Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa 30.4.2014"

Transkriptio

1 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa

2 URAKKAOHJELMA 2 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA TILAAJA SUUNNITTELIJAT JA MUUT OSAPUOLET URAKKAMUOTO URAKAN LAAJUUS LAAJUUS TILAAJAN MATERIAALIT JA MUUT HANKINNAT Tilaajan toimittamat materiaalit ja muut hankinnat Poistettavat materiaalit SAMANAIKAISESTI TEHTÄVÄT TYÖT OLEMASSA OLEVIEN RAKENTEIDEN SUOJAAMINEN SOPIMUSASIAKIRJAT TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT MÄÄRÄLUETTELOT TYÖMAAOHJEET URAKKA-AIKA YLEISTÄ URAKKA-AIKA VÄLITAVOITTEET VIIVÄSTYMINEN Viivästyksen välttäminen Viivästyssakko URAKKA-AJAN MUUTTAMINEN PAKKASRAJAT TYÖSKENTELYAIKA URAKOITSIJAN VELVOITTEET TAKUUAIKA (POIKKEAA YSE:STÄ) VAKUUDET TYÖNANTAJAN TODISTUKSET Työnantajavelvoitteiden täyttäminen ja rekisteröityminen Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Selvitykset aliurakoitsijoilta VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen Vastuuvakuutus VARTIOINTI VAHINGOT JA KORVAUKSET URAKOITSIJAN RAPORTOINTIVELVOLLISUUS IMMATERIAALIOIKEUDET TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS ENNAKKO KOKONAISHINTAURAKKA YKSIKKÖHINTAURAKKA Maksut... 13

3 URAKKAOHJELMA MAKSUERIEN PIDÄTYKSET JA VÄHENNYKSET KUSTANNUSTASON MUUTOSTEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN LISÄ- JA MUUTOSTYÖT VASTUU MÄÄRÄTIEDOISTA URAKOITSIJAN OMAAN SUUNNITELMAAN PERUSTUVISSA TÖISSÄ LASKUILLE ASETETUT VAATIMUKSET Laskutuksen pääperiaatteet Laskun hyväksymiskelpoisuus KESKINÄISET VELVOITTEET VIRANOMAISYHTEYDET, TARKASTUKSET JA LUVAT Luvat Viranomaisyhteydet Vastaanottotarkastus Taloudellinen loppuselvitys Takuutarkastus AIKATAULUJEN LAADINTA JA RESURSSIT SUUNNITELMAT Pysyvien rakenteiden suunnitelmat MITTAUSTYÖT JA TARKEMITTAUKSET LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVALVONTA Tilaajan valvojat Tilaajan asiantuntijat Valvonnan työajat ARVONALENNUS TOIMINNALLISET LAATUPOIKKEAMAT YMPÄRISTÖ TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET URAKOITSIJAN ORGANISAATIO TYÖMAAPÄIVÄKIRJA TYÖMAAKOKOUKSET ERI URAKOITSIJOIDEN TÖIDEN YHTEENSOVITUS TYÖVOIMA YLEISTÄ NOUDATETTAVAT PALKKA- YM. EHDOT ULKOMAALAINEN TYÖVOIMA Työntekijä EU/ETA-maan kansalainen Työntekijä on kolmansien maiden kansalainen Urakoitsijan muut velvollisuudet TERVEYDENTILAVAATIMUS ALIURAKAT HENKILÖTUNNISTE KULKULUVAT YLEISET TYÖMAAJÄRJESTELYT TYÖMAA-ALUE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT Työmaa-alue Tieliikenne Tieyhteydet Läjitysalueet Varamaaottopaikat Vesi- ja ilmaliikenne Tietoliikenne... 26

4 URAKKAOHJELMA Raideliikenne SIISTEYS TOIMISTO-, SOSIAALI- JA VARASTOTILAT VALVOJAN JA KOKOUSTEN VAATIMAT TILAT SÄHKÖ- JA VESILIITTYMÄT LÄMMITYS, KUIVATUS JA VALAISTUS PUHELIN JA TIETOLIIKENNEYHTEYDET TYÖTURVALLISUUS TILAAJAN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT Yleistä Turvallisuusasiakirja Menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt YLEISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET Henkilöstön pätevyys ja osaaminen Turvallisuuskoulutus Perehdyttäminen Henkilön suojaus Kemikaalien käsittely Turvallisuussuunnittelu ja riskienhallinta Turvallisuusseuranta Turvallisuusjohtaminen Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilaajan turvallisuuspalaverit Turvallisuuspoikkeamat Onnettomuusvalmius Turvamiehen ja tieliikenteen liikenteenohjaajan tehtävien hoitaminen ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN... 32

5 URAKKAOHJELMA 5 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA 1.1 Urakkakohde ja -rakennuspaikka 1.2 Tilaaja Urakkakohde sijoittuu Mäntsälän kunnan alueelle. Urakan nimi on Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen peruskorjaus osa 3/3 länsiosa. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija tutustuu urakkakohteeseen ja rakennuspaikkoihin ennen tarjouksen antamista. Urakkakohdetta pyydettäessä esittelee maanrakennusmestari Jyrki Mäklin Mäntsälän kunta puh Tilaajana toimii Mäntsälän kunta. Rakennuttajan edustaja, joka vastaa urakan valvonnasta, nimetään myöhemmin. Turvallisuuskoordinaattori ilmoitetaan urakkasopimusta laadittaessa. Tilaaja pidättää oikeuden nimetä projektiin asiantuntijoita ja muita valvojia tarvittaessa. 1.3 Suunnittelijat ja muut osapuolet Saneerausselvityksen laati: LiCon-AT Oy Hämeenkatu HYVINKÄÄ puh URAKKAMUOTO Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Velvollisuudet ovat esitelty turvallisuusasiakirjassa kohdassa URAKAN LAAJUUS 3.1 Laajuus Urakoitsija suorittaa kaikki ne työt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin.

6 URAKKAOHJELMA 6 Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät sekä muut asiakirjoissa esitetyt työt aputehtävineen (YSE 1 ja 2 ) Urakkaan kuluvat kaikki suunnitelma-asiakirjojen -työt (Urakkaohjelman Liite 1 Toimivuus- ja tuotevaatimukset) ja niihin liittyvät hankinnat. Em. velvollisuuksia ovat mm.: - toimivuus- ja tuotevaatimuksissa mainitut työt edellä mainitulla urakka-alueella kaikkine vaadittavine työvaiheineen - tarvittavat mittaustyöt - urakoitsija hankkii luvat tarvitsemiensa yleisten- ja yksityisteiden käyttöön, pitää tarvittavat katselmukset, sekä vastaa käyttämiensä teiden kunnosta työmaan keston ajan - purku- yms. jätteen poiskuljettaminen ja hävittäminen viranomaisten hyväksymällä tavalla - rakennuspaikan siistiminen töiden päätyttyä - tarvittavien materiaalien hankinta - urakoitsijan on hankittava luvat kaivuu-, yö- ja meluaviin töihin, sekä hoitaa tiedottaminen ja yhteydenpito Mäntsälän kunnan kanssa - urakoitsijan on esitettävä suunnitelmat viranomaisille työmaanaikaisista liikennejärjestelyistä - rakenteet, jotka on urakan toteuttamisen mahdollistamiseksi purettava tai poistettava käytöstä, on palautettava entiselleen ja toimintakuntoon 3.2 Tilaajan materiaalit ja muut hankinnat Tilaajan toimittamat materiaalit ja muut hankinnat Tilaaja ei toimita materiaalia Poistettavat materiaalit Kaikki purettava materiaali jää urakoitsijan omaisuudeksi, ja urakoitusijan tulee huolehtia sen poisviennistä ja ympäristölain mukaisesta hävittämisestä. 3.3 Samanaikaisesti tehtävät työt Seuraavat samanaikaisesti tehtävät tilaajan tai muiden osapuolten työt tulee ottaa huomioon urakkatarjouksessa ja toteutuksessa: - Ei ole Töiden yhteensovitus on kuvattu kohdassa Olemassa olevien rakenteiden suojaaminen Työalueella sijaitsee Mäntsälän kunnan lisäksi myös muiden omistajien omaisuutta (Liikennevirasto, teleyhtiöt, sähkölaitokset, vesilaitokset jne.). Olemassa olevien rakenteiden,

7 URAKKAOHJELMA 7 esim. putkien ja kaapeleiden paikallistamiseksi ja vahingoilta suojaamiseksi on urakoitsija velvollinen ennen töihin ryhtymistä suorittamaan tarvittavat mittaukset ja merkitsemiset. Urakoitsijan tulee varmistaa urakka-alueella olevien rakenteiden sijainnit ja suojeluohjeet niiden omistajilta. Urakka-alueella olevat kaapelit, johdot yms. rakenteet on urakoitsijan paljastettava käsikaivuna, tuettava, kannatettava ja suojattava siten, etteivät ne pääse vahingoittumaan. Siirtämättä jätetyt rajapyykit ja kiintopisteet on suojattava ja mahdollisista siirtotarpeista sovittava etukäteen. Syntyneistä vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi rakenteen tai kohteen omistajalle ja urakan valvojalle. Urakoitsija korvaa rikkomansa rakenteet ja aiheuttamansa muut vahingot kustannuksellaan. Urakoitsijan tulee välttää liikennemerkkien siirtoa ja/tai poistoa, jos merkkejä joudutaan siirtämään tai poistamaan, tulee urakoitsijan esittää pyyntö liikennemerkkien siirrosta tilaajalle. Tilaajalle pitää antaa kahden (2) viikon aika merkkien siirtämiseen. Jos urakoitsija joutuu itse siirtämään ja/tai poistamaan valaisin pylväissä olevia liikennemerkkejä, tulee kaikki siirrot kellonaikoineen dokumentoida työmaapäiväkirjaan ja esittää valvojalle. 4 SOPIMUSASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta sähköisessä muodossa. Tarvitsemansa paperiversiot urakoitsija hankkii omalla kustannuksellaan. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä tai sen liitteenä olevassa Laskenta-asiakirjat -luettelossa. 4.2 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava (järjestys poikkeaa YSE:n järjestyksestä): Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Urakoitsijan ja tilaajan välillä ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista pidettyjen urakkaneuvottelujen pöytäkirjat 3. Urakkaohjelma (tämä asiakirja) 4. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelot 5. Urakoitsijan tarjous ja ennen urakkaneuvotteluja annetut tarjouksen täydennykset

8 URAKKAOHJELMA 8 6. Tarjouspyyntökirje, laskenta-asiakirjat -luettelo ja mahdollisesti ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäkirjeet liiteluetteloineen. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä, sitä edeltävä toisena jne. 7. Yleiset sopimusehdot YSE 1998 (myöh. YSE) Tekniset asiakirjat 4.3 Määräluettelot 4.4 Työmaaohjeet 1. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset (Toimivuus- ja tuotevaatimukset) 2. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset (RYL) 3. Voimassa olevat ohjeet, tekniset asiakirjat Lisäksi urakassa on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia määräyksiä. Urakassa noudatetaan pääosin InfraRYL 2006 määrämittausohjetta. Työ toteutetaan kokonaishintaurakkana. Urakkaa koskevat työmaaohjeet ovat: - Toimivuus- ja tuotevaatimukset Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen annettavien työmaaohjeiden vaikutukset urakan ehtoihin sovitaan niiden antamisen yhteydessä. 5 URAKKA-AIKA 5.1 Yleistä 5.2 Urakka-aika 5.3 Välitavoitteet Teoreettisten työmäärien kasvun varalta on urakoitsijan mitoitettava työaikataulunsa ja kapasiteettinsa siten, että teoreettisten kokonaismassamäärien kasvu 20 %:lla ei vielä oikeuta urakoitsijaa saamaan urakka-ajan pidennystä. Työt voi aloittaa välittömästi, valitusajan umpeuduttua. Ne on aloitettava kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Urakan tulee olla täysin valmis Urakan sakolliset välitavoitteet ovat seuraavat: 1. Valaisin vaihdosta 40 % valmiina

9 URAKKAOHJELMA Viivästyminen Viivästyksen välttäminen Mikäli tilaaja toteaa työn suorituksen viivästyvän urakoitsijasta johtuvista syistä toteutusaikatauluun nähden, on urakoitsijan lisättävä kalustoa, työvoimaa ja työnjohtoa sekä tehtävä työtä poikkeavina työaikoina (mm. viikonlopputyötä tai vuoro-, ilta- ja yötyötä) ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään Viivästyssakko Viivästymissakko valmistumisen ja sakollisten välitavoitteiden osalta YSE:n mukainen. 5.5 Urakka-ajan muuttaminen Urakoitsijan on tarjousta tehdessään otettava huomioon, että tilaaja ei katso lyhyiden, muutamia tunteja kerrallaan kestävien työntekijöiden työn keskeytysten, kuten istumalakkojen, kokousten tai muiden vastaavien työnseisausten, elleivät ne ole pidemmän ajan kuluessa jatkuvasti toistuvia, olevan yleisten sopimusehtojen tarkoittamia, urakoitsijan suoritusta olennaisesti estäviä työtaistelutoimenpiteitä, jotka oikeuttaisivat urakka-ajan pidentämiseen. Jos koko urakan keskeytysaikojen summa on suurempi kuin seitsemän (7) työpäivää, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys suoritusaikaansa. 5.6 Pakkasrajat 5.7 Työskentelyaika Urakassa noudatetaan seuraavia pakkasrajoja: - pakkasrajoina noudatetaan työsuojelupiirin ohjetta sekä - asennustöissä valmistajan materiaalille määrittelemiä rajoja Normaalityöaika on klo välisenä aikana. Mikäli urakoitsija muulloin haluaa tehdä töitä normaalityöajan ulkopuolella, on urakoitsijan ilmoitettava asiasta seitsemän (7) vrk etukäteen valvojalle, jotta tilaaja voi järjestää tarvittavan valvonnan. 6 URAKOITSIJAN VELVOITTEET 6.1 Takuuaika (poikkeaa YSE:stä) Urakan yleinen takuuaika on kaksi (2) vuotta. Urakoitsija vastaa myös niistä suorituksensa asennus- ja mittavirheistä, jotka paljastuvat vasta käyttövaiheessa huolimatta siitä, että työ on tarkastettu ja vastaanotettu.

10 URAKKAOHJELMA 10 Takuun nojalla korjatuille tai uusituille rakenteille, laitteille ja/tai osille annetaan yhden (1) vuoden lisätakuu samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäinen takuu. Maalatujen pylväiden ja valaisimien pintakäsittelylle tulee antaa kymmenen (10) vuoden sävy ja kestävyys takuu. 6.2 Vakuudet Rakennusajan vakuus on arvoltaan 10 % sopimuksen mukaisesta urakkahinnasta ja takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta, johon lisätään lisä- ja muutostyöt. Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Työnaikaisen vakuuden on oltava voimassa 3 kuukautta yli urakan valmistumispäivämäärän. Mikäli vastaanottotarkastus viivästyy urakoitsijasta johtuvasta syystä yli 15 vuorokautta sovitusta urakan valmistumisajasta, on urakoitsija velvollinen jatkamaan vakuuden voimassaoloaikaa viiveen määrällä. Hyväksytyn vastaanoton ja takuuajan vakuuden hyväksymisen jälkeen työnaikainen vakuus palautetaan vakuuden antajalle. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen ja lisäksi niin kauan, että takuuajan työt on hyväksyttävästi suoritettu. Tarjousvakuutta ei vaadita. Tilaaja ei anna urakoitsijalle vakuutta. Urakoitsijan antaman vakuuden tulee olla joko pankki- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, tilaajan nimiin asetettu talletus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä annettu vakuus. Urakoitsijan on vaadittaessa annettava vuosittain selvitys antamiensa omavelkaisten takausten arvosta, jotta tilaaja voi varmistua vakuuden arvosta. Jos urakoitsijan taloudellinen tilanne tai vakavaraisuus heikkenee ja vakuus menettää arvoaan, voi tilaaja vaatia omavelkaisen takauksen vaihdettavaksi pankkitakaukseen. Tilaajalla on oikeus urakoitsijaa enempää kuulematta käyttää vakuutena olevat varat tästä sekä muistakin tilaajan ja urakoitsijan välisistä sopimuksista johtuvien saatavien suorittamiseksi.

11 URAKKAOHJELMA Työnantajan todistukset Työnantajavelvoitteiden täyttäminen ja rekisteröityminen Urakoitsijalla tulee olla joko Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama pätevyys tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla tai urakoitsijan tulee muuten toimittaa vastaavat pätevyyden osoittamiseksi tarvittavat tiedot. Vastaavat tiedot pitävät sisällään ainakin: - tiedon yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisesta (TyEL-todistus, verotodistus), - tiedon yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla, - luotettavan selvityksen yrityksen laadunvarmistuksen tasosta Urakoitsijan tulee toimittaa em. tiedot tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Vero- ja TyEL-todistus ei saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on aina pyydettäessä toimitettava tilaajalle uudelleen vastaava selvitys. Tilaaja tarkastaa edellä kerrotut tiedot Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tai urakoitsija.fi rekisteristä, jos urakoitsija on merkitty jompaankumpaan rekisteriin. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tästä tarjouksessaan Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimen, LY-tunnuksen, osoitteen, vastuuhenkilön nimen, työmaan nimen, urakointilajin, urakan aloittamispäivän ja arvioidun valmistumisajankohdan ja urakkahinnan) lääninverovirastoon Selvitykset aliurakoitsijoilta 6.4 Vakuutukset Urakoitsijan tulee toimittaa aliurakoitsijoistaan samanlaiset selvitykset kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä ennen töihin ryhtymistä Rakennuskohteen vakuuttaminen Rakennuskohteen vakuuttamisessa noudatetaan YSE:n määräyksiä. Rakennustyövakuutuksen tulee kattaa koko urakkalaajuus.

12 URAKKAOHJELMA 12 Vakuutus tulee ottaa tilaajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennustyön senhetkistä täyttä arvonlisäverotonta arvoa Vastuuvakuutus 6.5 Vartiointi Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä urakkasopimuksen voimassaoloaikana on Vastuuvakuutuksen sopimusehdot on toimitettava pyydettäessä tilaajalle. Tilaaja ei järjestä vartiointia. 6.6 Vahingot ja korvaukset Urakoitsija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä. Urakoitsijan on ilmoitettava vastaanottotarkastuksessa työn suorittamisesta johtuvat kolmansia osapuolia koskevat selvittämättömät asiat. Urakoitsija vastaa myös vastaanottotarkastuksen jälkeen kolmansille osapuolille urakan toteuttamisessa aiheuttamistaan vahingoista. 6.7 Urakoitsijan raportointivelvollisuus Urakoitsijan tulee laatia tilaajan edellyttämät urakan aikataulua, töiden etenemistä, laskutusta, kassavirtaa, määräennusteita, tilaajan materiaaleja, laadunvarmistusta, turvallisuutta, riskienhallintaa ja resursseja koskevat raportit. 6.8 Immateriaalioikeudet Urakoitsijan urakkasopimuksen perusteella laatimien piirustuksien, suunnitelmien ja muiden vastaavien asiakirjojen mahdolliset tekijänoikeudet ja muut mahdolliset immateriaalioikeudet kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tarjouksessa tai urakkasopimuksen aikana ne asiakirjat tai asiakirjan osat, jotka urakoitsijan käsityksen mukaan sisältävät tekijäoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Urakkasopimuksen aikana urakoitsijan on tehtävä ilmoitus välittömästi, kun tieto immateriaalioikeuksia sisältävästä asiakirjasta on tullut urakoitsijan tietoon. Urakoitsijan ja tilaajan yhdessä toteaman tekijän- ja immateriaalioikeuden rajoittamatta tilaajalla on kuitenkin oikeus lisäveloituksetta käyttää kaikkia urakkasopimuksen perusteella laadittuja asiakirjoja muissakin vastaavissa projekteissaan. Jos tilaaja käyttää asiakirjoja urakkasopimuksen ulkopuolella muissa rakennusprojekteissa, tulee asiakirjojen kopioiden sisältää samat tekijänoikeus yms. merkinnät kuin alkuperäisessä asiakirjassakin on. Tarjouspyynnössä vaaditut rakennussuunnitelmat eivät sisälly näiden asiakirjojen joukkoon, niiden immateriaalioikeudet siirtyvät tilaajalle.

13 URAKKAOHJELMA 13 7 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Ennakko Pääsääntöisesti tilaaja ei maksa ennakkoa. 7.2 Kokonaishintaurakka Urakkahinta maksetaan maksuerätaulukon mukaan ja tilaajan hyväksymiä laskuja vastaan. Urakoitsija laatii maksuerätaulukkoehdotuksen tilaajan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi urakkaneuvottelussa sovitussa ajassa. Maksuerätaulukon tulee rakentua seuraavien periaatteiden mukaisesti: - Taulukon maksuerät ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisävero maksetaan arvonlisäverolain mukaisesti kunkin maksuerän yhteydessä. - Ensimmäinen maksuerä maksetaan, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuutus ja -vakuus sekä työaikataulu ovat tilaajan hyväksymät sekä työt on aloitettu. Ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkahinnasta. - Seuraavat maksuerät maksetaan työn edistymisen ja suoritetun valmiin työn arvon mukaan. - Viimeisen maksuerän suuruus on 10 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä maksetaan, kun työ on valmis ja vastaanotettu, tilaaja on hyväksynyt takuuajan vakuuden ja kun mahdolliset vastuu- ja myöhästymiskysymykset on selvitetty ja kun urakoitsijan laadittavaksi määrätyt piirustukset ja kaikki loppudokumentit ja muut vastaavat asiakirjat on laadittu, tilaaja on ne vastaanottanut ja hyväksynyt. Lisäksi rekisteritiedot tulee olla päivitetty ja urakassa kotiin kutsuttujen materiaalien yhteenveto toimitettu tilaajalle. Viimeinen maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksymiskirjeellään ilmoittanut työn ja muiden edellä selostettujen seikkojen hyväksymisestä. 7.3 Yksikköhintaurakka Maksut Kyseessä on kokonaishintaurakka. 7.4 Maksuerien pidätykset ja vähennykset Sen lisäksi mitä YSE 42:ssa on mainittu, tilaajalla on oikeus pidättää urakan maksueristä: - Urakoitsijalta suorittamatta jääneet tätä työtä koskevat työntekijöiden palkat sekä aliurakoitsijoiden työntekijöiden palkat ja niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 :ssä tarkoitetut ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut - Urakoitsijan hyvityslasku

14 - Kolmansien osapuolien taloudelliset vaatimukset URAKKAOHJELMA 14 Jos maksuerästä ei päästä yksimielisyyteen, maksetaan siitä riidaton osa. 7.5 Kustannustason muutosten vaikutus urakkahintaan Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 7.6 Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostyöt korvataan määräluettelon mukaisilla yksikköhinnoilla. Yksikköhintoja noudatetaan sellaisenaan niin vähennyksissä kuin lisäyksissäkin. Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat ovat voimassa myös urakka-alueen ulkopuolella tehtävissä vastaavissa olosuhteissa suoritettavissa vastaavissa töissä. Urakoitsijan on ennen työhön ryhtymistä annettava yksikköhintoihin perustuva yksilöity tarjous lisä- ja muutostöistä sekä tilaajan on kirjallisesti tilattava työ. Lisätöitä ei makseta ilman em. sopimusta. Tilaajalla on oikeus teettää muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 7.7 Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja työmäärät eivät sido tilaajaa, vaikka tilaaja olisi tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat. 7.8 Laskuille asetetut vaatimukset Laskutuksen pääperiaatteet Ensisijaisesti sähköinen laskutus, erillisen laskutusohjeen mukaisesti Laskun hyväksymiskelpoisuus Lasku on hyväksymiskelpoinen, kun - laskua vastaava työsuoritus on tehty ja työn valvoja on sen kirjallisesti tarkastanut; ja - laskutukseen oikeuttava työalueen viimeistely ja siivous on tehty ja muut sopimuksessa vaaditut velvoitteet on suoritettu, esim. tarkemittaukset; ja - kaikista laskuun sisällytetyistä töistä on esitetty hyväksytty laatuaineisto kuten työsuunnitelmat, väliaikaisten rakenteiden suunnitelmat, paalutus-pöytäkirjat, tarkemittaukset, tutkimus- ja aineenkoestustulokset. Viimeistä maksuerää koskevan laskun osalta katso kohta 7.2.

15 URAKKAOHJELMA Maksuaika Laskut maksetaan 14 päivän kuluessa, sähköisessä laskutuksessa ja 21 päivää paperilaskuilla valvojan tarkastuspäivämäärästä lukuun ottamatta viimeistä maksuerää. 8 KESKINÄISET VELVOITTEET 8.1 Viranomaisyhteydet, tarkastukset ja luvat Luvat Urakoitsija valmistelee tarvittavat kaivuu luvat, ja hakee ne kaupungilta ohjeiden mukaisesti. Tilaaja on hankkinut / hankkii seuraavat luvat: - hankkii viranomaisluvat, jotka urakoitsija on valmistellut valmiiksi tilaajalle Urakoitsijan on laadittava ja jaettava melua aiheuttavista töistä tiedotteet ympäristön asukkaille. Urakoitsijan on itse hankittava kaikki työmenetelmiensä tai kalustonsa edellyttämät luvat Viranomaisyhteydet Viranomaisyhteyksien osalta noudatetaan seuraavia menettelytapoja, urakoitsija on velvollinen olemaan tarvittaessa yhteydessä: - työsuojelutarkastajaan - pelastusviranomaisiin Muilta osin noudatetaan YSE:n määräyksiä Vastaanottotarkastus Työ katsotaan vastaanotetuksi, kun kumpikin sopijaosapuoli on allekirjoittanut vastaanottopöytäkirjan ja siinä mainitut puutteet ovat korjattu. Muilta osin vastaanotto suoritetaan YSE 71 :n mukaan Taloudellinen loppuselvitys YSE:n 73 :n mukaan Takuutarkastus YSE 74 :n mukaan. 8.2 Aikataulujen laadinta ja resurssit Tilaaja voi antaa urakoitsijalle alustavan aikataulun tarjouspyynnön yhteydessä urakoitsijan työsuunnittelua varten. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan urakan yleisaikatauluehdotuksen tilaajan tarkastettavaksi tarjouspyynnön mukaisesti tai tilaajan muuten ilmoittamassa ajassa.

16 URAKKAOHJELMA Suunnitelmat Pysyvien rakenteiden suunnitelmat Vaaditut rakennussuunnitelmat ovat esitetty Toimivuus- ja tuotevaatimuksissa (Liite 1).. Kokonaishintaurakka Tilaaja on teettänyt lähtöaineisto suunnitelmat Toimivuus- ja tuotevaatimukset. 8.4 Mittaustyöt ja tarkemittaukset Tilaaja osoittaa alueella olevat kiintopisteet, joihin urakoitsija sitoo rakentamisessa tarvittavat linja-, taso- ja korkeusmitat. Tilaaja vastaa siitä, että rakenteen paikka ja rakenteiden mitat ovat suunnitelmissa yksikäsitteisesti määrätty sekä antaa tarvittaessa hallussaan olevat lähtöarvot urakoitsijan käytettäväksi. Lähtöarvojen perusteella tulee urakoitsijan laatia kustannuksellaan yksityiskohtaiset mittaussuunnitelmat. Mikäli urakoitsija hävittää tai vahingoittaa peruspisteen tai -linjan, urakoitsija on velvollinen korvaamaan sen uusimisesta aiheutuvat kulut. Kaikki asennettavat kaapelit tulee kartoittaa, erillisiä tarkemittauksia ei projektissa toteuteta. Mittaukset tulee tehdä suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. 9 LAADUNVARMISTUS 9.1 Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan on esitettävä tilaajan antamien ohjeiden mukainen koko urakan kattava kirjallinen laatusuunnitelma ennen työn alkamista sekä työvaihekohtaiset kirjalliset työ- ja laadunvarmistussuunnitelmat ennen kunkin työvaiheen alkua. Urakoitsija kokoaa laatuaineiston urakkakohtaiseksi kelpoisuuskirjaksi tilaajan ohjeiden mukaan. Jos urakoitsija haluaa käyttää uusia, vähän tunnettuja materiaaleja tai työtapoja, hänen on suoritettava kustannuksellaan kaikki tilaajan vaatimat kokeet niiden käyttökelpoisuuden osoittamiseksi. 9.2 Tilaajan laadunvalvonta Tilaajan valvojat Tilaaja nimeää työmaalle valvojat, jotka valvovat työsuoritusta tilaajan vaatimusten noudattamista. Valvojan toimivalta määritellään nimettäessä. Urakoitsijan tulee esittää piiloon menevät rakenteet valvojalle tarkastamista varten ennen toimenpidettä tai peittämistä. Valvojalle tulee esittää sitä ennen työtä koskevat tarketiedot (esim. tiedot kaivu- ja täyttötasoista, työalueiden rajoista ja putkista). Tilaajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta.

17 9.2.2 Tilaajan asiantuntijat Tilaaja voi halutessaan käyttää apunaan asiantuntijoita. URAKKAOHJELMA 17 Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitettaessa tai sitä mukaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä Valvonnan työajat Tilaaja edellyttää, että urakoitsija tekee työtä yhteisesti sovittuna työaikana ja järjestää valvonnan sen mukaan. Jos urakoitsija tekee säännöllisesti työtä sopimuksessa mainitun työajan ulkopuolella, tilaaja järjestää valvonnan ao. työhön. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tästä tilaajan edustajalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen sen aloittamista. Jos urakoitsija laiminlyö em. ilmoitusvelvollisuutensa, tilaajalla on tällöin oikeus laskuttaa urakoitsijalta valvontahenkilökunnalle maksettavat ylimääräiset korvaukset. 9.3 Arvonalennus Mikäli työtulos ei täytä kaikkia sille asetettuja laatuvaatimuksia, mutta voidaan kuitenkin hyväksyä käyttöön otettavaksi, noudatetaan arvonalennuksessa YSE 27 :ä. Turvallisuuteen vaikuttavia virheitä ei voida hyväksyä arvonalennuksiin, vaan urakoitsijan on poistettava virheet kustannuksellaan. 9.4 Toiminnalliset laatupoikkeamat Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta. Teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään urakkakohtaisten arvonalennusperusteiden mukaisesti. Toiminnallisiin laatupoikkeamiin katsotaan myös tilaajan turvallisuusvaatimusten vastainen toiminta tai laiminlyönti sekä materiaalitarpeiden sekä ajoituksen muutostietojen ilmoittamisen laiminlyönti. Sanktiot toiminnallisista laatupoikkeamista ovat: - kirjallinen muistutus - sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) - urakoitsijan henkilökuntaan kuuluvan henkilön tai aliurakoitsijan poistaminen työkohteesta määräajaksi tai kokonaan - urakoitsijan edustajan vaihto - urakan purku Sanktioita seurataan asiaryhmittäin, joita ovat: - laatusuunnitelman vastainen toiminta - liikenneturvallisuuden vaarantaminen - tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa - urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyönti) - ympäristönsuojeluun liittyvät puutteet tai laiminlyönnit

18 URAKKAOHJELMA 18 Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta 2. Liikenne- ja työturvallisuuteen liittyvät puutteet tai laiminlyönnit 3. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa 4. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyönti) Taulukko 1 urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat kirjallinen huomautus ja ja urakoitsijan urakoitsijan edustajan vaihto edustajan vaihto ja urakoitsijan edustajan vaihto ja urakoitsijan edustajan vaihto Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja/tai käsitellään työmaakokouksessa. Sakko Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina kiinteäsummaiseen sakkoon, jonka suuruus on esitetty yllä olevassa taulukossa 1. Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai on kysymys vakavasta laiminlyönnistä. Urakoitsijan henkilöstöön kuuluva tai aliurakoitsija voidaan poistaa vakavan tai toistuvan turvallisuusmääräyksen tai tilaajan turvallisuusvaatimuksen rikkomisen vuoksi. Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen kuuden (6) kuukauden sisällä. Urakoitsijan edustajaksi katsotaan urakan vastuuhenkilö (vastaava työnjohtaja YSE 56 tai vastuunalainen henkilö VNa 205/ ). Urakan purkaminen on äärimmäinen keino sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen menettelyt on esitetty YSE 78:ssa.

19 URAKKAOHJELMA 19 Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, mikäli urakoitsija ei korjaa puutetta valvojan määräämän, puutteen korjaamiseen varatun kohtuulliseen määräajan kuluessa. Tällöin tilaajalla on oikeus periä puutteen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisina. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes työ- ja liikenneturvallisuutta vaarantavat epäkohdat on poistettu. 10 YMPÄRISTÖ Laatusuunnitelman yhteydessä urakoitsijan tulee myös esittää ympäristöasioissa noudatettavat menettelyt ja rakentamisen ympäristötavoitteet ja tuottaa rakentamiseen liittyvät ympäristöraportit tilaajan edellyttämällä tavalla. Urakoitsijan tulee laatia jätteiden käsittelystä ympäristöraportti ja ympäristölle vaarallisista aineista sekä ongelmajätteistä selvitys, joka kattaa loppu-/uudelleen käytön tai käsittelyn asianomaisessa käsittelylaitoksessa. Lisäksi urakoitsijan tulee seurata työmaan materiaalivirtoja ja raportoida näistä tilaajalle tilaajan edellyttämässä laajuudessa. Syntyvät purkujätteet tulee lajitella teräs-, puu-, betoni-, asfaltti- ja sekajätteeseen. Mikäli työstä voi aiheutua melu- tai tärinähaittoja (esimerkiksi sepelin kuormaus, paalutus), tulee urakoitsijan huolehtia kustannuksellaan, että ko. töihin on hankittu lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristönsuojelulain sekä kuntien ympäristösuojelumääräyksien mukaisesti. Lupaan liittyvät tiedotusvelvoitteet sisältyvät urakkahintaan. Pilaantuneen maaperän puhdistaminen on ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista. Mikäli työalueen kaivutöiden, maa-ainesten poiston tms. työn yhteydessä epäillään maa-ainesten olevan pilaantuneita, tulee urakoitsijan olla yhteydessä ympäristöviranomaiseen. Mikäli työalueella on tai siellä epäillään olevan pilaantuneita maita, toimitaan tilaajan ja ympäristöviranomaisen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Töissä noudatetaan seuraavia vesien ja maaperän suojelua koskevia varotoimenpiteitä: - öljyjen, polttoaineiden, bitumiliuosten, liuottimien ja haitallisten lisäaineiden käsittelyssä noudatetaan varovaisuutta. Näiden haitallisten aineiden pääsy suoraan maaperään ja vesistöön on estettävä - öljyjen tai muiden em. haitallisten aineiden päästessä vahinkotapauksessa maahan, tulee saastunut maa-aines käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla - työkohteessa tulee olla imeytysturvetta tai öljyn imeytykseen tarkoitettua materiaalia. Imeytetty aine tulee käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla.

20 11 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 11.1 Urakoitsijan organisaatio URAKKAOHJELMA 20 Urakoitsijan tulee esittää urakan organisaatio nimettyine vastuuhenkilöineen sekä heidän työkokemuksensa ja ansioluettelonsa sekä työn tekemiseen vaadittavat kelpoisuudet. Tiedot tulee antaa viimeistään urakkaneuvottelussa, ellei tarjouspyynnössä toisin edellytetä. Projektiorganisaation tulee nimetä vähintään: - Projektipäällikkö - Työnjohtaja - Sähkötöiden johtaja - Turvallisuudesta vastaava Urakoitsijan halutessa vaihtaa vastuuhenkilön, on siihen saatava tilaajan hyväksyntä. Urakoitsijan henkilökunnan tulee täyttää työn tekemisen edellyttämät kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset ja eri viranomaisten edellyttämät työhön liittyvät pätevyydet Työmaapäiväkirja Työmaan päiväkirjassa esitetyt huomautukset, joilla katsotaan olevan taloudellisia tai aikataulullisia vaikutuksia, on urakoitsijan tuotava seuraavan työmaakokouksen käsittelyyn uhalla, että puhevalta asiassa muutoin menetetään. Urakoitsija on velvollinen pitämään työmaapäiväkirjaa koko projektin ajalta ja kirjattava siihen, liikenteenohjaukset, nopeusrajoitukset ja muut työmaan tapahtumat omien laatuohjeidensa mukaisesti Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään neljän (4) viikon väliajoin tai tarvittaessa. Urakoitsija on velvollinen viikoittain raportoimaan vaihdetut valaisimet. Raportti tulee toimittaa edellisestä viikosta seuraavan viikon tiistain aikana. Raportti toimitetaan tilaajalle ja valvojalle sähköisesti Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan ennakolta valvojalle työmaakokouksessa esille tulevat asiat vähintään kaksi (2) arkipäivää ennen kokousajankohtaa. Työmaakokousten puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat. Urakoitsijan on työmaakokouksissa annettava tilaajan määrittelemässä laajuudessa mm. seuraavat tiedot, jotka merkitään pöytäkirjaan: - päivitetty yleisaikataulu - turvallisuus ja riskienhallinta - turvallisuus- ja laatupoikkeamat - MVR-mittaustiedot - työmaan resurssit

21 URAKKAOHJELMA 21 - työtilanne - viimeksi tehty - mitä tehdään - tilaajan materiaalien käyttö - turvallisuuspoikkeamat ja näistä aiheutuneet toimenpiteet Urakoitsija antaa tiedot edellisestä ilmoituksesta seuraavaan ilmoituspäivään sekä lisäksi tahdistavien töiden kumulatiivisen tilanteen. Työmaakokouspöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa työmaakokouksessa. Tällöin on myös esitettävä sitä koskevat huomautukset Eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitus Kohdassa 3.3 on mainittu alueella mahdollisesti käynnissä olevat urakat, jotka voivat vaikuttaa tähän urakkaan. Urakoitsijan on velvollinen, päätoteuttajan vastuun mukaisesti, olemaan yhteydessä käynnissä oleviin urakoiden vastuuhenkilöihin ja sopimaan aikataulutuksen. Urakat eivät saa olla esteenä toisten projektien toteuttamiseen. 12 TYÖVOIMA 12.1 Yleistä Tilaaja edellyttää, että urakoitsijan työmaalla toimiva henkilökunta on todistettavasti ammattitaitoista ja tuntee työhön ja urakoihin liittyvät vaarat, turvallisuusmääräykset ja -ohjeet. Urakoitsija sitoutuu huolehtimaan henkilökuntansa kitkattomasta yhteistyöstä tilaajan sekä toisten urakoitsijoiden kanssa sekä siitä, että urakoitsijan henkilökunta ja aliurakoitsijat noudattavat tilaajan antamia yleis- ja erikoisohjeita Noudatettavat palkka- ym. ehdot Työssä on noudatettava vähintään niitä palkka- ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusten määräysten mukaan noudattava samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija teettää työntekijöillään Ulkomaalainen työvoima Ulkomaalainen työntekijä voi olla joko työsuhteessa Suomessa toimivaan yritykseen tai olla ulkomailla toimivan yrityksen palveluksessa oleva ns. lähetetty työntekijä Työntekijä EU/ETA-maan kansalainen Työnteko ei edellytä erillistä lupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty työntekijä tai Suomeen palkattu ulkomaalainen työntekijä Työntekijä on kolmansien maiden kansalainen

22 URAKKAOHJELMA 22 Suomalaisen yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä työskentelevällä kolmansien maiden kansalaisella tulee lähtökohtaisesti aina olla oleskelulupa. Jos kolmannen maan kansalainen työskentelee vakituisena työntekijänä EU/ETA-valtiossa toimivassa yrityksessä ja yritys lähettää työntekijän tilapäisesti töihin Suomeen, on Suomessa tapahtuvan työn aikana oltava oleskelu- ja työluvan voimassa siinä EU/ETA-jäsenvaltiossa, josta työntekijä lähetettiin Suomeen. Lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdoista säädetään laissa lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999) Urakoitsijan muut velvollisuudet Tässä kohdassa yrityksellä tarkoitetaan tilaajaan sopimussuhteessa olevaa urakoitsijaa ja sen aliurakoitsijoita tai niiden aliurakoitsijoita. Yrityksen on sisällytettävä omiin alihankintasopimuksiinsa alla oleva sopimuslauseke. Ulkomaalainen yritys on velvollinen ottamaan työntekijöilleen tapaturmavakuutukset, jotka kattavat mahdollisesta työtapaturmasta ja ammattitaudista aiheutuvat vahingot. Jos yrityksellä on työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on hän velvollinen toimittamaan pyydettäessä tilaajan edustajalle työntekijästä voimassa olevan työntekijän oleskeluluvan, selvityksen oleskeluoikeuden rekisteröimisestä tai muun lainsäädännön edellyttämän selvityksen. Urakoitsijan tulee huolehtia, että työhön liittyvät keskeiset työ- ja sähköturvallisuussuunnitelmat on tarvittavilta osin käännetty ja muuten riittävän hyvin perehdytetty ulkomaisille työntekijöille. Milloin yritys ei ole suomalaisen työmarkkinajärjestön jäsen eikä sen vuoksi ole jäsenyytensä perusteella sidottu minkään työehtosopimuksen noudattamiseen, tulee sen noudattaa toimialansa työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä Mikäli työmaalla syntyy epäselvyyttä siitä, onko yritys maksanut palveluksessaan olleille työntekijöille ao. työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muita työehtosopimuksen edellyttämiä korvauksia, on yritys velvollinen esittämään palkan ja muiden korvausten maksusta asian selvittämiseksi tarvittavat luotettavat tositteet tilaajalle. Mikäli yritys - ei esitä valvojalle palveluksessaan olevasta työntekijästä asianmukaista työntekijän oleskelulupaa tai selvitystä oleskeluoikeuden rekisteröimisestä taikka selvitystä siitä, että lupaa ei tarvita, - ei ole ottanut työntekijöilleen tässä sopimuksessa tarkoitettua tapaturmavakuutusta, - ei noudata tämän sopimuksen tarkoittamalla työmaalla ulkomaalaisten työntekijöidensä työsuhteissa tässä sopimuksessa hänen noudatettavakseen mainittua työehtosopimusta,

23 URAKKAOHJELMA 23 - ei ole esittänyt kahden viikon kuluessa tilaajan esittämästä vaatimuksesta lukien asian selvittämiseksi tarpeellista selvitystä työntekijöille maksamistaan palkoista ja muista korvauksista tai - ei ole sisällyttänyt omiin alihankintasopimuksiinsa tätä sopimuslauseketta, tilaajalla on oikeus purkaa tämä urakkasopimus välittömästi Terveydentilavaatimus 12.5 Aliurakat 12.6 Henkilötunniste 12.7 Kulkuluvat Urakoitsija vastaa siitä, että työntekijät täyttävät työtehtävien edellyttämät terveydentilavaatimukset. Urakoitsija vastaa terveystarkastusten kustannuksista. Urakoitsijan liikenneturvallisuustehtävissä toimivien työntekijöiden tulee lisäksi työlle määräyksissä asetetut terveydentilavaatimukset. Urakoitsija tulee pitää yllä ajantasaista luetteloa aliurakoitsijoistaan ja näiden työntekijöistä tilaajan antamien ohjeiden mukaan ja arkistoi kaikkien aliurakoitsijoiden kohdassa 6.3 mainitut todistukset. Urakoitsija huolehtii osaltaan tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisten velvollisuuksien toteuttamisesta. Tilaaja ei salli aliurakoitsijoiden ketjutusta. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen henkilötunniste. Tunnisteessa tulee olla lisäksi työntekijän ja työnantajan nimi sekä yrityksen y-tunnus. Päätoteuttajan on myös ylläpidettävä ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Luettelossa tulee näkyä työntekijän työnantaja ja työntekijän turvallisuuteen liittyvät pätevyydet. Henkilötunnistetta ei edellytetä henkilöiltä, jotka vain kuljettavat tavaraa työmaalle (eli eivät tee työtä tai asioi säännöllisesti työpaikalla vaan käyvät siellä tilapäisesti). Henkilöntunnisteeseen liittyvät lisävaatimukset: - Päätoteuttajan pitää olla valokopiot työmaalla työskentelevien henkilötunnisteista. - Henkilöntunnisteesta tulee näkyä turvallisuuspätevyydet. Päätoteuttaja huolehtii työmaalla asianmukaisesta kulkulupakäytännöstä.

24 URAKKAOHJELMA 24 Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Päätoteuttaja myöntää työmaalle kulkuluvan vain työmaahan perehdyttämisen jälkeen, samassa yhteydessä tarkastetaan henkilön kaikki turvallisuuspätevyydet. 13 YLEISET TYÖMAAJÄRJESTELYT 13.1 Työmaa-alue ja liikennejärjestelyt Työmaa-alue Työmaa-alue on kuvattu kohdassa 1.1 ja suunnitelma-asiakirjoissa. Urakoitsijan tulee laatia kirjallinen työmaasuunnitelma työhön käyttämästään alueesta ja toimittaa se tilaajalle ennen töiden aloittamista. Työmaasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon liikenteen järjestelyt. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä useisiin tonttiliittymiin alueella. Kaivuu töistä ja tonttiliittymien kohdalla tulee informoida asukkaita hyvissä ajoin. Tonttiliittymien katkaisun tulee olla lyhytaikainen tai kulku tontille tulee turvata apusillalla. Työmaasuunnitelman laadinnassa noudatetaan tilaajan turvallisuusohjetta "Turvallisuussuunnitelmien laadinta". Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki työssä tarvittavat alueet. Urakoitsijan on hankittava alueiden käytölle alueen omistajan ja/tai haltijan kirjallinen lupa sekä tilaajan hyväksyminen. Urakoitsijan on hankittava yksityisen tien käyttöä varten tienpitäjän suostumus. Kaikkiin solmittaviin sopimuksiin tulee sisällyttää tilaajalle oikeus käyttää tietä valvontatehtävien hoitamiseksi. Urakoitsijan on valittava työhön liittyvien alueiden sijaintipaikka ja myös käytettävä näitä alueita siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä ei vaaranneta, estetä tai tarpeettomasti häiritä. Samalla urakoitsijan on varmistettava, ettei siinä yhteydessä aiheuteta häiriötä ympäristölle, eikä haittaa tai vaaraa yleiselle sekä rautatieliikenteelle että muille osapuolille. Urakoitsija vastaa työmaa-alueiden, työkohteiden, varastojen ja varastopaikkojen järjestyksenpidosta. Urakoitsijan pitää valvoa sitä, ettei asiattomia pääse liikkumaan urakoitsijan käytössä olevilla alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä).

25 URAKKAOHJELMA 25 Urakoitsijan on huolehdittava liikennejärjestelyin, liikennemerkein, varoitusmerkinnöin ja tarvittaessa sulkuaidoilla, että ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tahattomasti työmaa-alueelle. Urakoitsijan pitää erityisesti huolehtia työmaan suojaamisesta alueilla, joissa liikkuu paljon henkilöitä. Kevyen liikenteen väylien, koulujen, päiväkotien, palvelu- ja liikerakennusten, rautatieasemien ja matkakeskusten läheisyydessä työmaa-alue pitää suojata verkkoaidalla tai vastaavalla muulla menettelyllä. Urakoitsijan on merkittävä työmaa-alueella olevat kaivannot tai muut vastaavat vaarapaikat lippusiimalla tai muulla vastaavalla menettelyllä. Urakoitsijan on luovutettava alueet työn valmistumisen jälkeen ja saatettava alkuperäiseen kuntoon, ellei muuta ole määrätty. Mikäli tilaaja osoittaa työmaatukikohta-alueet, urakoitsija saa sijoittaa urakassa tarvittavat sosiaalitilat sekä työkone- ja työkaluvarastot alueille tilaajan kanssa tarkemmin sovittaviin paikkoihin. Urakoitsijalla ei ole tilaajan luovuttamiin alueisiin sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin tilaajalla on laillinen oikeus. Tilaaja informoi urakoitsijaa näistä oikeuksista viimeistään alueiden luovutuksen yhteydessä. Mahdollisten muiden urakassa tarvittavien lisäalueiden hankinta ja sopimusten tekeminen kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsijan on toimitettava kopiot näistä sopimuksista tilaajalle Tieliikenne Tie Urakoitsijan tulee suunnitella, järjestää ja ylläpitää työnaikaiset liikennejärjestelyt Mäntsälän kunnan sekä Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeiden mukaan. Tietä tai katua ei saa sulkea rakennustyön ajaksi. Urakoitsijan on laadittava ja hyväksytettävä suunnitelma työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Työmaa on oltava myös iltaisin ja viikonloppuisin siinä kunnossa, että ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne on esteettömästi järjestetty ja ohjattu. Urakoitsijan tulee hyväksyttää työnaikaiset liikennejärjestelyt ja niihin liittyvät suunnitelmat Mäntsälän kunnalla tai Uudenmaan ELY-keskuksella näiden tahojen antamien ohjeiden tai lupaehtojen mukaan. Urakoitsija vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat urakoitsijalle kuuluvista tieliikennejärjestelyistä ja tiealueella tehtävistä töistä. Mikäli urakoitsija laiminlyö hänelle kuuluvat liikennejärjestely- ja kunnossapitotehtävät on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää ne urakoitsijan kustannuksella.

26 URAKKAOHJELMA Tieyhteydet Alueelle kulkee yleisiä teitä ja katuja Läjitysalueet Tilaaja ei osoita läjitysaluetta. Maankaatopaikan tai läjitysalueen hankinta tai käytöstä sopiminen kuuluu urakoitsijalle Varamaaottopaikat Tilaaja ei osoita varamaaottopaikkaa. Varamaanottopaikan hankinta tai käytöstä sopiminen kuuluu urakoitsijalle Vesi- ja ilmaliikenne Ei vaikutusta tämän työmaan osalta Tietoliikenne Työt on suunniteltava ja toteuttava haittaamatta tai vaarantamatta tietoliikennettä ja tietoliikenneyhteyksiä. Urakoitsijan tulee noudattaa tietoliikenteen turvaamiseen liittyviä vaatimuksia Raideliikenne 13.2 Siisteys Ei vaikutusta tämän työmaan osalta. Urakoitsijalla on velvollisuus huolehtia urakka-alueensa siisteydestä työn aikana. Jätehuoltosuunnitelma (Kaivannaisjätemaa-aineslaki 555/ a ). Urakoitsijan velvollisuuteen kuulua siistiä ja tarvittaessa maisemoida käytössään olleet alueet heti, kun urakoitsijan työt ovat päättyneet tällä alueella. Useamman urakoitsijan käyttäessä samaa aluetta he vastaavat yhdessä päätoteuttajan johdolla alueen siisteydestä ja loppusiistimisestä. Urakoitsija on velvollinen järjestämään toimintansa osalta jätehuollon.

27 URAKKAOHJELMA 27 Urakoitsija on velvollinen lajittelemaan tuottamansa jätteen, kuten pakkaustarvikkeet tai työn aikana syntyneet jätemateriaalit ja kuljettamaan jätteet pois jätteenkäsittely- ja kaatopaikkamaksuineen. Työssä syntyneet jätteet mukaan lukien purkujätteet on välittömästi kuljetettava pois työmaaalueelta. Työmaa-alue on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei siellä ole helposti saatavilla materiaalia tai laitteita, jota voidaan käyttää tieliikenteelle kohdistuvaan tuhotyöhön. Urakka-alueen siisteyttä ja järjestystä seurataan tilaajan valvojien toimesta. Mikäli puutteita ei korjata valvojan huomautuksesta huolimatta, voi tilaaja teettää siivoustyöt urakoitsijan kustannuksella Toimisto-, sosiaali- ja varastotilat Tilaaja ei järjestä toimisto-, sosiaali- eikä varastotiloja Valvojan ja kokousten vaatimat tilat Urakoitsijan tulee järjestää kokoustilat työmaakokouksia varten. Tilaaja voi antaa kokouspaikaksi omia neuvotteluhuoneita, jos niitä on vapaana Sähkö- ja vesiliittymät Urakoitsija hankkii itse tarvitsemansa sähkön ja veden Lämmitys, kuivatus ja valaistus Urakoitsija hoitaa työmaalle tarvittavat työ- ja sosiaalitilat sekä työmaalla tarvittavan lämmityksen, kuivatuksen ja valaistuksen. Valaistusvelvoite kattaa myös yleis-, kohde- ja ulkovalaistuksen (myös tievalaistus työmaan osalta) sekä tarvittaessa varavalaistuksen, esimerkiksi tunneleissa Puhelin ja tietoliikenneyhteydet Urakoitsijalla on oltava käytössään työn edellyttämät puhelin- ja tietoliikenneyhteydet. Valvojalla on oikeus työhön liittyvissä asioissa käyttää maksutta urakoitsijan faksia ja tietoliikenneyhteyttä.

28 URAKKAOHJELMA TYÖTURVALLISUUS 14.1 Tilaajan turvallisuuteen liittyvät asiakirjat Yleistä Urakoitsijan on noudatettava tilaajan turvallisuusohjeita sekä turvallisuusasiakirjan (Urakkaohjelman Liite 2) vaatimuksia Turvallisuusasiakirja Tilaajan laatima turvallisuusasiakirja on Urakkaohjelman liitteenä 2. Urakoitsija on velvollinen laatimaan työmaan turvallisuussuunnitelman turvallisuusasiakirjan pohjalta. Turvallisuussuunnitelman tulee sisältää riskikartoituksen ja sen pohjalta tehdyn riskianalyysiin. Tilaaja täydentää tarvittaessa turvallisuusasiakirjaa urakan aikana, kun esille tulee uusia työmaahan tai urakkaan liittyviä vaara- ja haittatekijöitä tai muita turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Urakoitsijan on otettava työssään huomioon nämä muutokset ja täydennykset. Urakoitsijan velvollisuutena on välittää omalta osaltaan tilaajalle ne turvallisuustiedot, joilla on vaikutusta turvallisuusasiakirjan sisältöön Menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt Tilaajan laatimat menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt ovat: - yleiset turvallisuusvaatimukset urakkaohjelman kohdassa kohde- ja yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset, joihin on viitattu urakkaohjelman kohdassa 14 Tilaaja antaa tarvittaessa menettelyohjeita ja turvallisuussääntöjä urakan toteutuksen aikana liittyen asioihin, olosuhteisiin tai turvallisuusasioihin, jotka eivät ole olleet tilaajan tiedossa urakkasopimusta tehtäessä. Tilaaja voi antaa menettelyohjeita ja turvallisuussääntöjä urakan toteutuksen aikana myös turvallisuuslainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta tai työmaan turvallisuuden varmistamiseksi. Urakoitsijan on noudatettava näitä turvallisuusvaatimuksia Yleiset turvallisuusvaatimukset Henkilöstön pätevyys ja osaaminen Urakoitsijan henkilöstöllä tulee olla tehtävien edellyttämät Liikenteen turvallisuusviraston ja muiden viranomaisten vaatimat kelpoisuudet ja pätevyydet. Urakoitsijan henkilöstöllä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti.

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

KATUJEN JA VIHERALUEIDEN RAKENTAMISEN PUITESOPIMUS

KATUJEN JA VIHERALUEIDEN RAKENTAMISEN PUITESOPIMUS SOPIMUS 1 (12) KATUJEN JA VIHERALUEIDEN RAKENTAMISEN PUITESOPIMUS 2017-2018 SOPIMUS 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA... 4 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA... 4 3 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 4

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot