RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS

2 JOHTAVAN REHTORIN TERVEISET RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Johtavan rehtorin terveiset 3 Raseko on vahva toimija 4 Talous 5 Yhtymähallitus 6 Tulosyksiköt 7 Raision ammattiopisto 8 Raision kauppaopisto 9 Naantalin ammattiopisto 10 Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto 11 Raision aikuiskoulutuskeskus Timali 12 Raision oppisopimustoimisto 13 Henkilöstö 14 Kehittäminen 15 Tapahtumat 16 Tulos ja tase 17 Rasekon organisaatio 18 Ammatillisen koulutuksen suosio on viime vuosina kasvanut ja yleinen mielenkiinto ammatillista koulutusta kohtaan on lisääntynyt. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen on ollut aktiivisesti esillä myös Varsinais-Suomessa. Hallituksen valmistelema kuntauudistus tuo oman sävynsä toimintaympäristön tilaan. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on vahva toimija ja osoittanut niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin tuloksellisuutensa. Suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien sarjassa Raseko sijoittui jälleen vuonna 2011 toiseksi ja sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tuloksellisuusrahaa toimintaansa. Tästä lähtökohdasta lähtien kuntayhtymällä on erinomaiset edellytykset pysyä jatkossakin itsenäisenä ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Kuntayhtymän omistajakunnat ovat viisaasti sitoutuneet ammatillisen koulutuksen kehittämiseen alueellaan. Kuntayhtymää on johdettu hyvin ja yhteistyö operatiivisen toimivan johdon ja luottamushenkilöiden välillä on ollut toimivaa ja tuloksellista. Jatkossa Rasekolla on kehittämishaasteita, joihin on vastattava ja jatkuvasti parannettava toimintaa. Tähän tarvitaan koko henkilöstön panosta. Viime vuosi oli kuntayhtymälle hyvin poikkeuksellinen. Kuntayhtymän johtajan menehtyminen äkillisesti kosketti alkuvuodesta koko henkilöstöä ja vaati arjessa suuria ponnistuksia kaikilta toimijoilta. Osaltaan vuotta 2011 leimasivat uuden johdon valinta ja reilun puolen vuoden tilapäisjärjestelyt. Organisaatio selvisi kaikesta kiitettävästi. Haluan kiittää kaikkia rasekolaisia hyvin tehdystä työstä. Kulunut vuosi on osoittanut, että linjakas työ nuorten ja aikuisten opiskelijoiden parhaaksi tuottaa tulosta. Opiskelijamme valmistuvat ajallaan, saavat hyvät valmiudet kehittyä omalla alallaan ammattilaisina ja työllistyvät hyvin. Vaikka elämänhallinnan haasteet tänä päivänä koskettavat yhä useampia, olemme onnistuneet myös ehkäisemään keskeyttämisiä ja ohjaamaan nuoriakin opiskelijoita kohti aikuisuutta. Tätä työtä jatkamme tulevaisuudessakin. Maria Taipale johtava rehtori 2 3

3 Raseko on vahva toimija Talous KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ Perussopimuksensa mukaisesti Raision seudun koulutuskuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää koulutusta alueensa tarpeisiin. TULEVAISUUDEN VISIO JA TAHTOTILA Raseko on tulevaisuudessa menestyvä, itsenäinen, valtakunnallisesti tunnustettu ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. RASEKON ARVOT Toiminnassa ja tavoitteiden saavuttamisessa korostetaan seuraavia arvoja: osaaminen yhteistyökyky elämänläheisyys yritteliäisyys inhimillisyys ja vastuuntunto. TAVOITTEET Yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti kuntayhtymä ylläpitää ja kehittää ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädettyä opetusta sekä oppisopimuskoulutusta koskevan lain mukaisia tehtäviä. Näiden tehtävien toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää ja hallitsee Raision ammattiopistoa, Raision kauppaopistoa, Naantalin ammattiopistoa, Mynämäen käsija taideteollisuusopistoa, Raision oppisopimustoimistoa ja Raision aikuiskoulutuskeskus Timalia. Yleistavoitteena on antaa nuorille ja aikuisille yhteiskunnan, työelämän sekä niiden kehittymisen ja jatkoopintojen edellyttämät riittävät valmiudet tiedoissa, taidoissa ja asenteissa. JÄLLEEN MENESTYSTÄ TULOKSELLISUUDESSA Opetus- ja kulttuuriministeriön suorittamassa ammatillisen koulutuksen ylläpitäjien tuloksellisuusarvioinnissa Raision seudun koulutuskuntayhtymä menestyi loistavasti sijoittuen suurten monialaisten ylläpitäjien A1 -sarjassa jälleen toiseksi. KUNTAYHTYMÄN OMISTAJAKUNNAT JA OMISTUSOSUUDET PERUSPÄÄOMASTA (YHTEENSÄ 174) Raision seudun koulutuskuntayhtymän muodostaa vuoden 2011 lopussa kuusi kuntaa, jotka ovat: Masku (17), Mynämäki (21), Naantali (36), Nousiainen (9), Raisio (82) ja Rusko (9). NAANTALI MYNÄMÄKI MASKU NOUSIAINEN RUSKO RAISIO Kuntayhtymän rahoitus perustuu valtion oppilaitoksen ylläpitäjälle maksamaan opiskelijakohtaiseen yksikköhintaan, myytyyn koulutukseen, opiskelijatöiden työtoiminnan tuottoon sekä toimialalaajennuksen tuottamaan ns. porkkanarahaan. Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat ja vastaavasti toimintatuotot OPISKELIJAKOHTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET Kun tilinpäätösvuoden toimintakuluista vähennetään työtoiminnan, hankkeiden ja oppisopimuskoulutuksen menot saadaan opistojen opiskelijakohtaiseksi käyttökustannukseksi koko kuntayhtymän tasolla vuonna 2011 ja vuonna Vuonna 2011 valtion ylläpitäjälle maksama lopullinen yksikköhinta oli / opiskelija. Yksikköhinta sisältää tuloksellisuusrahan sekä harkinnanvaraisen korotuksen. Koko opistojen toiminta on pystytty rahoittamaan valtion maksamalla opiskelijakohtaisella yksikköhintarahoituksella sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Timalin taloudellinen tulos perustui osittain Opetusministeriön rahoitukseen ja varsin suurelta osin myös kurssien myyntiin. Suurimpana kurssien ostajana on ollut Varsinais-Suomen ELY-keskus. Yhtymävaltuuston taloussuunnitelmassa hyväksymän toiminnan taloudellisena tavoitteena oli selvitä kuntayhtymän toimintamenoista ja poistoista valtion maksamalla yksikköhintapohjaisella rahoituksella, myydyillä koulutuspalveluilla sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Tavoitteet on näiltäkin osin saavutettu ja myös investoinnit, jotka vuonna 2011 olivat yhteensä , on voitu tehdä ilman jäsenkuntien apua. TALOUSARVION TOTEUTUMA Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 108,8 %, mikä aiheutui opiskelijamäärän kasvusta. Tulopuolella toteutuma oli 116,3 %. KESKEISET TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 10,6% Keskimääräinen opiskelijakohtainen käyttökustannus Investoinnit Omavaraisuusaste 89 % Suhteellinen velkaantuneisuus 10,5% Investointien tulorahoitus 96 % Kassan riittävyys 140 pv Raision aikuiskoulutuskeskus Timali 4 5

4 Yhtymähallitus Tulosyksiköt Kuntayhtymän toimeenpanoelimenä toimii yhtymähallitus. Siihen kuuluu yhtymävaltuuston valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista yksi määrätään varapuheenjohtajaksi sekä lisäksi seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymähallitus kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa. Yhtymähallitus toimii myös oppilaitosten ja oppisopimuskoulutuksen yhteisenä johtokuntana. Tällöin siinä ovat mukana läsnäolo- ja puheoikeudella yksikköjen johtajat sekä henkilöstön edustajat. Eturivissä vasemmalta: Maria Taipale (johtava rehtori), Sirpa Hagsberg (vpj.), Ari Leinonen (pj.), Terttu Nyholm (talousjohtaja) Keskirivissä vasemmalta: Hanna Gustafsson, Hannele Alanen, Eija Nurmi, Seppo Ikävalko, Erkki Ojanen Takarivissä yhtymävaltuuston puheenjohtajat: Antti Airikki (pj.), Veikko Randell (1. vpj.), Markku Tähtinen (2. vpj.) Ari Leinonen, pj., Raisio, (Seija Sorsavirta) Sirpa Hagsberg, vpj., Naantali, (Hannele Vienonen) Jäsenet: Seppo Ikävalko, Mynämäki, (Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä), Erkki Ojanen, Masku, (Heikki Hellevaara), Hanna Gustafsson, Naantali, (Elina Salokangas) Eija Nurmi, Raisio, (Juha Jormaneninen) ja Hannele Alanen, Raisio, (Vesa Parantainen). Yhtymähallituksen kokouksiin ovat perussopimuksen mukaisin oikeuksin osallistuneet Antti Airikki, yhtymävaltuuston pj., Veikko Randell, 1.vpj. ja Markku Tähtinen, 2. vpj sekä johtava rehtori ja talousjohtaja. OPPILAITOSTEN VETOVOIMA SÄILYNYT Rasekon oppilaitosten vetovoima on edelleen erittäin hyvä ja ensisijaisia hakijoita on runsaasti. Syksyllä 2011 kuntayhtymässä voitiin aloittaa kaikki suunnitellut toisen asteen ryhmät. Raision oppisopimustoimisto on onnistunut omassa toiminnassaan hyvin ja kysyntää oppisopimuksille on löytynyt kiitettävästi. Raision oppisopimustoimiston sopimuksista kolmannes on yrittäjien oppisopimuksia. OPISKELIJOIDEN JA HAKIJOIDEN MÄÄRÄT Kuntayhtymän opistoissa opiskeli vuonna 2011 keskimäärin 1488 opiskelijaa. Oppisopimuksena peruskoulutuksessa opiskeli keskimäärin 276 opiskelijaa. Timalissa annettiin omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta 101,7 opiskelijatyövuotta sisältäen Raision kauppaopiston somistajien koulutuksen. Henkilöstökoulutuksena annettiin koulutusta 7,5 opiskelijatyövuotta. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistossa omaehtoista koulutusta annettiin 3,69 opiskelijatyövuotta. Syksyllä aloitti opiskelunsa 543 uutta nuorisoasteen opiskelijaa ja vuoden aikana suoritettiin 328 ammatillista perustutkintoa. Näyttötutkintona ammatillisen tutkinnon suoritti 108 opiskelijaa. Timalin kokonaisopiskelijamäärä oli 547 opiskelijaa, joka ylitti tavoitteen 9,4 %. Hakutilastojen mukaan kevään yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrät Rasekon opistoihin oli yhteensä 638, joka on 63 % omistajakuntien koko 16-vuotiaiden ikäluokasta, kun tavoitteena oli 55 %. Koulutukseen otettiin opiskelijoita myös muilta hakusijoilta. Oppisopimuksen lisäkoulutusopiskelijoiden määrä ylitti tavoitteen 14 %. Tavoite koski kuitenkin vuoden aikana voimassa olleiden sopimusten määrää ja keskimääräinen lisäkoulutusopiskelijoiden määrä oli 485. KIINTEISTÖT Kuntayhtymään kuuluu 6 erillistä oppilaitosta. Näistä Raision ammattiopisto ja oppisopimustoimisto sekä Timali toimivat kuntayhtymän omistamissa tiloissa. Raision kauppaopisto, Naantalin ammattiopisto ja Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto toimivat vuokratiloissa. Raision ammattioppilaitoksen tilat koostuvat useasta erillisestä rakennuksesta, joiden yhteenlaskettu hyötypinta-ala on m 2. Raision kauppaopiston pinta-ala on 2490 m 2, Naantalin ammattiopiston 2652 m 2, Timalin 3486 m 2 ja Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston 5000 m 2. Raision ammattiopisto 6 7

5 RAISION AMMATTIOPISTO RAISION KAUPPAOPISTO Raision ammattiopisto on erittäin vetovoimainen ja laadukas yksikkö. Ensisijaisia hakijoita oli opistoon edelleen enemmän kuin on aloituspaikkoja, ja pienen eroprosentin vuoksi täyttöaste oli 100 %. Myös talous jatkui vahvalla pohjalla ja suunnitellut kiinteistöjen saneeraukset saatiin tehtyä. Keskeyttämistä saatiin vähennettyä ja se oli 4,1 % (tavoite 4 %), mikä on valtakunnallisesti erinomainen tulos. Keskeyttämiseen pyrittiin vaikuttamaan lisätyllä erityisopiskelijoiden ohjauksella. Koulussa tapahtuvan lähiopetuksen korkea määrä toteutui tavoitteiden mukaisesti. Ammattiopiston toiminnallinen pohja on jo pitkään ollut hyvä ja kehitystarpeisiin on pyritty reagoimaan suunnitelmallisesti. Opiskelijoiden järjestelmälliseen etenemiseen opinnoissaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Toiminnan korkea taso näkyy opiskelijoiden hyvänä työllistymisenä sekä opetusministeriön tuloksellisuusvertailussa. Lisäksi työnantajilta on jatkuvasti saatu palautetta opiskelijoiden hyvästä käyttäytymisestä. Kaupan alan vahvassa keskuksessa Raisiossa kauppaopiston opetukseen kiinnitetään erityistä huomiota ja opetuksessa käytetään yhä enenevässä määrin avuksi tietotekniikkaa. Oppilaitos on moderni ja kansainvälistä toimintaa kehitetään aktiivisesti. Syksyllä suunniteltiin kansainvälisen 24 h -leirin toteutus tammikuulle Hakijoita liiketalouden perustutkintoon, merkonomi koulutukseen on ollut enemmän kuin on voitu ottaa. Kaikkia ensisijaisia hakijoita ei voitu valita opiskelijoiksi. Keskeyttäneiden määrä on pysynyt myös Kauppaopistossa kohtuullisena, suurimmat keskeyttämisen syyt ovat työhönmeno tai opiskelupaikan vaihto. Näitä opiskelijoita on puolet keskeyttäneistä. Kauppaopistossa työssäoppimiseen ja näyttöjen perehdyttämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, joka näkyy myös opiskelijoiden tyytyväisyydessä. Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Ensisijaisesti hakeneiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään 26 % 25 % 27,6 % 110,4 % Aloittaneiden opiskelijoiden määrä ,3 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,7 % Täyttöaste 106 % 100 % 100 % 100 % Lähiopetustuntien määrä / opintoviikko 32, ,5 101,5 % Keskeyttäneiden määrä koko opiskelijamäärästä 5 % 4 % 4,1 % 102,5 % Suoritettujen perustutkintojen määrä ,3 % Suoritettujen näyttötutkintojen määrä Läpäisyaste 85 % 79,6 % 93,6 % Opiskelijatyytyväisyys (1-5) 3,5 3,5 100 % Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot 2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Ensisijaisesti hakeneiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään 12 % 8,5 % 12,6 % 148,2 % Aloittaneiden opiskelijoiden määrä ,4 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,2 % Täyttöaste 100 % 100 % 102 % 102 % Lähiopetustuntien määrä / opintoviikko % Keskeyttäneiden määrä koko opiskelijamäärästä 6,9 % 5 % 6,5 % 130 % Suoritettujen perustutkintojen määrä ,3 % Suoritettujen näyttötutkintojen määrä ,9 % Läpäisyaste 70 % 73,9 % 105,6 % Opiskelijatyytyväisyys (1-5) 3,5 3,5 100 % 8 9

6 NAANTALIN AMMATTIOPISTO MYNÄMÄEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO Naantalin ammattiopistossa tavoitteena on ollut laadukas ja monipuolinen opetus ja ohjaus. Opiskelijapalautteen mukaan opettajat ovatkin ammattitaitoisia ja heiltä saa hyvää, mielenkiintoista ja ajantasaista opetusta. Opettajat tukevat opiskelussa ja myös henkilökohtaisissa asioissa. Kehittämismyönteisessä opistossa on panostettu yhteistyöhön kotien kanssa. Tavoitteena Naantalissa on ollut myös vahvistaa opiskelijoiden monikulttuurista osaamista. Raseko pääsi mukaan Sotenet-verkostoon, joka on valtakun- nallinen sosiaali- ja terveysalan kansainvälinen verkosto. Verkostossa mukana olon takia kansainvälinen toiminta ammattiopistossa on ollut vilkasta. Naantalin ammattiopiston aloituspaikat täyttyivät sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alalla että sosiaalija terveysalalla. Lähihoitajakoulutuksen hakijamäärä lisääntyi viime keväänä. Keskeyttäneiden määrä kasvoi opistossa, erityisesti hotelli-, ravintola- cateringalalla, jonka alan opiskelijat siirtyivät toiseen oppilaitokseen, töihin tai totesivat haluavansa vaihtaa alaa. Käsi- ja taideteollisuusalan koulutusta on annettu Mynämäessä jo yli 100 vuotta. Ennen opiskelijoina olivat maaseudun nuoret, tänään opiskelijat tulevat pääosin alueen lähikaupungeista ja asutuskeskuksista. Perinteikkäässä oppilaitoksessa käden taidot ovat kunniassa. Käsi- ja taideteollisuusalan opinnot suorittaneelle on työelämässä mahdollisuuksia useilla eri aloilla. Oppilaitoksen aloituspaikkojen määrä on ollut 70 opiskelijaa ja vuoden 2011 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli 90. Kaikki eivät kuitenkaan ottaneet opiskelupaikkaa vastaan. Oppilaitoksessa suoritettujen tutkintojen määrä on pysynyt kohtalaisen hyvällä tasolla ja lähiopetustunteja on opiskelijoille viikossa kiitettävä määrä, mikä on alan opinnoissa erittäin tärkeää. Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot 2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Ensisijaisesti hakeneiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään 12 % 7 % 13,8 % 197,1 % Aloittaneiden opiskelijoiden määrä ,4 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,5 % Täyttöaste 108 % 100 % 100 % 100 % Lähiopetustuntien määrä / opintoviikko 30,5 30,5 30,5 100 % Keskeyttäneiden määrä koko opiskelijamäärästä 9,3 % 8 % 14,7 % 183,8 % Suoritettujen perustutkintojen määrä ,4 % Suoritettujen näyttötutkintojen määrä ,8 % Läpäisyaste 70 % 61,2 % 87,4 % Opiskelijatyytyväisyys (1-5) 3,5 4,0 114,3 % Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot 2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Ensisijaisesti hakeneiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään 8 % 10 % 8,9 % 89 % Aloittaneiden opiskelijoiden määrä ,5 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,5 % Täyttöaste 100 % 100 % 95 % 95 % Lähiopetustuntien määrä / opintoviikko ,7 % Keskeyttäneiden määrä koko opiskelijamäärästä 12,9 % 5 % 11,8 % 236 % Suoritettujen perustutkintojen määrä ,7 % Suoritettujen näyttötutkintojen määrä % Läpäisyaste 80 % 79 % 98,8 % Opiskelijatyytyväisyys (1-5) 3,5 3,4 97,1 % 10 11

7 RAISION AIKUISKOULUTUSKESKUS TIMALI RAISION OPPISOPIMUSTOIMISTO Timali juhli viime vuonna 40-vuotisjuhlavuotta ja samalla kestävän kehityksen teemavuotta. Keskeisiä toiminnan kehittämiskohteita olivat toimintaprosessien selkiyttäminen, kaiken toiminnan työelämä- ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen, koulutusten vaikuttavuuden parantaminen (työllistyminen tai muihin jatkotoimiin aktivoituminen) sekä yhteisöllisyyden lisääminen työyhteisössä. Toiminnan rahoitus koostui ELY-keskuksen hankkimasta koulutuksesta, valtion-osuudella rahoitettavasta koulutuksesta, yrityksille ja yhteisöille suunnatusta koulutuksesta sekä konsultointipalveluista, oppisopimuskoulutuksesta, muusta palvelutoiminnasta ja valtion myöntämistä kehittämishankkeista sekä ESR-hankkeista. LAADULLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Asiakaspalautteiden keskiarvo oli tavoitteen mukaisesti vähintään 4.0 ja useissa koulutuksissa tavoite ylitettiin. Tutkintoon tai tutkinnon osaan valmistavaa koulutusta toteutettiin päivä-, ilta- ja monimuotokoulutuksena ELY-keskuksen rahoittamana, valtionosuusrahoitteisena sekä oppisopimuskoulutuksena. Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot 2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Opiskelijatyöpäivien kokonaismäärä ,6 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,4 % Perustutkinnon opiskelijamäärä ,3 % Vuoden aikana kirjoilla olleiden opiskelijoiden määrä ,7 % Työvoimakoulutuksen työllistymistavoite 72 % 70 % 71 % 101,4 % Näyttötutkinnon suorittaneiden määrä ,3 % Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä ,7 78,2 % Tutkintotavoitteisen koulutuksen järjestämissopimusten määrä % Asiakastyytyväisyys (1-5) 4 4,1 102,5 % Oppisopimustoimistossa on tehty aktiivista kehittämistyötä viestinnän ja markkinoinnin, asiakkaiden osaamistarpeiden selvittämisen, työpaikan soveltuvuuden, opiskelijan edellytysten arvioinnin, koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien saatavuuden, oppisopimuskoulutuksen edellytysten dokumentoinnin ja tukimuodoista informoinnin osalta. Myös verkostoyhteistyötä kehitetään ja oppisopimustoimistojen yhteistyö toimintojen yhtenäistämiseksi on käynnissä. MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Uusia perustutkintosopimuksia tehtiin pitkän aikavälin keskimäärä. Tutkinnon suorittajien määrä kasvoi peruskoulutuksessa mutta laski lisäkoulutuksessa. Voimassa olleet peruskoulutuksen sopimukset 266 Suoritetut perustutkinnot 76 Voimassa olleet ammatillisen lisäkoulutuksen sopimukset 703 Suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 94 Lisäkoulutuskiintiö 425 Lisäkoulutuksen kysyntä hyödynnettiin käyttämällä lisäkoulutuskiintiö 114 prosenttisesti. LAADULLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Työnantajien ja opiskelijoiden antama palaute oppisopimuskoulutuksemme toimivuudesta oli asteikolla 1-4 tavoitteena 3,2 ja toteutui 3,4. Vuoden lopulla oppisopimustoimisto lähti mukaan Opetushallituksen rahoittamaan oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeeseen tavoitteena vertaisarvioinnin toteuttaminen, hyvät käytännöt ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisen prosessin kehittäminen

8 Henkilökunnan määrä Vuosi Hlöt Henkilöstö Kehittäminen Henkilökunnan määrä Koulutuskuntayhtymän henkilökunnan yhteismäärä oli 263 sisältäen hallinnon, Raision ammattiopiston, Raision oppisopimustoimiston, Raision kauppaopiston, Naantalin ammattiopiston, Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston ja aikuiskoulutuskeskus Timalin henkilöstön. Opettajia kuntayhtymän oppilaitosten palveluksessa oli yhteensä 203, heistä päätoimisia oli 146. Sivutoimisiin on laskettu myös Mynämäen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen näytön arvioijina toimivat henkilöt. Opettajien koulutustaso on hyvä, yli 90 %:lla opettajista on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai ammatinopettajan/alalla korkein suoritettavissa oleva ammatillinen tutkinto. Opettajanpätevyyden on suorittanut noin 80% kaikista opettajista. Tukihenkilöstöön kuuluu 45 alansa ammattilaista. Hallinnossa työskentelee seitsemän henkilöä sekä oppilaitosten rehtorit. Koko kuntayhtymän henkilöstöstä 64 % oli naisia vuonna 2011, vastaava luku vuonna 2010 oli 65 %. Raision ammattiopiston henkilöstö oli hieman miesvaltaisempi, siellä naisia oli 40 % (41 % v.2010). Muissa yksiköissä on naisenemmistö. Henkilöstön keski-ikä oli 45,9 vuonna 2011 ja ikärakenteessa suurimmat ryhmät olivat ja vuotiaat, joiden osuus kuntayhtymässä oli yhteensä 36,5 %. Seuraavaksi suurimmat ikäryhmät olivat Vuosi ja vuotiaat, joiden osuudet kuntayhtymässä olivat n. 14 % ja 15 %. Oppilaitokset ovat toimineet yli 50 vuotta ja henkilöstön vaihtuvuus on eläkkeelle siirtymisiä lukuun ottamatta ollut varsin vähäistä. HENKILÖSTÖN KOULUTUS Henkilökunnan koulutukseen käytettiin vuonna 2011 yhteensä 1066 työpäivää, jolloin keskimäärin koulutukseen käytettiin n. 4 päivää/henkilö. TYÖTYYTYVÄISYYS Henkilöstölle tehtiin työtyytyväisyyskysely toukokuussa Kyselyyn vastasi yhteensä 139 henkilöä joka oli 54,5 % sen hetkisestä henkilöstön kokonaismäärästä. Palaute on pääosin positiivista, sillä myönteisiä vastauksia kysyttyihin kysymyksiin oli n. 87 %. Tarpeen mukaan työtyytyväisyyttä ja siihen liittyviä asioita on selvitetty myös yksikkökohtaisesti. Sairaudesta johtuvat poissaolot ovat pysyneet kohtuullisina, joskin hieman kohonneet edellisvuodesta. Vuoden 2011 sairauspoissaolojen keskiarvo oli 7,60 työpäivää vuodessa. Vuonna 2010 keskiarvo oli 5,59. Hlöt Raision seudun koulutuskuntayhtymän viestintästrategia päivitettiin vuoden 2011 lopussa. Rasekon keskeiset viestit ovat: osaava taitaja, palveleva kumppani ja myönteinen uudistaja. Viestintästrategiset tavoitteemme ovat myönteisen julkisuuskuvan luominen ja avoin viestintäkulttuuri. Viestintää toteutetaan määrätietoisesti ja systemaattisesti organisoidun laadunhallinnan sekä toiminnan avulla. AKTIIVISTA LAATUTYÖTÄ Kuntayhtymän laadunhallintaa on kehitetty laatupalkintoperusteisesti. Kuntayhtymä on laajentunut ja uusien yksiköiden myötä toiminta- ja laatujärjestelmän kehittäminen on tullut yhä ajankohtaisemmaksi. Kuntayhtymän tulosyksiköissä hoidetaan itsenäisesti yksiköiden operatiiviseen toimintaan liittyvät tehtävät. Kuntayhtymä vastaa hallintosäännön perusteella kuntayhtymän keskitetyistä hallinnollisista palveluista ja kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamisesta, kehittämisestä ja resurssoinnista. Tulevaisuudessa erilaisten tukipalvelujen organisoiminen entistäkin tehokkaammalla tavalla on tärkeää toiminnan kehittämisessä. Raseko Next Step -messuilla Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto HANKKEET TYÖVÄLINEINÄ Kuntayhtymä on mukana yhteensä 23 erilaisessa hankkeessa, joista seitsemän on ESR-hankkeita, seitsemän ELY:n rahoittamia ja kahdeksan OPH:n rahoittamia hankkeita. Rasekon osuus hankkeissa on yhteensä euroa, josta kuntaraha- ja omarahoitusosuus on yhteensä euroa. Hankkeista viisi päättyi vuoden loppuun mennessä, 12 päättyy vuonna 2012, viisi vuonna 2013 ja yksi jatkuu vuoteen 2014 saakka. Hankkeet liittyvät tulosyksiköiden toiminnan ja opetuksen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen ja yhteistyöhön muiden Varsinais-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kv-toiminta on Rasekossa kasvanut vuoden 2011 aikana. Olemme mukana projekteissa (opettajien liikkuvuushanke PIC, 24H yrittäjyysleiri) ja verkostoissa (SOTENET, Ka moon China, EREI-VET), joissa roolimme on joko koordinoiva tai kumppani. Kansainvälistymisstrategian mukaisesti Raseko on keskittynyt edistämään opettajien liikkuvuutta ja sen myötä selvittämään mahdollisuuksia opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämiseen ja potentiaalisten kumppanien ja heidän tarjoamiensa työssäoppimispaikkojen löytämiseen ulkomailta

9 Tapahtumat Rasekon opiskelijat menestyivät viime vuonna myös erilaisissa kilpailuissa. Kuva: Pauli Kallio Raision ammattiopiston opiskelijat menestyivät valtakunnallisissa ammattitaidon SM-kilpailuissa Taitaja 2011 kisoissa erinomaisesti. Talonrakennuksen kirvesmiessarjan voitti Tomi Tähtinen. Muuraus- ja laatoitustöiden paras oli Kalle Vuorinen ja saman sarjan neljänneksi sijoittui Tatu Tuominen. Tatu Laaksonen selvisi autoasennuksen loppukilpailussa kuudenneksi. K-ryhmä palkitsi parhaat Mestarimyyjäkoulutukseen osallistuneet Raision kauppaopiston opiskelijat. Stipendein palkittiin Malla Suominen, Maria Leppämäki ja Taru Pietikäinen. Menestystä on tullut myös Saku ry:n valtakunnallisissa urheilukilpailuissa. Raision ammattiopiston rakennusosaston sählyjoukkue selvisi SAKU-sählyn lopputurnaukseen, josta saaliina oli hopeamitali. Menestystä saavutettiin myös Saku ry:n järjestämillä golfin mestaruuskilpailuissa. MTV3 -kanavalla seurattiin Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston artesaaniopiskelija Jussi Salmisen menestystä Muodin huipulle -kilpailussa. Jussi Salminen ylsi vaativassa kilpailussa hienosti kolmannelle sijalle. Tuloslaskelma ja tase TULOS- LASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA

10 Rasekon organisaatio YHTYMÄVALTUUSTO pj. Antti Airikki TARKASTUSLAUTAKUNTA pj. Juha Takanen YHTYMÄHALLITUS Ammatillisen koulutuksen johtokunta pj. Ari Leinonen JOHTAVA REHTORI Maria Taipale Kuntayhtymän hallinto TALOUSJOHTAJA Terttu Nyholm RAISION OPPI- SOPIMUS- TOIMISTO Johtava koulutustarkastaja Markku Rantala RAISION AMMATTI- OPISTO Rehtori Kauko Manninen NAANTALIN AMMATTI- OPISTO Rehtori Leena Yli-Liipola MYNÄMÄEN KÄSI- JA TAIDE- TEOLLISUUS- OPISTO Rehtori Juha Timonen RAISION KAUPPA- OPISTO Rehtori Reijo Rantanen RAISION AIKUIS- KOULUTUS- KESKUS TIMALI Rehtori Marjatta Lennala RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Taitto: Mainoskioski Paino: Offset House Oy 18 19

11 20 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Eeronkuja 3, Raisio, Puh. (02) ,

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 21.5.2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Tiistai 21.5.2014 klo

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus...

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Raportointi jäsenkuntiin Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Talouden raportit tuloslaskelma rahoituslaskelma tase

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 KAM TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 TASEKIRJA VUODELTA 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-31.12.2011... 3 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 7 2.1 TILIKAUDEN

Lisätiedot

1 Toimintakertomus... 4

1 Toimintakertomus... 4 Tilinpäätös 2014 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 4 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 5 Organisaatio 31.12.2014... 5 Toimielimet... 6 Henkilöstö... 8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta...

Lisätiedot

24.9.2013 LIITE 4/110 1(2)

24.9.2013 LIITE 4/110 1(2) 24.9.2013 LIITE 4/110 1(2) 24.9.2013 2(2) 1 YV Yh 24.9.2013 Kyjory 9.9.2013 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016... 4 2.1 Talousarvion rakenne... 4 2.2 Talousarvion perustelut...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010. Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto

Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010. Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti VUOSIKERTOMUS 2014 1 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, 49400 Hamina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013... 1 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksessa 28.2.2012 (7 ) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän

Lisätiedot