RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS

2 JOHTAVAN REHTORIN TERVEISET RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Johtavan rehtorin terveiset 3 Raseko on vahva toimija 4 Talous 5 Yhtymähallitus 6 Tulosyksiköt 7 Raision ammattiopisto 8 Raision kauppaopisto 9 Naantalin ammattiopisto 10 Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto 11 Raision aikuiskoulutuskeskus Timali 12 Raision oppisopimustoimisto 13 Henkilöstö 14 Kehittäminen 15 Tapahtumat 16 Tulos ja tase 17 Rasekon organisaatio 18 Ammatillisen koulutuksen suosio on viime vuosina kasvanut ja yleinen mielenkiinto ammatillista koulutusta kohtaan on lisääntynyt. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen on ollut aktiivisesti esillä myös Varsinais-Suomessa. Hallituksen valmistelema kuntauudistus tuo oman sävynsä toimintaympäristön tilaan. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on vahva toimija ja osoittanut niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin tuloksellisuutensa. Suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien sarjassa Raseko sijoittui jälleen vuonna 2011 toiseksi ja sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tuloksellisuusrahaa toimintaansa. Tästä lähtökohdasta lähtien kuntayhtymällä on erinomaiset edellytykset pysyä jatkossakin itsenäisenä ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Kuntayhtymän omistajakunnat ovat viisaasti sitoutuneet ammatillisen koulutuksen kehittämiseen alueellaan. Kuntayhtymää on johdettu hyvin ja yhteistyö operatiivisen toimivan johdon ja luottamushenkilöiden välillä on ollut toimivaa ja tuloksellista. Jatkossa Rasekolla on kehittämishaasteita, joihin on vastattava ja jatkuvasti parannettava toimintaa. Tähän tarvitaan koko henkilöstön panosta. Viime vuosi oli kuntayhtymälle hyvin poikkeuksellinen. Kuntayhtymän johtajan menehtyminen äkillisesti kosketti alkuvuodesta koko henkilöstöä ja vaati arjessa suuria ponnistuksia kaikilta toimijoilta. Osaltaan vuotta 2011 leimasivat uuden johdon valinta ja reilun puolen vuoden tilapäisjärjestelyt. Organisaatio selvisi kaikesta kiitettävästi. Haluan kiittää kaikkia rasekolaisia hyvin tehdystä työstä. Kulunut vuosi on osoittanut, että linjakas työ nuorten ja aikuisten opiskelijoiden parhaaksi tuottaa tulosta. Opiskelijamme valmistuvat ajallaan, saavat hyvät valmiudet kehittyä omalla alallaan ammattilaisina ja työllistyvät hyvin. Vaikka elämänhallinnan haasteet tänä päivänä koskettavat yhä useampia, olemme onnistuneet myös ehkäisemään keskeyttämisiä ja ohjaamaan nuoriakin opiskelijoita kohti aikuisuutta. Tätä työtä jatkamme tulevaisuudessakin. Maria Taipale johtava rehtori 2 3

3 Raseko on vahva toimija Talous KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ Perussopimuksensa mukaisesti Raision seudun koulutuskuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää koulutusta alueensa tarpeisiin. TULEVAISUUDEN VISIO JA TAHTOTILA Raseko on tulevaisuudessa menestyvä, itsenäinen, valtakunnallisesti tunnustettu ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. RASEKON ARVOT Toiminnassa ja tavoitteiden saavuttamisessa korostetaan seuraavia arvoja: osaaminen yhteistyökyky elämänläheisyys yritteliäisyys inhimillisyys ja vastuuntunto. TAVOITTEET Yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti kuntayhtymä ylläpitää ja kehittää ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädettyä opetusta sekä oppisopimuskoulutusta koskevan lain mukaisia tehtäviä. Näiden tehtävien toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää ja hallitsee Raision ammattiopistoa, Raision kauppaopistoa, Naantalin ammattiopistoa, Mynämäen käsija taideteollisuusopistoa, Raision oppisopimustoimistoa ja Raision aikuiskoulutuskeskus Timalia. Yleistavoitteena on antaa nuorille ja aikuisille yhteiskunnan, työelämän sekä niiden kehittymisen ja jatkoopintojen edellyttämät riittävät valmiudet tiedoissa, taidoissa ja asenteissa. JÄLLEEN MENESTYSTÄ TULOKSELLISUUDESSA Opetus- ja kulttuuriministeriön suorittamassa ammatillisen koulutuksen ylläpitäjien tuloksellisuusarvioinnissa Raision seudun koulutuskuntayhtymä menestyi loistavasti sijoittuen suurten monialaisten ylläpitäjien A1 -sarjassa jälleen toiseksi. KUNTAYHTYMÄN OMISTAJAKUNNAT JA OMISTUSOSUUDET PERUSPÄÄOMASTA (YHTEENSÄ 174) Raision seudun koulutuskuntayhtymän muodostaa vuoden 2011 lopussa kuusi kuntaa, jotka ovat: Masku (17), Mynämäki (21), Naantali (36), Nousiainen (9), Raisio (82) ja Rusko (9). NAANTALI MYNÄMÄKI MASKU NOUSIAINEN RUSKO RAISIO Kuntayhtymän rahoitus perustuu valtion oppilaitoksen ylläpitäjälle maksamaan opiskelijakohtaiseen yksikköhintaan, myytyyn koulutukseen, opiskelijatöiden työtoiminnan tuottoon sekä toimialalaajennuksen tuottamaan ns. porkkanarahaan. Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat ja vastaavasti toimintatuotot OPISKELIJAKOHTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET Kun tilinpäätösvuoden toimintakuluista vähennetään työtoiminnan, hankkeiden ja oppisopimuskoulutuksen menot saadaan opistojen opiskelijakohtaiseksi käyttökustannukseksi koko kuntayhtymän tasolla vuonna 2011 ja vuonna Vuonna 2011 valtion ylläpitäjälle maksama lopullinen yksikköhinta oli / opiskelija. Yksikköhinta sisältää tuloksellisuusrahan sekä harkinnanvaraisen korotuksen. Koko opistojen toiminta on pystytty rahoittamaan valtion maksamalla opiskelijakohtaisella yksikköhintarahoituksella sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Timalin taloudellinen tulos perustui osittain Opetusministeriön rahoitukseen ja varsin suurelta osin myös kurssien myyntiin. Suurimpana kurssien ostajana on ollut Varsinais-Suomen ELY-keskus. Yhtymävaltuuston taloussuunnitelmassa hyväksymän toiminnan taloudellisena tavoitteena oli selvitä kuntayhtymän toimintamenoista ja poistoista valtion maksamalla yksikköhintapohjaisella rahoituksella, myydyillä koulutuspalveluilla sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Tavoitteet on näiltäkin osin saavutettu ja myös investoinnit, jotka vuonna 2011 olivat yhteensä , on voitu tehdä ilman jäsenkuntien apua. TALOUSARVION TOTEUTUMA Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 108,8 %, mikä aiheutui opiskelijamäärän kasvusta. Tulopuolella toteutuma oli 116,3 %. KESKEISET TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 10,6% Keskimääräinen opiskelijakohtainen käyttökustannus Investoinnit Omavaraisuusaste 89 % Suhteellinen velkaantuneisuus 10,5% Investointien tulorahoitus 96 % Kassan riittävyys 140 pv Raision aikuiskoulutuskeskus Timali 4 5

4 Yhtymähallitus Tulosyksiköt Kuntayhtymän toimeenpanoelimenä toimii yhtymähallitus. Siihen kuuluu yhtymävaltuuston valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista yksi määrätään varapuheenjohtajaksi sekä lisäksi seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymähallitus kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa. Yhtymähallitus toimii myös oppilaitosten ja oppisopimuskoulutuksen yhteisenä johtokuntana. Tällöin siinä ovat mukana läsnäolo- ja puheoikeudella yksikköjen johtajat sekä henkilöstön edustajat. Eturivissä vasemmalta: Maria Taipale (johtava rehtori), Sirpa Hagsberg (vpj.), Ari Leinonen (pj.), Terttu Nyholm (talousjohtaja) Keskirivissä vasemmalta: Hanna Gustafsson, Hannele Alanen, Eija Nurmi, Seppo Ikävalko, Erkki Ojanen Takarivissä yhtymävaltuuston puheenjohtajat: Antti Airikki (pj.), Veikko Randell (1. vpj.), Markku Tähtinen (2. vpj.) Ari Leinonen, pj., Raisio, (Seija Sorsavirta) Sirpa Hagsberg, vpj., Naantali, (Hannele Vienonen) Jäsenet: Seppo Ikävalko, Mynämäki, (Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä), Erkki Ojanen, Masku, (Heikki Hellevaara), Hanna Gustafsson, Naantali, (Elina Salokangas) Eija Nurmi, Raisio, (Juha Jormaneninen) ja Hannele Alanen, Raisio, (Vesa Parantainen). Yhtymähallituksen kokouksiin ovat perussopimuksen mukaisin oikeuksin osallistuneet Antti Airikki, yhtymävaltuuston pj., Veikko Randell, 1.vpj. ja Markku Tähtinen, 2. vpj sekä johtava rehtori ja talousjohtaja. OPPILAITOSTEN VETOVOIMA SÄILYNYT Rasekon oppilaitosten vetovoima on edelleen erittäin hyvä ja ensisijaisia hakijoita on runsaasti. Syksyllä 2011 kuntayhtymässä voitiin aloittaa kaikki suunnitellut toisen asteen ryhmät. Raision oppisopimustoimisto on onnistunut omassa toiminnassaan hyvin ja kysyntää oppisopimuksille on löytynyt kiitettävästi. Raision oppisopimustoimiston sopimuksista kolmannes on yrittäjien oppisopimuksia. OPISKELIJOIDEN JA HAKIJOIDEN MÄÄRÄT Kuntayhtymän opistoissa opiskeli vuonna 2011 keskimäärin 1488 opiskelijaa. Oppisopimuksena peruskoulutuksessa opiskeli keskimäärin 276 opiskelijaa. Timalissa annettiin omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta 101,7 opiskelijatyövuotta sisältäen Raision kauppaopiston somistajien koulutuksen. Henkilöstökoulutuksena annettiin koulutusta 7,5 opiskelijatyövuotta. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistossa omaehtoista koulutusta annettiin 3,69 opiskelijatyövuotta. Syksyllä aloitti opiskelunsa 543 uutta nuorisoasteen opiskelijaa ja vuoden aikana suoritettiin 328 ammatillista perustutkintoa. Näyttötutkintona ammatillisen tutkinnon suoritti 108 opiskelijaa. Timalin kokonaisopiskelijamäärä oli 547 opiskelijaa, joka ylitti tavoitteen 9,4 %. Hakutilastojen mukaan kevään yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrät Rasekon opistoihin oli yhteensä 638, joka on 63 % omistajakuntien koko 16-vuotiaiden ikäluokasta, kun tavoitteena oli 55 %. Koulutukseen otettiin opiskelijoita myös muilta hakusijoilta. Oppisopimuksen lisäkoulutusopiskelijoiden määrä ylitti tavoitteen 14 %. Tavoite koski kuitenkin vuoden aikana voimassa olleiden sopimusten määrää ja keskimääräinen lisäkoulutusopiskelijoiden määrä oli 485. KIINTEISTÖT Kuntayhtymään kuuluu 6 erillistä oppilaitosta. Näistä Raision ammattiopisto ja oppisopimustoimisto sekä Timali toimivat kuntayhtymän omistamissa tiloissa. Raision kauppaopisto, Naantalin ammattiopisto ja Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto toimivat vuokratiloissa. Raision ammattioppilaitoksen tilat koostuvat useasta erillisestä rakennuksesta, joiden yhteenlaskettu hyötypinta-ala on m 2. Raision kauppaopiston pinta-ala on 2490 m 2, Naantalin ammattiopiston 2652 m 2, Timalin 3486 m 2 ja Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston 5000 m 2. Raision ammattiopisto 6 7

5 RAISION AMMATTIOPISTO RAISION KAUPPAOPISTO Raision ammattiopisto on erittäin vetovoimainen ja laadukas yksikkö. Ensisijaisia hakijoita oli opistoon edelleen enemmän kuin on aloituspaikkoja, ja pienen eroprosentin vuoksi täyttöaste oli 100 %. Myös talous jatkui vahvalla pohjalla ja suunnitellut kiinteistöjen saneeraukset saatiin tehtyä. Keskeyttämistä saatiin vähennettyä ja se oli 4,1 % (tavoite 4 %), mikä on valtakunnallisesti erinomainen tulos. Keskeyttämiseen pyrittiin vaikuttamaan lisätyllä erityisopiskelijoiden ohjauksella. Koulussa tapahtuvan lähiopetuksen korkea määrä toteutui tavoitteiden mukaisesti. Ammattiopiston toiminnallinen pohja on jo pitkään ollut hyvä ja kehitystarpeisiin on pyritty reagoimaan suunnitelmallisesti. Opiskelijoiden järjestelmälliseen etenemiseen opinnoissaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Toiminnan korkea taso näkyy opiskelijoiden hyvänä työllistymisenä sekä opetusministeriön tuloksellisuusvertailussa. Lisäksi työnantajilta on jatkuvasti saatu palautetta opiskelijoiden hyvästä käyttäytymisestä. Kaupan alan vahvassa keskuksessa Raisiossa kauppaopiston opetukseen kiinnitetään erityistä huomiota ja opetuksessa käytetään yhä enenevässä määrin avuksi tietotekniikkaa. Oppilaitos on moderni ja kansainvälistä toimintaa kehitetään aktiivisesti. Syksyllä suunniteltiin kansainvälisen 24 h -leirin toteutus tammikuulle Hakijoita liiketalouden perustutkintoon, merkonomi koulutukseen on ollut enemmän kuin on voitu ottaa. Kaikkia ensisijaisia hakijoita ei voitu valita opiskelijoiksi. Keskeyttäneiden määrä on pysynyt myös Kauppaopistossa kohtuullisena, suurimmat keskeyttämisen syyt ovat työhönmeno tai opiskelupaikan vaihto. Näitä opiskelijoita on puolet keskeyttäneistä. Kauppaopistossa työssäoppimiseen ja näyttöjen perehdyttämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, joka näkyy myös opiskelijoiden tyytyväisyydessä. Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Ensisijaisesti hakeneiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään 26 % 25 % 27,6 % 110,4 % Aloittaneiden opiskelijoiden määrä ,3 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,7 % Täyttöaste 106 % 100 % 100 % 100 % Lähiopetustuntien määrä / opintoviikko 32, ,5 101,5 % Keskeyttäneiden määrä koko opiskelijamäärästä 5 % 4 % 4,1 % 102,5 % Suoritettujen perustutkintojen määrä ,3 % Suoritettujen näyttötutkintojen määrä Läpäisyaste 85 % 79,6 % 93,6 % Opiskelijatyytyväisyys (1-5) 3,5 3,5 100 % Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot 2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Ensisijaisesti hakeneiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään 12 % 8,5 % 12,6 % 148,2 % Aloittaneiden opiskelijoiden määrä ,4 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,2 % Täyttöaste 100 % 100 % 102 % 102 % Lähiopetustuntien määrä / opintoviikko % Keskeyttäneiden määrä koko opiskelijamäärästä 6,9 % 5 % 6,5 % 130 % Suoritettujen perustutkintojen määrä ,3 % Suoritettujen näyttötutkintojen määrä ,9 % Läpäisyaste 70 % 73,9 % 105,6 % Opiskelijatyytyväisyys (1-5) 3,5 3,5 100 % 8 9

6 NAANTALIN AMMATTIOPISTO MYNÄMÄEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO Naantalin ammattiopistossa tavoitteena on ollut laadukas ja monipuolinen opetus ja ohjaus. Opiskelijapalautteen mukaan opettajat ovatkin ammattitaitoisia ja heiltä saa hyvää, mielenkiintoista ja ajantasaista opetusta. Opettajat tukevat opiskelussa ja myös henkilökohtaisissa asioissa. Kehittämismyönteisessä opistossa on panostettu yhteistyöhön kotien kanssa. Tavoitteena Naantalissa on ollut myös vahvistaa opiskelijoiden monikulttuurista osaamista. Raseko pääsi mukaan Sotenet-verkostoon, joka on valtakun- nallinen sosiaali- ja terveysalan kansainvälinen verkosto. Verkostossa mukana olon takia kansainvälinen toiminta ammattiopistossa on ollut vilkasta. Naantalin ammattiopiston aloituspaikat täyttyivät sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alalla että sosiaalija terveysalalla. Lähihoitajakoulutuksen hakijamäärä lisääntyi viime keväänä. Keskeyttäneiden määrä kasvoi opistossa, erityisesti hotelli-, ravintola- cateringalalla, jonka alan opiskelijat siirtyivät toiseen oppilaitokseen, töihin tai totesivat haluavansa vaihtaa alaa. Käsi- ja taideteollisuusalan koulutusta on annettu Mynämäessä jo yli 100 vuotta. Ennen opiskelijoina olivat maaseudun nuoret, tänään opiskelijat tulevat pääosin alueen lähikaupungeista ja asutuskeskuksista. Perinteikkäässä oppilaitoksessa käden taidot ovat kunniassa. Käsi- ja taideteollisuusalan opinnot suorittaneelle on työelämässä mahdollisuuksia useilla eri aloilla. Oppilaitoksen aloituspaikkojen määrä on ollut 70 opiskelijaa ja vuoden 2011 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli 90. Kaikki eivät kuitenkaan ottaneet opiskelupaikkaa vastaan. Oppilaitoksessa suoritettujen tutkintojen määrä on pysynyt kohtalaisen hyvällä tasolla ja lähiopetustunteja on opiskelijoille viikossa kiitettävä määrä, mikä on alan opinnoissa erittäin tärkeää. Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot 2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Ensisijaisesti hakeneiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään 12 % 7 % 13,8 % 197,1 % Aloittaneiden opiskelijoiden määrä ,4 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,5 % Täyttöaste 108 % 100 % 100 % 100 % Lähiopetustuntien määrä / opintoviikko 30,5 30,5 30,5 100 % Keskeyttäneiden määrä koko opiskelijamäärästä 9,3 % 8 % 14,7 % 183,8 % Suoritettujen perustutkintojen määrä ,4 % Suoritettujen näyttötutkintojen määrä ,8 % Läpäisyaste 70 % 61,2 % 87,4 % Opiskelijatyytyväisyys (1-5) 3,5 4,0 114,3 % Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot 2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Ensisijaisesti hakeneiden määrä suhteessa kuntayhtymän alueen 16-vuotiaiden määrään 8 % 10 % 8,9 % 89 % Aloittaneiden opiskelijoiden määrä ,5 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,5 % Täyttöaste 100 % 100 % 95 % 95 % Lähiopetustuntien määrä / opintoviikko ,7 % Keskeyttäneiden määrä koko opiskelijamäärästä 12,9 % 5 % 11,8 % 236 % Suoritettujen perustutkintojen määrä ,7 % Suoritettujen näyttötutkintojen määrä % Läpäisyaste 80 % 79 % 98,8 % Opiskelijatyytyväisyys (1-5) 3,5 3,4 97,1 % 10 11

7 RAISION AIKUISKOULUTUSKESKUS TIMALI RAISION OPPISOPIMUSTOIMISTO Timali juhli viime vuonna 40-vuotisjuhlavuotta ja samalla kestävän kehityksen teemavuotta. Keskeisiä toiminnan kehittämiskohteita olivat toimintaprosessien selkiyttäminen, kaiken toiminnan työelämä- ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen, koulutusten vaikuttavuuden parantaminen (työllistyminen tai muihin jatkotoimiin aktivoituminen) sekä yhteisöllisyyden lisääminen työyhteisössä. Toiminnan rahoitus koostui ELY-keskuksen hankkimasta koulutuksesta, valtion-osuudella rahoitettavasta koulutuksesta, yrityksille ja yhteisöille suunnatusta koulutuksesta sekä konsultointipalveluista, oppisopimuskoulutuksesta, muusta palvelutoiminnasta ja valtion myöntämistä kehittämishankkeista sekä ESR-hankkeista. LAADULLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Asiakaspalautteiden keskiarvo oli tavoitteen mukaisesti vähintään 4.0 ja useissa koulutuksissa tavoite ylitettiin. Tutkintoon tai tutkinnon osaan valmistavaa koulutusta toteutettiin päivä-, ilta- ja monimuotokoulutuksena ELY-keskuksen rahoittamana, valtionosuusrahoitteisena sekä oppisopimuskoulutuksena. Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tot 2010 Tav 2011 Tot 2011 % tavoitteesta Opiskelijatyöpäivien kokonaismäärä ,6 % Kokonaisopiskelijamäärä (ka.) ,4 % Perustutkinnon opiskelijamäärä ,3 % Vuoden aikana kirjoilla olleiden opiskelijoiden määrä ,7 % Työvoimakoulutuksen työllistymistavoite 72 % 70 % 71 % 101,4 % Näyttötutkinnon suorittaneiden määrä ,3 % Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä ,7 78,2 % Tutkintotavoitteisen koulutuksen järjestämissopimusten määrä % Asiakastyytyväisyys (1-5) 4 4,1 102,5 % Oppisopimustoimistossa on tehty aktiivista kehittämistyötä viestinnän ja markkinoinnin, asiakkaiden osaamistarpeiden selvittämisen, työpaikan soveltuvuuden, opiskelijan edellytysten arvioinnin, koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien saatavuuden, oppisopimuskoulutuksen edellytysten dokumentoinnin ja tukimuodoista informoinnin osalta. Myös verkostoyhteistyötä kehitetään ja oppisopimustoimistojen yhteistyö toimintojen yhtenäistämiseksi on käynnissä. MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Uusia perustutkintosopimuksia tehtiin pitkän aikavälin keskimäärä. Tutkinnon suorittajien määrä kasvoi peruskoulutuksessa mutta laski lisäkoulutuksessa. Voimassa olleet peruskoulutuksen sopimukset 266 Suoritetut perustutkinnot 76 Voimassa olleet ammatillisen lisäkoulutuksen sopimukset 703 Suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 94 Lisäkoulutuskiintiö 425 Lisäkoulutuksen kysyntä hyödynnettiin käyttämällä lisäkoulutuskiintiö 114 prosenttisesti. LAADULLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Työnantajien ja opiskelijoiden antama palaute oppisopimuskoulutuksemme toimivuudesta oli asteikolla 1-4 tavoitteena 3,2 ja toteutui 3,4. Vuoden lopulla oppisopimustoimisto lähti mukaan Opetushallituksen rahoittamaan oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeeseen tavoitteena vertaisarvioinnin toteuttaminen, hyvät käytännöt ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisen prosessin kehittäminen

8 Henkilökunnan määrä Vuosi Hlöt Henkilöstö Kehittäminen Henkilökunnan määrä Koulutuskuntayhtymän henkilökunnan yhteismäärä oli 263 sisältäen hallinnon, Raision ammattiopiston, Raision oppisopimustoimiston, Raision kauppaopiston, Naantalin ammattiopiston, Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston ja aikuiskoulutuskeskus Timalin henkilöstön. Opettajia kuntayhtymän oppilaitosten palveluksessa oli yhteensä 203, heistä päätoimisia oli 146. Sivutoimisiin on laskettu myös Mynämäen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen näytön arvioijina toimivat henkilöt. Opettajien koulutustaso on hyvä, yli 90 %:lla opettajista on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai ammatinopettajan/alalla korkein suoritettavissa oleva ammatillinen tutkinto. Opettajanpätevyyden on suorittanut noin 80% kaikista opettajista. Tukihenkilöstöön kuuluu 45 alansa ammattilaista. Hallinnossa työskentelee seitsemän henkilöä sekä oppilaitosten rehtorit. Koko kuntayhtymän henkilöstöstä 64 % oli naisia vuonna 2011, vastaava luku vuonna 2010 oli 65 %. Raision ammattiopiston henkilöstö oli hieman miesvaltaisempi, siellä naisia oli 40 % (41 % v.2010). Muissa yksiköissä on naisenemmistö. Henkilöstön keski-ikä oli 45,9 vuonna 2011 ja ikärakenteessa suurimmat ryhmät olivat ja vuotiaat, joiden osuus kuntayhtymässä oli yhteensä 36,5 %. Seuraavaksi suurimmat ikäryhmät olivat Vuosi ja vuotiaat, joiden osuudet kuntayhtymässä olivat n. 14 % ja 15 %. Oppilaitokset ovat toimineet yli 50 vuotta ja henkilöstön vaihtuvuus on eläkkeelle siirtymisiä lukuun ottamatta ollut varsin vähäistä. HENKILÖSTÖN KOULUTUS Henkilökunnan koulutukseen käytettiin vuonna 2011 yhteensä 1066 työpäivää, jolloin keskimäärin koulutukseen käytettiin n. 4 päivää/henkilö. TYÖTYYTYVÄISYYS Henkilöstölle tehtiin työtyytyväisyyskysely toukokuussa Kyselyyn vastasi yhteensä 139 henkilöä joka oli 54,5 % sen hetkisestä henkilöstön kokonaismäärästä. Palaute on pääosin positiivista, sillä myönteisiä vastauksia kysyttyihin kysymyksiin oli n. 87 %. Tarpeen mukaan työtyytyväisyyttä ja siihen liittyviä asioita on selvitetty myös yksikkökohtaisesti. Sairaudesta johtuvat poissaolot ovat pysyneet kohtuullisina, joskin hieman kohonneet edellisvuodesta. Vuoden 2011 sairauspoissaolojen keskiarvo oli 7,60 työpäivää vuodessa. Vuonna 2010 keskiarvo oli 5,59. Hlöt Raision seudun koulutuskuntayhtymän viestintästrategia päivitettiin vuoden 2011 lopussa. Rasekon keskeiset viestit ovat: osaava taitaja, palveleva kumppani ja myönteinen uudistaja. Viestintästrategiset tavoitteemme ovat myönteisen julkisuuskuvan luominen ja avoin viestintäkulttuuri. Viestintää toteutetaan määrätietoisesti ja systemaattisesti organisoidun laadunhallinnan sekä toiminnan avulla. AKTIIVISTA LAATUTYÖTÄ Kuntayhtymän laadunhallintaa on kehitetty laatupalkintoperusteisesti. Kuntayhtymä on laajentunut ja uusien yksiköiden myötä toiminta- ja laatujärjestelmän kehittäminen on tullut yhä ajankohtaisemmaksi. Kuntayhtymän tulosyksiköissä hoidetaan itsenäisesti yksiköiden operatiiviseen toimintaan liittyvät tehtävät. Kuntayhtymä vastaa hallintosäännön perusteella kuntayhtymän keskitetyistä hallinnollisista palveluista ja kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamisesta, kehittämisestä ja resurssoinnista. Tulevaisuudessa erilaisten tukipalvelujen organisoiminen entistäkin tehokkaammalla tavalla on tärkeää toiminnan kehittämisessä. Raseko Next Step -messuilla Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto HANKKEET TYÖVÄLINEINÄ Kuntayhtymä on mukana yhteensä 23 erilaisessa hankkeessa, joista seitsemän on ESR-hankkeita, seitsemän ELY:n rahoittamia ja kahdeksan OPH:n rahoittamia hankkeita. Rasekon osuus hankkeissa on yhteensä euroa, josta kuntaraha- ja omarahoitusosuus on yhteensä euroa. Hankkeista viisi päättyi vuoden loppuun mennessä, 12 päättyy vuonna 2012, viisi vuonna 2013 ja yksi jatkuu vuoteen 2014 saakka. Hankkeet liittyvät tulosyksiköiden toiminnan ja opetuksen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen ja yhteistyöhön muiden Varsinais-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kv-toiminta on Rasekossa kasvanut vuoden 2011 aikana. Olemme mukana projekteissa (opettajien liikkuvuushanke PIC, 24H yrittäjyysleiri) ja verkostoissa (SOTENET, Ka moon China, EREI-VET), joissa roolimme on joko koordinoiva tai kumppani. Kansainvälistymisstrategian mukaisesti Raseko on keskittynyt edistämään opettajien liikkuvuutta ja sen myötä selvittämään mahdollisuuksia opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämiseen ja potentiaalisten kumppanien ja heidän tarjoamiensa työssäoppimispaikkojen löytämiseen ulkomailta

9 Tapahtumat Rasekon opiskelijat menestyivät viime vuonna myös erilaisissa kilpailuissa. Kuva: Pauli Kallio Raision ammattiopiston opiskelijat menestyivät valtakunnallisissa ammattitaidon SM-kilpailuissa Taitaja 2011 kisoissa erinomaisesti. Talonrakennuksen kirvesmiessarjan voitti Tomi Tähtinen. Muuraus- ja laatoitustöiden paras oli Kalle Vuorinen ja saman sarjan neljänneksi sijoittui Tatu Tuominen. Tatu Laaksonen selvisi autoasennuksen loppukilpailussa kuudenneksi. K-ryhmä palkitsi parhaat Mestarimyyjäkoulutukseen osallistuneet Raision kauppaopiston opiskelijat. Stipendein palkittiin Malla Suominen, Maria Leppämäki ja Taru Pietikäinen. Menestystä on tullut myös Saku ry:n valtakunnallisissa urheilukilpailuissa. Raision ammattiopiston rakennusosaston sählyjoukkue selvisi SAKU-sählyn lopputurnaukseen, josta saaliina oli hopeamitali. Menestystä saavutettiin myös Saku ry:n järjestämillä golfin mestaruuskilpailuissa. MTV3 -kanavalla seurattiin Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston artesaaniopiskelija Jussi Salmisen menestystä Muodin huipulle -kilpailussa. Jussi Salminen ylsi vaativassa kilpailussa hienosti kolmannelle sijalle. Tuloslaskelma ja tase TULOS- LASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA

10 Rasekon organisaatio YHTYMÄVALTUUSTO pj. Antti Airikki TARKASTUSLAUTAKUNTA pj. Juha Takanen YHTYMÄHALLITUS Ammatillisen koulutuksen johtokunta pj. Ari Leinonen JOHTAVA REHTORI Maria Taipale Kuntayhtymän hallinto TALOUSJOHTAJA Terttu Nyholm RAISION OPPI- SOPIMUS- TOIMISTO Johtava koulutustarkastaja Markku Rantala RAISION AMMATTI- OPISTO Rehtori Kauko Manninen NAANTALIN AMMATTI- OPISTO Rehtori Leena Yli-Liipola MYNÄMÄEN KÄSI- JA TAIDE- TEOLLISUUS- OPISTO Rehtori Juha Timonen RAISION KAUPPA- OPISTO Rehtori Reijo Rantanen RAISION AIKUIS- KOULUTUS- KESKUS TIMALI Rehtori Marjatta Lennala RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Taitto: Mainoskioski Paino: Offset House Oy 18 19

11 20 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Eeronkuja 3, Raisio, Puh. (02) ,

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot