Otsikko Sivu 258 EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENYY-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 258 EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENYY-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus AIKA klo 9:00-15:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENYY- 508 DESTÄ 259 RINTEELÄ TILAN MYYMINEN VARJENTIININ SALIN KORJAUS LATU-ALUEEN VUOKRAUS PÄÄSKYVUORELLA TIETOLIIKENNEPALVELUIDEN OSTAMINEN VUONNA LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ- 515 KIRJAT 264 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ LISÄMAAN MYYMINEN PETÄJÄJÄRVELTÄ YRJÖ CASTRE- 517 NILLE 266 VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET LAUSUNNON ANTAMINEN SEUTUKUNTAJAOSTA VUONNA LAUSUNTO POHJOIS-SAVON, ETELÄ-SAVON JA POH- 521 JOIS-KARJALAN MAISTRAATTIEN YHDISTÄMISESTÄ 270 TILOJEN VUOKRAAMINEN ERIKOISHAMMASTEKNIKON 523 PALVELUJA VARTEN 271 MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TEHOSTETUN PALVELUASUNTOYKSIKÖN SIJOITTAMI- 526 NEN JA TOTEUTTAMINEN PALVELUKESKUKSEN TONTIL- LE 273 HELMI HELENA KORTELAISEN POIKKEAMISLUPAHAKE- 528 MUS 274 VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / VARKAUDEN OIKEUSAPUTOIMISTON SIVUVASTAANOTTO KESKI-SAVON HAKEMUS SOSIAALI- JA TERVEYDEN- 531 HUOLLON ALUEKOKEILUUN 277 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA 278 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE KUNNAN VUODEN 2011 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN 535 MÄÄRÄÄMINEN 280 ILMOITUSASIAT 537 Pu heenjoh taja AUVO GUSTAFSSON

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ KOKOUSAIKA klo 9:00-15:35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Gustafsson Auvo 9:00-15:35 puheenjohtaja Kukkonen Timo 9:00-15:35 I varapuheenjohtaja Kettunen Armi 9:00-15:35 II varapuheenjohtaja Jaakkila Esko 9:00-15:35 jäsen Mujunen Anna-Liisa 9:00-15:35 jäsen Räsänen Mauno 9:00-15:35 jäsen Suhonen Maija 9:00-15:35 jäsen POISSA Piironen Eeva valtuuston I varapj Tirkkonen Olli valtuuston II varapj MUU Happonen Aarno 9:00-15:35 valtuuston puh.joht. Tilus Riitta A. 9:00-15:35 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 9:00-15:35 kunnansihteeri Malmstedt Anneli 9:10-11:25 perusturvajohtaja 272, 277 Venäläinen Markku 9:10-9:55 rakennusinsinööri 272 Kasonen Maarika 11:25-12:30 sivistysjohtaja 277 Korhonen Jouko 14:00-15:00 tekninen johtaja 277 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Maija Suhonen ja Timo Kukkonen Valittiin Maija Suhonen ja Timo Kukkonen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Auvo Gustafsson Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Maija Suhonen Timo Kukkonen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ 72/ /2010 KHALL 258 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunnanvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan Kai sa Jär ven pääl le eron mm. valtuuston jäsenyydestä. Kaisa Järvenpää on jättä nyt pu he li mit se kunnanjohtajalle eroanomuksen Etelä-Savon maa kun talii ton liit tovaltuuston varajäsenyydestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hän on maa kun ta val tuus tossa Auvo Gus tafs so nin henki lö koh tai nen vara jäsen. Maakuntaliiton perussopimuksen 13 :n mukaan edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä sekä kunnan päätöstä, jolla se valitsee kunnan edustajiaan kuntayhtymän toimielimeen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää Kaisa Järvenpäälle eron Etelä-Savon maakunta val tuuston varajäsenyydestä 2. valitsee varajäsenen Kaisa Järvenpään tilalle Etelä-Savon maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus RINTEELÄ TILAN MYYMINEN 29/ /2010 KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on tarjonnut ostettavaksi tarjousten perusteella kunnan omistamia kiinteistöjä. Kuulutus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla sekä Heinäveden Lehden kesälehti Nokkosessa. Kuulutuksen mukaan kiinteistöt myydään mennessä tehtyjen tarjousten perusteella, mikäli tarjous ylittää kunnanhallituksen arvioiman minimihinnan. Rinteelä tilasta n. 13,9 ha tuli kaksi tarjousta: Kiinteistöyhtymä Nurminen Timo, Salomaa Klaus ja Tomi Torsti Kinnunen Tilan puuston arvo on noin Esityslistan liitteenä nro 1 on kauppakirjaluonnos. Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi kauppakirjan, jolla Heinäveden kunta myy Kiinteistöyhtymä Nurminen Timo, Salomaa Klaus ja Tomille Hei nä ve den kun nan Viitalahden ky läs sä Rinteelä RN:o 5:22 ni mi sen noin 13,9 ha:n suurui sen ti lan puus toi neen euron kauppa hin nalla ja muilla kaup pakir jassa maini tuilla eh doilla VSTO Valtuuston esityslistan liitteenä nro 2 on kauppakirjaluonnos. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on tarjonnut ostettavaksi tarjousten perusteella kunnan omistamia kiinteistöjä. Kuulutus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla sekä Heinäveden Lehden kesälehti Nokkosessa. Kuulutuksen mukaan kiinteistöt myydään mennessä tehtyjen tarjousten perusteella, mikäli tarjous ylittää kunnanhallituksen arvioiman minimihinnan.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Rinteelä tilasta n. 13,9 ha tuli kaksi tarjousta: Kiinteistöyhtymä Nurminen Timo, Salomaa Klaus ja Tomi Torsti Kinnunen Tilan puuston arvo on noin Esityslistan liitteenä nro 1 on kauppakirjaluonnos. Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi kauppakirjan, jolla Heinäveden kunta myy Kiinteistöyhtymä Nurminen Timo, Salomaa Klaus ja Tomille Hei nä ve den kun nan Viitalahden ky läs sä Rinteelä RN:o 5:22 ni mi sen noin 13,9 ha:n suurui sen ti lan puus toi neen euron kauppa hin nalla ja muilla kaup pakir jassa maini tuilla eh doilla VSTO Valtuuston esityslistan liitteenä nro 2 on kauppakirjaluonnos. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys KHALL 259 Timo Nurminen on ilmoittanut sähköpostitse kuntaan, että Rinteelä -tilan ostajaksi tulee uusi metsäyhtymä, jonka osakkaina ovat Klaus Salomaa, Timo Nurminen ja Maarit Nurmi nen. Maa rit Nur mi nen on To mi Salomaan tilalla. Esityslistan liitteenä nro 1 on kauppakirjaluonnos. Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi kauppakirjan, jolla Heinäveden kunta myy perustettavalle metsäyhtymälle Heinäveden kunnan Viitalahden kylässä Rinteelä RN:o 5:22 nimisen noin 13,9 ha:n suuruisen tilan puustoineen euron kauppahinnalla ja muilla kauppakirjassa mainituilla ehdoilla

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VARJENTIININ SALIN KORJAUS TELA Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Varjentiinin salista on sisäilmaohjelmista johtuen jouduttu koululuok ka siirtä mään jou lun alla pois. Tämän johdosta on tehty korjaustöitä, joiden yhteydessä on mm. lattiapäällysteet vaihdettu muovimatosta laattalattiaksi. Yläpuolen alaslaskurakenteet on imuroitu ja salin ilmanvaihtoa oleellisesti parannettu. Lisäksi tässä yhdessä on jouduttu maalaamaan seiniä ja uusimaan sähköasennuksi. Työ valmistui elokuun puolivälissä ja tiloista sisäilmaongelmien vuoksi pois siirretty koululuokka on siirtynyt tiloihin takaisin. Varjentiinin salin korjaustyöt kustantavat yhteensä Investointiosan talousarviossa menokohdalle " Muut rakentamishankkeet / Kunnan eri hallintokuntien rakennukset" on varattu :n määräraha kiinteistöjen korjaukseen ja toteutettavaksi kunnanhallituksen erillisellä päätöksellä. Teknjoht: Lautakunta esittää 1. Varjentiinin salin korjauskustannukset kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 2. kunnanhallitukselle, että määräraha ko. tarkoitukseen katetaan menokohdalta "Muut ra kentamishankeet / Kunnan eri hal lintokuntien ra kennukset" Hyväksyttiin. TELA Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Varjentiinin salista on sisäilmaongelmista johtuen jouduttu koululuok ka siirtä mään jou lun alla pois. Tämän johdosta on tehty korjaustöitä, joiden yhteydessä on mm. lattiapäällysteet vaihdettu muovimatosta laattalattiaksi. Yläpuolen alaslaskurakenteet on imuroitu ja salin ilmanvaihtoa oleellisesti parannettu. Lisäksi tässä yhdessä on jouduttu maalaamaan seiniä ja uusimaan sähköasennuksia. Työ valmistui elokuun puolivälissä ja tiloista sisäilmaongelmien vuoksi pois siirretty koululuokka on siirtynyt tiloihin takaisin. Varjentiinin salin korjaustyöt kustantavat yhteensä Investointiosan talousarviossa menokohdalle " Muut rakentamishankkeet / Kunnan eri hallintokuntien rakennukset" on varattu :n määräraha kiinteistöjen korjaukseen ja toteutettavaksi kunnanhallituksen erillisellä päätöksellä. Teknjoht: Lautakunta esittää

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Varjentiinin salin korjauskustannukset kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 2. kunnanhallitukselle, että määräraha ko. tarkoitukseen katetaan menokohdalta "Muut ra kentamishankeet / Kunnan eri hal lintokuntien ra kennukset" Hyväksyttiin KHALL 260 Kunnanhallitus hyväksyy 1. Varjentiinin salin korjauskustannuk set että määräraha ko. tarkoitukseen katetaan menokohdalta Muut rakentamishankkeet / Kunnan eri hallintokuntien rakennukset. Toimeenpano: Tiedoksi: kpito tekninen toimi

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LATU-ALUEEN VUOKRAUS PÄÄSKYVUORELLA 81/ /2010 KHALL 261 Valmistelija: Kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, Kerman rannantie 7, Heinävesi, gsm , Fax (017) , Heinäveden kunta on tehnyt 10 vuoden vuokra sopimuksen Kyösti Nivalaisen prk:n kanssa koskien 260 metriä pitkää valaistua hiihtolatu-aluetta. Täl löin ko ko vuok rasumma maksettiin heti so pi muk sen sol mi misen jäl keen. Peri kun nan edus ta ja Ar to Ni va lai nen ja met sä ta lous in si nööri Jyr ki Tiip pana ovat neu votel leet vuokra so pi muksen jatka mi sesta. Ku luttaja hinta in deksillä tar kistet tu vuokra on täl lä hetkellä 193,42 euroa vuo dessa. Arto Nivalai nen on esittä nyt 25 vuoden vuokraa siten, et tä vuo des sa vuok ra ko hoaisi 5 pro senttia lukuun ottamatta viittä vii meistä vuotta, jol loin vuok ra py syisi samana, esityslistan liite nro 2. Ko konais vuokraksi 25:n vuo den ajal ta tu li si euroa, jo ka tulisi maksaa heti so pimuksen alettua Uusi vuokra so pi mus on liitteenä nro 3. Me no ka te taan lii kun tapaik kojen kustannuspaikalta Kunnanhallitus päättää, että asia jätetään pöydälle lisäselvityk siä var ten. Pöydälle

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TIETOLIIKENNEPALVELUIDEN OSTAMINEN VUONNA / /2010 KHALL 262 Valmistelija: Atk-yhdyshenkilö Jari Heiskanen, Kermanrannantie 7, Hei nä vesi, gsm , fax (017) , Syksyn kuluessa on neuvoteltu tietoliikennepalvelujen ostamisesta vuonna Palvelujen toimittajan vaihtaminen on perusteltua, koska yhteistyö Varkauden kaupungin ja seutukunnan kanssa on lisääntynyt merkittävästi. Lisäksi siirtyminen röntgen- ja laboratoriopalvelujen ostamisesta Varkauden kaupungilta (röntgen) ja laboratoripalvelujen ostamisesta Islab Oy:ltä edellyttää toimivia yhteyksiä näiden kanssa. Palvelujen toimittajan vaihtaminen on perusteltua myös taloudellisista syistä. Esityslistan liitteenä - nro 4 on atk-yhdyshenkilö Jari Heiskasen selvitys ja kustannus tie dot - nro 5 on Is tek ki Oy:n tarjous (asiakirja ei ole vielä julkinen). Kunnanhallitus päättää hyväksyä tietoliikennepalvelujen toimittajan vaihtamisen atk-yhdyshenkilö Jari Heis kasen esityksen mukaisesti ja päättää ostaa pal velut Istekki Oy:ltä vuoden 2011 alusta lukien heti, kun se on mahdol lista ( lukien). Toimeenpano: Tiedoksi: Jari Heiskanen Istekki Oy, Tietokartano Oy

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHALL 263 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pää tös pöy tä kirjat, joiden päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä nro 6 sivistyslautakunta , perusturvalautakunta ja , tekninen lautakunta ja kunnanjohtajan, kunnansihteerin, teknisen johtajan, avohuollon osastonhoitajan ja vastaavan sairaanhoitajan pää tök set. Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanhallituksen asiakirjoissa. Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Toimeenpano: Tiedoksi: ao. lautakunnat ja viranhaltijat

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ KHALL 264 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Etuostolain (608/77) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät m2 tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos; tai 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, ilmoitukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kunta voi antaa todistuksen, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Etuostolain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan. Esityslistan liitteenä nro 7 on luettelo Heinäveden kunnassa sijaitsevis ta kiin teistön kaupoista. Kunnanhallitus päättää, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan esityslistan liitteessä mainituissa kiinteistökaupoissa. Toimeenpano: Tiedoksi: Etelä-Savon maanmittaustoimisto

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LISÄMAAN MYYMINEN PETÄJÄJÄRVELTÄ YRJÖ CASTRENILLE 69/ /2010 KHALL 265 Valmistelija: Kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, Kerman rannantie 7, Heinävesi, gsm , Fax (017) , Yrjö Castrén on lähettänyt lisämaaostohakemuksen Heinäveden kunnalle. Hän haluaisi ostaa m 2 suuruisen lisämaan omistaman sa kesämökkitontin vierestä oheisen kartta liitteen mukaisesti. Ostettava alue sijaitsee Petäjäjärven ran nassa ja rajoit tuu molemmin puolin järven rantaan. Tästä syystä aluetta ei voi hoitaa ta lousmetsän tavalla, vaan lähes koko aluetta tulee käsitellä ran tametsänä. Aiemmin vastaavat alueet on myyty kunnanvaltuuston vahvistamilla hinnoilla, joka tällä hetkellä on rantatontin osalta 1,22 /m2 lisättynä puuston ar volla. Puuston ar vo on Puollan alueen myymistä Yrjö Castrénille. Lisämaan jäl keen tontin pinta-alaksi muodostuu n m2. Esityslistan liitteenä nro 8 on kartta alueesta. Heinäveden kunnan hallintosäännön 44 :n mukaan kunnansihteeri ratkaisee asun to- ja ra ken nus tonttien myymisen valtuuston ja kunnanhallituksen hy väksy mien perus tei den ja ohjeiden mukaan. Toimivalta käsittää eri kaavoil la tai palstoitussuunnitelmilla tms. määritellyn tontin, ei siihen mahdollisesti liitettävää lisämaa-aluetta. Kunnanhallitus val tuuttaa kunnansihteerin vuokraamaan ja myymään ha ja-asutusalueella asunto- ja rakennustontit ja niihin liittyvät lisä maa-alueet valtuuston vahvistamilla hin noilla niin, että yhden tontin pinta-alaksi muodostuu enintään yksi hehtaari. Lisämaa-alueen myymisestä tulee pyytää ennen myyntipäätöstä kunnanmetsätalousinsinöörin lausunto. Toimeenpano: Tiedoksi: kunnansihteeri

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN 84/ /2010 KHALL 266 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kunnan vakuutukset ovat tällä hetkellä If vakuutusyhtiöllä. Vakuutukset on kilpailutettu viimeksi vuonna 1999 Safenet Oy:n toimesta. Safenet Oy on asiakkaiden etua tavoitteleva vakuutusvalvontaviraston hyväksymä vakuutusmeklariyhtiö. Safenet Oy / Keijo Savolainen kävi esittelemässä toimintaansa kunnanviraston johtoryhmälle Esityslistan liitteenä nro 9 on Safenet Oy:n tarjous vakuutusmeklaripalvelusita. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Safenet Oy:n tarjouksen koskien Heinäveden kunnan ja mahdollisuuksien mukaan myös kuntakonsernin vakuutuksia. Toimeenpano: Tiedoksi: Safenet Oy

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET 85/ /2010 KHALL 267 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan , että kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa maanantaina klo 17.00, sekä tarvittaessa muulloinkin erikseen sovittavina ajankohtina. Kunnanhallitus päättää, että loppuvuoden 2010 ja alkuvuoden 2011 ko kouspäivät ovat seuraavat: - vuosi 2010: klo 12.00, , klo 12.00, klo vuosi 2011: 3.1., 17.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 6.6., Valtuuston seuraava kokous pidetään klo Toimeenpano: Tiedoksi: hallintokunnat

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN SEUTUKUNTAJAOSTA VUONNA / /2010 KHALL 268 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee syksyn aikana seutukuntajakoon vuoden 2011 alusta tulevia muutoksia. Tätä varten Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisen yksikkö tiedustelee maakunnan liitoilta näkemystä seutukuntajakoon liittyvistä muutostarpeista. Etelä-Savon maakuntaliitto on pyytänyt kirjeellään kuntien kantaa vuoden 2011 seutukuntajakoon mahdollisesti tarvittavista muutoksista. Kuntien kannaotot on toimitettava Etelä-Savon maakuntaliittoon mennessä. Etelä-Savon voimassa oleva seutukuntajako on seuraava: Mikkelin seutukunta: Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala ja Ristiina Savonlinnan seutukunta: Enonkoski, Heinävesi, Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna ja Sulkava Pieksämäen seutukunta: Joroinen, Juva, Pieksämäki ja Rantasalmi Seutukuntajaon keskeiset tavoitteet ja tehtävät on määritelty Laissa alueiden kehittämisestä ( 31): "Valtioneuvosto voi määrätä maan heikoimmin kehittyneet alueet kehittämistarpeiden perusteella I ja II tukialueiksi. Jako tapahtuu pääosin seutukunnittain. Seutukuntajakoa määrättäessä otetaan huomioon ainakin työssäkäynti, asiointi, kuntien välinen yhteistyö ja liikenneyhteydet. Seutukuntajaon vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö sen jälkeen, kun se on kuullut niitä kuntia ja maakunnan liittoja, joita asia koskee. Määräämisja jakamisperusteista tukialueisiin säädetään valtioneuvoston asetuksella." Toinen tehtävä seutukuntajaolla on toimia alueluokituksena laadittaessa tilastoja ja selvityksiä alueellisesta kehityksestä. Tilastojen laadinnassa seutukuntajako on kansallinen aluejako maakuntajaon ja kuntajaon välissä. Kunnanhallitus ilmoittaa kannanottonaan, että voimassa oleva seutukuntajako, jonka mukaan Heinävesi kuuluu Savonlinnan seutu kuntaan, on Hei nä ve den kun nan osal ta toi mi va. Toimeenpano: Tiedoksi: Etelä-Savon maakuntaliitto

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LAUSUNTO POHJOIS-SAVON, ETELÄ-SAVON JA POHJOIS-KARJALAN MAISTRAATTIEN YH- DISTÄMISESTÄ 78/ /2010 KHALL 269 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtiovarainministeriö harkitsee maistraattien toimialamuutosta, jossa Pohjois-Savon, Pohjois-Karja lan ja Etelä-Savon maistraatit yhdistettäisiin lukien. Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on muodostaa toimin nallisesti tarkoituksenmukaisempi maistraattikokonaisuus, jossa mm. hen kilöstön erikoistuminen erilaisiin tehtäväkokonaisuuksiin ja työn tasaami nen olisi paremmin mahdollista. Yhdistämisen tarkoituksena on myös pit käjänteisesti turvata maistraatin palvelujen tuottaminen koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Tällä hetkellä yhdistettäviksi ehdotetta vien maistraattien sijaintipaikat ovat Kuopiossa, Iisalmessa, Savonlinnas sa, Mikkelissä, Joensuussa ja Juukassa. Henkilöstövaikutuksena muutos koskee maistraatin päällikön virkaa. Pohjois-Savon maakuntaan kuuluvan Pohjois-Savon maistraatin nykyinen toimialue kattaa tällä hetkellä 23 kaupunkia/kuntaa. Alueen väestömäärä on noin henkeä ja maistraatissa on henkilöstöä noin 47 henki lötyö vuot ta. Etelä-Savon maakuntaan kuuluvan Etelä-Savon maistraatin toimialue kattaa tällä hetkellä 16 kaupunkia/kuntaa. Toimialueen väestömäärä on noin henkeä ja maistraatissa on henkilöstöä noin 26 henkilötyövuot ta. Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvan Pohjois-Karjalan maistraatin toimialue kattaa tällä hetkellä 14 kaupunkia/kuntaa. Toimialueen väes tö mää rä on noin hen keä ja maistraatissa on henkilöstöä noin 25 henki lötyö vuot ta. Ministeriö on pyytänyt lausuntoa maakuntaliitoilta men nessä. Liittoja pyydetään hankkimaan toimi-alueensa kuntien lausunnot asiasta. Lausunnot tulee toimittaa Etelä-Savon maakuntaliittoon mennessä. Esityslistan liitteenä nro 10 on maistraattien ehdotetut toimialuejaot. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että valtionhallinnon aluejakojen suurentaminen ja sitä kautta palvelujen keskittäminen vaikut taa maaseutualueiden palvelujen saantiin heikentä västi. Kunnanhallitus toteaa edelleen, että jos maistraattien toimialueet yhdistetään koko Itä-Suomen osalta yhden päällikön alai suuteen, tulee Heinäveden kunnan näkökulmasta katsottuna Savonlinnassa ole va maist raa tin toi mi paikka kui tenkin säilyttää palvelujen saannin tur vaami seksi.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Toimeenpano: Tiedoksi: Etelä-Savon maakuntaliitto

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TILOJEN VUOKRAAMINEN ERIKOISHAMMASTEKNIKON PALVELUJA VARTEN 83/ /2010 KHALL 270 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Erikoishammasteknikko Soili Hyvönen on esit tä nyt kirjeessään , että kunta vuokraisi hä nelle tilat eri koisham masteknikon vastaanottoa varten. Toimitilaksi tarvitaan huone, jossa on vesipiste ja mahdollisesti potilastuoli. Parhaiten tarkoitukseen soveltuisi hammashoitolassa tai sen läheisyydessä olevat tilat. Heinäveden vastaanotolla olisi tarkoitus suorittaa kliininen työ ja tekniset työt Leppävirralla sijaitsevassa hammaslaboratoriossa. Toimintaa olisi aluksi yhtenä päivänä viikossa 4-5 tuntia, jatkossa mahdollisesti kahtena peräkkäisenä päivänä muutama tunti. Alustavasti viikonpäiväksi on ajateltu torstaita, jolloin kulkevat asiointikyydit Heinäveden Kirkonkylään. Soili Hyvönen on keskustellut asiasta kunnanjohtajan, pe rus tur va joh ta jan ja ham mas lää kärin kanssa, jotka ovat suhtautuneet myöntei sesti ehdotukseen. Myös toimintaan soveltuvaa huonetta on katsottu heidän kanssaan hammashoitolassa. Soile Hyvönen on esittänyt vuokraksi 150 /kk, jonka hän maksoi myös Pieksämäellä toimiessaan. Tiloja koskeva pohjapiirros on esityslistan liitteenä nro 11. Kunnanhallitus päättää vuokrata hammashoito lan yhden huoneen tilan (15 m2) Soile Hyvöselle hammasteknikon toi mintaa varten n. yk si (1) päivä/viikko 150 :n kuukausivuok ralla tois tai seksi. Tiloja voidaan muuna ai kana käyttää kun nan mui hin toi mintoihin. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan tiloja koskevan vuokrasopimuksen. Toimeenpano: Tiedoksi: hallintopalvelut perusturva, kpito, Soili Hyvönen

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMINEN KHALL 271 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa on annettu (210/2010). Lain 4 :n 1. momentti velvoittaa kuntia järjestä mään maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallisen kokonai suuden, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä luonnollista henkilöä tai yhteisöä eli maatalousyrittäjää. Jos ko. vaatimus ei kunnassa täyty, kunnan on liityttävä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Maaseutuhallinnon järjestämislain 5.n mukaan kunnalle tai yhteistoiminta-alueen muodostaville kunnille yhhteisesti voidaan myöntää poikkeus lain 4 :n 1. momentin määräyksestä, jos alueen vakiintuneet asiointisuunnat ja palvelukokonaisuudet, vakiintunut yhteistyö maaseutuhallinnon järjestämi sessä taikka erityiset maantieteelliset syyt huomioon ottaen toiminnallinen kokonaisuus muodostuu sellaiselle alueelle, jolla toimii vähemmän kuin 800 maatalousyrittäjää. Savonlinnan seudun kuntayhtymän työvaliokunnassa on linjattu, että Kerimäki tulee toimimaan seudun kuntien (Savonlinna, Enonkoski, Punkaharju, Kerimäki) yhteisen maaseutuviranomaishallinnon vastuukuntana. Myös Heinäveden kunnan lausuntona on esitetty kunnan halukkuus kuulua tähän maaseutuviranomaishallintoon. Savonlinnan seudulla on allekirjoitettu ensimmäinen yhteistyösopimus maaseutuviranomaisten yhteistyöstä Kerimäen, Enonkosken, Punkaharjun, Savonrannan ja Sulkavan kuntien sekä Savonlinnan kaupungin kanssa Heinäveden kunnan aloitteesta tehtiin vastaava sopimus Heinäveden ja Kerimäen kuntien sekä Savonlinnan kaupungin kanssa. Savonlinnan ja Savonrannan kuntaliitoksen jälkeen tehtiin uusi yhteistoimintasopimus Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen, Punkaharjun ja Sulkavan kuntien sekä Savonlinnan kaupungin kesken Yhteistoimintasopimukseen kuuluvien kuntien alueella toimi vuonna 2009 yhteensä 736 tilaa, joten lain 4 :n mukainen tilamäärä ei täyty. Maaseutuhallinnon järjestämislain 7 :n mukaan kunnille voidaan hakemuksesta antaa ennakkotieto siitä, voidaanko kunnan alueella tai yhteistoiminta-aluetta muodostettaessa soveltaa 5 :ssä säädettyä poikkeusmahdollisuutta. Hakemus on toimitettava maaseutuvirastolle mennessä. Ennakkopäätöksen tekee maa- ja metsätalousministeriö. Myönteien ennakkotieto sitoo valtiota edellyttäen, että hakemuksessa on annettu oikeat ja riittävät tiedot, olosuhteet eivät olennaisesti muutu ja yhteistoiminta-alueen muodostamisesta ilmoitetaan maaseutuvirastolle määräajassa. Maaseutuviraston antamien ohjeiden mukaan poikkeamismahdollisuuden hakeminen on käsiteltävä ao. kuntien hallituksissa. Yhteistoiminta-alueen vastuukunnaksi ajateltu Kerimäen kunta voi ko. poikkeamismahdollisuuden ennakkotietoa hakea, jos se saa yhteistoiminta-alueeseen mukaan tulevilta kunnilta valtuutuksen. Em. valtuutus ei vielä

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ sido kuntaa tähän yhteistoiminta-alueeseen. Lain siirtymäsäädökset edellyttävät, että kunnan on tehtävä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä viimeistään mennessä. Kunnan tai kuntayhtymän, jolle maaseutuhallinnon järjestämisvastuu sopimuksella siirtyy, on toimitettava selvitys sopimuksen tekemisestä maaseutuvirastolle viimeistään Yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään Parikkalan kunta on myös osallistunut yhteistoiminta-alueen neuvotteluihin. Kerimäellä järjestetyssä neuvottelutilaisuudessa, johon myös Heinäveden kunnanjohtaja ja maaseutusihteeri osallistuivat, sovittiin asian ete ne mi ses tä niin, et tä Kerimäen kunta tekee Savonlinnan seudun alueen maa seutu hal linnon yh teistoimintaneuvotteluihin osallistuneille kunnille ja niiden ny kyisil le maa seutuviranomaisyhteistyökunnille esityksen yhteisen maa seu tuhal lintolain 7 :n mukaisen ennakkotiedon hakemisesta ja tarjoaa Parik kalan ja Raut järven kunnille sekä Imatran kaupungille liittymismahdol lisuut ta em. yhteis toiminta-alueeseen. Kerimäen kunnanhallitus esittää Enonkosken, Heinäveden, Punkaharjun ja Sulkavan kunnille ja Savonlinnan kaupungille, että ne valtuuttaisivat Kerimäen kunnanhallituksen hakemaan em. maaseutuhallinnon järjestämislain 7 :n mukaista ennakkotietoa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi poiketen ko. lain 4 :n 1. momentin tilamäärästä lain 5 :n 2. momentin nojalla ja vedoten vakiintuneeseen yhteistyöhön maaseutuhallinnon järjestämisessä siten, että Kerimäki toimii perustettavan yhteistoiminta-alueen vastuukuntana. Kerimäen kunnanhallitus on esittänyt saman asian myös Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnille sekä Imatran kaupungille. Valtuutusta on pyydetty mennessä. Kuntien välisten kustannusten jaosta selvitys esityslistan liitteenä nro 12. Kunnanhallitus valtuuttaa Kerimäen kunnan hakemaan maaseutuhallinnon järjestämislain 7 :n mukaista ennakko tietoa maa seutu hallinnon yhteistoiminta-alueen muodosta mi seksi poike ten ko. lain 4 :n 1. momentin tila määrästä lain 5 :n 2. mo mentin nojalla ja vedoten va kiintu nee seen yh teistyö hön maaseutuhallinnon järjestämises sä siten, et tä Keri mäki toi mii perus tettavan yh teistoiminta-alu een vastuukun tana. Varsinaisen päätöksen yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä Heinäveden kunta tekee erikseen ja kustannustenjaosta sovitaan erik seen. Toimeenpano: Tiedoksi: Kerimäen kunta, Jaana Kainulainen

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TEHOSTETUN PALVELUASUNTOYKSIKÖN SIJOITTAMINEN JA TOTEUTTAMINEN PALVELU- KESKUKSEN TONTILLE KHALL 272 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan palvelukes kuksen ja terveyskeskuksen alustavaa hankesuunnitelmaa ja jatkotoimen piteitä. Kunnanhallitus päätti tuolloin mm., että "1. Teknisen toimen tehtäväksi annetaan 16-paikkaisen tehostetun palvelu asumisyksikön rakentaminen/rakennuttaminen palvelukeskustontille, joko ns. Helmikodin tontille tai terveyskeskuksen parkkipaikan lähettyville. Va raudutaan myös toisen yksikön rakentamiseen. 2. Jos sijoittelu vaatii fysioterapiatilojen purkamisen, se voidaan toteuttaa. Lopullinen päätös tehdään erikseen. 3. Toimitilojen E- ja D-osat toteutetaan torni kerrallaan. 4. Tarkennettu esitys em. kohdista tehdään kunnanhallituksen kokouksessa." Kokouksessaan kunnanhallitus totesi, että em. asian valmistelu on kesken ja päätti kunnanjohtajan esityksestä, että "asetetaan kolmihenkinen työryhmä (perusturvajohtaja, tekninen johtaja ja kunnanjohtaja) esityksen tekemistä varten 16-paikkaisen tehostetun palveluasuntoyksikön sijoittamiseksi palvelukeskuksen tontille. Kokonaisuuteen tulee sisällyttää vähintään yksi 2-hengen huone." Työryhmä on kokoontunut kunnanjohtajan ja perusturvajohtajan voimin. Työryhmää on täydennetty ensin isännöitsijä Markku Venäläisellä, joka oli mukana, kun työ ryhmä tu tustui yh den modulirakentamis ta suo rittavan yrityksen tuotantoon Hämeen lin nassa. Myö hemmin työ ryhmään kunnanjohtaja kutsui vs. kotihoidon joh taja Anu Väänäsen. Tekninen johtaja Jouko Korhonen ei ole osallistunut työryhmän työskentelyyn, koska hän on ryhtynyt kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Otto Kotilaisen koulun valvojaksi. Em. neljän hengen työryhmä on valmistellut tilaohjelman I vaiheen eli 16-paikkaisen tehostetun palveluasumisyksi kön to teuttamis ta var ten ja II vaiheen eli 14-paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön toteuttamista varten. Molempia vaiheita varten on tilaohjelma valmisteltu, koska tilojen sijoittaminen tontille tarvitsee tiedon myös jatkorakentamismahdollisuudesta ja I vaiheen rakentamisen yhteydessä toteutetaan jo molempien vaiheiden yhteiset tilat. Tilaohjelmaluonnokset esitellään kokouksessa. Kj. Kunnanhallitus päättää 1) vapauttaa tekninen johtaja Jouko Korhosen työryhmän työskentelystä em. kouluvalvonnan vuoksi ja muuttaa työryhmän ko koon pa non seuraavak si:

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ kunnanjohtaja Riitta A. Tilus - perusturvajohtaja Anneli Malmstedt - isännöitsijä Markku Venäläinen - vs. kotihoidon johtaja Anu Väänänen 2) valtuuttaa työryhmän hoitamaan tarjouspyyntömenettelyn tehostetun palveluasumisyksikön I ja II vaiheen osalta siten, että ensi vaiheessa päätetään toteuttaa vain I vaihe, mutta sijoittelun vuoksi pyydetään tarjoajilta ehdotus molempien vaiheiden sijoitte lun osalta. 3) päättää isännöitsijä Markku Venäläisen työpanoksen suuntaamisesta em. hankkeeseen em. työryhmätyöskentelyn osalta ja keväällä 2011 mahdollisten rakennuksen maapohjatöiden työnjohtamisen osalta. 4) päättää tutustua eri modulirakentajien tuotantoon.(yksi tutustumiskohde on jo sovittu , johon kunnanjohtaja esittää ainakin kunnanhallituksen pu heenjohtajiston ja valtuuston puheen johtajan osallis tuvan. Merkitään pöytäkirjaan, että Anneli Malmstedt ja Markku Venäläinen olivat kokouksen alussa kuultavina tämän asian osal ta. Toimeenpano: Tiedoksi: Jouko Korhonen, työryhmän jäsenet

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus HELMI HELENA KORTELAISEN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS KHALL 273 Valmistelija: rakennustarkastaja Erkki Tuomainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Hakemus/päätös Hakijat Kortelainen Helmi Helena Kylä, tila ja RN:o, pinta-ala Papinniemi, Ahmanpesä RN:o 2:85 Kaava-alue Valamon ja Papinniemen osayleiskaava Rakennustoimenpide Poikkeamislupaa haetaan Valamon ja Papinniemen osayleiskaavan lomarakennustontilla sijaitsevan loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen asuinrakennukseksi. Rakentamisrajoitus, josta poikkeamista haetaan Poikkeamista haetaan MRL 171 :n 1 mom. nojalla MRL 43 1 mom sään nök sis tä. Naapurien kuuleminen Naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta. Rakennustarkastajan esitys Rakennustarkastaja esittää, että lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti. Perustelut: Ei aiheuta haittaa vahvistetun kaavan tavoitteiden toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Päätöksen voimassaolo Päätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Tätä päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava tämän ajan kuluessa. Esityslistan liitteenä nro 13 on ote osayleiskaavasta ja asemapiirros. Kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennus tar kas tajan ehdotuksen. Toimeenpano: Tiedoksi: rakennustarkastus / kuulutus hakija, Etelä-Savon ELY-keskus

24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / / /2010 KHALL 274 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sisältävät seuraavia ohjeita elokuun lopun talousar vion toteutumaraportoinnista: "Talousarvion toteutumisen (käyttötalous + investoinnit) raportointi valtuustolle tehtäväaluetasolla: To teutumaraporteissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio. Tarkastuslauta kunta arvioi, ovatko valtuuston asettavat toiminnalliset tavoitteet toteutu neet. Tulostavoitteiden (sanalliset ja tunnusluvut) sekä talouden kehittymisestä raportoidaan valtuustolle 2 kertaa vuodessa eli tilanteiden ja mukaan. Raportti tilanteesta on toimitettava mennessä. Poikkeuksena sivistyslautakunnan alaiset toiminnot sekä lasten päivähoito. Näiden osalta voi raportit toimittaa tilan teesta 31.7." - Talousarvion toteutuman perusteella laskennallisen tilinpäätös-arvion mukaan tilinpäätös muodostuu ylijäämäiseksi euroa. Syyskuun tilanteen mukaan ylijäämä olisi euroa. Talousarviossa 2010 alijäämäksi on merkitty euroa. Hallintokuntien elokuun tilinpäätösarvioiden perusteella tilinpäätös muodostuisi ylijäämäiseksi euroa. Esityslistan liitteenä nro 14 on talousarvion toteutumaraportti 1-7./1-8/2010 ja siinä * talouden katsaus * grafiikkataulukot * tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ml. tilinpäätösennuste; * tilinpäätösennusteet tehtäväalueittain * tase * eriytetyn vesihuollon toteutuma 8/2010; * hallintokuntien tehtäväalueittaiset toteutumaraportit käyttötalouden osalta; * investointiosan toteutumalistaus (kirjanpidon listaus). * hallintokuntien investointisuunnitelmaa koskevat toteutumaraportit; Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumaraportin / sekä tilinpäätösennusteen tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen valtuuston tiedoksi

25 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus VARKAUDEN OIKEUSAPUTOIMISTON SIVUVASTAANOTTO 73/ /2010 KHALL 275 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Varkauden oikeusaputoimisto on kirjelmällään tiedustellut kunnan kantaa Heinäveden vastaanoton lakkauttamiseksi. Oikeusaputoimisto/johtava julkinen oikeusavustaja Riisa-Inkeri Heikkinen on lähettänyt kunnanlle kirjelmän, joka on esityslistan liitteenä nro 15.. Kirjelmässä tiedustellaan, pitääkö Heinäveden kunta edelleen tarpeellisena, että asetuksessa mainitaan toimipaikkana/vastaanottona Heinävesi. Kirjelmässään oikeusaputoimisto pyytää Heinäveden kunnan kannan ot toa asi aan vii meistään marraskuun 15. päivään mennessä, koska hän jou tuu budjetti neuvottelujen yhteydessä ilmoittamaan asiasta oikeus minis teri öön. Uusi asetus tullaan antamaan vuoden 2011 aikana. Oikeusaputoimistojen toimipaikoista annetun asetuksen ( /13) nykyisen 2 :n mukaan vas taanotto on Varkaudessa, Heinävedellä ja Leppävirralla. Saman asetuksen 3 :n mukaan käyntikertojen tiheyttä harkittaessa on otettava huomioon alueen asukasmäärä, aikaisempien vuosien kysyntä sekä vastaanotosta aiheutuvat kustannukset. Kj. Kunnanhallitus lausuntonaan toteaa, että kunta pitää edelleenkin tarpeellisena, että uudessakin asetuksessa vastaanottopaikaksi merkitään Heinävesi. Kunnanhallitus toteaa, että Varkauden oikeusaputoimiston tehtävävänä on itse tiedottaa vastaanotosta ja palvelumahdollisuudestaan. Lehtien julkaisemiin tai julkaisemattomuuteen kun ta ei ota kantaa, vaan se on leh den ja asian omaisen oikeus aputoimiston välinen asia. Kun nanhallitus kui tenkin toivoo, että oikeusapu toimisto tiedottaa ja markki noi palvelujen saatavuudesta aktiivi sesti ja siten, että kuntalaisil la on mahdollisuus saada niistä tieto. Toimeenpano: Tiedoksi: Varkauden oikeusaputoimisto

26 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KESKI-SAVON HAKEMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ALUEKOKEILUUN KHALL 276 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Keski-Savon kuntien kanssa on selvitelty yhteisen terveydenhuollon järjestämistä. Heinäveden kunnalla ei ole ns. PARAS-hankkeen mukaista velvoitetta muo dostaa tai liittyä vähintään asukkaan muodosta maan yhteistoiminta-alueeseen. Ennakkotietojen mukaan kuntien tulee kesäkuussa 2011 päättää, mihin yhteistoiminta-alueeseen ne kuuluvat. Todennäköisesti uudes sakin päätöksessä laissa säilyy poikkeus pitkien etäisyyksien kunnil le, kuten Heinävesi. Heinäveden kunta on kuitenkin halukas teke mään yhteistyötä muiden kuntien kanssa itse päättämällään tavalla. Varkauden, Joroisten ja Heinäveden kuntien kanssa on keskusteltu lähtemisesta STM:n rahoittamaan sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluun. Dosentti Seppo Lehto on laatinut hanke suunnitelman ko keiluun pääsemiseksi. Hankesuunnitelma esityslistan liitteenä nro 16. Kunnanhallitus päättää, että Heinäveden kunta osallistuu STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluun, mikäli kaikki kolme kuntaa siihen mu kaan lähtee (Heinävesi, Joroinen ja Var kaus). Edelleen kunnanhallitus toteaa - järjestämisvastuun siirtäminen pe rustetta valle yh teis toi mintaelimelle voi tapahtua aikaisintaan Järjestä jä tahon ja tuo tantoyksi köiden osalta tuo tan non ja henki löstön siirroista tehdään erilli nen suunnitelma ja ai ka tau lu tus koskien myös mui ta toi mintoja ku ten tu kitoi minnot.. Toimeenpano: Tiedoksi: Varkauden kaupunki, Joroisten kunta

27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA 74/ /2010 KHALL 277 Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Hei nävesi, gsm , fax (017) , kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanran nantie 7, Heinävesi, gsm , pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Ker manrannantie 7, Heinävesi, gsm , Kuntalain 65 :n mukaan "valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousar vio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta loussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Ta lousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Ta lousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan teh tävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kerty väksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamis velvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tulos laskelmaosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksis ta päättää valtuusto." Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tämän on katsottu tarkoittavan sitä, että kunnan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia niin, että ainakin taloussuunnitel makaudella osoitetaan, että kunnan talous saadaan tasapainoon tulorahoi tuksen (vuosikate) ja poistojen (tai investointien) suhteen. Lisäksi kuntalain 70 :ssä on haluttu varmistaa talouden tasapainoisen suunnittelun toteutu minen toteamalla seuraavaa: "Kunnanhallituksen on toimintakertomukses sa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsitte lyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi". Kunnanjohtajan esitys vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosia koskevaksi taloussuunnitel maksi on esityslistan liitteenä nro 17. Kunnanhallitus 1. aloittaa vuoden 2011 talousarvioesityksen ja vuo sia koskevan taloussuunnitelma esityksen kä sittelyn ja kuulee hallinto kuntien edustajina seuraavia viran haltijoita: - perusturvajohtaja

28 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ sivistysjohtaja - tekninen johtaja 2. päättää mahdollisista muutoslinjauksista kunnanjohtajan ta lousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa olivat läsnä tämän pykälän osalta oman hallinnonalansa käsittelyn aikana perusturvajohtaja An neli Malm stedt, si vis tys joh ta ja Maarika Kasonen ja tek ni nen joh taja Jouko Kor ho nen

29 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTTI VUODELLE / /2010 KHALL 278 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , kunnansihteeri Sinikka Lappalai nen, Ker manrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Vuoden 2011 talousarvion valmistelu on kunnanhallituksen käsitte lyssä samanaikaisesti tuloveroprosentin määräämisen kanssa. Kun nanjohtajan talousarvioesitys kunnanhallituksen I käsittelyyn osoit taa tuloslaskelmaennusteen mukaisesti ylijäämää. Talousarvion investointiosa on erittäin mittava: Bruttoinvestoinnit ovat 6,6 milj. eu roa ja netto investoin nit 5,4 milj. euroa. Näiden inves toin tien val mistumisen jäl keen poistojen osuus tulee nousemaan merkittävästi, min kä vuoksi tuloveroprosentti on syytä pitää vuoden 2010 ta solla eli 20,50 %. Lainanotto vuonna 2011 lisääntyisi alustavan esityksen mukaan euroa. Lainakanta vuoden 2011 lo pussa olisi euroa eli 1.272,47 euroa/asukas. Arvio vuoden 2010 lopun lainamäärästä on eu roa eli 131,31eu roa/asukas. Ennusteen mukaan tuloveroa kertyisi eu roa, vuosikat teeksi muo dos tuisi euroa ja suunnitelman mukais ten poistojen jälkeen tili kauden tu los olisi euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuisi euroa. Li säk si väes tön ikä ra ken ne vai kut taa sii hen, et tä vä ki lu ku hil jak seen vähenee ja näin ol len ve ro tulo ke hitys ei ko vin mer kit tä väs ti ai nakaan nou se. Toistai sek si yh tei sö ve ron ke hi tys on ol lut en nakoi tua parempi mm. työllisyyden ke hit tymi sen ja val tion ja ko-osuu den 10 %:n nou sun vuoksi. Tämä yli mää räi nen ja ko-osuus on voi massa kol men vuo den ajan, joll ei uut ta pää tös tä val tion toi mesta tehdä. Kj. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa Heinäve den kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,50 %

30 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KUNNAN VUODEN 2011 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN 70/ /2010 KHALL 279 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kiinteistöverolailn 11 :n mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2011 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 - muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 - voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85. Heinäveden kunnan kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2010 seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,35 muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,95 voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 0,75 yleishyödylliselle yhteisölle ja rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritellä erillistä edellä mainituista poikkeavaa kiinteistöveroprosenttia Kiinteistöveron tuotto on arvioitu alustavan vuoden 2011 talousarvioesityksen mu kaan euroa. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määrää Heinäveden kunnan vuoden 2011 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,35 - muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,95 - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,75 - yleishyödylliselle yhteisölle ja rakentamatto mal le rakennuspaikalle ei määritellä erillistä edellä mainituista poik kea vaa

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 201 VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-HEI-

Otsikko Sivu 201 VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-HEI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 401 Kunnanhallitus 06.09.2010 AIKA 06.09.2010 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 201 VUODEN 2010 TALOUSARVION

Lisätiedot

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS-

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2012 292 Kunnanhallitus 27.06.2012 AIKA 27.06.2012 klo 17:00-20:20 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 301 Kunnanhallitus 06.06.2011 AIKA 06.06.2011 klo 16:30-21:00 PAIKKA Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN 24.1.2011 PÄÄTÖSTEN TÄY-

Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN 24.1.2011 PÄÄTÖSTEN TÄY- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37 Kunnanhallitus 07.02.2011 AIKA 07.02.2011 klo 17:00-21:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 Valtuusto 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/2015 1 Kunnanhallitus Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 147 Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot