Lohtua kiireestä kärsiville

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohtua kiireestä kärsiville"

Transkriptio

1 1 Lohtua kiireestä kärsiville

2 2 BM-klubi Helsinki 4 Viimeistelijät: Eila Honko Herkko Pesonen Kaarina Salonen Matti Leskinen Anri Halonen (taitto) Klubissa myös mukana: Jari Nurmivaara Liisa Jääskeläinen Paula Tuura Seppo Noro Tuire Kajasvirta Meillä laatijoilla on 400 vuoden kokemus kiireestä. Meillä jokaisella on omat keinomme estää kiirettä hallitsemasta liikaa arkeamme Timo Kopomaa.

3 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kiireettömyyden kolmikanta 3. Ohjeet arviointiin 4. Täytettävät lomakkeet Henkilökohtainen taso Organisaatiotaso Projektit eli varsinainen työnteko 5.Kyytiä kiireelle 6. Lopuksi Mike Dooleyn sanoin: " Elämä ei ole odottamista, toivomista ja haaveilemista, se on tekemistä, olemista ja joksikin tulemista. Se on sitä mitä aiot tehdä sen jälkeen kun olet lukenut tämän

4 4 1. Johdanto Kiire, mitä se on? Kaikilla on omakohtainen kokemus kiireestä, se on tunne, joskus jopa kaaottinen. Kiire on yksiköllinen ja henkilökohtainen, mutta yhteisön yleinen toimintatapa ja ilmapiiri vaikuttavat siihen. Tämän työn tarkoituksena on pyrkiä helpottamaan pakkomielteenomaista tunnetta, että aikaa on aina liian vähän, se kuluu käsistä ja on aina juostava lujempaa pysyäkseen mukana. kohderyhmänä voivat olla kaikki ne henkilöt, jotka haluavat saada kiireen hallintaan On olemassa organisaatioita, jotka toimivat tehokkaasti juuri siksi, ettei niillä ole kiire. Palokunnalla ei ole kiire. Luostarissa ja sairaalassa ei juosta. Kiire ja ripeä työnteko eivät ole sama asia. Kiire johtuu usein siitä, että työmäärä ja käytettävissä oleva aika eivät ole tasapainossa. Silloin saattaa auttaa, että istutaan niin kauan, että kiire menee ohi. Laatuajattelu on perinteisesti lähtenyt ajatuksesta tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan ja siten kuin on sovittu. On myös todettu, että on tiedostettava asiat, joihin voi vaikuttaa ja sitten ne, joihin ei, mutta vaikutukset voi tiedostaa. Miksi tämä ei näy tekemisessämme työpaikalla, kotona ja vapaa-aikana? Mihin häviää terve järki ja tieto asioiden hyvästä hoitamistavasta? Tiedämme myös, että ihminen on kokonaisvaltainen organismi ja kykymme suoriutua elämästämme ja työstämme, on yhteydessä toinen toisiinsa. Jos vapaa-ajalla ja perheessä menee hyvin niin todennäköistä on se, että työhönkin jää paljon energiaa. Energiaa on meillä kaikilla vakiomäärä. Puuttukaamme siis asioihin joihin voi vaikuttaa ja sitten niihin, joihin ehkä joku muu voi vaikuttaa eli olkaamme moottoreita muutokselle ja kohti parempaa elämänlaatua. Elämänlaatu tuo myös tuottavuutta, ei siis ole pelkkää sanahelinää Ryhtykäämme siis pohtimaan, miten tätä kaaosta voisi kesyttää ja ottaa haltuun. Kun on haasteita, niin ohjeet esiin - kiireen kesyttäminen on sopan selkeyttämistä. Vanha totuus on "mitä enemmän kokkeja, sitä enemmän soppaa eli sotkuja" ja näinhän se organisaatioissa on: kun on monta vatkaajaa, niin soppa syntyy Olemme yrittäneet siis havaita, mitä sotkuja on organisaatioissa, mistä ne johtuvat ja miten niiden syitä tai vaikutuksia voisi vähentää Tähän työhön on rakennettu kiireen kesyttämiseksi arviointimekanismi, josta kukin voi itse selvittää tilanteensa ja valita omat tapansa tilanteen parantamiseksi. Kirja on jaettu kolmeen osaan :henkilökohtainen taso, organisaatiotaso ja yksittäinen työ, työtehtävä, työpäivä, projekti.

5 5 2. Kiireettömyyden kolmikanta Yksilötaso Palaute perusasioista Perusasiat kunnossa Kenttäkeittiö Kiiretöntä toimintaa Organisaatiotaso Organisaation tuki Palaute organisaatiotuesta Missä määrin? Tärkeintä on, että ihmisellä on omat perusasiat kunnossa, edellytykset kiireettömään toimintaan. Organisaatio tukee tätä luomalla edellytykset ihmisten kiireettömyydelle. Töitä tehdessä voidaan silloin luottaa siihen, että jokaisella on perusasiat kunnossa ja organisaation edellytykset olemassa ja voidaan keskittyä häiriöittä työhön. Työn päätyttyä annetaan palaute sekä henkilöille että organisaatiolle ja kiireettömyys kehittyy jatkuvan parantamisen kautta, Täydellisyyteen on vaikea päästä, on tiedettävä, missä määrin on onnistuttu.

6 6 3. Ohjeet arviointiin Olemme käyttäneet työssämme kalanruoto-tekniikkaa hyväksemme. Yhdessä alkuistunnoistamme ideoimme vapaasti, jokainen henkilö aluksi itsekseen, mistä kiire johtuu, miten se vaikuttaa kodin ja organisaation elämään, miten sitä voisi hallita. Käytimme keltaisia PostIt -lappuja. Tapetoimme keltaisilla lapuilla HUS:n Arvo Ylppö neukkarin. Näitä keltaisia lappuja sopivasti ryhmittelemällä saimme joukon syitä ja seurauksia kiireelle. Täsmensimme työmme nimeksi Kiireetön toimintamalli. Ryhmitellyistä syistä, seurauksista ja kiireettömyyden edellytyksistä lähdimme kehittämään kalanruotomallia, sen päätä, isoja ruotoja ja pikkuruotoja. Päädyimme työssämme ajatukseen, että laitamme lukijan avautumaan ja avaamaan silmänsä. Kehitimme kalanruotoajattelun pohjalta kolme lomaketta, joissa kussakin on noin 25 kysymystä, joihin lukija voi vastata ja siten analysoida omaa tilaansa. Lukija tulee havaitsemaan, että yksi kalanruotokuva ja kysymyslomake aina liittyvät toisiinsa. Käytössä on siis kolme kalanruotoa ja kolme lomaketta. Alapuolella on selvitetty tarkemmin: mitä on kalanruototekniikka millaiset ovat arviointilomakkeet arvioinnin suorittaminen suoritetun arvioinnin hyödyntäminen Ota siis rento asento ja ryhdy arviointityöhön! Kalanruodot: Keltaisilla lapuilla aidot ajatukset esille Kalanruototekniikka on perinteinen tapa analysoida ongelmatilanteita. Kalanruodon rakentaminen tapahtuu seuraavien vaiheiden kautta: oikealle piirretään kalan pää, se on se ongelma, jota halutaan selvittää päästä lähtee vasemmalle kalan selkäranka selkärangasta piirretään ylös- ja alaspäin isoja ruotoja eli ongelman pääsyitä, näitä on tyypillisesti 4-8 kpl isoista ruodoista haarautuu pieniä ruotoja eli pääsyyn pieniä osatekijöitä. Kalanruototekniikalla saadaan mahdollisesti hahmottumaton ongelma jaetuksi pienemmiksi käsiteltäviksi asioiksi. Olemme työssämme käyttäneet kalanruototekniikkaa hyväksemme käänteisesti: oikealla kalan päänä on tavoittelemamme positiivinen asia eli kiireetön toimintamalli ruotoina on asioita, joilla on merkitystä kiireettömyyden saavuttamisessa ja jotka siten täytyy olla kunnossa, kun tavoitellaan kiireettömyyttä. Netistä löydät lisää asiaa kalanruodoista hakusanalla Fishbone.

7 7 Arviointolomakkeet: Olemme kehittäneet kiireettömyyttä tavoittelevien henkilöiden avuksi menetelmän, jolla voi arvioida omaa valmiuttaan saavuttaa kiireetön toiminta kotona, organisaatiossa tai työtehtävissä. Keskeistä on ollut saada aikaan lomakkeet, joiden kysymyksiin vastaamalla pannaan kiireinen henkilö pohtimaan omaa tilannettaan ja arvioimaan toimintansa tasoa kiireettömyyden näkökulmasta. Lomakkeita on kolme: ensimmäisessä kysytään henkilökohtaista toimintaa ja kotioloja toisessa lomakkeessa kysytään henkilön organisaation, jossa hän työskentelee, tapaa hoitaa asioita kolmannessa lomakkeessa kysytään varsinaiseen työntekoon, päivittäiseen työhön tai projektityöhön liittyviä tottumuksia. Uskomme, että sekä kotiasiat että organisaation asiat on oltava kunnossa ennen kuin henkilö voi saavuttaa työnteossaan kiireettömän toimintamallin. Ohjeita arviointiin: Käytä kaikkia kolmea arviointilomaketta. Aloita ensimmäisestä eli henkilökohtaisten, perusasioiden arvioimisesta. Seuraavaksi vastaat organisaation toimintaan liittyviin kysymyksiin ja lopuksi varsinaisen työn tekemisen kysymyksiin. Kussakin lomakkeessa on 4-5 isoa ruotoa, esimerkiksi Hyvinvointi, Ammattitaito. Isoista ruodoista lähtee pienet ruodot, esimerkiksi Aikataulussa pysyminen, Itsensä johtaminen. Pienten ruotojen asioita on aukaistu kysymyksillä, joita joudut pohtimaan, esimerkiksi Onko työlle suunniteltu aikataulu. Kysymys voi alkaa myös sanalla Miten. Kukin pieni ruoto sisältää noin kolme kysymystä. Pohdi noita kolmea kysymystä itsesi tai organisaatiosi tai työntekosi näkökulmasta ja anna arvosana asteikolla 0-5. Viitonen tarkoittaa sitä, että mielestäsi kyseinen pikkuruoto on kunnossa, täysin hanskassa. Nolla tarkoittaa, että kysytty asia ei ole ollenkaan kunnossa, se on huonosti hoidettu. Muut arvosanat ovat sitten jotakin noiden ääripäiden väliltä. Lomakkeen alalaidassa voit laskea viitosten, nelosten, kolmosten, kakkosten, ykkösten ja nollien lukumäärät. Seuraavalle riville lasket noista lukumääristä painotetun keskiarvon eli mikä oli keskimääräinen arvo vastauksillesi kyseisellä lomakkeella. Tietysti voit vielä laskea kolmen lomakkeen keskiarvon, jos haluat keskustella vaikka kaverisi kanssa lyhyesti kokonaisuudesta.

8 8 Painotetun keskiarvon laskentaohje: Otetaan esimerkki ensimmäiseltä lomakkeelta, jossa arvioidaan omaa toimintamallia. Kysymyssarjoja on seuraavasti: alueella Hyvinvointi 6 kpl alueella Hommat hanskassa 8 kpl alueella Ammattitaito 5 kpl alueella Arvot ja asenne 6 kpl Yhteensä siis kysymyssarjoja on 25 kpl. Kun olet täyttänyt lomakkeen eli antanut 25 arviota asteikolla 0-5, laske lomakkeen alalaitaan riville Eri vastausten lukumäärä annettujen nollien, ykkösten, kakkosten, kolmosten, nelosten ja viitosten lukumäärät. Ajatellaan, että olet antanut nollia 3 kpl, ykkösiä 5 kpl, kakkosia 5 kpl, kolmosia 5 kpl, nelosia 4 kpl ja viitosia 3 kpl, yhteensä siis 25 kpl se on oikea määrä vastauksia. Seuraavalle riville Painotettu keskiarvo lasket kunkin painotuksen seuraavasti: nollia oli 3 kpl -> 3 x nolla = nolla ykkösiä oli 5 kpl -> 5 x 1 = 5 kakkosia oli 5 kpl -> 5 x 2 = 10 kolmosia oli 5 kpl -> 5 x 3 = 15 nelosia oli 4 kpl -> 4 x 4 = 16 viitosia oli 3 kpl -> 3 x 5 = 15 Sitten lasket painotetut pisteet yhteen: = 61 pistettä. Ja tämän luvun (61) jaat vastausten lukumäärällä: 61 / 25 = 2,44. Painotettu keskiarvo on siis 2,44.

9 9 Suoritetun arvioinnin hyödyntäminen: Kun kaikki lomakkeiden kysymykset on käyty ja vastaukset sekä arvosanat saatu, on aika pohtia omaa tilannetta. Ajatus tietenkin on, että se lomake, jolla on matalin arvosana, siellä on eniten parannettavaa. Ota se matalimman arvosanan lomake esille ja katso, mikä iso ruoto antaa vähiten pisteitä ja erityisesti, mikä pikkuruoto tökkii. Nyt on kipukohta löytynyt. Siihen täytyy hakea lääkettä. Lääke tavallisesti tiedetään, kunhan tauti vaan selvästi osataan paikallistaa. Jos lääkettä ei ole eikä löydy yrittämälläkään, niin kilauta kaverillesi (pomo, kollega, tiimisi jäsenet, sukulainen ) ja pyydä apua. Ja sitten toimeksi, sillä: Kiireettömyys on tahtoasia!

10 10 4. Täytettävät lomakkeet Kiireen hallinta yksilötasolla Jokainen on oman onneensa seppä. Siksi yksilötaso on tärkeintä kiireen hallinnassa. HYVINVOINTI Aikataulussa pysyminen Ammattiylpeys HOMMAT HANSKASSA Työajan jako, Säännölliset tilanneanalyysit yksin/ yhdessä Aikavarkaat tunnistettavatietoinen kieltäytyminen Itsensä johtaminen Työn tuoma tyydytys Terve laiskuus Sähläävä työympäristö kuriin Tavoitteisuus Itsestä huolehtiminen Elämän tasapaino Toiminnan rajaaminen Kiireetön toimintama Terve itsekkyys Ajan hengessä eläminen Pätevyyden ylläpito Keskinäinen kunnioitus Avoimuus uusille asioille Sosiaaliset taidot Myydään vain mitä osataan MuutosmyönteisyysPositiivinen asenne Tekniset tiedot ja taidot AMMATTITAITO Terve itseluottamus KIIREEN HALLINTA YKSILÖTASO ARVOT JA ASENNE

11 n alli 11 Kiireen hallinta yksilötasolla ei ole kunnossa kunnossa Hyvinvointi Aikataulussa pysyminen : Missä määrin suunnittelet itsellesi oman aikataulusi, onko suunnitelmassasi kriittinen polku, välietapit, seuranta ja mittaaminen Itsensä johtaminen : Kuinka hyvin osaat arvioida ja organisoida omaa ajankäyttöäsi, osaatko arvioida työhön vaadittavaa panosta, onko sinulla napakka ote työhön Terve laiskuus : Kuinka hyvin osaat erottaa oleellisen epäoleellisesta ja viedä asioita eteenpäin pienimmän ponnistuksen periaatteella, osaatko priorisoida, onko sinulla stressin sietokykyä Ammattiylpeys : Onko sinulla tunne ja tieto omasta osaamisesta sekä kyvystä saada aikaan tuloksia, onko sinulla halu käyttää osaamistasi Työn tuoma tyydytys: Osaatko olla tyytyväinen hyvin tehdystä työstä, tunnetko onnistumisen tunnetta, tunnetko mielihyvää siitä, että työ vastaa odotuksia ja osaamistasi Itsestä huolehtiminen : Arvostatko itseäsi, tunnetko omat resurssisi, pidätkö yllä fyysistä ja psyykkistä kuntoa, onko sinulla oma kunto ohjelma, onko sinulla aikaa itsellesi Hommat hanskassa Työajan jako, yksin/yhdessä : Kuinka hyvin osaat tehdä yksin kustannustehokasta työtä, yhdessä muiden kanssa monipuolista harkintaa vaativaa työtä ja käyttää usean asiantuntijan ammattitaitoa hyväksi Aikavarkaat tunnistettava: Kuinka hyvin pystyt tunnistamaan aikavarkaan, mikä edellyttää selkeää kuvaa suunnittelluista, ajankohtaisista tehtävistä, pystytkö keskittymään varsinaiseen tehtävään häiriöistä huolimatta Sähläävä työympäristö kuriin : Missä määrin voit suunnitella työtehtäväsi sisältäen selkeät vastuut ja pelisäännöt, toimiiko työyhteisösi lyhytjännitteisesti, suunnitelemattomasti ja impulsiivisesti Elämän tasapaino : Onko elämäsi reikäleivässä eri sektorit tasapainossa, jaksatko hyvin, onko työssä hyvä ilmapiiri Säännölliset tilanneanalyysit : Kuinka hyvin voit tarkastella työmääräsi ja omien resursseja määrävälein, seurataanko suunnitelmiesi toteutumista määrävälein Tietoinen kieltäytyminen: Missä määrin sinulla on mahdollisuus toteuttaa kriittinen omien resurssien ja työtehtävien tarkasteluun perustuva valinta, säilytätkö mielenrauhasi, voitko huolehtia työn laadusta Tavoitteisuus :Onko sinulla realistiset tavoitteet, lyhyen/pitkän ajan tavoitteet. onko sinulla kyky nähdä metsä puilta Toiminnan rajaaminen : Missä määrin sinulla on mahdollisuus rajata toimintaa suunniteltujen tuloksien saavuttamiseksi saatavilla olevat resurssit huomioiden, onko asianosaisilla yhteinen käsitys toteutettavasta asiasta/aiheesta Ammattitaito Myydään mitä osataan :Tunnetko hyvin itsesi ja osaamisesi, onko sinulla hyvä työmotivaatio, osaatko markkinoida omaa osaamistasi, osaatko sanoa EI --- terveellä tavalla Ajan hengessä eläminen : Missä määrin seuraat ajan tapahtumia, oletko verkostoitunut, oletko mielestäsi onnistunut kehittymään työssäsi Pätevyyden ylläpito : Kuinka hyvin olet huolehtinut oman ammaatitaitosi ylläpitämisestä, toimitko alasi asiantuntijana, missä määrin osallistut koulutukseen ja itsesi kehittämiseen, hyväksytkö palautteen saamisen, onko sinulla muiden arvostus Sosiaaliset taidot : Kuinka hyvin osaat tehdä yhteistyötä muiden kanssa, hallitsetko tiimityön, osaatko kuunnella muita työtovereita, arvostatko muita työtovereita, onko työpaikallasi hyvä työilmapiiri Tekniset tiedot ja taidot: Kuinka hyvin hallitset tekniset asiat ja laitteet, osaatko käyttää apuvälineitä työssäsi, hallitsetko erilaiset ohjeet Arvot ja asenne Muutosmyönteisyys :Missä määrin pystyt kyseenalaistamaan vakiintuneet toiminnat ja sallit sen, toteutuuko työssäsi jatkuva itsensä kehittäminen,oletko avoin kokeiluihin, missä määrin hallitset muutosvastarinnan Keskinäinen kunnioitus : Onko sinulla voimia toimia siltana eriarvoisuuden kuilun yli, toteutuuko työssäsi molemminpuolinen luottamus ja toisen kunnioittaminen, onko sinulla hyvät vuorovaikutustaidot Terve itsekkyys : Missä määrin elät tervettä ja mielekästä elämää itsellesi sopivalla tavalla, pidätkö itsestäsi huolta, osaatko sanoa EI terveellä tavalla Avoimmuus uusille asioille: Missä määrin olet suvaitsevainen, annatko tilaa uusille asioille, osaatko kuunnella, oletko vastaanottavainen uusille asioille Positiivinen asenne: Miten positiivinen asenne sinulla on, onko sinulla hyvä työmotivaatio, onko sinulla halu oppia uutta, kyky auttaa menestykseen, auttaa jaksamiseen ja uusien ratkaisujen löytämiseen Terve itseluottamus: Missä määrin otat huomioon muut ihmiset ja arvostat heitä, onko sinulla hyvä itseluottamus, tunnetko omat vahvuutesi ja heikkoutesi, arvostat erilaisuutta Lopputulos: 1. Eri vastausten lukumäärä 2. Painotettu keskiarvo = on 3 4 5

12 12 Kiireettömyyden edellytykset organisaatiotasolla Koska kiire on yksilöllinen tunne, organisaatiotasolla voidaan sille vain luoda edellytyksiä. Arvioi oman organisaatiosi tilanne ja valitse halutessasi parannuskohde. Koska parantaminen ei ole sinun vallassasi, tarvitset hallinnollista kettuutta, miten saat asiantilan paranemaan. Tätä helpottaa, jos useat ihmiset ovat sitoutuneet kiireettömyyteen. HYVINVOINTI HOMMAT HANSKASSA arvostus Sitoutuminen/ ylpeys asiantuntemuksen kehittyminen työ- ja yksityiselämä hyvä yhteistyö arvionti osaamisalueen hallinta realistiset, haasteelliset tavoitteet tuloskuvauksen toteutus toteutuksen seuranta yllättävien asioiden priorisointi työtyytyväisyyskysely hallittu kehityskeskustelut energisyys/sähläily Arvojen toteutumisen arviointi laadukas esimiestyö kriteerit eettiset ohjeet osaamisalueen jakaminen AMMATTITAITO Arvoristiriitojen käsittely toimialan kulttuuri/arvot omat/ organisaation arvot ARVOT JA ASENNE Kiireetön toimintamall

13 i 13 Kiireettömyyden edellytykset organisaatiotasolla ei ole kunnossa Hyvinvointi on kunnossa 0 Arvostus: Vallitseeko kaikkia arvostava ja kunnioittava yhteishenki? Kuunteleeko ja keskusteleeko johtaja? Onko johtaja kiinnostunut työyhteisönsä jäsenistä? Sitoutuminen / ylpeys: Arvostetaanko jokaista? Keskitytäänkö olennaiseen? Huokuuko ilmapiiri oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta? Hyvä yhteistyö: Kokevatko työyhteisön jäsenet kuuluvansa työyhteisöön? Osataanko hyödyntää erilaisuutta? Onko varmistettu rakenteet ja välineet? Asiantuntemuksen kehittyminen: Hyödynnetäänkö ihmisten osaamista ja motivaatiota? Onko kaikilla mahdollisuus ammattitaitonsa kehittämiseen? Kehitetäänkö työparien ja -tiimien yhteisiä taitoja? Työ- ja yksityiselämä: Onko lausuttu ääneen työ- ja yksityiselämän painoarvo? Onko johto johdonmukainen sanoissaan ja teoissaan? Onko konkreettisia sopimuksia asiasta tehty? Työtyytyväisyyskysely: Nostaako työtyytyväisyyskysely organisaation vahvuudet esiin? Kehitetäänkö niitä yhä paremmiksi? Löydetäänkö parantamisalueet ja tehdäänkö suunnitelma kehittämistoimenpiteistä? Hommat hanskassa Realistiset, haasteelliset tavoitteet: Onko tavoitteet mitoitettu henkilöstötyövuosien ja osaamisen mukaisesti? Tuloskuvauksen toteutus: Onko kirjattu, mihin halutaan päästä? Onko sovittu mittarit ja etenemistapa sekä arviointipisteet? Tuetaanko toteutusta? Toteutuksen seuranta: Onko seurannasta sovittu?onko seuranta säännöllistä ja kaikille näkyvää? Johtaako seuranta korjauksiin? Yllättävien asioiden priorisointi: Onko sovittu reunaehdoista ja päätösvallasta? Saadaanko päättää itse reunaehtojen puitteissa? Otetaanko opiksi? Hallittu energisyys / sähläys: Ovatko reunaehdot tiedossa?suunnataanko energia ongelman selvittämiseen? Kehityskeskustelut: Onko kehityskeskustelu aito vuorovaikutustilanne? Kuunnellaanko toista ja onko asioilla vaikutusta? Saadaanko ja kestetäänkö aitoa, rakentavaa palautetta? Ammattitaito Arviointi ja kriteerit: Arvioidaanko ammattitaitoa? Onko vaatimukset johdettu strategiasta? Ovatko vaatimukset yhteisiä kaikille? Laadukas esimiestyö: Onko esimiestyön arviointi avointa ja läpinäkyvää? Kertooko esimies omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan työyhteisössä? Vallitseeko keskinäinen kunnioitus? Osaamisalueen hallinta: Käytetäänkö osaamiskartoituksia, kehityskeskusteluista saatavaa tietoa, suorituksen arviointia hyväksi? Onko saatavilla koottua tietoa vahvuuksista ja parannettavista alueista? Vastaako osaamisprofiili perustehtävän asettamaan vaatimukseen? Osaamisalueen jakaminen: Hyödynnetäänkö erilaista osaamista? Osataanko yhdistää tiimin jäsenten kokemuksia ja vahvuuksia? Hyödynnetäänkö vertailukehittämistä osaamisen kehittämisen välineenä? Arvot ja asenne Arvojen toteutumisen arviointi: Ovatko sanat ja teot ristiriidassa? Vastaako yhteisön sanaton viestintä julkilausuttuja arvoja? Arvoristiriitojen käsittely: Keskustellaanko asioista ja tuodaan ristiriitoja esiin? Onko taitoa ja halua ratkaista ristiriitoja? Onko ristiriitojen käsittelystä sovittu? Eettiset ohjeet: Näkyykö elämän kunnioittaminen ja inhimillisyys toiminnassa? Otetaanko huomioon toimialan tehtävä ja sille asetetut ohjeet? Onko määritelty omia eettisissä ohjeita? Toimialan kulttuuri / arvot: Ohjaavatko arvot ja kulttuuri konkreettisesti toimintaa muutostilanteissa? Keskustellaanko omien arvojen suhteesta organisaation arvoihin? Lopputulos: 1. Eri vastausten lukumäärä 2. Painotettu keskiarvo =

14 14 Yksittäinen työ, työtehtävä, työpäivä, projekti Vasta varsinaisessa työssä kiireettömyys konkretisoituu. Lähtövalmisteluissa tarkistetaan yksilöiden ja koko työporukan tilanne. Työn kuluessa kiireettömyyteen vaikuttavia tekijöitä seurataan ja ohjataan ja loppuarviossa saadaan palautetta, jonka kukin ottaa yksilönä huomioon ja välittää omalle organisaatiolleen. 1. Lähtövalmistelut Ovatko kotikeittiön ja laitoskeittiön asiat kunnossa Hyvinvointi 3.Tekeminen Hommat hanskassa Keskittyminen Hommat Valmistauhanskassa tuminen Hyvinvointi Keskeytysten esto Arvot ja asenteet Loppuun tekeminen Ammattitaito 5. Parantaminen Luova rytmitys Ammattitaito Takaisinkytkentä START END Resurssit Realistinen mitoitus Aikataulu Aikataulutus Poikkeamahavainnointi Tavoitteet 2. Suunnittelu Arvot ja asenteet 4. Seuranta Ohjaaminen Kiireetön toimintamalli Laatu Raportit, palaverit Työn tekeminen = kokonaisuus tsekataan määräajoin

15 15 Yksittäinen työ, työtehtävä, työpäivä, projekti ei ole kunnossa Lähtövalmistelut: 0 Hyvinvointi: ovatko työhön lähdössä olevat henkilöt kunnossa, hyvillä mielin, innostuneita edessä olevaan tehtävään Hommat hanskassa: onko tehtävä selvä, oletko ja oletteko valmistautuneet ja harjoitelleet, onko kaikki tarvittava kasassa ja hyvässä kunnossa Ammattitaito: ovatko työhön tarvittavat perustaidot olemassa, ovatko tarvittavat erityistaidot olemassa, onko edessä olevasta työtehtävästä aikaisempia kokemuksia Arvot ja asenteet: voitko hyväksyä organisaation arvot, onko asenteesi lähdön hetkellä positiivinen, lähdetkö käskettynä vai lähdetkö tekemään maailman kauneinta kirkkoa Suunnittelu: Tavoitteet: ovatko työsi tavoitteet selvät kaikille mukana oleville henkilöille Realistinen mitoitus: onko työtehtävä ja siihen tarvittavat resurssit tasapainossa, ovatko toteuttajat olleet suunnittelemassa työtehtävää, onko tapana olla ylioptimistinen Aikataulutus: onko työtehtävälle, välitilanteille ja lopputilanteelle aikataulua, onko aikataulu rakennettu harkiten vai heitetty könttinä Resurssit: onko kaikki tarvittavat resurssit suunniteltu (henkilöt, laitteet, tilat, tietojärjestelmät), onko resurssit suunniteltu ja laskettu osatekijöiden kautta Tehtävä: onko tehtävä määritetty, onko selvitetty tekijöille miksi tehtävä tehdään, mitä tavoitellaan, onko tehtävä kirjallisesti esitettynä Tekeminen: Valmistautuminen: onko itsellesi tai ryhmälle saatu aikaan oikea tahtotila, keskustellaanko suunnitelmasta ja kerrataanko sitä tarvittaessa, onko käyty tarvittavat laitteet ja välineet läpi Keskittyminen: onko projektin kannalta ei-välttämättömien tehtävien ja ajatusten poissulkeminen päälliköltä ja tiimin jäseniltä suoritettu, onko resursseja vapautettu riittävästi tähän tehtävään, onko hiljennytty ja rentouduttu Keskeytysten esto: onko pystytty keskittymään ja pitämään motivaatiota yllä, ovatko suunnitellut resurssit edelleen projektin käytössä, onko uskallettu sanoa EI aikavarkaille Luova rytmitys: onko työ rytmitetty oikein, ovatko ohjaus ja aikataulut jäykkiä, sallitaanko luovuus vai tapetaanko motivaatio, löytyykö joustoja työn tekemiseen Loppuun tekeminen: tehdäänkö jokin osa tai kokonaisuus kerralla loppuun, osataanko lopettaa työtehtävä, kun taso ja määrä on saavutettu vai esiintyykö ikuista jatkohinkkausta Seuranta ja ohjaaminen: Poikkeamahavainnointi: kun ilmenee poikkeamia suunnitelmasta, havaitseeko sen joku henkilö ajoissa ja reagoiko hän vai siirretäänkö ongelma maton alle, tapahtuvatko samat ongelmat vuodesta toiseen Raportit ja palaverit: käsitelläänkö projektin etenemistä palavereissa tai muilla vastaavilla tavoilla, syntyykö päätöksiä toimenpiteistä, joita tarvitaan projektin saamiseksi tavoitteeseen Aikataulu: seurataanko erityisesti suunnitellun aikataulun toteutumista, ennakoidaanko edessäpäin mahdollisesti syntyviä aikatauluongelmia Laatu: onko laatu määritetty, mitä se on tekemisen aikana ja mitä se on lopputilanteessa, onko määritetty kuka hyväksyy tehdyn työn suunnitelman mukaiseksi Parantaminen: Hyvinvointi: selvitäänkö työhön osallistuneiden ja muidenkin henkilöiden hyvinvointi, onko esittää tuloksia Hommat hanskassa: seurataanko lopputuloksen hyvyyttä, seurataanko tekemisen prosessin onnistumista, onko prosessia parannettu Ammattitaito: onko arvioitu ammattitaidon vaikutusta lopputulokseen, onko arviointi johtanut koulutukseen tai muuhun taitojen parantamiseen Arvot ja asenteet: onko arvioitu työtehtävässä olleiden henkilöiden arvoja ja asenteita ja verrattu voimassa oleviin arvoihin ja asenteisiin Takaisinkytkentä: toimiiko takaisinkytkentä, otetaanko oppia virheistä, korjataanko prosesseja, ennakoidaanko mahdollisia riskejä ja minimoidaanko niitä Lopputulos: 1. Eri vastausten lukumäärä 2. Painotettu keskiarvo = on kunnossa

16 16 5. Kyytiä kiireelle Kun olet analysoinut kaikki lomakkeet, niin muodosta itsellesi kokonaiskuva niistä asioista, joita haluat muuttaa ja parantaa. Priorisoi luettelo. Mieti, mitä asioita voit yhdistää ja muodostaa isompia kokonaisuuksia. Kun mietit, mitä voit tehdä kiireen hallitsemiseksi, niin aloita niistä asioista, jotka hallitset parhaiten eli korosta omia vahvuuksiasi, mieti mitä osaat ja missä olet hyvä. Muista myös mitä haluat ja toivot. Rakenna toteutuminen niiden asioiden varaan. Kun olet miettinyt oman panoksesi, niin mieti kenen kanssa voisit tehdä yhteistyötä, sillä kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Kaikkea ei kannata tehdä yhtä aikaa, vaan edetä vähitellen ja yhdessä muiden kanssa. Kun olet priorisoinut kehitettävien asioiden luettelon, niin mieti myös toteutusaikataulua. Kannattaa aloittaa helpoista asioista ja joihin voi itse vaikuttaa. Silloin syntyy onnistumisen tunne. Kuitenkaan aikataulua ei kannata tehdä liian tiukaksi, sillä välillä pitää olla taukoja. Ole armollinen itsellesi ja myös muille. Seuranta voidaan sopia suunnittelun yhteydessä. Itsearvioinnin voi tehdä määrävälein, mutta se ei ole ainoa ratkaisu, vaan seurannan pitää sopia omaan ja muiden toimintaan. Edetä kannattaa pienin askelin. Muista palkita itsesi ja nauttia edistymisestäsi, sillä se innostaa viemään asioita eteenpäin sekä saada kiire hallintaan. Ehkä sopiva hässäkkä sopii sinulle, saa energiasi esiin.

17 17 6. Lopuksi Kiire on hallittavissa, kiireen hallinta on tahdon asia. Se ei ole hidastelua, vaan mietittyä reipasta toimintaa. Onko sinulla yhä kiire: Jos nautit siitä, niin OK Ellet nauti, mieti käyttääkö joku sinua hyväksi Löysitkö lohtua kiireeseesi? Mitkä ovat sinun ratkaisusi kiireesi hallintaan? Toimiiko meidän kirjamme? Käy kertomassa kommenttina blogissamme Kiire on tunne, kiireettömyys olotila. Voit valita, kumman haluat.

18 18 Kuvat Matti Leskinen Talvinäkymä Vuosaaren Särkänniemestä Herkon autotalli järjestelyn kourissa Syksy Halosenniemen puutarhassa

Lohtua kiireestä kärsiville

Lohtua kiireestä kärsiville Lohtua kiireestä kärsiville BM Klubi Helsinki 4 tutkimus kiireettömyydestä ja kiireen hallinnasta Toukokuu 2009 2 Meillä tämän tutkimuksen laatijoilla on 400 vuoden kokemus kiireestä. BM Klubi Helsinki

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa Muistio koulutuksesta 1 / 5 Aika: 18.11.2015, klo 12.30-15 Paikka: Kulttuuritalo, Helsinki Koulutus: Opintokeskuspäivä Läsnä: Opintokeskustyöntekijöitä 15 osallistujaa Vetäjä: Inka Ukkola, TJS Opintokeskus

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen?

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Pirkko-Liisa Vesterinen Paikallisjohtaja, dosentti Management Institute of Finland, MIF Itsetuntemus lähtökohtana Vastaa itsellesi Kuka minä olen itselleni?

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin

Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin tutkimiseen, arviontiin ja kehittämiseen TYÖHYVINVOINTIOHJELMAN

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Kehity KESKUSTELEMALLA. Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus.

Kehity KESKUSTELEMALLA. Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus. 8 tradenomi 1/14 Kehity KESKUSTELEMALLA Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus. teksti kirsi ristaniemi kuvat shutterstock tradenomi 1/14 9 idätkö kehityskeskusteluja

Lisätiedot

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä Ryhtiä työntekoon Hanna Niemelä Alkuun pääseminen Opinnäytetyön tekeminen alkaa aiheen sopimisesta ohjaajan kanssa. Opinnäytetyön onnistumisen ensimmäinen edellytys on tutkimuskysymyksen määrittely ja

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen ja. Kehityskeskustelu

Henkilöstöjohtaminen ja. Kehityskeskustelu Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö Kehityskeskustelu Heini Leino sijoitusasiantuntija Nordea Pankki Oyj Työnohjausmenetelmä: kehityskeskustelu Johtamisen perustyökalu Osa yrityksen henkilöstöhallintoa

Lisätiedot

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja HS:n taitopolku 1) Visio täydellisestä suorituksesta 2) Suunnistustaito oma oivallus 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja 4) Vinkkejä Visio täydellisestä suorituksesta Hyvä puhdas suunnistus

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko 2014 pienin teoin paljon hyvää. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, henkilöstöasiantuntija

Hyvän mielen viikko 2014 pienin teoin paljon hyvää. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, henkilöstöasiantuntija Hyvän mielen viikko 2014 pienin teoin paljon hyvää Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, henkilöstöasiantuntija Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Isto Kujala Palopäällystöpäivät 21.3.2015, Tampere Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Työturvallisuus pelastusalalla Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

3.6.2015. Pasi Tamminen Sari Mattila

3.6.2015. Pasi Tamminen Sari Mattila 3.6.2015 Pasi Tamminen Sari Mattila 2 5.2014 1.2015 8.2015 3 4 Tammisen johtamislupaus Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus Positiivinen ja negatiivinen palaute Alaisten haastaminen ajatteluun Avoin tiedon

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009-2011

Mielen hyvinvointi projekti 2009-2011 Mielen hyvinvointi projekti 2009-2011 - Itsearvioinnin tueksi opiskelijalle Selviytymistaidot Avunhakutaidot Tunnetaidot Oma tukiverkko Erilaisuus voimavarana Sosiaaliset taidot Mielenterveys arjessani

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012

Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012 Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012 Mihin työaika hupenee? Mikä opettajan työssä stressaa? Miten ratkoa hankalia tilanteita?

Lisätiedot

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Kuinka johtaminen tukee työntekoamme? Nykytila: 1. Valveillaoloajastamme lähes puolet töissä 2. Kesälomat pidetty talvilomaa

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet

Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet Tavoitteet Tämä diaesitys kannustaa jäsentämään suunnitelmia toteuttamiskelpoisiksi. Välineiden käytön tavoitteena on luoda yhteinen näkemys etenemisestä

Lisätiedot

Ryhmän kehittyminen. Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi

Ryhmän kehittyminen. Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi Ryhmän kehittyminen Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi Ryhmän toiminta Ryhmän toiminnassa on lainalaisuuksia ja kehitysvaiheita, joita kaikki ryhmät joutuvat työskentelynsä aikana käymään

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Essi Gustafsson. Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla

Essi Gustafsson. Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla Essi Gustafsson Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla Dispositio WASI hanke taustaa & hankkeen kuvaus Metal Age menetelmä osallistujien mielipiteitä Johtopäätöksiä - mitä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

Minun työhyvinvointini

Minun työhyvinvointini Minun työhyvinvointini Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä Tuottavuuden mahdollistaja Hyvinvointi

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Hyvällä fiiliksellä homma toimii paljon paremmin! Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Elina Ravantti, Venla Räisänen ja Eeva-Marja Lee Työterveyslaitos 2014 1 Tietopaketti työhyvinvoinnista Apaja-projektissa

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY 2003 perustettu Tietotekniikan innovatiivinen palveluyritys, joka on erikoistunut it-asiantuntijapalveluihin ja tietojärjestelmäratkaisuihin. Asiakkaina

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa

Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa Kirja on epätyypillinen muutosjohtamista käsittelevä teos Kokemuksen ja teoreettisen yhdistelmä 4.2.2011 Lahja Harju 1 Kirjan jokaisen

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

RECONOS. Reconos Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2010

RECONOS. Reconos Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2010 RECONOS Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 21 Ky Puh: 9-6969 274 PL 8, Aleksanterinkatu 17 Fax: 9-6969 2741 HELSINKI E-mail: kari.ehari@reconos.fi Oy Henkilöstötutkimus 21 LOPPURAPORTTI 1.1.21 Oy ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku Riitta Hämäläinen-Bister Dirikka Oy Gsm. 050 336 4056 riitta.hamalainen-bister@dirikka.fi Dirikka Oy 1 Ryhmätöiden pelisäännöt: Lennokkaat ja villit näkemykset ovat

Lisätiedot

Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa

Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa jatkuvan parantamisen toimintatapa Virpi Mattila ..Työssä tarvitaan monenlaista osaamista.. AMMATILLINEN OSAAMINEN -ammatilliset tiedot

Lisätiedot

Minä oppijana. Eri lähteistä (kts. mm. linkkilistat) Jouko Karhunen. Syksy 2010 Tulkinnat ja painotukset ovat omia. Oppimisen avuksi netissä TUTUSTU!

Minä oppijana. Eri lähteistä (kts. mm. linkkilistat) Jouko Karhunen. Syksy 2010 Tulkinnat ja painotukset ovat omia. Oppimisen avuksi netissä TUTUSTU! Minä oppijana Eri lähteistä (kts. mm. linkkilistat) Jouko Karhunen Syksy 2010 Tulkinnat ja painotukset ovat omia Oppimisen avuksi netissä TUTUSTU! http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/ Verkko-tutor http://www.oamk.fi/~laurik/oppimisnakemy

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Kiire ovena työkulttuurin kehittämiseen Uudista ja Uudistu 2009 Pirjo Jääskeläinen

Kiire ovena työkulttuurin kehittämiseen Uudista ja Uudistu 2009 Pirjo Jääskeläinen Kiire ovena työkulttuurin kehittämiseen Uudista ja Uudistu 2009 Pirjo Jääskeläinen TIETOISKUN TAVOITTEITA 2 Kiireen tarkoitus yhteisöillemme Kiireenkesytys -konseptin esittely Jotakin konkreettista vietävää

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot