HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 31 Tekninen lautakunta 2/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 31 Tekninen lautakunta 2/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 31 Tekninen lautakunta 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistai , klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen x vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski x vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen x vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja vj Turo Antila x j Mikko Mänty x vj Jukka Juvonen j Eija Koivisto x vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja x Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja VIRANHALTIJAT Ari Kulmala tekninen johtaja, esittelijä x Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä x Antero Alenius kunnanjohtaja Jari Luoma liikelaitospäällikkö, asiantuntija, x esittelijä :t 19 ja 20 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Teemu Evikosken ja Marita Niemisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Teemu Evikoski Marita Nieminen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

2 32 ORGANISAATIOMUUTOS; TEKNISET PALVELUT, PALVELUYKSIKÖT JA PALVELU- PÄÄLLIKÖT Tekninen lautakunta , 13 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Useita teknisten palvelujen johtavia viran- ja toimenhaltijoita on vaihtanut tai vaihtamassa työpaikkaa tai jäämässä eläkkeelle. Tällaisessa muutosvaiheessa on aiheellista tarkastella organisaatiorakennetta ja tehdä parannuksia. Johtosääntönsä mukaan tekninen lautakunta päättää palveluyksikköjaosta ja yksiköiden johtamisesta. Muutoksia teknisen lautakunnan alaisessa henkilöstössä: Viran/toimenhaltija Työ/virkasuhde päättyy tekninen johtaja Ari Kulmala rakennuspäällikkö Mika Korkeamäki kunnossapitopäällikkö Veikko Tomperi syksy 2013 (eläke) maarakennusmestari Hannu Hakanen syksy 2013 (eläke) Teknisten palvelujen johtoryhmä, vahvistettuna kunnanjohtajalla, on tehnyt seuraavan toimintasuunnitelman tapahtuneiden/tapahtuvien henkilöstömuutosten johdosta: POHJAESITYS/TOIMINTASUUNNITELMA: Hämeenkyrön kunnanhallitus hakee vakituiseen virkasuhteeseen teknistä johtajaa. Kunnanhallitus päättää laittaa viran auki maaliskuun kokouksessa Teknisen johtajan tehtävään sisältyy kiinteistötoimi- ja ympäristöterveydenhuolto-yksiköiden palvelupäällikkyys (vrt ). Hakukriteerit, mm. pätevyysvaatimukset muuten samat kuin 2012 haussa. Valinnan tekee kunnanhallitus. Tavoite: tekninen johtaja aloittaa virassa elokuun alussa. Tekninen johtaja asettaa avoimeen hakuun kiinteistötoimen rakennuspäällikön toimen uudella toimenkuvalla helmikuun aikana (rakennuttamistehtävät talonrakennushankkeissa, ei palvelupäällikkyyttä). Valinnan tekee tekninen johtaja, mutta valmistelussa on mukana työryhmä. Tavoite: rakennuspäällikkö aloittaa toimessa kesäkuun alussa. Kunnossapitopäällikön toimenkuva muutetaan tekniseksi isännöitsijäksi (LVI-painotus sekä pienten hankintojen kilpailutus, sopimukset ja rakennuttaminen). Rakennuspäällikkö asettaa avoimeen hakuun teknisen isännöitsijän toimen helmikuun aikana. Tavoite: tekninen isännöitsijä aloittaa kesäkuun 2013 alussa. Nykyistä kunnossapitopäällikköä pyydetään hoitamaan

3 33 Heinijärven leasing rakennuksen rakennushankkeen valvonta ja vastaanotto. Liikelaitospäällikön nimike ja toimenkuva muutetaan kunnallistekniikan rakennuspäälliköksi vuoden 2014 alussa. Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö vastaa kunnallistekniikan-yksiköstä (entisistä tiestö- ja varasto ja konekeskus-yksiköistä) sekä vesihuoltolaitoksesta. Kunnallistekniikan yksikköön siirretään puistot, leikkipuistot, laiturit, matonpesupaikat, tori sekä kaavakatujen ja yleisten teiden viheralueet työntekijöineen kiinteistötoimi-yksiköstä. Maarakennusmestari palkataan uuden yksikön tehtäviin uudella toimenkuvalla. Toimenpiteet ja muutokset huomioidaan TA 2014 valmistelussa. Maarakennusmestari aloittaa vuoden 2014 alussa. Järjestely tarkoittaa muutoksia myös rakennusmestarin toimenkuvassa, johon kirjataan: työnjohto, kunnan omana työnä hoidettavat hankkeet, metsät ja korjausavustukset. Teknisten palvelujen palveluyksikköjaon muutos ja palvelupäälliköt otetaan asiana maaliskuun tekniseen lautakuntaan (5.3.13). Esitys annetaan myös yhteistyötoimikunnalle. Nykyinen palveluyksikkö ja palvelupäälliköt Muutosesitys Toimistopalvelut Hallinto ja toimistopalvelut (nimikemuutos) - toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen ei muutosta Kiinteistötoimi Kiinteistötoimi - rakennuspäällikkö Mika Korkeamäki tekninen johtaja Tieverkko - maarakennusmestari Hannu Hakanen Varasto ja konekeskus - liikelaitospäällikkö Jari Luoma (varasto jätehuolto) - maarakennusmestari Hannu Hakanen (konekeskus) Tieverkko sekä varasto ja konekeskus palveluyksikkö poistuu palveluyksikkö poistuu Kunnallistekniikka kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos - liikelaitospäällikkö Jari Luoma kunnallistekniikan rakennuspäällikkö

4 34 Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta päättää palveluyksikköjaon ja palvelupäällikkö muutoksista seuraavasti: - kiinteistötoimen palvelupäällikkönä toimii virkaan valittava tekninen johtaja, - liikelaitospäällikön tehtävänimike muutetaan kunnallistekniikan rakennuspäälliköksi alkaen, - kunnossapitopäällikön seuraajan tehtävänimike on tekninen isännöitsijä - palveluyksiköt Tieverkko ja Varasto ja konekeskus lakkautetaan ja niiden tehtäviä perustetaan hoitamaan Kunnallistekniikka palveluyksikkö, - kunnallistekniikka palveluyksikön palvelupäällikkönä toimii kunnallistekniikan rakennuspäällikkö - palveluyksikön Toimistopalvelut nimi muutetaan Hallinto ja toimistopalvelut palveluyksiköksi Palveluyksikköjako ja palvelupäälliköt : TEKNISET PALVELUT Hallinto- ja toimistopalvelut - toimistopäällikkö Kiinteistötoimi - tekninen johtaja Kunnallistekniikka - kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Vesihuoltolaitos - kunnallistekniikan rakennuspäällikkö

5 35 Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

6 36 VAHINGONKORVAUSPYYNTÖ; AUTON RIKKOUTUMINEN TORIALUEELLA Tekninen lautakunta , 14 Maarakennusmestari Hannu Hakanen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pyytävät kuntaa korvaamaan ajoneuvonsa korjauksesta aiheutuneet kulut seuraavasti: Vahinkotapahtuma klo 19.55, Kyröskosken torialue. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kyröskosken torialueelle. Lähtiessään uudelleen liikkeelle hän törmäsi autolla huomaamattomiin ja teräväreunaisiin betonisiin kukkalaatikon jalustoihin (korkeus n. 15 cm). Auto kulkeutui ensimmäisen jalustan yli ja osui tämän jälkeen toiseen jalustaan. Tämän seurauksena autosta hajosi öljypohjan lisäksi suojamuovit moottorin alta. Öljyt valuivat välittömästi torialueen asfaltille. Palokunta sai tiedon tapahtumasta. Kukkalaatikko oli siirretty aikaisemmin torialueen keskelle, mutta betonijalustat oli jätetty paikoilleen niitä mitenkään erikseen merkkaamatta ja suojaamatta. Auton korjauskulut 615 e, liitteen mukaan ja auton seisontapäivät 8 x 50 e. Korvausvaatimus yhteensä 1015 euroa. Maarakennusmestarin lausunto: Korvausvaatimus tulee hylätä seuraavin perustein: Torialue on liikennemerkeillä osoitettu toriksi, jossa pysäköinti on kielletty muilta paitsi toriaikana torimyyjiltä. Torialueella liikkujan on tiedettävä ja ymmärrettävä, että alueella on erilaisia laitteita kuten tässäkin tapauksessa siirrettäviä, raskaita betonisia kukkalaatikoita sekä kiinteä toripöytä. Torialueella ajettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. xxxxxxxx eivät ole tehneet poliisille ilmoitusta asiasta, vaikka omaisuutta on vahingoittunut. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta hylkää xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vahingonkorvauspyynnön maarakennusmestarin lausunnon perusteella. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

7 37 KOTIHOITOKESKUS; HANKESUUNNITELMA Tekninen lautakunta , 15 Sosiaalijohtaja Taina Niiranen, lausunto : Remontoitava rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla Hämeenkyrön Kirkonkylässä kunnantalon ja terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Aikoinaan talo on toiminut kunnanlääkärin asunto- ja vastaanottotilana. Tällä hetkellä talossa on tilat vapaa-aikatoimelle ja tammikuusta 2013 myös Kirkonkylän kotisairaanhoitajan vastaanotto siirtyi terveyskeskuksesta. Talon tiloista yli puolet on ollut tyhjillään Kirkonkylän pienkodin toiminnan päätyttyä kesällä Perustelut remontille: 1) Tilojen tarve Perusturvapalveluissa tiloja on pystytty käyttämään tähän asti todella tehokkaasti. Tilojen tarve kasvoi 2013 vuoden alusta kahdesta syystä. Perusturvakeskuksessa aloitti toimintansa Kelan yhteispalvelupiste ja terveyskeskuksesta järjestettiin tilat ympärivuorokauden toimivalle ensihoidolle. 2) Kirkonkylän palvelut saman katon alle Kotihoidon tilat Kirkonkylässä ovat hajautettu tällä hetkellä kolmeen eri pisteeseen, perusturvakeskukseen, keskushallintoon ja vapaaaikatoimistoon. Kirkonkylän kotihoidon tiimitilat saadaan saman katon alle; esimies, sairaanhoitaja ja hoitajat. Lisäksi tiloihin saadaan yhteinen kokoustila. 3) Rakennus hyötykäyttöön Rakennus on ollut lähes tyhjillään pari vuotta. Rakennus on välttämättömän peruskorjauksen tarpeessa, jotta siellä voidaan työskennellä. 4) Sijainti Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla muiden palveluiden välittömässä läheisyydessä. Taloon on helppo tulla ja siitä syystä sinne voidaan sijoittaa myös pienimuotoista kotisairaanhoitajan vastaanottotoimintaa, mm. muistihoitajan vastaanotto. Kotihoidon lisäksi tiloihin siirtyy perusturvakeskuksesta kaksi perhetyöntekijää. 5) Vapaa-aika ja hanketyö Talon kunnantalon päässä olevat tilat saneerataan edelleen osittain vapaa-aikapalveluiden käyttöön. Lisäksi siihen tulee yhteinen projektija hanketyöntekijöiden tila.

8 38 Rakennuspäällikkö Mika Korkeamäki: Rakennus on valmistunut v ja sen bruttoala on n. 400 m² ja hyötyala 274 m². Rakennuksen runko on tiiliverhottu puurakenne. Rakennus on pääosin 1-kerroksinen, keskiosassa on pieni kellarikerros. Alapohjana on maanvastainen betonilaatta. Vesikatteena on tiilikatteinen harjakatto. Ilmanvaihto on painovoimainen. Lämmitysmuotona on vesikiertoinen patterilämmitys. Rakennuksessa on kylmä, käyttämätön ullakko. Rakennuksessa on aikakautensa tyypillisiä ongelmakohtia, jotka tulee poistaa perusparannuksen yhteydessä tai korjata nykyisten määräysten mukaisiksi. Rakennukselle teetettiin kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus ja sitä tarkennettiin Lisäksi teetettiin asbestikartoitus Rakennuksessa ei ole tehty merkittäviä sisäpuolisia peruskorjaustöitä. Vesikate on uusittu vuonna Suunnitellussa perusparannushankkeessa kaikki pinnat uusitaan ja lattiasta poistetaan ylempi laatta ja vanha riskialtis tojalevy-kerros. Ulkoseinistä poistetaan vanhat purueristeet ja niiden tilalle asennetaan uudet lämpöeristeet. Väliseinät avataan ja purut poistetaan. Seinistä tehdään nykyisten ääneneristysvaatimusten mukaiset ja niihin lisätään pako-ovet henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. Kaikki ulko-ovet ja ikkunat uusitaan. Rakennukseen tehdään uudet liittymät ja vanhat, kunnantalon kautta tulevat liitokset puretaan. Kaikki talotekniset järjestelmät uusitaan (LVISA). Ullakolle tehdään uusi ilmastointikonehuone. Rakennustoimenpiteistä on teetetty kustannusarvio, joka on euroa. Korjaustoimenpiteet on mahdollista toteuttaa kahdessa vaiheessa: - kotihoidon tilat v e - muu osa (matalampi osa) v e Irtaimistohankintoja ei ole huomioitu kustannusarviossa. Taloussuunnitelman investointiosassa ainoastaan vuodelle 2013 on kirjattu euron määräraha nimikkeellä Kotihoitokeskus. Lisätietona on: Entisen Kirkonkylän pienkodin remontointi kotipalvelukes-

9 39 kuksen käyttöön edellyttää hankesuunnitelmaa. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta esittää hallitukselle, että se hyväksyy kotihoitokeskuksen hankesuunnitelman ja antaa hankkeelle käynnistysluvan. Päätös: Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että kotihoitokeskuksen hankesuunnittelu palautetaan valmisteluun. Tehdään vertaileva kustannuslaskelma perusturvakeskukseen tehtävälle laajennusosalle, johon tulisi tilat vapaa-aikatoimelle, kotihoitokeskukselle ja muille tilojen tarvitsijoille. Lautakunnan jäsen Mikko Mänty esitti, että kotihoitokeskuksen hankesuunnittelu palautetaan valmisteluun. Tehdään vertaileva kustannuslaskelma perusturvakeskukseen tehtävälle laajennusosalle, johon tulisi tilat vapaa-aikatoimelle, kotihoitokeskukselle ja muille tilojen tarvitsijoille. Turo Antila ja Pauliina Rautiainen kannattivat Männyn esitystä. Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, puheenjohtaja päätti pitää kädennostoäänestyksen. Äänestyksessä esittelijän esitys sai kolme (3) ääntä (PH, MN, EK) ja Mikko Männyn kannatettu esitys neljä (4) ääntä (MM, TA, TE, PR).

10 40 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA; YKSITYISTEIDEN HOITO Tekninen lautakunta , 16 Tekninen johtaja Ari Kulmala, puh : Valtuuston hyväksymään talousarvioon 2013 sisältyi Vuoden aikana selvitettävät asiat ja sopeuttamisohjelma. Tämä alustava suunnitelma sopeuttamisohjelmalle ei vielä ole riittävä kunnan taloudelliseen tilanteeseen nähden, vaan siitä kevään 2013 aikana tehdään yksityiskohtainen luettelo suunnitelmavuosina tehtävistä toimenpiteistä. Tavoitteena on pysyvien toiminnallisten muutosten aikaansaaminen. Teknisten palveluiden yhtenä sopeuttamisohjelman hankkeena oli talousarviossa 2013 esitetty Yksityisteiden hoitomalli. Alustavan suunnitelman mukaan toimenpiteellä, jossa kunta siirtyy hoitajasta avustajaksi voidaan asettaa euron vuosittainen säästötavoite tienhoitokustannuksiin. Muutokset yksityisteiden hoitomallista kuuluvat valtuuston päätösvaltaan. Hämeenkyrössä kunta hoitaa hoitosopimuksilla tällä hetkellä 84 eri tiekunnan yksityistietä 217 kilometriä. Hoitokustannukset olivat euroa vuonna Vuonna 2011 kustannukset olivat euroa ja vuonna 2010 ne olivat euroa. Yksityisteiden hoitoon varatut määrärahat eivät ole riittäneet viime vuosina. Yksityisteiden hoito tai muu avustaminen ei ole lakisääteinen tehtävä, vaan kunnan itselleen päätöksin ottama tehtävä. Yksityistien tienpitäjä on yksityistien tiekunta. Tämän pykälän oheismateriaalina on valtuuston päätös vuodelta 1996, jolloin kunta päätöksellään kunnossapidon valtionavustusjärjestelmän päätyttyä sitoutui hoitamaan tietyt ehdot täyttäviä yksityisteitä ilman tiekuntien omavastuuosuutta. Pykälän oheismateriaalina on myös valtuuston päätös vuodelta 2005, jossa se hyväksyi hallituksen esityksen, että yksityisteiden hoidon nykykäytäntöä ei muuteta. Päätökseen tuli valtuuston yksimielinen lisäys, että tekninen lautakunta velvoitetaan päivittämään tiehoitokuntien kanssa tehdyt hoitosopimukset maaliskuussa pidettävän tie- ja katupaneelin jälkeen. Tämän pykälän oheismateriaalina on myös teknisen lautakunnan päätös vuodelta 2006, jolla irtisanottiin kaikki voimassa olleet yksityisteiden kanssa tehdyt hoitosopimukset ja päätettiin tehdä uudet sopimukset, joissa työn- ja vastuunjakoa muutettiin. Uudet hoitosopimukset yksityisteiden kanssa solmittiin alkuvuonna 2008.

11 41 Sopimuksien irtisanomisesta mainitaan voimassaolevissa sopimuksissa seuraavaa Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu, jollei sitä irtisanota vähintään kolme kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua. Talouden sopeuttamisohjelman mukaisia yksityisteiden hoitomallin muutoksen vaihtoehtoja ovat: 1. kunta lopettaa kaiken yksityisteiden hoidon ja avustamisen -säästö n euroa vuodessa -vähentää kunnan palveluiden ostoa -vähentää kunnan työvoiman käyttöä ja tarvetta 2. kunta hoitaa ja avustaa nykymuotoisesti sekä perii omavastuuosuuden hoidettavilta yksityisteiltä -säästö n euroa vuodessa -ei vähennä palveluiden ostoa -lisää kunnan työvoiman käyttöä ja tarvetta -lisää byrokratiaa 3. kunta ei hoida vaan avustaa ehdot täyttäviä yksityisteitä -säästö n euroa vuodessa -vähentää kunnan palveluiden ostoa -vähentää työvoiman käyttöä Ehtoina avustamiselle voitaisiin käyttää yksityisteiden jakoa kahteen luokkaan. Luokkaan 1 voisivat kuulua sellaiset yksityistiet, joiden varrella on vähintään kolme vakituisesti asuttua kiinteistöä, asutun osuuden ollessa vähintään kilometri tai vaihtoehtoisesti tie on merkittävä läpikulkutie. Luokkaan 2 kuuluisivat nykymuotoisen hoitamisen ja avustamisen ehdot täyttävät yksityistiet. Avustusta (luokat 1 ja 2) maksetaan ainoastaan viimeiseen vakituisesti asuttuun kiinteistöön asti. Avustuksena luokassa 1 voisi olla 80 snt/m ja luokassa 2 vastaavasti 62 snt/m. Avustuksen voisi sitoa indeksiin. Nykymuotoinen hoitomalli ei ole sopeuttamisohjelman vaihtoehto, koska sen puitteissa ei saada aikaan taloudellista eikä toiminnallista säästöä tuovaa muutosta. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta käy asiasta ohjaavan lähetekeskustelun.

12 42 Päätös: Lautakunta kävi asiasta ohjaavan lähetekeskustelun.

13 43 RAAKASORAN MURSKAUS; URAKOITSIJAN VALINTA Tekninen lautakunta , 17 Maarakennusmestari Hannu Hakanen: Raakasoran murskausurakasta on pyydetty tarjouksia kello mennessä. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMAssa Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Murskaus suoritetaan kunnan soramontulla (Lootus 1:44, Untilan kylä). Tarjouspyynnön mukaan murskausurakka sisältää: - n tn SrM 0/16 mm sorateiden kulutuskerrokseen (SRT) - n tn SrM 0/56 mm jakavan ja kantavan rakennekerrosmateriaaleiksi - n tn Hk 0/8 salaoja- ja hiekoitushiekaksi. Murskausurakan on oltava valmis mennessä. Maarakennusmestari ja toimistopäällikkö avasivat tarjoukset kello Määräaikana toimitetut tarjoukset (alv 0 %): Alvarin Sora ja Murske Oy Telamurska Oy Perusmaa Ky ,00 e ,00 e ,00 e Kaikkiin tarjouksiin oli liitetty tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan soramurskaukseen käytetään esija jälkimurskainta, joiden käyttöenergia tuotetaan sähköaggregaatilla. Murskauslaitoksen aggregaatti ja sen polttoainevarasto sijaitsevat suojatulla tukitoiminta-alueella. Maarakennusmestari on tiedustellut jokaiselta tarjoajalta esitetyn laitekannan tarjouksenmukaisuuden. Tarjouksista ainoastaan Alvarin Sora ja Murske Oy:n tarjous täyttää ehdon erillisestä aggregaatista. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta hylkää Telamurska Oy:n ja Perusmaa Ky:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina. Lautakunta hylkää myös Alvarin Sora ja Murske Oy:n tarjouksen,

14 44 koska yksi hyväksyttävä tarjous ei mahdollista hintavertailua eikä kilpailua. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

15 45 KIRKONKYLÄN MONITOIMIKESKUS; LUONNOSPIIRUSTUKSET JA KUSTANNUSARVIO Tekninen lautakunta , 18 Tekninen johtaja Ari Kulmala, puh : Pykälän oheismateriaalina on yhteistyössä käyttäjien (koulu, varhaiskasvatus, kirjasto, kansalaisopisto, ruokapalvelut) kanssa hankesuunnitelman pohjalta ja perusteilla työstetty ja suunnittelukokouksessa hyväksytty luonnos. Esitettävä ratkaisu on voimassa olevan kaavan mukainen. Luonnoksesta on laadittu kustannusarvio (pykälän oheismateriaalina). Kustannusarvio ja muut hanketekijät huomioituna Kirkonkylän monitoimikeskus-hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostuu esitetyllä luonnoksella18 miljoonaa euroa. Hanketekijät: Uusi rakennus 14,9 m Vanhan saneeraus (kirjasto) 1,1 m Purkutyöt 0,5 m Irtaimisto 1,5 m Yhteensä 18,0 m Riskejä tähänkin arvioon sisältyy kustannusten nousun osalta mm: piha-alueiden laajuuden ja käyttötarkoituksen osalta, vanhan saneerauksen korjausasteen pienuuden vuoksi ja siksi, että tilat ovat laskentaohjelman perustiloja (tilojen monikäyttöisyys lisää varustelua ja kustannuksia). Hankesuunnitelman mukaan hankkeen tavoitehinta on 15,6 m ja irtaimistohankinnat 1,5 m. Vanhan kiinteistömassan purkamiskustannukset ovat noin 0,5 m euroa. Kunnanhallitus asetti hankkeessa tavoitehinnan tavoitteeksi 15% kustannussäästön. Tämän mukaan hankkeen tavoitehinta on 13,3 m ja kokonaishinnaksi muodostuu 15,3 m. Hankkeen suunnittelussa luonnosvaiheessa ei ole saavutettu kunnanhallituksen asettamia taloudellisia tavoitteita ja työssä on siten epäonnistuttu. Mitoitusperusteita muuttamatta hankkeen laajuutta ei kyetty supistamaan. Hankkeen kokonaiskustannuksiin pystytään vaikuttamaan ainoastaan hankkeen laajuuden (rakennettavien neliöiden) kautta. Tämä tarkoittaa hankesuunnitelmassa määriteltyjen mitoitusperusteiden asetta-

16 46 mista uudelleen arvioitaviksi. Sitten vasta, kun kunnanhallitus on hyväksynyt luonnoksen ja kustannusarvion, voidaan hankkeen suunnittelua jatkaa toteutus- ja erikoissuunnittelulla urakkalaskenta valmiuteen. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta esittää luonnospiirustukset ja niistä laaditun hankkeen kustannusarvion kunnanhallitukselle hankkeen jatko-ohjeistusta varten. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

17 47 HAJA-ASUTUSALUEEN RUNKOVIEMÄRIN RAKENNUSHANKE; RAKENNUS- SUUNNITTELIJAN VALINTA Tekninen lautakunta , 19 Liikelaitospäällikkö Jari Luoma: Liikelaitospäällikkö on pyytänyt suunnittelutarjouksia Hämeenkyrön haja-asutusalueen jätevesiviemäröinnin rakennussuunnittelusta klo mennessä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä, Ramboll Finland Oy:ltä, Pöyry Finland Oy:ltä ja AIRIX Ympäristö Oy:ltä. Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjoushinnan maksimipistearvo on 60 ja laadun 40. Hintapisteet: keskimääräistä tarjoushintaa halvemmat ja yhtä suuret tarjoushinnat saavat 60 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteet lineaarisesti suhteessa keskimääräiseen tarjoushintaan. Laatupisteet: - alustava työohjelma ja alustava projektiaikataulu (maks. 20 p) - tarjotun henkilöstön referenssit vastaavista töistä (maks 10 p) - yrityksen referenssit vastaavista töistä (maks 10 p) Suunnittelu sisältää runkoviemärin välille Hämeenkyrön jätevedenpuhdistamo Sasin kylä, välille Herttualan kylä Maisematie ja välille Kyröspohjan kylä Yrjö-Koskisentie tarvittavine laitteineen ja varusteineen. Tarjousten kokonaishinnan tulee sisältää henkilötyön lisäksi kaikki työn suorittamisesta aiheutuvat erityiset kulut ja korvaukset, mukaan lukien maastotyöt ja suunnittelukokoukset. Suurinta osaa ko. aluetta ei ole kunnanhallituksen hyväksymässä toiminta-alue rajauksessa esitetty viemäriverkoston osalta toimintaalueeksi. Alueilla ei tällä hetkellä myöskään ole keskitettyä kunnallista viemäriverkostoa. Pirkanmaan ELY esittää viemäriverkoston rakentamista valtion vesihuoltotyöksi vuosille ELY edellyttää, että rakennussuunnittelu ja tarkennettu kustannusarvio ovat valmiina viimeistään vuoden 2013 lopulla. Tarjouspyynnön mukaisesti kaikkien suunnitelmien tulee olla valmiit ja hyväksytysti tilaajalle luovutettu mennessä. Liikelaitospäällikkö Jari Luoma ja toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen avasivat tarjouskuoret klo Määräaikana saatujen tarjousten verottomat kokonaishinnat ovat: Pöyry Finland Oy

18 48 AIRIX Ympäristö Oy FCG suunnittelu ja Tekniikka Oy Ramboll Finland Oy Hinnat ovat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia kokonaishintoja, alv 0 %. Kaikki tarjoukset ovat sisällöltään tarjouspyynnön mukaisia. Liikelaitospäällikkö on pisteyttänyt saadut tarjoukset tarjouspyynnössä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti seuraavasti: Pöyry Finland Oy 90 pistettä AIRIX Ympäristö Oy 95 pistettä FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 100 pistettä Ramboll Finland Oy 77 pistettä Pisteet ovat kokonaispisteitä ( hinta- ja laatupisteet yhteensä ). Valitun suunnittelijan kanssa tehdään kirjallinen konsulttisopimus ennen töiden aloitusta. Esitys (liikelaitospäällikkö Jari Luoma): Tekninen lautakunta valitsee runkoviemärin rakennussuunnittelijaksi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan konsulttisopimuksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Tekninen johtaja Ari Kulmala ilmoittautui esteelliseksi ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn osalta. Esteellisyyden peruste: Kulmala on solminut työsopimuksen AIRIX Ympäristö Oy:n kanssa. Lautakunnan esittelijänä toimi liikelaitospäällikkö Jari Luoma.

19 49 KIRKONKYLÄN MONITOIMIKESKUS; RAKENNUTTAMISPALVELUT JA RAKENNUSTYÖN VALVONTA, HANKINTA Tekninen lautakunta , 20 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Kirkonkylän monitoimikeskuksen rakennuttamispalveluista ja rakennustyön valvonnasta on pyydetty tarjouksia kello mennessä. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa (julkisten hankintojen sähköinen ilmoituskanava) ja korjausilmoitus Tarjoukset avataan kello Tarjouspyyntöasiakirjat ja niissä edellytetyt pätevyysvaatimukset ja muut kriteerit esitellään kokouksessa. Valintakriteerinä on halvin hinta. Rakennuttamispalvelut ja valvonta hankitaan kohteeseen ostopalveluna, koska kunnalla ei ole osoittaa resursseja työhön. Muutettu esitys (liikelaitospäällikkö Jari Luoma): Lautakunta päättää siirtää asian käsittelyn myöhempään ajankohtaan. Päätös: Lautakunta hyväksyi muutetun esityksen. Tekninen johtaja Ari Kulmala ilmoittautui esteelliseksi ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn osalta. Esteellisyyden peruste: Kulmala on solminut työsopimuksen AIRIX Ympäristö Oy:n kanssa ja tarjouksen antanut Sweco PM Oy kuuluu samaan konserniin. Lautakunnan esittelijänä toimi liikelaitospäällikkö Jari Luoma.

20 50 ILMOITUKSET 1. Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaostoon valitut jäsenet. 2. Irtisanoutumiset: Ari Kulmala on irtisanoutunut teknisen johtajan virasta. Viimeinen virkapäivä on Mika Korkeamäki on irtisanoutunut toimestaan. Työsuhde päättyy PIRTEVAn tarkastuspöytäkirjat : - Tuulensuun päivätoimintakeskus, suunnitelmallinen tarkastus - Oikopolun asuntola, käyttöönottotarkastus 4. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös päätökseen: valtuusto Ulvaanharjun osayleiskaava. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. 5. Teknisen johtajan päätökset: Jäähallin pysäköintialueen vuokraaminen RMP-Festival Oy:lle Hämyfestareita varten Siivouspalvelujen hankinta, Koskilinna. Tekninen johtaja hyväksyi Timo Timosen tarjouksen Koskilinnan siivouksesta Rakennuspäällikön toimenkuvaus Jäähallin piha-alueen vuokraaminen, Pirkanmaan ravintola toimi Oy (liittyy Hämyfestareihin) Teknisen isännöitsijän toimenkuvaus Rakennuspäällikön päätökset: Terveyskeskuksen saneeraus ja laajennushanke; toimistokalusteiden hankinta. Rakennuspäällikkö hyväksyi Martela Oyj:n tarjouksen Jätesäkkien ja pehmopapereiden hankinta Rakennuspäällikkö hyväksyi Veli Mark Oy:n tarjouksen Hankintaoikaisu päätökseen 2. Rakennuspäällikkö hyväksyi Veli Mark Oy:n tarjouksen Siivousaineet, hygienia- ja suurkeittötuotteet sekä siivousvälineet. Rakennuspäällikkö hylkäsi kaikki tarjoukset. 7. Liikelaitospäällikön päätökset: Miharin havaintoputket kaukovalvontaan. Liikelaitospäällikkö hyväksyi Insta Automation Oy:n tarjouksen.

21 51 8. Tarjouksia avataan teknisessä toimistossa : Nuijamiestentien urakkatarjoukset pe klo 8.00 Asfalttitarjoukset ma klo Koskilinnan juhlatilojen vuokra- ja käyttöoikeussopimus. Tilat on vuokrattu Timo Timoselle alkaen. 10. Kuntaliiton yleiskirje Jätehuoltoviranomaisen päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä. 11. Heinijärven varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikkö; Parmaco Oy:n asiamies on ilmoittanut, että Parmaco Oy vie teknisen lautakunnan hankintapäätöksen ( ) markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on toimittanut kuntaan asiassa vastinepyynnön (saap ). Vastine pyydetään toimittamaan mennessä. 12. Hallitus : 31 Teknisen johtajan irtisanoutuminen ja viran haettavaksi ilmoittaminen. 13. Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2012 jaetaan kokouksessa. 14. Teknisen, rakennus- ja ympäristölautakunnan koulutuspäivä Hämeenlinnassa tai Jyväskylässä Lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua jompaankumpaan koulutuspäivään.

HÄMEENKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 5.2.2013, klo 18.00 21.23 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 7.5.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014, klo 18.40 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone Talousjohtaja Tiina Paloranta ja it-asiantuntija Minna Peltola

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2014. Kokousaika 12.8.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 52-60. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2014. Kokousaika 12.8.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 52-60. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2014 Kokousaika 12.8.2014 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 52-60 Asialista 52 LAUSUNTO STRATEGISESTA YLEISKAAVASTA... 127 53 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; TERVEYSKESKUS,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 135 Tekninen lautakunta 7/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 135 Tekninen lautakunta 7/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 135 7/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 1.10.2013, klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2014 Kokousaika 1.4.2014, kello 18.00 20.30 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 13-26 Asialista: 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014 Kokousaika 10.6.2014 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 41-51 Asialista 41 LIIKENNEMERKKIASIA; MYLLYKULMAN YKSITYISTIE... 107 42 TERVEYSKESKUS; VUODEOSASTON

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 1/2015. Kokousaika 20.1.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 1 6. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 1/2015. Kokousaika 20.1.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 1 6. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 1/2015 Kokousaika 20.1.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 1 6 Asialista 1 TALOUSARVIO 2015; INVESTOINTIOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA... 2 2 INVESTOINTIHANKKEIDEN TYÖOHJELMA

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015. Kokousaika 25.8.2015. Sasin päiväkoti. Asiat :t 39-46. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015. Kokousaika 25.8.2015. Sasin päiväkoti. Asiat :t 39-46. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015 Kokousaika 25.8.2015 Paikka Sasin päiväkoti Asiat :t 39-46 Asialista 39 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014; TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUS... 97 40 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä.

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Kokousaika 8.9.2014, klo 17.25 19.37 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 96-99 Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta.

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2014 Kokousaika 20.10.2014, klo 17.00 18.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 110-122 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat

Lisätiedot

Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua.

Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Kokousaika 25.5.2015, klo 18.15 21.56 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 54-62 Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua. Sosiaalijohtaja

Lisätiedot

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä.

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Kokousaika 25.8.2014, klo 17.00 19.12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 84-95 Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 184 Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusurakka, tarjoukset... 2 Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014. Kokousaika 2.6.2014, klo 18.00 18.08. Kuntatalo, Helsinki. Asiat 73-74. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014. Kokousaika 2.6.2014, klo 18.00 18.08. Kuntatalo, Helsinki. Asiat 73-74. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Kokousaika 2.6.2014, klo 18.00 18.08 Paikka Kuntatalo, Helsinki Asiat 73-74 Asialista H 73 Hämeenkyrön monitoimihanke; palveluntuottajan valitseminen

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 3/2015 Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 11-22 Asialista V 11 V 12 V 13 Hyvinvointikertomus; kuntalaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

7 talousarvioon 5 Anomus käytöstä poistetuista ulkoilureitin

7 talousarvioon 5 Anomus käytöstä poistetuista ulkoilureitin KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 05.02.2015 klo 13:00-14:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Tiedoksi saatettavat 3 2 Teknisen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 22, 23, 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 22 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen Inarin kunta Pöytäkirja 15/2015 744 Kunnanhallitus Kokousaika 07.09.2015 klo 16:00-19:34 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jari Huotari puheenjohtaja Heli

Lisätiedot

43 Kunnanjohtajan info 73. 44 Valtuustoaloite/ Vappu Postila 74

43 Kunnanjohtajan info 73. 44 Valtuustoaloite/ Vappu Postila 74 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 3/2008 Kokousaika Tiistai 19.02.2008 klo 10.00 16.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Asia no Sivu 42 Järjestäytymisasiat 72 43 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot