Äänestä Rakennusliiton liittokokousvaaleissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äänestä Rakennusliiton liittokokousvaaleissa 23.2. 8.3.2015"

Transkriptio

1 No 1 Helmikuu 2015 Äänestä Rakennusliiton liittokokousvaaleissa TES-muutokset 2015, sivut 8 9

2 Sisältö No 1 Helmikuu 2015 Julkaisija: Rakennusliiton Os 390 Helsingin putkimiehet ja putkieristäjät ry Päätoimittaja Niko Räsänen o.fi Toimitus: Timo Mikkonen Tapio Niemi Layout ja taitto: Mainospalvelu Kristasta Oy AD Krista Jännäri kolumbus.fi Painopaikka: Erweko Oy, 2015 Osasto 390:n puheenjohtajan palsta...3 Timo Mikkonen Hallitus Lisää liksaa...5 Kyös Suokas Ay-toimijoiden kevätseminaari Tampereella...6 Mi akurssilla Tallinnassa...6 Tiedotus laisuus TES- lanteesta ve lvi-väkeä...7 Palkankorotukset...8 Ei tar e helve huutaa...9 Niko Räsänen Talotekniikka-alan kesäpäivät Savonlinnassa...10 Rakentajamotoris t ja karavaanat mukana kesäpäivillä...12 Rannaltaongintakilpailut Osaston lii okokousvaaliehdokkaat...14 Viiden kaupungin kokous...16 Neuvo elupäällikön terveiset...17 Kimmo Palonen Nuuskakerhon toimintaa vuonna Putkiköörin toiminnallinen kausi ja tapahtumat Toimintasuunnitelma vuodelle Syyskokous ja pikkujoulut...22 Osaston jäsenten syntymäpäivät vuonna Syntymäpäiväkuvia vuodelta Ilmoitustaulu...26 Perhetapahtuma Linnanmäellä...28 Raksaliiton kesäpäivät Savonlinnassa Lue lisää sivuilta h p://osasto390. rakennuslii o.net o.fi Kansikuva: Osaston lii okokousvaaliehdokkaat Esa Mar nen, Tuomo Heinonen, Timo Mikkonen, Roger Grundström ja Teemu Honkanen. 2

3 Puheenjohtajan palsta Osaston jäsenkehitys Nuorissa on tulevaisuus lvialalla, kuten kaikki sanovat ja osastossammekin se pitää paikkansa. Kouluista valmistuu Suomessa joka vuosi n lvi-alan amma laista, joista suuri osa työllistyy työssä oppimisen kau a ja osa jatkaa opintojaan syksyllä tai muutaman vuoden työssäolon jälkeen. Suomessa opetetaan tällä hetkellä 44 opetuspisteessä talotekniikan perustutkintoa ja hakeutuminen alalle on yhtä kovaa luokkaa kuin autoalalle, joka on ollut nuorten kestosuosikki jo vuosikymmeniä. Jäsenkehityksen nousu osastossamme on jatkunut aivan erinomaises- suorastaan poikkeuksellises jo useampana vuonna. Posi ivisen jäsenmäärän kasvun ansiosta olemme voineet jatkaa tes- ja urakanmi auskoulu amista jäsenille kuin myös osallistua ak iviseen toimintaan osana rakennuslii oa. Vastaavas useat liitot kamppailevat rahoitusongelmien kanssa jäsenmäärien pienentyessä. Vuonna 2009 osastomme jäsenmäärä oli 1 939, josta työssäkäyviä jäseniä oli 995 jäsentä. Vuoteen 2014 jäsenmäärämme on noussut jäseneen, joista työssäkäyviä oli ja oppilasjäseniä 634 henkilöä. Lisäksi oli myös vapaajäseniä ja eläkeläisjäseniä. Yhteenvetona voisi sanoa, hyvä e ä olemme osastossa saaneet hyviä ja oikeita päätöksiä sekä toimia joilla olemme voineet auttaa jäseniä. Jäsenmäärä osastossa on noussut erittäin positiivisesti, työssäkäyvien jäsenien määrä on noussut 5 vuodessa 25 % ja nämä ovatkin numeroita, joista kaikki osaston jäsenet voivat olla ylpeitä ja muut voivat koe aa tulla perässä. Keskustelut, e ä meillä ei ole voimaa ovat pötyä, kyllä meillä on, mu a sen käy ämistä ei saa pelätä. Meitä kuunnellaan edelleen osastona hyvin Rakennusliitossa. Jäsenmäärän kehityksestä suuret kiitokset jäsenille! Näillä numeroilla pärjäämme vertailussa läpi Euroopan. Jäsenmäärä osastossa on noussut erittäin positiivisesti, työssäkäyvien jäsenien määrä on noussut 25 % viidessä vuodessa. Lvi-alan työllisyys on pysynyt kohtuullisen hyvänä Uudenmaan alueella linjasaneerauksien ja huoltotoiminnan ansiosta, uudisrakentaminenkaan ei ole ihan kokonaan loppunut. Miten on si en jatkossa nuorten työllisyys kun eläkeikää nostetaan vaihei ain aina 70 ikävuoteen as? Rakennusalalla keskimääräinen eläköitymisikä on noin 59 vuo a, mistä löytyy 11 vuo a lisäaikaa? Työssä jaksamisesta ja työmenetelmien kehityksestä työnantajat puhuvat suureen ääneen, mu a käytännössä mennään toiseen suuntaan. Esim. 9-kerroksisesta talosta vie in Alimak pois säästöjen takia ja nyt kaikki kaasupullot, kalusteet yms. kannetaan kerroksiin selkä vääränä ja väsyneenä. Muutama teräsvaari jaksaa rakennustyömaalla jatkaa nykyiseen 63 ikävuoteen, joku jopa 68-vuo aaksi. Yhtälössä on haasteita. Jos rollaattoreiden kanssa pitää töissä käydä, niin työteho ei ole parasta A-luokkaa ja samaan aikaan nuoret eivät pääse harjoi amaan amma taitoaan eivätkä hankkimaan omaa eläke ään. Ehkä SAK on laskenut kuinka em. yhtälö toteutuu ja tehokkuus paranee? Muistakaa äänestää Rakennusliiton liittokokousvaaleissa, ollaan porukalla vaikuttamassa Rakennusliiton tulevaisuuteen. TIMO MIKKONEN Osasto 390:n puheenjohtaja 3

4 Hallitus 2015 NIMI TEHTÄVÄ PUHELIN SÄHKÖPOSTIOSOITE Timo Mikkonen puheenjohtaja Teemu Honkanen varapuheenjohtaja Juha Nuu nen sihteeri ji.nuu Roger Grundsröm taloudenhoitaja Ma Hanni nuorisojaosto Esa Mar nen TES- ja hinnoi elujaosto emar Olli Ahdesmäki jäsen Kai Graf jäsen An Heikkinen jäsen Tuomo Heinonen jäsen Mika Jumpponen jäsen Arto Keski-Nikkola jäsen Veli-Ma Lindqvist jäsen Veli Piiroinen jäsen Juha Rintanen jäsen Jari Ruusunen jäsen Juha-Pekka Suokas jäsen

5 Lisää liksaa Pääministeri Aleksander Stubbin (kok) talouspolii nen neuvonantaja kansanedustaja Eero Lehti (kok) esi yhteiskuntasopimusta. Alenne aisiin palkkaa, pidennettäisiin työaikaa, palaute aisiin kaikille sairausajan palkan karenssi ja heikenne äisiin ir sanomissuojaa. Mihin sitoutuisivat työnantajat, esimerkiksi yri äjänä kymmenien miljoonien eurojen omaisuuden kerännyt Leh itse? Eivät mihinkään. Sent- äkään ei liikkuisi toiseen suuntaan. Ainoastaan työntekijöiden taskut käänne äisiin. Leh ei ole mie einensä yksin. Samaa tarinaa tulee joka tuu sta. Suomessa ei ole riippumatonta edonvälitystä. Sanomalehdet ja kaupalliset televisiokanavat ovat parin suuren konsernin omistuksessa. Yle on hallituksen äänitorvi. Henkitoreissaan sinni elevät työväenlehdet ovat riippuvaisia SAK:sta, jota puolestaan johtaa yksin SDP. Työnantajat ja hallitus haluavat pitkää nollatason palkkaratkaisua, kun alentaakaan ei palkkoja voi. SDP:n puheenjohtaja val ovarainministeri Antti Rinne esi pitkän ja mal llisen palkkaratkaisun sopimista jo etuajassa. Toimihenkilökeskusjärjestön STTK:n puheenjohtaja Antti Palola (sdp) tyrmäsi ennenaikaisuuden, mu a ei itse tavoite a. Myös SAK vaa i keskite yä palkkaratkaisua, mikä ei liene yllätys kenellekään. En edä asioita paremmin kuin muut, mu a eivät edä palkanalennusta vaa vatkaan. Jos matalat palkat loisivat hyvinvoin a, maanpäällinen para isi löytyisi Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta. Maailman korkein elintaso on kuitenkin Sveitsissä, jossa palkat ovat liki kaksinkertaiset Suomeen nähden. Yhteiskunnan taloudelliseen kehitykseen vaiku aa moni tekijä, yhtä paten lääke ä ei ole eikä tule. Sil vaa mus palkkojen alentamisesta leviää sopuli-ilmiön tavoin ja hartaimmat saarnamiehet löytyvät hyvätuloisista, jotka pystyvät halutessaan korjaamaan omien palkkojensa jälkeenjääneisyyden tai saavat tulospalkkioita tai pääomatuloja. Työnantajilla on palkoista puhu aessa aina perse auki. Tämä ilmiö ei ole uusi. Ennen kokematonta on sen sijaan palkansaajapuolen liki täydellinen alistuneisuus ja uskon puute. Jos matalat palkat loisivat hyvinvointia, maanpäällinen paratiisi löytyisi Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta. Onko ay-johtajien keskeisin murhe puolueen ja sen myötä oman aseman turvaaminen? Mikä muu selitys löytyy toistuville yhteiskuntasopimuksille, joissa maksumiehen rooliin pannaan yksinomaan palkansaajat? Rakennuslii o on polii ses riippumaton amma lii o, jonka linjana on mennä vain eteenpäin, vaa a lisää liksaa ja parempia työoloja. Peruutteluun ei nähdä tarve a. Hyvinvoin- val ota ei pelasteta palkkoja näivettämällä. Jos jonakin päivänä syntyvät pelastustalkoot, johon osallistuvat myös yhteiskunnan hyväosaiset muutenkin kuin vain tarjoilua nau malla, arvioidaan lanne uudelleen. Tätä päivää tuskin näemme. KYÖSTI SUOKAS II puheenjohtaja 5

6 AY-toimijoiden kevätseminaari Tampereella Seminaari järjeste in huh kuun alussa Tampereella. Kalle Hyötynen esi laulun kitaralla säestäen. Tämän jälkeen puheenvuorossaan Kalle Tampereen kaupunginvaltuute una kertoi Tampereen rakennuspoli ikasta, jätepuhdistuslaitoksen peruskorjauksesta ja uusista laitoksista. Seminaarissa oli myös puhe a pitämässä asunto- ja vies ntäministeri Pia Viitanen, joka kertoi val on suunnitelmista rakentamisen osalta. Ministeri kertoi rakentamisten määrän laskeneen vuodesta 2007 ja hallitus on tehnyt mm. tukipake eja korjausrakentamiseen vuonna 2014, 115 miljoonaa euroa. Pääkaupunkiseudulle on myönne y takausta asuintalojen rakentamiseen. Malmin lentoken ä on tarkoitus o aa asuinalueeksi käyttöön vuonna Rakentamisen laatuun ollaan kiinni ämässä huomiota ja lisäksi ministeri on pysty änyt remon ryhmän suunni elemaan vastuullista rakentamista, e ä päästäisiin eroon homekouluista ja päiväkodeista ja saataisiin paranne ua rakentamisen laatua yleises kin. Yhtenä osatekijänä tässä kokonaisuudessa on rakennusvalvonnan lisääminen. Tämän jälkeen käy in hyvää keskustelua. Neuvo elupäällikkö Kimmo Palonen pi lannekatsauksen työmarkkina- lanteesta ja työllisyydestä, jonka jälkeen seminaariväellä oli mahdollisuus kysellä asioista. Iltapäivällä oli vuorossa paneelikeskustelua. Aluepäälliköt esi elivät itsensä ja avasi keskustelun. Keskustel in lomau amisesta samoille kavereille mikä on vaikea todistaa syrjinnän osalta. Puhu in myös tulevasta kulunvalvonnasta ja sen tuomista eduista edunvalvontaa. Seminaari oli mielenkiintoinen ja antoisa kaikki sujui hyvässä hengessä. Mittakurssilla Tallinnassa Tallinnan mi akurssi on muodostunut jo perinteeksi. Helsingin ja Lahden osastojen yhteinen putki- ja iv-alan tes- ja urakanmittakoulutus järjeste in Tallinnassa ja ohjelmassa käy in läpi urakanmi auksen perusteita, tulkintoja ja toimintamalleja miten eri yrityksissä toimitaan. Keskusteluiden sekä malliesimerkkien kau a saimme aukaistua hyvin työmailla heränneitä kysymyksiä mm. itselleen luovutuksesta, joka on hyvä työkalu kaikille, kun sitä käytetään tessin mukaises. Lisäksi uudistuneet urakanmi ausohjelmat tode in eri äin hyviksi apuvälineiksi urakoita mitatessa. Kursseja oli vetämässä Rakennusliitosta Niko Räsänen ja Kimmo Palonen. 6

7 Tiedotustilaisuus rakennusalan työehtosopimustilanteesta veti lvi-alan paikalle Osasto järjes vuoden 2014 maaliskuussa edotus laisuuden työehtosopimuksen neuvo elu lanteesta. Tilaisuus järjeste in Hiekkaharjussa ja lanteesta ja tulevaisuudesta olivat alustamassa Rakennusliiton II puheenjohtaja Kyösti Suokas, neuvo elupäällikkö Kimmo Palonen ja toimitsija Niko Räsänen. Osallistujia oli tullut paikan päälle hyvissä määrin ja Uudenmaan työmaat lois vatkin tyhjyy ään lvi-asentajista. Rakennusliiton II puheenjohtaja Kyös- Suokas puhumassa tes- lanteesta. 7

8 Palkankorotukset TALOTEKNIIKKA-ALA Kevät 2015 Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. Perustuntipalkat Perustun palkat tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: Palkkaryhmä /tun a S 10, , , , ,60 Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, e ä työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP+HPO) vä hennetään uusi perustun palkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa. Kuukausipalkat Sovi uja kuukausipalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen 0,4 %. Kuukausipalkat tarkistetaan korotusten jälkeen niin e ä ne täy ävät 10.5 kohdan määräykset. TYÖEHTOSOPIMUKSEN SUORITUS- SIDONNAISET PALKAT Palkankorotukset toteutetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen. Urakka ja palkkiopalkkaustyöt Putki- ja ilmastoin alan normitun- kerroin 16,06 /NH ja vastaavassa suhteessa osaurakan kerroin. Talotekniikka-alalle uusi urakanjako- ja etumieslaskuri! Talotekniikka-alan urakkatöitä tekeville löytyy uusi urakanjako- sekä etumieslisälaskuri Rakennusliiton ko sivuilta. Laskurilla pystyt helpos laskemaan ron urakan sekä useilla eri välimitoilla tehdyn urakanjaon sekä etumieslisän suuruuden työehtosopimuksen mukaises. Laskuri nouda elee samaa mallia kuin päivitetyt urakkalaskurit. Sillä erolla e ä laskennan perustana on rahasumma ei normitun ensumma. Laskentaohjelman löydät: > sopimusalat/tes > Talotekniikka-ala. 8

9 Putkieristysalan urakkahinnoi elun rahakerroin 3,56 /yks. Putki- ja ilmastoin alan normitun kerroin ja putkieristysalan rahakertoimet otetaan käy öön siten, e ä korotuksen vaikutus otetaan huomioon tehtyjen työtun en suhteessa. Palkkiopalkkaustyöt Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen tai sen jälkeen lähinnä alkaneen palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdylle tunnille erillisenä lisänä 0,06 /h likausi ain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta. Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen lähinnä alkaneen palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdylle tunnille erillisenä lisänä 0,18 /h (0,12 /h + 0,06 /h) likausi ain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta. Työehtosopimuksen lisät Lisä /h Iltavuorolisä 1,00 Yövuorolisä 2,00 Iltatyölisä 1,00 Yötyölisä 2,00 Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä 2,36 Amma tutkintolisä 0,48 Erikoisamma tutkintolisä 0,90 Putkieristysalan työkalukorvaus Korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen 0,4 % ja on sen jälkeen 1,73 päivältä. Ei tartte HELVETTI huutaa!!!! Usein kuulee alalla työskentelevien asentajien mainitsevan, e ä ei sen kanssa voi keskustella mistään, kun se vain huutaa. Ihminen joka ei pysty keskustelemaan vaan huutaa korostaakseen itseään on epävarma, etämätön tai pyrkii saamaan toiselle tunteen, e ä hän on väärässä jopa tyhmä joka ei ymmärrä asiaa ilman e ä hänelle sen huutaa. Minusta ensimmäiseksi ääntään koro ava on hävinnyt mielipiteensä. Kun ei korota ääntään niin loogises kin sitähän kuulee paremmin mitä toinen oikeas sanoo. Kuitenkin asioista on pysty ävä yhteises sopimaan jos tahtoo päästä töissä ja elämässä eteenpäin. Vuosi 2014 oli suomalaisessa historiassa sopimisen kannalta eri äin merki ävä vuosi, joka vaiku aa vielä pitkälle tulevaisuuteen. Rakennuslii o neuvo eli muiden mukana ja sai sopuisas aikaiseksi työehtosopimusratkaisun, joka mukailee yleistä linjaa. Osasto 390:n neuvo elutahdon herä elyä lukuun o ama a asiat saa in sovi ua ja saimme talotekniikka-alan neuvo eluissakin asioita eteenpäin ja poiste ua epäkoh a, joista olisi todennäköises tullut maanvaivaa alalle. Keskusjärjestöt sopivat ilman hallitusta eläkeuudistuksen, jonka vaikutukset rakennusalalla työskenteleville ovat rehellises sano una paskat kuten monille muillekin aloille. Ja sankarieläke ym. näistä kauniista sanoista tullaan varmalla tekemään sellaisia sontaa, e ä ne eivät kohtaa ketään. Tällä hetkellä eläkepake menee vielä lakiteks ksi muuntamisen osalta neuvo eluihin ja katsotaan aikaan, kun kaikki on faktaa miten pitkällä tuo eläke kullakin on. Huutamisesta voisi lisätä vielä sen, e ä joka huutaa kovimmin, on yleensä kasan alimmainen. Oikein hyvää keväänjatkoa ja muistakaa äänestää Rakennusliiton liittokokousvaaleissa! Rakennuslii o NIKO RÄSÄNEN Puh o.fi 9

10 Rakennusliiton kesäpäivät Savonlinnassa Lauantaiaamu valkeni aurinkoisena ja oli selväs tulossa lämmin päivä. Osa meistä hallituksen jäsenistä läh- jo aamupalan jälkeen keskustaan katselemaan kesäpäivien aloitusta. Suurin osa porukasta oli vasta tulossa tapahtumaan ja meillä oli hyvin aikaa haistella tunnelmaa. Porukkaa alkoikin kokoontua torille, jossa alkoi kansalaistoritapahtuma puolen päivän jälkeen. Matkalle lähdettiin perjantaina Rakennusliiton aluetoimiston edestä linja-autolla ja lisää porukkaa ote in kyy in Keravalta. Matka taittui varsin mukavas, vaikka matkaa Savonlinnaan onkin melkoises. Parin tauon jälkeen ol in jo lähellä ja iltamyöhäisellä saavu in perille hotellille. Majoitus oli Hotelli Pietari Kylliäisessä. Ja kun huoneet oli saatu, teh in iltapalakierros kaupungilla. 10

11 Virve Rosti Tapahtuman ve Vappu Pimiä ja esiintyjät olivat Timo Harjakainen, Virve Rosti ja Pelle Miljoona. Sää suosi tapahtumaa ja väkeä kerääntyi runsaas paikalle. Myös motoris t kokoontuivat torin läheisyyteen. Iltapäivästä oli mahdollisuus höyrylaivaristeilyihin etukäteen varatuilla lipuilla, mitä meillä ei ollut. Joten kävimme osan porukan kanssa normiristeilyllä. Valvova mestari Harjakainen vauhdissa Onneksi risteily-yri äjät tarjosivat matkan puoleen hintaan. Mahdollisuus oli myös kaupunkisuunnistukseen, jossa ras t kiertämällä osallistui illan arvontoihin. Iltaohjelma oli järjeste y Wanhalla Casinolla ja Savonlinnan salissa. Ruokaa oli tarjolla noutopöydästä ja väkimäärän saapuminen lähes samaan aikaan sai aikaan melkoisen tungoksen. No ruokaa saa in ja Vappu Pimiä juonsi. Yhteistyökumppanit jakoivat arpavoitot, jonka jälkeen alkoi iltajamit. Väki tuntui viihtyvän iltamyöhään, vaikka terassilla alkoivat i kat kiusata. Olisikohan viilentävät virvokkeet au aneet asiaan? Musiikista vastasivat samat esiintyjät kuin torilla, sekä lisäksi tanssiorkesteri Ami Jaara & Amico. Osa kesäpäivää vie ämään tulleista siirtyi keskustan ravintoloihin myöhemmin jatkamaan onnistunu a päivää. Sunnuntaiaamu oli taas aurinkoinen ja lämmin. Aamupalan jälkeen oli vielä mahdollisuus höyrylaivaristeilylle ennen ko inlähtöä. Kaikki kun eivät päässeet valtaisan suosion vuoksi lauantaina. Puolen päivän jälkeen lähde in ko matkalle, joka sujui ra oisas hyvän matkaseuran kanssa. Uskoisin suurimman osan olleen tyytyväisiä matkaan, varsin onnistuneisiin kesäpäiviin. KAI GRAF 11

12 Rakentajamotoristit ja -karavaanarit mukana liiton kesäpäivillä Uudenmaan motoris t aloit- vat oman tapaamisensa tapansa mukaan he perjantaina aamulla klo 8 Tikkurilan Kyrön Shelliltä. Tavan mukaises motoris t ajavat ennalta merka ua rei ä ja sovi uina aikoina keräsimme mukaan motoristeja Lahdesta, Kuor sta ja Mikkelistä saaden jo menomatkalle hyvänkokoisen ryhmän kasaan ja tapahtuman aluilleen. Motoris t kokoontuivat perjantaina Savonlinnan kupeessa olevalle Vuohimäen leirintäalueelle ensimmäisen kerran yhdessä rakentajakaravaanareiden kanssa. 12

13 Päivää viete in huulta hei äen pienimuotoisten kilpailujen merkeissä. Kisailun jälkeen jatkoimme iltaa saunoen komeas aivan rannan ääressä josta oli helppo käydä pulahtamassa vaikka vesi olikin vielä melko kylmää Saunomisen jälkeen keräsimme porukat kasaan ja jatkoimme ju ujen vaihtoa alueen grillillä josta toiset poistuivat aiemmin ja toiset myöhemmin. Lauantaina klo keräsimme porukan kokoon ja lähdimme ajamaan letkana noin 11 kilometrin matkaa keskustaan, jossa kesäpäivätapahtuma oli aluillaan. Letkaan saimme mukaan arviolta noin 95 % koko porukasta ja letkan pituus pysyi katkeama omana ja oli noin 100 metriä pitkä ja täten myös taatus toi oman mausteensa kesäpäiville. Ainakin katseltavaa oli, kun saimme 10 minuu n parkkiharjoi elutaituroinnin pää eeksi viimeisenkin pyörän parkkiin ja autot pääsivät taas jatkamaan kulkua ellä. Ongintakilpailut Nuuskakerho VS osasto 390 Sunnuntaina motoris t ja karavaanarit kokoontuivat poh maan tulevaa tapahtumaa 2015 ja käymään läpi kyseisen tapahtuman an a ja etenkin perjantaina kilpailuissa pärjänneet palki in. NIKO RÄSÄNEN Paikkana kesän 2014 ongintakilpailulle oli tavanmukaises- Mus kkamaan ympäristö. Osano ajia oli melko vaisus ; vain 13 osallistujaa paikalla, mu a saimme kuitenkin hyvän kisan aikaiseksi. Kala oli ukassa mu a ilma oli kalastajille suotuisa lämmintä 25 aste a lämmintä ja hyvää ju ua hei äen ilta meni ra oisas. Alatalon perhe vei voitot sekä naisissa e ä miehissä ja nuorista onkijoista Manu Vähä- Jaakkola. NUORET MANU VÄHÄ-JAAKKOLA 440 g NAISET 1. RAIJA ALATALO 320 g 2. ANELMA SALOVAARA 145 g 3. PIRJO NÖRDSTRÖM 90 g MIEHET 1. PEKKA ALATALO 1275 g 2. ANTTI KEINÄNEN 820 g 3. KALLE NÖRDSTÖM 695 g 4. MIKKO SALOVAARA 500 g 5. TAPIO NIEMI 385 g 6. HEIKKI LEINONEN 325 g 7. REIJO KARHU 120 g 8. MARKKU KORHONEN 50 g 9. RAIMO JÄRVINEN 10 g 13

14 TALOTEKNIIKKA-ALAN AMMATTILAINEN käytä äänioik Äänestä osasto 390:n jäsen pitämään Talotekniikkaalan puolta sekä viemään juuri meille tärkeitä asioita eteenpäin Rakennusliiton liittokokoukseen. Voit äänestää sähköisesti (pankkivarmenteella) liiton kotisivujen kautta tai perinteisesti postittamalla vaalilipun palautuskuoressa (postimaksu valmiiksi maksettu) Tarkkaile postiasi! Vaalimateriaali äänestysohjeineen postitetaan jäsenen kotiosoitteeseen juuri vaalien alla. Tukiryhmä Grundström Rogerin, Heinosen Tuomon, Honkasen Teemun, Marttisen Esan ja Mikkosen Timon tukijoukkoihin kuuluvat mm: Alho Ah, Graf Kai, Hanni Ma, Heikkinen An, Hämäläinen Timo, Härkänen Kalevi, Ijas Jari, Jumpponen Mika, Keski- Nikkola Arto, Korhonen Markku, Kärkkäinen Jukka, Kärppä Veikko, Lah nen Jouko, Lehtoranta Vesa, Leinonen Heikki, Leiri Jari, Lindberg Per, Lindholm Ari, Lindqvist Veli-Ma, Malinen Markku, Manninen Juha, Mäenpää Juha, Mää ä Urpo, Niemi Tapio, Nuu nen Juha, Piiroinen Veli, Raimo Järvinen, Raimo Palviainen, Rintanen Juha, Ruusunen Jari, Räsänen Niko, Salovaara Mikko, Saris Viljam, Saukkonen Arvo, Suokas Juha-Pekka, Suvanto Ari, Wallenius Jari ja Var ainen Markku. Äänestä putkieristäjää liittokokousvaa leissa Olen työskennellyt 15 vuo a tyhjänputken eristäjänä Lohjan Lvi-Palvelussa, missä toimin myös luo amusmiehenä. Luo amusmiestehtävät voi sanoa haastaviksi eritoten pienessä firmassa, missä kädenvääntöä tulee ihan perusasioista. Minulle oikeudenmukaisuus on tärkeää eli e ä työntekijöitä kohdellaan yhdenmukaises niin työnjaossa kuin palkkauksessakin. Mielestäni työehtosopimus antaa rajoja, mu a paljon jää tulkintojen varaan. Tämä ei aina ole työntekijän eduksi, ja selkey ä tulisi parantaa. En myöskään kannata paikallista sopimista työehdoista. Rakennusliiton lii okokousvaalit järjestetään Muista äänestää eristäjää. Kiitos. ROGER GRUNDSTRÖM Putkieristäjä, luo amusmies Osasto 390 hallituksen jäsen Omat edunvalvojat liittovaltuustoon! Rakennusliiton liittokokous on pää ävin elin, jossa päätetään Rakennusliiton suunnat ja tavoi eet seuraavalle neljälle vuodelle. Toki lii ovaltuustolla ja liiton hallituksella on mahdollisuus rajojen pui eissa tehdä päätöksiä myös hetkessä ja myös siihen me tarvitsemme omat edunvalvojamme hallitukseen varmistamaan talotekniikka-alan jäsenien mielipiteet päätöksissä. Hoidetaan oma mies Rakennusliiton hallitukseen ja varmistetaan, e ä mielipiteemme kuuluu. TUOMO HEINONEN Putkiasentaja Os. 390 Hallituksen jäsen Äänestämällä olet mukana vaikuttamassa rakennusa

15 euttasi Rakennusliiton liittokokousvaaleissa Putkiasentajana työmaalla tulkintojen keskellä Työehtosopimus antaa rajoja, mutta jä ää osan alan asioista tulkintojen varaan. Ja tulkintojahan on yhtä monta kun tekijääkin, tämä ei ole hyvä ju u. Neuvo elukul uurin lähtökohta pitäisi olla aina sellainen e ä työnantaja ja työntekijä sopivat asioista niin, e ä epä etoisuus poistuu. Sopimuksia tehdessä työnantajan pitäisi väl ää erilaisten teks en soveltaminen siihen muotoon, e ä tulkinnat asioista ovat kovin monipuolisia. Toivon, e ä työehtosopimusta sekä Rakennuslii oa kehite äessä otetaan huomioon nuoret, vanhat sekä kaikki liiton jäsenet. Äänestäthän sinä Rakennusliiton lii okokousvaaleissa. TEEMU HONKANEN Osaston 390:n hallituksen jäsen Putkiasentaja, luo amusmies Palanen urakkatöistä työturvallisuudesta Mielestäni urakkahinnoittelussa uu sien materiaalien hinnoi elu on hidasta. Työnantajat vetoavat, e ä se sisältyy hai alisään tai johonkin muuhun. Hinnoi elun piiriin on tullut uusia materiaaleja ja sääntöjä ja näistä nopeammin sopimalla jäisi työpaikoilla turhat väännöt pois. Työturvallisuus on parantunut takavuosista huoma avas pitkäjänteisen työn ja erinäisten kurssien ansiosta. Lieveilmiöitä ovat mm. joidenkin rakennusliikkeiden sakotusjärjestelyt, en edä tarkkaan ovatko aivan Suomen lakien mukaisia. Kursseilla sanotaan usein, e ä järjenkäy ö on salli ua, näin ei kuitenkaan ole. Muistakaa äänestää lii okokousvaaleissa, ollaan porukalla vaiku amassa Rakennusliiton tulevaisuuteen. ESA MARTTINEN Putkiasentaja, pääluo amusmies Os. 390 Hallituksen jäsen Osaston Tes- ja hinnoi elujaoston vetäjä Uudenmaan aluehallituksen jäsen Liittokokousehdokas Mikkonen Urakkatöiden osuus kaikista tehtävistä lvi-alan töistä on laskenut alle 50 %. Syitä asialle on varmas kin hyvin kanna ava huoltotoiminta, jota on lisä y useissa yrityksissä ja siirry y huoltotoimintaan urakkakilpailujen kiristyessä heikossa talous lanteessa. Huoltotoiminnan palkkauksen kehi äminen olisi syytä saada seuraavalle tes-kierrokselle mukaan, urakkapalkkauksen kehitystyö on ollut jatkuvampaa ak ivisten jäsenten ansiosta. Toivo avas saadaan lii okokoukseen rii äväs lvi-alan osaajia, joilla on mahdollisuus vaiku aa talotekniikan ja koko rakennusalan posi iviseen kehitykseen tulevaisuudessa. Vain äänestämällä voit vaiku aa. TIMO MIKKONEN Putkiasentaja, pääluo amusmies Os. 390:n puheenjohtaja Rakennusliiton hallituksen jäsen Osaston Tes- ja hinnoi elujaoston vetäjä lan tulevaisuuteen sekä liiton suuntaan toimia! 15

16 5 kaupungin 16 kaupungin kokous Talotekniikka-alan viisi kaupunkia kokoontuivat Helsingin putkimiesten osasto oli vuorostaan kutsunut Turun, Tampereen, Jyväskylän sekä Porin talotekniikkaalan osastot yhteiseen kokoukseen Helsinkiin. O saston puheenjohtaja Timo Mikkonen toivotti kaikki tervetulleiksi ja toivoi hyviä avauksia sekä keskustelua alan asioista. Toimitsija Niko Räsänen kävi läpi uu a laskentaohjelmaa urakkatöihin sekä toivoi osastoilta ak ivista mie mistä miten voisimme edistää alalla olevien työntekijöiden asioita mm. urakkatyötä sekä olisiko siihen löyde ävissä helpo avia välineitä ja ajatuksia. Osastojen kanna aa rohkeas järjestää koulutuksia ja katsoa onnistuuko sekä tuleeko porukkaa sekä keksiä malleja, joiden avulla aluei den ak ivisuu a saataisiin lisä yä. Kokouksessa käsitel in paljon alueiden lanne a urakka- sekä aikatöiden osalta. Neuvo elupäällikkö Kimmo Palonen kertoi työehtosopimusneuvo eluiden työryhmien tehtävistä ja käsiteltävistä asioista. Lisäksi Kimmo kävi läpi Rakennusliiton lii okokousvaaleja sekä toivoi e ä talotekniikka-ala olisi ak ivinen kuten ennenkin ja osaston jäsenet läh sivät ehdolle rohkeas. Osastojen palaverin jälkeen suuntasimme hotellin sauna loihin, joissa jatkoimme keskustelua ja mielipiteiden vaihtelua vapaamuotoises ja illan pää mme yhteiseen ruokailuun. Kokous katsoi e ä 5 kaupungin kokous on hyvä asia ja antaa hyvin mahdollisuuksia pureutua ka avammin alan asioihin sekä poh a tulevaisuu a porukassa.

17 Neuvottelupäällikön terveiset Jollei toisin ole sovittu Otsikkolause on tullut monelle turhankin tutuksi. Työehtosopimukset antavat laajan mahdollisuuden sopia asioista toisin niin myös talotekniikka-alan sopimus. Työantajat vaa vat laajassa rintamassa lisää paikallista sopimista työehdoista. Heidän asenne aan ja varsinkin tarkoitusperiään kuvaa osuvas edellä maini u esimerkki. Työnantajat mieltävät paikallisen ja toisin sopimisen keinoiksi ali aa työehtosopimuksen minimimääräykset. Toisin sopimisessa ei sinänsä ole mitään väärää. Kuitenkin asia mielletään lähes aina nega ivisena työntekijöiden näkökulmasta eikä ihme. Työnantaja on usein vahvempi osapuoli neuvoteltaessa yksi äisen työntekijän kanssa. Tästä syystä työehtosopimuksissa on niin kutsu u perälauta, joka palauttaa kulloisenkin asian työehtosopimuksen mukaiseen määräykseen, jollei toisin ole sovi u. Sähköalan työnantajat o vat aivan oman tulkintansa siitä, mitä tarkoitetaan sopimisella. Sähköistysalan työehtosopimuksessa on määräys lanteesta, jossa joudutaan vähentämään tai lisäämään työntekijöitä urakkakunnasta. Työntekijöitä ei voida lisätä tai vähentää, ellei siitä ole sovi u urakkakunnan etumiehen kanssa. Työehtosopimuksissa on niin kutsuttu perälauta, joka palauttaa kulloisenkin asian työehtosopimuksen mukaiseen määräykseen, jollei toisin ole sovittu. Työnantajat mieltävät paikallisen ja toisin sopimisen keinoiksi alittaa työehtosopimuksen minimimääräykset. Työnantaja siirsi työntekijöitä pois urakkatyömaalta, vaikka etumiehen kanssa ei päästy asiasta sopimukseen. Siirtämiensä työntekijöiden sijalle työnantaja hommasi työntekijöitä ulkopuolisesta yrityksestä. Työnantaja katsoi, e ä heidän työnjohto-oikeutensa nojalla tehty päätös siirrellä ja korvata työntekijöitä yli ää työehtosopimuksen määräyksen, joka edelly sopimista. Onneksi työtuomioistuin katsoi Sähköliiton kannan oikeaksi eli sopinen tarkoi aa molempien osapuolten suostumusta, eikä siis sitä, e ä asian jäädessä erimieliseksi työnantajan kanta jää voimaan. Ei todellista tarvetta paikallisille sopimuksille Todellista tarve a paikallisten sopimusten tai toisin sopimisen lisäämisille ei ole. Työehtosopimukset mahdollistavat jo nyt todella monista asioita sopimisen. Sopimuksia kyllä syntyy, kun työntekijöitä kohdellaan ihmisinä ja heidän mielipiteitään kuunnellaan, arvostetaan ja huomioidaan myös käytännössä. Ei työntekijä mikään mörkö ole, vaan haluaa lähtökohtaises myös yrityksen parasta. Mu a kuten vanha sananlasku sanoo: sitä saa mitä laa. KIMMO PALONEN Neuvo elupäällikkö Rakennuslii o 17

18 Nuuskakerho vuonna 2014 Nuuskakerho on meille eläkeläisputkimiehille mainio paikka kokoontua yhteen. Voimme olla sosiaalisessa kanssa käymisessä kerhopäivinä ja vie ää muutenkin aikaa yhdessä sekä muistella menneitä ja mie ä nykymaailman menoa. Kokoontuessamme voimme poh a, miten eläkeläisten etuja ja oikeuksia voitaisiin paremmin ajaa meidän näkökulmastamme. Tietenkään ay-liike ei ole lähtökohtaises eläkeläisjärjestö, mu a koemme Nuuskakerhomme veteraanitoiminnan läheisemmäksi kuin toiminnan muissa eläkeläisjärjestöissä. Noin vuonna 1970, vanhempaa ikäluokkaa oleva putkiasentaja Olavi Niemi kutsui kul uuritalolle eläkeläisasentajia muistelemaan menneitä. Tämän seurauksena ale in kerätä perinne etoa suomalaisen kirjallisuusseuran ohjauksella ja saa inkin paljon aineistoa, joka on tallenne u arkistoon tulevaa tutkimusta varten. Olihan silloin vielä elossa kansalaissodan vaikeat ajat ja myös Viipurissa syntyneitä eläkeläis-putkiasentajia. Samalla kun Nuuskalaiset alkoivat kokoontua säännöllises tuli myös mieleen, e ä tällä porukalla voisi olla jokin nimikin. Esille tuli, e ä vanhojen ukkojen kanna aisi ainakin muu aa kokouskäytäntöä en sestä. Aiemminhan kokouksissa polte in tupakkaa ja pääte in olla vastaisuudessa olla pol ama a. Outojen sääntöjen myötä Paavo Siren totesi, e ä kai täällä sentään saa nuuskata? Tästä tokaisusta puheenjohtaja sai ajatuksen, e ä porukan nimeksi sopisi NUUSKAKERHO, näin oli perinteikäs nimi syntynyt. Toimintamme on ollut vilkasta kuten edellisinäkin vuosina. Olemme ko- Kylpylämatkalla Pärnussa 18

19 koontuneet 7 kertaa kevätkaudella ja 8 kertaa syyskaudella Kevätkaudella alustajien teemana oli EU-vaalit. Alustajia kokouksissa on ollut mm. Vantaan kaupunginvaltuute u Antero Eerola (VAS) ja Heikki Ketoharju (SKP), olimme aluejärjestön järjestämässä vaali laisuudessa, jossa olivat alustajina Johannes Koskinen (SDP), Kari Uotila (VAS) sekä Arja Suonperä (SKP). Syyskaudella alustajina olivat Helsingin kaupunginvaltuute u Pekka Saarnio ja Teemu Matinpuro Rauhanpuolustajista, aiheena Nato ja Ukrainan lanne sekä en nen EUparlamen n jäsen Esko Seppänen kertomassa uuden kirjansa pohjalta asioista rahan ja pääomien keski yminen ja ketkä ovat tosirikkaita Suomessa. Kaikenlaista olemme kerkineet tehdä ja järjestää: Kävimme Tallinnassa tutustumassa Titanic-näy elyyn Olimme Nuuskakerhon kylpylämatkalla Pärnussa, matkalla oli myös osasto 3:n porukkaa haastoimme osaston työssäkäyvät onkikilpailuun Helsingin Mus kkamaalle. Vetovastuu vaihtui vuoden alusta. Mikko Salovaara (vasemmalla) kättelee Nuuskan uutta puheenjohtajaa Markku Korhosta (oikealla) osallistuimme rakentajien kesäpäiville Savonlinnaan vierailimme Seutulassa ilmailumuseossa olimme liikuntakurssilla Kiljavan ay-opistolla olimme Tampereen Jun urien vieraana ja sen jälkeen kävimme tutustumassa Lenin museoon osallistuimme aluejärjestön perinteiseen syystapaamiseen Siikarannassa kävimme Kaupungintea erin pienellä näy ämöllä katsomassa Vielä eh i -näytelmää. Tallinnanreissulla Olemme myös huomioineet jäsentemme merkkipäivät niin ilon kuin surunkin kohdatessa. Nuuskakerho haluaakin kii ää osastomme hallituksen jäseniä, jotka ovat ymmärtäneet toimintaamme ja eläkeläisille tärkeän kerhomme. Osastomme taloudellinen tuki on luonut mahdollisuuksia monipuoliseen toimintaamme. Nyt kun olen jä änyt puheenjohtajakauteni (jota kes n. 11 vuo a) haluan toivo aa mitä parhainta menestystä tuleville vuosikymmenille ja vetoan eläkkeelle pääseviä talotekniikka-alan asentajia lähtemään mukaan ak iviseen toimintaan Nuuskakerhossa ja vastuunkantoa veteraanitoiminnasta tulevaisuudessa. MIKKO SALOVAARA Nuuskakerhon en nen pj. Keilaamassa 19

20 Lokakuussa Putkikööri kävi esiintymässä Laajasalon alkuperäis asukasyhdistyksen juhlassa. Putkiköörin toimintaa 2014 Vuodenvaihteen jälkeen aloi mme toiminnan osaston kevätkokouksella suhteellisen vähäisen osano ajamäärän paikalla ollessa, mu a se ei tah a haitannut. Helmikuun puolessavälissä tuli myös eto tenori Arto Jokisen halvaantumisesta ja se vaiku merki äväs kuoron olo laan. Arto on sen jälkeen ollut sairaalahoidossa ja kuntoutuksessa, toivotaan paranemista. Harjoitukset jatkuivat maaliskuun alusta kiinteästi koko kevään, ja seuraava esiintyminen olikin EU-kampanjassa Rauta easeman toritapahtumassa toukokuun alussa. Osa kuorolaisista osallistui Rakennusliiton 90-vuo sjuhlallisuuksiin Savonlinnan kesäpäivillä, hienon sään vallitessa kesäkuun alkupuolella. Ennen syyskauden toiminnan alkua, tuli ikävä eto toisen tenorin Eero Kirjavan äkillisestä kuolemasta, joka oli suuri isku koko kuoron toiminnalle. Lähiomaisten pyynnöstä saimme kunnian osallistua Eeron muisto laisuuteen useamman laulun voimalla ja hienos kaikki kuoron jäsenet kunnioi vat läsnäolollaan laisuu a. Syksyn toimintaan kuului lokakuussa Palviaisen Raimon järjestämän alkuperäis asukasyhdistyksen juhliin osallistuminen Gunillan ellä Laa- jasalossa. Aina on mukava pää ää vuosi kuoron osalta marraskuussa osaston syyskokous/pikkujouluihin ja todeta yhteistyön taas jatkuneen suotuisissa merkeissä. Mitä tuleva vuosi taas tuo tullessaan, sen näemme ensivuonna. Kiitokset Saulille ja Artolle menneestä pitkästä kaudesta, ja jatkamme Askon, Juha-Pekan, Raimon, Kalevin, Mar n, Timon, Reiskan ja muiden mukana olevien laulajien kanssa. Putkiköörin puolesta ARVO SAUKKONEN 20

21 Rakennusliiton osasto 390 toimintasuunnitelma Osaston kokoukset Hallitus kokoontuu joka kuukausi, lukuun o ama a kesä-heinä-elo- sekä joulukuuta. Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpos lla. Kevätkokous pidetään helmikuussa ja marraskuussa syyskokous. Kuukausikokoukset hallitus pää ää tapauskohtaises. Kokousajankohdat 2015 Hallituksen kokoukset 13.01, 03.02, 03.03, 07.04, 05.05, 01.09, sekä Talotekniikka-alan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kokoukset pidetään 3.2, 3.3,7.4, 5.5, ja Toimitsija kutsuu kokoukset koolle. Kevätkokous klo 16 Käsitellään mm. toimintakertomus ja linpäätös. Syyskokous (sekä pikkujoulut) klo 12 Käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio, suoritetaan henkilövalinnat. Osasto osallistuu Talotekniikka-alan retkeilypäiville, Kuopiossa Rakentajamotoris tapaamiseen Härmässä Maakokoukseen (tarvi aessa) Putkimiesten viiden kaupungin kokoukseen Osallistutaan Tiimitupatyöskentelyyn, ja pidetään yhtey ä muihin Rakennusliiton osastoihin. Osasto järjestää Osasto järjestää urheilu-/ kesäpäivän Osasto julkaisee 2016 keväällä Putkimies-lehden Osasto järjestää mi akursseja Tarkemmin asiasta pää ää hallitus Nuoriso- ja urheilujaosto Yhteyden pitoa amma kouluihin jatketaan. Muu osaston toiminta perustuu jaos tojen toimintaan. Jaostot laativat omat toimintasuunnitelmansa. OSASTON KOTISIVUT Osaston kotisivut elävät ajankohtaisesti mukanamme, oli sitten kyseessä TES-neuvottelut tai muutoin jäseniämme koskevat asiat. Ko sivuille päivitetään järjeste ävät tapahtumat ja sieltä löytyy myös kuvia tapahtumista ja toiminnasta. Käy tutustumassa sivuihin. Jos huomaat sieltä puu uvan jotain mielestäsi huomionarvoista, lähetä teks ja mahdolliset kuvasi sähköpos vies nä Tapio Niemelle osoi eessa 21

22 Vapaajäsenyyden saaneet osaston jäsenet sekä osaston pj. Timo Mikkonen ja liiton II pj. Kyösti Suokas. Osaston syyskokous sekä pikkujoulut Osaston syyskokousta ja pikkujouluja viete in lauantaina osaston toimi loissa. Kokous aloite in perinteises aikataulun mukaan klo 12 ja osaston jäseniä oli saapunut totu uun tapaan paikan päälle iso joukko yhteisiä asioitamme hoitamaan. Puheenjohtajana kokouksessa toimi Timo Mikkonen, joka avasi kokouksen ja toivot- kaikki tervetulleiksi. Kokouksen alussa osastomme kuoro Putkikööri lauloi tutut kappaleet matkamme varrelta sekä pidimme hiljaisen hetken pois nukkuneiden muistolle. Putkiköörin toivote ua kaikki tervetulleiksi jatkoimme kokousta lannekatsauksella. 22

23 Tilannekatsausta oli tullut pitämään rakennusliitosta 2. puheenjohtaja Kyösti Suokas. Kyös kävi läpi syksyn asioita, mm. eläkeratkaisua, joka ei mennyt aivan meidän jäsenistön toiveiden mukaises. Lisäksi Kyös kertoi, e ä työnantajapuolella ollaan halukkaita puu umaan lakko-oikeuteen. Tässä asiassa emme tule antamaan periksi, vaan pidämme asiasta kiinni myös jatkossa. Tuleviin työehtosopimusneuvo eluihin lii yen Elinkeinoelämän keskusliito EK on ilmaissut, e ä palkankorotusvaraa ei ole, mu a liiton ja jäsenistön kanta on, e ä nollasopimuksiin emme voi lähteä. Kokouksessa luovute in ansiomerkit vapaajäsenyyden saaneille osaston jäsenille jotka olivat saapuneet paikanpäälle. Muille ansiomerkit pos te in ko in. Rakennusliiton aluetoimitsija Niko Räsänen kertoi talotekniikka-alan asioista; mm. verotarkastuksista koskien romukauppoja, jotka ovat tuottaneet jälkiveroja talotekniikka-alan työntekijöille. Vero aja vaa i verot maksuun romukupareista saaduista rahoista palkkaverotuksen mukaises. Työllisyys Uudellamaalla on ollut kohtuullinen, ei huono, mu a ei hyväkään. Saneerauspuoli ja huolto ovat kasvaneet, vaikka uudispuoli on hidastunut. Tes-neuvo eluita käydään putken, springlerin ja ilmastoinnin urakkaasioiden osalta, sekä eristyksen etumies asian osalta Kokouksessa käsitel in vielä henkilövalinnat osaston eri tehtäviin ja myös edustajat Uudenmaan aluejärjestön edustajakokoukseen sekä ehdokkaat aluejärjestön hallituksen eri tehtäviin. Tämän jälkeen lope mme kokouksen ja siirryimme vie ämään pikkujouluja. Tapio Niemi oli jälleen kerran hoitanut järjestelyt erinomaises, joten me muut pääsimme siirtymään valmiiseen pöytään nau maan jouluherkuista. Kiitoksia Tapio. Päivän mi aan osallistujia oli yhtä paljon kuin aiempina vuosina ja ilta sujui keskustellen menneistä ja tulevista asioista mukavissa merkeissä, hyvillä mielin. Hyvää alkanutta vuotta kaikille! JARI RUUSUNEN Jäsenistö pää myös kokouksessa vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta. Vali in myös hallitus vuodelle Pertti Lindbergin, Ari Lindholmin ja Jari Ijaksen siirry yä uusin haasteisiin valit- in Juha Rintanen ja Olli Ahdesmäki uusina jäseninä hallitukseen. Käsiteltävänä oli myös ehdokkaiden ase aminen Rakennusliiton 23. liittokokoukseen ja rakennusalan työttömyyskassan edustajiston kokoukseen sekä valitsijayhdistysten perustaminen. 23

24 OSASTON JÄSENTEN SYNTYMÄPÄIVIÄ VUONNA VUOTTA Savela Timo Armas Rossi Vesa Tapani Karjunen Petri Mikael Pekkinen Reijo Kalervo Isokääntä Hannu Henrik Hoffman Jari Juhani Köykkä Jari An Ollikainen Tero Uolevi Keränen Raimo Sakari Peltomaa Hans Mikael So kov Esa Olavi Ko lainen Jouni Pekka Ruusunen Jari Elo Pekka Antero Fabri us Ari Juhani Walker Russell Galkov Alexey Sohlberg Marko Krister Huovari Pekka Juhani Heikkinen Jari Kalervo Pitkänen Arto Olavi Lyly Kai Ma as Järvinen Jouko Antero VUOTTA Tukiainen Mauno Kalervo Heini Jyrki Kimmo Takkinen Jari Mar Murtonen Reijo Juhani Salonen Veikko Ilmari Mäkinen Raimo Ilmari Hu unen Markku Kalevi Teräväinen Hannu Kalevi Näränen Ismo Ensio Viinikka Kalevi Tapio Ranta Arvo Rainer Juntunen Erkki Antero Kivistö Hannu Teuvo Lehto Klaus Ilmari Karvinen Veijo Tapio Jürmann Guido Eloranta Erkki Ilkka Berg Heimo Silvonen An Tapani Man la Tapani Kalervo Ma la Veikko Armas Venäläinen Heikki Uolevi Ruuskanen Esa Antero VUOTTA Niemi Per Juhani Kätkytniemi Veikko Olavi Puumalainen Teuvo Talja Tauno Kalevi Ropponen Eino Kalevi Jaa nen Pen Aulis Kekäläinen Markku Nikander Bjarne Ekman Ulf Bengt Malinen Kari Juhani Salminen Pauli Juhani Jokinen Veikko Mikael Vuopponen Kalevi Aatos Kärnä Aarne Tapio Piipponen Risto Olavi Härkönen Reijo Koivunen Raimo Kari Jun la Seppo Esa Mie nen Eero Antero Kekäle Onni E Rissanen Olli Juhani Tunon Luis Venäläinen Pen Kalevi Suomalainen Urpo Sakari VUOTTA Hopeasalo Tapio Paul Yli-Pelkonen Taisto Hyy äinen Pekka Pallas Kärkkäinen Kauko Sommarberg Juhani Pesola Väinö Ma as Wasenius Kalevi Pie lä Reijo Feliks Kauravaara Ma T Piispanen Tauno Oskari Ripa Per Johan VUOTTA Kilkki Paavo Henrikki Stenberg Erkki Ilmari Luostarinen Arvo Kalervo Passi Kalle Kauko Arponen Pen Rafael Wenell Risto Kalervo Haapamäki Toivo A Kristo Keijo Kullervo Kortelainen Kalevi Tarkiainen Reijo Kalevi Virtanen Jouko VUOTTA Gustafsson Kurt Allan Vesterinen Arvo Johannes Granroth Kauko Veli Kauppila Pen Ilmari Karhu Hannu Uolevi Halonen Ma VUOTTA An la Lauri YLI 90 VUOTTA Repin Vasili Aaltonen O o Allan Vou lainen Kaarlo Val eri

25 SYNTYMÄPÄIVÄKUVIA VUODELTA 2014 Timo Mikkonen 50 vuotta Ari Lindholm 50 vuotta, onnittelemassa Timo Mikkonen Tuomo Heinonen 60 vuotta Martti Heiskanen 65 vuotta Raimo Palviainen 70 vuotta Pekka Koistinen 75 vuotta Ahti Alho 70 vuotta ja Vasili Repin 90 vuotta 25

26 ILMOITUSTAULU Osasto 390:n mittakurssille Tallinnaan putki- ja ilmastointiasentajien tes- ja urakanmittauskurssi Aika: La-su Paikkoja on vara u 30:lle Kurssipaikkana Tallink Spa, Tallinna Varausmaksu on 40 euroa, palautetaan terminaalissa. Matkat, majoitukset, kurssi sekä illallinen on jäsenille maksuton. Paikat täytetään ilmoi autumisjärjestyksessä! KERROTHAN MYÖS TYÖKAVERILLE! Talotekniikka-alan retkeilypäivät Kuopiossa Osasto 390:tä lähtee kesällä 50 hengen jäsenen joukolla Kuopioon Talotekniikka-alan retkeilypäiville. Matka on jäsenille ilmainen matkojen, majoitusten sekä lauantain illallisten osalta. Ohjelmassa on mm. vapaamuotoisia kilpailuja sekä mukavaa yhdessäoloa kesäisessä Kuopiossa. Rakentajamotoristien kokoontuminen Ylihärmässä Tällä kertaa kokoontuminen on Härmän kylpylässä, Pohjanmaalla. Osasto tukee tapahtumaan osallistuvia osaston jäseniä perheineen maksamalla kui a vastaan, joka on toimite u Niko Räsäselle mennessä. Kuitenkin enintään 90 / jäsen/perheenjäsen. Ilmoi autumisia otetaan vastaan ja huomioithan, e ä paikat täytetään ilmoi autumisjärjestyksessä Lähdethän mukaan yhteen kesän parhaimmista reissuista. Lisä etoja sekä ilmoi autumiset: Niko Räsänen Puh Lähde porukalla matkaan oman alueesi rakentajamotoris en kanssa. Lisä etoja: Niko Räsänen puh Lisä etoja sekä ilmoi autumiset Niko Räsänen TELINETORSTAI Torjutaan yhteistuumin putoamistapaturmia Toimintapäivän tarkoituksena on kannustaa rakennusalan yrityksiä parantamaan putoamisturvallisuu a työmailla. Muista turvallisuus joka päivä! 26

27 UUDENMAAN RAKSANUORTEN TAPAHTUMAKALENTERI 2015 KIITOS Seitsenkymppiset veteraanit Arvo Saukkonen, Raimo Palviainen ja Christer Hägg kii ävät osaston hallitusta ja muitakin merkkipäivänsä huomioimisesta. IN MEMORIAM Osastomme jäsen ajalla KIRJAVA EERO JUHANI Eero siirtyi aikanaan osastomme ak- ivisesta toiminnasta Puuliiton toimitsijaksi ikinä kuitenkaan unohtama a osasto 390:tä ja juuriaan. Eero oli ak ivises mukana osastomme toiminnassa aikanaan ennen toimitsijan työtä mm. puheenjohtajana. Myös Putkiköörissä hän oli mukana pitkän historian aina näihin päiviin saakka ja hän oli tu u ja tunne u näky osastomme laisuuksissa. Muistoa kunnioi aen Osasto 390:tä Helsingin putkimiehet ja putkieristäjät TAMMIKUU Lehdentekokurssi Siikarannassa HELMIKUU Salibandyturnaus Hämeenlinnassa Amis-säbä Helsinki Uusimaa, Varsinais-Suomi, Forssa, Satakunta nuorisokurssi Turussa KHL-peli + ruokailu Kotkan Raksanuorten kanssa Helsingissä MAALISKUU Rakennusliiton talvipäivät Tahkolla HUHTIKUU FlowPark Turun ja Forssan kanssa Turku Lähihoitajat laineilla -risteily Silja Serenadella Valtakunnallinen nuorisokurssi Siikaranta TOUKOKUU Paintball-turnaus Jyväskylässä Varjolassa SAKKI-risteily, Bal c Princess Rakennusliiton 23. lii okokous Helsingissä ELOKUU Lehdentekokurssi Siikarannassa SYYSKUU Valtakunnallinen nuorisokurssi Siikaranta LOKAKUU Toiminnansuunni elu Tallinna MARRASKUU Pikkujoulut Superin kanssa Helsinki JOULUKUU Stand-up Helsinki Lisätiedot: Sami Tenhonen Loppuvuoden ajankohdat löydät myöhemmin sivuiltamme raksanuoret.rakennusliitto.net 27

28 Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestön PERHETAPAHTUMA LINNANMÄELLÄ Lauantaina 6.6. kello Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestö tarjoaa alueen osastojen rakentajaperheille mahdollisuuden viettää rentouttava päivä Linnanmäellä alennettuun hintaan. Uudenmaan alueen osaston jäsen sekä perheenjäsen (lapsi) maksaa rannekkeista 16 / hupiranneke. Lisätietoja Vilppu Oikarinen puhelin Erikoishintaiset lipputuo eet pitää lunastaa liiton jäsenkor a näy ämällä 6.6. Linnanmäen lipunmyynnistä. Huvipuistorannekkeiden perheen makse avaksi jäävä osuus: Hupiranneke 16 per henkilö. Alle metrin pituisille lapsille on 11 ilmaislaite a, joista osaan pääsee huoltajan kanssa.

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET SM SPORTING OULAINEN 19-20.7.2014 TULOKSET NAISET LA LA SU SU NIMI SEURA L 1/ 60L 2/ 60 L 1/ 40L 2/ 40YHT. 1 Saija Hautaoja 67 SA 45 45 32 29 151 2 Johanna Huotari 47 OulA 37 37 31 32 137 3 Leena Korhonen

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa! Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 34 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33 Stage 1 -- Perässä vedettävä 1 140 24,60 5,6911 150,0000 100,00 13 Matero, Ari 2 138 24,88 5,5466 146,1932 97,46 91 Kervola, Marko 3 122 22,37 5,4537 143,7448 95,83 7 Laukia, Jarkko 4 144 29,56 4,8714

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

PALKKARATKAISU Syksy 2012

PALKKARATKAISU Syksy 2012 MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto PALKKARATKAISU Syksy 2012 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset, ellei paikallista

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/

PÖYTÄKIRJA 6/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6/2011 6.9.2011 -- SIVU 54 ILMOITUSASIAT 2 56 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 2 57 SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 3 59 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENEN PUHEENVUORO 4 60

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU

KAUPUNKIOTTELU 1 Vierumäen Golfseura (ViGS) Varpu Blomster pj 31 19 15 34 Heikki Blomster kapt 7 18 18 36 Timo Selonen 5 11 11 22 Armi Selonen 27 17 17 34 Risto Santapukki 17 15 17 32 Leo Haapsaari 15 14 18 32 190 2

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 Joensuu, Veteraanikansalliset 10.7.2016 M30 100 m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37 M35 100 m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 M35 1500 m 1. Simo Hämäläinen Joensuun Kataja 4.32,61 M35 pituus

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN 1. 8. Kokkonen Jouni Meri-Lapin urheilukalastajat 9780 2. 6. Uusitalo Jari Meri-Lapin urheilukalastajat 5545 3. 41. Ohtonen Kari 5520 4. 17. Sipola Jani Keminseudun

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet:

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet: Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala 11.6.2016 Kultamitalijoukkueet: M35 4 x 1500 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 18.30,10 Lasse Kero Timo Kero Jukka Savonheimo Juha Kukkamo M40 4

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi Tulokset 15.1.2012 Jäsentenvälinen Hanhijärvi NAISET 1 Aili Jäppinen 1548 gr 2 Laila Helsten 691 gr 3 Varpu Korhonen 344 gr 4 Arja Villanen 288 gr 5 Terttu Huhtiniemi 233 gr MIEHET 1 Kimmo Hyvärinen 2220

Lisätiedot

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6)

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) I erä klo 11:00, toinen puolikas 15:00 1. Y 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen Seppo P-HA Y 5. Meinander Ari LAS Y 6. Nevalainen Tarja SA Y 7.

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura K1 K2 Tulos 1. Laitala Jarmo KoG 80 79 159 2. Lehtokorpi Keijo MGS 85 86 171 3. Tanskanen Jussi AG 87 85 172 4. Nykänen Jouni KG 85 89 174 5. Ojanen Kari KGM 90 89 179

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Perjantai :30-18:20 erä 1 paikka 1 non-stop 11 suoritusta

Perjantai :30-18:20 erä 1 paikka 1 non-stop 11 suoritusta Perjantai 10.2.2017 17:30-18:20 erä 1 paikka 1 non-stop 11 suoritusta 1 256 Enberg Alessa RS ip 10IT 1 309 Lindqvist Valter KSF ik 10IT 2 298 Lehikoien Lari VihA ik 12VT 3 296 Kamila Nicole RS ik 12VT

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85

Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85 Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut 18.5.2013 M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85 M35 100m (0,2 m/s) 1) Christoffer Sarin Esbo IF 13,13 M40 100m (0,2 m/s) 1) Petri Tauriainen PeU

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

Erät Ilmaolympiapistoolin SM kilpailut 2012 lauantai

Erät Ilmaolympiapistoolin SM kilpailut 2012 lauantai Erät Ilmaolympiapistoolin SM kilpailut 2012 lauantai 24.3.2012 I erä klo 11 00 toinen puolikas 15 00 Joht Torikka, tulk. Huhtamäki/ Alho 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava 75:n VIESTIKEILAILU 30.01.2010 TULOKSET Voittajajoukkue: Kera1, Kerava T TAVOITE- EROTUS - 1. Kortemäki Jarkko 1209 1394 185 185 2. Kangas Heikki 932 1012 80 265 3. Reen Erkki 1167 1342 175 440 4. Mehtonen

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot