VUOSI- KERTOMUS. Vuosikertomus SISÄLTÖ. Aikuisopiston 56. toimintavuosi 2 Laatutyö 4 Toimintaperiaatteet 5 Kehittämishankkeet 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSI- KERTOMUS. Vuosikertomus SISÄLTÖ. Aikuisopiston 56. toimintavuosi 2 Laatutyö 4 Toimintaperiaatteet 5 Kehittämishankkeet 6"

Transkriptio

1 VUOSI- KERTOMUS Vuosikertomus SISÄLTÖ Aikuisopiston 56. toimintavuosi 2 Laatutyö 4 Toimintaperiaatteet 5 Kehittämishankkeet 6 Fyysinen toimintaympäristö 8 Viestintä ja markkinointi 10 Organisaatio ja henkilöstö 12 Henkilöstö 12 Henkilöstökoulutus 14 Työhyvinvointitoiminta 15 Turvallisuustoiminta 15 Opetustoiminta 16 Toiminnan tunnusluvut 17 Yhteiskunnalliset aineet 18 Musiikki ja ilmaisutaito 20 Kuvataiteet 24 Kotitalous 28 Käsityö 31 Tietotekniikka 34 Liikunta, terveys ja hyvinvointi 35 Kielten opetus 39 Arbis 50 Maahanmuuttajakoulutus 51 Tapahtumat 58 Aikuisopisto goes Kulttuuriviikko 61 Joulutapahtuma 61 Matkat 63

2 AIKUISOPISTON 57. TOIMINTA- VUOSI Muutakin kuin kirjaviisautta Opiston perustoiminta kehittyi edellisenä vuonna linjattujen strategioiden mukaisesti. Toiminta väheni hieman säästötoimien sekä opiskelij amäärän vähenemisen johdosta. Ainealueiden kehittämiseen sekä opetussuunnitelmatyöhön kiinnitettiin huomiota. Paljon voimavaroja vuoden aikana vei edelleen uuden kurssihallintojärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvät koulutukset sekä järjestelmän käytön opettelu. Vantaan kaupungin ylläpitämässä Vantaan aikuisopistossa on vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittama kansalaisopisto ja perusopetuslain tarkoittama nuorten maahanmuuttajien perusopetus. Kansalaisopistossa on myös ruotsinkielisen opetuksen yksikkö. Opisto perustettiin vuonna Vuosittain opistossa opiskelee yli kurssilaista. Vantaan aikuisopisto järjestää: kansalaisopisto-opetusta avoimen yliopiston opetusta täydennyskoulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi perusopetukseen valmistavaa sekä perusopetusta maahanmuuttajille työelämä- ja kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille tilauskoulutusta yrityksille ja yhteisöille Opistossa on jatkuvasti käynnissä kehittämishankkeita. Vuonna 2014 opistossa järjestettiin kaikkiaan opetustuntia. Kurssien lukumäärä oli Opiskelij amäärä oli Nuorten maahanmuuttajien perusopetuksessa 31 nuorta sai peruskoulun päästötodistuksen keväällä Aikuisille maahanmuuttajille suunnatussa työelämäkoulutuksessa opiskelij atyöpäivien määrä oli

3 LAATUTYÖ Opistossa on käytössä CAF-mallin mukainen laatukäsikirja. Tuloskortit toimivat johtamisen työvälineinä niin koko opiston tasolla kuin tiimeissäkin. Laatutyöskentely pyrkii olemaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Laatutyössä tehtiin muutamana edellisenä vuonna merkittävää työtä. Vuoden 2014 aikana keskityttiin juurruttamaan toimintamalleja ja kehittämään uuden opistojärjestelmän käyttöä laatumallien mukaiseksi. Prosessien kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota osana uuden kurssihallintojärjestelmän, Kursorin, käyttöönottoa. Opiston visiona on Kaikkien yhteinen opisto, jossa oppiminen, ilo ja osaaminen tuottavat omaa pääomaa. Oppiminen ja osaamisen kehittyminen ovat pääosassa oppilaitoksen toiminnassa. Kurssimme keskittyvät osaamisen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisäämiseen. Osaamisen karttuminen hyödyttää meitä jokaista laajasti: esimerkiksi työtehtävissä paremmin selviämisen tai virkistäytymisen ja rentoutumisen kautta. Monille oppimisen prosessi saattaa olla tärkeämpi kuin varsinaisen päämäärän saavuttaminen lopullista päämäärää ei välttämättä olekaan, vaan tekemisessä kehittymisen polku on tärkein. Oppimisen ilo, opiskelun ilo ja tekemisen ilo näkyvät Aikuisopistolla sekä asiakkaiden että opettajien arjessa. Yksi vapaan sivistystyön peruspilareista konkreettisen oppimisen lisäksi on hyvän mielen tuottaminen. Oppiminen leppoisassa ilmapiirissä on mukavaa ja tehokasta. Henkilökunnan ja opettajien näkökulmasta työmme on erittäin antoisaa meillä on ilo työskennellä kaiken aikaa erittäin motivoituneiden opiskelij oiden kanssa. Omaa pääomaa sivistyshyötyä opiskelu tuo sekä työhön että vapaa-aikaan. Tätä on vaikea mitata, mutta olemme opistolla vakuuttuneita siitä, että jokainen noin kurssilaisestamme on jollain tavalla lisännyt omaa pääomaansa, ja sitä kautta parantanut kokonaisvaltaisesti hyvinvointiaan. Pääoma voi tässä kohden olla tietoa tai taitoa, kokonaisvaltaista hyvinvointia tai vaikkapa sosiaalisen piirin laajentamista. Opisto on kaikkien yhteinen opisto, ja toimimme jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Otamme vastaan palautteita, kurssitoiveita ja kehittämisideoita monin eri tavoin, ja pyrimme hyödyntämään kaikkea saamaamme palautetta. Pääkaupunkiseudulla on runsaasti eri alojen asiantuntij oita, joten tuntiopettajia löytyy eri aiheisiin laajasti. Niinpä ainealuekirjomme on varsin laaja siitä voisi sanoa löytyvän jokaiselle jotakin. Mielenkiinnon kohteet muuttuvat kuitenkin koko ajan ja opisto toivookin jatkuvasti vihjeitä uusiksi kurssiaiheiksi. TOIMINTAPERIAATTEET Syksyllä 14 koettiin myös tarpeelliseksi tehdä kaikille kurssilaisille selkeät säännöt kursseilla ja opiston tiloissa toimimista varten. Opistolle laadittiin omat toimintaperiaatteet: Ilmoittautuessaan kurssille opiskelij a sitoutuu noudattamaan seuraavia Vantaan aikuisopiston toimintaperiaatteita, joiden tavoitteena on luoda hyvät edellytykset kansalaisopistotoiminnalle sekä edistää yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta, opiskeluhalua ja hyviä tapoja: Tunneille saavutaan täsmällisesti noudattaen opettajan antamia ohjeita. Tunnin lopuksi luokka ja oma paikka jätetään siistiin kuntoon. Opiskelij oilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jonka ylläpitämiseksi käyttäydytään ystävällisesti ja toiset huomioon ottaen, ketään millään tavalla kiusaamatta. Opetuksen häiritseminen ja epäasiallinen käyttäytyminen on kiellettyä. Uhkaava ja väkivaltainen käyttäytyminen on kiellettyä. Alkoholin ja päihteiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä. Huumetapaukset ilmoitetaan aina poliisille. Opiskelij at ovat velvollisia ilmoittamaan havaitusta kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta välittömästi opettajalle tai muulle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle. Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö opiston alueella on kiellettyä. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuudelle tapahtuneesta vahingosta on tehtävä heti ilmoitus opettajalle tai muulle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle. Opiskelij at ovat velvollisia korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon. Kurssimaksut suoritetaan määräajassa. Toimintaperiaatteiden vastainen käyttäytyminen voi johtaa kurssien osallistumisoikeuden epäämiseen. 4 5

4 KEHITTÄMISHANKKEET Maahanmuuttajakoulutus Vuoden alussa käynnistyi ESR-rahoitteinen Samalla-tiellä-hanke. Hankkeessa annettiin erityistä tukea suomen kielen opiskelussa, järjestettiin kesätoimintaa ja ohjattiin nuoria monipuolisesti. Aikuisopisto osallistui kumppanina seuraaviin Opetushallituksen rahoittamiin kehittämishankkeisiin: Kotka (kotoutumiskoulutus vapaassa sivistystyössä), Tomako (kielen opettamisen toiminnalliset menetelmät) ja Kotoverkko (kotoutumiskoulutuksen laadun kehittäminen). Opintosetelit Opetushallitus myönsi vuonna 2014 opintoseteliavustusta Aikuisopistolle kaikkiaan euroa. Kohderyhmänä opintoseteliavustukselle olivat maahanmuuttajat ja työttömät työnhakij at. Vaikka erityisiä maahanmuuttajille suunnattuja opintosetelikursseja ei järjestetty, kohdistui maahanmuuttajille iso määrä avustuksesta. Tämä johtuu siitä, että moni opiston kursseilla opiskeleva maahanmuuttaja on oikeutettu työttömyysalennukseen. Näin sekä kantaväestön että maahanmuuttajaväestön opintoseteliavustukset muodostuivat vuonna 2014 työttömyysalennuksen muodossa. Kaikkiaan opintoseteliavustuksen turvin opiskeli 480 henkilöä. Laatu- ja kehittämishanke Opisto sai vuosille Opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämisrahoitusta. Hankkeen kohteena oli Kursor-kurssihallintojärjestelmän kehittäminen ja sen käyttöönottaminen myös tuntiopettajien työvälineenä. Hanketta aloitettiin vuoden 2014 syksyllä järjestelmätoimintojen kehittämisellä, erilaisilla koulutuksilla ja ohjeistusten laatimisella. Järjestelmään suunniteltiin myös toimintoja tiimi- ja ainealuekohtaisen talouden suunnitteluun ja seurantaan. Suurin osa hankkeen toteuttamisesta tulee sij oittumaan vuoteen Aikuisopisto on osallistunut pääkaupunkiseudun kunnallisten kansalaisopistojen yhteisen ilmoittautumisjärjestelmän (Ilmonet.fi) ylläpitämiseen ja uudistamiseen. Aikuisopisto on osallistunut myös pääkaupunkiseudun kunnallisten kansalaisopistojen yhteisen opistojärjestelmän (Kursor) kehittämiseen ja rakentamiseen. Uusi kurssihallintojärjestelmä otettiin portaittain käyttöön jo syksyn 2013 aikana, mutta käyttöönottoon liittyvät toimet ja koulutukset jatkuivat aktiivisesti vielä vuoden 2014 aikana. Rehtori Petri Vahtera on toiminut Kursor-projektiryhmän puheenjohtajana myös vuonna Pääkaupunkiseudun kunnalliset kansalaisopistot (Helsingin suomenkielinen työväenopisto, Helsingfors arbis, Espoon työväenopisto, Kauniaisten kansalaisopisto ja Vantaan aikuisopisto) toteuttivat yhdessä Opet oppii -hanketta. Tässä hankkeessa järjestettiin runsaasti koulutusta opistojen henkilökunnalle eri aihealueilta markkinoinnista ja taloudesta pedagogiikkaan. Ruotsinkielisen opetustarjonnan sekä sen markkinoinnin tukemiseksi on ollut voimassa puitesopimus Helsingfors arbiksen kanssa järjestettiin Vantaan aikuisopistolla asiakaspalveluhenkilöstön perinteinen seminaari, ja samana päivänä järjestettiin Vantaan aikuisopistolla myös opetushenkilöstön perinteinen eloseminaari. Rehtoriryhmä kokoontui vuoden aikana keskimäärin kuukausittain. Eri ainealueiden yhteistyöryhmät olivat yhteydessä mm. uuden opistojärjestelmän aineryhmäluokituksen laatimisen merkeissä useasti. Ystäväopistoyhteistyö Vantaan aikuisopistolla on ystäväopistoina Suomen pohjoisin ja eteläisin kansalaisopisto: Revontuli-opisto (joka toimii Kittilän, Enontekiön ja Sodankylän alueella) sekä Sofia-opisto (joka toimii Espanjan Aurinkorannikolla). Revontuli-opiston kanssa toimi tiedotusyhteistyö, jonka mukaan molemmat opistot tiedottavat kursseistaan toistensa toimialueilla. Pohjoisessa mainostetaan erityisesti Vantaan aikuisopiston verkkokursseja ja matkoja ja etelässä mainostetaan Revontuliopiston kesäkaudelle suunniteltuja intensiivisiä kursseja ja matkoja. Opet oppii Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelmasta rahoitettu Opet oppii -hanke ( ) lisää vakituisten ja tuntiopettajien aikuispedagogista osaamista sekä valmiuksia tietoja viestintätekniikan pedagogisessa käytössä. Opettajille ja muulle henkilökunnalle on järjestetty koulutusta mm. ryhmätyöskentelymenetelmistä, verkkopedagogiikasta ja erilaisten oppij oiden huomioon ottamisesta. Vuoden 2014 aikana järjestettiin 101 tilaisuutta. Hankkeen verkostoon kuuluvat Espoon työväenopisto, Helsingin työväenopisto, Kauniaisten kansalaisopisto ja Vantaan aikuisopisto. Sen kohderyhmää ovat opistojen päätoiminen henkilökunta sekä tuntiopettajat, yhteensä noin henkilöä. Hankkeella on internetsivut Vuonna 2013 alkanut hanke sai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta jatkorahoituksen kaudelle Pääkaupunkiseutuyhteistyö Vantaan aikuisopisto on ollut aktiivisesti mukana pääkaupunkiseudun sekä Uudenmaan kansalaisopistojen yhteistyöfoorumeissa. Rehtori Petri Vahtera toimi lukuvuoden pääkaupunkiseudun johtoryhmän puheenjohtajana. Vantaan aikuisopistolla on ystäväopistoina Suomen pohjoisin ja eteläisin kansalaisopisto. 6 7

5 FYYSINEN TOIMINTA- YMPÄRISTÖ Kursseja noin 40 paikassa eri puolilla Vantaata Tikkurilassa, Lummetie 5:ssä sij aitsee Opistotalo, joka on opiston hallinnollinen keskus. Opistotalossa on suunnittelu- sekä opetustiloja. Tikkurilan kirjaston yhteydessä olevaan Taidekeskukseen sij oittuvat taideopetustilat sekä Pisto-taidegalleria. Myyrmäessä Myyringin kiinteistössä sij aitsevat opetus- ja toimistotilat palvelevat länsivantaalaisia. Edellä mainittujen tilojen lisäksi kursseja järjestetään noin 40 paikassa eri puolilla Vantaata. Pääopetuspaikat ovat kuitenkin Tikkurila ja Myyrmäki. Syyslukukaudella kiinnitettiin erityistä huomiota Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueiden kurssitarjontaan ja niistä tiedottamiseen. KUVA ELINA VIENAMO 8 9

6 Viestinnästä puhuttaessa vuosi 2014 tulee jäämään opiston historiaan. Kevään 2014 opintoohjelma oli viimeinen, joka jaettiin kaikkiin vantaalaisiin kotitalouksiin joulukuussa VIESTINTÄ JA MARKKI- NOINTI Vantaan Sanomat nosti Aikuisopiston kursseja otsikkoina omille sivuilleen. Useampikin kurssi saatiin tätä kautta varsin mukavasti käyntiin. Vantaan kasvaessa opinto-ohjelman painosmäärät olivat viime vuosina nousseet jo kappaleeseen. Kun tämä määrä painettiin 3 kertaa vuodessa, alkoi jo olla selvää, että se ei enää vastaa kaupungin kestävän kehityksen ja järkevän kulutuksen vaatimuksia. Kesän 2014 opinto-ohjelman kohdalla olikin jo pakko myöntää realiteetit, seurata naapurikaupunkien työväenopistojen esimerkkiä ja luopua koko kaupungin kattavasta jakelusta. Kesän ohjelman painomäärä oli enää kappaletta. Päätös kesän opinto-ohjelman jakelutavan muuttamisesta tehtiin opinto-ohjelman ilmestymisen suhteen varsin myöhäisessä vaiheessa, ja tämän vuoksi Kesän 2014 opinto-ohjelma oli Opistotalon ja Myyringin lisäksi jaossa ainoastaan kaupungin omissa toimipaikoissa, kuten kirjastoissa ja uimahalleissa. Tämä saattoi myös suuresti vaikuttaa kesän kurssien toteutumiseen. Syksyä varten oli jakelulle kuitenkin tehtävä laajemmat suunnitelmat ja yhteistyökumppaneiksi valikoituivat Valintatalo ja Suomalainen kirjakauppa. Valintatalo sen vuoksi, että sillä on kohtalaisen hyvä verkosto kauppoja joka puolella Vantaata ja Suomalainen Kirjakauppa, koska sen myötä saimme jakelun myös tärkeimpiin kauppakeskuksiin, eli Jumboon ja Myyrmanniin. Jakelua varten hankittiin myös jakelutelineitä. Syksyn opinto-ohjelmien painomäärä oli kappaletta, joka osoittautui vähän liian suureksi. Viestinnälle ja markkinoinnille jakelutavan muutos tietysti asettaa suuria haasteita. Kaikkia painokuluista säästettyjä euroja ei voi pitää säästettynä rahana. Entistä enemmän on käytettävä rahaa ja entistä useampia kanavia opiston toiminnan markkinoimiseen. Opistolla on omat verkkosivut Vantaan kaupungin sivustolla ja Opiston Facebook-sivu (facebook. com/vantaan.aikuisopisto) oli vuodenvaihteeseen mennessä kerännyt noin 550 tykkääjää. Reilu vuosi sitten Vantaan kaupunki vaihtoi omien verkkosivujensa toimintatapaa, ja kaikkien tulosalueiden ajankohtaiset uutiset alkoivat nousta kaupungin etusivulle. Aikuisopistolle tästä oli selkeästi hyötyä, ja tätä kautta myös Vantaan Sanomat nosti Aikuisopiston kursseja otsikkoina omille sivuilleen. Useampikin kurssi saatiin tätä kautta varsin mukavasti käyntiin. Vantaan Sanomiin ostettiin myös ilmoituksia jokaisen lukukauden alkaessa. Vantaan kaupungin omia Abribus-tauluja käytettiin myös kaikkien lukukausien alkaessa. Pääkaupunkiseudun opistojen kanssa yhteistyössä osallistuimme Messukeskuksen kirjamessuille yhteisellä Ilmonet.fi-osastolla. Tarkoituksena oli yleisen tietoisuuden lisääminen. Osastolla oli myös kirjansidonnan näytöksiä niin kirjansidonnan oppilaiden kuin opettajienkin toimesta. Mainonnan tarve lisääntyi, koska opinto-ohjelmien jakelu kaikkiin vantaalaisiin kotitalouksiin lopetettiin. KUVA ELINA VIENAMO 10 11

7 SIVISTYSTOIMI OPETUSLAUTAKUNTA ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ JOHTORYHMÄ Tiimipäällikkö kielet Taito- ja taideaineiden tiimi Tiimipäällikkö taito- ja taideaineet Koulutuspäällikkö yhteiskunnalliset ja Arbis KANSALAISOPISTO Maahanmuuttajien valmistava ja perusopetus Kielitiimi Yhteiskunnallisten aineiden tiimi Rehtori Arbis Toimistotiimi Maahanmuuttajakoulutus Asiakaspalveluesimies Koulutuspäällikkö maahanmuuttajakoulutus Johtavat ja päätoimiset opettajat Tuntiopettajat Opiskelijat ja sidosryhmät HENKILÖSTÖ Johtoryhmä Aikuisopisto kuuluu organisatorisesti Sivistystoimen suomenkielisen nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueeseen. Vantaan aikuisopiston päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli seuraava: Päätoiminen henkilöstö: Johtoryhmä: 7 Kansalaisopisto - opettajat 9 Kansalaisopisto - toimisto 8 Maahanmuuttajien opetus: valmistava 2 perusopetus 4 aikuisten opetus 8 tukipalvelut 3 Yhteensä 41 henkilöä Aikuisopistolla työskenteli vuoden 2014 aikana 327 työsopimussuhteista tuntiopettajaa ja luennoij aa. Lisäksi opistossa on työskennellyt useita harjoittelij oita. Opistolla on johtoryhmä, johon on kuulunut seitsemän jäsentä; rehtori Petri Vahtera, koulutuspäällikkö Marja Repo, kielten tiimipäällikkö Timo Kuula, taito- ja taideaineiden tiimipäällikkö Pekka Rytkönen, koulutuspäällikkö Heli-Kaarina Degerman (ruotsinkielinen yksikkö, yhteiskunnalliset aineet sekä tukipalvelut), johtava suunnittelij aopettaja Aivi Hämäläinen (maahanmuuttajakoulutus) ja asiakaspalveluesimies Eeva Enbäck. Johtoryhmä kokoontui keskimäärin joka toinen viikko. Johtoryhmä piti lisäksi kehittämisseminaareja, joissa mm. valmisteltiin seuraavan vuoden tuloskorttia. Tiimit Opistossa on kielitiimi, taito- ja taideaineiden tiimi, yhteiskunnallisten aineiden tiimi, Arbis (ruotsinkielisen opetuksen tiimi), maahanmuuttajaopetuksen tiimi sekä toimisto- ja tukipalvelutiimi. Kielitiimiä johtaa Timo Kuula, tiimin jäseninä ovat Raila Poutanen, Raij a Lerkki, Elina Vienamo ja Heli-Kaarina Degerman. Taito- ja taideaineiden tiimiä johtaa Pekka Rytkönen, jäseninä Mauri Villberg (kuvataiteet), Raili Lamminmäki (tietotekniikka ja valokuvaus, vs.), Ilona Tuovinen (musiikki ja ilmaisutaito), Marjo Niinimäki (kotitalous), Mirja Hiirikoski (tanssi ja terveystieto, vs.) ja Heli Karpale (käsityöaineet). Yhteiskunnallisten aineiden tiimiä johtaa Heli-Kaarina Degerman. Tiimissä on jäsenenä Timo Kuula

8 Arbiksen johtajana toimii Heli-Kaarina Degerman. Maahanmuuttajayksikköä johtaa Marja Repo. Työvoimapoliittisen suomen kielen koulutuksen opettajina ovat toimineet Helena Tuominen-Aliferenko, Aivi Hämäläinen, Eevamaij a Iso-Heiniemi, Joonas Sillanpää, Marja-Leena Böhmeke, Erja Atroshi, Raili Lamminmäki, Dina Antila, Leea Välitalo, Miia Kunnari ja Katri Laine-Murhu. Starttikurssien opettajina ovat toimineet Elviira Tervo, Liisa Niemi, Erja Atroshi, Dina Antila, Marina Sindonen ja Aila Wikström. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ovat toimineet Majida Kinnunen ja Valter Kiiski. Perusopetuksen opettajina ovat toimineet Yasamin Salonen, Minna Hassinen ja Inge Noormets. Suomi toisena kielenä -opettajana on toiminut Marina Sindonen. Osa-aikaisena erityisopettajana on toiminut Terhi Voutilainen. Samalla tiellä -hankkeen projektityöntekij änä on toiminut Essi Pitkänen. Opintoneuvojana on toiminut Maij a Melo sekä Satu Puumala. Opintosihteerinä on toiminut Jarmo Kejonen. Toimisto- ja tukipalvelutiimiä johtaa Eeva Enbäck ja siihen kuuluvat Seij a Toivanen (31.7. saakka), Marja-Leena Anttonen, Eila Salmberg, Varpu Sjögren, Leila Eloneva, Eva Pesonen, Elisa Hamafaraj ( alkaen oppisopimusopiskelij ana) ja Ahmed Ladarsi. TYÖHYVINVOINTITOIMINTA Työhyvinvointiryhmään kuuluvat puheenjohtaja Heli-Kaarina Degerman ja jäsenet Pekka Rytkönen, Raila Poutanen, Marina Sindonen, Marja Repo, Mirja Hiirikoski, Eila Salmberg ja sihteerinä Leila Eloneva. Tyhy-toiminta järjestettiin vuonna 2014 siten, että kutakin erityistä tarvetta varten koottiin ryhmä, johon kuului tyhy-ryhmän jäseniä ja niitä opiston työntekij öitä, jotka olivat kunkin hankkeen toteuttamisen kannalta tärkeässä asemassa. Tyhy-toiminnassa on hyödynnetty opiston omia runsaita mahdollisuuksia erilaisten virkistystilaisuuksien osalta sekä joitakin ulkopuolisia kouluttajia. Jokainen osallistuja on tuonut omia ideoitaan tarjottimelle. Tilaisuuksien aikataulutuksessa on pyritty toimimaan siten, että mahdollisimman monella on ollut mahdollisuus osallistua tapahtumiin, työtehtävien niin salliessa. Tyhy-tapahtumat olivat suosittuja ja keräsivät runsaasti osallistujia. Ohjelma tarjosi monenlaisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja muuhun tekemiseen. Jo opistolaisten perinteeksi muodostuneeseen Naisten 10-tapahtumaan osallistui 10 naista. Muita yhteisiä tapahtumia olivat erilaiset käsityön, liikunnan ja tiimien omat tapahtumat. Elokuun henkilökunnan koulutuspäivänä työasioiden ohella nautittiin merimatkasta Porvooseen. Matkan aikana järjestettiin muistiluento sekä luento Tove Janssonista ja perillä Porvoossa oli mahdollista osallistua joko opastettuun kiertokävelyyn tai käynteihin Tove Jansson näyttelyssä ja J.L. Runebergin kotimuseossa. Retken mahdollisti opiston saama Hyvä työyhteisö -palkinto. Joulun alla järjestettiin vielä yhteinen glögitilaisuus. HENKILÖSTÖKOULUTUS Vantaan aikuisopiston yhtenä strategisena linjauksena on osaava henkilöstö. Osaamisen ylläpitäminen ja työssä jaksamisen varmistaminen edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista ja ajan tasalla pysymistä. Opisto tukee henkilöstön omaehtoista kouluttautumista sekä järjestää henkilöstökoulutusta. Vuonna 2014 ulkoisen koulutuksen henkilöstökoulutuspäiviä oli 70 ja sisäisiä koulutuspäiviä 39. Yhteensä koulutuspäiviä kertyi siis 109. Keskimäärin jokainen päätoiminen henkilö osallistui 2,7 koulutuspäivään. Tämä on täsmälleen sama tulos kuin vuonna Tuloskortin tavoitteena on ollut Vantaan kaupungin suosituksen mukaan 3 koulutuspäivää / henkilö. Opistolla on otettu käyttöön uusi kurssihallintojärjestelmä, jonka johdosta on järjestetty myös monenlaista koulutusta, jota ei ole kirjattu koulutuspäiviksi, mm. lähiopastusta ja pienryhmien koulutuksia. Opiston päätoiminen henkilökunta on ollut oikeutettu osallistumaan maksuttomasti opiston järjestämille kursseille, jos esimies on katsonut sen olevan luettavissa täydennyskoulutukseksi. Tuntiopettajat voivat osallistua yhdelle täydennyskoulutukseksi katsottavissa olevalle kurssille lukukaudessa (tämä koulutus ei ole mukana koulutuspäivätilastoissa). Myöskään näitä koulutuspäiviä ei teknisesti ole pystytty kirjaamaan koulutuspäiviksi, joten näiden määrästä ei ole tietoa. Opiston ulkopuoliseen koulutukseen päätoiminen henkilökunta on voinut osallistua esimiehen harkinnan mukaan, kun koulutus on liittynyt työssä tarvittavien taitojen kehittämiseen ja esimies on hyväksynyt koulutukseen osallistumisen. Tuntiopettajille on korvattu maksullista koulutusta hakemusten ja harkinnan mukaan joko kokonaan tai osittain. TURVALLISUUSTOIMINTA Vuonna 2014 kiinnitettiin huomiota opistotalon poistumisturvallisuuteen ja kehitettiin käytäntöjä. Myös vuotuiset harjoitukset ja kertaukset pidettiin totuttuun tapaan rehtorin antaman ohjeen mukaisesti kaikki tiimit pitivät turvallisuuskävelyn, jonka aikana tutustuttiin erilaisiin turvallisuuteen vaikuttaviin tekij öihin ja toimintatapoihin. Luokkien opettajanpöytään kiinnitettiin uusi turvallisuustiedote, ja luokissa olevat evakuointipakkaukset tarkistettiin ja tarvittaessa täydennettiin. Poistumisharjoituksen ( ) yhteydessä huomattiin, että ohjeistusta on kehitettävä. Tämän johdosta turvallisuustyöryhmä (Eeva Erkkilä, Joonas Sillanpää ja Petri Vahtera) päätti laatia uudenlaiset turvallisuusvalvojien ja turvallisuusjohtajan toimintaohjekortit. Korteissa kuvataan vaihe vaiheelta kyseistä tehtävää suorittavan henkilön toimet poistumistilanteessa. Kortin ohjetta noudattamalla kaikki vaiheet tulevat toteutetuiksi, eikä toimintaohjetta tarvitse muistaa ulkoa. Vuosittaisessa palotarkastuksessa katselmoitiin kiinteistön tiloja pistokokeenomaisesti. Tarkastuksessa todettiin myös, että toimintaa onnettomuustilanteessa on harjoiteltu, ja kehittämiskohteita havaittu. Tarkastuksessa katselmoitiin tiloja myös mahdollista tulevaa majoitustarvetta varten. Ainoa huomautus merkittiin pöytäkirjaan siitä, että osa poistumisteiden merkkivaloista oli pimeänä. Vuoden 2014 aikana uudistettiin opiston turvallisuuskansio toimialan ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistuksen nimi on nyt Hyvinvointikansio, ja siihen on koottu kaikki aiheen mukainen sisältö erilaisine ohjeistuksineen, tarkastuspöytäkirjoineen ja selvityksineen. Kielten suunnittelij aopettajat osallistuivat valtakunnalliseen Sukolin järjestämään kansalaisopistojen kieltenopettajien seminaariin

9 TOIMINNAN TUNNUSLUVUT OPETUS- TOIMINTA Opiston talouden tasapainottamiseksi kurssien minimimäärä nostettiin 11 opiskelijaan. Tämä vaikutti kurssien toteutumiseen jonkun verran. Sekä opiskelijaettä opetustuntien määrä jäi hieman edellisvuotta pienemmäksi. Minimimäärän noston vuoksi syyslukukaudelle myös suunniteltiin vähän aikaisempaa vähemmän kursseja. KURSSIEN MÄÄRÄT Yhteiskunnalliset Musiikki Kuvataiteet Kädentaidot Kotitalous Tanssi ja liik. hyvinvointiaineet Kielet Tietotekniikka Ruotsinkielinen opetus Maahanmuuttajakoulutus Kaikki yhteensä TUNTIEN MÄÄRÄT Yhteiskunnalliset Musiikki Kuvataiteet Kädentaidot Kotitalous Tanssi ja liik. hyvinvointiaineet Kielet Tietotekniikka Ruotsinkielinen opetus Maahanmuuttajakoulutus Kaikki yhteensä Kansalaisopisto toimii kolmen lukukauden periodeissa. Kevätlukukausi on välisenä aikana, kesälukukausi välisenä aikana ja syyslukukausi välisenä aikana. Aikuisten maahanmuuttajien työvoimapoliittinen koulutus toimii ympäri vuoden ja valmistava ja perusopetus noudattavat Vantaan opetuslautakunnan päättämiä perusopetuksen työ- ja loma-aikoja. OSALLISTUJIEN MÄÄRÄT Yhteiskunnalliset Musiikki Kuvataiteet Kädentaidot Kotitalous Tanssi ja liik. hyvinvointiaineet Kielet Tietotekniikka Ruotsinkielinen opetus Maahanmuuttajakoulutus Kaikki yhteensä

10 YHTEISKUNNALLISET AINEET KUVA ELINA VIENAMO Opiskelij oita Jonoon jääneitä Kursseja ja tapahtumia Opetustunteja Opetuspaikat 15 Yhteiskunnallisten aineiden opetuksessa tyypillisellä tavalla tunnusluvut vaihtelevat suuresti vuodesta toiseen. Vuonna 2014 vuorossa oli pienenpien lukujen vuosi. Osallistujamäärä putosi noin 350, kurssien määrä 30 ja tunnitkin vähenivät noin 300. Kokonaismäärään vaikuttaa varsin suuresti myös vuoden 2013 elokuussa toiseen tilastointiryhmään siirrettyjen ilmaisutaidonkurssien esitysten katsojamäärä, joka vielä huomattavasti nosti kevään 2013 osallistujamäärää. Noin viidennes opiskelij amäärän vähenemisestä selittyy tällä. Vanhat suosikit NLP, kirjallisuuden ja kulttuurin kurssit, sukututkimus ja terveys olivat 2014 edelleen suosittuja. Muita suuren suosion saavuttaneita kursseja olivat puutarhakurssit, mindfulness, viinikulttuuri ja taidehistorialliset luennot. DNA-tutkimusten yleistyminen toi kurssivalikoimaan uutuutena DNA-pohjaisen sukututkimuksen kurssin, jonka jatkokurssit sij oittuvat keväälle 2015, jolloin osallistujat pääsevät todella tutkimaan uusia uria sukuhistoriassaan. MAAHAMUUTTAJILLE SUUNNATUT KURSSIT Maahanmuuttajille suunnatut kurssit olivat myös varsin suosittuja. Maahanmuuttajille suunnattiin sekä työturvallisuuskorttikoulutusta että taloushallinnon kursseja. Kaikkiaan näille kursseille osallistui 130 kurssilaista. LUENTOSARJAT Luentosarjat ovat yksi yhteiskunnallisten aineiden tyypillisiä sisältöjä. Vuonna 2014 luentosarjat käsittelivät muun muassa arkeologiaa, puutarhaa, ihmisoikeuksia ja ihmisen evoluutiota. Luentosarjoilla kävi kaikkiaan 560 kuulij aa. YHTEISTYÖ Yhteistyötä Aivoliiton kanssa jatkettiin, ja syksyllä afaatikot jälleen kokoontuivat Myyrmäessä. Syksyllä järjestettiin myös yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ASIAA!-hankkeen kanssa energiatehokkuuteen liittyviä luentoja, jotka myös löysivät mukavasti yleisönsä. Vantaaseuran kanssa yhdessä järjestettiin kotiseutua käsittelevä luentosarja. Aikuisopistolla pidetyssä Uudenmaan kansalaisopistojen opetushenkilökunnan eloseminaarissa Samu Nyström kertoi työväen- ja kansalaisopistojen historiasta

11 MUSIIKKI JA ILMAISUTAITO Kesäkaudella laulun ryhmäopetuksen kurssit, yksinlaulukurssit sekä yhteislaulut olivat jälleen erittäin suosittuja. Soitinopetuksen puolelta Vapaan säestyksen alkeita pianolla -kurssille järjestettiin jopa rinnakkaiskurssi ensimmäisen täytyttyä välittömästi. Opistotalolla opetusta järjestetään tavallisissa luokissa ja Aikuisopiston ainoa musiikinopetukseen suunniteltu luokka on edelleen vain Myyringissä. Tästä johtuen esim. kaikki kosketinsoitinryhmät ja muut musiikin erikoiskurssit joudutaan järjestämään Myyringissä. Tuntien määrä Kurssien määrä Osallistujien määrä Opetuspaikat 29 Vuoden 2014 tunnusluvuissa suurin muutos edelliseen vuoteen verrattuna on talven osalla. Aiemmin yhteiskunnallisten aineiden ryhmässä ollut teatterin kurssitarjonta siirtyi syyslukukaudella 2013 musiikin rinnalle sekä opinto-oppaaseen että suunnittelullisena vastuualueena, joten tämä ero näkyy verrattaessa talven 2013 ja talven 2014 lukuja. Teatterin mukaantulo nostaa tuntien määrää n. 400 tunnilla ja samoin osallistujien määrä on noussut n. 400 osallistujalla. Syksyn osalta musiikin ja teatterin osallistujamäärää edelliseen syksyyn verrattuna kasvattavat edelleen konserttien ja tapahtumien runsaat osallistujamäärät. MUSIIKKI Opiston musiikinopetus on monipuolista on monenlaisia kuoroja, orkestereita, lauluryhmiä ja soitinryhmiä. Opetusta on isommissa ryhmissä, kuten kuoroissa ja erilaisissa pienryhmissä, esim. yksinlauluryhmissä, joissa myös saa jonkin verran yksilöllistäkin ohjausta. Opiskelij oita on myös vauvasta vaariin vauvamuskarilaisista kuorojen seniorilaulajiin. Yhteistä kaikille ryhmille ja opiskelij oille on suuri into musiikin opiskeluun ja harrastamiseen sekä itsensä toteuttamiseen ja itseilmaisuun musiikin keinoin. Halu oppia ja kehittyä omassa instrumentissa innostaa kaikenikäisiä. Musiikki ja yhteisöllisyys musiikin kautta ja sen äärellä on monelle tärkeä hyvinvoinnin lähde. Musiikkia ja musiikinopetuksen tarjontaa vietiin tänäkin vuonna aktiivisesti mahdollisimman laajasti muidenkin kuin vain kursseille osallistuvien saataville erilaisia avoimia opiston yhteislauluiltoja, konsertteja ja tapahtumia oli vuoden aikana 17. Kevätkauden ilmoittautumiset olivat odotettua hiljaisempia ja mm. soitinopetuksen lyhytkursseja jouduttiin peruuttamaan, koska ilmoittautuneiden minimimäärä ei toteutunut. Myös Länsi- Vantaalle Myyrinkiin keskitettyjä muskareita jouduttiin yhdistelemään ja peruuttamaan vähäisten osallistujamäärien vuoksi ja myös länsipuolella muskareista tuntui olevan ylitarjontaa varsin monen niitä järjestävän tahon ansiosta. Kevään laulunopetuksen lyhytkurssit olivat jälleen erittäin suosittuja. Esimerkiksi ns. matalan kynnyksen lyhyt laulun alkeiskurssi Laulukurssi laulutaidottomille täyttyi jälleen aivan äärimmilleen. Opetuspaikkojen lukumäärä on edellisten vuosien tapaan suuri sisältäen eri ryhmien monia esiintymispaikkoja. Jonoon jääneitä oli edelleen selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syksyn kurssitarjonnassa ennakoitiin opinto-ohjelman kotij akelun loppumisen, kurssihintojen korotuksen, minimimäärän noston ja Ilmonetin uudistumisen mahdollisia vaikutuksia kursseille ilmoittautumisten määriin jättämällä joitakin kursseja pois valikoimasta ja siten keskittämällä ilmoittautumisia. Opinto-oppaan kotij akelun loppumisen voidaan arvioida vaikuttaneen jonkin verran esim. joidenkin soitinopetuksen kurssien ja kenties muskareidenkin pienentyneisiin ilmoittautumismääriin. Länsipuolen Myyringin vauvamuskareita jouduttiin syksylläkin yhdistelemään ja peruuttamaan. Syksyn positiivisimpia kehitysaskeleita oli muskareiden saaminen kurssitarjontaan myös itäpuolelle, kun opetustila löytyi torstai aamupäiviksi jälleen Tikkurilasta Kulttuurikeskus Orvokista sen remontin valmistuttua. Tavoitteena pitkäjänteinen opiskelu Taide- ja taitoaineena musiikin kurssitarjonta painottuu pitkäjänteisiin koko lukuvuoden kursseihin, joiden kautta kurssitarjontaa perustetaan todellisille taidolliselle oppimiselle ja kehittymiselle kaiken laulun- ja soitinopetuksen keskeisenä tavoitteena on tarjota opiskelij oille mahdollisuus kehittyä omassa instrumentissaan ammattitaitoisten opettajien tarjoaman perusteellisen ja oikeaa pohjaa laulu- ja soittotaidolle antaman opetuksen keinoin. Lisäksi järjestetään erilaisia lyhytkursseja eri teemoin, tarkoituksena täydentää koko vuoden kurssien tarjontaa ajankohtaisilla uutuuksilla ja mahdollisuudella tutustua uuteen harrastukseen ensin lyhyemmin. Myös musiikin harrastamisen luoma ilo ja hyvinvointi, mahdollisuus itseilmaisuun ja tunne-elämyksiin musiikin keinoin sekä yhteisöllisyys luovat arvopohjaa kurssitarjonnan suunnitteluun. Syksyn laulukurssitarjonta oli erittäin suosittua. Tutuista laulukursseista mm. Keskiviikon laulukurssit aloittelij oille ja Yksinlaulukurssit edistyneemmille olivat edelleen rinnakkaisryhmineen suosituimpia kursseja. Laulukurssien uutuutena Complete Vocal Technique -tutustumiskurssi täyttyi hetkessä ja jonoa muodostui niin runsaasti, että jonottajille tarjottiin samanlainen rinnakkaiskurssi. Myös lyhytkurssi Esiintymisjännitys hallintaan vastasi selkeään suureen kysyntään aiheessa. Soitinopetuksen kurssit toteutuivat melko lailla entiseen tapaan, mutta harvinaisempien instrumenttien, kuten harmonikan pienentyneisiin ilmoittautumismääriin mm. opinto-oppaan kotij akelun loppumisen voi arvella vaikuttaneen. Opiston kuoroissa tapahtui jonkin verran kuoronjohtajan vaihdoksia ja mm. Vantaan kamarikuoro kasvoi voimakkaasti. Orkesterit ja yhtyeet jatkoivat ennallaan ainoastaan Myyringin bändikurssit eivät tahdo tavoittaa opiskelij oita, etenkääin kohderyhmäänsä nuoria. Syyskuun alussa tehtiin käsityöaineiden kanssa yhteinen Kulttuuriretki Lahteen. Retken ohjelmassa oli mm. tutustuminen puuseppien ja muotoilij oiden Pro Puu -keskuksen näyttelyihin sekä Lahti Sinfonian Sibelius-festivaalin konsertti Sibeliustalossa

12 Joulu valtaa sydämen - Aikuisopiston joulukonsertissa Myyrmäen kirkossa oli yli 200 kuulijaa. KUVA ILONA TUOVINEN. Pienimuotoisempia, mutta erittäin tärkeitä ovat myös ne monet pienet konsertit ja matineat, joita monet kuorot, orkesterit, lauluryhmät, kitaristit ja hanuristit pitivät jälleen mm. Foibessa, Hoivakoti Hopeassa, Simonkodissa ja muissa vanhusten palvelukeskuksissa. Näissä monissa esiintymisissä toteutuu hienosti tärkeä tavoite viedä musiikkia, iloa ja virkistystä sellaisille kuulij oille, joiden ei ole mahdollista muuten käydä konserteissa. Lisäksi monet ryhmät järjestivät kausien päätteeksi pieniä esiintymisiä itse tai toisen ryhmän kanssa. Kaikkinensa opiston musiikinryhmien erilaisten esiintymisten kokonaismäärä noussee, kaikki ryhmien itsenäisesti organisoimat esiintymiset mukaan lukien, lähemmäs sataan. TEATTERI Teatterin kurssitarjontaan kuuluu näyttelij äntyön kursseja ja näytelmäkursseja sekä erilaisia improvisaatiokursseja, lausuntaa ja draamamenetelmien erikoiskursseja. Musiikin ja teatterin yhteisistä tunnusluvuista teatterin osuus on seuraavanlainen: talvikaudella toteutuneiden kurssien määrä 11 kurssia ja tuntien määrä 229, kesäkaudella kursseja 4 ja tunteja 57 ja edelleen syyskaudella kursseja 11 ja tunteja 382. Monenlaisia esiintymisiä ja tapahtumia Opiston erilaisissa musiikkitapahtumissa oli runsaasti kuulij oita ja osallistujia. Sävelten siivillä -kevätkonserttisarja lauantaina opistotalon salissa kokosi erilaisia kokoonpanoja ja erityylisiä musiikkiesityksiä yli 200 kuulij an iloksi. Samoin yli 200 kuulij aa oli kuuntelemassa musiikin ryhmien esityksiä Joulu valtaa sydämen -konsertissa Myyrmäen kirkossa keskiviikkona Yhteistyö Tikkurilan ja Lumon kirjastojen kanssa yhteislauluiltojen merkeissä jatkui aktiivisesti teemat Kevätjuhlan aikaan, Rakkauslauluja yli vuosikymmenten ja erilaiset joululauluillat kokosivat laulajia muutamista kymmenistä lähes sataan. Lisäksi koko perheen voimin virittäydyttiin jälleen joulutunnelmaan Myyringin tonttumuskarissa. Myös kielten kanssa jatkettu integrointi keväisten Der Mai ist gekommen ja jouluisten Weihnachtslieder auf Deutsch lauluiltojen merkeissä yhdisti edelleen innokkaat kieltenopiskelij at ja laulunharrastajat. Opiston monet kuorot ja orkesterit ovat erittäin suosittuja ja aktiivisia ryhmiä ja niillä on kevätja joulukonserttiensa lisäksi valtavasti esiintymisiä mitä erilaisimmissa paikoissa ja yhteistyötä moniin suuntiin. Helmikuussa kuorot Vantaan Naislaulajat ja Vantaan Laulun Oltermannit esiintyivät jälleen kahdessa loppuunmyydyssä Lauantain toivotut -konsertissa Martinus-salissa. Rekolan sekakuoro puolestaan konsertoi syksyllä yhdessä tallinnalaisen Riola-kuoron kanssa. Perinteikkäät myllyillat Helsingin pitäjän kirkonkylän myllyllä saivat taas opiston kuoroista esiintyjiksi ja yhteislaulun vetäjiksi, mm. Rekolan sekakuoron, Tikkurilan eläkeläisten kuoron, Tikkurilan mieskuoron ja Vantaan naislaulajat. Kevätkaudella ilmoittautuminen kursseille oli verkkaista ja kurssit käynnistyivät kangerrellen lopputulema oli kuitenkin hyvä ja sekä improvisaatiokurssit että näyttelij äntyön kurssit ja näytelmäkurssit ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Kesäkaudella toteutui hienosti kaksi uutuutta Teatteriohjauksen perusteet ja Stand up -komiikan kurssi, jotka vakiinnuttivat paikkansa myös syyskauden kursseiksi. Opistotalon näytelmäryhmät olivat edellisen vuoden tapaan suosittuja. Näytelmäryhmät käsikirjoittivat, lavastivat, puvustivat, valmistivat ja esittivät vuoden aikana jälleen neljä hienoa esitystä Anna Jaanisoon ohjauksessa. Toukokuussa ryhmät esittivät kaksi näytelmää Hakunilan teatterissa lastenesitys seikkailunäytelmä Velhovaari ja eliksiiri ja aikuisille puolestaan oli tarjolla Onnelliseksi tarkoitettu esitys naurettavista käänteistä synkkinä hetkinä. Joulukuussa esitykset olivat vuorostaan Opistotalolla Salaiset kaverit oli arkinen seikkailunäytelmä perheen pienimmille ja Kehä oli Tšehovin novelleista inspiroitunut esitys aikuisille arjen kehästä, valinnoista ja kohtalosta. Myös mm. lausuntaryhmä Vantaan lausujat esiintyi marraskuussa lausuntaillan merkeissä sekä Improlinko-ryhmä esiintyi improvisoiden Myyringin aulassa. TixiBand-puhallinorkesterin euroviisukonsertti Kuin silloin ennen täytti jälleen opistotalon juhlasalin

13 KUVATAITEET KUVA PEKKA RYTKÖNEN Opiskelij oita Kursseja ja tapahtumia Opetustunteja Opetuspaikat Opiston talousnäkymien epävakaus on osittain aiheuttanut varovaisuutta opetustarjonnan määrän suunnittelussa kuvataiteissa. Erityisesti syksyn 2014 luvuissa näkyy lievää taantumaa edelliseen vuoteen verrattuna, toteutuneiden tuntien määrä pieneni 177 tunnilla. Lukuihin on vaikuttanut myös osaltaan kurssiesitteen kotij akelun poistuminen kyseisestä syksystä alkaen. Koko vuoden toteutuneiden tuntien määrä oli 175 tuntia pienempi kuin edellisvuotena. Opiskelij amäärä laski vastaavasti 154 henkilöllä. Kuvataiteen kokonaisuutta on suunnitellut kaksi eri suunnittelij aopettajaa. Perinteisiä kuvataideaineita on suunnitellut Pekka Rytkönen. Toiminnan laajuuteen on vaikuttanut oleellisesti käytettävissä olevien erikoistilojen käyttömahdollisuus. Valokuvauksen opetuspaketti on selvästi muutamana edellisenä vuotena kysyntään reagoiden paisunut. Hannu Laamasen jäätyä eläkkeelle alkuvuodesta 2014, on uutena suunnittelij ana toiminut Raili Lamminmäki. Raili on jatkanut valokuvausopetuksen kehittämistä monipuoliseen suuntaan. Kasvupaineista huolimatta olemme joutuneet taloudellisista syistä jäädyttämään suunnittelun pohjana olevan opetustuntimäärän edellisen vuoden tasolle. UUTUUKSIA OPINTO-OHJELMASSA Luovuutta, iloa ja inspiraatiota maalaamiseen oli esimerkki uudenlaisesta lähestymistavasta kuvataiteen opetuksessa. Tästä opettajana toiminut Sirpa Aalto kertoo: Käsitykseni mukaan luovuus ei ole jotain meidän ulkopuolellamme olevaa, vaan meidän oma ominaisuutemme, joka on vain saatava käyttöön. Kurssilla pyrittiinkin purkamaan luovuuden sisäisiä esteitä, jolloin tekemisen ilo, spontaanisuus ja uuden luominen voisivat tapahtua itsestään. Luovuus edellyttää luottamusta omiin kykyihin, avoimuutta, rohkeutta ja kykyä antaa asioiden virrata vapaasti. Kurssilla tehtiin yksinkertaisia taideterapiaharjoituksia, joiden avulla oppilaat pystyivät tulemaan tietoiseksi omista rajoituksistaan ja purkamaan niitä. Tehtiin myös harjoituksia, jotka avasivat tietä sisäisesti ohjautuvaan työskentelytapaan, automaattiseen maalaamiseen. Musiikin käyttö luovuuden ja inspiraation lähteenä oli myös keskeisessä osassa kurssilla. Värileikki/käytännön värioppia maalareille oli maalausopiskelij oille suunnattu johdanto värihavaintoon Albersin teorian mukaan sekä käytännön värisekoitukseen paneutuva erikoiskurssi. Teoriaosuuden lisäksi kurssilla tehtiin pienimuotoisia maalausharjoituksia. Pienryhmäarviointia Luovuutta, iloa ja inspiraatiota maalaamiseen kurssilla, opettaja Sirpa Aalto toinen vasemmalta

14 KUVA PEKKA RYTKÖNEN Opiston tuntiopettajaksi muutaman vuoden tauon jälkeen palanneen Matti Kolehmaisen näyttely keskittyi muotokuviin ja muistumiin omasta lapsuudesta, tekniikkana nykyisin hieman harvinaisempi pastellimaalaus. Kolehmainen on niittänyt mainetta muotokuvamaalauksen saralla. Seinävitriineissä oli esillä enimmäkseen öljyvärimaalauksia: itävantaalaisista opintoryhmistä Aino Pekkala ja Tuij a Heiskanen sekä Asta Pajari Länsi-Vantaalta. Kaappivitriineissä oli tammikuussa Päivi Erosen, Virpi Hautamäki-Rauhalan, Arja Kolsi-Hyvösen, Paula Pirkolan ja Kaarina Rautasen posliininmaalauksia. Näiden jälkeen esittäytyi Sirkka Brunberg pääasiassa kipsi- ja betoniveistoksillaan aiheina muotokuvat ja eläinhahmot. Viimeisenä oli näytteillä Johanna Ojasen rakukeramiikkakurssin tuotoksia. Huhtikuun loppupuolisko Pisto-galleria sekä vitriinit oli varattu Itä-Vantaan taideryhmien käyttöön. Mauri Villbergin ja Pekka Rytkösen 60-vuotis juhlanäyttely Galleria Pistossa Kuvallisia oivalluksia 20 ideaa valokuvaukseen oli yksi valokuvauksen uusista kursseista, jossa välineellisen puolen sij asta keskityttiin kuvauksen luovaan sisältöön. Digitaalisen tekniikan tullessa vähitellen tutuksi, opetuksen sisällöllinen ja luova ulottuvuus on lisääntynyt myös valokuvauksen opetustarjonnassamme. KEVÄTNÄYTTELYT Kevätlukukauden päätteeksi on opistolla ollut perinteenä järjestää opiskelij atöiden näyttelyt tukemaan lukuvuoden aikana tehtyä taidekasvatustyötä, onhan taide vahvasti kommunikatiivista ja täynnä viestejä tekij öidensä kokemuksista. Samalla näyttelyt antoivat mahdollisuuden tehdyn työn kokonaisarviointiin. Länsi-Vantaan näyttelyssä nähtiin monipuolinen otos eri opettajien ohjauksessa tehtyjä maalauksia sekä taidegrafiikkaa. Itä-Vantaan näyttelyssä oli esillä maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, piirustuksia, valokuvia, keramiikkaa, posliininmaalauksia sekä ikoneita. Kevätnäyttelyt pidettiin Itä-Vantaalla Opiston Taidekeskuksessa sekä Länsi-Vantaalla Taidetalo Toteemissa PISTO-GALLERIAN NÄYTTELYTOIMINTA 2014 Kevätkauden ensimmäinen näyttelynpitäjä oli opiston valokuvausryhmien vetäjä Päivi Airas, jonka teokset edustavat perinteistä valokuvaamista, ei niinkään nykyisin laajalti käytössä oleviin kuvankäsittelytekniikkoja. Osassa kuvia on hyödynnetty pitkiä valotusaikoja liike- ja abstraktisten vaikutelmien aikaansaamiseksi. Helmikuun taiteilij ana esittäytyi mittavan uran tehnyt taidegraafikko Hannu Hyrske, jonka pienikokoiset ja humoristissävytteiset teokset herättivät suurta kiinnostusta. Mustavalkoiset työt edustavat perinteistä metalligrafiikkaa. Hyrske on vetänyt opistossa joitakin vuosia akvarellimaalausryhmiä. Pisto-gallerian syyskausi avautui kuvataiteilij a Sirkka Tapion näyttelyllä. Mukana oli muutama suhteellisen suurikokoinen puoliabstrakti maalaus ja joitakin pienempiä teoksia. Lokakuun aikana vuorossa oli taidemaalari Jouko Korkalan tyyliteltyjä muotokuvia ja abstrakteja maalauksia teoksissa on yhdistelty hiiliviivapiirustusta ja palettiveitsitekniikkaa. Korkalan teoksista välittyy pyrkimys hillittyyn ja harmoniseen väriasteikkoon. Korkala on harrastanut ja harrastaa edelleenkin kuvanveistoa opiston opintoryhmässä. Tekstiilitaiteilij a Raij a Rastas esittäytyi abstrakteilla tekstiilisommitelmilla, joissa hän käytti monipuolisesti erilaisia tekstiilikäsityön tekotapoja. Teoksissa käytetyt materiaalit liittyivät osittain hiljattain menehtyneen taiteilij an äidin materiaalij äämistöön ja työprosessi toimi osana surutyötä. Rastas on mm. kansallisesti tunnettu ja tunnustusta saanut kirkkotekstiilien suunnittelij a. Itä-Vantaan taideryhmien kevätnäyttely taidekeskuksessa Syyskauden päätti opiston päätoimisten taideaineiden opettajien Pekka Rytkösen ja Mauri Villbergin yhteisnäyttely, joka järjestettiin ikään kuin juhlan kunniaksi molempien tultua kuudenkymmenen vuoden ikään Rytköseltä oli mukana joitakin pronssiveistoksia ja runsaasti mitalitaidetta: palkittuja kilpailuehdotuksia, kipsiluonnoksia ja pronssiin toteutettuja teoksia sekä yksi toteutettu juhlaraha (F. E. Sillanpää /2013). Villbergin työt edustavat erilaisin sekatekniikoin toteutettuja reliefimäisiä, konstruktivistisia kompositioita ja uusekspressionistisia abstraktioita. Seinävitriineissä oli pääsääntöisesti öljyvärimaalauskurssilaisten tuotoksia: Mikkolan opintoryhmää edustivat Kaarina Iivarinen, Timo Mattila ja Ritva Pihkala (ryhmänäyttely) sekä itävantaalaiset Irja Partanen ja Päivi Rapo. Kaappivitriineissä oli syksyn aluksi Pekka Rytkösen elokuussa vetämän pronssikurssin pienoisveistoksia, jonka jälkeen keramiikkatöitään esittelivät Merja Koponen ja Anja Laukkanen-Kuosmanen. Viimeisenä ennen joulua vuorossa olivat Lea Erolan kipsiset ja betoniset veistokset. KUVA PEKKA RYTKÖNEN 26 27

15 KOTITALOUS KUVA LASSI KARIVALO Opiskelij at Kurssit Opetustunnit Opetuspaikat KANSALAISOPISTON KURSSITARJONTA Kotitalouden kaikki tunnusluvut laskivat vuoden -13 lukemista. Suurin syy tähän oli, ettei kesäkauden opinto-ohjelmaa enää jaettu suoraan kotitalouksiin. Kauden 38 tarjolla olleesta kurssista jouduttiin perumaan 25 osanottajien vähyyden takia. Kilterin koululla ei toteutunut yhtään kurssia. Kevätkaudella peruttiin 5 kurssia joko osanottajien vähyyden tai opettajien sairauslomien takia. Syyskaudella peruttiin 6 kurssia samoista syistä. Syksyllä kuitenkin järjestettiin lisäkurssit Libanonilainen meze-pöytä Kilterin koululla ja Sichuanin keittiö -kurssi Tikkurilassa. Uusia kurssiteemoja vuoden aikana olivat: fuusioruoka, maukkaat sisäelinruoat, pihvin paistaminen, itsenäisyyspäivän juhlaillallinen, joulumuorin ruokalahjat ja senioriherrojen ABC-kurssi. Kansainvälinen ruokakulttuuri niin Euroopasta, Aasiasta kuin Amerikastakin kiinnostaa edelleen opiskelij oita. Espanja, Italia, Kreikka, Sveitsi ja Venäjä ovat olleet ruokamatkailun eurooppalaisia kohdemaita. Kaukomaita ovat edustaneet: Intia, Nepali, Japani, Kiina, Thaimaa, Etiopia, Vietnam, Libya, Meksiko ja Brasilia. Kahden ainealueen yhteiskursseja ovat olleet: Pohjois-Italian ruoka- ja viinikurssi, Etelä-Italian ruokakulttuuri Apulian ja Basilicatan keittiöt, ranskalainen jouluhalko-leivontakurssi ja ruokakuvauskurssi. Vuosi -14 alkoi kuntouttavan työtoiminnan (ELVA) -kurssin 15 oppitunnin ruoanvalmistusjaksolla. Tikkurilan kulttuuriviikon aikana lauantaina kotitalousluokassa oli avoimet ovet tapahtuma ruisleipäkurssin loppupuolella. Tilaisuudessa oli mahdollisuus kysellä ruisleivän leipomisesta, nuuhkia vastapaistetun leivän tuoksua ja maistella leipää voin kera. Paikalla kävi 22 maistelij aa. Senioriherrat keittiössä on jatkuva kotitalouden vetonaula

16 MAAHANMUUTTAJAOPETUS KÄSITYÖ Nuorten maahanmuuttajien valmistavan ja perusopetuksen oppilaat kävivät keskiviikkoisin kotitaloustunneilla. Opetuksen perusteena oli terveellinen ja monipuolinen ravitsemus sekä perusruokien valmistaminen. Keittiöhygienialla oli myös keskeinen asema. Kuluneena vuonna valmistavia ryhmiä oli vain yksi. Oppilaita oli 12 ja opetustunteja 21. Perusopetuksen 7. luokalla oli 7 oppilasta ja 18 opetustuntia. Opettajan sairausloma lyhensi jaksoa 6 tunnilla. 8. luokalla oli 11 oppilasta ja opetustunteja kertyi luokalla oli kaksi opetusryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä oli 16 oppilasta ja opetustunteja 21. Toisessa ryhmässä oli 11 oppilasta ja 18 oppituntia. Työvoimapoliittisen maahanmuuttajakoulutuksen opiskelij oilla oli 7 kotitalouspäivää. Oppitunteja kertyi 35 ja opiskelij oita oli 132. Yhden opintopäivän pituisen kurssin aikana valmistettiin suomalainen arkilounas ja leivottiin karjalanpiirakoita ja korvapuusteja. Samalla tiellä -projektin ja Osaava vanhempi -projektin opiskelij at valmistivat suomalaista ruokaa ja leipoivat pullaa omien opettajiensa kanssa kotitalousluokassa. HYGIENIAOSAAMINEN Kansalaisopiston nuorten hygieniaosaamiskoulutus testeineen pidettiin kesäkuun alussa. Opiskelijoita oli 18 ja kaikki pääsivät osaamistestistä läpi ja saivat Eviran hygieniaosaamistodistukset. Työvoimapoliittisen maahanmuuttajakoulutuksen opiskelij oilla oli 3 hygieniaosaamiskoulutustilaisuutta testeineen vuoden aikana. Kevään koulutukseen osallistui myös perusopetuksen oppilaita 9. luokalta. Kurssilaisia oli yhteensä 57, joista 44 suoritti testin hyväksytysti ja sai Eviran hygieniaosaamistodistukset. Axxell-opistosta hygieniaosaamiskoulutuksessa kävi 37 opiskelij aa kevään ja syksyn kursseilla. Testin selvitti 28 osallistujaa. TYÖVOIMAPOLIITTISEN MAAHANMUUTTAJAKOULUTUKSEN HARJOITTELIJA Serkan Peker oli työharjoittelujaksolla kotitalousluokassa. Hän suunnitteli lounastarjoilua opiston henkilökunnalle, valmisti ennakkotilauksen mukaisesti ruoat, hoiti tarjoilun ja siivouksen. Raaka-aineiden hankinta oli myös hänen vastuullaan. Hän osallistui perusopetuksen 9. luokan kotitaloustunneille ja toimi apuohjaajana. Myös kotitalousluokan kaappien siivous ja liesien puhdistaminen kuuluivat tehtäviin. Opiskelij oita Jonoon jääneitä Kursseja ja tapahtumia Opetustunteja Opetuspaikat Vuonna 2014 peruuntuneiden kurssien määrä lisääntyi huomattavasti edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Näin ollen sekä kurssien, osallistujien että opetustuntienkin kokonaismäärä laski. Kevätkaudella voimaan tullut ryhmäkoon minimin nosto yhteentoista opiskelij aan vähensi kurssitoteutuman määrää jonkin verran, samoin aiempina vuosina järjestettyjen avoimien yleisötapahtumien puuttuminen pudotti osallistujien kokonaismäärää. Kursseja käynnistyi tasaisesti, mutta monet minimimosallistujamäärillä. Tapahtumista käsityöaineiden opettajien myyjäiset työnäytöksineen pidettiin entiseen tapaan, syksyllä osallistuttiin kokeilumielellä Tikkurilan kulttuuriviikon tapahtumiin kierrätysverstaan muodossa sekä Kirjamessuille yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun opistojen kanssa kirjansidonnan työnäytösten merkeissä. Syyskauden alussa järjestettiin kulttuuriretki Lahteen yhteistyössä musiikin kanssa. Matkan kohteena olivat Sibelius-festivaalin konsertti Sibeliustalossa ja tutustuminen Pro Puu-keskukseen, lahtelaisen puumuotoilun edistämiskeskukseen ja puuseppien yhteisöön. Esittely- ja näyttelykierroksen sekä puusepänverstaan tutustumiskäynnin jälkeen oli mahdollisuus tutustua Lahden sataman alueen muuhun käsityö- ja taidetarjontaan omatoimisesti ennen konserttia. OPETUSTARJONTA Käsityön tarjonnassa tehtiin vaatetusompelun ja kudonnan kohdalla muutoksia kurssimuotoihin. Aiempien yleis ompelu- ja kudontakurssien sij aan tarjonta jaettiin alkeis-, perus- ja jatkokursseihin. Kurssij aotuksen tarkoituksena on ennen kaikkea tarjota mahdollisimman hyvin opiskelij oiden taitotasoa vastaavia kursseja ja etenemismahdollisuus opinnoissa tasolta toiselle. Samalla toivomuksena oli saada innostuneita ja aktiivisia harrastajia myös jatkotason jo huomattavasti vaativampiin ryhmiin. Ompelun kursseissa suosituimpia olivat alkeis- ja peruskurssit, joita olikin useita tarjolla ja kudonnassa käynnistettiin sekä alkeis- että peruskurssit hyvällä menestyksellä yhden pitkän koko lukuvuoden mittaisen kudontakurssin sij aan. Kudonnan opetuksessa kurssitasojen lisäksi muutettiin aiempaa yhteistyötapaa Taito Uusimaan kanssa siten, että koko lukuvuoden kurssin sij aan yhteistyö suunnitellaan kurssikohtaisesti, alkeiskurssi järjestettiin opiston omana opetuksena, peruskurssi taas sen sij aan yhteistoimintakurssina Taito uusimaa ry:n kanssa

2015 Vuosikertomus SISÄLTÖ

2015 Vuosikertomus SISÄLTÖ 2015 Vuosikertomus 2015 Vuosikertomus SISÄLTÖ 3 Aikuisopiston 58. toimintavuosi 3 Laatutyö 4 Opiston visio 4 Kehittämishankkeet 4 Maahanmuuttajakoulutus 4 Opintosetelit 5 Laatu- ja kehittämishanke 5 Opet

Lisätiedot

Sisältö. Aikuisopiston 56. toimintavuosi 4 Opiston visio 5 Laatutyö 5 Kehittämishankkeet 5. Fyysinen toimintaympäristö 9. Viestintä markkinointi 10

Sisältö. Aikuisopiston 56. toimintavuosi 4 Opiston visio 5 Laatutyö 5 Kehittämishankkeet 5. Fyysinen toimintaympäristö 9. Viestintä markkinointi 10 Vuosikertomus 2013 Sisältö Aikuisopiston 56. toimintavuosi 4 Opiston visio 5 Laatutyö 5 Kehittämishankkeet 5 Fyysinen toimintaympäristö 9 Viestintä markkinointi 10 Organisaatio ja henkilöstö 11 Henkilöstö

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Sisältö. Aikuisopiston 55. toimintavuosi 4 Laatutyö 5 Kehittämishankkeet 6 Pääkaupunkiseutuyhteistyö 9

Sisältö. Aikuisopiston 55. toimintavuosi 4 Laatutyö 5 Kehittämishankkeet 6 Pääkaupunkiseutuyhteistyö 9 Vuosikertomus 2012 Sisältö Aikuisopiston 55. toimintavuosi 4 Laatutyö 5 Kehittämishankkeet 6 Pääkaupunkiseutuyhteistyö 9 Fyysinen toimintaympäristö 11 Viestintä ja markkinointi 12 Organisaatio ja henkilöstö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta-ajatus ja arvot Toiminta-ajatus ja arvot Sukupuolten välinen ja sosiaalinen tasa-arvo Henkilöstön korkea ammattitaito Opetuksen saavutettavuus Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Tietoyhteiskuntataitojen edistäminen

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 27.04.2017 klo 18:00-00:00 Paikka Aittalahden opistotalo, reksin konttuuri Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1. Opetussuunnitelman laatiminen Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/03.09.2012 Kokousaika 03.09.2012 klo 16.00 16.35 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT

Vuosikertomus 2011 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vuosikertomus 2011 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vantaan aikuisopisto Vanda vuxenutbildningsinstitut Lummetie 5, 01300 Vantaa Puh (09) 8392 4342 Fax (09) 8392 4136 www.vantaa.fi/aikuisopisto

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015

KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015 KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015 hyväksytty / 2015 maksun peruste 1.9.2015 alkaen 1.OPETUSKOHTAISET MAKSUT hyväksytty maksu Hintoihin sisältyy yleiskorotus sekä tarkistus erikoiskurssien maksuihin

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT

Vuosikertomus 2009 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vuosikertomus 2009 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Sisältö Aikuisopiston 52. toimintavuosi 2 Laatutyö 4 Laatupalkinto Vantaan aikuisopistolle 6 Organisaatio ja henkilöstö 7 Henkilöstö

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2/22.08.2013. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (- ) (x) (- ) (x) (x)

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2/22.08.2013. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (- ) (x) (- ) (x) (x) KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2/22.08.2013 Kokousaika 22.08.2013 klo 15.00 16.43 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu)

Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu) Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu) Huom! Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löydät osoitteesta www.haapop.fi MAALISKUU 2012 SUOMI TUTUKSI -VIIKONLOPPUKURSSI: KIRJALLISUUS 30. 31.3.2012

Lisätiedot

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia Helsingin työväenopisto Kevään 2014 opetuksen painopisteet Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia kevään tuntimäärä 50 500 syksyn tuntimäärä 51 000 2. Työväenopiston

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus Toivakka 29.8.2017 Illan ohjelma Rehtorin ajankohtaiskatsaus Uusia käytäntöjä/poimintoja Opettajan oppaasta (mm. kiky-tunnit) Hankeuutisia

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej Suomenkielinen työväenopisto STOJK 24.1.2017 LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej 13.1.2017 Työväenopiston opetuksen tuntiresurssin jaon perusteet 2018-2020 Tuntiresurssin jaon lähtökohtana on työväenopiston

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Lintu Sininen. Karjaan yhteiskoulun ja Karjaan lukion kouluruokala

Lintu Sininen. Karjaan yhteiskoulun ja Karjaan lukion kouluruokala Lintu Sininen Karjaan yhteiskoulun ja Karjaan lukion kouluruokala Karjaan yhteiskoulu ja Karjaan lukio Koulumme toimivat läheisessä yhteistyössä, samansuuntaisin arvoin ja toimintatavoin, lähtökohtana

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kinestetiikka ja hoitotyön ergonomia

Kinestetiikka ja hoitotyön ergonomia 1 Kinestetiikka ja hoitotyön ergonomia -Kinestetiikka osana hoitotyötä 10.6.2011 fysioterapeutti Anne Pasanen 14.06.2011 Oulun kaupunki Hallintokunta/ryhmä/tiimi Diasarjan otsikko 2 Oulun kaupunki, vanhuspalvelut,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017 2018 1 JOHDANTO Työkausi 2017 2018 Savitaipaleen kansalaisopistossa alkaa mukavien uudistusten merkeissä. Opistomme opinto-ohjelman ja nettisivujen ulkoasu on uudistunut.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011,2010, 2009 Opinto- ja kulttuuritoiminta Äänekosken kansalaisopisto Päätavoite 3. jakautuu 7 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT

Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vantaan aikuisopisto Vanda vuxenutbildningsinstitut Lummetie 5, 01300 Vantaa Puh (09) 8392 4342 Fax (09) 8392 4136 www.vantaa.fi/aikuisopisto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Työväen Akatemia Terhi Dahlman & Minna-Mari Roms Hyvät edellytykset yhteistyölle HUMAKin ja Työväen Akatemian

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit:

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Poikkeavat kurssimaksut syksyllä 2015 KIELET JA TIETOAINEET YKSIKKÖ Suomi 2 kurssit Kielet TAIDEYKSIKKÖ Opintosetelein tuetut kurssit siten, että koko kurssimaksu

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012

INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012 INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012 Osaamisen johtaminen I ja II (31.8.2012 ja 21.9.2012) Osaamisen johtaminen osa 3. (13.11.2012) Verkko opetuksen ja oppimisen tukena (28.9.2012)

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot