luettuna muun muassa arvonlisäverotunnisteen ja arvonlisäverosta vapauttavat asiakirjat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "luettuna muun muassa arvonlisäverotunnisteen ja arvonlisäverosta vapauttavat asiakirjat."

Transkriptio

1 IDEXX EUROPEN YLEISET MYYNTIEHDOT ( Ehdot ) 2010 versio ELLEI IDEXXIN VALTUUTTAMA EDUSTAJA OLE KIRJALLISESTI MUUTA NIMENOMAISESTI SOPINUT, KAIKKIIN IDEXX EUROPE B.V:N TAI MINKÄ TAHANSA LASKUSSA TAI TILAUSLOMAKKEESSA MAINITUN, EUROOPASSA TOIMIVAN TYTÄR- TAI OSAKKUUSYRITYKSEN ( IDEXX tai me tai sen johdannaiset) TUOTTEIDEN KAUPPAAN SOVELLETAAN NÄITÄ EHTOJA. Näissä Ehdoissa Ostaja tarkoittaa IDEXXin tuotteiden ostajaa tai lisenssinhaltijaa. Mikäli IDEXX toimittaa Ostajalle jotakin tiettyä tuotetta tai palvelua koskevat ehdot (mukaan luettuna rajoituksetta takuun tai ohjelmistolisenssin) Ostajan alun perin hankkiessa tuotteen (tai lisenssin, mikäli kyseessä on ohjelmisto) sitä koskevassa tilauslomakkeessa/myyntikuitissa tai käyttöoppaassa, -ohjeissa tai muissa vastaavissa tuotteen mukana toimitettavissa asiakirjoissa tai missä tahansa palveluhakemistossa tai vastaavassa asiakirjassa, niin tällöin kyseiset ehdot (mukaan luettuna rajoituksetta ja soveltuvin osin mahdolliset takuut tai ohjelmistolisenssit), jotka IDEXX toimittaa johonkin tiettyyn tuotteeseen tai palveluun liittyen, korvaavat nämä Ehdot kyseisen tuotteen tai palvelun osalta. Muilta osin näitä Ehtoja (mukaan luettuna rajoituksetta jäljempänä esitettäviä takuita ja ohjelmistolisenssiä tapauksen mukaan) sovelletaan näiden Ehtojen mukaisesti myytyihin tai lisensoituihin tuotteisiin tai palveluihin. Mikäli Ostaja ei hyväksy näitä Ehtoja, Ostajan tulee palauttaa ostamansa tuotteet siinä pakkauksessa, jossa ne on vastaanotettu viiden (5) arkipäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Ostajan katsotaan hyväksyneen nämä Ehdot, mikäli Ostaja ei viipymättä palauta tuotteita tai mikäli Ostaja käyttää tuotteita. Kohta 1: Ei muita sopimuksia Nämä Ehdot sekä kaikki niissä mainitut asiakirjat muodostavat IDEXXin ja Ostajan koko sopimuksen tässä käsiteltyjen asioiden osalta ja kumoavat kaikki aikaisemmat suulliset sitoumukset tai IDEXXin aikaisemmat kirjalliset ehdot. Ostajan ostotilauksessa tai muussa asiakirjassa esittämät ehdot, jotka eivät ole näiden Ehtojen mukaisia tai jotka esitetään näiden Ehtojen lisäksi, eivät tule IDEXXin ja Ostajan välisen sopimuksen tai näiden Ehtojen osaksi ja IDEXX nimenomaisesti sanoutuu irti tällaisista ehdoista. Näitä Ehtoja ei saa miltään osin muuttaa, lisätä tai korvata, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu ja ellei IDEXXin asianmukaisesti valtuuttama edustaja ole kirjallisesti tällaista muutosta allekirjoittanut. Ostaja vahvistaa, ettei sitä ole painostettu hankkimaan IDEXXin tuotteita tai palveluita sellaisten väitteiden tai vakuutusten perusteella, joita ei ole mainittu näissä Ehdoissa. Ostaja hyväksyy, ettei se tule vetoamaan tällaisiin väitteisiin tai vakuutuksiin, ellei kyseessä ole petos. Kohta 2: Hintatarjous IDEXXin antama hintatarjous on voimassa vain, mikäli se on annettu kirjallisesti. Jollei muuta ole sovittu, hintatarjoukset ovat voimassa kuusikymmentä (60) päivää niiden antamisesta, ellei IDEXX päätä tarjouksen voimassaoloa aikaisemmin ilmoittamalla siitä Ostajalle. Kohta 3: Tilaukset 3.1 Ostaja voi tehdä tilauksensa IDEXXin myyntihenkilöstölle tai IDEXXin asiakaspalveluosastolle puhelimitse, faksitse, postitse tai sähköpostitse. IDEXXin tulee erikseen hyväksyä kaikki tilaukset. 3.2 Kaikki tilauksiin sovellettavat vähimmäistilausmäärät on ilmoitettu IDEXXin myyntitilauslomakkeella tai muulla kulloinkin ilmoitetulla tavalla. Tilauksiin saattaa liittyä kuljetus- ja käsittelymaksuja, jotka veloitetaan laskutuksen yhteydessä. 3.3 IDEXX voi oman harkintansa mukaisesti hyväksyä tilauksen peruuttamisen, mutta IDEXX ei missään tapauksessa hyväksy peruutusta sen jälkeen, kun tilauksesta on tehty lähetysmääräys. Tilauksen peruuttamisesta voi aiheutua erillisiä veloituksia. Mikäli tilaukseen tehdään muutoksia sen jälkeen, kun IDEXX on laatinut lähetysmääräyksen, muutettu tilaus katsotaan uudeksi tilaukseksi, johon voidaan lisätä erilliset toimitus- ja käsittelymaksut. Kohta 4: Hinnoittelu 4.1 Hinnoittelussa noudatetaan IDEXXin tilauslomakkeessa ilmoitettuja hintoja tai muulla tavoin kulloinkin ilmoitettuja hintoja. Voimassa oleva hinnasto on lisäksi saatavilla IDEXXin asiakastukiosaston maksuttomasta palvelunumerosta IDEXXillä on oikeus muuttaa hintoja ilman erillistä ilmoitusta. Muutettuja hintoja sovelletaan tilauksiin, jotka vastaanotetaan hinnanmuutoksen jälkeen. Hintoihin lisätään kaikki sovellettavat verot (esimerkiksi arvonlisävero (ALV)), tuontitullit ja -maksut ja muut mahdolliset maksut. Mikäli hankinta tehdään Euroopan talousalueella (ETA), Ostaja sitoutuu toimittamaan IDEXXille kaikki arvonlisäveron suorittamista varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat, mukaan 1

2 luettuna muun muassa arvonlisäverotunnisteen ja arvonlisäverosta vapauttavat asiakirjat. 4.2 Mikäli toimituspäivät on yksilöity tilauksessa, tilauksen toimittaminen erissä ilmoitettuna toimituspäivänä ei merkitse hintojen hyväksymistä myöhempien toimituspäivien osalta, vaan IDEXXillä on oikeus tarkistaa hinnoittelua vastaavasti. Kohta 5: Toimitus ja varastointi 5.1 Elleivät IDEXX ja Ostaja toisin sovi, tuotteet toimitetaan IDEXXin tuotantolaitokselta Ex Works (Vapaasti varastossa) -toimitusehdon mukaisesti (Kansainvälisen kauppakamarin Incoterms toimituslausekkeet). Omistusoikeus tuotteisiin ja vaaranvastuu tuotteista (ohjelmistoja lukuun ottamatta) siirtyvät Ostajalle sillä hetkellä, kun IDEXX luovuttaa tilatut tuotteet kuljetusliikkeelle IDEXXin tuotantolaitoksella. Selvyyden vuoksi todetaan, että Ex Works -toimitusehdon sovellettavuutta rajoittamatta IDEXXillä on oikeus valita kuljetusliike. IDEXX myös huolehtii tarvittavien järjestelyjen tekemisestä kuljetusliikkeen kanssa Ostajan kustannuksella ja riskillä, ellei Ostaja tilauksessaan muuta ilmoita. IDEXX ei hanki lähetykselle kuljetusliikkeen tavanomaiset ehdot ylittävää lisävakuutusta. Kuljetusliikkeen vakuutuksen ehtojen mukainen vakuutusarvo voi olla pienempi kuin mitä lähetyksen arvo on Ostajalle. Mikäli Ostaja haluaa lisävakuuttaa lähetyksen, IDEXX voi Ostajan ohjeiden mukaisesti ja Ostajan kustannuksella hankkia vakuutuksen lähetykselle Ostajan ilmoittamaan enimmäismäärään saakka edellyttäen, että kuljetusliike tarjoaa tällaista lisävakuutusta. 5.2 Ilmoitetut toimitusajat ja -päivämäärät ovat ainoastaan arvioita, eivätkä sellaisenaan sido IDEXXiä. Mikäli tuote on säilytettävä tietyssä lämpötilassa, tuote säilytetään lähetyksen aikana tällaisten lämpötilavaatimusten mukaisesti. Tuotteet on varastoitava vastaanottamisen yhteydessä niitä koskevissa asiakirjoissa ilmoitettujen olosuhteiden mukaisesti. Kohta 6: Vastaanotto, vaatimukset Ostajan tulee tarkastaa tuotteet viipymättä tuotteet vastaanotettuaan. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan IDEXXin asiakaspalveluun kymmenen (10) päivän kuluttua lähetyksen vastaanottamisesta puhelimitse ja tämän jälkeen erikseen kirjallisesti kaikista vaatimuksista, jotka koskevat toimituksessa tai tuotteissa mahdollisesti olevia puutteita, poikkeamia tai vikoja. Ostajan tulee säilyttää tuotteet ilmoitetuissa olosuhteissa siihen saakka, kunnes IDEXX on antanut kirjalliset ohjeet tuotteiden palauttamisesta. Mikäli Ostaja ei tee IDEXXille ilmoitusta kymmenen (10) päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta, tuotteiden katsotaan olevan näiden Ehtojen mukaisia ja Ostajan katsotaan peruuttamattomasti vastaanottaneen tuotteet. Kohta 7: Tuotteiden palauttaminen ja palautusten hyvittäminen 7.1 Kaikki tuotemyynnit ovat lopullisia. Lukuun ottamatta tilanteita, joissa Ostaja asianmukaisesti kieltäytyy vastaanottamasta toimitusta kohdan 6 mukaisesti, tai mikäli 2 tuote ei vastaa IDEXXin kohdan 9 mukaisesti antamaa takuuta, IDEXX voi kieltäytyä vastaanottamasta palautusta harkintansa mukaisesti. Lukuunottamatta tilanteita, joissa IDEXX on pyytänyt palauttamaan tuotteen, IDEXX antaa tuotteen palauttamista varten erillisen luvan (Palautuslupa eli Return Goods Authorization, RGA). 7.2 Ostajan on esitettävä kaikki tuotteiden palauttamista koskevat vaatimukset IDEXXin asiakaspalvelulle. Palautuslupaa eli RGA:ta varten esitetyssä pyynnössä on yksilöitävä tuotetiedot soveltuvin osin (kuten esimerkiksi luettelonumero, eränumero ja viimeinen voimassaolopäivä) ja ostotiedot ja/tai laskun numero sekä palautuksen syy. 7.3 Palautuslupaa eli RGA:ta ei voida myöntää seuraavissa tapauksissa (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Ostaja on asianmukaisesti kieltäytynyt vastaanottamasta toimitusta kohdan 6 mukaisesti tai mikäli tuote ei vastaa IDEXXin kohdan 9 mukaisesti antamaa takuuta): lämpötilalle herkät, jäähdytetyt tai valvotuissa olosuhteissa pakastetut tuotteet räätälöidyt tai tilauksesta tehdyt tuotteet vanhentuneet tai valikoimista poistuneet tuotteet tuotteet, joiden viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut tai tuotteet, jotka eivät täytä IDEXXin asettamia säilymisaikaa koskevia vähimmäisvaatimuksia (säilymisajan vähimmäisvaatimukset ovat saatavilla IDEXXin asiakaspalveluosastolta). 7.4 Oikeuta hyvitykseen ei ole (ellei IDEXXin kohdan 9 mukaisesti annetuissa takuissa ole toisin todettu), jos: tuote on palautettu ilman palautuslomaketta tai ilman, että palautuksen päälle on selvästi merkitty palautustunnus tuote on palautettu yli neljätoista (14) päivää palautusluvan myöntämisen jälkeen tuote on palautettu sellaisessa kunnossa, ettei sitä voi enää myydä uudelleen. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa, tuotteet, jotka on avattu tai jotka ovat vaurioituneet ja tuotteet, joiden alkuperäiseen pakkaukseen on tehty merkintöjä sekä tuotteet, joita ei ole toimitettu alkuperäisessä pakkauksessaan tai jotka on toimitettu vaillinaisesti pakatuissa kuljetuspakkauksissa. palautuksen aikana vahingoittuneet tuotteet. Ostaja on velvollinen pakkaamaan palautettavat tuotteet niin huolellisesti, että tuotteet voidaan myydä uudelleen. 7.5 Palautettujen tuotteiden uudelleenvarastoinnista peritään joko 25 prosenttia laskun loppusummasta tai 35 euroa, 28 Englannin puntaa tai 56 Sveitsin frangia sen mukaan, mikä näistä summista on suurin. Ostaja vastaa lisäksi kaikista lähetyskuluista Ostajalle tai Ostajalta. Mikäli kyseessä on virhe IDEXXin toimituksessa tai mikäli Ostaja on asianmukaisesti kieltäytynyt vastaanottamasta tuotteen kohdan 6 mukaisesti tai mikäli tuote ei vastaa IDEXXin kohdan 9 mukaisesti antamaa takuuta, Ostajalla on oikeus palauttaa tuote (sen jälkeen kun IDEXX on antanut siihen suostumuksensa) IDEXXin kustannuksella määritellyn kuljetusliikkeen välityksellä. Näissä tilanteissauudelleen varastoinnista ei peritä erillistä maksua.

3 Kohta 8: Maksuehdot 8.1 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, maksuehto on 30 päivää netto laskun päivämäärästä. IDEXXillä on milloin tahansa oikeus muuttaa maksuehtoja tai peruuttaa aiemmin myönnettyjä luottoja. Mikäli Ostaja ei ole suorittanut kaikkia erääntyneitä maksujaan, lukuun ottamatta vilpittömässä mielessä riitautettuja summia, tai mikäli Ostaja muutoin rikkoo mitä tahansa näistä Ehdoista, muita oikeuksia rajoittamatta IDEXXillä on oikeus keskeyttää näiden Ehtojen mukaisen tuotteen tai palvelun toimittaminen takuuhuollot mukaan lukien ja vaatia Ostajaa välittömästi suorittamaan kaikki erääntyneet summat. 8.2 Mikäli Ostaja ei suorita laskua sen erääntyessä, IDEXXillä on oikeus periä Ostajalta kuukausittainen viivästyskorko, jonka suuruus on joko kaksitoista (12 %) prosenttia vuotuista korkoa tai suurin lain sallima erääntyneille saataville maksettava korko sen mukaan, kumpi näistä on pienempi. Mikäli IDEXXille aiheutuu pankkikuluja siitä, että Ostaja kieltäytyy suorittamasta maksujaan, IDEXXillä on oikeus periä Ostajalta palkkio asian hallinnoinnista. 8.3 Kaikkien remburssin käyttöä edellyttävien maksujen suorittamisessa on käytettävä peruuttamatonta remburssia, joka vastaa tilauksen/sopimuksen kokonaissummaa ja joka avataan IDEXXin hyväksi ilman, että siitä aiheutuu IDEXXille kustannuksia, kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa siitä, kun IDEXX on vastaanottanut tilauksen ja jonka IDEXXin hyväksymä kansainvälinen pankki vahvistaa. Kyseinen remburssi on maksettava asiakirjojen esittämistä vastaan remburssin vahvistaneeseen pankkiin siten, että summasta yksi kolmasosa (1/3) suoritetaan ennakkomaksuna, kun tilaus on vastaanotettu ja kaksi kolmasosaa (2/3) suoritetaan, kun IDEXX on siirtänyt tavarat kuljetusliikkeen hallintaan IDEXXin toimitiloissa. Kohta 9: Yleinen takuu 9.1 Takuun piiriin kuuluvat tahot: IDEXXin takuu myönnetään ainoastaan niille alkuperäisille Ostajille ja loppukäyttäjille, jotka ovat ostaneet tai lisensoineet uuden tuotteen suoraan IDEXXIltä tai IDEXXin valtuuttamalta jakelijalta tai jälleenmyyjältä. IDEXXin tuotteet on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön, ja ainoastaan koulutettu henkilökunta saa käyttää niitä. IDEXXin takuuta ei myönnetä sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka ei ole edellämainittu Ostaja tai loppukäyttäjä. 9.2 IDEXXin pakkaustakuu: IDEXX takaa, että IDEXXin instrumenteilla, IDEXXin reagensseilla ja IDEXXin pakkauksilla (yhdessä Pakkaukset ) tehtävät testit vastaavat IDEXXin julkaisemia määrittelyjä, kun niitä käytetään ja kun ne varastoidaan IDEXXin määrittelemien olosuhteiden mukaisesti tavanomainen, asiallinen ja tarkoituksenmukainen käyttö huomioon ottaen siihen saakka, kunnes niiden ilmoitettu viimeinen säilymisaika päättyy ja mikäli tällaista säilymisaikaa ei ole ilmoitettu, kunnes yksi vuosi on kulunut tuotteen tai palvelun toimittamisesta Ostajalle. Ostaja on tietoinen siitä, että mikään diagnostinen tuote ei voi taata sataprosenttista tarkkuutta. IDEXX ei takaa sitä, että Pakkaukset toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi. IDEXX korvaa lisämaksutta soveltuvan takuuajan aikana määrittelyjä 3 vastaamattoman Pakkauksen uudella tuotteella, ja IDEXX palauttaa tällaisen tuotteen Ostajalle IDEXXin kustannuksella. 9.2 IDEXXin laitetakuu: IDEXX takaa, että IDEXXin instrumentit, analysaattorit ja varaosat (yhdessä Laitteet ) vastaavat IDEXXin julkaisemia määrittelyjä yhden vuoden ajan tuotteen tai palvelun toimittamisesta Ostajalle tai soveltuvin osin tuotteen asentamisesta sen mukaan, kumpi näistä on suurempi, tai muun IDEXXin tilauslomakkeella/myyntikuitissa ilmoitetun ajanjakson ajan edellyttäen, että Laitteita käytetään ja Laitteet varastoidaan IDEXXin määrittelemissä olosuhteissa tavanomainen, asiallinen ja tarkoituksenmukainen käyttö huomioon ottaen. Ostaja on tietoinen siitä, että mikään diagnostinen tuote ei voi taata sataprosenttista tarkkuutta. IDEXX ei takaa sitä, että Laitteet toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi. IDEXXin antama takuu ei kata kertakäyttö- tai sivutuotteita. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa sulakkeet, akut, polttimot, kaapelit, virtajohdot, muuntajat, pipettorit, kalibrointilaitteet, kirjoitinpäät, näppäimistöt, hiiret, nauhat, CD-levyt tai muut tarvikkeet tai välineet ja kolmansien osapuolten tarjoamat tuotteet, kuten tulostimet ja muut kuin IDEXXin omat ohjelmistot, jotka IDEXX toimittaa sellaisina kuin ne ovat -ehtoa noudattaen, ellei IDEXX ole kirjallisesti muuta nimenomaisesti sopinut. Soveltuvan takuuajan aikana IDEXX joko korjaa määrittelyjä vastaamattoman Laitteen käyttäen uusia osia tai uutta vastaavia käytettyjä osia, jotka suorituskyvyltään joko vastaavat uusia osia tai ovat uusia osia parempia, tai korvaa Laitteen uutta vastaavalla käytetyllä laitteella, joka suorituskyvyltään vastaa uutta laitetta tai on uutta laitetta parempi, lisämaksutta ja palauttaa tällaisen tuotteen Ostajalle IDEXXin kustannuksella. IDEXXin takuu on voimassa korvaavien osien ja tuotteen korjaamisen osalta soveltuvan takuuajan loppuun asti. 9.4 IDEXXin ohjelmistotakuu: IDEXX takaa, että Ostajalle lisensoidun IDEXXin ohjelmiston kaksi viimeisintä päivitysversiota (yhdessä ohjelmistoon kuuluvien asiakirjojen kanssa Ohjelmisto ) toimii olennaisilta osin IDEXXin julkaisemien määritelmien mukaisesti 90 päivän ajan siitä, kun Ohjelmisto on toimitettu Ostajalle. Ostaja on tietoinen siitä, että mikään diagnostinen tuote ei voi taata sataprosenttista tarkkuutta. IDEXX ei takaa sitä, että sen Ohjelmisto toimii keskeytyksettä tai virheettömästi. IDEXXin antama takuu ei kata kolmansien osapuolten tuotteita, kuten esimerkiksi muita kuin IDEXXin omia ohjelmistoja, jotka toimitamme sellaisina kuin ne ovat -ehtoa noudattaen, ellei IDEXX ole kirjallisesti muuta nimenomaisesti sopinut. IDEXXin mahdollisesti toimittamia muutostiedostoja, päivityksiä, versiopäivityksiä, muokkauksia tai muita muutoksia koskeva IDEXXin takuu on voimassa yhtä kauan kuin Ohjelmiston alkuperäinen takuu, jonka voimassaolo alkaa sillä hetkellä, kun Ostaja on ensimmäisen kerran hankkinut IDEXXiltä lisenssin. IDEXXin takuu ei kata tilanteita, joissa IDEXXin Laite tai Ohjelmisto on liitetty muiden kuin IDEXXin ylläpitämiin toiminnanohjausjärjestelmiin tai joissa diagnostisten testien tuloksia jaetaan muihin kuin IDEXXin ylläpitämiin järjestelmiin. IDEXX suorittaa soveltuvan takuuajan aikana lisämaksutta kaikki kaupallisessa mielessä kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että (i) Ohjelmistotuotteiden yhteensopimattomuusongelmat saadaan ratkaistua IDEXXin kohtuulliseksi arvioimassa ajassa ongelman vakavuusaste huomioon ottaen ja että (ii) muille tukipalvelun piiriin kuuluville asiakkaille toimitettavat

4 päivitykset saadaan suoritettua veloituksetta. IDEXXin velvollisuus päivittää ohjelmistoa koskee ainoastaan ohjelmiston kahta viimeisintä versiota. Jos Ostajan käytössä on tietokoneverkko ja järjestelmään tulee käyttöhäiriö, Ostajan tulee ensin ottaa yhteyttä omaan verkko-operaattoriinsa sen varmistamiseksi, ettei ohjelmiston käyttöhäiriö johdu verkko-ongelmista. Tämän jälkeen Ostaja voi ottaa yhteyttä IDEXXiin ohjelmistotukea varten. Siinä tapauksessa, että IDEXX muokkaa Ohjelmistoa yhteensopimattomuusongelmien poistamiseksi, niin tällaisen muokatun IDEXXin Ohjelmiston takuu on voimassa soveltuvan Ohjelmiston alkuperäisen takuuajan loppuun saakka. Tekijänoikeus kaikkiin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin tai ilmaisohjelmistoihin, jotka on liitetty osaksi IDEXXin ohjelmistoa, on tällaisella ulkopuolisella lisenssinantajalla, eikä IDEXX anna tällaisen lisenssinantajan puolesta mitään takuita vaan irtisanoutuu kaikesta vastuusta tällaisten ohjelmistojen osalta. 9.5 Takuun mukaisen tuen saatavuus: Takuun mukaista tukea on saatavilla IDEXXin palvelupisteissä tavanomaisten aukioloaikojen mukaisesti pyhäpäiviä lukuunottamatta kaikissa niissä maissa, joissa IDEXX tarjoaa tällaista tukipalvelua. Ostajan tulee esittää mahdolliset vaatimuksensa soveltuvan takuuajan kuluessa. Jos tuote ei toimi kunnolla, Ostajan tulee ensin ottaa yhteyttä puhelimitse IDEXXin asiakastukeen, jonka puhelinnumero on ilmoitettu tuotteeseen liittyvissä IDEXXin asiakirjoissa. IDEXXin huoltohenkilökunta ohjaa Ostajaa korjaamaan ensin itse ilmoittamansa ongelmat. Siltä osin kuin IDEXX tarjoaa Laitteelle tai Ohjelmistolle sähköistä tukipalvelua, Ostajalla on oltava sähköistä tukipalvelua varten IDEXXille sen kulloinkin antamien ohjeiden mukainen sähköinen yhteys. IDEXXillä ei ole velvollisuutta korjata vikoja asiakkaan toimitiloissa. Mikäli tuote on palautettava sen tutkimista varten, Ostajalla on velvollisuus palauttaa tuote IDEXXin kustannuksella IDEXXin ilmoittamiin osoitteeseen. Ennen Sopimuksen piiriin kuuluvan Laitteen tai Ohjelmiston palauttamista IDEXXille Ostajan on otettava varmuuskopio tiedostoistaan. Ennen Laitteen tai Ohjelmiston palauttamista kohdan 7 mukaisesti IDEXXin on annettava Ostajalle palautusnumero (Return Authorization Number). Mikäli tuotteessa on yhteensopivuusongelma, IDEXX palauttaa korjatun/korvatun tuotteen Ostajalle IDEXXin kustannuksella IDEXXin antaman takuun mukaisesti edellä kuvatulla tavalla. Mikäli IDEXX määrittelee, että ilmoitettu ongelma ei kuulu IDEXXin antaman takuun piiriin tai minkään soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Ostajalle myönnettyjen takuuoikeuksien piiriin, Ostajan tulee korvata IDEXXille tuotteen palauttamisesta aiheutuneet kulut ja IDEXX pyrkii korjaamaan/korvaamaan tuotteen Ostajan kustannuksella IDEXXin kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti tai palauttamaan tuotteen Ostajan kustannuksella Ostajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kaikki vaihdetut osat ja tuotteet siirtyvät IDEXXin omistukseen. 9.6 Ostajan oikeuskeinot: Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Ostaja sitoutuu siihen, että tilanteissa, joissa tuote tai palvelu ei ole takuun mukainen tai joissa tuote tai palvelu rikkoo takuuta, IDEXXin vastuu rajoittuu yhteensopimattoman Pakkauksen korvaamiseen, yhteensopimattoman Laitteen korjaamiseen tai korvaamiseen tai yhteensopimattoman Ohjelmiston 4 muokkaamiseen siltä osin kuin nämä eivät ole IDEXXin takuun mukaisia. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, jos IDEXX ei kohtuullisiksi katsottavien pyrkimysten jälkeen pysty korjaamaan tai korvaamaan yhteensopimatonta tuotetta (tai muokata ohjelmistoa yhteensopivaksi), Ostaja sitoutuu siihen, että IDEXX vastaa ainoastaan tuotteesta IDEXXille suoritettuun hankintahintaan tai lisenssimaksuun tai tällaisen hankintahinnan tai lisenssimaksun palauttamiseen Ostajan palautettua kyseenä olevan tai kyseenä olevat tuotteet (IDEXXin kustannuksella) vähennettyinä kolmen vuoden tasapoistoilla. Ostaja voi ottaa takuuta koskevien tiedustelujen osalta yhteyttä puhelimitse IDEXXin asiakaspalveluun, jonka puhelinnumero on ilmoitettu IDEXXin laskussa tai tuotetta koskevissa ohjeissa. 9.7 Ostajan velvollisuudet: Ostajan tulee huolehtia tuotteista riittävässä määrin, säilytettävä niitä puhtaassa ja tarkoitukseen soveltuvassa ympäristössä sekä Laitteen kyseessä ollen huollettava tuote säännöllisesti tuotetta koskevassa käyttöoppaassa, käyttöohjeissa tai muussa dokumentaatiossa tai muulla tavoin IDEXXin kulloinkin antamien suositusten mukaisesti. Ostajan tulee antaa IDEXXille kaikki tarpeellinen tieto raportoitujen ongelmien selvittämistä varten. Ostajan tulee viipymättä asentaa uudet Ohjelmistoversiot, joita IDEXX toimittaa Ostajalle määräajoin. Lisäksi Ostajan tulee päivittää käyttöjärjestelmänsä IDEXXin antamien suositusten mukaisesti. IDEXX ei vastaa Ostajan tiedostojen menettämisestä. IDEXX suosittelee Sopimuksen piiriin kuuluvien Laitteisiin ja Ohjelmistoihin liittyvien tiedostojen säännöllistä varmuuskopiointia ja arkistointia sen varmistamiseksi, ettei mahdollinen laitevika johtaisi Ostajan tiedostojen menettämiseen. 9.8 Asiattomasta käytöstä johtuvat poikkeukset jne: Mikäli Ostaja ei noudata tarkasti tuotteen käyttöohjeita tai jos tuotteen käyttäjiä ei ole koulutettu sen käyttämiseen tai mikäli tuotetta käytetään yhdessä sellaisten tuotteiden tai palveluiden kanssa, joita IDEXX ei ole toimittanut tai konfiguroinut, tai jos Ostaja asentaa tuotteisiin muita kuin IDEXXin tarjoamia ohjelmistosovelluksia, IDEXX ei voi taata tuotteidensa toimivuutta. MUIDEN KUIN IDEXXIN VALTUUTTAMIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN OSTAJAN TUOTTEESSA JOHTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN MITÄTÖITYMISEEN, EIKÄ IDEXXILLÄ SEN JÄLKEEN OLE OSTAJAA KOHTAAN MITÄÄN TAKUUSEEN PERUSTUVIA VELVOLLISUUKSIA. IDEXXin takuu ei kata IDEXXin tuotteiden ulkoisista syistä aiheutuvaa vahinkoa. Tällaisia ulkoisia syitä ovat muun muassa huolimattomuus, tuotteen asiaton käyttö tai käsittely, onnettomuus, ulkoiset sähköviat, pakkaus- tai lähetysohjeiden laiminlyönti, luvattomien tuotteiden käyttö IDEXXin tuotteiden yhteydessä, tietokonevirukset, vakoiluohjelmat, haittaohjelmat, madot tai muut haitalliset ohjelmat tai muiden kuin IDEXXin tai IDEXXin valtuuttamien palvelutarjoajien tekemät korjaukset tai muokkaukset. IDEXX korjaa Laitteen normaalista kulumisesta aiheutuneet vahingot vain Laitteen asianmukaisen toiminnallisuuden edellyttämässä laajuudessa ja veloittaa tällaisesta työstä kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Takuu ei kata kosmeettisia vaurioita. 9.9 Vastuunrajoitus ja lisätakuut: ELLEI NÄISSÄ EHDOISSA OLE TOISIN TODETTU, IDEXX JA IDEXXIN LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN MUITA NIMENOMAISIA TAIKKA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA

5 TAKUITA, VAKUUTUKSIA TAI EHTOJA, EIKÄ NÄIHIN EHTOIHIN SISÄLLY MITÄÄN MUITA EHTOJA, JA IDEXX NIMENOMAAN IRTISANOUTUU KAIKISTA TAKUISTA, JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN KAUPATTAVAVUUTTA TAI TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA, YHDENMUKAISUUTTA TUOTEKUVAUKSEN TAI -NÄYTTEEN KANSSA, PALVELUN TOTEUTUSTA HUOLELLA JA TAIDOLLA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA. IDEXX ei vastaa eikä valtuuta työntekijäänsä, agenttiaan, jakelijaansa tai muuta henkilö vastaamaan IDEXXin tuotteisiin liittyvää vastuuta. Mikäli Ostaja katsotaan soveltuvan lainsäädännön nojalla kuluttajaksi, Ostajalla on lain sallimissa rajoissa oikeus lainsäädäntöön perustuviin takuisiin, joiden voimassaoloaika rajoittuu tässä takuussa nimenomaisesti ilmoitettuihin takuisiin ja oikeuskeinoihin. Tietyt takuiden kestoa koskevat rajoitukset eivät ole sallittuja kaikkien valtioiden lainsäädännössä, joten on mahdollista, että edellä mainitut rajoitukset eivät koske Ostajaa. Kohta 10: Vastuunrajoitus 10.1 IDEXX EI VASTAA SIITÄ, ETTÄ NÄIDEN EHTOJEN MUKAISEN PALVELUN TARJOAMINEN ESTYY IDEXXIN KOHTUULLISTEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN ULKOPUOLELLA OLEVASTA SYYSTÄ. SILTÄ OSIN KUIN SOVELTUVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ EI TOISIN SÄÄDETÄ VASTUUSTA, JOKA JOHTUU IDEXXIN TÖRKEÄSTÄ TUOTTAMUKSESTA, PETOKSESTA TAI TAHALLISUUDESTA TAIKKA HUOLIMATTOMUUDESTA AIHEUTUVASTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, IDEXX EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA ITSE EIKÄ IDEXXIN LISENSSINANTAJA VASTAA OSTAJALLE TAI KENELLEKÄÄN MUULLE OSAPUOLELLE VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA KUTEN VOITTOJEN MENETYKSESTÄ TAI LAITTEEN KÄYTÖN TAI KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN ESTYMISESTÄ, TAI ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURANNAISISTA, EPÄSUORISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI USEISTA VAHINGOISTA, KUTEN GOODWILL-ARVON, SOPIMUSTEN, TIETOJEN TAI LAITTEIDEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, JOTKA JOHTUVAT IDEXXIN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN VALMISTUKSESTA, MYYNNISTÄ, TOIMITTAMISESTA TAI KÄYTÖSTÄ TAI TÄLLAISTEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN LAIMINLYÖNNISTÄ TAI VIIVÄSTYMISESTÄ SIITÄ RIIPPUMATTA, PERUSTUUKO VASTUU TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, TUOTTAMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN TAI SIITÄ, ETTÄ IDEXXILLE OLI ILMOITETTU TÄLLAISEN VAHINGON TAI MENETYKSEN MAHDOLLISUUDESTA SILTÄ OSIN KUIN SOVELTUVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ EI TOISIN SÄÄDETÄ VASTUUSTA, JOKA JOHTUU MEIDÄN TÖRKEÄSTÄ TUOTTAMUKSESTAMME, PETOKSESTAMME TAI TAHALLISUUDESTAMME TAIKKA HUOLIMATTOMUUDESTAMME AIHEUTUVASTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, TUOTETTA TAI PALVELUA KOSKEVA VASTUUMME SIITÄ RIIPPUMATTA, PERUSTUUKO VASTUU SOPIMUKSEEN, TUOTTAMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN, RAJOITTUU MÄÄRÄÄN, JONKA OSTAJA ON 5 SUORITTANUT KYSEISESTÄ TUOTTEESTA TAI PALVELUSTA Tietyt kohdissa 10.1 ja mainitut rajoitukset eivät ole sallittuja kaikkien valtioiden lainsäädännössä, joten on mahdollista, että edellä mainitut rajoitukset eivät koske Ostajaa. IDEXXin takuu antaa Ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Ostajalla voi lisäksi olla muita oikeuksia Ostajaan sovellettavan lainsäädännön nojalla. Kohta 11: Ohjelmistolisenssi 11.1 Jos IDEXX myöntää Ostajalle Ostajan alkuperäisen tuotelisenssin mukana tai sen mukaiseen tuotteeseen tai sen mukaisen ohjelmiston asentamiseen liittyvissä asiakirjoissa ohjelmistolisenssin, jonka perusteella IDEXX on jonkin tietyn ohjelmiston lisenssinantaja, tällaisen ohjelmistolisenssin määräykset korvaavat Ostajalle tässä kohdassa 11 myönnetyt lisenssit. Muutoin tätä kohtaa 11 sovelletaan niihin ohjelmistotuotteisiin, joihin tässä annetaan lisenssi. Ostajalle myönnettävä IDEXXin tarjoaman ohjelmiston lisenssi koskee ainoastaan objektikoodimuotoa ja antaa Ostajalle ei-yksinomaisen ohjelmiston asennus- ja käyttöoikeuden, joka koskee vain sitä instrumenttituotetta, jolle ohjelmisto on tarkoitettu. Ohjelmistoa ei myydä Ostajalle. Sanat osto, myyty ja vastaavat sanat tarkoittavat näissä Ehdoissa lisenssiä. IDEXX voi irtisanoa tai purkaa Ostajan ohjelmistolisenssin, jos Ostaja ei noudata näitä Ehtoja. Tämä ei kuitenkaan rajoita mitään muita oikeuksia. IDEXXilla, IDEXXin lisenssinantajilla ja IDEXXin toimittajilla on kaikki omistus- ja tekijänoikeudet ohjelmistoon ja kaikkiin sen kopioihin. Ostajan on käsiteltävä näiden Ehtojen tarkoittamana ohjelmistona kaikkia IDEXXin mahdollisesti toimittamia muutostiedostoja, päivityksiä, versiopäivityksiä, muutoksia tai muita muokkauksia, ja käytettävä niitä ainoastaan näiden Ehtojen sallimiin tarkoituksiin. Ostaja saa käyttää ohjelmistoa ainoastaan yhdessä tietokoneessa. Ostaja saa tehdä ohjelmistosta yhden kopion ainoastaan varmuuskopiointia varten. Ostaja voi siirtää ohjelmistosta tekemänsä kopion edellyttäen, että Ostaja ilmoittaa IDEXXille viipymättä kopion vastaanottajan nimen ja osoitteen, että Ostaja ei pidä itsellään kopioita ja että vastaanottaja suostuu siirtoon ja hyväksyy nämä Ehdot kirjallisesti (IDEXXin takuu ei kuitenkaan koske Ostajan siirronsaajaa) Ohjelmistoa saa käyttää vain Ostajan sisäisiin tarkoituksiin. Ostaja sitoutuu siihen, että se ei käytä ohjelmistoa minkään toisen tahon hyödyksi, ei luovuta ohjelmistoa minkään toisen tahon käyttöön (mukaan lukien osituskäyttö, palvelukeskus tai muut käyttömuodot) eikä käytä ohjelmistoa sovellusohjelmien, kirjallisen aineiston tai muiden tuotteiden kehittämiseen tai muokkaamiseen tai muiden sovellusten kuin IDEXXin ohjelmiston käyttämiseen. Ostaja sitoutuu siihen, ettei se muokkaa, paranna, käännä tai takaisinkäännä ohjelmistoa, pura sitä osiin tai muutoin muuta tai täydennä sitä. Jos koodin kopiointi ja koodin tekstin kääntäminen on välttämätöntä sellaisen tiedon saamiseksi, jota ohjelmistotuotteiden yhteentoimivuus muiden Euroopan talousalueella käytettävien ohjelmien kanssa edellyttää, Ostajan tulee ilmoittaa tästä IDEXXille kirjallisesti, minkä jälkeen IDEXX ilmoittaa Ostajalle kahdenkymmenen (20) arkipäivän kuluessa Ostajan pyynnön vastaanottamisesta joko että: (i) IDEXX suorittaa mainitun yhteentoimivuuden edellyttämät työt ja veloittaa Ostajalta kohtuullisen korvauksen tällaisista töistä, tai että

6 (ii) Ostajalla on oikeus ryhtyä mainittuihin toimenpiteisiin, kuitenkin vain siltä osin kuin on tarpeen ohjelmistotuotteiden ja muiden ohjelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi Ellei kohdassa 11.1 toisin määrätä, Ostaja sitoutuu olemaan aiheuttamatta tai sallimatta tällaisten ohjelmistojen ilmaisemista, kopiointia, näyttämistä, lainaamista, julkaisemista tai muuta levittämistä kokonaan tai osittain kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman IDEXXin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta; ja Ostajan tulee rajoittaa ohjelmiston käyttö ja käyttöoikeus sellaisille Ostajan työntekijöille, jotka ovat välittömästi tekemisissä ohjelmiston kanssa. Ostajan tulee suojata ohjelmisto kohtuullisin toimenpitein ja varmistaa, etteivät asiattomat henkilöt pääse käsiksi siihen ja etteivät luvan saaneet henkilöt ryhdy sellaisiin toimenpiteisiin, jotka rikkoisivat näitä Ehtoja, mikäli Ostaja ryhtyisi niihin itse. Edellä sanotusta riippumatta suhteessa mihin tahansa IDEXXin ohjelmistoon sisällytettyyn ja IDEXXin muokkaamaan avoimeen lähdekoodiin tai ilmaisohjelmistoon : (1) siltä osin kuin IDEXXin lisenssinantajat ovat sitä nimenomaisesti vaatineet, IDEXX antaa luvan tällaisen koodin kääntämiseen yksinomaan kyseisten lisenssinantajien edellyttämiin rajattuihin tarkoituksiin; ja (2) siltä osin IDEXXin lisenssinantajat ovat sitä nimenomaisesti vaatineet, IDEXX toimittaa Ostajalle Ostajan kirjallisesta pyynnöstä konekielisen jäljennöksen kyseisten ohjelmistokomponenttien lähdekoodista Tietyissä IDEXXin Laitteissa ja Ohjelmistoissa on yhteyskäytäntö, joka mahdollistaa diagnostisten tulostietojen jakamisen useiden muiden toimittajien toiminnanohjausjärjestelmien kanssa. IDEXX ei vastaa Laitteiden tai Ohjelmistojen tai Ostajan toiminnanohjausjärjestelmän välisten kytkentöjen tai yhteyksien asentamisesta. On mahdollista, että Ostajan tulee ostaa lisälaitteita tai -ohjelmistoja IDEXXin laitteiden tuottamien diagnostisten tulosten jakamiseksi Ostajan toiminnanohjausjärjestelmään. Tällaisten lisälaitteiden tai - ohjelmistojen kustannukset lisätään IDEXXin analysaattoreiden kustannuksiin. IDEXXin takuu ei kata tilanteita, joissa tuote on liitetty muiden kuin IDEXXin ylläpitämiin toiminnanohjausjärjestelmiin tai joissa diagnostisten testien tuloksia jaetaan muihin kuin IDEXXin ylläpitämiin järjestelmiin. Kohta 12: Tietojen kerääminen ja käyttö IDEXX kerää Ostajalta tietoja Ostajan tilaamien laitteiden ja tarvikkeiden toimittamiseksi Ostajalle, muutoin IDEXXille tehtyjen tilausten ja sen kanssa tehtyjen sopimusten velvoitteiden täyttämiseksi ja hallinnoimiseksi, IDEXXille tehtyihin tilauksiin ja sen kanssa tehtyihin sopimuksiin liittyvien Ostajan maksusuoritusten (tai IDEXXin Ostajalle suorittamien hyvitysten) järjestämiseksi ja käsittelemiseksi ja IDEXXin lakisääteisten oikeuksien toteuttamiseksi tai puolustamiseksi. IDEXX ei luovuta Ostajan tietoja kolmansille osapuolille, ellei laki tätä edellytä tai ellei tämä ole kohtuullisesti arvioiden tarpeen IDEXXille tehtyjen tilausten tai sen kanssa tehtyjen sopimusten täyttämiseksi tai hallinnoimiseksi. Lisäksi mikäli Ostaja valitsee maksutavaksi suoraveloituksen, IDEXX luovuttaa tiettyjä tietoja Ostajan rahoituslaitokselle maksujärjestelyjä varten. Koska IDEXX on monikansallinen yhtiö, se saattaa käsitellä Ostajan tietoja muissa maissa, mukaan luettuna Yhdysvalloissa ja muissa Euroopan talousalueen (ETA) 6 ulkopuolisissa valtioissa, joissa tietosuojan taso ei välttämättä vastaa ETA-valtioissa noudatettavaa EY:n tietosuojadirektiivin (95/46/EY) mukaista tietosuojan tasoa. IDEXXilllä on niin ikään oikeus käyttää Ostajan tietoja lähettääkseen Ostajalle koulutustietoja, tietoja tulevista seminaareista, tietoja saataville tulevista uusista testeistä ja tietoja sellaisista IDEXXin ja IDEXXin yhteistyökumppaneiden tuotteista ja palveluista, jotka saattaisivat IDEXXin näkemyksen kiinnostaa Ostajaa. Mikäli Ostaja ei halua vastaanottaa kaupallisia tietoja pyytämättä, hänen tulee ottaa yhteyttä IDEXXiin puhelimitse numeroon tai sähköpostitse osoitteeseen tai Kohta 13: Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ( WEEE ) (ainoastaan Euroopassa) 13.1 Tätä kohtaa sovelletaan IDEXXin 13. elokuuta 2005 jälkeen Euroopan markkinoille tuomiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin ( Uudet Laitteet ) sekä kaikkiin sellaisiin Euroopan markkinoille ennen 13. elokuuta 2005 tuotuihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin ( Vanha Romu ), joista tulee romua sen johdosta, että IDEXXiltä ostetaan uusia laitteita 13. elokuuta 2005 jälkeen Ostaja vastaa Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti yksin kustannuksista, joita aiheutuu Uusien Laitteiden ja/tai Vanhan Romun keräämisestä ja toimittamisesta IDEXXin ilmoittamaan kierrättäjän osoitteeseen Mikäli Ostaja jälleenmyy IDEXXin laitteita kolmannelle osapuolelle, Ostajan tulee varmistaa, että tämä kohta sisällytetään kokonaisuudessaan myyntiä kolmannelle osapuolelle koskevaan sopimukseen. Ostaja sitoutuu korvaamaan IDEXXille ja sen määrittelemälle vaatimustenmukaisuusjärjestelmän tarjoajalle ENVIRON B2B WEEE:lle tai vastaavalle IDEXXin kulloinkin mahdollisesti määrittelemälle vaatimustenmukaisuusjärjestelmälle kaikki kustannukset, joita IDEXXille tai mainitulle järjestelmälle mahdollisesti aiheutuu siitä, että Ostaja ei noudata täysimääräisesti tämän kohdan mukaisia velvoitteitaan. Kohta 14: Lainsäädännön noudattaminen, vientilainsäädäntöä koskevat vakuutukset 14.1 Ostaja sitoutuu käsittelemään tuotteita soveltuvan Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisesti ja tuotteiden hankintamaiden ja käyttömaiden lainsäädännön mukaisesti. Ostajan tulee hankkia kaikki tuotteiden hankkimista, asennusta, myyntiä, vientiä, rahtausta tai käyttöä varten tarvittavat luvat, lisenssit ja muut asiakirjat Ostaja ei saa itse eikä saa antaa minkään muun tahon kuljettaa tai jälleenlastata mitään tuotteita mihinkään muuhun maahan kuin IDEXXin lähetysmääräyksessä määriteltyyn kohdemaahan tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan maahan. Sanotun rajoittamatta nimenomaisesti todetaan, että IDEXXin tuotteita ei saa viedä tai jälleenviedä (a) mihinkään valtioon, jonka Yhdysvallat on asettanut kauppasaartoon, tai kenellekään tällaisen valtion

7 kansalaiselle tai tällaisessa valtiossa kirjoilla olevalle henkilölle tai millekään tällaiseen valtioon rekisteröidylle yhteisölle tai (b) kenellekään henkilölle, joka on mainittu Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ylläpitämässä nimettyjen henkilöiden (Specially Designated Nationals) luettelossa tai Yhdysvaltain kauppaministeriön ylläpitämällä kiellettyjen henkilöiden (Denied Person) tai yhteisöjen (Entity) luettelossa. Käyttämällä IDEXXin tuotteita Ostaja vakuuttaa, ettei sillä ole toimipaikkaa tällaisessa valtiossa, ettei siihen sovelleta tällaisen valtion lainsäädäntöä ja että sitä ei ole rekisteröity tällaisen valtion kansalaiseksi tai vakituiseksi asukkaaksi ja ettei sitä ole mainittu missään tällaisessa luettelossa. Kohta 15: Ostajan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen Lukuun ottamatta mitä kohdassa 11 on Ohjelmiston osalta määrätty, Ostaja ei saa siirtää mitään näiden Ehtojen mukaisia velvollisuuksia, oikeuksia tai vaatimuksia ilman IDEXXin etukäteen antamaa suostumusta, ja kaikki tällaiset järjestelyt näiden velvollisuuksien, oikeuksien ja vaatimusten siirtämiseksi ovat mitättömiä. Kohta 16: Viranomaishankintoihin sovellettavat ehdot Kaikki näiden Ehtojen mukaisesti toimitetut ohjelmistot tai asiakirjat, jotka on hankittu Yhdysvaltain viranomaisten tai muun valtion viranomaisten toimesta tai puolesta, katsotaan kaupallisiksi tietokoneohjelmistoiksi tai kaupalliseen tietokoneohjelmistoon liittyviksi asiakirjoiksi, ja ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, viranomaisten oikeus tällaisten ohjelmistojen tai asiakirjojen osalta rajoittuu FAR-ehdon (Federal Acquisition Regulation) (a) nojalla ja/tai DFARS-ehdon (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) (a) nojalla tämän asiakirjan ehtoihin. Kohta 17: Lausekkeiden erillisyys Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jotakin näistä Ehdoista on joiltain osin pidettävä pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, sen ei katsota vaikuttavan muiden ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Ostaja ja IDEXX sitoutuvat tällaisessa tilanteessa korvaamaan pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana pidetyn sopimuskohdan täytäntöönpanokelpoisella ja pätevällä järjestelyllä, joka on taloudelliselta vaikutukseltaan mahdollisimman lähellä pätemätöntä ja täytäntöönpanokelvotonta ehtoa. Kohta 18: Sovellettava laki, oikeuspaikka ja välimiesmenettely: 18.1 OSTAJAN JA IDEXXIN OIKEUKSIIN JA VELVOLLISUUKSIIN JA KAIKKIIN NÄISTÄ EHDOISTA JOHTUVIIN TAI NIIHIN LIITTYVIIN ERIMIELISYYKSIIN OSAPUOLTEN VÄLILLÄ, SIITÄ RIIPPUMATTA, PERUSTUUKO VASTUU SOPIMUKSEEN, TUOTTAMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN, SOVELLETAAN ALANKOMAIDEN LAKIA LUKUUN OTTAMATTA SEN LAINVALINTAA KOSKEVIA PERIAATTEITA. IDEXX JA OSTAJA NIMENOMAISESTI 7 VAHVISTAVAT, ETTÄ NÄIHIN EHTOIHIN SOVELLETAAN YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN YLEISSOPIMUSTA KANSAINVÄLISTÄ TAVARAN KAUPPAA KOSKEVISTA SOPIMUKSISTA KAIKKI NÄISTÄ EHDOISTA AIHEUTUVAT RIITAISUUDET TAI KAIKKI TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVAT MUUT SOPIMUKSET TAI NÄIDEN RIKKOMINEN, IRTISANOMINEN TAI PÄTEMÄTTÖMYYS RATKAISTAAN LOPULLISESTI ALANKOMAIDEN VÄLITYSLAUTAKUNNAN (NEDERLANDS ARBITRAGE INSTITUUT) KULLOINKIN OLEMASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI YHTÄ VÄLIMIESTÄ KÄYTTÄEN. VÄLIMIES NIMITETÄÄN EDELLÄ MAINITTUJEN SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI (LUKUUN OTTAMATTA IDEXXIN OIKEUTTA PANNA TURVAAMISTOIMIA TAI VASTAAVIA OIKEUSKEINOJA VIREILLE OSTAJAA VASTAAN MILLÄ TAHANSA SOVELTUVALLA LAINKÄYTTÖALUEELLA). VÄLIMIESMENETTELY PIDETÄÄN ENGLANNIN KIELELLÄ, JA KAIKKI VÄLIMIESTEN TOIMITTAMAT TAI VÄLIMIEHILLE TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT ON TOIMITETTAVA ENGLANNIKSI. VÄLIMIEHEN PÄÄTÖS PERUSTUU VOIMASSA OLEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN. VÄLIMIESMENETTELYN PAIKKA ON AMSTERDAM, ALANKOMAAT Kumpikin osapuoli luopuu oikeudestaan esittää toisilleen useita tai rangaistusluonteisia vaatimuksia kaikissa näihin Ehtoihin liittyvissä oikeustoimissa. Välimiehellä ei missään tapauksessa ole valtuuksia määrätä useita tai rangaistusluonteisia vahingonkorvauksia, riippumatta siitä, antaako lainsäädäntö tähän mahdollisuuden. Määrätessään tällaisista vahingonkorvauksista välimies on ylittänyt toimivaltansa, jolloin määräys on mitätön ja täytäntöönpanokelvoton. Välimiehen antama tuomio on osapuolten ainoa oikeuskeino, ja se voidaan panna täytäntöön kaikissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Tuomio voidaan peruuttaa ainoastaan siinä tapauksessa, että välimies on syyllistynyt petokseen tai toiminut selvästi puolueellisesti. Toisella osapuolella on tällöin oikeus saada korvaus kohtuullisiksi katsottavista oikeudenkäyntikuluistaan. Kumpikin osapuoli luopuu oikeudestaan nyt ja tulevaisuudessa esittää vastaväite tällaisen menettelyn oikeuspaikkaa kohtaan tai sitä kohtaan, että menettely olisi pantu vireille väärässä oikeuspaikassa. Kohta 19: Määräävä kieli Näiden Ehtojen käännökset on laadittu ainoastaan paikallisia vaatimuksia varten. Mikäli englanninkielisen version ja muunkielisen version välillä on eroja, näiden Ehtojen tulkintakysymyksissä alkuperäinen englanninkielinen versio on ratkaiseva. Kaikki muut näiden Ehtojen mukaiset asiakirjat ja ilmoitukset voidaan toimittaa tai julkaista englanniksi. Päivitetty

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE HUOM! Tämä valmistajan rajoitettu takuu ( Takuu ) koskee vain aitoja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -käyttöjärjestelmä, jonka on myynyt

Lisätiedot

IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA)

IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA) IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA) Ellei IDEXX:n tai Vet Med Laborin ("IDEXX") allekirjoittamassa sopimuksessa ole toisin sovittu, IDEXX:n eläinlääkäreille tai biotutkimusasiakkaille

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Lenze Ab, filial i Finland Sivu 1 (5) Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Yleiset takuu- ja toimitusehdot osana sopimusta Nämä takuu- ja toimitusehdot ovat osa asiakkaan ja Lenze Ab, filial i Finland

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT Daimler Finland Oy Toimitusehdot 01.09.2010 DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA Näitä toimitusehtoja sovelletaan Daimler Finland Oy:n ( Daimler ) ja rekisteröidyn Daimlerin jälleenmyyjän

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle.

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. TYÖTILAUSLOMAKE Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. Tämän lomakkeen liitteenä ovat työhön sovellettavat Vekatronics Oy:n yleiset ehdot. Palauttamalla tämän

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa:

Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa: YLEISET MYYNTIEHDOT Danone Finland Oy 1. Yleistä ja Ehtojen Tarkoitus Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa: Myyjä : Danone Finland Oy, Malminkatu 30, 00100 Helsinki,

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bierkuhl Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen järjestelmien, koneiden, laitteiden, komponenttien ja

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2 KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2007 MUOVIKAIVOJEN KANSISTOT LVI-nro Tuotenro Nimitys 33 630 10 F16 D818 Kehys h=100 D400 14 30,30 2 kpl 10 mm kiinnitysreikää Muovisille kaivoputkille Ø 160-200 mm 33 630

Lisätiedot

TARJOUS. Pegasos potilastietojärjestelmä Tilastouudistus - AvoHILMO

TARJOUS. Pegasos potilastietojärjestelmä Tilastouudistus - AvoHILMO TARJOUS Pegasos potilastietojärjestelmä TARJOUS 56021 29.9.2010 Turun kaupunki Palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ TILASTOUUDISTUS - AVOHILMO Kiitämme tarjouspyynnöstä.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT Tässä liitteessä kerrotaan Propagandan ja asiakkaan väliset palvelu- ja toimitusehdot. Myöhemmin sopijapuolista käytetään nimityksiä Propaganda ja Asiakas sekä yhdessä Sopijapuolet.

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/ 04.11.2016 1/9 84328 Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta Hankinnan tunniste-

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot