmetallipitoisuudet - maanparannusturpeet Kosteus- ja humuspitoisuus, irtotiheys, ph ja johtokyky (puristenesteestä) Raskasmetallipitoisuudet Lannoitetut kasvualustat (kasvu- ja viljelyturpeet sekä mullat) Hygieenisyys ja taimikasvatuskokeet Liukoiset pääravinteet N, P ja K - mitattu joko puristenesteestä tai maaanalyysimenetelmällä mitatut Kosteus, orgaanisen aineksen pitoisuus, tilavuuspaino, ph ja johtokyky (puristenesteestä tai 1+5 -menetelmällä) Raskasmetallipitoisuudet 21

22 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet : rehuaineet Hygienia Salmonella Tuotteen nimi Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl Salmonella tyypit Kaura 1 - Kaurarehujauho 1 - Kaurankuorijauho 1 - Ohrarehujauho 1 - Ohravalkuaisrehu, tuore 1 - Vehnä Vehnälese 3 - Maissigluteeni 37 - Mallasidut 1 - Mäski, tuore 5 - Panimo-hiivaliemi 5 - Maapähkinä (kokonainen) 2 1 S.urbana Rapsipuriste Rapsirouhe, keskirasvainen S.ssp S.tennessee Rypsipuriste 62 - Rypsirouhe S.tennessee Palmurouhe

23 Tuotteen nimi Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl Salmonella tyypit Soijarouhe, keskirasvainen S.amsterdam S.tennessee Soijapuriste 23 - Auringonkukansiemenet 44 - Pellavansiemenrouhe 7 - Pellavansiemenpuriste 1 - Melassileike Kuivaleike 20 - Melassoimaton juurikasleike 42 - Heinäjauho, pelletöity 23 - Merileväjauho 2 - Rehuheratiiviste 14 - Lihajauho 1 - Lihaluujauho 40 - Teurasjäte 5 - Naudan teurasjäte 1 - Broilerteurasjäte 1 - Sianteurasjäte 1 - Eläinrasva 2 - Kalajauho 53 - Kalajäte 1 - Yhteensä

24 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet, rehuseokset ja lisäainevalmisteet Hygienia Salmonella Tuoteryhmä Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl Salmonellatyypit SIIPIKARJA 94 - SIAT VASIKAT, MULLIT 46 - LYPSYKARJA KALAT 1 - TURKISELÄIMET 53 1 S.infantis HEVOSET 11 - LAMPAAT 2 - POROT 4 - KISSAT 0 - KOIRAT 39 2 S.livingstone S.panama S.typhimurium KOIRAN PURULUUT, SIANKORVAT YM MUUT REHUSEOKSET 32 - KIVENNÄISREHUSEOKSET 4 - REHUN LISÄAINEET 0 - REHUN LISÄAINEVALMISTEET 57 - Yhteensä

25 ANALYYSIEN TULOKSET Lannoitusvalmisteet Salmonellan esiintyminen Tuoteryhmä Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl ORGAANISET LANNOITTEET 2 - ORGAANISET KIVENNÄISLANNOITTEET 0 - MAANPARANNUSKOMPOSTIT 3 - LANTASEOKSET 0 - MULTAPOHJAISET KASVUALUSTAT 2 - Yhteensä 7 0 Salmonellatyypit

26 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Haitalliset aineet (12:lle kosteudelle laskettuna). Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Elohopea (Hg) Lyijy (Pb) aflatoksiinit mg/kg mg/kg Maapähkinä (kokonainen) Qingdao Yijia Topgsman Impo Ei tod. Magnesiumoksidi Rehuraisio Oy <0,01 2 Natriumbikarbonaatti Standard Industries LLC <1 Ruokintakalkki Nordkalk Oy Ab Nordkalk Oyj < <2 Nordkalk Oyj Abp <1 Nordkalk Poikaskalkki PA Nordkalk Oyj < <2 Nordkalk Kanakalkki PA Nordkalk Oyj <2 Ferrosulfaatti Biofarm Oy < 1 Kaliumjodidi Biofarm Oy <2 Kuparisulfaatti Biofarm Oy Rehuraisio Oy <0,01 68 Mangaanioksidi Biofarm Oy Rehuraisio Oy ,4 46 Sinkkioksidi Biofarm Oy Rehuraisio Oy <0,

27 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Hygienia Muut mikro-organismit Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Campylobacter Klostridit Enterobakteerit pmy/g pmy/g Lihajauho Honkajoki Oy <10 Lihaluujauho Honkajoki Oy < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

28 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Campylobacter Klostridit Enterobakteerit pmy/g pmy/g Lihaluujauho Honkajoki Oy < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <10 Teurasjäte Kannuksen Minkinrehu Oy Ei tod <10 Kaustisen Turkisrehu Oy Ei tod. 220 <10 Monäs Feed Oy Ei tod <10 Prior Oy Ab Ei tod <10 Terjärv Frys Ab Ei tod <10 Naudan teurasjäte Etelä-Pohjanmaan Minkinrehu Ei tod <10 Broilerteurasjäte Molpe Frys Ab Ei tod <

29 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Visuaaliset ja mikroskooppiset analyysit Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys Tuhohyönteiset roska Auringonkukansiemenet Huomautus 0,7 Todettu Huomautus 0,8 Todettu Ei tod Ei huom. 1, Ei huom. 0, Ei huom. 1, Ei huom. 0, Ei huom. 1, Ei huom. 0,9 Alanheri BV Ei huom. 1, Ei huom. 1, Ei huom. 0,6 Biofarm Oy Ei huom. 1,4 BON GmbH Ei huom. 1, Ei huom. 3, Ei huom. 2, Ei huom. 1, Ei huom. 1,7 Bulgarkontrola-SA Huomautus 1,6 Todettu Epo-Don Ei huom. 0,2 FLR IMEX Kft Ei huom. 0, Ei huom. 1,

30 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys Tuhohyönteiset roska Auringonkukansiemenet FLR IMEX Kft Ei huom. 1, Huomautus 2, Ei huom. 2, Ei huom. 2, Ei huom. 1, Ei huom. 1,4 Hong Kong Import Ltd Huomautus 4,1 Maatilap. Esa&Marja Heikkilä Huomautus 2,5 Todettu Todettu SGS Huomautus 1,7 Todettu Huomautus 1,5 Todettu Ei huom. 1, Ei huom. 1,1 Szehszand -Mag Kft Ei huom. 0,8 Viga Trade Ltd Huomautus 1,1 Todettu Ei huom. 3, Ei huom. 4, Ei huom. 4, Ei huom. 0, Ei huom. 0, Ei huom. 0, Ei huom. 0, Ei huom. 0,

31 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Visuaaliset ja mikroskooppiset analyysit Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt rehuaineet. Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Maissigluteeni Cerestar Scandinavia Ei tod. Ei tod. Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Rapsipuriste Werol Tehaset AS Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Rapsirouhe, keskirasvainen Oelmuhle Hamburg AG Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Rypsirouhe Cargill B.V Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Oelmuhle Hamburg AG Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Soijarouhe, keskirasvainen Cargill B.V Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Denofa Ab Ei tod Ei tod Ei tod. Ei tod

32 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö Soijarouhe, keskirasvainen Denofa Ab Ei tod. Ei tod. Soijapuriste Mildola Oy Ei tod. Ei tod. Melassileike Danisco Sugar Ab Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Lännen Rehu Oy Ei tod. Ei tod. Melassoimaton juurikasleike Feedimpe B.V Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Heinäjauho, pelletöity Groennoeders Flevoland B.V Ei tod. Maito, rasvaton (EU-tuki) Valio Oy, Haapaveden tehdas Ei huom Ei huom Ei huom Ei huom Ei huom Ei huom. Maitojauhe, rasvaton Valio Oy, Haapaveden tehdas Ei tod. Rehuheratiiviste Mejeriandelslaget Milka Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Kalajauho Cagema Entec BV Ei tod. Cagema Holland BV Ei tod Ei tod. Demeter B.V Ei tod. FF of Denmark Ei tod. Norsildmel A/L Ei tod Ei tod

33 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö Kalajauho Polarfarmi Oy Ei tod. SIF Ltd Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod. SR-Mjöl Hf Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod Ei tod

34 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Pääravintoaineet Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Ohravalkuaisrehu, tuore Suomen Sokeri Oy ,4 4,9 0,9 1,0 Ohra, hapolla murskesäilötty Yritys Satu ,2 Vehnä Getreide Ag ,8 12,1 2,1 1,6 Raiffeisen HaGe ,0 12,6 2,2 1, ,4 12,3 2,5 1, ,0 12,3 2,0 1,5 Raiffeisen HaGe Nord AG ,5 12,4 1,9 1,4 Maissigluteeni Cerestar Scandinavia ,3 58,2 0,8 2,5 Mäski, tuore Laihian Mallas Oy ,4 7,2 6,3 0,9 Rapsipuriste , , , , , , , , , , , , ,

35 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Rapsipuriste ,8 Werol Tehaset AS ,5 33,6 9,7 6, ,9 33,7 10,2 6,3 Rapsirouhe, keskirasvainen Oelmuhle Hamburg AG ,9 31,6 11,5 7, ,7 32,7 11,4 6, ,8 33,7 11,4 7, ,8 33,7 11,3 7, ,8 33,4 11,2 7,0 Rypsipuriste Mildola Oy ,7 31,6 11,3 6, ,3 31,9 10,7 6, ,7 32,1 10,6 6, ,5 32,6 11,0 6, ,4 31,8 10,7 6, ,6 33,1 10,3 6, ,0 32,2 10,9 6, ,8 32,8 11,4 6, ,1 33,1 11,4 6, ,4 32,4 11,1 6, ,4 32,4 11,2 6, ,4 31,5 11,3 6, ,0 31,6 10,9 6, ,7 31,6 11,9 6, ,5 31,9 12,1 6, ,8 31,5 11,0 6, ,1 32,0 10,7 6, ,7 31,6 11,8 6, ,7 32,2 11,8 6, ,4 31,9 10,7 6,

36 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Rypsipuriste Mildola Oy ,1 32,3 12,4 6, ,1 32,7 11,4 6, ,4 32,4 11,4 6, ,3 31,5 10,9 6, ,1 31,8 11,3 6, ,7 32,4 11,5 6, ,9 32,6 11,8 6, ,1 31,6 11,2 6, ,8 33,1 11,5 6, ,1 32,9 12,4 6, ,0 33,0 11,8 6, ,2 32,8 12,0 6, ,0 31,8 11,5 6,1 Rypsirouhe Avena Nordic Grain Oy ,2 33,1 11,0 6, ,5 33,0 11,1 6,8 Cargill B.V ,8 33,8 11,9 7, ,0 33,3 13,0 7, ,9 33,4 12,2 7, ,9 33,6 11,5 7, ,1 33,3 11,3 7,0 Oelmuhle Hamburg AG ,6 33,2 11,0 7, ,8 33,0 11,5 7, ,0 34,2 10,9 6, ,7 33,6 11,2 6, ,7 33,5 11,0 7,0 Ravintoraisio Oy ,9 37,5 9,6 6, ,6 36,9 10,4 6, ,1 35,4 11,4 7,

37 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Rypsirouhe Ravintoraisio Oy ,4 35,3 11,9 7, ,4 35,1 12,3 6, ,7 35,1 11,5 6, ,3 34,4 11,1 7, ,1 34,3 11,5 7, ,6 36,2 11,5 6, ,2 36,2 11,6 6, ,7 36,0 11,6 6, ,8 36,6 11,6 6, ,8 36,5 11,4 6, ,8 36,3 11,5 6, ,6 36,5 11,2 6, ,7 34,7 11,2 7, ,0 34,8 11,1 6, ,7 34,8 11,2 6,9 Palmurouhe ,1 14,1 20,2 4, ,3 14,9 18,3 4,9 Soijarouhe, keskirasvainen Avena Nordic Grain Oy , , , , , , , , , , ,

38 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Soijarouhe, keskirasvainen Avena Nordic Grain Oy , , , , , ,3 Cargill B.V ,5 47,7 3,6 6, ,6 48,0 3,3 6, ,6 48,6 3,3 5, ,4 48,8 3,2 6, ,3 47,1 3,4 6, ,2 48,1 3,7 6, ,1 47,9 3,5 6, ,7 47,7 3,7 6, ,0 47,7 3,3 6, ,5 48,6 4,0 6, ,5 46,8 4,2 6, ,2 50,3 4,0 6, ,1 48,6 4,2 6, ,9 48,4 3,6 6, ,7 48,9 4,0 6, ,3 49,9 3,6 6, ,2 46,9 5,9 5,9 Denofa Ab ,1 46,2 5,8 5, ,1 46,5 5,9 6, ,2 43,2 8,9 5, ,4 46,4 5,7 5, ,2 44,6 6,9 5,

39 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Soijarouhe, keskirasvainen Denofa Ab ,0 48,0 6,2 6, ,9 46,7 6,7 5,9 Oelmuhle Hamburg AG ,1 46,1 3,4 6, ,4 46,5 3,8 6, ,1 41,0 7,8 6, ,4 46,5 3,7 6, , ,3 46,4 3,7 6, , ,3 46,4 3,6 6, , ,1 46,8 3,6 6, ,3 46,4 3,8 6, , ,1 Raisio Yhtymä /RavintoRaisio ,5 43,2 5,2 5, ,5 44,1 4,8 5, ,9 43,8 4,9 5, ,3 43,8 5,0 5,7 Ravintoraisio Oy ,8 45,5 5,3 5, ,6 46,6 4,9 5, ,0 43,3 5,7 6, ,9 43,3 5,3 6, ,2 43,2 5,6 6, ,0 47,6 4,2 5, ,3 46,1 4,6 5, ,9 46,7 4,2 5, ,7 44,8 4,9 5,

40 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Soijarouhe, keskirasvainen Ravintoraisio Oy ,5 44,1 5,3 5, ,4 44,9 5,2 5, ,7 44,3 4,9 5, ,6 43,7 5,0 5, ,8 44,1 5,2 6, ,9 45,4 4,5 5, ,2 44,5 5,1 5, ,9 44,7 5,3 6,0 Soijapuriste Mildola Oy ,2 44,4 5,4 5, ,3 44,1 5,3 5, ,3 44,3 5,3 5, ,0 44,1 5,6 5, ,7 41,5 5,2 5, ,3 44,6 5,9 5, ,5 44,0 5,4 5, ,2 38,7 5,3 5, ,7 43,9 5,9 5, ,5 43,9 5,5 5, ,4 44,2 6,0 5, ,6 40,0 5,8 5, ,6 45,1 5,9 5, ,6 47,1 5,9 5, ,0 46,0 5,8 5, ,4 40,2 5,9 5, ,9 45,3 5,9 5, ,6 44,9 5,7 5, ,8 44,5 6,4 5, ,5 44,3 6,0 5,

41 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Soijapuriste Mildola Oy ,4 40,0 5,2 5, ,6 44,9 5,8 5,7 Pellavansiemenrouhe Kalmarsands Oljefabrik ,5 28,1 8,9 5,1 Melassileike Danisco Sugar Ab ,2 7,3 17,7 7, ,6 7,5 17,6 7, ,3 7,4 17,7 7, ,1 7,4 17,8 7, ,6 7,7 17,6 7, ,4 7,6 17,3 7, ,5 7,6 17,1 7, ,2 9,6 12,0 7,3 Kuivaleike ,6 8,8 19,3 4,3 Melassoimaton juurikasleike Feedimpe B.V ,1 8,6 15,9 7, ,9 8,4 15,9 8,0 Seosmelassi Suomen Sokeri Oy ,8 12,7 10, ,9 8,3 6,8 Heinäjauho, pelletöity Groennoeders Flevoland B.V ,9 17,3 20,0 14,2 Maito, rasvaton (EU-tuki) Valio Oy, Haapaveden tehdas ,7 3, ,6 3, ,0 3, ,6 3, ,8 3, ,0 3,4 Rehuheratiiviste Mejeriandelslaget Milka ,2 3,1 2, ,6 3,6 2, ,3 3,3 2,0 Kalajauho SIF Ltd ,9 67,2 14, ,5 68,4 13,

42 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Kalajauho SIF Ltd ,9 67,9 13, ,1 70,0 11, ,1 69,7 11, ,4 69,7 11, ,0 67,8 12, ,2 67,7 12, ,9 68,1 12, ,8 69,4 13, ,4 69,7 12, ,0 69,0 13,1 SR-Mjöl Hf ,0 68,5 10, ,8 68,6 10, ,5 68,0 10, , , ,7 68,7 10, ,6 68,9 10, ,6 68,2 11, ,9 68,5 11, ,9 68,4 11,3 Ruokintakalkki Nordkalk Oy Ab <0,1 Nordkalk Oyj Abp <0,1 Ferrosulfaatti Biofarm Oy Kaliumjodidi Biofarm Oy ,3 Kuparisulfaatti Biofarm Oy ,1 Mangaanioksidi Biofarm Oy , ,

43 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kosteus Raakavalkuainen Raakakuitu Hehkutusjäännös Sinkkioksidi Biofarm Oy , <0,

44 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Sokerit, tärkkelys, hera Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Sokeri Seosmelassi Suomen Sokeri Oy ,7 Yksikkö ,

45 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Kivennäisaineet Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Fosfori (P) Yksikkö Kalsium (Ca) Yksikkö Monokalsiumfosfaatti OOO Balakovskije mineralnyj ,4 19,4 Rehufosfaatti OOO Balakovskije mineralnyj , ,4 Ruokintakalkki Nordkalk Oyj Abp Nordkalk Oyj Abp Nordkalk Poikaskalkki PA Nordkalk Oyj Abp ,6 Nordkalk Kanakalkki PA Nordkalk Oyj Abp ,

46 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet A, E ja C-vitamiinit Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro A-vitamiini Yksikkö Kalanmaksaöljy Suomen Rehu Oy ky/kg

47 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Lasalosidinatrium Yksikkö Kaura Ei tod. Ohra Ei tod

48 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Muut analyysit Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Liukenematon jäännös TVN Vapaat rasvahapot Peroksidiluku HCl-liuk.ton tuhka Mek.O/kg Rypsiöljy Botnia Grain Oy ,7 7,1 Pellavansiemenöljy Elii Oil Oy ,0 0,7 Melassileike Danisco Sugar Ab , , , ,3 Kuivaleike ,5 Eläinrasva Rasmi Oy ,00 2,5 1, ,02 2,2 1, ,0 1,5 2, ,0 3,3 2, ,01 2,5 1, ,01 3,1 2,5 Valio Oy, Haapaveden tehdas ,00 0,4 1,6 Eläinrasva, Raifat Raisio Chemicals Oy ,7 17,1 39,4 Kalajauho SIF Ltd , , , , , ,13 SR-Mjöl Hf ,

49 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Liukenematon jäännös TVN Vapaat rasvahapot Peroksidiluku HCl-liuk.ton tuhka Mek.O/kg Kalajauho SR-Mjöl Hf , , , , ,

50 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet Haitalliset aineet. Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Arseeni (As) Elohopea (Hg) Lyijy (Pb) Kadmium (Cd) aflatoksiinit mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Biofarm Oy Kanapremi BK ,1 10,3 1, Esiseos Kinnunen Nauta ,9 <0, ,5 BioMar Oy Ab Aqualife 23 (4.5mm) ,05 <0,1 0,07 Aqualife 23 (8 mm) ,04 <0,1 0,11 Ecostart 17 (1.5 mm) ,08 <0,1 0,1 Feede Oy Teho TTR-kivennäinen ,6 <0, ,23 Teho-Mi Ca ,6 0,6 Feedmi Oy Tähkä Soijakivennäinen ,8 0,8 3,0 0,5 Kinnusen Mylly Oy Tähti-130 Proppi <0,5 1 0,2 Kivennäis Oy Magnesium-Maku ,6 <0,01 <1 0,1 Kurikan Kivennäis Oy Magnesium-Maku ,4 0,15 Fosfori-Maku ,1 0,96 Lännen Tehtaat Oyj Agri-Emakkotiiviste ,2 <0,01 <1 <0,1 Mestarin Kalsiumkivennäinen ,0 0,4 Oskutuote Ky Ulkolintujen siemenseos Ei tod. Puutorin Akvaario Wardley Premium Algae Dises akv.kaloille ,4 0,3 Rehumelica Oy Tarmo Kivennäisrehu <0,01 0,8 0,1 Rehuraisio Oy Porsaan-Herkku <1 <0,1 Maituri <1 0,14 Amino-Maituri <0,1 <1 <0,

51 Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Arseeni (As) Elohopea (Hg) Lyijy (Pb) Kadmium (Cd) aflatoksiinit mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Rehuraisio Oy Amino-Maituri ,2 0,08 Nutra Parr LB ,10 <0,1 0,10 Royal Hercules 7 (50 mg) ,03 <0,1 0,05 Laitu-Melli ,6 <0,1 Mulli-Melli <0,5 1,9 <0,1 Tunnu-Melli ,9 0,1 Sika-Melli ,25 <1 0,13 RehuX Oy Rehu Optimi <0,5 0,01 <1 <0,1 Suomen Rehu Oy Pikku-Punaheltta Tr Plus <1 <0,1 Kasvatus-Punaheltta <1 <0,1 Yhdistelmä-Pekoni rae <1 <0,1 Pekoni-Tiiviste Y mure <1 0,4 Nasu OVR Optimi mure ,4 0,6 Luonnon-Tuotos <1 <0,1 Krono II ,2 0,02 Krono III ,16 0,14 0,02 Agri-Kasvukivennäinen <0,01 2,0 0,4 Mulli-Namino <1 0,1 Lypsy-Namino <0,01 1,3 0, ,8 <0, ,5 <0,1 Fosfori Hertta-Minera Muro <1,0 1,2 Seleeni Hertta-Minera Muro ,5 0,5 Viher Hertta-Minera Muro ,1 <0,01 1,5 0, ,1 0, ,9 0,7 Luonnon Fosfori-Minera ,5 Farmarin Kalsiumkivennäinen ,9 <0,01 1,6 0,

52 Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Arseeni (As) Elohopea (Hg) Lyijy (Pb) Kadmium (Cd) aflatoksiinit mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Suomen Rehu Oy Tunnutus-Namino ,2 0,1 Alboga Tvåan Ca/P 2, ,5 1,9 0,3 Pekoni Sikakivennäinen ,7 0,5 Pekoni Rauta mure <1 <0,1 Tampereen Akvaario/lintuliik. Sera Vipan Yleisruoka akvaariokaloille ,1 0,3 Unipet Oy Vitakraft keksit + seesami + banaani ,1 <0,01 Valio Oy, Haapaveden tehdas Startti-Instant <0,5 <0,01 < 1 < 0,1 Vitamin Premi H <0,5 <0,01 <1 <0,1 Valjas-Kolmio Oy I Passi Magnesium o <0,01 2,3 0,2 Wasa Opti Oy Ab Dan-E ,04 <0,1 0,09 Velj.Wahlsten M.S.M <0,1 <0,

53 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet. Hygienia Muut mikro-organismit Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Campylobacter Etelä-Pohjanmaan Minkinrehu Oy Minkinrehu Todettu Himangan Kala ja Minkki Oy Turkiseläinrehu, tuore Todettu Kannuksen Minkinrehu Oy Minkinrehu Ei tod. Kaustisen Turkisrehu Oy Turkiseläinrehu Ei tod. Korsnäs Frys Ab Turkiseläinrehu, tuore Ei tod. Mamo Foder Ab Turkiseläinrehu, tuore Ei tod. Molpe Frys Ab Turkiseläinrehu, tuore Ei tod. Monäs Feed Oy Turkiseläinrehu, tuore Ei tod. Nyko-Frys Oy Ab Turkiseläinrehu, tuore Ei tod. Nä-Rö Oy Ab Turkiseläinrehu, tuore Tod. Oulaisten Jäähdyttämö Turkiseläinrehu Ei tod. Prior Oy Ab Turkiseläinrehu, tuore Todettu Terjärv Frys Ab Turkiseläinrehu Ei tod. Torp Frys Oy Ab Turkiseläinrehu, tuore Ei tod

54 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet. Hygienia Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset. Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Visuaalinen tarkast. Kasvitiet.puhtaus Tuhohyönteiset Kasvitiet. määritys Visuaal.tark.linnut roska roska Balsnack Int Lintujen Herkku - auringonkukansiemeniä ,8 Ei huom ,8 Ei huom. Lintujen Herkkuseos ,2 Huomautus ,9 Huomautus Botnia Grain Oy BG Rypsi ,1 Jäpi Tuote Suominen Ky Possun saparoita Huomautus MasterFoods Oy Cesar lihan ja kalkkunanpaloja kastikkeessa Ei tod Ei tod. Unipet Oy Vitakraft keksit + seesami + banaani Ei tod. Vitakraft keksit undulaateille (sulkasatoon) Ei tod

55 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet. Visuaaliset ja mikroskooppiset analyysit Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt rehuaineet Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Altia Oyj, Koskenkorvan tehdas Tähkä-OVR Ei tod. Ei tod Ei tod. Tähkä-Ohrarehu Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Tähkä-TTR Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Bonilait Proteines Agnotonic maidonkorvike Ei tod. Ei tod. Botnia Grain Oy BG Soija Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. BG Rypsi Ei tod. Ei tod Ei tod. Feede Oy Sikatiiviste MP Ei tod. Teho-Mulli Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Teho-Mulli Ei tod. Ei tod. Teho-Energa Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Mega Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Optima Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Plus Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Maksima Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy 140 Prop Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod

56 Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen Lims-Nro Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Feede Oy Teho-Lypsy Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Omega Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Ei tod. Ei tod. Teho-Lypsy Ei tod. Ei tod. Teho-Energa Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Teho-Lammastiiviste Ei tod. Ei tod. Feedmi Oy Tähkä Porsasrehu Ei tod. Tähkä Tiineysrehu Ei tod. Tähkä Emakkotiiviste Ei tod Ei tod. Ei tod. Tähkä OVR-Tiiviste Ei tod. Tähkä Sikatiiviste Ei tod. Mullitähkä Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Tähkä-Ohrarehu Ei tod. Ei tod. Maitotähkä Ei tod. Ei tod. Energiatähkä Ei tod. Ei tod. Tähkä Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Tähkä Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Energiatähkä Ei tod. Ei tod. Tähkä Mullikivennäinen Ei tod. Ei tod. Kinnusen Mylly Oy Mulli-Tähti I Ei tod. Ei tod. Kesä-Tähti Ei tod. Ei tod. Talvi-Tähti Ei tod. Ei tod

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2006

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2006 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2006 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 12/2007 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2006 Helsinki 2007 3 Kuvailulehti Julkaisija

Lisätiedot

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2006

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2006 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2006 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö 23.11.2006 Jakelu ja myynti: Evira Informaatio- ja virastopalvelut Mustialankatu

Lisätiedot

Rehuseosten valvonta

Rehuseosten valvonta Rehuseosten valvonta Biokeskus 2 Viikinkaari 5 Viikki Merja Manninen Eviran rehujaosto, tehtävät Rehujen virallinen valvonta on a) toimijoiden valvontaa (alkutuotanto, valmistus, koko ketju) ja b) tuotteiden

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

Viranomais- ja omavalvonnan rehu-, lannoite- ja sivutuotematriisit. Erityispiirteitä ja Eviran hyväksynnän edellytyksiä.

Viranomais- ja omavalvonnan rehu-, lannoite- ja sivutuotematriisit. Erityispiirteitä ja Eviran hyväksynnän edellytyksiä. Viranomais- ja omavalvonnan rehu-, lannoite- ja sivutuotematriisit. Erityispiirteitä ja Eviran hyväksynnän edellytyksiä. Satu Hakola Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvike- ja rehumikrobiologian

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen REHUJEN MAAHANTUONNIN JA SISÄMARKKINAKAUPAN VALVONNASTA Rehuseminaari 30.3.2012 Helsinki, Viikki - Tuontivalvonnan tuloksia 2011 - Toiminnanharjoittaja-asetuksen tuomat muutokset Tarja Root, Evira, rehujaosto

Lisätiedot

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten

Lisätiedot

Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet. Risto Retkin

Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet. Risto Retkin Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet Risto Retkin Eviran tehtävät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES 1 Novalab Oy, Kemian ja mikrobiologian osastot Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Herne-viljasäilörehu lehmien ruokinnassa. Jarmo Uusitalo

Herne-viljasäilörehu lehmien ruokinnassa. Jarmo Uusitalo Herne-viljasäilörehu lehmien ruokinnassa Jarmo Uusitalo Herne-viljasäilörehu seosrehun raaka-aineena - lisää kuiva-aineen syöntiä yli 2 kg verrattuna yksinomaan nurmirehua karkearehuna käytettäessä - palkokasvit

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 15/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 1517/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Muuttaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus (10/08) liite 1 Valtuutussäännökset Rehulaki

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusvirasto Pvm/Datum/Date Määräyksen numero

Elintarviketurvallisuusvirasto Pvm/Datum/Date Määräyksen numero MÄÄRÄYS 1 (37) Pvm/Datum/Date Määräyksen numero 18.03.2016 1/2016 EVIRAN MÄÄRÄYS KANSALLISESTA LANNOITEVALMISTEIDEN TYYPPINIMILUETTELOSTA Lannoitevalmistelain (539/2006) 6 :n 1 momentin mukaan vain sellaisia

Lisätiedot

Heinäseminaari, Jyväskylä Päivi Näkki Viljavuuspalvelu Oy

Heinäseminaari, Jyväskylä Päivi Näkki Viljavuuspalvelu Oy Heinäseminaari, Jyväskylä 2012 27.10.2012 Päivi Näkki Viljavuuspalvelu Oy Keskimääräinen happamuus ja ravinteisuus 2006-2010 2005-2009 Luonnonmukainen viljely Suure Yksikkö Arvo Viljavuusluokka Arvo

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 SeiLab Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Vaasantie 1 C 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 425 5701 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

Palkokasvit sikojen ruokinnassa

Palkokasvit sikojen ruokinnassa Palkokasvit sikojen ruokinnassa Hilkka Siljander-Rasi Palkokasveista on moneksi -työpaja Hämeenlinna 12.12.2016 Vilja: puolet sikojen valkuaistarpeesta Täydennys: soija, palkokasvit, rypsi, puhtaat aminohapot

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008 Jyväskylän kaupunki, Ympäristötoimen laboratorio Eeronkatu 10 40720 Jyväskylä EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

Soveltamisala 24.5.2016

Soveltamisala 24.5.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten 1069/2009 ja 1107/2009 muuttamisesta Pirjo

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

Kauran käyttö kotieläinten ruokinnassa

Kauran käyttö kotieläinten ruokinnassa Kauran käyttö kotieläinten ruokinnassa FI 2013 Kaura Kauran viljelyllä ja rehukäytöllä on pitkät perinteet Suomessa. Yli neljäsosa Suomessa tuotetusta viljasta on a. Puhdas maaperä ja viileä ilmasto soveltuvat

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Viljan laatuhinnoittelu

Viljan laatuhinnoittelu Sivu 1/19 Voimassa 27.10.2015 alkaen Korvaa 01.10.2015 ilmoitetun laatuhinnoittelun Ver. 5/2015 Viljan laatuhinnoittelu Satokausi 2015 / 2016 Voimassa ostoissa rehutehtaille ja varastoihin. Muutoksia kohdissa:

Lisätiedot

KRAFFT KÄSIKIRJA SYKSY 2016

KRAFFT KÄSIKIRJA SYKSY 2016 KRAFFT KÄSIKIRJA SYKSY 2016 Sivut 1-3 Sivu 4 Sivut 5-9 Sivut 10-15 Sivu 16 Sivu 17 Uudet tuotenimet Uusi tuoteluokittelu Krafft myydyimmät rehut vanha/uusi Krafft uudet tuotteet EAN-koodit ja lavakoot

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 4/06 Päivämäärä Dnro 22.2.2006 121/01/2006 Voimaantulo 3.3.2006 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 20/01 Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 14-18

Lisätiedot

Sakokaivolietteen hyötykäyttö peltoviljelyssä - lannoitevalmistesäädösten näkökulmasta

Sakokaivolietteen hyötykäyttö peltoviljelyssä - lannoitevalmistesäädösten näkökulmasta Sakokaivolietteen hyötykäyttö peltoviljelyssä - lannoitevalmistesäädösten näkökulmasta Arja Vuorinen Evira, Valvontaosasto, Lannoitevalmistejaosto Nilsiä Evira - elintarviketurvallisuus/ Lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12/07 muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12/07 muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 19/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1854/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (12/07) 2, 2 :n liitettä I,4

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

Sakokaivolietteen kalkkistabilointi ja hyödyntäminen. Arja Vuorinen Evira, Valvontaosasto, Lannoitevalmistejaosto Hajajätevesiseminaari

Sakokaivolietteen kalkkistabilointi ja hyödyntäminen. Arja Vuorinen Evira, Valvontaosasto, Lannoitevalmistejaosto Hajajätevesiseminaari Sakokaivolietteen kalkkistabilointi ja hyödyntäminen Arja Vuorinen Evira, Valvontaosasto, Lannoitevalmistejaosto Hajajätevesiseminaari Tarkastelun lähtökohtana Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran rooli

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Lannan lannoituskäytön kehittäminen ja ravinteiden tehokas käyttö

Lannan lannoituskäytön kehittäminen ja ravinteiden tehokas käyttö Lannan lannoituskäytön kehittäminen ja ravinteiden tehokas käyttö Tapio Salo Erikoistutkija, MMT Kari Ylivainio Vanhempi tutkija, MMT HYÖTYLANTA-loppuseminaari 5.9.2011 Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

SALMONELLA SIANREHUTUOTANNOSSA. Riskinarviointiseminaari 2015

SALMONELLA SIANREHUTUOTANNOSSA. Riskinarviointiseminaari 2015 SALMONELLA SIANREHUTUOTANNOSSA Riskinarviointiseminaari 2015, Evira Esityksen kuvat Eviran kuvapankki, http://kuvapankki.evira.local/portal/ sekä Salmonella tautia aiheuttavana bakteerina Euroopassa vuosittain:

Lisätiedot

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa Maria Rönnqvist, Evira Esityksen aiheita Riskinarviointi sianrehun salmonellariskistä Salmonella taudinaiheuttajana Salmonella sianlihan tuotannossa Salmonellan

Lisätiedot

Säilörehusta tehoja naudanlihantuotantoon

Säilörehusta tehoja naudanlihantuotantoon Säilörehusta tehoja naudanlihantuotantoon Hämäläinen lihanauta ja lammas 10.04.2013, Mustiala Katariina Manni, Koulutusvastaava, lehtori Säilörehu osa naudanlihantuotannon kannattavuutta Ruokinnallinen

Lisätiedot

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Marita Aalto / MMM ELO Luonnos uudesta rehualan toiminnanharjoittamista koskevasta asetuksesta Komission asetus (225/2012) dioksiinimonitoroinnista 30.3.2012 1 Toiminnanharjoittaja-asetus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rehulakia eräiden Euroopan yhteisön eläinlääkintä- ja rehulainsäädännön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen. Riskinarviointiseminaari

Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen. Riskinarviointiseminaari Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen Eviran raskasmetallitutkimukset Eviran kemian ja toksikologian tutkimusyksikössä tutkitaan raskasmetalleja elintarvikkeiden lisäksi myös

Lisätiedot

SUPER- PREMIUM. Kissan täysravinto

SUPER- PREMIUM. Kissan täysravinto SUPER- PREMIUM Kissan täysravinto 1 Purenatural. Kissojen arvostama täysravinto. Kissa on eläinmaailman kulinaristi ja luontainen lihansyöjä. Se seuraa vaistoaan kaikessa myös ravinnon valinnassa. Vaistojensa

Lisätiedot

Suomalaisten lasten raskasmetallialtistuksen. Johanna Suomi Riskinarviointi, Evira

Suomalaisten lasten raskasmetallialtistuksen. Johanna Suomi Riskinarviointi, Evira Suomalaisten lasten raskasmetallialtistuksen lähteet Johanna Suomi Riskinarviointi, Evira Raskasmetallit Tässä tutkimuksessa: Kadmium (Cd) Lyijy (Pb) Arseeni (ias, epäorgaaninen arseeni) Elohopea (ihg,

Lisätiedot

Lopputuotteiden peltokäyttö viljelijän ja ympäristön kannalta. Tapio Salo Luonnonvarakeskus

Lopputuotteiden peltokäyttö viljelijän ja ympäristön kannalta. Tapio Salo Luonnonvarakeskus Lopputuotteiden peltokäyttö viljelijän ja ympäristön kannalta Tapio Salo Luonnonvarakeskus (Luke) Esityksen sisältö Lannoitevalmistelaki Viljelysäännökset Ominaisuudet Ravinnevaikutukset Lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

merikalat, krilli, mäti, soijalesitiini, hiiva-autolysaatti, mikrolevät, kalan gelatiini, mustekalajauho, hydrogenoitu kasvirasva

merikalat, krilli, mäti, soijalesitiini, hiiva-autolysaatti, mikrolevät, kalan gelatiini, mustekalajauho, hydrogenoitu kasvirasva CAVIAR Caviar on ainutlaatuinen mikrokapseleista koostuva agglomeroitu tuote. Jaekoko valitaan kalan pienpoikasten kehitysvaiheen mukaan. Jokainen kapseli sisältää mm. lyhyitä peptidejä ja pienimolekyylisiä

Lisätiedot

Luontaisten haitta-aineiden terveysvaikutukset

Luontaisten haitta-aineiden terveysvaikutukset Luontaisten haitta-aineiden terveysvaikutukset Hannu Komulainen Tutkimusprofessori (emeritus) Terveydensuojeluosasto 21.11.2016 Ihminen ympäristössä:maaperä, 21.11.2016, Helsinki 1 Esityksen sisältö: Rajaukset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Viljo -lannoitteet Hämeenlinna Jukka Kivelä. Helsingin yliopisto Maataloustieteiden laitos, Ekosovellus tmi

Viljo -lannoitteet Hämeenlinna Jukka Kivelä. Helsingin yliopisto Maataloustieteiden laitos, Ekosovellus tmi Viljo -lannoitteet 9.12.2016 Hämeenlinna Jukka Kivelä Helsingin yliopisto Maataloustieteiden laitos, Ekosovellus tmi Viljo lannoituksesta Lanta lannoitteena Viljon raaka-aineet Lihaluujauhon käytön ehdot

Lisätiedot

Tilaaja: Maanmittauslaitos PL 7617 01051 LASKUT. Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: 99 28.10.

Tilaaja: Maanmittauslaitos PL 7617 01051 LASKUT. Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: 99 28.10. VILJAVUUSTUTKIMUS 29..23 Sivu (3) Tilaaja: Maanmittauslaitos PL LASKUT Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: 8 99 28..23 VI3-4 Analyysi Maalaji Multavuus Johtoluku (xms/cm) Happamuus,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Rehusalmonellan vaikutukset lihantuotantoon. Maria Rönnqvist, Evira

Rehusalmonellan vaikutukset lihantuotantoon. Maria Rönnqvist, Evira Rehusalmonellan vaikutukset lihantuotantoon Maria Rönnqvist, Evira Rehujen salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus-hyötyanalyysi projekti: Pirkko Tuominen, Evira Jukka Ranta, Evira Maria Rönnqvist,

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Porilab Tiedepuisto 4, A-rakennus 28600 PORI Puh. 0447013343 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit ISO 4833-1:2013

Lisätiedot

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio PL 238 26101 Rauma EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveys Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Sieni-itiöt, pintanäytteet

Lisätiedot

Kierrätysravinteiden kannattavuus. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Kierrätysravinteiden kannattavuus. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Kierrätysravinteiden kannattavuus Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto 9.12.2016 Mikä on lannoituskustannuksen osuus viljelyn muuttuvista kustannuksista? Lähde: ProAgria Lohkotietopankki 2016 Lannoituskustannus

Lisätiedot

Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml

Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml Soijapohjainen juoma saa pirteän makunsa hedelmämehuista Maidoton Laktoositon Täysin kasviperäinen Päivän kasvistanoliannos (2 g) yhdestä pullosta Suositellaan nautittavaksi

Lisätiedot

E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö Anna Saarela Alajärvi 12.6.

E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö Anna Saarela Alajärvi 12.6. E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö Anna Saarela Alajärvi 12.6.2012 E-P Järviseudun Järvisedimenttienergiahanke Hankkeen toteuttaja SeAMK,

Lisätiedot

LIITTEET. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

LIITTEET. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI elintarvikkna käytettäviä kasineja ja kasnaatteja koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Lannoitevalmisteiden valvonnan raportti Dnro 1170/0411/2011

Lannoitevalmisteiden valvonnan raportti Dnro 1170/0411/2011 Lannoitevalmisteiden valvonnan raportti 2010 Dnro 1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 29.4.2011 Maatalouskemian yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Marmo Sinikka Vuorinen Arja Vuorinen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1670/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Kumoaa MMMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Mineraalilaboratorio Mila Oy Versio 2.8 Näytteenotto-ohje MINERAALILABORATORIO MILA OY NÄYTTEENOTTO-OHJE

Mineraalilaboratorio Mila Oy Versio 2.8 Näytteenotto-ohje MINERAALILABORATORIO MILA OY NÄYTTEENOTTO-OHJE MINERAALILABORATORIO MILA OY NÄYTTEENOTTO-OHJE 2017 NÄYTTEIDEN LÄHETYSOHJEITA - Näytteiden lähetys maanantaista torstaihin pikapostina. Taksin tai kuriiripalvelun välityksellä näytteitä voi lähettää myös

Lisätiedot

Täysrehut pieneläimille

Täysrehut pieneläimille is the place for your Headline Page 1 Täysrehut pieneläimille JR FARM FARMI TÄYSREHU www.tujoma.fi is the place for your Headline Page 2 Sisältää ainulaatuisen Farm food koostumuksen jossa on mm. inuliiniä

Lisätiedot

TALLIPRO-TUOTESARJA. Parempaa hevosellesi

TALLIPRO-TUOTESARJA. Parempaa hevosellesi TALLIPRO-TUOTESARJA Parempaa hevosellesi 1 TALLIPRO-TUOTESARJA JO 10 VUOTTA! TalliPro-tuotesarja tuotiin markkinoille kesällä 2005. Tuotteet saivat hyvän vastaanoton ja tyytyväisiä käyttäjiä on paljon

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuun laboratorio Jokikatu 8 80220 JOENSUU Puh. 017 2647200 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, ja aktino), pitoisuus

Lisätiedot

Kiertotalouspaketti LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Kiertotalouspaketti LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ref. Ares(2016)1341463-17/03/2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.3.2016 COM(2016) 157 final ANNEXES 1 to 5 Kiertotalouspaketti LIITTEET asiakirjaan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen

Lisätiedot

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Eviran valtuutettujen tarkastajien koulutuspäivä 26.1.2010 Ajankohtaista rehujen näytteenotosta Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Komission asetus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 23.9.15 Valtioneuvoston asetus eräiden

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, Oulu p. 08-5145600 f. 08-33029 Pvm Työ nro As.nro 9.10.2015 3743 22631 Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32 Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI

Lisätiedot

Lihasikojen ruokinta ja täydennysrehut. Lasse Åberg

Lihasikojen ruokinta ja täydennysrehut. Lasse Åberg Lihasikojen ruokinta ja täydennysrehut. Lasse Åberg Käytännönläheinen tutkimus A-Rehu Toimintaperiaate Omistajat Raaka-aine Markkinat A-Rehun strateginen toiminta-ajatus Omanlainen tapa toimia Kilpailukykyiset

Lisätiedot

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon toimijoilta

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 1993

LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 1993 LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 1993 kaupunki Ympäristövirasto Raportti 3/1993 ~ IIOulun Oulu LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYVNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT

Lisätiedot

LUONNONHAITTA- KORVAUS

LUONNONHAITTA- KORVAUS TUKIKOULUTUS 2015 Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka 26.1.2015 LUONNONHAITTA- KORVAUS 1 Ohjelmaperusteiset tuet Jatkossa vain yksi ohjelmaperusteinen tukikelpoisuus lohkoilla Tukikelpoiseen lohkoon voidaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

RASVAHAPPOKOOSTUMUSEROISTA MAIDOISSA

RASVAHAPPOKOOSTUMUSEROISTA MAIDOISSA RASVAHAPPOKOOSTUMUSEROISTA MAIDOISSA IHMISEN PARHAAKSI LUOMUSEMINAARI 30.9.2016 AILA VANHATALO Kuva: Jarmo Juga MAITO JA MAITORASVA qmaito q tärkeä valkuaisen ja kalsiumin lähde q myös rasvan lähde 45

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Elintarvike- ja vesilaboratorio Kallionkatu 10-16 C 11100 Riihimäki EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta

Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta Maaseudun energia-akatemia Tavoitteena - Maatalouden energiatietouden ja energian tehokkaan käytön lisääminen - Hankkeessa tuotetaan

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

LCA IN LANDSCAPING. Jokioinen. LIFE09 ENV FI projekti on saanut Euroopan yhteisön LIFE-rahoitustukea.

LCA IN LANDSCAPING. Jokioinen. LIFE09 ENV FI projekti on saanut Euroopan yhteisön LIFE-rahoitustukea. Jokioinen 4 demokohdetta: 1. Nurmikko 2. Siirtonurmikko 3. Niitty 4. Meluvalliniitty Kierrätysmateriaalien käytön demonstrointi eri nurmikkokohteissa. 1. Nurmikko Perustettu: 24.5.2011 Materiaalit: 3 kasvualustaa

Lisätiedot

Lampaat luomussa. Rokua 23.11.2013. Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II

Lampaat luomussa. Rokua 23.11.2013. Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Lampaat luomussa Rokua 23.11.2013 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Lammas luomu vs. tavanomainen Sisätiloissa enemmän tilaa Lampaat (myös kartitsat) laitumelle

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 274317 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 27.10.2016, näytteet otettu 27.10.2016 (9-12) Näytteenottaja: Ville Kiviharju

Lisätiedot

Epäorgaaninen nestemäinen typpilannoite tavanomaiselle kasvihuonetuotannolle

Epäorgaaninen nestemäinen typpilannoite tavanomaiselle kasvihuonetuotannolle 2013 Epäorgaaninen nestemäinen typpilannoite tavanomaiselle kasvihuonetuotannolle 0 Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Ammoniumtyppiliuoksen käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa... 2 2.1 Käyttö Luomulainsäädännön

Lisätiedot

Hevosen lannan ravinteet talteen ja kiertoon ympäristön hyvinvoinnin vuoksi HorseManure

Hevosen lannan ravinteet talteen ja kiertoon ympäristön hyvinvoinnin vuoksi HorseManure Hevosen lannan ravinteet talteen ja kiertoon ympäristön hyvinvoinnin vuoksi HorseManure Riikka Keskinen, Johanna Nikama, Susanna Särkijärvi, Marianna Myllymäki, Aaro Närvänen, Markku Saastamoinen ja Jaana

Lisätiedot

Tilaaja: Maanmittauslaitos PL LASKUT. Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero:

Tilaaja: Maanmittauslaitos PL LASKUT. Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: VILJAVUUSTUTKIMUS 9..3 Sivu (8) Tilaaja: Maanmittauslaitos PL 6 LASKUT Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: 68 6 8..3 VI3-46 Analyysi Maalaji Multavuus Johtoluku (xms/cm) Happamuus,

Lisätiedot

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia.

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. VAPO YMPÄRISTÖ Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Imukykyinen ja monikäyttöinen vaalea rahkaturve on ylivoimainen kuivike nesteiden, ravinteiden ja hajujen sitomisessa. Se sopii

Lisätiedot

Tilaaja: Maanmittauslaitos PL LASKUT. Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: VI

Tilaaja: Maanmittauslaitos PL LASKUT. Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: VI VILJAVUUSTUTKIMUS.. Sivu (3) Tilaaja: Maanmittauslaitos PL 77 LASKUT Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: 9 99 VI- Analyysi Maalaji Multavuus Johtoluku (xms/cm) Happamuus, ph

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä

Ajankohtaista lainsäädännöstä /Evira Ajankohtaista lainsäädännöstä Eeva.Saarisalo@mmm.fi MMM Ruokaosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö 1 Aiheet Detoksikaatio Pakkausmerkinnät ((EU) 767/2009) Lisäaineet ((EY) 1831/2003) Uudelleenhyväksynnöistä,

Lisätiedot

Vältä rikkakasvien aiheuttamat haitat lehmälle

Vältä rikkakasvien aiheuttamat haitat lehmälle Vältä rikkakasvien aiheuttamat haitat lehmälle Rikkakasvit laskevat satotasoa, koska ne vievät tilaa varsinaiselta viljelykasvilta. Esimerkiksi voikukalla on rehevä kasvusto ja se varjostaa hyötykasveja

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

KASVISTEN JA VIHANNESTEN RASKASMETALLlT 1992

KASVISTEN JA VIHANNESTEN RASKASMETALLlT 1992 KASVISTEN JA VIHANNESTEN RASKASMETALLlT 1992 kaupunki Ympäristövirasto Raportti 9/1992 IjOulun Oulu KASVISTEN JA VIHANNESTEN RASKASMETALLIT 1992 Oulun kaupungin ympäristövirasto jatkaa ympäristöhygienian

Lisätiedot

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanapäivä Loimaa 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanatilan viljelykierto Vilja / herne + aluskasvi tai Ruisvehnä/h-papu Vilja ( kaura) + viherlannoitusnurmi

Lisätiedot

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL Superex - kastelulannoitteet Vesiliukoiset Superex lannoitteet Puhtaita ja täysin vesiliukoisia ph 4,5-4,8 Kastelusuuttimet pysyvät auki Voidaan sekoittaa

Lisätiedot

Härkäpapu ja sinilupiini lypsylehmien valkuaisrehuina

Härkäpapu ja sinilupiini lypsylehmien valkuaisrehuina Härkäpapu ja sinilupiini lypsylehmien valkuaisrehuina Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön TUTKIJAKOULUN SATOA SEMINAARI 21.4.2015 Tohtorikoulutettava Laura Puhakka www.helsinki.fi/yliopisto 29.4.2015 1 Tässä

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

Tilaaja: Maanmittauslaitos PL LASKUT. Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: VI

Tilaaja: Maanmittauslaitos PL LASKUT. Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: VI VILJAVUUSTUTKIMUS 1.1.1 Sivu 1(13) Tilaaja: Maanmittauslaitos PL 7617 11 LASKUT Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: 911 99 VI1-16 Analyysi Maalaji Multavuus Johtoluku (1xmS/cm)

Lisätiedot