VUORORYHMIS UNIPUUN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUORORYHMIS UNIPUUN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VUORORYHMIS UNIPUUN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. UNIPUU HOITOPAIKKANA TOIMINTA-AJATUS UNIPUU RÄPPI 2. ARVOJA KASVATTAJILLE TÄRKEÄÄ VANHEMMILLE TÄRKEÄÄ LAPSILLE TÄRKEÄÄ 3. UNIPUU LAPSEN KASVUYMPÄRISTÖNÄ 4. LAPSI - JA OPPIMISKÄSITYS UNIPUUSSA 5. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA LEIKKIMINEN LIIKKUMINEN TUTKIMINEN TAITEELLINEN KOKEMINEN JA ILMAISU 6. UNIPUUN TOIMINNASSA KOROSTUU KIELEN KEHITYKSEN TUKEMINEN LIIKUNNALLISTEN TAITOJEN TUKEMINEN SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKEMINEN 7. KASVATUSKUMPPANUUS 8. ARVIOINTI LAPSEN KASVU JA OPPIMINEN VANHEMPIEN TYYTYVÄISYYS JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET HOITAJIEN TOIMINTA JA TYÖILMAPIIRI

3 3 1. UNIPUU HOITOPAIKKANA: Vuorohoito Unipuu tarjoaa hoitopaikan lapselle, jonka perhe on vuorotyössä. Toiminta on aloitettu syksyllä 2001 ryhmismuotoisena. Toimintatilana toimi ensimmäiset seitsemän vuotta rivitalon päätyasunto Turengissa Tapailankujalla. Heinäkuussa 2008 Unipuu muutti toimivampiin tiloihin Haltian päiväkodin naapuriin keskelle Turengin taajamaa. Alle esikouluikäisiä lapsia Unipuussa on hoidossa n. 20 ja Haltian päiväkodin vuorohoitoa tarvitsevat esikoululaiset ovat meillä silloin, kun päiväkoti on kiinni. Ryhmässä työskentelee 6 / 7 hoitajaa lasten hoidon tarpeen mukaan. TOIMINTA- AJATUKSEMME: Pyrimme antamaan lapselle yksilöllistä hoitoa ja kasvatusta, kodinomaisessa ilmapiirissä, jossa kiireettömyys ja läheisyys ovat läsnä. Vanhemmat ja hoitajat tukevat lapsen kasvua ja kehitystä kasvatuskumppanuuden hengessä. UNIPUU RÄPPI OLI SITTEN MAANANTAI, SUNNUNTAI TAI LAUANTAI. LAPSI TÄÄLLÄ LEIKKII, LAULAA, KILJUU, POMPPII, JUOKSEE, NAURAA SATUJA KUULLA SAA SEKÄ ITSE TARINOIDA JA HÄNTÄ KYLLÄ KUUNNELLAAN. KIIRE EI OO MEILLÄ MAHTI, JOKAISELLA OMA TAHTI. ULKONA OLLAAN PALJON, METSÄSSÄ JA PUISTOSSA, LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ. ISOT MENEE ERI SUUNTAAN. PIENET MINNE EHTIVÄT. KIIRE EI OO MEILLÄ MAHTI, JOKAISELLA OMA TAHTI. HYVÄT TAVAT OPETELLAAN, KAVEREIDEN KANSSA OLLAAN. ISOT AUTTAA PIENIÄ OLLAAN ESIMERKKEJÄ. LEIKITÄÄN ME JOKA PÄIVÄ OLI ILTA TAIKKA AAMUPÄIVÄ. KIIRE EI OO MEILLÄ MAHTI, JOKAISELLA OMA TAHTI. RUOKAA JOKAINEN TARVITSEE SEKÄ UNTA SOPIVASTI, SILLOIN KASVAA SUUREMMAKSI. PITKÄ JOS ON HOITOVUORO KIUKUTTAA VOI KETÄ VAAN, SILLOIN TUTTU SYLI LOHDUTTAA. KIIRE EI OO MEILLÄ MAHTI, JOKAISELLA OMA TAHTI.

4 4 2. ARVOJA MEILLE KASVATTAJINA ON TÄRKEÄÄ: Lapsi on hyväksytty ryhmän jäsen, joka voi tuntea olonsa turvalliseksi Unipuussa ollessaan. Lasta kasvatetaan rehellisyyteen. Lapsesta kehittyy toisia huomioonottava, sosiaalinen ja suvaitseva. Lasta kuunnellaan ja ollaan aidosti läsnä. Vanhempien toiveita arvostetaan. Lasta kasvatetaan positiivisuuteen, iloa koetaan uusista opituista asioista Lapsi tuntee olonsa rakastetuksi juuri sellaisena kuin on. Vanhempien on tärkeätä tietää, millaista lapsella on ollut hoidossa Lapsi saa perushoitoa, joka tukee hänen kehitystään VANHEMMILLE ON TÄRKEÄÄ: Lapsen päivässä rytmeissä joustetaan ja lapsi saa yksilöllistä hoitoa. Lapsi saa ikätasonsa mukaista virikkeellistä toimintaa. Kodinomainen hoito ja leikille riittävästi tilaa. Lapsen päivästä tiedotetaan riittävästi. Jutellaan päivittäin haku- tai tuonti tilanteissa. Lapsen perushoidosta huolehditaan. Kodinomainen kasvuympäristö.

5 5 LAPSILLE ON TÄRKEÄÄ : Kaverit ovat lapsille hoidossa viihtymisen kannalta ensimmäinen lasten haastatteluissa esiin tuleva asia. Leikkiminen on lasten mielestä sitä mukavinta tekemistä ja varsinkin parhaan kaverin kanssa leikkiminen. Lasten perusvastaus on kysymykseen, miltä sinusta tuntuu olla hoidossa Unipuussa? Täällä on kivaa, tuntuu kivalta olla. Isommat lapset mainitsevat kurjana asiana, että täällä on minua pienempiä lapsia paljon hoidossa, ei aina löydy sopivaa leikkikaveria. Kivoimmiksi leikeiksi mainittiin Mielikuvitusleikit eläimillä, barbeilla. Ulkona on kiva leikkiä hippaleikkejä ja liikuntahallilla on kivaa. Lapsista tuntuu pahalta, jos kaverin hoitopäivä päättyy kesken hyvän leikin. Kysymykseen, voiko leikki sitten jatkua? Vastattiin: joo voi mennä pyytämään jonkun toisen leikkiin.

6 6 3. UNIPUU LAPSEN KASVUYMPÄRISTÖNÄ Lapsen kasvulle ja kehitykselle tärkeää on turvallisen ja johdonmukaisen päivärytmin luominen. Vuorohoidossa on jokaisen lapsen yksilöllisen päivärytmin tiedostaminen tärkeää. Lapsen tullessa iltavuoroon hoitoon, hänen hoitovuoronsa on Unipuussa erilainen, kuin hänen tullessaan aamuvuoroon. Lapsi omaksuu ja tottuu päivien erimuotoisuuteen parhaiten, kun myös hoidossa painotetaan selkeää päivärytmiä. Iltavuorossa puuhastellaan pitkälti leikkien, pelaillen ja satuja kuunnellen. Aamuvuoroihin puolestaan sisältyy enemmän ennalta suunniteltua toimintaa esim. retkiä, musiikkituokioita, askartelua tai liikuntaa. Viikkorytmiäkin seurataan, arki ja sunnuntai eroavat toiminnallisesti toisistaan. Tavoitteenamme on kodinomaisen ja lämminhenkisen ilmapiirin luominen lapsen päivän ympärille. Jokainen tilanne, jossa hoitaja ja lapsi tai lapset ovat keskenään vuorovaikutuksessa sisältää paljon lapsen kehitykselle tärkeitä asioita. Parhaiten lapsi oppii hyväksyvässä ja kuuntelevassa kasvuympäristössä. Lapsen jäädessä yöhoitoon on tutuilla iltarutiineilla tärkeä merkitys lapsen levolliseen yöuneen. Lapsen on tärkeää tietää, että hoitaja on aina lähellä. 4. LAPSI- JA OPPIMISKÄSITYS UNIPUUSSA Lapsen perusturvallisuus ja perushoito oltava turvattuja, jotta oppiminen mahdollistuu. Jokainen lapsi on utelias ja haluaa oppia. Jokaiselle lapselle löytyy jokin erityismielenkiinnon kohde, jota voidaan hänen oppimisessaan hyödyntää. Näemme lapsen temperamenttisen yksilöllisyyden hyvin tärkeänä. Havainnoimme lasten leikkitoimintaa ja sadutamme lapsia, jolloin pyrimme auttamaan lasta yksilölliseen oppimiseen. Toiminnassa pyritään huomioimaan lasten kiinnostuksen kohteita, Lapselle annetaan virikkeitä tutkia kasvuympäristöön ja arkipäivään liittyviä ilmiöitä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti hänen yksilölliset tavoitteensa huomioidaan vuorovaikutustilanteissa ja ohjatun toiminnan suunnittelussa.

7 7 5. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA: LEIKKIMINEN: Ryhmässä lasten mielikuvituksen runsaus näkyy. Leikki saa monenlaisia ulottuvuuksia lasten arjesta. 1-6 vuotiaiden lasten ryhmä tuo leikkiin erilaisia mahdollisuuksia ja pienimmät oppivat isompien esimerkeistä. Lapsilla on pitkäkestoisia leikkejä paljon varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin. LIIKKUMINEN: Monipuolista liikuntaa harrastetaan vuodenaikojen mukaan. Ulkona on tilaa liikkumiseen ja lähiympäristö metsiköineen tarjoaa lisää mahdollisuuksia harjaannuttaa liikunnallisia taitoja. Ryhmää jaetaan ikätason mukaan ryhmiin esim. liikuntahalli päivinä. Lasten yksilölliset taidot otetaan huomioon ja jokaista lasta kannustetaan liikkumaan omien taitojensa mukaan. TUTKIMINEN: Lapsella on luontainen tapa oppia asioita niitä tutkimalla. Joka tehdään mahdolliseksi antamalla lapselle aikaa arkisten asioiden ihmettelyyn. Tarjoamalla lapselle tutkimiseen houkuttelevia aiheita ja yhdessä lapsen kanssa niitä tutkien voidaan kokea aitoa oppimisen iloa. TAITEELLINEN KOKEMINEN- JA ILMAISU: Taidevälineet ovat saatavilla päivittäin lasten omaa taiteellista ilmaisua varten. Lasten töitä ihaillaan ja jokaisen itsetehty on paras. Musiikkia kuunnellaan usein ja laulua ja rytmiikkaa harjoitellaan. Lapsia kannustetaan tekemään omia esityksiä.

8 8 6. UNIPUUN TOIMINNASSA KOROSTUU : KIELEN KEHITYKSEN TUKEMINEN : Kielen oppiminen on lapselle avain kaikkeen muuhun oppimiseen. Kielen avulla lapsi kykenee kertomaan ja kyselemään. Hän muodostaa omaa maailmankuvaansa ja jokaisella sanalla ja tarinalla on siihen jonkinlainen vaikutus. Tuemme lapsia kielellisen kehityksen alueella seuraavin tavoin: Kuvakirjojen katseleminen ja kuvista kertominen Satujen lukeminen. Loruja ja runoja Jutellaan lasten kanssa ja lasta kuunnellaan. Käydään lasten teatteriesityksissä Tehdään pöytäteatteria, lapset tekevät omia esityksiä. Laulut ja laululeikit Perushoitotilanteissa hoitaja läsnä lapselle ja keskustellaan ikätasolle sopivalla tavalla SADUTUS : Unipuussa lasten kertomuksia kirjataan ylös sana sanasta, lapset oppivat tuottamaan omia tarinoita, joista on iloa koko ryhmälle. Lapset haluavat kuulla omia tarinoitaan uudelleen.

9 9 LIIKUNNALLISTEN TAITOJEN TUKEMINEN : Lapsen fyysis-motorinen kehitys saa liikunnallisten perustaitojen harjoittamisen kautta tukea. Jokapäiväinen liikunta eri muodoissaan opettaa lasta nauttimaan oman kehonsa hallinnasta. Pieni hengästyminen liikkuessa tuottaa lapselle hyvää mieltä. Liikunnallisia taitoja tuetaan seuraavin tavoin: Ulkoilemme paljon, jolloin lapset liikkuvat pihassa, juoksevat, kiipeilevät, pomppivat, ryömivät jne. lapsella on sata tapaa liikkua eteenpäin tai taaksepäin. Metsäretkillä lapset pääsevät kulkemaan epätasaisemmassa maastossa ja kiipeilyt kivillä ja puunrungoilla kehittävät tasapainoa ja ketteryyttä. Musiikkiliikunnassa lapset kokevat rytmin vaikutuksen. Usein varsinkin pienet lapset saadaan liikkumaan luontevasti musiikin avulla. Liikuntahallilla liikutaan isossa sisätilassa, tehdään esim. temppurata tai pelataan pallolla Talvella pyritään halukkaiden kanssa hiihtämään ja luistelemaan. Liikumme vuodenaikojen mukaan, pulkkamäessä laskettelu, lumileikit, narulla hyppääminen, palloleikit. Syksyisin ollaan vauhtivarpaita ja osallistutaan Nuori Suomen liikuntatempaukseen. SOSIAALISTEN TAITOJEN TUKEMINEN pääroolissa leikki : Leikki on lapsen tapa opetella luontevasti sosiaalisia taitojaan. Lapsen itsetunnon terveelle kehittymiselle on hyväksi, kun lapsi saa onnistumisen kokemuksia tilanteissa, joissa hän toimii ryhmän jäsenenä. Jokainen lapsi käsittelee oppimiaan sosiaalisia taitoja peilaten niitä jo aiemmin oppimiinsa. Ympäristöllä ja vuorovaikutussuhteilla on valtava merkitys näiden taitojen oppimisessa Vuorohoidossa lapsi elää vaihtelevien vuorovaikutussuhteiden keskellä. Hoitajat ja kaverit vaihtuvat usein päivän aikana. Lapsille muodostuu malleja leikkiä erilaisia leikkejä riippuen paljolti siitä millainen ryhmä on paikalla. Turvallisen ja kiireettömän kasvuilmapiirin rakentaminen koetaan Unipuussa hyvin tärkeänä, sen avulla toivomme tasoittavamme lasten ympärillä jatkuvasti tapahtuvaa muutosta kavereiden ja hoitajien vaihdellessa. Unipuussa tapahtuvaa sosiaalisten taitojen tukemista: Kaikki ryhmätilanteet, joissa lasten on huomioitava toisiaan. Mielikuvitus- ja roolileikit Hyvien tapojen opettelu esim. ruokailutilanteet. Vierailut vanhusten hoitokodissa. Ulkoilutilanteet, joissa läsnä myös viereisen lasten hoitoyksikön lapsia ja aikuisia.

10 10 7. KASVASTUSKUMPPANUUS UNIPUUSSA Perhe ilmoittaa hoitopaikan saamisesta Unipuussa. Sovimme mahdollisen kotikäynnin ennen hoitosuhteen alkamista. Hoitaja käy yksin tai työparin kanssa lapsen kotona, jolloin jutellaan lapsella kotona olevista tavoista ja päivärytmeistä sekä vanhempien toiveista, jotka liittyvät lapsen hoitoon ja kasvattamiseen. Kun lapsi tapaa hoitajat ensimmäistä kertaa hänelle tutussa ja turvallisessa kotiympäristössään, opimme tuntemaan lapsen persoonallisena ja yksilöllisenä perheensä jäsenenä. Kotikäynnin jälkeen tärkeimmät asiat lapsesta kirjataan muistiin. Näin tärkeää tietoa lapsesta välittyy kaikille hoitajille. Perhe ja lapsi käyvät tutustumiskäynnillä Unipuussa. Hoitaja varaa aikaa jutteluun vanhempien kanssa, esitellään tiloja ja toimintaa. Perheelle annetaan mahdollisuus käydä useita kertoja tutustumassa Unipuussa ennen hoitosuhteen alkua. Ensimmäisiä hoitopäiviä havainnoidaan tarkemmin ja viestitetään vanhemmille. Samalla dokumentointi toimii eri vuoroissa työskentelevän hoitajan nopeampana tutustumisena lapseen Ensimmäinen yhteinen kasvatuskeskustelu (VASU = lapsen varhaiskasvatussuunnitelma) pidetään perheen kanssa muutaman kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta. Tällöin tiedämme jo riittävästi lapsen ryhmässä käyttäytymisestä ja kehitysvaiheesta. Samalla kirjataan lapsen yksilölliset tavoitteet lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Vanhemmat ja hoitajat toimivat toisiaan kuunnellen lapsen parhaaksi. Molemminpuolinen avoimuus ja rehellisyys lapsen kasvuun ja kehittymiseen liittyvissä asioissa on tärkeää. Lapsen vasua käydään lävitse yhdessä vanhempien kanssa vähintään kerran vuodessa.

11 11 8. ARVIOINTI Lapsen kasvu ja oppiminen: Yhdessä vanhempien kanssa käytyjen kasvatuskeskustelujen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden pohjalta Unipuun hoitajat tekevät arviointia siitä, kuinka lapsi kasvaa ja kehittyy. Lapsen käyttäytymisestä ryhmässä ja leikkitilanteissa tehdyt havainnot ja lapsen piirustusten, askartelujen, liikunnallisten ym. suoritusten kautta hoitajat pystyvät arvioimaan lapsen yksilöllistä kehittymistä. Lapsen täyttäessä 5- vuotta tehdään hänen kanssaan KEHU tehtäviä. Tehtävät antavat tietoa lapsen taidoista. Ennen 5-vuotis neuvolaa keskustellaan vanhempien kanssa, kuinka tehtävät lapselta sujuivat ja ne lähetetään vanhempien mukana neuvolaan. Mikäli lapsen kehityksessä huomataan fyysistä tai psyykkistä viivästystä, pyrimme antamaan lapselle varhaista erityistukea yhteistyössä perheen ja kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa. Näin halutaan turvata lapsen myöhempi kasvu ja kehittyminen niin normaalina kuin mahdollista. Lapsi osaa arvioida myös itse kehitystään. Lapsi iloitsee, kun oppii uusia asioita esim. laittamaan itse vetoketjun kiinni, haluaa yrittää ja opetella ja joskus myös murehtii, kun ei vielä osakkaan. Ryhmässä on laaja ikäjakauma, jolloin joskus lapsi asettaa itselleen liian korkeita vaatimuksia ihannoidessaan häntä vanhempien lasten toimintaa ja taas toisaalta lapsi voi jopa taantua kehityksessään alkaessaan ns. matkia häntä nuorempien lasten käyttäytymistä. Hoitajat tukevat lasta tekemään itsestään totuudenmukaista arviointia, millaisia taitoja kullakin lapsella on mahdollisuus osata. Lasten on tärkeää päästä arvioimaan Unipuun toimintaa ja ilmapiiriä sekä välittää hoitajille tärkeää tietoa viihtymisestään hoidossa. Tavoitteenamme on tehdä lapsille säännöllisin väliajoin pienimuotoisia lapsille suunnattuja kyselyjä. Yhteisissä juttelu hetkissä lasten kanssa saamme myös kerättyä lasten mielipiteitä hoidosta. Vanhempien tyytyväisyys ja vaikuttamismahdollisuudet: Janakkalan päivähoidon asiakkaille tehdään joka toinen vuosi palvelutyytyväisyyskysely. Kyselyn kautta saamme vanhempien arvioinnin Unipuusta lapsensa hoitopaikkana. Palautteiden antaman tiedon mukaan kehitämme toimintaamme. Toiminnasta tehdään myös satunnaisia kyselyjä esim. ennen vanhempainiltoja. Parhaiten palautetta saadaan kuitenkin lähes päivittäin vanhempien kanssa käydyissä juttelu hetkissä. Vuorotyötä tekevillä vanhemmilla ei aina ole mahdollisuutta osallistua hoitopaikan järjestämiin tilaisuuksiin, siksi varaamme riittävästi aikaa, jokaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen ja vuosittaiseen tarkistamiseen.

12 12 Kasvatuskumppanuuteen liittyvien kotikäyntien tarkoituksena on myös lisätä hoitajien ja vanhempien keskinäistä yhteisymmärrystä lapselle parhaasta yksilöllisestä kasvatusnäkemyksestä. Kasvatuskeskustelujen kautta hoitajille välittyy paljon tärkeää tietoa kunkin vanhemman toiveista koskien lapsen hoitoa ja kasvatusta. Hoitajien toiminta ja työilmapiiri: Janakkalan päivähoidon työntekijöille tehdään työtyytyväisyyskysely joka toinen vuosi. Kyselyn kautta saadaan tietoa esim. työn mielekkyydestä ja fyysisistä työolosuhteista. Työpaikka palavereissa arvioimme missä on onnistuttu ja mitä pitäisi tehdä toisella tavalla. Vuorohoidon arki asettaa hoitajille monenlaisia haastavia tilanteita ja usein on kyettävä olemaan luova ja hyvin joustava, jotta asiat saadaan järjestymään. Jokainen hoitaja käy esimiehen kanssa vuosittain henkilökohtaisen kehityskeskustelun, missä arvioidaan menneen kauden tavoitteita ja asetetaan uusia tulevalle kaudelle. Janakkalan päivähoidossa jokaisen työntekijän kanssa tehdään osaamiskartoitus, jonka pohjalta määritellään täydennyskoulutuksen tarve. Tärkeimpänä on kuitenkin pidettävä hoitajan omaa työnsä arviointia ja sen pohjalta tehtyjen ratkaisujen tuomaa tapaa työskennellä. Pienten lasten hoitajana on usein pysähdyttävä miettimään omia arvojaan ja niiden vaikutusta työhön. Hoitajan on tiedostettava ammatillisuutensa ja kyettävä toimimaan oikeudenmukaisesti kaikkia asiakkaitaan kohtaan. Lasten suusta kuulemme totuuden. Sitä arviointia ei kenenkään varhaiskasvattajan ole syytä unohtaa.

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 2 (13) TÄLLAINEN MINÄ OLEN (lapsi täyttää vanhempien kanssa) Parhaat kaverini... Tykkään... Hoitopaikassa kivaa on... Olen hyvä...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Lapsi työskentelee ja oppii

Lapsi työskentelee ja oppii Lapsi työskentelee ja oppii Esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhemmille suunnattu kysely keväällä 2015 Kyselyn aiheina: Lapsen työskentelytavat, lapsi oppii parhaiten, lastani kiinnostaa, toivoisin,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Ranua varhaiskasvatus 1 LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Nimi Syntymäaika Hoitopaikka Päiväys Mahdollinen varahoitopaikka Ranua varhaiskasvatus 2 YHTEYSTIEDOT Lapsen yhteystiedot Nimi henkilötunnus

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 / 11 Lapsen nimi: JOENSUUN KAUPUNKI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta Vähintään 2 tuntia päivässä Vanhempainilta Silmät auki ja menoksi Tutkimukset osoittavat, että valtaosa lapsista liikkuu vähemmän, mitä heidän tasapainoinen kehityksensä edellyttää ja vähemmän, mitä vanhemmat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä

Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä Työyhteisötehtävä 3, laaja-alainen oppimiskokonaisuus Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä Lähtökohdat: Vanhempainillassa tuli vanhemmilta toiveita ulkoilusta, vuorovaikutussuhteista

Lisätiedot

Lastentarha Soittorasian varhaiskasvatussuunnitelma

Lastentarha Soittorasian varhaiskasvatussuunnitelma Lastentarha Soittorasian varhaiskasvatussuunnitelma Tervetuloa Lastentarha Soittorasiaan! Soittorasiassa on noin 40 1-6 vuotiasta lasta ja 10 aikuista. Tavoitteenamme on edistää lapsen tasapainoista kasvua,

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.).

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Luonnossa kotonaan kriteerit Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) kuvaavat tapaa, jolla

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Keskustan päiväkodin esittely: Osoite: Kaivokatu 9, 21100 Naantali ( Kaivonkulma) Puh: (02) 434 5245 Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali ( Raatihuone,

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Minä olen maaemo sinun varttua koivuksi katajaksi lemmikiksi ratamoksi karhunsammaleksi puolukaksi kantarelliksi

Minä olen maaemo sinun varttua koivuksi katajaksi lemmikiksi ratamoksi karhunsammaleksi puolukaksi kantarelliksi Minä olen maaemo sinun varttua koivuksi katajaksi lemmikiksi ratamoksi karhunsammaleksi puolukaksi kantarelliksi Ei maa kysy sirkkalehdiltä mikä sinusta isona tulee Ei maa käske leppää kasvattamaan kauraa

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOITO VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PERHEPÄIVÄHOITO VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO METSÄKULMAN MIMMIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 31.8.2006 SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet

Lisätiedot