KUNNANHALLITUS 6/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 6/2013"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 6/2013 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski Risto jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja Otava Antti jäsen Ervelä Mari varajäsen Poissa Suominen Päivi varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Raita-aho Voitto Vainionpää Joni Kaskimäki Veijo Laitila Sami Honkanen Arja kunnanjohtaja, esteellinen ajan kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapj kunnanvaltuuston II varapj kunnanvaltuuston III varapj palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 4 KOSKITIEN KUNNOSSAPITO 5 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VAHVISTAMAT 29 :N MUKAISET PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUONNA PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖHINTA JA OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISET MÄÄRÄT VUONNA PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE LAUSUNTOPYYNTÖ OIKEUSAPUPIIREISTÄ, OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 13 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN SEKÄ JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N HALLITUKSEEN 15 SAFA-PALKINTO 2013 PIENTEN KUNTIEN ALUEARKKITEHTITOIMINNALLE 17 MAANVUOKRASOPIMUSTEN LAATIMINEN KANTIN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLE 18 KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ 20 MUUT ASIAT 21 ILMOITUSASIAT 25 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 30

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 110 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 111 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Ervelä ja Tiina Järvinen.

4 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA KH 112 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen , josta se on laatinut pöytäkirjan. Pöytäkirja annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Liitteet: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

5 KOSKITIEN KUNNOSSAPITO Tekn. ltk Koskitien tiekunta on lähestynyt kirjeitse teknistä lautakuntaa, jossa tiekunta ehdottaa Koskitien kunnossapidon siirtämistä kunnan vastuulle. Perusteluina ehdotuksella on, että Kanttiin rakennettujen kevyenliikenteenväylien väliin jäävä Koskitie toimii nyt eräänlaisena kevyenliikenteen siirtymätaipaleena ja siksi tiekunta huolissaan Koskitien kunnossapidon kustannuksista ja vastuusta. Liitteenä Koskitien tiekunnan kirje tekniselle lautakunnalle PÄÄTÖSEHDOTUS: Yksityistielaki ei velvoita kuntaa ottamaan yksityistien kunnossapito velvollisuutta, mutta kunta voi halutessaan suorittaa yksityistien kunnossapidon ja veloittaa siitä tiekuntaa. Yksityistien kunnossapitovastuu on kuitenkin aina tiekunnalla. Koskitien vuotuiset kunnossapitokunnostukset ovat olleet noin 800 /vuosi, johon tiekunta on saanut kunnalta kunnossapitoavustusta 70%. Koska Koskitie saa julkista kunnossapitoavustusta on tie yleisesti kaikkien käytettävissä. Yksityistielaki ei tunne tieyksiköinnissä painoarvoa kevyelle liikenteelle, joten kevyenliikenteen aiheuttamia kunnossapitokustannuksia ei voida virallisesti määrittää. Koskitie toimii nykyään luontaisena kevyenliikenteen siirtymätaipaleena kevyenliikenteenväylien välissä, joten tietä voidaan pitää nykyään enemmän yleishyödyllisempänä. Lisäksi Koskitie on asfaltoitu ja siinä on jonkin verran railoja, jotka saattavat aiheuttaa kevyelle liikenteelle vaaraa (esim. pyöräilijöille ja rullaluistelijoille), joten Koskitien tiekunnon vaarallisuus kevyelle liikenteelle on perusteltua. Ehdotuksena on, että Koskitien tiekunta jatkaa itse tien kunnossapitoa ja kunta antaa korotettua kunnossapitoavustusta esim. 85% normaalin 70% sijaan. Perusteluina korotetulle kunnossapitoavustukselle voidaan pitää mm. sitä, että tiehoidon yleisenä ohjesääntönä on, että kevyenliikenteenväylä aurataan kun lunta on satanut yli 2cm ja maantie aurataan kun lunta on satanut yli 5cm, joten Koskitielle tulisi aurauskertoja enemmän jos Koskitien kunnossapito halutaan pitää kevyenliikenteenväylän mukaisena. Lisäksi kunta korjaisi kustannuksellaan (n. 300 ) asfaltissa olevat railot bitumijuotoksilla ja asentaisi kustannuksellaan (n. 400 ) tielle liikennemerkit, joissa varoitetaan mahdollisista päällystevaurioista. Teknisen lautakunnan keskusteli asiasta pitkään ja lopuksi päätyi siihen tulokseen, ettei Koskitien tiekunnalle ole tarpeen myöntää korotettua kunnossapitoavustusta ja eikä avustaa kunnossapitotöissä. Perusteluina päätökselle lautakunta piti sitä, että

6 tiekuntia pitää kohdella tasavertaisesti ja Koskitie saa jo korkeampaa kunnossapitoavustusta (A-luokan yksityistie= kunnossapitoavustusprosentti 70). KH 113 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi. Kunnanhallitus keskusteli Koskitiestä, jossa on paikoitellen syntynyt asfalttiin pahoja railoja. Kunnanhallitus totesi, että Koskitie ei ole varsinainen kevyenliikenteen väylä vaan yleinen tie. Kunta huolehtii kuitenkin Koskitien valaistuksesta. Kunnanhallituksen jäsen Kaija Kangas esitti, että kunta tekee Koskitielle bitumipaikkaukset vuosittain muiden paikkausten yhteydessä. Heikki Huhtaluoma kannatti tehtyä esitystä. Lisäksi tielle tulee pystyttää tarvittavat merkit. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus merkitsee Teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi lisäyksin, että kunta tarkastaa vuosittain Koskitien kunnon ja tekee tarvittavat bitumipaikkaukset muiden paikkausten yhteydessä. Lisäksi Koskitien molempiin päihin pyydetään pystyttämään pyörätien päättymistä ilmaisevat liikennemerkit.

7 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VAHVISTAMAT 29 :N MUKAISET PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUONNA 2013 Koltk Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt vahvistaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 :ssä mainittujen :n ja 16 :n ja 18 :n nojalla pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien, vaikeimmin kehitysvammaisten, joustavan perusopetuksen ja perusopetuksen aineopetuksen arvonlisäverolliset ja arvonlisäverottomat yksikköhinnat vuodelle Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Karvian kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2013 on 7.274,66 euroa. Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 77/221/2013 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen. KH 114 KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

8 PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖHINTA JA OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISET MÄÄRÄT VUONNA 2013 Koltk Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 30 :n nojalla vahvistanut perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2013 yksikköhinnaksi 26,00 euroa ohjaustuntia kohden. Samalla opetusministeriö on mainitun lain 49 :n nojalla vahvistanut rahoituksen laskemisessa käytettävien ohjaustuntien laskennalliset määrät toimintaa järjestäville kunnille oheisen liiteraportin osoittamalla tavalla. Karvian kunnalle laskennallisia tunteja on vahvistettu yhteensä 561, joista valtionosuutta maksetaan euroa. Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 61/221/2012 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen. KH 115 KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

9 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2013 Koltk Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 57 :n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n nojalla päättänyt myöntää kunnille valtionosuutta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille rahoitusta vuodeksi 2013 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten liitteenä olevan raportin mukaisesti. Karvian rahoitusosuus on euroa. Päätöksellä myönnetään rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 5 :ssä tarkoitettuja koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntamuotoja ja nuorisotyötä varten. Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa, ammattikorkeakouluille myönnettävää rahoitusta lukuun ottamatta, kunnille vuodeksi 2013 myönnetyn valtionosuuden varainhoitovuoden 2013 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi vuoden 2013 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 :n 2 mom. mukaisesti. Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 92/221/2012 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen. KH 116 KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

10 Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

11 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2012 Koltk Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 50 :n 2 mom. ja 57 :n 1 mom. ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n nojalla tarkistanut kunnille vuodeksi 2012 myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi 2012 myönnetyn rahoituksen vuoden 2012 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijapaikkamäärien mukaiseksi. Karvian rahoitusosuus on muuttunut eurosta euroon. Päätös korvaa opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän päätöksen opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2012 liitteessä mainittujen kuntien, kuntayhtymien, rekisteröityjen yhteisöjen ja säätiöiden osalta. Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 91/221/2012 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen. KH 117 KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo

12 Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

13 LAUSUNTOPYYNTÖ OIKEUSAPUPIIREISTÄ, OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA KH 118 Oikeusministeriö pyytää lausuntoa valmisteilla olevasta oikeusministeriön asetuksesta, jossa säädetään oikeusapupiireistä, oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista. Asetusluonnoksen mukaan oikeusaputoimistojen hallinnollinen yhdistäminen vähentää näiden toimistojen haavoittuvuutta, hallinto kevenee ja henkilöstön työtehtävien järjestelymahdollisuudet lisääntyvät. Muutoksen tavoitteena on keskittää hallintoa, jolloin varsinaiseen oikeusapupalveluun jää mahdollisimman paljon voimavaroja. Lisäksi esitetään, että uusien muodostettavien oikeusaputoimistojen nimet määräytyisivät lähtökohtaisesti maakuntapohjaisesti, kuten useissa muissakin valtion viroissa on tehty. Esityksessä ehdotetaan seuraavaa aluettamme koskevaa muutosta: Kankaanpään ja Porin oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Satakunnan oikeusaputoimisto. Kankaanpään oikeusaputoimiston Ikaalisten toimipaikka esitetään siirrettäväksi Pirkanmaan oikeusaputoimistoon. Muutoksen jälkeen oikeusaputoimistojen määrä vähenisi kuudella. Tässä yhteydessä yhdistettävien toimistojen toimipaikat säilyisivät kuitenkin entisellään. Oikeusaputoimistojen tehtäväksi on vuoden 2009 alusta lukien tullut yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestäminen. Asiasta säädetään laissa holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/2008). Lain 1 :n 2 momentin mukaan maa jaetaan edunvalvonta-alueisiin, joista kuhunkin kuuluu yksi tai useampi kunta. Edunvalvontapalveluiden järjestämisestä edunvalvonta-alueella vastaa valtion oikeusaputoimisto. Saman lainkohdan mukaan edunvalvonta-alueista säädetään oikeusministeriön asetuksella. Yleisen edunvalvonnan osalta oikeusaputoimistoille on määritelty alueelliset toimivaltarajat. Oikeusavun osalta oikeusaputoimistoilla ei sen sijaan ole alueellisia toimivaltarajoja, vaan oikeusaputoimistot voivat antaa oikeusapua riippumatta siitä, minkä kunnan asukas henkilö on. Muutoksessa asiakkaiden saamat palvelut säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Valtion oikeusaputoimistojen toimipaikat ja niiden henkilöstö säilyvät nykyisinä. Toimipaikkoja ei tämän esityksen yhteydessä lakkauteta eikä henkilöstövähennyksiä tehdä. Yhdistymisen johdosta Kankaanpään oikeusaputoimisto siirtyisi Turun oikeusapupiiristä Vaasan oikeusapupiiriin.

14 Kankaanpään, Kokemäen ja Porin toimipaikoissa on päivittäin henkilökuntaa paikalla. Satakunnan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen muodostaisivat nykyisen Porin oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen kunnat Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila, sekä Kankaanpään oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen kunnat Honkajoki, Hämeenkyrö, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Lavia, Parkano ja Siikainen. Esteellisyystilanteessa, ellei palvelua voida hankkia ostopalveluna, Satakunnan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen kuuluvien edunvalvontapalveluista vastaavat Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Rauman tai Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto. Yhdistymisestä on neuvoteltu oikeusaputoimistojen henkilöstön kanssa Muita oikeusapupiirejä, oikeusaputoimistojen toimipaikkoja ja edunvalvonta-alueita koskevat muutokset on selostettu liitteenä olevassa lausuntopyynnössä. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina sähköpostitse oikeusministeriön sähköpostiosoitteeseen. Liitteet: Lausuntopyyntö , OM 2/33/2013 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Karvian kunnanhallituksella ei ole asiaan huomauttamista, mikäli asiakkaiden saamat palvelut säilyvät vähintäänkin nykyisellä tasolla, valtion oikeusaputoimistojen toimipaikkoja ei lakkauteta eikä henkilöstövähennyksiä tehdä. Myös edunvalvontaasiakkaiden kannalta on tärkeää, että asiointimahdollisuus nykyisissä toimipaikoissa säilyy. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen esittäen lausuntonaan, että Karvian kunnanhallituksella ei ole asiaan huomauttamista, mikäli asiakkaiden saamat palvelut säilyvät vähintäänkin nykyisellä tasolla, valtion oikeusaputoimistojen toimipaikkoja ei lakkauteta eikä henkilöstövähennyksiä tehdä. Myös edunvalvontaasiakkaiden kannalta on tärkeää, että asiointimahdollisuus nykyisissä toimipaikoissa säilyy.

15 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN SEKÄ JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N HALLITUKSEEN KH 119 Karvian kunnan edustus vv on ollut seuraava: Vatajankosken Sähkön Oy:n yhtiökokousedustajana kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma Vatajankosken Sähkö Oy:n hallituksen jäsenet Varsinaiset jäsenet Merja Holkko ja Ilpo Vuorela heidän varajäsenensä Tarja Hosiasluoma ja Pekka Laaksonen. Yhtiöjärjestyksen mukaan Karvian kunnalla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus nimeää edustajan Vatajankosken Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen ja hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja avasi keskustelun ja ilmoitti, että valittavat henkilöt valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi vuosille Antti Otava esitti Vatajankosken Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Tarja Hosiasluomaa. Jukka Ohrankämmen kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja ilmoitti, että seuraavaksi valitaan Vatajankosken Sähkö Oy:n hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kysymyksessä on kuntaenemmistöinen yhtiö, jossa tulee valinnoissa huomioida tasa-arvoasiat. Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestykseksi seuraavaa: Esityksen tulee sisältää kaksi jäsentä, joista toinen nimetään varapuheenjohtajaksi sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sekä jäsenissä että varajäsenissä tulee olla yksi mies ja yksi nainen. Mikäli esityksiä tulee enemmän kuin yksi, äänestetään tehtyjen esitysten kesken. Kunnanhallituksen jäsen Heikki Huhtaluoma esitti varsinaisiksi jäseniksi Risto Mustakoskea, joka samalla olisi varapuheenjohtaja ja Päivi Suomista sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Jaakko Hietaluomaa ja Merja Holkkoa.

16 Kunnanhallituksen jäsen Antti Otava esitti varsinaisiksi jäseniksi Ilpo Vuorelaa, joka olisi varapuheenjohtaja ja Tarja Hietikkoa sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Jaakko Hietaluomaa ja Merja Holkkoa. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, joten tulee suorittaa äänestys. Äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat Heikki Huhtaluoman tekemää esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Antti Otavan tekemää esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä ja 4 EI ääntä, joten Heikki Huhtaluoman esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallitus oli näin valinnut edustajan ja jäsenet Vatajankosken Sähkö Oy:n toimielimiin. Vatajankosken Sähkö Oy Yhtiökokousedustaja kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma Hallitus Varsinaiset jäsenet Risto Mustakoski, varapuh.johtaja Päivi suominen Henkilökohtaiset varajäsenet Jaakko Hietaluoma Merja Holkko

17 SAFA-PALKINTO 2013 PIENTEN KUNTIEN ALUEARKKITEHTITOIMINNALLE KH 120 Suomen Arkkitehtiliiton SAFA palkinto on myönnetty tänä vuonna niille pienille kunnille, jotka ovat palkanneet aluearkkitehdin kaavoituksen ja rakentamisen asiantuntijakseen. Aluearkkitehtitoiminnan ansiosta myös pieniin kuntiin on saatu ammattitaitoista kaavoituksen ja rakentamisen osaamista. Tunnustus on myönnetty 45 palkinnon saajalle Porissa järjestetyillä SAFAn Arkkitehtipäivillä. Liitteet: SAFAn ilmoitus palkinnon myöntämisestä Karvian kunnalle osoitettu kunniakirja pienten kuntien aluearkkitehtitoiminnasta KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee saadun kunniakirjan tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi saadun kunniakirjan tiedoksi. Kaavoitukseen ja arkkitehtitoimintaan liittyen kunnanhallitus päätti, että seuraavaan pidettävään kokoukseen kutsutaan kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi selvittämään kaava-alueen tonttitilannetta. Kutsutaan myös aluearkkitehti Ilmari Mattila samaan kokoukseen, jossa keskustellaan kaavoitusasioista ja kaavoittamattomista alueista. Samalla mietitään kaavoitukseen liittyvää mahdollista budjetointitarvetta.

18 MAANVUOKRASOPIMUSTEN LAATIMINEN KANTIN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLE KH Tuulivoimasta Elinvoimaa Pohjois-Satakuntaan hanke käynnistyi alkuvuodesta. Hankkeessa mukana ovat Kankaanpää, Jämijärvi, Siikainen ja Karvia. Hankkeella on selvitetty tuulivoimapuistoille soveltuvat alueet, laaditaan maanvuokraukseen ruotsalaistyylinen korvausmalli ja tehdään kaavoituksessa tarvittavia selvityksiä. Hankkeella laaditaan osayleiskaavoja tuulipuistoalueille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä hankkeessa mukana olevissa kunnissa ja valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu samassa yhteydessä. Karviassa ja samoin koko hankealueella alustava suhtautuminen on ollut myönteistä ja asia nähdään positiivisena alueen elinvoiman kannalta. Hankealueet ovat osin ristiriidassa Satakuntaliiton vaihemaakuntakaavan kanssa ja asian tiimoilta järjestetään lähiaikoina neuvottelu. Hankkeen kuntaosuudesta tulee arvion mukaan maksettavaksi vuonna euroa. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnanhallituksen muihin yhteistoimintaosuuksiin tuulivoimahankkeen kuntaosuutta varten. KV Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnanhallituksen avustuksiin yhteisöille tuulivoimahankkeen kuntaosuutta varten. Kunnanjohtaja käytti alustuspuheenvuoron. Tuulivoimahanke oli alussa vastatuulessa, mutta nyt näyttää siltä, että maakuntakaavan ja tuulivoimahankkeen alueet tulevat olemaan yhteneväiset. Jokainen rakennettu tuulimylly toisi kunnalle tuloa n euroa kiinteistöveron muodossa. Alkkian alueelle on mahdollista saada 53 tuulimyllyä ja Kantin alueelle 14. Ympäristövaikutusten arviointi vie vuoden. Tuulimyllyt eivät tuo pelkästään kiinteistöveroa vaan myös työtä maarakennusyrittäjille sekä sora- ja betoniyrittäjille. Kunnanjohtaja toivoi asian etenevän tästä eteenpäin myötätuulessa. Valtuutettu Voitto Raita-aho kiitteli asian etenemisestä. Valtuuston puheenjohtaja Ilpo Vuorela oli hyvillään, että tuulivoima-alueiden kaavoitus on edennyt näin hyvin. Aika näyttää, mikä on rakentajien into alueisiin. Vain rakennetusta alueesta tulee veroa.

19 Puheenjohtaja toivoi löytyvän yhteisymmärrystä alueille, sillä alueet menevät osittain ristiin. Tuulivoima tuo verotuloja, mutta se on kallista voimaa, josta kuluttajat maksavat. Valtuuston puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen myöntäen euron lisämäärärahan kunnanhallituksen avustuksiin yhteisöille tuulivoimahankkeen kuntaosuutta varten. KH 121 Pohjois-Satakunnan tuulivoimahanke on Kantin alueen osalta edennyt siihen vaiheeseen, että hankkeen etenemiseksi kunnan tulisi tehdä alueen maanomistajien kanssa maanvuokrasopimukset. Maanomistajille järjestetään infotilaisuus 16.5 ja heille lähetetään erillinen kutsu tilaisuuteen. Tilaisuudessa kerrotaan vuokrasopimusten sisällöstä ja kaavoitusprosessin etenemisestä. Vuokrasopimusmallia on rakennettu liki vuoden verran ja maanomistajat ovat saaneet esittää näkemyksensä sopimusmallista. Myös MTK on osallistunut sopimuksen yksityiskohtien hiomiseen. Prosessin tuloksena on laadittu sopimusmalli, jota sovelletaan hankkeessa kaavoitettavilla alueilla Jämijärvellä, Kankaanpäässä, Karviassa ja Siikaisissa. Vuokrasopimukset siirretään toimijalle kilpailutuksen kautta. Sopimusluonnoksen mukaan vuokranmaksuvelvollisuus alkaa vasta, kun vuokralainen on jättänyt tuulivoimalaa koskevan toimenpide- tai rakennusluvan. Vuokrasopimuksessa määritellään korvausperusteet ja vuokra-alueen käyttöä koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Kaavoitusprosessi käynnistetään vuokrasopimusten laadinnan jälkeen ja alueelle pyritään löytämään toimija. Liitteet: maanvuokraussopimusmalli KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen omalta osaltaan allekirjoitettavaksi. Kunnanhallitus päätti, että se hyväksyy maanvuokrasopimuksen omalta osaltaan, mutta lisäksi selvitetään vuokravakuuden liittämistä yhdeksi sopimuskohdaksi kolmannelle osapuolelle aluetta siirrettäessä. Kunnanjohtajan tehtäväksi annettiin vuokravakuuden selvittäminen siihen mennessä, kun vuokra-alue siirretään lopulliselle toimijalle.

20 KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ KH 122 Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään liikuntailtapäivä maanantaina metsästysmaja Tervatuvalla, jossa vietetään liikunnallinen iltapäivä ulkoillen, uiden ja saunoen. Iltapäivään ovat tervetulleita osallistumaan myös muut kunnan työntekijät mahdollisuuksien mukaan. Kunnantalo suljetaan liikuntailtapäivän vuoksi kello alkaen. Kunnantalon sulkemisesta tiedotetaan normaalin käytännön mukaisesti. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.

21 MUUT ASIAT KH 123 Muut asiat: 1. Pöytäkirjojen 4.3, ja etusivujen korjaus. Kyseisistä etusivuista on jäänyt epähuomiossa puuttumaan valtuuston III varapuheenjohtajan, Sami Laitilan, nimi. Korjaus on tehty tällä hetkellä käsin etusivuille, mutta pöytäkirjan ulkonäön kannalta olisi hyvä vaihtaa virheelliset etusivut uusiin korjattuihin sivuihin. Ehdotetaan, että etusivujen tilalle vaihdetaan siistit allekirjoituksin varustetut korjatut etusivut. Korjatuissa sivuissa on asiaankuuluviin kohtiin lisätty Sami Laitilan nimi eli kokouksessa 4.3. poissa olleeksi ja ja läsnä olleeksi. Nimenhuutolistoilla tiedot läsnäolosta tai poissaolosta ovat olleet oikein. Kunnanhallitus päätti, että puutteelliset pöytäkirjojen etusivut korvataan korjatuilla, allekirjoituksin varustetuilla, uusilla sivuilla. 2. Satakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirjanote maakuntakaavan lausunnoista merkittiin tiedoksi. 3. Satakunnan ELY-keskuksen päätös hanketuen maksamisesta yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen. Hankerahaa haettu ,20 euroa ja sitä on myönnetty ,54 euroa. Erotus 262,66 euroa jää näin ollen tulojäämäsaatavaksi, jonka poistamisesta kunnanhallituksen tulee päättää. Kunnanhallitus päätti, että edellä mainittu, tulojäämäsaatavaksi kirjattu, 262,66 euroa poistetaan kirjanpidosta. 4. Kirkkoherran palaveripyyntö; käsiteltävät aiheet: Yhteinen nuorisotyöntekijä Leirikeskus Rastiainen, muut yhteistyömahdollisuudet Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja sopii kirkkoherran kanssa tapaamisen kesäkuun alkuun. Tapaamiseen kutsutaan myös seurakunnan nuorisotyöntekijä ja diakoni. 5. Karvian kunta on mukana Masiina messuilla muiden lähikuntien, Kankaanpää- Jämijärvi-Siikainen kanssa. Kunkin kunnan maksuosuus on 210 euroa. Kunnanhallitus esittää elinkeinolautakunnalle, että se huolehtii Karvian kunnan järjestelyistä Masiina-messuilla. 6. Siikaisten kunnan kutsu Frisbeegolf-kisaan pe alkaen klo Kunnanhallituksen jäsenistä kutsutaan paikalle 4-henkinen joukkue. Kunnanhallitus suhtautui myönteisesti saapuneeseen kutsuun, mutta ilmoittaa olevansa esteellinen samaan aikaan sattuvan ystävyyskuntavierailun vuoksi.

22 7. Asuntomessut Hyvinkäällä merkittiin tiedoksi kunnanhallitukselle. 8. Satatila -hankkeen päätösinfo järjestetään 8.5. klo Satakunnan keskussairaalan Auditoriossa N2. Merkittiin tiedoksi. 9. Honkajoen kunnan vesihuoltoa koskeva tilannekatsaus tuotiin kunnanhallitukselle tiedoksi. Asiaan päätettiin laatia vastine. Yhteistyö kunnanjohtajien ja viranhaltijoiden kesken nähtiin tarpeelliseksi ja kunnanjohtajien ja viranhaltijoiden väliset keskustelut tullaan käymään vuosittain. Todettiin, että käynneille tulee sopia tietyt päivät ja seurantaa tulee tehdä määräajoin. 10. Merkittiin tiedoksi, että Jalasjärven kunnan edustajat tulevat vierailulle Karviaan tiistaina joko klo tai Kunnanhallitus päätti ottaa vieraat vastaan klo Kunnanhallitus on mahdollisuuksien mukaan paikalla. Ilmoittautuminen osallistumisesta tehtävä kuntaan mennessä. 11. Parkanon kaupunki on kutsunut karvialaiset tapaamiseen torstaina klo kaupungintalolle. Merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus varaa pikkubussin, joka lähtee kunnantalolta Ilmoittautuminen osallistumisesta tehtävä kuntaan mennessä. 12. Kauhajoen kaupunki on järjestänyt tapaamisen Karvian kunnan edustajien kanssa maanantaina 3.6. klo Kauhajoella. Merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus varaa pikkubussin, joka lähtee kunnantalolta Ilmoittautuminen osallistumisesta tehtävä kunnanhallituksen pidettävässä kokouksessa. 13. Kunnalle on jätetty maan myyntitarjous, n. 3 ha:n määräala Kirkonkylässä, Uusi- Ollila. Kunnanhallitus merkitsi tarjouksen tiedoksi ja ottaa sen asiakohtana kunnanhallituksen esityslistalle kaavoituskatsauksen jälkeen. 14. Tilintarkastaja Vesa Keson pyynnöstä korjattu kaavavirheestä johtuen tasekirjan sivujen 27 ja 39 tietoja. Sivulla 27 Valtionosuudet sarakkeessa TP 2012 ensimmäisellä rivillä ollut luku 9185 korvattu luvulla Sivulla 39 konsernitaseen tunnusluvuissa TP 2012 konsernin lainakantasarakkeessa luku 6552 korvattu luvulla Myös lainat / asukasta kohden, luku 2574 korvattu luvulla Taulukkoon lisätty myös Konsernin lainasaamiset omiin sarakkeisiinsa. Tilintarkastaja pyysi ilmoittamaan korjaukset kunnanhallitukselle. Korjaukset huomioitu valtuustolle menevään tasekirjaan. Sivukopiot jaetaan hallitukselle. Kunnanhallitus merkitsi tehdyt korjauksen tiedoksi. 15. Palkkiosäännön uudistamisesta keskusteltiin. Kunnanhallitus totesi tehtyjen vertailujen pohjalta, että palkkiosääntöä ei ole tarvetta uudistaa tässä vaiheessa. KVTES:n alaisten viranhaltijoiden / työntekijöiden osallistumiset kokouksiin maksetaan kokouspalkkiosäännön mukaisina kertapalkkioina heidän palvelusuhteil-

23 leen. Teknisen sopimuksen alaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkiot maksetaan kokouspalkkioina entiseen tapaan. 16. Ystävyyskuntamatka Viru-Nigulaan, kunnanhallituksen vierasjoukko seuralaisineen on koossa. Ilmoittautuneita on yhteensä 15 henkeä. Matkalle on varattu paikallinen 16 matkustajapaikan pienoislinja-auto kuljettajineen. Samoin on varattu laivapaikat kansipaikoin koko ryhmälle ja bussille kuljettajineen. Bussi on mukana koko matkan ajan ja on tarvittaessa käytössä myös perillä. Ystävyystoimintaan liittyen kunnalle on tullut pari kyselyä päästä mukaan ystävyyskuntamatkalle. Rauni Virtanen on pyytänyt päästä mukaan matkansa itse maksavana, mikäli paikkoja jää yli. Bussissa jäljellä olevan paikan kunnanhallitus päätti antaa nuorisosihteeri Maria Laaksoharjulle, joka on yksi toimija kesän ystävyyskuntavierailun järjestelytoimikunnassa ja hänen edellisestä Viru-Nigulan vierailusta on jo aikaa. Kunnanhallitus harkitsee tulevina vuosina erikseen mahdollisesti jäljelle jäävien paikkojen täyttämistä kierrätysperiaatteella. 17. Kunnanjohtaja otti esille Asunto-osakeyhtiö Karvian Vuokratalojen tueksi esitetyn työryhmän perustamisen. Kunnanhallituksen eri puolueryhmistä oleville jäsenille annettiin tehtäväksi miettiä seuraavaan kokoukseen mennessä henkiöitä asioita valmistelevaan työryhmään nimettäväksi. Asia otetaan seuraavaan kunnanhallitukseen omana pykälänään jäsenten nimeämiseksi. 18. Valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho ilmoitti osallistuvansa Kuntarahoituksen ja Kuntaliiton järjestämään Rahoitusriskien hallinta koulutukseen Kuntatalolla Helsingissä. Koulutus on maksuton. Ainoastaan matkoista tulee kunnalle kustannusta. 19. Kunnanhallituksen jäsen Kaija Kangas tiedusteli mm. Harri Kontiaisen maaainesasian etenemistä. Kunnanjohtaja ilmoitti, että maa-ainesasia on etenemässä kunnanrakennusmestarin kautta päätöskäsittelyyn. Myös myöhemmin jätetyssä Hautaluoman maa-aineslupa-asiassa odotetaan myös päätöstä. 20. Kunnantalon ulkopuolen maalauksesta keskusteltiin ja hallituksen ja valtuuston jäsenille oli esitelty kahta väritysvaihtoehtoa mielipiteen antamiseksi. Julkisivun kunnostamiseen on tälle vuodelle varattu euron määräraha, mikä ei riitä koko kunnantalon maalaamiseen. Se on tarkoitettu vain osittaiseen kunnostukseen. Tekninen lautakunta ei ole käsitellyt maalausasiaa. Kunnanhallitus kävi lyhyen keskustelun kunnantalon ulkoasusta. Maali on paikoin rapistunut ja kaipaa uudistamista, mutta kyseinen raha ei riitä tähän. Näin keskeisen rakennuksen värisuunnitelman laatimiseksi ehdotettiin käytettäväksi arkkitehdin osaamista värisuunnittelussa. Esitettiin, että ollaan yhteydessä kunnantalon suunnitelleeseen arkkitehtiin ja kysytään hänen mielipidettään kunnantalon väritysasiassa. 21. Kunnanjohtaja kertoi käydyn rakentavan keskustelun palveluyrittäjien kanssa kunnan tilaamista tarjoiluista. Kilpailutusta ei haluttu, mutta tasapuolista kohtelua ja

24 vuoroperiaatteella tehtäviä tilauksia toivottiin. Päätettiin käsitellä asiaa kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa ja miettiä mahdollisia linjauksia hinnoittelussa 22. Kunnanhallituksen varajäsen Mari Ervelä kertoi elinkeinolautakunnassa olleen käsittelyssä pienhankintaohjeen, jonka eteenpäin menoa odotetaan. Todettiin, että se on tulossa myöhemmin käsittelyyn. Puheenjohtaja totesi, että hankintoja koskevia asioita käsitellään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

25 ILMOITUSASIAT KH 124 Merkitään tiedoksi seuraavat: Satakunnan ELY-keskus Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2013 (suluissa edellisen kuun arvot) Helmikuun lopussa Satakunnan työttömyysaste oli 11,8 % (12,2 %), ja Karvian 12,4 % (12,6 %). Karviassa työttömiä työnhakijoita oli edellisvuoden helmikuun lopussa 119 ja nyt 141, joten muutos on 18,5 %. Työttömistä työnhakijoista tammikuun lopussa naisia oli 45 (49), alle 25-vuotiaita 12 (16), yli 50- vuotiaita 61 (63) ja pitkäaikaistyöttömiä 19 (17). Avoimia työpaikkoja marraskuun lopussa oli 16 (3) kappaletta. Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kutsu tilaisuuteen, jossa keskustellaan siirtymäajan jälkeisen joukkoliikenteen hankinnoista ja niiden maksuosuuksista valtion ja kuntien kesken. Kuntaliitto / Kuntarahoitus Yleiskirje ; 9/80/2013 Suoraan ulosottokelpoisten saatavien perintäkulujen ulosotto sekä korkolain 4 a :n tulkinta Kuntapäivien kokousasiakirja tiedoksi kunnalle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Valtiovarainministeriö Väestörekisterikeskus Ara:n kirje / Dnro 19128/021/13 Asumisneuvojatoimintaan tarkoitettujen avustusten hakeminen vuonna 2013 Vuoden 2013 määräraha on haettavana mennessä. Valtiovarainministeriön pyyntö toimittaa tiedot pankkitilimuutoksista valtionosuuksien maksatusta varten. Valtionosuuksien maksatukseen liittyen kunnan pankkitileissä ei ole tapahtunut muutoksia, joten mitään ilmoitettavaa ei ole. Kutsu kuntatuottavuus- ja tuloksellisuusseminaariin klo Valtiovarainministeriön kokoushuone Pajassa Mariankatu 9.

26 Kotipaikkatunnus muuttuu Väestörekisterikeskus uudistaa lainsäädäntömuutosten myötä rakennustietojaan. Osana tätä on pysyvän rakennustunnuksen VTJ- PRT:n käyttöönotto Rakennustunnus on oleellinen osa nykyistä kotipaikkatunnusta, joka liittää henkilön asumisen tiettyyn rakennukseen. Nykyisen kotipaikkatunnuksen rakenne ja tiedot muuttuvat rakennus- ja kiinteistötietojärjestelmän muutoksista johtuen. Maanmittauslaitos muuttaa kiinteistötunnus järjestelmää helmikuussa Uudistuksen jälkeen kiinteistötunnus ei enää muutu kuntaliitosten yhteydessä. Jatkossa kiinteistötunnuksesta ei voi päätellä kiinteistön sijaintikuntaa, rekisterikylä tai kunnanosaa VAPO Mittausraportti Vapo Oy:n Sompanevan turvetuotantoalueen pölytarkkailusta vuonna Mustajärven ympäristön turvetuotannon pölytarkkailu 2012 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallitus Satakuntaliitto Yhtymähallituksen esityslista 4/2013 Kokous pidetään Satakunnan sairaanhoitopiirin N2 neuvotteluhuoneessa Maakuntahallituksen esityslista/pöytäkirja löytyy Satakuntaliiton nettisivuilta Satakuntaliitto.fi/ Satakunnan vaihemaakuntakaava 1; kuntayhdyshenkilöille ja asiantuntijoille tiedoksi kokous liittyen Satakunnan vaihemaakuntakaavaan 1 Kokous pidetään keskiviikkona klo 9-11 Porin taidemuseon luentosalissa. Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään Ulvilan toimipaikassa torstaina alkaen klo Kokouskutsu on lähetetty kunnanhallitukselle tiedoksi. Kokouskutsut on lähetty myös suoraan yhtymäkokousedustajille. Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 2; kokous pidetty Yhtymähallituksen kokouskutsu 3, kokous pidetään klo 17 Sataedu Ulvilan toimipaikassa, kokoushuoneessa 1

27 Satakunnan pelastuslaitos Pelastuslaitoksen kirje kuntien johtoryhmille tiedottamisesta Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskus kehittää toimintaansa ja systematisoi kuntien johdolle lähetettäviä tilanne- ja infotietoja. Tilannekeskus tiedottaa kuntajohdolle yhteiskunnan häiriötekijöistä Kokouskutsu / esityslista pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukseen 3/ Pelastuslaitoksen johtokunnan kokouspöytäkirja 3/2013 sekä saman kokouksen pöytäkirjanote 14, Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Satakunnan pelastuslaitoksen taloustilanne Hyvinkään kaupunki / Suomen Asuntomessut Porin kaupunki Hyvinkään Asuntomessut järjestetään välisenä aikana. Metsäkaltevan messualue sijaitsee 3,5 kilometrin päässä Hyvinkään ydinkeskustasta. Muistio Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmän kokouksesta Aktiivinen Pohjois-Satakunta Kankaanpään kaupunki Esityslista Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n vuosikokoukseen ke klo Jyllin leirikeskuksessa Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirjanotteet: 28 Virkistystyöntekijöiden palkkaaminen vanhuspalveluihin kesälle Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kumppanuussopimus Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen käynnit/laskutus 31 Valviran sosiaalihuollon ohjeita; Sosiaalihuollon asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

28 32 Ikääntyneiden kuntoutuksen kehittämishanke (ns. Ikäklinikkatoimintamalli) Satakunnassa 33 Satakunnan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1 2 kk/ Nuorisotakuun toteutus 36, Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman ohjausryhmä sekä suunnittelutyöryhmä 37 PoSan tuotekorttien tarkistaminen 38 Esitys omaishoidon tuen yhtenäistämisestä Honkajoen kunnan alueella Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä / Asumispalvelupäällikkö Viranhaltijapäätös Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 18 kappaletta. PoSa teki työntekijävalinnat sekä huolehtii työsopimusten teosta ja alustavasta palkanmaksusta, joka laskutetaan Karvian kunnalta elokuun 2013 lopussa. Karvian kunta / Virkistystyöntekijävalinta kesälle 2013 Valitut kahdeksan virkistystyöntekijää: Vataja Arttu Lammintausta Inkeri Mustakoski Veera Yli-Antola Kaisla Mustakoski Ida-Maria Yliluoma Jasmiina Juurakko Mikael Nurminen Tanja Lisäksi valittiin kaksi henkilöä varalle. Vatajankosken Sähkö, kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuuston esityslista kokoukseen alkaen klo tiedoksi. Esityslista on postitettu suoraan valtuuston jäsenille. Ylä-Satakunnan sanomalehti Oy

29 Jämin Hiihtotunneli Oy SataTila -hanke Ylä-Satakunnan sanomalehti Oy:n kertomus vuodelta 2012 Kutsu yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina alkaen klo 9.00 Jämi Areenassa. Kutsu toimitettu kokousedustajalle. Kutsu SataTila hankkeen päätösinfotilaisuuteen alkaen klo 9.00 Satakunnan keskussairaalann2-auditoriossa Suupohjan seutupalvelukeskus Oy Kokouskutsu yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina alkaen klo Otto Syreenin talolla Teuvalla Länsi-Suomen pelastusalan liitto Kokouskutsu Länsi-Suomen Pelastusalan liiton kevätkokoukseen Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy Virallinen lehti 42/ Virallinen lehti 45/ Virallinen lehti 48/ Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

30 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KH 125 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 11/2013

KUNNANHALLITUS 11/2013 KUNNANHALLITUS 11/2013 Aika Maanantai 16.9.2013 klo 18.00-21.46, tauko klo 18.05-19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2012

KUNNANHALLITUS 7/2012 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai 7.6.2012 klo 18.03 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo 18.08 18.09 Holkko Merja jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2015

KUNNANHALLITUS 2/2015 KUNNANHALLITUS 2/2015 Aika Maanantai 9.2.2015 klo 18.00 20.33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2013

KUNNANHALLITUS 3/2013 KUNNANHALLITUS 3/2013 Aika Maanantai 4.3.2013 klo 18.00-22.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2013

KUNNANHALLITUS 14/2013 KUNNANHALLITUS 14/2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18.30-22.42, tauko klo 21.33.-21.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen, esteellinen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2014

KUNNANHALLITUS 8/2014 KUNNANHALLITUS 8/2014 Aika Maanantai 16.6.2014 klo 19.24-20.51 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2012

KUNNANHALLITUS 5/2012 KUNNANHALLITUS 5/2012 Aika Maanantai 16.4.2012 klo 18.55-20.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 5/2012

KUNNANVALTUUSTO 5/2012 KUNNANVALTUUSTO 5/2012 Aika Maanantai 8.10.2012 klo 19.00 19.38 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja Kannisto Jari Kaskimäki

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2014

KUNNANVALTUUSTO 3/2014 KUNNANVALTUUSTO 3/2014 Aika Maanantai 23.6.2014 klo 19.00-20.00 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 13/2012

KUNNANHALLITUS 13/2012 KUNNANHALLITUS 13/2012 Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 18.15-21.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2013

KUNNANHALLITUS 16/2013 KUNNANHALLITUS 16/2013 Aika Maanantai 30.12.2013 klo 18.05 22.21, tauko klo 19.35 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 282, kohta 4H-yhdistys

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 12/2013 258 Kunnanhallitus 20.05.2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 19:00-20:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot