Lohtua kiireestä kärsiville

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohtua kiireestä kärsiville"

Transkriptio

1 1 Lohtua kiireestä kärsiville

2 2 BM-klubi Helsinki 4 Viimeistelijät: Eila Honko Herkko Pesonen Kaarina Salonen Matti Leskinen Anri Halonen (taitto) Klubissa myös mukana: Jari Nurmivaara Liisa Jääskeläinen Paula Tuura Seppo Noro Tuire Kajasvirta Meillä laatijoilla on 400 vuoden kokemus kiireestä. Meillä jokaisella on omat keinomme estää kiirettä hallitsemasta liikaa arkeamme Timo Kopomaa.

3 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kiireettömyyden kolmikanta 3. Ohjeet arviointiin 4. Täytettävät lomakkeet Henkilökohtainen taso Organisaatiotaso Projektit eli varsinainen työnteko 5.Kyytiä kiireelle 6. Lopuksi Mike Dooleyn sanoin: " Elämä ei ole odottamista, toivomista ja haaveilemista, se on tekemistä, olemista ja joksikin tulemista. Se on sitä mitä aiot tehdä sen jälkeen kun olet lukenut tämän

4 4 1. Johdanto Kiire, mitä se on? Kaikilla on omakohtainen kokemus kiireestä, se on tunne, joskus jopa kaaottinen. Kiire on yksiköllinen ja henkilökohtainen, mutta yhteisön yleinen toimintatapa ja ilmapiiri vaikuttavat siihen. Tämän työn tarkoituksena on pyrkiä helpottamaan pakkomielteenomaista tunnetta, että aikaa on aina liian vähän, se kuluu käsistä ja on aina juostava lujempaa pysyäkseen mukana. kohderyhmänä voivat olla kaikki ne henkilöt, jotka haluavat saada kiireen hallintaan On olemassa organisaatioita, jotka toimivat tehokkaasti juuri siksi, ettei niillä ole kiire. Palokunnalla ei ole kiire. Luostarissa ja sairaalassa ei juosta. Kiire ja ripeä työnteko eivät ole sama asia. Kiire johtuu usein siitä, että työmäärä ja käytettävissä oleva aika eivät ole tasapainossa. Silloin saattaa auttaa, että istutaan niin kauan, että kiire menee ohi. Laatuajattelu on perinteisesti lähtenyt ajatuksesta tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan ja siten kuin on sovittu. On myös todettu, että on tiedostettava asiat, joihin voi vaikuttaa ja sitten ne, joihin ei, mutta vaikutukset voi tiedostaa. Miksi tämä ei näy tekemisessämme työpaikalla, kotona ja vapaa-aikana? Mihin häviää terve järki ja tieto asioiden hyvästä hoitamistavasta? Tiedämme myös, että ihminen on kokonaisvaltainen organismi ja kykymme suoriutua elämästämme ja työstämme, on yhteydessä toinen toisiinsa. Jos vapaa-ajalla ja perheessä menee hyvin niin todennäköistä on se, että työhönkin jää paljon energiaa. Energiaa on meillä kaikilla vakiomäärä. Puuttukaamme siis asioihin joihin voi vaikuttaa ja sitten niihin, joihin ehkä joku muu voi vaikuttaa eli olkaamme moottoreita muutokselle ja kohti parempaa elämänlaatua. Elämänlaatu tuo myös tuottavuutta, ei siis ole pelkkää sanahelinää Ryhtykäämme siis pohtimaan, miten tätä kaaosta voisi kesyttää ja ottaa haltuun. Kun on haasteita, niin ohjeet esiin - kiireen kesyttäminen on sopan selkeyttämistä. Vanha totuus on "mitä enemmän kokkeja, sitä enemmän soppaa eli sotkuja" ja näinhän se organisaatioissa on: kun on monta vatkaajaa, niin soppa syntyy Olemme yrittäneet siis havaita, mitä sotkuja on organisaatioissa, mistä ne johtuvat ja miten niiden syitä tai vaikutuksia voisi vähentää Tähän työhön on rakennettu kiireen kesyttämiseksi arviointimekanismi, josta kukin voi itse selvittää tilanteensa ja valita omat tapansa tilanteen parantamiseksi. Kirja on jaettu kolmeen osaan :henkilökohtainen taso, organisaatiotaso ja yksittäinen työ, työtehtävä, työpäivä, projekti.

5 5 2. Kiireettömyyden kolmikanta Yksilötaso Palaute perusasioista Perusasiat kunnossa Kenttäkeittiö Kiiretöntä toimintaa Organisaatiotaso Organisaation tuki Palaute organisaatiotuesta Missä määrin? Tärkeintä on, että ihmisellä on omat perusasiat kunnossa, edellytykset kiireettömään toimintaan. Organisaatio tukee tätä luomalla edellytykset ihmisten kiireettömyydelle. Töitä tehdessä voidaan silloin luottaa siihen, että jokaisella on perusasiat kunnossa ja organisaation edellytykset olemassa ja voidaan keskittyä häiriöittä työhön. Työn päätyttyä annetaan palaute sekä henkilöille että organisaatiolle ja kiireettömyys kehittyy jatkuvan parantamisen kautta, Täydellisyyteen on vaikea päästä, on tiedettävä, missä määrin on onnistuttu.

6 6 3. Ohjeet arviointiin Olemme käyttäneet työssämme kalanruoto-tekniikkaa hyväksemme. Yhdessä alkuistunnoistamme ideoimme vapaasti, jokainen henkilö aluksi itsekseen, mistä kiire johtuu, miten se vaikuttaa kodin ja organisaation elämään, miten sitä voisi hallita. Käytimme keltaisia PostIt -lappuja. Tapetoimme keltaisilla lapuilla HUS:n Arvo Ylppö neukkarin. Näitä keltaisia lappuja sopivasti ryhmittelemällä saimme joukon syitä ja seurauksia kiireelle. Täsmensimme työmme nimeksi Kiireetön toimintamalli. Ryhmitellyistä syistä, seurauksista ja kiireettömyyden edellytyksistä lähdimme kehittämään kalanruotomallia, sen päätä, isoja ruotoja ja pikkuruotoja. Päädyimme työssämme ajatukseen, että laitamme lukijan avautumaan ja avaamaan silmänsä. Kehitimme kalanruotoajattelun pohjalta kolme lomaketta, joissa kussakin on noin 25 kysymystä, joihin lukija voi vastata ja siten analysoida omaa tilaansa. Lukija tulee havaitsemaan, että yksi kalanruotokuva ja kysymyslomake aina liittyvät toisiinsa. Käytössä on siis kolme kalanruotoa ja kolme lomaketta. Alapuolella on selvitetty tarkemmin: mitä on kalanruototekniikka millaiset ovat arviointilomakkeet arvioinnin suorittaminen suoritetun arvioinnin hyödyntäminen Ota siis rento asento ja ryhdy arviointityöhön! Kalanruodot: Keltaisilla lapuilla aidot ajatukset esille Kalanruototekniikka on perinteinen tapa analysoida ongelmatilanteita. Kalanruodon rakentaminen tapahtuu seuraavien vaiheiden kautta: oikealle piirretään kalan pää, se on se ongelma, jota halutaan selvittää päästä lähtee vasemmalle kalan selkäranka selkärangasta piirretään ylös- ja alaspäin isoja ruotoja eli ongelman pääsyitä, näitä on tyypillisesti 4-8 kpl isoista ruodoista haarautuu pieniä ruotoja eli pääsyyn pieniä osatekijöitä. Kalanruototekniikalla saadaan mahdollisesti hahmottumaton ongelma jaetuksi pienemmiksi käsiteltäviksi asioiksi. Olemme työssämme käyttäneet kalanruototekniikkaa hyväksemme käänteisesti: oikealla kalan päänä on tavoittelemamme positiivinen asia eli kiireetön toimintamalli ruotoina on asioita, joilla on merkitystä kiireettömyyden saavuttamisessa ja jotka siten täytyy olla kunnossa, kun tavoitellaan kiireettömyyttä. Netistä löydät lisää asiaa kalanruodoista hakusanalla Fishbone.

7 7 Arviointolomakkeet: Olemme kehittäneet kiireettömyyttä tavoittelevien henkilöiden avuksi menetelmän, jolla voi arvioida omaa valmiuttaan saavuttaa kiireetön toiminta kotona, organisaatiossa tai työtehtävissä. Keskeistä on ollut saada aikaan lomakkeet, joiden kysymyksiin vastaamalla pannaan kiireinen henkilö pohtimaan omaa tilannettaan ja arvioimaan toimintansa tasoa kiireettömyyden näkökulmasta. Lomakkeita on kolme: ensimmäisessä kysytään henkilökohtaista toimintaa ja kotioloja toisessa lomakkeessa kysytään henkilön organisaation, jossa hän työskentelee, tapaa hoitaa asioita kolmannessa lomakkeessa kysytään varsinaiseen työntekoon, päivittäiseen työhön tai projektityöhön liittyviä tottumuksia. Uskomme, että sekä kotiasiat että organisaation asiat on oltava kunnossa ennen kuin henkilö voi saavuttaa työnteossaan kiireettömän toimintamallin. Ohjeita arviointiin: Käytä kaikkia kolmea arviointilomaketta. Aloita ensimmäisestä eli henkilökohtaisten, perusasioiden arvioimisesta. Seuraavaksi vastaat organisaation toimintaan liittyviin kysymyksiin ja lopuksi varsinaisen työn tekemisen kysymyksiin. Kussakin lomakkeessa on 4-5 isoa ruotoa, esimerkiksi Hyvinvointi, Ammattitaito. Isoista ruodoista lähtee pienet ruodot, esimerkiksi Aikataulussa pysyminen, Itsensä johtaminen. Pienten ruotojen asioita on aukaistu kysymyksillä, joita joudut pohtimaan, esimerkiksi Onko työlle suunniteltu aikataulu. Kysymys voi alkaa myös sanalla Miten. Kukin pieni ruoto sisältää noin kolme kysymystä. Pohdi noita kolmea kysymystä itsesi tai organisaatiosi tai työntekosi näkökulmasta ja anna arvosana asteikolla 0-5. Viitonen tarkoittaa sitä, että mielestäsi kyseinen pikkuruoto on kunnossa, täysin hanskassa. Nolla tarkoittaa, että kysytty asia ei ole ollenkaan kunnossa, se on huonosti hoidettu. Muut arvosanat ovat sitten jotakin noiden ääripäiden väliltä. Lomakkeen alalaidassa voit laskea viitosten, nelosten, kolmosten, kakkosten, ykkösten ja nollien lukumäärät. Seuraavalle riville lasket noista lukumääristä painotetun keskiarvon eli mikä oli keskimääräinen arvo vastauksillesi kyseisellä lomakkeella. Tietysti voit vielä laskea kolmen lomakkeen keskiarvon, jos haluat keskustella vaikka kaverisi kanssa lyhyesti kokonaisuudesta.

8 8 Painotetun keskiarvon laskentaohje: Otetaan esimerkki ensimmäiseltä lomakkeelta, jossa arvioidaan omaa toimintamallia. Kysymyssarjoja on seuraavasti: alueella Hyvinvointi 6 kpl alueella Hommat hanskassa 8 kpl alueella Ammattitaito 5 kpl alueella Arvot ja asenne 6 kpl Yhteensä siis kysymyssarjoja on 25 kpl. Kun olet täyttänyt lomakkeen eli antanut 25 arviota asteikolla 0-5, laske lomakkeen alalaitaan riville Eri vastausten lukumäärä annettujen nollien, ykkösten, kakkosten, kolmosten, nelosten ja viitosten lukumäärät. Ajatellaan, että olet antanut nollia 3 kpl, ykkösiä 5 kpl, kakkosia 5 kpl, kolmosia 5 kpl, nelosia 4 kpl ja viitosia 3 kpl, yhteensä siis 25 kpl se on oikea määrä vastauksia. Seuraavalle riville Painotettu keskiarvo lasket kunkin painotuksen seuraavasti: nollia oli 3 kpl -> 3 x nolla = nolla ykkösiä oli 5 kpl -> 5 x 1 = 5 kakkosia oli 5 kpl -> 5 x 2 = 10 kolmosia oli 5 kpl -> 5 x 3 = 15 nelosia oli 4 kpl -> 4 x 4 = 16 viitosia oli 3 kpl -> 3 x 5 = 15 Sitten lasket painotetut pisteet yhteen: = 61 pistettä. Ja tämän luvun (61) jaat vastausten lukumäärällä: 61 / 25 = 2,44. Painotettu keskiarvo on siis 2,44.

9 9 Suoritetun arvioinnin hyödyntäminen: Kun kaikki lomakkeiden kysymykset on käyty ja vastaukset sekä arvosanat saatu, on aika pohtia omaa tilannetta. Ajatus tietenkin on, että se lomake, jolla on matalin arvosana, siellä on eniten parannettavaa. Ota se matalimman arvosanan lomake esille ja katso, mikä iso ruoto antaa vähiten pisteitä ja erityisesti, mikä pikkuruoto tökkii. Nyt on kipukohta löytynyt. Siihen täytyy hakea lääkettä. Lääke tavallisesti tiedetään, kunhan tauti vaan selvästi osataan paikallistaa. Jos lääkettä ei ole eikä löydy yrittämälläkään, niin kilauta kaverillesi (pomo, kollega, tiimisi jäsenet, sukulainen ) ja pyydä apua. Ja sitten toimeksi, sillä: Kiireettömyys on tahtoasia!

10 10 4. Täytettävät lomakkeet Kiireen hallinta yksilötasolla Jokainen on oman onneensa seppä. Siksi yksilötaso on tärkeintä kiireen hallinnassa. HYVINVOINTI Aikataulussa pysyminen Ammattiylpeys HOMMAT HANSKASSA Työajan jako, Säännölliset tilanneanalyysit yksin/ yhdessä Aikavarkaat tunnistettavatietoinen kieltäytyminen Itsensä johtaminen Työn tuoma tyydytys Terve laiskuus Sähläävä työympäristö kuriin Tavoitteisuus Itsestä huolehtiminen Elämän tasapaino Toiminnan rajaaminen Kiireetön toimintama Terve itsekkyys Ajan hengessä eläminen Pätevyyden ylläpito Keskinäinen kunnioitus Avoimuus uusille asioille Sosiaaliset taidot Myydään vain mitä osataan MuutosmyönteisyysPositiivinen asenne Tekniset tiedot ja taidot AMMATTITAITO Terve itseluottamus KIIREEN HALLINTA YKSILÖTASO ARVOT JA ASENNE

11 n alli 11 Kiireen hallinta yksilötasolla ei ole kunnossa kunnossa Hyvinvointi Aikataulussa pysyminen : Missä määrin suunnittelet itsellesi oman aikataulusi, onko suunnitelmassasi kriittinen polku, välietapit, seuranta ja mittaaminen Itsensä johtaminen : Kuinka hyvin osaat arvioida ja organisoida omaa ajankäyttöäsi, osaatko arvioida työhön vaadittavaa panosta, onko sinulla napakka ote työhön Terve laiskuus : Kuinka hyvin osaat erottaa oleellisen epäoleellisesta ja viedä asioita eteenpäin pienimmän ponnistuksen periaatteella, osaatko priorisoida, onko sinulla stressin sietokykyä Ammattiylpeys : Onko sinulla tunne ja tieto omasta osaamisesta sekä kyvystä saada aikaan tuloksia, onko sinulla halu käyttää osaamistasi Työn tuoma tyydytys: Osaatko olla tyytyväinen hyvin tehdystä työstä, tunnetko onnistumisen tunnetta, tunnetko mielihyvää siitä, että työ vastaa odotuksia ja osaamistasi Itsestä huolehtiminen : Arvostatko itseäsi, tunnetko omat resurssisi, pidätkö yllä fyysistä ja psyykkistä kuntoa, onko sinulla oma kunto ohjelma, onko sinulla aikaa itsellesi Hommat hanskassa Työajan jako, yksin/yhdessä : Kuinka hyvin osaat tehdä yksin kustannustehokasta työtä, yhdessä muiden kanssa monipuolista harkintaa vaativaa työtä ja käyttää usean asiantuntijan ammattitaitoa hyväksi Aikavarkaat tunnistettava: Kuinka hyvin pystyt tunnistamaan aikavarkaan, mikä edellyttää selkeää kuvaa suunnittelluista, ajankohtaisista tehtävistä, pystytkö keskittymään varsinaiseen tehtävään häiriöistä huolimatta Sähläävä työympäristö kuriin : Missä määrin voit suunnitella työtehtäväsi sisältäen selkeät vastuut ja pelisäännöt, toimiiko työyhteisösi lyhytjännitteisesti, suunnitelemattomasti ja impulsiivisesti Elämän tasapaino : Onko elämäsi reikäleivässä eri sektorit tasapainossa, jaksatko hyvin, onko työssä hyvä ilmapiiri Säännölliset tilanneanalyysit : Kuinka hyvin voit tarkastella työmääräsi ja omien resursseja määrävälein, seurataanko suunnitelmiesi toteutumista määrävälein Tietoinen kieltäytyminen: Missä määrin sinulla on mahdollisuus toteuttaa kriittinen omien resurssien ja työtehtävien tarkasteluun perustuva valinta, säilytätkö mielenrauhasi, voitko huolehtia työn laadusta Tavoitteisuus :Onko sinulla realistiset tavoitteet, lyhyen/pitkän ajan tavoitteet. onko sinulla kyky nähdä metsä puilta Toiminnan rajaaminen : Missä määrin sinulla on mahdollisuus rajata toimintaa suunniteltujen tuloksien saavuttamiseksi saatavilla olevat resurssit huomioiden, onko asianosaisilla yhteinen käsitys toteutettavasta asiasta/aiheesta Ammattitaito Myydään mitä osataan :Tunnetko hyvin itsesi ja osaamisesi, onko sinulla hyvä työmotivaatio, osaatko markkinoida omaa osaamistasi, osaatko sanoa EI --- terveellä tavalla Ajan hengessä eläminen : Missä määrin seuraat ajan tapahtumia, oletko verkostoitunut, oletko mielestäsi onnistunut kehittymään työssäsi Pätevyyden ylläpito : Kuinka hyvin olet huolehtinut oman ammaatitaitosi ylläpitämisestä, toimitko alasi asiantuntijana, missä määrin osallistut koulutukseen ja itsesi kehittämiseen, hyväksytkö palautteen saamisen, onko sinulla muiden arvostus Sosiaaliset taidot : Kuinka hyvin osaat tehdä yhteistyötä muiden kanssa, hallitsetko tiimityön, osaatko kuunnella muita työtovereita, arvostatko muita työtovereita, onko työpaikallasi hyvä työilmapiiri Tekniset tiedot ja taidot: Kuinka hyvin hallitset tekniset asiat ja laitteet, osaatko käyttää apuvälineitä työssäsi, hallitsetko erilaiset ohjeet Arvot ja asenne Muutosmyönteisyys :Missä määrin pystyt kyseenalaistamaan vakiintuneet toiminnat ja sallit sen, toteutuuko työssäsi jatkuva itsensä kehittäminen,oletko avoin kokeiluihin, missä määrin hallitset muutosvastarinnan Keskinäinen kunnioitus : Onko sinulla voimia toimia siltana eriarvoisuuden kuilun yli, toteutuuko työssäsi molemminpuolinen luottamus ja toisen kunnioittaminen, onko sinulla hyvät vuorovaikutustaidot Terve itsekkyys : Missä määrin elät tervettä ja mielekästä elämää itsellesi sopivalla tavalla, pidätkö itsestäsi huolta, osaatko sanoa EI terveellä tavalla Avoimmuus uusille asioille: Missä määrin olet suvaitsevainen, annatko tilaa uusille asioille, osaatko kuunnella, oletko vastaanottavainen uusille asioille Positiivinen asenne: Miten positiivinen asenne sinulla on, onko sinulla hyvä työmotivaatio, onko sinulla halu oppia uutta, kyky auttaa menestykseen, auttaa jaksamiseen ja uusien ratkaisujen löytämiseen Terve itseluottamus: Missä määrin otat huomioon muut ihmiset ja arvostat heitä, onko sinulla hyvä itseluottamus, tunnetko omat vahvuutesi ja heikkoutesi, arvostat erilaisuutta Lopputulos: 1. Eri vastausten lukumäärä 2. Painotettu keskiarvo = on 3 4 5

12 12 Kiireettömyyden edellytykset organisaatiotasolla Koska kiire on yksilöllinen tunne, organisaatiotasolla voidaan sille vain luoda edellytyksiä. Arvioi oman organisaatiosi tilanne ja valitse halutessasi parannuskohde. Koska parantaminen ei ole sinun vallassasi, tarvitset hallinnollista kettuutta, miten saat asiantilan paranemaan. Tätä helpottaa, jos useat ihmiset ovat sitoutuneet kiireettömyyteen. HYVINVOINTI HOMMAT HANSKASSA arvostus Sitoutuminen/ ylpeys asiantuntemuksen kehittyminen työ- ja yksityiselämä hyvä yhteistyö arvionti osaamisalueen hallinta realistiset, haasteelliset tavoitteet tuloskuvauksen toteutus toteutuksen seuranta yllättävien asioiden priorisointi työtyytyväisyyskysely hallittu kehityskeskustelut energisyys/sähläily Arvojen toteutumisen arviointi laadukas esimiestyö kriteerit eettiset ohjeet osaamisalueen jakaminen AMMATTITAITO Arvoristiriitojen käsittely toimialan kulttuuri/arvot omat/ organisaation arvot ARVOT JA ASENNE Kiireetön toimintamall

13 i 13 Kiireettömyyden edellytykset organisaatiotasolla ei ole kunnossa Hyvinvointi on kunnossa 0 Arvostus: Vallitseeko kaikkia arvostava ja kunnioittava yhteishenki? Kuunteleeko ja keskusteleeko johtaja? Onko johtaja kiinnostunut työyhteisönsä jäsenistä? Sitoutuminen / ylpeys: Arvostetaanko jokaista? Keskitytäänkö olennaiseen? Huokuuko ilmapiiri oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta? Hyvä yhteistyö: Kokevatko työyhteisön jäsenet kuuluvansa työyhteisöön? Osataanko hyödyntää erilaisuutta? Onko varmistettu rakenteet ja välineet? Asiantuntemuksen kehittyminen: Hyödynnetäänkö ihmisten osaamista ja motivaatiota? Onko kaikilla mahdollisuus ammattitaitonsa kehittämiseen? Kehitetäänkö työparien ja -tiimien yhteisiä taitoja? Työ- ja yksityiselämä: Onko lausuttu ääneen työ- ja yksityiselämän painoarvo? Onko johto johdonmukainen sanoissaan ja teoissaan? Onko konkreettisia sopimuksia asiasta tehty? Työtyytyväisyyskysely: Nostaako työtyytyväisyyskysely organisaation vahvuudet esiin? Kehitetäänkö niitä yhä paremmiksi? Löydetäänkö parantamisalueet ja tehdäänkö suunnitelma kehittämistoimenpiteistä? Hommat hanskassa Realistiset, haasteelliset tavoitteet: Onko tavoitteet mitoitettu henkilöstötyövuosien ja osaamisen mukaisesti? Tuloskuvauksen toteutus: Onko kirjattu, mihin halutaan päästä? Onko sovittu mittarit ja etenemistapa sekä arviointipisteet? Tuetaanko toteutusta? Toteutuksen seuranta: Onko seurannasta sovittu?onko seuranta säännöllistä ja kaikille näkyvää? Johtaako seuranta korjauksiin? Yllättävien asioiden priorisointi: Onko sovittu reunaehdoista ja päätösvallasta? Saadaanko päättää itse reunaehtojen puitteissa? Otetaanko opiksi? Hallittu energisyys / sähläys: Ovatko reunaehdot tiedossa?suunnataanko energia ongelman selvittämiseen? Kehityskeskustelut: Onko kehityskeskustelu aito vuorovaikutustilanne? Kuunnellaanko toista ja onko asioilla vaikutusta? Saadaanko ja kestetäänkö aitoa, rakentavaa palautetta? Ammattitaito Arviointi ja kriteerit: Arvioidaanko ammattitaitoa? Onko vaatimukset johdettu strategiasta? Ovatko vaatimukset yhteisiä kaikille? Laadukas esimiestyö: Onko esimiestyön arviointi avointa ja läpinäkyvää? Kertooko esimies omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan työyhteisössä? Vallitseeko keskinäinen kunnioitus? Osaamisalueen hallinta: Käytetäänkö osaamiskartoituksia, kehityskeskusteluista saatavaa tietoa, suorituksen arviointia hyväksi? Onko saatavilla koottua tietoa vahvuuksista ja parannettavista alueista? Vastaako osaamisprofiili perustehtävän asettamaan vaatimukseen? Osaamisalueen jakaminen: Hyödynnetäänkö erilaista osaamista? Osataanko yhdistää tiimin jäsenten kokemuksia ja vahvuuksia? Hyödynnetäänkö vertailukehittämistä osaamisen kehittämisen välineenä? Arvot ja asenne Arvojen toteutumisen arviointi: Ovatko sanat ja teot ristiriidassa? Vastaako yhteisön sanaton viestintä julkilausuttuja arvoja? Arvoristiriitojen käsittely: Keskustellaanko asioista ja tuodaan ristiriitoja esiin? Onko taitoa ja halua ratkaista ristiriitoja? Onko ristiriitojen käsittelystä sovittu? Eettiset ohjeet: Näkyykö elämän kunnioittaminen ja inhimillisyys toiminnassa? Otetaanko huomioon toimialan tehtävä ja sille asetetut ohjeet? Onko määritelty omia eettisissä ohjeita? Toimialan kulttuuri / arvot: Ohjaavatko arvot ja kulttuuri konkreettisesti toimintaa muutostilanteissa? Keskustellaanko omien arvojen suhteesta organisaation arvoihin? Lopputulos: 1. Eri vastausten lukumäärä 2. Painotettu keskiarvo =

14 14 Yksittäinen työ, työtehtävä, työpäivä, projekti Vasta varsinaisessa työssä kiireettömyys konkretisoituu. Lähtövalmisteluissa tarkistetaan yksilöiden ja koko työporukan tilanne. Työn kuluessa kiireettömyyteen vaikuttavia tekijöitä seurataan ja ohjataan ja loppuarviossa saadaan palautetta, jonka kukin ottaa yksilönä huomioon ja välittää omalle organisaatiolleen. 1. Lähtövalmistelut Ovatko kotikeittiön ja laitoskeittiön asiat kunnossa Hyvinvointi 3.Tekeminen Hommat hanskassa Keskittyminen Hommat Valmistauhanskassa tuminen Hyvinvointi Keskeytysten esto Arvot ja asenteet Loppuun tekeminen Ammattitaito 5. Parantaminen Luova rytmitys Ammattitaito Takaisinkytkentä START END Resurssit Realistinen mitoitus Aikataulu Aikataulutus Poikkeamahavainnointi Tavoitteet 2. Suunnittelu Arvot ja asenteet 4. Seuranta Ohjaaminen Kiireetön toimintamalli Laatu Raportit, palaverit Työn tekeminen = kokonaisuus tsekataan määräajoin

15 15 Yksittäinen työ, työtehtävä, työpäivä, projekti ei ole kunnossa Lähtövalmistelut: 0 Hyvinvointi: ovatko työhön lähdössä olevat henkilöt kunnossa, hyvillä mielin, innostuneita edessä olevaan tehtävään Hommat hanskassa: onko tehtävä selvä, oletko ja oletteko valmistautuneet ja harjoitelleet, onko kaikki tarvittava kasassa ja hyvässä kunnossa Ammattitaito: ovatko työhön tarvittavat perustaidot olemassa, ovatko tarvittavat erityistaidot olemassa, onko edessä olevasta työtehtävästä aikaisempia kokemuksia Arvot ja asenteet: voitko hyväksyä organisaation arvot, onko asenteesi lähdön hetkellä positiivinen, lähdetkö käskettynä vai lähdetkö tekemään maailman kauneinta kirkkoa Suunnittelu: Tavoitteet: ovatko työsi tavoitteet selvät kaikille mukana oleville henkilöille Realistinen mitoitus: onko työtehtävä ja siihen tarvittavat resurssit tasapainossa, ovatko toteuttajat olleet suunnittelemassa työtehtävää, onko tapana olla ylioptimistinen Aikataulutus: onko työtehtävälle, välitilanteille ja lopputilanteelle aikataulua, onko aikataulu rakennettu harkiten vai heitetty könttinä Resurssit: onko kaikki tarvittavat resurssit suunniteltu (henkilöt, laitteet, tilat, tietojärjestelmät), onko resurssit suunniteltu ja laskettu osatekijöiden kautta Tehtävä: onko tehtävä määritetty, onko selvitetty tekijöille miksi tehtävä tehdään, mitä tavoitellaan, onko tehtävä kirjallisesti esitettynä Tekeminen: Valmistautuminen: onko itsellesi tai ryhmälle saatu aikaan oikea tahtotila, keskustellaanko suunnitelmasta ja kerrataanko sitä tarvittaessa, onko käyty tarvittavat laitteet ja välineet läpi Keskittyminen: onko projektin kannalta ei-välttämättömien tehtävien ja ajatusten poissulkeminen päälliköltä ja tiimin jäseniltä suoritettu, onko resursseja vapautettu riittävästi tähän tehtävään, onko hiljennytty ja rentouduttu Keskeytysten esto: onko pystytty keskittymään ja pitämään motivaatiota yllä, ovatko suunnitellut resurssit edelleen projektin käytössä, onko uskallettu sanoa EI aikavarkaille Luova rytmitys: onko työ rytmitetty oikein, ovatko ohjaus ja aikataulut jäykkiä, sallitaanko luovuus vai tapetaanko motivaatio, löytyykö joustoja työn tekemiseen Loppuun tekeminen: tehdäänkö jokin osa tai kokonaisuus kerralla loppuun, osataanko lopettaa työtehtävä, kun taso ja määrä on saavutettu vai esiintyykö ikuista jatkohinkkausta Seuranta ja ohjaaminen: Poikkeamahavainnointi: kun ilmenee poikkeamia suunnitelmasta, havaitseeko sen joku henkilö ajoissa ja reagoiko hän vai siirretäänkö ongelma maton alle, tapahtuvatko samat ongelmat vuodesta toiseen Raportit ja palaverit: käsitelläänkö projektin etenemistä palavereissa tai muilla vastaavilla tavoilla, syntyykö päätöksiä toimenpiteistä, joita tarvitaan projektin saamiseksi tavoitteeseen Aikataulu: seurataanko erityisesti suunnitellun aikataulun toteutumista, ennakoidaanko edessäpäin mahdollisesti syntyviä aikatauluongelmia Laatu: onko laatu määritetty, mitä se on tekemisen aikana ja mitä se on lopputilanteessa, onko määritetty kuka hyväksyy tehdyn työn suunnitelman mukaiseksi Parantaminen: Hyvinvointi: selvitäänkö työhön osallistuneiden ja muidenkin henkilöiden hyvinvointi, onko esittää tuloksia Hommat hanskassa: seurataanko lopputuloksen hyvyyttä, seurataanko tekemisen prosessin onnistumista, onko prosessia parannettu Ammattitaito: onko arvioitu ammattitaidon vaikutusta lopputulokseen, onko arviointi johtanut koulutukseen tai muuhun taitojen parantamiseen Arvot ja asenteet: onko arvioitu työtehtävässä olleiden henkilöiden arvoja ja asenteita ja verrattu voimassa oleviin arvoihin ja asenteisiin Takaisinkytkentä: toimiiko takaisinkytkentä, otetaanko oppia virheistä, korjataanko prosesseja, ennakoidaanko mahdollisia riskejä ja minimoidaanko niitä Lopputulos: 1. Eri vastausten lukumäärä 2. Painotettu keskiarvo = on kunnossa

16 16 5. Kyytiä kiireelle Kun olet analysoinut kaikki lomakkeet, niin muodosta itsellesi kokonaiskuva niistä asioista, joita haluat muuttaa ja parantaa. Priorisoi luettelo. Mieti, mitä asioita voit yhdistää ja muodostaa isompia kokonaisuuksia. Kun mietit, mitä voit tehdä kiireen hallitsemiseksi, niin aloita niistä asioista, jotka hallitset parhaiten eli korosta omia vahvuuksiasi, mieti mitä osaat ja missä olet hyvä. Muista myös mitä haluat ja toivot. Rakenna toteutuminen niiden asioiden varaan. Kun olet miettinyt oman panoksesi, niin mieti kenen kanssa voisit tehdä yhteistyötä, sillä kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Kaikkea ei kannata tehdä yhtä aikaa, vaan edetä vähitellen ja yhdessä muiden kanssa. Kun olet priorisoinut kehitettävien asioiden luettelon, niin mieti myös toteutusaikataulua. Kannattaa aloittaa helpoista asioista ja joihin voi itse vaikuttaa. Silloin syntyy onnistumisen tunne. Kuitenkaan aikataulua ei kannata tehdä liian tiukaksi, sillä välillä pitää olla taukoja. Ole armollinen itsellesi ja myös muille. Seuranta voidaan sopia suunnittelun yhteydessä. Itsearvioinnin voi tehdä määrävälein, mutta se ei ole ainoa ratkaisu, vaan seurannan pitää sopia omaan ja muiden toimintaan. Edetä kannattaa pienin askelin. Muista palkita itsesi ja nauttia edistymisestäsi, sillä se innostaa viemään asioita eteenpäin sekä saada kiire hallintaan. Ehkä sopiva hässäkkä sopii sinulle, saa energiasi esiin.

17 17 6. Lopuksi Kiire on hallittavissa, kiireen hallinta on tahdon asia. Se ei ole hidastelua, vaan mietittyä reipasta toimintaa. Onko sinulla yhä kiire: Jos nautit siitä, niin OK Ellet nauti, mieti käyttääkö joku sinua hyväksi Löysitkö lohtua kiireeseesi? Mitkä ovat sinun ratkaisusi kiireesi hallintaan? Toimiiko meidän kirjamme? Käy kertomassa kommenttina blogissamme Kiire on tunne, kiireettömyys olotila. Voit valita, kumman haluat.

18 18 Kuvat Matti Leskinen Talvinäkymä Vuosaaren Särkänniemestä Herkon autotalli järjestelyn kourissa Syksy Halosenniemen puutarhassa

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

Henkilökohtainen tehokkuus Henkilökohtainen raportti

Henkilökohtainen tehokkuus Henkilökohtainen raportti Henkilökohtainen raportti Respondent Name 21.01.2015 Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.fi Johdanto Kohtaamme päivittäin tutun ongelman:

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS

Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous huhtikuu 2008 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA!

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! nea leo (toim.): HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista TAIVEX 2 -JULKAISUJA 3/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 3/2014 TINFO - Teatterin tiedotuskeskus

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki Puhelin (09) 615 516 www.mielenterveysseura.fi Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15 1 Sisällysluettelo 0 ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 7 1.1 Miksi ohjekirja koulun laatujärjestelmästä 7 1.2 Miksi ottaa käyttöön laatujärjestelmä koulussa 7 1.3 Kuka voi tehdä aloitteen koulun laadun kehittämisestä

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 2011 Toimituskunta: Niilo Hakonen

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Ammattina hyvinvointi Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä Juho Jokinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 26.1.2011 Tekijä

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Elli Heiskanen ja Sami Hirvonen Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Opinnäytetyö

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot