KUNNANHALLITUS 6/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 6/2013"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 6/2013 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski Risto jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja Otava Antti jäsen Ervelä Mari varajäsen Poissa Suominen Päivi varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Raita-aho Voitto Vainionpää Joni Kaskimäki Veijo Laitila Sami Honkanen Arja kunnanjohtaja, esteellinen ajan kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapj kunnanvaltuuston II varapj kunnanvaltuuston III varapj palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 4 KOSKITIEN KUNNOSSAPITO 5 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VAHVISTAMAT 29 :N MUKAISET PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUONNA PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖHINTA JA OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISET MÄÄRÄT VUONNA PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE LAUSUNTOPYYNTÖ OIKEUSAPUPIIREISTÄ, OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 13 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN SEKÄ JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N HALLITUKSEEN 15 SAFA-PALKINTO 2013 PIENTEN KUNTIEN ALUEARKKITEHTITOIMINNALLE 17 MAANVUOKRASOPIMUSTEN LAATIMINEN KANTIN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLE 18 KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ 20 MUUT ASIAT 21 ILMOITUSASIAT 25 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 30

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 110 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 111 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Ervelä ja Tiina Järvinen.

4 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA KH 112 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen , josta se on laatinut pöytäkirjan. Pöytäkirja annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Liitteet: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

5 KOSKITIEN KUNNOSSAPITO Tekn. ltk Koskitien tiekunta on lähestynyt kirjeitse teknistä lautakuntaa, jossa tiekunta ehdottaa Koskitien kunnossapidon siirtämistä kunnan vastuulle. Perusteluina ehdotuksella on, että Kanttiin rakennettujen kevyenliikenteenväylien väliin jäävä Koskitie toimii nyt eräänlaisena kevyenliikenteen siirtymätaipaleena ja siksi tiekunta huolissaan Koskitien kunnossapidon kustannuksista ja vastuusta. Liitteenä Koskitien tiekunnan kirje tekniselle lautakunnalle PÄÄTÖSEHDOTUS: Yksityistielaki ei velvoita kuntaa ottamaan yksityistien kunnossapito velvollisuutta, mutta kunta voi halutessaan suorittaa yksityistien kunnossapidon ja veloittaa siitä tiekuntaa. Yksityistien kunnossapitovastuu on kuitenkin aina tiekunnalla. Koskitien vuotuiset kunnossapitokunnostukset ovat olleet noin 800 /vuosi, johon tiekunta on saanut kunnalta kunnossapitoavustusta 70%. Koska Koskitie saa julkista kunnossapitoavustusta on tie yleisesti kaikkien käytettävissä. Yksityistielaki ei tunne tieyksiköinnissä painoarvoa kevyelle liikenteelle, joten kevyenliikenteen aiheuttamia kunnossapitokustannuksia ei voida virallisesti määrittää. Koskitie toimii nykyään luontaisena kevyenliikenteen siirtymätaipaleena kevyenliikenteenväylien välissä, joten tietä voidaan pitää nykyään enemmän yleishyödyllisempänä. Lisäksi Koskitie on asfaltoitu ja siinä on jonkin verran railoja, jotka saattavat aiheuttaa kevyelle liikenteelle vaaraa (esim. pyöräilijöille ja rullaluistelijoille), joten Koskitien tiekunnon vaarallisuus kevyelle liikenteelle on perusteltua. Ehdotuksena on, että Koskitien tiekunta jatkaa itse tien kunnossapitoa ja kunta antaa korotettua kunnossapitoavustusta esim. 85% normaalin 70% sijaan. Perusteluina korotetulle kunnossapitoavustukselle voidaan pitää mm. sitä, että tiehoidon yleisenä ohjesääntönä on, että kevyenliikenteenväylä aurataan kun lunta on satanut yli 2cm ja maantie aurataan kun lunta on satanut yli 5cm, joten Koskitielle tulisi aurauskertoja enemmän jos Koskitien kunnossapito halutaan pitää kevyenliikenteenväylän mukaisena. Lisäksi kunta korjaisi kustannuksellaan (n. 300 ) asfaltissa olevat railot bitumijuotoksilla ja asentaisi kustannuksellaan (n. 400 ) tielle liikennemerkit, joissa varoitetaan mahdollisista päällystevaurioista. Teknisen lautakunnan keskusteli asiasta pitkään ja lopuksi päätyi siihen tulokseen, ettei Koskitien tiekunnalle ole tarpeen myöntää korotettua kunnossapitoavustusta ja eikä avustaa kunnossapitotöissä. Perusteluina päätökselle lautakunta piti sitä, että

6 tiekuntia pitää kohdella tasavertaisesti ja Koskitie saa jo korkeampaa kunnossapitoavustusta (A-luokan yksityistie= kunnossapitoavustusprosentti 70). KH 113 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi. Kunnanhallitus keskusteli Koskitiestä, jossa on paikoitellen syntynyt asfalttiin pahoja railoja. Kunnanhallitus totesi, että Koskitie ei ole varsinainen kevyenliikenteen väylä vaan yleinen tie. Kunta huolehtii kuitenkin Koskitien valaistuksesta. Kunnanhallituksen jäsen Kaija Kangas esitti, että kunta tekee Koskitielle bitumipaikkaukset vuosittain muiden paikkausten yhteydessä. Heikki Huhtaluoma kannatti tehtyä esitystä. Lisäksi tielle tulee pystyttää tarvittavat merkit. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus merkitsee Teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi lisäyksin, että kunta tarkastaa vuosittain Koskitien kunnon ja tekee tarvittavat bitumipaikkaukset muiden paikkausten yhteydessä. Lisäksi Koskitien molempiin päihin pyydetään pystyttämään pyörätien päättymistä ilmaisevat liikennemerkit.

7 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VAHVISTAMAT 29 :N MUKAISET PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUONNA 2013 Koltk Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt vahvistaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 :ssä mainittujen :n ja 16 :n ja 18 :n nojalla pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien, vaikeimmin kehitysvammaisten, joustavan perusopetuksen ja perusopetuksen aineopetuksen arvonlisäverolliset ja arvonlisäverottomat yksikköhinnat vuodelle Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Karvian kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2013 on 7.274,66 euroa. Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 77/221/2013 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen. KH 114 KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

8 PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖHINTA JA OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISET MÄÄRÄT VUONNA 2013 Koltk Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 30 :n nojalla vahvistanut perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2013 yksikköhinnaksi 26,00 euroa ohjaustuntia kohden. Samalla opetusministeriö on mainitun lain 49 :n nojalla vahvistanut rahoituksen laskemisessa käytettävien ohjaustuntien laskennalliset määrät toimintaa järjestäville kunnille oheisen liiteraportin osoittamalla tavalla. Karvian kunnalle laskennallisia tunteja on vahvistettu yhteensä 561, joista valtionosuutta maksetaan euroa. Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 61/221/2012 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen. KH 115 KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

9 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2013 Koltk Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 57 :n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n nojalla päättänyt myöntää kunnille valtionosuutta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille rahoitusta vuodeksi 2013 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten liitteenä olevan raportin mukaisesti. Karvian rahoitusosuus on euroa. Päätöksellä myönnetään rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 5 :ssä tarkoitettuja koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntamuotoja ja nuorisotyötä varten. Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa, ammattikorkeakouluille myönnettävää rahoitusta lukuun ottamatta, kunnille vuodeksi 2013 myönnetyn valtionosuuden varainhoitovuoden 2013 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi vuoden 2013 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 :n 2 mom. mukaisesti. Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 92/221/2012 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen. KH 116 KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

10 Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

11 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2012 Koltk Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 50 :n 2 mom. ja 57 :n 1 mom. ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n nojalla tarkistanut kunnille vuodeksi 2012 myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi 2012 myönnetyn rahoituksen vuoden 2012 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijapaikkamäärien mukaiseksi. Karvian rahoitusosuus on muuttunut eurosta euroon. Päätös korvaa opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän päätöksen opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2012 liitteessä mainittujen kuntien, kuntayhtymien, rekisteröityjen yhteisöjen ja säätiöiden osalta. Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 91/221/2012 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen. KH 117 KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo

12 Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi, ettei se hae oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

13 LAUSUNTOPYYNTÖ OIKEUSAPUPIIREISTÄ, OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA KH 118 Oikeusministeriö pyytää lausuntoa valmisteilla olevasta oikeusministeriön asetuksesta, jossa säädetään oikeusapupiireistä, oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista. Asetusluonnoksen mukaan oikeusaputoimistojen hallinnollinen yhdistäminen vähentää näiden toimistojen haavoittuvuutta, hallinto kevenee ja henkilöstön työtehtävien järjestelymahdollisuudet lisääntyvät. Muutoksen tavoitteena on keskittää hallintoa, jolloin varsinaiseen oikeusapupalveluun jää mahdollisimman paljon voimavaroja. Lisäksi esitetään, että uusien muodostettavien oikeusaputoimistojen nimet määräytyisivät lähtökohtaisesti maakuntapohjaisesti, kuten useissa muissakin valtion viroissa on tehty. Esityksessä ehdotetaan seuraavaa aluettamme koskevaa muutosta: Kankaanpään ja Porin oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Satakunnan oikeusaputoimisto. Kankaanpään oikeusaputoimiston Ikaalisten toimipaikka esitetään siirrettäväksi Pirkanmaan oikeusaputoimistoon. Muutoksen jälkeen oikeusaputoimistojen määrä vähenisi kuudella. Tässä yhteydessä yhdistettävien toimistojen toimipaikat säilyisivät kuitenkin entisellään. Oikeusaputoimistojen tehtäväksi on vuoden 2009 alusta lukien tullut yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestäminen. Asiasta säädetään laissa holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/2008). Lain 1 :n 2 momentin mukaan maa jaetaan edunvalvonta-alueisiin, joista kuhunkin kuuluu yksi tai useampi kunta. Edunvalvontapalveluiden järjestämisestä edunvalvonta-alueella vastaa valtion oikeusaputoimisto. Saman lainkohdan mukaan edunvalvonta-alueista säädetään oikeusministeriön asetuksella. Yleisen edunvalvonnan osalta oikeusaputoimistoille on määritelty alueelliset toimivaltarajat. Oikeusavun osalta oikeusaputoimistoilla ei sen sijaan ole alueellisia toimivaltarajoja, vaan oikeusaputoimistot voivat antaa oikeusapua riippumatta siitä, minkä kunnan asukas henkilö on. Muutoksessa asiakkaiden saamat palvelut säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Valtion oikeusaputoimistojen toimipaikat ja niiden henkilöstö säilyvät nykyisinä. Toimipaikkoja ei tämän esityksen yhteydessä lakkauteta eikä henkilöstövähennyksiä tehdä. Yhdistymisen johdosta Kankaanpään oikeusaputoimisto siirtyisi Turun oikeusapupiiristä Vaasan oikeusapupiiriin.

14 Kankaanpään, Kokemäen ja Porin toimipaikoissa on päivittäin henkilökuntaa paikalla. Satakunnan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen muodostaisivat nykyisen Porin oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen kunnat Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila, sekä Kankaanpään oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen kunnat Honkajoki, Hämeenkyrö, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Lavia, Parkano ja Siikainen. Esteellisyystilanteessa, ellei palvelua voida hankkia ostopalveluna, Satakunnan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen kuuluvien edunvalvontapalveluista vastaavat Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Rauman tai Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto. Yhdistymisestä on neuvoteltu oikeusaputoimistojen henkilöstön kanssa Muita oikeusapupiirejä, oikeusaputoimistojen toimipaikkoja ja edunvalvonta-alueita koskevat muutokset on selostettu liitteenä olevassa lausuntopyynnössä. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina sähköpostitse oikeusministeriön sähköpostiosoitteeseen. Liitteet: Lausuntopyyntö , OM 2/33/2013 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Karvian kunnanhallituksella ei ole asiaan huomauttamista, mikäli asiakkaiden saamat palvelut säilyvät vähintäänkin nykyisellä tasolla, valtion oikeusaputoimistojen toimipaikkoja ei lakkauteta eikä henkilöstövähennyksiä tehdä. Myös edunvalvontaasiakkaiden kannalta on tärkeää, että asiointimahdollisuus nykyisissä toimipaikoissa säilyy. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen esittäen lausuntonaan, että Karvian kunnanhallituksella ei ole asiaan huomauttamista, mikäli asiakkaiden saamat palvelut säilyvät vähintäänkin nykyisellä tasolla, valtion oikeusaputoimistojen toimipaikkoja ei lakkauteta eikä henkilöstövähennyksiä tehdä. Myös edunvalvontaasiakkaiden kannalta on tärkeää, että asiointimahdollisuus nykyisissä toimipaikoissa säilyy.

15 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN SEKÄ JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N HALLITUKSEEN KH 119 Karvian kunnan edustus vv on ollut seuraava: Vatajankosken Sähkön Oy:n yhtiökokousedustajana kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma Vatajankosken Sähkö Oy:n hallituksen jäsenet Varsinaiset jäsenet Merja Holkko ja Ilpo Vuorela heidän varajäsenensä Tarja Hosiasluoma ja Pekka Laaksonen. Yhtiöjärjestyksen mukaan Karvian kunnalla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus nimeää edustajan Vatajankosken Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen ja hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja avasi keskustelun ja ilmoitti, että valittavat henkilöt valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi vuosille Antti Otava esitti Vatajankosken Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Tarja Hosiasluomaa. Jukka Ohrankämmen kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja ilmoitti, että seuraavaksi valitaan Vatajankosken Sähkö Oy:n hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kysymyksessä on kuntaenemmistöinen yhtiö, jossa tulee valinnoissa huomioida tasa-arvoasiat. Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestykseksi seuraavaa: Esityksen tulee sisältää kaksi jäsentä, joista toinen nimetään varapuheenjohtajaksi sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sekä jäsenissä että varajäsenissä tulee olla yksi mies ja yksi nainen. Mikäli esityksiä tulee enemmän kuin yksi, äänestetään tehtyjen esitysten kesken. Kunnanhallituksen jäsen Heikki Huhtaluoma esitti varsinaisiksi jäseniksi Risto Mustakoskea, joka samalla olisi varapuheenjohtaja ja Päivi Suomista sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Jaakko Hietaluomaa ja Merja Holkkoa.

16 Kunnanhallituksen jäsen Antti Otava esitti varsinaisiksi jäseniksi Ilpo Vuorelaa, joka olisi varapuheenjohtaja ja Tarja Hietikkoa sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Jaakko Hietaluomaa ja Merja Holkkoa. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, joten tulee suorittaa äänestys. Äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat Heikki Huhtaluoman tekemää esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Antti Otavan tekemää esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä ja 4 EI ääntä, joten Heikki Huhtaluoman esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallitus oli näin valinnut edustajan ja jäsenet Vatajankosken Sähkö Oy:n toimielimiin. Vatajankosken Sähkö Oy Yhtiökokousedustaja kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma Hallitus Varsinaiset jäsenet Risto Mustakoski, varapuh.johtaja Päivi suominen Henkilökohtaiset varajäsenet Jaakko Hietaluoma Merja Holkko

17 SAFA-PALKINTO 2013 PIENTEN KUNTIEN ALUEARKKITEHTITOIMINNALLE KH 120 Suomen Arkkitehtiliiton SAFA palkinto on myönnetty tänä vuonna niille pienille kunnille, jotka ovat palkanneet aluearkkitehdin kaavoituksen ja rakentamisen asiantuntijakseen. Aluearkkitehtitoiminnan ansiosta myös pieniin kuntiin on saatu ammattitaitoista kaavoituksen ja rakentamisen osaamista. Tunnustus on myönnetty 45 palkinnon saajalle Porissa järjestetyillä SAFAn Arkkitehtipäivillä. Liitteet: SAFAn ilmoitus palkinnon myöntämisestä Karvian kunnalle osoitettu kunniakirja pienten kuntien aluearkkitehtitoiminnasta KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee saadun kunniakirjan tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi saadun kunniakirjan tiedoksi. Kaavoitukseen ja arkkitehtitoimintaan liittyen kunnanhallitus päätti, että seuraavaan pidettävään kokoukseen kutsutaan kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi selvittämään kaava-alueen tonttitilannetta. Kutsutaan myös aluearkkitehti Ilmari Mattila samaan kokoukseen, jossa keskustellaan kaavoitusasioista ja kaavoittamattomista alueista. Samalla mietitään kaavoitukseen liittyvää mahdollista budjetointitarvetta.

18 MAANVUOKRASOPIMUSTEN LAATIMINEN KANTIN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLE KH Tuulivoimasta Elinvoimaa Pohjois-Satakuntaan hanke käynnistyi alkuvuodesta. Hankkeessa mukana ovat Kankaanpää, Jämijärvi, Siikainen ja Karvia. Hankkeella on selvitetty tuulivoimapuistoille soveltuvat alueet, laaditaan maanvuokraukseen ruotsalaistyylinen korvausmalli ja tehdään kaavoituksessa tarvittavia selvityksiä. Hankkeella laaditaan osayleiskaavoja tuulipuistoalueille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä hankkeessa mukana olevissa kunnissa ja valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu samassa yhteydessä. Karviassa ja samoin koko hankealueella alustava suhtautuminen on ollut myönteistä ja asia nähdään positiivisena alueen elinvoiman kannalta. Hankealueet ovat osin ristiriidassa Satakuntaliiton vaihemaakuntakaavan kanssa ja asian tiimoilta järjestetään lähiaikoina neuvottelu. Hankkeen kuntaosuudesta tulee arvion mukaan maksettavaksi vuonna euroa. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnanhallituksen muihin yhteistoimintaosuuksiin tuulivoimahankkeen kuntaosuutta varten. KV Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnanhallituksen avustuksiin yhteisöille tuulivoimahankkeen kuntaosuutta varten. Kunnanjohtaja käytti alustuspuheenvuoron. Tuulivoimahanke oli alussa vastatuulessa, mutta nyt näyttää siltä, että maakuntakaavan ja tuulivoimahankkeen alueet tulevat olemaan yhteneväiset. Jokainen rakennettu tuulimylly toisi kunnalle tuloa n euroa kiinteistöveron muodossa. Alkkian alueelle on mahdollista saada 53 tuulimyllyä ja Kantin alueelle 14. Ympäristövaikutusten arviointi vie vuoden. Tuulimyllyt eivät tuo pelkästään kiinteistöveroa vaan myös työtä maarakennusyrittäjille sekä sora- ja betoniyrittäjille. Kunnanjohtaja toivoi asian etenevän tästä eteenpäin myötätuulessa. Valtuutettu Voitto Raita-aho kiitteli asian etenemisestä. Valtuuston puheenjohtaja Ilpo Vuorela oli hyvillään, että tuulivoima-alueiden kaavoitus on edennyt näin hyvin. Aika näyttää, mikä on rakentajien into alueisiin. Vain rakennetusta alueesta tulee veroa.

19 Puheenjohtaja toivoi löytyvän yhteisymmärrystä alueille, sillä alueet menevät osittain ristiin. Tuulivoima tuo verotuloja, mutta se on kallista voimaa, josta kuluttajat maksavat. Valtuuston puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen myöntäen euron lisämäärärahan kunnanhallituksen avustuksiin yhteisöille tuulivoimahankkeen kuntaosuutta varten. KH 121 Pohjois-Satakunnan tuulivoimahanke on Kantin alueen osalta edennyt siihen vaiheeseen, että hankkeen etenemiseksi kunnan tulisi tehdä alueen maanomistajien kanssa maanvuokrasopimukset. Maanomistajille järjestetään infotilaisuus 16.5 ja heille lähetetään erillinen kutsu tilaisuuteen. Tilaisuudessa kerrotaan vuokrasopimusten sisällöstä ja kaavoitusprosessin etenemisestä. Vuokrasopimusmallia on rakennettu liki vuoden verran ja maanomistajat ovat saaneet esittää näkemyksensä sopimusmallista. Myös MTK on osallistunut sopimuksen yksityiskohtien hiomiseen. Prosessin tuloksena on laadittu sopimusmalli, jota sovelletaan hankkeessa kaavoitettavilla alueilla Jämijärvellä, Kankaanpäässä, Karviassa ja Siikaisissa. Vuokrasopimukset siirretään toimijalle kilpailutuksen kautta. Sopimusluonnoksen mukaan vuokranmaksuvelvollisuus alkaa vasta, kun vuokralainen on jättänyt tuulivoimalaa koskevan toimenpide- tai rakennusluvan. Vuokrasopimuksessa määritellään korvausperusteet ja vuokra-alueen käyttöä koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Kaavoitusprosessi käynnistetään vuokrasopimusten laadinnan jälkeen ja alueelle pyritään löytämään toimija. Liitteet: maanvuokraussopimusmalli KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen omalta osaltaan allekirjoitettavaksi. Kunnanhallitus päätti, että se hyväksyy maanvuokrasopimuksen omalta osaltaan, mutta lisäksi selvitetään vuokravakuuden liittämistä yhdeksi sopimuskohdaksi kolmannelle osapuolelle aluetta siirrettäessä. Kunnanjohtajan tehtäväksi annettiin vuokravakuuden selvittäminen siihen mennessä, kun vuokra-alue siirretään lopulliselle toimijalle.

20 KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ KH 122 Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään liikuntailtapäivä maanantaina metsästysmaja Tervatuvalla, jossa vietetään liikunnallinen iltapäivä ulkoillen, uiden ja saunoen. Iltapäivään ovat tervetulleita osallistumaan myös muut kunnan työntekijät mahdollisuuksien mukaan. Kunnantalo suljetaan liikuntailtapäivän vuoksi kello alkaen. Kunnantalon sulkemisesta tiedotetaan normaalin käytännön mukaisesti. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.

21 MUUT ASIAT KH 123 Muut asiat: 1. Pöytäkirjojen 4.3, ja etusivujen korjaus. Kyseisistä etusivuista on jäänyt epähuomiossa puuttumaan valtuuston III varapuheenjohtajan, Sami Laitilan, nimi. Korjaus on tehty tällä hetkellä käsin etusivuille, mutta pöytäkirjan ulkonäön kannalta olisi hyvä vaihtaa virheelliset etusivut uusiin korjattuihin sivuihin. Ehdotetaan, että etusivujen tilalle vaihdetaan siistit allekirjoituksin varustetut korjatut etusivut. Korjatuissa sivuissa on asiaankuuluviin kohtiin lisätty Sami Laitilan nimi eli kokouksessa 4.3. poissa olleeksi ja ja läsnä olleeksi. Nimenhuutolistoilla tiedot läsnäolosta tai poissaolosta ovat olleet oikein. Kunnanhallitus päätti, että puutteelliset pöytäkirjojen etusivut korvataan korjatuilla, allekirjoituksin varustetuilla, uusilla sivuilla. 2. Satakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirjanote maakuntakaavan lausunnoista merkittiin tiedoksi. 3. Satakunnan ELY-keskuksen päätös hanketuen maksamisesta yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen. Hankerahaa haettu ,20 euroa ja sitä on myönnetty ,54 euroa. Erotus 262,66 euroa jää näin ollen tulojäämäsaatavaksi, jonka poistamisesta kunnanhallituksen tulee päättää. Kunnanhallitus päätti, että edellä mainittu, tulojäämäsaatavaksi kirjattu, 262,66 euroa poistetaan kirjanpidosta. 4. Kirkkoherran palaveripyyntö; käsiteltävät aiheet: Yhteinen nuorisotyöntekijä Leirikeskus Rastiainen, muut yhteistyömahdollisuudet Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja sopii kirkkoherran kanssa tapaamisen kesäkuun alkuun. Tapaamiseen kutsutaan myös seurakunnan nuorisotyöntekijä ja diakoni. 5. Karvian kunta on mukana Masiina messuilla muiden lähikuntien, Kankaanpää- Jämijärvi-Siikainen kanssa. Kunkin kunnan maksuosuus on 210 euroa. Kunnanhallitus esittää elinkeinolautakunnalle, että se huolehtii Karvian kunnan järjestelyistä Masiina-messuilla. 6. Siikaisten kunnan kutsu Frisbeegolf-kisaan pe alkaen klo Kunnanhallituksen jäsenistä kutsutaan paikalle 4-henkinen joukkue. Kunnanhallitus suhtautui myönteisesti saapuneeseen kutsuun, mutta ilmoittaa olevansa esteellinen samaan aikaan sattuvan ystävyyskuntavierailun vuoksi.

22 7. Asuntomessut Hyvinkäällä merkittiin tiedoksi kunnanhallitukselle. 8. Satatila -hankkeen päätösinfo järjestetään 8.5. klo Satakunnan keskussairaalan Auditoriossa N2. Merkittiin tiedoksi. 9. Honkajoen kunnan vesihuoltoa koskeva tilannekatsaus tuotiin kunnanhallitukselle tiedoksi. Asiaan päätettiin laatia vastine. Yhteistyö kunnanjohtajien ja viranhaltijoiden kesken nähtiin tarpeelliseksi ja kunnanjohtajien ja viranhaltijoiden väliset keskustelut tullaan käymään vuosittain. Todettiin, että käynneille tulee sopia tietyt päivät ja seurantaa tulee tehdä määräajoin. 10. Merkittiin tiedoksi, että Jalasjärven kunnan edustajat tulevat vierailulle Karviaan tiistaina joko klo tai Kunnanhallitus päätti ottaa vieraat vastaan klo Kunnanhallitus on mahdollisuuksien mukaan paikalla. Ilmoittautuminen osallistumisesta tehtävä kuntaan mennessä. 11. Parkanon kaupunki on kutsunut karvialaiset tapaamiseen torstaina klo kaupungintalolle. Merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus varaa pikkubussin, joka lähtee kunnantalolta Ilmoittautuminen osallistumisesta tehtävä kuntaan mennessä. 12. Kauhajoen kaupunki on järjestänyt tapaamisen Karvian kunnan edustajien kanssa maanantaina 3.6. klo Kauhajoella. Merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus varaa pikkubussin, joka lähtee kunnantalolta Ilmoittautuminen osallistumisesta tehtävä kunnanhallituksen pidettävässä kokouksessa. 13. Kunnalle on jätetty maan myyntitarjous, n. 3 ha:n määräala Kirkonkylässä, Uusi- Ollila. Kunnanhallitus merkitsi tarjouksen tiedoksi ja ottaa sen asiakohtana kunnanhallituksen esityslistalle kaavoituskatsauksen jälkeen. 14. Tilintarkastaja Vesa Keson pyynnöstä korjattu kaavavirheestä johtuen tasekirjan sivujen 27 ja 39 tietoja. Sivulla 27 Valtionosuudet sarakkeessa TP 2012 ensimmäisellä rivillä ollut luku 9185 korvattu luvulla Sivulla 39 konsernitaseen tunnusluvuissa TP 2012 konsernin lainakantasarakkeessa luku 6552 korvattu luvulla Myös lainat / asukasta kohden, luku 2574 korvattu luvulla Taulukkoon lisätty myös Konsernin lainasaamiset omiin sarakkeisiinsa. Tilintarkastaja pyysi ilmoittamaan korjaukset kunnanhallitukselle. Korjaukset huomioitu valtuustolle menevään tasekirjaan. Sivukopiot jaetaan hallitukselle. Kunnanhallitus merkitsi tehdyt korjauksen tiedoksi. 15. Palkkiosäännön uudistamisesta keskusteltiin. Kunnanhallitus totesi tehtyjen vertailujen pohjalta, että palkkiosääntöä ei ole tarvetta uudistaa tässä vaiheessa. KVTES:n alaisten viranhaltijoiden / työntekijöiden osallistumiset kokouksiin maksetaan kokouspalkkiosäännön mukaisina kertapalkkioina heidän palvelusuhteil-

23 leen. Teknisen sopimuksen alaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkiot maksetaan kokouspalkkioina entiseen tapaan. 16. Ystävyyskuntamatka Viru-Nigulaan, kunnanhallituksen vierasjoukko seuralaisineen on koossa. Ilmoittautuneita on yhteensä 15 henkeä. Matkalle on varattu paikallinen 16 matkustajapaikan pienoislinja-auto kuljettajineen. Samoin on varattu laivapaikat kansipaikoin koko ryhmälle ja bussille kuljettajineen. Bussi on mukana koko matkan ajan ja on tarvittaessa käytössä myös perillä. Ystävyystoimintaan liittyen kunnalle on tullut pari kyselyä päästä mukaan ystävyyskuntamatkalle. Rauni Virtanen on pyytänyt päästä mukaan matkansa itse maksavana, mikäli paikkoja jää yli. Bussissa jäljellä olevan paikan kunnanhallitus päätti antaa nuorisosihteeri Maria Laaksoharjulle, joka on yksi toimija kesän ystävyyskuntavierailun järjestelytoimikunnassa ja hänen edellisestä Viru-Nigulan vierailusta on jo aikaa. Kunnanhallitus harkitsee tulevina vuosina erikseen mahdollisesti jäljelle jäävien paikkojen täyttämistä kierrätysperiaatteella. 17. Kunnanjohtaja otti esille Asunto-osakeyhtiö Karvian Vuokratalojen tueksi esitetyn työryhmän perustamisen. Kunnanhallituksen eri puolueryhmistä oleville jäsenille annettiin tehtäväksi miettiä seuraavaan kokoukseen mennessä henkiöitä asioita valmistelevaan työryhmään nimettäväksi. Asia otetaan seuraavaan kunnanhallitukseen omana pykälänään jäsenten nimeämiseksi. 18. Valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho ilmoitti osallistuvansa Kuntarahoituksen ja Kuntaliiton järjestämään Rahoitusriskien hallinta koulutukseen Kuntatalolla Helsingissä. Koulutus on maksuton. Ainoastaan matkoista tulee kunnalle kustannusta. 19. Kunnanhallituksen jäsen Kaija Kangas tiedusteli mm. Harri Kontiaisen maaainesasian etenemistä. Kunnanjohtaja ilmoitti, että maa-ainesasia on etenemässä kunnanrakennusmestarin kautta päätöskäsittelyyn. Myös myöhemmin jätetyssä Hautaluoman maa-aineslupa-asiassa odotetaan myös päätöstä. 20. Kunnantalon ulkopuolen maalauksesta keskusteltiin ja hallituksen ja valtuuston jäsenille oli esitelty kahta väritysvaihtoehtoa mielipiteen antamiseksi. Julkisivun kunnostamiseen on tälle vuodelle varattu euron määräraha, mikä ei riitä koko kunnantalon maalaamiseen. Se on tarkoitettu vain osittaiseen kunnostukseen. Tekninen lautakunta ei ole käsitellyt maalausasiaa. Kunnanhallitus kävi lyhyen keskustelun kunnantalon ulkoasusta. Maali on paikoin rapistunut ja kaipaa uudistamista, mutta kyseinen raha ei riitä tähän. Näin keskeisen rakennuksen värisuunnitelman laatimiseksi ehdotettiin käytettäväksi arkkitehdin osaamista värisuunnittelussa. Esitettiin, että ollaan yhteydessä kunnantalon suunnitelleeseen arkkitehtiin ja kysytään hänen mielipidettään kunnantalon väritysasiassa. 21. Kunnanjohtaja kertoi käydyn rakentavan keskustelun palveluyrittäjien kanssa kunnan tilaamista tarjoiluista. Kilpailutusta ei haluttu, mutta tasapuolista kohtelua ja

24 vuoroperiaatteella tehtäviä tilauksia toivottiin. Päätettiin käsitellä asiaa kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa ja miettiä mahdollisia linjauksia hinnoittelussa 22. Kunnanhallituksen varajäsen Mari Ervelä kertoi elinkeinolautakunnassa olleen käsittelyssä pienhankintaohjeen, jonka eteenpäin menoa odotetaan. Todettiin, että se on tulossa myöhemmin käsittelyyn. Puheenjohtaja totesi, että hankintoja koskevia asioita käsitellään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

25 ILMOITUSASIAT KH 124 Merkitään tiedoksi seuraavat: Satakunnan ELY-keskus Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2013 (suluissa edellisen kuun arvot) Helmikuun lopussa Satakunnan työttömyysaste oli 11,8 % (12,2 %), ja Karvian 12,4 % (12,6 %). Karviassa työttömiä työnhakijoita oli edellisvuoden helmikuun lopussa 119 ja nyt 141, joten muutos on 18,5 %. Työttömistä työnhakijoista tammikuun lopussa naisia oli 45 (49), alle 25-vuotiaita 12 (16), yli 50- vuotiaita 61 (63) ja pitkäaikaistyöttömiä 19 (17). Avoimia työpaikkoja marraskuun lopussa oli 16 (3) kappaletta. Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kutsu tilaisuuteen, jossa keskustellaan siirtymäajan jälkeisen joukkoliikenteen hankinnoista ja niiden maksuosuuksista valtion ja kuntien kesken. Kuntaliitto / Kuntarahoitus Yleiskirje ; 9/80/2013 Suoraan ulosottokelpoisten saatavien perintäkulujen ulosotto sekä korkolain 4 a :n tulkinta Kuntapäivien kokousasiakirja tiedoksi kunnalle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Valtiovarainministeriö Väestörekisterikeskus Ara:n kirje / Dnro 19128/021/13 Asumisneuvojatoimintaan tarkoitettujen avustusten hakeminen vuonna 2013 Vuoden 2013 määräraha on haettavana mennessä. Valtiovarainministeriön pyyntö toimittaa tiedot pankkitilimuutoksista valtionosuuksien maksatusta varten. Valtionosuuksien maksatukseen liittyen kunnan pankkitileissä ei ole tapahtunut muutoksia, joten mitään ilmoitettavaa ei ole. Kutsu kuntatuottavuus- ja tuloksellisuusseminaariin klo Valtiovarainministeriön kokoushuone Pajassa Mariankatu 9.

26 Kotipaikkatunnus muuttuu Väestörekisterikeskus uudistaa lainsäädäntömuutosten myötä rakennustietojaan. Osana tätä on pysyvän rakennustunnuksen VTJ- PRT:n käyttöönotto Rakennustunnus on oleellinen osa nykyistä kotipaikkatunnusta, joka liittää henkilön asumisen tiettyyn rakennukseen. Nykyisen kotipaikkatunnuksen rakenne ja tiedot muuttuvat rakennus- ja kiinteistötietojärjestelmän muutoksista johtuen. Maanmittauslaitos muuttaa kiinteistötunnus järjestelmää helmikuussa Uudistuksen jälkeen kiinteistötunnus ei enää muutu kuntaliitosten yhteydessä. Jatkossa kiinteistötunnuksesta ei voi päätellä kiinteistön sijaintikuntaa, rekisterikylä tai kunnanosaa VAPO Mittausraportti Vapo Oy:n Sompanevan turvetuotantoalueen pölytarkkailusta vuonna Mustajärven ympäristön turvetuotannon pölytarkkailu 2012 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallitus Satakuntaliitto Yhtymähallituksen esityslista 4/2013 Kokous pidetään Satakunnan sairaanhoitopiirin N2 neuvotteluhuoneessa Maakuntahallituksen esityslista/pöytäkirja löytyy Satakuntaliiton nettisivuilta Satakuntaliitto.fi/ Satakunnan vaihemaakuntakaava 1; kuntayhdyshenkilöille ja asiantuntijoille tiedoksi kokous liittyen Satakunnan vaihemaakuntakaavaan 1 Kokous pidetään keskiviikkona klo 9-11 Porin taidemuseon luentosalissa. Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään Ulvilan toimipaikassa torstaina alkaen klo Kokouskutsu on lähetetty kunnanhallitukselle tiedoksi. Kokouskutsut on lähetty myös suoraan yhtymäkokousedustajille. Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 2; kokous pidetty Yhtymähallituksen kokouskutsu 3, kokous pidetään klo 17 Sataedu Ulvilan toimipaikassa, kokoushuoneessa 1

27 Satakunnan pelastuslaitos Pelastuslaitoksen kirje kuntien johtoryhmille tiedottamisesta Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskus kehittää toimintaansa ja systematisoi kuntien johdolle lähetettäviä tilanne- ja infotietoja. Tilannekeskus tiedottaa kuntajohdolle yhteiskunnan häiriötekijöistä Kokouskutsu / esityslista pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukseen 3/ Pelastuslaitoksen johtokunnan kokouspöytäkirja 3/2013 sekä saman kokouksen pöytäkirjanote 14, Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Satakunnan pelastuslaitoksen taloustilanne Hyvinkään kaupunki / Suomen Asuntomessut Porin kaupunki Hyvinkään Asuntomessut järjestetään välisenä aikana. Metsäkaltevan messualue sijaitsee 3,5 kilometrin päässä Hyvinkään ydinkeskustasta. Muistio Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmän kokouksesta Aktiivinen Pohjois-Satakunta Kankaanpään kaupunki Esityslista Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n vuosikokoukseen ke klo Jyllin leirikeskuksessa Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirjanotteet: 28 Virkistystyöntekijöiden palkkaaminen vanhuspalveluihin kesälle Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kumppanuussopimus Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen käynnit/laskutus 31 Valviran sosiaalihuollon ohjeita; Sosiaalihuollon asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

28 32 Ikääntyneiden kuntoutuksen kehittämishanke (ns. Ikäklinikkatoimintamalli) Satakunnassa 33 Satakunnan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1 2 kk/ Nuorisotakuun toteutus 36, Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman ohjausryhmä sekä suunnittelutyöryhmä 37 PoSan tuotekorttien tarkistaminen 38 Esitys omaishoidon tuen yhtenäistämisestä Honkajoen kunnan alueella Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä / Asumispalvelupäällikkö Viranhaltijapäätös Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 18 kappaletta. PoSa teki työntekijävalinnat sekä huolehtii työsopimusten teosta ja alustavasta palkanmaksusta, joka laskutetaan Karvian kunnalta elokuun 2013 lopussa. Karvian kunta / Virkistystyöntekijävalinta kesälle 2013 Valitut kahdeksan virkistystyöntekijää: Vataja Arttu Lammintausta Inkeri Mustakoski Veera Yli-Antola Kaisla Mustakoski Ida-Maria Yliluoma Jasmiina Juurakko Mikael Nurminen Tanja Lisäksi valittiin kaksi henkilöä varalle. Vatajankosken Sähkö, kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuuston esityslista kokoukseen alkaen klo tiedoksi. Esityslista on postitettu suoraan valtuuston jäsenille. Ylä-Satakunnan sanomalehti Oy

29 Jämin Hiihtotunneli Oy SataTila -hanke Ylä-Satakunnan sanomalehti Oy:n kertomus vuodelta 2012 Kutsu yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina alkaen klo 9.00 Jämi Areenassa. Kutsu toimitettu kokousedustajalle. Kutsu SataTila hankkeen päätösinfotilaisuuteen alkaen klo 9.00 Satakunnan keskussairaalann2-auditoriossa Suupohjan seutupalvelukeskus Oy Kokouskutsu yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina alkaen klo Otto Syreenin talolla Teuvalla Länsi-Suomen pelastusalan liitto Kokouskutsu Länsi-Suomen Pelastusalan liiton kevätkokoukseen Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy Virallinen lehti 42/ Virallinen lehti 45/ Virallinen lehti 48/ Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

30 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KH 125 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 2/2013

TEKNINEN LAUTAKUNTA 2/2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2/2013 Aika: Keskiviikko 3.4.2013 klo. 20.00-21.20 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 15/2014

KUNNANHALLITUS 15/2014 KUNNANHALLITUS 15/2014 Aika Perjantai 12.12.2014 klo 18.30 20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Ohrankämmen Jukka

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 Aika 29.8.2017 klo 18.02 19.47 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Haavisto Jonna puheenjohtaja Isotalo Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 1/2015

KUNNANVALTUUSTO 1/2015 KUNNANVALTUUSTO 1/2015 Aika Keskiviikkona 28.1.2015 klo 19.00 19.30 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA

OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA LUONNOS 12.4.2013 OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 1 Yleistä Valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (258/2002) 2 :n mukaan

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 6/2013

KUNNANVALTUUSTO 6/2013 KUNNANVALTUUSTO 6/2013 Aika Maanantai 14.10.2013 klo 19.00 20.25 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Huhtaluoma

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 12/2016

KUNNANHALLITUS 12/2016 KUNNANHALLITUS 12/2016 Aika Maanantai 26.9.2016 klo 18.02 18.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

Khall 30.5.2013 180, liite nro 3

Khall 30.5.2013 180, liite nro 3 Khall 30.5.2013 180, liite nro 3 LUONNOS 12.4.2013 OIKEUSM1JISTEfflÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 1 Yleistä Valtion oikeusaputoimistoista

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone

Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Elinkeinolautakunta 5/2016 Kokousaika Tiistai 20.12.2016 klo 18.30 20.10 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 / 2015 Aika 17.11.2015 klo 18.12-18.43 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Elinkeinolautakunta Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola puheenjohtaja Sari Vaholuoto jäsen Mari Ervelä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone I TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010 Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2011 Aika: Torstaina 09.06.2011 klo. 19.00-20.10 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 26.1.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 1.2.2017 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013 Aika: Torstai 14.2.2013 klo. 20.00-21.40 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja (poissa

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet

Muut saapuvilla olleet Elinkeinolautakunta 2/2016 Kokousaika Torstai 31.3.2016 klo 18.30 19.35 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 Aika 12.10.2015 klo 18.10-19.36 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2.

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. Yhtymäkokous 17.12.2015 1 AIKA Torstai 17.12.2015 klo 14.00-14.50 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. krs PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet

Muut saapuvilla olleet Elinkeinolautakunta 3/2015 Kokousaika Tiistai 6.10.2015 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet et Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 183 Hallitus 7/2013

HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 183 Hallitus 7/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 183 Hallitus 7/2013 KOKOUSAIKA 29.4.2013, klo 17.20 18.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Jouni Ovaska vj Pasi Eloranta I vpj Päivi Leskinen vj Harri

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2016. Kokousaika Torstai klo Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2016. Kokousaika Torstai klo Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2016 Kokousaika Torstai 26.5.2016 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2010 Aika Torstai 14.10.2010 klo 17.00 18.15 Paikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Riina Tallberg varapuheenjohtaja Jari Kannisto

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 9/2012 Aika: Paikka: Läsnä: Muut läsnä olleet: Pöytäkirjan tarkastus: Nähtävänä olo:

TEKNINEN LAUTAKUNTA 9/2012 Aika: Paikka: Läsnä: Muut läsnä olleet: Pöytäkirjan tarkastus: Nähtävänä olo: 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 9/2012 Aika: Tiistai 16.10.2012 klo. 17.00-20.45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2014

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2014 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2014 Aika 8.5.2014 klo 19.08 20.26 Paikka Sarvelan koulu Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja Halmela Kari jäsen Hautaluoma

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11/2012 Aika: Maanantai 10.12.2012 klo. 17.15-20.45 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2016

KUNNANHALLITUS 7/2016 KUNNANHALLITUS 7/2016 Aika Maanantai 16.5.2016 klo 18.03 20.06 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2012 Aika Torstai 11.10.2012 klo 18.00 19.05 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Jari Kannisto Päivi Haapaniemi-Kokko Jaana Vähäsavo

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2014

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2014 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2014 Aika 20.2.2014 klo 19.17 20.38 Paikka Kantin koulu Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja Halmela Kari jäsen Hautaluoma

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012 Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja Haapaniemi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 12.04.2013 klo 8.00 14.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila Lähde Aarno

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 1/2014 Kokousaika: 22.1.2014 klo 13.00-16.35 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/

Sivistyslautakunta 6/ SIIKAISTEN KUNTA ESITYSLISTA Sivistyslautakunta 6/2015 60 62 Aika Tiistai 11.08.2015 klo 17.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Kurtti Arja puheenjohtaja Kallioniemi Seija varapuheenjohtaja Heikkilä Reijo jäsen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 28.1.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II (klo 9-9.40) Kirkonkylän koulukeskus (klo 10 14) LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.9.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 4/2014 Kokousaika: 18.8.2014 klo 13.00-15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016 KOKOUSAIKA 18.1.2016 klo 17.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haavisto Marika pj :issä 2-8 (ja merkintä siitä, kuka Mauriala Anni toimii

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot