Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä."

Transkriptio

1 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen asiantuntijuutta. Sivistyslautakunnan ja sivistysjohtajan kulujen lisäksi sivistystoimen sihteerin palkkakustannuksista 50 % sisällytetään toimialan yleiskuluun. Toimialan yleiskuluprosentti on 1, 264 % vuonna Koulutoimiston muut menot jaetaan kolmannesvuosittain tuotteille. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Tavoitteena on, että yhteistyötä naapurikuntien sivistystoimien kanssa lisätään osaamista ja työtä jakamalla kaikkia osapuolia hyödyttävästi. Vuoden lopussa Joroisten sivistystoimella on neljä yhteistä tehokkuutta lisäävää toiminta-aluetta naapurikuntien kanssa. Sivistystoimen yhteisten toimintojen suunnittelu naapurikuntien sivistysjohtajien ja rehtoreiden kanssa. 100 % tavoitteesta toteutuu mennessä. Keski-Savon sivistysjohtajat ja rehtorit johtavat yhdessä perusopetuksen alueellista opetussuunnitelmatyötä ja uusien oppilashuoltolakien edellyttämien muutosten valmistelua oppilashuoltotyöhön. Lukioyhteistyötä Etelä- Savon lukioiden välillä (yrittäjyyskasvatus, lukuvuosisuunnittelu). Koulukuljetusten kilpailutus (+optio 1vuosi) tehty. Osallistuttu kuntaliitosselvityksen sivistysryhmän toimintaan Sivistystoimen hallinto TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot , ,65 64,8 Toimintakulut , ,85 61,9 Toimintakate/jäämä , ,20 4,0

2 Joroisissa aloitettiin paikallisen opetussuunnitelman laatiminen yhdessä muiden Keski-Savon kuntien kanssa. Opetussuunnitelma prosessista syntyy vuosittain kustannuksia vuoteen 2016 asti. Vuonna 2014 arvioitu kustannus on 5 920, joka on nettomenona hallinnon määrärahataulukossa. 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja on keväällä 94 (ml. esioppilaat) ja syksyllä 106. Perhepäivähoitopaikkoja on keväällä 102 (ml. ryhmäperhepäiväkodit) ja syksyllä Kuvansin ryhmäperhepäiväkoti toimii vuorohoitopaikkana asti (ryhmiksen toiminta päättyy). Elokuun alusta vuorohoito siirtyy Kuvansin päiväkodin peruskorjattuun siniseen taloon. Elokuusta alkaen Kuvansin päiväkodin tiilirakennuksessa aloitetaan peruskorjaus. Väistötila koulun vieressä toimii päiväkotia korvaavana tilana kesään 2015 asti. Kirkonkylän vuorohoito (iltahoito arkipäivisin) järjestetään kirkonkylän päiväkodissa. Kerisalon ryhmäperhepäivähoito lakkaa Muutamalle lapselle ostetaan päivähoitoa naapurikunnista. Yöhoito ostetaan Varkaudesta. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Laadukas, Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien mukainen varhaiskasvatus 1.Vanhempien näkökulma. Tavoitteena asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5) Pedagoginen johtaminen: perustehtävän selkiyttäminen, yhtenäiset lomakkeet ja käytännöt kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Asiakastyytyväisyyskysely 3,5 asteikolla 1-5 mitattuna (TAK). Kevät Perustehtävää selkiytetty koko henkilöstön koulutuspäivässä Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu toukokuussa. Asiakastyytyväisyys vaihtelee yksiköittäin välillä Vanhempien kyselyn yhteydessä pyydettiin kirjaamaan lapsen kuvaus päivähoitopäivästä. Palautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. 2. Lasten näkökulma 3. Henkilökunnan näkökulma. Tavoitteena 3,5 (asteikolla 1-5) -Haastattelut, videointi, piirtäminen, (hymiöt) - Työtyytyväisyyskysely. 3,5 asteikolla 1-5 (TAK). 3.Henkilökunnan työtyytyväisyyskysely toteutettu syyskuussa kunnan yhteisellä kyselyllä FCG. Syksy Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot.

3 3 Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä Varhaiskasvatus TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot , ,59 54,9 Toimintakulut , ,36 64,1 Toimintakate/jäämä , ,77 65,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,52 81,2 Tilikauden yli-/alijäämä , ,29 65,6 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti , , Pyrri / esiopetustunti , , Kuvansin päivähoitotunti , , Kuvansin esiopetustunti , , Perhepäivähoito , , Kaitaisen ryhmis , , Kerisalon ryhmis , , Kolman ryhmis , , Sinikukan ryhmis , , Opintien ryhmis , , Avoin varh.kasvatustoimintapäivä , , Yhteensä , , Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 7 917,05. Tuotekuvaukset: Avoimen varhaiskasvatuksen toimintapäivä: Ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitaville perheille suunnattu kotikasvatusta tukeva tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ryhmätoiminta 2-5 h/päivä 0-7 -vuotiaille lapsille. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut, lapsiperheiden kotipalvelun sekä perheohjaajan toiminnan. Esiopetustunti: Kunnan esiopetussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen opetus päiväkodissa sekä tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Opetuksen aikana lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian sekä tarvittaessa välipalan. Perhepäivähoitotunti: Hoitajan tai lapsen kotona tapahtuva lapsen hoito, kasvatus ja opetus (ryhmässä enintään 4 alle kouluikäistä kokopäivähoitolasta ja 1 osapäivähoidossa oleva esioppilas) sekä tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan. Päiväkotihoitotunti: Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen kasvatus ja hoito. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan.

4 4 Ryhmäperhepäivähoitotunti: 8 tai 12 lapsen ryhmässä tapahtuva hoito, kasvatus ja opetus kunnan toimintaan osoittamassa tilassa 0-7 -vuotiaille lapsille. Hoitoajasta riippuen lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- väli- ja iltapalan hoitopäivän aikana. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatus-palvelut. Vuoropäivähoitotunti: Lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva 0-7 -vuotiaiden hoito, kasvatus ja opetus päivä- tai ryhmäperhepäiväkodissa. Hoitoon sisältyy hoitoajan mukaan määräytyvät ateriat. Toiminta sisältää myös erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Tuotteistamaton toiminta: Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lapsiperheiden kotipalvelu 24,02 0,00 24,02 Lasten kotihoidontuki Muu lasten päivähoito (ostot kunnilta) Yhteensä Tunnusluvut: Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA KK Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien 17 13/ 13,5% 13/ 13/ 13/ / lasten määrä päiväkodeissa / % /16,6% 13,7% 13,5% 13,3% /25% /19,6% 12,98 Erityisen tuen tarpeessa olevien 6 /5,6% 6 /5,4% 2 /1,89% 3 /3,3% 4 /4% 12/10,8% 5/4,4% 5/3,9 lasten lukumäärä perhepäivähoidossa /% Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä Kunnassa olevat 0-6 v. lapset PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta. Erityisopetusta ostetaan myös Mäntykankaan erityiskoululta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

5 5 Erityisopetus pyritään pääsääntöisesti järjestämään omassa lähikoulussa. Erityisopetuksen sisäiset järjestelyt 80 % pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on omassa lähikoulussaan 80 % pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on omassa lähikoulussaan Erityisopetus TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintakulut , ,95 59,8 Toimintakate/jäämä , ,95 59,8 YLEISOPETUS Palvelusuunnitelma Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelma ). Oppilaiden tehostetun ja erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit ja johtajat oman yksikkönsä osalta. Opetussuunnitelmatyötä tehdään yhdessä Keski- Savon kuntien kanssa Opetushallituksen asettaman tavoiteaikataulun mukaisesti. Osallistutaan Keski- Savon kuntien yhteisen OPS-työryhmän toimintaan. 100 % tavoitteesta toteutuu mennessä. Joroinen osallistunut aktiivisesti Keski-Savon kuntien yhteisen OPStyöryhmän toimintaan. Joroisten perusopetuksen OPS-työn tueksi perustettu kuntakohtainen Wilma-ohjelman käyttäminen ensisijaisesti koulun viestinnässä kodin ja koulun välillä. Tavoitteena on, että kaikille perusopetuksen päättäneille oppilaille löytyy yksilöllinen jatkoopiskelupolku. Opettajien kannustaminen Wilmaohjelman aktiiviseen käyttämiseen. Tehostettua oppilaanohjausta jatketaan huomioiden moniammatillinen yhteistyö (nuorisotoimi ja toiset oppilaitokset). Kaikkien opettajien ensisijainen viestimisväline kodin ja koulun välillä on 100 prosenttisesti Wilmaohjelma mennessä. 100 % peruskoulun päättäneistä on opiskelupaikassaan työryhmä. Kunnan kaikissa perusopetusta antavissa toimipisteissä käytettään Wilmaa aktiivisesti. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa ja täydennyshaussa.100% oppilasta sai jatkoopintopaikan. Riskinä voi olla huoltajien haluttomuus Wilma-ohjelman käyttämiseen.

6 Yleisopetus TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot , ,14 69,0 Toimintakulut , ,38 62,6 Toimintakate/jäämä , ,24 62,3 Poistot ja arvonalentumiset ,36 2,64 67,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,88 62,3 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Kaitaisten , , koulu/perusopetus Kerisalon , , koulu/perusopetus Kirkonkylän koulu , , Kolman , , koulu/perusopetus Kuvansin koulu , , Yläaste/perusopetus , , Perusopetus yhteensä , , Tuotekuvaus: Lv on keväällä 98 työpäivää ja syksyllä 89 työpäivää, yhteensä 187 työpäivää. Tuotemäärä on koulun annettu lähiopetus tunteina x koulupäivät. Tunteihin lasketaan yleisopetuksen, erityisopetuksen joko pienryhmässä annetun tai integroidun ja tukiopetuksen tunnit. Muut oppilashuollon palvelut sisältyvät tuntihintaan. Tuotteistamaton toiminta: Perusopetus / erityiskustannukset Yleisopetuksen kotikuntakorvaus Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto LSL:n Per. sijoitetut opp Yhteensä Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut Kaitainen / perusopetus 37 36,5 29, ,5 24,5 22, Kerisalo / perusopetus , ,5 17, ,5 Kolma / perusopetus 40, ,5 37,5 44, ,5 57 Kyläkoulujen perusop. yhteensä , ,5 87,5 87,5 Kirkonkylä 137,5 130,5 129, , ,5 136,5 136,5 Kuvansi 118,5 124,5 130, , ,5 Yhteensä 0-6 luokat , ,5 7-9 luokat 208,5 195, ,5 178,5 Perusopetus yhteensä 588,5 564, , ,5 493

7 7 Yksikkö Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas perusopetus/esiopetus TP 2013 TA 2014 TA KK TP 2013 TA 2014 TA KK TP 2013 TA 2014 TA KK Kaitaisten koulu/perusopetus ,72 2,13 1, Kerisalon koulu/perusopetus ,40 1,42 1, Kirkonkylän koulu ,78 1,90 0, Kolman koulu/perusopetus ,08 2,06 1, Kuvansin koulu ,59 1,81 1, Yläaste/perusopetus ,98 1,92 1, APIP -TOIMINTA Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut ). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja Tavoitteena on lisätä toiminnan monipuolisuutta ja suunnitelmallisuutta. Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa. Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on tavoitteen mukaisia. Toteutettu seurantakysely. Vastauksista 70% on tavoitteen mukaisia. Lastet arvioinnissa suurimmalta osin tyytyväisiä. Vastaava ohjaaja suorittaa ohjauksen erikoisammattitutkintoa ja tuonut toimintaan uusia ideoita ja malleja ohjaajien käytettäväksi. Kaksi ohjaajaa osallistunut E-S ja P- Savon ap-ip-toiminnan kehittämisverkoston toimintaan. Valittu vuosien 2014 ja 2015 teemoiksi toiminnallisuus ja luovuus. Riskinä voi olla toiminnan kehittämiseen käytettävän ajan riittämättömyys, jos iltapäivätoimintaan hakeutuu paljon lapsia.

8 APIP-toiminta TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot , ,00 55,1 Toimintakulut , ,69 61,0 Toimintakate/jäämä , ,69 62,6 Tuotemäärä- ja hintataulukko: APIPtoiminta Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Kirkonkylä , , Kuvansi , , Kolma , , Yhteensä , , Tuotekuvaus: Ohjaustuntiin sisältyy lapsen saama ohjaus, johon lapsesta riippuen saattaa sisältyä myös erityisen tuen tarvetta, lisäksi toiminnassa käytetyt materiaalit, välineet, aamupala, välipala, vakuutukset ja hallintokulut. Tunnusluvut: TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 1-8 KK lasten määrä nettokust /v/lapsi 290,09 230,98 457,57 195,67 valtionosuus Bruttomenot ,31 - (maksutulot arvioitu vos ) = 7 826,69 Nettokustannukset / vuosi/lapsi PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma Perusopetuksen projektien avulla kunta pyrkii vastaamaan Opetushallituksen ja Opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen ja koulutuksen tasa-arvon lisäämiseen. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Ryhmäkokojen pienentäminen niin, että vähintään kolme opetusryhmää jaetaan resurssiopettajien avulla niin pitkään, kun valtion avustusta riittää. Perusopetuksen opetusryhmiä pienennetään resurssiopettajien ja jakotuntien avulla. 100 % tavoitteesta toteutunut vuoden 2014 loppuun mennessä. Perusopetuksessa kaksi päätoimista resurssiopettajaa ja kaksi opettajaa, joiden työpanoksesta puolet resurssiopetusta. Vuosille saatu lisää rahoitusta perusopetuksen ryhmien pienentämiseen ja

9 9 Monipuolisen kerhotoiminnan ylläpitäminen A2-kielen opetuksen tarjoaminen tasapuolisesti kaikille. Vuonna 2013 toteutuneiden kerhojen toiminnan jatkaminen. Erityisavustuksen käyttäminen A2-kielen opettajan palkkaamiseen. Nykyiset kerhot jatkavat toimintaansa koko 2014 vuoden 100 prosenttisesti. Nykyinen toiminta jatkuu myös vuonna resurssiopettajien käyttöä voidaan jatkaa aikaisemmassa laajuudessa. Aikaisemmin toimineet kerhot jatkavat toimintaa. Musiikkiin muodostunut lisää kerhoja. A2-saksaa tarjotaan kaikille perusopetuksen oppilaille tasapuolisesti. Lähes puolet ikäluokasta valitsee A2-kielen. Tavoitteiden toteutumisen riskinä on valtion erityisavustuksen lakkaaminen Perusopetuksen projektit TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot , ,07 6,1 Toimintakulut , ,27 119,4 Toimintakate/jäämä , , ,7 SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sairaalaopetusta ostetaan tarpeen mukaan oppilaiden sairaalajaksojen aikana Sairaalaopetus TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintakulut , ,72 3,5 Toimintakate/jäämä , ,72 3,5 LUKIO-OPETUS Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori

10 10 Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Opiskelijoiden mielenkiinnon herättäminen yrittäjyyteen (sisäinen ja ulkoisen yrittäjyys). Hankitaan lukion aloittaville opiskelijoille mobiililaitteet, otetaan sähköisiä oppikirjoja ja muuta sähköistä materiaalia opetuskäyttöön. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon varmistetaan rakentamalla koetilaan tutkinnon edellyttämä lähiverkko ja riittävä sähkönsyöttö. Järjestetään yhdessä lähialueen lukioiden ja ammattikorkeakoulun kanssa yrittäjyyskursseja. Kannustetaan opiskelijoita yrittäjyyteen. Harjoitetaan yhteistyöttä paikallisten yhteisöjen ja yritysten kanssa. Lukioon tuleville hankitaan 36 tabletkonetta (ipad tai vast.), opettajista 80% kouluttautuu mobiililaitteiden käyttämiseen ja opettajat käyttävät niitä opetuksessaan. Ylioppilaskirjoitustilassa on toimiva lähiverkko ja sähkönsyöttö. Järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden ja yrittäjien kanssa kaksi yrittäjyyskurssia. Lukion opiskelijoista 10% osallistuu yrittäjyyskursseille. Lukion kakkoset osallistuvat 100%:sti Joroisten kesätapahtumiin talkoolaisina. 2-4 yritysten edustajien vierailua lukiolla. Lukiolle ei ole hankittu tabletlaitteita. Opettajat kouluttautuneet aktiivisesti mobiililaitteiden opetuskäyttöä edistävään koulutukseen. Lukiossa otettu käyttöön Mobie OnEdujulkaisujärjestelmä. Otettu oppilaskäyttöön sähköisiä oppikirjoja. Selvitetty ylioppilastutkinnon sähköistämisen vaatimia toimenpiteitä, taloudelliset varaukset huomioidaan TA2015 laadinnan yhteydessä. Alkusyksyn aikana selvitetty opiskelijoille suositeltavia tietokonelaitteistoja. Järjestetty yhteistyössä naapurilukioiden kanssa kaksi yrittäjyyskurssia. Yhteistyötä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa tiivistetty. Lukion kakkoset osallistuvat talkoolaisina Musiikkipäiville ja Finntriathloniin. Selvitetään JJRSulukioiden yhteistä yrittäjyyskasvatushanketta, haetaan hankerahoitusta RAJUPUSU-leaderistä. Kytketty yrittäjyyskasvatusta Eurotouriin Lukio-opetus TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot , ,57 23,6 Toimintakulut , ,00 55,5 Toimintakate/jäämä , ,43 58,3 Lukion yksikköhintarahoituksen laskennallinen peruste v on

11 11 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl Yhteensä Opetustunti kpl Yhteensä Opetustunti kpl Yhteensä Lukio-opetus , , Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot Tuotekuvaus: Yleisopetuksen tunnit sisältävät valtakunnalliset pakolliset kurssit, valtakunnalliset syventävät kurssit ja koulukohtaiset soveltavat kurssit. Tunnusluvut: Lukio TP 2013 TA 2014 TA KK Oppilaita Opetustunteja Opetus/opp/vko* 1,80 2,13 0,94 Brmenot/opp Tuotteistetut menot Lukion hankkeet Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lukion projekti Palvelusuunnitelma Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa Energiaa Mobiilisti hankitaan mobiililaitteisiin, -antureihin ja - mittalaitteisiin perustuva luonnontieteiden tutkimukseen soveltuva laboratorioluokka. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus käyttää ja hyödyntää nykyaikaista teknologiaa luonnontieteellisessä tutkimuksessa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana syntyy osaamispääomaa, joka saa aikaan paikallista kaupallista oppimateriaalin tuotantoa. Toteutuma 1-8 kk: hankittu ipad-mini tabletkoneita ja Labdisc-mittalaitteistoja sekä SmartFeet-ohjelmisto. Opettajille alkukoulutusta laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön. Hankkeen tiimoilta yhteistyötä Savonia amk:n kanssa. Osallistuttu Bett2014- messuille. Hanke jalkautuu oppilaskäyttöön lukuvuoden aikana. tuotettu oheismateriaalia Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka Lukion oppilasasunnot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lukion oppilasasunto Palvelusuunnitelma Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita erikoisesti salibandylinjalle. Lukio avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelija-asunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Vastuuhenkilö: Lukion rehtori

12 12 KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan kirjastojärjestelmäyhteistyön aloittamiseen etelä ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti vaikuttamaan eteläsavolaisen ja/tai keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen. Toiminnan lähtökohtana ovat Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottaminen osana laajempaa itäsuomalaista kirjastoyhteisöä. Osallistuminen maakunnalliseen uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton valmisteluun ja testaukseen. Kirjastojärjestelmän käyttöönotto Toenperän kirjaston edustaja on osallistunut vaatimusmäärittelytyöpajaan ja parametrityöryhmään. Kirjastojärjestelmää ei oteta käyttöön vuoden 2014 Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat aikana. Tapahtumat 74 Osallistujat 1001 Harjoittelijoiden määrä Harjoittelijat 6 Kesätyöntekijät Joroisten kirjastoyksikkö TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot ,53-682,47 88,8 Toimintakulut , ,57 60,7 Toimintakate/jäämä , ,10 60,1 Poistot ja arvonalentumiset ,54 0,46 99,9 Tilikauden yli-/alijäämä , ,56 60, Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot , ,37 64,6 Toimintakulut , ,37 64, Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot , ,25 66,3 Toimintakulut , ,25 66, Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot , ,82 59,3 Toimintakulut , ,65 60,4 Toimintakate/jäämä , ,83 62,7

13 13 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: KIRJASTOTOIMI Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Joroisten kirjasto / aukiolotunti , , Juvan kirjasto / aukiolotunti , , Rantasamen kirjasto / , , aukiolotunti Kirjaston aukiolotunnit yhteensä , , KIRJASTOAUTOTOIMINTA Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Joroisten osuus kirjastoauton , , reittitunnista Juva osuus kirjastoauton reittitunnista , , Rantasalmen osuus kirjastoauton , , reittitunnit Kirjastoauton reittitunnit yhteensä , , Tuotekuvaukset: Kirjaston aukiolotunti Aineiston tarjoaminen Lainaus, palautus Henkilökohtainen tietopalvelu Verkkoyhteyksien tarjoaminen Verkkopalvelujen tarjoaminen Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut Tapahtumat Kirjastoauton reittitunti - Aineiston tarjoaminen - Lainaus, palautus - Henkilökohtainen tietopalvelu - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut - Verkkoyhteyden tarjoaminen Tunnusluvut: Ka Suomi 2012* Joroinen 2011 Joroinen 2012 Joroinen 2013 Juva 2011 Juva 2012 Juva 2013 Rantasalmi 2011 Rantasalmi 2012 Ranta- salmi 2013 Kirjastokäynnit /as. 9,83 8,8 8,36 8,34 11,1 12,0 11,32 12,25 12,55 12,76 Lainat /as. 17,67 14,9 15,0 15,89 19,3 18,7 17,59 18,19 18,81 19,42 Kirjastoaineistokulut /as. 7,21 9,93 9,39 10,51 10,8 11,1 11,00 10,36 10,54 9,81 Taloudellisuusluku 1,44 1,79 1,68 1,68 1,42 1,42 1,59 1,50 1,53 1,58 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus)

14 14 KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Vuonna 2014 haetaan rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin. Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja 1. Jasso Toenperä vihreämmäksi, energiaa auringosta Kirjastoauton energiankulutus ympäristöystävälliseksi ja kustannustehokkaaksi Kirjastoauton korin sähkönkulutus uusiutuvasta energiasta aurinkopaneeleiden avulla Sähkönkulutus Polttoaineenkulutus Avustus ELY:ltä Laitteisto asennettu ja toimintakunnossa. Sähkön- ja polttoaineenkulutuksen seuranta meneillään. 2. Monitoimihärpäkkeet Toenperälle Sähköisten palveluiden kehittäminen Hankkeen tarkoituksena on hankkia Toenperän kirjastoihin liikuteltavat laitteistokokonaisuudet, jotka mahdollistavat vanhojen kuva- ja äänitallenteiden digitoinnin, pelikonsoleiden käytön ja toimii koulutustilaisuuksien apuvälineenä. OKM ja/tai Ely eivät myönnä rahoitusta. Laitteet hankittuna vuoden 2015 loppuun mennessä. Avustus ELY:ltä Laitekokoonpanon suunnittelu aloitettu Kirjastotoimen projektit TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot Toimintakulut , , Toimintakate/jäämä , , Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle : Avustushakemusten viimeinen jättöpäivä on Hakemukset ja kustannusarviot eivät ole vielä valmiina.

15 15 SOISALO-OPISTO Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, rumpuopetus ja taideleikkikoulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi hajaasutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä on toteutunut 27 kurssia. Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 100 joroislaista lasta Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 82 joroislaista lasta Kansalaisopisto TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintakulut , ,13 49,2 Toimintakate/jäämä , ,13 49,2 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Soisalo-opisto oppilasmäärä TP 2013 TA 2014 TA 2014 / 1-8 kk tunti- yhteensä oppilasmäärä tunti- yhteensä oppilas- tuntihinta tunnit hinta määrä tunnit hinta yhteensä tunnit Vapaa sivistystyö kansalaisopisto , , , Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataide Tanssi Puhallinopetus Rumpuopetus Käsityökoulu Taideleikkikoulu TA varaus Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä musiikkiopisto , , tanssi (laaja tpo) , ,

16 16 VAPAA-AIKATOIMI Vapaa-aikatoimen tehtävänä Joroisissa on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, urheilutalon, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorten työpajan, etsivän nuorisotyön hankkeen, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTATOIMI Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtäviin tulee myös liikunnan ohjausta. Liikunta-alueita lisätään rakentamalla frisbeegolfrata. Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari Kuntalaisille tarjotaan hyvinvointia tukevat ja lisäävät liikuntapalvelut yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjattua liikuntaa järjestetään kunnan omana toimintana erityisryhmille. Ikääntyville kuntosaliohjausta kaksi kertaa kuukaudessa. Avustusten/ohjaajien määrä. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaaja-avustuksilla. Liikuntatapahtumia ja toimintaa järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapaikat ja alueet ovat kaikkien kuntalaisten käytössä. Liikuntatapahtumia neljä vuodessa. Asiakastyytyväisyyskysely käyttäjille (vuosittain liikuntapaikka tai alue) Kuntosaliohjausta on annettu keväällä kahdelle ryhmälle vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Kesällä ei ole ollut ohjausta. Seurojen ohjaajaavustuksia on myönnetty 15 liikuntaryhmälle. Alkuvuodesta järjestettiin koko perheen talvitapahtuma (2.3.) ja perinteinen salibandyturnaus ( ). Liikuntatoimi oli mukana myös Härkähiihdossa (22.2.). Rantauimakoulut pidettiin Kuvansissa. Kolmalla ja Kolpalla. Liikuntapaikat- ja alueet ovat olleet kaikkien kuntalaisten käytössä ja

17 17 Harrastuspaikat pidetään kunnossa. (1-5) 3,5. harrastuspaikat on pidetty kunnossa. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä. Kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja Liikuntatoimi TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot , ,53 60,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,27 47,7 Toimintakate/jäämä , ,74 44,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,84 68,6 Tilikauden yli-/alijäämä , ,58 48,1 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Urheilutalo , , Yhteensä Tuotekuvaus: Urheilutalon käyttötunti on liikuntasalin ja kuntosalin aukiolotunti. Urheilutalo on koulujen työaikana päivisin koulujen käytössä ja muuna aikana varattujen vuorojen mukaisesti seurojen, järjestöjen ja muiden toimijoiden käytössä. Kuntosali on avoinna h/pv ja liikuntasali on avoinna arkisin 14h /vrk. Tuotteistamaton toiminta: Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulo Netto Poistot t Liikuntatoimi NUORISOTOIMI Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluvat myös nuorten työpaja ja etsivän nuorisotyön hanke. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtävänkuvaan lisätään liikunnanohjausta. Nuorisotilaohjaaja vastaa nuorisotilojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuorisotilaohjaaja toimivat työparina ja tuottavat sekä nuoriso- ja liikuntatoimen palveluja. Vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja

18 18 (huom.sis. myös työpajan, projektit Nuorille tarjotaan hyvin toimivat nuorisotoimen lähipalvelut. Kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla järjestetään monipuolista toimintaa. Leiri- ja retkitoimintaa järjestetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiveiden mukaisesti. Yhteistyötä tehdään koulun, kotien, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Junnunuokkaritoimintaa 3-6-luokkalaisille ja avointa toimintaa alle 18-vuotiaille järjestetään kirkonkylässä ja Kuvansissa joka viikko. Te toja järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa. Retkiä järjestetään kolme vuodessa, yöleirejä yksi ja leiripäiviä 4-6. Verkostoyhteistyötä tehdään kerran kuukaudessa. Junnunuokkarit ovat toteutuneet melko hyvin kirkonkylässä ja Kuvansissa; kävijämäärät ovat olleet nousussa ja aukiolotunteja lisättiin Kuvansin osalta syksyllä. Kirkonkylän avoimien nuorisoiltojen kävijämäärät ovat olleet hlöä. Kuvansiin nuorisoiltoja ei ole järjestetty vähäisen kävijämäärän vuoksi, kuvansilaiset käyttävät mieluummin kirkonkylän tiloja. Te toja on järjestetty kerran kuukaudessa; mm. nyyttikestejä, elokuvailtoja ja kokkausta. Retkiä on tehty Megazoneen Jyväskylään ja Curlingpeleihin Rantasalmelle. Kesän leirit täyttyivät lähes täyteen ja palaute leireistä oli erinomaista. Päiväleiri muokattiin sääolosuhteiden vuoksi kirkonkylän nuorisotiloille. Työpajan asiakkaista yli puolet on alle 29- vuotiaita. Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikka löytyy 9 asiakkaalle. Mikäli asiakas ei kykene em. toimenpiteisiin, hänet saatetaan palvelujen piiriin. Koulu-/työkykyisyyden arviointi, koulutus- /työhakemuksen tekemisen opastus, työnhakutaitojen parantaminen ja työpaikkojen kartoittaminen. Alle 29-vuotiaiden osuus on suurempi kuin 50 %. Opiskelu-, työkokeilutai työpaikka löytynyt 9 asiakkaalle. Yhteistyötä eri tahojen kanssa on toteutettu nuokkarien, retkien ja tapahtumien osalta. Pajalaisia yhteensä 43, joista nuoria alle 29- vuotiaita 28 (65,12 %). Opiskelu-, työkokeilutai työpaikka on löytynyt kolmelle (3) nuorelle.

19 19 Jokainen ilmoitettu, apua tarvitseva nuori saatetaan etsivän nuorisotyön palvelujen piiriin. Kartoitetaan nuoren elämäntilanne. Ohjataan nuori hänelle parhaiten soveltuvan palvelun piiriin (esim. oppilaitokset, sosiaali- ja terveystoimi ja tepalvelut). Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä tilastoidaan tulleita ilmoituksia ja asiakkuuksia PARentohjelmiston avulla Elokuun loppuun mennessä etsivälle nuorisotyölle on ilmoitettu 37 nuoren tiedot. Ilmoitukset ovat tulleet suurimmaksi osaksi sosiaalitoimen kautta. Muita ilmoittaneita tahoja ovat olleet mm. nuori itse, toisen asteen oppilaitokset, puolustusvoimat ja terveydenhuolto. Starttipajatoimintaa käynnistellään syksyn aikana tarvittaessa. Riittämättämät henkilöresurssit (nuorisotoimi). Avoimien työpaikkojen ja työkokeilupaikkojen vähyys, asiakkaan terveydelliset rajoitteet ja asiakkaan oma heikko motivaatio (nuorten työpaja) Nuorisotoimi TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot , ,88 41,7 Toimintakulut , ,29 69,5 Toimintakate/jäämä , ,41 98,8 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Kk nuorisotila , , Kuvansin nuorisotila , , Yhteensä Tuotekuvaus: Kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilojen tuote on aukiolotunti. Nuorisotilojen aukiolotunti sisältää yksilö- ja ryhmäohjauksen ja valvonnan tilassa, johon nuoret voivat vapaa-ajallaan kokoontua erilaisten toimintojen ja harrastusten pariin. Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus- ja työvalmiuksien parantaminen ohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, työkokeilu- ja/tai työpaikan etsimisessä. Lisäksi työpaja tarjoaa kunnossapito-, kuljetus-, korjausompelu- ja siivouspalveluja kuntalaisille ja kunnan omille yksiköille.

20 Kunnan sakkomaksujen alentamiseksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä työpajalla kasvaa ja työpajaesimiehen tehtäviin liitetään kuntouttavaan työtoimintaan tulevien paikkojen etsiminen, sopimusten tekeminen, ohjaus ja seuranta kuntouttavan työtoiminnan aikana.. Lisääntyvää ohjauksen tarvetta resursoidaan palkkaamalla työpajaesimiehen työpariksi pajaohjaaja vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi palkkatuella palkataan työnsuunnittelija (ns. nokkamies ), jonka alaisuudessa on 4-6 kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa henkilöä. Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorten työpaja Työpaja II Yhteensä Perustelut: Työpajan esimiehen ja pajaohjaajan palkkaukseen haetaan valtionavustusta, talousarviossa tuloarvio Tunnusluvut: Työpaja/Laskutettava kunnossapito- jasiivoustyön tuntimäärä/viikko TP 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk 65 71, ,1 Nuorten työpaja ei siivoa vuonna 2014 kunnan kotihoidon alaisia ryhmäkoteja, joiden siivous budjettia tehtäessä laskettiin työpajan laskutettaviin tunteihin. Osa nuorten työpajan aiemmin tekemistä töistä on siirtynyt työpaja II:n hoidettavaksi. Nuorisotoimen projektit Etsivä nuorisotyö-hanke Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai jotka tarvitsevat tukea pysyäkseen tai kiinnittyäkseen tarjolla olevaan palveluun tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Etsivällä nuorisotyöllä voidaan parantaa nykyistä paremmin palvelujen saatavuutta niille nuorille, joilla ei ole riittävää omaa aloitekykyä hakeutua palvelujen piiriin. Vastuu henkilö: Erityisnuorisotyöntekijä Tuotteistamaton toiminta: Nuorisotoimi Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorisopalvelut Etsivä nuorisotyö-hanke KULTTUURITOIMI Kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuurilla on vahva asema kunnassa, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia vuosille ja toimintasuunnitelma vuosille ).

21 Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo, joka avattiin , museo täyttää kesällä vuotta. Juhlavuoden tapahtuman järjestämiseen on varattu määräraha museon talousarvioon. Joroinen on mukana lasten kulttuurikeskus Versossa. Verso on yhdentoista pohjois- ja etelä-savolaisen kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisalo-opiston alaisuudessa. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. 21 Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kuntalaisten sosiaalista pääomaa lisätään kulttuurin keinoin kulttuuritapahtumiin osallistuu 1000 kuntalaista. Toteutuneet tapahtumat (8/vuosi) Osallistujamäärät/tapahtuma Järjestetään Versoviikko kuljetus valtakunnalliseen veteraanijuhlaan Mikkeliin Itsenäisyysjuhla Joroisten Vekara Varkaus-tapahtuma Hilpeä Hämärä Kirjaston luentosarja Ostopalveluna Jorojaiset Museon 30- vuotistapahtuma Ajalla 1-8 on järjestetty Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Sinä ja minä perheen pienimmille 23.1., lasten teatterillinen taideviikko (Versoviikko) , Kajaanin kaupunginteatterin esitys Kiviä taskussa pääsääntöisesti koululaisille 19.3., Torpparit Joroisten historiassa (Martti Ikonen) kirjaston luentosarja 3.4., kuljetus veteraanipäivän valtakunnalliseen päätapahtumaan Mikkeliin 27.4., Vuoden Luontokuvat 2013-näyttely, Vekara- Varkaus festivaaliviikon Joroisten tapahtuma Sirkus Kehvoräimä - konsertti 12.6., Joroisten kuvataideyhdistys Taideparon Vuosinäyttely ja Karhulahden kotiseutumuseon 30- vuotissynttärit 2.8. Toteutuneita tapahtumia yhdeksän. Osallistujamäärä em. tapahtumiin 1305.

22 22 Järjestetyt tapahtumat eivät tavoita kuntalaisia Kulttuuritoimi TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot ,00-528,00 37,9 Toimintakulut , ,47 50,6 Toimintakate/jäämä , ,47 50,8 Poistot ja arvonalentumiset ,36 403,64 66,7 Tilikauden yli-/alijäämä , ,11 51,0 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Museon aukiolotunti , , Tuotekuvaus: Museon tuote = aukiolotunti, joka sisältää kesäajan aukiolon, erilliset teemapäivät ja vierailut sekä museo-opastuksen ja piha-alueiden hoitamisen. Museorakennusten korjaukset. Tuotteistamaton toiminta: Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Yleinen kulttuuritoimi SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN LASKUTETTAVAT Siv. ja vapaa-aikatoimen TP TA + Toteutuma 1-8 Poikkeama Käyttö% laskutettavat 2013 muutos kk Toimintatuotot , ,32 64,5 Toimintakulut , ,27 65,1 Toimintakate/jäämä ,05-165,05-26,0 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMILA YHTEENSÄ SIVISTYS- JA TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1- Poikkeama Käyttö% VAPAA-AIKATOIMIALA 8 kk Toimintatuotot , ,66 55,3 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,84 62,4 Toimintakate/jäämä , ,18 63,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,10 71,6 Tilikauden yli-/alijäämä , ,28 64,0

23 23

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Palvelukuvaus Lapuan kaupungin sivistyskeskuksen yleishallinto vastaa lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta,

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys

Kuntarakenneselvitys 1 Kuntarakenneselvitys Varkaus Heinävesi Joroinen - Leppävirta Sivistystoimen selvitystyöryhmän loppuraportti Sivistystoimen työryhmä Koulutoimenjohtaja Taisto Kainulainen, työryhmän puheenjohtaja, Leppävirta

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Joroisten kunta TALOUSARVIO 2012 1 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 2 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne.

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus 2. Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 3

Kunnanjohtajan katsaus 2. Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 3 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2010 1 VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 2 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 2016

KITTILÄN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 2016 KITTILÄN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 2016 SYKSY 2011 KITTILÄN KUNTA 2 ESIPUHE... 3 1. JOHDANTO... 5 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA KITTILÄN KUNNASSA... 6 2.1

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma RAUTALAMMIN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2015 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Sisältö 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA... 4 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA. Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA. Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki 29.8.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 KUNTIEN LÄHTÖKOHDAT JA STRATEGIAT...5 1.2 LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN TOTEUTUS...6 1.3 LASTEN JA

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 0 JUVAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 Perusturvalautakunta 12.3.2015 23 Kunnanhallitus 23.3.2015 76 Kunnanvaltuusto 30.3.2015 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 KINNULAN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 2 Sisällysluettelo KÄYTTÖTALOUSOSA... 3 1. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN... 3 1.1 KUNNANVALTUUSTO... 3 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 Sisällysluettelo Johdanto 1. Paimio ja Sauvo lasten ja nuorten kuntina 1.1 Lasten päivähoitopalvelut 1.2 Terveyspalvelut

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Keravan kaupunki Yhteistyöryhmä Lapset ja nuoret 1.2.2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman lähtökohtia... 2 2.1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sivistystyöryhmä Sisältö 1. Johdanto 3 2. Nykytilan kuvaus 3 3. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa 4 3.1. Visio 4 3.2. Perustehtävä 4 3.3. Toimintaa

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUS JA TOIMINTASUUNNITELMA

KIVIJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUS JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIO 2013 TALOUS JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2015 Kivijärven kunnan talousarvio 2013 Kivijärven kunta Y:\TALOUSARVIOT\TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013.odt Sisällysluettelo Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT...1

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 15-30.4. 20 15 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä

Lisätiedot