HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 31 Tekninen lautakunta 2/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 31 Tekninen lautakunta 2/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 31 Tekninen lautakunta 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistai , klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen x vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski x vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen x vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja vj Turo Antila x j Mikko Mänty x vj Jukka Juvonen j Eija Koivisto x vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja x Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja VIRANHALTIJAT Ari Kulmala tekninen johtaja, esittelijä x Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä x Antero Alenius kunnanjohtaja Jari Luoma liikelaitospäällikkö, asiantuntija, x esittelijä :t 19 ja 20 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Teemu Evikosken ja Marita Niemisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Teemu Evikoski Marita Nieminen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

2 32 ORGANISAATIOMUUTOS; TEKNISET PALVELUT, PALVELUYKSIKÖT JA PALVELU- PÄÄLLIKÖT Tekninen lautakunta , 13 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Useita teknisten palvelujen johtavia viran- ja toimenhaltijoita on vaihtanut tai vaihtamassa työpaikkaa tai jäämässä eläkkeelle. Tällaisessa muutosvaiheessa on aiheellista tarkastella organisaatiorakennetta ja tehdä parannuksia. Johtosääntönsä mukaan tekninen lautakunta päättää palveluyksikköjaosta ja yksiköiden johtamisesta. Muutoksia teknisen lautakunnan alaisessa henkilöstössä: Viran/toimenhaltija Työ/virkasuhde päättyy tekninen johtaja Ari Kulmala rakennuspäällikkö Mika Korkeamäki kunnossapitopäällikkö Veikko Tomperi syksy 2013 (eläke) maarakennusmestari Hannu Hakanen syksy 2013 (eläke) Teknisten palvelujen johtoryhmä, vahvistettuna kunnanjohtajalla, on tehnyt seuraavan toimintasuunnitelman tapahtuneiden/tapahtuvien henkilöstömuutosten johdosta: POHJAESITYS/TOIMINTASUUNNITELMA: Hämeenkyrön kunnanhallitus hakee vakituiseen virkasuhteeseen teknistä johtajaa. Kunnanhallitus päättää laittaa viran auki maaliskuun kokouksessa Teknisen johtajan tehtävään sisältyy kiinteistötoimi- ja ympäristöterveydenhuolto-yksiköiden palvelupäällikkyys (vrt ). Hakukriteerit, mm. pätevyysvaatimukset muuten samat kuin 2012 haussa. Valinnan tekee kunnanhallitus. Tavoite: tekninen johtaja aloittaa virassa elokuun alussa. Tekninen johtaja asettaa avoimeen hakuun kiinteistötoimen rakennuspäällikön toimen uudella toimenkuvalla helmikuun aikana (rakennuttamistehtävät talonrakennushankkeissa, ei palvelupäällikkyyttä). Valinnan tekee tekninen johtaja, mutta valmistelussa on mukana työryhmä. Tavoite: rakennuspäällikkö aloittaa toimessa kesäkuun alussa. Kunnossapitopäällikön toimenkuva muutetaan tekniseksi isännöitsijäksi (LVI-painotus sekä pienten hankintojen kilpailutus, sopimukset ja rakennuttaminen). Rakennuspäällikkö asettaa avoimeen hakuun teknisen isännöitsijän toimen helmikuun aikana. Tavoite: tekninen isännöitsijä aloittaa kesäkuun 2013 alussa. Nykyistä kunnossapitopäällikköä pyydetään hoitamaan

3 33 Heinijärven leasing rakennuksen rakennushankkeen valvonta ja vastaanotto. Liikelaitospäällikön nimike ja toimenkuva muutetaan kunnallistekniikan rakennuspäälliköksi vuoden 2014 alussa. Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö vastaa kunnallistekniikan-yksiköstä (entisistä tiestö- ja varasto ja konekeskus-yksiköistä) sekä vesihuoltolaitoksesta. Kunnallistekniikan yksikköön siirretään puistot, leikkipuistot, laiturit, matonpesupaikat, tori sekä kaavakatujen ja yleisten teiden viheralueet työntekijöineen kiinteistötoimi-yksiköstä. Maarakennusmestari palkataan uuden yksikön tehtäviin uudella toimenkuvalla. Toimenpiteet ja muutokset huomioidaan TA 2014 valmistelussa. Maarakennusmestari aloittaa vuoden 2014 alussa. Järjestely tarkoittaa muutoksia myös rakennusmestarin toimenkuvassa, johon kirjataan: työnjohto, kunnan omana työnä hoidettavat hankkeet, metsät ja korjausavustukset. Teknisten palvelujen palveluyksikköjaon muutos ja palvelupäälliköt otetaan asiana maaliskuun tekniseen lautakuntaan (5.3.13). Esitys annetaan myös yhteistyötoimikunnalle. Nykyinen palveluyksikkö ja palvelupäälliköt Muutosesitys Toimistopalvelut Hallinto ja toimistopalvelut (nimikemuutos) - toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen ei muutosta Kiinteistötoimi Kiinteistötoimi - rakennuspäällikkö Mika Korkeamäki tekninen johtaja Tieverkko - maarakennusmestari Hannu Hakanen Varasto ja konekeskus - liikelaitospäällikkö Jari Luoma (varasto jätehuolto) - maarakennusmestari Hannu Hakanen (konekeskus) Tieverkko sekä varasto ja konekeskus palveluyksikkö poistuu palveluyksikkö poistuu Kunnallistekniikka kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos - liikelaitospäällikkö Jari Luoma kunnallistekniikan rakennuspäällikkö

4 34 Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta päättää palveluyksikköjaon ja palvelupäällikkö muutoksista seuraavasti: - kiinteistötoimen palvelupäällikkönä toimii virkaan valittava tekninen johtaja, - liikelaitospäällikön tehtävänimike muutetaan kunnallistekniikan rakennuspäälliköksi alkaen, - kunnossapitopäällikön seuraajan tehtävänimike on tekninen isännöitsijä - palveluyksiköt Tieverkko ja Varasto ja konekeskus lakkautetaan ja niiden tehtäviä perustetaan hoitamaan Kunnallistekniikka palveluyksikkö, - kunnallistekniikka palveluyksikön palvelupäällikkönä toimii kunnallistekniikan rakennuspäällikkö - palveluyksikön Toimistopalvelut nimi muutetaan Hallinto ja toimistopalvelut palveluyksiköksi Palveluyksikköjako ja palvelupäälliköt : TEKNISET PALVELUT Hallinto- ja toimistopalvelut - toimistopäällikkö Kiinteistötoimi - tekninen johtaja Kunnallistekniikka - kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Vesihuoltolaitos - kunnallistekniikan rakennuspäällikkö

5 35 Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

6 36 VAHINGONKORVAUSPYYNTÖ; AUTON RIKKOUTUMINEN TORIALUEELLA Tekninen lautakunta , 14 Maarakennusmestari Hannu Hakanen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pyytävät kuntaa korvaamaan ajoneuvonsa korjauksesta aiheutuneet kulut seuraavasti: Vahinkotapahtuma klo 19.55, Kyröskosken torialue. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kyröskosken torialueelle. Lähtiessään uudelleen liikkeelle hän törmäsi autolla huomaamattomiin ja teräväreunaisiin betonisiin kukkalaatikon jalustoihin (korkeus n. 15 cm). Auto kulkeutui ensimmäisen jalustan yli ja osui tämän jälkeen toiseen jalustaan. Tämän seurauksena autosta hajosi öljypohjan lisäksi suojamuovit moottorin alta. Öljyt valuivat välittömästi torialueen asfaltille. Palokunta sai tiedon tapahtumasta. Kukkalaatikko oli siirretty aikaisemmin torialueen keskelle, mutta betonijalustat oli jätetty paikoilleen niitä mitenkään erikseen merkkaamatta ja suojaamatta. Auton korjauskulut 615 e, liitteen mukaan ja auton seisontapäivät 8 x 50 e. Korvausvaatimus yhteensä 1015 euroa. Maarakennusmestarin lausunto: Korvausvaatimus tulee hylätä seuraavin perustein: Torialue on liikennemerkeillä osoitettu toriksi, jossa pysäköinti on kielletty muilta paitsi toriaikana torimyyjiltä. Torialueella liikkujan on tiedettävä ja ymmärrettävä, että alueella on erilaisia laitteita kuten tässäkin tapauksessa siirrettäviä, raskaita betonisia kukkalaatikoita sekä kiinteä toripöytä. Torialueella ajettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. xxxxxxxx eivät ole tehneet poliisille ilmoitusta asiasta, vaikka omaisuutta on vahingoittunut. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta hylkää xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vahingonkorvauspyynnön maarakennusmestarin lausunnon perusteella. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

7 37 KOTIHOITOKESKUS; HANKESUUNNITELMA Tekninen lautakunta , 15 Sosiaalijohtaja Taina Niiranen, lausunto : Remontoitava rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla Hämeenkyrön Kirkonkylässä kunnantalon ja terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Aikoinaan talo on toiminut kunnanlääkärin asunto- ja vastaanottotilana. Tällä hetkellä talossa on tilat vapaa-aikatoimelle ja tammikuusta 2013 myös Kirkonkylän kotisairaanhoitajan vastaanotto siirtyi terveyskeskuksesta. Talon tiloista yli puolet on ollut tyhjillään Kirkonkylän pienkodin toiminnan päätyttyä kesällä Perustelut remontille: 1) Tilojen tarve Perusturvapalveluissa tiloja on pystytty käyttämään tähän asti todella tehokkaasti. Tilojen tarve kasvoi 2013 vuoden alusta kahdesta syystä. Perusturvakeskuksessa aloitti toimintansa Kelan yhteispalvelupiste ja terveyskeskuksesta järjestettiin tilat ympärivuorokauden toimivalle ensihoidolle. 2) Kirkonkylän palvelut saman katon alle Kotihoidon tilat Kirkonkylässä ovat hajautettu tällä hetkellä kolmeen eri pisteeseen, perusturvakeskukseen, keskushallintoon ja vapaaaikatoimistoon. Kirkonkylän kotihoidon tiimitilat saadaan saman katon alle; esimies, sairaanhoitaja ja hoitajat. Lisäksi tiloihin saadaan yhteinen kokoustila. 3) Rakennus hyötykäyttöön Rakennus on ollut lähes tyhjillään pari vuotta. Rakennus on välttämättömän peruskorjauksen tarpeessa, jotta siellä voidaan työskennellä. 4) Sijainti Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla muiden palveluiden välittömässä läheisyydessä. Taloon on helppo tulla ja siitä syystä sinne voidaan sijoittaa myös pienimuotoista kotisairaanhoitajan vastaanottotoimintaa, mm. muistihoitajan vastaanotto. Kotihoidon lisäksi tiloihin siirtyy perusturvakeskuksesta kaksi perhetyöntekijää. 5) Vapaa-aika ja hanketyö Talon kunnantalon päässä olevat tilat saneerataan edelleen osittain vapaa-aikapalveluiden käyttöön. Lisäksi siihen tulee yhteinen projektija hanketyöntekijöiden tila.

8 38 Rakennuspäällikkö Mika Korkeamäki: Rakennus on valmistunut v ja sen bruttoala on n. 400 m² ja hyötyala 274 m². Rakennuksen runko on tiiliverhottu puurakenne. Rakennus on pääosin 1-kerroksinen, keskiosassa on pieni kellarikerros. Alapohjana on maanvastainen betonilaatta. Vesikatteena on tiilikatteinen harjakatto. Ilmanvaihto on painovoimainen. Lämmitysmuotona on vesikiertoinen patterilämmitys. Rakennuksessa on kylmä, käyttämätön ullakko. Rakennuksessa on aikakautensa tyypillisiä ongelmakohtia, jotka tulee poistaa perusparannuksen yhteydessä tai korjata nykyisten määräysten mukaisiksi. Rakennukselle teetettiin kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus ja sitä tarkennettiin Lisäksi teetettiin asbestikartoitus Rakennuksessa ei ole tehty merkittäviä sisäpuolisia peruskorjaustöitä. Vesikate on uusittu vuonna Suunnitellussa perusparannushankkeessa kaikki pinnat uusitaan ja lattiasta poistetaan ylempi laatta ja vanha riskialtis tojalevy-kerros. Ulkoseinistä poistetaan vanhat purueristeet ja niiden tilalle asennetaan uudet lämpöeristeet. Väliseinät avataan ja purut poistetaan. Seinistä tehdään nykyisten ääneneristysvaatimusten mukaiset ja niihin lisätään pako-ovet henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. Kaikki ulko-ovet ja ikkunat uusitaan. Rakennukseen tehdään uudet liittymät ja vanhat, kunnantalon kautta tulevat liitokset puretaan. Kaikki talotekniset järjestelmät uusitaan (LVISA). Ullakolle tehdään uusi ilmastointikonehuone. Rakennustoimenpiteistä on teetetty kustannusarvio, joka on euroa. Korjaustoimenpiteet on mahdollista toteuttaa kahdessa vaiheessa: - kotihoidon tilat v e - muu osa (matalampi osa) v e Irtaimistohankintoja ei ole huomioitu kustannusarviossa. Taloussuunnitelman investointiosassa ainoastaan vuodelle 2013 on kirjattu euron määräraha nimikkeellä Kotihoitokeskus. Lisätietona on: Entisen Kirkonkylän pienkodin remontointi kotipalvelukes-

9 39 kuksen käyttöön edellyttää hankesuunnitelmaa. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta esittää hallitukselle, että se hyväksyy kotihoitokeskuksen hankesuunnitelman ja antaa hankkeelle käynnistysluvan. Päätös: Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että kotihoitokeskuksen hankesuunnittelu palautetaan valmisteluun. Tehdään vertaileva kustannuslaskelma perusturvakeskukseen tehtävälle laajennusosalle, johon tulisi tilat vapaa-aikatoimelle, kotihoitokeskukselle ja muille tilojen tarvitsijoille. Lautakunnan jäsen Mikko Mänty esitti, että kotihoitokeskuksen hankesuunnittelu palautetaan valmisteluun. Tehdään vertaileva kustannuslaskelma perusturvakeskukseen tehtävälle laajennusosalle, johon tulisi tilat vapaa-aikatoimelle, kotihoitokeskukselle ja muille tilojen tarvitsijoille. Turo Antila ja Pauliina Rautiainen kannattivat Männyn esitystä. Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, puheenjohtaja päätti pitää kädennostoäänestyksen. Äänestyksessä esittelijän esitys sai kolme (3) ääntä (PH, MN, EK) ja Mikko Männyn kannatettu esitys neljä (4) ääntä (MM, TA, TE, PR).

10 40 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA; YKSITYISTEIDEN HOITO Tekninen lautakunta , 16 Tekninen johtaja Ari Kulmala, puh : Valtuuston hyväksymään talousarvioon 2013 sisältyi Vuoden aikana selvitettävät asiat ja sopeuttamisohjelma. Tämä alustava suunnitelma sopeuttamisohjelmalle ei vielä ole riittävä kunnan taloudelliseen tilanteeseen nähden, vaan siitä kevään 2013 aikana tehdään yksityiskohtainen luettelo suunnitelmavuosina tehtävistä toimenpiteistä. Tavoitteena on pysyvien toiminnallisten muutosten aikaansaaminen. Teknisten palveluiden yhtenä sopeuttamisohjelman hankkeena oli talousarviossa 2013 esitetty Yksityisteiden hoitomalli. Alustavan suunnitelman mukaan toimenpiteellä, jossa kunta siirtyy hoitajasta avustajaksi voidaan asettaa euron vuosittainen säästötavoite tienhoitokustannuksiin. Muutokset yksityisteiden hoitomallista kuuluvat valtuuston päätösvaltaan. Hämeenkyrössä kunta hoitaa hoitosopimuksilla tällä hetkellä 84 eri tiekunnan yksityistietä 217 kilometriä. Hoitokustannukset olivat euroa vuonna Vuonna 2011 kustannukset olivat euroa ja vuonna 2010 ne olivat euroa. Yksityisteiden hoitoon varatut määrärahat eivät ole riittäneet viime vuosina. Yksityisteiden hoito tai muu avustaminen ei ole lakisääteinen tehtävä, vaan kunnan itselleen päätöksin ottama tehtävä. Yksityistien tienpitäjä on yksityistien tiekunta. Tämän pykälän oheismateriaalina on valtuuston päätös vuodelta 1996, jolloin kunta päätöksellään kunnossapidon valtionavustusjärjestelmän päätyttyä sitoutui hoitamaan tietyt ehdot täyttäviä yksityisteitä ilman tiekuntien omavastuuosuutta. Pykälän oheismateriaalina on myös valtuuston päätös vuodelta 2005, jossa se hyväksyi hallituksen esityksen, että yksityisteiden hoidon nykykäytäntöä ei muuteta. Päätökseen tuli valtuuston yksimielinen lisäys, että tekninen lautakunta velvoitetaan päivittämään tiehoitokuntien kanssa tehdyt hoitosopimukset maaliskuussa pidettävän tie- ja katupaneelin jälkeen. Tämän pykälän oheismateriaalina on myös teknisen lautakunnan päätös vuodelta 2006, jolla irtisanottiin kaikki voimassa olleet yksityisteiden kanssa tehdyt hoitosopimukset ja päätettiin tehdä uudet sopimukset, joissa työn- ja vastuunjakoa muutettiin. Uudet hoitosopimukset yksityisteiden kanssa solmittiin alkuvuonna 2008.

11 41 Sopimuksien irtisanomisesta mainitaan voimassaolevissa sopimuksissa seuraavaa Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu, jollei sitä irtisanota vähintään kolme kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua. Talouden sopeuttamisohjelman mukaisia yksityisteiden hoitomallin muutoksen vaihtoehtoja ovat: 1. kunta lopettaa kaiken yksityisteiden hoidon ja avustamisen -säästö n euroa vuodessa -vähentää kunnan palveluiden ostoa -vähentää kunnan työvoiman käyttöä ja tarvetta 2. kunta hoitaa ja avustaa nykymuotoisesti sekä perii omavastuuosuuden hoidettavilta yksityisteiltä -säästö n euroa vuodessa -ei vähennä palveluiden ostoa -lisää kunnan työvoiman käyttöä ja tarvetta -lisää byrokratiaa 3. kunta ei hoida vaan avustaa ehdot täyttäviä yksityisteitä -säästö n euroa vuodessa -vähentää kunnan palveluiden ostoa -vähentää työvoiman käyttöä Ehtoina avustamiselle voitaisiin käyttää yksityisteiden jakoa kahteen luokkaan. Luokkaan 1 voisivat kuulua sellaiset yksityistiet, joiden varrella on vähintään kolme vakituisesti asuttua kiinteistöä, asutun osuuden ollessa vähintään kilometri tai vaihtoehtoisesti tie on merkittävä läpikulkutie. Luokkaan 2 kuuluisivat nykymuotoisen hoitamisen ja avustamisen ehdot täyttävät yksityistiet. Avustusta (luokat 1 ja 2) maksetaan ainoastaan viimeiseen vakituisesti asuttuun kiinteistöön asti. Avustuksena luokassa 1 voisi olla 80 snt/m ja luokassa 2 vastaavasti 62 snt/m. Avustuksen voisi sitoa indeksiin. Nykymuotoinen hoitomalli ei ole sopeuttamisohjelman vaihtoehto, koska sen puitteissa ei saada aikaan taloudellista eikä toiminnallista säästöä tuovaa muutosta. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta käy asiasta ohjaavan lähetekeskustelun.

12 42 Päätös: Lautakunta kävi asiasta ohjaavan lähetekeskustelun.

13 43 RAAKASORAN MURSKAUS; URAKOITSIJAN VALINTA Tekninen lautakunta , 17 Maarakennusmestari Hannu Hakanen: Raakasoran murskausurakasta on pyydetty tarjouksia kello mennessä. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMAssa Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Murskaus suoritetaan kunnan soramontulla (Lootus 1:44, Untilan kylä). Tarjouspyynnön mukaan murskausurakka sisältää: - n tn SrM 0/16 mm sorateiden kulutuskerrokseen (SRT) - n tn SrM 0/56 mm jakavan ja kantavan rakennekerrosmateriaaleiksi - n tn Hk 0/8 salaoja- ja hiekoitushiekaksi. Murskausurakan on oltava valmis mennessä. Maarakennusmestari ja toimistopäällikkö avasivat tarjoukset kello Määräaikana toimitetut tarjoukset (alv 0 %): Alvarin Sora ja Murske Oy Telamurska Oy Perusmaa Ky ,00 e ,00 e ,00 e Kaikkiin tarjouksiin oli liitetty tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan soramurskaukseen käytetään esija jälkimurskainta, joiden käyttöenergia tuotetaan sähköaggregaatilla. Murskauslaitoksen aggregaatti ja sen polttoainevarasto sijaitsevat suojatulla tukitoiminta-alueella. Maarakennusmestari on tiedustellut jokaiselta tarjoajalta esitetyn laitekannan tarjouksenmukaisuuden. Tarjouksista ainoastaan Alvarin Sora ja Murske Oy:n tarjous täyttää ehdon erillisestä aggregaatista. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta hylkää Telamurska Oy:n ja Perusmaa Ky:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina. Lautakunta hylkää myös Alvarin Sora ja Murske Oy:n tarjouksen,

14 44 koska yksi hyväksyttävä tarjous ei mahdollista hintavertailua eikä kilpailua. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

15 45 KIRKONKYLÄN MONITOIMIKESKUS; LUONNOSPIIRUSTUKSET JA KUSTANNUSARVIO Tekninen lautakunta , 18 Tekninen johtaja Ari Kulmala, puh : Pykälän oheismateriaalina on yhteistyössä käyttäjien (koulu, varhaiskasvatus, kirjasto, kansalaisopisto, ruokapalvelut) kanssa hankesuunnitelman pohjalta ja perusteilla työstetty ja suunnittelukokouksessa hyväksytty luonnos. Esitettävä ratkaisu on voimassa olevan kaavan mukainen. Luonnoksesta on laadittu kustannusarvio (pykälän oheismateriaalina). Kustannusarvio ja muut hanketekijät huomioituna Kirkonkylän monitoimikeskus-hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostuu esitetyllä luonnoksella18 miljoonaa euroa. Hanketekijät: Uusi rakennus 14,9 m Vanhan saneeraus (kirjasto) 1,1 m Purkutyöt 0,5 m Irtaimisto 1,5 m Yhteensä 18,0 m Riskejä tähänkin arvioon sisältyy kustannusten nousun osalta mm: piha-alueiden laajuuden ja käyttötarkoituksen osalta, vanhan saneerauksen korjausasteen pienuuden vuoksi ja siksi, että tilat ovat laskentaohjelman perustiloja (tilojen monikäyttöisyys lisää varustelua ja kustannuksia). Hankesuunnitelman mukaan hankkeen tavoitehinta on 15,6 m ja irtaimistohankinnat 1,5 m. Vanhan kiinteistömassan purkamiskustannukset ovat noin 0,5 m euroa. Kunnanhallitus asetti hankkeessa tavoitehinnan tavoitteeksi 15% kustannussäästön. Tämän mukaan hankkeen tavoitehinta on 13,3 m ja kokonaishinnaksi muodostuu 15,3 m. Hankkeen suunnittelussa luonnosvaiheessa ei ole saavutettu kunnanhallituksen asettamia taloudellisia tavoitteita ja työssä on siten epäonnistuttu. Mitoitusperusteita muuttamatta hankkeen laajuutta ei kyetty supistamaan. Hankkeen kokonaiskustannuksiin pystytään vaikuttamaan ainoastaan hankkeen laajuuden (rakennettavien neliöiden) kautta. Tämä tarkoittaa hankesuunnitelmassa määriteltyjen mitoitusperusteiden asetta-

16 46 mista uudelleen arvioitaviksi. Sitten vasta, kun kunnanhallitus on hyväksynyt luonnoksen ja kustannusarvion, voidaan hankkeen suunnittelua jatkaa toteutus- ja erikoissuunnittelulla urakkalaskenta valmiuteen. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta esittää luonnospiirustukset ja niistä laaditun hankkeen kustannusarvion kunnanhallitukselle hankkeen jatko-ohjeistusta varten. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

17 47 HAJA-ASUTUSALUEEN RUNKOVIEMÄRIN RAKENNUSHANKE; RAKENNUS- SUUNNITTELIJAN VALINTA Tekninen lautakunta , 19 Liikelaitospäällikkö Jari Luoma: Liikelaitospäällikkö on pyytänyt suunnittelutarjouksia Hämeenkyrön haja-asutusalueen jätevesiviemäröinnin rakennussuunnittelusta klo mennessä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä, Ramboll Finland Oy:ltä, Pöyry Finland Oy:ltä ja AIRIX Ympäristö Oy:ltä. Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjoushinnan maksimipistearvo on 60 ja laadun 40. Hintapisteet: keskimääräistä tarjoushintaa halvemmat ja yhtä suuret tarjoushinnat saavat 60 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteet lineaarisesti suhteessa keskimääräiseen tarjoushintaan. Laatupisteet: - alustava työohjelma ja alustava projektiaikataulu (maks. 20 p) - tarjotun henkilöstön referenssit vastaavista töistä (maks 10 p) - yrityksen referenssit vastaavista töistä (maks 10 p) Suunnittelu sisältää runkoviemärin välille Hämeenkyrön jätevedenpuhdistamo Sasin kylä, välille Herttualan kylä Maisematie ja välille Kyröspohjan kylä Yrjö-Koskisentie tarvittavine laitteineen ja varusteineen. Tarjousten kokonaishinnan tulee sisältää henkilötyön lisäksi kaikki työn suorittamisesta aiheutuvat erityiset kulut ja korvaukset, mukaan lukien maastotyöt ja suunnittelukokoukset. Suurinta osaa ko. aluetta ei ole kunnanhallituksen hyväksymässä toiminta-alue rajauksessa esitetty viemäriverkoston osalta toimintaalueeksi. Alueilla ei tällä hetkellä myöskään ole keskitettyä kunnallista viemäriverkostoa. Pirkanmaan ELY esittää viemäriverkoston rakentamista valtion vesihuoltotyöksi vuosille ELY edellyttää, että rakennussuunnittelu ja tarkennettu kustannusarvio ovat valmiina viimeistään vuoden 2013 lopulla. Tarjouspyynnön mukaisesti kaikkien suunnitelmien tulee olla valmiit ja hyväksytysti tilaajalle luovutettu mennessä. Liikelaitospäällikkö Jari Luoma ja toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen avasivat tarjouskuoret klo Määräaikana saatujen tarjousten verottomat kokonaishinnat ovat: Pöyry Finland Oy

18 48 AIRIX Ympäristö Oy FCG suunnittelu ja Tekniikka Oy Ramboll Finland Oy Hinnat ovat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia kokonaishintoja, alv 0 %. Kaikki tarjoukset ovat sisällöltään tarjouspyynnön mukaisia. Liikelaitospäällikkö on pisteyttänyt saadut tarjoukset tarjouspyynnössä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti seuraavasti: Pöyry Finland Oy 90 pistettä AIRIX Ympäristö Oy 95 pistettä FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 100 pistettä Ramboll Finland Oy 77 pistettä Pisteet ovat kokonaispisteitä ( hinta- ja laatupisteet yhteensä ). Valitun suunnittelijan kanssa tehdään kirjallinen konsulttisopimus ennen töiden aloitusta. Esitys (liikelaitospäällikkö Jari Luoma): Tekninen lautakunta valitsee runkoviemärin rakennussuunnittelijaksi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan konsulttisopimuksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Tekninen johtaja Ari Kulmala ilmoittautui esteelliseksi ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn osalta. Esteellisyyden peruste: Kulmala on solminut työsopimuksen AIRIX Ympäristö Oy:n kanssa. Lautakunnan esittelijänä toimi liikelaitospäällikkö Jari Luoma.

19 49 KIRKONKYLÄN MONITOIMIKESKUS; RAKENNUTTAMISPALVELUT JA RAKENNUSTYÖN VALVONTA, HANKINTA Tekninen lautakunta , 20 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Kirkonkylän monitoimikeskuksen rakennuttamispalveluista ja rakennustyön valvonnasta on pyydetty tarjouksia kello mennessä. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa (julkisten hankintojen sähköinen ilmoituskanava) ja korjausilmoitus Tarjoukset avataan kello Tarjouspyyntöasiakirjat ja niissä edellytetyt pätevyysvaatimukset ja muut kriteerit esitellään kokouksessa. Valintakriteerinä on halvin hinta. Rakennuttamispalvelut ja valvonta hankitaan kohteeseen ostopalveluna, koska kunnalla ei ole osoittaa resursseja työhön. Muutettu esitys (liikelaitospäällikkö Jari Luoma): Lautakunta päättää siirtää asian käsittelyn myöhempään ajankohtaan. Päätös: Lautakunta hyväksyi muutetun esityksen. Tekninen johtaja Ari Kulmala ilmoittautui esteelliseksi ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn osalta. Esteellisyyden peruste: Kulmala on solminut työsopimuksen AIRIX Ympäristö Oy:n kanssa ja tarjouksen antanut Sweco PM Oy kuuluu samaan konserniin. Lautakunnan esittelijänä toimi liikelaitospäällikkö Jari Luoma.

20 50 ILMOITUKSET 1. Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaostoon valitut jäsenet. 2. Irtisanoutumiset: Ari Kulmala on irtisanoutunut teknisen johtajan virasta. Viimeinen virkapäivä on Mika Korkeamäki on irtisanoutunut toimestaan. Työsuhde päättyy PIRTEVAn tarkastuspöytäkirjat : - Tuulensuun päivätoimintakeskus, suunnitelmallinen tarkastus - Oikopolun asuntola, käyttöönottotarkastus 4. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös päätökseen: valtuusto Ulvaanharjun osayleiskaava. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. 5. Teknisen johtajan päätökset: Jäähallin pysäköintialueen vuokraaminen RMP-Festival Oy:lle Hämyfestareita varten Siivouspalvelujen hankinta, Koskilinna. Tekninen johtaja hyväksyi Timo Timosen tarjouksen Koskilinnan siivouksesta Rakennuspäällikön toimenkuvaus Jäähallin piha-alueen vuokraaminen, Pirkanmaan ravintola toimi Oy (liittyy Hämyfestareihin) Teknisen isännöitsijän toimenkuvaus Rakennuspäällikön päätökset: Terveyskeskuksen saneeraus ja laajennushanke; toimistokalusteiden hankinta. Rakennuspäällikkö hyväksyi Martela Oyj:n tarjouksen Jätesäkkien ja pehmopapereiden hankinta Rakennuspäällikkö hyväksyi Veli Mark Oy:n tarjouksen Hankintaoikaisu päätökseen 2. Rakennuspäällikkö hyväksyi Veli Mark Oy:n tarjouksen Siivousaineet, hygienia- ja suurkeittötuotteet sekä siivousvälineet. Rakennuspäällikkö hylkäsi kaikki tarjoukset. 7. Liikelaitospäällikön päätökset: Miharin havaintoputket kaukovalvontaan. Liikelaitospäällikkö hyväksyi Insta Automation Oy:n tarjouksen.

21 51 8. Tarjouksia avataan teknisessä toimistossa : Nuijamiestentien urakkatarjoukset pe klo 8.00 Asfalttitarjoukset ma klo Koskilinnan juhlatilojen vuokra- ja käyttöoikeussopimus. Tilat on vuokrattu Timo Timoselle alkaen. 10. Kuntaliiton yleiskirje Jätehuoltoviranomaisen päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä. 11. Heinijärven varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikkö; Parmaco Oy:n asiamies on ilmoittanut, että Parmaco Oy vie teknisen lautakunnan hankintapäätöksen ( ) markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on toimittanut kuntaan asiassa vastinepyynnön (saap ). Vastine pyydetään toimittamaan mennessä. 12. Hallitus : 31 Teknisen johtajan irtisanoutuminen ja viran haettavaksi ilmoittaminen. 13. Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2012 jaetaan kokouksessa. 14. Teknisen, rakennus- ja ympäristölautakunnan koulutuspäivä Hämeenlinnassa tai Jyväskylässä Lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua jompaankumpaan koulutuspäivään.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016 Kokousaika 8.3.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 13 Asialista 13 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSHANKE; URAKOITSIJAN VALINTA... 35 ILMOITUKSET... 37 PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015 Kokousaika 14.10.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 50-54 Asialista 50 TEKNIIKKATALON SISÄILMAONGELMAT JA TILARATKAISUT... 129 51 MONITOIMIKESKUS; KOULUN

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2015. Kokousaika 29.9.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 47-49. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2015. Kokousaika 29.9.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 47-49. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2015 Kokousaika 29.9.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 47-49 Asialista 47 TALOUSARVIO 2016; KÄYTTÖTALOUSOSA... 121 48 TALOUSSUUNNITELMA 2016; INVESTOINTIOSA

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016 Kokousaika 9.8.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 63-66 Asialista 63 OSOITEASIA; TIEN NIMEÄMINEN TALANRANNANTIEKSI... 175 64 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA; KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2015. Kokousaika 28.5.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 28-31. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2015. Kokousaika 28.5.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 28-31. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2015 Kokousaika 28.5.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 28-31 Asialista 28 TERVEYSKESKUKSEN NEUVOLATILOJEN SANEERAUS JA VUODEOSASTON 1 VESIKATON KORJAUS; URAKOITSIJAN

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

H 72 VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAPA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI - MAHNALA - KYRÖSPOHJA - HEINIJÄRVI

H 72 VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAPA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI - MAHNALA - KYRÖSPOHJA - HEINIJÄRVI H 72 VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAPA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI - MAHNALA - KYRÖSPOHJA - HEINIJÄRVI Tekninen lautakunta 29.6.2016, 46 Vs. tekninen johtaja Hannu Niemelä: Kunta on perustanut toiminta-alueen

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27 Tekninen lautakunta 2/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27 Tekninen lautakunta 2/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 27 Tekninen lautakunta 2/2014 KOKOUSAIKA Tiistai 11.2.2014, klo 18.00 19.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone - maanrakennusmestari Antti Myllymaa esittäytyi ennen kokouksen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015. Kokousaika 16.6.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 32-38. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015. Kokousaika 16.6.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 32-38. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 16.6.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 32-38 Asialista 32 LAUSUNTO STRATEGISESTA YLEISKAAVASTA... 86 33 SISÄISET VUOKRAT VUONNA 2016... 87 34

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016 Kokousaika 23.2.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 10-12 Asialista 10 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA, LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTAKESKUS JA TULOARVION

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone I TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010 Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 88 Tekninen lautakunta 5/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 88 Tekninen lautakunta 5/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 88 Tekninen lautakunta 5/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 4.6.2013, klo 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 23. maaliskuuta 2017 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa j. Olli Alikärri vj. Läsnä Poissa Muut

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. syyskuuta 2014 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12. ASIALISTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015 Kokousaika, klo 17.00 17:55 Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7 Asiat 10-12 Asialista EI VERKOSSA... 25 EI VERKOSSA... 26 EI VERKOSSA... 27 ILMOITUKSET...

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 9.2.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 16.2.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 53 Tekninen lautakunta 3/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 53 Tekninen lautakunta 3/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA 53 3/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 2.4.2013, klo 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola vpj Marita

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 1/2015. Kokousaika 20.1.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 1 6. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 1/2015. Kokousaika 20.1.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 1 6. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 1/2015 Kokousaika 20.1.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 1 6 Asialista 1 TALOUSARVIO 2015; INVESTOINTIOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA... 2 2 INVESTOINTIHANKKEIDEN TYÖOHJELMA

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksat ovat tulleet voimaan Jätevedenpuhdistamolle vietävän lietteen hinta määräytyy seuraavasti:

Vesihuoltolaitoksen taksat ovat tulleet voimaan Jätevedenpuhdistamolle vietävän lietteen hinta määräytyy seuraavasti: Hämeenkyrö Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 7 Vesihuoltolaitoksen taksamuutos; lietteen hinta HMKDno-2016-227 Valmistelija / lisätiedot: Pirkko-Liisa Vänttinen pirkko-liisa.vanttinen@hameenkyro.fi Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/2015 31 Kokousaika 10.6.2015 klo 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, pj Kankare Tarmo, vpj poissa Hörkkö Pirjo Koski

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 02.08.2011 kello 17.00 18.37 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 9.8.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 9.8.2012 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall.

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/2017 48 Kokousaika 3.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Pajula Tapio, Kiertonen Sanna, Auramaa Ville Kankare Tarmo Koivusaari

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. heinäkuuta 2016 kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2011 Aika: Torstaina 09.06.2011 klo. 19.00-20.10 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2015 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2015 1 Kokousaika 12.2.2015 kello 18.00 19.10 Kokouspaikka Oripään palvelutalo Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa Anne

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 36 5/2011 Kokousaika Torstai 14.04.2011 klo 18.30 19.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.8.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 27.9.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 16.5.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 16.5.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 16.5.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 16.5.2012 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Silvennoinen Erja Kuusisto

Lisätiedot

Torstai 16.12. 2010 klo 11.00 12.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Torstai 16.12. 2010 klo 11.00 12.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 16.12. 2010 klo 11.00 12.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 1. Tiistaina 17.01.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 1. Tiistaina 17.01.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tiistaina 17.01.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 1/2006 Tiistaina 17.01.2006 klo 18.00 Palokunnan huone LIITE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

Kärkölän kunta Esityslista/pöytäkirja 3/2015 Tekninen lautakunta. 17 25 Kunnaninsinöörin, palvelupäällikön ja kiinteistöpäällikön päätöksiä

Kärkölän kunta Esityslista/pöytäkirja 3/2015 Tekninen lautakunta. 17 25 Kunnaninsinöörin, palvelupäällikön ja kiinteistöpäällikön päätöksiä Esityslista/pöytäkirja 3/2015 Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 28.4.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 17 25 Kunnaninsinöörin, palvelupäällikön ja kiinteistöpäällikön

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25 Konneveden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. heinäkuuta 2013 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.10.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 10.10.2014 Nro 7/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2017 55 Kokousaika 5.10.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Pajula Tapio, Kiertonen Sanna, Auramaa Ville Kankare Tarmo Koivusaari

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 5/2011 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.12.2011 kello 16.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-2 3 4 41 42 43 44 45 46 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 13.11.2013 klo 18.00 19.25

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 13.11.2013 klo 18.00 19.25 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 13.11.2013 klo 18.00 19.25

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 27.12.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.12.2013 klo 09.00 09.40 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Toni

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2017 1 (8) Aika 07.11.2017, klo 13:00-15:40 Paikka Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /4.4.2011 Kokousaika 4.4.2011 klo 15.00 17.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Toholammin

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15

Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 7.5.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 2. elokuuta 2016 kello 18.00 19.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1 Kokousaika 1.2.2017 kello 18.00 18.52 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2017 106 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 03.10.2017 klo 16:00-18:49 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00. Kh:n pj. Mehto Antti Kh:n edustaja Pentti Kytölä

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00. Kh:n pj. Mehto Antti Kh:n edustaja Pentti Kytölä KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 Konneveden kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 05/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 05/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 05/2017 17 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.9.2017 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimiston B-rak 2. krs, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot