NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto (muutokset tehty)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Taloudellinen kehitys Nousiaisissa ja talousarvion ja suunnitelman laskentaperusteet Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet KÄYTTÖTALOUSOSA (TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA ) Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kunnanhallitus Keskushallinto Maaseututoimi Perusturvakuntayhtymä Akseli Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus Peruskoulutus Lukiokoulutus Kirjasto- ja kulttuuritoimi Muu sivistystoimi Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Tekninen lautakunta Tekniset palvelut Kiinteistötoimi Ruokahuolto- ja puhdistuspalvelut Kaukolämpölaitos Vesihuoltolaitos Ympäristölautakunta Ympäristötoimi Yksityistietoimi Pelastustoimi TULOSLASKELMAOSA RAHOITUSOSA INVESTOINNIT

3 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Nousiaisten kunnan vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu erityisen haastavassa tilanteessa. Talouden yleinen taantuma näyttää edelleen jatkuvan aiheuttaen huomattavaa epävarmuutta koko kuntakentässä, kun kuntalaisten palveluja järjestetään. Nousiaisten osalta valtavat valtionosuuksien leikkaukset, verotulojen heikko kehitysarvio ja mm. erikoissairaanhoidon kustannusten ennustettu merkittävä kasvu ovat asettaneet kunnan talouden suunnittelulle erittäin ankarat raamit. Valtuuston elokuussa 2013 hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu, mutta taloussuunnittelun reunaehdot ovat tuostakin ajankohdasta heikentyneet niin merkittävästi, että ylijäämäisen talousarvion laatiminen on osoittautunut mahdottomaksi. Kunnan tulevaisuuden suunnittelussa on monia avoimia kysymyksiä, kuten - milloin talouden taantuma kääntyy nousuun - erikoissairaanhoidon kustannuskehitys - kustannustehokkuuden lisääminen Perusturvakuntayhtymä Akselissa, jonka maksuosuus on ylivoimaisesti suurin kunnan menoerä - vireillä oleva sote-uudistus ja kunnan maksuosuus sen toteutuessa - asukasluvun kehitys - tonttimyynnin avautuminen - yritysalueiden avaaminen ja tonttien kysyntä - valtatie 8:n nelikaistaistamisen vireyttävä vaikutus - kuntien tehtävien vähentäminen ja normien purkaminen - kuntajakoselvityksen jälkeiset mahdolliset uudet kuntayhteistyömuodot - seudullisen rakennusvalvonnan toteutuminen - lukiokoulutuksen järjestämislupaa haettava vuonna eduskuntavaalit 2015 ja tulevan hallituksen kuntapoliittinen ohjelma Vuoden 2015 talousarvio on kuitenkin voitu laatia siten, että merkittäviä kuntalaisten palveluja heikentäviä ratkaisuja ei ole nyt tehty. Selvää kuitenkin on, että mm. valtionosuuksien leikkauksista aiheutuva huomattava ja pysyvä tulojen aleneminen edellyttää palvelujen järjestämisessä rakenteellisia muutoksia, joilla kunnan oman toiminnan suurinta kuluerää eli henkilöstömenoja voidaan vähentää. Vireillä on selvittely Maskun-Nousiaisten vesilaitoskuntayhtymän purkamisesta ja kunnan oman vesihuoltolaitoksen mahdollisesta yhtiöittämisestä. Tätä koskevat ratkaisut tehtäneen alkuvuoden 2015 aikana. Mikäli asiassa päädytään kuntayhtymän purkamiseen, on Nousiaisten kunta saamassa Maskun kunnalta arviolta noin euron suuruisen purkuosuuden, kun kuntayhtymän omaisuus siirtyy Maskun kunnalle tai sen perustamalle yhtiölle. Kunnan tuloslaskelmaan merkittävä purkuvoitto olisi noin euroa, joka toki tasapainoittasi kunnan taloutta vuonna 2015, mutta muita pysyviä tuottojen lisäyksiä ja menojen vähentämisiä on suunnitelmavuosina saatava aikaan, jotta kunta välttyisi joutumasta kriisikunnaksi. Koko kuntakenttä on nyt suuren myllerryksen vallassa, kun useita suuria lainsäädäntöhankkeita on vireillä ja niiden toteutuminen tuntuu etenevän kovin verkkaisesti. Nämä ovat vaatineet myös kuntien luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoita erittäin runsasta ajankäyttöä. Toivottavasti näiden hankkeiden kautta saadaan vakautta kuntatalouteenkin siten, että kunnille jää aidosti aikaa oman toiminnan kehittämiseen ja sopeuttamiseen uusiin puitteisiin. Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja 2

4 2 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA Visio vuoteen 2021 Luonnonläheinen ja kehittyvä sekä hyvät peruspalvelut tarjoava turvallinen Turun seudun kunta tasapuoliseen asumiseen ja yrittämiseen Kasitien varressa Strategiset painopistealueet Luonnonläheinen kunta Kehittyvä kunta Hyvät ja tasa-arvoiset peruspalvelut omaava kunta osaavalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä Turvallinen ja viihtyisä kunta Elinkeino- ja yritystoiminnan huomioiva kunta Arvot Tasapuolisuus Läheisyys Luonto Laadukkuus Kriittiset menestystekijät Vaikuttavuusnäkökulmassa: kuntien välinen yhteistyö ja kuntarakenteen kehitys, toimialojen välinen yhteistyö ja yhteiset käytännöt, työpaikkaomavaraisuus, elämänhallinta ja taloudellinen tilanne. Asiakasnäkökulmassa: turvallisuuden tunne, kunnan kyky turvata riittävät palvelut, kuntalaisten osallistuminen ja informaatio. Prosessinäkökulmassa: maankäyttöpolitiikka, uudistumismyönteisyys, palvelujen järjestämisstrategia, tiedonkulku osastojen ja toimipisteiden välillä. Henkilöstönäkökulma: henkilöstön arvostus ja ammattiylpeys, koulutus ja toiminnan haavoittuvuus, kun tietotaito on yhdellä ihmisellä, työilmapiiri ja turvallisuuden tunne, sairastavuus ja työn kuormittavuus sekä tiedonkulku. 3

5 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3.1 Yleinen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne koko maassa (Lähde: VM, Peruspalveluohjelma ) Muuttuja, % BKT määrän muutos -0,2-1,4 0,5 1,4 1,8 1,5 Palkkasumman muutos, % 3,2 1,0 1,3 1,8 2,5 2,2 Yleinen ansiotason muutos 3,5 2,0 1,3 1,2 1,5 1,8 Kuluttajahinnat, muutos 2,8 1,5 1,5 1,7 1,9 1,8 Työttömyysaste, % 7,7 8,2 8,4 8,3 8,1 7,8 Kunnallistalouden lukuja koko maassa (Mrd ) (Lähde: VM, Peruspalveluohjelma ) Vuosikate 1,8 2,7 2,4 1,9 1,7 1,7 Lainakanta 13,8 15,6 17,3 19,4 21,8 24,2 Kuntien verotulojen muutos, % 1,3 6,8 2,2 2,6 2,4 3,6 3.2 Taloudellinen kehitys Nousiaisissa ja talousarvion ja suunnitelman laskentaperusteet Väestötilanne Nousiaisissa on 4826 asukasta eli vähentynyt 47 henkilöllä tilinpäätöslukuun 2013 verrattuna (4873). Kunnan oma arvio vuoden 2015 asukasluvusta on 4850 asukasta, jota on käytetty myös tunnuslukujen laskennassa Tilastokeskuksen ennusteen vierellä. Vuosittainen kasvu taloussuunnitelmavuosille on laskettu 30 henkilön mukaisesti. Vuosi Väkiluku 1) Väkiluku* Muutos Muutos % , , , , , , , , , , , , ,5 1) kunnan oma arvio * Lähde: Tilastokeskus, *ennuste 4

6 Väestön ikäjakauma Nousiaisissa Ikäluokat v v v v v v Yht (Lähde: Tilastokeskus) Työttömyysaste Nousiaisissa vuonna 2014 lokakuussa on ollut 8,8%, mikä tarkoittaa 215 henkilöä. Varsinais-Suomen työttömyysaste on lokakuussa ollut 12,4 %. Nousiaisten kunnan työttömyysasteen kehitys elokuun 2013 lokakuun 2014 välisenä aikana Kuukausi % loka ,8 % syys ,3 % elo ,7 % heinä ,8 % kesä ,0 % touko ,4 % huhti ,2 % maalis ,3 % helmi ,6 % tammi ,4 % joulu ,3 % marras ,0 % loka ,1 % syys ,3 % elo ,4 % (Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Työllisyyskatsaukset) Toimintatuotot ja kulut vuosina (ulkoiset ja sisäiset erät) TP 2013 MTA ltk II 2015 kv TA% SV 2016 SV Nousiainen Tuotot , Kulut , Netto , Toimintatuotot ja kulut vuosina (ulkoiset erät) TP 2013 MTA ltk II 2015 kv TA% SV 2016 SV Nousiainen Tuotot , Kulut , Netto ,

7 Palkkamenot Palkkamenoihin on talousarviovuonna 2015 varattu 0,2 %:n korotus. Taulukossa esitetään henkilöstömenot toimielimittäin. TP 2013 MTA ltk II 2015 kv TA% SV 2016 SV Keskusvaalilautakunta , Tarkastuslautakunta , Kunnanhallitus , Sivistyslautakunta , Ympäristölautakunta , Tekninen lautakunta Kunta yhteensä , Valtionosuudet vuosina TP 2012 TP 2013 MTA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Peruspalv.vos Verot.perust.tasaus Järj.muutoksen tas Opetus-ja kultt.muut Kaikki yhteensä Verotulot vuosina TP 2012 TP 2013 MTA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöv. tuot Kaikki yhteensä

8 3.3 Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet VALTUUSTON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ESITETÄÄN SEURAAVILLA TEHTÄVÄALUEILLA Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Tehtäväalue Vaalit Tarkastustoimi Keskushallinto Maaseututoimi Perusturvakuntayhtymä Akseli Terveydenhuolto (sis. ehs ja ymp.terv.huollon) Varhaiskasvatus (päivähoito) Peruskoulutus Lukiokoulutus Kirjasto ja kulttuuritoimi Muu sivistystoimi Liikunta ja ulkoilu (nettobudjetointiyksikkö) Nuorisotyö (nettobudjetointiyksikkö) Tekniset palvelut Kiinteistötoimi Ruoka- ja puhdistuspalvelut Kaukolämpölaitos Vesihuoltolaitos Ympäristötoimi Pelastustoimi (tulosyksikkö) Yksityistietoimi (tulosyksikkö) INVESTOINTIOSA Investointiohjelmassa esitetyt hankeryhmissä olevat projektikohtaiset määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. 7

9 VALMISTELUPROSESSI Valmisteluohjeet Kunnanhallitus on antanut talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet, joissa todetaan mm. seuraavaa: TOIMIELINTEN MENOKEHYKSET Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että resurssien käytössä otetaan huomioon Nousiaisten strategian toiminnalliset painotukset ja tavoitteet ottaen huomioon talouden huomattavasti kiristynyt tilanne. Toimielinten tulee talousarvion valmistelussa tarkastella ja tehdä esityksiä toiminnallisista ja rakenteellisista muutoksista, joilla toimintakatetta voidaan parantaa. Henkilöstön lisäykset ovat sallittuja vain erittäin perustelluista syistä. Sijaisten palkkaamista erityisesti lyhytaikaisiin poissaoloihin on vältettävä. Lautakuntien on kyettävä esittämään miten mahdollinen henkilöstölisäys rahoitetaan. PALKAT Palkkasuunnitteluun on syötetty hyväksyttyjen virka- ja työ-ehtosopimusten mukaisesti korotus alkaen 0,4 %:n mukaisena, teknisten sopimuksilla 0,29 %. Palkkasuunnittelu-osiossa on tarkasteltava osastoilla henkilöittäin palkat elokuun (tai syyskuun) 2014 toteutuneiden lukujen mukaan. MUUT KULUT Muiden käyttötalouskulujen tulee toimielinten tehtäväalueiden tuloslaskelmatasolla pysyä enintään vuoden 2014 tasolla, ellei ole perusteltua syytä menojen korottamiseen. Perustelut tulee esittää talousarvioesityksessä selkeästi menolajeittain. Kunnanhallitus voi antaa vielä tarkempia ohjeita ja tavoitteita toimintakatteen parantamiseksi. Kunnanhallitus edellyttää perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2015 talousarvion valmistelussa tiukkaa menokuria ja alkuvuoden 2014 toteutumaan perustuvaa tarkkaa arviointia, jotta ylibudjetoinnilta ja ylilaskutukselta vältyttäisiin. Kunnanhallitus on erikseen käsitellyt ja antanut lausuntonsa koskien perusturva-kuntayhtymä Akselin talousarvion valmistelua. Erikoissairaanhoidon osalta on ilmoitettu, että Nousiaisten kunnan maksuosuus nousisi n. 8,8 %. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE Talousarvio- ja suunnitelma -asiakirjan rakenne noudattaa vuoden 2014 ko. asiakirjan rakennetta. Aiemmasta poiketen ympäristötoimen tehtäväalueella on esitetty myös rakennusvalvonnan tulosyksikön lvuvut. Käyttötalouden kunkin tehtäväalueen kohdalla talousarviovuoden luvut on esitetty tulo- ja menolajeittain eriteltyinä. Tällä pyritään havainnollistamaan eri tulo- ja menoerien kehitystä ja samalla helpottamaan päätöksentekijöiden ja muiden kiinnostuneiden mahdollisuuksia arvioida toiminnan sisältöä. Kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen käsittelyn edetessä mahdollisesti tekemät muutosesitykset lautakuntien esityksiin ilmenevät kunkin tehtäväalueen lopussa olevista perusteluista. Mikäli kunnanhallituksen tai valtuuston käsittelyn yhteydessä tehdään toimintatuottoihin tai toimintakuluihin muutoksia, jotka edellyttävät lautakunnan esittämän perustelutekstin muuttamista, yliviivataan ko. perusteluteksti ja korvataan tarvittaessa uuden päätöksen mukaisella tekstillä siten, että siihen merkitään myös muutoksen tehneen päätöksentekoelimen nimi ja päivämäärä. Investointiosassa esitetään kh sarakkeella kunnanhallituksen hyväksymä esitys valtuustolle. Eri hankkeet on kirjattu luetteloon kohteittain. TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintatuotot Talousarvioesitys sisältää erikseen päätettävän puhtaan veden taksan korottamisen sekä vesihuoltolaitoksen liittymismaksujen muuttamisen palautuskelvottomiksi, jolloin ne kirjataan tuloslaskelmaan toimintatuotoiksi. Muita merkittäviä maksujen muutoksia ei ole esitetty. Kiinteän omaisuuden myyntivoitoksi merkitty muihin toimintatuottoihin euroa. Asemakaavatonttien osalta tavoitteeksi on asetettu 7-10 tontin myynti. Lisäksi tavoitteena on myydä yksi AR- tai AL- tontti. Uuden Karhunperkon omakotialueen tonttimarkkinointiin kiinnitetään erityistä huomiota vuoden 2015 aikana. Tonttien ja maa-alueiden myynnin myyntivoitto on kirjattu teknisen lautakunnan teknisten palvelujen tehtäväalueen muihin toimintatuottoihin. Asemakaavatonttien lisäksi jo myyntiin asetettuja kohteita ovat Koljolan toimintakeskus ja Paistanojan entinen koulu. Päätökset kiinteistöjen myymisestä tehdään erikseen. 8

10 Verotulot Verotuloiksi talousarviovuodelle on merkitty euroa. Tuloveroprosentin 0,5 %:n korotuksen arvioitu vaikutus on euroa vuonna Valtuusto on päättänyt korottaa myös kiinteistöveroprosentteja. Näiden korotuksen vaikutus vuonna 2015 on euroa. Verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton veroennustekehikkoon lokakuulta Valtionosuudet Valtionosuudet vähenevät vuoden 2014 talousarvioon verrattuna noin eurolla ollen euroa. Arvio perustuu valtiovarainministeriön alustaviin laskelmiin. Toimintamenot Toimintakulujen muutos koko kunnan tuloslaskelmassa on 3,7 % verrattuna vuoden 2014 muutettuun talousarvioon nähden. Palvelutuotannon rakenteelliset muutokset ja niihin liittyvät henkilöstömenojen leikkaukset ovat välttämätöntä ottaen huomioon kunnan talouden kokonaistilanne, taseeseen kertynyt alijäämä ja mm. valtionosuuksien merkittävä väheneminen. Yksityiskohtaisista henkilöstömenoihin kohdistuvista säästötoimenpiteistä käydään erikseen YT- neuvottelut. Uusia vakansseja ei ole esitetty. Kunkin vuoden aikana vapautuvan vakanssin täyttämistarve arvioidaan erityisen tarkoin. Toimintamenot / maapolitiikka ja elinkeinopolitiikka Talousarviossa on varattu kunnanhallituksen alaiselle kaavoituksen ja mittauksen kustannuspaikoille euroa eli euroa vähemmän kuin vuonna Kaavoituskohteet ratkaistaan erikseen hyväksyttävässä kaavoituskatsauksessa ja ohjelmassa. Käynnissä olevia merkittäviä kaavoitushankkeita ovat keskustan ja kirkonseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaava ja Kaitaraisten yritysalueen asemakaava. Kuntamarkkinointi liittyy oleellisesti myös kunnan elinkeinopolitiikkaan, jonka kustannuspaikalla (tehtäväalue kunnanhallitus / keskushallinto) on varattu euron määräraha. Määrärahaan sisältyvät mm. osallistuminen asuminen ja sisustaminen messuille, tontti- ja kuntamarkkinointi sekä elinkeinoohjelmassa mainitut kunnan ja elinkeinoelämän yhteistilaisuudet. Hankerahoitus Erillisillä avustusrahoituksilla toteutettavat hankkeet budjetoidaan nettobudjetointiperiaatteella. Nettobudjetointiperiaate tältä osin koskee kaikkia tehtäväalueita. Toimintakate Toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen välinen erotus heikkenee 3,1 %:a vuoden 2014 muutetusta talousarviosta. Rahoitustuotot ja kulut Korkokulut on merkitty investointiohjelman pohjalta arvioidun lisälainanottotarpeen mukaan. Vuosikate Vuosikate on euroa, mikä ei riitä kattamaan poistoja. Tilikauden alijäämä Tuloslaskelma osoittaa alijäämää euroa. INVESTOINNIT Investointiohjelman mukaisten hankkeiden kokonaiskustannus vuonna 2015 on euroa. Kun tuottoina investointeihin merkitään kiinteän omaisuuden myynnin tasearvot ja saatavat valtionavut, tulee nettoinvestointien määräksi euroa. Suurimpina hankkeina ovat Valpperin koulun rakentaminen, Valpperin siirtoviemärin rakentamisen loppuunsaattaminen sekä Rästäsmäen katujen ja verkostojen saneerauksen käynnistäminen. RAHOITUSLASKELMA Talousarvion tuloslaskelman mukainen vuosikate on euroa. Se ei riitä kattamaan poistoja. Rahoituslaskelman mukaan pitkäaikaisen lainan lisäys vuonna 2015 on 2,4 milj. euroa. TALOUSSUUNNITELMAVUODET Taloussuunnitelma on verotulojen osalta laadittu valtuuston päättämien veroprosenttien mukaan hyödyntäen kuntaliiton veroennustekehikkoa lokakuulta Valtionosuudet on merkitty vuoden 2015 tasoon. Toimintakulujen osalta kehitykseksi on merkitty nollataso. 9

11 4 KÄYTTÖTALOUSOSA (TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA ) 4.1 Keskusvaalilautakunta Vaalit 100 Vaalit Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien läpiviennistä lain edellyttämällä tavalla. Talousarvio vuodelle 2015 Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit (ennakkoäänestys) ja Taloussuunnitelma vuosille Talous, suoritteet ja tunnusluvut 100 Vaalit Vuonna 2016 järjestetään kunnallisvaalit. Vuonna 2017 ei sääntömääräisiä vaaleja. TP 2013 MTA ltk II 2015 kj ehd TA% SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot ,7 0 0 Myyntituotot Tuet ja avustukset ,7 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ,6 0 0 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimintakate ,

12 Keskusvaalilautakunta TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Suoritteet Kokousten määrä Tunnusluvut Äänestysprosentti %/kunn.vaalit 65 Äänestysprodentti/% eu-vaalit 39,7 Äänestysprosentti %/ed.vaalit 75 Äänestysprosentti %/presidentinvaalit Kunnanjohtaja: Esitys hyväksytään. Kunnanhallitus: Esitys hyväksytään. 4.2 Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta Valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan omaehtoisesta ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sekä arvioinnista, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa vastaavasti kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Talousarvio vuodelle 2015 Tarkastuslautakunta huolehtii tilintarkastuksen järjestämisestä toimikaudella Taloussuunnitelma vuosille Kunnan sisäinen valvonta, tarkastuslautakunnan suorittama arviointi sekä tilintarkastus tukevat toisiaan ja takaavat tuloksellisuuden toteutumisen, arvioinnin sekä hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden tarkastuksen kattaen koko organisaation. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja tekevät toimikauttansa koskevat nelivuotissuunnitelmat sekä kunakin vuonna työohjelmat niin, että ne tukevat toisiaan. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Arviointitoiminta tuo kuntalaisten palveluiden turvaamisen ja laadun kannalta tärkeitä asioita valtuuston tietoon. Asiakas Kunnanvaltuusto saa palveluiden tasosta Arviointityössä tutustutaan palveluiden tuottamiseen käytännön tasolla. Arviointikertomuksen sisällön kehittäminen. Lautakunta kuulee arvioinnin kohteena olevalta toimialalta eri tasoilla ja eri tehtävissä toimivia henkilöitä (väh. 3). Arviointikertomuksen näkökulma on palvelui- Mittari Haastateltujen henkilöiden määrä. Arviointikertomuksen sisältämien palveluiden 11

13 uutta tietoa päätöksenteon tueksi. ta ja toimintoja kehittävä. tai toimintojen kehittämisehdotusten määrä Kunnanvaltuusto saa tietoa siitä, onko valtuuston tahtoa toteutettu. Prosessit Arviointi kattaa koko kunnan toiminnan. Arviointi keskittyy kunakin vuonna erityiseen painopistealueeseen. Henkilöstö Tarkastuslautakunnan työskentelyyn sitoudutaan ja työ koetaan tärkeäksi ja keskeiseksi osaksi kunnan toimintojen kehittämisessä. Arvioinnin kohdentuminen oikeisiin kohteisiin. Arviointityö on suunnitelmallista huomioiden lautakunnan koko toimikauden. Arviointityö on vuosittain suunnitelmallista. Lautakunta toimii aidossa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Talousarvion merkittävimpien tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Suunnitelma koko toimikaudelle on tehty. Painopistealue on valittu ja arvioinnin toteuttamiseksi on tehty suunnitelma. Lautakunnan kokousten määrä riittävä, jäsenet läsnä kokouksissa ja yhteydenpito henkilöstöön vuorovaikutteista. Joka toimialalta arvioitu jonkin merkittävän tavoitteen saavuttaminen. On tehty nelivuotissuunnitelma ja sitä noudatetaan. On valittu painopistealue ja suunniteltu sen arviointityö. Lautakunnan jäsenten poissaolojen määrä kokouksista. Johtavien viranhaltijoiden kuulemisten määrä. Talous, suoritteet ja tunnusluvut Tuloslaskelma Tarkastustoimi TP 2013 MTA ltk II 2015 kj ehd TA% SV 2016 SV 2017 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Toimintakate , Tarkastuslautakunta TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Suoritteet Kokousten määrä Tarkastuspäivät Kunnanjohtaja: Esitys hyväksytään. Kunnanhallitus: Esitys hyväksytään. 12

14 4.3 Kunnanhallitus Keskushallinto Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja Kunnanhallitus vastaa kunnan ylimmän päätöksenteon edellytyksistä ja valtuuston asioiden valmistelusta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Keskushallinnon organisaatio vastaa kunnan eri hallintokuntien yleis- ja taloushallinnon tukipalveluista sekä vastaa kuntaan ja kunnanhallitukseen käsiteltäväksi tulevien asioiden vastaanottamisesta, valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Keskushallinto vastaa myös kunnan elinkeinopolitiikan johtamisesta. Talousarvio vuodelle 2015 Talouden tasapainottamissuunnitelman edellyttämät toimet. Huomioidaan uuden kunta- ja palvelurakennelainsäädännön sekä sote-ratkaisun edellyttämät toimenpiteet. Keskushallinnon osalta paineita määrärahojen riittävyyteen aiheuttavat erilaiset asiakirjahallinto- (Dynasty) ja taloushallinto-ohjelmistoihin (Rondo, mahdollinen Kuntamalli 2.0) kohdistuvat päivityspaineet ohjelmistotoimittajien taholta. Työttömyysturvan rahoitusvastuuta siirretään kunnille pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tukemiseksi. Jatkossa kunnat rahoittavat 50 % yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta (nykyinen raja on 500 päivää). Uudistuksella maan hallitus tavoittelee nopeampia ja vaikuttavampia toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Hallitus kompensoi siirrosta aiheutuvia kustannuksia kunnille korottamalla yhteisöveron kuntien jako-osuutta 75 miljoonalla eurolla. Nousiaisten kunnan tapauksessa työllistämiseen on tähän saakka kulunut noin euroa vuodessa ja em. summa tullee vähintäänkin kaksinkertaistumaan vuodesta 2015 alkaen (määräraha näkyy tehtäväalueen Perusturvakuntayhtymä Akselin luvuissa, euroa). Siirtymäajan jälkeisen liikenteen järjestäminen (reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut) aiheuttanee lisäkustannuksia vuonna Joukkoliikennettä on ajettu kuntien alueella siirtymäajan liikennöintisopimuksilla ja ostosopimuksilla. Vuoden 2014 kustannustaso on vastannut suurin piirtein vuoden 2013 tasoa, mutta vuodesta 2015 eteenpäin kuntien osuus kasvanee edelleen nykyisestä. Niille kunnille, joiden alueella on ollut paljon valtion kokonaan ostamaa liikennettä tullee tulevaisuudessa siis lisäkustannuksia. Nykyinen liikenteen hankintamalli nojaa siihen, että sekä valtio että kunnat osallistuvat kuntarajat ylittävän liikenteen hankintakustannuksiin. Hankittavasta liikenteestä ja sen kustannuksista on sovittu Kunta-Ely -yhteistyösopimuksilla, jotka on tehty valtion ja kuntien välille ja jotka on hyväksytty kunnissa kesällä V-S Ely-keskus on kilpailuttanut mm. Nousiaisten kunnan osalta seuraavat kohteet (suluissa Nousiaisten maksuosuus): Kohteet 1-2: Nousiainen / Masku (5689,95 e); Kohde 3: Nousiainen (40 456,00 e); Kohde 4: Nousiainen / Mynämäki (7302,24 e), joiden liikennöinti on sovittu toteutettavaksi Liikennepalveluissa on odotettavissa muutoksia vuoden 2015 osalta johtuen mm. liikenneverkoston priorisointitarpeista sekä sivistysosaston vuoden 2015 aikana toteuttamasta koulukuljetuskilpailutuksesta. Matkahuollon lippu- ja maksujärjestelmän lisämaksu 0,5 / matka (Nou- 13

15 Taloussuunnitelma vuosille siaisten osuus n e / vuosi) säilynee edelleen samansuuruisena vuonna 2015 nykyisessä pakottavassa tilanteessa, jossa korvaavaa järjestelmää ei ole vielä käytössä. Seutulipun hintaa korotettiin 70 eurosta 75 euroon alkaen, mutta korotuspaineita saattaa silti olla vuoden 2015 syksyllä, koska matkustuksen todelliset kustannukset ovat edelleen nousussa ja samanaikaisesti valtion myöntämä avustus on pienentynyt. Kunnan maksaman subvention osuus on em. syiden johdosta noussut. Kunnan talouden tasapainottaminen ja toimintojen sekä palvelurakenteiden vakiinnuttaminen sellaiselle tasolle, että kunnan toimintaedellytykset turvataan tulevaisuudessa. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Maankäyttö: rakenneyleiskaava valmistuu; tonttien myyntivalmius. Sote-yhteistyön seurannan käynnistyminen. Asiakas Kuntalaiset ovat tietoisia palvelujen muutoksista. Nettisivujen käyttö. Kunnan maankäytön kokonaissuunnittelusta rakenneyleiskaavan tasoinen tarkastelu tehty. Tonttikaa-voituksen valmius viideksi vuodeksi eteenpäin. Yhteistyön käytännön toteutus. Tiedotus kuntalaisille toimii. Nettisivut ovat toimivat ja niitä päivitetään säännöllisesti. Tiedottamisohjeita, ml. some-ohjeet, ovat toimivat ja niitä päivitetään säännöllisesti. Kriisiviestintäohjeita hyödynnetään yksiköissä tehtävissä valmiusharjoituksissa ja ko. ohjeita päivitetään säännöllisesti. Nousiaisten keskustan ja kirkonseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmistuminen. Rakentamisvalmiita ok- tontteja n. 30 kpl. Sote-yhteistyö toimii sujuvasti. Kaikki palvelun tarvitsijat tietävät, mistä saavat palvelut. www-käyttäjäpalaute positiivista. Mittari Nousiaisten keskustan ja kirkonseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmistuminen. Rakentamisvalmiiden tonttien määrä kpl. Asiakkaiden ja henkilökunnan palaute. Asiakaspalaute. Henkilöstön palaute. Sähköisen asiointimahdollisuuden asteittainen lisääntyminen. Yksiköissä valmiusasioihin liittyvien koulutusten ja harjoitusten määrä. Prosessit Yhteystyön sujuvuus naapurikuntien ja muiden yhteistyökuntien kanssa. Valmiussuunnitelman ja sen liitteiden ajantasaisuudesta huolehditaan ja tilanteita harjoitellaan aktiivisesti. Henkilöstön tietoisuus prosesseista ja toimenkuvista. Suunnitellaan toiminta siten, että henkilöstö tietää toimenkuvansa. Kehityskeskustelut. Sijaistamisen sujuvuus käytännössä. 14

16 Toimintaprosessit ovat harkittuja ja henkilöstö tuntee ne. Prosessit ovat toimivia ja sujuvia ilman turhia päällekkäisyyksiä. Prosessit ovat toimivia. Sijaiskustannusten lasku. Asiakaspalaute. Sijaistaminen. Henkilöstö Henkilöstö on mukana tekemässä yhteistyösuunnitelmia ja toteutusta sekä määrittelemässä prosessikuvauksia. Sijaistamisen sujuvuus turvaa palvelujen saatavuuden. Henkilöstön osallistuminen suunnitelmiin ja toteutukseen. Sijaiset kykenevät hoitamaan tarvittavat työt, jotta asioiden hoidon sujuminen on taattu. Henkilöstö voi vaikuttaa mahdollisuuksien mukaan työnkuvaansa. Työtyytyväisyys ei ole laskenut edellisestä mittauksesta (2009). Henkilöstöpalaute. Henkilöstön palaute. Kehityskeskustelut. Työtyytyväisyyskysely yhteistyössä Akselin / Akselikuntien kanssa. Talous, suoritteet ja tunnusluvut Tuloslaskelma Keskushallinto TP 2013 MTA ltk II 2015 kj ehd TA% SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvon alentumiset , Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,

17 Keskushallinto TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Suoritteet Asukasluku /Tilastokeskus * kunnan oma arvio as.luvusta Rakentamisvalmiiden tonttien lukumäärä Tunnusluvut Veroprosentti 20 20,50 21,00 21,00 21,00 Työttömyysprosentti 7,3 6,0 6,0 6,0 6,0 120 Keskushallinto TP2013 TA2014 LTK TA2015 TS2016 TS2017 kunnanjohtaja hallintojohtaja taloussuunnittelija 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 järjestelmäasiantuntija kirjanpitäjä toimistosihteeri Yhteensä 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 Kunnanjohtaja: Kunnanjohtajan toimesta on markkinointiin lisätty määrärahaa euroa, kiinteistökartoitukseen varauduttu eurolla, työyhteisökoulutukseen euroa ja materiaalikuluissa varattu luottamushenkilöiden ja henkilöstön pitkäaikaisen palvelun huomioimiseen sekä vähäisten lahjatavaroiden hankintaan. Kesätyöllisyyden tukemiseen on varattu keskushallintoon euroa. Lisätty avustuksiin Valpperin urheilutalon peruskorjauksista maksettava euroa. Lisäksi sisäiset vuokrat tarkistettu. Kunnanhallitus: Esitys hyväksytään Maaseututoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Hallintojohtaja Maaseututoimi vastaa maaseutuelinkeinojen hallintoon liittyvistä lainmukaisista tehtävistä yhteistyösopimuksen mukaisesti Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen kuntien alueella. Talousarvio vuodelle 2015 Talousarvio sisältää talousarviovuonna maksuosuuden Liedolle, euroa. Lisäksi maksullisen lomituspalvelun tukemisen Vehmaan kunnalle (2 000e) ja eläkemenoperusteiset maksut (2 346 euroa). Toimipiste ja nykyinen henkilöstö säilyvät Nousiaisissa. Taloussuunnitelma vuosille Maaseutuhallintopalveluiden järjestäminen yhteistyössä Liedon kunnan kanssa jatkuu. 16

18 Talous, suoritteet ja tunnusluvut Tuloslaskelma Maaseututoimi TP 2013 MTA ltk II 2015 kj ehd TA% SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakate , Maaseututoimi TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Suoritteet Kasvulohkot Kasvulohkot/Nousiainen Maataloustuet milj. euroa/nousiainen 3,63 4,1 3,9 3,9 3,9 Kunnanjohtaja: Esitys hyväksytään. Kunnanhallitus: Esitys hyväksytään Perusturvakuntayhtymä Akseli 150 Perusturvakuntayhtymä Akseli Tilivelvollinen Kunnanhallitus, kunnanjohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat seuraavasti vuonna 2015: Hallinto: Sos.työ/perhepalv. linja Terv.palv.linja Ikäihmisten palv.linja Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat KuEl- ja varhemaksut, yht euroa ja euroa työllistämiseen sekä euroa työmarkkinatuen kuntaosuuteen. 17

19 Tuloslaskelma Perusturvaky Akseli TP 2013 MTA ltk II 2015 kj ehd TA% SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Avustukset , Muut toimintakulut Toimintakate Kunnanjohtaja: Esitys hyväksytään. Kunnanhallitus: Esitys hyväksytään. 160 Terveydenhuolto Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kunnanhallitus, kunnanjohtaja Kuntalaisten saatavilla on riittävät ja tarkoituksenmukaiset erikoissairaanhoidon palvelut. Talousarvio vuodelle 2015 Terveydenhuoltoon sisältyy sekä erikoissairaanhoidon palvelut, jotka tuottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ( euroa) että myös ympäristöterveydenhuolto, suuruudeltaan euroa. Lisäksi henkilöstökulut muodostuvat eläkevastuista, joita maksetaan jo lakkautuneista sosiaalipuolen palvelussuhteista: Länsi-Suomen päihdehuolto, Masku tk, Raision Aluesairaala, Vakka-Suomen Mshp KL ja vanhainkoti Moisio; henkilöstökulut yhteensä: euroa. Tuloslaskelma 160 Terveydenhuolto TP 2013 MTA ltk II 2015 kj ehd TA% SV 2016 SV 2017 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Toimintakate , Kunnanjohtaja: Esitys hyväksytään. Kunnanhallitus: Esitys hyväksytään. 18

20 4.4 Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat turvalliset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa. Vuorohoidon haasteisiin vastataan laadullisesti ja tehokkaasti. Talousarvio vuodelle 2015 Varhaiskasvatuksen palvelujen hankkiminen edelleen ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta alkaen. Päivitetään varhaiskasvatuksen hallinnon organisaatiota. Taloussuunnitelma vuosille Nuppulan viidennen osaston käyttöönotto tarvittaessa. Päiväkoti Nuppulan ja Vappulan varahenkilön palkkaaminen. Seudullisen varhaiskasvatuksen myynnin lisääminen mahdollisuuksien mukaan. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Päivähoidon tarpeisiin vastaaminen laadukkaasti ja tehokkaasti. Asiakas Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen. Prosessit Laadukkaan päivähoidon ylläpitäminen ja tarjoaminen. Henkilöstö Riittävästi koulutettua henkilöstöä. Hoitopaikkojen riittävyys. Monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus. Kunnan kyky turvata riittävät palvelut. Asiakastyytyväisyys. Määrärahojen riittävyys. Henkilöstön arvostus ja lisäkoulutus. Jaksamisesta huolehtiminen. Riittävä sijaisreservi ja sijaismäärärahat. Henkilöstön työhyvinvointi. Päivähoitopaikkojen järjestäminen lain vaatiman ajan puitteissa. Laadittujen suunnitelmien tarkistaminen ajantasaisiksi ja noudattaminen. Eri päivähoitomuotojen välisen yhteistyön kehittäminen. Laadun parantaminen varhaiskasvatuksessa. Päivähoitopaikkojen määrän ennakointi ja suunnitelmallisuus. Riittävien määrärahojen turvaaminen. Lain edellyttämä koulutettu ja motivoitunut henkilöstö joka toimii laadittujen käsikirjojen mukaan. Perhepäivähoito säilytetään yhtenä varhaiskasvatusmuotona. Noudatetaan laadittuja suunnitelmia ja laatukäsikirjaa. Mittari Päivähoitopaikkojen järjestyminen lain vaatiman ajan puitteissa. Koko päivähoidon yhteiset tapahtumat ja koulutukset. Tavoite 4 kertaa vuodessa. Suunnitelmien tarkistaminen vuosittain. Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi. Kysely toteutetaan vuonna Hoitopaikkojen riittävyys, lyhyet päivähoitojonot. Lain mukainen aikuisten ja lasten suhdeluku toteutuu. Säännölliset vuosittaiset kehityskeskustelut. Sairauspoissaolojen seuranta ja varhainen tuki. Työtyytyväisyyskyselyt. 19

21 Talous, suoritteet ja henkilöstö: Tuloslaskelma Varhaiskasvatus TP 2013 MTA ltk II 2015 kj ehd TA% SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvon alentumiset , Tilikauden tulos ,

22 Varhaiskasvatus TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Suoritteet Läsnäolopäivät/vuosi, josta Päiväkotihoito, josta Koljola Nuppula Vappula Perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoidossa Lapsia, joista päiväkotihoidossa Koljolassa Nuppulassa Vappulassa perhepäivähoidossa ryhmäperhepäivähoidossa 0 - erityistä tukea tarvitsevia (kaikista lapsista) Lasten kotihoidon tuki: perheitä lapsia Tunnusluvut Perhepäivähoidon käyttöaste % Perhepäivähoidon täyttöaste % Päiväkodin käyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Päiväkodin täyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Nettokustannukset, eur/läsnäolopv 47,30 72,11 74,46 74,35 74,14 päiväkotihoidossa 47, ,01 63,87 63,60 - Koljola 53,82 51,83 57,04 57,04 57,04 - Nuppula**) 50,70 82,87 82,88 82,49 81,72 - Vappula 39,32 54,05 50,97 50,97 50,97 Perhepäivähoito 45, ,96 51,96 51,96 Lasten kotihoidon tuki/asukas 67,00 67,00 71,12 71,12 71,12 *)vuorohoito nost. kust. **)vuorohoito ja erityispäivähoito nost. kust. *v tunnuslukuja korjattu 21

23 510 Varhaiskasvatus TP2013 TA2014 LTK TA2015 TS2016 TS2017 varhaiskasvatusohjaaja päiväkodin johtaja varhaiskasvatusjohtaja erityislastentarhaopettaja kiertävä erityislastentarhanop lastentarhaopettaja perhepäivähoitaja lastenhoitaja avustaja henkilökohtainen avustaja toimistosihteeri 1 1 0, Yhteensä 59,0 59,0 57,7 58,0 58,0 Kunnanjohtaja: Sairausvakuutuskorvausmaksut huomioitu menoja vähentävästi (koko kunnan tasolla ta euroa). Lautakunnan tekemät muutokset tehty. Esitys hyväksytään. Kunnanhallitus: Esitys hyväksytään Peruskoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja, perusopetuksen koulujen rehtorit Laadukkaan opetuksen järjestäminen esiopetuksessa sekä peruskoulun luokilla 1-9, niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin. Koululaisten iltapäivätoiminnan tarjoaminen yhdessä Nousiaisten seurakunnan kanssa luokan oppilaille sekä perusopetuksen erityisen tuen oppilaille, jotka toimintapaikkaa hakevat. Opetus sekä koululaisten iltapäivätoiminta pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan omassa kunnassa. Talousarvio vuodelle 2015 Nummen koulu - 3-portaisen tuen resurssitarpeen pitäminen nykyisellä tasolla, jotta ne riittävät varhaiseen tuen antamiseen esiopetuksesta lähtien ja oppilaiden tarpeita vastaavaan tasoon perusopetuksen 1.-6.lk:n aikana - laatukortin 11 (Turvallisuus) käyttöönotto ja sen kriteerien toteutumisen arviointi, laatukortin 9 (Kodin ja koulun yhteistyö) laadinta - OKM:n opetusryhmien pienentämisavustuksella lukuvuosiksi , ja palkatun määräaikaisen luokanopettajan palkkauksen jatkaminen lukuvuonna järkevien opetusjärjestelyjen, riittävän oppimisen tuen ja erityisen tuen oppilaiden integroitumisen mahdollistamiseksi - liikuteltavan ipad-luokkapaketin(20 kpl tablet-tietokoneita ja esityslaitteisto) hankinta Kirkonpiirin koulu: OKM:n ryhmäkokoavustuksella palkatun ma. luokanopettajan palkkauksen jatkaminen lukuvuonna Koulun liikuntasalin liukuovien vaihtaminen. Tällä hetkellä ne putoavat kiskoiltaan. Vuonna 2014 leasing-sopimuksella hankittuihin tabletteihin 22

24 Taloussuunnitelma vuosille ja kannettaviin sähköisten opetusmateriaalien hankkiminen, edellyttäen että verkko toimii. Jo olemassa olevan tietotekniikka- ja muun välineistön ylläpito ( tykkien lamput, kaapelit, ompelukoneiden huollot, hiiret, kuulokkeet, äänikirjat tarvittaessa, kierrätyskirjojen cd-levyjen päivitystä, musiikin välineiden huoltoa) Koulun luokkakokojen pysyminen kohtuullisina, että jokainen oppilas saa tarvittavan oppimiseen liittyvän tuen. Koulun tilojen ylläpitohuoltoa ja korjausta. Leikkialueen turvahiekan lisäys ja pihavälineiden huolto. Diabetes-oppilaiden terveydestä huolehtivan henkilöstön huomioiminen palkkauksessa, koska kaikki eivät sitä tee. Langattoman verkon toimivuuden varmistus: koulun verkon parantaminen (WLAN-laajennus euroa, adapterit 400 euroa). Kassakaapin hankkiminen. Paijulan koulu: kolmiportaisen tuen edellyttämät resurssit; koulunkäyntiohjaaja, riittävä tuntikehys ja riittävä osa-aikainen erityisopetus - lv opetusryhmäjako ratkaisematta -> vaikuttaa jakotuntien ja avustajaresurssin tarpeeseen - laatukorttien edellyttämät toimenpiteet ja mahdolliset hankinnat - pylväsporakone (700 e) - neljän oppilaan höyläpenkki (1 200 e) - kitara (200 e) Valpperin koulu: Valpperin uuden koulun valmistuminen toukokuussa. Henrikin koulu: Turvallisuuden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen Henrikin koulussa: 1. Oppilaiden liikkumaan aktivointi (ajanmukaisten liikuntavälineiden hankinta) 2. Turvallisuuden edistäminen (mm. puhelimet opettajille, luokanvalvojien roolin tehostaminen, järjestyssääntöjen päivittäminen) astuneen uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisen oppilashuollon käynnistäminen (Sisältää lisäksi mm. äänieristetyn tilan rakentamisen oppilashuollollisten asioiden hoitamista varten.) 4. ATK-luokan pöytäkoneiden uusiminen ja korvaaminen kannettavilla koneilla ja telakoilla 5. Henrikin koulun langattoman verkon rakentaminen yhteistyössä Nousiaisten lukion kanssa. Tavoitteena on rakentaa toimintavarma verkko, mikä voidaan tarvittaessa laajentaa ylioppilastutkinnon vaatimusten mukaiseksi. Henkilökuntaa tuetaan ja kannustetaan kouluttautumiseen ja opetusvälineistöä täydennetään laadukkaan opetuksen saavuttamiseksi. Opetuksen laadun arviointia jatketaan uusien laatukorttien valmistuttua. Uusi opetussuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön alkaen. Paijulan koulussa: oppikirjasarjojen ja opetusvälineistön ajanmukaistaminen sekä henkilöstön koulutus tarpeen mukaan (uusi OPS) laatukorttien edellyttämät toimenpiteet ja mahdolliset hankinnat Valpperin uuden koulun käyttöönotto, mikä lisää koulun sisätilojen ja piha-alueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Rakennushankkeen yhteydessä uusitaan tarvittavat kalusteet ja leikkitelineet. 23

25 Henrikin koulussa - Kouluhyvinvoinnin edistäminen Henrikin koulussa investointihankkeen toteutus - Luokan 17 kalusteiden uusiminen - OPS2016 valmistelu ja uuden tuntijaon mukanaan tuomien muutosten ennakointi, opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvien hankintojen tekeminen sekä OPS2016 liittyvä henkilöstön koulutus - Uusien kalusteiden hankinta yhteen luokkatilaan / talousarviovuosi - Liikuntavälineistön ajanmukaistaminen - Mahdollisiin uusiin kouluhyvinvointia ja oppimista edistäviin hankkeisiin osallistuminen ja niiden liittyvien hankintojen tekeminen - TVT:hen liittyvien laitteiden päivittäminen: videotykkien korvaaminen interaktiivisilla esityslaitteilla ja isoilla TV- ja infonäytöillä Nummen koulussa: -tehostetun ja erityisen tuen resurssien takaaminen sekä erityisopetuksen kehittäminen, joustavien opetusmuotojen ja käytänteiden kehittäminen - opettajahuoneen ja rehtorin toimiston kalustuksen uusiminen ehjäksi, ajantasaiseksi ja sarjaltaan yhtenäiseksi, työengonomian ja terveyden sekä työviihtyvyyden parantaminen, ahtaan ja toimimattoman tilan muuttaminen toimivaksi ja eri tilanteita/tarpeita palvelevaksi (investointi) - koulun tilojen peruskorjauksen suunnittelu - ulkoliikuntatilojen riittämättömyys; koulun välituntipiha toimii nykyisellään ahtaana urheilukenttänä, ratkaisuna etsittävä koulun välittömästä läheisyydestä uutta liikuntakenttätilaa - kouluun tulevan autoliikenteen, pysäköinnin ja oppilaiden koulukuljetuksen jättöpaikan uudelleen suunnittelu Mietoistentien puolelle pois ahtaan vaarallisen Koulutien ja nykyisen riittämättömän parkkipaikkapihan osalta Kirkonpiirin koulussa: Jo hankittujen välineiden käytön jatkaminen siinä vaiheessa, kun joku menee rikki. Uuden opetussuunnitelman haasteisiin vastaaminen: koulutus, tarvittavien oppikirjojen ja muun opetusmateriaalin hankinta ja päivitys. Henkilöstön koulutus. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Hyvät oppimistulokset. Oppilaiden kasvu ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen, terveet elintavat. Asiakas Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö Tyytyväiset oppilaat ja vanhemmat Prosessit Monipuoliset opetusjärjestelmät. Ajanmukaiset opetusvä- Laadukas opetus. Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö. Riittävä tehostettu tuki, opplashuoltoryhmän toiminta, riittävä erityisopetusresurssi. Yhteistyö kotien kanssa. Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin. Hyvät erityisopetus- ja oppilashuoltopalvelut. Riittävät perustiedot ja taidot. HOPPI- ja HOJKSpalaverit Työrauha tunnilla. Kiusaamisen väheneminen. Säännöllinen ja monipuolinen yhteistyö. (vanhempainillat ja vartit, Wilmajärjestelmä) Kohtuullinen ryhmäkoko Käytettävissä eritysopettaja, koulupsykologi ja Mittari Oppilaiden innostus/motivaatio Todistusarviointi Valtakunnalliset kokeet 6. luokalla ja kansalliset arvioinnit. Kiva-Koulu projekti Tilannekartoitukset Laatukortit Palaute Henkilöstö/Oppilasmäärä Vastaanotolle pääsyaika on lain mukainen. 24

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 1.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 2 2 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA 3 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2016

NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2016 NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Kunnanhallitus 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 7.12.2015 (muutokset tehty) SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET TALOUDEN KEHITYS Ohjeet vuoden 2016 talousarvion valmistelua varten joudutaan edelleen antamaan erittäin epävarman taloustilanteen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2015

NOUSIAISTEN KUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2015 NOUSIAISTEN KUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-ELOKUU - tuloslaskelma ulk ja ulk+sis - käyttötalous sitovalla tasolla (ulk+sis) - investoinnit, toteutuma Kunnanhallitus 5.10. Tuloslaskelma / ulk Tammikuu-Elokuu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2015-2017. 520 Varhaiskasvatus

SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2015-2017. 520 Varhaiskasvatus SIVISTYSLAUTAKUNTA 520 Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat turvalliset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa,

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot