RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS

2 JOHTAVAN REHTORIN TERVEISET RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Johtavan rehtorin terveiset 3 Raseko on vahva toimija 4 Talous 5 Yhtymähallitus 6 Tulosyksiköt 7 Raision ammattiopisto 8 Raision kauppaopisto 9 Naantalin ammattiopisto 10 Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto 11 Raision aikuiskoulutuskeskus Timali 12 Raision oppisopimustoimisto 13 Henkilöstö 14 Kehittäminen 15 Tapahtumat 16 Tulos ja tase 17 Rasekon organisaatio 18 Ammatillisen koulutuksen suosio on viime vuosina kasvanut ja yleinen mielenkiinto ammatillista koulutusta kohtaan on lisääntynyt. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen on ollut aktiivisesti esillä myös Varsinais-Suomessa. Hallituksen valmistelema kuntauudistus tuo oman sävynsä toimintaympäristön tilaan. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on vahva toimija ja osoittanut niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin tuloksellisuutensa. Suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien sarjassa Raseko sijoittui jälleen vuonna 2011 toiseksi ja sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tuloksellisuusrahaa toimintaansa. Tästä lähtökohdasta lähtien kuntayhtymällä on erinomaiset edellytykset pysyä jatkossakin itsenäisenä ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Kuntayhtymän omistajakunnat ovat viisaasti sitoutuneet ammatillisen koulutuksen kehittämiseen alueellaan. Kuntayhtymää on johdettu hyvin ja yhteistyö operatiivisen toimivan johdon ja luottamushenkilöiden välillä on ollut toimivaa ja tuloksellista. Jatkossa Rasekolla on kehittämishaasteita, joihin on vastattava ja jatkuvasti parannettava toimintaa. Tähän tarvitaan koko henkilöstön panosta. Viime vuosi oli kuntayhtymälle hyvin poikkeuksellinen. Kuntayhtymän johtajan menehtyminen äkillisesti kosketti alkuvuodesta koko henkilöstöä ja vaati arjessa suuria ponnistuksia kaikilta toimijoilta. Osaltaan vuotta 2011 leimasivat uuden johdon valinta ja reilun puolen vuoden tilapäisjärjestelyt. Organisaatio selvisi kaikesta kiitettävästi. Haluan kiittää kaikkia rasekolaisia hyvin tehdystä työstä. Kulunut vuosi on osoittanut, että linjakas työ nuorten ja aikuisten opiskelijoiden parhaaksi tuottaa tulosta. Opiskelijamme valmistuvat ajallaan, saavat hyvät valmiudet kehittyä omalla alallaan ammattilaisina ja työllistyvät hyvin. Vaikka elämänhallinnan haasteet tänä päivänä koskettavat yhä useampia, olemme onnistuneet myös ehkäisemään keskeyttämisiä ja ohjaamaan nuoriakin opiskelijoita kohti aikuisuutta. Tätä työtä jatkamme tulevaisuudessakin. Maria Taipale johtava rehtori 2 3

3 Raseko on vahva toimija Talous KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ Perussopimuksensa mukaisesti Raision seudun koulutuskuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää koulutusta alueensa tarpeisiin. TULEVAISUUDEN VISIO JA TAHTOTILA Raseko on tulevaisuudessa menestyvä, itsenäinen, valtakunnallisesti tunnustettu ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. RASEKON ARVOT Toiminnassa ja tavoitteiden saavuttamisessa korostetaan seuraavia arvoja: osaaminen yhteistyökyky elämänläheisyys yritteliäisyys inhimillisyys ja vastuuntunto. TAVOITTEET Yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti kuntayhtymä ylläpitää ja kehittää ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädettyä opetusta sekä oppisopimuskoulutusta koskevan lain mukaisia tehtäviä. Näiden tehtävien toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää ja hallitsee Raision ammattiopistoa, Raision kauppaopistoa, Naantalin ammattiopistoa, Mynämäen käsija taideteollisuusopistoa, Raision oppisopimustoimistoa ja Raision aikuiskoulutuskeskus Timalia. Yleistavoitteena on antaa nuorille ja aikuisille yhteiskunnan, työelämän sekä niiden kehittymisen ja jatkoopintojen edellyttämät riittävät valmiudet tiedoissa, taidoissa ja asenteissa. JÄLLEEN MENESTYSTÄ TULOKSELLISUUDESSA Opetus- ja kulttuuriministeriön suorittamassa ammatillisen koulutuksen ylläpitäjien tuloksellisuusarvioinnissa Raision seudun koulutuskuntayhtymä menestyi loistavasti sijoittuen suurten monialaisten ylläpitäjien A1 -sarjassa jälleen toiseksi. KUNTAYHTYMÄN OMISTAJAKUNNAT JA OMISTUSOSUUDET PERUSPÄÄOMASTA (YHTEENSÄ 174) Raision seudun koulutuskuntayhtymän muodostaa vuoden 2011 lopussa kuusi kuntaa, jotka ovat: Masku (17), Mynämäki (21), Naantali (36), Nousiainen (9), Raisio (82) ja Rusko (9). NAANTALI MYNÄMÄKI MASKU NOUSIAINEN RUSKO RAISIO Kuntayhtymän rahoitus perustuu valtion oppilaitoksen ylläpitäjälle maksamaan opiskelijakohtaiseen yksikköhintaan, myytyyn koulutukseen, opiskelijatöiden työtoiminnan tuottoon sekä toimialalaajennuksen tuottamaan ns. porkkanarahaan. Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat ja vastaavasti toimintatuotot OPISKELIJAKOHTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET Kun tilinpäätösvuoden toimintakuluista vähennetään työtoiminnan, hankkeiden ja oppisopimuskoulutuksen menot saadaan opistojen opiskelijakohtaiseksi käyttökustannukseksi koko kuntayhtymän tasolla vuonna 2011 ja vuonna Vuonna 2011 valtion ylläpitäjälle maksama lopullinen yksikköhinta oli / opiskelija. Yksikköhinta sisältää tuloksellisuusrahan sekä harkinnanvaraisen korotuksen. Koko opistojen toiminta on pystytty rahoittamaan valtion maksamalla opiskelijakohtaisella yksikköhintarahoituksella sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Timalin taloudellinen tulos perustui osittain Opetusministeriön rahoitukseen ja varsin suurelta osin myös kurssien myyntiin. Suurimpana kurssien ostajana on ollut Varsinais-Suomen ELY-keskus. Yhtymävaltuuston taloussuunnitelmassa hyväksymän toiminnan taloudellisena tavoitteena oli selvitä kuntayhtymän toimintamenoista ja poistoista valtion maksamalla yksikköhintapohjaisella rahoituksella, myydyillä koulutuspalveluilla sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Tavoitteet on näiltäkin osin saavutettu ja myös investoinnit, jotka vuonna 2011 olivat yhteensä , on voitu tehdä ilman jäsenkuntien apua. TALOUSARVION TOTEUTUMA Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 108,8 %, mikä aiheutui opiskelijamäärän kasvusta. Tulopuolella toteutuma oli 116,3 %. KESKEISET TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 10,6% Keskimääräinen opiskelijakohtainen käyttökustannus Investoinnit Omavaraisuusaste 89 % Suhteellinen velkaantuneisuus 10,5% Investointien tulorahoitus 96 % Kassan riittävyys 140 pv Raision aikuiskoulutuskeskus Timali 4 5

4 Yhtymähallitus Tulosyksiköt Kuntayhtymän toimeenpanoelimenä toimii yhtymähallitus. Siihen kuuluu yhtymävaltuuston valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista yksi määrätään varapuheenjohtajaksi sekä lisäksi seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymähallitus kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa. Yhtymähallitus toimii myös oppilaitosten ja oppisopimuskoulutuksen yhteisenä johtokuntana. Tällöin siinä ovat mukana läsnäolo- ja puheoikeudella yksikköjen johtajat sekä henkilöstön edustajat. Eturivissä vasemmalta: Maria Taipale (johtava rehtori), Sirpa Hagsberg (vpj.), Ari Leinonen (pj.), Terttu Nyholm (talousjohtaja) Keskirivissä vasemmalta: Hanna Gustafsson, Hannele Alanen, Eija Nurmi, Seppo Ikävalko, Erkki Ojanen Takarivissä yhtymävaltuuston puheenjohtajat: Antti Airikki (pj.), Veikko Randell (1. vpj.), Markku Tähtinen (2. vpj.) Ari Leinonen, pj., Raisio, (Seija Sorsavirta) Sirpa Hagsberg, vpj., Naantali, (Hannele Vienonen) Jäsenet: Seppo Ikävalko, Mynämäki, (Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä), Erkki Ojanen, Masku, (Heikki Hellevaara), Hanna Gustafsson, Naantali, (Elina Salokangas) Eija Nurmi, Raisio, (Juha Jormaneninen) ja Hannele Alanen, Raisio, (Vesa Parantainen). Yhtymähallituksen kokouksiin ovat perussopimuksen mukaisin oikeuksin osallistuneet Antti Airikki, yhtymävaltuuston pj., Veikko Randell, 1.vpj. ja Markku Tähtinen, 2. vpj sekä johtava rehtori ja talousjohtaja. OPPILAITOSTEN VETOVOIMA SÄILYNYT Rasekon oppilaitosten vetovoima on edelleen erittäin hyvä ja ensisijaisia hakijoita on runsaasti. Syksyllä 2011 kuntayhtymässä voitiin aloittaa kaikki suunnitellut toisen asteen ryhmät. Raision oppisopimustoimisto on onnistunut omassa toiminnassaan hyvin ja kysyntää oppisopimuksille on löytynyt kiitettävästi. Raision oppisopimustoimiston sopimuksista kolmannes on yrittäjien oppisopimuksia. OPISKELIJOIDEN JA HAKIJOIDEN MÄÄRÄT Kuntayhtymän opistoissa opiskeli vuonna 2011 keskimäärin 1488 opiskelijaa. Oppisopimuksena peruskoulutuksessa opiskeli keskimäärin 276 opiskelijaa. Timalissa annettiin omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta 101,7 opiskelijatyövuotta sisältäen Raision kauppaopiston somistajien koulutuksen. Henkilöstökoulutuksena annettiin koulutusta 7,5 opiskelijatyövuotta. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistossa omaehtoista koulutusta annettiin 3,69 opiskelijatyövuotta. Syksyllä aloitti opiskelunsa 543 uutta nuorisoasteen opiskelijaa ja vuoden aikana suoritettiin 328 ammatillista perustutkintoa. Näyttötutkintona ammatillisen tutkinnon suoritti 108 opiskelijaa. Timalin kokonaisopiskelijamäärä oli 547 opiskelijaa, joka ylitti tavoitteen 9,4 %. Hakutilastojen mukaan kevään yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrät Rasekon opistoihin oli yhteensä 638, joka on 63 % omistajakuntien koko 16-vuotiaiden ikäluokasta, kun tavoitteena oli 55 %. Koulutukseen otettiin opiskelijoita myös muilta hakusijoilta. Oppisopimuksen lisäkoulutusopiskelijoiden määrä ylitti tavoitteen 14 %. Tavoite koski kuitenkin vuoden aikana voimassa olleiden sopimusten määrää ja keskimääräinen lisäkoulutusopiskelijoiden määrä oli 485. KIINTEISTÖT Kuntayhtymään kuuluu 6 erillistä oppilaitosta. Näistä Raision ammattiopisto ja oppisopimustoimisto sekä Timali toimivat kuntayhtymän omistamissa tiloissa. Raision kauppaopisto, Naantalin ammattiopisto ja Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto toimivat vuokratiloissa. Raision ammattioppilaitoksen tilat koostuvat useasta erillisestä rakennuksesta, joiden yhteenlaskettu hyötypinta-ala on m 2. Raision kauppaopiston pinta-ala on 2490 m 2, Naantalin ammattiopiston 2652 m 2, Timalin 3486 m 2 ja Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston 5000 m 2. Raision ammattiopisto 6 7

5 RAISION AMMATTIOPISTO RAISION KAUPPAOPISTO Raision ammattiopisto on erittäin vetovoimainen ja laadukas yksikkö. Ensisijaisia hakijoita oli opistoon edelleen enemmän kuin on aloituspaikkoja, ja pienen eroprosentin vuoksi täyttöaste oli 100 %. Myös talous jatkui vahvalla pohjalla ja suunnitellut kiinteistöjen saneeraukset saatiin tehtyä. Keskeyttämistä saatiin vähennettyä ja se oli 4,1 % (tavoite 4 %), mikä on valtakunnallisesti erinomainen tulos. Keskeyttämiseen pyrittiin vaikuttamaan lisätyllä erityisopiskelijoiden ohjauksella. Koulussa tapahtuvan lähiopetuksen korkea määrä toteutui tavoitteiden mukaisesti. Ammattiopiston toiminnallinen pohja on jo pitkään ollut hyvä ja kehitystarpeisiin on pyritty reagoimaan suunnitelmallisesti. Opiskelijoiden järjestelmälliseen etenemiseen opinnoissaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Toiminnan korkea taso näkyy opiskelijoiden hyvänä työllistymisenä sekä opetusministeriön tuloksellisuusvertailussa. Lisäksi työnantajilta on jatkuvasti saatu palautetta opiskelijoiden hyvästä käyttäytymisestä. Kaupan alan vahvassa keskuksessa Raisiossa kauppaopiston opetukseen kiinnitetään erityistä huomiota ja opetuksessa käytetään yhä enenevässä määrin avuksi tietotekniikkaa. Oppilaitos on moderni ja kansainvälistä toimintaa kehitetään aktiivisesti. Syksyllä suunniteltiin kansainvälisen 24 h -leirin toteutus tammikuulle Hakijoita liiketalouden perustutkintoon, merkonomi koulutukseen on ollut enemmän kuin on voitu ottaa. Kaikkia ensisijaisia hakijoita ei voitu valita opiskelijoiksi. Keskeyttäneiden määrä on pysynyt myös Kauppaopistossa kohtuullisena, suurimmat keskeyttämisen syyt ovat työhönmeno tai opiskelupaikan vaihto. Näitä opiskelijoita on puolet keskeyttäneistä. Kauppaopistossa työssäoppimiseen ja näyttöjen perehdyttämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, joka näkyy myös opiskelijoiden tyytyväisyydessä. Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Ensisijaisesti hakeneiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään 26 % 25 % 27,6 % 110,4 % Aloittaneiden opiskelijoiden määrä ,3 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,7 % Täyttöaste 106 % 100 % 100 % 100 % Lähiopetustuntien määrä / opintoviikko 32, ,5 101,5 % Keskeyttäneiden määrä koko opiskelijamäärästä 5 % 4 % 4,1 % 102,5 % Suoritettujen perustutkintojen määrä ,3 % Suoritettujen näyttötutkintojen määrä Läpäisyaste 85 % 79,6 % 93,6 % Opiskelijatyytyväisyys (1-5) 3,5 3,5 100 % Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot 2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Ensisijaisesti hakeneiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään 12 % 8,5 % 12,6 % 148,2 % Aloittaneiden opiskelijoiden määrä ,4 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,2 % Täyttöaste 100 % 100 % 102 % 102 % Lähiopetustuntien määrä / opintoviikko % Keskeyttäneiden määrä koko opiskelijamäärästä 6,9 % 5 % 6,5 % 130 % Suoritettujen perustutkintojen määrä ,3 % Suoritettujen näyttötutkintojen määrä ,9 % Läpäisyaste 70 % 73,9 % 105,6 % Opiskelijatyytyväisyys (1-5) 3,5 3,5 100 % 8 9

6 NAANTALIN AMMATTIOPISTO MYNÄMÄEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO Naantalin ammattiopistossa tavoitteena on ollut laadukas ja monipuolinen opetus ja ohjaus. Opiskelijapalautteen mukaan opettajat ovatkin ammattitaitoisia ja heiltä saa hyvää, mielenkiintoista ja ajantasaista opetusta. Opettajat tukevat opiskelussa ja myös henkilökohtaisissa asioissa. Kehittämismyönteisessä opistossa on panostettu yhteistyöhön kotien kanssa. Tavoitteena Naantalissa on ollut myös vahvistaa opiskelijoiden monikulttuurista osaamista. Raseko pääsi mukaan Sotenet-verkostoon, joka on valtakun- nallinen sosiaali- ja terveysalan kansainvälinen verkosto. Verkostossa mukana olon takia kansainvälinen toiminta ammattiopistossa on ollut vilkasta. Naantalin ammattiopiston aloituspaikat täyttyivät sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alalla että sosiaalija terveysalalla. Lähihoitajakoulutuksen hakijamäärä lisääntyi viime keväänä. Keskeyttäneiden määrä kasvoi opistossa, erityisesti hotelli-, ravintola- cateringalalla, jonka alan opiskelijat siirtyivät toiseen oppilaitokseen, töihin tai totesivat haluavansa vaihtaa alaa. Käsi- ja taideteollisuusalan koulutusta on annettu Mynämäessä jo yli 100 vuotta. Ennen opiskelijoina olivat maaseudun nuoret, tänään opiskelijat tulevat pääosin alueen lähikaupungeista ja asutuskeskuksista. Perinteikkäässä oppilaitoksessa käden taidot ovat kunniassa. Käsi- ja taideteollisuusalan opinnot suorittaneelle on työelämässä mahdollisuuksia useilla eri aloilla. Oppilaitoksen aloituspaikkojen määrä on ollut 70 opiskelijaa ja vuoden 2011 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli 90. Kaikki eivät kuitenkaan ottaneet opiskelupaikkaa vastaan. Oppilaitoksessa suoritettujen tutkintojen määrä on pysynyt kohtalaisen hyvällä tasolla ja lähiopetustunteja on opiskelijoille viikossa kiitettävä määrä, mikä on alan opinnoissa erittäin tärkeää. Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot 2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Ensisijaisesti hakeneiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään 12 % 7 % 13,8 % 197,1 % Aloittaneiden opiskelijoiden määrä ,4 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,5 % Täyttöaste 108 % 100 % 100 % 100 % Lähiopetustuntien määrä / opintoviikko 30,5 30,5 30,5 100 % Keskeyttäneiden määrä koko opiskelijamäärästä 9,3 % 8 % 14,7 % 183,8 % Suoritettujen perustutkintojen määrä ,4 % Suoritettujen näyttötutkintojen määrä ,8 % Läpäisyaste 70 % 61,2 % 87,4 % Opiskelijatyytyväisyys (1-5) 3,5 4,0 114,3 % Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot 2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Ensisijaisesti hakeneiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään 8 % 10 % 8,9 % 89 % Aloittaneiden opiskelijoiden määrä ,5 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,5 % Täyttöaste 100 % 100 % 95 % 95 % Lähiopetustuntien määrä / opintoviikko ,7 % Keskeyttäneiden määrä koko opiskelijamäärästä 12,9 % 5 % 11,8 % 236 % Suoritettujen perustutkintojen määrä ,7 % Suoritettujen näyttötutkintojen määrä % Läpäisyaste 80 % 79 % 98,8 % Opiskelijatyytyväisyys (1-5) 3,5 3,4 97,1 % 10 11

7 RAISION AIKUISKOULUTUSKESKUS TIMALI RAISION OPPISOPIMUSTOIMISTO Timali juhli viime vuonna 40-vuotisjuhlavuotta ja samalla kestävän kehityksen teemavuotta. Keskeisiä toiminnan kehittämiskohteita olivat toimintaprosessien selkiyttäminen, kaiken toiminnan työelämä- ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen, koulutusten vaikuttavuuden parantaminen (työllistyminen tai muihin jatkotoimiin aktivoituminen) sekä yhteisöllisyyden lisääminen työyhteisössä. Toiminnan rahoitus koostui ELY-keskuksen hankkimasta koulutuksesta, valtion-osuudella rahoitettavasta koulutuksesta, yrityksille ja yhteisöille suunnatusta koulutuksesta sekä konsultointipalveluista, oppisopimuskoulutuksesta, muusta palvelutoiminnasta ja valtion myöntämistä kehittämishankkeista sekä ESR-hankkeista. LAADULLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Asiakaspalautteiden keskiarvo oli tavoitteen mukaisesti vähintään 4.0 ja useissa koulutuksissa tavoite ylitettiin. Tutkintoon tai tutkinnon osaan valmistavaa koulutusta toteutettiin päivä-, ilta- ja monimuotokoulutuksena ELY-keskuksen rahoittamana, valtionosuusrahoitteisena sekä oppisopimuskoulutuksena. Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot 2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Opiskelijatyöpäivien kokonaismäärä ,6 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,4 % Perustutkinnon opiskelijamäärä ,3 % Vuoden aikana kirjoilla olleiden opiskelijoiden määrä ,7 % Työvoimakoulutuksen työllistymistavoite 72 % 70 % 71 % 101,4 % Näyttötutkinnon suorittaneiden määrä ,3 % Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä ,7 78,2 % Tutkintotavoitteisen koulutuksen järjestämissopimusten määrä % Asiakastyytyväisyys (1-5) 4 4,1 102,5 % Oppisopimustoimistossa on tehty aktiivista kehittämistyötä viestinnän ja markkinoinnin, asiakkaiden osaamistarpeiden selvittämisen, työpaikan soveltuvuuden, opiskelijan edellytysten arvioinnin, koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien saatavuuden, oppisopimuskoulutuksen edellytysten dokumentoinnin ja tukimuodoista informoinnin osalta. Myös verkostoyhteistyötä kehitetään ja oppisopimustoimistojen yhteistyö toimintojen yhtenäistämiseksi on käynnissä. MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Uusia perustutkintosopimuksia tehtiin pitkän aikavälin keskimäärä. Tutkinnon suorittajien määrä kasvoi peruskoulutuksessa mutta laski lisäkoulutuksessa. Voimassa olleet peruskoulutuksen sopimukset 266 Suoritetut perustutkinnot 76 Voimassa olleet ammatillisen lisäkoulutuksen sopimukset 703 Suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 94 Lisäkoulutuskiintiö 425 Lisäkoulutuksen kysyntä hyödynnettiin käyttämällä lisäkoulutuskiintiö 114 prosenttisesti. LAADULLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Työnantajien ja opiskelijoiden antama palaute oppisopimuskoulutuksemme toimivuudesta oli asteikolla 1-4 tavoitteena 3,2 ja toteutui 3,4. Vuoden lopulla oppisopimustoimisto lähti mukaan Opetushallituksen rahoittamaan oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeeseen tavoitteena vertaisarvioinnin toteuttaminen, hyvät käytännöt ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisen prosessin kehittäminen

8 Henkilökunnan määrä Vuosi Hlöt Henkilöstö Kehittäminen Henkilökunnan määrä Koulutuskuntayhtymän henkilökunnan yhteismäärä oli 263 sisältäen hallinnon, Raision ammattiopiston, Raision oppisopimustoimiston, Raision kauppaopiston, Naantalin ammattiopiston, Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston ja aikuiskoulutuskeskus Timalin henkilöstön. Opettajia kuntayhtymän oppilaitosten palveluksessa oli yhteensä 203, heistä päätoimisia oli 146. Sivutoimisiin on laskettu myös Mynämäen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen näytön arvioijina toimivat henkilöt. Opettajien koulutustaso on hyvä, yli 90 %:lla opettajista on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai ammatinopettajan/alalla korkein suoritettavissa oleva ammatillinen tutkinto. Opettajanpätevyyden on suorittanut noin 80% kaikista opettajista. Tukihenkilöstöön kuuluu 45 alansa ammattilaista. Hallinnossa työskentelee seitsemän henkilöä sekä oppilaitosten rehtorit. Koko kuntayhtymän henkilöstöstä 64 % oli naisia vuonna 2011, vastaava luku vuonna 2010 oli 65 %. Raision ammattiopiston henkilöstö oli hieman miesvaltaisempi, siellä naisia oli 40 % (41 % v.2010). Muissa yksiköissä on naisenemmistö. Henkilöstön keski-ikä oli 45,9 vuonna 2011 ja ikärakenteessa suurimmat ryhmät olivat ja vuotiaat, joiden osuus kuntayhtymässä oli yhteensä 36,5 %. Seuraavaksi suurimmat ikäryhmät olivat Vuosi ja vuotiaat, joiden osuudet kuntayhtymässä olivat n. 14 % ja 15 %. Oppilaitokset ovat toimineet yli 50 vuotta ja henkilöstön vaihtuvuus on eläkkeelle siirtymisiä lukuun ottamatta ollut varsin vähäistä. HENKILÖSTÖN KOULUTUS Henkilökunnan koulutukseen käytettiin vuonna 2011 yhteensä 1066 työpäivää, jolloin keskimäärin koulutukseen käytettiin n. 4 päivää/henkilö. TYÖTYYTYVÄISYYS Henkilöstölle tehtiin työtyytyväisyyskysely toukokuussa Kyselyyn vastasi yhteensä 139 henkilöä joka oli 54,5 % sen hetkisestä henkilöstön kokonaismäärästä. Palaute on pääosin positiivista, sillä myönteisiä vastauksia kysyttyihin kysymyksiin oli n. 87 %. Tarpeen mukaan työtyytyväisyyttä ja siihen liittyviä asioita on selvitetty myös yksikkökohtaisesti. Sairaudesta johtuvat poissaolot ovat pysyneet kohtuullisina, joskin hieman kohonneet edellisvuodesta. Vuoden 2011 sairauspoissaolojen keskiarvo oli 7,60 työpäivää vuodessa. Vuonna 2010 keskiarvo oli 5,59. Hlöt Raision seudun koulutuskuntayhtymän viestintästrategia päivitettiin vuoden 2011 lopussa. Rasekon keskeiset viestit ovat: osaava taitaja, palveleva kumppani ja myönteinen uudistaja. Viestintästrategiset tavoitteemme ovat myönteisen julkisuuskuvan luominen ja avoin viestintäkulttuuri. Viestintää toteutetaan määrätietoisesti ja systemaattisesti organisoidun laadunhallinnan sekä toiminnan avulla. AKTIIVISTA LAATUTYÖTÄ Kuntayhtymän laadunhallintaa on kehitetty laatupalkintoperusteisesti. Kuntayhtymä on laajentunut ja uusien yksiköiden myötä toiminta- ja laatujärjestelmän kehittäminen on tullut yhä ajankohtaisemmaksi. Kuntayhtymän tulosyksiköissä hoidetaan itsenäisesti yksiköiden operatiiviseen toimintaan liittyvät tehtävät. Kuntayhtymä vastaa hallintosäännön perusteella kuntayhtymän keskitetyistä hallinnollisista palveluista ja kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamisesta, kehittämisestä ja resurssoinnista. Tulevaisuudessa erilaisten tukipalvelujen organisoiminen entistäkin tehokkaammalla tavalla on tärkeää toiminnan kehittämisessä. Raseko Next Step -messuilla Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto HANKKEET TYÖVÄLINEINÄ Kuntayhtymä on mukana yhteensä 23 erilaisessa hankkeessa, joista seitsemän on ESR-hankkeita, seitsemän ELY:n rahoittamia ja kahdeksan OPH:n rahoittamia hankkeita. Rasekon osuus hankkeissa on yhteensä euroa, josta kuntaraha- ja omarahoitusosuus on yhteensä euroa. Hankkeista viisi päättyi vuoden loppuun mennessä, 12 päättyy vuonna 2012, viisi vuonna 2013 ja yksi jatkuu vuoteen 2014 saakka. Hankkeet liittyvät tulosyksiköiden toiminnan ja opetuksen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen ja yhteistyöhön muiden Varsinais-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kv-toiminta on Rasekossa kasvanut vuoden 2011 aikana. Olemme mukana projekteissa (opettajien liikkuvuushanke PIC, 24H yrittäjyysleiri) ja verkostoissa (SOTENET, Ka moon China, EREI-VET), joissa roolimme on joko koordinoiva tai kumppani. Kansainvälistymisstrategian mukaisesti Raseko on keskittynyt edistämään opettajien liikkuvuutta ja sen myötä selvittämään mahdollisuuksia opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämiseen ja potentiaalisten kumppanien ja heidän tarjoamiensa työssäoppimispaikkojen löytämiseen ulkomailta

9 Tapahtumat Rasekon opiskelijat menestyivät viime vuonna myös erilaisissa kilpailuissa. Kuva: Pauli Kallio Raision ammattiopiston opiskelijat menestyivät valtakunnallisissa ammattitaidon SM-kilpailuissa Taitaja 2011 kisoissa erinomaisesti. Talonrakennuksen kirvesmiessarjan voitti Tomi Tähtinen. Muuraus- ja laatoitustöiden paras oli Kalle Vuorinen ja saman sarjan neljänneksi sijoittui Tatu Tuominen. Tatu Laaksonen selvisi autoasennuksen loppukilpailussa kuudenneksi. K-ryhmä palkitsi parhaat Mestarimyyjäkoulutukseen osallistuneet Raision kauppaopiston opiskelijat. Stipendein palkittiin Malla Suominen, Maria Leppämäki ja Taru Pietikäinen. Menestystä on tullut myös Saku ry:n valtakunnallisissa urheilukilpailuissa. Raision ammattiopiston rakennusosaston sählyjoukkue selvisi SAKU-sählyn lopputurnaukseen, josta saaliina oli hopeamitali. Menestystä saavutettiin myös Saku ry:n järjestämillä golfin mestaruuskilpailuissa. MTV3 -kanavalla seurattiin Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston artesaaniopiskelija Jussi Salmisen menestystä Muodin huipulle -kilpailussa. Jussi Salminen ylsi vaativassa kilpailussa hienosti kolmannelle sijalle. Tuloslaskelma ja tase TULOS- LASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA

10 Rasekon organisaatio YHTYMÄVALTUUSTO pj. Antti Airikki TARKASTUSLAUTAKUNTA pj. Juha Takanen YHTYMÄHALLITUS Ammatillisen koulutuksen johtokunta pj. Ari Leinonen JOHTAVA REHTORI Maria Taipale Kuntayhtymän hallinto TALOUSJOHTAJA Terttu Nyholm RAISION OPPI- SOPIMUS- TOIMISTO Johtava koulutustarkastaja Markku Rantala RAISION AMMATTI- OPISTO Rehtori Kauko Manninen NAANTALIN AMMATTI- OPISTO Rehtori Leena Yli-Liipola MYNÄMÄEN KÄSI- JA TAIDE- TEOLLISUUS- OPISTO Rehtori Juha Timonen RAISION KAUPPA- OPISTO Rehtori Reijo Rantanen RAISION AIKUIS- KOULUTUS- KESKUS TIMALI Rehtori Marjatta Lennala RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Taitto: Mainoskioski Paino: Offset House Oy 18 19

11 20 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Eeronkuja 3, Raisio, Puh. (02) ,

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset LOMAKE 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset Taulukko 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän perustiedot

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2012, 2013, 2014 ja 2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA.

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2012, 2013, 2014 ja 2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA. OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2012, 2013, 2014 ja 2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA Etelä- Koulutus TOIMINNAN VOLYYMIT Opiskelijamäärä: nuorten ja aikuisten peruskoulutus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2011, 2012, 2013 ja 2014 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2011, 2012, 2013 ja 2014 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2011, 2012, 2013 ja 2014 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA 27.10.2011 Tuomo Hurskainen 3.12.2013 Tuija Hiltunen 21.11.2014 Tuija Hiltunen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot