Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Helinä Hautamäki varajäsen Jaakko Alamattila II vpj Berit-Ellen Juuso j Ulla Keinovaara j Kari Kotavuopio j Katja Haimakka j Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj Birgitta Eira kvalt I vpj Ulla-Maija Syväjärvi kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä Aino-Liisa Jalonen pöytäkirjanpitäjä Elina Vammavaara Sanna Ylinampa Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Aino-Liisa Jalonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pois lukien 143 Jaakko Alamattila puheenjohtaja 143 Pöytäkirjan tarkastajat Berit-Ellen Juuso Helinä Hautamäki pois lukien 143 Katja Haimakka 143 Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus ASIALISTA 123 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 124 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA JA -AJOISTA PÄÄTTÄMINEN 125 MAJATALO HALTINMAAN JATKOAIKA-ANOMUS RAKENNUSVELVOITTEE- SEEN 126 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS SAAMENKIELISEN SOSIAA- LI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN MÄÄRÄ- RAHAN KÄYTÖSTÄ VUONNA SAAMENKIELISEN JA SAAMEN KIELEN OPETUKSEEN MYÖNNETTÄVÄ VALTIONAVUSTUKSEN ENNAKKO VUODELLE ENONTEKIÖN KUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN TORNIONJOEN VESISTÖALUEEN JA KEMIJOEN VESISTÖALUEEN TUL- VARYHMIIN 129 SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON KUNNIAMERKKIEHDOTUKSET 130 OPETUSALAN KUNNIAMERKKIEHDOTUKSET 131 YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJES- TÄMISESTÄ 132 ESITYS KULJETUSTYÖRYHMÄN PERUSTAMISEKSI 133 KIELIKYLPYKERHON OHJAAJA 134 LAUSUNTOPYYNTÖ OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSESTA, JOSSA SÄÄ- DETÄÄN OIKEUSAPUPIIREISTÄ, OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAI- KOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 135 KUNNANJOHTAJAN VAALI 136 KUNTASTRATEGIAN SOVELTAMINEN SEURAAVAN VUODEN TALOUSARVI- ON SUUNNITTELUSSA 137 KAARESUVANNON KYLÄN OSA-ALUELUOKITUKSEN MUUTTAMINEN 138 TOIMISTOSIHTEERIN VIRKA 139 EI JULKINEN (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621 24, kohdat 29 ja 30) 140 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 141 SAAMENKIELISEN TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMINEN PELTOVUOMAN KOULULLE LV ILMOITUSASIAT 143 KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 144 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 145 KUNNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJI EN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA 146 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT

3 Kunnanhallitus Khall 123 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Käsittely: Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Helinä Hautamäen ja Berit-Ellen Juuson. Kunnanhallitus päätti, että 135 käsitellään viimeisenä asiana. Katja Haimakka saapui kokoukseen klo

4 Kunnanhallitus Khall 124 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA JA AJOISTA PÄÄTTÄMINEN Asian aiempi käsittely: Khall Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina ja ennakkoäänestys kotimaassa Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina ja ennakkoäänestys kotimaassa Vaalilain 9 :n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat 1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi; ( /247) Kunnan on huolehdittava siitä, että yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kunnassa riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään. Päätöksestä tulee käydä ilmi ennakkoäänestyspaikkojen nimet, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäinen aukioloaika. Tiedot on oltava ilmoitettu Väestörekisterikeskuksen äänestyspaikkarekisteriin mennessä. Vaalilain 47 :n mukaan ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää sekä lopetetaan ulkomailla 8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää. Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina päivinä 1 momentissa tarkoitettuna ajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson päivänä. Vaalilain 48 :n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen (eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo. 10:tä eikä klo 16:n jälkeen). Kaikissa vaaleissa valtio huolehtii materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö kuitenkin suorittaa kunnille äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja.

5 Kunnanhallitus Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyksen järjestämisestä vuoden 2012 presidentinvaaleissa seuraavasti: Ke To klo Kilpisjärvi (koulu) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Karesuvanto(koulu) klo Hetta (kunnanvirasto) Pe Ma Ti klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) Kunnanhallitus päättää edelleen ennakkoäänestyksen järjestämisestä kiertävällä äänestysautolla vuoden 2012 presidentinvaaleissa seuraavasti: Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu Perjantai Äänestysauton pysäkki Palojoensuu/Palojoensuun kylätalo klo Muoniontie 46 Kuttanen/Liikennöinti Onni Palo Oy Käsivarrentie 1765 Kultima/Kultiman kääntöpaikka Maanantai Äänestysauton pysäkki Palojärvi/Galdotieva klo Ruijantie 2605 Näkkälä/ Kaijunantien risteys

6 Kunnanhallitus Kaijunantie 1 Leppäjärvi/entinen koulu Ruijantie 1935 Tiistai Äänestysauton pysäkki Nunnanen/entisen koulun risteys klo Nunnasentie 1284 Peltovuoma/koulu Ounastie 3111 Ylikyrö/ Vuontispirtin tien risteys Vuontispirtintie 1 Kyrö/ Vuontispirtin läheinen parkkipaikka Vuontisjärvi/entisen koulun risteys Sammakkojänkäntie 1 Edelleen kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyksen järjestämisestä vuoden 2012 kunnallisvaaleissa seuraavasti: Ke To Pe Ma Ti klo Kilpisjärvi (koulu) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Karesuvanto(koulu) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) Kunnanhallitus päättää edelleen ennakkoäänestyksen järjestämisestä kiertävällä äänestysautolla vuoden 2012 kunnallisvaaleissa seuraavasti:

7 Kunnanhallitus Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu Perjantai Äänestysauton pysäkki Palojoensuu/Palojoensuun kylätalo klo Muoniontie 46 Kuttanen/Liikennöinti Onni Palo Oy Käsivarrentie 1765 Kultima/Kultiman kääntöpaikka Maanantai Äänestysauton pysäkki Palojärvi/Galdotieva klo Ruijantie 2605 Näkkälä/ Kaijunantien risteys Kaijunantie 1 Leppäjärvi/entinen koulu Ruijantie 1935 Tiistai Äänestysauton pysäkki Nunnanen/entisen koulun risteys klo Nunnasentie 1284 Peltovuoma/koulu Ounastie 3111 Ylikyrö/ Vuontispirtin tien risteys

8 Kunnanhallitus Vuontispirtintie 1 Kyrö/ Vuontispirtin läheinen parkkipaikka Vuontisjärvi/entisen koulun risteys Sammakkojänkäntie 1 Kunnanhallitus päättää antaa käytännön järjestelyt keskusvaalilautakunnan tehtäväksi. Käsittely: Jaakko Alamattila esitti, että kiertävää äänestysautoa ei käytetä. Esitys ei saanut kannatusta. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska pöydällä ei ole yhtään päätösesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, kunnanhallitus päättää asian päätösesityksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätöesityksen Ote oikeusministeriön kunnanhallituksille osoittamasta kirjeestä : Ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja kellonajat Vaalilain 47 :n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajankohdan päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson ( ) päivänä. Tällaisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi on mahdollista perustaa kunnan eri alueille ennakkoäänestyspaikkoja, jotka ovat auki vähemmän kuin seitsemän päivää. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää lisätä Hettaan kunnanvirastoon yhden ennakkoäänestyspäivän seuraavasti: Ke klo Kilpisjärvi (koulu) klo Hetta (kunnanvirasto)

9 Kunnanhallitus To klo Karesuvanto(koulu) klo Hetta (kunnanvirasto) Pe La Ma Ti klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) klo Hetta (kunnanvirasto) Sunnuntaina ei ole ennakkoäänestystä vähäiseksi arvioitavan äänestäjämäärän vuoksi. Käsittely: Ennen käsittelyn alkua esittelijä täydensi aikaisempaa esitystään äänestysauton aikataulumuutoksilla seuraavasti: Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu Perjantai Äänestysauton pysäkki Palojoensuu/Palojoensuun kylätalo klo Muoniontie 46 Kuttanen/Liikennöinti Onni Palo Oy Käsivarrentie 1765 Kultima/Kultiman kääntöpaikka Maanantai Äänestysauton pysäkki Palojärvi/Galdotieva klo Ruijantie 2605 Näkkälä/ Kaijunantien risteys Kaijunantie 1

10 Kunnanhallitus Leppäjärvi/entinen koulu Ruijantie 1935 Tiistai Äänestysauton pysäkki Nunnanen/entisen koulun risteys klo Nunnasentie 1284 Peltovuoma/koulu Ounastie 3111 Ylikyrö/ Vuontispirtin tien risteys Vuontispirtintie 1 Kyrö/ Vuontispirtin läheinen parkkipaikka Vuontisjärvi/entisen koulun risteys Sammakkojänkäntie 1 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

11 Kunnanhallitus Khall 125 MAJATALO HALTINMAAN JATKOAIKA-ANOMUS RAKENNUSOIKEUTEEN Aiempi käsittely Teknisen lautakunnan kokouksen 31 LAUSUNNON ANTAMINEN MAJATALO HALTINMAAN TEKEMÄÄN HAKEMUKSEEN, JOL- LA HAETAAN JATKOAIKAA 5 VUOTTA TONTIN RAKENTAMIS-VELVOITTEESEEN Majatalo Haltinmaa/Satu Ahonen on hakenut ostamansa tontin rakentamisvelvoitteelle jatkoaikaa viisi vuotta (liite). Hakemustaan Ahonen perustelee tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Kilpisjärven alueella on annettu vastaavissa tilanteissa myös muille jatkoaikaa, mutta lyhempiä aikoja. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Rakennustarkastaja selvitti lautakunnalle asiaan liittyvät kauppakirjan luovutusehdot, jotka oli laitettu kaikkiin alueella tehtyihin maakauppoihin. Rakennustarkastaja totesi, että Enontekiön kunnanhallitus oli aikaisemmin vastaavissa tapauksissa mm ja tekemissään päätöksissä myöntänyt RM- rakennuspaikan rakentamisvelvoitteelle jatkoaikaa 2 vuotta. Huomioiden jatkoaikaa hakeneen asiakkaan esittämät syyt ja perustelut sekä yhdenvertaisuus näkökohdat, ei esittelijä näe syytä, minkä vuoksi kunnanhallituksen tekemää jatkoajan myöntämislinjausta olisi syytä muuttaa. Selvityksen jälkeen rakennustarkastaja teki seuraavan päätösehdotuksen: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Majatalo Haltinmaan/Satu Ahosen tekemään jatkoaikahakemukseen myönnetään jatkoaikaa 2 vuotta, joten rakentamisvelvoitteen kokonaisaika on yhteensä 5 vuotta ja päättyy kauppakirjan mukaan Keskustelun jälkeen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että rakentamisvelvoitteen jatkoaikaa jatketaan asti Ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää jatkaa Majatalo Haltinmaan rakentamisvelvoitteen jatkoaikaa asti.

12 Kunnanhallitus Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

13 Kunnanhallitus Khall 126 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS SAAMENKIELISTEN SO- SIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TURVAAMISEKSI OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTÖSTÄ VUONNA 2012 Lapin AVI on päätöksessään LAAVI/171/ /2012 osoittanut Saamelaiskäräjille euroa käytettäväksi saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi. Valtionavustus on yhteinen Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntien kanssa. Määrärahaa voidaan käyttää saakka. Valtionavustus kohdentuu ao. kunnille seuraavasti: Saamelaisalueen kunnat Valtionavustus enintään Enontekiön kunta ,00 Inarin kunta ,50 Sodankylän kunta ,50 Utsjoen kunta ,00 Mikäli Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnissa ei pystytä aloittamaan sovittua toimintoa, ohjataan sille toiminnalle varattu valtionavustus Vuotson saamenkielisen kylätyöntekijän palkkaamiseen. Valtionavustuksen myöntämisessä, käytössä ja seurannassa noudatetaan muutoin soveltuvin osin mitä valtionavustuslaissa (688/2001) on säädetty. Aluehallintovirasto maksaa valtionavustuksen kahdessa erässä, ensimmäinen toukokuussa ( ) ja toinen lokakuussa ( ). Saamelaiskäräjien tulee edelleen maksaa avustus kunnille siltä osin, kuin ne toteuttavat avustuksen perusteena olevia hankkeita. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee Lapin aluehallintoviraston päätöksen tiedokseen saatetuksi eikä aio vaatia oikaisua tehtyyn päätökseen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

14 Kunnanhallitus Khall 127 SAAMENKIELISEN JA SAAMEN KIELEN OPETUKSEEN MYÖNNETTÄVÄ VALTIONAVUSTUKSEN ENNAKKO VUODELLE 2012 Lapin aluehallintovirasto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 45 :n 1 momentin ja saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen (1769/2009) nojalla myöntää Enontekiön kunnalle saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen valtionavustuksen ennakkona vuodelle 2012 perusopetukseen euroa ja lukiokoulutukseen euroa eli yhteensä euroa. Valtionavustuksen ennakot suoritetaan kahdessa erässä Enontekiön kunnan maksuliiketilille FI , ensimmäinen erä euroa kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja toinen erä euroa kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Tiliöinti: Mom (TY.211/lkp 8200). Ennakko otetaan huomioon lopullista valtionavustuspäätöstä tehtäessä. Lopullinen valtionavustu myönnetään vuoden 2012 toteutuneiden opetustuntien määrän mukaisesti vuoden 2013 kesäkuun loppuun mennessä. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee Lapin aluehallintoviraston päätöksen tiedokseen saatetuksi eikä aio vaatia oikaisua tehtyyn päätökseen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

15 Kunnanhallitus Khall 128 ENONTEKIÖN KUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN TORNIONJOEN VESISTÖALUEEN JA KEMIJOEN VESISTÖALUEEN TULVARYHMIIN Maa- ja metsätalous on nimennyt Lapin ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisesti Lapin alueelta viisi merkittävää tulvariskialuetta. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on asettanut Lapin alueelle kolme vesistöaluekohtaista tulvaryhmää tulvariskien hallinnan suunnittelun viranomaisyhteistyötä varten. Tulvaryhmien tehtävänä on asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet, käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset ja hyväksyä tulvariskien hallintasuunnitelma sekä siihen sisältyvät toimenpiteet. Lapin ELY-keskus on esittänyt Enontekiön kuntaa nimeämään jäsenen ja varajäsenen sekä Tornionjoen vesistöalueen tulvaryhmään että Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmään. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen Tornionjoen vesistöalueen tulvaryhmään sekä jäsenen ja varajäsenen Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmään. Käsittely: Jaakko Alamattila esitti kumpaankin tulvaryhmään seuraavia henkilöitä: Kalevi Keskitalo (jäsen) ja kunnanjohtaja (varajäsen). Tornionjoen vesistöalueen tulvaryhmään valittiin jäseneksi Kalevi Keskitalo ja varalle kunnanjohtaja. Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmään valittiin jäseneksi Kalevi Keskitalo ja varalle kunnanjohtaja.

16 Kunnanhallitus Khall 129 SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON KUNNIAMERKKIEHDO- TUKSET Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue tulee tekemään sosiaali- ja terveysministeriölle kunniamerkkiehdotuksensa tulevana itsenäisyyspäivänä tapahtuvaa kunniamerkkijakoa varten. Lapin maakunnan kunniamerkkiesitysten kiintiö on tänä vuonna 10 henkilöä. Lapin aluehallintovirasto pyytää kuntia tekemään toukokuun 25. päivään 2012 mennessä kunniamerkkiehdotuksensa niiden kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien henkilöiden ja luottamusmiesten osalta, jotka ovat ansioituneet nimenomaan sosiaalitoimen ja terveydenhuollon ja työsuojelun tehtävissä. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus valtuuttaa perusturvalautakunnan tekemään päätöksen kunniamerkkiesityksista sosiaalitoimen ja terveydenhuollon henkilöstön ja luottamusmiesten osalta Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 130 OPETUSALAN KUNNIAMERKKIEHDOTUKSET Lapin aluehallintovirasto pyytää kuntia toimittamaan opetusalan kunniamerkkiesityksensä mennessä. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus tutustuu sivistyslautakunnan esitykseen ja käy keskustelun kunniamerkkiesityksista opetusalan henkilöstön ja luottamusmiesten osalta. Käsittely: Sivistyslautakunta ei kokouksessaan tehnyt esitystä kunniamerkkien saajiksi. Berit-Ellen Juuso esitti Nils-Erik Valkeapäätä kunniamerkin saajaksi. Jaakko Alamattila esitti, ettei esitetä ketään kunniamerkin saajaksi. Kumpaakaan pohjaehdotuksesta poikkeavaa esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

18 Kunnanhallitus Khall 131 YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄR- JESTÄMISESTÄ Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa on vahvistettu Lain mukaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvat tehtävät, jotka koskevat - maatalouden tukijärjestelmiä; - maatalouden luopumistuki- ja eläkejärjestelmiä; - eräiden vahinkojen korvaamista valtion varoista; - eläintenpitäjän rekisteröintiä; - maataloustuotteen tuotantoa koskevia sopimuksia; - kasvintuotantoa Lain mukaan kunnan alueella maaseutuhallinto on järjestettävä siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Jos säädetyt vaatimukset eivät kunnassa täyty, kunnan on liityttävä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Enontekiön kunta on ostanut maaseutuviranomaispalvelut Muonion kunnalta 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Saadun palautteen mukaan palvelut ovat toimineet hyvin ja kunnalle toiminnasta aiheutuneet kustannukset ovat olleet kohtuullisia, suurusluokkaa /vuosi. Enontekiön, Kittilän ja Muonion kunnat ovat vuoden 2011 aikana neuvotelleet yhteistoiminta-alueen muodostamisesta maaseutuviranomaistehtävien hoitamista varten. Maaseutuvirasto on ennakkokannanotossaan hyväksynyt kolmen kunnan yhteistoiminta-alueen perustamisen lain poikkeamissäädöksiin viitaten. Kuntien välisissä neuvotteluissa on lähtökohtana pidetty sitä, että maaseutuviranomaistehtävät alueella hoidetaan ns isäntäkuntaperiaatteella ja että isäntäkunnan organisaatiossa toimii sopijakuntien yhteinen maaseutulautakunta ja että maaseutuviranomaisen palvelut järjestetään nykyisen tasoisena kaikkien kolmen kunnan alueella. Kustannusten jaon perusteena käytetään kalenterivuosittain sopijakuntien alueille toteutuneiden, kuntien kautta haettavien tukien ja vahingonkorvausten maksatusten ja niihin kohdistuneiden takaisinperintöjen erotusten yhteismääriä. Vuosittaisia prosenttiosuuksia laskettaessa käytetään laskentavuoden ja kahden sitä edeltävän kalenterivuoden aikana kunkin sopijakunnan alueelle toteutuneiden nettomaksatusten vuosikeskiarvoja. Prosenttiosuudet saadaan laskemalla kunnittaisten vuosikeskiarvojen suhteellinen osuus koko yhteistoiminta-alueen vuosikeskiarvojen yhteissummasta. Kustannustenjaosta tehdyn koelaskelman mukaan

19 Kunnanhallitus vuosien kustannuksista sopijakuntien kustannustasossa ei tapahtuisi oleellisia muutoksia. Enontekiön maksuosuuteen vaikuttaa merkittävästi porotalouden petovahinkojen määrän vuosittainen vaihtelu. Neuvotteluissa on päästy yksimielisyyteen siitä, että alueen Maaseutuviranomais-tehtävissä isäntäkuntana toimii Muonion kunta ja Enontekiö ja Kittilä ovat sopijakuntia. Esityslistan liitteenä 1 esitetään yhteistoimintasopimus liitteineen. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että hyväksyy liitteenä olevat sopimusluonnokset maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen järjestämiseksi Enontekiön, Kittilän ja Muonion kuntien alueella. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

20 Kunnanhallitus Khall 132 ESITYS KULJETUSTYÖRYHMÄN PERUSTAMISEKSI Enontekiön Kehitys Oy esittää kunnanhallitukselle kuljetustyöryhmän perustamista: Tunturi-Lapin kuntien kuljetusten kilpailuttamisen yhteydessä tuli ilmi, että lähes kaikissa kunnissa on kuljetustyöryhmä, joka käsittelee erilaisia kunnan tarvitsemien kuljetusten asioita kokonaisvaltaisesti. Enontekiön kunnassa ei ole kuljetustyöryhmää ja Enontekiön Kehitys Oy ehdottaa nyt sen perustamista. Tehokkain tapa hoitaa hallintokuntien välistä yhteistyötä henkilökuljetusten järjestämisessä on perustaa ja nimetä virallisesti kunnan henkilökuljetustyöryhmä. Työryhmässä ovat edustettuina kaikki kunnassa henkilökuljetuksia järjestävät tahot. Henkilökuljetustyöryhmän vastuuhenkilönä toimii kunnan joukkoliikennevastaava. Työryhmän ja sen vastuuhenkilön nimittää kunnanhallitus. Tavoitteena on, että kunnan henkilökuljetuspalvelut muodostavat hallitun ja tiedostetun kokonaisuuden ja kunnissa hankitaan vain kokonaisuutta (runkoliikennettä) täydentäviä ja tukevia liikennepalveluita. Työryhmä kokoontuu tarvittaessa esimerkiksi muutaman kerran vuodessa. Kuljetustyöryhmän tehtävät koskevat: eri hallintokuntien kuljetusten koordinointia; kuljetusten suunnittelua; kunnan sisäisen liikenteen kilpailuttamista; tiedottamisen kehittämistä; matkustamisen ja kuljetuspalveluiden käytön seurantaa; kuljetuskustannusten seurantaa; asiakaskyselyjen ja haastattelujen valmistelua; henkilökuljetuksiin ja joukkoliikenteeseen liittyvän osaamisen lisäämistä. Työryhmän kokoonpanoksi ehdotamme: Sirpa Mannela, Enontekiön Kehitys Oy, Enontekiön kunnan joukkoliikennevastaava Sosiaalitoimen edustaja Sivistystoimen edustaja Enontekiön Kehitys Oy esittää kunnanhallitukselle tämän kuljetustyöryhmän perustamista. Kunnioittavasti Enontekiön Kehitys Oy Elina Vammavaara toimitusjohtaja

21 Kunnanhallitus Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää perustaa kuljetustyöryhmän esitetyllä kokoonpanolla ja pyytää sosiaalitoimea ja sivistystoimea nimeämään edustajansa työryhmään. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

22 Kunnanhallitus Khall 133 KIELIKYLPYKERHON OHJAAJAN TOIMI Aiempi käsittely Sivistyslautakunta / 44 OKM on jakanut rahoitusta kielipesä- ja kielikylpykerhotoimintaan, josta saamelaiskäräjät on antanut Enontekiön kunnalle rahoitusta vuodelle Kielikylpykerhotoiminta tarvitsee vetäjää. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa saamenkielisen kielikylpykerhon ohjaajan toimeen määräajaksi Työntekijältä vaaditaan hyvää pohjoissaamen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä saamelaiskulttuurin tuntemusta. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva toisen asteen tutkinto. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Kielikylpykerhotoimintaa järjestetään eri kylissä kunnan alueella. Ehdotuksen mukaan Ehdotus (kj): Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

23 Kunnanhallitus Khall 134 LAUSUNTOPYYNTÖ OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSESTA, JOSSA SÄÄDETÄÄN OIKEUSAPUPIIREISTÄ, OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAI KOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA Enontekiön kuntaan on saapunut oikeusministeriön lausuntopyyntö valmisteilla olevasta oikeusministeriön asetuksesta koskien oikeusapupiirejä, oikeusaputoimistojen toimipaikkoja ja edunvalvonta-alueita. Valtion oikeusaoputoimistoista annetun lain (258/2002) 2 :n mukaan oikeusaputoimistot sijaitsevat oikeusapupalveluiden alueellisen tarpeen mukaan muodostettavissa oikeusaputoimipiireissä. Oikeusaputoimistolla voi tarvittaessa olla useampi kuin yksi toimipaikka. Saman säännöksen mukaan oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Ennen toimipaikkojen sijaintia koskevien säännösten antamista on kuultava kuntia, joita asia koskee. Oikeusaputoimistot ovat edelleen suhteellisen pieniä henkilöstömäärältään ja tarkoituksena on, että pienimmät oikeusaputoimistot yhdistetään lähimpään toimistoon. Pienimpien oikeusaputoimistojen hallinnollinen yhdistäminen vähentää näiden toimistojen haavoittuvuutta, hallinto kevenee ja henkilöstön työtehtävien järjestelymahdollisuudet lisääntyvät. Samalla esitetään, että uusien muodostettavien oikeusaputoimistojen nimet määräytyisivät lähtökohtaisesti maakuntapohjaisesti, kuten useissa muissakin valtion virastoissa on tehty. Esityksessä ehdotetaan seuraavia muutoksia: Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Keski-Suomen oikeusaputoimisto. Lapuan ja Seinäjoen oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto Haapajärven ja Ylivieskan oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Ylivieskan oikeusaputoimisto. Kittilän ja Sodankylän oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Lapin oikeusaputoimisto. Oulun ja Oulunseudun oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Oulun oikeusaputoimisto. Muutoksen jälkeen oikeusaputoimistojen määrä vähenisi kuudella. Tässä yhteydessä yhdistettävien toimistojen toimipaikat säilyisivät kuitenkin entisellään.

24 Kunnanhallitus Edellä mainittujen muutosten lisäksi annettavan asetuksen toimipaikkaluetteloon esitetään lisättäväksi nyt voimassa olevasta asetuksesta puuttuva Kuopion oikeusaputoimiston Maaningan toimipaikka. Esityksessä on otettu huomioon valtioneuvoston päätökset kahdesta kuntaliitoksesta, eli Karjalohjan liittyminen Lohjaan sekä Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin yhdistyminen perustamalla uusi kunta, jonka nimeksi tulee Oulu. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi liitteenä 2 esitetyn lausunnon. Merkittiin hyväksyen tiedoksi.

25 Kunnanhallitus Khall 135 KUNNANJOHTAJAN VAALI Aikaisempi käsittely Khall Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan , että se julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi siten, että virka täytetään vakituisena lukien. Virka julistetaan haettavaksi heti ja hakemukset kunnanjohtajan virkaan on toimitettava kunnanhallitukselle mennessä. Haastattelut suoritetaan toukokuun aikana ja kunnanvaltuusto tekee valinnan toukokuun kokouksessaan. Edelleen kunnanhallitus päätti, että viran kelpoisuusehdoiksi merkitään ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi kunnallishallinnon ja talouden koulutus tai tuntemus. Kielitaitovaatimuksiksi hakukuulutukseen merkitään englannin ja ruotsin/norjan kielet. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi. Hakuajan määräaika on maanantaina klo Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Ehdotus (ks): Kunnanhallitus tutustuu hakemuksiin, valitsee hakemuksien perusteella haastatteluun kutsuttavat hakijat ja päättää haastatteluaikataulun. Käsittely: Mikko Kärnä ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta (hallintolaki 28 kohta 1). Hakukuulutus ja yhdistelmä hakijoista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 5 ja 6). Käydyn keskustelun kuluessa Berit-Ellen Juuso teki esityksen, että hakuaikaa jatketaan. Katja Haimakka, Ulla Keinovaara, Helinä Hautamäki ja Sari Keskitalo kannattivat esitystä. Jaakko Alamattila kannatti kunnansihteerin ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus suoritetaan nimenhuutoäänestys, siten että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Berit-Ellen Juuson esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi jaa-ääni (Alamattila) ja viisi ei-ääntä (Juuso, Haimakka, Keinovaara, Hautamäki, Keskitalo), joten puheenjohtaja totesi Juuson esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallitus päätti jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa, siten että viran hakuaika päättyy Aikaisemmin saapuneet hakemukset huomioidaan. Jaakko Alamattila jätti päätöksestä suullisen eriävän mielipiteen. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

27 Kunnanhallitus Khall 136 KUNTASTRATEGIAN SOVELTAMINEN SEURAAVAN VUODEN TALOUS- ARVION SUUNNITTELUSSA Kehittämispäällikkönä työskennellessään vt kunnanjohtaja Mikko Kärnä valmisteli kuntastrategian sovellettavaksi tulevassa talousarvion laadinnassa. Kuntastrategia on liitteessä 3. Kuntastrategian ensisijainen tarkoitus on palvella myöhemmissä talousarvioissa ja tilinpäätöksissä kuvaamassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Nyt esiteltävässä kuntastrategiassa vahvistetaan kunnan ja toimialojen valitsemat strategiset painopistealueet, joita tullaan käyttämään tasapainotetun tuloskortiston (Balaced Scorecard, BSC) laadinnassa. BSC tarkoittaa systemaattista toimintojen tarkastelua useammasta näkökulmasta. Tyypillisessä tasapainotetun tuloskortin mittaristossa tavoitteiden toteutumista tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta: Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus vahvistaa kuntastrategiassa esitetyt strategiset painopistealueet, joita tullaan käyttämään kunnan toiminnassa määrätietoisesti ja läpileikkaavasti. Käsittely Käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavasti. Kuntastrategian yleiseen osuuteenlisätään: Enontekiön kunnan strategiset painopistealueet - kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat peruspalvelut (lisäys:) suomen ja saamen kielellä Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaisesti.

28 Kunnanhallitus Khall 137 KAARESUVANNON KYLÄN OSA-ALUELUOKITUKSEN MUUTTAMINEN Enontekiön kuntaan on saapunut yhteydenotto Kaaresuvannon kyläyhdistykseltä ja Tilastokeskukselta koskien Kaaresuvannon pienalueen osa-alueluokitusta. Tämän kirjeenvaihdon myötä on selvinnyt Tilastokeskuksen ylläpitämien tietojen olevan osin virheellisiä. Kunkin kunnan osa-alueet muodostetaan kunnan itsensä määrittelemistä, toiminnallisista kokonaisuuksista. Tilastokeskus ylläpitää näin määriteltyjä osa-alueita kartta-aineistoina, luokituksina ja nimistöinä, mutta ei voi omatoimisesti muuttaa niitä. Tilastot sinänsä eivät ole olleet virheellisiä, mutta niiden pohjana oleva karttatieto on Kaaresuvannon osalta vanhentunut. Liitteessä 4 esitetty karttapiirros osoittaa voimassaolevan osaaluerajauksen kulkevan Kaaresuvannon kylän keskeltä. Tämä asiantila johtaa siihen, että Kaaresuvannon kylästä esitetyt tiedot ovat puutteelliset eivätkä vastaa Kaaresuvannon kylä todellisuutta. Osa-aluerajauksen muuttaminen edellyttää toimenpiteitä kunnalta. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää muuttaa Kaaresuvannon kylän osaaluerajausta vastaamaan paremmin nykyistä kylän rakennetta karttapiirroksen mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

29 Kunnanhallitus Khall 138 TOIMISTOSIHTEERIN VIRKA Enontekiön kunnassa työskentelee yksi palkkasihteeri eli organisaatiossa ei ole palkkahallinnon suhteen särkymävaraa. Kunta on neuvotellut Polar Taitoa Oy:n kanssa palkkahallintopalveluiden ulkoistamisesta, mutta neuvotteluissa on tultu päätelmään, että palveluiden ostaminen Polar Taitoa Oy:ltä heikentäisi palvelutasoa ja voisi aiheuttaa palkkahallintopalveluiden siirtämisen fyysisesti pois Enontekiön kunnasta. Palkanlaskenta on kuitenkin vahvistettava, sillä mahdolliset organisaatiomuutokset aiheuttavat lisäpainetta ko. toimialalle. Ehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan toimistosihteerin määräaikaiseen virkaan ajalle Määräaikaisuuden peruste on mahdollinen organisaation muutostilanne. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat lähinnä palkkasihteerin tehtävät sekä muut toimistotehtävät. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

30 Kunnanhallitus Khall 139 Ei julkinen (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621 24, kohdat 29 ja 30)

31 Kunnanhallitus Khall 140 SAAMENKIELISEN TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMINEN PELTOVUOMAN KOULULLE LV Asia käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa : Euroopan neuvoston ministerikomitea on antanut suosituksia Suomelle alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan soveltamisesta Suomessa (ulkoasiainministeriön kirje HELM543-29, ). Ministerikomitea mm. suosittelee, että Suomessa edelleen vahvistetaan saamenkielistä koulutusta. Suomen hallitusohjelmassa on tavoitteena saamen kielen elvyttäminen ja siihen liittyen toimenpide-ehdotukset. Näitä ovat mm. seuraavat: vahvistetaan saamenkielistä varhaiskasvatusta ja kielipesätoimintaa, kehitetään saamen kielen opetusta koko maassa ja lisätään saamen kieltä osaavan pätevän varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrää. Kuntaan on tullut syksyllä aloite Peltovuoman koululle perustettavasta saamenkielisestä luokasta. Pigga Keskitalon lähettämä aloite on siirretty sähköpostilla koulutoimistoon Aloitteessa ilmoitetaan, että ensi syksynä saamenkieliseen opetukseen olisi tulossa 2 lasta, jatkossa lisää. Tämän jälkeen koulutoimistoon on tullut näiden lasten osalta hakemukset saada saamenkielistä opetusta Peltovuoman koululla. Rehtori-sivistystoimenjohtaja on keskustellut saamen kielen opetuksen lisäämistarpeesta Peltovuoman koulun osalta ja siihen liittyvästä valtion rahoituksesta aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja Kari Torikan kanssa. Valtion linjauksen perusteella saamenkielisen opetuksen tuntihintakorvaus tulee nousemaan vuoden 2011 tuntihinnasta 59,58 eurosta n.70 euroon. Opetustoimen ylitarkastaja Kari Torikka puoltaa Peltovuoman koululle lisättävää saamenkielistä opetusta. Viime vuonna Enontekiöllä opetettiin saamea tai saamenkielellä perusopetuksessa yht h ja lukiossa 510 h. Opetuksen kustannukset olivat perusopetuksessa ,- ja lukion puolella ,-, yhteensä ,-. Valtio korvasi näistä ennakkoon ja arviolta yli menevistä tunneista tulee lisää n eli valtiolta tulee korvausta yhteensä Kunnan maksettavaksi saamenkielisestä opetuksesta jää arvion mukaan ,- (lopullinen valtionosuuskorjaus vuodelta 2011 ei ole tullut). V vastaavat luvut olivat perusopetuksessa ja lukiossa eli kunnan kulut yhteensä Valtio antoi korvausta näistä ,-. Silloin oli opettajina osin ilman muodollista pätevyyttä olevia, jolloin palkkakustannukset olivat pienemmät, joten kunnalle ei jäänyt omavastuuosuutta ollenkaan.

32 Kunnanhallitus Tämän hetken tietojen mukaan valtionosuuden lisäys saamen kielen opetuksen lisäämisen seurauksena kattaisi Peltovuoman koululla aiheutuvat kulut saamenkielen opetuksen osalta. Tällä hetkellä Enontekiöllä on saamenkielisen opetuksen piirissä peruskoulussa saamea äidinkielenä opiskelevia tai saamenkielisessä opetuksessa olevia 24 oppilasta ja vapaaehtoisen saamenkielen opetuksessa 37 oppilasta. Lukiossa 11 oppilasta. Perusopetuksen ja lukion osalta siis yli kolmannes oppilaista on saamenkielen opetuksen piirissä. Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää luvan laittaa avoimeksi ja täyttää saamenkielisen tuntiopettajan paikka Peltovuoman koululle lv Perusteluina on, että Peltovuomassa on lisääntynyt saamenkielisen opetuksen tarve ja hallitusohjelman linjaus edellyttää toimenpiteitä saamenkielisen opetuksen lisäämiseksi. Jatkossa selvitetään tarve muuttaa tuntiopettajan tehtävä luokanopettajan viraksi. Ehdotuksen mukaan Ehdotus (kunnanjohtaja): Ehdotus sivistyslautakunnan päätöksen mukaan. Käsittely: Myönnettiin täyttölupa ehdotuksen mukaan.

33 Kunnanhallitus Khall 141 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIR- JAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta - kunnanjohtajan päätökset asti - kunnansihteerin päätökset asti - vastaavan toimistosihteerin päätökset asti. Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: Enontekiön vesihuolto, hallituksen kokous Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

34 Kunnanhallitus Khall 142 ILMOITUSASIAT Kirjeet: - EN; Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpano Suomessa; Ministerikomitean suositukset Lapin ELY-keskuksen päätös LAPELY/579/07.01/2011 / Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Jorma Pudas - Oikeusministeriön ilmoitus kunnille suoritettavasta kertakorvauksesta presidentinvaalista 2012 johtuen Sosiaali- ja terveysministeriön kirje STM/1087/2012 / Kuntarakenneuudistus ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet - Kuntien Tiera Oy: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Pelastusopisto: Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi Työ- ja elinkeinoministeriön infokirje alueille paikallisen kehittämisen valmistelusta eri rahastoissa ohjelmakaudelle Muonion kunta, kunnanhallitus pöytäkirjanote - Valtion liikuntaneuvoston kannanotto : Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen huomioitava vahvemmin osana yhdyskuntaja liikennesuunnittelua ja resurssikohdennuksia - Kuntarahoituksen kutsu Rahoitusriskien hallinnan koulutuspäivään Lapin ELY-keskuksen maksatuspäätös LAPELY/18/ /2012 / (575,00 euroa) - Kunnan Taitoa Oy: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Apulaisoikeuskanslerin päätös OKV/22/1/2012 kunnan menettelystä muun muassa kaavoitusta, luvatonta rantarakentamista, hakkuita, teiden hoitoa ja kunnallistekniikan toimivuutta koskevissa asioissa - Nordean maksuviivästyskirje , Saanansäde 3 - Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto lupapäätös PSA- VI/33/04.09/2011 Vesijohdon rakentaminen Ounasjärven ja Ounasjoen alitse ja töidenaloittamislupa - Lapin liiton kirje Kemijoki-alueen kunnille Kemijoen vesistön tulvariskien hallintasuunnittelusta ja myyntitarjous Jaakko Ylitalon kirjoittamasta omakustanteesta: Maailmanlaatuisesti ainutlaatuinen Kemihaara 35 vuotta kiistan kohteena - Kuntien tiera ajankohtaiskirje Kuntatyönantajien kirje kunnanhallituksille ja kuntayhtymille: Työterveyslaki muuttuu : Työntekijän työkyky on arvioitava ja työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä riittävän varhain - KEVAn valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille

35 Kunnanhallitus Lapin liiton kirje Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja Lapin maakunnan yhteistyöasiakirjan laadinnan aikataulusta Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: - Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallituksen kokous Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, johtokunnan kokous Lapin liiton hallituksen pöytäkirja Lapin sähkövoima Oy sähköpostiviesti kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja Kemijoki Oy:n informaatiotilaisuuteen - Ote Kittilän kunnanvaltuuston pöytäkirjasta: yhteistoiminta-alueen perustaminen maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamista varten Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

36 Kunnanhallitus Khall 143 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO- OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohde: , Enontekiön Valtionmaa 1, Valtionmaa Kokonaispinta-ala: 5000 m² Luovuttaja: Suomen valtio, Metsähallitus Luovutuksen saaja: As Oy Eekin Tuvat Kohde: , Enontekiö Kokonaispinta-ala: Luovuttaja: Suomen valtio, Senaatti-kiinteistöt Luovutuksen saaja: Välkki, Pentti Kohde: , Enontekiö Kokonaispinta-ala: Luovuttaja: Suomen valtio, Senaatti-kiinteistöt Luovutuksen saaja: Välkki, Pentti Kohde: , Suomi, Peltovuoma Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Suomi, Aimo Aukusti Luovutuksen saaja: Suomi, Juha; Suomi, Ilkka ja Suomi, Vesa Kohde: , Välitalo, Hetta Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Enontekiön kunta Luovutuksen saaja: Enontekiön Kehitys Oy Kohde: , Välitalo, Hetta Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Enontekiön kunta Luovutuksen saaja: Enontekiön Kehitys Oy Kohde: , Hettamuseo, Hetta Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Enontekiön kunta Luovutuksen saaja: Enontekiön Kehitys Oy Kohde: , Hallitontti, Palojoensuu Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Enontekiön kunta Luovutuksen saaja: Enontekiön Kehitys Oy Kohde: , Keskitalo, Hetta Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Enontekiön seurakunta Luovutuksen saaja: Tamminen, Kai

37 Kunnanhallitus Kohde: , Laatutokka 3, Kelottijärvi Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Pohjolan Laatutokka Oy konkurssipesä Luovutuksen saaja: Wang, Anita ja Seppola, Kjell Aarne Kohde: , Jyppyrä, Hetta Kokonaispinta-ala: m² Luovuttaja: Syväjärvi, Iisakki Matias kuolinpesä (Hirvonen, Inger Anni; Syväjärvi Marja Kristiina ja Syväjärvi, Antti Einari) Luovutuksen saaja: Hyypiä, Päivi Irmeli Ehdotus (ks): Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Käsittely: Mikko Kärnä ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta (hallintolaki 28 kohta 3). Helinä Hautamäki ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta (hallintolaki 28 kohta 6). Sari Keskitalo ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta (hallintolaki 28 kohta 6). Toinen varapuheenjohta Jaakka Alamattila toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. Katja Haimakka valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Hautamäen asemesta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

38 Kunnanhallitus Khall 144 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT Helsingin matka ja tapaamiset Maria Guzenina-Richardsonin, Johanna Ojala-Niemelän ja Heikki Auton kanssa sekä tapaaminen Liikenneministeriössä Kunnan- ja kaupunginjohtajien tapaaminen Rovaniemellä Kalevi Keskitalo osallistui Ylä-Lapin varaamista koskeva neuvottelu. Lapin maakuntasuunnitelman toteutussuunnitelman työstäminen yhdessä kehitysyhtiön kanssa. TE-toimistojen palveluuudistuksia koskeneet neuvottelut ja esitys Verohallintoa koskevat uudistukset eivät toistaiseksi Muonion ja Kittilän palveluja Kunnanjohtajan ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi saatetuiksi.

39 Kunnanhallitus Khall 145 KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUS- TAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA Jaakko Alamattila oli osallistunut sivistyslautakunnan kokoukseen Sivistyslautakunta oli onnistunut palkkaamaan Kilpisjärvelle perhepäivähoitajan. Ulla Keinovaara: Poliisilautakunnan kokouksessa Kittilän poliisiasemalla. Nykyisellä toiminnalla jatketaan. Sari Keskitalo oli osallistunut LAPEKOn tarkastuslautakunnan kokoukseen. LAPEKON tilinpäätös oli positiivinen ja osin saatiin katettua vanhoja alijäämiä.

40 Kunnanhallitus Khall 146 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Ulla Keinovaara teki aloitteen marjanpoimintakiellosta. Perusteena se, että ulkomaalaisia ulkomaisia on paljon. Asia päätettiin yksimielisesti ottaa kiireellisenä välittömään käsittelyyn.

41 Kunnanhallitus Khall 147 MARJANPOIMINTAKIELLON HAKEMINEN ENONTEKIÖN KUNNAN ALU- EELLE Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamissa asioissa Ulla Keinovaara toi esille huolensa ei-suomen kansalaisten marjojen poimimisesta, ja esitti että Enontekiön kunnan alueelle haetaan marjanpoimintakielto. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää hakeeko Enontekiön kunta marjanpoimintakieltoa. Käsittely: Ulla Keinovaara esitti, että Enontekiön kunnan aluelle haetaan marjanpoimintakielto. Katja Haimakka kannatti esitystä. Helinä Hautamäki esitti, että marjanpoimintakieltoa ei haeta. Jaakko Alamattila kannatti Hautamäen esitystä. Katja Haimakka kannatti Ulla Keinovaaran esitystä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua ehdotusta suoritetaan nimenhuutoäänestys, siten että ne, jotka kannattavat marjanpoimintakiellon hakemista äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Helinä Hautamäen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi jaa-ääntä (Haimakka, Keinovaara) ja neljä ei-ääntä (Alamattila, Juuso, Keskitalo, Hautamäki), joten puheenjohtaja totesi Hautamäen esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

42 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Pykälät Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Enontekiön kunnanhallitus Ounastie ENONTEKIÖ Pykälät:. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 4.12.2014 klo 17.50 18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 19.1.2016 klo 14.15-14.50 (puhelinkokous) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika Kokouspaikka 18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Saapuvilla olleen äsenet Leena

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 29.01.2013 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja et Virpi Väisänen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.5.2015 klo 17.00-18.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina 22.4.2013 klo 10.00-13.04 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.4.2014 klo 17.00-17.16 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 06.11.2013 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kunnantalo LIITE

Sivistyslautakunta 8/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 06.11.2013 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kunnantalo LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU 8/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 06.11.2013 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kunnantalo LIITE 51 Varhaiskasvatuksen talousarvio vuodelle 2014 52

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.2.2010, klo 14.45-15.15. Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Tuula Kultima pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2013. KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 18.00 19.37. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 18/2013. KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 18.00 19.37. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 18/2013 KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 18.00 19.37 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 193 Toimielinten pöytäkirjat 194 Saapuneet

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 29.11.2016 klo 10.00-14.20 (jatkokokous 21.11. kokoukselle) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo. Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j saapui 14.10

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo. Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j saapui 14.10 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 11.11.2013 klo 12.30-18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 12.5.2015 klo 14.00-17.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset 39 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017

37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset 39 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 7/2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot