KUNNANHALLITUS 6/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 6/2013"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 6/2013 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski Risto jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja Otava Antti jäsen Ervelä Mari varajäsen Poissa Suominen Päivi varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Raita-aho Voitto Vainionpää Joni Kaskimäki Veijo Laitila Sami Honkanen Arja kunnanjohtaja, esteellinen ajan kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapj kunnanvaltuuston II varapj kunnanvaltuuston III varapj palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 4 KOSKITIEN KUNNOSSAPITO 5 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VAHVISTAMAT 29 :N MUKAISET PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUONNA PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖHINTA JA OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISET MÄÄRÄT VUONNA PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE LAUSUNTOPYYNTÖ OIKEUSAPUPIIREISTÄ, OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 13 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN SEKÄ JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N HALLITUKSEEN 15 SAFA-PALKINTO 2013 PIENTEN KUNTIEN ALUEARKKITEHTITOIMINNALLE 17 MAANVUOKRASOPIMUSTEN LAATIMINEN KANTIN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLE 18 KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ 20 MUUT ASIAT 21 ILMOITUSASIAT 25 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 30

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 110 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 111 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Ervelä ja Tiina Järvinen.

4 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA KH 112 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen , josta se on laatinut pöytäkirjan. Pöytäkirja annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Liitteet: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

5 KOSKITIEN KUNNOSSAPITO Tekn. ltk Koskitien tiekunta on lähestynyt kirjeitse teknistä lautakuntaa, jossa tiekunta ehdottaa Koskitien kunnossapidon siirtämistä kunnan vastuulle. Perusteluina ehdotuksella on, että Kanttiin rakennettujen kevyenliikenteenväylien väliin jäävä Koskitie toimii nyt eräänlaisena kevyenliikenteen siirtymätaipaleena ja siksi tiekunta huolissaan Koskitien kunnossapidon kustannuksista ja vastuusta. Liitteenä Koskitien tiekunnan kirje tekniselle lautakunnalle PÄÄTÖSEHDOTUS: Yksityistielaki ei velvoita kuntaa ottamaan yksityistien kunnossapito velvollisuutta, mutta kunta voi halutessaan suorittaa yksityistien kunnossapidon ja veloittaa siitä tiekuntaa. Yksityistien kunnossapitovastuu on kuitenkin aina tiekunnalla. Koskitien vuotuiset kunnossapitokunnostukset ovat olleet noin 800 /vuosi, johon tiekunta on saanut kunnalta kunnossapitoavustusta 70%. Koska Koskitie saa julkista kunnossapitoavustusta on tie yleisesti kaikkien käytettävissä. Yksityistielaki ei tunne tieyksiköinnissä painoarvoa kevyelle liikenteelle, joten kevyenliikenteen aiheuttamia kunnossapitokustannuksia ei voida virallisesti määrittää. Koskitie toimii nykyään luontaisena kevyenliikenteen siirtymätaipaleena kevyenliikenteenväylien välissä, joten tietä voidaan pitää nykyään enemmän yleishyödyllisempänä. Lisäksi Koskitie on asfaltoitu ja siinä on jonkin verran railoja, jotka saattavat aiheuttaa kevyelle liikenteelle vaaraa (esim. pyöräilijöille ja rullaluistelijoille), joten Koskitien tiekunnon vaarallisuus kevyelle liikenteelle on perusteltua. Ehdotuksena on, että Koskitien tiekunta jatkaa itse tien kunnossapitoa ja kunta antaa korotettua kunnossapitoavustusta esim. 85% normaalin 70% sijaan. Perusteluina korotetulle kunnossapitoavustukselle voidaan pitää mm. sitä, että tiehoidon yleisenä ohjesääntönä on, että kevyenliikenteenväylä aurataan kun lunta on satanut yli 2cm ja maantie aurataan kun lunta on satanut yli 5cm, joten Koskitielle tulisi aurauskertoja enemmän jos Koskitien kunnossapito halutaan pitää kevyenliikenteenväylän mukaisena. Lisäksi kunta korjaisi kustannuksellaan (n. 300 ) asfaltissa olevat railot bitumijuotoksilla ja asentaisi kustannuksellaan (n. 400 ) tielle liikennemerkit, joissa varoitetaan mahdollisista päällystevaurioista. Teknisen lautakunnan keskusteli asiasta pitkään ja lopuksi päätyi siihen tulokseen, ettei Koskitien tiekunnalle ole tarpeen myöntää korotettua kunnossapitoavustusta ja eikä avustaa kunnossapitotöissä. Perusteluina päätökselle lautakunta piti sitä, että

6 tiekuntia pitää kohdella tasavertaisesti ja Koskitie saa jo korkeampaa kunnossapitoavustusta (A-luokan yksityistie= kunnossapitoavustusprosentti 70). KH 113 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi. Kunnanhallitus keskusteli Koskitiestä, jossa on paikoitellen syntynyt asfalttiin pahoja railoja. Kunnanhallitus totesi, että Koskitie ei ole varsinainen kevyenliikenteen väylä vaan yleinen tie. Kunta huolehtii kuitenkin Koskitien valaistuksesta. Kunnanhallituksen jäsen Kaija Kangas esitti, että kunta tekee Koskitielle bitumipaikkaukset vuosittain muiden paikkausten yhteydessä. Heikki Huhtaluoma kannatti tehtyä esitystä. Lisäksi tielle tulee pystyttää tarvittavat merkit. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus merkitsee Teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi lisäyksin, että kunta tarkastaa vuosittain Koskitien kunnon ja tekee tarvittavat bitumipaikkaukset muiden paikkausten yhteydessä. Lisäksi Koskitien molempiin päihin pyydetään pystyttämään pyörätien päättymistä ilmaisevat liikennemerkit.

7 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VAHVISTAMAT 29 :N MUKAISET PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUONNA 2013 Koltk Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt vahvistaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 :ssä mainittujen :n ja 16 :n ja 18 :n nojalla pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien, vaikeimmin kehitysvammaisten, joustavan perusopetuksen ja perusopetuksen aineopetuksen arvonlisäverolliset ja arvonlisäverottomat yksikköhinnat vuodelle Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Karvian kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2013 on 7.274,66 euroa. Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 77/221/2013 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen. KH 114 KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

8 PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖHINTA JA OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISET MÄÄRÄT VUONNA 2013 Koltk Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 30 :n nojalla vahvistanut perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2013 yksikköhinnaksi 26,00 euroa ohjaustuntia kohden. Samalla opetusministeriö on mainitun lain 49 :n nojalla vahvistanut rahoituksen laskemisessa käytettävien ohjaustuntien laskennalliset määrät toimintaa järjestäville kunnille oheisen liiteraportin osoittamalla tavalla. Karvian kunnalle laskennallisia tunteja on vahvistettu yhteensä 561, joista valtionosuutta maksetaan euroa. Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 61/221/2012 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen. KH 115 KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

9 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2013 Koltk Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 57 :n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n nojalla päättänyt myöntää kunnille valtionosuutta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille rahoitusta vuodeksi 2013 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten liitteenä olevan raportin mukaisesti. Karvian rahoitusosuus on euroa. Päätöksellä myönnetään rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 5 :ssä tarkoitettuja koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntamuotoja ja nuorisotyötä varten. Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa, ammattikorkeakouluille myönnettävää rahoitusta lukuun ottamatta, kunnille vuodeksi 2013 myönnetyn valtionosuuden varainhoitovuoden 2013 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi vuoden 2013 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 :n 2 mom. mukaisesti. Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 92/221/2012 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen. KH 116 KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

10 Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

11 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2012 Koltk Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 50 :n 2 mom. ja 57 :n 1 mom. ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n nojalla tarkistanut kunnille vuodeksi 2012 myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi 2012 myönnetyn rahoituksen vuoden 2012 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijapaikkamäärien mukaiseksi. Karvian rahoitusosuus on muuttunut eurosta euroon. Päätös korvaa opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän päätöksen opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2012 liitteessä mainittujen kuntien, kuntayhtymien, rekisteröityjen yhteisöjen ja säätiöiden osalta. Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 91/221/2012 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen. KH 117 KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo

12 Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

13 LAUSUNTOPYYNTÖ OIKEUSAPUPIIREISTÄ, OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA KH 118 Oikeusministeriö pyytää lausuntoa valmisteilla olevasta oikeusministeriön asetuksesta, jossa säädetään oikeusapupiireistä, oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista. Asetusluonnoksen mukaan oikeusaputoimistojen hallinnollinen yhdistäminen vähentää näiden toimistojen haavoittuvuutta, hallinto kevenee ja henkilöstön työtehtävien järjestelymahdollisuudet lisääntyvät. Muutoksen tavoitteena on keskittää hallintoa, jolloin varsinaiseen oikeusapupalveluun jää mahdollisimman paljon voimavaroja. Lisäksi esitetään, että uusien muodostettavien oikeusaputoimistojen nimet määräytyisivät lähtökohtaisesti maakuntapohjaisesti, kuten useissa muissakin valtion viroissa on tehty. Esityksessä ehdotetaan seuraavaa aluettamme koskevaa muutosta: Kankaanpään ja Porin oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Satakunnan oikeusaputoimisto. Kankaanpään oikeusaputoimiston Ikaalisten toimipaikka esitetään siirrettäväksi Pirkanmaan oikeusaputoimistoon. Muutoksen jälkeen oikeusaputoimistojen määrä vähenisi kuudella. Tässä yhteydessä yhdistettävien toimistojen toimipaikat säilyisivät kuitenkin entisellään. Oikeusaputoimistojen tehtäväksi on vuoden 2009 alusta lukien tullut yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestäminen. Asiasta säädetään laissa holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/2008). Lain 1 :n 2 momentin mukaan maa jaetaan edunvalvonta-alueisiin, joista kuhunkin kuuluu yksi tai useampi kunta. Edunvalvontapalveluiden järjestämisestä edunvalvonta-alueella vastaa valtion oikeusaputoimisto. Saman lainkohdan mukaan edunvalvonta-alueista säädetään oikeusministeriön asetuksella. Yleisen edunvalvonnan osalta oikeusaputoimistoille on määritelty alueelliset toimivaltarajat. Oikeusavun osalta oikeusaputoimistoilla ei sen sijaan ole alueellisia toimivaltarajoja, vaan oikeusaputoimistot voivat antaa oikeusapua riippumatta siitä, minkä kunnan asukas henkilö on. Muutoksessa asiakkaiden saamat palvelut säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Valtion oikeusaputoimistojen toimipaikat ja niiden henkilöstö säilyvät nykyisinä. Toimipaikkoja ei tämän esityksen yhteydessä lakkauteta eikä henkilöstövähennyksiä tehdä. Yhdistymisen johdosta Kankaanpään oikeusaputoimisto siirtyisi Turun oikeusapupiiristä Vaasan oikeusapupiiriin.

14 Kankaanpään, Kokemäen ja Porin toimipaikoissa on päivittäin henkilökuntaa paikalla. Satakunnan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen muodostaisivat nykyisen Porin oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen kunnat Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila, sekä Kankaanpään oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen kunnat Honkajoki, Hämeenkyrö, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Lavia, Parkano ja Siikainen. Esteellisyystilanteessa, ellei palvelua voida hankkia ostopalveluna, Satakunnan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen kuuluvien edunvalvontapalveluista vastaavat Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Rauman tai Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto. Yhdistymisestä on neuvoteltu oikeusaputoimistojen henkilöstön kanssa Muita oikeusapupiirejä, oikeusaputoimistojen toimipaikkoja ja edunvalvonta-alueita koskevat muutokset on selostettu liitteenä olevassa lausuntopyynnössä. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina sähköpostitse oikeusministeriön sähköpostiosoitteeseen. Liitteet: Lausuntopyyntö , OM 2/33/2013 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Karvian kunnanhallituksella ei ole asiaan huomauttamista, mikäli asiakkaiden saamat palvelut säilyvät vähintäänkin nykyisellä tasolla, valtion oikeusaputoimistojen toimipaikkoja ei lakkauteta eikä henkilöstövähennyksiä tehdä. Myös edunvalvontaasiakkaiden kannalta on tärkeää, että asiointimahdollisuus nykyisissä toimipaikoissa säilyy. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen esittäen lausuntonaan, että Karvian kunnanhallituksella ei ole asiaan huomauttamista, mikäli asiakkaiden saamat palvelut säilyvät vähintäänkin nykyisellä tasolla, valtion oikeusaputoimistojen toimipaikkoja ei lakkauteta eikä henkilöstövähennyksiä tehdä. Myös edunvalvontaasiakkaiden kannalta on tärkeää, että asiointimahdollisuus nykyisissä toimipaikoissa säilyy.

15 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN SEKÄ JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N HALLITUKSEEN KH 119 Karvian kunnan edustus vv on ollut seuraava: Vatajankosken Sähkön Oy:n yhtiökokousedustajana kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma Vatajankosken Sähkö Oy:n hallituksen jäsenet Varsinaiset jäsenet Merja Holkko ja Ilpo Vuorela heidän varajäsenensä Tarja Hosiasluoma ja Pekka Laaksonen. Yhtiöjärjestyksen mukaan Karvian kunnalla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus nimeää edustajan Vatajankosken Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen ja hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja avasi keskustelun ja ilmoitti, että valittavat henkilöt valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi vuosille Antti Otava esitti Vatajankosken Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Tarja Hosiasluomaa. Jukka Ohrankämmen kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja ilmoitti, että seuraavaksi valitaan Vatajankosken Sähkö Oy:n hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kysymyksessä on kuntaenemmistöinen yhtiö, jossa tulee valinnoissa huomioida tasa-arvoasiat. Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestykseksi seuraavaa: Esityksen tulee sisältää kaksi jäsentä, joista toinen nimetään varapuheenjohtajaksi sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sekä jäsenissä että varajäsenissä tulee olla yksi mies ja yksi nainen. Mikäli esityksiä tulee enemmän kuin yksi, äänestetään tehtyjen esitysten kesken. Kunnanhallituksen jäsen Heikki Huhtaluoma esitti varsinaisiksi jäseniksi Risto Mustakoskea, joka samalla olisi varapuheenjohtaja ja Päivi Suomista sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Jaakko Hietaluomaa ja Merja Holkkoa.

16 Kunnanhallituksen jäsen Antti Otava esitti varsinaisiksi jäseniksi Ilpo Vuorelaa, joka olisi varapuheenjohtaja ja Tarja Hietikkoa sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Jaakko Hietaluomaa ja Merja Holkkoa. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, joten tulee suorittaa äänestys. Äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat Heikki Huhtaluoman tekemää esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Antti Otavan tekemää esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä ja 4 EI ääntä, joten Heikki Huhtaluoman esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallitus oli näin valinnut edustajan ja jäsenet Vatajankosken Sähkö Oy:n toimielimiin. Vatajankosken Sähkö Oy Yhtiökokousedustaja kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma Hallitus Varsinaiset jäsenet Risto Mustakoski, varapuh.johtaja Päivi suominen Henkilökohtaiset varajäsenet Jaakko Hietaluoma Merja Holkko

17 SAFA-PALKINTO 2013 PIENTEN KUNTIEN ALUEARKKITEHTITOIMINNALLE KH 120 Suomen Arkkitehtiliiton SAFA palkinto on myönnetty tänä vuonna niille pienille kunnille, jotka ovat palkanneet aluearkkitehdin kaavoituksen ja rakentamisen asiantuntijakseen. Aluearkkitehtitoiminnan ansiosta myös pieniin kuntiin on saatu ammattitaitoista kaavoituksen ja rakentamisen osaamista. Tunnustus on myönnetty 45 palkinnon saajalle Porissa järjestetyillä SAFAn Arkkitehtipäivillä. Liitteet: SAFAn ilmoitus palkinnon myöntämisestä Karvian kunnalle osoitettu kunniakirja pienten kuntien aluearkkitehtitoiminnasta KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee saadun kunniakirjan tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi saadun kunniakirjan tiedoksi. Kaavoitukseen ja arkkitehtitoimintaan liittyen kunnanhallitus päätti, että seuraavaan pidettävään kokoukseen kutsutaan kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi selvittämään kaava-alueen tonttitilannetta. Kutsutaan myös aluearkkitehti Ilmari Mattila samaan kokoukseen, jossa keskustellaan kaavoitusasioista ja kaavoittamattomista alueista. Samalla mietitään kaavoitukseen liittyvää mahdollista budjetointitarvetta.

18 MAANVUOKRASOPIMUSTEN LAATIMINEN KANTIN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLE KH Tuulivoimasta Elinvoimaa Pohjois-Satakuntaan hanke käynnistyi alkuvuodesta. Hankkeessa mukana ovat Kankaanpää, Jämijärvi, Siikainen ja Karvia. Hankkeella on selvitetty tuulivoimapuistoille soveltuvat alueet, laaditaan maanvuokraukseen ruotsalaistyylinen korvausmalli ja tehdään kaavoituksessa tarvittavia selvityksiä. Hankkeella laaditaan osayleiskaavoja tuulipuistoalueille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä hankkeessa mukana olevissa kunnissa ja valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu samassa yhteydessä. Karviassa ja samoin koko hankealueella alustava suhtautuminen on ollut myönteistä ja asia nähdään positiivisena alueen elinvoiman kannalta. Hankealueet ovat osin ristiriidassa Satakuntaliiton vaihemaakuntakaavan kanssa ja asian tiimoilta järjestetään lähiaikoina neuvottelu. Hankkeen kuntaosuudesta tulee arvion mukaan maksettavaksi vuonna euroa. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnanhallituksen muihin yhteistoimintaosuuksiin tuulivoimahankkeen kuntaosuutta varten. KV Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnanhallituksen avustuksiin yhteisöille tuulivoimahankkeen kuntaosuutta varten. Kunnanjohtaja käytti alustuspuheenvuoron. Tuulivoimahanke oli alussa vastatuulessa, mutta nyt näyttää siltä, että maakuntakaavan ja tuulivoimahankkeen alueet tulevat olemaan yhteneväiset. Jokainen rakennettu tuulimylly toisi kunnalle tuloa n euroa kiinteistöveron muodossa. Alkkian alueelle on mahdollista saada 53 tuulimyllyä ja Kantin alueelle 14. Ympäristövaikutusten arviointi vie vuoden. Tuulimyllyt eivät tuo pelkästään kiinteistöveroa vaan myös työtä maarakennusyrittäjille sekä sora- ja betoniyrittäjille. Kunnanjohtaja toivoi asian etenevän tästä eteenpäin myötätuulessa. Valtuutettu Voitto Raita-aho kiitteli asian etenemisestä. Valtuuston puheenjohtaja Ilpo Vuorela oli hyvillään, että tuulivoima-alueiden kaavoitus on edennyt näin hyvin. Aika näyttää, mikä on rakentajien into alueisiin. Vain rakennetusta alueesta tulee veroa.

19 Puheenjohtaja toivoi löytyvän yhteisymmärrystä alueille, sillä alueet menevät osittain ristiin. Tuulivoima tuo verotuloja, mutta se on kallista voimaa, josta kuluttajat maksavat. Valtuuston puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen myöntäen euron lisämäärärahan kunnanhallituksen avustuksiin yhteisöille tuulivoimahankkeen kuntaosuutta varten. KH 121 Pohjois-Satakunnan tuulivoimahanke on Kantin alueen osalta edennyt siihen vaiheeseen, että hankkeen etenemiseksi kunnan tulisi tehdä alueen maanomistajien kanssa maanvuokrasopimukset. Maanomistajille järjestetään infotilaisuus 16.5 ja heille lähetetään erillinen kutsu tilaisuuteen. Tilaisuudessa kerrotaan vuokrasopimusten sisällöstä ja kaavoitusprosessin etenemisestä. Vuokrasopimusmallia on rakennettu liki vuoden verran ja maanomistajat ovat saaneet esittää näkemyksensä sopimusmallista. Myös MTK on osallistunut sopimuksen yksityiskohtien hiomiseen. Prosessin tuloksena on laadittu sopimusmalli, jota sovelletaan hankkeessa kaavoitettavilla alueilla Jämijärvellä, Kankaanpäässä, Karviassa ja Siikaisissa. Vuokrasopimukset siirretään toimijalle kilpailutuksen kautta. Sopimusluonnoksen mukaan vuokranmaksuvelvollisuus alkaa vasta, kun vuokralainen on jättänyt tuulivoimalaa koskevan toimenpide- tai rakennusluvan. Vuokrasopimuksessa määritellään korvausperusteet ja vuokra-alueen käyttöä koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Kaavoitusprosessi käynnistetään vuokrasopimusten laadinnan jälkeen ja alueelle pyritään löytämään toimija. Liitteet: maanvuokraussopimusmalli KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen omalta osaltaan allekirjoitettavaksi. Kunnanhallitus päätti, että se hyväksyy maanvuokrasopimuksen omalta osaltaan, mutta lisäksi selvitetään vuokravakuuden liittämistä yhdeksi sopimuskohdaksi kolmannelle osapuolelle aluetta siirrettäessä. Kunnanjohtajan tehtäväksi annettiin vuokravakuuden selvittäminen siihen mennessä, kun vuokra-alue siirretään lopulliselle toimijalle.

20 KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ KH 122 Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään liikuntailtapäivä maanantaina metsästysmaja Tervatuvalla, jossa vietetään liikunnallinen iltapäivä ulkoillen, uiden ja saunoen. Iltapäivään ovat tervetulleita osallistumaan myös muut kunnan työntekijät mahdollisuuksien mukaan. Kunnantalo suljetaan liikuntailtapäivän vuoksi kello alkaen. Kunnantalon sulkemisesta tiedotetaan normaalin käytännön mukaisesti. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.

21 MUUT ASIAT KH 123 Muut asiat: 1. Pöytäkirjojen 4.3, ja etusivujen korjaus. Kyseisistä etusivuista on jäänyt epähuomiossa puuttumaan valtuuston III varapuheenjohtajan, Sami Laitilan, nimi. Korjaus on tehty tällä hetkellä käsin etusivuille, mutta pöytäkirjan ulkonäön kannalta olisi hyvä vaihtaa virheelliset etusivut uusiin korjattuihin sivuihin. Ehdotetaan, että etusivujen tilalle vaihdetaan siistit allekirjoituksin varustetut korjatut etusivut. Korjatuissa sivuissa on asiaankuuluviin kohtiin lisätty Sami Laitilan nimi eli kokouksessa 4.3. poissa olleeksi ja ja läsnä olleeksi. Nimenhuutolistoilla tiedot läsnäolosta tai poissaolosta ovat olleet oikein. Kunnanhallitus päätti, että puutteelliset pöytäkirjojen etusivut korvataan korjatuilla, allekirjoituksin varustetuilla, uusilla sivuilla. 2. Satakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirjanote maakuntakaavan lausunnoista merkittiin tiedoksi. 3. Satakunnan ELY-keskuksen päätös hanketuen maksamisesta yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen. Hankerahaa haettu ,20 euroa ja sitä on myönnetty ,54 euroa. Erotus 262,66 euroa jää näin ollen tulojäämäsaatavaksi, jonka poistamisesta kunnanhallituksen tulee päättää. Kunnanhallitus päätti, että edellä mainittu, tulojäämäsaatavaksi kirjattu, 262,66 euroa poistetaan kirjanpidosta. 4. Kirkkoherran palaveripyyntö; käsiteltävät aiheet: Yhteinen nuorisotyöntekijä Leirikeskus Rastiainen, muut yhteistyömahdollisuudet Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja sopii kirkkoherran kanssa tapaamisen kesäkuun alkuun. Tapaamiseen kutsutaan myös seurakunnan nuorisotyöntekijä ja diakoni. 5. Karvian kunta on mukana Masiina messuilla muiden lähikuntien, Kankaanpää- Jämijärvi-Siikainen kanssa. Kunkin kunnan maksuosuus on 210 euroa. Kunnanhallitus esittää elinkeinolautakunnalle, että se huolehtii Karvian kunnan järjestelyistä Masiina-messuilla. 6. Siikaisten kunnan kutsu Frisbeegolf-kisaan pe alkaen klo Kunnanhallituksen jäsenistä kutsutaan paikalle 4-henkinen joukkue. Kunnanhallitus suhtautui myönteisesti saapuneeseen kutsuun, mutta ilmoittaa olevansa esteellinen samaan aikaan sattuvan ystävyyskuntavierailun vuoksi.

22 7. Asuntomessut Hyvinkäällä merkittiin tiedoksi kunnanhallitukselle. 8. Satatila -hankkeen päätösinfo järjestetään 8.5. klo Satakunnan keskussairaalan Auditoriossa N2. Merkittiin tiedoksi. 9. Honkajoen kunnan vesihuoltoa koskeva tilannekatsaus tuotiin kunnanhallitukselle tiedoksi. Asiaan päätettiin laatia vastine. Yhteistyö kunnanjohtajien ja viranhaltijoiden kesken nähtiin tarpeelliseksi ja kunnanjohtajien ja viranhaltijoiden väliset keskustelut tullaan käymään vuosittain. Todettiin, että käynneille tulee sopia tietyt päivät ja seurantaa tulee tehdä määräajoin. 10. Merkittiin tiedoksi, että Jalasjärven kunnan edustajat tulevat vierailulle Karviaan tiistaina joko klo tai Kunnanhallitus päätti ottaa vieraat vastaan klo Kunnanhallitus on mahdollisuuksien mukaan paikalla. Ilmoittautuminen osallistumisesta tehtävä kuntaan mennessä. 11. Parkanon kaupunki on kutsunut karvialaiset tapaamiseen torstaina klo kaupungintalolle. Merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus varaa pikkubussin, joka lähtee kunnantalolta Ilmoittautuminen osallistumisesta tehtävä kuntaan mennessä. 12. Kauhajoen kaupunki on järjestänyt tapaamisen Karvian kunnan edustajien kanssa maanantaina 3.6. klo Kauhajoella. Merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus varaa pikkubussin, joka lähtee kunnantalolta Ilmoittautuminen osallistumisesta tehtävä kunnanhallituksen pidettävässä kokouksessa. 13. Kunnalle on jätetty maan myyntitarjous, n. 3 ha:n määräala Kirkonkylässä, Uusi- Ollila. Kunnanhallitus merkitsi tarjouksen tiedoksi ja ottaa sen asiakohtana kunnanhallituksen esityslistalle kaavoituskatsauksen jälkeen. 14. Tilintarkastaja Vesa Keson pyynnöstä korjattu kaavavirheestä johtuen tasekirjan sivujen 27 ja 39 tietoja. Sivulla 27 Valtionosuudet sarakkeessa TP 2012 ensimmäisellä rivillä ollut luku 9185 korvattu luvulla Sivulla 39 konsernitaseen tunnusluvuissa TP 2012 konsernin lainakantasarakkeessa luku 6552 korvattu luvulla Myös lainat / asukasta kohden, luku 2574 korvattu luvulla Taulukkoon lisätty myös Konsernin lainasaamiset omiin sarakkeisiinsa. Tilintarkastaja pyysi ilmoittamaan korjaukset kunnanhallitukselle. Korjaukset huomioitu valtuustolle menevään tasekirjaan. Sivukopiot jaetaan hallitukselle. Kunnanhallitus merkitsi tehdyt korjauksen tiedoksi. 15. Palkkiosäännön uudistamisesta keskusteltiin. Kunnanhallitus totesi tehtyjen vertailujen pohjalta, että palkkiosääntöä ei ole tarvetta uudistaa tässä vaiheessa. KVTES:n alaisten viranhaltijoiden / työntekijöiden osallistumiset kokouksiin maksetaan kokouspalkkiosäännön mukaisina kertapalkkioina heidän palvelusuhteil-

23 leen. Teknisen sopimuksen alaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkiot maksetaan kokouspalkkioina entiseen tapaan. 16. Ystävyyskuntamatka Viru-Nigulaan, kunnanhallituksen vierasjoukko seuralaisineen on koossa. Ilmoittautuneita on yhteensä 15 henkeä. Matkalle on varattu paikallinen 16 matkustajapaikan pienoislinja-auto kuljettajineen. Samoin on varattu laivapaikat kansipaikoin koko ryhmälle ja bussille kuljettajineen. Bussi on mukana koko matkan ajan ja on tarvittaessa käytössä myös perillä. Ystävyystoimintaan liittyen kunnalle on tullut pari kyselyä päästä mukaan ystävyyskuntamatkalle. Rauni Virtanen on pyytänyt päästä mukaan matkansa itse maksavana, mikäli paikkoja jää yli. Bussissa jäljellä olevan paikan kunnanhallitus päätti antaa nuorisosihteeri Maria Laaksoharjulle, joka on yksi toimija kesän ystävyyskuntavierailun järjestelytoimikunnassa ja hänen edellisestä Viru-Nigulan vierailusta on jo aikaa. Kunnanhallitus harkitsee tulevina vuosina erikseen mahdollisesti jäljelle jäävien paikkojen täyttämistä kierrätysperiaatteella. 17. Kunnanjohtaja otti esille Asunto-osakeyhtiö Karvian Vuokratalojen tueksi esitetyn työryhmän perustamisen. Kunnanhallituksen eri puolueryhmistä oleville jäsenille annettiin tehtäväksi miettiä seuraavaan kokoukseen mennessä henkiöitä asioita valmistelevaan työryhmään nimettäväksi. Asia otetaan seuraavaan kunnanhallitukseen omana pykälänään jäsenten nimeämiseksi. 18. Valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho ilmoitti osallistuvansa Kuntarahoituksen ja Kuntaliiton järjestämään Rahoitusriskien hallinta koulutukseen Kuntatalolla Helsingissä. Koulutus on maksuton. Ainoastaan matkoista tulee kunnalle kustannusta. 19. Kunnanhallituksen jäsen Kaija Kangas tiedusteli mm. Harri Kontiaisen maaainesasian etenemistä. Kunnanjohtaja ilmoitti, että maa-ainesasia on etenemässä kunnanrakennusmestarin kautta päätöskäsittelyyn. Myös myöhemmin jätetyssä Hautaluoman maa-aineslupa-asiassa odotetaan myös päätöstä. 20. Kunnantalon ulkopuolen maalauksesta keskusteltiin ja hallituksen ja valtuuston jäsenille oli esitelty kahta väritysvaihtoehtoa mielipiteen antamiseksi. Julkisivun kunnostamiseen on tälle vuodelle varattu euron määräraha, mikä ei riitä koko kunnantalon maalaamiseen. Se on tarkoitettu vain osittaiseen kunnostukseen. Tekninen lautakunta ei ole käsitellyt maalausasiaa. Kunnanhallitus kävi lyhyen keskustelun kunnantalon ulkoasusta. Maali on paikoin rapistunut ja kaipaa uudistamista, mutta kyseinen raha ei riitä tähän. Näin keskeisen rakennuksen värisuunnitelman laatimiseksi ehdotettiin käytettäväksi arkkitehdin osaamista värisuunnittelussa. Esitettiin, että ollaan yhteydessä kunnantalon suunnitelleeseen arkkitehtiin ja kysytään hänen mielipidettään kunnantalon väritysasiassa. 21. Kunnanjohtaja kertoi käydyn rakentavan keskustelun palveluyrittäjien kanssa kunnan tilaamista tarjoiluista. Kilpailutusta ei haluttu, mutta tasapuolista kohtelua ja

24 vuoroperiaatteella tehtäviä tilauksia toivottiin. Päätettiin käsitellä asiaa kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa ja miettiä mahdollisia linjauksia hinnoittelussa 22. Kunnanhallituksen varajäsen Mari Ervelä kertoi elinkeinolautakunnassa olleen käsittelyssä pienhankintaohjeen, jonka eteenpäin menoa odotetaan. Todettiin, että se on tulossa myöhemmin käsittelyyn. Puheenjohtaja totesi, että hankintoja koskevia asioita käsitellään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

25 ILMOITUSASIAT KH 124 Merkitään tiedoksi seuraavat: Satakunnan ELY-keskus Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2013 (suluissa edellisen kuun arvot) Helmikuun lopussa Satakunnan työttömyysaste oli 11,8 % (12,2 %), ja Karvian 12,4 % (12,6 %). Karviassa työttömiä työnhakijoita oli edellisvuoden helmikuun lopussa 119 ja nyt 141, joten muutos on 18,5 %. Työttömistä työnhakijoista tammikuun lopussa naisia oli 45 (49), alle 25-vuotiaita 12 (16), yli 50- vuotiaita 61 (63) ja pitkäaikaistyöttömiä 19 (17). Avoimia työpaikkoja marraskuun lopussa oli 16 (3) kappaletta. Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kutsu tilaisuuteen, jossa keskustellaan siirtymäajan jälkeisen joukkoliikenteen hankinnoista ja niiden maksuosuuksista valtion ja kuntien kesken. Kuntaliitto / Kuntarahoitus Yleiskirje ; 9/80/2013 Suoraan ulosottokelpoisten saatavien perintäkulujen ulosotto sekä korkolain 4 a :n tulkinta Kuntapäivien kokousasiakirja tiedoksi kunnalle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Valtiovarainministeriö Väestörekisterikeskus Ara:n kirje / Dnro 19128/021/13 Asumisneuvojatoimintaan tarkoitettujen avustusten hakeminen vuonna 2013 Vuoden 2013 määräraha on haettavana mennessä. Valtiovarainministeriön pyyntö toimittaa tiedot pankkitilimuutoksista valtionosuuksien maksatusta varten. Valtionosuuksien maksatukseen liittyen kunnan pankkitileissä ei ole tapahtunut muutoksia, joten mitään ilmoitettavaa ei ole. Kutsu kuntatuottavuus- ja tuloksellisuusseminaariin klo Valtiovarainministeriön kokoushuone Pajassa Mariankatu 9.

26 Kotipaikkatunnus muuttuu Väestörekisterikeskus uudistaa lainsäädäntömuutosten myötä rakennustietojaan. Osana tätä on pysyvän rakennustunnuksen VTJ- PRT:n käyttöönotto Rakennustunnus on oleellinen osa nykyistä kotipaikkatunnusta, joka liittää henkilön asumisen tiettyyn rakennukseen. Nykyisen kotipaikkatunnuksen rakenne ja tiedot muuttuvat rakennus- ja kiinteistötietojärjestelmän muutoksista johtuen. Maanmittauslaitos muuttaa kiinteistötunnus järjestelmää helmikuussa Uudistuksen jälkeen kiinteistötunnus ei enää muutu kuntaliitosten yhteydessä. Jatkossa kiinteistötunnuksesta ei voi päätellä kiinteistön sijaintikuntaa, rekisterikylä tai kunnanosaa VAPO Mittausraportti Vapo Oy:n Sompanevan turvetuotantoalueen pölytarkkailusta vuonna Mustajärven ympäristön turvetuotannon pölytarkkailu 2012 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallitus Satakuntaliitto Yhtymähallituksen esityslista 4/2013 Kokous pidetään Satakunnan sairaanhoitopiirin N2 neuvotteluhuoneessa Maakuntahallituksen esityslista/pöytäkirja löytyy Satakuntaliiton nettisivuilta Satakuntaliitto.fi/ Satakunnan vaihemaakuntakaava 1; kuntayhdyshenkilöille ja asiantuntijoille tiedoksi kokous liittyen Satakunnan vaihemaakuntakaavaan 1 Kokous pidetään keskiviikkona klo 9-11 Porin taidemuseon luentosalissa. Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään Ulvilan toimipaikassa torstaina alkaen klo Kokouskutsu on lähetetty kunnanhallitukselle tiedoksi. Kokouskutsut on lähetty myös suoraan yhtymäkokousedustajille. Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 2; kokous pidetty Yhtymähallituksen kokouskutsu 3, kokous pidetään klo 17 Sataedu Ulvilan toimipaikassa, kokoushuoneessa 1

27 Satakunnan pelastuslaitos Pelastuslaitoksen kirje kuntien johtoryhmille tiedottamisesta Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskus kehittää toimintaansa ja systematisoi kuntien johdolle lähetettäviä tilanne- ja infotietoja. Tilannekeskus tiedottaa kuntajohdolle yhteiskunnan häiriötekijöistä Kokouskutsu / esityslista pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukseen 3/ Pelastuslaitoksen johtokunnan kokouspöytäkirja 3/2013 sekä saman kokouksen pöytäkirjanote 14, Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Satakunnan pelastuslaitoksen taloustilanne Hyvinkään kaupunki / Suomen Asuntomessut Porin kaupunki Hyvinkään Asuntomessut järjestetään välisenä aikana. Metsäkaltevan messualue sijaitsee 3,5 kilometrin päässä Hyvinkään ydinkeskustasta. Muistio Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmän kokouksesta Aktiivinen Pohjois-Satakunta Kankaanpään kaupunki Esityslista Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n vuosikokoukseen ke klo Jyllin leirikeskuksessa Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirjanotteet: 28 Virkistystyöntekijöiden palkkaaminen vanhuspalveluihin kesälle Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kumppanuussopimus Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen käynnit/laskutus 31 Valviran sosiaalihuollon ohjeita; Sosiaalihuollon asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

28 32 Ikääntyneiden kuntoutuksen kehittämishanke (ns. Ikäklinikkatoimintamalli) Satakunnassa 33 Satakunnan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1 2 kk/ Nuorisotakuun toteutus 36, Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman ohjausryhmä sekä suunnittelutyöryhmä 37 PoSan tuotekorttien tarkistaminen 38 Esitys omaishoidon tuen yhtenäistämisestä Honkajoen kunnan alueella Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä / Asumispalvelupäällikkö Viranhaltijapäätös Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 18 kappaletta. PoSa teki työntekijävalinnat sekä huolehtii työsopimusten teosta ja alustavasta palkanmaksusta, joka laskutetaan Karvian kunnalta elokuun 2013 lopussa. Karvian kunta / Virkistystyöntekijävalinta kesälle 2013 Valitut kahdeksan virkistystyöntekijää: Vataja Arttu Lammintausta Inkeri Mustakoski Veera Yli-Antola Kaisla Mustakoski Ida-Maria Yliluoma Jasmiina Juurakko Mikael Nurminen Tanja Lisäksi valittiin kaksi henkilöä varalle. Vatajankosken Sähkö, kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuuston esityslista kokoukseen alkaen klo tiedoksi. Esityslista on postitettu suoraan valtuuston jäsenille. Ylä-Satakunnan sanomalehti Oy

29 Jämin Hiihtotunneli Oy SataTila -hanke Ylä-Satakunnan sanomalehti Oy:n kertomus vuodelta 2012 Kutsu yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina alkaen klo 9.00 Jämi Areenassa. Kutsu toimitettu kokousedustajalle. Kutsu SataTila hankkeen päätösinfotilaisuuteen alkaen klo 9.00 Satakunnan keskussairaalann2-auditoriossa Suupohjan seutupalvelukeskus Oy Kokouskutsu yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina alkaen klo Otto Syreenin talolla Teuvalla Länsi-Suomen pelastusalan liitto Kokouskutsu Länsi-Suomen Pelastusalan liiton kevätkokoukseen Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy Virallinen lehti 42/ Virallinen lehti 45/ Virallinen lehti 48/ Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

30 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KH 125 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 2/2013

TEKNINEN LAUTAKUNTA 2/2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2/2013 Aika: Keskiviikko 3.4.2013 klo. 20.00-21.20 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 15/2014

KUNNANHALLITUS 15/2014 KUNNANHALLITUS 15/2014 Aika Perjantai 12.12.2014 klo 18.30 20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Ohrankämmen Jukka

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 1/2015

KUNNANVALTUUSTO 1/2015 KUNNANVALTUUSTO 1/2015 Aika Keskiviikkona 28.1.2015 klo 19.00 19.30 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 12/2016

KUNNANHALLITUS 12/2016 KUNNANHALLITUS 12/2016 Aika Maanantai 26.9.2016 klo 18.02 18.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 26.1.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 1.2.2017 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2016. Kokousaika Torstai klo Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2016. Kokousaika Torstai klo Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2016 Kokousaika Torstai 26.5.2016 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2012 Aika Torstai 11.10.2012 klo 18.00 19.05 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Jari Kannisto Päivi Haapaniemi-Kokko Jaana Vähäsavo

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 9/2012 Aika: Paikka: Läsnä: Muut läsnä olleet: Pöytäkirjan tarkastus: Nähtävänä olo:

TEKNINEN LAUTAKUNTA 9/2012 Aika: Paikka: Läsnä: Muut läsnä olleet: Pöytäkirjan tarkastus: Nähtävänä olo: 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 9/2012 Aika: Tiistai 16.10.2012 klo. 17.00-20.45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016 KOKOUSAIKA 18.1.2016 klo 17.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haavisto Marika pj :issä 2-8 (ja merkintä siitä, kuka Mauriala Anni toimii

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs Yhtymäkokous 23.11.2016 1 AIKA Keskiviikko 23.11.2016 klo 14.00-14.38 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari,

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja.

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja. 1/2012 1 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 13.6.2012 klo 18.00 19.33 Kunnantalo, kokoushuone Tapanainen Matti Pesu Oiva Haiko Heikki Husu Tuuliainen Tarja Lehtonen Ritva Lahtinen Annikki Pekki Reijo puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2016

KUNNANHALLITUS 7/2016 KUNNANHALLITUS 7/2016 Aika Maanantai 16.5.2016 klo 18.03 20.06 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Aika 28.9.2016 klo 14:00 17:35 Paikka Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Käsitellyt asiat:

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymäkokous

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymäkokous KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 17.1.2013 1 KOKOUSAIKA Torstai 14.2.2013 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2 -2, SOTEOHRY 14.3.2016 9:00 Sivu 2 Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Aika 14.3.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, Huittinen Euran kunta Eurajoen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2014

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2014 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2014 Aika 20.2.2014 klo 19.17 20.38 Paikka Kantin koulu Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja Halmela Kari jäsen Hautaluoma

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 10.5.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 16.5.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 122 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 20.8.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 8.9.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 12/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 12/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 12/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 21.6.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 27.6.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Harjula, Harjukuja 5, Jämijärvi 154

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Sivistyslautakunta 01.02.2017 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Keskiviikko 01.02.2017 klo 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen

Lisätiedot