Haitalliset mikrobit biojätteiden käsittelylaitoksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haitalliset mikrobit biojätteiden käsittelylaitoksissa"

Transkriptio

1 Helsingin yliopisto Haitalliset mikrobit biojätteiden käsittelylaitoksissa Ekokemin ympäristöseminaari, Helsinki Merja Kontro, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Lahti Sirpa Laitinen, erikoistutkija, Työterveyslaitos, Kuopio

2 Tausta: lainsäädäntö, 2011: Tullut voimaan Etusijajärjestys Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

3 Lainsäädäntö, 2012: Jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen Jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä tai muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätehuollossa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. Ongelma: Jätealan kehitys nopea, osa tekniikoista vasta kehittymässä. Hygieniaan panostaminen jäänyt usein prosessitekniikan kehittämisen varjoon.

4 Euroopan Yhteisö, US-EPA EU Sivutuoteasetus: Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveysperusteiset hygienisoitumisvaatimukset Laitoksilla suljettu kompostointireaktori, jatkuva lämpötilaseuranta ilman ohitusmahdollisuutta. Partikkelikoko maksimi 12 mm, lämpö >70 C, 60 min. Muita standardoituja prosessin parametreja hyväksytään, jos pystytään minimoimaan biologiset riskit. Clostridium perfringensiä ei saa esiintyä /1 g lämpökäsittelyn jälkeen. Salmonella spp. ei saa esiintyä. Viidessä kompostinäytteessä Escherichia colin tai Enterococcaceae määrän pitää olla < 1000 pmy/g ka, > 5000 pmy/g saa ylittyä vain yhdessä näytteessä. US-EPA: Fekaaliset koliformit <1000 (MPN)/g ka. Salmonella spp. < 3 MPN / 4 g biojätettä

5 Aerobinen ja anaerobinen jätteiden käsittelyketju Biojätteet Anaerobinen jätteenkäsittely: Biokaasun tuotto (metaani), myös etanolin tuotto - Maatilakokoluokka - Jätevedenpuhdistamot - Yhteiskäsittelylaitokset Aerobinen jätteenkäsittely - Kompostointi Vaihtoehdot: poltto, terminen kuivaus, (suora lietelannoitus) Hygienisoitu lopputuote

6 Määritetyt mikrobit Viljely: Koliformiset bakteerit Termotolerantit koliformiset bakteerit Enterobacteriaceae Enterococcus spp. Bacillus cereus Clostridium perfringens Rikkiä pelkistävät klostridit Salmonella spp. Reaaliaika-PCR Campylobacter spp. Salmonella spp. Streptomyces spp. Yersinia spp. Aspergillus fumigatus Bacillus cereus ryhmä

7 Hanke 1: - Näytteet kompostoinnin alkuvaiheista

8 Kompostointilaitokset ja pilotti rummut

9 Syötteet kompostiin: mikrobimäärät riippuvat syötteen laadusta Anaerobisesti Liete Kotitalouksien Kuivattu kotifermentoitu kerätty talouksien kerätty liete biojäte biojäte Koliformiset bakteerit 37 C 2.7 x x x x 10 7 Enterobacteriaceae 2.2 x x x x 10 6 Termotolerantit koliformiset bakteerit 2.5 x x x x 10 4 Enterococcus spp x x x 10 5 Bacillus cereus (viljely) 6.6 x x x 10 3 <100 Clostridium perfringens 3.0 x 10 5 <100 <100 <100 Salmonella spp. Positiivinen Positiivinen Negatiivinen Negatiivinen Rikkiä pelkistävät klostridit 1.5 x x 10 5 > 1.0 x x 10 5 Bacillus cereus (PCR) 1.2 x x x x 10 5 Campylobacter spp x Salmonella spp. 7.1 x x x x 10 4 Streptomyces spp. 2.9 x x x x 10 8 Yersinia spp. 1.9 x x x x 10 7

10 Bakteerien määrät tukiaineen kanssa kompostoitaessa Siirrettäessä komposti ilmastetuista tunneleista aumoihin, huomattiin useiden mikrobimäärien kohonneen, kuten koliformien ja lämpökestoisten koliformien, Enterobacteriaceae, Enterococcus spp. ja Streptomyces spp. laitoksissa A, B ja D. Laitoksessa A näiden bakteerien määrät kohosivat jo tunnelissa 3. SRC lisääntyivät laitosten A ja D aumoissa. Aumakompostoinnin aikana laitoksissa A ja B näiden bakteerien lukumäärät alkoivat myöhemmin laskea, mutta laitoksessa D korkeat bakteerimäärät säilyivät pitempään. Laitoksessa C lopputuote oli hygienisoitunut näiden mikrobimäärien perusteella.

11 Campylobacteria, Yersinia spp., Salmonella spp. Campylobacter spp. Löytyi useimmiten väliväiheesta jossa siirrytiin mesofiilisestä kompostinnin vaiheesta termofiiliseen vaiheeseen. Salmonella spp. Oli hygienisoitunut muista laitoksista, paitsi laitoksesta D jossa oli havaittu uudelleenkasvua. Yersinia spp. esiintyi yleisemmin kotitalouksien jätettä kompostoivissa laitoksissa (laitokset C ja D) kuin lietettä tai mädätettyä lietettä kompostoivissa laitoksissa (laitokset A ja B).

12 Mitä prosessiparametrejä voidaan säätää: Kompostointilaitoksissa ei pidetty kompostia 70 C, 60 min (sivutuoteasetus), silti viimeiset näytteet laitoksissa B ja C olivat mikrobiologisesti turvallisina. Streptomykeettien lisääntynyt määrä kompostin alkuvaiheessa indikoi mikrobiryhmän tärkeyttä biologisen jätteen hajotuksessa. Niiden poistaminen korkealla lämpötilalla voi haitata tehokasta kompostoitumista. Muidenkin prosessiparametrien säätelyä tarvitaan kuin vain lämpötilan. Muita säädeltäviä parametrejä ovat ilmastointi, kompostimassan laatu, tukiaineen laatu, prosessin kestoaika, kompostointiprosessin vaihe ja mikrobisukkessio kompostissa.

13 Ilmastus Tunneleissa ja rummuissa oli hyvä kompostimassan ilmastus. Kun komposti siirrettiin niistä pois, bakteerimäärät kohosivat. Hapen tehokas kulkeutuminen biomassaan riippuu kompostoitavasta materiaalista ja tukiaineesta. Tukiaineet valitaan saatavuuden ja kompostointi tehokkuuden perusteella. Laitoksissa käytettiin minimimääriä tukiainetta siten että poistoilman happipitoisuus oli >14-15 %. Kompostimassa >55 C lämpötilassa 2 7 päivää. Puuhake ja sahajauho (kutterin lastu) ovat parempia tukiaineita kuin tiivis turve.

14 Jätemateriaali Jätemateriaali vaikuttaa kompostoinnin mikrobisukkession nopeuteen ja kompostoinnin kestoaikaan Mädätetyssä lietteessä (laitos A) ja kuvatussa erilliskerätyssä kotitalousjätteessä (laitos D) oli prosessin lopussa usein enemmin bakteereita kuin lietteessä (laitos B) tai erilliskerätyssä kotitalousjätteessä (laitos C). Jos jätettä säilytetään ja kuivataan, ja lietteen mädätys voivat muuttaa jätteeen mikrobiyhteisön rakennetta ja ravinnekoostumusta siten että tarvitaan enemmin aikaa ja erilainen prosessin säätö kompostointiin.

15 Kompostointilaitosten tausta Vähiten itiöiviä bakteereita havaittiin, eli kompostin laatu oli paras laitoksessa Cs, jossa oli rumpu- ja tunnelikompostointi. Kompostointi oli tehokasta myös laitoksessa B jossa oli tunneli ja auma sisätiloissa. Kompostointilaitoksen Cs prosessia oli kehitetty tehokkaasti tutkimushankkeissa Muiden laitosten prosesseja olivat kehittäneet yritysten henkilökunta. Laitoksessa D tiedettiin olevan ongelmia kuivatun erilliskerätyn jätteen kompostoinnissa.

16 Hanke 2: - Yli vuoden vanhan kompostin hygienian kehitys - Tuhkalisäyksen vaikutus hygieniaan

17 Kompostin laatu jälkikypsytyksessä Puolen vuoden jälkeen bakteerimäärät kohonneet: Salmonella spp. havaittiin PCR:llä (ei viljelyllä), Yersinia spp. (PCR) 167 päivän jälkeen, Enterococcus spp päivän jälkeen (viljely) Aktiivinen lämpöä tuottava kompostointi loppumassa. Usein tämän ikäistä kompostia siirretään mm mullan tuotantoon, joten työntekijät on syytä suojata päivää vanhoissa kompostiaumoissa ei enää havaittu kohonneita määriä haitallisia bakteereita. Kutenkin tässäkin lopputuotteessa on vielä runsaasti mm. itiöiviä aktinobakteereita, pitoisuudet ovat kuitenkin vastaavalla tasolla kuin voi olla luonnossa. Tuhkalisäys näytti vähentävän streptomykeettien määrää

18 Hanke 3: - Kompostin hygieniakehitys vuoden aikana, toistettavuus Hygienia muissa jätehuolto-laitoksissa - Altistusmittaukset

19 Lopputuotteen laatu kompostissa, erityisesti aikaväli 6-12 kk Mesofiiliset aktinobakterit 6-16 kk vanhoissa kompostiaumoissa 0,026-59,4 x 10 6 pmy/g kompostia Termofiiliset aktinobakteerit 0,054-22,8 x 10 6 pmy/g Streptomykeettien määrä (reaaliaika-pcr) 0,82-65,9 x 10 6 kopiota/g kompostia. B. cereus ryhmän bakteereita löytyi viljelemällä lähes kaikista 6-16 kk vanhoista aumoista. Niiden määrät vaihtelivat välillä <100-1,28 x 10 5 pmy/g kompostia, ja keskiarvo oli 2,8±3,17 x 10 4 pmy/ g. Aspergillus fumigatusta löytyi viljelemällä kaikista 6-16 kk vanhoista aumoista E. coli, ja Enterococcus spp. esiintyi yleisesti pieniä määriä, mutta vain kerran sivutuoteasetuksen (2006) raja-arvot ylittyivät.

20 Lopputuotteen laatu, bioenergialaitokset A. fumigatus: pmy/g märkää näytettä, mp; 0-9,9 x 10 3 kopiota/g Mesofiiliset aktinobakteerit: 0 9,1 x 10 4 pmy/g mp Termofiiliset aktinobakteerit: 0-4,1 x 10 5 cfu/g mp Streptomykeettit: 0,84-20,5 x 10 5 kopiota/g, Määrä alhaisempia kuin 6-16 kk:n komposteissa. B. cereus: <100 1,3 x 10 4 pmy/g C. perfingens: 2 näytteessä 0,14-10 x 10 4 pmy/g Salmonellaa ei tavattu E. coli : < pmy/g Enterococcus spp.: yksi näyte 1400 pmy/g, muut <100, havaittiin pieniä määriä.

21 Yhteenveto

22 Onko turvallinen kompostoinnin lopputuote mahdollinen? Prosessin kehityksen jälkeen saatiin laitoksen C haitalliset mikrobimäärät laskemaan ja kompostin lopputuotteen mikrobiologinen laatu hyväksi kompostoinnin aikaisessa vaiheessa Kompostista on mahdollista saada mikrobiologisesti turvallinen erilaisilla rumpujen, tunnelien ja aumojen yhdistelmillä. Tarvitaan enemmin tutkimusta siitä miten prosessia pitää säätää kompostoinnin aikana riippuen jätteen laadusta, ilmastoinnista, prosessiajasta ja lämpötilasta, ja mikrobisukessiosta. Muutoksia jotka hidastavat kompostin mikrobiologista hajotustoimintaa pitäisi kompensoida pidentämällä prosessiaikaa.

23 Turvallisuus kompostoinnissa Vaikka haitallisten bakteerien määrät olivat hyväksyttäviä kompostoinnin aikaisessa vaiheessa kahdessa laitoksessa, prosessista mitattiin korkeita arvoja ja kompostia käsittelevät henkilöt tulee suojata. Haitallisten mikrobien määrät kohoavat helposti siirrettäessä komposti ulkoaumoihin, ja 0,5 v jälkeen. Vuoden vanhan ja vanhemman kompostin haitalliset mikrobit sallituilla/ympäristön tasoilla. Kompostointilaitoksen henkilökunta yleensä tietää jos prosessi ei toimi kunnolla, mutta prosessiparametrejä ei muuteta, koska jätteenkäsittelyä on hankala esim. pidentää käytännön syistä. Lopputuotteen laatua voisi olla hyvä kontrolloida. Kompostoinnin ongelma on avoin prosessi, jossa pölyävä komposti pääsee helposti liikkumaan ilmassa.

24 Turvallisuus mädätyksessä Mädätetty liete ei ole hygienisoitu, vaikka sen koostumus on muuttunut mädätyksen aikana. Erityisesti haitallisia anaerobisia bakteereita (Clostridium perfringens) voi esiintyä mädätyksestä tulevassa lietteessä. Lietettä käsittelevät työntekijät tulisi suojata kunnolla. Mädätyksen mikrobiologisia haittoja vähentää suljettu prosessi, jolloin suora kontakti jätemateriaalin kanssa vähenee.

25 Mikrobien aiheuttamia oireita ja sairauksia Hengitysteiden ärsytysoireita: yskä, limannousu ja nuha sekä hengenahdistus Silmien ärsytysoireita ja iho-oireita Vilunväreitä ja kuumetta sekä lihas- ja nivelkipuja Päänsärkyä, väsymystä, neurologisia oireita Pahoinvointia ja ripulia Aktinobakteerien ja homesienten aiheuttamia sairauksia: Astma, allerginen nuha, allerginen alveoliitti (ns. homepölykeuhko) ja kurkunpäätulehdus Muita mikrobien aiheuttamia hengityselinsairauksia: Krooninen bronkiitti / keuhkoahtaumatauti ODTS (orgaanisten pölyjen aiheuttama toksinen oireyhtymä) Sirpa Laitinen 24

26 Työntekijöiden altistumismittausten tavoitteet ja keinot Mittauksilla pyrittiin havaitsemaan työntekijöiden hengitysteitse tapahtuva altistuminen käsiteltävän materiaalin tai prosessin sisältämille vaaratekijöille ja arvioimaan näistä aiheutuvan terveysriskin todennäköisyyttä. Kuva Sirpa Laitinen, TTL Sirpa Laitinen 25

27 Endotoksiinipitoisuudet (EU/m 3 ) ilmassa Terveysperusteinen viitearvo (90 EU/m 3 ) Työvaihe Kompostointilaitos Bioenergialaitos Jätteiden vastaanotto ja esikäsittely Prosessi < 1 2 Linkous 3 2 Prosessijäännöksen loppukäsittely Työkoneen ohjaamo < < 2 8 Valvomo < 3 1 Kokonaisbakteerien maksimipitoisuudet olivat 26 miljoonaa cfu/m 3 kompostointilaitoksilla ja cfu/m 3 bioenergialaitoksilla Sirpa Laitinen 26

28 Mikrobien keskiarvopitoisuuksia ilmassa (cfu/m 3 ) kompostointilaitoksilla Työvaihe Jätteiden vastaanotto ja esikäsittelyprosessi Prosessijäännöksen loppukäsittely Työkoneen ohjaamo Valvomo / tausta ulkona Mesofiiliset aktinobakteerit Termofiiliset aktinobakteerit Termotolerantit Aspergillus fumigatus homesienet Sirpa Laitinen 27

29 Mikrobipitoisuudet ilmassa bioenergialaitoksilla Bioenergialaitoksilla esiintyi työilmassa mesofiilisia aktinobakteereita ainoastaan cfu/m 3 jätteiden vastaanotossa ja esikäsittelyssä. Termofiilisia aktinobakteereita ei havaittu lainkaan bioenergialaitoksien työilmasta eikä myöskään termotoleranttia Aspergillus fumigatus homesientä Sirpa Laitinen 28

30 Patogeenit bakteerit ilmassa Yersinia -suvun bakteereita esiintyi ilmassa kolmella kompostointilaitoksella seitsemästä. Yersinia ei ilmeisesti täysin tuhoutunut biomassan hygienisointikäsittelyissä. B. cereus -ryhmän bakteereita esiintyi ilmassa kahdella kompostointilaitoksella. Salmonella -suvun bakteereita havaittiin ilmassa yhdellä kompostointilaitoksella. Campylobacter -suvun bakteereita ei todettu ilmasta. Bioenergialaitosten ilmassa ei havaittu esiintyvän näitä patogeeneja bakteereita Sirpa Laitinen 29

31 Työntekijän henkilökohtainen hengitystiealtistuminen Kompostointilaitoksilla tutkittiin 20 henkilöä, joista 11 henkilöltä havaittiin A. fumigatus töiden jälkeen. Bioenergialaitoksilta tutkittiin 10 henkilöä, joista 1 henkilöllä oli positiivinen A. fumigatus löydös. A. fumigatuksen määrä työntekijöiden nenän limakalvoilla oli suurempi niissä työpaikoissa ja työvaiheissa, joissa sitä esiintyi runsaasti myös ilmassa. A. fumigatuksen esiintyminen nenän limakalvoilla liittyi selkeästi jätteenkäsittelylaitoksilla tapahtuvaan työhön. Copan ESwap Sirpa Laitinen 30

32 Työntekijän henkilökohtainen hengitystiealtistuminen Streptomyces -aktinobakteereita löytyi töiden jälkeen nenän limakalvoilta kolmelta bioenergialaitoksella (n=3/10) ja lähes kaikilta kompostointilaitoksella (n=19/20) työskennelleiltä työntekijöiltä. Työ jätteenkäsittelylaitoksilla lisäsi aktinobakteerien määrää nenän limakalvoilla. Muiden tutkittujen mikrobien osalta havaittiin yksi selkeä positiivinen Yersinia -bakteerilöydös työntekijältä, jonka työilmassa oli muutoinkin runsaasti Yersinia - bakteereita. B. cereus ja Salmonella -bakteereita ei löytynyt keneltäkään nenän limakalvoilta. Kampylobakteerien tutkiminen on vielä kesken. Copan ESwap Sirpa Laitinen 31

33 Käytössä ollut työntekijän hiukkassuojain Onkohan turvallinen uudelleen käyttöön? Kertakäyttöinen Kevytsuojain FFP3 suodattaa hyvin pienet hiukkaset (< 0,3 µm) Kuva Sirpa Laitinen, TTL Sirpa Laitinen 32

34 Jätteenkäsittelylaitoksilla tarvitaan TH3-suojausluokan puhallinavusteinen suojain, jossa on ABEK-kaasusuodatin ja P3-luokan hiukkassuodatin. Kuvat Sirpa Laitinen, TTL Sundström Safety AB 17/6/13 Sirpa Laitinen

35 Työkoneiden ohjaamoissa sisäilman laatu? Pelkillä raitisilmasuodattimilla varustetuissa ohjaamoissa sisäilman mikrobipitoisuudet ovat terveydelle haitallisella tasolla. Ohjaamoiden ilmansuodatusyksiköihin asennetut P1/F5-luokan ilmansuodattimet pystyvät poistamaan ohjaamoihin sisään tulevasta ilmasta vain osan homesienistä, bakteereista ja niiden sisältämästä endotoksiinista. Varsinkin pieni-itiölliset aktinobakteerit pääsevät ohjaamoihin ilmansuodatuksesta huolimatta, vaikka hiukkassuodatin olisi äskettäin vaihdettu Sirpa Laitinen 34

36 Työkoneeseen asennettu ilmansuodatusjärjestelmä P1/F5-luokan suodattimen lisäksi asennettu P3/H13- luokan hepasuodatin pystyy estämään pieniitiöllisten mikrobien kulkeutumisen ohjaamoihin. Kaasuille tarvitaan aktiivihiilisuodatin. 17/6/13 Sirpa Laitinen

37 Kompostointilaitoksen riskit työtekijöille Bakteerien ja niiden sisältämien endotoksiinien sekä homesienten aiheuttama työturvallisuusriski on merkittävä kompostointilaitoksissa työskenteleville. Jätteiden käsittelyssä kompostoimalla sekä sisähalleissa että ulkona kentällä esiintyi erittäin korkeita endotoksiini- ja mikrobipitoisuuksia. Endotoksiinien terveysperusteinen viitearvo, 90 EU/m 3, ylittyi reilusti vielä noin puoli vuotta vanhankin kompostiauman kääntötehtävissä. Kompostointikentän laidalla ilman endotoksiinipitoisuus ylitti viitearvon moninkertaisesti samoin kuin kentällä työskennelleiden työkoneiden ohjaamoissa, joihin ei oltu asennettuna erillistä ylipaineistavaa ilmansuodatusjärjestelmää. Lisäksi A. fumigatus homesienen ja termofiilisten aktinobakteerien pitoisuudet ilmassa lisääntyivät kompostointiprosessin edetessä Sirpa Laitinen 36

38 Bioenergialaitoksen riskit työntekijöille Biohajoavien jätteiden käsittelyprosessien aikana mikrobipitoisuudet ilmassa ovat selvästi pienempiä bioenergialaitoksilla kuin kompostointilaitoksilla. Bioenergiaprosessit poistavat tehokkaasti eläinperäisistä jätteistä peräisin olevat taudinaiheuttajabakteerit, mikä vähentää myös työntekijöiden mahdollista altistumista kyseisille bakteereille. Jätteiden esikäsittely ja prosessijäännöksen linkous olivat altistavimmat työvaiheet bioenergialaitoksissa. Lingottava massa voi sisältää runsaasti anaerobia Clostridium perfringens bakteeria, josta saattaa aiheutua työhygieenisiä haittoja. Mahdollisimman suljetut prosessit ja osastoinnit vähentävät selvästi mikrobien aiheuttamia työturvallisuusriskejä. Biohajoavat jätteet voidaan prosessoida siellä ilman mikrobialtistumista mahdollisesti lisääviä tukiaineita Sirpa Laitinen 37

39 Bioenergialaitoksen riskit työntekijöille Bioenergialaitoksilla mikrobiologisia altisteita suurempi ja merkittävämpi työturvallisuusriski ovat kaasumaiset kemialliset altisteet. Ammoniakkia, häkää, hiilidioksidia, rikkidioksidia, rikkivetyä ja muita pelkistyneitä rikkiyhdisteitä sekä typpidioksidia saattaa esiintyä runsaasti erityisesti jätteiden vastaanottohalleissa. Lisänä voi olla syttymis- ja räjähdysvaarallisia kaasuja kuten metaania ja vetyä. Kuvat Dräger Sirpa Laitinen 38

40 Esitetyt tulokset ovat Aija Rainisalon ja Maija Kirsin väitöskirjatöistä. Rahoittajat: Työsuojelurahasto Suomen kulttuurirahasto/päijät-häme, Ekokem Oy Ab:n säätiö ja jätehuoltoalan yritykset. Rainisalo, A., Romantschuk, M. and Kontro, M.* (2011). Evolution of clostridia and streptomycetes in full-scale composting facilities and pilot drums equipped with online temperature monitoring and aeration. Bioresource Technology, 102,

41 Suuret Kiitokset Rahoittajille! Tutkimushanke: Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitys biohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä Sirpa Laitinen 40

TAUSTA: LAINSÄÄDÄNTÖ, 2011: TULLUT VOIMAAN

TAUSTA: LAINSÄÄDÄNTÖ, 2011: TULLUT VOIMAAN Jätehuollon hygienia Lahden tiedepäivä 12.11.2013 Merja Kontro, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Lahti Maija Kirsi, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, Kuopio Sirpa Laitinen, erikoistutkija,

Lisätiedot

Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitys biohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä

Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitys biohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitys biohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä Tietoa työstä Sirpa Laitinen Merja Kontro Maija Kirsi Pirjo Jokela Kari Reijula Mikrobiologisten terveysvaarojen

Lisätiedot

RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU

RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU 2009 RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU 3 Markku Illikainen Oulun Jätehuolto 14.5.2009 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Pöyry Environment Oy Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä ISBN 978-951-563-597-6 951-563-555-1

Lisätiedot

LEHMÄNLANNAN HYGIENISOITUMINEN KOMPOSTOINNISSA

LEHMÄNLANNAN HYGIENISOITUMINEN KOMPOSTOINNISSA LEHMÄNLANNAN HYGIENISOITUMINEN KOMPOSTOINNISSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Ympäristöbiotekniikka Visamäki, kevät 2013 Taija Taavo TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Bio- ja elintarviketekniikka

Lisätiedot

Etelä-Suomi. Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012

Etelä-Suomi. Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee toimintaa ja toiminnan olennaista muuttamista Envor

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 33 2013 Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti 14.2.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Katsaus alan lainsäädäntöön... 4 2.1 Jätelaki... 5

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOALAN RISKIPROFIILI. Eero Priha Markku Linnainmaa Anja Saalo. TYÖTERVEYSLAITOS 31.12.2009 Työympäristön kehittäminen -osaamiskeskus

JÄTEHUOLTOALAN RISKIPROFIILI. Eero Priha Markku Linnainmaa Anja Saalo. TYÖTERVEYSLAITOS 31.12.2009 Työympäristön kehittäminen -osaamiskeskus JÄTEHUOLTOALAN RISKIPROFIILI Eero Priha Markku Linnainmaa Anja Saalo TYÖTERVEYSLAITOS 31.12.2009 Työympäristön kehittäminen -osaamiskeskus 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...2 2 JÄTTEENKÄSITTELYMENETELMÄT... 4 3 TYÖTAPATURMAT

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot

Turve kestokuivikkeena sikaloissa

Turve kestokuivikkeena sikaloissa Jukka Mäittälä, Helvi Heinonen-Tanski, Sirpa Herve, Juhani Kangas, Kyösti Louhelainen, Tiina Nikkola, Merja Paasonen, Maarit Puumala, Sirpa Rautiala, Markku Seuri ja Anja Veijanen Turve kestokuivikkeena

Lisätiedot

SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA.

SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA. SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Anna Tenhunen YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KANDIDAATINTYÖ

Lisätiedot

Ehdot käsitellyn puhdistamolietteen käytölle maataloudessa

Ehdot käsitellyn puhdistamolietteen käytölle maataloudessa MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Elintarvike- ja terveysosasto Päivämäärä 1(7) Dnro 17.6.2005 MMMELO 2915/835/2005 Jätevedenpuhdistamot Puhdistamo- tai saostuskaivolietettä prosessissaan käyttävät jätteenkäsittelylaitokset

Lisätiedot

METALLINTYÖSTÄJIEN TYÖPERÄISET IHO JA HENGITYSTIESAIRAUDET

METALLINTYÖSTÄJIEN TYÖPERÄISET IHO JA HENGITYSTIESAIRAUDET METALLINTYÖSTÄJIEN TYÖPERÄISET IHO JA HENGITYSTIESAIRAUDET Katri Suuronen 1, Timo Tuomi 1, Kristiina Alanko 1, Riitta Riala 2, Maj Len Henriks Eckerman 3, Merja Hautamäki 1, Erja Mäkelä 1, Kristiina Aalto

Lisätiedot

ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO

ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO LOPPURAPORTTI 15.6.2010 P11303 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Rosk n Roll Oy Ab 3 1.2 Tausta 3 1.3 Lähtötiedot 4 1.4 Päästölaskennasta

Lisätiedot

Sisäilman laadun vertailu painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon kohteissa

Sisäilman laadun vertailu painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon kohteissa Henri Hurme Sisäilman laadun vertailu painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon kohteissa Aducate Reports and Books 8/2010 Aducate Centre for Training and Development HENRI HURME Sisäilman laadun vertailu

Lisätiedot

REHUNSÄILÖNNÄN KAASUMAISET TERVEYSVAARAT JA NIIDEN TORJUNTA

REHUNSÄILÖNNÄN KAASUMAISET TERVEYSVAARAT JA NIIDEN TORJUNTA REHUNSÄILÖNNÄN KAASUMAISET TERVEYSVAARAT JA NIIDEN TORJUNTA Saara Roivainen Rehunsäilönnän kaasumaiset terveysvaarat ja niiden torjunta Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen

Lisätiedot

Esiselvitys maa- ja hevostalouden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksista Pohjois-Savossa Nurmirehu, maatalousmuovit, hevosenlanta, olki

Esiselvitys maa- ja hevostalouden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksista Pohjois-Savossa Nurmirehu, maatalousmuovit, hevosenlanta, olki Esiselvitys maa- ja hevostalouden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksista Pohjois-Savossa Nurmirehu, maatalousmuovit, hevosenlanta, olki Epäkurantin nurmirehun ja hevosenlannan hyödyntäminen energiana

Lisätiedot

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Jyväskylä Kesäkuu 2011 Sisältö 1. Lähtökohta... 3 2. Yleistä jätevedenkäsittelystä ja biokaasusta...

Lisätiedot

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 4 / 2 0 0 7 Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 Kansi: Matti Niemi/Gorilla Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

ESISELVITYS BIOKAASULAITOKSEN SIJOITTUMISESTA KIRKKOKALLION TEOLLISUUSALUEELLE

ESISELVITYS BIOKAASULAITOKSEN SIJOITTUMISESTA KIRKKOKALLION TEOLLISUUSALUEELLE Satafood Kehittämisyhdistys ry, Ympäristöteknologia Risto Rytin katu 70, 32700 Huittinen FT Sanna Marttinen: Puh. (02) 620 6331; GSM 050 550 7970 FM Kalle Maaranen: Puh. (02) 620 6334; GSM 050 405 5606

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto maatilalla

Biokaasun tuotanto maatilalla Biokaasun tuotanto maatilalla Sisällysluettelo Johdanto 2 Biokaasun tuotannon biologinen tausta 3 Prosessin neljä vaihetta 4 Metaania muodostavat bakteerit 4 Happi 4 Lämpötila 5 ph-arvo 6 Ravinteet 6 Prosessille

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 3.9.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 3.9.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 Dnro PPO 2008 Y 306 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee nestemäisten jätteiden käsittelylaitosta, biojätteen

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

METLI. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Loppuraportti

METLI. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Loppuraportti Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä METLI Loppuraportti 15.10.2014 Tuomas Huopana (1, Olavi Raatikainen (1, Mikko Kolehmainen (1, Maarit Janhunen (2 ja Eero Antikainen (2. 1) Itä-Suomen

Lisätiedot

työstään, Pirinen tähdentää. Hometalkoiden yhteydessä rakennetaan

työstään, Pirinen tähdentää. Hometalkoiden yhteydessä rakennetaan Sienet ja terveys Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 2 / 2010 Puheenjohtajan palsta Kaikki talkoisiin! Ympäristöministeriön Hometalkoot ovat käynnistyneet!

Lisätiedot