Lohtua kiireestä kärsiville

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohtua kiireestä kärsiville"

Transkriptio

1 1 Lohtua kiireestä kärsiville

2 2 BM-klubi Helsinki 4 Viimeistelijät: Eila Honko Herkko Pesonen Kaarina Salonen Matti Leskinen Anri Halonen (taitto) Klubissa myös mukana: Jari Nurmivaara Liisa Jääskeläinen Paula Tuura Seppo Noro Tuire Kajasvirta Meillä laatijoilla on 400 vuoden kokemus kiireestä. Meillä jokaisella on omat keinomme estää kiirettä hallitsemasta liikaa arkeamme Timo Kopomaa.

3 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kiireettömyyden kolmikanta 3. Ohjeet arviointiin 4. Täytettävät lomakkeet Henkilökohtainen taso Organisaatiotaso Projektit eli varsinainen työnteko 5.Kyytiä kiireelle 6. Lopuksi Mike Dooleyn sanoin: " Elämä ei ole odottamista, toivomista ja haaveilemista, se on tekemistä, olemista ja joksikin tulemista. Se on sitä mitä aiot tehdä sen jälkeen kun olet lukenut tämän

4 4 1. Johdanto Kiire, mitä se on? Kaikilla on omakohtainen kokemus kiireestä, se on tunne, joskus jopa kaaottinen. Kiire on yksiköllinen ja henkilökohtainen, mutta yhteisön yleinen toimintatapa ja ilmapiiri vaikuttavat siihen. Tämän työn tarkoituksena on pyrkiä helpottamaan pakkomielteenomaista tunnetta, että aikaa on aina liian vähän, se kuluu käsistä ja on aina juostava lujempaa pysyäkseen mukana. kohderyhmänä voivat olla kaikki ne henkilöt, jotka haluavat saada kiireen hallintaan On olemassa organisaatioita, jotka toimivat tehokkaasti juuri siksi, ettei niillä ole kiire. Palokunnalla ei ole kiire. Luostarissa ja sairaalassa ei juosta. Kiire ja ripeä työnteko eivät ole sama asia. Kiire johtuu usein siitä, että työmäärä ja käytettävissä oleva aika eivät ole tasapainossa. Silloin saattaa auttaa, että istutaan niin kauan, että kiire menee ohi. Laatuajattelu on perinteisesti lähtenyt ajatuksesta tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan ja siten kuin on sovittu. On myös todettu, että on tiedostettava asiat, joihin voi vaikuttaa ja sitten ne, joihin ei, mutta vaikutukset voi tiedostaa. Miksi tämä ei näy tekemisessämme työpaikalla, kotona ja vapaa-aikana? Mihin häviää terve järki ja tieto asioiden hyvästä hoitamistavasta? Tiedämme myös, että ihminen on kokonaisvaltainen organismi ja kykymme suoriutua elämästämme ja työstämme, on yhteydessä toinen toisiinsa. Jos vapaa-ajalla ja perheessä menee hyvin niin todennäköistä on se, että työhönkin jää paljon energiaa. Energiaa on meillä kaikilla vakiomäärä. Puuttukaamme siis asioihin joihin voi vaikuttaa ja sitten niihin, joihin ehkä joku muu voi vaikuttaa eli olkaamme moottoreita muutokselle ja kohti parempaa elämänlaatua. Elämänlaatu tuo myös tuottavuutta, ei siis ole pelkkää sanahelinää Ryhtykäämme siis pohtimaan, miten tätä kaaosta voisi kesyttää ja ottaa haltuun. Kun on haasteita, niin ohjeet esiin - kiireen kesyttäminen on sopan selkeyttämistä. Vanha totuus on "mitä enemmän kokkeja, sitä enemmän soppaa eli sotkuja" ja näinhän se organisaatioissa on: kun on monta vatkaajaa, niin soppa syntyy Olemme yrittäneet siis havaita, mitä sotkuja on organisaatioissa, mistä ne johtuvat ja miten niiden syitä tai vaikutuksia voisi vähentää Tähän työhön on rakennettu kiireen kesyttämiseksi arviointimekanismi, josta kukin voi itse selvittää tilanteensa ja valita omat tapansa tilanteen parantamiseksi. Kirja on jaettu kolmeen osaan :henkilökohtainen taso, organisaatiotaso ja yksittäinen työ, työtehtävä, työpäivä, projekti.

5 5 2. Kiireettömyyden kolmikanta Yksilötaso Palaute perusasioista Perusasiat kunnossa Kenttäkeittiö Kiiretöntä toimintaa Organisaatiotaso Organisaation tuki Palaute organisaatiotuesta Missä määrin? Tärkeintä on, että ihmisellä on omat perusasiat kunnossa, edellytykset kiireettömään toimintaan. Organisaatio tukee tätä luomalla edellytykset ihmisten kiireettömyydelle. Töitä tehdessä voidaan silloin luottaa siihen, että jokaisella on perusasiat kunnossa ja organisaation edellytykset olemassa ja voidaan keskittyä häiriöittä työhön. Työn päätyttyä annetaan palaute sekä henkilöille että organisaatiolle ja kiireettömyys kehittyy jatkuvan parantamisen kautta, Täydellisyyteen on vaikea päästä, on tiedettävä, missä määrin on onnistuttu.

6 6 3. Ohjeet arviointiin Olemme käyttäneet työssämme kalanruoto-tekniikkaa hyväksemme. Yhdessä alkuistunnoistamme ideoimme vapaasti, jokainen henkilö aluksi itsekseen, mistä kiire johtuu, miten se vaikuttaa kodin ja organisaation elämään, miten sitä voisi hallita. Käytimme keltaisia PostIt -lappuja. Tapetoimme keltaisilla lapuilla HUS:n Arvo Ylppö neukkarin. Näitä keltaisia lappuja sopivasti ryhmittelemällä saimme joukon syitä ja seurauksia kiireelle. Täsmensimme työmme nimeksi Kiireetön toimintamalli. Ryhmitellyistä syistä, seurauksista ja kiireettömyyden edellytyksistä lähdimme kehittämään kalanruotomallia, sen päätä, isoja ruotoja ja pikkuruotoja. Päädyimme työssämme ajatukseen, että laitamme lukijan avautumaan ja avaamaan silmänsä. Kehitimme kalanruotoajattelun pohjalta kolme lomaketta, joissa kussakin on noin 25 kysymystä, joihin lukija voi vastata ja siten analysoida omaa tilaansa. Lukija tulee havaitsemaan, että yksi kalanruotokuva ja kysymyslomake aina liittyvät toisiinsa. Käytössä on siis kolme kalanruotoa ja kolme lomaketta. Alapuolella on selvitetty tarkemmin: mitä on kalanruototekniikka millaiset ovat arviointilomakkeet arvioinnin suorittaminen suoritetun arvioinnin hyödyntäminen Ota siis rento asento ja ryhdy arviointityöhön! Kalanruodot: Keltaisilla lapuilla aidot ajatukset esille Kalanruototekniikka on perinteinen tapa analysoida ongelmatilanteita. Kalanruodon rakentaminen tapahtuu seuraavien vaiheiden kautta: oikealle piirretään kalan pää, se on se ongelma, jota halutaan selvittää päästä lähtee vasemmalle kalan selkäranka selkärangasta piirretään ylös- ja alaspäin isoja ruotoja eli ongelman pääsyitä, näitä on tyypillisesti 4-8 kpl isoista ruodoista haarautuu pieniä ruotoja eli pääsyyn pieniä osatekijöitä. Kalanruototekniikalla saadaan mahdollisesti hahmottumaton ongelma jaetuksi pienemmiksi käsiteltäviksi asioiksi. Olemme työssämme käyttäneet kalanruototekniikkaa hyväksemme käänteisesti: oikealla kalan päänä on tavoittelemamme positiivinen asia eli kiireetön toimintamalli ruotoina on asioita, joilla on merkitystä kiireettömyyden saavuttamisessa ja jotka siten täytyy olla kunnossa, kun tavoitellaan kiireettömyyttä. Netistä löydät lisää asiaa kalanruodoista hakusanalla Fishbone.

7 7 Arviointolomakkeet: Olemme kehittäneet kiireettömyyttä tavoittelevien henkilöiden avuksi menetelmän, jolla voi arvioida omaa valmiuttaan saavuttaa kiireetön toiminta kotona, organisaatiossa tai työtehtävissä. Keskeistä on ollut saada aikaan lomakkeet, joiden kysymyksiin vastaamalla pannaan kiireinen henkilö pohtimaan omaa tilannettaan ja arvioimaan toimintansa tasoa kiireettömyyden näkökulmasta. Lomakkeita on kolme: ensimmäisessä kysytään henkilökohtaista toimintaa ja kotioloja toisessa lomakkeessa kysytään henkilön organisaation, jossa hän työskentelee, tapaa hoitaa asioita kolmannessa lomakkeessa kysytään varsinaiseen työntekoon, päivittäiseen työhön tai projektityöhön liittyviä tottumuksia. Uskomme, että sekä kotiasiat että organisaation asiat on oltava kunnossa ennen kuin henkilö voi saavuttaa työnteossaan kiireettömän toimintamallin. Ohjeita arviointiin: Käytä kaikkia kolmea arviointilomaketta. Aloita ensimmäisestä eli henkilökohtaisten, perusasioiden arvioimisesta. Seuraavaksi vastaat organisaation toimintaan liittyviin kysymyksiin ja lopuksi varsinaisen työn tekemisen kysymyksiin. Kussakin lomakkeessa on 4-5 isoa ruotoa, esimerkiksi Hyvinvointi, Ammattitaito. Isoista ruodoista lähtee pienet ruodot, esimerkiksi Aikataulussa pysyminen, Itsensä johtaminen. Pienten ruotojen asioita on aukaistu kysymyksillä, joita joudut pohtimaan, esimerkiksi Onko työlle suunniteltu aikataulu. Kysymys voi alkaa myös sanalla Miten. Kukin pieni ruoto sisältää noin kolme kysymystä. Pohdi noita kolmea kysymystä itsesi tai organisaatiosi tai työntekosi näkökulmasta ja anna arvosana asteikolla 0-5. Viitonen tarkoittaa sitä, että mielestäsi kyseinen pikkuruoto on kunnossa, täysin hanskassa. Nolla tarkoittaa, että kysytty asia ei ole ollenkaan kunnossa, se on huonosti hoidettu. Muut arvosanat ovat sitten jotakin noiden ääripäiden väliltä. Lomakkeen alalaidassa voit laskea viitosten, nelosten, kolmosten, kakkosten, ykkösten ja nollien lukumäärät. Seuraavalle riville lasket noista lukumääristä painotetun keskiarvon eli mikä oli keskimääräinen arvo vastauksillesi kyseisellä lomakkeella. Tietysti voit vielä laskea kolmen lomakkeen keskiarvon, jos haluat keskustella vaikka kaverisi kanssa lyhyesti kokonaisuudesta.

8 8 Painotetun keskiarvon laskentaohje: Otetaan esimerkki ensimmäiseltä lomakkeelta, jossa arvioidaan omaa toimintamallia. Kysymyssarjoja on seuraavasti: alueella Hyvinvointi 6 kpl alueella Hommat hanskassa 8 kpl alueella Ammattitaito 5 kpl alueella Arvot ja asenne 6 kpl Yhteensä siis kysymyssarjoja on 25 kpl. Kun olet täyttänyt lomakkeen eli antanut 25 arviota asteikolla 0-5, laske lomakkeen alalaitaan riville Eri vastausten lukumäärä annettujen nollien, ykkösten, kakkosten, kolmosten, nelosten ja viitosten lukumäärät. Ajatellaan, että olet antanut nollia 3 kpl, ykkösiä 5 kpl, kakkosia 5 kpl, kolmosia 5 kpl, nelosia 4 kpl ja viitosia 3 kpl, yhteensä siis 25 kpl se on oikea määrä vastauksia. Seuraavalle riville Painotettu keskiarvo lasket kunkin painotuksen seuraavasti: nollia oli 3 kpl -> 3 x nolla = nolla ykkösiä oli 5 kpl -> 5 x 1 = 5 kakkosia oli 5 kpl -> 5 x 2 = 10 kolmosia oli 5 kpl -> 5 x 3 = 15 nelosia oli 4 kpl -> 4 x 4 = 16 viitosia oli 3 kpl -> 3 x 5 = 15 Sitten lasket painotetut pisteet yhteen: = 61 pistettä. Ja tämän luvun (61) jaat vastausten lukumäärällä: 61 / 25 = 2,44. Painotettu keskiarvo on siis 2,44.

9 9 Suoritetun arvioinnin hyödyntäminen: Kun kaikki lomakkeiden kysymykset on käyty ja vastaukset sekä arvosanat saatu, on aika pohtia omaa tilannetta. Ajatus tietenkin on, että se lomake, jolla on matalin arvosana, siellä on eniten parannettavaa. Ota se matalimman arvosanan lomake esille ja katso, mikä iso ruoto antaa vähiten pisteitä ja erityisesti, mikä pikkuruoto tökkii. Nyt on kipukohta löytynyt. Siihen täytyy hakea lääkettä. Lääke tavallisesti tiedetään, kunhan tauti vaan selvästi osataan paikallistaa. Jos lääkettä ei ole eikä löydy yrittämälläkään, niin kilauta kaverillesi (pomo, kollega, tiimisi jäsenet, sukulainen ) ja pyydä apua. Ja sitten toimeksi, sillä: Kiireettömyys on tahtoasia!

10 10 4. Täytettävät lomakkeet Kiireen hallinta yksilötasolla Jokainen on oman onneensa seppä. Siksi yksilötaso on tärkeintä kiireen hallinnassa. HYVINVOINTI Aikataulussa pysyminen Ammattiylpeys HOMMAT HANSKASSA Työajan jako, Säännölliset tilanneanalyysit yksin/ yhdessä Aikavarkaat tunnistettavatietoinen kieltäytyminen Itsensä johtaminen Työn tuoma tyydytys Terve laiskuus Sähläävä työympäristö kuriin Tavoitteisuus Itsestä huolehtiminen Elämän tasapaino Toiminnan rajaaminen Kiireetön toimintama Terve itsekkyys Ajan hengessä eläminen Pätevyyden ylläpito Keskinäinen kunnioitus Avoimuus uusille asioille Sosiaaliset taidot Myydään vain mitä osataan MuutosmyönteisyysPositiivinen asenne Tekniset tiedot ja taidot AMMATTITAITO Terve itseluottamus KIIREEN HALLINTA YKSILÖTASO ARVOT JA ASENNE

11 n alli 11 Kiireen hallinta yksilötasolla ei ole kunnossa kunnossa Hyvinvointi Aikataulussa pysyminen : Missä määrin suunnittelet itsellesi oman aikataulusi, onko suunnitelmassasi kriittinen polku, välietapit, seuranta ja mittaaminen Itsensä johtaminen : Kuinka hyvin osaat arvioida ja organisoida omaa ajankäyttöäsi, osaatko arvioida työhön vaadittavaa panosta, onko sinulla napakka ote työhön Terve laiskuus : Kuinka hyvin osaat erottaa oleellisen epäoleellisesta ja viedä asioita eteenpäin pienimmän ponnistuksen periaatteella, osaatko priorisoida, onko sinulla stressin sietokykyä Ammattiylpeys : Onko sinulla tunne ja tieto omasta osaamisesta sekä kyvystä saada aikaan tuloksia, onko sinulla halu käyttää osaamistasi Työn tuoma tyydytys: Osaatko olla tyytyväinen hyvin tehdystä työstä, tunnetko onnistumisen tunnetta, tunnetko mielihyvää siitä, että työ vastaa odotuksia ja osaamistasi Itsestä huolehtiminen : Arvostatko itseäsi, tunnetko omat resurssisi, pidätkö yllä fyysistä ja psyykkistä kuntoa, onko sinulla oma kunto ohjelma, onko sinulla aikaa itsellesi Hommat hanskassa Työajan jako, yksin/yhdessä : Kuinka hyvin osaat tehdä yksin kustannustehokasta työtä, yhdessä muiden kanssa monipuolista harkintaa vaativaa työtä ja käyttää usean asiantuntijan ammattitaitoa hyväksi Aikavarkaat tunnistettava: Kuinka hyvin pystyt tunnistamaan aikavarkaan, mikä edellyttää selkeää kuvaa suunnittelluista, ajankohtaisista tehtävistä, pystytkö keskittymään varsinaiseen tehtävään häiriöistä huolimatta Sähläävä työympäristö kuriin : Missä määrin voit suunnitella työtehtäväsi sisältäen selkeät vastuut ja pelisäännöt, toimiiko työyhteisösi lyhytjännitteisesti, suunnitelemattomasti ja impulsiivisesti Elämän tasapaino : Onko elämäsi reikäleivässä eri sektorit tasapainossa, jaksatko hyvin, onko työssä hyvä ilmapiiri Säännölliset tilanneanalyysit : Kuinka hyvin voit tarkastella työmääräsi ja omien resursseja määrävälein, seurataanko suunnitelmiesi toteutumista määrävälein Tietoinen kieltäytyminen: Missä määrin sinulla on mahdollisuus toteuttaa kriittinen omien resurssien ja työtehtävien tarkasteluun perustuva valinta, säilytätkö mielenrauhasi, voitko huolehtia työn laadusta Tavoitteisuus :Onko sinulla realistiset tavoitteet, lyhyen/pitkän ajan tavoitteet. onko sinulla kyky nähdä metsä puilta Toiminnan rajaaminen : Missä määrin sinulla on mahdollisuus rajata toimintaa suunniteltujen tuloksien saavuttamiseksi saatavilla olevat resurssit huomioiden, onko asianosaisilla yhteinen käsitys toteutettavasta asiasta/aiheesta Ammattitaito Myydään mitä osataan :Tunnetko hyvin itsesi ja osaamisesi, onko sinulla hyvä työmotivaatio, osaatko markkinoida omaa osaamistasi, osaatko sanoa EI --- terveellä tavalla Ajan hengessä eläminen : Missä määrin seuraat ajan tapahtumia, oletko verkostoitunut, oletko mielestäsi onnistunut kehittymään työssäsi Pätevyyden ylläpito : Kuinka hyvin olet huolehtinut oman ammaatitaitosi ylläpitämisestä, toimitko alasi asiantuntijana, missä määrin osallistut koulutukseen ja itsesi kehittämiseen, hyväksytkö palautteen saamisen, onko sinulla muiden arvostus Sosiaaliset taidot : Kuinka hyvin osaat tehdä yhteistyötä muiden kanssa, hallitsetko tiimityön, osaatko kuunnella muita työtovereita, arvostatko muita työtovereita, onko työpaikallasi hyvä työilmapiiri Tekniset tiedot ja taidot: Kuinka hyvin hallitset tekniset asiat ja laitteet, osaatko käyttää apuvälineitä työssäsi, hallitsetko erilaiset ohjeet Arvot ja asenne Muutosmyönteisyys :Missä määrin pystyt kyseenalaistamaan vakiintuneet toiminnat ja sallit sen, toteutuuko työssäsi jatkuva itsensä kehittäminen,oletko avoin kokeiluihin, missä määrin hallitset muutosvastarinnan Keskinäinen kunnioitus : Onko sinulla voimia toimia siltana eriarvoisuuden kuilun yli, toteutuuko työssäsi molemminpuolinen luottamus ja toisen kunnioittaminen, onko sinulla hyvät vuorovaikutustaidot Terve itsekkyys : Missä määrin elät tervettä ja mielekästä elämää itsellesi sopivalla tavalla, pidätkö itsestäsi huolta, osaatko sanoa EI terveellä tavalla Avoimmuus uusille asioille: Missä määrin olet suvaitsevainen, annatko tilaa uusille asioille, osaatko kuunnella, oletko vastaanottavainen uusille asioille Positiivinen asenne: Miten positiivinen asenne sinulla on, onko sinulla hyvä työmotivaatio, onko sinulla halu oppia uutta, kyky auttaa menestykseen, auttaa jaksamiseen ja uusien ratkaisujen löytämiseen Terve itseluottamus: Missä määrin otat huomioon muut ihmiset ja arvostat heitä, onko sinulla hyvä itseluottamus, tunnetko omat vahvuutesi ja heikkoutesi, arvostat erilaisuutta Lopputulos: 1. Eri vastausten lukumäärä 2. Painotettu keskiarvo = on 3 4 5

12 12 Kiireettömyyden edellytykset organisaatiotasolla Koska kiire on yksilöllinen tunne, organisaatiotasolla voidaan sille vain luoda edellytyksiä. Arvioi oman organisaatiosi tilanne ja valitse halutessasi parannuskohde. Koska parantaminen ei ole sinun vallassasi, tarvitset hallinnollista kettuutta, miten saat asiantilan paranemaan. Tätä helpottaa, jos useat ihmiset ovat sitoutuneet kiireettömyyteen. HYVINVOINTI HOMMAT HANSKASSA arvostus Sitoutuminen/ ylpeys asiantuntemuksen kehittyminen työ- ja yksityiselämä hyvä yhteistyö arvionti osaamisalueen hallinta realistiset, haasteelliset tavoitteet tuloskuvauksen toteutus toteutuksen seuranta yllättävien asioiden priorisointi työtyytyväisyyskysely hallittu kehityskeskustelut energisyys/sähläily Arvojen toteutumisen arviointi laadukas esimiestyö kriteerit eettiset ohjeet osaamisalueen jakaminen AMMATTITAITO Arvoristiriitojen käsittely toimialan kulttuuri/arvot omat/ organisaation arvot ARVOT JA ASENNE Kiireetön toimintamall

13 i 13 Kiireettömyyden edellytykset organisaatiotasolla ei ole kunnossa Hyvinvointi on kunnossa 0 Arvostus: Vallitseeko kaikkia arvostava ja kunnioittava yhteishenki? Kuunteleeko ja keskusteleeko johtaja? Onko johtaja kiinnostunut työyhteisönsä jäsenistä? Sitoutuminen / ylpeys: Arvostetaanko jokaista? Keskitytäänkö olennaiseen? Huokuuko ilmapiiri oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta? Hyvä yhteistyö: Kokevatko työyhteisön jäsenet kuuluvansa työyhteisöön? Osataanko hyödyntää erilaisuutta? Onko varmistettu rakenteet ja välineet? Asiantuntemuksen kehittyminen: Hyödynnetäänkö ihmisten osaamista ja motivaatiota? Onko kaikilla mahdollisuus ammattitaitonsa kehittämiseen? Kehitetäänkö työparien ja -tiimien yhteisiä taitoja? Työ- ja yksityiselämä: Onko lausuttu ääneen työ- ja yksityiselämän painoarvo? Onko johto johdonmukainen sanoissaan ja teoissaan? Onko konkreettisia sopimuksia asiasta tehty? Työtyytyväisyyskysely: Nostaako työtyytyväisyyskysely organisaation vahvuudet esiin? Kehitetäänkö niitä yhä paremmiksi? Löydetäänkö parantamisalueet ja tehdäänkö suunnitelma kehittämistoimenpiteistä? Hommat hanskassa Realistiset, haasteelliset tavoitteet: Onko tavoitteet mitoitettu henkilöstötyövuosien ja osaamisen mukaisesti? Tuloskuvauksen toteutus: Onko kirjattu, mihin halutaan päästä? Onko sovittu mittarit ja etenemistapa sekä arviointipisteet? Tuetaanko toteutusta? Toteutuksen seuranta: Onko seurannasta sovittu?onko seuranta säännöllistä ja kaikille näkyvää? Johtaako seuranta korjauksiin? Yllättävien asioiden priorisointi: Onko sovittu reunaehdoista ja päätösvallasta? Saadaanko päättää itse reunaehtojen puitteissa? Otetaanko opiksi? Hallittu energisyys / sähläys: Ovatko reunaehdot tiedossa?suunnataanko energia ongelman selvittämiseen? Kehityskeskustelut: Onko kehityskeskustelu aito vuorovaikutustilanne? Kuunnellaanko toista ja onko asioilla vaikutusta? Saadaanko ja kestetäänkö aitoa, rakentavaa palautetta? Ammattitaito Arviointi ja kriteerit: Arvioidaanko ammattitaitoa? Onko vaatimukset johdettu strategiasta? Ovatko vaatimukset yhteisiä kaikille? Laadukas esimiestyö: Onko esimiestyön arviointi avointa ja läpinäkyvää? Kertooko esimies omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan työyhteisössä? Vallitseeko keskinäinen kunnioitus? Osaamisalueen hallinta: Käytetäänkö osaamiskartoituksia, kehityskeskusteluista saatavaa tietoa, suorituksen arviointia hyväksi? Onko saatavilla koottua tietoa vahvuuksista ja parannettavista alueista? Vastaako osaamisprofiili perustehtävän asettamaan vaatimukseen? Osaamisalueen jakaminen: Hyödynnetäänkö erilaista osaamista? Osataanko yhdistää tiimin jäsenten kokemuksia ja vahvuuksia? Hyödynnetäänkö vertailukehittämistä osaamisen kehittämisen välineenä? Arvot ja asenne Arvojen toteutumisen arviointi: Ovatko sanat ja teot ristiriidassa? Vastaako yhteisön sanaton viestintä julkilausuttuja arvoja? Arvoristiriitojen käsittely: Keskustellaanko asioista ja tuodaan ristiriitoja esiin? Onko taitoa ja halua ratkaista ristiriitoja? Onko ristiriitojen käsittelystä sovittu? Eettiset ohjeet: Näkyykö elämän kunnioittaminen ja inhimillisyys toiminnassa? Otetaanko huomioon toimialan tehtävä ja sille asetetut ohjeet? Onko määritelty omia eettisissä ohjeita? Toimialan kulttuuri / arvot: Ohjaavatko arvot ja kulttuuri konkreettisesti toimintaa muutostilanteissa? Keskustellaanko omien arvojen suhteesta organisaation arvoihin? Lopputulos: 1. Eri vastausten lukumäärä 2. Painotettu keskiarvo =

14 14 Yksittäinen työ, työtehtävä, työpäivä, projekti Vasta varsinaisessa työssä kiireettömyys konkretisoituu. Lähtövalmisteluissa tarkistetaan yksilöiden ja koko työporukan tilanne. Työn kuluessa kiireettömyyteen vaikuttavia tekijöitä seurataan ja ohjataan ja loppuarviossa saadaan palautetta, jonka kukin ottaa yksilönä huomioon ja välittää omalle organisaatiolleen. 1. Lähtövalmistelut Ovatko kotikeittiön ja laitoskeittiön asiat kunnossa Hyvinvointi 3.Tekeminen Hommat hanskassa Keskittyminen Hommat Valmistauhanskassa tuminen Hyvinvointi Keskeytysten esto Arvot ja asenteet Loppuun tekeminen Ammattitaito 5. Parantaminen Luova rytmitys Ammattitaito Takaisinkytkentä START END Resurssit Realistinen mitoitus Aikataulu Aikataulutus Poikkeamahavainnointi Tavoitteet 2. Suunnittelu Arvot ja asenteet 4. Seuranta Ohjaaminen Kiireetön toimintamalli Laatu Raportit, palaverit Työn tekeminen = kokonaisuus tsekataan määräajoin

15 15 Yksittäinen työ, työtehtävä, työpäivä, projekti ei ole kunnossa Lähtövalmistelut: 0 Hyvinvointi: ovatko työhön lähdössä olevat henkilöt kunnossa, hyvillä mielin, innostuneita edessä olevaan tehtävään Hommat hanskassa: onko tehtävä selvä, oletko ja oletteko valmistautuneet ja harjoitelleet, onko kaikki tarvittava kasassa ja hyvässä kunnossa Ammattitaito: ovatko työhön tarvittavat perustaidot olemassa, ovatko tarvittavat erityistaidot olemassa, onko edessä olevasta työtehtävästä aikaisempia kokemuksia Arvot ja asenteet: voitko hyväksyä organisaation arvot, onko asenteesi lähdön hetkellä positiivinen, lähdetkö käskettynä vai lähdetkö tekemään maailman kauneinta kirkkoa Suunnittelu: Tavoitteet: ovatko työsi tavoitteet selvät kaikille mukana oleville henkilöille Realistinen mitoitus: onko työtehtävä ja siihen tarvittavat resurssit tasapainossa, ovatko toteuttajat olleet suunnittelemassa työtehtävää, onko tapana olla ylioptimistinen Aikataulutus: onko työtehtävälle, välitilanteille ja lopputilanteelle aikataulua, onko aikataulu rakennettu harkiten vai heitetty könttinä Resurssit: onko kaikki tarvittavat resurssit suunniteltu (henkilöt, laitteet, tilat, tietojärjestelmät), onko resurssit suunniteltu ja laskettu osatekijöiden kautta Tehtävä: onko tehtävä määritetty, onko selvitetty tekijöille miksi tehtävä tehdään, mitä tavoitellaan, onko tehtävä kirjallisesti esitettynä Tekeminen: Valmistautuminen: onko itsellesi tai ryhmälle saatu aikaan oikea tahtotila, keskustellaanko suunnitelmasta ja kerrataanko sitä tarvittaessa, onko käyty tarvittavat laitteet ja välineet läpi Keskittyminen: onko projektin kannalta ei-välttämättömien tehtävien ja ajatusten poissulkeminen päälliköltä ja tiimin jäseniltä suoritettu, onko resursseja vapautettu riittävästi tähän tehtävään, onko hiljennytty ja rentouduttu Keskeytysten esto: onko pystytty keskittymään ja pitämään motivaatiota yllä, ovatko suunnitellut resurssit edelleen projektin käytössä, onko uskallettu sanoa EI aikavarkaille Luova rytmitys: onko työ rytmitetty oikein, ovatko ohjaus ja aikataulut jäykkiä, sallitaanko luovuus vai tapetaanko motivaatio, löytyykö joustoja työn tekemiseen Loppuun tekeminen: tehdäänkö jokin osa tai kokonaisuus kerralla loppuun, osataanko lopettaa työtehtävä, kun taso ja määrä on saavutettu vai esiintyykö ikuista jatkohinkkausta Seuranta ja ohjaaminen: Poikkeamahavainnointi: kun ilmenee poikkeamia suunnitelmasta, havaitseeko sen joku henkilö ajoissa ja reagoiko hän vai siirretäänkö ongelma maton alle, tapahtuvatko samat ongelmat vuodesta toiseen Raportit ja palaverit: käsitelläänkö projektin etenemistä palavereissa tai muilla vastaavilla tavoilla, syntyykö päätöksiä toimenpiteistä, joita tarvitaan projektin saamiseksi tavoitteeseen Aikataulu: seurataanko erityisesti suunnitellun aikataulun toteutumista, ennakoidaanko edessäpäin mahdollisesti syntyviä aikatauluongelmia Laatu: onko laatu määritetty, mitä se on tekemisen aikana ja mitä se on lopputilanteessa, onko määritetty kuka hyväksyy tehdyn työn suunnitelman mukaiseksi Parantaminen: Hyvinvointi: selvitäänkö työhön osallistuneiden ja muidenkin henkilöiden hyvinvointi, onko esittää tuloksia Hommat hanskassa: seurataanko lopputuloksen hyvyyttä, seurataanko tekemisen prosessin onnistumista, onko prosessia parannettu Ammattitaito: onko arvioitu ammattitaidon vaikutusta lopputulokseen, onko arviointi johtanut koulutukseen tai muuhun taitojen parantamiseen Arvot ja asenteet: onko arvioitu työtehtävässä olleiden henkilöiden arvoja ja asenteita ja verrattu voimassa oleviin arvoihin ja asenteisiin Takaisinkytkentä: toimiiko takaisinkytkentä, otetaanko oppia virheistä, korjataanko prosesseja, ennakoidaanko mahdollisia riskejä ja minimoidaanko niitä Lopputulos: 1. Eri vastausten lukumäärä 2. Painotettu keskiarvo = on kunnossa

16 16 5. Kyytiä kiireelle Kun olet analysoinut kaikki lomakkeet, niin muodosta itsellesi kokonaiskuva niistä asioista, joita haluat muuttaa ja parantaa. Priorisoi luettelo. Mieti, mitä asioita voit yhdistää ja muodostaa isompia kokonaisuuksia. Kun mietit, mitä voit tehdä kiireen hallitsemiseksi, niin aloita niistä asioista, jotka hallitset parhaiten eli korosta omia vahvuuksiasi, mieti mitä osaat ja missä olet hyvä. Muista myös mitä haluat ja toivot. Rakenna toteutuminen niiden asioiden varaan. Kun olet miettinyt oman panoksesi, niin mieti kenen kanssa voisit tehdä yhteistyötä, sillä kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Kaikkea ei kannata tehdä yhtä aikaa, vaan edetä vähitellen ja yhdessä muiden kanssa. Kun olet priorisoinut kehitettävien asioiden luettelon, niin mieti myös toteutusaikataulua. Kannattaa aloittaa helpoista asioista ja joihin voi itse vaikuttaa. Silloin syntyy onnistumisen tunne. Kuitenkaan aikataulua ei kannata tehdä liian tiukaksi, sillä välillä pitää olla taukoja. Ole armollinen itsellesi ja myös muille. Seuranta voidaan sopia suunnittelun yhteydessä. Itsearvioinnin voi tehdä määrävälein, mutta se ei ole ainoa ratkaisu, vaan seurannan pitää sopia omaan ja muiden toimintaan. Edetä kannattaa pienin askelin. Muista palkita itsesi ja nauttia edistymisestäsi, sillä se innostaa viemään asioita eteenpäin sekä saada kiire hallintaan. Ehkä sopiva hässäkkä sopii sinulle, saa energiasi esiin.

17 17 6. Lopuksi Kiire on hallittavissa, kiireen hallinta on tahdon asia. Se ei ole hidastelua, vaan mietittyä reipasta toimintaa. Onko sinulla yhä kiire: Jos nautit siitä, niin OK Ellet nauti, mieti käyttääkö joku sinua hyväksi Löysitkö lohtua kiireeseesi? Mitkä ovat sinun ratkaisusi kiireesi hallintaan? Toimiiko meidän kirjamme? Käy kertomassa kommenttina blogissamme Kiire on tunne, kiireettömyys olotila. Voit valita, kumman haluat.

18 18 Kuvat Matti Leskinen Talvinäkymä Vuosaaren Särkänniemestä Herkon autotalli järjestelyn kourissa Syksy Halosenniemen puutarhassa

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSKESKUSTELU

HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSKESKUSTELU 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSKESKUSTELU Työntekijä Nimike Esimies Keskustelun päivämäärä Kehityskeskusteluun valmistautuminen: - Mitkä ovat tehtävät ja vastuut? - Mitä on aiemmin sovittu? Miten tavoitteet

Lisätiedot

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Avain terveyteen ja hyvinvointiin Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Minun omahoitoni- tehtävä Keskustele parin kanssa omahoidosta. Kerro parille, mikä omahoidossasi on hyvin ja toimii. Kerro myös, mikä

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy Työryhmän / tiimin työskentelyn arviointi / sivu 1. Analyysi voidaan tehdä kahdella tavalla (kun olet tulostanut nämä sivut):

Karl-Magnus Spiik Oy Työryhmän / tiimin työskentelyn arviointi / sivu 1. Analyysi voidaan tehdä kahdella tavalla (kun olet tulostanut nämä sivut): Karl-Magnus Spiik Oy Työryhmän / tiimin työskentelyn arviointi / sivu 1 TYÖRYHMÄ - TIIMI Analyysi voidaan tehdä kahdella tavalla (kun olet tulostanut nämä sivut): A B Jokainen työryhmän / tiimin jäsen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Näkökulman valinta kuntafuusioprosessit 2. Lähiesimiehet keskeisiä muutosjohtajia

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Välittäminen on puuttumistakin

Välittäminen on puuttumistakin Välittäminen on puuttumistakin 5.6.2015 Työhyvinvointi syntyy työssä Työhyvinvointi syntyy työssä, työtä tekemällä. Se on sekä yksilön että yhteisön kokemus. Työhyvinvointiin voi vaikuttaa. Työhyvinvointi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

MUUTOKSEN HALLINTA TAI HALLITSEMATTOMUUS. Hanna Poskiparta Johtava työterveyspsykologi, työnohjaaja, organisaatiokonsultti Diacor terveyspalvelut Oy

MUUTOKSEN HALLINTA TAI HALLITSEMATTOMUUS. Hanna Poskiparta Johtava työterveyspsykologi, työnohjaaja, organisaatiokonsultti Diacor terveyspalvelut Oy MUUTOKSEN HALLINTA TAI HALLITSEMATTOMUUS Hanna Poskiparta Johtava työterveyspsykologi, työnohjaaja, organisaatiokonsultti Diacor terveyspalvelut Oy TIIVISTELMÄ Muutos on osa työelämää. Työelämän muutokset

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

SISÄISEN PALVELUN ARVIOINTI (ohjeet)

SISÄISEN PALVELUN ARVIOINTI (ohjeet) Karl-Magnus Spiik Oy Sisäisen palvelun arviointi / sivu 1 SISÄISEN PALVELUN ARVIOINTI (ohjeet) Yritysten ja organisaatioiden toiminnat muodostavat prosessin, joka tuottaa asiakkaille tavaraa / palvelua

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Osallistava ihmisten johtaminen. Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat:

Osallistava ihmisten johtaminen. Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat: Osallistava ihmisten johtaminen Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus 8.9.2016 Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat: Kari Laine Jarna Savolainen Yhdessä kehittämällä tuloksia Taloudellinen tulos Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot