Otsikko Sivu 258 EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENYY-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 258 EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENYY-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus AIKA klo 9:00-15:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENYY- 508 DESTÄ 259 RINTEELÄ TILAN MYYMINEN VARJENTIININ SALIN KORJAUS LATU-ALUEEN VUOKRAUS PÄÄSKYVUORELLA TIETOLIIKENNEPALVELUIDEN OSTAMINEN VUONNA LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ- 515 KIRJAT 264 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ LISÄMAAN MYYMINEN PETÄJÄJÄRVELTÄ YRJÖ CASTRE- 517 NILLE 266 VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET LAUSUNNON ANTAMINEN SEUTUKUNTAJAOSTA VUONNA LAUSUNTO POHJOIS-SAVON, ETELÄ-SAVON JA POH- 521 JOIS-KARJALAN MAISTRAATTIEN YHDISTÄMISESTÄ 270 TILOJEN VUOKRAAMINEN ERIKOISHAMMASTEKNIKON 523 PALVELUJA VARTEN 271 MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TEHOSTETUN PALVELUASUNTOYKSIKÖN SIJOITTAMI- 526 NEN JA TOTEUTTAMINEN PALVELUKESKUKSEN TONTIL- LE 273 HELMI HELENA KORTELAISEN POIKKEAMISLUPAHAKE- 528 MUS 274 VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / VARKAUDEN OIKEUSAPUTOIMISTON SIVUVASTAANOTTO KESKI-SAVON HAKEMUS SOSIAALI- JA TERVEYDEN- 531 HUOLLON ALUEKOKEILUUN 277 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA 278 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE KUNNAN VUODEN 2011 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN 535 MÄÄRÄÄMINEN 280 ILMOITUSASIAT 537 Pu heenjoh taja AUVO GUSTAFSSON

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ KOKOUSAIKA klo 9:00-15:35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Gustafsson Auvo 9:00-15:35 puheenjohtaja Kukkonen Timo 9:00-15:35 I varapuheenjohtaja Kettunen Armi 9:00-15:35 II varapuheenjohtaja Jaakkila Esko 9:00-15:35 jäsen Mujunen Anna-Liisa 9:00-15:35 jäsen Räsänen Mauno 9:00-15:35 jäsen Suhonen Maija 9:00-15:35 jäsen POISSA Piironen Eeva valtuuston I varapj Tirkkonen Olli valtuuston II varapj MUU Happonen Aarno 9:00-15:35 valtuuston puh.joht. Tilus Riitta A. 9:00-15:35 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 9:00-15:35 kunnansihteeri Malmstedt Anneli 9:10-11:25 perusturvajohtaja 272, 277 Venäläinen Markku 9:10-9:55 rakennusinsinööri 272 Kasonen Maarika 11:25-12:30 sivistysjohtaja 277 Korhonen Jouko 14:00-15:00 tekninen johtaja 277 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Maija Suhonen ja Timo Kukkonen Valittiin Maija Suhonen ja Timo Kukkonen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Auvo Gustafsson Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Maija Suhonen Timo Kukkonen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ 72/ /2010 KHALL 258 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunnanvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan Kai sa Jär ven pääl le eron mm. valtuuston jäsenyydestä. Kaisa Järvenpää on jättä nyt pu he li mit se kunnanjohtajalle eroanomuksen Etelä-Savon maa kun talii ton liit tovaltuuston varajäsenyydestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hän on maa kun ta val tuus tossa Auvo Gus tafs so nin henki lö koh tai nen vara jäsen. Maakuntaliiton perussopimuksen 13 :n mukaan edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä sekä kunnan päätöstä, jolla se valitsee kunnan edustajiaan kuntayhtymän toimielimeen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää Kaisa Järvenpäälle eron Etelä-Savon maakunta val tuuston varajäsenyydestä 2. valitsee varajäsenen Kaisa Järvenpään tilalle Etelä-Savon maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus RINTEELÄ TILAN MYYMINEN 29/ /2010 KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on tarjonnut ostettavaksi tarjousten perusteella kunnan omistamia kiinteistöjä. Kuulutus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla sekä Heinäveden Lehden kesälehti Nokkosessa. Kuulutuksen mukaan kiinteistöt myydään mennessä tehtyjen tarjousten perusteella, mikäli tarjous ylittää kunnanhallituksen arvioiman minimihinnan. Rinteelä tilasta n. 13,9 ha tuli kaksi tarjousta: Kiinteistöyhtymä Nurminen Timo, Salomaa Klaus ja Tomi Torsti Kinnunen Tilan puuston arvo on noin Esityslistan liitteenä nro 1 on kauppakirjaluonnos. Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi kauppakirjan, jolla Heinäveden kunta myy Kiinteistöyhtymä Nurminen Timo, Salomaa Klaus ja Tomille Hei nä ve den kun nan Viitalahden ky läs sä Rinteelä RN:o 5:22 ni mi sen noin 13,9 ha:n suurui sen ti lan puus toi neen euron kauppa hin nalla ja muilla kaup pakir jassa maini tuilla eh doilla VSTO Valtuuston esityslistan liitteenä nro 2 on kauppakirjaluonnos. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on tarjonnut ostettavaksi tarjousten perusteella kunnan omistamia kiinteistöjä. Kuulutus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla sekä Heinäveden Lehden kesälehti Nokkosessa. Kuulutuksen mukaan kiinteistöt myydään mennessä tehtyjen tarjousten perusteella, mikäli tarjous ylittää kunnanhallituksen arvioiman minimihinnan.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Rinteelä tilasta n. 13,9 ha tuli kaksi tarjousta: Kiinteistöyhtymä Nurminen Timo, Salomaa Klaus ja Tomi Torsti Kinnunen Tilan puuston arvo on noin Esityslistan liitteenä nro 1 on kauppakirjaluonnos. Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi kauppakirjan, jolla Heinäveden kunta myy Kiinteistöyhtymä Nurminen Timo, Salomaa Klaus ja Tomille Hei nä ve den kun nan Viitalahden ky läs sä Rinteelä RN:o 5:22 ni mi sen noin 13,9 ha:n suurui sen ti lan puus toi neen euron kauppa hin nalla ja muilla kaup pakir jassa maini tuilla eh doilla VSTO Valtuuston esityslistan liitteenä nro 2 on kauppakirjaluonnos. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys KHALL 259 Timo Nurminen on ilmoittanut sähköpostitse kuntaan, että Rinteelä -tilan ostajaksi tulee uusi metsäyhtymä, jonka osakkaina ovat Klaus Salomaa, Timo Nurminen ja Maarit Nurmi nen. Maa rit Nur mi nen on To mi Salomaan tilalla. Esityslistan liitteenä nro 1 on kauppakirjaluonnos. Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi kauppakirjan, jolla Heinäveden kunta myy perustettavalle metsäyhtymälle Heinäveden kunnan Viitalahden kylässä Rinteelä RN:o 5:22 nimisen noin 13,9 ha:n suuruisen tilan puustoineen euron kauppahinnalla ja muilla kauppakirjassa mainituilla ehdoilla

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VARJENTIININ SALIN KORJAUS TELA Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Varjentiinin salista on sisäilmaohjelmista johtuen jouduttu koululuok ka siirtä mään jou lun alla pois. Tämän johdosta on tehty korjaustöitä, joiden yhteydessä on mm. lattiapäällysteet vaihdettu muovimatosta laattalattiaksi. Yläpuolen alaslaskurakenteet on imuroitu ja salin ilmanvaihtoa oleellisesti parannettu. Lisäksi tässä yhdessä on jouduttu maalaamaan seiniä ja uusimaan sähköasennuksi. Työ valmistui elokuun puolivälissä ja tiloista sisäilmaongelmien vuoksi pois siirretty koululuokka on siirtynyt tiloihin takaisin. Varjentiinin salin korjaustyöt kustantavat yhteensä Investointiosan talousarviossa menokohdalle " Muut rakentamishankkeet / Kunnan eri hallintokuntien rakennukset" on varattu :n määräraha kiinteistöjen korjaukseen ja toteutettavaksi kunnanhallituksen erillisellä päätöksellä. Teknjoht: Lautakunta esittää 1. Varjentiinin salin korjauskustannukset kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 2. kunnanhallitukselle, että määräraha ko. tarkoitukseen katetaan menokohdalta "Muut ra kentamishankeet / Kunnan eri hal lintokuntien ra kennukset" Hyväksyttiin. TELA Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Varjentiinin salista on sisäilmaongelmista johtuen jouduttu koululuok ka siirtä mään jou lun alla pois. Tämän johdosta on tehty korjaustöitä, joiden yhteydessä on mm. lattiapäällysteet vaihdettu muovimatosta laattalattiaksi. Yläpuolen alaslaskurakenteet on imuroitu ja salin ilmanvaihtoa oleellisesti parannettu. Lisäksi tässä yhdessä on jouduttu maalaamaan seiniä ja uusimaan sähköasennuksia. Työ valmistui elokuun puolivälissä ja tiloista sisäilmaongelmien vuoksi pois siirretty koululuokka on siirtynyt tiloihin takaisin. Varjentiinin salin korjaustyöt kustantavat yhteensä Investointiosan talousarviossa menokohdalle " Muut rakentamishankkeet / Kunnan eri hallintokuntien rakennukset" on varattu :n määräraha kiinteistöjen korjaukseen ja toteutettavaksi kunnanhallituksen erillisellä päätöksellä. Teknjoht: Lautakunta esittää

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Varjentiinin salin korjauskustannukset kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 2. kunnanhallitukselle, että määräraha ko. tarkoitukseen katetaan menokohdalta "Muut ra kentamishankeet / Kunnan eri hal lintokuntien ra kennukset" Hyväksyttiin KHALL 260 Kunnanhallitus hyväksyy 1. Varjentiinin salin korjauskustannuk set että määräraha ko. tarkoitukseen katetaan menokohdalta Muut rakentamishankkeet / Kunnan eri hallintokuntien rakennukset. Toimeenpano: Tiedoksi: kpito tekninen toimi

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LATU-ALUEEN VUOKRAUS PÄÄSKYVUORELLA 81/ /2010 KHALL 261 Valmistelija: Kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, Kerman rannantie 7, Heinävesi, gsm , Fax (017) , Heinäveden kunta on tehnyt 10 vuoden vuokra sopimuksen Kyösti Nivalaisen prk:n kanssa koskien 260 metriä pitkää valaistua hiihtolatu-aluetta. Täl löin ko ko vuok rasumma maksettiin heti so pi muk sen sol mi misen jäl keen. Peri kun nan edus ta ja Ar to Ni va lai nen ja met sä ta lous in si nööri Jyr ki Tiip pana ovat neu votel leet vuokra so pi muksen jatka mi sesta. Ku luttaja hinta in deksillä tar kistet tu vuokra on täl lä hetkellä 193,42 euroa vuo dessa. Arto Nivalai nen on esittä nyt 25 vuoden vuokraa siten, et tä vuo des sa vuok ra ko hoaisi 5 pro senttia lukuun ottamatta viittä vii meistä vuotta, jol loin vuok ra py syisi samana, esityslistan liite nro 2. Ko konais vuokraksi 25:n vuo den ajal ta tu li si euroa, jo ka tulisi maksaa heti so pimuksen alettua Uusi vuokra so pi mus on liitteenä nro 3. Me no ka te taan lii kun tapaik kojen kustannuspaikalta Kunnanhallitus päättää, että asia jätetään pöydälle lisäselvityk siä var ten. Pöydälle

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TIETOLIIKENNEPALVELUIDEN OSTAMINEN VUONNA / /2010 KHALL 262 Valmistelija: Atk-yhdyshenkilö Jari Heiskanen, Kermanrannantie 7, Hei nä vesi, gsm , fax (017) , Syksyn kuluessa on neuvoteltu tietoliikennepalvelujen ostamisesta vuonna Palvelujen toimittajan vaihtaminen on perusteltua, koska yhteistyö Varkauden kaupungin ja seutukunnan kanssa on lisääntynyt merkittävästi. Lisäksi siirtyminen röntgen- ja laboratoriopalvelujen ostamisesta Varkauden kaupungilta (röntgen) ja laboratoripalvelujen ostamisesta Islab Oy:ltä edellyttää toimivia yhteyksiä näiden kanssa. Palvelujen toimittajan vaihtaminen on perusteltua myös taloudellisista syistä. Esityslistan liitteenä - nro 4 on atk-yhdyshenkilö Jari Heiskasen selvitys ja kustannus tie dot - nro 5 on Is tek ki Oy:n tarjous (asiakirja ei ole vielä julkinen). Kunnanhallitus päättää hyväksyä tietoliikennepalvelujen toimittajan vaihtamisen atk-yhdyshenkilö Jari Heis kasen esityksen mukaisesti ja päättää ostaa pal velut Istekki Oy:ltä vuoden 2011 alusta lukien heti, kun se on mahdol lista ( lukien). Toimeenpano: Tiedoksi: Jari Heiskanen Istekki Oy, Tietokartano Oy

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHALL 263 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pää tös pöy tä kirjat, joiden päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä nro 6 sivistyslautakunta , perusturvalautakunta ja , tekninen lautakunta ja kunnanjohtajan, kunnansihteerin, teknisen johtajan, avohuollon osastonhoitajan ja vastaavan sairaanhoitajan pää tök set. Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanhallituksen asiakirjoissa. Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Toimeenpano: Tiedoksi: ao. lautakunnat ja viranhaltijat

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ KHALL 264 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Etuostolain (608/77) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät m2 tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos; tai 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, ilmoitukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kunta voi antaa todistuksen, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Etuostolain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan. Esityslistan liitteenä nro 7 on luettelo Heinäveden kunnassa sijaitsevis ta kiin teistön kaupoista. Kunnanhallitus päättää, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan esityslistan liitteessä mainituissa kiinteistökaupoissa. Toimeenpano: Tiedoksi: Etelä-Savon maanmittaustoimisto

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LISÄMAAN MYYMINEN PETÄJÄJÄRVELTÄ YRJÖ CASTRENILLE 69/ /2010 KHALL 265 Valmistelija: Kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, Kerman rannantie 7, Heinävesi, gsm , Fax (017) , Yrjö Castrén on lähettänyt lisämaaostohakemuksen Heinäveden kunnalle. Hän haluaisi ostaa m 2 suuruisen lisämaan omistaman sa kesämökkitontin vierestä oheisen kartta liitteen mukaisesti. Ostettava alue sijaitsee Petäjäjärven ran nassa ja rajoit tuu molemmin puolin järven rantaan. Tästä syystä aluetta ei voi hoitaa ta lousmetsän tavalla, vaan lähes koko aluetta tulee käsitellä ran tametsänä. Aiemmin vastaavat alueet on myyty kunnanvaltuuston vahvistamilla hinnoilla, joka tällä hetkellä on rantatontin osalta 1,22 /m2 lisättynä puuston ar volla. Puuston ar vo on Puollan alueen myymistä Yrjö Castrénille. Lisämaan jäl keen tontin pinta-alaksi muodostuu n m2. Esityslistan liitteenä nro 8 on kartta alueesta. Heinäveden kunnan hallintosäännön 44 :n mukaan kunnansihteeri ratkaisee asun to- ja ra ken nus tonttien myymisen valtuuston ja kunnanhallituksen hy väksy mien perus tei den ja ohjeiden mukaan. Toimivalta käsittää eri kaavoil la tai palstoitussuunnitelmilla tms. määritellyn tontin, ei siihen mahdollisesti liitettävää lisämaa-aluetta. Kunnanhallitus val tuuttaa kunnansihteerin vuokraamaan ja myymään ha ja-asutusalueella asunto- ja rakennustontit ja niihin liittyvät lisä maa-alueet valtuuston vahvistamilla hin noilla niin, että yhden tontin pinta-alaksi muodostuu enintään yksi hehtaari. Lisämaa-alueen myymisestä tulee pyytää ennen myyntipäätöstä kunnanmetsätalousinsinöörin lausunto. Toimeenpano: Tiedoksi: kunnansihteeri

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN 84/ /2010 KHALL 266 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kunnan vakuutukset ovat tällä hetkellä If vakuutusyhtiöllä. Vakuutukset on kilpailutettu viimeksi vuonna 1999 Safenet Oy:n toimesta. Safenet Oy on asiakkaiden etua tavoitteleva vakuutusvalvontaviraston hyväksymä vakuutusmeklariyhtiö. Safenet Oy / Keijo Savolainen kävi esittelemässä toimintaansa kunnanviraston johtoryhmälle Esityslistan liitteenä nro 9 on Safenet Oy:n tarjous vakuutusmeklaripalvelusita. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Safenet Oy:n tarjouksen koskien Heinäveden kunnan ja mahdollisuuksien mukaan myös kuntakonsernin vakuutuksia. Toimeenpano: Tiedoksi: Safenet Oy

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET 85/ /2010 KHALL 267 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan , että kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa maanantaina klo 17.00, sekä tarvittaessa muulloinkin erikseen sovittavina ajankohtina. Kunnanhallitus päättää, että loppuvuoden 2010 ja alkuvuoden 2011 ko kouspäivät ovat seuraavat: - vuosi 2010: klo 12.00, , klo 12.00, klo vuosi 2011: 3.1., 17.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 6.6., Valtuuston seuraava kokous pidetään klo Toimeenpano: Tiedoksi: hallintokunnat

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN SEUTUKUNTAJAOSTA VUONNA / /2010 KHALL 268 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee syksyn aikana seutukuntajakoon vuoden 2011 alusta tulevia muutoksia. Tätä varten Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisen yksikkö tiedustelee maakunnan liitoilta näkemystä seutukuntajakoon liittyvistä muutostarpeista. Etelä-Savon maakuntaliitto on pyytänyt kirjeellään kuntien kantaa vuoden 2011 seutukuntajakoon mahdollisesti tarvittavista muutoksista. Kuntien kannaotot on toimitettava Etelä-Savon maakuntaliittoon mennessä. Etelä-Savon voimassa oleva seutukuntajako on seuraava: Mikkelin seutukunta: Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala ja Ristiina Savonlinnan seutukunta: Enonkoski, Heinävesi, Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna ja Sulkava Pieksämäen seutukunta: Joroinen, Juva, Pieksämäki ja Rantasalmi Seutukuntajaon keskeiset tavoitteet ja tehtävät on määritelty Laissa alueiden kehittämisestä ( 31): "Valtioneuvosto voi määrätä maan heikoimmin kehittyneet alueet kehittämistarpeiden perusteella I ja II tukialueiksi. Jako tapahtuu pääosin seutukunnittain. Seutukuntajakoa määrättäessä otetaan huomioon ainakin työssäkäynti, asiointi, kuntien välinen yhteistyö ja liikenneyhteydet. Seutukuntajaon vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö sen jälkeen, kun se on kuullut niitä kuntia ja maakunnan liittoja, joita asia koskee. Määräämisja jakamisperusteista tukialueisiin säädetään valtioneuvoston asetuksella." Toinen tehtävä seutukuntajaolla on toimia alueluokituksena laadittaessa tilastoja ja selvityksiä alueellisesta kehityksestä. Tilastojen laadinnassa seutukuntajako on kansallinen aluejako maakuntajaon ja kuntajaon välissä. Kunnanhallitus ilmoittaa kannanottonaan, että voimassa oleva seutukuntajako, jonka mukaan Heinävesi kuuluu Savonlinnan seutu kuntaan, on Hei nä ve den kun nan osal ta toi mi va. Toimeenpano: Tiedoksi: Etelä-Savon maakuntaliitto

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LAUSUNTO POHJOIS-SAVON, ETELÄ-SAVON JA POHJOIS-KARJALAN MAISTRAATTIEN YH- DISTÄMISESTÄ 78/ /2010 KHALL 269 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtiovarainministeriö harkitsee maistraattien toimialamuutosta, jossa Pohjois-Savon, Pohjois-Karja lan ja Etelä-Savon maistraatit yhdistettäisiin lukien. Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on muodostaa toimin nallisesti tarkoituksenmukaisempi maistraattikokonaisuus, jossa mm. hen kilöstön erikoistuminen erilaisiin tehtäväkokonaisuuksiin ja työn tasaami nen olisi paremmin mahdollista. Yhdistämisen tarkoituksena on myös pit käjänteisesti turvata maistraatin palvelujen tuottaminen koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Tällä hetkellä yhdistettäviksi ehdotetta vien maistraattien sijaintipaikat ovat Kuopiossa, Iisalmessa, Savonlinnas sa, Mikkelissä, Joensuussa ja Juukassa. Henkilöstövaikutuksena muutos koskee maistraatin päällikön virkaa. Pohjois-Savon maakuntaan kuuluvan Pohjois-Savon maistraatin nykyinen toimialue kattaa tällä hetkellä 23 kaupunkia/kuntaa. Alueen väestömäärä on noin henkeä ja maistraatissa on henkilöstöä noin 47 henki lötyö vuot ta. Etelä-Savon maakuntaan kuuluvan Etelä-Savon maistraatin toimialue kattaa tällä hetkellä 16 kaupunkia/kuntaa. Toimialueen väestömäärä on noin henkeä ja maistraatissa on henkilöstöä noin 26 henkilötyövuot ta. Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvan Pohjois-Karjalan maistraatin toimialue kattaa tällä hetkellä 14 kaupunkia/kuntaa. Toimialueen väes tö mää rä on noin hen keä ja maistraatissa on henkilöstöä noin 25 henki lötyö vuot ta. Ministeriö on pyytänyt lausuntoa maakuntaliitoilta men nessä. Liittoja pyydetään hankkimaan toimi-alueensa kuntien lausunnot asiasta. Lausunnot tulee toimittaa Etelä-Savon maakuntaliittoon mennessä. Esityslistan liitteenä nro 10 on maistraattien ehdotetut toimialuejaot. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että valtionhallinnon aluejakojen suurentaminen ja sitä kautta palvelujen keskittäminen vaikut taa maaseutualueiden palvelujen saantiin heikentä västi. Kunnanhallitus toteaa edelleen, että jos maistraattien toimialueet yhdistetään koko Itä-Suomen osalta yhden päällikön alai suuteen, tulee Heinäveden kunnan näkökulmasta katsottuna Savonlinnassa ole va maist raa tin toi mi paikka kui tenkin säilyttää palvelujen saannin tur vaami seksi.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Toimeenpano: Tiedoksi: Etelä-Savon maakuntaliitto

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TILOJEN VUOKRAAMINEN ERIKOISHAMMASTEKNIKON PALVELUJA VARTEN 83/ /2010 KHALL 270 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Erikoishammasteknikko Soili Hyvönen on esit tä nyt kirjeessään , että kunta vuokraisi hä nelle tilat eri koisham masteknikon vastaanottoa varten. Toimitilaksi tarvitaan huone, jossa on vesipiste ja mahdollisesti potilastuoli. Parhaiten tarkoitukseen soveltuisi hammashoitolassa tai sen läheisyydessä olevat tilat. Heinäveden vastaanotolla olisi tarkoitus suorittaa kliininen työ ja tekniset työt Leppävirralla sijaitsevassa hammaslaboratoriossa. Toimintaa olisi aluksi yhtenä päivänä viikossa 4-5 tuntia, jatkossa mahdollisesti kahtena peräkkäisenä päivänä muutama tunti. Alustavasti viikonpäiväksi on ajateltu torstaita, jolloin kulkevat asiointikyydit Heinäveden Kirkonkylään. Soili Hyvönen on keskustellut asiasta kunnanjohtajan, pe rus tur va joh ta jan ja ham mas lää kärin kanssa, jotka ovat suhtautuneet myöntei sesti ehdotukseen. Myös toimintaan soveltuvaa huonetta on katsottu heidän kanssaan hammashoitolassa. Soile Hyvönen on esittänyt vuokraksi 150 /kk, jonka hän maksoi myös Pieksämäellä toimiessaan. Tiloja koskeva pohjapiirros on esityslistan liitteenä nro 11. Kunnanhallitus päättää vuokrata hammashoito lan yhden huoneen tilan (15 m2) Soile Hyvöselle hammasteknikon toi mintaa varten n. yk si (1) päivä/viikko 150 :n kuukausivuok ralla tois tai seksi. Tiloja voidaan muuna ai kana käyttää kun nan mui hin toi mintoihin. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan tiloja koskevan vuokrasopimuksen. Toimeenpano: Tiedoksi: hallintopalvelut perusturva, kpito, Soili Hyvönen

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMINEN KHALL 271 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa on annettu (210/2010). Lain 4 :n 1. momentti velvoittaa kuntia järjestä mään maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallisen kokonai suuden, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä luonnollista henkilöä tai yhteisöä eli maatalousyrittäjää. Jos ko. vaatimus ei kunnassa täyty, kunnan on liityttävä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Maaseutuhallinnon järjestämislain 5.n mukaan kunnalle tai yhteistoiminta-alueen muodostaville kunnille yhhteisesti voidaan myöntää poikkeus lain 4 :n 1. momentin määräyksestä, jos alueen vakiintuneet asiointisuunnat ja palvelukokonaisuudet, vakiintunut yhteistyö maaseutuhallinnon järjestämi sessä taikka erityiset maantieteelliset syyt huomioon ottaen toiminnallinen kokonaisuus muodostuu sellaiselle alueelle, jolla toimii vähemmän kuin 800 maatalousyrittäjää. Savonlinnan seudun kuntayhtymän työvaliokunnassa on linjattu, että Kerimäki tulee toimimaan seudun kuntien (Savonlinna, Enonkoski, Punkaharju, Kerimäki) yhteisen maaseutuviranomaishallinnon vastuukuntana. Myös Heinäveden kunnan lausuntona on esitetty kunnan halukkuus kuulua tähän maaseutuviranomaishallintoon. Savonlinnan seudulla on allekirjoitettu ensimmäinen yhteistyösopimus maaseutuviranomaisten yhteistyöstä Kerimäen, Enonkosken, Punkaharjun, Savonrannan ja Sulkavan kuntien sekä Savonlinnan kaupungin kanssa Heinäveden kunnan aloitteesta tehtiin vastaava sopimus Heinäveden ja Kerimäen kuntien sekä Savonlinnan kaupungin kanssa. Savonlinnan ja Savonrannan kuntaliitoksen jälkeen tehtiin uusi yhteistoimintasopimus Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen, Punkaharjun ja Sulkavan kuntien sekä Savonlinnan kaupungin kesken Yhteistoimintasopimukseen kuuluvien kuntien alueella toimi vuonna 2009 yhteensä 736 tilaa, joten lain 4 :n mukainen tilamäärä ei täyty. Maaseutuhallinnon järjestämislain 7 :n mukaan kunnille voidaan hakemuksesta antaa ennakkotieto siitä, voidaanko kunnan alueella tai yhteistoiminta-aluetta muodostettaessa soveltaa 5 :ssä säädettyä poikkeusmahdollisuutta. Hakemus on toimitettava maaseutuvirastolle mennessä. Ennakkopäätöksen tekee maa- ja metsätalousministeriö. Myönteien ennakkotieto sitoo valtiota edellyttäen, että hakemuksessa on annettu oikeat ja riittävät tiedot, olosuhteet eivät olennaisesti muutu ja yhteistoiminta-alueen muodostamisesta ilmoitetaan maaseutuvirastolle määräajassa. Maaseutuviraston antamien ohjeiden mukaan poikkeamismahdollisuuden hakeminen on käsiteltävä ao. kuntien hallituksissa. Yhteistoiminta-alueen vastuukunnaksi ajateltu Kerimäen kunta voi ko. poikkeamismahdollisuuden ennakkotietoa hakea, jos se saa yhteistoiminta-alueeseen mukaan tulevilta kunnilta valtuutuksen. Em. valtuutus ei vielä

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ sido kuntaa tähän yhteistoiminta-alueeseen. Lain siirtymäsäädökset edellyttävät, että kunnan on tehtävä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä viimeistään mennessä. Kunnan tai kuntayhtymän, jolle maaseutuhallinnon järjestämisvastuu sopimuksella siirtyy, on toimitettava selvitys sopimuksen tekemisestä maaseutuvirastolle viimeistään Yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään Parikkalan kunta on myös osallistunut yhteistoiminta-alueen neuvotteluihin. Kerimäellä järjestetyssä neuvottelutilaisuudessa, johon myös Heinäveden kunnanjohtaja ja maaseutusihteeri osallistuivat, sovittiin asian ete ne mi ses tä niin, et tä Kerimäen kunta tekee Savonlinnan seudun alueen maa seutu hal linnon yh teistoimintaneuvotteluihin osallistuneille kunnille ja niiden ny kyisil le maa seutuviranomaisyhteistyökunnille esityksen yhteisen maa seu tuhal lintolain 7 :n mukaisen ennakkotiedon hakemisesta ja tarjoaa Parik kalan ja Raut järven kunnille sekä Imatran kaupungille liittymismahdol lisuut ta em. yhteis toiminta-alueeseen. Kerimäen kunnanhallitus esittää Enonkosken, Heinäveden, Punkaharjun ja Sulkavan kunnille ja Savonlinnan kaupungille, että ne valtuuttaisivat Kerimäen kunnanhallituksen hakemaan em. maaseutuhallinnon järjestämislain 7 :n mukaista ennakkotietoa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi poiketen ko. lain 4 :n 1. momentin tilamäärästä lain 5 :n 2. momentin nojalla ja vedoten vakiintuneeseen yhteistyöhön maaseutuhallinnon järjestämisessä siten, että Kerimäki toimii perustettavan yhteistoiminta-alueen vastuukuntana. Kerimäen kunnanhallitus on esittänyt saman asian myös Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnille sekä Imatran kaupungille. Valtuutusta on pyydetty mennessä. Kuntien välisten kustannusten jaosta selvitys esityslistan liitteenä nro 12. Kunnanhallitus valtuuttaa Kerimäen kunnan hakemaan maaseutuhallinnon järjestämislain 7 :n mukaista ennakko tietoa maa seutu hallinnon yhteistoiminta-alueen muodosta mi seksi poike ten ko. lain 4 :n 1. momentin tila määrästä lain 5 :n 2. mo mentin nojalla ja vedoten va kiintu nee seen yh teistyö hön maaseutuhallinnon järjestämises sä siten, et tä Keri mäki toi mii perus tettavan yh teistoiminta-alu een vastuukun tana. Varsinaisen päätöksen yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä Heinäveden kunta tekee erikseen ja kustannustenjaosta sovitaan erik seen. Toimeenpano: Tiedoksi: Kerimäen kunta, Jaana Kainulainen

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TEHOSTETUN PALVELUASUNTOYKSIKÖN SIJOITTAMINEN JA TOTEUTTAMINEN PALVELU- KESKUKSEN TONTILLE KHALL 272 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan palvelukes kuksen ja terveyskeskuksen alustavaa hankesuunnitelmaa ja jatkotoimen piteitä. Kunnanhallitus päätti tuolloin mm., että "1. Teknisen toimen tehtäväksi annetaan 16-paikkaisen tehostetun palvelu asumisyksikön rakentaminen/rakennuttaminen palvelukeskustontille, joko ns. Helmikodin tontille tai terveyskeskuksen parkkipaikan lähettyville. Va raudutaan myös toisen yksikön rakentamiseen. 2. Jos sijoittelu vaatii fysioterapiatilojen purkamisen, se voidaan toteuttaa. Lopullinen päätös tehdään erikseen. 3. Toimitilojen E- ja D-osat toteutetaan torni kerrallaan. 4. Tarkennettu esitys em. kohdista tehdään kunnanhallituksen kokouksessa." Kokouksessaan kunnanhallitus totesi, että em. asian valmistelu on kesken ja päätti kunnanjohtajan esityksestä, että "asetetaan kolmihenkinen työryhmä (perusturvajohtaja, tekninen johtaja ja kunnanjohtaja) esityksen tekemistä varten 16-paikkaisen tehostetun palveluasuntoyksikön sijoittamiseksi palvelukeskuksen tontille. Kokonaisuuteen tulee sisällyttää vähintään yksi 2-hengen huone." Työryhmä on kokoontunut kunnanjohtajan ja perusturvajohtajan voimin. Työryhmää on täydennetty ensin isännöitsijä Markku Venäläisellä, joka oli mukana, kun työ ryhmä tu tustui yh den modulirakentamis ta suo rittavan yrityksen tuotantoon Hämeen lin nassa. Myö hemmin työ ryhmään kunnanjohtaja kutsui vs. kotihoidon joh taja Anu Väänäsen. Tekninen johtaja Jouko Korhonen ei ole osallistunut työryhmän työskentelyyn, koska hän on ryhtynyt kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Otto Kotilaisen koulun valvojaksi. Em. neljän hengen työryhmä on valmistellut tilaohjelman I vaiheen eli 16-paikkaisen tehostetun palveluasumisyksi kön to teuttamis ta var ten ja II vaiheen eli 14-paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön toteuttamista varten. Molempia vaiheita varten on tilaohjelma valmisteltu, koska tilojen sijoittaminen tontille tarvitsee tiedon myös jatkorakentamismahdollisuudesta ja I vaiheen rakentamisen yhteydessä toteutetaan jo molempien vaiheiden yhteiset tilat. Tilaohjelmaluonnokset esitellään kokouksessa. Kj. Kunnanhallitus päättää 1) vapauttaa tekninen johtaja Jouko Korhosen työryhmän työskentelystä em. kouluvalvonnan vuoksi ja muuttaa työryhmän ko koon pa non seuraavak si:

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ kunnanjohtaja Riitta A. Tilus - perusturvajohtaja Anneli Malmstedt - isännöitsijä Markku Venäläinen - vs. kotihoidon johtaja Anu Väänänen 2) valtuuttaa työryhmän hoitamaan tarjouspyyntömenettelyn tehostetun palveluasumisyksikön I ja II vaiheen osalta siten, että ensi vaiheessa päätetään toteuttaa vain I vaihe, mutta sijoittelun vuoksi pyydetään tarjoajilta ehdotus molempien vaiheiden sijoitte lun osalta. 3) päättää isännöitsijä Markku Venäläisen työpanoksen suuntaamisesta em. hankkeeseen em. työryhmätyöskentelyn osalta ja keväällä 2011 mahdollisten rakennuksen maapohjatöiden työnjohtamisen osalta. 4) päättää tutustua eri modulirakentajien tuotantoon.(yksi tutustumiskohde on jo sovittu , johon kunnanjohtaja esittää ainakin kunnanhallituksen pu heenjohtajiston ja valtuuston puheen johtajan osallis tuvan. Merkitään pöytäkirjaan, että Anneli Malmstedt ja Markku Venäläinen olivat kokouksen alussa kuultavina tämän asian osal ta. Toimeenpano: Tiedoksi: Jouko Korhonen, työryhmän jäsenet

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus HELMI HELENA KORTELAISEN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS KHALL 273 Valmistelija: rakennustarkastaja Erkki Tuomainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Hakemus/päätös Hakijat Kortelainen Helmi Helena Kylä, tila ja RN:o, pinta-ala Papinniemi, Ahmanpesä RN:o 2:85 Kaava-alue Valamon ja Papinniemen osayleiskaava Rakennustoimenpide Poikkeamislupaa haetaan Valamon ja Papinniemen osayleiskaavan lomarakennustontilla sijaitsevan loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen asuinrakennukseksi. Rakentamisrajoitus, josta poikkeamista haetaan Poikkeamista haetaan MRL 171 :n 1 mom. nojalla MRL 43 1 mom sään nök sis tä. Naapurien kuuleminen Naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta. Rakennustarkastajan esitys Rakennustarkastaja esittää, että lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti. Perustelut: Ei aiheuta haittaa vahvistetun kaavan tavoitteiden toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Päätöksen voimassaolo Päätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Tätä päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava tämän ajan kuluessa. Esityslistan liitteenä nro 13 on ote osayleiskaavasta ja asemapiirros. Kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennus tar kas tajan ehdotuksen. Toimeenpano: Tiedoksi: rakennustarkastus / kuulutus hakija, Etelä-Savon ELY-keskus

24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / / /2010 KHALL 274 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sisältävät seuraavia ohjeita elokuun lopun talousar vion toteutumaraportoinnista: "Talousarvion toteutumisen (käyttötalous + investoinnit) raportointi valtuustolle tehtäväaluetasolla: To teutumaraporteissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio. Tarkastuslauta kunta arvioi, ovatko valtuuston asettavat toiminnalliset tavoitteet toteutu neet. Tulostavoitteiden (sanalliset ja tunnusluvut) sekä talouden kehittymisestä raportoidaan valtuustolle 2 kertaa vuodessa eli tilanteiden ja mukaan. Raportti tilanteesta on toimitettava mennessä. Poikkeuksena sivistyslautakunnan alaiset toiminnot sekä lasten päivähoito. Näiden osalta voi raportit toimittaa tilan teesta 31.7." - Talousarvion toteutuman perusteella laskennallisen tilinpäätös-arvion mukaan tilinpäätös muodostuu ylijäämäiseksi euroa. Syyskuun tilanteen mukaan ylijäämä olisi euroa. Talousarviossa 2010 alijäämäksi on merkitty euroa. Hallintokuntien elokuun tilinpäätösarvioiden perusteella tilinpäätös muodostuisi ylijäämäiseksi euroa. Esityslistan liitteenä nro 14 on talousarvion toteutumaraportti 1-7./1-8/2010 ja siinä * talouden katsaus * grafiikkataulukot * tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ml. tilinpäätösennuste; * tilinpäätösennusteet tehtäväalueittain * tase * eriytetyn vesihuollon toteutuma 8/2010; * hallintokuntien tehtäväalueittaiset toteutumaraportit käyttötalouden osalta; * investointiosan toteutumalistaus (kirjanpidon listaus). * hallintokuntien investointisuunnitelmaa koskevat toteutumaraportit; Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumaraportin / sekä tilinpäätösennusteen tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen valtuuston tiedoksi

25 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus VARKAUDEN OIKEUSAPUTOIMISTON SIVUVASTAANOTTO 73/ /2010 KHALL 275 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Varkauden oikeusaputoimisto on kirjelmällään tiedustellut kunnan kantaa Heinäveden vastaanoton lakkauttamiseksi. Oikeusaputoimisto/johtava julkinen oikeusavustaja Riisa-Inkeri Heikkinen on lähettänyt kunnanlle kirjelmän, joka on esityslistan liitteenä nro 15.. Kirjelmässä tiedustellaan, pitääkö Heinäveden kunta edelleen tarpeellisena, että asetuksessa mainitaan toimipaikkana/vastaanottona Heinävesi. Kirjelmässään oikeusaputoimisto pyytää Heinäveden kunnan kannan ot toa asi aan vii meistään marraskuun 15. päivään mennessä, koska hän jou tuu budjetti neuvottelujen yhteydessä ilmoittamaan asiasta oikeus minis teri öön. Uusi asetus tullaan antamaan vuoden 2011 aikana. Oikeusaputoimistojen toimipaikoista annetun asetuksen ( /13) nykyisen 2 :n mukaan vas taanotto on Varkaudessa, Heinävedellä ja Leppävirralla. Saman asetuksen 3 :n mukaan käyntikertojen tiheyttä harkittaessa on otettava huomioon alueen asukasmäärä, aikaisempien vuosien kysyntä sekä vastaanotosta aiheutuvat kustannukset. Kj. Kunnanhallitus lausuntonaan toteaa, että kunta pitää edelleenkin tarpeellisena, että uudessakin asetuksessa vastaanottopaikaksi merkitään Heinävesi. Kunnanhallitus toteaa, että Varkauden oikeusaputoimiston tehtävävänä on itse tiedottaa vastaanotosta ja palvelumahdollisuudestaan. Lehtien julkaisemiin tai julkaisemattomuuteen kun ta ei ota kantaa, vaan se on leh den ja asian omaisen oikeus aputoimiston välinen asia. Kun nanhallitus kui tenkin toivoo, että oikeusapu toimisto tiedottaa ja markki noi palvelujen saatavuudesta aktiivi sesti ja siten, että kuntalaisil la on mahdollisuus saada niistä tieto. Toimeenpano: Tiedoksi: Varkauden oikeusaputoimisto

26 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KESKI-SAVON HAKEMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ALUEKOKEILUUN KHALL 276 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Keski-Savon kuntien kanssa on selvitelty yhteisen terveydenhuollon järjestämistä. Heinäveden kunnalla ei ole ns. PARAS-hankkeen mukaista velvoitetta muo dostaa tai liittyä vähintään asukkaan muodosta maan yhteistoiminta-alueeseen. Ennakkotietojen mukaan kuntien tulee kesäkuussa 2011 päättää, mihin yhteistoiminta-alueeseen ne kuuluvat. Todennäköisesti uudes sakin päätöksessä laissa säilyy poikkeus pitkien etäisyyksien kunnil le, kuten Heinävesi. Heinäveden kunta on kuitenkin halukas teke mään yhteistyötä muiden kuntien kanssa itse päättämällään tavalla. Varkauden, Joroisten ja Heinäveden kuntien kanssa on keskusteltu lähtemisesta STM:n rahoittamaan sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluun. Dosentti Seppo Lehto on laatinut hanke suunnitelman ko keiluun pääsemiseksi. Hankesuunnitelma esityslistan liitteenä nro 16. Kunnanhallitus päättää, että Heinäveden kunta osallistuu STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluun, mikäli kaikki kolme kuntaa siihen mu kaan lähtee (Heinävesi, Joroinen ja Var kaus). Edelleen kunnanhallitus toteaa - järjestämisvastuun siirtäminen pe rustetta valle yh teis toi mintaelimelle voi tapahtua aikaisintaan Järjestä jä tahon ja tuo tantoyksi köiden osalta tuo tan non ja henki löstön siirroista tehdään erilli nen suunnitelma ja ai ka tau lu tus koskien myös mui ta toi mintoja ku ten tu kitoi minnot.. Toimeenpano: Tiedoksi: Varkauden kaupunki, Joroisten kunta

27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA 74/ /2010 KHALL 277 Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Hei nävesi, gsm , fax (017) , kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanran nantie 7, Heinävesi, gsm , pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Ker manrannantie 7, Heinävesi, gsm , Kuntalain 65 :n mukaan "valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousar vio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta loussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Ta lousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Ta lousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan teh tävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kerty väksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamis velvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tulos laskelmaosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksis ta päättää valtuusto." Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tämän on katsottu tarkoittavan sitä, että kunnan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia niin, että ainakin taloussuunnitel makaudella osoitetaan, että kunnan talous saadaan tasapainoon tulorahoi tuksen (vuosikate) ja poistojen (tai investointien) suhteen. Lisäksi kuntalain 70 :ssä on haluttu varmistaa talouden tasapainoisen suunnittelun toteutu minen toteamalla seuraavaa: "Kunnanhallituksen on toimintakertomukses sa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsitte lyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi". Kunnanjohtajan esitys vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosia koskevaksi taloussuunnitel maksi on esityslistan liitteenä nro 17. Kunnanhallitus 1. aloittaa vuoden 2011 talousarvioesityksen ja vuo sia koskevan taloussuunnitelma esityksen kä sittelyn ja kuulee hallinto kuntien edustajina seuraavia viran haltijoita: - perusturvajohtaja

28 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ sivistysjohtaja - tekninen johtaja 2. päättää mahdollisista muutoslinjauksista kunnanjohtajan ta lousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa olivat läsnä tämän pykälän osalta oman hallinnonalansa käsittelyn aikana perusturvajohtaja An neli Malm stedt, si vis tys joh ta ja Maarika Kasonen ja tek ni nen joh taja Jouko Kor ho nen

29 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTTI VUODELLE / /2010 KHALL 278 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , kunnansihteeri Sinikka Lappalai nen, Ker manrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Vuoden 2011 talousarvion valmistelu on kunnanhallituksen käsitte lyssä samanaikaisesti tuloveroprosentin määräämisen kanssa. Kun nanjohtajan talousarvioesitys kunnanhallituksen I käsittelyyn osoit taa tuloslaskelmaennusteen mukaisesti ylijäämää. Talousarvion investointiosa on erittäin mittava: Bruttoinvestoinnit ovat 6,6 milj. eu roa ja netto investoin nit 5,4 milj. euroa. Näiden inves toin tien val mistumisen jäl keen poistojen osuus tulee nousemaan merkittävästi, min kä vuoksi tuloveroprosentti on syytä pitää vuoden 2010 ta solla eli 20,50 %. Lainanotto vuonna 2011 lisääntyisi alustavan esityksen mukaan euroa. Lainakanta vuoden 2011 lo pussa olisi euroa eli 1.272,47 euroa/asukas. Arvio vuoden 2010 lopun lainamäärästä on eu roa eli 131,31eu roa/asukas. Ennusteen mukaan tuloveroa kertyisi eu roa, vuosikat teeksi muo dos tuisi euroa ja suunnitelman mukais ten poistojen jälkeen tili kauden tu los olisi euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuisi euroa. Li säk si väes tön ikä ra ken ne vai kut taa sii hen, et tä vä ki lu ku hil jak seen vähenee ja näin ol len ve ro tulo ke hitys ei ko vin mer kit tä väs ti ai nakaan nou se. Toistai sek si yh tei sö ve ron ke hi tys on ol lut en nakoi tua parempi mm. työllisyyden ke hit tymi sen ja val tion ja ko-osuu den 10 %:n nou sun vuoksi. Tämä yli mää räi nen ja ko-osuus on voi massa kol men vuo den ajan, joll ei uut ta pää tös tä val tion toi mesta tehdä. Kj. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa Heinäve den kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,50 %

30 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KUNNAN VUODEN 2011 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN 70/ /2010 KHALL 279 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kiinteistöverolailn 11 :n mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2011 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 - muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 - voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85. Heinäveden kunnan kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2010 seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,35 muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,95 voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 0,75 yleishyödylliselle yhteisölle ja rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritellä erillistä edellä mainituista poikkeavaa kiinteistöveroprosenttia Kiinteistöveron tuotto on arvioitu alustavan vuoden 2011 talousarvioesityksen mu kaan euroa. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määrää Heinäveden kunnan vuoden 2011 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,35 - muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,95 - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,75 - yleishyödylliselle yhteisölle ja rakentamatto mal le rakennuspaikalle ei määritellä erillistä edellä mainituista poik kea vaa

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 321 01.12.2011 Kunnanhallitus 338 19.12.2011 Valtuusto 84 28.12.2011 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA KHALL 321 Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VANHUSNEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VANHUSNEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vanhusneuvosto 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 09:00-11:00 PAIKKA Hoivakoti, Sairaalantie 4 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 4 13 Teknisen toimen toimintakertomus ja tilinpäätösluvut 2015 5 14 Talousarvion toteutuma 1-2 6 15 Maakaapelien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 89 16.11.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 8.11.2016 kello 18.10-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 16 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKAS-

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKAS- HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2010 1 AIKA 11.01.2011 klo 18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN 2011 3 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

LAUSUNTO / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KIINTEISTÖKAUPASSA, RN:O

LAUSUNTO / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KIINTEISTÖKAUPASSA, RN:O Kunnanhallitus 374 06.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 22.10.2014 LAUSUNTO / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KIINTEISTÖKAUPASSA, RN:O 494-403-36-46 595/6/63/631/2014

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot