DEMOKRATIAN RITARIT. kuntien luottamushenkilötyön kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DEMOKRATIAN RITARIT. kuntien luottamushenkilötyön kehittäminen"

Transkriptio

1 DEMOKRATIAN RITARIT kuntien luottamushenkilötyön kehittäminen 1

2 DEMOKRATIAN RITARIT kuntien luottamushenkilötyön kehittäminen 2 3

3 Sisällysluettelo Esipuhe...7 Markku Pyykkölä IDEOITA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖLLE LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION JA TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMISEKSI...9 Aimo Ryynänen SÄHKÖNJAKELU TÖKKII, PUHDAS VESI LOPPUU MITÄ TEKEE KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO?...45 Jaakko Ossa KUNTAPÄÄTTÄJÄ AMATÖÖRI VAI AMMATTILAINEN? Markku Pyykkölä Suomen Toivo -ajatuspaja Runeberginkatu 5 B, 7 krs Helsinki Suomen Toivo -ajatuspaja edistää tutkimus-, koulutusja julkaisutoiminnallaan vastuullisen markkinatalouden vahvistumista Suomessa Ulkoasu ja taitto: WallStreet Graphics Oy Repro: Takomo Tuotanto Oy Paino: T-Print, Hyvinkää 2012 SAAVATKO VANHEMMAT VALITA LASTENSA HOITAJAN?...51 Martti Häikiö VALTUUSTORYHMIEN TALOUDELLINEN TUKI - tapaus Järvenpää...54 Kaarina Wilskman LUOTTAMUSTA JA HALLINTOA VIRKAMIESNÄKÖKULMA KUNNAN JOHTAMISEEN...60 Jyrki Myllyvirta KUNNALLISPOLITIIKKA KESKUSTELUNA, VÄITTELYNÄ JA DIALOGINA...65 Risto Harisalo muistiinpanot...85 ISBN-13:

4 Esipuhe Demokratian ritareilla tarkoitetaan yleensä liikkuvia äänestäjiä, jotka valitsevat jokaisessa vaalissa kannattamansa ehdokkaan ilman etukäteissitoutumista tiettyyn puolueeseen ja pitävät näin päättäjät valppaina kansalaisten näkemyksille. Tässä kirjassa olemme nostaneet demokratian ritareiksi kunnissa työskentelevät luottamushenkilöt, jotka omassa roolissaan pyrkivät turvaamaan kuntansa kilpailukyvyn, elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin. Yhteiskunta elää niiden varassa, jotka tekevät enemmän kuin velvollisuutensa. Kunnallisten luottamushenkilöiden tuhatpäinen joukko on luonnollisesti varsin moniaineksinen ominaisuuksiltaan, tavoitteiltaan, työtavoiltaan ja toimintaympäristöiltään. Siksi tyhjentävää ohjeistoa hyvälle luottamushenkilölle tai päätöksentekorakenteelle ei ole mahdollista antaa. Kysymyksiä, jotka innostavat itse kutakin kuntapäättäjän asemassa toimivaa tai sellaiseksi haluavaa pohtimaan omaa ja oman kunnan poliittisen johtamisen tilaa, sen sijaan voi esittää. Se on tämän kirjan tarkoitus. Onko suppea, mutta ammattimainen luottamushenkilörakenne parempi kuin laaja amatööripäättäjien varaan rakentuva organisaatio? Pitäisikö luottamushenkilöiden julkistaa sidonnaisuutensa? Onko päätöksenteon delegoinnissa menty kunnissa liian pitkälle? Onko demokratia ja tehokkuus ristiriitaisia tavoitteita, entä pitääkö luottamushenkilön pitäytyä vain päättäjän rooliin vai olisiko osallisuus valmistelussa ja asialistan rakentamisessa myös tarpeellista? Tiedostammeko puhumisen eri tasot ja merkityksen kunnallisen päätöksenteon lähtökohtana ja voiko puhumisen tasoa parantaa? Tarvitsemmeko päiväkoteihin asiakkaita edustavia johtokuntia? Näitä ja muitakin keskeisiä kysymyksiä pohditaan tässä artikkelikokoelmassa kirjoittajajoukolla, jossa on mukana niin kunnallistieteellistä taustaa kuin käytännön kokemusta luottamushenkilönä, virkamiehenä, konsulttina ja valtion virkamiehenä toimimisesta. Toivomme, että kirja avaisi keskustelua - olipa se rupattelua, väittelyä tai dialogia - jokaisessa valtuustoryhmässä ja ehdokaskoulutustilaisuudessa kautta maan. On aika siirtyä kuntarakennekeskustelusta kuntien toiminnan sisällölliseen kehittelyyn, on niitä sitten 70 tai 336. Markku Pyykkölä Toiminnanjohtaja Suomen Toivo -ajatuspaja 6 7

5 Ideoita kunnan luottamushenkilölle luottamushenkilöorganisaation ja toimintatapojen kehittämiseksi Aimo Ryynänen Aimo Ryynänen on hallintotieteiden tohtori ja Tampereen yliopiston kunnallisoikeuden professori (emeritus). Hän toimii myös Orimattilan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana ja kaupunginvaltuuston jäsenenä. 1. TEHDÄÄN ITSE EIKÄ ODOTELLA TULEVAA KUNTALAIN PERUSUUDISTUSTA Edessä oleva vaalikauden taite tarjoaa nyt kuntapäättäjille mahdollisuuden oman toimintajärjestelmänsä arviointiin ja korjausliikkeiden tekoon. Seuraava vaalikausi ( ) toimitaan vielä nykyisen kuntalain perusteella. Kuntalain perusuudistuksen voimaantulo on ehkä odotettavissa vasta 2017 lähtien. Neljä vuottakin on pitkä aika. Kussakin kunnassa on syytä kriittisesti arvioida, vastaako oma toimintatapa, toimintaorganisaatio ja vastuunjako niin ulkoisiin kuin sisäisiin haasteisiin. Käsillä olevat tarkastelut pyrkivät edesauttamaan kuntapäättäjiä tässä vaikeassa tehtävässä. Mitään mallia aiempien vuosikymmenten mukaisten mallisääntöjen ja malliratkaisujen muodossa tästä on kuitenkin turha odottaa. Kyse on teemojen esille nostosta, virikkeiden antamisesta ja vaihtoehtojen arvioinnista. Vastuu konkreettisista ratkaisuista kuuluu kunnallisen itsehallinnon perusperiaatteen mukaisesti kunnan asukkaita edustaville luottamushenkilöille. Kunnallistalous on sidottua taloutta. Kuntien lakisääteisten menojen katsotaan olevan keskimäärin jopa 90 %. Silti kunnan ns. yleinen toimiala (vapaaehtoisesti valittavat ja hoidettavat tehtävät) on kunnallisen itsehallinnon ydinaluetta. Paikallinen kehittämistyö, elinkeinopolitiikka, kulttuuripolitiikka, maankäytöstä ja ympäristöstä vastaaminen ovat kuntien toiminnan ydinaluetta, laajan vaihtoehto- ja keinovalikoiman tarjoten. Juuri tällä alueella kunnallisten luottamushenkilöiden toiminnalle tarjotaan yhä edelleen laaja liikkuma-ala. 8 9

6 Käsillä olevassa tarkastelussa keskitytään pääosin tähän kunnallisen itsehallinnon ydinosaan, kunnan itsehallintonsa nojalla itse hoitamaansa tehtäväalueeseen. Kuntien luottamushenkilöt ovat aina nykymuotoisen kunnallisen itsehallinnon luomisesta vuonna 1865 lähtien olleet kotiseutujensa suunnannäyttäjiä ja vastuunkantajia. Heidän rohkean ja päättäväisen toimintansa ansiosta kyliin perustettiin kansakoulut heräävän kansakunnan rakentamisen turvaamiseksi. Tuolloisetkin luottamushenkilöt nousivat tehtäviinsä kansan parista. Hyviksi havaitut saivat yhä enemmän vastuuta ja kohosivat arvostetuiksi paikkakuntiensa merkkihenkilöiksi. Valtiokoneiston kaikenkattava asema samoin kuin kuntien virkakunnan mukaantulo ovat paljon myöhempään aikaan sijoittuvaa. Oman kunnallismiesurani alussa pienessä Artjärven kunnassa sijaisuutta hoitaessani kävi kunnanhallituksen puheenjohtaja viikoittain allekirjoittamassa laskumääräykset ja muut juoksevat asiat. Eikä sitä juuri kummeksittu, ainakaan tuossa kunnassa. Tähän päivään tultuamme on edellä kuvattu kaukaista historiaa, mutta ilmentää luottamushenkilön tehtävän muuttumista. Joku voi kysyä, mitä virkaa luottamushenkilöillä enää oikeastaan on. Sille, joka näkee kunnan pelkästään palvelutuotanto-organisaationa, voi olla helppoa sanoa, että kyse on nykypäivän tilanteeseen heikosti soveltuvasta jäänteestä. Viranhaltijat, kunnallisten palvelu- ja liikelaitosten johtajat ja ehkä joku rahankäytöstä päättävä kollegiaalielin riittäisivät. Tämä on kuitenkin hyvin rajallisesti kunnan toimintaa ymmärtävä näkemys. Kunta on myös voimavara: paikkakunnan kehityksen moottori. Tälle moottorille käyntivoiman antavat ne, joiden elämän olosuhteista on kysymys, kuntalaiset ja heitä edustavat luottamushenkilöt. Suomalaisen kunnan organisaation peruspiirteet ovat säilyneet samanlaisina vuosikymmenten ajan. Vain pari vuosikymmentä sitten toteutettu vapaakuntakokeilu ravisteli sen perusteita voimallisemmin. Sen perusteella säädetty kunnallishallinnon peruslaki, vuoden 1995 kuntalaki, nojaa Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirjan mukaisella tavalla kunnan organisaatiovapauden toteuttamiseen. Tietyissä rajoissa kunta saa itse päättää toimintatavastaan ja -organisaatiostaan. Periaatteellisesti erittäin tärkeä muutos oli, että kuntalaki mahdollistaa kuntien erilaisuuden huomioon ottamisen. Kuntalakia onkin luonnehdittu mahdollistavaksi laiksi, erona aiempiin suhteellisen ahtaan liikkuma-alan tarjonneisiin kunnallislakeihin. 2. TAUSTAA TARKASTELUILLE Luottamushenkilö asukkaiden edustaja Sanassa luottamushenkilö on perusteltua kiinnittää huomiota sen alkuosaan, luottamus-määritteeseen. Kunnallisen luottamushenkilön asema on erikoinen siksi, että hänen on hankittava suhteellisen monen ihmisen luottamus päästäkseen asemaansa. Hänelle on annettu luottamus ottaa vastuuta häntä äänestäneiden ja muiden kunnan asukkaiden, samoin kuin koko kunnan asioista, ratkaisuista ja tulevaisuudesta usean vuoden ajaksi. Kuinka moni kuitenkaan ajattelee, että tämä merkitsee myös vastuullista velvollisuutta sellaisten päätösten ja toimenpiteiden suorittamiseen, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia asukkaiden ja kunnan kannalta. Velvollisuudet seuraavat luottamuksesta. Kunnallispolitiikan vaikeus, mutta samalla kiehtovuus seuraa juuri tästä: mitä on tehtävä, millaisia päätöksiä saatava aikaan ja miten toimintaa ohjattava siten, että kuntalain 1.3 :n edellyttämä vaatimus kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämisestä mahdollistuu. Ulkoisen maailman ja olosuhteiden yhä nopeatempoisempien ja arvaamattomampien muutosten aikakaudella kunta on kuin pieni lastu laineilla. Silti sitä pitää yrittää ohjata ja välttää karikot. Luottamushenkilöiden perusroolit ROOLIEN MONINAISUUS ULKOINEN TOIMINTA ASUKKAIDEN EDUSTAJA KUNNAN EDUN VALVOJA POLITIKKO KUNTAORGANISAATION SISÄINEN TOIMINTA PÄÄTTÄJÄ 10 11

7 1. Kunnan luottamushenkilö on luonnollisesti ensisijaisesti kuntansa keskeisen päätösvallan käyttäjä. Tämä lähtökohta nousee jo kunnallisen itsehallinnon kansanvaltaisuusvaatimuksesta, perustuslain 121 :stä. Sen mukaisesti Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Sama periaate on kirjattu myös kuntalain 1 ja 13 :iin. Kunnan asukkaat valitsevat kunnallisvaaleissa valtuuston, jolla on ylin päätösvalta kunnan asioissa. Toisin kuin valtionhallinnossa, viimekätinen päätösvalta on aina luottamushenkilöelimillä. 2. Kunnan luottamushenkilö on (kansanedustajan tavoin) myös kunnan asukkaiden edustaja. Kunnallinen päätöksenteko perustuu valtiollisen päätöksenteon tavoin edustukselliseen järjestelmään. Luottamushenkilöllä on siten edustajaroolin johdosta velvollisuus kansalaisnäkemyksen tuomiseen kunnan asioiden hoitoon (välittäjäfunktio). Kehittyneiden kommunikointivälineiden aikakaudella luottamushenkilön tämänlaatuinen merkitys tosin on vähentynyt, sillä asukkaat ottavat useimmiten yhteyttä suoraan toimivaan virkakuntaan. Mutta on edelleen asioita, joissa luottamushenkilö aktiivisuutensa ansiosta voi olla tärkeä linkki päätöksenteon ja kuntalaisten välillä. Hänellä on usein myös sellaista taustatietoa, kansalaismielipiteen tuntemusta ja ajallista perspektiiviä ongelmiin ja asioihin, joiden tuntemus konkreettisessa päätöksenteossa on tarpeen. Tätä osaamista ei pidä väheksyä, vaikka päätöksenteossa asiantuntijatiedolla on luonnollisesti keskeinen osa. 3. Luottamushenkilö on myös kuntansa edun valvoja. Tämä toiminta tapahtuu kuntayhtymissä, muissa yhteistyöhankkeissa, mutta myös epävirallisissa yhteyksissä. Viime vuosina korostuneen omistajaohjauksen näkökulmasta katsoen heillä on merkitystä, vaikkakin ongelmalliseksi voi nousta se, ketä pidetään omistajana : kunnan luottamushenkilöitä, toimialojen viranhaltijajohtoa, kunnan keskushallinnon edustajia vai kunnan asukkaita. Aina tämä ei ole ihan selvää. 4. Viimeisenä, mutta ei merkitykseltään vähäisenä, on luottamushenkilön poliitikkorooli. Tässä roolissaan hänen tehtävänsä on pitää esillä yhteiskunnallisen suuntautumisensa mukaisia arvoja ja pyrkiä saattamaan niitä kuntansa konkreettiseen päätöksentekoon. Yhteiskunnallisten arvojen ja näkemysten merkitys ei ole kadonnut, vaikka usein katsotaan, että kunnallisessa toiminnassa olisi kyse pelkästään tehokkuutta tavoittelevasta suoritushallinnosta. On aina runsaasti erilaisia tarpeita, vaatimuksia ja hankkeita, joiden kääntöpuolena on resurssien niukkuus. On pantava asiat tärkeysjärjestykseen, tehtävä valintoja, kieltäydyttävä joistakin. Tämä on muuta kuin pelkkää teknokraattista suoritushallintoa. Siinä tarvitaan yhä arvoja ja yhteiskunnallisia näkemyksiä tukena. Mutta voiko luottamushenkilöllä olla vielä kuvattujen neljän roolin lisäksi muitakin rooleja? Varmaan monessa kunnassa on luottamushenkilöinä jarrumiehiä (tai -naisia), periaatteellisia oppositiohenkisiä, valittajia ynnä muita vastaavia. En nyt tarkoita heitä tässä muiden roolien esiin nostamisessa. Heidänkin panosta pitäisi saada kytketyksi rakentavaan toimintaan, sikäli kuin siihen kulloinkin löytyy edellytyksiä. Ei näin... Eikä näin

8 mutta ehkä näin! 5. Heidän kääntöpuoliaan voisivat olla sellaiset kuntansa edustajat, jotka eri tavoin saavat muita kunnassa toimivia vaikuttamaan yhteisen edun toteutumiseen. On nimittäin hyvä muistaa, että kunta on vain yksi toimija, joka tavoitteisiinsa päästäkseen ja asukkaidensa hyvinvoinnista vastatakseen tarvitsee yhä enemmässä määrin kunnan asukkaiden, järjestöjen, yhdistysten, valtion paikallishallinnon, yritysten ja asuinalueiden aktiivien myötävaikuttamista. Luottamushenkilöiden verkostot ja kytkennät ovat tässä avainasemassa. Voisiko tätä kutsua luottamushenkilön moderaattori- tai aktivistirooliksi? Onko perinteiselle luottamushenkilötoiminnalle enää edellytyksiä? Mutta onko edes realistista edellyttää nykypäivän uraa luovilta, työelämässä kiireisinä olevilta tai muihin aktiviteetteihin paremmin kiinnostusta omaavilta kansalaisilta panoksen antamista oman kotikuntansa asioiden hoitoon? Kunnallislainsäädännön yhä tuntema luottamustoimen pakollisuuden periaate on tosiasiassa jo kauan ollut epätodellista. Lienee mahdollista nähdä asiassa kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäistä voisi nimittää idealistiseksi itsehallinnolliseksi luottamustoimijärjestelmäksi. Se noudattaisi muun muassa ruotsalaisessa keskustelussa esillä ollutta ihannetta siitä, että mahdollisimman monella kunnan asukkaalla elämänsä aikana olisi mahdollisuus ottaa vastaan luottamustoimi ja sillä tavoin perehtyä kotikuntansa asioihin ja antaa panoksensa paikallisyhteisönsä toimintaan. Toisena vaihtoehtona voisi pitää luottamustointen päätoimisuuden ja ammatillisuuden suuntaan menemistä, ammattiluottamushenkilöjärjestelmää. Politiikka, yhteisten asioiden hoitaminen edellyttää kuntatasollakin aivan kuten valtion ja EU:n tasolla nykyisin vankkaa toimintamenetelmien ja myös tiettyjen erityisalojen substanssin osaa- mista. Tällaista osaamista on vaikea saavuttaa muutoin kuin riittävän ajankäytön mahdollistamissa rajoissa. Luottamushenkilötyön muututtua entistä enemmän myös pelkän kokousistunnon ulkopuoliseksi vaikuttamiseksi ja toimimiseksi, on vaikea nähdä tulevaisuudessa muuta kuin viimemainitun vaihtoehdon kaltaisen kehityksen vahvistuminen. Tästä tosiasiasta huolimatta ei ensin mainittu luottamustoimijärjestelmä saisi tulla sivuun heitetyksi. On oltava tosiasiallinen mahdollisuus tulla myös ns. ammattipolitiikan sivusta kuntatason vaikuttajaksi. Sellaisen mahdollisuuden avaa kansainvälisessä käytännössä myös ns. asiantuntijajäsenten tavallisten maallikkojen, ei-valtuutettujen toimiminen valiokuntien työssä. Meillä tällaiselle olisi käyttöä esimerkiksi maankäytön suunnittelusta, ympäristönsuojelusta tai muista ihmisten elämänpiiriin keskeisesti vaikuttavista asioista vastaavissa toimielimissä. Toimielimet voisivat nykyistä useammin kutsua kokouksiinsa kuultaviksi esimerkiksi järjestöjen tai asukasyhdistysten edustajia silloin kun näitä tahoja koskevia asioita on esillä. Keskeinen pohdittava kysymys kunnallishallinnon ja puolueiden sisällä on, miten turvataan idealistisen itsehallinnollisen luottamustoimijärjestelmän ja ammattiluottamushenkilöjärjestelmän asianmukainen ja onnistunut tasapaino. Viime kädessä asian tietysti ratkaisevat kunnan asukkaat vaaleissa. Mutta sitä ennen tarvitaan myös riittävän monipuolinen ehdokkaiden valikoima. Ja riittävän ehdokasvalikoiman saatavuus puolestaan riippuu luottamustoimen hoitamisen edellytyksistä ja houkuttavuudesta. Tällöin kyse ei ole pelkästään taloudellisista seikoista, vaikka niilläkin tietysti on oma merkityksensä. Muutokset luottamushenkilöorganisaation asemaa koskevassa ajattelussa Kunnallisen demokratiamme perustavaa laatua olevana ajatteluna on mahdollisimman kattavan luottamushenkilöjoukon olemassaolo. On pidetty tärkeänä, että eri väestöryhmät ja kunnan alueet saavat edustuksensa päätöselimiin. Ennen nykyistä kuntalakia oli monessa kunnassa jopa käytäntönä jakaa kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenyydet muille kuin valtuutetuille. Tällaisen määrällisen demokratiakäsityksen mukainen ajattelu näkyy edelleen esimerkiksi siinä, että kuntalaki (toisin kuin Kunnalliskomitean valmistelussa esitettiin) säätää valtuuston kooksi suhteellisen suuren jäsenmäärän. Vuosina toteutettu vapaakuntakokeilu merkitsi tiettyä käännettä ajattelussa, sillä sen myötä laajasta sektoroituneesta lauta

9 kuntajärjestelmästä muokattiin toiminnallisesti järkevämpi. Samalla kuitenkin luottamushenkilöiden määrä väheni olennaisesti. Kuntalain idea puolestaan oli, että yksittäistä toimivaltaa siirrettiin niille toimijoille, jotka parhaiten asian tunsivat, valtuuston jäädessä periaatepäätösten ja strategisten ratkaisujen tekijäksi. Mutta samalla valtuutettujen tuli ottaa vastuu lautakuntien jäseninä valtuustossa tekemiensä periaatepäätösten konkreettisesta toteuttamisesta. Kuntalailla on tässä ollut ansionsa. Valtio-kunta -suhteessa ja politiikan uskottavuuden palauttamisessa päästiin korkealle kansainväliselle tasolle. Jälkimmäisen merkitys on olennainen ja huomionarvoinen myös sen vuoksi, että siinä voidaan eurooppalaisen demokratiakäsityksen katsoa murtautuneen vaikuttavalla tavalla sääntelyyn. Tämä tarkoittaa periaatetta siitä, että kunnan keskeisiin poliittisiin päätöksentekoelimiin voidaan valita vain vaaleissa valittuja henkilöitä. Jo ennen kuntalain säätämistä tapahtunut kehitys kunnanhallituksen aseman vahvistumisessa suhteessa valtuustoon oli tältä osin epätyydyttävä, sillä hallitukseen voitiin valita muitakin kuin vaaleissa valittuja valtuutettuja. Kuntalakiin vaatimus tuli lievennettynä niin, että vaatimus valtuuston jäsenyydestä kunnanhallitukseen ja lautakuntaan on kunnan omasta päätöksestä riippuva (kuntalain 18 ). Edelleen ongelmallinen tässä suhteessa on kunnanjohtajan vahva asema. Miksi ryhtyä luottamushenkilöksi? Koko kansanvaltaisen valtion toiminnan kannalta aivan perustavaa laatua oleva kysymys on, löytyykö jatkossakin vapaaehtoisia kansalaisia ottamaan vastuuta asuinyhteisönsä elämästä ja kehittämisestä. Kansanvaltaisen valtion perustan muodostavat itsehallinnon omaavat kunnat. Ilman vastuuseen valmiita kansalaisia kunnat kaventuisivat mekaanisesti toimiviksi palvelukoneistoiksi. Palvelujen tehokas tarjoaminen on luonnollisesti kuntien keskeinen tehtäväalue. Mutta sen lisäksi on tärkeä vapaaehtoisten tehtävien alue, ns. yleinen toimiala. Tehokkuutta ja nopeaa reagointia ihannoivassa nykymaailmassa tietysti kunnalliseen itsehallintoon luonnollisena osana kuuluvaa riittävän laajapohjaista asioiden pohdinnan ja monipuolisen valmistelun tärkeyttä korostava henkilö joutuu puolustuskannalle. Moniulotteisiin ja erilaisia intressejä sisältäviin yhteiskunnallisiin ongelmiin tai kehittämistoimiin ei kuitenkaan ole suoraviivaisia, ikään kuin liiketaloudellisesti runnottavia ratkaisuja. Vaihtoehtojen monipuolinen selvittäminen on välttämättömyys. Vain riittävän kattava kuntalaisten edustajien mukanaolo valmistelusta päätöksentekoon voi turvata sanotun tavoitteen toteutumisen ja luoda aikanaan myös suotuisat edellytykset päätöksen sisällön reaaliselle toteutumiselle. Mutta riittävätkö kiinnostavatkaan yhteiskunnallisen vastuunhoidon tehtävät motivoimaan fiksuja ihmisiä mukaan toimintaan, josta näkyvimmät palkinnot yhä useammin ovat moitteet paikallislehden yleisönosastossa tai jonkun liikuttuneen kuntalaisen purkaus vapaa-ajan hetkellä? Eikö katsomosta olisikin huomattavasti mukavampaa huudella? Monet syyt ovat vaikuttaneet siihen, että viimemainittu vaihtoehto tuntuu saavan yhä suuremman kannatuksen. Yksi syy on 1980-luvun lopulla alkanut kunnallishallinnon muutos, jota on nimitetty osuvasti manageristiseksi kunnallishallinnoksi. Sen taustana oli koko julkista sektoria koskenut uudistuspolitiikka OECD-maissa. Sen mukaan perinteistä hallintolegalistista byrokratiamallia ollaan korvaamassa uudella manageristisella toimintamallilla. Tällainen muutos ei tietenkään ole voinut olla vaikuttamatta myös luottamushenkilöiden asemaan ja heidän työhönsä. Osaltaan se varmasti vaikutti niin Suomessa kuin muissakin maissa kiinnostuksen vähentymiseen luottamustoimen vastaanottoon. Ruotsissa ongelmaa on kuvattu kandidaattien jahtaamisen tarpeena. Siellä keskeisiksi syiksi on katsottu kolme tekijää. Ensinnäkään politiikka ei enää ole puoleensavetävää. Puoli vuosisataa sitten politiikka merkitsi usein pientä juhlavaa arkipäivän keskeytystä ja tilaisuutta vuorovaikutukseen samankaltaisten kanssa. Politiikka merkitsi myös monelle lisätuloja ja se oli mielenkiintoisempaa. Tänä päivänä tilalle ovat tulleet muut harrastukset, taloudelliset tekijät eivät enää ole merkitseviä ja monet työt ovat mielenkiintoisempia kuin politiikka. Politiikka on myös ammatillistunut. Kokoaikaisia luottamustoimia on huomattavasti vähemmän. Vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden takana seisoo suuri joukko poliittisesti asiantuntevia poliittisia sihteereitä, asiamiehiä ja muita toimijoita puolueissa, valtiolla ja kunnissa tai politiikkaa lähellä olevissa organisaatioissa. Tästä seurauksena on, että politiikassa kunnolla menestyäkseen on siihen heittäydyttävä kokoaikaisesti jo nuorena. Vapaa-aikapoliitikkojen on huomattavasti vaikeampaa saada ääntään kuuluville ja päästä esille. Mutta riittävätkö kiinnostavatkaan yhteiskunnallisen vastuunhoidon tehtävät motivoimaan fiksuja ihmisiä mukaan toimintaan, josta näkyvimmät palkinnot yhä useammin ovat moitteet paikallislehden yleisönosastossa tai jonkun liikuttuneen kuntalaisen purkaus vapaa-ajan hetkellä? 16 17

10 Ja kolmanneksi syyksi katsotaan politiikan tulleen erotetuksi yhteydestään. Lisääntyneet tehtävät johtivat kuntien yhteen liittämiseen yhä suuremmiksi yksiköiksi, ja molemmat toivat mukanaan yhä enemmän virkamiehiä poliittisten päätöksentekijöiden ja kansalaisten väliin luvulla tulivat konsultit ja tekivät hyveestä välttämättömyyden. Heidän mukaansa politiikan pitäisi pysytellä erossa arkipäivästä. Tämän ajattelun mukainen delegointi ja tavoiteohjaus kuitenkin etäännyttivät edelleen valitsijoita ja valittuja toisistaan. Näin myös politiikka menetti yhä enemmän otetta konkretiaan. Monin osin kuvatut ruotsalaiset syyt soveltuvat myös Suomen tilanteeseen. Syyt ovat itse asiassa yleispäteviä. Manner-Euroopankin poliittisessa käytännössä näyttää ammatillisen poliittisen uran luominen olevan mahdollista vain jo nuoresta lähtevänä. Toiveena esitetään kuitenkin yhteiskunnallisen normikäsityksen ja ajattelun muutostarve siihen suuntaan, että poliittinen ura normaalitilanteessa hyväksyttäisiin ainoastaan kakkoskarrieerina. Kansalaisten tulisi pitää asiaankuulumattomana ja vasta erityisen hyvien perustelujen nojalla mahdollisena, jos joku jo aivan nuorena hakeutuu poliittisiin tehtäviin, ilman että hänellä on mitään näyttöjä politiikan ulkopuolisesta toiminnasta. Politiikka on yksinkertaisesti aivan liian tärkeää, jotta se voitaisiin uskoa aivan liian vähäistä ja kapeaa elämänkokemusta omaaville. Voi olla, että ainakaan suomalaisessa todellisuudessa tällainen toive ei ole realistinen, niin hyvin perusteltu kuin se olisikin. Silti ei kokonaan kannata hylätä perinteisen kunnallisen itsehallinnon tausta-ajattelua: näkemystä siitä, että kenellä tahansa kunnan asukkaalla tulee olla niin oikeus kuin velvollisuuskin ottaa osaa kunnan hallintoon. Tarvitaan riittävän monipuolinen luottamushenkilöjoukko. Ruotsalaisessa tutkimuksessa esitetty näkemys on oivallinen: jokaisen kansalaisen tulisi ainakin kerran elämässään voida hoitaa jotain kunnan luottamustointa. Eikö halu ottaa vastuuta oman paikkakunnan kehittämisestä, asukkaiden hyvinvoinnista ja yhteisistä asioista sellaisenaan voisi olla riittävä houkutin tulevaisuudessakin luottamushenkilöksi ryhtymiseen? Puolueosastojen tulisi pysähtyä tämän kysymyksen eteen ja alkaa markkinoida luottamustehtäviin hakeutumista upeana mahdollisuutena nähdä yhteiskunnan toimintaa sisältä ja antaa panoksensa sen kautta yhteiseksi hyväksi luvulla tulivat konsultit ja tekivät hyveestä välttämättömyyden. Heidän mukaansa politiikan pitäisi pysytellä erossa arkipäivästä. Yksi luottamushenkilönä toimineiden turhautumisen syy on varmasti ylisuurissa odotuksissa omiin mahdollisuuksiinsa. Tällöin on voitu unohtaa se perusseikka, että yksin ei kukaan kuntaorganisaatiossa saa mitään aikaan. On oltava yhteistyökykyä ja luottamukselliset suhteet luottamushenkilökollegoihin samoin kuin viranhaltijoihin. Ja menestys edellyttää kotiläksyjen tekemistä, perehtymistä kulloinkin esille tuleviin asioihin. 3. VALTUUSTOLLE KUNNASSA PÄÄTÖSVALTA Valtuuston päätösvallan sisältö Tuttu hokema on, että valtuustolla on ylin päätösvalta kunnassa. Juridisesti tästä ei tietenkään ole epäselvyyttä. Kuntalain 1.2 :n mukaisesti kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuuston tehtävistä on tarkemmin säädetty luettelomaisesti 13.1 :ssä. Niitä ovat keskeiset hallintoa ja taloutta koskevat kysymykset. Mutta juridiikan rinnalla on arkitodellisuuden kuva: eikö kunnan päätösvalta käytännössä yhä selvemmin ole viranhaltijoiden ja kunnanhallituksen, joskus myös lautakuntien käsissä. Käytännöt voivat olla hyvin erilaiset pienissä ja suurissa kunnissa pienen Artjärven, nykyisin suuremman Orimattilan ja metropoli-helsingin tarpeet sanelevat erilaisen menettelyn. Päätösvallan käsite on kuntalaissa laadullinen käsite, se on kunnan ja kuntalaisten kannalta keskeiseen päätöksentekoon kuuluvien asioiden ratkaisua. Kuntalain 1.2 :n ja 13.1 :n sisältöä on tulkittava siten, että niiden tarkoituksena on palvella poliittisten tavoiteasettelujen todellista toteutumista, eikä palvella pelkästään muodollisjuridisina päätöksenteon järjestämistä koskevina ohjeina. Päätösvallan käytöllä on toisin sanoen oltava vaikuttava merkitys kunnan toiminnassa. Valtuustolla on tätä kautta kokonaisvastuu kunnan toiminnasta. Miten siihen voidaan päästä? Siihen on olemassa kolme edellytystä, joista valtuuston on huolehdittava: 1. riittävän selkeiden strategisten linjausten valmisteleminen 2. hallinnon toimintajärjestelmän arviointi: valtuusto voi ohjata toimintaa ainoastaan jos sen alainen koneisto on transparentti, selkeä 3. valtuuston on pidettävä huolta siitä, että hallinto tuottaa sille riittävästi vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia 18 19

11 Toimivalta jaetaan valtuuston päätösvallassa olevin johtosäännöin Eduskunnan hallintovaliokunta on tehnyt valtuuston aseman suhteen seuraavan osuvan huomion (HaVM 11/2000 vp VNS 3/1999 vp) : Valtuustot ovat itse siirtäneet toimivaltaa johtosäännöillä ja sallineet toimivallan edelleen siirtämisen. Valiokunnan käsityksen mukaan kuntalaiset kuitenkin odottavat, että valtuustolla itsellään on myös todellista päätösvaltaa. Vaaleissa vastuun kansalaisiin nähden kantavat nimenomaan valtuutetut. Koska tosiasiallinen valta ja poliittinen vastuu kuntalaisiin nähden eivät aina riittävästi kohtaa toisiaan, valiokunta kiinnittää kuntien huomiota siihen, että valtuustot arvioisivat, ovatko ne siirtäneet liikaa toimivaltaa itseltään. Erityisesti suurissa kaupungeissa tehtävien ja käsiteltävien asioiden paljoudesta johtuen delegoinnit on valiokunnan käsityksen mukaan viety pisimmälle. On siksi katsottava jokaisessa kunnassa määräajoin, onko valtuustolla tosiasiallisesti käsissään kuvatun kaltainen päätösvalta. Tähän arviointiin antaa vaalikauden taite hyvän perusteen. Tällä kysymyksellä on myös laajempaa periaatteellista merkitystä. Eduskunnan hallintovaliokunta on em. mietinnössään todennut (HaVM 11/2000 vp.), että vaikka valtuustot ovat itse siirtäneet toimivaltaa, niin kuntalaiset kuitenkin odottavat, että valtuustolla itsellään on myös todellista päätösvaltaa. Vaaleissa vastuun kansalaisiin nähden kantavat nimenomaan valtuutetut. Sillä seikalla, millaista tosiasiallista päätösvaltaa valtuusto käyttää, on mitä ilmeisimmin yhteys myös siihen, kuinka kiinnostuneita kuntalaiset ovat asettumaan vaaleissa ehdolle valtuustoon. Sillä seikalla, millaista tosiasiallista päätösvaltaa valtuusto käyttää, on mitä ilmeisimmin yhteys myös siihen, kuinka kiinnostuneita kuntalaiset ovat asettumaan vaaleissa ehdolle valtuustoon. Valtuuston toteuttama kansanvaltainen ohjaus on budjettiohjausta Tulossuuntautuneen hallintokulttuurin yksi merkittävimmistä muutoksista on ollut talousarvion määrärahojen ohjaus laajempina kokonaisuuksina ja ajallisesti joustavampina budjettikehyksinä. Kuntien talousarviomenettelyn uudistaminen on ollut selkeä seuraus manageristisesta ajattelusta. Valtuustojen vallankäytön kannalta tällä muutoksella on ollut dramaattisesti heikentävä vaikutus. Valtuuston vallankäytön suojaamisen kannalta kunnan talousarvion yksityiskohtaisuusperiaate oli välttämätön. Sen mukaan kunnan talousarvion tuli olla niin yksityiskohtainen, ettei sen kautta siirry valtuustolle kuuluvaa valtaa täytäntöönpanevalle organisaatiolle. Tämä edellytti, että talousarvio oli jaettava määrärahoihin yhden määrätarkoituksen tarkkuudella. Uuden julkisjohtamisen mukainen ns. managerismiajattelu vaati tämän suojamekanismin murtamista. On tietenkin muistettava, että kunnallishallinnon peruslakina toimiva kuntalaki antaa ainoastaan suhteellisen väljät oikeudelliset puitteet kunnallishallinnon ja kunnallisen toiminnan järjestämiselle. Esimerkiksi talousarvion rakenteesta kuntalain 65.4 :ssä säädetään vain seuraavaa: Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Laissa ei ole säädetty siitä, mikä on määräraha ja mikä tuloerä. Näiden käsitteiden sisältö riippuu valtuuston päätöksestä ja talousarvion sisällöstä. Myös numerotunnukset, nimikkeet ja sitovat perustelut jäävät kuntakohtaisesti ratkaistaviksi. Talousarvio tarjoaa hyvän esimerkin siitä, miten sinänsä hyväksyttävillä tavoitteilla voi olla negatiiviseksi katsottavia seurausvaikutuksia. Uuden julkisjohtamisajattelun toteutus edellyttää pitkälle menevää toimivaltuuksien delegoimista. Perustavaa laatua olevaa päätöksentekoa (poliittiset tavoitteet, taloutta koskeva päätöksenteko), sekä strategista että operationaalista on sen mukaan siirrettävä eri päätöksentekijöiden toimivaltaan. Talousarviorakenteen yksityiskohtaisuusperiaatteesta luopuminen, millä tavoiteltiin hallinnossa toimivien harkintavallan ja tilannekohtaisen arviointivallan kasvattamista, johti vastavaikutuksena valtuuston keskeisen päätösvallan olennaiseen supistumiseen. Democratic control is budgetary control, kansanvaltainen kontrolli on budjettikontrollia, on pätevä amerikkalainen näkemys politiikan määräävyydestä. Hallintolegalistisen kunnallisoikeudellisen tradition korvaaminen uuden julkisjohtamisen mukaisella toimintamallilla johti ristiriitaan perustuslaillisen kunnallisen itsehallintoperiaatteen kanssa. On siis hyvä arvioida, ovatko kunnan talousarviorakenne, yksityiskohtaisuus ja siihen sisällytetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sellaisia, että niiden kautta kyetään ohjaamaan toimivaa hallintoa valtuuston tahdon mukaisella tavalla. Talousarvio on tehtävissä aika pitkälti valtuuston ja kunnan näköiseksi

12 Tarkastuslautakunta valtuuston todelliseksi työpariksi Valtuuston toteuttama toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen on kuntalain mukaisesti keskeinen tapa vaikuttaa organisaation toimintaan haluttuun suuntaan. Tarkastuslautakunta puolestaan arvioi, ovatko valtuuston määrittämät tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on kuntalain myötä tullut uusi toimija kunnissa vuodesta 1997 lähtien. Varsinkin alkuvuosina oli epäselvyyttä sen asemasta ja toimivaltuuksien laajuudesta. Nyt se näyttää vakiinnuttaneen asemansa. Valtuuston ja tarkastuslautakunnan välinen yhteistyö ei saisi jäädä pelkäksi vuosittaisen arviointikertomuksen muodolliseksi käsittelyksi. Tarkastuslautakunnan asiantuntemus, jonka se hankkii perehtyessään kunnan toimintaan, tarjoaa valtuustolle runsaasti tiedonhankinnan, päätöksenteon taustoittamisen ja ongelmakohtien kartoittamisen mahdollisuuksia. Siksi esimerkiksi valtuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajistojen tapaamisia tulisi määräajoin järjestää. Tarkastuslautakunnan työn voi näin katsoa painottuvan vahvasti kunnan kehittämiseen: Luottamushenkilöarvioinnin painopisteen nähdään siirtyneen tarkastuslautakunnan lainmukaisen tehtävänannon eli valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnista kunnan toiminnan kehittämiseen, jolloin sillä on konkreettisemmin päätöksentekoa tukeva merkitys. (Anna-Leena Laihanen: Ajopuusta asiantuntijaksi luottamushenkilöarvioinnin merkitys kunnan johtamisessa ja päätöksenteossa, 2009). Parlamentarismistako apua? Voimassa olevan kuntalain mukainen sovellettu parlamentarismi ulottuu vain kunnan luottamushenkilöhallintoon. Kuntalain 21 :n mukaisesti valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän tai kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Kyseisen säännöksen ongelma on siinä, että sen kautta vastuullisuus ei ulotu koko toiminnasta vastuussa olevaan organisaatioon. Tästä seuraa, että myös vallanjako on normatiivisena järjestelynä epämääräinen. Näin ollen edustuksellisen demokratian toteuttamisen kaksi oleellisinta vaatimusta jää nykyisessä suomalaisessa kunnallishallinnossa toteutumatta. Tämä on nimenomaan valtuuston vallan kannalta ongelma, kuten Kauko Heuru on kuntalain kommentaarissaan todennut. Kuntalain mukainen sovellettu parlamentarismi antaa kuitenkin valtuustolle tietynlaisen valtin sen alaisen organisaation ohjaamisessa. Jos valtuuston periaatepäätöksiä, strategiaa tai tahtoa ei jossain toimielimessä syystä tai toisesta noudateta, on valtuustolla kuntalain 21 :n perusteella mahdollisuus erottaa toimielin tai luottamushenkilöt. Perusteeksi riittää se, että he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. 4. KUNNAN TALOUDELLINEN TILA VIIME KÄDESSÄ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VASTUULLA Kunnissa siirryttiin vuodesta 1997 soveltamaan aiemman hallinnollisen kirjanpidon asemesta liikekirjanpitoa sovelletussa muodossa. Muutoksen perusteluina esitettiin aikanaan muun ohella sitä, että liikekirjanpidon ymmärtäminen olisi luottamushenkilöille helpompaa. Se voi sitä olla joillekin, joillekin taas ei. On kuitenkin välttämätöntä tuntea oman kuntansa talouden perusasiat, tätä ei kai voine kukaan kiistää. Taloudenhoidon perusteiden tunteminen on luottamushenkilön välttämätön osaamisalue. Niin sanotussa kriisikunta-asetuksessa (172/2007) olevat viisi tunnuslukua kannattaa katsoa oman kunnan tilinpäätösasiakirjasta ja talousarviosta. On siis syytä huomata, että pelkkään ali- tai ylijäämään tuijottaminen ei anna oikeaa kuvaa kunnan taloudellisesta tilanteesta. Kunta voi olla raskaasti velkaantunut, vaikka alijäämä olisi pieni. Tunnusluvut ovat seuraavat: Taloudenhoidon perusteiden tunteminen on luottamushenkilön välttämätön osaamisalue. 1. Kunta on kriisikunta, jos tilinpäätöksen mukainen taseen kertynyt alijäämä asukasta kohti oli viimeisessä selvityksen käynnistämistä edeltäneessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä vähintään euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. 2. Raja-arvot alittuvat myös jos edellä tarkoitettujen kunnan tilinpäätösten mukaan kunnan taloudessa täyttyvät kaikki seuraavat edellytykset: 22 23

13 kunnan vuosikate on ilman kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 13 :n mukaan myönnettyä harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen; kunnan tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti; asukasta kohti laskettu kunnan lainamäärä ylittää kaikkien kuntien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla; kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää; kunnan omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia; sekä kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia. Kunnan omavaraisuusastetta koskeva tunnusluku ilmaisee kunnan vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja mahdollisuuksia selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Tunnusluvussa oma pääoma ja siihen rinnastettavat erät suhteutetaan taseen loppusummaan korjattuna saaduilla ennakoilla. Suhteellinen velkaantuneisuus puolestaan kertoo kuinka suuri osuus kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Tämä on käyttökelpoinen tunnusluku, koska käyttöomaisuuden ikä, arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi suhteellinen velkaantuneisuus on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Tunnusluku koko kuntasektorilla on keskimäärin noin 33 prosenttia. Suhteellinen velkaantuneisuus reagoi hitaasti kunnan talouden muutokseen. Tilanteessa, jossa vuosikate painuu useampana vuotena negatiiviseksi, voi suhteellinen velkaantuneisuus näyttää vielä kohtuulliselta. Tämä johtuu siitä, että suhteellinen velkaantuneisuus ei ota huomioon toimintakulujen nopeaa kasvua. Kunnan taloudenpidon kriisitietoisuuden lisäksi luottamushenkilöllä on oma strategisen varautujan rooli muiden, usein odottamattomien kriisien hoidossa. Tästä kertoo toisaalla tässä kirjassa professori Jaakko Ossa. 5. LUOTTAMUSHENKILÖN SUUNNANNÄYTTÄJÄN ROOLILLE MONIA TARPEITA Itsehallinto edellyttää oman harkintavallan käyttöä Kunnallishallinnossa ei noudateta parlamentarismia, eikä kunnissa siten ole hallitusvastuussa ja oppositiossa olevia puolueita. Vaikka merkittävä osa päättäjistä vaihtuu aina kunnallisvaaleissa, voidaan katsoa tietynlaisen kollektiivisen hengen ja asioiden tekemisen perinteen säilyvän. Tämä voi olla vahvuus, jos keskeisistä asioista vallitsee laaja yhteisymmärrys. Sen sijaan se voi olla myös kehityksen ja uusien ajatusten mahdollistamisen jarru, jos näkemysten ajantasaisuuden tarkistaminen laiminlyödään. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 3 artiklassa määrätään vastuullisuudesta valtuustolle: Tätä oikeutta käyttävät valtuustot tai kokoukset, joiden jäsenet on valittu salaisessa äänestyksessä vapailla välittömillä vaaleilla, yhtäläisen ja yleisen äänioikeuden periaatteen mukaisesti, ja joilla voi olla niille vastuussa olevia toimeenpanevia elimiä. Päättääkö toimielin oikeista asioista vai onko valta liukunut liikaa viranhaltijoille, vai teetetäänkö toimielimelläsi valmiiksi jo ratkaistuja asioita? Vastuu konkretisoituu yksityiskohdissaan valtuuston antamilla johtosäännöillä. Niiden hyväksyminen on yksi valtuuston keskeisimmistä vallankäytön mahdollisuuksista. Vaikka ne useimmiten laaditaan mallien tai naapurikuntien esimerkkien mukaisina, on jokaisen kunnan toimintajärjestelmä kuitenkin aivan omanlaisensa. Siksi myös toimivaltasuhteet on harkittava oma tilanne huolella hahmottaen. Toimivallan siirto alaspäin ei ole aina ainoa vaihtoehto, delegoinnin suuntaa voidaan tarvittaessa muuttaakin, jos esimerkiksi luottamus toimivallan käyttäjätahoon on kärsinyt. Tällaisten kysymysten pohdinta voi tietysti luottamushenkilöstä tuntua vaivalloiselta, mutta jokaisella on tuntuma oman toimielimensä tilanteeseen. Päättääkö toimielin oikeista asioista vai onko valta liukunut liikaa viranhaltijoille, vai teetetäänkö toimielimelläsi valmiiksi jo ratkaistuja asioita? Korjausta on saatavissa johtosääntöjen muutoksella, mikä kysymys on hyvä pohdiskelun paikka nyt, kun kokemusta on päättyvän neljän vuoden ajalta tilanteesta

14 Pitäisikö kuntien toimia ripeämmin päätöksenteossaan? Vanha vitsi kunnan toiminnasta on, että kunnassa kaikki tehdään hitaasti ja kahteen kertaan. Totta tai ei, niin yleisen kritiikin aihe on, ettei kunnan päätöksenteko ole kovin vauhdikasta. Hallinnon uudistamiskeskustelussa tavoiteltu tehokas ja virtaviivainen asioidenhoitokulttuuri törmää kunnalliseen päätöksentekokulttuuriin kuuluvaan moniportaiseen ja eri näkökohtien huomioonottamiseen pyrkivään toimintatapaan. Tämä koskee erityisesti pyrkimystä laajentaa edustuksellista järjestelmää osallistuvaan ja vuorovaikutteiseen suuntaan. Kritiikissä kuitenkin unohdetaan, että tämän päivän julkiselle päätöksenteolle ei ole riittävää pelkästään se, että kyetään tekemään viisaita hallinnollisia päätöksiä. Päätöksenteon laadukkuuden mittariksi on noussut myös päätösten hyväksyttävyys kansalaisten taholla. Tällainen vaatimus ei kosketa pelkästään kysymystä muodollisista tahdonmuodostus- ja päätöksentekorakenteista, vaan myös johtamistehtävää. Vaakakupissa on siis toisella puolella demokratia ja päätösten hyväksyttävyys ja toisella puolella nopeus päätösten aikaansaamisessa. Silti molempia on pyrittävä tavoittelemaan. Se on tarpeen erityisesti erilaisissa lupa-asioissa tai kansalaista välittömästi koskevissa oikeuksissa. Vaikka erilaiset palvelusitoumukset ovatkin toisenlaisen oikeuskulttuurin tuotteita, ei niiden käyttöönottoa kannata vierastaa joiltain osin myös suomalaisissa kunnissa. Mallia: lupaamme, että saat rakennusluvan X päivän sisällä; tai: lupaamme, että tonttisi vesi- ja viemäriliittymä hoidetaan X päivän sisällä. Kuntien toimintaympäristö ja kunnille asetetut vaatimukset muuttuvat yhä nopeammin. Mutta toimivatko kunnat silti ikään kuin muutokset eivät niitä koskettaisi? Ripeitä muutoksia esimerkiksi henkilöstöorganisaatioon tai talousarvioon ei kyetä tekemään. Tilanneherkkyyden ja muutosvalmiuden parantamisen miettimiseen myös luottamushenkilöorganisaation toimesta on varmasti syytä. 6. KUNNAN ASUKKAIDEN LUOTTAMUKSEN HANKKIMINEN TÄRKEÄÄ Hyvän hallinnon ja eettisen toiminnan vaatimusten kasvanut merkitys Kuntalain 32 :ssä on annettu periaatteellisluonteinen ohje luottamushenkilön käyttäytymisestä: Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa tai esteellisyytensä arvioinnissa. Tuon säännöksen ensimmäisen virkkeen sisällön voisi kuvata sanoin muista asemasi. Näin kuulin aikanaan kotikuntani ensimmäisen kunnanjohtajan vaimon evästäneen miestään. Ei huono ohje luottamushenkilöillekään. Luottamushenkilöllä on vapaa-ajallaankin kunnan asukkaiden silmissä kunnan edustajan leima, halusi hän tai ei. Mitä korkeammassa asemassa henkilö on, sitä korostuneempi käyttäytymisvaatimus häntä koskee. Kunnallisten luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista puhuminen on yksi kunnallishallinnon kestoaiheita. Viimeksi asia oli vahvemmin esillä 20 vuotta sitten. Ennen nykyisen kuntalain voimaantuloa (1995) laadittiin ensimmäiset ja toistaiseksi ainoat kunnallishallinnon eettiset periaatteet (Hyvä kunnallinen hallintotapa, 1992). Sidonnaisuuskysymys oli siinä vahvasti esillä. Yhtenä suosituksena oli ensiksi, että henkilön tulee esittää sidonnaisuutensa sille puolueelle tai ryhmälle, joka häntä esittää luottamustoimeen. Toiseksi periaatteissa edellytettiin, että selvitykset liitetään valinnan tekevän toimielimen pöytäkirjaan. Jotkut puolueista ovat antaneet tämänsuuntaisia suosituksia jäsenistölleen. Euroopan neuvosto on antanut kunnallisia luottamushenkilöitä koskevan käyttäytymiskoodiston vuonna Siinä on sidonnaisuuksia koskeva seuraavansisältöinen suositus: Kun luottamushenkilöillä on suoria tai välillisiä henkilökohtaisia etuja valvottavanaan paikallis- tai aluevaltuustojen tai toimeenpanevien elinten käsittelemissä asioissa, heidän on tehtävä etunsa tiettäväksi ennen kuin asiaa käsitellään ja siitä äänestetään. Asia on siis tiedostettu, mutta systemaattisesti sidonnaisuuksia ei ole taidettu missään kunnassa kerätä ja pitää esillä esim. verkkosivuilla. Tästä voisivat puolueet ohjeistaa paikallisjärjestöjään. Kuntalain valmistelun yhteydessä olivat esillä erityisesti kaksi sidonnaisuuden syytä, pankki- ja rakennusliikesidonnaisuus. Se oli yksi syy tiukentaa vaalikelpoisuussäännöksiä. Toisin sanoen pyritään ennakolta estämään haitallisten sidonnaisuuksien vaikutus päätöksentekoon. Kuntalain 36 :ssä on vaalikelpoisuuden rajoitus: esim

15 rakennusliikkeen (tai minkä tahansa muun liikkeen) johtavassa ja vastuullisessa tai siihen rinnastettavissa olevassa asemassa, jos liikkeelle on asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävistä asioista olennaista hyötyä tai vahinkoa, oleva ei ole vaalikelpoinen. Samalla kuntalaissa ja hallintolaissa on tiukennettu esteellisyyssäännöksiä. Siis sekä vaalikelpoisuussäännösten että esteellisyyssäännösten katsottiin turvaavan riittävästi kunnallisen päätöksenteon objektiivisuutta. Tämän päivän ajattelussa kansalaisten päätöksentekoon kohdistaman luottamuksen merkitys on korostunut. Siksi varmasti on paikallaan, että katsotaan, ovatko kuntalain säätämisen ajan lähtökohdat edelleen ajan tasalla. Asia tullee arvioitavaksi kuntalain tulevassa uudistuksessa, vaikka suuria muutostarpeita ei ehkä olekaan. Kunnissa yleensä melko hyvin tunnetaan päätöksentekijöiden taustat. Sivuun keskustelussa on jäänyt se, että johtavien viranhaltijoiden rooli esimerkiksi maankäyttöratkaisuissa ym. merkittävissä asioissa on tänä päivänä olennaisesti merkittävämpi kuin luottamushenkilöiden. Maankäyttöratkaisujen valmistelu ja sopimusneuvotteluthan tapahtuvat heidän hoitamanaan ja asiat ovat jo pitkälle paperilla kun ne tulevat luottamushenkilöiden pöytiin. Tätä puolta pitäisi sidonnaisuuksien kannalta arvioida ensisijaisesti. On tietysti varottava ylilyönneistä. Esimerkiksi luottamushenkilön taloustietojen avaamisvaatimuksella ei ole mitään järkevää perustetta. Sidonnaisuuksista tulee ilmoittaa ainoastaan sellaiset, joilla on joku yhteys kunnalliseen asioidenhoitoon. Tiedot voidaan julkaista esim. kunnan verkkosivuilla samalla kun luottamushenkilöiden esittelykin tehdään. On tietysti sidonnaisuuksia ja sidonnaisuuksia. Kotikylän/-kaupunginosan suuntaan on iät ajat vedetty, eikä sitä ole moitittu. Omille kannattajillekin on yritetty etuja saada. Tästähän politiikassa viime kädessä on kyse, eli oman kannattajakunnan asioiden ajamisesta. Sen arvioinnin, milloin sitten sidonnaisuuteen perustuva ratkaisu menee yli sallitun, pitää jäädä terveen järjen ja kansalaiskontrollin varaan. Yksittäisetujen ajamisen on oltava sopusoinnussa julkiselta toiminnalta edellytettävän yleisen edun vaatimuksen toteuttamisen kanssa. Mitä hyvän hallinnon toteutumisen mielessä edellä mainittujen seikkojen suhteen olisi kunnassa tehtävä? Vai ovatko asiat kunnossa? Täyttääkö päätöksenteko paitsi lain kirjaimen, myös näyttää hyväksyttävältä ja saa kansalaisten silmissä hyväksynnän? 7. VAALIKAUDEN VAIHDOS TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ORGANISAATION TOIMIVUUDEN TARKASTELULLE Kuntaorganisaatio on yleensä muuttumaton neljän vuoden, siis vaalikauden ajan. Kun paikat on saatu vaivalloisten neuvottelujen jälkeen täytettyä, ei palapeliä ole helpolla avattavissa kesken mandaattiperiodien. Siksi yleensä vain ennen vaalikauden vaihtumista on tehtävissä muutoksia. Kuntaorganisaatiokaan ei voi jäädä vaille jatkuvaa toimintajärjestelmänsä uudelleenarviointia. Työvälineen, eli organisaation, on vastattava muuttuneita tarpeita ja oloja. Erityisiä tarpeita tähän on kuntaliitoskunnissa, mutta myös muissakin kunnissa. Muutos lähtee jokaisen toimielimen kriittisestä itsearvioinnista. Lainsäädäntö antaa runsaasti liikkuma-alaa organisaatiorakenteen muutoksille. Perusvaihtoehdot nykyisen lainsäädännön sallimissa rajoissa voidaan tiivistää seuraaviksi: VANHAKANTAINEN NYKYJÄRJESTELMÄ Perinteiset lautakunnat Pitkälle menevä delegointi Sivutoiminen poliittinen johto Epäselvä työnjako politiikan ja hallinnon kesken Virkajohtaja kunnan johtajana Näennäiskansanvaltaisuus POLIITTISEN JOHDON VAHVISTUS Kokoaikainen kunnanhallituksen puheenjohtaja Valtuuston toimintaedellytysten olennainen parantaminen Valiokuntamalli pakollinen Virkavaltaisuus Vahva luottamushenkilövalta TIIVISTETTY Suppeampi lautakuntaorganisaatio Nykymuotoinen johtamisjärjestelmä Valtuutetut lautakunnissa ja kuntayhtymissä Politiikan määräävyys MINISTERIMALLI Kunnanhallituksen jäsenillä vastuualueet Valiokuntamalli pakollinen Päätoimisia luottamushenkilöitä Pormestari johtajana 28 29

16 Tarkastelussa käytetyt termit on suhteutettava siihen liikkumaalaan, joka kunta-valtio-suhteessa ja voimassa olevassa lainsäädännössä vallitsevat. Siten esimerkiksi ääripäänä oleva politiikan määräävyys voi toteutua vain näissä reunaehdoissa. Kun organisaation ja toimintajärjestelmän on aina sopeuduttava toiminnan tarkoitukseen samoin kuin ympäröivän yhteiskunnan ja olojen muutoksiin, on nykytilankin oltava valmis muutoksiin. On hyvä myös muistaa, että on muitakin tapoja kuin oman maamme järjestelmä. Voi hyvinkin olla, että tulevassa kuntalain perusuudistuksessa on yhtenä mahdollistettava nykyistä pienemmän, mutta vastuutetumman kuntaorganisaation aikaansaaminen (ks. sellaisena vaikkapa Markku Pyykkölän toisaalta tässä kirjassa esittelemää tanskalaisen kaupungin organisaatiota). Kaaviokuvassa esitettyä nykyjärjestelmää voi luonnehtia hajautetuksi, perinteiseksi toimintamalliksi, jossa johtavien viranhaltijoiden tosiasiallisessa ohjauksessa olevien lautakuntien ja hallintokuntien asema on vahva. Niin valtuuston kuin hallituksen ohjaus ulottuu niihin vain yleisellä tasolla. Kansalaiskontrolli toteutuu vain neljän vuoden välein kunnallisvaalien muodossa. Sitä voisi kriittisesti luonnehtia myös organisoidun vastuuttomuuden malliksi. Poliittisen johdon vahvistaminen on varsin yleisesti esitetty vaatimus, mutta ei juuri käytännössä edennyt. Johtavien luottamushenkilöiden tehtävämäärään ja vastuuseen nähden heidän ajankäytölliset mahdollisuudet ja taloudelliset korvaukset ovat vahvassa epäsuhteessa keskenään. Ainoa syy nykytilanteeseen lienee kansantautimme kateus: eihän nyt yhdelle tai parille meistä voida suoda puheenjohtaja- tai varapuheenjohtaja-asemastaan huolimatta parempia etuja tai asemaa kuin muille. Ongelma olisi nykylainsäädännön puitteissa täysin korjattavissa. Tiivistetty organisaatiomalli veisi jo askeleen politiikan (= kansalaisvaikuttamisen) paremman määräävyyden suuntaan. Keskeinen ominaisuus olisi valmistelu- ja päätösvaltaa käyttävän joukon rajaaminen ehdottomasti vain niihin, joilla on vaaleissa saatu mandaatti valtuutettuna. Kääntöpuolena on tehtävienhoitoon osallistuvan joukon supistuminen ja vastaavasti lisääntyvä kuormitus. Ministerimallissa vallankäyttö vastuullistuisi valtion tavoin. Hallitukselle muodostuisi todellinen mahdollisuus koko organisaatiosta vastaamiseen. Nykytilanteessa suhteellisen itsenäisesti toimiville hallintokunnille tulisi poliittinen johto. Hallituksen jäsenen tulee toimia myös ao. lautakunnan puheenjohtajana. Johtaville luottamushenkilöille tulee luoda myös edellytykset kasvaneen vastuunsa ottamiseen. Hallituksen poliittinen vastuu valtuuston suuntaan voisi korostua. Erityisesti lautakuntaorganisaation uudistamisessa on lukuisia muitakin vaihtoehtoja kuin tehtäväjaotukseen perustuvat elimet. Niistä on eri kunnissa jo runsaasti kokemuksia. Seuraavassa tehdään lyhyt katsaus tällaisiin harkittavissa oleviin vaihtoehtoihin. Elämänkaariajattelussa tavoitellaan kuntalais- ja asiakaslähtöisempää palvelutoimintaa, jossa väestöryhmien palvelut kootaan ehyemmiksi ja helpommin käytettäviksi kokonaisuuksiksi. Palvelutoiminnan vaikuttavuus paranee, kun kuntalainen saa parhaimman mahdollisen palvelun. Elämänkaarimallin keskeinen tavoite on myös edistää eri toimialojen välistä yhteistyötä. Palvelutoiminnan käytännön johtaminen ja asiakastyö on organisoitu pääosin väestöryhmän tarvitsemien palveluprosessien mukaisesti. Kunnan päättäjät voivat tehokkaammin huolehtia väestöryhmien palvelukokonaisuuksista sekä ohjata voimavaroja ja kehittämistyötä. Päätökset tehdään elämänkaaren mukaan nimetyissä lautakunnissa. Talousarviot ja suunnitelmat laaditaan elämänkaariorganisaation tehtävien ja vastuiden mukaan. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä useat kunnat ovat siirtyneet elämänkaarimallin mukaiseen toimintaorganisaatioon. Ennakkoluulottomassa Kempeleen uudessa toimintamallissa kunta jaetaan kansalaiskuntaan ja palvelukuntaan. Kansalaiskunta vastaa kunnan strategisesta johtamisesta ja omistajaohjauksesta suhteessa palvelukuntaan. Valtuuston ja hallituksen mahdollisuuksia palvelutuotannon ohjaukseen tehostetaan. Kansalaiskunnan puolella luottamushenkilöorganisaatio muodostuu valtuustosta ja kunnanhallituksesta. Valtuuston roolia kunnan ylimpänä päätöksentekijänä vahvistetaan lisäämällä aktiivista valmistelun ohjausta. Valtuusto jakautuu sisäistä työskentelyä varten valiokuntiin. Valiokuntien tehtäväkenttä ja työnjako määräytyvät kansalaiskunnan vastuulla olevien johtamisprosessien mukaisesti (itsehallinto-, elinvoima-, resurssi- ja palveluohjausvaliokunnat). Vuoden 2009 alusta Kempeleen kunnassa siirryttiin sopimusohjausmalliin, jossa kunnan ja palvelun tuottajien välisillä palvelusopimuksilla ohjataan tuotannon laatua, määrää ja kustannuksia. Palvelukunnan palvelut järjestetään asukaslähtöisesti siten, että hallinnolliset rajat eivät vaikeuta palveluiden käyttöä ja luontevaa asiointia. Kempeleen uusi toimintamalli on rakennettu siten, että se on yhteensopiva seudullisen ja tarvittaessa myös laajemman alueellisen palveluyhteistyön kanssa. Palveluorganisaation perusrakenne mahdollistaa myös palveluprosessien kokonaishallinnan

PARASTA DEMOKRATIASSA

PARASTA DEMOKRATIASSA Aarrevaara Timo - Simola Jaana (toim.) PARASTA DEMOKRATIASSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A167 * 2008 PARASTA DEMOKRATIASSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus 1(129) Kuntalain kokonaisuudistus Jaostojen kokoamia lainsäädännön muutostarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja 14.5.2013 Sisältö 1. Toimielimet ja johtaminen -jaoston kokoamia lainsäädännön kehittämistarpeita

Lisätiedot

KUNTAYHTEISÖN JOHTAMINEN. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 28. Pole-Kuntatieto Oy ja Aimo Ryynänen

KUNTAYHTEISÖN JOHTAMINEN. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 28. Pole-Kuntatieto Oy ja Aimo Ryynänen KUNTAYHTEISÖN JOHTAMINEN Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 28 Pole-Kuntatieto Oy ja Aimo Ryynänen Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2001 ISBN 952-9740-84-0 ISSN 1235-6956 Sisällys ALKUSANAT

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

Strategisen johtamisen edellytysten parantaminen Tampereen kaupungissa

Strategisen johtamisen edellytysten parantaminen Tampereen kaupungissa Strategisen johtamisen edellytysten parantaminen Tampereen kaupungissa Kaupunginjohtajan työryhmän loppuraportti 27.3.2003 2 Sisällysluettelo Sivu 1. Aluksi 3 2. Toimeksianto ja työn organisointi 5 3.

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus Lausunto Heikki Harjula 21.8.2014 Dnro 2130/90/2014 Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto valtiovarainministeriö@vm.fi Lausuntopyyntönne 8.5.2014 (VM 065:00/2012) Kuntalain kokonaisuudistus

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

Kauko Heuru. Itsehallinnon aika KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kauko Heuru. Itsehallinnon aika KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Itsehallinnon aika Kauko Heuru Itsehallinnon aika KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ ITSEHALLINNON AIKA Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 40 Pole-Kuntatieto Oy ja Kauko Heuru Vammalan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi vuoden 1995 kuntalain.

Lisätiedot

Budjetointia kuntien muutoskierteessä

Budjetointia kuntien muutoskierteessä tutkimus Tuija Rajala ja Jari Tammi Budjetointia kuntien muutoskierteessä kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Budjetointia kuntien muutoskierteessä Tuija Rajala ja Jari Tammi Budjetointia kuntien muutoskierteessä

Lisätiedot

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Sari Pikkala Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II Kuntademokratian toimintatavat Helsinki 2006 ISBN 952-213-153-9 TEKIJÄ Sari Pikkala TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot

Budjetti julkinen salaisuus vai salainen julkisuus?

Budjetti julkinen salaisuus vai salainen julkisuus? Anne Luomala Tuomo Puumala Budjetti julkinen salaisuus vai salainen julkisuus? P O L E M I A K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Budjetti julkinen salaisuus vai salainen julkisuus?

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TEKEMÄT KIRJALLISET ESITYKSET KUNNALLI- SESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA

VANHUSNEUVOSTON TEKEMÄT KIRJALLISET ESITYKSET KUNNALLI- SESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / ylempi AMK Kirsi Koskelainen VANHUSNEUVOSTON TEKEMÄT KIRJALLISET ESITYKSET KUNNALLI- SESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2015

Lisätiedot

Jarkko Karjalainen KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOON - CASE: SÄKYLÄN NUORTEN KANSALAISRAADIN JÄRJESTÄMINEN

Jarkko Karjalainen KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOON - CASE: SÄKYLÄN NUORTEN KANSALAISRAADIN JÄRJESTÄMINEN Jarkko Karjalainen KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOON - CASE: SÄKYLÄN NUORTEN KANSALAISRAADIN JÄRJESTÄMINEN Liiketalouden koulutusohjelma 2014 KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOON-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA MARK- KINA- OSUUS OSAA- MINEN Kannattavuus VAKA- VARAI- SUUS KILPAI- LUKYKY Sanna Pekkola - Paula Linna - Helinä Melkas - Hannu Rantanen - Juhani Ukko - Ulla Annala PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA Tuloksellisuuden

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Kuntayhtymä. pelastaa? Toim. Antti Mykkänen

Kuntayhtymä. pelastaa? Toim. Antti Mykkänen Kuntayhtymä pelastaa? Toim. Antti Mykkänen P O L E M I A K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Kuntayhtymä pelastaa? Kuntayhtymä pelastaa Toim. Antti Mykkänen K U N N A L L I S A L

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

50 2 0 1 2 hallintolakimiehet

50 2 0 1 2 hallintolakimiehet 50 2012 hallintolakimiehet Kutsu jäsenille yhdistyksen 50-vuotisjuhlaan lehden takakannessa! 04 Lakimiesliiton näkymiä Puheenjohtaja, professori Risto Nuolimaa, Lakimiesliitto 06 Yhdistyslaki ja ammattiliitot

Lisätiedot