Portugalin koulutusjärjestelmä. Kirjoittanut: Annamari Henriksson

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Portugalin koulutusjärjestelmä. Kirjoittanut: Annamari Henriksson"

Transkriptio

1 Portugalin koulutusjärjestelmä Kirjoittanut: Annamari Henriksson

2 Yleistietoa Portugalin koulutusjärjestelmästä Portugalin ensimmäinen yliopisto, Coimbran yliopisto Portugalilaislapset aloittavat koulutuspolkunsa jo 3-vuotiaina osallistumalla vapaaehtoiseen esiopetukseen. Peruskouluun (ensico básico) portugalilaiset siirtyvät 6-vuotiaina ja päättävät peruskoulun 15 vuoden iässä. Perusopetus on Portugalissa maksutonta ja pakollista. Perusopetuksen maksuttomuus tarkoittaa Portugalissa sitä, että koulunkäynti on ilmaista, mutta kaikki siihen liittyvä on maksullista eli oppilaiden vanhemmat ostavat kirjat, kumit, kynät vihkot ja muut tarvikkeet oppilaille heti ensimmäisestä luokasta lähtien. Myös kouluruokailusta peritään pieni maksu. Tämän vuoksi etenkin köyhimpien perheiden lasten koulutuspolku voi katketa taloudellisten syiden takia. Vuonna 2000 PISA-tutkimuksessa testattiin 28 OECD-maan ja neljän muun maan 15-vuotiaiden koululaisten lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Portugali sijoittui kaikissa testauksissa huomattavasti OECD-maiden keskiarvon alapuolelle. Maiden välisessä vertailussa portugalilaiset nuoret olivat matematiikassa 27. sijalla, lukutaidossa 26. sijalla ja luonnontieteissä 28. sijalla. Toisen asteen koulutus jakautuu Portugalissa yleisiin opintoihin (vastaa hyvin paljon suomalaista lukiojärjestelmää) sekä ammatillisiin opintoihin. Kuitenkin huomattavan suuri osa portugalilaisnuorista ei hakeudu peruskoulutuksen jälkeiseen koulutukseen. Vuonna 2008 valmistuneen Eurostudent-tutkimuksen mukaan vuotiaista portugalilaisista yli 35% oli vuonna 2007 ilman peruskoulutuksen jälkeistä koulutusta. Lukema ylittää reilusti EU-maiden keskiarvon (15%).Vertailun vuoksi Suomessa sama lukema on vuonna 2007 ollut n. 8%. Toisen asteen koulutuksen jälkeiset tekniikan opinnot on suurin ero suomalaisen ja portugalilaisen koulutusjärjestelmän välillä. Portugalissa toisen asteen koulutuksen jälkeiset tekniikan opinnot ovat ikään kuin välietappi matkalla korkeakoulutukseen ja kyseisiä opintoja voi hyväksi lukea korkeamman asteen koulutuksen opintoihin. Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaasta väestöstä on Portugalissa n. 20%. Vastaava luku on Suomessa 30%, kun taas EU-maiden keskiarvo on n. 23%. Suurimmassa osassa oppilaitoksia (esimerkiksi valtion yliopistot) on lukukausimaksu, joka jopa valtion yliopistoissa on n. 900 vuodessa. Päälle tulevat vielä muut koulunkäyntiin liittyvät kustannukset. Portugalissa ei ole opintotukijärjestelmää ja vain vähävaraisimmat oppilaat voivat saada stipendien kautta rahoitusta koulutukseen. Suomalaisista opiskelijoista poiketen

3 portugalilaisten opiskelijoiden pääasiallinen tulonlähde on vanhemmat tai puoliso. Taloudelliset kustannukset aiheuttavatkin merkittäviä haasteita koulutusmahdollisuuksien hyödyntämiselle. Jatkokoulutuksen puutteen aiheuttamia ongelmia on pyritty ratkaisemaan nostamalla oppivelvollisuuden pituutta. Portugalissa oppivelvollisuus oli vuoteen 2009 asti sama kuin Suomessa eli 9 vuotta. Vuonna 2009 oppivelvollisuus nostettiin 12 vuoteen. Oppivelvollisuuden kasvattamisella on pyritty tilanteeseen, jossa 17-vuotiaista nuorista 100%:lla olisi Suomen lukiota vastaava peruskoulutus. Toimeenpanossa on siirtymäaika vuoteen 2012, jotta koulut, opettajakunta sekä muut tahot pystyvät mukautumaan uuteen järjestelmään. Portugalin ammatillisen koulutuksen osa-alueet Koulutuskurssit (Kuvassa kohdat a ja c) Koulutuskurssit on suunnattu erityisesti 15-vuotiaille tai sitä vanhemmille nuorille, jotka haluavat suorittaa peruskoulutuksen loppuun (a). Koulutuskurssien avulla on mahdollisuus päättää peruskoulutus joustavasti opiskelijan omiin kiinnostuksenkohteisiin sovellettujen kurssien kautta. Koulutuskurssit on tarkoitettu myös heille, jotka haluavat jatkaa opintojaan suorittaakseen ammatillisen pätevyyden (c). Opintojaksoja järjestetään useista aineista, joita ovat esimerkiksi liikeelämä, hallinto ja johtaminen, elintarviketeollisuus, vaatetus, markkinointi, metsätalous, terapia ja kuntoutus sekä hotelli- ja ravintola-ala. Toisen asteen ammatilliset opinnot (Kuvassa kohta c) Portugalissa toisen asteen koulutus jakautuu kahteen haaraan samoin kuin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Toiseen haaraan kuuluvat yleiset opinnot, jotka ovat korkeakoulutukseen valmistavia opintoja. Yleiset opinnot pitävät sisällään luonnontieteiden ja humanististen tieteiden oppijaksoja. Toinen haara käsittää ammatillisen koulutuksen, joka pitää sisällään koulutuskurssit, ammatilliset opinnot, taideopinnot, tekniikan opinnot, oppisopimuskoulutuksen sekä aikuiskoulutuksen. Opiskelijat voivat suorittaa myös kaksoistutkinnon eli tehdä ammatillisten opintojen ohessa myös yleisten opintojen tutkinnon. Yleiset opinnot valmistavat ensisijaisesti korkeakoulutukseen, kun taas ammatilliset opinnot pyrkivät varustamaan opiskelijat työelämässä tarvittavilla valmiuksilla. Kuitenkin Portugalin koulutusjärjestelmä on joustava ja myös ammatillisten opintojen kautta on mahdollisuus jatkaa opintoja korkeammilla koulutusasteilla. Ammatilliset opintokokonaisuudet jakautuvat 39 alueeseen, joihin kuuluvat mm. journalismi, floristiikka, maatalous, matkailu, ympäristönsuojelu sekä vaatetus ja markkinointi. Ammatillisen pätevyyden saavuttaminen kestää 3 vuotta. Pätevyyden on tarkoitus kattaa sosiaaliset ja kulttuuriset taidot (1000h), tieteelliset taidot (500h) sekä tekniset taidot (1600h (josta työharjoittelun osuus 420h)). Kokonaisuudessaan koulutukseen on laskettu kuuluvaksi 3100 tuntia. Opintokokonaisuuden suorittaminen tuottaa ammatillisen pätevyyden ja toisen asteen tutkintotodistuksen. Taideopinnot (Kuvassa kohta c)

4 Portugalissa ammatillisen koulutuksen järjestelmän puitteissa voi suuntautua myös taideopintoihin. Taideopinnot on jaettu visuaalisiin ja audiovisuaalisiin taiteisiin sekä tanssillisiin ja musiikillisiin opintoihin. Työharjoittelu tapahtuu esimerkiksi yrityksissä, organisaatioissa tai ateljeissa valitun suuntautumisen mukaisesti. Edellä esiteltyjen ammatillisten kurssien tavoin taiteisiin erikoistunut koulutus kestää 3 vuotta ja tuottaa toisen asteen tutkintotodistuksen sekä ammattipätevyyden. Tekniikan opinnot (Kuvassa kohta c) Tekniikan opinnot on suunnattu 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille, jotka ovat suorittaneet peruskoulun. Opinnot painottuvat uuden informaatioteknologian alueelle. Opintojen suorittamisen myötä opiskelija saa ammattipätevyyden tai hän voi jatkaa myöhemmin opintoja korkeamman asteen koulutuksessa. Opintosuunnitelma pitää sisällään yleisopinnot, luonnontieteelliset opinnot sekä tekniset opinnot. Koulutus tuottaa toisen asteen tutkintotodistuksen sekä ammattipätevyyden. Oppisopimuskoulutus (Kuvassa kohta a ja c) Portugalin ammatillisen koulutuksen järjestelmässä oppisopimuskoulutus ei ole erillinen osaalueensa vaan yksi ammatillisen koulutuksen koulutuspoluista. Oppisopimuskoulutus on suunnattu erityisesti alle 25-vuotiaille nuorille helpottamaan työelämään siirtymistä. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija suorittaa osan vuoden kestävistä opinnoista oppilaitoksessa ja osan työpaikkaharjoittelussa. Yleensä työharjoittelun kesto on 2-3 kuukautta. Oppisopimuskoulutuksen myötä opiskelija saa ammatillisen pätevyyden. Aikuiskoulutus (Kuvassa kohta d ja e) Aikuiskoulutuksen puitteissa on mahdollisuus suorittaa toisen asteen ammatillinen koulutus joustavasti työelämän ohessa. Aikuiskoulutus on suunnattu 18 vuotta täyttäneille tai sitä vanhemmille opiskelijoille. Aikuisopiskelijoiden peruskoulutuksessa hankittujen taitojen sekä ammatillisten taitojen tunnistaminen, tunnustaminen ja hyväksilukeminen mahdollistuu RVCC-järjestelmän kautta (RVCC=Recognition, Validation and Certification of Competencies). Toisen asteen koulutuksen jälkeiset ammatilliset opinnot Toisen asteen koulutuksen jälkeen ammatillisia opintoja voi jatkaa tekniikan opinnoilla (kuvassa kohta f), jotka toimivat ikään kuin välietappina matkalla korkeamman tason koulutukseen.

5 Ammatillinen kilpailutoiminta Portugalissa EuroSkills 2008, Rotterdam Portugalin osallistuminen EuroSkills ja WorldSkills-kisoihin on lisännyt merkittävästi ammatillisen koulutuksen näkyvyyttä koko maassa. Kilpailutoiminta on varmasti osaltaan vaikuttanut viime vuosien aikana tapahtuneeseen kasvuun ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden määrässä. Ammatillisella kilpailutoiminnalla on vahvat juuret Portugalissa. Nuorten kansainvälisten ammattitaitokilpailujen menestystarinan alkuna pidetään vuotta 1950, jolloin Espanja ja Portugali järjestivät maaotteluhengen mukaiset ammattitaitokilpailut Madridissa. Toisen maailmansodan jälkeinen jälleenrakentamisen aika oli otollista maaperää ammattitaidollisille mittelöille ja Madridiin saapuikin yhteensä 24 osanottajaa kummastakin valtiosta. Kilpailulajeja oli yhteensä 12. Myös vuonna 1964 maailmanmestaruuskilpailujen paikaksi valikoitui Portugalin Lissabon. Ammattitaitokilpailujen kehityskulku kahden maan välisestä maaottelusta kansainväliseksi suurtapahtumaksi on ollut huikea. Myös euroopanmestaruuskilpailut ovat kasvaneet mittavaksi tapahtumaksi. Joulukuisiin EuroSkills-kilpailuihin odotetaan jopa kävijää ja kilpailulajeja on mukana jo 32. Historiasta huolimatta Portugali ei ole ollut viime vuosien maailmanmestaruuskisoissa kultamitalivauhdissa. Kultamitalivauhdista jääminen selittyy varmasti myös Portugalin suhteellisen kapealla kilpailijamateriaalilla useisiin muihin maihin verrattuna. Vuoden 2003 WSC-kisoissa St. Gallenissa Portugali saavutti 2 pronssimitalia ja 4 diplomia. Vuoden 2005 Helsingin kisoissa Portugali sai 5 diplomia, mutta ei yhtään mitalia. Shizuokan kisoissa 2007 Portugali saavutti 7 diplomia, mutta maa jäi jälleen ilman mitaleja. Vuonna 2009 Portugali palasi jälleen mitalikantaan saavuttamalla Calgaryn kisoissa yhden pronssin ja 9 diplomia. Mittelöinti eurooppalaisia maita vastaan on sujunut hyvin, sillä vuoden 2008 EuroSkills-kisoissa Rotterdamissa Portugalin mitalisaalis oli komeat 3 kultaa ja 3 pronssia. Joulukuussa nähdään, jatkaako Portugali hienoja suorituksiaan myös kotiareenalla! Portugalin ja Suomen yhteistyö ammatillisen koulutuksen kentällä Suomi ja Portugali ovat kohdanneet ammatillisen koulutuksen kentällä myös muuten kuin kisailun merkeissä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen Cimon tuottaman raportin Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2009 mukaan suomalaisen ammatillisen

6 koulutuksen liikkuvuus suuntautuu ensisijaisesti Eurooppaan. Vaihdot toteutetaan pääasiallisesti EU:n koulutusohjelman Leonardo da Vincin ja opetushallituksen kansainvälistämisrahoituksen tuella. Raportin mukaan vuonna 2009 Suomesta lähteneiden sekä Suomeen saapuneiden opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön 10 suosituinta kohde- ja lähtömaata sijaitsivat Euroopassa. Portugali ei kuitenkaan mahtunut 10 suosituimman kohdemaan tai lähtömaan joukkoon. Kyseisen vuoden aikana Portugaliin lähti vain 12 opiskelijaa pitkille vaihtojaksoille. Lyhyemmille vaihtojaksoille Portugaliin ei lähtenyt yhtään suomalaista ammatillista opiskelijaa. Portugalista Suomeen saapuneita opiskelijoita oli 5. Portugaliin lähteneitä ammatillisen koulutuksen opettajia oli kaiken kaikkiaan 12 ja Portugalista Suomeen tulleita opettajia oli puolestaan 6. Lähtöja kohdemaiden kärjessä olevan Saksan kohdalla samat luvut olivat 287 pitkälle vaihtojaksolle lähtenyttä opiskelijaa, 334 lyhyelle vaihtojaksolle lähtenyttä opiskelijaa, 445 Suomeen saapunutta opiskelijaa, 188 Saksaan lähtenyttä suomalaista opettajaa sekä 270 Saksasta Suomeen tullutta opettajaa. Portugalin ja Suomen välinen liikkuvuus on siis suhteellisen vähäistä useisiin muihin maihin verrattuna. Kuitenkin Portugalin ja Suomen välinen yhteistyö on tuottanut hyviä tuloksia. Esimerkiksi liikkuvuushanke Competent-Sys-Trainer ( ) onnistui erittäin hyvin. Hankkeessa partnereina olivat Belgia, Suomi, Saksa, Italia, Puola ja Portugali. Hankkeen suomalainen partneriorganisaatio oli Seinäjoen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus ja Portugalin puolelta partnerina toimi ADC. Projekti oli suunnattu opettajille, ohjaajille ja suunnittelijoille ja projektin tavoitteina oli ammattiopettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen. Hankkeessa määriteltiin ammatillisten opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisvaatimuksia ja luotiin kyseisille ammattialoille osaamisprofiilit. Ideana oli motivoida ja edistää opettajien ja työpaikkaohjaajien jatkokoulutusta sekä elinikäistä oppimista. Euroopan komissio palkitsi hankkeen ansiokkaasta yhteiseurooppalaisten ammattikoulutuksen tavoitteiden edistämisestä. Uutisia Portugalin koulutusmaailmasta 1990-luvun loppupuolelta lähtien Portugalin ammatillista koulutustarjontaa on järjestelmällisesti kasvatettu ja tähän mennessä ammatillisen opetuksen ja ammatillisten kurssien määrä on jopa kolminkertaistunut. Ammatillisen opetuksen tarjonnan lisääntymisen myötä myös ammatilliseen koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden määrä on kasvanut merkittävästi. Lukuvuonna 1998/1999 ammatilliseen koulutukseen osallistui opiskelijaa, kun taas lukuvuonna 2008/2009 ammatilliseen koulutukseen hakeutuneiden opiskelijoiden määrä oli jo Koulupudokkaiden määrä on yksi Portugalin koulutusjärjestelmään liittyvistä suurimmista ongelmista ja viime vuosien aikana Portugalin hallitus on pyrkinyt ratkaisemaan jatkokoulutukseen hakeutumisen ongelmia erilaisten hankkeiden kautta. Portugalin opetusministeriö lanseerasi muutama vuosi sitten laajan mediakampanjan New Opportunities - It pays to learn (Uudet mahdollisuudet - Oppiminen maksaa vaivan, vapaa suomennos), jonka avulla oli tarkoitus painottaa vähän koulutetuille nuorille ja aikuisille koulutukseen hakeutumisen tärkeyttä ja parantaa näin portugalilaisten koulutus- ja osaamistasoa. Ammatilliseen koulutukseen hakeutumista tuettiin taloudellisesti esimerkiksi harjoittelupalkan kautta. Hanke nosti ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden määrää entisestään sekä vähensi koulupudokkaiden määrää.

7 Koulupudokkaiden määrä suhteessa 2007/2008 peruskoulua suorittaneiden oppilaiden kokonaismäärään oli 7,9%, mutta sittemmin hallituksen toimenpiteet ovat onnistuneet pudottamaan lukua. Portugalin koulutusjärjestelmän tilanne kuitenkin elää jatkuvasti. Kesällä ( ) Portugalissa uutisoitiin laajasti hallituksen kaavailemista säästötoimenpiteistä. Talouskriisistä seuranneiden säästötoimenpiteiden vuoksi Portugali leikannee koulutukseen myönnettävien sosiaalitukien määrää. Toteutuessaan leikkaukset vaikeuttavat entisestään köyhyysrajalla tai jopa sen alapuolella elävien portugalilaisperheiden lasten koulunkäyntiä. Maassa toimii myös kansalaisjärjestöjen ja hyväntekeväisyyssäätiöiden rahoittamia ja ylläpitämiä tarhoja ja kouluja, mutta niiden tarjoamat hoito- ja oppilaspaikat eivät luonnollisesti riitä vastaamaan mahdollisista leikkauksista aiheutuvaan kysyntään. Nähtäväksi siis jää toteutuvatko hallituksen esittämät leikkaukset ja miten ne toteutuessaan vaikuttavat Portugalin koulupudokkaiden määrään tulevaisuudessa.

8 Toisen asteen koulutukseen osallistuneiden nuorten opiskelijoiden ja aikuisopiskelijoiden määrä, sukupuolijakauma sekä opintojen tyyppi vuonna 2008/ /2009 Portugali Sukupuoli Yhteensä Miehiä Naisia Taso Opinnot % % % Toisen asteen koulutus , , ,0 Luonnontieteiden / humanististen tieteiden opinnot+tekniikan opinnot , , ,4 Yleiset opinnot Luonnontieteiden/humanististen tieteiden opinnot , , ,6 Tekniikan opinnot , , ,0 Tekniikan opinnot ja taideopinnot Ammatilliset opinnot Taideopinnot , , ,0 Toisen asteen ammatilliset opinnot Musiikki , , ,8 Tanssi 53 2, , ,2 Visuaalinen ja audiovisuaalinen taide , , , , , ,0 Täydentävä koulutus , , ,3 Koulutuskurssit (CEF) , , ,5 Aikuisopiskelijoiden koulutuskurssit (EFA) , , ,8 Jatko-opinnot , , ,4 Kansallinen järjestelmä taitojen tunnistamiseksi, tunnustamiseksi ja hyväksilukemiseksi (RVCC) , , ,1 Lähde: Office for Education Statistics and Planning - Ministry of Education Statistics of Education 2008/2009

9 Lähteet Cedefop Refernet: Portugal VET in Europe Country Report 2009 Cedefop Refernet: Thematic Analysis of Initial Vocational Education and Training in Portugal Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2009 (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, Siru Korkala) Opetusministeriön politiikka-analyyseja 2008:4: Suomen koulutusjärjestelmä kansainvälisessä vertailussa Suomen suurlähetystö, Lissabon Portugalin opetusministeriön tilastoinnin ja suunnittelun osasto (Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação GEPE) Suomi-Portugali-ystävyysseura Mika Palo (Lissabonin yliopiston (Universidade Nova de Lisboa) suomen kielen opettaja ja Suomen Madridin-instituutin edustaja Portugalissa)

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Moniste 5/2004 SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Kirjoittajat: Terttu Virtanen ja Laura Jauhola Opetushallitus 2004

Lisätiedot

koulutukseen ja työelämään Suomessa

koulutukseen ja työelämään Suomessa Ohjaus UUSI PAINOS 2002 koulutukseen ja työelämään Suomessa Suomi lyhyesti Valtiomuoto tasavalta, jonka presidentti on Tarja Halonen 2000 2006 Pääkaupunki Helsinki, 560 000 asukasta (2000) Valuutta markka

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS JA OPETTAJANKOULUTUS VALITUILLA KOHDEMARKKINOILLA (Brasilia, Indonesia, Intia, Kazakstan, Kiina, Malesia, Saudi-Arabia, Vietnam)

AMMATILLINEN KOULUTUS JA OPETTAJANKOULUTUS VALITUILLA KOHDEMARKKINOILLA (Brasilia, Indonesia, Intia, Kazakstan, Kiina, Malesia, Saudi-Arabia, Vietnam) MARKKINASELVITYS: AMMATILLINEN KOULUTUS JA OPETTAJANKOULUTUS VALITUILLA KOHDEMARKKINOILLA (Brasilia, Indonesia, Intia, Kazakstan, Kiina, Malesia, Saudi-Arabia, Vietnam) Huhtikuu 2015 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

KIInan KoulutuS- JärJeStelmä

KIInan KoulutuS- JärJeStelmä KIInan KoulutuS- JärJeStelmä 1 2 Johdanto Opetushallitus julkaisi vuonna 2006 yhteistyössä Ammattikorkeakoulujen Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteistyöverkoston kanssa englanninkielisen oppaan Higher Education

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA Raportit ja selvitykset 2011:9 Opetushallitus ja maa-ja metsätalousministeriö Raportit ja selvitykset 2011:9 ISBN 978-952-13-4724-5 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana IRMA GARAM

Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana IRMA GARAM Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana 22008 IRMA GARAM Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana IRMA GARAM CIMO Publications 2 2008 Kansainvälisen

Lisätiedot

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto Esipuhe... 3 Työammatti... 5 Työammattiajattelun keskeiset piirteet... 5 Työammatti koulutuspolitiikassa... 8 Työammattikoulutuksen menetelmät... 10 Työammatti esimerkkejä ammatillisesta erityisopetuksesta...

Lisätiedot

www.evoc.fi EVOC LEONARDO DA VINCI INNOVAATION SIIRTO SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA:

www.evoc.fi EVOC LEONARDO DA VINCI INNOVAATION SIIRTO SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA: SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA: Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Opetushallitus Espoon kaupunki, päiväkodin

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus-

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

Toisen asteen koulu Pohjoismaissa

Toisen asteen koulu Pohjoismaissa Bertel Ståhle Toisen asteen koulu Pohjoismaissa Toisen asteen koulujen pohjoismainen vertailu Pohjoismainen ISUSS-raportti Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 4 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Tavoitteena työelämä. maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi. Aini Pehkonen (toim.)

Tavoitteena työelämä. maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi. Aini Pehkonen (toim.) Tavoitteena työelämä maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi Aini Pehkonen (toim.) EUedu-julkaisut nro 1 Savon koulutuskuntayhtymä Kuopio 2011 Julkaisija: ISOK-hanke (Itäsuomalaisen Osaamisen Kehittäminen)

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen vuosikirja Tilastotietoja aikuisten opiskelusta 2005

Aikuiskoulutuksen vuosikirja Tilastotietoja aikuisten opiskelusta 2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Aikuiskoulutuksen vuosikirja Tilastotietoja aikuisten opiskelusta 2005 Opetusministeriön julkaisuja 2007:26 Timo Kumpulainen (toim.) Aikuiskoulutuksen vuosikirja

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ? Kulttuurituottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun

LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ? Kulttuurituottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun Kaisa Vuorinen LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ? Kulttuurituottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Syyskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja

Lisätiedot

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet 2/31 Sisällysluettelo: Lukijalle 3 Metsäalan perustutkinto 4 Yliopistot 5 Nova-verkosto 5 Helsingin yliopisto 7 Opetus 7 Vaihto-opiskelu 7 Erasmus 8 Nordplus 8 Kahdenväliset

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS AIKUISKOULUTUSNEUVOSTON TYÖJAOSTON OPINTOMATKASTA YHDYSVALTOIHIN 24.10-2.11.2008

MATKAKERTOMUS AIKUISKOULUTUSNEUVOSTON TYÖJAOSTON OPINTOMATKASTA YHDYSVALTOIHIN 24.10-2.11.2008 AIKUISKOULUTUSNEUVOSTO MATKAKERTOMUS AIKUISKOULUTUSNEUVOSTON TYÖJAOSTON OPINTOMATKASTA YHDYSVALTOIHIN 24.10-2.11.2008 AIKUISKOULUTUSNEUVOSTO Pääsihteeri Matti Ropponen Opetusministeriö Postiosoite: PL

Lisätiedot