Otsikko Sivu 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 196 107 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus AIKA klo 09:00-11:05 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä 197 pitäminen 108 Kokouksen työjärjestys Pesulapalvelujen hankinta Ylilääkärin viran täyttäminen Terapiapalveluiden johtajan irtisanoutuminen Sairaanhoitajan toimen muuttaminen vastaavan sairaanhoitajan 203 viraksi 113 Lähihoitajan tehtävän muuttaminen sairaanhoitajan tehtäväksi 204 Haapajärven terveyskeskuksen poliklinikalla 114 Rekrytointityöryhmän perustaminen Lääkärisopimuksen TVA-palkkojen tarkistaminen Vanhushuollon palvelujen kriteerit lukien Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sitoutuminen 209 Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hankkeeseen ja alueelliseen osahankkeeseen 118 Oikaisuvaatimus/ Pyhäjärven lääkäripäivystys ja 212 ajanvarausvastaanotto/ Raimo Parkkinen 119 Vs. kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan ja 214 palvelujohtajien päätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 217

2 PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Leskinen Paavo, Pyhäjärvi puheenjohtaja Ekman Veikko, Haapajärvi jäsen Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen Aulis Raija, Kärsämäki jäsen Nevasaari Anne, Haapajärvi jäsen Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen Muhonen Kirsi, Reisjärvi jäsen Ruha Anne, Kärsämäki jäsen Ranua Paavo, Haapajärvi jäsen Tuikka Tyyne, Pyhäjärvi jäsen Ahola Samuli, Haapajärvi jäsen Leppänen Pekka Reisjärven kj. Ranto Mauno esittelijä Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä POISSA Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht. Hokkanen Riitta Kärsämäen kj. Tikkanen Veikko Pyhäjärven vt. kaup.joht. ALLEKIRJOITUKSET Paavo Leskinen Puheenjohtaja Seija Koirikivi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tyyne Tuikka Samuli Ahola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Selänteen toimistossa

3 PÖYTÄKIRJA 8/ Seija Koirikivi

4 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KYHALL 106 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaisesti kuntayhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kuntayh tymähallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 6 jäsenen saa puvilla oloa. Kokouskutsu lähetään ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen KYHALL 107 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjasta mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymähallituksen päätöksen (kyhallitus 2/ ) mukaan pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella. Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tyyne Tuikka Pyhäjärveltä ja Samuli Ahola Haapajärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen työjärjestys KYHALL 108 Kokouksen asialista on kokouksen työjärjestys. Muissa asioissa puheenvuoron pyysivät vs. kuntayhtymän johtaja Mauno Ranto, puheenjohtaja Paavo Leskinen ja jäsen Jukka Tikanmäki. Muuten kokouksen asialista on kokouksen työjärjestys.

7 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Pesulapalvelujen hankinta 102/ /2013 KYHALL 109 Yhtymähallitus on päättänyt ( 84) uuden tarjouskilpailun järjestämisestä pesulapalvelujen hankinnaksi markkinaoikeuden antaman päätöksen (nro 210/2013) mukaisesti. Markkinaoikeuden päätöksestä ei ole korkeimmasta hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan tehty valitusta, joten markkinaoikeuden päätös on lainvoimainen. Pesulapalvelujen hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö HILMA-ilmoituspalvelussa Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä, ja tarjouksen valintapeusteena on halvin hinta (tarjouspyyntö liitteenä). Määräaikaan klo mennessä saapui neljä tarjousta. Tarjousten avaus on suoritettu klo (avauspöytäkirja liitteenä). Tarjouksen jättivät: Kannuksen keskuspesula Oy SEB Partners Ab Oy, Pietarsaaren pesula Perhonjokilaakson Keskuspesula Ky, Kaustinen Pattijoen Pesula Oy, Raahe Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoajaa koskevia ehdottomia vaatimuksia, ja tarjoajan kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajalta on edellytetty tarjouspyynnön mukaisia asiakirjoja ja selvityksiä. Perhonjokilaakson Keskuspesula ky:n tarjous ei sisällä kaikkia selvityksiä. Tarjoaja ei ole kuvannut toimintaresurssejaan vaaditulla tavalla. Tarjoaja ei ole toimintaresurssiselvityksessä kuvannut laitteistoaan. Myös selvitys vaadituista referensseistä on puutteellinen. Tarjoaja ei ole esittänyt referenssiselvityksessä riittävän yksilöityjä tietoja referensseistä. Tarjouspyynnössä tarjoajalta edellytetään referenssien osalta kuvausta toimituksista ja toimitusajankohdasta sekä asiakkaiden yhteystietoja tilaajan mahdollista referenssien tarkistamista varten. Nämä selvitykset puuttuvat Perhonjokilaakson Keskuspesula ky:ltä. Lisäksi tarjoaja ei ole selvittänyt laadunvarmistusjärjestelmänsä sertifiointia vaaditulla tavalla. Tarjouspyynnön vaatimuksessa edellytetään, että tarjoaja esittää selvityksen laadunvarmistusjärjestelmänsä vastaavuudesta vaadittuun hygieniastandardiin SFS-EN Julkisista hankinnoista annetun lain 56 :n 1 momentissa säädetään, että hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden ja tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin littyviä selvityksiä. 56 :n 2 momentin mukaan vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Saman

8 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus lainkohdan mukaan ehdokkaat ja tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Perhonjokilaakson Keskuspesula ky on suljettava tarjouskilpailusta, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja, tarjoajaa koskevia ehdottomia vaatimuksia tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla. Tarjouksen valintaperusteena käytetään halvinta hintaa. Hinta tuli tarjouksessa ilmoittaa /kg ilman arvonlisäveroa, ja hinnan oli sisällettävä kaikki tarjouspyynnössä vaadittu palvelu, myös kuljetus. Tarjousten hinnat ovat: Kannuksen keskuspesula Oy 1,48 /kg SEB Partners Ab Oy 1,63 /kg Pattijoen Pesula Oy 1,309 /kg Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja. Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) Sulkea Perhonjokilaakson Keskuspesula ky:n tarjouskilpailusta, koska Perhonjokilaakson Keskuspesula ky ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja, tarjoajaa koskevia ehdottomia vaatimuksia. 2) Hankkia pesulapalvelut ajalle hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneeltä Pattijoen Pesula Oy:ltä. Palveluntuottajan kanssa tehdään erillinen hankinta- ja palvelusopimus päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Hyväksyttiin. Liitteet 1 Tarjouspyyntö, pesulapalvelut 2 Tarjousten avauspöytäkirja

9 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Ylilääkärin viran täyttäminen 110/ /2013 KYHALL 110 Ylilääkärin virka on tullut avoimeksi Virkaa ei ole saatu täytettyä. Avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä hoitamaan voidaan ottaa viranhaltija määräajaksi siihen asti, kunnes virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä. Viranhaltija voidaan määrätä hoitamaan avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä määräajaksi myös silloin, kun virkaan ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Kunnan on kuitenkin riittävästi ja kohtuullisin väliajoin selvitettävä mahdollisuudet kelpoisuusehdot täyttävän hakijan valitsemiseksi virkaan (esim. 1-2 kertaa vuodessa, jollei paikallisista olosuhteista muuta aiheudu). Virkaa hoitaa ajalla vt. ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi. Ppky Selänteen hallintosäännön 13 :n mukaan yhtymähallitus valitsee kuntayhtymän johtajan, palvelujohtajat ja palvelupäälliköt. Työpaikan julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :ssä määrätään, että virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, ja hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslain 125 :ssä. Lisäksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n mukaan virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimuksena ylilääkärin virkaan on erikoislääkärin tutkinto. Oheismateriaalina luonnos virkailmoitukseksi. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1. julistaa haettavaksi ylilääkärin viran ja 2. hyväksyy oheismateriaalina olevan hakuilmoituksen julkaistavaksi kuntayhtymän ilmoitustauluilla, internetsivulla, sekä sivuilla ja Hyväksyttiin.

10 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Terapiapalveluiden johtajan irtisanoutuminen 111/ /2013 KYHALL 111 Terapiapalveluiden johtaja Pirjo Erkinantti-Toivo on irtisanoutunut virastaan Ppky Selänteen hallintosäännön 13 :n mukaan yhtymähallitus valitsee kuntayhtymän johtajan, palvelujohtajat ja palvelupäälliköt. Työpaikan julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä. Eron myöntää sama viranomainen, joka on valinnut viranhaltijan tai työntekijän. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :ssä määrätään, että virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä ja hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslain 125 :ssä. Lisäksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n mukaan virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimuksena terapiapalvelujen johtajan virkaan on laillistetun psykologin pätevyys. Liitteenä luonnos virkailmoitukseksi. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1. myöntää eron terapiapalveluiden johtaja Pirjo Erkinantti-Toivolle alkaen 2. julistaa haettavaksi terapiapalveluiden johtajan viran ja 3. hyväksyy oheismateriaalina olevan hakuilmoituksen julkaistavaksi kuntayhtymän ilmoitustauluilla, internetsivulla sekä sivuilla ja Hakuilmoitukseen lisätään, että hakija voi esittää palkkatoivomuksensa. Hyväksyttiin.

11 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Sairaanhoitajan toimen muuttaminen vastaavan sairaanhoitajan viraksi 107/ /2013 KYHALL 112 Selänteen peruspalvelukuntayhtymän hoito-ja vanhustyön palvelulinjan vuosisuunnitelmassa Pyhäjärven osalta yhtenä painopisteenä on vuorohoidon ja päivätoiminnan kehittäminen. Pyhäjärvellä vuorohoito on laajenemassa 14 paikkaiseksi ja päivätoimintaa tehostetaan edelleen, jotta kasvava vanhusmäärä pystyttäisiin hoitamaan kotonaan niin pitkään kuin mahdollista. Jo useamman vuoden ajan tavoitteenamme on ollut saada vuorohoidolle ja päivätoiminnalle oma vastaava sairaanhoitaja ja nyt Pyhäjärven vuorohoidossa työskentelee sairaanhoitaja, joka on valmis ja halukas ottamaan kehittämis- ja johtamishankkeen vastaan. Toimenkuvaan kuuluisi mm. Pyhäjärven palvelujärjestelmässä päivätoiminnan ja vuorohoidon avulla vaikuttaa osaltaan vanhusten kotona asumisen tukemiseen ja vanhusten toimintakyvyn edistämiseen, vuorohoidon ja päivätoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja henkilöstön johtaminen (huom! asiakasmäärät), talouden johtaminen, SAS-palaveriin osallistuminen, vanhuslähtöisen tavoitteellisen hoidon suunnittelu ja toteutus yhteistyössä henkilöstön kanssa, kotisairaalahoidon kehittäminen/vastaaminen Köpsillä, siitä vastaaminen, Sonectus -hanke jne. Vastaavien sairaanhoitajien toimenkuvaan Ppky Selänteessä kuuluu viranomaistehtäviä, joten on kuntayhtymää perustettaessa päätetty, että vastaavan sairaanhoitajan tehtävää varten perustetaan virkapohja ja ehdotan, että sairaanhoitajan (SH803) toimi muutetaan vastaavan sairaanhoitajan viraksi lukien. Sairaanhoitajan (SH803) tehtäväkohtainen palkka on 2.335,75 /kk ja vastaavan sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka puolestaan on 2.581,78 /kk. (Valmistelija palvelujohtaja Salli Kumpulainen) Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää muuttaa sairaanhoitajan (SH803) toimen vastaavan sairaanhoitajan viraksi alkaen valmistelijan esittämin perustein. Käydyn keskustelun perusteella asia palautetaan lisävalmisteluun. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymähallitus Lähihoitajan tehtävän muuttaminen sairaanhoitajan tehtäväksi Haapajärven terveyskeskuksen poliklinikalla 92/ /2013 KYHALL Haapajärven terveyskeskuksen poliklinikan lähihoitajan tehtävässä (PH214) työskennellyt perushoitaja Eeva Kalajanniska on irtisanoutunut omalla ilmoituksellaan lähihoitajan tehtävästä alkaen vanhuuseläkkeelle jäännin vuoksi. Vt. ylilääkäri on viranhaltijapäätöksellä ( 14 ) myöntänyt eron alkaen. Vt. ylilääkäri ja hoitotyönjohtaja esittävät, että vapautuva lähihoitajan tehtävä (PH214) muutetaan sairaanhoitajan tehtäväksi alkaen. Perustelut: Työ terveyskeskusten poliklinikoilla on muuttunut ja muuttuu aina vaan vaativammaksi. Selänteen alueella väestön ikääntyminen ja kansansairauksien sekä monisairaiden potilaiden lisääntyminen vaativat hoitajilta syvempää ammattitaitoa ja osaamista perusterveydenhuollossa. Selänteessä ollaan kehittämässä terveyshyötymallia pitkäaikaissairaiden hoitoon. Haapajärven terveyskeskus on Selänteen toinen päivystävä tk ja työ päivystyksessä on vaativaa hoidontarpeen arviointia puhelimessa ja paikan päällä. Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotot ovat tärkeä osa palvelurakennetta, joissa lääkäreille kuuluvia tehtäviä on siirretty hoitajille. Iltaisin ja viikonloppuisin päivystyksessä työskentelee vain yksi hoitaja lääkärin työparina. Poliklinikan hoitajan on kyettävä itsenäisesti antamaan mm. erilaisia lääkehoitoja lääkärin ohjeen mukaan, näiden hoitojen antamiseen ei lähihoitajan koulutus anna valmiuksia. Erilaiset erikoishoidot (mm. sytostaatit) siirtyvät yhä enenevässä määrin perusterveydenhuoltoon. Turvataksemme perusterveydenhuollon toimivuuden meidän on satsattava ammattitaitoiseen ja osaavaan henkilökuntaan. Tämän vuoksi tulemme myös jatkossa esittämään Selänteen poliklinikoilla vapautuvien lähi/perushoitajan tehtävien muuttamista sairaanhoitajien tehtäviksi. (Valmistelija Tarja Vaitiniemi, puh ) Ppky Selänteen TVA:n mukaan poliklinikan lähihoitajan tehtäväkohtainen palkka määräytyy hinnoittelukohdan 03HOI040/3 (2.045,41 /kk) mukaisesti. Vastaavasti sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on hinnoittelukohdan 03HOI030/2 (2.306,38 /kk) mukainen.

13 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymähallitus Oheismateriaalina SuPer Maaselän ao. 205:n puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittama kannanotto, jonka mukaisesti nykyiset lähi- ja perushoitajan toimet Haapajärven terveyskeskuksen poliklinikalla tulisi säilyttää. Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää muuttaa Haapajärven terveyskeskuksen poliklinikan lähihoitajan (PH214) tehtävän alkaen sairaanhoitajan tehtäväksi valmistelijan esittämin perustein. Keskustelun kuluessa jäsen Paavo Ranua esitti asian jättämistä pöydälle ja siirtämistä uuteen käsittelyyn. Esitystä kannattivat jäsenet Veikko Ekman ja Jukka Tikanmäki. KYHALL 113 Ehdotus: Hyväksyttiin asian jättäminen pöydälle. Yhtymähallituksessa käydyn keskustelun pohjalta asiassa on tehty lisäselvityksiä. Keskustelua on käyty mahdollisuudesta vaihtaa tehtävänimikkeitä hoito- ja vanhustyön palvelulinjan ja terveyden ja sairaanhoidon avopalvelujen palvelulinjan välillä. Hoito- ja vanhustyön palvelulinjalla ei kuitenkaan ole ylimääräisiä sairaanhoitajan toimia. Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää muuttaa Haapajärven terveyskeskuksen poliklinikan lähihoitajan (PH214) tehtävän alkaen sairaanhoitajan tehtäväksi valmistelijan esittämin perustein. Hyväksyttiin.

14 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Rekrytointityöryhmän perustaminen 109/ /2013 KYHALL 114 Talousarvioseminaarissa kuntapäättäjille esitettiin rekrytointiryhmän perustamista vaikeisiin rekrytointitilanteisiin. Asia jäi keskeneräiseksi. Henkilöstön saatavuus eri virkoihin on yhä vaikeutumassa. Henkilökuntaa myös poistuu jonkin verran muiden työntantajien palvelukseen. Vaikeasti rekrytoitavia työntekijöitä ovat mm. lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, ympäristötarkastajat ja puheterapeutit. On perustelua perustaa vaikeisiin rekrytointitilanteisiin rekrytointityöryhmä. Työryhmän tehtävänä on vaikeissa rekrytointitilanteissa neuvotella mm. työntekijän palkkaeduista ottaen huomioon kuntayhtymässä hyväksytyt TVA-järjestelmät ja henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmät. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) perustaa työryhmän vaikeisiin rekrytointitilanteisiin ja 2) valitsee työryhmän jäseniksi yhtymähallituksen puheenjohtajan, kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan ja aina kyseisen palvelulinjan palvelujohtajan, jonka palvelulinjalle rekrytointia tehdään. Työryhmällä on oikeus kutsua asiantuntijoita työryhmään tarvittaessa. Hyväksyttiin.

15 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Lääkärisopimuksen TVA-palkkojen tarkistaminen / /2013 KYHALL 115 Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen yleinen osa palkkaus II 5:n mukaan tehtäväkohtaisen palkan määräytymisen perusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus. Yleiset vaativuustekijät ilmenevät KVTES:n palkkausluvun 9 :n 1 momentin soveltamisohjeesta. Lääkärien palkat on kuntayhtymän aloittaessa määritelty tehtäväkohtaisiin palkkoihin kokonaisarvioinnilla. Määrittelemättä on jäänyt L1TK6200 lääketieteen opiskelijoiden palkat ja L2TH6100 osalaillistetun hammaslääkärin, L2TH6200 hammaslääketieteen opiskelijan ja eläinlääketieteen kandidaatin palkat. Hammaslääkärien palkkauksesta on neuvoteltu ja Palavereissa on käyty läpi LS:n tehtäväkohtaisten palkkojen määräytymistä terveyskeskuslääkäreiden ja hammaslääkäreiden osalta. Palaverissa on määritelty lääketieteen opiskelijoiden, osalaillistetun hammaslääkärin ja hammaslääketieteen opiskelijan ja eläinlääketieteen kandidaatin palkat kuntayhtymähallituksen päätettäväksi. Oheismateriaalina Lääkärisopimuksen mukaiset tehtäväkohtaiset palkat alkaen. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy oheismateriaalin mukaisesti Lääkärisopimuksen tehtäväkohtaiset palkat alkaen. Hyväksyttiin.

16 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Vanhushuollon palvelujen kriteerit lukien 113/ /2013 KYHALL on tullut voimaan laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hoito- ja vanhustyön palvelujen myöntämisen kriteerit saatetaan vastaamaan tätä uutta lakia, jonka palvelujen keskiössä ovat kotiin annettavat palvelut. Hoito- ja vanhustyönpalvelut (kotihoito-, vuorohoito ja päivätoiminta tukipalveluineen sekä asumispalvelut) järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja niistä sovitaan kirjallisesti laadittavassa hoito- ja palvelusuunitelmassa. Suunnitelma perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden asiakkaan kanssa tekemään kokonaisvaltaiseen ja laaja-alaiseen selvitykseen ja arviointiin. Selvittämisen yhteydessä arvioidaan iäkkään henkilön toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Palvelutarpeen selvittämisestä vastaa lain 15 :n mukaisesti työntekijä, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain tai terveydenhuollon ammatillisen lain 2 :n mukainen kelpoisuus. Palvelujen antamisesta on tehtävä kirjallinen päätös. Päätökset perustuvat edellä mainittuihin selvityksiin, jotka käsitellään moniammatillisessa SAS ryhmässä. Lopullinen päätös perustuu SAS-ryhmässä selvitysten perusteella tehtävään yksilölliseen harkintaan. SAS-ryhmät toimivat hoito- ja vanhustyönjohtajien johdolla ja vastuulla ja ko. viranhaltijat tekevät tarvittavat kirjalliset päätökset palvelujen myöntämisestä ja asiakasmaksuista. Palvelujen kriteerit esitellään liitteellä. Palvelujen hinnat esitetään vahvistettavaksi erillisellä päätöksellä sitten kun saadaan tietoa valtiovallan suunnitelmista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista vuodelle (Valmistelija palvelujohtaja Salli Kumpulainen) Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vahvistaa kuntayhtymän vanhushuollon palvelukriteerit alkaen liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin. Liitteet 3 Vanhushuollon kriteerit lukien

17 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sitoutuminen Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hankkeeseen ja alueelliseen osahankkeeseen 114/ /2013 KYHALL 117 Kaste II -ohjelmakaudella kevään ja kesän 2013 aikana on valmisteltu uusi pohjoissuomalainen hankekokonaisuus. Pohjois-Suomessa on tehty lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämistyötä useassa eri hankkeessa vuodesta 2008 alkaen STM:n Kaste ohjelman rahoituksella. Selänteen kuntayhtymä on ollut mukana Lapsen hyvä arki -hanke I ja II:ssa ja josta on saatu hyviä tuloksia. Kehittäminen on saatu juurrutettua peruspalveluihin. Hanke on edesauttanut lasten ja perheiden palvelurakenteen uudistamisessa ja lisännyt henkilöstön osaamista sekä uusien työvälineiden tai -menetelmien käyttöä. Lisäksi toimintaan on saatu mukaan kolmannen sektorin toimijoita yhteistyöhön. Tulokset ovat näkyvissä hankkeen varhaisen ja ennakoivan työn kautta lasten ja perheiden hyvinvoinnissa. Toiminnan arvioinnin tuloksista on myös nostettu esille kehittämiskohteet eli haasteet tästä eteenpäin. Näitä kehittämishaasteita on voitu käyttää tämän hankkeen sisältöä valmisteltaessa. Lasten Kaste -ohjelman kehittämisteemoina ovat perhekeskustoiminta, oppilas- ja opiskeluhuolto ja lastensuojelu. Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hankesuunnitelma kattaa kaikki kolme teemaa. Hankealue käsittää 52 kuntaa kolmessa maakunnassa ja hanke koostuu neljästä alueellisesta osahankkeesta. Osahankkeiden vastuutahoiksi ovat lupautuneet 1. Lapin osahanke: Kolpeneen palvelukeskus ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske Lappi), 2. Oulun seutukaaren osahanke: Oulun kaupunki, 3. Eteläinen osahanke: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, 4. Kainuun osahanke: Kainuun sote kuntayhtymä. Hankkeen koordinaatiosta vastaa Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on alustavasti ilmoittanut osallistuvansa Eteläisen osahankkeen lastensuojelu- ja perhekeskusosioon, joissa on oltu mukana hankevalmistelussa. Oppilas- ja opiskelijahuollon osioon kuntien tulee ottaa kantaa sitoutuvatko kuntien sivistystoimet siihen. Eteläisen osahankkeeseen ovat lähdössä mukaan Selänteen lisäksi mm. Raahen seudun hyvinvointiky., Kallion ky. (vain lastensuojelu) ja Helmen terveyspiiri. Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hankkeen lastensuojeluosion tavoitteena on lastensuojelun kehittäminen, lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen vahvistamalla lasta suojaavia tekijöitä kaikissa lapsen kehitysympäristöissä sekä järjestämällä riittävää tukea lapselle ja hänen perheelleen silloin kun kehitys uhkaa vaarantua. Tavoitteena ja painopisteenä sekä lastensuojelun että perhekeskuksen kehittämisessä ovat: * varmistamalla monialaisen yhteistyön sujuminen monitoimijaisessa verkostossa ja lapselle oikea-aikainen apu * perhehoidon (lastensuojelussa) ja sen tarvitseman tuen vahvistaminen ja

18 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus yhtenäistäminen alueellisesti ja valtakunnallisesti * vahvistetaan työntekijöiden osaamista lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä sekä tuetaan kolmannen sektorin osallistujien osaamista * perhekeskuksesta luodaan monialainen palvelukokonaisuus, jossa mukana neuvola, varhaiskasvatus, perhetyö, järjestöt, seurakunnat ja tarvittaessa eri erityistyöntekijät (konsultaatiotarve). Peruspalvelukuntayhtymä on mukana Eteläisen osahankkeen lastensuojeluja perhekeskusosiossa ( ), joka liittyy Lasten Kaste II Pohjois-Suomen hankekokonaisuuden osahankkeena. Kaste 2-ohjelman rahoitusta on haettava sosiaali- ja terveysministeriöstä mennessä. Valtionosuus on 75 % ja kuntien omarahoitusosuus 25 %. Kuntarahoituksen laskentaperusteena käytetään kunnan asukaslukumäärää. Koko Pohjois-Suomen Lasten Kaste II-hankkeen kustannusarvio on 2 milj. euroa. Eteläisen osahankkeen kuntarahoitusosuus on euroa, josta Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen (kuntien) osuus ( ) on euroa. Tämä summa sisältää myös oppilashuollon osion. Vuosittainen omarahoitusosuus selviää rahoituspäätöksestä. Selänteen kuntien osuus edellä todetusta kuntarahoituksesta on (jaettu asukasmäärän suhteessa): Haapajärvi euroa; Kärsämäki euroa; Pyhäjärvi euroa ja Reisjärvi euroa. Sitoumus osallistumisesta tähän hankkeeseen on toimitettava Oulun kaupungille mennessä. Oheismateriaalina on hankesuunnitelma ja Oulun kaupungin kirje kunnille ja kuntayhtymille. (Valmistelija Heleena Talala, palvelujohtaja) Palvelujohtaja Heleena Talala esittää: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne sitoutuu Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hankkeeseen ja osallistuu Eteläisen osahankkeen perhekeskus- ja lastensuojeluosioon. Perhekeskustoimintaa kehitetään edelleen nykyisestä toiminnasta monitoimijaiseksi matalan kynnyksen kohtaamispaikaksi sekä vertaistuen mahdollistajaksi. Hankkeen avulla lastensuojeluun ja sijaishuoltoon kehitetään alueellisesti uusia työmenetelmiä ja toimintatapoja. Tavoitteena näissä molemmissa ovat vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Kuntarahoitusosuudet näkyvät esittelyssä ja jatkossa tarkentuvat hankkeen rahoituspäätöksen jälkeen. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi hankesuunnitelman. Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy palvelujohtajan esityksen kuntayhtymän sitoutumisesta Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hankkeeseen ja osallistumisesta Eteläisen osahankkeen perhekeskus- ja lastensuojeluosioon valmistelijan esittämin perustein sekä merkitsee tiedoksi hankesuunnitelman.

19 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Hyväksyttiin.

20 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Oikaisuvaatimus/ Pyhäjärven lääkäripäivystys ja ajanvarausvastaanotto/ Raimo Parkkinen 106/ /2013 KYHALL 118 Raimo Parkkinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen vs. johtavan lääkärin Olli Kiiskilän tekemään viranhaltijapäätökseen ( 4 ), joka koskee Pyhäjärven terveyskeskuksen lääkäripäivystyksen ja kiireettömän ajanvarausvastaanoton siirtämistä Haapajärven ja Kärsämäen terveyskeskuksiin Pyhäjärven terveyskeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Parkkinen vaatii oikaisuvaatimuksessaan viranhaltijapäätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä ja päivystyksen sekä kiireettömän ajanvarauksen palauttamista omaan terveyskeskukseen Pyhäjärvelle. Lisäksi Parkkinen vaatii uuden mittauksen suorittamista sisäilman osalta tiloista, joissa toiminta Pyhäjärvellä piti toteuttaa vastaaanoton osalta omassa terveyskeskuksessa. Oikaisuvaatimus ja viranhaltijapäätös liitteenä. Työterveyshuolto on jo suositellut, että Pyhäjärven terveyskeskuksen poliklinikan henkilökunta siirtyy sisäilmaongelmien vuoksi työskentelemään korvaaviin tiloihin mahdollisimman pian. Terveyskeskusrakennuksen materiaalinäytetutkimuksista ja sisäilmatutkimuksista on vastannut kiinteistön omistajana Pyhäjärven kaupunki. Kaupunki on myös yhteistyössä Selänteen henkilöstön kanssa valmistellut korvaavien, ns. väistötilojen hankkimista. Pyhäjärven kaupunginhallitus on kokouksessaan tehnyt linjauksen näistä väliaikaistiloista, jotka saataneen käyttöön Poliklinikan tiloissa ei kuitenkaan olisi voitu työskennellä lokakuuhun saakka, joten poliklinikan toiminnat päätettiin siirtää osasto 2:n tiloihin mennessä. Kuitenkin poliklinikan työntekijöiden oireet jatkuivat osasto 2:n tiloissakin, mistä syystä työsuojelupäällikkö kutsui koolle Pyhäjärven terveyskeskuksen sisäilmatyöryhmän Tämän ns. "kriisipalaverin" osallistujien yhteinen näkemys oli, ettei poliklinikan toimintaa voida Pyhäjärven terveyskeskuksen tiloissa jatkaa, vaan toiminta joudutaan väliaikaisesti siirtämään muualle, kunnes varsinaiset väistötilat saadaan käyttöön. Muistio kokouksesta liitteenä. Pyhäjärven kaupungin teknisen toimen edustajien mukaan Pyhäjärven kaupungilla ei ollut tarjota tiloja poliklinikkatoiminnalle, joten vs. johtava lääkäri Olli Kiiskilä siirsi tekemällään viranhaltijapäätöksellä (4 ) Pyhäjärven terveyskeskuksen lääkäripäivystyksen Haapajärven terveyskeskukseen ja ajanvarausvastaanoton Kärsämäen terveyskeskukseen alkaen siihen saakka, kunnes tilapäistilat ovat käytössä. Perusteluina päätökselle oli palvelujen turvaaminen työvoiman saatavuuden puolesta. Lisäksi toiminnan jatkaminen Pyhäjärven terveyskeskuksen tiloissa aiheuttaisi työntekijöiden tarpeetonta altistamista sisäilmaongelmalle.

21 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Työturvallisuuslain 8 :n mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Ppky Selänteen hallintosäännön 11 :n mukaan palvelujohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu toimipisteiden toiminnan keskeyttäminen yllättävissä, ennalta arvaamattomissa tilanteissa. Liitteenä oikaisuvaatimus ja vs. johtavan lääkärin viranhaltijapätös 4 sekä muistio sisäilmatyöryhmän kokouksesta Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) jättää tutkimatta Raimo Parkkisen vaatimuksen uuden mittauksen suorittamisesta sisäilman osalta tiloista, joissa toiminta Pyhäjärvellä piti toteuttaa vastaaanoton osalta omassa terveyskeskuksessa, koska vaatimus kohdistuu kiinteistön omistavaan Pyhäjärven kaupunkiin. 2) hylätä Raimo Parkkisen oikaisuvaatimuksen muilta osin. Vs. johtavan lääkärin viranhaltijapäätös on tehty hallintosäännön ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Hyväksyttiin. Liitteet 4 Oikaisuvaatimus 5 Kriisipalaveri / Sisäilmatyöryhmä

22 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Vs. kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan ja palvelujohtajien päätökset / /2013 KYHALL 119 Saatetaan tiedoksi vs. kuntayhtymän johtajan, vs. talous- ja henkilöstöjohtajan ja palvelujohtajien päätökset ajalta Vs. kuntayhtymän johtaja Mauno Ranto henkilöstöpäätökset (abilita) henkilöstöpäätökset (dynasty) palvelupäätökset ei ole yleinen päätös hankintapäätökset 3-5 Vs. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen henkilöstöpäätökset atk-ohjelmien käyttöoik. ei ole työsopimukset ei ole hankintapäätös 9-11 yleispäätös 4-4 henkilökohtainen lisä 7-7 työkokemuslisät ei ole Palvelujohtaja Heleena Talala lomapäätökset työsopimukset 4-5 henkilöstöpäätökset hankinnat ei ole yleispäätökset ei ole yleinen päätös (S) ei ole Palvelujohtaja Riitta Mikkilä henkilöstöpäätökset henkilöstöpäätökset työsopimukset henkilökohtainen lisä ei ole yleispäätökset ei ole palvelupäätökset (S) asiakasmaksupäätökset vpl:n mukaiset päätökset ei ole erityishuolto-ohjelmien vahv. (S) hankintapäätös 5-6 yleinen päätös (S) ei ole (dynasty) Palvelujohtaja Salli Kumpulainen työkokemuslisät työsopimukset 35-38

23 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus lomapäätökset henkilöstöpäätökset ei ole yleinen päätös (S) hankintapäätökset ei ole Palvelujohtaja Kirsi Kiukaanniemi henkilöstöpäätökset lomapäätökset työsopimukset ei ole kokemuslisät ei ole ostopalvelut ei ole Palvelujohtaja Jorma Turunen viranhoitomääräykset henkilöstöpäätökset lomapäätökset yleinen päätös 5-6 päätös ammattialalisästä ei ole hankintapäätös 1-1 Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

24 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Ilmoitusasiat KYHALL 120 Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat: Sosiaali- ja terveysministeriö, kirje Työttömien terveydenhuollon tarkastaminen. Pyhäjärven kaupunki, kaupunginvaltuusto Ppky Selänteen tilintarkastusyhteisön valinta (-2018) Pyhäjärven kaupunki, kaupunginvaltuusto Ppky Selänteen vuosisuunnitelma ja talousarvio 2013 sekä osavuosikatsaus Kaislarannan palvelukodin johtaja Taimi Piippo ja 4. edunvalvoja, Ylivieskan oikeusaputoimisto Anna-Liisa Malila, kirje , vammaispalvelulain 9 :n mukainen henkilökohtainen avustajatoiminta. Aluehallintovirasto, ilmoitus Yksityisen sosiaalihuollon palvelujen lopettaminen. Ilmoituksen tekijä / palvelujen tuottaja, Sinofera Oy, Kärsämäki. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus Osallistuminen Lasten Kaste -hankkeeseen sekä hallinnointivastuu Oulun eteläisen osahankkeesta. Kuntaliitto, yleiskirje Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa muuttuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ennakkotiedote Toimeentulotuen lakisääteisten käsittelyaikojen seuranta. Kuntatyönantajat, yleiskirje Taloudellinen tuki ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja yhteistoimintasääntelyn uudistamiseen. Ppky Selänteen varhaiskasvatuksen yhteiset periaatteet työvuorojen suunnitteluun ja toteutumiseen. Ehdotus: Vs. kuntayhtymän johtaja: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

25 PÖYTÄKIRJA 8/ Kuntayhtymähallitus Muut asiat KYHALL 121 Kokouksen aluksi tutustuttiin Reisjärven terveyskeskuksen ja Palvelukeskus Honkalinnan tiloihin ja toimintaan, esittelijöinä toimivat hoito- ja vanhustyönjohtaja Leena Kivioja ja vastaava sairaanhoitaja Helena Purola. Vs. kuntayhtymän johtaja kertoi kuntayhtymän maksuvalmiudesta. Jäsenkuntien toivotaan maksavan ennakkomaksuna lokakuun puoliväliin mennessä tämän hetkisen talousarvioylityksen vuoksi 2 milj. euroa. Tämä jakautuu osavuosikatsauksen perusteella kuntakohtaisten ylitysten mukaisesti. Jukka Tikanmäki toi esille Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätöksen , jonka mukaisesti Pyhäjärven kaupunki esittää, että kolme intervallipaikkaa otetaan Karpalokodista käyttöön. Paavo Leskinen esitti, että Selänteen kuntien välisessä laskutuksessa terveyden- ja sairaanhoidon ja vuodeosastojen palveluissa tulisi huomioida kustannusten oikea kirjautuminen ja oikeudenmukaisuus.

26 PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisva litusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,119,120,121 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. HLL 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu tehdään, osoite ja posti osoite Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Yhtymähallitus PL Haapajärvi sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus ja se on tekijän allekirjoitettava.

27 PÖYTÄKIRJA 8/ Liitetään pöytäkirjaan VALITUSOSOITUS Valitusviranomai nen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu vaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaati muksen johdosta muut tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen se kä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, Oulu sähköposti: Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälä Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie Helsinki puhelin: faksi: sähköposti: Va li tus aika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava * valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite * päätös, johon haetaan muutosta * miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi * muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti alle kirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puoles ta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitus aika on luettava. Valitusasiakirjo jen toi mittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähe tin välityk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, et tä ne eh tivät perille en nen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittä vistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kul loinkin voi massa ole va oikeudenkäyntimaksu (vuonna 2010 maksu on 89 euroa).

28 PÖYTÄKIRJA 8/ Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan ot teeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:30-13:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:30-13:30 PÖYTÄKIRJA 2/2017 19 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.02.2017 AIKA 23.02.2017 klo 09:30-13:30 PAIKKA Reisjärven kunnantalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 201 112 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 201 112 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 7/2015 199 Kuntayhtymähallitus 24.06.2015 AIKA 24.06.2015 klo 09:00-09:50 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-13:45

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-13:45 PÖYTÄKIRJA 2/2015 14 Tarkastuslautakunta 2013-2016 16.04.2015 AIKA 16.04.2015 klo 10:00-13:45 PAIKKA Kärsämäen kunnantalo, kokoushuone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 299 157 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 299 157 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 12/2013 296 Kuntayhtymähallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 10:00-11:30 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 8/2012 89 Tarkastuslautakunta 11.10.2012 AIKA 11.10.2012 klo 09:00-14:30 PAIKKA Kärsämäen kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-13:35

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-13:35 PÖYTÄKIRJA 7/2012 76 Tarkastuslautakunta 16.08.2012 AIKA 16.08.2012 klo 09:00-13:35 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot