Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa 30.4.2014"

Transkriptio

1 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa

2 URAKKAOHJELMA 2 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA TILAAJA SUUNNITTELIJAT JA MUUT OSAPUOLET URAKKAMUOTO URAKAN LAAJUUS LAAJUUS TILAAJAN MATERIAALIT JA MUUT HANKINNAT Tilaajan toimittamat materiaalit ja muut hankinnat Poistettavat materiaalit SAMANAIKAISESTI TEHTÄVÄT TYÖT OLEMASSA OLEVIEN RAKENTEIDEN SUOJAAMINEN SOPIMUSASIAKIRJAT TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT MÄÄRÄLUETTELOT TYÖMAAOHJEET URAKKA-AIKA YLEISTÄ URAKKA-AIKA VÄLITAVOITTEET VIIVÄSTYMINEN Viivästyksen välttäminen Viivästyssakko URAKKA-AJAN MUUTTAMINEN PAKKASRAJAT TYÖSKENTELYAIKA URAKOITSIJAN VELVOITTEET TAKUUAIKA (POIKKEAA YSE:STÄ) VAKUUDET TYÖNANTAJAN TODISTUKSET Työnantajavelvoitteiden täyttäminen ja rekisteröityminen Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Selvitykset aliurakoitsijoilta VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen Vastuuvakuutus VARTIOINTI VAHINGOT JA KORVAUKSET URAKOITSIJAN RAPORTOINTIVELVOLLISUUS IMMATERIAALIOIKEUDET TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS ENNAKKO KOKONAISHINTAURAKKA YKSIKKÖHINTAURAKKA Maksut... 13

3 URAKKAOHJELMA MAKSUERIEN PIDÄTYKSET JA VÄHENNYKSET KUSTANNUSTASON MUUTOSTEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN LISÄ- JA MUUTOSTYÖT VASTUU MÄÄRÄTIEDOISTA URAKOITSIJAN OMAAN SUUNNITELMAAN PERUSTUVISSA TÖISSÄ LASKUILLE ASETETUT VAATIMUKSET Laskutuksen pääperiaatteet Laskun hyväksymiskelpoisuus KESKINÄISET VELVOITTEET VIRANOMAISYHTEYDET, TARKASTUKSET JA LUVAT Luvat Viranomaisyhteydet Vastaanottotarkastus Taloudellinen loppuselvitys Takuutarkastus AIKATAULUJEN LAADINTA JA RESURSSIT SUUNNITELMAT Pysyvien rakenteiden suunnitelmat MITTAUSTYÖT JA TARKEMITTAUKSET LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVALVONTA Tilaajan valvojat Tilaajan asiantuntijat Valvonnan työajat ARVONALENNUS TOIMINNALLISET LAATUPOIKKEAMAT YMPÄRISTÖ TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET URAKOITSIJAN ORGANISAATIO TYÖMAAPÄIVÄKIRJA TYÖMAAKOKOUKSET ERI URAKOITSIJOIDEN TÖIDEN YHTEENSOVITUS TYÖVOIMA YLEISTÄ NOUDATETTAVAT PALKKA- YM. EHDOT ULKOMAALAINEN TYÖVOIMA Työntekijä EU/ETA-maan kansalainen Työntekijä on kolmansien maiden kansalainen Urakoitsijan muut velvollisuudet TERVEYDENTILAVAATIMUS ALIURAKAT HENKILÖTUNNISTE KULKULUVAT YLEISET TYÖMAAJÄRJESTELYT TYÖMAA-ALUE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT Työmaa-alue Tieliikenne Tieyhteydet Läjitysalueet Varamaaottopaikat Vesi- ja ilmaliikenne Tietoliikenne... 26

4 URAKKAOHJELMA Raideliikenne SIISTEYS TOIMISTO-, SOSIAALI- JA VARASTOTILAT VALVOJAN JA KOKOUSTEN VAATIMAT TILAT SÄHKÖ- JA VESILIITTYMÄT LÄMMITYS, KUIVATUS JA VALAISTUS PUHELIN JA TIETOLIIKENNEYHTEYDET TYÖTURVALLISUUS TILAAJAN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT Yleistä Turvallisuusasiakirja Menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt YLEISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET Henkilöstön pätevyys ja osaaminen Turvallisuuskoulutus Perehdyttäminen Henkilön suojaus Kemikaalien käsittely Turvallisuussuunnittelu ja riskienhallinta Turvallisuusseuranta Turvallisuusjohtaminen Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilaajan turvallisuuspalaverit Turvallisuuspoikkeamat Onnettomuusvalmius Turvamiehen ja tieliikenteen liikenteenohjaajan tehtävien hoitaminen ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN... 32

5 URAKKAOHJELMA 5 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA 1.1 Urakkakohde ja -rakennuspaikka 1.2 Tilaaja Urakkakohde sijoittuu Mäntsälän kunnan alueelle. Urakan nimi on Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen peruskorjaus osa 3/3 länsiosa. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija tutustuu urakkakohteeseen ja rakennuspaikkoihin ennen tarjouksen antamista. Urakkakohdetta pyydettäessä esittelee maanrakennusmestari Jyrki Mäklin Mäntsälän kunta puh Tilaajana toimii Mäntsälän kunta. Rakennuttajan edustaja, joka vastaa urakan valvonnasta, nimetään myöhemmin. Turvallisuuskoordinaattori ilmoitetaan urakkasopimusta laadittaessa. Tilaaja pidättää oikeuden nimetä projektiin asiantuntijoita ja muita valvojia tarvittaessa. 1.3 Suunnittelijat ja muut osapuolet Saneerausselvityksen laati: LiCon-AT Oy Hämeenkatu HYVINKÄÄ puh URAKKAMUOTO Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Velvollisuudet ovat esitelty turvallisuusasiakirjassa kohdassa URAKAN LAAJUUS 3.1 Laajuus Urakoitsija suorittaa kaikki ne työt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin.

6 URAKKAOHJELMA 6 Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät sekä muut asiakirjoissa esitetyt työt aputehtävineen (YSE 1 ja 2 ) Urakkaan kuluvat kaikki suunnitelma-asiakirjojen -työt (Urakkaohjelman Liite 1 Toimivuus- ja tuotevaatimukset) ja niihin liittyvät hankinnat. Em. velvollisuuksia ovat mm.: - toimivuus- ja tuotevaatimuksissa mainitut työt edellä mainitulla urakka-alueella kaikkine vaadittavine työvaiheineen - tarvittavat mittaustyöt - urakoitsija hankkii luvat tarvitsemiensa yleisten- ja yksityisteiden käyttöön, pitää tarvittavat katselmukset, sekä vastaa käyttämiensä teiden kunnosta työmaan keston ajan - purku- yms. jätteen poiskuljettaminen ja hävittäminen viranomaisten hyväksymällä tavalla - rakennuspaikan siistiminen töiden päätyttyä - tarvittavien materiaalien hankinta - urakoitsijan on hankittava luvat kaivuu-, yö- ja meluaviin töihin, sekä hoitaa tiedottaminen ja yhteydenpito Mäntsälän kunnan kanssa - urakoitsijan on esitettävä suunnitelmat viranomaisille työmaanaikaisista liikennejärjestelyistä - rakenteet, jotka on urakan toteuttamisen mahdollistamiseksi purettava tai poistettava käytöstä, on palautettava entiselleen ja toimintakuntoon 3.2 Tilaajan materiaalit ja muut hankinnat Tilaajan toimittamat materiaalit ja muut hankinnat Tilaaja ei toimita materiaalia Poistettavat materiaalit Kaikki purettava materiaali jää urakoitsijan omaisuudeksi, ja urakoitusijan tulee huolehtia sen poisviennistä ja ympäristölain mukaisesta hävittämisestä. 3.3 Samanaikaisesti tehtävät työt Seuraavat samanaikaisesti tehtävät tilaajan tai muiden osapuolten työt tulee ottaa huomioon urakkatarjouksessa ja toteutuksessa: - Ei ole Töiden yhteensovitus on kuvattu kohdassa Olemassa olevien rakenteiden suojaaminen Työalueella sijaitsee Mäntsälän kunnan lisäksi myös muiden omistajien omaisuutta (Liikennevirasto, teleyhtiöt, sähkölaitokset, vesilaitokset jne.). Olemassa olevien rakenteiden,

7 URAKKAOHJELMA 7 esim. putkien ja kaapeleiden paikallistamiseksi ja vahingoilta suojaamiseksi on urakoitsija velvollinen ennen töihin ryhtymistä suorittamaan tarvittavat mittaukset ja merkitsemiset. Urakoitsijan tulee varmistaa urakka-alueella olevien rakenteiden sijainnit ja suojeluohjeet niiden omistajilta. Urakka-alueella olevat kaapelit, johdot yms. rakenteet on urakoitsijan paljastettava käsikaivuna, tuettava, kannatettava ja suojattava siten, etteivät ne pääse vahingoittumaan. Siirtämättä jätetyt rajapyykit ja kiintopisteet on suojattava ja mahdollisista siirtotarpeista sovittava etukäteen. Syntyneistä vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi rakenteen tai kohteen omistajalle ja urakan valvojalle. Urakoitsija korvaa rikkomansa rakenteet ja aiheuttamansa muut vahingot kustannuksellaan. Urakoitsijan tulee välttää liikennemerkkien siirtoa ja/tai poistoa, jos merkkejä joudutaan siirtämään tai poistamaan, tulee urakoitsijan esittää pyyntö liikennemerkkien siirrosta tilaajalle. Tilaajalle pitää antaa kahden (2) viikon aika merkkien siirtämiseen. Jos urakoitsija joutuu itse siirtämään ja/tai poistamaan valaisin pylväissä olevia liikennemerkkejä, tulee kaikki siirrot kellonaikoineen dokumentoida työmaapäiväkirjaan ja esittää valvojalle. 4 SOPIMUSASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta sähköisessä muodossa. Tarvitsemansa paperiversiot urakoitsija hankkii omalla kustannuksellaan. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä tai sen liitteenä olevassa Laskenta-asiakirjat -luettelossa. 4.2 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava (järjestys poikkeaa YSE:n järjestyksestä): Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Urakoitsijan ja tilaajan välillä ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista pidettyjen urakkaneuvottelujen pöytäkirjat 3. Urakkaohjelma (tämä asiakirja) 4. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelot 5. Urakoitsijan tarjous ja ennen urakkaneuvotteluja annetut tarjouksen täydennykset

8 URAKKAOHJELMA 8 6. Tarjouspyyntökirje, laskenta-asiakirjat -luettelo ja mahdollisesti ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäkirjeet liiteluetteloineen. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä, sitä edeltävä toisena jne. 7. Yleiset sopimusehdot YSE 1998 (myöh. YSE) Tekniset asiakirjat 4.3 Määräluettelot 4.4 Työmaaohjeet 1. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset (Toimivuus- ja tuotevaatimukset) 2. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset (RYL) 3. Voimassa olevat ohjeet, tekniset asiakirjat Lisäksi urakassa on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia määräyksiä. Urakassa noudatetaan pääosin InfraRYL 2006 määrämittausohjetta. Työ toteutetaan kokonaishintaurakkana. Urakkaa koskevat työmaaohjeet ovat: - Toimivuus- ja tuotevaatimukset Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen annettavien työmaaohjeiden vaikutukset urakan ehtoihin sovitaan niiden antamisen yhteydessä. 5 URAKKA-AIKA 5.1 Yleistä 5.2 Urakka-aika 5.3 Välitavoitteet Teoreettisten työmäärien kasvun varalta on urakoitsijan mitoitettava työaikataulunsa ja kapasiteettinsa siten, että teoreettisten kokonaismassamäärien kasvu 20 %:lla ei vielä oikeuta urakoitsijaa saamaan urakka-ajan pidennystä. Työt voi aloittaa välittömästi, valitusajan umpeuduttua. Ne on aloitettava kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Urakan tulee olla täysin valmis Urakan sakolliset välitavoitteet ovat seuraavat: 1. Valaisin vaihdosta 40 % valmiina

9 URAKKAOHJELMA Viivästyminen Viivästyksen välttäminen Mikäli tilaaja toteaa työn suorituksen viivästyvän urakoitsijasta johtuvista syistä toteutusaikatauluun nähden, on urakoitsijan lisättävä kalustoa, työvoimaa ja työnjohtoa sekä tehtävä työtä poikkeavina työaikoina (mm. viikonlopputyötä tai vuoro-, ilta- ja yötyötä) ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään Viivästyssakko Viivästymissakko valmistumisen ja sakollisten välitavoitteiden osalta YSE:n mukainen. 5.5 Urakka-ajan muuttaminen Urakoitsijan on tarjousta tehdessään otettava huomioon, että tilaaja ei katso lyhyiden, muutamia tunteja kerrallaan kestävien työntekijöiden työn keskeytysten, kuten istumalakkojen, kokousten tai muiden vastaavien työnseisausten, elleivät ne ole pidemmän ajan kuluessa jatkuvasti toistuvia, olevan yleisten sopimusehtojen tarkoittamia, urakoitsijan suoritusta olennaisesti estäviä työtaistelutoimenpiteitä, jotka oikeuttaisivat urakka-ajan pidentämiseen. Jos koko urakan keskeytysaikojen summa on suurempi kuin seitsemän (7) työpäivää, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys suoritusaikaansa. 5.6 Pakkasrajat 5.7 Työskentelyaika Urakassa noudatetaan seuraavia pakkasrajoja: - pakkasrajoina noudatetaan työsuojelupiirin ohjetta sekä - asennustöissä valmistajan materiaalille määrittelemiä rajoja Normaalityöaika on klo välisenä aikana. Mikäli urakoitsija muulloin haluaa tehdä töitä normaalityöajan ulkopuolella, on urakoitsijan ilmoitettava asiasta seitsemän (7) vrk etukäteen valvojalle, jotta tilaaja voi järjestää tarvittavan valvonnan. 6 URAKOITSIJAN VELVOITTEET 6.1 Takuuaika (poikkeaa YSE:stä) Urakan yleinen takuuaika on kaksi (2) vuotta. Urakoitsija vastaa myös niistä suorituksensa asennus- ja mittavirheistä, jotka paljastuvat vasta käyttövaiheessa huolimatta siitä, että työ on tarkastettu ja vastaanotettu.

10 URAKKAOHJELMA 10 Takuun nojalla korjatuille tai uusituille rakenteille, laitteille ja/tai osille annetaan yhden (1) vuoden lisätakuu samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäinen takuu. Maalatujen pylväiden ja valaisimien pintakäsittelylle tulee antaa kymmenen (10) vuoden sävy ja kestävyys takuu. 6.2 Vakuudet Rakennusajan vakuus on arvoltaan 10 % sopimuksen mukaisesta urakkahinnasta ja takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta, johon lisätään lisä- ja muutostyöt. Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Työnaikaisen vakuuden on oltava voimassa 3 kuukautta yli urakan valmistumispäivämäärän. Mikäli vastaanottotarkastus viivästyy urakoitsijasta johtuvasta syystä yli 15 vuorokautta sovitusta urakan valmistumisajasta, on urakoitsija velvollinen jatkamaan vakuuden voimassaoloaikaa viiveen määrällä. Hyväksytyn vastaanoton ja takuuajan vakuuden hyväksymisen jälkeen työnaikainen vakuus palautetaan vakuuden antajalle. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen ja lisäksi niin kauan, että takuuajan työt on hyväksyttävästi suoritettu. Tarjousvakuutta ei vaadita. Tilaaja ei anna urakoitsijalle vakuutta. Urakoitsijan antaman vakuuden tulee olla joko pankki- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, tilaajan nimiin asetettu talletus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä annettu vakuus. Urakoitsijan on vaadittaessa annettava vuosittain selvitys antamiensa omavelkaisten takausten arvosta, jotta tilaaja voi varmistua vakuuden arvosta. Jos urakoitsijan taloudellinen tilanne tai vakavaraisuus heikkenee ja vakuus menettää arvoaan, voi tilaaja vaatia omavelkaisen takauksen vaihdettavaksi pankkitakaukseen. Tilaajalla on oikeus urakoitsijaa enempää kuulematta käyttää vakuutena olevat varat tästä sekä muistakin tilaajan ja urakoitsijan välisistä sopimuksista johtuvien saatavien suorittamiseksi.

11 URAKKAOHJELMA Työnantajan todistukset Työnantajavelvoitteiden täyttäminen ja rekisteröityminen Urakoitsijalla tulee olla joko Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama pätevyys tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla tai urakoitsijan tulee muuten toimittaa vastaavat pätevyyden osoittamiseksi tarvittavat tiedot. Vastaavat tiedot pitävät sisällään ainakin: - tiedon yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisesta (TyEL-todistus, verotodistus), - tiedon yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla, - luotettavan selvityksen yrityksen laadunvarmistuksen tasosta Urakoitsijan tulee toimittaa em. tiedot tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Vero- ja TyEL-todistus ei saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on aina pyydettäessä toimitettava tilaajalle uudelleen vastaava selvitys. Tilaaja tarkastaa edellä kerrotut tiedot Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tai urakoitsija.fi rekisteristä, jos urakoitsija on merkitty jompaankumpaan rekisteriin. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tästä tarjouksessaan Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimen, LY-tunnuksen, osoitteen, vastuuhenkilön nimen, työmaan nimen, urakointilajin, urakan aloittamispäivän ja arvioidun valmistumisajankohdan ja urakkahinnan) lääninverovirastoon Selvitykset aliurakoitsijoilta 6.4 Vakuutukset Urakoitsijan tulee toimittaa aliurakoitsijoistaan samanlaiset selvitykset kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä ennen töihin ryhtymistä Rakennuskohteen vakuuttaminen Rakennuskohteen vakuuttamisessa noudatetaan YSE:n määräyksiä. Rakennustyövakuutuksen tulee kattaa koko urakkalaajuus.

12 URAKKAOHJELMA 12 Vakuutus tulee ottaa tilaajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennustyön senhetkistä täyttä arvonlisäverotonta arvoa Vastuuvakuutus 6.5 Vartiointi Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä urakkasopimuksen voimassaoloaikana on Vastuuvakuutuksen sopimusehdot on toimitettava pyydettäessä tilaajalle. Tilaaja ei järjestä vartiointia. 6.6 Vahingot ja korvaukset Urakoitsija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä. Urakoitsijan on ilmoitettava vastaanottotarkastuksessa työn suorittamisesta johtuvat kolmansia osapuolia koskevat selvittämättömät asiat. Urakoitsija vastaa myös vastaanottotarkastuksen jälkeen kolmansille osapuolille urakan toteuttamisessa aiheuttamistaan vahingoista. 6.7 Urakoitsijan raportointivelvollisuus Urakoitsijan tulee laatia tilaajan edellyttämät urakan aikataulua, töiden etenemistä, laskutusta, kassavirtaa, määräennusteita, tilaajan materiaaleja, laadunvarmistusta, turvallisuutta, riskienhallintaa ja resursseja koskevat raportit. 6.8 Immateriaalioikeudet Urakoitsijan urakkasopimuksen perusteella laatimien piirustuksien, suunnitelmien ja muiden vastaavien asiakirjojen mahdolliset tekijänoikeudet ja muut mahdolliset immateriaalioikeudet kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tarjouksessa tai urakkasopimuksen aikana ne asiakirjat tai asiakirjan osat, jotka urakoitsijan käsityksen mukaan sisältävät tekijäoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Urakkasopimuksen aikana urakoitsijan on tehtävä ilmoitus välittömästi, kun tieto immateriaalioikeuksia sisältävästä asiakirjasta on tullut urakoitsijan tietoon. Urakoitsijan ja tilaajan yhdessä toteaman tekijän- ja immateriaalioikeuden rajoittamatta tilaajalla on kuitenkin oikeus lisäveloituksetta käyttää kaikkia urakkasopimuksen perusteella laadittuja asiakirjoja muissakin vastaavissa projekteissaan. Jos tilaaja käyttää asiakirjoja urakkasopimuksen ulkopuolella muissa rakennusprojekteissa, tulee asiakirjojen kopioiden sisältää samat tekijänoikeus yms. merkinnät kuin alkuperäisessä asiakirjassakin on. Tarjouspyynnössä vaaditut rakennussuunnitelmat eivät sisälly näiden asiakirjojen joukkoon, niiden immateriaalioikeudet siirtyvät tilaajalle.

13 URAKKAOHJELMA 13 7 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Ennakko Pääsääntöisesti tilaaja ei maksa ennakkoa. 7.2 Kokonaishintaurakka Urakkahinta maksetaan maksuerätaulukon mukaan ja tilaajan hyväksymiä laskuja vastaan. Urakoitsija laatii maksuerätaulukkoehdotuksen tilaajan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi urakkaneuvottelussa sovitussa ajassa. Maksuerätaulukon tulee rakentua seuraavien periaatteiden mukaisesti: - Taulukon maksuerät ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisävero maksetaan arvonlisäverolain mukaisesti kunkin maksuerän yhteydessä. - Ensimmäinen maksuerä maksetaan, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuutus ja -vakuus sekä työaikataulu ovat tilaajan hyväksymät sekä työt on aloitettu. Ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkahinnasta. - Seuraavat maksuerät maksetaan työn edistymisen ja suoritetun valmiin työn arvon mukaan. - Viimeisen maksuerän suuruus on 10 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä maksetaan, kun työ on valmis ja vastaanotettu, tilaaja on hyväksynyt takuuajan vakuuden ja kun mahdolliset vastuu- ja myöhästymiskysymykset on selvitetty ja kun urakoitsijan laadittavaksi määrätyt piirustukset ja kaikki loppudokumentit ja muut vastaavat asiakirjat on laadittu, tilaaja on ne vastaanottanut ja hyväksynyt. Lisäksi rekisteritiedot tulee olla päivitetty ja urakassa kotiin kutsuttujen materiaalien yhteenveto toimitettu tilaajalle. Viimeinen maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksymiskirjeellään ilmoittanut työn ja muiden edellä selostettujen seikkojen hyväksymisestä. 7.3 Yksikköhintaurakka Maksut Kyseessä on kokonaishintaurakka. 7.4 Maksuerien pidätykset ja vähennykset Sen lisäksi mitä YSE 42:ssa on mainittu, tilaajalla on oikeus pidättää urakan maksueristä: - Urakoitsijalta suorittamatta jääneet tätä työtä koskevat työntekijöiden palkat sekä aliurakoitsijoiden työntekijöiden palkat ja niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 :ssä tarkoitetut ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut - Urakoitsijan hyvityslasku

14 - Kolmansien osapuolien taloudelliset vaatimukset URAKKAOHJELMA 14 Jos maksuerästä ei päästä yksimielisyyteen, maksetaan siitä riidaton osa. 7.5 Kustannustason muutosten vaikutus urakkahintaan Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 7.6 Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostyöt korvataan määräluettelon mukaisilla yksikköhinnoilla. Yksikköhintoja noudatetaan sellaisenaan niin vähennyksissä kuin lisäyksissäkin. Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat ovat voimassa myös urakka-alueen ulkopuolella tehtävissä vastaavissa olosuhteissa suoritettavissa vastaavissa töissä. Urakoitsijan on ennen työhön ryhtymistä annettava yksikköhintoihin perustuva yksilöity tarjous lisä- ja muutostöistä sekä tilaajan on kirjallisesti tilattava työ. Lisätöitä ei makseta ilman em. sopimusta. Tilaajalla on oikeus teettää muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 7.7 Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja työmäärät eivät sido tilaajaa, vaikka tilaaja olisi tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat. 7.8 Laskuille asetetut vaatimukset Laskutuksen pääperiaatteet Ensisijaisesti sähköinen laskutus, erillisen laskutusohjeen mukaisesti Laskun hyväksymiskelpoisuus Lasku on hyväksymiskelpoinen, kun - laskua vastaava työsuoritus on tehty ja työn valvoja on sen kirjallisesti tarkastanut; ja - laskutukseen oikeuttava työalueen viimeistely ja siivous on tehty ja muut sopimuksessa vaaditut velvoitteet on suoritettu, esim. tarkemittaukset; ja - kaikista laskuun sisällytetyistä töistä on esitetty hyväksytty laatuaineisto kuten työsuunnitelmat, väliaikaisten rakenteiden suunnitelmat, paalutus-pöytäkirjat, tarkemittaukset, tutkimus- ja aineenkoestustulokset. Viimeistä maksuerää koskevan laskun osalta katso kohta 7.2.

15 URAKKAOHJELMA Maksuaika Laskut maksetaan 14 päivän kuluessa, sähköisessä laskutuksessa ja 21 päivää paperilaskuilla valvojan tarkastuspäivämäärästä lukuun ottamatta viimeistä maksuerää. 8 KESKINÄISET VELVOITTEET 8.1 Viranomaisyhteydet, tarkastukset ja luvat Luvat Urakoitsija valmistelee tarvittavat kaivuu luvat, ja hakee ne kaupungilta ohjeiden mukaisesti. Tilaaja on hankkinut / hankkii seuraavat luvat: - hankkii viranomaisluvat, jotka urakoitsija on valmistellut valmiiksi tilaajalle Urakoitsijan on laadittava ja jaettava melua aiheuttavista töistä tiedotteet ympäristön asukkaille. Urakoitsijan on itse hankittava kaikki työmenetelmiensä tai kalustonsa edellyttämät luvat Viranomaisyhteydet Viranomaisyhteyksien osalta noudatetaan seuraavia menettelytapoja, urakoitsija on velvollinen olemaan tarvittaessa yhteydessä: - työsuojelutarkastajaan - pelastusviranomaisiin Muilta osin noudatetaan YSE:n määräyksiä Vastaanottotarkastus Työ katsotaan vastaanotetuksi, kun kumpikin sopijaosapuoli on allekirjoittanut vastaanottopöytäkirjan ja siinä mainitut puutteet ovat korjattu. Muilta osin vastaanotto suoritetaan YSE 71 :n mukaan Taloudellinen loppuselvitys YSE:n 73 :n mukaan Takuutarkastus YSE 74 :n mukaan. 8.2 Aikataulujen laadinta ja resurssit Tilaaja voi antaa urakoitsijalle alustavan aikataulun tarjouspyynnön yhteydessä urakoitsijan työsuunnittelua varten. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan urakan yleisaikatauluehdotuksen tilaajan tarkastettavaksi tarjouspyynnön mukaisesti tai tilaajan muuten ilmoittamassa ajassa.

16 URAKKAOHJELMA Suunnitelmat Pysyvien rakenteiden suunnitelmat Vaaditut rakennussuunnitelmat ovat esitetty Toimivuus- ja tuotevaatimuksissa (Liite 1).. Kokonaishintaurakka Tilaaja on teettänyt lähtöaineisto suunnitelmat Toimivuus- ja tuotevaatimukset. 8.4 Mittaustyöt ja tarkemittaukset Tilaaja osoittaa alueella olevat kiintopisteet, joihin urakoitsija sitoo rakentamisessa tarvittavat linja-, taso- ja korkeusmitat. Tilaaja vastaa siitä, että rakenteen paikka ja rakenteiden mitat ovat suunnitelmissa yksikäsitteisesti määrätty sekä antaa tarvittaessa hallussaan olevat lähtöarvot urakoitsijan käytettäväksi. Lähtöarvojen perusteella tulee urakoitsijan laatia kustannuksellaan yksityiskohtaiset mittaussuunnitelmat. Mikäli urakoitsija hävittää tai vahingoittaa peruspisteen tai -linjan, urakoitsija on velvollinen korvaamaan sen uusimisesta aiheutuvat kulut. Kaikki asennettavat kaapelit tulee kartoittaa, erillisiä tarkemittauksia ei projektissa toteuteta. Mittaukset tulee tehdä suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. 9 LAADUNVARMISTUS 9.1 Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan on esitettävä tilaajan antamien ohjeiden mukainen koko urakan kattava kirjallinen laatusuunnitelma ennen työn alkamista sekä työvaihekohtaiset kirjalliset työ- ja laadunvarmistussuunnitelmat ennen kunkin työvaiheen alkua. Urakoitsija kokoaa laatuaineiston urakkakohtaiseksi kelpoisuuskirjaksi tilaajan ohjeiden mukaan. Jos urakoitsija haluaa käyttää uusia, vähän tunnettuja materiaaleja tai työtapoja, hänen on suoritettava kustannuksellaan kaikki tilaajan vaatimat kokeet niiden käyttökelpoisuuden osoittamiseksi. 9.2 Tilaajan laadunvalvonta Tilaajan valvojat Tilaaja nimeää työmaalle valvojat, jotka valvovat työsuoritusta tilaajan vaatimusten noudattamista. Valvojan toimivalta määritellään nimettäessä. Urakoitsijan tulee esittää piiloon menevät rakenteet valvojalle tarkastamista varten ennen toimenpidettä tai peittämistä. Valvojalle tulee esittää sitä ennen työtä koskevat tarketiedot (esim. tiedot kaivu- ja täyttötasoista, työalueiden rajoista ja putkista). Tilaajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta.

17 9.2.2 Tilaajan asiantuntijat Tilaaja voi halutessaan käyttää apunaan asiantuntijoita. URAKKAOHJELMA 17 Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitettaessa tai sitä mukaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä Valvonnan työajat Tilaaja edellyttää, että urakoitsija tekee työtä yhteisesti sovittuna työaikana ja järjestää valvonnan sen mukaan. Jos urakoitsija tekee säännöllisesti työtä sopimuksessa mainitun työajan ulkopuolella, tilaaja järjestää valvonnan ao. työhön. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tästä tilaajan edustajalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen sen aloittamista. Jos urakoitsija laiminlyö em. ilmoitusvelvollisuutensa, tilaajalla on tällöin oikeus laskuttaa urakoitsijalta valvontahenkilökunnalle maksettavat ylimääräiset korvaukset. 9.3 Arvonalennus Mikäli työtulos ei täytä kaikkia sille asetettuja laatuvaatimuksia, mutta voidaan kuitenkin hyväksyä käyttöön otettavaksi, noudatetaan arvonalennuksessa YSE 27 :ä. Turvallisuuteen vaikuttavia virheitä ei voida hyväksyä arvonalennuksiin, vaan urakoitsijan on poistettava virheet kustannuksellaan. 9.4 Toiminnalliset laatupoikkeamat Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta. Teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään urakkakohtaisten arvonalennusperusteiden mukaisesti. Toiminnallisiin laatupoikkeamiin katsotaan myös tilaajan turvallisuusvaatimusten vastainen toiminta tai laiminlyönti sekä materiaalitarpeiden sekä ajoituksen muutostietojen ilmoittamisen laiminlyönti. Sanktiot toiminnallisista laatupoikkeamista ovat: - kirjallinen muistutus - sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) - urakoitsijan henkilökuntaan kuuluvan henkilön tai aliurakoitsijan poistaminen työkohteesta määräajaksi tai kokonaan - urakoitsijan edustajan vaihto - urakan purku Sanktioita seurataan asiaryhmittäin, joita ovat: - laatusuunnitelman vastainen toiminta - liikenneturvallisuuden vaarantaminen - tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa - urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyönti) - ympäristönsuojeluun liittyvät puutteet tai laiminlyönnit

18 URAKKAOHJELMA 18 Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta 2. Liikenne- ja työturvallisuuteen liittyvät puutteet tai laiminlyönnit 3. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa 4. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyönti) Taulukko 1 urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat kirjallinen huomautus ja ja urakoitsijan urakoitsijan edustajan vaihto edustajan vaihto ja urakoitsijan edustajan vaihto ja urakoitsijan edustajan vaihto Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja/tai käsitellään työmaakokouksessa. Sakko Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina kiinteäsummaiseen sakkoon, jonka suuruus on esitetty yllä olevassa taulukossa 1. Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai on kysymys vakavasta laiminlyönnistä. Urakoitsijan henkilöstöön kuuluva tai aliurakoitsija voidaan poistaa vakavan tai toistuvan turvallisuusmääräyksen tai tilaajan turvallisuusvaatimuksen rikkomisen vuoksi. Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen kuuden (6) kuukauden sisällä. Urakoitsijan edustajaksi katsotaan urakan vastuuhenkilö (vastaava työnjohtaja YSE 56 tai vastuunalainen henkilö VNa 205/ ). Urakan purkaminen on äärimmäinen keino sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen menettelyt on esitetty YSE 78:ssa.

19 URAKKAOHJELMA 19 Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, mikäli urakoitsija ei korjaa puutetta valvojan määräämän, puutteen korjaamiseen varatun kohtuulliseen määräajan kuluessa. Tällöin tilaajalla on oikeus periä puutteen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisina. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes työ- ja liikenneturvallisuutta vaarantavat epäkohdat on poistettu. 10 YMPÄRISTÖ Laatusuunnitelman yhteydessä urakoitsijan tulee myös esittää ympäristöasioissa noudatettavat menettelyt ja rakentamisen ympäristötavoitteet ja tuottaa rakentamiseen liittyvät ympäristöraportit tilaajan edellyttämällä tavalla. Urakoitsijan tulee laatia jätteiden käsittelystä ympäristöraportti ja ympäristölle vaarallisista aineista sekä ongelmajätteistä selvitys, joka kattaa loppu-/uudelleen käytön tai käsittelyn asianomaisessa käsittelylaitoksessa. Lisäksi urakoitsijan tulee seurata työmaan materiaalivirtoja ja raportoida näistä tilaajalle tilaajan edellyttämässä laajuudessa. Syntyvät purkujätteet tulee lajitella teräs-, puu-, betoni-, asfaltti- ja sekajätteeseen. Mikäli työstä voi aiheutua melu- tai tärinähaittoja (esimerkiksi sepelin kuormaus, paalutus), tulee urakoitsijan huolehtia kustannuksellaan, että ko. töihin on hankittu lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristönsuojelulain sekä kuntien ympäristösuojelumääräyksien mukaisesti. Lupaan liittyvät tiedotusvelvoitteet sisältyvät urakkahintaan. Pilaantuneen maaperän puhdistaminen on ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista. Mikäli työalueen kaivutöiden, maa-ainesten poiston tms. työn yhteydessä epäillään maa-ainesten olevan pilaantuneita, tulee urakoitsijan olla yhteydessä ympäristöviranomaiseen. Mikäli työalueella on tai siellä epäillään olevan pilaantuneita maita, toimitaan tilaajan ja ympäristöviranomaisen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Töissä noudatetaan seuraavia vesien ja maaperän suojelua koskevia varotoimenpiteitä: - öljyjen, polttoaineiden, bitumiliuosten, liuottimien ja haitallisten lisäaineiden käsittelyssä noudatetaan varovaisuutta. Näiden haitallisten aineiden pääsy suoraan maaperään ja vesistöön on estettävä - öljyjen tai muiden em. haitallisten aineiden päästessä vahinkotapauksessa maahan, tulee saastunut maa-aines käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla - työkohteessa tulee olla imeytysturvetta tai öljyn imeytykseen tarkoitettua materiaalia. Imeytetty aine tulee käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla.

20 11 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 11.1 Urakoitsijan organisaatio URAKKAOHJELMA 20 Urakoitsijan tulee esittää urakan organisaatio nimettyine vastuuhenkilöineen sekä heidän työkokemuksensa ja ansioluettelonsa sekä työn tekemiseen vaadittavat kelpoisuudet. Tiedot tulee antaa viimeistään urakkaneuvottelussa, ellei tarjouspyynnössä toisin edellytetä. Projektiorganisaation tulee nimetä vähintään: - Projektipäällikkö - Työnjohtaja - Sähkötöiden johtaja - Turvallisuudesta vastaava Urakoitsijan halutessa vaihtaa vastuuhenkilön, on siihen saatava tilaajan hyväksyntä. Urakoitsijan henkilökunnan tulee täyttää työn tekemisen edellyttämät kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset ja eri viranomaisten edellyttämät työhön liittyvät pätevyydet Työmaapäiväkirja Työmaan päiväkirjassa esitetyt huomautukset, joilla katsotaan olevan taloudellisia tai aikataulullisia vaikutuksia, on urakoitsijan tuotava seuraavan työmaakokouksen käsittelyyn uhalla, että puhevalta asiassa muutoin menetetään. Urakoitsija on velvollinen pitämään työmaapäiväkirjaa koko projektin ajalta ja kirjattava siihen, liikenteenohjaukset, nopeusrajoitukset ja muut työmaan tapahtumat omien laatuohjeidensa mukaisesti Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään neljän (4) viikon väliajoin tai tarvittaessa. Urakoitsija on velvollinen viikoittain raportoimaan vaihdetut valaisimet. Raportti tulee toimittaa edellisestä viikosta seuraavan viikon tiistain aikana. Raportti toimitetaan tilaajalle ja valvojalle sähköisesti Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan ennakolta valvojalle työmaakokouksessa esille tulevat asiat vähintään kaksi (2) arkipäivää ennen kokousajankohtaa. Työmaakokousten puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat. Urakoitsijan on työmaakokouksissa annettava tilaajan määrittelemässä laajuudessa mm. seuraavat tiedot, jotka merkitään pöytäkirjaan: - päivitetty yleisaikataulu - turvallisuus ja riskienhallinta - turvallisuus- ja laatupoikkeamat - MVR-mittaustiedot - työmaan resurssit

21 URAKKAOHJELMA 21 - työtilanne - viimeksi tehty - mitä tehdään - tilaajan materiaalien käyttö - turvallisuuspoikkeamat ja näistä aiheutuneet toimenpiteet Urakoitsija antaa tiedot edellisestä ilmoituksesta seuraavaan ilmoituspäivään sekä lisäksi tahdistavien töiden kumulatiivisen tilanteen. Työmaakokouspöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa työmaakokouksessa. Tällöin on myös esitettävä sitä koskevat huomautukset Eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitus Kohdassa 3.3 on mainittu alueella mahdollisesti käynnissä olevat urakat, jotka voivat vaikuttaa tähän urakkaan. Urakoitsijan on velvollinen, päätoteuttajan vastuun mukaisesti, olemaan yhteydessä käynnissä oleviin urakoiden vastuuhenkilöihin ja sopimaan aikataulutuksen. Urakat eivät saa olla esteenä toisten projektien toteuttamiseen. 12 TYÖVOIMA 12.1 Yleistä Tilaaja edellyttää, että urakoitsijan työmaalla toimiva henkilökunta on todistettavasti ammattitaitoista ja tuntee työhön ja urakoihin liittyvät vaarat, turvallisuusmääräykset ja -ohjeet. Urakoitsija sitoutuu huolehtimaan henkilökuntansa kitkattomasta yhteistyöstä tilaajan sekä toisten urakoitsijoiden kanssa sekä siitä, että urakoitsijan henkilökunta ja aliurakoitsijat noudattavat tilaajan antamia yleis- ja erikoisohjeita Noudatettavat palkka- ym. ehdot Työssä on noudatettava vähintään niitä palkka- ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusten määräysten mukaan noudattava samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija teettää työntekijöillään Ulkomaalainen työvoima Ulkomaalainen työntekijä voi olla joko työsuhteessa Suomessa toimivaan yritykseen tai olla ulkomailla toimivan yrityksen palveluksessa oleva ns. lähetetty työntekijä Työntekijä EU/ETA-maan kansalainen Työnteko ei edellytä erillistä lupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty työntekijä tai Suomeen palkattu ulkomaalainen työntekijä Työntekijä on kolmansien maiden kansalainen

22 URAKKAOHJELMA 22 Suomalaisen yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä työskentelevällä kolmansien maiden kansalaisella tulee lähtökohtaisesti aina olla oleskelulupa. Jos kolmannen maan kansalainen työskentelee vakituisena työntekijänä EU/ETA-valtiossa toimivassa yrityksessä ja yritys lähettää työntekijän tilapäisesti töihin Suomeen, on Suomessa tapahtuvan työn aikana oltava oleskelu- ja työluvan voimassa siinä EU/ETA-jäsenvaltiossa, josta työntekijä lähetettiin Suomeen. Lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdoista säädetään laissa lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999) Urakoitsijan muut velvollisuudet Tässä kohdassa yrityksellä tarkoitetaan tilaajaan sopimussuhteessa olevaa urakoitsijaa ja sen aliurakoitsijoita tai niiden aliurakoitsijoita. Yrityksen on sisällytettävä omiin alihankintasopimuksiinsa alla oleva sopimuslauseke. Ulkomaalainen yritys on velvollinen ottamaan työntekijöilleen tapaturmavakuutukset, jotka kattavat mahdollisesta työtapaturmasta ja ammattitaudista aiheutuvat vahingot. Jos yrityksellä on työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on hän velvollinen toimittamaan pyydettäessä tilaajan edustajalle työntekijästä voimassa olevan työntekijän oleskeluluvan, selvityksen oleskeluoikeuden rekisteröimisestä tai muun lainsäädännön edellyttämän selvityksen. Urakoitsijan tulee huolehtia, että työhön liittyvät keskeiset työ- ja sähköturvallisuussuunnitelmat on tarvittavilta osin käännetty ja muuten riittävän hyvin perehdytetty ulkomaisille työntekijöille. Milloin yritys ei ole suomalaisen työmarkkinajärjestön jäsen eikä sen vuoksi ole jäsenyytensä perusteella sidottu minkään työehtosopimuksen noudattamiseen, tulee sen noudattaa toimialansa työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä Mikäli työmaalla syntyy epäselvyyttä siitä, onko yritys maksanut palveluksessaan olleille työntekijöille ao. työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muita työehtosopimuksen edellyttämiä korvauksia, on yritys velvollinen esittämään palkan ja muiden korvausten maksusta asian selvittämiseksi tarvittavat luotettavat tositteet tilaajalle. Mikäli yritys - ei esitä valvojalle palveluksessaan olevasta työntekijästä asianmukaista työntekijän oleskelulupaa tai selvitystä oleskeluoikeuden rekisteröimisestä taikka selvitystä siitä, että lupaa ei tarvita, - ei ole ottanut työntekijöilleen tässä sopimuksessa tarkoitettua tapaturmavakuutusta, - ei noudata tämän sopimuksen tarkoittamalla työmaalla ulkomaalaisten työntekijöidensä työsuhteissa tässä sopimuksessa hänen noudatettavakseen mainittua työehtosopimusta,

23 URAKKAOHJELMA 23 - ei ole esittänyt kahden viikon kuluessa tilaajan esittämästä vaatimuksesta lukien asian selvittämiseksi tarpeellista selvitystä työntekijöille maksamistaan palkoista ja muista korvauksista tai - ei ole sisällyttänyt omiin alihankintasopimuksiinsa tätä sopimuslauseketta, tilaajalla on oikeus purkaa tämä urakkasopimus välittömästi Terveydentilavaatimus 12.5 Aliurakat 12.6 Henkilötunniste 12.7 Kulkuluvat Urakoitsija vastaa siitä, että työntekijät täyttävät työtehtävien edellyttämät terveydentilavaatimukset. Urakoitsija vastaa terveystarkastusten kustannuksista. Urakoitsijan liikenneturvallisuustehtävissä toimivien työntekijöiden tulee lisäksi työlle määräyksissä asetetut terveydentilavaatimukset. Urakoitsija tulee pitää yllä ajantasaista luetteloa aliurakoitsijoistaan ja näiden työntekijöistä tilaajan antamien ohjeiden mukaan ja arkistoi kaikkien aliurakoitsijoiden kohdassa 6.3 mainitut todistukset. Urakoitsija huolehtii osaltaan tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisten velvollisuuksien toteuttamisesta. Tilaaja ei salli aliurakoitsijoiden ketjutusta. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen henkilötunniste. Tunnisteessa tulee olla lisäksi työntekijän ja työnantajan nimi sekä yrityksen y-tunnus. Päätoteuttajan on myös ylläpidettävä ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Luettelossa tulee näkyä työntekijän työnantaja ja työntekijän turvallisuuteen liittyvät pätevyydet. Henkilötunnistetta ei edellytetä henkilöiltä, jotka vain kuljettavat tavaraa työmaalle (eli eivät tee työtä tai asioi säännöllisesti työpaikalla vaan käyvät siellä tilapäisesti). Henkilöntunnisteeseen liittyvät lisävaatimukset: - Päätoteuttajan pitää olla valokopiot työmaalla työskentelevien henkilötunnisteista. - Henkilöntunnisteesta tulee näkyä turvallisuuspätevyydet. Päätoteuttaja huolehtii työmaalla asianmukaisesta kulkulupakäytännöstä.

24 URAKKAOHJELMA 24 Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Päätoteuttaja myöntää työmaalle kulkuluvan vain työmaahan perehdyttämisen jälkeen, samassa yhteydessä tarkastetaan henkilön kaikki turvallisuuspätevyydet. 13 YLEISET TYÖMAAJÄRJESTELYT 13.1 Työmaa-alue ja liikennejärjestelyt Työmaa-alue Työmaa-alue on kuvattu kohdassa 1.1 ja suunnitelma-asiakirjoissa. Urakoitsijan tulee laatia kirjallinen työmaasuunnitelma työhön käyttämästään alueesta ja toimittaa se tilaajalle ennen töiden aloittamista. Työmaasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon liikenteen järjestelyt. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä useisiin tonttiliittymiin alueella. Kaivuu töistä ja tonttiliittymien kohdalla tulee informoida asukkaita hyvissä ajoin. Tonttiliittymien katkaisun tulee olla lyhytaikainen tai kulku tontille tulee turvata apusillalla. Työmaasuunnitelman laadinnassa noudatetaan tilaajan turvallisuusohjetta "Turvallisuussuunnitelmien laadinta". Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki työssä tarvittavat alueet. Urakoitsijan on hankittava alueiden käytölle alueen omistajan ja/tai haltijan kirjallinen lupa sekä tilaajan hyväksyminen. Urakoitsijan on hankittava yksityisen tien käyttöä varten tienpitäjän suostumus. Kaikkiin solmittaviin sopimuksiin tulee sisällyttää tilaajalle oikeus käyttää tietä valvontatehtävien hoitamiseksi. Urakoitsijan on valittava työhön liittyvien alueiden sijaintipaikka ja myös käytettävä näitä alueita siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä ei vaaranneta, estetä tai tarpeettomasti häiritä. Samalla urakoitsijan on varmistettava, ettei siinä yhteydessä aiheuteta häiriötä ympäristölle, eikä haittaa tai vaaraa yleiselle sekä rautatieliikenteelle että muille osapuolille. Urakoitsija vastaa työmaa-alueiden, työkohteiden, varastojen ja varastopaikkojen järjestyksenpidosta. Urakoitsijan pitää valvoa sitä, ettei asiattomia pääse liikkumaan urakoitsijan käytössä olevilla alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä).

25 URAKKAOHJELMA 25 Urakoitsijan on huolehdittava liikennejärjestelyin, liikennemerkein, varoitusmerkinnöin ja tarvittaessa sulkuaidoilla, että ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tahattomasti työmaa-alueelle. Urakoitsijan pitää erityisesti huolehtia työmaan suojaamisesta alueilla, joissa liikkuu paljon henkilöitä. Kevyen liikenteen väylien, koulujen, päiväkotien, palvelu- ja liikerakennusten, rautatieasemien ja matkakeskusten läheisyydessä työmaa-alue pitää suojata verkkoaidalla tai vastaavalla muulla menettelyllä. Urakoitsijan on merkittävä työmaa-alueella olevat kaivannot tai muut vastaavat vaarapaikat lippusiimalla tai muulla vastaavalla menettelyllä. Urakoitsijan on luovutettava alueet työn valmistumisen jälkeen ja saatettava alkuperäiseen kuntoon, ellei muuta ole määrätty. Mikäli tilaaja osoittaa työmaatukikohta-alueet, urakoitsija saa sijoittaa urakassa tarvittavat sosiaalitilat sekä työkone- ja työkaluvarastot alueille tilaajan kanssa tarkemmin sovittaviin paikkoihin. Urakoitsijalla ei ole tilaajan luovuttamiin alueisiin sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin tilaajalla on laillinen oikeus. Tilaaja informoi urakoitsijaa näistä oikeuksista viimeistään alueiden luovutuksen yhteydessä. Mahdollisten muiden urakassa tarvittavien lisäalueiden hankinta ja sopimusten tekeminen kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsijan on toimitettava kopiot näistä sopimuksista tilaajalle Tieliikenne Tie Urakoitsijan tulee suunnitella, järjestää ja ylläpitää työnaikaiset liikennejärjestelyt Mäntsälän kunnan sekä Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeiden mukaan. Tietä tai katua ei saa sulkea rakennustyön ajaksi. Urakoitsijan on laadittava ja hyväksytettävä suunnitelma työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Työmaa on oltava myös iltaisin ja viikonloppuisin siinä kunnossa, että ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne on esteettömästi järjestetty ja ohjattu. Urakoitsijan tulee hyväksyttää työnaikaiset liikennejärjestelyt ja niihin liittyvät suunnitelmat Mäntsälän kunnalla tai Uudenmaan ELY-keskuksella näiden tahojen antamien ohjeiden tai lupaehtojen mukaan. Urakoitsija vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat urakoitsijalle kuuluvista tieliikennejärjestelyistä ja tiealueella tehtävistä töistä. Mikäli urakoitsija laiminlyö hänelle kuuluvat liikennejärjestely- ja kunnossapitotehtävät on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää ne urakoitsijan kustannuksella.

26 URAKKAOHJELMA Tieyhteydet Alueelle kulkee yleisiä teitä ja katuja Läjitysalueet Tilaaja ei osoita läjitysaluetta. Maankaatopaikan tai läjitysalueen hankinta tai käytöstä sopiminen kuuluu urakoitsijalle Varamaaottopaikat Tilaaja ei osoita varamaaottopaikkaa. Varamaanottopaikan hankinta tai käytöstä sopiminen kuuluu urakoitsijalle Vesi- ja ilmaliikenne Ei vaikutusta tämän työmaan osalta Tietoliikenne Työt on suunniteltava ja toteuttava haittaamatta tai vaarantamatta tietoliikennettä ja tietoliikenneyhteyksiä. Urakoitsijan tulee noudattaa tietoliikenteen turvaamiseen liittyviä vaatimuksia Raideliikenne 13.2 Siisteys Ei vaikutusta tämän työmaan osalta. Urakoitsijalla on velvollisuus huolehtia urakka-alueensa siisteydestä työn aikana. Jätehuoltosuunnitelma (Kaivannaisjätemaa-aineslaki 555/ a ). Urakoitsijan velvollisuuteen kuulua siistiä ja tarvittaessa maisemoida käytössään olleet alueet heti, kun urakoitsijan työt ovat päättyneet tällä alueella. Useamman urakoitsijan käyttäessä samaa aluetta he vastaavat yhdessä päätoteuttajan johdolla alueen siisteydestä ja loppusiistimisestä. Urakoitsija on velvollinen järjestämään toimintansa osalta jätehuollon.

27 URAKKAOHJELMA 27 Urakoitsija on velvollinen lajittelemaan tuottamansa jätteen, kuten pakkaustarvikkeet tai työn aikana syntyneet jätemateriaalit ja kuljettamaan jätteet pois jätteenkäsittely- ja kaatopaikkamaksuineen. Työssä syntyneet jätteet mukaan lukien purkujätteet on välittömästi kuljetettava pois työmaaalueelta. Työmaa-alue on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei siellä ole helposti saatavilla materiaalia tai laitteita, jota voidaan käyttää tieliikenteelle kohdistuvaan tuhotyöhön. Urakka-alueen siisteyttä ja järjestystä seurataan tilaajan valvojien toimesta. Mikäli puutteita ei korjata valvojan huomautuksesta huolimatta, voi tilaaja teettää siivoustyöt urakoitsijan kustannuksella Toimisto-, sosiaali- ja varastotilat Tilaaja ei järjestä toimisto-, sosiaali- eikä varastotiloja Valvojan ja kokousten vaatimat tilat Urakoitsijan tulee järjestää kokoustilat työmaakokouksia varten. Tilaaja voi antaa kokouspaikaksi omia neuvotteluhuoneita, jos niitä on vapaana Sähkö- ja vesiliittymät Urakoitsija hankkii itse tarvitsemansa sähkön ja veden Lämmitys, kuivatus ja valaistus Urakoitsija hoitaa työmaalle tarvittavat työ- ja sosiaalitilat sekä työmaalla tarvittavan lämmityksen, kuivatuksen ja valaistuksen. Valaistusvelvoite kattaa myös yleis-, kohde- ja ulkovalaistuksen (myös tievalaistus työmaan osalta) sekä tarvittaessa varavalaistuksen, esimerkiksi tunneleissa Puhelin ja tietoliikenneyhteydet Urakoitsijalla on oltava käytössään työn edellyttämät puhelin- ja tietoliikenneyhteydet. Valvojalla on oikeus työhön liittyvissä asioissa käyttää maksutta urakoitsijan faksia ja tietoliikenneyhteyttä.

28 URAKKAOHJELMA TYÖTURVALLISUUS 14.1 Tilaajan turvallisuuteen liittyvät asiakirjat Yleistä Urakoitsijan on noudatettava tilaajan turvallisuusohjeita sekä turvallisuusasiakirjan (Urakkaohjelman Liite 2) vaatimuksia Turvallisuusasiakirja Tilaajan laatima turvallisuusasiakirja on Urakkaohjelman liitteenä 2. Urakoitsija on velvollinen laatimaan työmaan turvallisuussuunnitelman turvallisuusasiakirjan pohjalta. Turvallisuussuunnitelman tulee sisältää riskikartoituksen ja sen pohjalta tehdyn riskianalyysiin. Tilaaja täydentää tarvittaessa turvallisuusasiakirjaa urakan aikana, kun esille tulee uusia työmaahan tai urakkaan liittyviä vaara- ja haittatekijöitä tai muita turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Urakoitsijan on otettava työssään huomioon nämä muutokset ja täydennykset. Urakoitsijan velvollisuutena on välittää omalta osaltaan tilaajalle ne turvallisuustiedot, joilla on vaikutusta turvallisuusasiakirjan sisältöön Menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt Tilaajan laatimat menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt ovat: - yleiset turvallisuusvaatimukset urakkaohjelman kohdassa kohde- ja yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset, joihin on viitattu urakkaohjelman kohdassa 14 Tilaaja antaa tarvittaessa menettelyohjeita ja turvallisuussääntöjä urakan toteutuksen aikana liittyen asioihin, olosuhteisiin tai turvallisuusasioihin, jotka eivät ole olleet tilaajan tiedossa urakkasopimusta tehtäessä. Tilaaja voi antaa menettelyohjeita ja turvallisuussääntöjä urakan toteutuksen aikana myös turvallisuuslainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta tai työmaan turvallisuuden varmistamiseksi. Urakoitsijan on noudatettava näitä turvallisuusvaatimuksia Yleiset turvallisuusvaatimukset Henkilöstön pätevyys ja osaaminen Urakoitsijan henkilöstöllä tulee olla tehtävien edellyttämät Liikenteen turvallisuusviraston ja muiden viranomaisten vaatimat kelpoisuudet ja pätevyydet. Urakoitsijan henkilöstöllä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti.

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA...5 1.1 URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA...5 1.2 TILAAJA...5 1.3 SUUNNITTELIJAT JA MUUT OSAPUOLET...5 2

Lisätiedot

Palvelusopimus. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä 2012-2023. Luonnos

Palvelusopimus. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä 2012-2023. Luonnos Palvelusopimus Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä 2012-2023 Luonnos 20.06.2012 Sisältö 1 TIEDOT PALVELUSOPIMUKSEN KOHTEESTA... 1 1.1 PALVELUSOPIMUKSEN KOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA... 1 1.2

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 Liite 4 Urakkaohjelma Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka 17.3.2017 TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 URAKKAOHJELMA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Urakkaohjelma 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 19.2.2009 1 (6) Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 1. Tarjouspyyntö rakennuskohteesta Tampereen kaupunki / pyytää tarjoustanne Ratinanrannan promenadin pintarakenteiden, kalusteiden

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/8 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 24.3.2017 LUUMÄKI Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo 7.00 20.00 ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin 8.30 15.00. Ruskon jätekeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

Ruotulan alueen katusaneeraukset. Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA

Ruotulan alueen katusaneeraukset. Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA Ruotulan alueen katusaneeraukset Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA. Tampereen kaupunki 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 1(8) LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 2(8) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 RAKENNUTTAJA... 3 1.2 TILAAJA... 3 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. ARVONLISÄVERO... 4 3. URAKOITSIJAN

Lisätiedot

1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT RAKENNUSKOHDE URAKKAMUOTO URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA...

1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT RAKENNUSKOHDE URAKKAMUOTO URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA... Urakkaohjelma 6.7.2017 URAKKAOHJELMA VESITORNIN PURKAMINEN Huittisten vesitorni Vesitornintie 32700 Huittinen Tampereella 6.7.2017 DI Tero Ahokangas Wise Group Finland Oy Hämeenkatu 16 A 33200 Tampere

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Tarjouspyyntö, konetyöt sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille

Tarjouspyyntö, konetyöt sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille KUORTANEEN KUNTA Arto Ojala arto.ojala@kuortane.fi 044 550 2545 26.9.2017 Tarjouspyyntö, konetyöt 2018 2020 sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille 2021-2022 Kuortaneen kunta rakentaa ja korjaa kiinteistöjänsä,

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot