Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Helinä Hautamäki varajäsen Jaakko Alamattila II vpj Berit-Ellen Juuso j Ulla Keinovaara j Kari Kotavuopio j Katja Haimakka j Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj Birgitta Eira kvalt I vpj Ulla-Maija Syväjärvi kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä Aino-Liisa Jalonen pöytäkirjanpitäjä Elina Vammavaara Sanna Ylinampa Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Aino-Liisa Jalonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pois lukien 143 Jaakko Alamattila puheenjohtaja 143 Pöytäkirjan tarkastajat Berit-Ellen Juuso Helinä Hautamäki pois lukien 143 Katja Haimakka 143 Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus ASIALISTA 123 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 124 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA JA -AJOISTA PÄÄTTÄMINEN 125 MAJATALO HALTINMAAN JATKOAIKA-ANOMUS RAKENNUSVELVOITTEE- SEEN 126 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS SAAMENKIELISEN SOSIAA- LI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN MÄÄRÄ- RAHAN KÄYTÖSTÄ VUONNA SAAMENKIELISEN JA SAAMEN KIELEN OPETUKSEEN MYÖNNETTÄVÄ VALTIONAVUSTUKSEN ENNAKKO VUODELLE ENONTEKIÖN KUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN TORNIONJOEN VESISTÖALUEEN JA KEMIJOEN VESISTÖALUEEN TUL- VARYHMIIN 129 SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON KUNNIAMERKKIEHDOTUKSET 130 OPETUSALAN KUNNIAMERKKIEHDOTUKSET 131 YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJES- TÄMISESTÄ 132 ESITYS KULJETUSTYÖRYHMÄN PERUSTAMISEKSI 133 KIELIKYLPYKERHON OHJAAJA 134 LAUSUNTOPYYNTÖ OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSESTA, JOSSA SÄÄ- DETÄÄN OIKEUSAPUPIIREISTÄ, OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAI- KOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 135 KUNNANJOHTAJAN VAALI 136 KUNTASTRATEGIAN SOVELTAMINEN SEURAAVAN VUODEN TALOUSARVI- ON SUUNNITTELUSSA 137 KAARESUVANNON KYLÄN OSA-ALUELUOKITUKSEN MUUTTAMINEN 138 TOIMISTOSIHTEERIN VIRKA 139 EI JULKINEN (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621 24, kohdat 29 ja 30) 140 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 141 SAAMENKIELISEN TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMINEN PELTOVUOMAN KOULULLE LV ILMOITUSASIAT 143 KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 144 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 145 KUNNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJI EN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA 146 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT

3 Kunnanhallitus Khall 123 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Käsittely: Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Helinä Hautamäen ja Berit-Ellen Juuson. Kunnanhallitus päätti, että 135 käsitellään viimeisenä asiana. Katja Haimakka saapui kokoukseen klo

4 Kunnanhallitus Khall 124 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA JA AJOISTA PÄÄTTÄMINEN Asian aiempi käsittely: Khall Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina ja ennakkoäänestys kotimaassa Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina ja ennakkoäänestys kotimaassa Vaalilain 9 :n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat 1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi; ( /247) Kunnan on huolehdittava siitä, että yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kunnassa riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään. Päätöksestä tulee käydä ilmi ennakkoäänestyspaikkojen nimet, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäinen aukioloaika. Tiedot on oltava ilmoitettu Väestörekisterikeskuksen äänestyspaikkarekisteriin mennessä. Vaalilain 47 :n mukaan ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää sekä lopetetaan ulkomailla 8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää. Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina päivinä 1 momentissa tarkoitettuna ajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson päivänä. Vaalilain 48 :n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen (eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo. 10:tä eikä klo 16:n jälkeen). Kaikissa vaaleissa valtio huolehtii materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö kuitenkin suorittaa kunnille äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja.

5 Kunnanhallitus Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyksen järjestämisestä vuoden 2012 presidentinvaaleissa seuraavasti: Ke To klo Kilpisjärvi (koulu) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Karesuvanto(koulu) klo Hetta (kunnanvirasto) Pe Ma Ti klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) Kunnanhallitus päättää edelleen ennakkoäänestyksen järjestämisestä kiertävällä äänestysautolla vuoden 2012 presidentinvaaleissa seuraavasti: Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu Perjantai Äänestysauton pysäkki Palojoensuu/Palojoensuun kylätalo klo Muoniontie 46 Kuttanen/Liikennöinti Onni Palo Oy Käsivarrentie 1765 Kultima/Kultiman kääntöpaikka Maanantai Äänestysauton pysäkki Palojärvi/Galdotieva klo Ruijantie 2605 Näkkälä/ Kaijunantien risteys

6 Kunnanhallitus Kaijunantie 1 Leppäjärvi/entinen koulu Ruijantie 1935 Tiistai Äänestysauton pysäkki Nunnanen/entisen koulun risteys klo Nunnasentie 1284 Peltovuoma/koulu Ounastie 3111 Ylikyrö/ Vuontispirtin tien risteys Vuontispirtintie 1 Kyrö/ Vuontispirtin läheinen parkkipaikka Vuontisjärvi/entisen koulun risteys Sammakkojänkäntie 1 Edelleen kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyksen järjestämisestä vuoden 2012 kunnallisvaaleissa seuraavasti: Ke To Pe Ma Ti klo Kilpisjärvi (koulu) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Karesuvanto(koulu) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) Kunnanhallitus päättää edelleen ennakkoäänestyksen järjestämisestä kiertävällä äänestysautolla vuoden 2012 kunnallisvaaleissa seuraavasti:

7 Kunnanhallitus Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu Perjantai Äänestysauton pysäkki Palojoensuu/Palojoensuun kylätalo klo Muoniontie 46 Kuttanen/Liikennöinti Onni Palo Oy Käsivarrentie 1765 Kultima/Kultiman kääntöpaikka Maanantai Äänestysauton pysäkki Palojärvi/Galdotieva klo Ruijantie 2605 Näkkälä/ Kaijunantien risteys Kaijunantie 1 Leppäjärvi/entinen koulu Ruijantie 1935 Tiistai Äänestysauton pysäkki Nunnanen/entisen koulun risteys klo Nunnasentie 1284 Peltovuoma/koulu Ounastie 3111 Ylikyrö/ Vuontispirtin tien risteys

8 Kunnanhallitus Vuontispirtintie 1 Kyrö/ Vuontispirtin läheinen parkkipaikka Vuontisjärvi/entisen koulun risteys Sammakkojänkäntie 1 Kunnanhallitus päättää antaa käytännön järjestelyt keskusvaalilautakunnan tehtäväksi. Käsittely: Jaakko Alamattila esitti, että kiertävää äänestysautoa ei käytetä. Esitys ei saanut kannatusta. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska pöydällä ei ole yhtään päätösesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, kunnanhallitus päättää asian päätösesityksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätöesityksen Ote oikeusministeriön kunnanhallituksille osoittamasta kirjeestä : Ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja kellonajat Vaalilain 47 :n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajankohdan päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson ( ) päivänä. Tällaisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi on mahdollista perustaa kunnan eri alueille ennakkoäänestyspaikkoja, jotka ovat auki vähemmän kuin seitsemän päivää. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää lisätä Hettaan kunnanvirastoon yhden ennakkoäänestyspäivän seuraavasti: Ke klo Kilpisjärvi (koulu) klo Hetta (kunnanvirasto)

9 Kunnanhallitus To klo Karesuvanto(koulu) klo Hetta (kunnanvirasto) Pe La Ma Ti klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) Sunnuntaina ei ole ennakkoäänestystä vähäiseksi arvioitavan äänestäjämäärän vuoksi. Käsittely: Ennen käsittelyn alkua esittelijä täydensi aikaisempaa esitystään äänestysauton aikataulumuutoksilla seuraavasti: Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu Perjantai Äänestysauton pysäkki Palojoensuu/Palojoensuun kylätalo klo Muoniontie 46 Kuttanen/Liikennöinti Onni Palo Oy Käsivarrentie 1765 Kultima/Kultiman kääntöpaikka Maanantai Äänestysauton pysäkki Palojärvi/Galdotieva klo Ruijantie 2605 Näkkälä/ Kaijunantien risteys Kaijunantie 1

10 Kunnanhallitus Leppäjärvi/entinen koulu Ruijantie 1935 Tiistai Äänestysauton pysäkki Nunnanen/entisen koulun risteys klo Nunnasentie 1284 Peltovuoma/koulu Ounastie 3111 Ylikyrö/ Vuontispirtin tien risteys Vuontispirtintie 1 Kyrö/ Vuontispirtin läheinen parkkipaikka Vuontisjärvi/entisen koulun risteys Sammakkojänkäntie 1 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

11 Kunnanhallitus Khall 125 MAJATALO HALTINMAAN JATKOAIKA-ANOMUS RAKENNUSOIKEUTEEN Aiempi käsittely Teknisen lautakunnan kokouksen 31 LAUSUNNON ANTAMINEN MAJATALO HALTINMAAN TEKEMÄÄN HAKEMUKSEEN, JOL- LA HAETAAN JATKOAIKAA 5 VUOTTA TONTIN RAKENTAMIS-VELVOITTEESEEN Majatalo Haltinmaa/Satu Ahonen on hakenut ostamansa tontin rakentamisvelvoitteelle jatkoaikaa viisi vuotta (liite). Hakemustaan Ahonen perustelee tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Kilpisjärven alueella on annettu vastaavissa tilanteissa myös muille jatkoaikaa, mutta lyhempiä aikoja. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Rakennustarkastaja selvitti lautakunnalle asiaan liittyvät kauppakirjan luovutusehdot, jotka oli laitettu kaikkiin alueella tehtyihin maakauppoihin. Rakennustarkastaja totesi, että Enontekiön kunnanhallitus oli aikaisemmin vastaavissa tapauksissa mm ja tekemissään päätöksissä myöntänyt RM- rakennuspaikan rakentamisvelvoitteelle jatkoaikaa 2 vuotta. Huomioiden jatkoaikaa hakeneen asiakkaan esittämät syyt ja perustelut sekä yhdenvertaisuus näkökohdat, ei esittelijä näe syytä, minkä vuoksi kunnanhallituksen tekemää jatkoajan myöntämislinjausta olisi syytä muuttaa. Selvityksen jälkeen rakennustarkastaja teki seuraavan päätösehdotuksen: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Majatalo Haltinmaan/Satu Ahosen tekemään jatkoaikahakemukseen myönnetään jatkoaikaa 2 vuotta, joten rakentamisvelvoitteen kokonaisaika on yhteensä 5 vuotta ja päättyy kauppakirjan mukaan Keskustelun jälkeen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että rakentamisvelvoitteen jatkoaikaa jatketaan asti Ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää jatkaa Majatalo Haltinmaan rakentamisvelvoitteen jatkoaikaa asti.

12 Kunnanhallitus Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

13 Kunnanhallitus Khall 126 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS SAAMENKIELISTEN SO- SIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2012 Lapin AVI on päätöksessään LAAVI/171/ /2012 osoittanut Saamelaiskäräjille euroa käytettäväksi saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi. Valtionavustus on yhteinen Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntien kanssa. Määrärahaa voidaan käyttää saakka. Valtionavustus kohdentuu ao. kunnille seuraavasti: Saamelaisalueen kunnat Valtionavustus enintään Enontekiön kunta ,00 Inarin kunta ,50 Sodankylän kunta ,50 Utsjoen kunta ,00 Mikäli Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnissa ei pystytä aloittamaan sovittua toimintoa, ohjataan sille toiminnalle varattu valtionavustus Vuotson saamenkielisen kylätyöntekijän palkkaamiseen. Valtionavustuksen myöntämisessä, käytössä ja seurannassa noudatetaan muutoin soveltuvin osin mitä valtionavustuslaissa (688/2001) on säädetty. Aluehallintovirasto maksaa valtionavustuksen kahdessa erässä, ensimmäinen toukokuussa ( ) ja toinen lokakuussa ( ). Saamelaiskäräjien tulee edelleen maksaa avustus kunnille siltä osin, kuin ne toteuttavat avustuksen perusteena olevia hankkeita. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee Lapin aluehallintoviraston päätöksen tiedokseen saatetuksi eikä aio vaatia oikaisua tehtyyn päätökseen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

14 Kunnanhallitus Khall 127 SAAMENKIELISEN JA SAAMEN KIELEN OPETUKSEEN MYÖNNETTÄVÄ VALTIONAVUSTUKSEN ENNAKKO VUODELLE 2012 Lapin aluehallintovirasto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 45 :n 1 momentin ja saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen (1769/2009) nojalla myöntää Enontekiön kunnalle saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen valtionavustuksen ennakkona vuodelle 2012 perusopetukseen euroa ja lukiokoulutukseen euroa eli yhteensä euroa. Valtionavustuksen ennakot suoritetaan kahdessa erässä Enontekiön kunnan maksuliiketilille FI , ensimmäinen erä euroa kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja toinen erä euroa kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Tiliöinti: Mom (TY.211/lkp 8200). Ennakko otetaan huomioon lopullista valtionavustuspäätöstä tehtäessä. Lopullinen valtionavustu myönnetään vuoden 2012 toteutuneiden opetustuntien määrän mukaisesti vuoden 2013 kesäkuun loppuun mennessä. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee Lapin aluehallintoviraston päätöksen tiedokseen saatetuksi eikä aio vaatia oikaisua tehtyyn päätökseen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

15 Kunnanhallitus Khall 128 ENONTEKIÖN KUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN TORNIONJOEN VESISTÖALUEEN JA KEMIJOEN VESISTÖALUEEN TULVARYHMIIN Maa- ja metsätalous on nimennyt Lapin ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisesti Lapin alueelta viisi merkittävää tulvariskialuetta. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on asettanut Lapin alueelle kolme vesistöaluekohtaista tulvaryhmää tulvariskien hallinnan suunnittelun viranomaisyhteistyötä varten. Tulvaryhmien tehtävänä on asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet, käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset ja hyväksyä tulvariskien hallintasuunnitelma sekä siihen sisältyvät toimenpiteet. Lapin ELY-keskus on esittänyt Enontekiön kuntaa nimeämään jäsenen ja varajäsenen sekä Tornionjoen vesistöalueen tulvaryhmään että Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmään. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen Tornionjoen vesistöalueen tulvaryhmään sekä jäsenen ja varajäsenen Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmään. Käsittely: Jaakko Alamattila esitti kumpaankin tulvaryhmään seuraavia henkilöitä: Kalevi Keskitalo (jäsen) ja kunnanjohtaja (varajäsen). Tornionjoen vesistöalueen tulvaryhmään valittiin jäseneksi Kalevi Keskitalo ja varalle kunnanjohtaja. Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmään valittiin jäseneksi Kalevi Keskitalo ja varalle kunnanjohtaja.

16 Kunnanhallitus Khall 129 SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON KUNNIAMERKKIEHDO- TUKSET Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue tulee tekemään sosiaali- ja terveysministeriölle kunniamerkkiehdotuksensa tulevana itsenäisyyspäivänä tapahtuvaa kunniamerkkijakoa varten. Lapin maakunnan kunniamerkkiesitysten kiintiö on tänä vuonna 10 henkilöä. Lapin aluehallintovirasto pyytää kuntia tekemään toukokuun 25. päivään 2012 mennessä kunniamerkkiehdotuksensa niiden kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien henkilöiden ja luottamusmiesten osalta, jotka ovat ansioituneet nimenomaan sosiaalitoimen ja terveydenhuollon ja työsuojelun tehtävissä. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus valtuuttaa perusturvalautakunnan tekemään päätöksen kunniamerkkiesityksista sosiaalitoimen ja terveydenhuollon henkilöstön ja luottamusmiesten osalta Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 130 OPETUSALAN KUNNIAMERKKIEHDOTUKSET Lapin aluehallintovirasto pyytää kuntia toimittamaan opetusalan kunniamerkkiesityksensä mennessä. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus tutustuu sivistyslautakunnan esitykseen ja käy keskustelun kunniamerkkiesityksista opetusalan henkilöstön ja luottamusmiesten osalta. Käsittely: Sivistyslautakunta ei kokouksessaan tehnyt esitystä kunniamerkkien saajiksi. Berit-Ellen Juuso esitti Nils-Erik Valkeapäätä kunniamerkin saajaksi. Jaakko Alamattila esitti, ettei esitetä ketään kunniamerkin saajaksi. Kumpaakaan pohjaehdotuksesta poikkeavaa esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

18 Kunnanhallitus Khall 131 YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄR- JESTÄMISESTÄ Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa on vahvistettu Lain mukaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvat tehtävät, jotka koskevat - maatalouden tukijärjestelmiä; - maatalouden luopumistuki- ja eläkejärjestelmiä; - eräiden vahinkojen korvaamista valtion varoista; - eläintenpitäjän rekisteröintiä; - maataloustuotteen tuotantoa koskevia sopimuksia; - kasvintuotantoa Lain mukaan kunnan alueella maaseutuhallinto on järjestettävä siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Jos säädetyt vaatimukset eivät kunnassa täyty, kunnan on liityttävä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Enontekiön kunta on ostanut maaseutuviranomaispalvelut Muonion kunnalta 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Saadun palautteen mukaan palvelut ovat toimineet hyvin ja kunnalle toiminnasta aiheutuneet kustannukset ovat olleet kohtuullisia, suurusluokkaa /vuosi. Enontekiön, Kittilän ja Muonion kunnat ovat vuoden 2011 aikana neuvotelleet yhteistoiminta-alueen muodostamisesta maaseutuviranomaistehtävien hoitamista varten. Maaseutuvirasto on ennakkokannanotossaan hyväksynyt kolmen kunnan yhteistoiminta-alueen perustamisen lain poikkeamissäädöksiin viitaten. Kuntien välisissä neuvotteluissa on lähtökohtana pidetty sitä, että maaseutuviranomaistehtävät alueella hoidetaan ns isäntäkuntaperiaatteella ja että isäntäkunnan organisaatiossa toimii sopijakuntien yhteinen maaseutulautakunta ja että maaseutuviranomaisen palvelut järjestetään nykyisen tasoisena kaikkien kolmen kunnan alueella. Kustannusten jaon perusteena käytetään kalenterivuosittain sopijakuntien alueille toteutuneiden, kuntien kautta haettavien tukien ja vahingonkorvausten maksatusten ja niihin kohdistuneiden takaisinperintöjen erotusten yhteismääriä. Vuosittaisia prosenttiosuuksia laskettaessa käytetään laskentavuoden ja kahden sitä edeltävän kalenterivuoden aikana kunkin sopijakunnan alueelle toteutuneiden nettomaksatusten vuosikeskiarvoja. Prosenttiosuudet saadaan laskemalla kunnittaisten vuosikeskiarvojen suhteellinen osuus koko yhteistoiminta-alueen vuosikeskiarvojen yhteissummasta. Kustannustenjaosta tehdyn koelaskelman mukaan

19 Kunnanhallitus vuosien kustannuksista sopijakuntien kustannustasossa ei tapahtuisi oleellisia muutoksia. Enontekiön maksuosuuteen vaikuttaa merkittävästi porotalouden petovahinkojen määrän vuosittainen vaihtelu. Neuvotteluissa on päästy yksimielisyyteen siitä, että alueen Maaseutuviranomais-tehtävissä isäntäkuntana toimii Muonion kunta ja Enontekiö ja Kittilä ovat sopijakuntia. Esityslistan liitteenä 1 esitetään yhteistoimintasopimus liitteineen. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että hyväksyy liitteenä olevat sopimusluonnokset maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen järjestämiseksi Enontekiön, Kittilän ja Muonion kuntien alueella. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

20 Kunnanhallitus Khall 132 ESITYS KULJETUSTYÖRYHMÄN PERUSTAMISEKSI Enontekiön Kehitys Oy esittää kunnanhallitukselle kuljetustyöryhmän perustamista: Tunturi-Lapin kuntien kuljetusten kilpailuttamisen yhteydessä tuli ilmi, että lähes kaikissa kunnissa on kuljetustyöryhmä, joka käsittelee erilaisia kunnan tarvitsemien kuljetusten asioita kokonaisvaltaisesti. Enontekiön kunnassa ei ole kuljetustyöryhmää ja Enontekiön Kehitys Oy ehdottaa nyt sen perustamista. Tehokkain tapa hoitaa hallintokuntien välistä yhteistyötä henkilökuljetusten järjestämisessä on perustaa ja nimetä virallisesti kunnan henkilökuljetustyöryhmä. Työryhmässä ovat edustettuina kaikki kunnassa henkilökuljetuksia järjestävät tahot. Henkilökuljetustyöryhmän vastuuhenkilönä toimii kunnan joukkoliikennevastaava. Työryhmän ja sen vastuuhenkilön nimittää kunnanhallitus. Tavoitteena on, että kunnan henkilökuljetuspalvelut muodostavat hallitun ja tiedostetun kokonaisuuden ja kunnissa hankitaan vain kokonaisuutta (runkoliikennettä) täydentäviä ja tukevia liikennepalveluita. Työryhmä kokoontuu tarvittaessa esimerkiksi muutaman kerran vuodessa. Kuljetustyöryhmän tehtävät koskevat: eri hallintokuntien kuljetusten koordinointia; kuljetusten suunnittelua; kunnan sisäisen liikenteen kilpailuttamista; tiedottamisen kehittämistä; matkustamisen ja kuljetuspalveluiden käytön seurantaa; kuljetuskustannusten seurantaa; asiakaskyselyjen ja haastattelujen valmistelua; henkilökuljetuksiin ja joukkoliikenteeseen liittyvän osaamisen lisäämistä. Työryhmän kokoonpanoksi ehdotamme: Sirpa Mannela, Enontekiön Kehitys Oy, Enontekiön kunnan joukkoliikennevastaava Sosiaalitoimen edustaja Sivistystoimen edustaja Enontekiön Kehitys Oy esittää kunnanhallitukselle tämän kuljetustyöryhmän perustamista. Kunnioittavasti Enontekiön Kehitys Oy Elina Vammavaara toimitusjohtaja

21 Kunnanhallitus Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää perustaa kuljetustyöryhmän esitetyllä kokoonpanolla ja pyytää sosiaalitoimea ja sivistystoimea nimeämään edustajansa työryhmään. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

22 Kunnanhallitus Khall 133 KIELIKYLPYKERHON OHJAAJAN TOIMI Aiempi käsittely Sivistyslautakunta / 44 OKM on jakanut rahoitusta kielipesä- ja kielikylpykerhotoimintaan, josta saamelaiskäräjät on antanut Enontekiön kunnalle rahoitusta vuodelle Kielikylpykerhotoiminta tarvitsee vetäjää. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa saamenkielisen kielikylpykerhon ohjaajan toimeen määräajaksi Työntekijältä vaaditaan hyvää pohjoissaamen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä saamelaiskulttuurin tuntemusta. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva toisen asteen tutkinto. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Kielikylpykerhotoimintaa järjestetään eri kylissä kunnan alueella. Ehdotuksen mukaan Ehdotus (kj): Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

23 Kunnanhallitus Khall 134 LAUSUNTOPYYNTÖ OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSESTA, JOSSA SÄÄDETÄÄN OIKEUSAPUPIIREISTÄ, OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAI KOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA Enontekiön kuntaan on saapunut oikeusministeriön lausuntopyyntö valmisteilla olevasta oikeusministeriön asetuksesta koskien oikeusapupiirejä, oikeusaputoimistojen toimipaikkoja ja edunvalvonta-alueita. Valtion oikeusaoputoimistoista annetun lain (258/2002) 2 :n mukaan oikeusaputoimistot sijaitsevat oikeusapupalveluiden alueellisen tarpeen mukaan muodostettavissa oikeusaputoimipiireissä. Oikeusaputoimistolla voi tarvittaessa olla useampi kuin yksi toimipaikka. Saman säännöksen mukaan oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Ennen toimipaikkojen sijaintia koskevien säännösten antamista on kuultava kuntia, joita asia koskee. Oikeusaputoimistot ovat edelleen suhteellisen pieniä henkilöstömäärältään ja tarkoituksena on, että pienimmät oikeusaputoimistot yhdistetään lähimpään toimistoon. Pienimpien oikeusaputoimistojen hallinnollinen yhdistäminen vähentää näiden toimistojen haavoittuvuutta, hallinto kevenee ja henkilöstön työtehtävien järjestelymahdollisuudet lisääntyvät. Samalla esitetään, että uusien muodostettavien oikeusaputoimistojen nimet määräytyisivät lähtökohtaisesti maakuntapohjaisesti, kuten useissa muissakin valtion virastoissa on tehty. Esityksessä ehdotetaan seuraavia muutoksia: Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Keski-Suomen oikeusaputoimisto. Lapuan ja Seinäjoen oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto Haapajärven ja Ylivieskan oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Ylivieskan oikeusaputoimisto. Kittilän ja Sodankylän oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Lapin oikeusaputoimisto. Oulun ja Oulunseudun oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Oulun oikeusaputoimisto. Muutoksen jälkeen oikeusaputoimistojen määrä vähenisi kuudella. Tässä yhteydessä yhdistettävien toimistojen toimipaikat säilyisivät kuitenkin entisellään.

24 Kunnanhallitus Edellä mainittujen muutosten lisäksi annettavan asetuksen toimipaikkaluetteloon esitetään lisättäväksi nyt voimassa olevasta asetuksesta puuttuva Kuopion oikeusaputoimiston Maaningan toimipaikka. Esityksessä on otettu huomioon valtioneuvoston päätökset kahdesta kuntaliitoksesta, eli Karjalohjan liittyminen Lohjaan sekä Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin yhdistyminen perustamalla uusi kunta, jonka nimeksi tulee Oulu. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi liitteenä 2 esitetyn lausunnon. Merkittiin hyväksyen tiedoksi.

25 Kunnanhallitus Khall 135 KUNNANJOHTAJAN VAALI Aikaisempi käsittely Khall Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan , että se julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi siten, että virka täytetään vakituisena lukien. Virka julistetaan haettavaksi heti ja hakemukset kunnanjohtajan virkaan on toimitettava kunnanhallitukselle mennessä. Haastattelut suoritetaan toukokuun aikana ja kunnanvaltuusto tekee valinnan toukokuun kokouksessaan. Edelleen kunnanhallitus päätti, että viran kelpoisuusehdoiksi merkitään ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi kunnallishallinnon ja talouden koulutus tai tuntemus. Kielitaitovaatimuksiksi hakukuulutukseen merkitään englannin ja ruotsin/norjan kielet. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi. Hakuajan määräaika on maanantaina klo Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Ehdotus (ks): Kunnanhallitus tutustuu hakemuksiin, valitsee hakemuksien perusteella haastatteluun kutsuttavat hakijat ja päättää haastatteluaikataulun. Käsittely: Mikko Kärnä ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta (hallintolaki 28 kohta 1). Hakukuulutus ja yhdistelmä hakijoista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 5 ja 6). Käydyn keskustelun kuluessa Berit-Ellen Juuso teki esityksen, että hakuaikaa jatketaan. Katja Haimakka, Ulla Keinovaara, Helinä Hautamäki ja Sari Keskitalo kannattivat esitystä. Jaakko Alamattila kannatti kunnansihteerin ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus suoritetaan nimenhuutoäänestys, siten että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Berit-Ellen Juuson esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi jaa-ääni (Alamattila) ja viisi ei-ääntä (Juuso, Haimakka, Keinovaara, Hautamäki, Keskitalo), joten puheenjohtaja totesi Juuson esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallitus päätti jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa, siten että viran hakuaika päättyy Aikaisemmin saapuneet hakemukset huomioidaan. Jaakko Alamattila jätti päätöksestä suullisen eriävän mielipiteen. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

27 Kunnanhallitus Khall 136 KUNTASTRATEGIAN SOVELTAMINEN SEURAAVAN VUODEN TALOUS- ARVION SUUNNITTELUSSA Kehittämispäällikkönä työskennellessään vt kunnanjohtaja Mikko Kärnä valmisteli kuntastrategian sovellettavaksi tulevassa talousarvion laadinnassa. Kuntastrategia on liitteessä 3. Kuntastrategian ensisijainen tarkoitus on palvella myöhemmissä talousarvioissa ja tilinpäätöksissä kuvaamassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Nyt esiteltävässä kuntastrategiassa vahvistetaan kunnan ja toimialojen valitsemat strategiset painopistealueet, joita tullaan käyttämään tasapainotetun tuloskortiston (Balaced Scorecard, BSC) laadinnassa. BSC tarkoittaa systemaattista toimintojen tarkastelua useammasta näkökulmasta. Tyypillisessä tasapainotetun tuloskortin mittaristossa tavoitteiden toteutumista tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta: Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus vahvistaa kuntastrategiassa esitetyt strategiset painopistealueet, joita tullaan käyttämään kunnan toiminnassa määrätietoisesti ja läpileikkaavasti. Käsittely Käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavasti. Kuntastrategian yleiseen osuuteenlisätään: Enontekiön kunnan strategiset painopistealueet - kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat peruspalvelut (lisäys:) suomen ja saamen kielellä Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaisesti.

28 Kunnanhallitus Khall 137 KAARESUVANNON KYLÄN OSA-ALUELUOKITUKSEN MUUTTAMINEN Enontekiön kuntaan on saapunut yhteydenotto Kaaresuvannon kyläyhdistykseltä ja Tilastokeskukselta koskien Kaaresuvannon pienalueen osa-alueluokitusta. Tämän kirjeenvaihdon myötä on selvinnyt Tilastokeskuksen ylläpitämien tietojen olevan osin virheellisiä. Kunkin kunnan osa-alueet muodostetaan kunnan itsensä määrittelemistä, toiminnallisista kokonaisuuksista. Tilastokeskus ylläpitää näin määriteltyjä osa-alueita kartta-aineistoina, luokituksina ja nimistöinä, mutta ei voi omatoimisesti muuttaa niitä. Tilastot sinänsä eivät ole olleet virheellisiä, mutta niiden pohjana oleva karttatieto on Kaaresuvannon osalta vanhentunut. Liitteessä 4 esitetty karttapiirros osoittaa voimassaolevan osaaluerajauksen kulkevan Kaaresuvannon kylän keskeltä. Tämä asiantila johtaa siihen, että Kaaresuvannon kylästä esitetyt tiedot ovat puutteelliset eivätkä vastaa Kaaresuvannon kylä todellisuutta. Osa-aluerajauksen muuttaminen edellyttää toimenpiteitä kunnalta. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää muuttaa Kaaresuvannon kylän osaaluerajausta vastaamaan paremmin nykyistä kylän rakennetta karttapiirroksen mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

29 Kunnanhallitus Khall 138 TOIMISTOSIHTEERIN VIRKA Enontekiön kunnassa työskentelee yksi palkkasihteeri eli organisaatiossa ei ole palkkahallinnon suhteen särkymävaraa. Kunta on neuvotellut Polar Taitoa Oy:n kanssa palkkahallintopalveluiden ulkoistamisesta, mutta neuvotteluissa on tultu päätelmään, että palveluiden ostaminen Polar Taitoa Oy:ltä heikentäisi palvelutasoa ja voisi aiheuttaa palkkahallintopalveluiden siirtämisen fyysisesti pois Enontekiön kunnasta. Palkanlaskenta on kuitenkin vahvistettava, sillä mahdolliset organisaatiomuutokset aiheuttavat lisäpainetta ko. toimialalle. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan toimistosihteerin määräaikaiseen virkaan ajalle Määräaikaisuuden peruste on mahdollinen organisaation muutostilanne. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat lähinnä palkkasihteerin tehtävät sekä muut toimistotehtävät. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

30 Kunnanhallitus Khall 139 Ei julkinen (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621 24, kohdat 29 ja 30)

31 Kunnanhallitus Khall 140 SAAMENKIELISEN TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMINEN PELTOVUOMAN KOULULLE LV Asia käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa : Euroopan neuvoston ministerikomitea on antanut suosituksia Suomelle alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan soveltamisesta Suomessa (ulkoasiainministeriön kirje HELM543-29, ). Ministerikomitea mm. suosittelee, että Suomessa edelleen vahvistetaan saamenkielistä koulutusta. Suomen hallitusohjelmassa on tavoitteena saamen kielen elvyttäminen ja siihen liittyen toimenpide-ehdotukset. Näitä ovat mm. seuraavat: vahvistetaan saamenkielistä varhaiskasvatusta ja kielipesätoimintaa, kehitetään saamen kielen opetusta koko maassa ja lisätään saamen kieltä osaavan pätevän varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrää. Kuntaan on tullut syksyllä aloite Peltovuoman koululle perustettavasta saamenkielisestä luokasta. Pigga Keskitalon lähettämä aloite on siirretty sähköpostilla koulutoimistoon Aloitteessa ilmoitetaan, että ensi syksynä saamenkieliseen opetukseen olisi tulossa 2 lasta, jatkossa lisää. Tämän jälkeen koulutoimistoon on tullut näiden lasten osalta hakemukset saada saamenkielistä opetusta Peltovuoman koululla. Rehtori-sivistystoimenjohtaja on keskustellut saamen kielen opetuksen lisäämistarpeesta Peltovuoman koulun osalta ja siihen liittyvästä valtion rahoituksesta aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja Kari Torikan kanssa. Valtion linjauksen perusteella saamenkielisen opetuksen tuntihintakorvaus tulee nousemaan vuoden 2011 tuntihinnasta 59,58 eurosta n.70 euroon. Opetustoimen ylitarkastaja Kari Torikka puoltaa Peltovuoman koululle lisättävää saamenkielistä opetusta. Viime vuonna Enontekiöllä opetettiin saamea tai saamenkielellä perusopetuksessa yht h ja lukiossa 510 h. Opetuksen kustannukset olivat perusopetuksessa ,- ja lukion puolella ,-, yhteensä ,-. Valtio korvasi näistä ennakkoon ja arviolta yli menevistä tunneista tulee lisää n eli valtiolta tulee korvausta yhteensä Kunnan maksettavaksi saamenkielisestä opetuksesta jää arvion mukaan ,- (lopullinen valtionosuuskorjaus vuodelta 2011 ei ole tullut). V vastaavat luvut olivat perusopetuksessa ja lukiossa eli kunnan kulut yhteensä Valtio antoi korvausta näistä ,-. Silloin oli opettajina osin ilman muodollista pätevyyttä olevia, jolloin palkkakustannukset olivat pienemmät, joten kunnalle ei jäänyt omavastuuosuutta ollenkaan.

32 Kunnanhallitus Tämän hetken tietojen mukaan valtionosuuden lisäys saamen kielen opetuksen lisäämisen seurauksena kattaisi Peltovuoman koululla aiheutuvat kulut saamenkielen opetuksen osalta. Tällä hetkellä Enontekiöllä on saamenkielisen opetuksen piirissä peruskoulussa saamea äidinkielenä opiskelevia tai saamenkielisessä opetuksessa olevia 24 oppilasta ja vapaaehtoisen saamenkielen opetuksessa 37 oppilasta. Lukiossa 11 oppilasta. Perusopetuksen ja lukion osalta siis yli kolmannes oppilaista on saamenkielen opetuksen piirissä. Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää luvan laittaa avoimeksi ja täyttää saamenkielisen tuntiopettajan paikka Peltovuoman koululle lv Perusteluina on, että Peltovuomassa on lisääntynyt saamenkielisen opetuksen tarve ja hallitusohjelman linjaus edellyttää toimenpiteitä saamenkielisen opetuksen lisäämiseksi. Jatkossa selvitetään tarve muuttaa tuntiopettajan tehtävä luokanopettajan viraksi. Ehdotuksen mukaan Ehdotus (kunnanjohtaja): Ehdotus sivistyslautakunnan päätöksen mukaan. Käsittely: Myönnettiin täyttölupa ehdotuksen mukaan.

33 Kunnanhallitus Khall 141 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIR- JAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta - kunnanjohtajan päätökset asti - kunnansihteerin päätökset asti - vastaavan toimistosihteerin päätökset asti. Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: Enontekiön vesihuolto, hallituksen kokous Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

34 Kunnanhallitus Khall 142 ILMOITUSASIAT Kirjeet: - EN; Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpano Suomessa; Ministerikomitean suositukset Lapin ELY-keskuksen päätös LAPELY/579/07.01/2011 / Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Jorma Pudas - Oikeusministeriön ilmoitus kunnille suoritettavasta kertakorvauksesta presidentinvaalista 2012 johtuen Sosiaali- ja terveysministeriön kirje STM/1087/2012 / Kuntarakenneuudistus ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet - Kuntien Tiera Oy: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Pelastusopisto: Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi Työ- ja elinkeinoministeriön infokirje alueille paikallisen kehittämisen valmistelusta eri rahastoissa ohjelmakaudelle Muonion kunta, kunnanhallitus pöytäkirjanote - Valtion liikuntaneuvoston kannanotto : Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen huomioitava vahvemmin osana yhdyskuntaja liikennesuunnittelua ja resurssikohdennuksia - Kuntarahoituksen kutsu Rahoitusriskien hallinnan koulutuspäivään Lapin ELY-keskuksen maksatuspäätös LAPELY/18/ /2012 / (575,00 euroa) - Kunnan Taitoa Oy: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Apulaisoikeuskanslerin päätös OKV/22/1/2012 kunnan menettelystä muun muassa kaavoitusta, luvatonta rantarakentamista, hakkuita, teiden hoitoa ja kunnallistekniikan toimivuutta koskevissa asioissa - Nordean maksuviivästyskirje , Saanansäde 3 - Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto lupapäätös PSA- VI/33/04.09/2011 Vesijohdon rakentaminen Ounasjärven ja Ounasjoen alitse ja töidenaloittamislupa - Lapin liiton kirje Kemijoki-alueen kunnille Kemijoen vesistön tulvariskien hallintasuunnittelusta ja myyntitarjous Jaakko Ylitalon kirjoittamasta omakustanteesta: Maailmanlaatuisesti ainutlaatuinen Kemihaara 35 vuotta kiistan kohteena - Kuntien tiera ajankohtaiskirje Kuntatyönantajien kirje kunnanhallituksille ja kuntayhtymille: Työterveyslaki muuttuu : Työntekijän työkyky on arvioitava ja työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä riittävän varhain - KEVAn valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille

35 Kunnanhallitus Lapin liiton kirje Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja Lapin maakunnan yhteistyöasiakirjan laadinnan aikataulusta Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: - Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallituksen kokous Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, johtokunnan kokous Lapin liiton hallituksen pöytäkirja Lapin sähkövoima Oy sähköpostiviesti kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja Kemijoki Oy:n informaatiotilaisuuteen - Ote Kittilän kunnanvaltuuston pöytäkirjasta: yhteistoiminta-alueen perustaminen maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamista varten Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

36 Kunnanhallitus Khall 143 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO- OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohde: , Enontekiön Valtionmaa 1, Valtionmaa Kokonaispinta-ala: 5000 m² Luovuttaja: Suomen valtio, Metsähallitus Luovutuksen saaja: As Oy Eekin Tuvat Kohde: , Enontekiö Kokonaispinta-ala: Luovuttaja: Suomen valtio, Senaatti-kiinteistöt Luovutuksen saaja: Välkki, Pentti Kohde: , Enontekiö Kokonaispinta-ala: Luovuttaja: Suomen valtio, Senaatti-kiinteistöt Luovutuksen saaja: Välkki, Pentti Kohde: , Suomi, Peltovuoma Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Suomi, Aimo Aukusti Luovutuksen saaja: Suomi, Juha; Suomi, Ilkka ja Suomi, Vesa Kohde: , Välitalo, Hetta Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Enontekiön kunta Luovutuksen saaja: Enontekiön Kehitys Oy Kohde: , Välitalo, Hetta Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Enontekiön kunta Luovutuksen saaja: Enontekiön Kehitys Oy Kohde: , Hettamuseo, Hetta Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Enontekiön kunta Luovutuksen saaja: Enontekiön Kehitys Oy Kohde: , Hallitontti, Palojoensuu Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Enontekiön kunta Luovutuksen saaja: Enontekiön Kehitys Oy Kohde: , Keskitalo, Hetta Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Enontekiön seurakunta Luovutuksen saaja: Tamminen, Kai

37 Kunnanhallitus Kohde: , Laatutokka 3, Kelottijärvi Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Pohjolan Laatutokka Oy konkurssipesä Luovutuksen saaja: Wang, Anita ja Seppola, Kjell Aarne Kohde: , Jyppyrä, Hetta Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Syväjärvi, Iisakki Matias kuolinpesä (Hirvonen, Inger Anni; Syväjärvi Marja Kristiina ja Syväjärvi, Antti Einari) Luovutuksen saaja: Hyypiä, Päivi Irmeli Ehdotus (ks): Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Käsittely: Mikko Kärnä ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta (hallintolaki 28 kohta 3). Helinä Hautamäki ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta (hallintolaki 28 kohta 6). Sari Keskitalo ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta (hallintolaki 28 kohta 6). Toinen varapuheenjohta Jaakka Alamattila toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. Katja Haimakka valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Hautamäen asemesta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

38 Kunnanhallitus Khall 144 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT Helsingin matka ja tapaamiset Maria Guzenina-Richardsonin, Johanna Ojala-Niemelän ja Heikki Auton kanssa sekä tapaaminen Liikenneministeriössä Kunnan- ja kaupunginjohtajien tapaaminen Rovaniemellä Kalevi Keskitalo osallistui Ylä-Lapin varaamista koskeva neuvottelu. Lapin maakuntasuunnitelman toteutussuunnitelman työstäminen yhdessä kehitysyhtiön kanssa. TE-toimistojen palveluuudistuksia koskeneet neuvottelut ja esitys Verohallintoa koskevat uudistukset eivät toistaiseksi Muonion ja Kittilän palveluja Kunnanjohtajan ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi saatetuiksi.

39 Kunnanhallitus Khall 145 KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUS- TAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA Jaakko Alamattila oli osallistunut sivistyslautakunnan kokoukseen Sivistyslautakunta oli onnistunut palkkaamaan Kilpisjärvelle perhepäivähoitajan. Ulla Keinovaara: Poliisilautakunnan kokouksessa Kittilän poliisiasemalla. Nykyisellä toiminnalla jatketaan. Sari Keskitalo oli osallistunut LAPEKOn tarkastuslautakunnan kokoukseen. LAPEKON tilinpäätös oli positiivinen ja osin saatiin katettua vanhoja alijäämiä.

40 Kunnanhallitus Khall 146 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Ulla Keinovaara teki aloitteen marjanpoimintakiellosta. Perusteena se, että ulkomaalaisia ulkomaisia on paljon. Asia päätettiin yksimielisesti ottaa kiireellisenä välittömään käsittelyyn.

41 Kunnanhallitus Khall 147 MARJANPOIMINTAKIELLON HAKEMINEN ENONTEKIÖN KUNNAN ALU- EELLE Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamissa asioissa Ulla Keinovaara toi esille huolensa ei-suomen kansalaisten marjojen poimimisesta, ja esitti että Enontekiön kunnan alueelle haetaan marjanpoimintakielto. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää hakeeko Enontekiön kunta marjanpoimintakieltoa. Käsittely: Ulla Keinovaara esitti, että Enontekiön kunnan aluelle haetaan marjanpoimintakielto. Katja Haimakka kannatti esitystä. Helinä Hautamäki esitti, että marjanpoimintakieltoa ei haeta. Jaakko Alamattila kannatti Hautamäen esitystä. Katja Haimakka kannatti Ulla Keinovaaran esitystä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua ehdotusta suoritetaan nimenhuutoäänestys, siten että ne, jotka kannattavat marjanpoimintakiellon hakemista äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Helinä Hautamäen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi jaa-ääntä (Haimakka, Keinovaara) ja neljä ei-ääntä (Alamattila, Juuso, Keskitalo, Hautamäki), joten puheenjohtaja totesi Hautamäen esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

42 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Pykälät Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Enontekiön kunnanhallitus Ounastie ENONTEKIÖ Pykälät:. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 4.12.2014 klo 17.50 18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.9.2009 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2016 71 13.06.2016 Aika 13.06.2016 klo 18:30-20:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 73 44 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 03.04.2012 KOKOUSAIKA 03.04.2012 klo 18.00-19.20 KOKOUSPAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 11 VUODEN 2012 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO 2 12 KOULUTYÖNTEKIJÖIDEN LOMAUTTAMINEN 3 13

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 29.11.2016 klo 10.00-14.20 (jatkokokous 21.11. kokoukselle) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 12.5.2015 klo 14.00-17.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo. Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j saapui 14.10

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo. Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j saapui 14.10 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 11.11.2013 klo 12.30-18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo,

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot