Maakuntahallitus Pöytäkirja 5/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakuntahallitus Pöytäkirja 5/2013"

Transkriptio

1 -1, MH :00

2 -1, MH :00 Maakuntahallitus Pöytäkirja 5/2013 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Maakuntatalo PYKÄLÄT Sivut SAAPUVILLA Orpo Petteri, pj. Alatalo Juuso Haijanen Pauliina Heikkilä Lauri Kiviranta Esko Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Lehtonen Aki Maaskola Mika, 1. vpj. Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Saario Mari Söderlund Nina Virolainen Anne-Mari Vuola Hanna Wallin Stefan Sirèn Saara-Sofia Hamunen Ilkka Skyten-Suominen Irja Aso Janne Kaunisto Timo Aalto Tino Halkilahti Jaakko Virtanen Pirjo Kattelus Lauri Vehniäinen Marjatta Nurmi Eija Munter Hanna Mäki-Punto-Ristanen Tarja Ketonen Tuija Andersson Janina Rasi Jarmo Rantanen Matti Koivisto Anna-Liisa Rinne Tarja ESITTELIJÄ Savo Juho Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Myllymäki Pekka Antola Jouko Arve Minna Andersson Li Nuotio Tarja Saarento Heikki Virtanen Janne Ålgars-Åkerholm Jessica Mv:n puheenjohtaja Mv:n I varapuheenjohtaja Mv:n II varapuheenjohtaja Mv:n III varapuheenjohtaja Aluekehitysjohtaja Suunnittelujohtaja Vs. edunvalvontajohtaja Viestintävastaava Petteri Orpo puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Maakuntavirasto Talvikki Koskinen Jani Kurvinen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

3 -1, MH :00

4 93, MH :00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Asia Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on postitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu on postitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä. Merkittiin, että asiana 22 Viranhaltijapäätösten jälkeen käsitellään Kielellisten palvelujen toimikunnan asettaminen. Ehdotus hyväksyttiin.

5 94, MH :00 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että maakuntahallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjantarkastajaa siten, että sen jälkeen kun pöytäkirja on allekirjoitettu, se lähetetään postilähetyksenä toiselle valituista pöytäkirjantarkastajista, joka tarkastettuaan pöytäkirjan lähettää sen postilähetyksenä toiselle pöytäkirjantarkastajalle, joka tarkastettuaan lähettää sen postilähetyksenä takaisin virastoon. Maakuntahallitus (mh ) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle. Valmistelija JS/MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Talvikki Koskinen ja Jani Kurvinen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

6 95, MH :00 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. JS/lpi Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo: 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä- ja Pohjois-Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa kerroin kehkeytyi EU:n rakennerahastotuen jaosta Suomen sisällä vaikea solmu. Tukien huomattava pieneneminen seuraavaksi 7- vuotiskaudeksi oli kohtelemassa Etelä- ja Länsi-Suomen alueita todella kovin. Erityisesti Euroopan Aluekehitysrahaston EAKR-tuen ennakoitiin laskelmissa laskevan joillakin alueilla jopa 60 %:a nykyisestä kaudesta. Maakuntajohtajien ja ELY-ylijohtajien yhteisenä kantana julkistettiin ratkaisuehdotus, joka turvaa toteutuessaan sen, että tuet eivät missään voi laskea yli 40 % nykytasosta. Sopimuksen syntyminen edellytti maakuntajohtajien neuvottelussa Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta 30 milj. euron siirtoa Etelä- ja Länsi-Suomen (ELSA) hyväksi. Kasite on kirjattu ELSAalueen leikkausten kohtuullistaminen -termillä. Kerran näinkin päin kyllä maailma on mallillaan! Suomen EU:lta saama rahoitus kaudella vähenee 26 % verrattuna päättyvään kauteen. Suomen kokonaissaanto olisi täten euroa, huomioiden myös alueellinen yhteistyö (141 milj. euroa). Raha jaetaan kahden alueen (ELSA ja IP), ministeriöiden ja Ahvenanmaan kesken. Ahvenanmaan osuus on jatkossakin noin 0,4 %, joten todellinen vääntö käytiin ELSA-alueen, ministeriöiden (valtakunnallinen osio) ja IP-alueen kesken. IP-alueelle on myönnetty harvan asutuksen EAKR-eritystukea (NSPA-rahoitusta) 271 milj. euroa, joka on EU-asetusten mukaan käytettävä pelkästään Itä- ja Pohjois-Suomessa. Muutaman vähennyslaskun jälkeen päädytään tilanteeseen, jossa kokonaispotista eli milj. eurosta on vähennetty ensin 141 milj. euroa (alueellinen yhteistyö eli Interreg toiminta eli EGT) ja sitten 271 milj. euroa (IP:n erityistuki eli NSPA) jäljelle jää jaettavaksi 911 milj. euroa perusrahoitusosiota. Lähtökohtana ratkaisulle on, että 26 %:n tukien vähennys kohdistuu prosentuaalisesti yhtä suurena alueisiin, ministeriöihin ja Ahvenanmaahan. Perusrahoituksen alueiden välinen jako on: IP-alue 65,26 %, ELSA-alue 34,35 % ja Ahvenanmaa 0,39 %. Ratkaisun avain on ministeriöiden päältä valtakunnallisiin ohjelmiin ottaman resurssin pitäminen kurissa: korkeintaan 17,7 % perusrahoituksesta (HALKEN tammikuisen päätöksen mukaan sen tulee olla %). Ministeri Vapavuori ja koko TEM:n asian valmistelusta vastaava virkamieskunta on ollut maakuntien Pietarissa solmimasta ratkaisusta erittäin tyytyväisiä. Esitys on nyt menossa talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan ja HALKEEN (hallinnon- ja aluekehityksen ministerivaliokunta). Tiedossa on, että ainakin OKM ja YM koettavat saada ratkaisua auki saadakseen rakennekehitysvaroista päältä ottamalla omalle hallinnonalalleen suuremman potin. 2. Maakuntien liittojen yhteinen INSPIRE-direktiivin toimeenpanohanke on valmis Maakuntahallituksen päätöksellä toteutettu maakuntien liittojen yhteinen inspiredirektiivin toimeenpanohanke on saatu suunnitellusti valmiiksi. Kaikki maakuntien liitot Uudenmaanliittoa lukuun ottamatta tekivät Varsinais-Suomen liiton kanssa yhteistyösopimuksen, jossa sovittiin vahvistettujen maakuntakaavojen paikkatietoaineiston viennistä, visualisoinnista, metatietojen määrittelystä ja ylläpidosta Lounaispaikka-rajapintapalveluissa. Maakuntien liittojen maakuntakaava-aineistot siirtyvät Lounaispaikan kautta -karttapalveluun, jossa

7 95, MH :00 kaikki maakuntakaavat tulevat olemaan tarkasteltavissa. Lounaispaikassa on myös valmisteltu pilottihanke, johon osallistuvat Vakka-Suomen kunnat ja Paimion kaupunki. Hankkeessa luodaan rajapinta-palvelut kuntien inspire-direktiivin piiriin kuuluvista kaava- ja kartta-aineistoista. 3. Valitukset ympäristöministeriön maakuntakaavojen vahvistuspäätöksistä Salo-Lohja -oikoradan vahvistuspäätöksestä tehtiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen kaksi valitusta. Liitto antaa vastineensa valitukseen ja niihin liittyvään ympäristöministeriön lausuntoon kesäkuussa. Ympäristöministeriön tekemistä Varsinais-Suomen maakuntakaavojen vahvistuspäätöksistä on tehty korkeimpaan hallinto-oikeuteen yhteensä kahdeksan valitusta. Valitukset yksilöityvät, kun maakuntahallitus antaa niihin vastineensa mahdollisesti jo syksyn aikana. 4. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio Saaristomeren suojelijoiksi Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat hyväksyneet Centrum Balticum - säätiön alaisen Saaristomeren suojelurahaston kutsun ryhtyä Saaristomeren suojelijoiksi. Heidän lisäkseen Saaristomeren suojelijat -ryhmään kutsuttiin ensimmäisten joukossa Forum Marinum - säätiön toimitusjohtaja Jaakko Tikka sekä K-Citymarket Kupittaan kauppias Hannu Aaltonen. Sekä Tikka että Aaltonen ovat olleet aktiivisesti myötävaikuttamassa merkittävien summien ohjautumisessa vesiensuojelutyöhön. Saaristomeren suojelijat toimivat lähimeremme edunvalvojina. Saaristomeren suojelurahaston tavoitteena on yhteistyössä suojelijoiden kanssa kehittää mahdollisuuksia toimia Saaristomeren paremman tulevaisuuden puolesta: organisoida, edistää ja rahoittaa vesiensuojeluinnovaatioita. Saaristomeren suojelija -ryhmään tullaan jatkossakin kutsumaan henkilöitä, jotka ovat tehneet merkittävän lahjoituksen Saaristomeren suojeluun tai huomattavasti vaikuttaneet ko. lahjoituksen syntymiseen, ovat tehneet merkittävän teon tai elämäntyön Saaristomeren suojelemiseksi tai ovat omistautuneita ja asemassa, jossa voivat merkittävästi vaikuttaa Saaristomeren suojeluun. (http://www.saaristomerensuojelurahasto.fi/ajankohtaista?132_m=1519). 5. Turku Kaakkois-Suomen ja Venäjän väliseen EU:n raja-alueohjelmaan (ENI) mukaan Viime viikolla Pietarissa pidetyssä uuden ohjelman valmistelun ensimmäisessä kick offseminaarissa saatiin varmuus siitä, että anomuksemme mukaisesti Turun, Pietarin ja Leningradin Oblastin välisen yhteistyön hankkeita voidaan jatkossa rahoittaa myös uudesta ENI -ohjelmasta. Turku kuuluu tiiviin yhteistyön perusteella tämän ohjelman ohjelma-alueeseen. Ehdotus hyväksyttiin.

8 96, MH :00 MAAKUNTAVALTUUSTON AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Maakuntavaltuustossa on perinteisesti pidetty ajankohtainen katsaus. Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuustossa pidetään ajankohtainen katsaus. Päätös Maakuntavaltuuston ajankohtaisen katsauksen pitää maakuntahallituksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

9 97, MH :00 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asia Maakuntahallitus (mh ) vahvisti Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2013 käyttötalousosan käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1. kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2. ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa). Talousarvion toteutumaraportin perusteella kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla ei talousarvion 2012 käyttötalouden tiliryhmätasoilla ole ennakoitavissa sellaisia poikkeamia, jotka edellyttäisivät toimenpiteitä. Myöskään ohjelma- ja hanketoiminnan kustannuspaikoilla ei ole ennakoitavissa toimenpiteitä edellyttäviä poikkeamia. Oheismateriaali: Kuntarahoitteisten kustannuspaikkojen toteutuminen ajalta Valmistelija MR/EP/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ajalla Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Hallintojohtaja Markku Roto p ,

10 97, MH :00 / Pykälän liite: toteutuma tiliryhmätkunta

11 98, MH :00 HALL: 56/2013 SALON KAUPUNGIN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON VARSINAISEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINNASTA Asia Salon kaupunginvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt Rebekka Ruutikaiselle eron maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut uuden jäsenen hänen tilalleen. Salon kaupunginvaltuusto on ilmoittanut valinneensa Varsinais-Suomen liiton maakunta-valtuuston jäseneksi Sanna Leivosen ja varajäseneksi Heikki Tammisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus 1. merkitsee tiedoksi Salon kaupungin ilmoituksen. 2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Salon kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Sanna Leivosen ja varajäseneksi Heikki Tammisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Hallintosihteeri Marja Karttunen, p ,

12 99, MH :00 VARSINAIS-SUOMEN LIITON SAARISTOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Pöydältä mh Palautettu mh Asia Varsinais-Suomen liitolla on maakuntahallituksen keväällä 2012 hyväksymä saaristotoimikunnan ohjesääntö. Sen 1 :ssä todetaan, että saaristoalueen erityistarpeita varten Varsinais-Suomen liitossa on saaristotoimikunta. Se toimii maakuntahallitusta avustavana asiantuntijaelimenä. Valmistelija JS/MR/TP/mk Maakuntajohtajan ehdotus Saaristotoimikunnan toimialueeseen kuuluvat seuraavat valtioneuvoston asetuksessa (1269/2011) määritellyt saaristo- ja saaristo-osakunnat: Kaarina, Kemiönsaari, Kustavi, Parainen, Naantali, Salo, Taivassalo ja Uusikaupunki. Ohjesäännön 3 :n mukaan maakuntahallitus valitsee toimikaudekseen toimikuntaan yhden edustajan kunkin kunnan valtioneuvoston asetuksessa määritellyltä saaristoalueelta maakuntahallituksen toimikautta edeltävän vuoden väestökirjanpitoon perustuvan asukasluvun mukaan alkavaa 3000 asukasta kohti ja näille henkilökohtaiset varajäsenet ja nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ohjesäännön 4 :n mukaan toimikunnassa kotimaiset kielet ovat samanarvoiset. Esityslistat ja pöytäkirjat laaditaan molemmilla kotimaisilla kielillä ja kokouksissa käytetään molempia kotimaisia kieliä. Ohjesäännön 5 :n mukaan maakuntahallitus määrää toimikuntaan molemmat kotimaiset kielet hallitsevan esittelijän, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä. Toimikunnan tehtävänä on ohjesäännön 6 :n mukaan käsitellä Varsinais-Suomen maakuntaohjelmaa täydentävän erillisen saaristo-ohjelman mukaisesti asioita, jotka koskevat toimialueen tulevaisuusstrategiaa, tulevaisuuden kehittämistoimenpiteiden linjauksia ja painotuksia ja kehittämisen voimavaroja (kansallinen ja EU-rahoitus) sekä toimia Varsinais-Suomen saaristoalueen edunvalvojana ja yhteistyön koordinoijana. Tällä hetkellä voimassa on maakuntahallituksen helmikuussa 2012 hyväksymä Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma Valintatoimikunnan valmistelema ehdotus toimikunnan jäseniksi, varajäseniksi ja puheenjohtajiksi jaetaan kokouksessa. Maakuntahallitus päättää 1. asettaa toimikaudekseen saaristotoimikunnan, jonka tehtävänä on avustaa saaristoasioita koskevissa asiantuntijakysymyksissä. 2. valita saaristotoimikuntaan 17 jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen, 3. määrätä jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, 4. nimetä toimikunnan sihteeriksi ja esittelijäksi saaristo- ja maaseutuasiamies Tapio Penttilän. Päätös Maakuntahallitus valitsi saaristotoimikuntaan 17 jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen: Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta Jäsen varajäsen Engblom Henry Kemiönsaari Wilson Daniel Kemiönsaari

13 99, MH :00 Friis Christer Parainen Söderlund Jimmy Parainen Huhta Catrine Kemiönsaari Jylhä Miia Kemiönsaari Jokinen Arita Parainen Eriksson Jan Parainen Junnila Vilhelm. pj Naantali Haukka Lauri Naantali Kaita Janina Kemiönsaari Penna Mirja Kemiönsaari Kronehag Kurt Parainen Melen Henry Parainen Lauren Heli-Päivikki Uusikaupunki Lamberg Seppo Uusikaupunki Lehti Merja Parainen Saarinen Pasi Parainen Leino Hannu Kustavi Koskinen Sirpa Kustavi Liede Heikki Salo Kirves-Järvinen Taina Salo Mattson Tove Parainen Lundell Lilian Parainen Nyman Nina-Maria vpj Parainen Häggman Madelene Kemiönsaari Päivärinta Anssi Taivassalo Lehtonen Jorkka Taivassalo Rosenqvist Anna-Liisa Kemiönsaari Hoffström Elin Kemiönsaari Saarinen Heikki Naantali Pihlasto Eeva Naantali Vaiste Marja Kaarina Hurme Hannu Kaarina Maakuntahallitus valitsi saaristotoimikunnan puheenjohtajaksi Vilhelm Junnilan ja varapuheenjohtajaksi Nina-Maria Nymanin. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Maakuntajohtaja Juho Savo, p ,

14 100, MH :00 EDUNV: 9/2013 VARSINAIS-SUOMEN LIITON KULTTUURITOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN Asia Maakuntahallitus päätti kokouksessaan asettaa toimikaudekseen 11-jäsenisen toimikunnan ja nimetä sen jäsenet seutukunnilta, HUMAK:lta, TUAMK:lta, Yrkeshögskolan Novialta, Turun yliopistolta, Åbo Akademilta, Varsinais-Suomen taidetoimikunnalta, Varsinais-Suomen yrittäjiltä, TurkuTouringilta ja Varsinais-Suomen kotiseutuyhdistyksiltä saatujen ehdotusten pohjalta. Valmistelija JV/HH/lk Maakuntajohtajan ehdotus Toimikunnan kokoonpanossa on otettu huomioon maakunnan alueellinen kattavuus, sukupuolijakautuma, yleiskulttuurin erilaiset toimialat sekä molemmat kotimaiset kielialueet. Oheismateriaalina on luettelo saaduista ehdotuksista kulttuuritoimikunnan jäseniksi. Maakuntahallitus päättää nimetä Varsinais-Suomen kulttuuritoimikuntaan seuraavat jäsenet: Isaksson Ann-Sofie Kivirinta Jouko Kärki Kimi Liisa Mattila Lemmetyinen Liisa Lilja-Viherlampi Liisa-Maria Myllynen Taina Raaska Petja Syrjäsuo Kristiina Terho Henri Vehmas Jukka kulttuuripäällikkö, Parainen kulttuurituottaja, Salo FL, tutkija, Turun yliopisto humanistinen tiedekunta kulttuurituottaja, V-S Yrittäjät hallintopäällikkö, Turku Touring Oy tutkimus- ja kehityspäällikkö, TUAMK musiikin koulutusohjelma kulttuurisihteeri, Pöytyän kunta FM, toiminnanjohtaja, Turku toiminnanjohtaja, Turkuseura erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus, L-S:n toimipiste kulttuurisihteeri, Laitila sekä nimeää kulttuuritoimikunnan puheenjohtajaksi Henri Terhon. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Erityisasiantuntija Hannele Hartikainen, p ,

15 100, MH :00 / Pykälän liite: Mkh 05_2013 Kulttuuritoimikunnan nimeäminen oheism Luettelo saaduista ehdotuksista Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunnan jäseniksi Asia Oheismateriaali Loimaan seutu Taina Myllynen Juhani Heinonen Salon seutu Jukka Kivirinta Turun seutu Elina Rantanen Petja Raaska Turunmaa Ann-Sofie Isaksson Vakka-Suomi Jukka Vehmas Turun yliopisto Kimi Kärki Katriina Mäkinen Turun ammattikorkeakoulu Liisa-Maria Lilja-Viherlampi Timo Tanskanen Yrkeshögskolan Novia Anna-Karin Abrahamsson Kotiseutuyhdistykset Kristiina Syrjäsuo Jari J. Laiho Sirkka Mylly Taiteen edistämiskeskus Henri Terho Turku Touring Oy Liisa Lemmetyinen Sebastian Forssell Varsinais-Suomen yrittäjät Rami Lehtinen Liisa Mattila kulttuurisihteeri, Pöytyä kulttuurisihteeri, Loimaa kulttuurituottaja, Salo kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, Turku FM, toiminnanjohtaja, Turku kulttuuripäällikkö, Parainen kulttuurisihteeri, Laitila FL tutkija suunnittelija, koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea tutkimus- ja kehityspäällikkö TeM, medianomi, koulutusjohtaja ohjelmavastaava toiminnanjohtaja, Turkuseura Rikalaseura, Salo Kaarina-seura erityisasiantuntija, Lounais-Suomen toimipiste hallintopäällikkö, matkailujohtajan varahenkilö toimistonhoitaja tapahtumatuottaja kulttuurituottaja

16 101, MH :00 HALL: 73/2013 SAARISTO- JA MAASEUTUASIAMIEHEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Asia Maakuntahallitus päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi saaristo- ja maaseutuasiamiehen. Viran nykyinen hoitaja, saaristo- ja maaseutuasiamies Tapio Penttilä jää eläkkeelle alkaen. Tehtävään toimenkuva sisältää maakunnan saaristo- ja maaseutuasiat sekä saaristotoimikunnan esittelijän tehtävät. Saaristotoimikunnan työkielet ovat suomi ja ruotsi. Toimen kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kieli- tai virkamiestutkinnolla osoitettu vähintään hyvä suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito (erityisesti englannin kieli), työkokemus aluekehittämistehtävistä, perehtyneisyys kunnallishallintoon sekä saaristo- ja maaseutuasioihin katsotaan hakijalle eduksi. Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu KVTES:n mukaisesti suoritettuun tehtävien vaativuuden arviointiin ja tulee olemaan euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, jonka enimmäismäärä liitossa on 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Hakuilmoitus julkaistiin Turun Sanomissa ja Åbo Underrättelserissä sekä työvoimahallinnon mol.fi-sivulla ja Kuntaliiton Kuntarekry.fi-verkkosivuilla. Toimen hakuun saatiin määräaikaan mennessä 41 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin Sami Heinonen, Peter Lostedt, Marcus Lepola, Sami Tantarinmäki, Anna-Lena Sjöblom, Micaela Sundqvist, Sonja Palhus, Kaisa Savola ja Nina Grandell. Haastateltavien valinnassa painotettiin saaristo- ja maaseutuasioihin liittyvää monipuolista osaamista, aluekehittämiseen, erityisesti hankeasioihin liittyvää työkokemusta ja aluetuntemusta. Haastattelijoina toimivat aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio ja hallintojohtaja Markku Roto. Haastattelujen perusteella soveltuvuustestiin lähetettiin Kaisa Savola, Sonja Palhus, Mikaela Sundqvist ja Sami Heinonen. Oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista. Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija TN/MR/kk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää valita saaristo- ja maaseutuasiamiehen toimeen pol.mag Sami Heinosen lukien. Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p ,

17 102, MH :00 HALL: 9/2013 ERIKOISSUUNNITTELIJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Asia Maakuntahallitus päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi erikoissuunnittelijan toimen. Toimen nykyinen hoitaja, erikoissuunnittelija Mervi Kylmälä jää vuorottelu- ja opintovapaalle lukien. Tehtävien hoito edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tilastotieteen aineopintotaso tai muuten työssä osoitettu hyvä perehtyneisyys tilastotyöhön. Henkilön tulee hallita tietokantaohjelmien ja tilastollisten menetelmien käyttö mm. ennustelaskelmien teko. Työhön kuuluu toimia tietopalvelu- ja tilastoasiantuntijana Varsinais-Suomen liiton edunvalvonta, kuntayhteistyön, aluekehityksen ja maakuntakaavoituksen tehtävissä. Eduksi luetaan maakunnan ja kuntahallinnon tuntemus, paikkatieto-osaaminen sekä samoin molempien kotimaisten kielten hyvä taito. Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu KVTES:n mukaisesti suoritettuun tehtävien vaativuuden arviointiin ja tulee olemaan euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, jonka enimmäismäärä liitossa on 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Hakuilmoitus julkaistiin Turun Sanomissa ja Åbo Underrättelserissä sekä työvoimahallinnon mol.fi-sivulla ja Kuntaliiton Kuntarekry.fi-verkkosivuilla. Toimen hakuun saatiin määräaikaan mennessä 29 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin Antti Vasanen, Jouko Nieminen, Hannu Ahvenjärvi, Antti Halmetoja, Kalle Elo ja Sanna Jokela. Antti Halmetoja peruutti hakemuksensa Haastateltavien valinnassa monipuolista tilastollista analysointikykyä sekä kykyä tiivistää ja esittää tilastoaineistojen pohjalta tuotettuja materiaaleja. Eduksi katsottiin kokemusta paikkatietojärjestelmistä sekä koulutuksen ennakointiasioiden tuntemusta. Haastattelijoina toimivat aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio ja suunnittelujohtaja Heikki Saarento.. Haastattelujen perusteella soveltuvuustestiin lähetettiin Antti Vasanen ja Jouko Nieminen. Oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista. Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija TN/HS/kk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää valita erikoissuunnittelijan toimeen FM (väit ) Antti Vasasen lukien. Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p ,

18 103, MH :00 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA, MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET Hankerahoitusjaosto Asia Varsinais-Suomen liittoon on saatu maakunnan kehittämisrahahakemuksia (oheismateriaali): Maakuntaohjelma Toimintalinja/Toimenpidekokonaisuus/Hanke 1. Monipuolinen osaaminen ja kilpailukykyiset elinkeinot 1.2. Yritystoiminnan ja yhteistyöverkostojen kehittäminen 31/2013 Ubio mahdolliseksi (Hakija: Ukipolis Oy) Hankkeen kuvaus: Uuteenkaupunkiin on suunniteltu perustettavaksi gluteenin-rehunbioetanolintuotantoyksikkö, jonka toiminta perustuu noin sadan kilometrin säteellä tapahtuvaan vehnän viljelyyn. Paikallisen vaikutuksen (työpaikkoja ja liikevaihtoa) lisäksi investointi toteutuessaan vaikuttaa seutukunnallisesti eläintilojen valkuaisrehun saantiin, seutukuntaa laajemmalla alueella viljeltävän vehnän määrään ja laatuvaatimuksiin sekä kuljetuspalvelujen kysyntään. Ensimmäisessä vaiheessa vehnästä erotetaan gluteeni, joka on arvokas leipomoteollisuuden käyttämä raaka-aine. Tuote on tarkoitettu globaaleille markkinoille. Seuraavaksi prosessi tuottaa eläintiloille märkärehua. Prosessin jätteestä muokataan bioetanolia. Prosessissa toteutuvat raaka-aineen tehokas hyödyntäminen ja alueellisen maatalous- ja elintarviketuotannon kehittäminen. Hankkeessa tuotetaan muun muassa materiaalia eri tahoille. Lisäksi järjestetään kokouksia, neuvotteluja, materiaalia Euroopan bioetanolijärjestölle ja muille tahoille. Hankkeessa kerätään tietoa biopolttoainetta koskevan EU-direktiivin valmistelusta ja sen sisältöön pyritään vaikuttamaan, jotta suunnitellun kaltainen investointi olisi mahdollista. Hankkeessa kerätyn direktiivin muokkautumiseen liittyvän tiedon pohjalta tuotetaan Uudenkaupungin gluteeni-rehu-bioetanolituotantosuunnitelmasta tiedotusaineistoja. Hankkeen toteutusaika on Yhteys maakuntaohjelmaan: Hankkeella on yhteys maakuntaohjelman toimintalinjaan yksi. Toteutuessaan se vahvistaa maakuntaohjelman tavoitetta yritystoiminnan vahvistumisesta ja monipuolistumisesta. Perustelut päätösesitykselle: Hanke edistää maakuntaohjelman toteutumista ja sillä on vaikutuksia yritystoiminnan kehittymiseen. Lisäksi hanke palvelee koko maakuntaa. Tämän johdosta hanketta esitetään rahoitettavaksi. 1. Monipuolinen osaaminen ja kilpailukykyiset elinkeinot 1.5. Luovat toimialat 32/2013 Varsinais-Suomen animaatioalan kehittämishanke (Hakija: Turun seudun kehittämiskeskus) Hankkeen kuvaus: Animaatioalan tekijöiden ja osaajien tarve kasvaa koko ajan. Alalta kuitenkin puuttuu sellainen tuotantorakenne ja kulttuuri, joka mahdollistaisi esimerkiksi televisiosarjojen tai suurempien animaatiotuotantojen tekemisen. Hankkeessa tehdään alueen animaatiotuotantopotentiaalin kartoitus. Lisäksi se rakentaa osaajapankin ja suurempia animaatiotuotantoja mahdollistavan tuotantomallin sekä kokoaa siihen tarvittavan teknologisen tiedon. Hankkeessa kootaan yhteen animaatioalan osaajia, kouluttajia ja yrityksiä, jotka ovat valmiita sitoutumaan ja kehittämään animaatioalan tuotantomallia vastaamaan kaupallisten animaatiotuotantojen tarpeisiin. Hankkeeseen valitaan pilotti animaatiotuotanto, jonka avulla testataan työtapoja. Hankkeen ansiosta paikallinen av-ala verkottuu tiiviimmin ja ala tuntee entistä paremmin osaajien ja yritysten vahvuudet. Hankkeen toteutusaika on

19 103, MH :00 Yhteys maakuntaohjelmaan: Hankkeella on yhteys maakuntaohjelman toimenpidekokonaisuuteen 1.5. Luovat toimialat. Se tukee tavoitteita hyödyntää luovuutta elinkeinotoiminnassa sekä edesauttaa tavoitetta edistää kulttuurialan ammattilaisten työllistymistä ja elinkeinojen harjoittamista. Perustelut päätösesitykselle: Hankkeella on suora yhteys maakuntaohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tämän johdosta hanketta esitetään rahoitettavaksi. 2. Eheä yhdyskuntarakenne ja vetovoimainen ympäristö 2.4. Vetovoimainen ympäristö 24/2013 Örön saaren siviilikäyttöön siirtymisen suunnittelu (Hakija: Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut) Hankkeen kuvaus: Hanke on osa laajempaa hankekokonaisuutta, jonka taustana on merivoimien luopuminen Örön linnakesaaresta Saari sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueella. Hankkeen tavoitteena on suunnitella Örön saaren ja sen rakennusten uuskäyttö osana Saaristomeren kansallispuistoa puolustusvoimien ja Senaattikiinteistöjen luovutettua kohteet Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnoitaviksi ja hoidettaviksi. Lisäksi hankkeen aikana pyritään löytämään osalle rakennuksia sopiva vuokralainen. Metsähallituksen hallintaan muutoksessa siirtyy 68 rakennusta. Hankkeen toteutusaika on Hankkeen tavoitteena on laatia suunnitelma Örön linnakesaaren hallitusta siirtymisestä siviilikäyttöön vuoden 2015 alusta. Hankkeessa on kaksi osaa. Siinä laaditaan suunnitelma saaren uuskäytölle. Suunnitelman tavoite on luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen siltä pohjalta, että vapaaksi tulevat rakennukset vuokrataan yrittäjille tai yrityksille. Lisäksi vuokrakohteiden markkinointi ja esittely kuuluvat hankkeeseen. Tarkoituksena hakea toimintamallia ja edellytyksiä yrittäjävetoiselle ja innovatiiviselle matkailutoiminnalle, joka käyttää hyväksi saaren ja laajemminkin Saaristomeren kansallispuiston ja luontokohteiden vetovoimatekijöitä. Yhteys maakuntaohjelmaan: Hankkeella on yhteys maakuntaohjelman toimintalinjaan kaksi. Hanke toteuttaa vetovoimaisen ympäristön tavoitteita. Se parantaa myös matkailun vetovoimaa. Lisäksi se vaalii rakennettua kulttuuriympäristöä. Hanke tukee myös maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa olevaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteishanketta Lounais-Suomen merialueen virkistyskäytön lisäämiseksi. Perustelut päätösesitykselle: Hankkeella on vahva suhde maakuntaohjelmaan ja tukee sen tavoitteita. Tämän johdosta hanketta esitetään rahoitettavaksi. Hankkeet 24/2013, 31/2013 ja 32/2013 käsitellään Varsinais-Suomen hankeryhmässä Valmistelija TN/VK Ehdotus Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että Ukipolis Oy:lle hankkeelle Ubio mahdolliseksi (31/2013) myönnetään maakunnan kehittämisrahaa enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista euroa, kuitenkin enintään euroa. Turun seudun kehittämiskeskukselle hankkeelle Varsinais-Suomen animaatioalan kehittämishanke (32/2013) myönnetään maakunnan kehittämisrahaa enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista euroa, kuitenkin enintään euroa. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalveluille hankkeelle Örön saaren siviilikäyttöön siirtymisensuunnittelu

20 103, MH :00 (24/2013) myönnetään maakunnan kehittämisrahaa enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista euroa, kuitenkin enintään euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Maakuntahallitus Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää, että Ukipolis Oy:lle hankkeelle Ubio mahdolliseksi (31/2013) myönnetään maakunnan kehittämisrahaa enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista euroa, kuitenkin enintään euroa. Turun seudun kehittämiskeskukselle hankkeelle Varsinais-Suomen animaatioalan kehittämishanke (32/2013) myönnetään maakunnan kehittämisrahaa enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista euroa, kuitenkin enintään euroa. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalveluille hankkeelle Örön saaren siviilikäyttöön siirtymisensuunnittelu (24/2013) myönnetään maakunnan kehittämisrahaa enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista euroa, kuitenkin enintään euroa. Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, p ,

21 104, MH :00 EAKR-OHJELMAN UUDET HANKKEET, MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET Hankerahoitusjaosto Asia Varsinais-Suomen liittoon on saatu EAKR-ohjelmaa koskevia hakemuksia (oheismateriaalina): 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 22/2013, Mausta liiketoimintaa -tuotekehitysklinikka (hakija: Turun ammattikorkeakoulu) Hankkeen kuvaus: Hanke kohdistuu Vakka-Suomen ja Loimaan seutukuntiin. Hankkeessa otetaan käyttöön pysyvä elintarvikealan tuotekehityksen toimintamalli, joka yhdistää yritykset, koulutuksen, tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan kehittämään alueen elintarvikeyritysten tuotteita, toimintaa ja osaamista. Malli perustuu asiakaslähtöisyyteen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Hankkeen toteutusaika on Yhteys maakuntaohjelmaan: Yritystoiminnan ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen. Perustelut päätösesitykselle: Hyvä pilottihanke elintarvikealan tuotekehitykselle. 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen 20/2013, Hepokarin sataman kehittäminen (hakija: Uudenkaupungin satama Oy) Hankkeen kuvaus: Tavoitteena on saada syntymään säännöllinen linjaliikenne Uudenkaupungin satamasta Keski-Eurooppaan, mahdollistaa nykyistä suurempien alusten käyttö satamassa sekä saada osa kuljetuksista siirtymään maantieltä merelle, jolloin ympäristöhaitat pienenevät. Hepokarin laiturin peräporttipaikan laajennetaan seitsemällä metrillä, jotta nykyaikaiset RoRo -alukset voivat käyttää sitä lastaukseen ja purkuun. Laivojen kiinnityksen varmistamiseksi rakennetaan uusi myrskypollari ja poistetaan eroosiolaatta. Kenttäalueen täyttö toteutetaan täyttämällä satamaalueen eteläreunaa siten, että se saadaan rakennettua trailer -kentäksi kasvavan liikenteen tarpeisiin. Hankkeen toteutusaika on Perusrakenteen investointitukihanke. Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tukee maakuntaohjelman toimintalinjaa Vetovoimainen ympäristö. Hanke kytkeytyy tavoitteisiin Varsinais-Suomesta on nopeat, säännölliset ja toimintavarmat henkilö- ja tavaraliikenneyhteydet muualle Suomeen ja ulkomaille sekä Varsinais-Suomella on kilpailukykyinen logistinen järjestelmän Itämeren piirissä. Hanke liittyy suoraan toimenpiteeseen Kehitetään logistisia palveluja ja monipuolistetaan kansainvälisiä yhteyksiä mm. Turun lentoaseman ja satamien yhteydessä. Perustelut päätösesitykselle: Hanke parantaa logistisia yhteyksiä, edesauttaa yritysten toimintaedellytyksiä sekä pienentää ympäristöhaittoja. 23/2013, Kierrätysliiketoiminta ja resurssitehokkuus Varsinais-Suomen vahvuudeksi (hakija: Turku Science Park Oy) Hankkeen kuvaus: Hanke kohdistuu Vakka-Suomen seutukuntaan. Projektin tavoitteena on kehittää yritysten välistä yhteistyötä niin, että toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta ja päinvastoin. Näin kustannuserä muuttuu rahanarvoiseksi tuotannontekijäksi. Projektin päätavoitteena on ensimmäistä kertaa Suomessa luoda laaja resurssiälykäs alue. Projektin tavoitteena on 1. rakentaa eri toimijoiden muodostama aktiivinen ja vuorovaikutteinen resurssitehokkuusverkosto ja 2. kehittää ja kuvata toimintamalli resurssiälykkään alueen luomiseksi. Hankkeen toteutusaika on

22 104, MH :00 Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tukee maakuntaohjelman toimintalinjaa Vetovoimainen ympäristö. Perustelut päätösesitykselle: Kierrätyksen edelläkävijähanke, joka kohdistuu yritystoimintaan ja materiaaliteknologiaan. Hakija sitoutuu teemojen eteenpäin viemiseen myös hankkeen päätyttyä. 25/2013, Kasviproteiiniketjunhallinta -hanke (hakija: Turun yliopisto) Hankkeen kuvaus: Hanke kohdistuu Vakka-Suomen, Turunmaan ja Loimaan seutukuntiin. Tässä kasviproteiiniketjun tehokkaampaan toimintaan tähtäävässä projektissa selvitetään kasviproteiinin kotimaisen tuottamisen, jalostamisen sekä hyödyntämisen nykytila. Projektissa luodaan pohjaa innovatiivisten ja ravitsemuksellisesti rikkaiden ja ekologisesti tuotettujen kasvistuotteiden saattamiseksi kuluttajien ulottuville niin ammattikeittiöiden kuin vähittäiskauppojen kautta. Projektissa tavoitteena on kehittää avoin- ja läpinäkyvä sähköinen tiedonanalysoinnin järjestelmä, joka olisi niin tuottajille, ruoan ja raaka-aineiden ostajille kuin kuluttajille helposti saavutettavissa sekä käytettävissä. Projektissa on tarkoitus selvittää, kuinka kyseinen työkalu olisi toteutettavissa ja pilotoida ensimmäistä versiota paikallisesti. Tämän työkalun avulla tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja ruoan tuotannon ympäristövaikutusta pystytään tuomaan avoimesti ja ymmärrettävästi esiin suurelle yleisölle. Työkalussa ruoan tuottajille tuodaan myös esiin optimaalisia vaihtoehtoja oman tuotantoketjun osalta ekologisen suorituskyvyn kehittämiseen. Suurelle yleisölle sekä hankinnasta vastaaville toimijoille työkalussa näkyy tuotantoketjun ekologinen suoriutuminen kokonaisuudessaan. Hankkeen toteutusaika on Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tukee maakuntaohjelman toimintalinjaa Maakunnan korkean osaamisen vahvistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto sekä yritystoiminnan ja yhteistyön vahvistaminen. Perustelut päätösesitykselle: Hakijan aiemmat hankkeet Lounafood, VARRU jne. ovat olleet onnistuneita ja tämä hanke muodostaa luonnollisen jatkumon toimintaan. Toteutetaan laajassa yhteistyössä (Brahea ja BID-keskus). 28/2013, TUKOS - Tukea osuuskunnan muodostamiseen (hakija: Turun kaupunki / Valonia) Hankkeen kuvaus: Tavoitteena on edistää lupaavien ja idea-asteella olevien osuuskuntamuotoisten vesihuolto-hankkeiden toteutumista. TUKOS-hanke pyrkii antamaan työkaluja, tietoa ja apua tarvittavan alkumonentin saamiseksi osuuskunnan jaloilleen nostamiseen. Tuloksena hankkeessa on aloittavia osuuskuntia, jotka ovat valmiita vesihuolto-avustuksen jättämistä varten. Hankkeen toteutusaika on Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tukee maakuntaohjelman toimintalinjaa Vetovoimainen ympäristö edistämällä osuuskuntamuotoisten vesihuolto-hankkeiden toteutumista. Perustelut päätösesitykselle: Kestävän kehityksen konkreettinen perushanke. 18/2013, Vakka-Suomen reitti Selkämerelle (hakija: Metsähallitus) Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on tehdä Selkämeren kansallispuistoa ja sen lähialueiden kohteita tunnetummiksi ja lisätä niihin kohdistuvaa matkailua yhteistyössä muiden hankkeiden sekä alueen kuntien ja palveluntarjoajien kanssa. Työkaluna hyödynnetään jo olemassa olevaa Satakunnan Reitti Selkämerelle -hankkeessa tuotettua verkkosovellusta, jonka välityksellä jo olemassa oleva, sekä tämän ja muiden hankkeiden tuottama tieto julkaistaan kaikkien saataville. Hankkeen toteutusaika on Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tukee maakuntaohjelman toimintalinjaa Vetovoimainen ympäristö mm. saaristomatkailun hyödyntämisessä.

23 104, MH :00 Perustelut päätösesitykselle: Hankkeen kautta toteutetaan yksi Metsähallituksen Selkämeren kansallispuiston käynnistymisvaiheen viiden hankkeen kokonaisuudesta. Näistä neljä sijoittuu Satakuntaan ja yksi Varsinais-Suomeen. Kyseessä on verkkoaineistoa hyödyntävä julkaisujärjestelmä. Hanke 20/2013 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä Hankkeet 22/2013, 23/2013, 25/2013 ja 28/2013 käsitellään Varsinais-Suomen hankeryhmässä Hanke 18/2013 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä Valmistelija Ehdotus TN/VR/CG/PP Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että Turun ammattikorkeakoululle myönnetään projektille Mausta liiketoimintaa -tuotekehitysklinikka (22/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Uudenkaupungin satama Oy:lle myönnetään projektille Hepokarin sataman kehittäminen (20/2013) EAKR -rahaa 24,0 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Turku Science Park Oy:lle myönnetään projektille Kierrätysliiketoiminta ja resurssitehokkuus Varsinais-Suomen vahvuudeksi (23/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Turun yliopistolle myönnetään projektille Kasviproteiiniketjunhallinta -hanke (25/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Turun kaupungille / Valonialle myönnetään projektille TUKOS - Tukea osuuskunnan muodostamiseen (28/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Metsähallitukselle myönnetään projektille Vakka-Suomen reitti Selkämerelle (18/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ehdotus Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla Maakuntahallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoululle myönnetään projektille Mausta liiketoimintaa -tuotekehitysklinikka (22/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa.

24 104, MH :00 Uudenkaupungin satama Oy:lle myönnetään projektille Hepokarin sataman kehittäminen (20/2013) EAKR -rahaa 24,0 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Turku Science Park Oy:lle myönnetään projektille Kierrätysliiketoiminta ja resurssitehokkuus Varsinais-Suomen vahvuudeksi (23/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Turun yliopistolle myönnetään projektille Kasviproteiiniketjunhallinta -hanke (25/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Turun kaupungille / Valonialle myönnetään projektille TUKOS - Tukea osuuskunnan muodostamiseen (28/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Metsähallitukselle myönnetään projektille Vakka-Suomen reitti Selkämerelle (18/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ( euroa), kuitenkin enintään euroa. Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p , Erikoissuunnittelija Carola Gunell p , Erikoissuunnittelija Petteri Partanen p ,

25 105, MH :00 EAKR-OHJELMAN UUDET HANKKEET, KIELTEISET PÄÄTÖKSET Hankerahoitusjaosto Asia Varsinais-Suomen liittoon on saatu seuraavat EAKR-ohjelmaa koskevat hakemukset (oheismateriaalina): 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 26/2013, ComSoMe - Q - Trips (hakija: Paraisten kaupunki) Hankekuvaus: Målsättningen med projektet är att utveckla skärgårdens beredskap att använda sociala medier samt att bidra till att stärka skärgårdens onlineprofil. Målsättningen är också att bygga vidare på existerande marknadsföringssamarbete, att skapa ytterligare mediaintresse för skärgården samt att korsbefrukta onlinekanalerna med de traditionella marknadsföringskanalerna. Projektet strävar efter att stärka invånarnas känsla för hembygden och att bygga aktiva nätverk för alla projektets målgrupper. Yhteys maakuntaohjelmaan: Yritystoiminnan ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen 27/2013, MBA4PhD - Tohtoriopiskelijoiden ja väitelleiden yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen koulutuksen pilotointi (hakija: Turun yliopisto) Hankekuvaus: Projektissa toteutettava pilottikoulutus tarjoaa tohtoriopiskelijoille ja jo väitelleille valmiuksia akateemiseen tutkimukseen pohjaavan liiketoiminnan valmisteluun ja perustamiseen sekä tätä kautta itsensä työllistämiseen ja yrittäjyyteen. Tarjotulla koulutuksella on mahdollista kehittää myös tohtoriopiskelijoiden ja väitelleiden yleistä liiketoimintaosaamista, jota voidaan hyödyntää jo olemassa olevissa organisaatioissa eli ohjelma-alueen yrityksissä. Yhteys maakuntaohjelmaan: Yritystoiminnan ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen 29/2013, Älyteknologia ikääntyneiden kotikuntoutuksessa (hakija: Turun ammattikorkeakoulu ) Hankekuvaus: Asiakaslähtöisiä, ennaltaehkäiseviä ja omaehtoista terveydestä huolehtimiseen suunnattuja palveluita kehitetään korvaamaan korjaavia ja kalliita palveluita. Asiakaslähtöisten kotiin vietävien palveluiden ja ikäihmisen omahoidon tukeminen ovat tämän kehittämistyön keskiössä. ÄLYTEK-hankkeen tavoitteena on kehittää älyteknologiajärjestelmä, jonka avulla seurataan ja motivoidaan ikääntyneen omaehtoista fyysisen toimintakyvyn harjoittelua. Yhteys maakuntaohjelmaan: Turvataan peruspalvelut Hankkeet 26/2013, 27/2013 ja 29/2013 käsitellään Varsinais-Suomen hankeryhmässä Valmistelija Ehdotus TN/VR/CG Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille myönnetä EAKR-rahaa Paraisten kaupunki: 26/2013, ComSoMe - Q - Trips Turun yliopisto: 27/2013, MBA4PhD - Tohtoriopiskelijoiden ja väitelleiden yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen koulutuksen pilotointi Turun ammattikorkeakoulu: 29/2013, Älyteknologia ikääntyneiden kotikuntoutuksessa

26 105, MH :00 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ehdotus Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla Maakuntahallitus päättää, ettei seuraaville hankkeille myönnetä EAKR-rahaa Paraisten kaupunki: 26/2013, ComSoMe - Q - Trips Turun yliopisto: 27/2013, MBA4PhD - Tohtoriopiskelijoiden ja väitelleiden yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen koulutuksen pilotointi Turun ammattikorkeakoulu: 29/2013, Älyteknologia ikääntyneiden kotikuntoutuksessa Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p , Erikoissuunnittelija Carola Gunell p ,

27 106, MH :00 ALUEK: 34/2013 MAAKUNNAN TILA KESÄ KATSAUS Asia Varsinais-Suomen liitto on valmistellut katsauksen maakunnan tilasta. Katsaus sisältää keskeisimmät kehitystrendit työllisyydestä, väestöstä sekä tarkastellaan ikääntymisen vaikutuksia työvoiman määrään ja asuntokuntarakenteeseen Oheismateriaalina on Maakunnan tila kesä katsaus. Valmistelija TN/MKY Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää, että katsaus esitellään maakuntavaltuustolle. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Mervi Kylmälä, p ,

28 106, MH :00 / Pykälän liite: Maakunnan tila kesä 2013 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus MAAKUNNAN TILA -KATSAUS KESÄ 2013

29 106, MH :00 / Pykälän liite: Maakunnan tila kesä 2013 TIIVISTELMÄ TYÖTTÖMYYDEN KASVU KIIHTYY VAKKA SUOMEN JA SALON SEUDUN TYÖTTÖMYYS KASVAA SUOMEN NOPEINTA VAUHTIA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS KASVAA MUUALLA PAITSI TURUSSA TYÖVOIMAPOLIITTISILLA TUKITOIMENPITEILLÄ TYÖTTÖMYYDEN KASVUA HIDASTETTU SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKÖITYMINEN TULEE KÄÄNTÄMÄÄN TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYKSEN PAREMPAAN SUUNTAAN TALOUSKEHITYS NÄKYY EDELLEEN VÄESTÖNKEHITYKSESSÄ SALOSTA MUUTETAAN POIS TURUN, RAASEPORIN JA HELSINGIN SEUDUILLE TURKU KASVAA NOPEAMMIN KUIN KOSKAAN AIEMMIN TÄLLÄ VUOSISTUHANNELLLA MAAKUNTA KASVAA VIERASKIELISIN VOIMIN SUOMENKIELINEN VÄESTÖ VÄHENEE TARVITAAN TYÖPAIKKOJA, MAAHANMUUTTOA, PAREMPAA TYÖSSÄJAKSAMISTA SEKÄ TUOTTAVUUDEN NOUSUA LÄHTÖTILANNE: Jos työpaikkojen määrä säilyisi nykytasolla, työllisyys ja työttömyysaste kehittyisivät silti parempaan suuntaan mutta taloudellinen huoltosuhde kasvaisi. SKENAARIO 1: Työvoima loppuisi kesken jos työpaikkojen määrä nousisi vuoteen 2030 mennessä (voimassaolevan maakuntasuunnitelman tavoite). SKENAARIO 2: Jos työssäjaksaminen saataisiin paremmaksi, työvoima riittäisi juuri ja juuri voimassaolevan maakuntasuunnitelman tavoitteiden mukaiseen työllisyyskehitykseen. SKENAARIO 3: Jos työssäjaksaminen saataisiin paremmaksi ja muuttovoittoa tulisi yli 2000 henkeä vuodessa, työvoima riittäisi hyvin voimassaolevan maakuntasuunnitelman tavoitteiden mukaiseen työpaikkakehitykseen. Taloudellinen huoltosuhde ei kuitenkaan laskisi olennaisesti. SKENAARIO 4: Jos työssäjaksaminen saataisiin paremmaksi ja muuttovoittoa tulisi yli 3000 henkeä vuodessa, työvoimaa riittäisi vielä vuonna 2035 jopa työpaikkaan. Taloudellinen huoltosuhde jäisi silti liian korkeaksi. YHÄ USEAMPI ASUU YKSIN TAI KAKSISTAAN USEAMPI KUIN JOKA KUUDES LAPSI ASUU YHDEN AIKUISEN TALOUDESSA YKSINASUVIEN VANHUSTEN MÄÄRÄ TULEE KOLMINKERTAISTUMAAN 30 VUODESSA 1

30 106, MH :00 / Pykälän liite: Maakunnan tila kesä 2013 TYÖTTÖMYYDEN KASVU KIIHTYY Työttömyyden kasvu on kevään 2013 aikana kiihtynyt. Vielä vuosi sitten maakunnan työttömyystilanne oli samalla tasolla koko maan kanssa, mutta viimeisen vuoden aikana maakunnan työttömyys on kasvanut koko maata nopeammin. Maaliskuun lopussa maakunnassa oli työtöntä työnhakijaa ja heidän lisäkseen yli 9000 henkeä oli erilaisissa työvoimahallinnon toimenpiteissä, joten pysyvämpää työtä vailla olevia oli yhteensä henkeä, 11,9 % vuotiaasta väestöstä. VAKKA-SUOMEN JA SALON SEUDUN TYÖTTÖMYYS KASVAA SUOMEN NOPEINTA VAUHTIA Salon seudun työttömyys on ollut kovassa kasvussa jo melkein vuoden ajan. Työttömyyden oletetaan kasvavan edelleen, sillä kaikki matkapuhelintehtaan irtisanomiset eivät ole realisoituneet ja työntekijöiden tukipaketit jatkuvat vielä. Vakka-Suomen työttömyyden kasvu on kiihtynyt erityisesti vuoden 2013 puolella. Kasvusta huolimatta Vakka-Suomen työttömyysaste on silti koko maan alimmasta päästä ja tulevaisuuden näkymät ovat paremmat kuin Salossa, sillä alueelle on tulossa uusia tuotantolaitoksia. PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS KASVAA MUUALLA PAITSI TURUSSA Turun kaupunki erottuu sekä maakunnan sisällä että maan suurimpien kaupunkien vertailussa siinä, että pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt, kun muualla se on kasvanut voimakkaasti. Turun samoin kuin muiden kasvukeskusten ongelmana on nuorisotyöttömyyden kasvu. Myös Lieto ja Kaarina, joiden väkiluku on vuosien varrella kasvanut voimakkaasti, painivat nyt kasvavan nuorisotyöttömyyden parissa. TYÖVOIMAPOLIITTISILLA TUKITOIMENPITEILLÄ TYÖTTÖMYYDEN KASVUA HIDASTETTU Vuoden 2010 kesän jälkeen maakunnan työttömyys laski lähes kaksi vuotta ennen kuin työttömyys kääntyi uudelleen kasvuun. Työttömyys saatiin laskusuunnalle erityisesti työvoimahallinnon tukitoimenpiteiden/palvelujen avulla kuten esimerkiksi työllistämällä ja työvoimapoliittisilla koulutuksilla. Ilman näitä työttömyys ei olisi laskenut tuona aikana. Näissä työvoimahallinnon palveluissa olevien henkilöiden määrä on vuoden 2010 jälkeen pysynyt likimain samalla tasolla, joten työttömyyden kasvu on aitoa eikä johdu työllistämispalveluissa olevien henkilöiden mahdollisesta vähenemisestä. SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKÖITYMINEN TULEE KÄÄNTÄMÄÄN TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYKSEN PAREMPAAN SUUNTAAN Työttömien määrä tulee vähenemään lähes automaattisesti parin vuoden sisällä, sillä työllisistä joka viides ja työttömistä joka neljäs on yli 55-vuotias, ts. suurten ikäluokkien eläköityminen lisää avoimien työpaikkojen määrää ja vähentää työttömien määrää. 90-luvun laman aikaan työvoima oli huomattavasti nuorempaa. Tuolloin työvoimasta vain joka kymmenes oli täyttänyt 55 vuotta. 2

Maakuntahallitus 27.5.2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 Maakuntahallitus 27.5.2013 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä ja Pohjois Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2013. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2013 Hankerahoitusjaosto 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016

Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 14 Kokouksen avaus 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Pöytäkirjantarkastus 18 Saaristoliikenneseminaari

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 13.10.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015

Saaristotoimikunta 13.10.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Saaristotoimikunta 13.10.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Kokouksen avaus 38 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 39 Pöytäkirjantarkastus 40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 41 Naantalin kaupungin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Saaristotoimikunta, 27.11.2015 13:00, Esityslista

SISÄLLYSLUETTELO Saaristotoimikunta, 27.11.2015 13:00, Esityslista i SISÄLLYSLUETTELO Saaristotoimikunta, 27.11.2015 13:00, Esityslista -2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 3 1 Kokouksen avaus... 4 2 Laillisuuden

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 27.08.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015

Saaristotoimikunta 27.08.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Saaristotoimikunta 27.08.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 25 Kokouksen avaus 26 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 27 28 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 29 Ajankohtaista saariston matkailusesongista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja 1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2016

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2016 Saaristotoimikunta 11.01.2016 PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjantarkastus 5 Saaristoseminaarin valmistelutilanne

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 23.2.2015

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 23.2.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Hankerahoitusjaosto 23.2.2015 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014. sivut 51-56 KOKOUSAIKA. 26.8.2014 klo 18.00 20.15

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014. sivut 51-56 KOKOUSAIKA. 26.8.2014 klo 18.00 20.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014 sivut 51-56 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.15 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE Joensuu Harri

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 21.3.2016

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 21.3.2016 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Hankerahoitusjaosto 21.3.2016 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 29. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala

Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala 23.3.2015 1 23.3.2015 2 SLNK:n toiminta Merenkulkulaitokseen perustettiin 1993 Saaristoliikenteen neuvottelukunta,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 15.11.2016, klo 09:30-11:05 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 Vanhusneuvosto 10.09.2014 AIKA 14:00-15:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös.

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös. 1/5 Hakuehto Käyttäjä pvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös Järjestys luettelo Arvo Mirja Hiltula Viranhaltija/päätöstyyppi, pykälänumero Viranhaltijan päätöstyypit

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

Kulttuuritoimikunta 07.05.2012 PÖYTÄKIRJA 2/2012

Kulttuuritoimikunta 07.05.2012 PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kulttuuritoimikunta 07.05.2012 PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Työjärjestyksen hyväksyminen 14 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 15 Varsinais-Suomen taidetoimikunnan

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kokousaika 04.01.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Aika Torstai 27.10.2016 klo 18.00-19.38 Paikka Jäsenet x = läsnä Muut läsnäolijat Kokouksen avaus 23 Toivakan seurakuntakoti x Ahopelto, Hannu x Heiska, Tuomo x Karanta, Janne x Kauppinen, Markku x Korhonen,

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Mäntyharju Kari sihteeri

Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 22.01.2015 AIKA 22.01.2015 klo 12:55-17:02 PAIKKA Riihi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Sorvari Vuokko jäsen Jaskari Minna jäsen Mäntyharju

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015 AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Mattila Kalle Haikka

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 84 liite 1 Torstai 3.12.2015 klo 09.00 11.00 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä)

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä) Maakunnan tila 1 Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 27 213 (heinä) 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, Luku alueen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/2013. Hankerahoitusjaosto 11.11.2013

PÖYTÄKIRJA 5/2013. Hankerahoitusjaosto 11.11.2013 PÖYTÄKIRJA 5/2013 Hankerahoitusjaosto 11.11.2013 45 Kokouksen avaus 46 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Työjärjestyksen hyväksyminen 48 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

EU:N TULEVAN RR- OHJELMAKAUDEN VALMISTELU

EU:N TULEVAN RR- OHJELMAKAUDEN VALMISTELU EU:N TULEVAN RR- OHJELMAKAUDEN 2014-2020 VALMISTELU Mervi Nikander/ohjelmapäällikkö Lapin liitto Rahoituksesta Euroopan komission rahoituskehysehdotus pienentää saatavaa rahoitusta Taisto Saari / Stora

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot