Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö"

Transkriptio

1 LIIKELAITOKSET

2 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai kuntayhtymäksi. Myös osuuskunta tai säätiö voi tulla ulkoisessa eriyttämisessä kysymykseen. Sisäinen eriytys jakaantuu kirjanpidollisiin ja laskennallisiin vaihtoehtoihin. Kirjanpidollinen eriytys voidaan tehdä joko kunnan liikelaitoksena tai muuna taseyksikkönä. Laskennallista eriytystä voidaan soveltaa kolmessa erityyppisessä tilanteessa: koko liiketoiminnan, kunnan liiketoiminnan osatoimintojen tai liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttämisenä. Valittava vaihtoehto riippuu liiketoiminnan luonteesta ja eriyttämissäännöksistä. Kunnan liiketoiminnan eriyttämisvaihtoehtoja kuvaa seuraava kaavio: Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot Ulkoistaminen Sisäinen eriyttäminen Yhtiö Kirjanpidollinen Laskennallinen Kuntayhtymä Kunnan liikelaitos Liiketoiminta laskennallisena kokonaisuutena Osuuskunta Muu taseyksikkö Liikelaitoksen osatoimintojen laskennallinen eriyttäminen Liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttäminen Kirjanpidollisesta eriyttämisestä kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen. Kirjanpidollinen eriyttäminen edellyttää yleisohjeen mukaan, että liikelaitos laatii soveltuvin osin kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Kunnan kirjanpidossa liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistetään kunnan muun tilinpäätöksen kanssa kunnan kokonaistilinpäätökseksi. Kirjanpidollisesti eriytetystä liiketoiminnasta käytetään kuntajaoston yleisohjeessa nimitystä kunnan liikelaitos. Kunnan liikelaitoksella on muita toimintayksiköitä itsenäisempi asema kunnan talousarviossa. Erityisesti tämä koskee investointien rahoitusta. Lisäksi kirjanpidollisesti eriytetylle liikelaitokselle usein asetetaan omat hallintoelimet kuten kuntalain 17.3 :n tarkoittama johtokunta ja toimitusjohtaja.

3 Liikelaitosten henkilöstömäärät: JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta Muutos : Jyväskylän Konsultit Jyconilta siirtyi 6 henkilöä Tilapalveluun ja 2 henkilöä siirtyi talouspalvelukeskukseen, +4 lisätty 2004 lukuun Muutos : Kaksi työntekijää vähenee vuoden 2006 alusta alkaen JYVÄSKYLÄN SEUDUN TYÖTERVEYS Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta lisätty 11 k-s shp TALOUS- JA HANKINTAPALVELUKESKUS Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta

4 ALTEK ALUETEKNIIKKA Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta lukuun on lisätty Jyconista tulleet +13 vakinaista htj luvut , itse ilm KYLÄN KATTAUS Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta : 215 henkilöä, 225 palkkaa saavaa esim. vuosilomasijaisuuksien vuoksi -> päällekkäisyyttä

5 Kunnan liikelaitos Jyväskylän Tilapalvelu Toiminnan kuvaus: Jyväskylän Tilapalvelu hankkii kaupungin ydinpalvelutuotannolle tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kilpailukykyiset kiinteistö- ja tilapalvelut sekä vastaa kaupungin omistamasta kiinteistö- ja tilaomaisuudesta, sen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut: Tulostavoitteena on +/- 0 eli tulot kattavat menot. Sisäisiä vuokria on korotettu 4 % (kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksin vuosinousu IV/2005 oli 6 %), jolla pyritään kattamaan kustannustason nousu. Sisäiset siivouskustannukset ovat viime vuoden tasolla. Ulkoiset vuokratulot pienenevät n. 12,7 % toteutuneiden sekä valmisteluvaiheessa olevien kiinteistömyyntien johdosta. Kiinteistöjen myyntitavoite on 1,5 Meuroa ja se perustuu laadittuun realisointiohjelmaan. Toimintamenot nousevat n. 2,86 % vuoden 2006 ennusteeseen verrattuna, mikä johtuu pääosin ulkoisten vuokramenojen kasvusta. Tämän aiheuttaa pääosin Cygnaeuslukion 7 kuukauden ulkoiset vuokrakustannukset. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Strategiset tavoitteet: 1. Tilaomaisuuden käytön kokonaistaloudellisuutta tehostetaan palveluverkkoja tiivistämällä yhteistyössä toimialojen kanssa seudullisesti. 2. Kaupungin omassa toiminnassa tarpeeton tai kannattamaton kiinteistö- ja tilaomaisuus realisoidaan. 3. Selkeytetään seudullista kiinteistöomistus- ja palvelurakennetta sekä tilahallintoa. Kehittämistavoitteet: 1. Etsitään keinoja toteuttaa investointien rahoitusta julkisen ja yksityisen toimijan kumppanuuden (JYK) avulla. 2. Selvitetään koulujen sisäilmaongelmien syyt ja havainnointikeinot sekä parhaat korjausratkaisut (Tekes/TKK-projekti). 3. Seudullisen kiinteistöyhtiön tai liikelaitoksen perustamisedellytykset selvitetään yhteisen kehitysprojektin avulla. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Kiinteistö- ja tilaomaisuutta realisoidaan valtuustokauden aikana 6,0 Meurolla, josta vuoden 2007 aikana 1,5 Meurolla (vuonna 2005 toteutui 1,758 Meuroa). 2. Kiinteistö- ja tilaomaisuutta vähennetään valtuustokauden aikana 10 % eli hum2, josta vuoden 2007 aikana vähennetään 25 % eli hum2 (vuonna 2005 toteutui hum2 vähennys). 3. Käyttäjien tyytyväisyys tiloihin ja palveluihin nousee 3,5 pisteeseen (vuonna 2005 toteutui 3,49 p. ).

6 Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) Taloudellinen näkökulma: TP TA TA Muutos % Tulos-% ,0 0,00 Toimintakate-% ,0 0,00 Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) ,0 0,00 Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % ,0 0,00 Ohj.kunn.pito+peruskorjaus, /hum2/kk 3,53 3,52 3,80 0,3 0,08 Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 10,50 8,25 7,25-1,0-0,12 Ulkoisen toimitilavuokrauksen käyttökate, % ,0 0,00 Ulkoisen toimitilavuokrauksen sipo-% 7,21 5,50 5,50 0,0 0,00 Tila- ja kiinteistöpalvelut, /hum2/v. 33,72 32,25 35,90 3,7 0,11 Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p. 3,49 3,50 3,50 0,0 0,00 Prosessinäkökulma: Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as 3,61 3,95 3,90-0,1-0,01 Korjausvelka, % (tavoite 75 % jälleenhankintahinnasta) 8,7 7,0 8,0 1,0 0,14 Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% ,0 0,00 Huoltokirja käytössä, % ,0 0,18 Lämpöenergian kulutus, kwh/m3 43,4 41,8 41,8 0,0 0,00 Vajaakäyttöaste, % 3,52 3,27 2,81-0,46-0,14 *) Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö ,0 0,00 Koulutuksen ja kehitt. osuus/henkilöstökulut,% 2, ,0 0,00 Työtyytyväisyys, piste 2,83 3,10 3,10 0,0 0,00 VOLYYMITIETOJA Omat rakennukset (hum2) ,05 Osakehuoneistot (hum2) ,04 Ulkoa vuokratut tilat (hum2) ,47 Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) ,61 Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) ,49 Vapaat tilat (hum2) ,91 Väistötilat (hum2) ,21 Huoneala (hum2)/asukas 4,48 4,83 4,56 0-5,59 Henkilöstömäärä ,09 *) Tilatehokkuusmittari otetaan käyttöön SAP:n käyttöönoton jälkeen

7 Tuloslaskelma (1 000 ) TP TPE TA Muutos % Vuokratulot hallintokunnilta , , , ,8 5,14 Uimahallin ja Hipposhallin pääomavuokra 0, , ,1 94,1 4,00 Siivouskorvaukset hallintokunnilta 3 951, , ,0-33,0-0,83 Markkinavuokrat 3 071, , ,0-350,0-12,73 Muut tuotot 605,6 500,0 587,1 87,1 17,42 Liikevaihto , , , ,0 3,24 Henkilöstökulut , , ,0 18,0 1,59 Palvelujen ostot , , ,0 98,0 0,90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,0 100,0 3,23 Vuokrakulut , , ,0 350,0 8,54 Muut kulut -779,7-890,0-900,0 10,0 1,12 Toimintakulut , , ,0 576,0 2,86 Poistot , , ,0 400,0 5,80 Liikeylijäämä (-alijäämä) 8 757, , ,0 202,0 2,15 Muut rahoitustuotot ja -kulut 4,5 2,0 0,0-2,0-100,00 Korvaus peruspääomasta , , ,0 200,0 2,13 Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä 62,7 0,0 0,0 0,0 0,00 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä 62,7 0,0 0,0 0,0 0,00 Rahoituslaskelma (1 000 ) TP TPE TA Muutos % Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 8 757, , ,0 202,0 2,15 Poistot ja arvonalentumiset 6 239, , ,0 400,0 5,80 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,0 202,0 2,15 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät -146,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Tulorahoitus 6 155, , ,0 400,0 5,80 Käyttöomaisuusinvestoinnit , , ,0-645,0-4,40 Käyttöomaisuuden ostot ,5 0,0 0,0 0,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin -59,4 0,0 0,0 0,0 0,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot , , ,0 0,0 0,00 Nettoinvestoinnit , , ,0-645,0-4,91 Nettokassavirta , , , ,0-16,73 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset 7 027, , , ,0-13,49 Muut maksuvalmiuden muutokset 246,1 Rahoituksen nettokassavirta 7 273, , , ,0-13,49 Kassavarojen muutos 623, , ,0 0,0 0,00

8 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE (1 000 ) Liikevaihto , , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,0 Poistot , , , , ,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) 9 600, , , , ,0 Korkotuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Peruspääoman tuotto , , , , ,0 Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden yli-/alijäämä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 9 600, , , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset 7 300, , , , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut tulorahoituksen korjauserät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoitus 7 300, , , , ,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit , , , , ,0 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,0 0,0-300,0-300,0-300,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,0-200,0-200,0-200,0 Investoinnit (netto) , , , , ,0 Nettokassavirta , , , , ,0 Peruspääoman lisäys 6 700, , , , ,0 Kassavarojen muutos 1 500, ,0 500,0 500,0 500,0

9 Kunnan liikelaitos Jyväskylän Seudun Työterveys Toiminnan kuvaus: Jyväskylän Seudun Työterveys tuottaa työterveyspalveluja sopimusten piirissä oleville ja työterveyshuoltoon ilmoittautuville Jyväskylän kaupungissa ja Jyväskylän seudulla toimiville yrityksille, yhteisöille ja yrittäjille. Työterveyshuollon toiminnan tavoite on työpaikkojen, työyhteisöjen ja työssäkäyvän väestön terveyden edistäminen ja työhön liittyvien terveyden haittojen ehkäiseminen. Jyväskylän Seudun Työterveyden palvelujen piirissä on yli henkilöasiakasta ja yli 782 yritysasiakasta. Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelut on järjestetty noin henkilöasiakkaalle ja 351 yritykselle. Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut: Talousarvion tavoitteena on 0 tulos. Tulot muodostuvat työterveyshuoltopalveluiden myynnistä Asiantuntijapalveluiden hinnoitteluun ei vuodelle 2007 tehdä muutoksia. Palveluvalikoimaan on rakennettu asiakkaiden tarpeita vastaten uusia ryhmämuotoisia palvelutuotteita, joita markkinoidaan sopimusten piirissä oleville yrityksille. Laboratorio- ja röntgenpalveluihin tehdään kustannusten nousua vastaavat korotukset. Samoin toimenpidemaksuja korotetaan lääke- ja hoitotarvikekustannusten nousua vastaavasti. Liikevaihtotavoitteen saavuttamiseksi tiimeissä seurataan ammattiryhmille asetettujen liikevaihtotavoitteiden toteutumista kuukausittain. Samoin edelleen tehostetaan palveluiden toteutuksen mukaista kirjaamista laskutusjärjestelmään. Menojen kasvussa keskeisimpänä muutoksena näkyy ostopalveluiden ja atk- ja ohjelmistopalveluiden kustannusten nousu. Myös Hannikaisenkadun tilojen korjaus- ja saneeraushankkeeseen liittyvät muutokset näkyvät mm. kalustohankinnoissa. Hannikaisenkadun tilojen korjaus- ja saneeraushanke hankaloittaa toimintaa koko vuoden 2007 ajan. Se tulee vaikeuttamaan tulostavoitteen saavuttamista, koska toimimme nykyisissä tiloissa remontin keskellä. Strategiset tavoitteet: Jyväskylän Seudun Työterveyden tavoitteena on kehittyä seudullisesti toimivaksi työterveyshuoltopalveluja tuottavaksi liikelaitokseksi. Neuvottelut Palokan kansanterveystyön kuntayhtymän työterveyshuollon ja Jyväskylän Seudun Työterveyden toimintojen yhdistämiseksi jatkuvat, tavoitteena on toiminnan käynnistäminen 2008 alusta lähtien. Toiminnan painopistealueita ovat kunnallisten palveluiden työterveyshuolto, yhteiskunnallisten yritysten ja palvelusektorin työterveyshuolto ja pienyritysten työterveyshuolto. Toiminta keskittyy työterveyshuollon asiantuntijapalvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja tarjontaan, sen perustana ovat pitkät asiakassuhteet ja niiden tuoma asiantuntemus. Keskeinen toiminnan haaste on pientyöpaikkojen työterveyshuollon toimintamallin kehittäminen.

10 Kehittämistavoitteet: Asiakkaiden näkökulmasta keskeisimmät kehittämistavoitteet ovat asiakasvastaanottotoiminnan kehittäminen ja yritysasiakkaan palveluprosessin kehittäminen. Kehitystyö on käynnistynyt v.2006 ja jatkuu edelleen Asiakasvastaanottotoimintaa kehitetään siten, että toiminnallinen tavoite saavutetaan ja että asiakas ohjautuu juuri sille asiantuntijalle, jonka palveluista hän saa parhaan avun. Toiminnan näkökulmasta tavoitteena on toimintaprosessien yhtenäistäminen ja toiminnan suuntaaminen niihin toimenpiteisiin, jotka parhaiten tukevat työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia ja jotka lähtevät asiakasyrityksen tarpeista. Tämä edellyttää yritystyöskentelyssä konsultatiivisen työotteen sekä palvelujen asiakaslähtöisen markkinoinnin kehittämistä, johon suunnataan koulutus- ja kehittämishanke Balentor Oy:n kanssa yhteistyössä. Toinen keskeinen tavoite on henkilöstöresurssien analysointi ja käytön optimointi. Sen perustana on organisaation kasvu ja toiminnan laajentuminen sekä odotettavissa olevat työeläkeiän täyttymiseen liittyvät henkilöstömuutokset. Henkilöstösuunnittelussa nämä muutokset ja tulevat toiminnan tarpeet otetaan huomioon ja huolehditaan toiminnan kannalta järkevästä ja tasapuolisesta työnjaosta sekä henkilöstön osaamisen hyödyntämisestä. Talouden näkökulmasta keskeinen kehittämistavoite on talouden tasapainon saavuttaminen. Sen lähtökohtana on, että henkilöstö sitoutuu ammattiryhmittäin asetettuihin tulostavoitteisiin. Yritysasiakkaan palveluprosessin kehittämisessä tavoitteena on yritysasiakkaan tyytyväisyys palveluiden saatavuuteen, määrään ja laatuun ja sitä seurataan yrityksille suunnattavalla asiakaskyselyllä. Vertailun parantamiseksi pyritään yhteistyössä TietoEnatorin kanssa kehittämään Effica-raportointijärjestelmää. Tavoitteena on tuottaa yrityksille tietoa palvelujen kustannuksista, osuvuudesta ja oman toiminnan suuntaamiseksi tietoa palvelun kannattavuudesta. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Kiireellistä apua tarvitseva asiakas saa ajan samalle päivälle ja ei kiireellistä apua tarvitseva saa ajan kahden viikon kuluessa. 2. Yritysasiakkaiden palvelun arvioinnissa asiakastyytyväisyyden tulostavoite 3,50. TUNNUSLUVUT TP2005 TA 2006 TA 2007 Muutos % Vaikuttavuusnäkökulma: Asiakaskäyntien lukumäärä ,8% Terveydenhoitajien terveydenhoitokäynni , 0% Lääkäreiden terveydenhoitokäynnit ,9% Terveydenhoitajien sairaanhoitokäynnit , 0% Lääkäreiden sairaanhoitokäynnit ,8% Psykologien asiakaskäynnit ,1% Fysioterapeuttien asiakaskäynnit , 0% Työpaikkatoimintojen lukumäärä ,7% HENKILÖSTÖ henkilöstön määrän kehitys TILAT bruttoneliöiden kehitys

11 Taloudelliset tavoitteet: TULOSLASKELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Liikevaihto 2 926, , ,2 138,5 4,7 % Työterveyshuollon maksut 2 926, , ,5 137,8 4,6 % Muut myyntituotot 0,0 0,0 0,7 0,7 100,0 % Liiketoiminnan muut tuotot 9,8 3,6 9,7 6,1 169,4 % Materiaalit ja palvelut -526,7-624,8-738,5-113,7 18,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -98,3-118,5-127,4-8,9 7,5 % Palvelujen ostot -428,4-506,3-611,1-104,8 20,7 % Henkilöstökulut , , ,2-51,6 2,4 % Vuokrakulut -193,3-208,5-194,0 14,5-7,0 % Liiketoiminnan muut kulut -5,3-5,4-5,7-0,3 5,6 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 158,5 0,0-6,5-6,5 100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 6,2 0,0 6,5 6,5 100,0 % Muut rahoitustuotot 6,2 0,0 6,5 6,5 100,0 % Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Yli(ali)jäämä ennen varauksia 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Ylijäämä (alijäämä) (sitova) 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 158,5 0,0-6,5-6,5 100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 6,2 0,0 6,5 6,5 0,0 % Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutokset m -36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkoje 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan nettokassavirta 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kassavarojen muutos 195,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1000 ) Liikevaihto 3 105, , , , ,3 Toimintakulut , , , , ,3 Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liikeyljäämä (-alijäämä) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Kunnan liikelaitos Talous- ja hankintapalvelukeskus Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut: Talous- ja hankintapalvelukeskus aloitti toimintansa nettoyksikkönä vuodesta 2005 lukien. Vuoden 2007 alusta lukien talous- ja hankintapalvelukeskus muutetaan liikelaitokseksi, joka tarjoaa palveluja seudun muille kunnille. Talous- ja hankintapalvelukeskus tuottaa talouden (rahoitus, kirjanpito, osto- ja myyntilaskut), hankinnan ja palkanlaskennan operatiiviset palvelut, jotka ovat tuotteistettu ja hinnoiteltu. Hinnoittelu on pääosin suoriteperusteista. Talous- ja hankintapalvelukeskuksen veloitukset vuodelle 2007 säilyvät vuoden 2006 tasolla. Hinnoitteluperiaatteiden muutos aiheuttaa asiakaskohtaisissa veloituksissa muutoksia, mutta palvelukeskuksen kokonaisveloitus ei nouse. Talous- ja hankintapalvelukeskuksen strategian mukaisesti sen toiminnan edellytetään tehostuvan vuoden 2008 loppuun mennessä 15 htv. Vuoden 2006 aikana tehostuminen on käynnistynyt ja siitä saavutettujen henkilöstösäästöjen (5 htv) avulla pystytään säilyttämään hintataso samana huolimatta merkittävästi kohonneista järjestelmäkustannuksista (poistot). Vuonna 2007 tehostumista odotetaan tapahtuvan 4 htv. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Toiminta-ajatus: Talous- ja hankintapalvelukeskus tuottaa kilpailukykyisiä talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalveluita asiakaslähtöisesti nykyaikaisin välinein ja menetelmin Jyväskylän kaupungin toimialojen keskittyessä ydintoimintoihin. Strategiset tavoitteet: Vuonna 2010 talous- ja hankintapalvelukeskus on halutuin yhteistyökumppani Jyväskylän seudun verkostokaupungin talouspalveluiden tuottajana. Palvelutavoitteet: 1. Tuottaa palveluita tehokkaasti ja taloudellisesti. 2. Tuottaa palvelut sovittujen kriteerien mukaisesti ja asiakaslähtöisesti, jolloin asiakas voi keskittyä ydintoimintoihinsa. 3. Tuottaa oikeaa, riittävän jalostettua ja ajantasaista tietoa. 4. Henkilöstö on motivoitunut hoitamaan tehtävänsä. 5. Oikeat henkilöt oikeilla paikoilla, eri positiot vaativat erilaista osaamista. Henkilöstön osaaminen kartoitetaan ja sitä kehitetään. 6. Suunnitellaan tehokkaat prosessit ottaen huomioon optimaalinen työnjako ja yhtenäiset toimintatavat. 7. Toimintaa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja seurataan yleistä taloushallinnon kehitystä tehokkuuden ylläpitämiseksi. 8. Tavoitteena on aloittaa neuvottelut verkostokaupungin kuntien kanssa palveluiden tuottamiseksi myös seudun muille kunnille.

13 Taloudelliset tavoitteet: TULOSLASKELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Liikevaihto 1 127, , ,9-36,5-0,9 % Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Materiaalit ja palvelut -391, , ,9-168,6 16,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -68,7-38,5-43,4-4,9 12,7 % Palvelujen ostot -322,6-990, ,5-163,7 16,5 % Henkilöstökulut , , ,7 133,0-5,2 % Vuokrakulut -83,0-199,5-177,9 21,6-10,8 % Liiketoiminnan muut kulut -18,5-97,9-47,4 50,5-51,5 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Yli(ali)jäämä ennen sat.eriä ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Ylijäämä (alijäämä) (sitova) ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan kassavirta Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut maksuvalmiuden muutokse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan nettokassavirt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kassavarojen muutos ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 %

14 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia er Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Kassavarojen muutos TUNNUSLUVUT TP 2005 TPE 2006 TA 2007 Muutos Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) euroa % Taloudellinen näkökulma Kustannukset euroa/htv ,4 10,4 % Henkilöstömenot/kokonaismenot 80,3 % 66,0 % 63,5 % 0,0-3,8 % Atk-menot/kokonaismenot 5,46 % 15,2 % 19,9 % 0,0 30,6 % Asiakasnäkökulma asiakastyytyväisyyskysely (1-5) 4 4 0,0 0,0 % Prosessinäkökulma Tapahtumat / HTV Ostolaskujen määrä / htv Laskujen määrä / htv Käsiteltävät palkkatapahtumat / htv Henkilöstönäkökulma Koulutus- ja kehittämispäivät / hlö 2 2 0,0 0,0 % Työtyytyväisyyskysely (1-5) 4 4 0,0 0,0 % VOLYYMITIETOA Ostolaskujen lkm ,0 0,0 % Matkalaskujen lkm ,0 0,0 % Myyntilaskujen lkm ,0 0,0 % Palkkatapahtumien lkm ,0 0,0 % Henkilöstömäärä 66,0 66,0 60,0-6,0-9,1 % Henkilötyövuodet 53,0 63,6 57,6-6,0-9,4 % Tilaneliöt 1 948, , ,5 0,0 0,0 % Tilavuokrat (1000 eur) 83,0 199,5 177,9-21,6-10,8 %

15 Kunnan liikelaitos Altek Aluetekniikka Toiminta-ajatus: Altek Aluetekniikka tuottaa Jyväskylän kaupungin liiketoimintatoimialaan kuuluvana liikelaitoksena pääasiassa yhdyskuntatekniikan sekä viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita, korjaamo-, kuljetus- ja teräsrakennepalveluita, sekä maa- ja kiviainespalveluita, ja maastomittauksen tehtäviä. Lisäksi Altek vastaa Jyväskylän kaupungin autokeskuksen toiminnasta. Strategiset tavoitteet: 1. Altek Aluetekniikan menestyminen liikelaitoksena. 2. Konserniyhteistyön lisääminen. 3. Seudullisen verkostoyhteistyön lisääminen. Kehittämistavoitteet: 1. Hoito- ja kunnossapitosopimusten täyttäminen sovittuun laatutasoon: toimenpideajat laatutaso. 2. Kustannustehokkuuden lisääminen: työkuntatoiminnan piirissä olevien määrän lisääminen oman kone- ja kuljetuskaluston käyttöasteen nostaminen. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen 100 %. Rakentamisen työohjelmasta seurataan noin 30 nimetyn yli euron hankkeen toteutumista (kyseiset hankkeet käsittävät noin 95 % rakentamisen liikevaihdosta). 2. Liikevaihtotavoite euroa/henkilötyövuosi. Taloudellinen tavoite: Altek Aluetekniikan toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja liikelaitos rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa toiminnasta saatavilla tuloilla. Investointien perustelut: Investointi- ja poistosuunnitelman mukaisesti hankitaan kone- ja kuljetuskalustoa sekä muita toiminnassa tarvittavia laitteita. Tavoitteena on toimintaan soveltuva kalusto, jolla alennetaan käyttö- ja korjauskustannuksia sekä nostetaan työn tuottavuutta ja kaluston käyttöastetta. Sopimushinnat: Korjaamotoimintojen ulkoistamisesta arvioitujen säästöjen, noin euroa, kustannusvaikutus on sovittu käytettäväksi katu- ja puisto-osaston ylläpitosopimusten hintojen alentamiseen edellyttäen, että korjaamotoimintojen ulkoistaminen toteutuu. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

16 TP 2005 TAM 2006 TA 2007 Muutos TUNNUSLUVUT (Balance Scorecard) % Vaikuttavuus Asiakaskyselyt Rakentamispalvelut ei mitattu 4,18 4,20 0,0 0,5 % Tukipalvelut ei mitattu 4,00 4,00 0,0 0,0 % Resurssit ja talous Liikevaihto /vak. hlö (1.000 e) 89,4 80,9 90,7 9,8 12,1 % Henk.kust / kokonaiskust. % 48,6 51,60 48,0-3,6-7,0 % Osaaminen ja uudistuminen Koulutuspäivät / hlö 2,00 5,00 2,50-2,5-50,0 % Aloitteet kpl/vuosi 10,00 6,00 6,00 0,0 0,0 % Prosessit ja rakenteet Laatuvirhekust. /vuosi ,0 0,0 % Auditoinnit kpl/vuosi 3,00 6,00 0,00-6,0-100,0 % Oman kaluston käyttöaste % ,0 0,0 % VOLYYMITIEDOT Liikevaihto (1 000 e) , , ,0-10,6-0,1 % - Talous ja hallinto 23,5 27,4 22,0-5,4-19,7 % - Rakentamispalvelut 7 919, ,3 7256,3 30,0 0,4 % - Alueiden hoito 6 006, ,0 5449,1-6,9-0,1 % - Maa- ja kiviainestoimi 1 611, ,6 1466,6 0,0 0,0 % - Varikkotoiminta 418,8 379,5 408,0 28,5 7,5 % - Autokeskus 452, ,0-20,0-4,6 % - Maastomittaus 390,5 441,8 405,0-36,8-8,3 % Henkilömäärä, vak ,0-7,3 % - Rakentamispalvelut ,0-20,8 % - Alueiden hoito ,0-2,0 % - Maa- ja kiviainestoimi ,0 50,0 % - Varikkotoiminta ,0-5,1 % - Autokeskus ,0 0,0 % - Hallinto ,0 0,0 % - Maastomittaus ,0 0,0 % Osa-aikaeläkkeellä, henk ,0 100,0 % Toimi- ja tuotantotilat, m ,0 0,0 % Tuotantosopimukset Alueiden hoitosopimus /vuosi ,0 2,6 % Kiinteistönhoito/pihat /vuosi ,0 20,8 %

17 TULOSLASKELMA TP 2005 TAM 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Liikevaihto , , ,0-10,6-0,1 % Materiaalit ja palvelut , , ,7-553,3 9,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,3-340,8 15,6 % Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -450,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Palvelujen ostot , , ,4-212,5 5,4 % Henkilöstökulut , , ,8 266,5-3,6 % Poistot ja arvonalentumat Suunnitelman mukaiset poistot -484,2-534,0-526,0 8,0-1,5 % Liiketoiminnan muut kulut -966,0-983,9-994,5-10,6 1,1 % Liikeylijäämä 1 071,9 300,0 0,0-300,0-100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -25,2-60,0 0,0 60,0 0,0 % Ylijäämä ennen varauksia 1 046,7 240,0 0,0-240,0-100,0 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tilikauden ylijäämä 1 046,7 240,0 0,0-240,0-100,0 % RAHOITUSLASKELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Varsinaisen toiminnan kassavirta Tulorahoitus 1 560,9 774,0 526,0-248,0-32,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 071,9 300,0 0,0-300,0-100,0 % Poistot ja arvonalentumiset 484,2 534,0 526,0-8,0-1,5 % Rahoitustuotot ja -kulut -25,2-60,0 0,0 60,0-100,0 % Muut tulorahoituksen korjauserät 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Investoinnit 455,8 440,0 400,0-40,0-9,1 % Käyttöomaisuusinvestoinnit 455,8 440,0 400,0-40,0-9,1 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 1 105,1 334,0 126,0-208,0-62,3 %

18 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TA 2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 TS 2011 Liikevaihto , , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,0 Poistot -526,0-545,0-565,0-586,0-606,0 Liikeylijäämä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta TP 2005 TA2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 TS 2011 Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -1270, Lainakannan muutokset -1270, Muut maksuvalmiuden muutokset 645, Rahoitustoiminnan nettokassavirt -625,7 Kassavarojen muutos 479,

19 Kunnan liikelaitos Kylän Kattaus Toiminnan kuvaus: Kylän Kattaus huolehtii pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisten asiakkaiden hyvinvoinnista tarjoamalla ravitsevia asiakassegmenttien mukaisia ruokapalveluja. Toimintaa tehostamalla ja asiakkaan valintoja ohjaamalla vaikutetaan taloudelliseen ruokapalvelun käytännön toteutukseen. Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Toiminta-ajatus: Kilpailukykyistä ruokapalvelua asiakkaiden tarpeisiin. Strategiset tavoitteet: Kylän Kattauksen kilpailukyky varmistetaan toimimalla asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti omistajapolitiikan linjausten mukaisesti seudulliset yhteistyömahdollisuudet hyödyntäen. Kehittämistavoitteet: 1) Kylän Kattauksen toimintaa linjataan seudulliset yhteistyömahdollisuudet huomioiden 2) Henkilöstön työkykyyn ja työssä jaksamiseen vaikutetaan eri tahojen kanssa yhteistyössä siten, että sairaus poissaolojen määrä vähenee 2 %:lla 3) Tehokkaan ruokatuotannon ja toimitusvarmuuden takaamiseksi tarkistetaan tilojen ja laitteiden ajanmukaisuus 4) Henkilöstön ammattitaitoa päivitetään ja täydennetään seudullista koulutussuunnitelmaa toteuttaen. Tavoitteeksi asetetaan 22 tuntia koulutusta /työntekijä. Toiminnalliset tavoitteet: 1) Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain kaikille asiakasryhmille ja organisaatioasiakkaille suunnatuilla asiakaskyselyillä. Tavoitetta mitataan asiakaspalautteella. Tavoitearvot määritellään tulosaluekohtaisesti. Vuodelle 2007 asetetut tavoitteet: päivähoito 2,5 ja kouluruokailu 2,4 ja vanhusten ja sairaalanruokapalvelussa 2,25. 2) Toiminnan tehostaminen Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2005 toteuma oli euroa/htv Tavoite vuodelle 2007 : euroa/ htv. Taloudellinen tavoite: Kylän Kattauksen toiminta kattaa tuloillaan sekä menonsa että kehittämiskulunsa. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

20 TULOSLASKELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Liikevaihto , , ,0 597,0 6,5 % Materiaalit ja palvelut , , ,0-150,0 4,4 % Henkilöstökulut , , ,0-410,0 8,3 % Liiketoiminnan muut kulut -877,0-852,0-889,0-37,0 4,3 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Yli(ali)jäämä ennen sat.eriä 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Ylijäämä (alijäämä) (sitova) 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokse 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan nettokassavirt 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kassavarojen muutos 509,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos

21 TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos Tilaneliöt % Johto ja hallinto 208,0 208,0 208,0 0,0 0,0 % Palvelutuotanto 6 232, , ,0-209,0-3,5 % Kylän kattaus yhteensä 6 440, , ,0-209,0-3,4 % Tilavuokrat (1 000 euroa) Johto ja hallinto 24,2 24,7 25,3 0,6 2,4 % Palvelutuotanto 837,2 805,3 851,5 46,2 5,7 % Kylän kattaus yhteensä 861,4 830,0 876,8 46,8 5,6 % TUNNUSLUVUT TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos % Talous Liikevaihto/henkilötyövuosi, euroa ,6 % Asiakas Asiakastyytyväisyys Päiväkotiruokailu 2,4 2,5 0,1 4,2 % Kouluruokailu 2,4 2,4 0,0 0,0 % Vanhus- ja sairaalaruokailu 2,15 2,25 0,1 4,7 % Toiminta Aterioita/vuosi kpl Päiväkotiruokailu ,2 % Kouluruokailu ,7 % Vanhus- ja sairaalaruokailu ,9 % Muu ruokapalvelu ,0 % Toimipisteitä: Päiväkotiruokailu ,0 % Kouluruokailu ,7 % Vanhu- ja sairaalaruokailu ,0 % Keskuskeittiöt ,0 % Toimituspisteet Henkilöstö Koulutus/tuntia/henkilö 23,0 20,0 22,0 2,0 10,0 % Työtyytyväisyys 3,9 3,9 4,0 0,1 2,6 % Sairauslomapäivät/henkilö 13,0 12,6 12,3-0,3-2,4 % Voimavarat: Henkilötyövuodet 165,3 172,8 157,7-15,1-8,7 % Toimitilat, m , , ,0-209,0-3,4 % VOLYYMITIEDOT TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos % Liikevaihto (1 000 euroa) ,5 % Päiväkotiruokailu ,2 % Kouluruokailu ,3 % Vanhus- ja sairaalaruokailu ,2 % Muu ruokapalvelu ,8 %

22 Kunnan liikelaitos Keski-Suomen pelastuslaitos Toiminta-ajatus: Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista apua onnettomuustilanteissa kaikissa olosuhteissa. Visio 2008: Turvallinen Keski-Suomi, onnettomuusriskinsä hallitseva maakunta. Strategiset tavoitteet 1. Pelastustoimen perustehtävä on onnettomuuksien ehkäisy. Keskittämällä hallinnolliset tehtävät, taloudenhoito, hankinnat ja erityisosaaminen vapautuu henkilöstöä toimialan perustehtävän hoitamiseen palotarkastuksiin, valistukseen, neuvontaan ja turvallisuussuunnitteluun. 2. Onnettomuuksien määrä laskee, palokuolemat vähenevät ja palovahinkojen korvausmäärät pienenevät. 3. Asiakasta lähellä oleva palvelujärjestelmä kattaa koko maakunnan riskialueiden edellyttämällä tavalla ja riittävän ammattitaitoisesti. Ympäristöonnettomuuksien torjunta ja kulttuurihistoriallisten arvojen suojaaminen ovat tärkeitä osia pelastustoimesta. 4. Keski-Suomen pelastuslaitoksen ja alueen kuntien yhteistyö varautumisen ja väestönsuojelun osalta kehittyy toimivaksi järjestelmäksi palvelutasopäätöksen voimassa oloaikana. Toiminnalliset tavoitteet: Pelastuslaitoksen toiminta-alueen palvelutasosta päätettiin Palvelutasopäätös on voimassa vuodet Päätöksessä linjattiin tulevien vuosien toiminnan tavoitteet. Palvelutasopäätös perustuu koko toiminta-alueen kattavaan riskikartoitukseen, joka laadittiin sisäasiainministeriön ohjeiden mukaisesti. Palvelutasopäätöksen mukaisesti esitetään vahvistettavan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden osalta siirrytään sisäiseen kuukausittain tapahtuvaan seurantaan ja raportointiin. 1. Onnettomuuksien ehkäisy: Pelastuslaitos suorittaa palotarkastuksen kaikissa erityiskohteissa vuosittain, sekä asuinrakennuksissa ja niihin verrattavissa kohteissa sekä muissa kohteissa palvelutasopäätöksessä päätettävällä tavalla. Osallistutaan rakennuslupien käsittelyyn ja tarkastuksiin rakennusvalvontaviranomaisten kanssa palvelutasopäätöksessä päätetyllä tavalla. Annetaan lausunnot vaarallisten aineiden käyttöön ja varastointiin liittyvissä asioissa sekä tehdään tarvittavat tarkastukset. Annetaan valistusta ja kohdennettua neuvontaa 10% ( ihmistä) koko maakunnan väestöstä. Valvotaan, että pelastussuunnitelma on laadittu niissä kohteissa, joilla on suunnitelman laadintavelvollisuus. Tavoite 1: Palotarkastukset suoritetaan 100%:sti pt-päätöksen mukaisesti. Tavoite 2: Valistusta ja neuvontaa annetaan 10 % maakunnan väestöstä. Tavoite 3: Pelastussuunnitelmien valmistumistaso on 90 %.

23 2. Pelastustoiminta: Sammutus- ja pelastustehtävien hoitaminen järjestetään siten, että aina hälytetään lähin palokunta ja lähimmät avustavat palokunnat. Operatiivista toimintaa johtaa lähin johtaja ja tilanteen niin vaatiessa seuraavan johtoportaan lähin johtaja. Palokuntien ja johtajien toimintavalmiusaikoja seurataan prontotietojärjestelmän antamien tietojen perusteella. Pelastustoiminnan valmiudesta on päätetty palvelutasopäätöksessä. Tavoite 4: Kaikki kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskialueille päätetyssä ajassa. 3. Väestönsuojelu: Keski-Suomen poikkeusolojen muodostelmat uudistetaan siten, että ne nykyistä tehokkaammin ovat Keski-Suomen alueen käytettävissä. Kaikki tarkastusvuorossa olevat väestönsuojat tarkastetaan. Luodaan yhdessä muiden vastuutahojen kanssa väestönsuojelua ja poikkeusolojen varautumista varten kiinteä verkosto, missä eri tahojen vastuut ja tehtävät on selkeästi määritelty.. Tavoite 5: Kaikki väestönsuojat tarkastetaan 10-vuotiskierron mukaisesti. 4. Sairaankuljetus: Pelastuslaitos hoitaa sopimuksiin perustuen kaikki kunnalle kuuluvat sairaankuljetukset Jyväskylässä, Keuruulla, Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Äänekoskella. Tavoite 6: Sairaankuljetuksen valmiutta seurataan toimintavalmiusaikojen perusteella. Taloudelliset tavoitteet: Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminta on pitkällä aikavälillä Keski-Suomen kunnille taloudellisesti tuloksellista. Kustannustenjaossa siirrytään asteittain nykykustannusten suhteellisesta jaosta asukaslukuperusteiseen jakoon vuonna Perustelut: Palkkojen korotuksena on otettu huomioon 1,4 %. Talousarvion laadintaohjeissa sosiaalikustannuksia budjetoidaan 31,76 %. Tähän sisältyy eläkemenoperusteisia maksuja 7,0%. Eläkemenoperusteisen maksun jakoperustetta on muutettu siten, että koko maksussa olevan eläkkeen sijasta jakoperusteena on vain mennessä kertynyt ja yhteen sovitettu eläkeosuus. Tältä pohjalta pelastustoimelle on arvioitu euroa ja Jyväskylän sairaankuljetukselle euroa eläkemenoperusteisia maksuja. Längelmäen yhdistymisestä Jämsään on arvioitu tulevan lisää vuokrakustannuksia euroa ja VPK:n palkkakustannuksia n euroa. Asiakaspalvelujen ostoon on varattu euroa. Vuokrat tulevat olemaan euroa. Ensivaste on suunniteltu laskutettavaksi kunnilta erikseen toteutuneiden hälytysten mukaan 100 euroa /hälytys. Ensivasteen tuloina on otettu huomioon euroa. Pelastuslaitos investoi poistojen määrällä. Talousarviossa poistoja on euroa, tästä pelastustoimen osuus euroa. Pelastuslautakunta päättää erikseen investointien määrästä.

24 Pelastuslaitos hankki aloittaessaan kaluston kunnilta viiden vuoden lainalla ja poistoajalla. Tämä 3,2 milj. euron kalusto tulee poistettua vuoden 2008 lopussa. Sen jälkeen laitoksen poistot pienenevät nykyisestään. Nettoinvestoinnit ovat olleet euroa vuodessa ja tästä syystä poistopohja pienenee. Vuosille poistojen arviot ovat euroa. Talousarviossa on varattu euroa Jyväskylän, Keuruun ja Äänekosken sairaankuljetusyksiköiden uusien ambulanssien leasingvuokriin. Sairaankuljetuksesta kunnille tuleva rahoitus osuus on Jyväskylälle euroa, Keuruulle euroa, Pihtiputaalle euroa, Viitasaarelle euroa ja Äänekoskelle euroa. Pelastustoimen vuoden 2005 tilinpäätös jäi ylijäämäiseksi euroa. Vuoden 2006 tilinpäätösennuste on alijäämäinen. Kuntien tulee edelleen varautua lopulliseen maksuosuuteen, joka voi olla budjetoitua suurempi tai pienempi. Eläkemenoperusteisten maksujen jakoperusteen muututtua , eläkemenoperusteiset maksut pyritään kohdistamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Keski-Suomen pelastuslaitos vastaa eläkemenoperusteisista eläkemaksuista perustamisestaan lähtien eli ajalle kuuluvista maksuista. Osakaskunnat maksavat muut pelastustoimen eläkemenoperusteiset maksut. TUNNUSLUVUT TP 2005 TA 2006 TA 2007 Suoritetavoitteet: Sammutus- ja pelastustehtävät, kpl Ensivastetehtävät, kpl Sairaankuljetustehtävät, kpl Erityiskohteiden palotarkastukset, kpl Asuinrakennusten palotarkastukset, kpl Muut tarkastukset, kpl Turvallisuusvalistus/henkilö Väestönsuojatarkastukset, kpl

25 TUNNUSLUVUT TA 2006 TA 2007 Tehokkuus, taloudellisuus; Sammutus- ja pelastustehtävät Palokunnan ensilähtö paikalle 1. Riskialue hlöä 6 min hlöä 6 min 2. Riskialue hlöä 10 min hlöä 10 min 3. Riskialue hlöä 20 min hlöä 20 min 4. Riskialue hlöä yli 20 min hlöä yli 20 min Laajuustiedot: Erityiskohteiden lukumäärä Asuinrakennusten lukumäärä Väestönsuojien lukumäärä Koulutettavat henkilöt Voimavarat: Vakinainen henkilöstö, pelastustoim Vakinainen henkilöstö,sairaankuljet Puolivakinainen henkilöstö Sopimuspalokuntalaiset Paloasemien lukumäärä Ajoneuvot/veneet Ambulansseja Toimitilat, pelastustoimi/m Toimitilat, sairaankuljetus/m TULOSLASKELMA TA 2007 Pelastus- Sairaan- Yhteensä TA 2006 (1 000 euroa) laitos kuljetus Myyntitulot ,3 907, , ,5 Maksutulot 6,0 0,0 6,0 6,0 Tuet ja avustukset 0, , , ,0 Muut toimintatulot 244,0 698,1 942,1 926,6 Liikevaihto , , , ,1 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -801,1-180,6-981,7-848,5 Palveluiden ostot ,0-145, , ,3 Henkilöstökulut , , , ,3 Poistot ja arvonalentumiset -724,5-53,9-778,4-735,9 Liiketoiminnan muut kulut ,7-312, , ,1 Liikeylijäämä (-alijäämä) 10,0 0,0 10,0 10,0 Kunnalle maksetut korkokulut -10,0 0,0-10,0-10,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,0 0,0 0,0 0,0

26 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintamenot Poistot Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoituskulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutos Kassavarojen muutos

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa tammi-maaliskuussa Vuoden tammi-maaliskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 9,0

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot