HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 31 Tekninen lautakunta 2/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 31 Tekninen lautakunta 2/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 31 Tekninen lautakunta 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistai , klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen x vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski x vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen x vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja vj Turo Antila x j Mikko Mänty x vj Jukka Juvonen j Eija Koivisto x vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja x Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja VIRANHALTIJAT Ari Kulmala tekninen johtaja, esittelijä x Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä x Antero Alenius kunnanjohtaja Jari Luoma liikelaitospäällikkö, asiantuntija, x esittelijä :t 19 ja 20 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Teemu Evikosken ja Marita Niemisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Teemu Evikoski Marita Nieminen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

2 32 ORGANISAATIOMUUTOS; TEKNISET PALVELUT, PALVELUYKSIKÖT JA PALVELU- PÄÄLLIKÖT Tekninen lautakunta , 13 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Useita teknisten palvelujen johtavia viran- ja toimenhaltijoita on vaihtanut tai vaihtamassa työpaikkaa tai jäämässä eläkkeelle. Tällaisessa muutosvaiheessa on aiheellista tarkastella organisaatiorakennetta ja tehdä parannuksia. Johtosääntönsä mukaan tekninen lautakunta päättää palveluyksikköjaosta ja yksiköiden johtamisesta. Muutoksia teknisen lautakunnan alaisessa henkilöstössä: Viran/toimenhaltija Työ/virkasuhde päättyy tekninen johtaja Ari Kulmala rakennuspäällikkö Mika Korkeamäki kunnossapitopäällikkö Veikko Tomperi syksy 2013 (eläke) maarakennusmestari Hannu Hakanen syksy 2013 (eläke) Teknisten palvelujen johtoryhmä, vahvistettuna kunnanjohtajalla, on tehnyt seuraavan toimintasuunnitelman tapahtuneiden/tapahtuvien henkilöstömuutosten johdosta: POHJAESITYS/TOIMINTASUUNNITELMA: Hämeenkyrön kunnanhallitus hakee vakituiseen virkasuhteeseen teknistä johtajaa. Kunnanhallitus päättää laittaa viran auki maaliskuun kokouksessa Teknisen johtajan tehtävään sisältyy kiinteistötoimi- ja ympäristöterveydenhuolto-yksiköiden palvelupäällikkyys (vrt ). Hakukriteerit, mm. pätevyysvaatimukset muuten samat kuin 2012 haussa. Valinnan tekee kunnanhallitus. Tavoite: tekninen johtaja aloittaa virassa elokuun alussa. Tekninen johtaja asettaa avoimeen hakuun kiinteistötoimen rakennuspäällikön toimen uudella toimenkuvalla helmikuun aikana (rakennuttamistehtävät talonrakennushankkeissa, ei palvelupäällikkyyttä). Valinnan tekee tekninen johtaja, mutta valmistelussa on mukana työryhmä. Tavoite: rakennuspäällikkö aloittaa toimessa kesäkuun alussa. Kunnossapitopäällikön toimenkuva muutetaan tekniseksi isännöitsijäksi (LVI-painotus sekä pienten hankintojen kilpailutus, sopimukset ja rakennuttaminen). Rakennuspäällikkö asettaa avoimeen hakuun teknisen isännöitsijän toimen helmikuun aikana. Tavoite: tekninen isännöitsijä aloittaa kesäkuun 2013 alussa. Nykyistä kunnossapitopäällikköä pyydetään hoitamaan

3 33 Heinijärven leasing rakennuksen rakennushankkeen valvonta ja vastaanotto. Liikelaitospäällikön nimike ja toimenkuva muutetaan kunnallistekniikan rakennuspäälliköksi vuoden 2014 alussa. Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö vastaa kunnallistekniikan-yksiköstä (entisistä tiestö- ja varasto ja konekeskus-yksiköistä) sekä vesihuoltolaitoksesta. Kunnallistekniikan yksikköön siirretään puistot, leikkipuistot, laiturit, matonpesupaikat, tori sekä kaavakatujen ja yleisten teiden viheralueet työntekijöineen kiinteistötoimi-yksiköstä. Maarakennusmestari palkataan uuden yksikön tehtäviin uudella toimenkuvalla. Toimenpiteet ja muutokset huomioidaan TA 2014 valmistelussa. Maarakennusmestari aloittaa vuoden 2014 alussa. Järjestely tarkoittaa muutoksia myös rakennusmestarin toimenkuvassa, johon kirjataan: työnjohto, kunnan omana työnä hoidettavat hankkeet, metsät ja korjausavustukset. Teknisten palvelujen palveluyksikköjaon muutos ja palvelupäälliköt otetaan asiana maaliskuun tekniseen lautakuntaan (5.3.13). Esitys annetaan myös yhteistyötoimikunnalle. Nykyinen palveluyksikkö ja palvelupäälliköt Muutosesitys Toimistopalvelut Hallinto ja toimistopalvelut (nimikemuutos) - toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen ei muutosta Kiinteistötoimi Kiinteistötoimi - rakennuspäällikkö Mika Korkeamäki tekninen johtaja Tieverkko - maarakennusmestari Hannu Hakanen Varasto ja konekeskus - liikelaitospäällikkö Jari Luoma (varasto jätehuolto) - maarakennusmestari Hannu Hakanen (konekeskus) Tieverkko sekä varasto ja konekeskus palveluyksikkö poistuu palveluyksikkö poistuu Kunnallistekniikka kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos - liikelaitospäällikkö Jari Luoma kunnallistekniikan rakennuspäällikkö

4 34 Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta päättää palveluyksikköjaon ja palvelupäällikkö muutoksista seuraavasti: - kiinteistötoimen palvelupäällikkönä toimii virkaan valittava tekninen johtaja, - liikelaitospäällikön tehtävänimike muutetaan kunnallistekniikan rakennuspäälliköksi alkaen, - kunnossapitopäällikön seuraajan tehtävänimike on tekninen isännöitsijä - palveluyksiköt Tieverkko ja Varasto ja konekeskus lakkautetaan ja niiden tehtäviä perustetaan hoitamaan Kunnallistekniikka palveluyksikkö, - kunnallistekniikka palveluyksikön palvelupäällikkönä toimii kunnallistekniikan rakennuspäällikkö - palveluyksikön Toimistopalvelut nimi muutetaan Hallinto ja toimistopalvelut palveluyksiköksi Palveluyksikköjako ja palvelupäälliköt : TEKNISET PALVELUT Hallinto- ja toimistopalvelut - toimistopäällikkö Kiinteistötoimi - tekninen johtaja Kunnallistekniikka - kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Vesihuoltolaitos - kunnallistekniikan rakennuspäällikkö

5 35 Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

6 36 VAHINGONKORVAUSPYYNTÖ; AUTON RIKKOUTUMINEN TORIALUEELLA Tekninen lautakunta , 14 Maarakennusmestari Hannu Hakanen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pyytävät kuntaa korvaamaan ajoneuvonsa korjauksesta aiheutuneet kulut seuraavasti: Vahinkotapahtuma klo 19.55, Kyröskosken torialue. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kyröskosken torialueelle. Lähtiessään uudelleen liikkeelle hän törmäsi autolla huomaamattomiin ja teräväreunaisiin betonisiin kukkalaatikon jalustoihin (korkeus n. 15 cm). Auto kulkeutui ensimmäisen jalustan yli ja osui tämän jälkeen toiseen jalustaan. Tämän seurauksena autosta hajosi öljypohjan lisäksi suojamuovit moottorin alta. Öljyt valuivat välittömästi torialueen asfaltille. Palokunta sai tiedon tapahtumasta. Kukkalaatikko oli siirretty aikaisemmin torialueen keskelle, mutta betonijalustat oli jätetty paikoilleen niitä mitenkään erikseen merkkaamatta ja suojaamatta. Auton korjauskulut 615 e, liitteen mukaan ja auton seisontapäivät 8 x 50 e. Korvausvaatimus yhteensä 1015 euroa. Maarakennusmestarin lausunto: Korvausvaatimus tulee hylätä seuraavin perustein: Torialue on liikennemerkeillä osoitettu toriksi, jossa pysäköinti on kielletty muilta paitsi toriaikana torimyyjiltä. Torialueella liikkujan on tiedettävä ja ymmärrettävä, että alueella on erilaisia laitteita kuten tässäkin tapauksessa siirrettäviä, raskaita betonisia kukkalaatikoita sekä kiinteä toripöytä. Torialueella ajettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. xxxxxxxx eivät ole tehneet poliisille ilmoitusta asiasta, vaikka omaisuutta on vahingoittunut. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta hylkää xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vahingonkorvauspyynnön maarakennusmestarin lausunnon perusteella. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

7 37 KOTIHOITOKESKUS; HANKESUUNNITELMA Tekninen lautakunta , 15 Sosiaalijohtaja Taina Niiranen, lausunto : Remontoitava rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla Hämeenkyrön Kirkonkylässä kunnantalon ja terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Aikoinaan talo on toiminut kunnanlääkärin asunto- ja vastaanottotilana. Tällä hetkellä talossa on tilat vapaa-aikatoimelle ja tammikuusta 2013 myös Kirkonkylän kotisairaanhoitajan vastaanotto siirtyi terveyskeskuksesta. Talon tiloista yli puolet on ollut tyhjillään Kirkonkylän pienkodin toiminnan päätyttyä kesällä Perustelut remontille: 1) Tilojen tarve Perusturvapalveluissa tiloja on pystytty käyttämään tähän asti todella tehokkaasti. Tilojen tarve kasvoi 2013 vuoden alusta kahdesta syystä. Perusturvakeskuksessa aloitti toimintansa Kelan yhteispalvelupiste ja terveyskeskuksesta järjestettiin tilat ympärivuorokauden toimivalle ensihoidolle. 2) Kirkonkylän palvelut saman katon alle Kotihoidon tilat Kirkonkylässä ovat hajautettu tällä hetkellä kolmeen eri pisteeseen, perusturvakeskukseen, keskushallintoon ja vapaaaikatoimistoon. Kirkonkylän kotihoidon tiimitilat saadaan saman katon alle; esimies, sairaanhoitaja ja hoitajat. Lisäksi tiloihin saadaan yhteinen kokoustila. 3) Rakennus hyötykäyttöön Rakennus on ollut lähes tyhjillään pari vuotta. Rakennus on välttämättömän peruskorjauksen tarpeessa, jotta siellä voidaan työskennellä. 4) Sijainti Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla muiden palveluiden välittömässä läheisyydessä. Taloon on helppo tulla ja siitä syystä sinne voidaan sijoittaa myös pienimuotoista kotisairaanhoitajan vastaanottotoimintaa, mm. muistihoitajan vastaanotto. Kotihoidon lisäksi tiloihin siirtyy perusturvakeskuksesta kaksi perhetyöntekijää. 5) Vapaa-aika ja hanketyö Talon kunnantalon päässä olevat tilat saneerataan edelleen osittain vapaa-aikapalveluiden käyttöön. Lisäksi siihen tulee yhteinen projektija hanketyöntekijöiden tila.

8 38 Rakennuspäällikkö Mika Korkeamäki: Rakennus on valmistunut v ja sen bruttoala on n. 400 m² ja hyötyala 274 m². Rakennuksen runko on tiiliverhottu puurakenne. Rakennus on pääosin 1-kerroksinen, keskiosassa on pieni kellarikerros. Alapohjana on maanvastainen betonilaatta. Vesikatteena on tiilikatteinen harjakatto. Ilmanvaihto on painovoimainen. Lämmitysmuotona on vesikiertoinen patterilämmitys. Rakennuksessa on kylmä, käyttämätön ullakko. Rakennuksessa on aikakautensa tyypillisiä ongelmakohtia, jotka tulee poistaa perusparannuksen yhteydessä tai korjata nykyisten määräysten mukaisiksi. Rakennukselle teetettiin kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus ja sitä tarkennettiin Lisäksi teetettiin asbestikartoitus Rakennuksessa ei ole tehty merkittäviä sisäpuolisia peruskorjaustöitä. Vesikate on uusittu vuonna Suunnitellussa perusparannushankkeessa kaikki pinnat uusitaan ja lattiasta poistetaan ylempi laatta ja vanha riskialtis tojalevy-kerros. Ulkoseinistä poistetaan vanhat purueristeet ja niiden tilalle asennetaan uudet lämpöeristeet. Väliseinät avataan ja purut poistetaan. Seinistä tehdään nykyisten ääneneristysvaatimusten mukaiset ja niihin lisätään pako-ovet henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. Kaikki ulko-ovet ja ikkunat uusitaan. Rakennukseen tehdään uudet liittymät ja vanhat, kunnantalon kautta tulevat liitokset puretaan. Kaikki talotekniset järjestelmät uusitaan (LVISA). Ullakolle tehdään uusi ilmastointikonehuone. Rakennustoimenpiteistä on teetetty kustannusarvio, joka on euroa. Korjaustoimenpiteet on mahdollista toteuttaa kahdessa vaiheessa: - kotihoidon tilat v e - muu osa (matalampi osa) v e Irtaimistohankintoja ei ole huomioitu kustannusarviossa. Taloussuunnitelman investointiosassa ainoastaan vuodelle 2013 on kirjattu euron määräraha nimikkeellä Kotihoitokeskus. Lisätietona on: Entisen Kirkonkylän pienkodin remontointi kotipalvelukes-

9 39 kuksen käyttöön edellyttää hankesuunnitelmaa. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta esittää hallitukselle, että se hyväksyy kotihoitokeskuksen hankesuunnitelman ja antaa hankkeelle käynnistysluvan. Päätös: Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että kotihoitokeskuksen hankesuunnittelu palautetaan valmisteluun. Tehdään vertaileva kustannuslaskelma perusturvakeskukseen tehtävälle laajennusosalle, johon tulisi tilat vapaa-aikatoimelle, kotihoitokeskukselle ja muille tilojen tarvitsijoille. Lautakunnan jäsen Mikko Mänty esitti, että kotihoitokeskuksen hankesuunnittelu palautetaan valmisteluun. Tehdään vertaileva kustannuslaskelma perusturvakeskukseen tehtävälle laajennusosalle, johon tulisi tilat vapaa-aikatoimelle, kotihoitokeskukselle ja muille tilojen tarvitsijoille. Turo Antila ja Pauliina Rautiainen kannattivat Männyn esitystä. Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, puheenjohtaja päätti pitää kädennostoäänestyksen. Äänestyksessä esittelijän esitys sai kolme (3) ääntä (PH, MN, EK) ja Mikko Männyn kannatettu esitys neljä (4) ääntä (MM, TA, TE, PR).

10 40 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA; YKSITYISTEIDEN HOITO Tekninen lautakunta , 16 Tekninen johtaja Ari Kulmala, puh : Valtuuston hyväksymään talousarvioon 2013 sisältyi Vuoden aikana selvitettävät asiat ja sopeuttamisohjelma. Tämä alustava suunnitelma sopeuttamisohjelmalle ei vielä ole riittävä kunnan taloudelliseen tilanteeseen nähden, vaan siitä kevään 2013 aikana tehdään yksityiskohtainen luettelo suunnitelmavuosina tehtävistä toimenpiteistä. Tavoitteena on pysyvien toiminnallisten muutosten aikaansaaminen. Teknisten palveluiden yhtenä sopeuttamisohjelman hankkeena oli talousarviossa 2013 esitetty Yksityisteiden hoitomalli. Alustavan suunnitelman mukaan toimenpiteellä, jossa kunta siirtyy hoitajasta avustajaksi voidaan asettaa euron vuosittainen säästötavoite tienhoitokustannuksiin. Muutokset yksityisteiden hoitomallista kuuluvat valtuuston päätösvaltaan. Hämeenkyrössä kunta hoitaa hoitosopimuksilla tällä hetkellä 84 eri tiekunnan yksityistietä 217 kilometriä. Hoitokustannukset olivat euroa vuonna Vuonna 2011 kustannukset olivat euroa ja vuonna 2010 ne olivat euroa. Yksityisteiden hoitoon varatut määrärahat eivät ole riittäneet viime vuosina. Yksityisteiden hoito tai muu avustaminen ei ole lakisääteinen tehtävä, vaan kunnan itselleen päätöksin ottama tehtävä. Yksityistien tienpitäjä on yksityistien tiekunta. Tämän pykälän oheismateriaalina on valtuuston päätös vuodelta 1996, jolloin kunta päätöksellään kunnossapidon valtionavustusjärjestelmän päätyttyä sitoutui hoitamaan tietyt ehdot täyttäviä yksityisteitä ilman tiekuntien omavastuuosuutta. Pykälän oheismateriaalina on myös valtuuston päätös vuodelta 2005, jossa se hyväksyi hallituksen esityksen, että yksityisteiden hoidon nykykäytäntöä ei muuteta. Päätökseen tuli valtuuston yksimielinen lisäys, että tekninen lautakunta velvoitetaan päivittämään tiehoitokuntien kanssa tehdyt hoitosopimukset maaliskuussa pidettävän tie- ja katupaneelin jälkeen. Tämän pykälän oheismateriaalina on myös teknisen lautakunnan päätös vuodelta 2006, jolla irtisanottiin kaikki voimassa olleet yksityisteiden kanssa tehdyt hoitosopimukset ja päätettiin tehdä uudet sopimukset, joissa työn- ja vastuunjakoa muutettiin. Uudet hoitosopimukset yksityisteiden kanssa solmittiin alkuvuonna 2008.

11 41 Sopimuksien irtisanomisesta mainitaan voimassaolevissa sopimuksissa seuraavaa Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu, jollei sitä irtisanota vähintään kolme kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua. Talouden sopeuttamisohjelman mukaisia yksityisteiden hoitomallin muutoksen vaihtoehtoja ovat: 1. kunta lopettaa kaiken yksityisteiden hoidon ja avustamisen -säästö n euroa vuodessa -vähentää kunnan palveluiden ostoa -vähentää kunnan työvoiman käyttöä ja tarvetta 2. kunta hoitaa ja avustaa nykymuotoisesti sekä perii omavastuuosuuden hoidettavilta yksityisteiltä -säästö n euroa vuodessa -ei vähennä palveluiden ostoa -lisää kunnan työvoiman käyttöä ja tarvetta -lisää byrokratiaa 3. kunta ei hoida vaan avustaa ehdot täyttäviä yksityisteitä -säästö n euroa vuodessa -vähentää kunnan palveluiden ostoa -vähentää työvoiman käyttöä Ehtoina avustamiselle voitaisiin käyttää yksityisteiden jakoa kahteen luokkaan. Luokkaan 1 voisivat kuulua sellaiset yksityistiet, joiden varrella on vähintään kolme vakituisesti asuttua kiinteistöä, asutun osuuden ollessa vähintään kilometri tai vaihtoehtoisesti tie on merkittävä läpikulkutie. Luokkaan 2 kuuluisivat nykymuotoisen hoitamisen ja avustamisen ehdot täyttävät yksityistiet. Avustusta (luokat 1 ja 2) maksetaan ainoastaan viimeiseen vakituisesti asuttuun kiinteistöön asti. Avustuksena luokassa 1 voisi olla 80 snt/m ja luokassa 2 vastaavasti 62 snt/m. Avustuksen voisi sitoa indeksiin. Nykymuotoinen hoitomalli ei ole sopeuttamisohjelman vaihtoehto, koska sen puitteissa ei saada aikaan taloudellista eikä toiminnallista säästöä tuovaa muutosta. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta käy asiasta ohjaavan lähetekeskustelun.

12 42 Päätös: Lautakunta kävi asiasta ohjaavan lähetekeskustelun.

13 43 RAAKASORAN MURSKAUS; URAKOITSIJAN VALINTA Tekninen lautakunta , 17 Maarakennusmestari Hannu Hakanen: Raakasoran murskausurakasta on pyydetty tarjouksia kello mennessä. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMAssa Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Murskaus suoritetaan kunnan soramontulla (Lootus 1:44, Untilan kylä). Tarjouspyynnön mukaan murskausurakka sisältää: - n tn SrM 0/16 mm sorateiden kulutuskerrokseen (SRT) - n tn SrM 0/56 mm jakavan ja kantavan rakennekerrosmateriaaleiksi - n tn Hk 0/8 salaoja- ja hiekoitushiekaksi. Murskausurakan on oltava valmis mennessä. Maarakennusmestari ja toimistopäällikkö avasivat tarjoukset kello Määräaikana toimitetut tarjoukset (alv 0 %): Alvarin Sora ja Murske Oy Telamurska Oy Perusmaa Ky ,00 e ,00 e ,00 e Kaikkiin tarjouksiin oli liitetty tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan soramurskaukseen käytetään esija jälkimurskainta, joiden käyttöenergia tuotetaan sähköaggregaatilla. Murskauslaitoksen aggregaatti ja sen polttoainevarasto sijaitsevat suojatulla tukitoiminta-alueella. Maarakennusmestari on tiedustellut jokaiselta tarjoajalta esitetyn laitekannan tarjouksenmukaisuuden. Tarjouksista ainoastaan Alvarin Sora ja Murske Oy:n tarjous täyttää ehdon erillisestä aggregaatista. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta hylkää Telamurska Oy:n ja Perusmaa Ky:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina. Lautakunta hylkää myös Alvarin Sora ja Murske Oy:n tarjouksen,

14 44 koska yksi hyväksyttävä tarjous ei mahdollista hintavertailua eikä kilpailua. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

15 45 KIRKONKYLÄN MONITOIMIKESKUS; LUONNOSPIIRUSTUKSET JA KUSTANNUSARVIO Tekninen lautakunta , 18 Tekninen johtaja Ari Kulmala, puh : Pykälän oheismateriaalina on yhteistyössä käyttäjien (koulu, varhaiskasvatus, kirjasto, kansalaisopisto, ruokapalvelut) kanssa hankesuunnitelman pohjalta ja perusteilla työstetty ja suunnittelukokouksessa hyväksytty luonnos. Esitettävä ratkaisu on voimassa olevan kaavan mukainen. Luonnoksesta on laadittu kustannusarvio (pykälän oheismateriaalina). Kustannusarvio ja muut hanketekijät huomioituna Kirkonkylän monitoimikeskus-hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostuu esitetyllä luonnoksella18 miljoonaa euroa. Hanketekijät: Uusi rakennus 14,9 m Vanhan saneeraus (kirjasto) 1,1 m Purkutyöt 0,5 m Irtaimisto 1,5 m Yhteensä 18,0 m Riskejä tähänkin arvioon sisältyy kustannusten nousun osalta mm: piha-alueiden laajuuden ja käyttötarkoituksen osalta, vanhan saneerauksen korjausasteen pienuuden vuoksi ja siksi, että tilat ovat laskentaohjelman perustiloja (tilojen monikäyttöisyys lisää varustelua ja kustannuksia). Hankesuunnitelman mukaan hankkeen tavoitehinta on 15,6 m ja irtaimistohankinnat 1,5 m. Vanhan kiinteistömassan purkamiskustannukset ovat noin 0,5 m euroa. Kunnanhallitus asetti hankkeessa tavoitehinnan tavoitteeksi 15% kustannussäästön. Tämän mukaan hankkeen tavoitehinta on 13,3 m ja kokonaishinnaksi muodostuu 15,3 m. Hankkeen suunnittelussa luonnosvaiheessa ei ole saavutettu kunnanhallituksen asettamia taloudellisia tavoitteita ja työssä on siten epäonnistuttu. Mitoitusperusteita muuttamatta hankkeen laajuutta ei kyetty supistamaan. Hankkeen kokonaiskustannuksiin pystytään vaikuttamaan ainoastaan hankkeen laajuuden (rakennettavien neliöiden) kautta. Tämä tarkoittaa hankesuunnitelmassa määriteltyjen mitoitusperusteiden asetta-

16 46 mista uudelleen arvioitaviksi. Sitten vasta, kun kunnanhallitus on hyväksynyt luonnoksen ja kustannusarvion, voidaan hankkeen suunnittelua jatkaa toteutus- ja erikoissuunnittelulla urakkalaskenta valmiuteen. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta esittää luonnospiirustukset ja niistä laaditun hankkeen kustannusarvion kunnanhallitukselle hankkeen jatko-ohjeistusta varten. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

17 47 HAJA-ASUTUSALUEEN RUNKOVIEMÄRIN RAKENNUSHANKE; RAKENNUS- SUUNNITTELIJAN VALINTA Tekninen lautakunta , 19 Liikelaitospäällikkö Jari Luoma: Liikelaitospäällikkö on pyytänyt suunnittelutarjouksia Hämeenkyrön haja-asutusalueen jätevesiviemäröinnin rakennussuunnittelusta klo mennessä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä, Ramboll Finland Oy:ltä, Pöyry Finland Oy:ltä ja AIRIX Ympäristö Oy:ltä. Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjoushinnan maksimipistearvo on 60 ja laadun 40. Hintapisteet: keskimääräistä tarjoushintaa halvemmat ja yhtä suuret tarjoushinnat saavat 60 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteet lineaarisesti suhteessa keskimääräiseen tarjoushintaan. Laatupisteet: - alustava työohjelma ja alustava projektiaikataulu (maks. 20 p) - tarjotun henkilöstön referenssit vastaavista töistä (maks 10 p) - yrityksen referenssit vastaavista töistä (maks 10 p) Suunnittelu sisältää runkoviemärin välille Hämeenkyrön jätevedenpuhdistamo Sasin kylä, välille Herttualan kylä Maisematie ja välille Kyröspohjan kylä Yrjö-Koskisentie tarvittavine laitteineen ja varusteineen. Tarjousten kokonaishinnan tulee sisältää henkilötyön lisäksi kaikki työn suorittamisesta aiheutuvat erityiset kulut ja korvaukset, mukaan lukien maastotyöt ja suunnittelukokoukset. Suurinta osaa ko. aluetta ei ole kunnanhallituksen hyväksymässä toiminta-alue rajauksessa esitetty viemäriverkoston osalta toimintaalueeksi. Alueilla ei tällä hetkellä myöskään ole keskitettyä kunnallista viemäriverkostoa. Pirkanmaan ELY esittää viemäriverkoston rakentamista valtion vesihuoltotyöksi vuosille ELY edellyttää, että rakennussuunnittelu ja tarkennettu kustannusarvio ovat valmiina viimeistään vuoden 2013 lopulla. Tarjouspyynnön mukaisesti kaikkien suunnitelmien tulee olla valmiit ja hyväksytysti tilaajalle luovutettu mennessä. Liikelaitospäällikkö Jari Luoma ja toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen avasivat tarjouskuoret klo Määräaikana saatujen tarjousten verottomat kokonaishinnat ovat: Pöyry Finland Oy

18 48 AIRIX Ympäristö Oy FCG suunnittelu ja Tekniikka Oy Ramboll Finland Oy Hinnat ovat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia kokonaishintoja, alv 0 %. Kaikki tarjoukset ovat sisällöltään tarjouspyynnön mukaisia. Liikelaitospäällikkö on pisteyttänyt saadut tarjoukset tarjouspyynnössä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti seuraavasti: Pöyry Finland Oy 90 pistettä AIRIX Ympäristö Oy 95 pistettä FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 100 pistettä Ramboll Finland Oy 77 pistettä Pisteet ovat kokonaispisteitä ( hinta- ja laatupisteet yhteensä ). Valitun suunnittelijan kanssa tehdään kirjallinen konsulttisopimus ennen töiden aloitusta. Esitys (liikelaitospäällikkö Jari Luoma): Tekninen lautakunta valitsee runkoviemärin rakennussuunnittelijaksi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan konsulttisopimuksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Tekninen johtaja Ari Kulmala ilmoittautui esteelliseksi ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn osalta. Esteellisyyden peruste: Kulmala on solminut työsopimuksen AIRIX Ympäristö Oy:n kanssa. Lautakunnan esittelijänä toimi liikelaitospäällikkö Jari Luoma.

19 49 KIRKONKYLÄN MONITOIMIKESKUS; RAKENNUTTAMISPALVELUT JA RAKENNUSTYÖN VALVONTA, HANKINTA Tekninen lautakunta , 20 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Kirkonkylän monitoimikeskuksen rakennuttamispalveluista ja rakennustyön valvonnasta on pyydetty tarjouksia kello mennessä. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa (julkisten hankintojen sähköinen ilmoituskanava) ja korjausilmoitus Tarjoukset avataan kello Tarjouspyyntöasiakirjat ja niissä edellytetyt pätevyysvaatimukset ja muut kriteerit esitellään kokouksessa. Valintakriteerinä on halvin hinta. Rakennuttamispalvelut ja valvonta hankitaan kohteeseen ostopalveluna, koska kunnalla ei ole osoittaa resursseja työhön. Muutettu esitys (liikelaitospäällikkö Jari Luoma): Lautakunta päättää siirtää asian käsittelyn myöhempään ajankohtaan. Päätös: Lautakunta hyväksyi muutetun esityksen. Tekninen johtaja Ari Kulmala ilmoittautui esteelliseksi ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn osalta. Esteellisyyden peruste: Kulmala on solminut työsopimuksen AIRIX Ympäristö Oy:n kanssa ja tarjouksen antanut Sweco PM Oy kuuluu samaan konserniin. Lautakunnan esittelijänä toimi liikelaitospäällikkö Jari Luoma.

20 50 ILMOITUKSET 1. Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaostoon valitut jäsenet. 2. Irtisanoutumiset: Ari Kulmala on irtisanoutunut teknisen johtajan virasta. Viimeinen virkapäivä on Mika Korkeamäki on irtisanoutunut toimestaan. Työsuhde päättyy PIRTEVAn tarkastuspöytäkirjat : - Tuulensuun päivätoimintakeskus, suunnitelmallinen tarkastus - Oikopolun asuntola, käyttöönottotarkastus 4. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös päätökseen: valtuusto Ulvaanharjun osayleiskaava. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. 5. Teknisen johtajan päätökset: Jäähallin pysäköintialueen vuokraaminen RMP-Festival Oy:lle Hämyfestareita varten Siivouspalvelujen hankinta, Koskilinna. Tekninen johtaja hyväksyi Timo Timosen tarjouksen Koskilinnan siivouksesta Rakennuspäällikön toimenkuvaus Jäähallin piha-alueen vuokraaminen, Pirkanmaan ravintola toimi Oy (liittyy Hämyfestareihin) Teknisen isännöitsijän toimenkuvaus Rakennuspäällikön päätökset: Terveyskeskuksen saneeraus ja laajennushanke; toimistokalusteiden hankinta. Rakennuspäällikkö hyväksyi Martela Oyj:n tarjouksen Jätesäkkien ja pehmopapereiden hankinta Rakennuspäällikkö hyväksyi Veli Mark Oy:n tarjouksen Hankintaoikaisu päätökseen 2. Rakennuspäällikkö hyväksyi Veli Mark Oy:n tarjouksen Siivousaineet, hygienia- ja suurkeittötuotteet sekä siivousvälineet. Rakennuspäällikkö hylkäsi kaikki tarjoukset. 7. Liikelaitospäällikön päätökset: Miharin havaintoputket kaukovalvontaan. Liikelaitospäällikkö hyväksyi Insta Automation Oy:n tarjouksen.

21 51 8. Tarjouksia avataan teknisessä toimistossa : Nuijamiestentien urakkatarjoukset pe klo 8.00 Asfalttitarjoukset ma klo Koskilinnan juhlatilojen vuokra- ja käyttöoikeussopimus. Tilat on vuokrattu Timo Timoselle alkaen. 10. Kuntaliiton yleiskirje Jätehuoltoviranomaisen päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä. 11. Heinijärven varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikkö; Parmaco Oy:n asiamies on ilmoittanut, että Parmaco Oy vie teknisen lautakunnan hankintapäätöksen ( ) markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on toimittanut kuntaan asiassa vastinepyynnön (saap ). Vastine pyydetään toimittamaan mennessä. 12. Hallitus : 31 Teknisen johtajan irtisanoutuminen ja viran haettavaksi ilmoittaminen. 13. Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2012 jaetaan kokouksessa. 14. Teknisen, rakennus- ja ympäristölautakunnan koulutuspäivä Hämeenlinnassa tai Jyväskylässä Lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua jompaankumpaan koulutuspäivään.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016 Kokousaika 8.3.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 13 Asialista 13 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSHANKE; URAKOITSIJAN VALINTA... 35 ILMOITUKSET... 37 PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016 Kokousaika 9.8.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 63-66 Asialista 63 OSOITEASIA; TIEN NIMEÄMINEN TALANRANNANTIEKSI... 175 64 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA; KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. syyskuuta 2014 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016 Kokousaika 23.2.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 10-12 Asialista 10 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA, LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTAKESKUS JA TULOARVION

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2015 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2015 1 Kokousaika 12.2.2015 kello 18.00 19.10 Kokouspaikka Oripään palvelutalo Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa Anne

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 1. Tiistaina 17.01.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 1. Tiistaina 17.01.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tiistaina 17.01.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 1/2006 Tiistaina 17.01.2006 klo 18.00 Palokunnan huone LIITE

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. heinäkuuta 2013 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2008 80 Kokousaika Tiistai 30.09.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta 8.1.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 8.1.2014 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 20.8.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 8.9.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 18.3.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 28.4.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. huhtikuuta 2015 kello 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2012 16 Kokousaika Torstai 26.01.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 26. kesäkuuta 2014 kello 18.30 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 21. toukokuuta 2015 kello 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Maanantai 25. toukokuuta 2015 kello 9.15 12.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 16 22.11.2016 Kokousaika Keskiviikko 22.11.2016 klo 16.43-18.35 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/ 9/2012 82 Kokousaika Maanantai 16.07.2012 klo 15.00 16.10 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 81 Kokousaika Keskiviikko 11.9.2013 klo 18 20.21 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Palvelutuotannon lautakunta 63 16.06.2016 Kunnanhallitus 247 208.2016 Kantvikin päiväkoti laajennus ja korjaus, lisämääräraha vuodelle 2016 (kv) 148/10.03.002/2011 Palvelutuotannon lautakunta 16.06.2016

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2012 Sivistyslautakunta 07.08.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 07.08.2012 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012 Aika Torstaina 22.11.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 106 Kolarin

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot