Koulurauhan toimintaopas Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulurauhan toimintaopas 2014-2015 Tampere"

Transkriptio

1 Koulurauhan toimintaopas Tampere

2 Koulurauhan julistus Hyvät koululaiset ja arvoisat kuulijat! Tervetuloa seuraamaan lukuvuoden Koulurauhan julistusta tänne Ratinan stadionille. Koulurauha julistetaan Suomessa jo 24. kerran. Eikö olekin hienoa, että saamme kokoontua tänne hyvän asian puolesta? Meidän on syytä olla ylpeitä siitä, mitä olemme jo toiminnallamme saavuttaneet. Tiedätkö, mitä on koulurauha? Koulurauha on, että ketään ei kiusata, on hyvä yhteishenki, ketään ei jätetä pois porukasta ja kouluun on mukava mennä. Me yritämme tässä kertoa teille, että pitää tulla kaikkien kanssa toimeen ja ketään ei jätetä pois porukasta. Tämän vuoden teemana on ystävyys ja sen vaaliminen. Ystävyys on kaikille tärkeä asia. Muistathan arvostaa jokaista juuri sellaisena kuin hän on. Osaatko olla kaikkien kaveri? Mikä ero mielestäsi on kaverilla ja ystävällä? Oletko sinä se, joka auttaa, kun kaverisi sitä tarvitsee? Olethan sinä se, joka uskaltaa ottaa kaikki mukaan porukkaan? Herättikö tämä sinussa jotain ajatuksia? Olisitko itse valmis muuttamaan käytöstäsi, jotta oltaisiin lähempänä koulurauhaa? 2 Koulurauhan julistustekstin valmistelua leirillä 2014

3 Koulurauha kaikille! Suomen kouluihin julistetaan Tampereella valtakunnallinen Koulurauha Tämä on 24. kerta, kun saamme oppilaiden äänellä kuulla, millaisia toiveita tulevalle vuodelle asetetaan koulurauhan suhteen. Tampereella on aktiivinen työryhmä oppilaita ja aikuisia pohtinut, millainen teema olisi tärkeä ottaa tarkasteluun tulevan lukuvuoden aikana. Teemaksi valittiin ystävyys ja sen vaaliminen. Tavoitteena on, että kouluissa mietittäisiin, miten monissa yhteyksissä oppilaiden hyvinvointiin keskeisesti liittyviä kaverisuhteita voisi koulussa käsitellä. Teeman pohjalta oppilaat laativat Koulurauhan julistustekstin ja oppilas Tuua Pietilä sävelsi ja sanoitti laulun Koulurauhaa toivotaan. Suunnittelutyön tukena on ollut osallisuus-kysely, joka tarjottiin kaikkien Koulurauhan työryhmään kuuluvien koulujen oppilaille. Kyselyn vastausten pohjalta työryhmä aloitti teeman työstämisen, julistustekstin laatimisen ja tulevan lukuvuoden toimintasuunnitelman tekemisen. Suunnittelutyön tuotokset ovat kaikkien koulujen käytössä ja löytyvät Koulurauhan nettisivuilta. Koulurauha-ohjelmassa tavoitteena on pohtia yhdessä aikuisten ja oppilaiden kanssa, mitä asioita koulussa koetaan tärkeäksi kehittää tai toteuttaa, jotta kaikilla olisi koulussa hyvä ja turvallinen olo. Uudistuneen perusopetuslain tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja varmistaa, että oppilaiden näkemyksiä tullaan myös säännöllisesti tiedustelemaan. Oppilaiden osallisuus edellyttää aikuisten tukea ja tilan antamista oppilaiden omalle suunnittelulle ja tekemiselle. Koulurauha-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden aikuisten ja oppilaiden yhteiseen keskusteluun ja kouluhyvinvoinnin kehittämiseen. Koulurauha-ohjelma tukee koulujen kiusaamisenvastaista työtä myös vuosittain järjestettävällä kilpailulla. Tänä vuonna Netin sankarit -sarjakuvakilpailussa pohditaan käyttäytymistä netissä. Lisätietoja: Tampereen Koulurauha-työryhmä toivottaa kaikille ystävyydentäyteistä lukuvuotta! Koiviston koulu Kämmenniemen koulu Lamminpään koulu Svenska samskolan i Tammerfors Tampereen yliopiston normaalikoulu Tampereen Lasten Parlamentti Tampereen Nuorisofoorumi Tampereen koulujen tukiryhmä Pirkanmaan poliisilaitos MLL:n Hämeen piiri Tampereen kaupungin nuorisopalvelut MLL:n Tampereen osasto 3

4 Ideoita koulurauhavuoden toteuttamiseen Tulevan koulurauhavuoden teemana on ystävyys ja tavoitteena on luoda teemaa käsitteleviä tapahtumia, joita suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Kuvaamataidon tunneilla voidaan taiteilla kuvia ystävyydestä, äidinkielessä voidaan luoda tarinoita luottamuksesta, runoja ystävyydestä ja sarjakuvia mukavista kohtaamisista. Musiikin tunneilla voidaan miettiä, miten musiikki vaikuttaa meihin ja millaisia tunteita koemme. Luokka voisi jopa säveltää oman ystävyyslaulun. Monia asioita jo tehdään koulussa, mutta monissa tilanteissa voidaan tarjota oppilaille mahdollisuus toiminnan suunnitteluun ja integroida näitä ajatuksia osaksi koulutyötä. Mitä tehtäis? 1. Oppitunneilla 2. Aamunavauksissa 3. Välitunneilla 4. Teema-juhlissa 5. Vanhempainilloissa 4

5 Lukuvuoden pääteeman voi jakaa muutamaan eri osioon, jotka kaikki tukevat turvallisen opiskeluympäristön rakentumista. Teemat: 1. Ota minut mukaan turvallisesti yhdessä Syksyn alussa on tärkeä puhua ryhmän rakentumisesta. On tärkeää miettiä yhdessä, mitä pitää ottaa huomioon, jotta kaikilla olisi koulussa turvallinen olla ja jokainen kokisi voivansa olla oma itsensä. Ensin käytetään aikaa siihen, että tullaan tutuiksi. Pidetään huoli, että kaikki oppilaat tulevat nähdyksi ja kuulluksi. On tärkeä luoda ryhmälle pelisäännöt yhdessä, jotta jokaisella on mahdollisuus ilmaista, mitkä seikat vaikuttavat turvallisen ryhmän rakentumiseen. Ryhmää pitää myös huoltaa koko lukuvuoden ajan. Onneksi ryhmäyttämistä voi tehdä opetuksen yhteydessä. - Miten liitytään ryhmään? Mistä löydän kaverin? Mietitään keinoja, joilla nuori löytää itselleen uusia ystäviä. Harrastustoiminta? - Tehdään luokalle yhdessä pelisäännöt. Pidetään huoli, että sääntöjä noudatetaan. - Panostetaan ryhmäyttämiseen syksyn alussa ja pidetään ryhmä toimivana koko lukuvuoden ajan. Otetaan huomioon uudet oppilaat ja pitkät tauot ryhmän kohtaamisessa. Hyviä aineistoja: 2. Kohtaamisia arjessa Koulussa on monenlaisia ihmisiä. Vaikka olemme erilaisia, olemme kaikki samanarvoisia. On tärkeä käydä oppilaiden kanssa läpi kohteliaita perussääntöjä ihmisten välisissä kanssakäymisissä. Miten ilmaisen omia ajatuksiani loukkaamatta muita? Miten kohtaan uusia ihmisiä? Millainen käytös on toista kunnioittavaa? Esimerkiksi äidinkielen oppitunneilla voidaan harjoitella vuorovaikutustilanteita ja miettiä kielellisten tai ei-kielellisten elementtien merkityksiä. Uskonnon tai elämänkatsomustiedon tunneilla pohditaan moraalia ja eettisiä kysymyksiä. Historian tunneilla voidaan miettiä kohteliaisuuskäytänteitä ihmiskunnan historiassa tai kansakuntien välisiä ystävyyssuhteita. - Harjoitellaan toisten kuuntelemista. - Mietitään, mitkä ovat kohteliaita tapoja, mitkä tavat saattavat loukata toista. - Mietitään, miten toimitaan, kun ollaan erimielisiä. - Harjoitellaan konfliktien ratkaisemista. Hyviä aineistoja: 3. Kunnioittava kohtaaminen netissä Puhutaan mediakäyttäytymisestä ja tullaan tietoiseksi nettikiusaamiseen liittyvistä ilmiöistä. On tärkeää lisätä aikuisten ja oppilaiden välistä tietoa ja ymmärrystä nettikäyttäytymiseen liittyvistä asioista. Yhteisten keskusteluiden avulla pyritään ymmärtää oman toiminnan mahdollisuuksia, merkitystä ja vaikutuksia toisten elämään. Hyviä aineistoja: ja 5

6 4. Luottamus ja anteeksi pyytäminen ja antaminen Oppilaiden kanssa on tärkeä puhua luottamuksesta ja pohtia, millainen on hyvä ystävyys. Kaikkien kanssa on tärkeä tulla toimeen ja kaikkien kanssa voi olla kaveri. Ihmisellä voi olla paljon kavereita, mutta ei yhtään läheistä ystävää. Ryhmässäkin voi kokea yksinäisyyttä. Ystävyydestä voi keskustella esimerkiksi terveystiedon, uskonnon tai elämänkatsomustiedon oppitunneilla sekä teematapahtumissa, kuten Ystävänpäivässä. Yhdessä on hyvä keskustella siitä, miten ystävyys syntyy ja mistä tietää, että toinen on ystävä. Mikä erottaa ystävän kaverista vai tarvitseeko niitä erotella? Sananlasku sanoo, että hädässä ystävä tunnetaan. Kun kaikki muut hylkäävät, ystävä ei hylkää. Myös ilossa ystävä tunnetaan. Ystävä ei kadehdi, vaan iloitsee toisen onnesta ja menestyksestä. Ystävälle voi kertoa sellaisiakin asioita, joita ei kenellekään muulle kertoisi. Ystävä tuntee paremmin kuin kukaan muu ja ystävä voi myös auttaa lisäämään omaa itsetuntemusta. Koska ystävä on tärkeä, hänen sanomisensa ja tekemisensä voivat joskus myös loukata enemmän kuin muiden. Ystävään luotetaan ja luottamuksen rikkominen loukkaa. Miten pitäisi suhtautua, jos ystävä kertoo salaisista asioista muille. Pitäisikö antaa anteeksi ja miksi? Voiko luottamuksen saada takaisin ja millä tavalla? Kaikki eivät löydä koulusta tai kouluvuosien aikana ystävää. Se ei tarkoita sitä, etteikö itse voisi olla hyvä ystävä tai myöhemmin löytää hyvän ystävän. Ihmiset vain ovat niin erilaisia, ettei samanmielisen ihmisen löytäminen aina ole helppoa. Ystävä voi löytyä harrastuksista, kotipihalta tai vaikka nettipeleistä. Joskus ystävyys syntyy vasta aikuisiällä. Ystävä sanaan liittyy ystävällisyys. Se, että on jonkun kanssa ystävä, ei saisi tarkoittaa sitä, että muut suljetaan pois porukasta. Kaikkien kanssa voi olla ystävällisissä väleissä ja kaikkia ihmisiä tulee kohdella arvostavasti. Joskus voi olla jopa niin, että antamalla itselle ja toiselle mahdollisuuden, voi löytää uuden ystävän sieltä, mistä sitä vähiten osasi odottaa. Ottakaa kaveritaidot haltuun! Kaveritaidot kaikille -opas on suunnattu alakoulujen käyttöön ja Kaikille kaveri oppaassa on harjoituksia yläkoululaisille. Oppaista saa hyviä vinkkejä alakoulujen kummioppilastoimintaan ja yläkoulujen tukioppilastoimintaan. Lue lisää: 6

7 5.Auttaminen Mitä tehdä, kun kaverilla on vaikeaa? Oppilaiden kanssa on hyvä pohtia, milloin ja mistä voi saada apua, kun itsellä tai kaverilla menee huonosti. Usein oppilaat kertovat huolistaan mieluummin kaverilleen tai ystävälleen kuin aikuiselle. Joskus he eivät kerro kenellekään, vaan yrittävät selviytyä yksin. He voivat hävetä ongelmaansa tai uskoa, ettei kukaan kuitenkaan pysty auttamaan tai ota heidän huoliaan vakavasti. On tärkeää keskustella siitä, että avun hakeminen ei ole heikkoutta vaan tärkeä selviytymiskeino. Ja että oppilaalla on oikeus saada apua. Ihmisyyteen kuuluu kyky antaa ja ottaa vastaan apua. Monesti kaverin apu riittää. Jo se, että joku kuuntelee auttaa. Oman huolen tai ongelman ääneen sanominen tekee siitä vähän pienemmän ja auttaa selkeyttämään itselle mistä on kysymys ja mitä voisi tehdä. Paljon auttaa se, kun huomaa että toinen kestää kuunnella minun huoliani, ja hyväksyy minut ja minun tilanteeni. On kuitenkin tilanteita, joissa tarvitaan aikuisen apua, joskus nopeastikin. Silloin toiselle voi sanoa, että nyt tarvitaan enemmän apua ja asiasta on kerrottava jollekin aikuiselle. Yhdessä voidaan miettiä, kenelle aikuiselle kertoa. Kaveria voi rohkaista puhumaan aikuiselle menemällä itse mukaan. Kaverin vanhempi tai oma vanhempi voi myös olla hyvä auttaja. Ammattilaisen apua saa myös koulusta, esimerkiksi terveydenhoitajalta, koulukuraattorilta tai psykologilta. Joskus lapsi tai nuori voi olla hyvin huolissaan kaveristaan, mutta ei uskalla kertoa kenellekään asiasta, koska pelkää kaverin suuttuvan ja hylkäävän. On kuitenkin tärkeä korostaa, että on parempi auttaa silläkin uhalla, että toinen suuttuu. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lapsen tai nuoren itsetuhoisuus sekä kiusaamisen ja väkivallan kokemukset. Jos haluaa apua omaan tai kaverin pulmaan, voi soittaa, kirjoittaa tai käydä chat-keskustelun luotettavan aikuisen kanssa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä. Palvelu on maksuton ja sinne voi ottaa yhteyttä nimettömänä vuoden jokaisena päivänä: MLL:n Nuortennettisivulta löytyy tietoa myös muista avun saannin mahdollisuuksista 7

8 Toimintakalenteri Vuosi jaetaan erilaisiin teemoihin, joita toteutetaan luokissa, luokkapareina sekä koko koulun tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan. Etenkin yläkoulun osalta teemoja käsitellään myös eri oppiaineiden sisällöissä. Lisäksi teemaa pidetään yllä aamunavauksissa, joita jokainen luokka pitää vuorollaan. Koulurauhaa kaikille Koulurauhan julistus, koulurauhatapahtuma, toiminnan esittely Yhteistoimintapäivä Koulurauha rannekkeiden askartelu Vanhempainyhdistyksen järjestämä vierailija koulussa ELOKUU Kaverin kanssa Gallup 1: kierretään luokissa boxin kanssa ja kysytään oppilailta, mitä he haluaisivat lukuvuoden aikana tehdä koulurauhan tiimoilta käynnistetään kummi- tai tukioppilastoiminta käynnistetään välituntileikitys Ystävyyden Tähtikisa, jonka oppilaskunta järjestää, sarjat: a) musiikki b) teksti/runo c) juliste d) patsasteos SYYSKUU Hyvät tavat Hyvän käytöksen teemaviikko kiinnitetään erityishuomiota ruokalakäytökseen Lisää vinkkejä toimintaan: LOKAKUU Erilaisuuden hyväksyminen Sekoitetaan rinnakkaisluokkia ja pidetään yhteisiä oppitunteja yhden kuukauden tai jakson ajan Kaikki rinnakkaisluokkalaiset tekevät yhdessä jotain pukeutumisen teemaviikko kansainvälisyyskasvatus mahdollinen lauantai-koulupäivä: oppilaiden pitämiä oppitunteja vanhemmille lasten oikeuksien päivä Askarrellaan Ystävyysmitalit MARRASKUU 8 Koko päivän kestävät pikkujoulut, jossa voi olla tekemistä sekä oman luokan että koko koulun kanssa Tonttulakkipäivä Koulurauha & joulurauha, luokkien tekemiä julisteita JOULUKUU

9 Ole luotettava kaveri Anteeksi pyytäminen on vaikeaa voisiko sitä harjoitella? Miten luottamuksen voi voittaa? Entä jos sen on menettänyt? Gallup2: Jokaiselle luokalle tehdään kysely kaverisuhteista ja niiden erilaisuuksista Ystävyysradio, joka maanantai klo TAMMIKUU Kaveruuden pelisäännöt Mediataitoviikko kiusaaminen netissä, median pelisäännöt Ystävänpäivä (salainen ystävä, postikortit ) Rusettiluistelu, laskiaisen pulkkamäki kummiluokan kanssa Salainen ystävä luokittain, kestää viikon. Ystävänpäivänä halipassit kaikille sekä ystävänpäivän toivekonsertti Auttaminen Auta kaveria, haravoi pihaa, ulkoiluta naapurin koiraa Roska päivässä, Kevätkarkelot: positiivisuus ja ilo HELMIKUU MAALISKUU Oppilaalta oppilaalle Lava on vapaa Harrastusesittelyt KiVa koulu -kyselyt Väriviikko, jolloin luokittain/vuosiluokittain eri värit eri päivinä. Huipentuu loppuviikosta saliin, jossa kaikille samanväriset paidat päälle. Tanssitaan letkajenkkaa koko koulu peräkanaa. HUHTIKUU Teemavuodesta pysyviksi käytänteiksi Mitä vuodesta jäi käteen? Kirjoitelma Koulurauhavuodesta? Koko vuosi huipentuu yhteen isoon tapahtumaan, jonka oppilaskunnan hallitus ja kummi- tai tukioppilaat yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat. Koulurauha seinätyö TOUKOKUU 9

10 KOULURAUHA LUKUVUONNA Koulu ja luokka: Koulu / luokka valitsee toimintavuodelle teeman, joka tukee kiusaamisen ja yksinäisyyden vastaista työtä. Koulurauhavuoden teema: Yhdessä oppilaiden kanssa valitaan muutama konkreettinen tavoite, joka tukee teeman toteutumista. Tavoitteet: Koulurauha aloitetaan julistusjuhlassa, jossa esitetään oppilaiden itsensä laatima julistusteksti. Siinä he omin sanoin tai kuvin kertovat, mikä merkitys valitulla teemalla heille on. Julistusjuhla pidetään (missä ja milloin?) Oppilaiden osallisuus Oppilaat toimivat itsenäisesti, aikuinen toiminnan tukena Aikuiset ja oppilaat suunnittelevat yhdessä Aikuiset suunnittelevat, oppilaat toteuttavat 10

11 Teeman ympärille laaditaan lukuvuoden toimintasuunnitelma. Siihen kirjataan konkreettiset asiat, joita tullaan tekemään ja joita on mahdollista arvioida. Toimintasuunnitelma Vuosikello SYKSY Koulurauhan julistusjuhla TALVI KEVÄT Miten kodit voivat tukea Koulurauhavuoden onnistumista? Koulurauhasuunnitelmista keskustellaan vanhempainillassa Toiminnan arviointiin osallistuvat oppilaat ja aikuiset. Miten arviointia toteutetaan lukuvuoden aikana? 11

12 Leikkaa ja liimaa Ystävämitali Tarvitaan: Pahvia Kartonkia Pyöreäpohjainen esine, n. 10 cm halkaisijaltaan, esim. kansi tai viilipurkki, Liimaa Hopea/kultapaperia Erivärisiä kreppipapereita Nitoja Tylsä kynä Valmiita tietokoneella tehtyjä pieniä lappuja sopivista lauseista mitaliin Jokaisella on oikeus ystävään Ystävyys on ihanaa Minä olen ystävä. Piirretään kartongista pohja pyöreän esineen avulla ja leikataan se. Piirretään samalla kannella 2 x samankokoisia hopea/kulta pyörylöitä. Liimataan ne pahvin molemmille puolille. Toiselle puolelle liimataan ystävyys-teksti ja toiselle puolelle piirretään tylsällä kynällä sopiva kuva esim. hymiö. Leikataan kreppipaperista n. 70 cm pituinen suikale, leveydeltään 6 cm ja kiinnitetään se nitojalla mitaliin kiinni nauhaksi. Isommat oppilaat voivat leikata 2-3 eriväristä suikaletta, jotka ovat erilevyisiä. Ne liimataan päällekkäin. Näin saadaan monivärinen mitalinauha. Koko koululle mitalit kaulaan! Koulurauharannekkeet Askarrelkaa luokan kanssa kopiopaperista koulurauharannekkeet. Voitte myös käyttää Koiviston koulun oppilaiden taiteilemia rannekkeita. Värittäkää kuvat ja leikatkaa paperista sopivanpituiset nauhat. Kaveria tarvitaan siihen, kun paperisuikaleen päät liimataan yhteen. Rannekkeista voi järjestää myös hienon taidenäyttelyn. 12

13 Minä olen hyvä ystävä Wilma Toivonen, 6.B Anniina Lintilä, 6.B Veera Niemi, 6.B

14 14 Muistiinpanot

15 Koulurauhaa toivotaan Tuua Pietilä Alto & # # 4 4. & # # & # # & # # & # # j œ. œ j. j œ. Ka-ve - rei - den kans - sa u - sein mo-net ju - tut ja - e - taan, j œ. ei - kä nii - tä tar - vit - se kai - kil - le - ker - to - ak - kaan. Kun - han ei ku-kaan Œ œ j œ. œ. yk - sin jää, si-tä kaik - ki-en täy - tyi-si y - rit - tää. Ei-hän ke - tään yk - sin œ j. œ jä - te - tä! Kou - lu-rau - haa toi - vo - taan pääl - le Suo-men œ j. œ œ w maan. Kou - lu-rau - haa tar - vi - taan, jot - ta jak - se - taan ka-ve - rei - den & # # œ. J j w J œ J kans - sa nau - raa ja kou - lus - sa pi - tää haus - kaa. Siis - pä kou - lu-rau - & # # j.. œ w w & # # & # # œ j œ œ œ. j - haa toi - vo - taan! Hel - pos - ti jo - ku yk - sin jää. œ. Ó Voi Ó œ œ œ sil - loin pal - jon me - net - tää. Kaik-ki tar - vii jon-kun œ Œ œ œ sää se vaik ka jol - le pu - hu - a, ker-too o - mi - a jut - tu - ja. Voi-sit-ko - & # # & # # Ó w w Œ œ œ j. o - ol - laa? toi - vot - taa kou - lu-rau - haa. w w Ó w Si - tä tar - vi - taan, jot - ta jak - se - taan!

16 Perusopetuslaki 47 a Osallisuus ja oppilaskunta Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Edellä 6 :n 2 momentissa tarkoitetulla koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunta voi olla useamman koulun yhteinen. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. Opetuksen järjestäjän tulee kuulla koulun oppilaskuntaa ennen 1 momentissa mainittujen suunnitelmien ja määräysten vahvistamista sekä ennen muita oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä. Tässä pykälässä tarkoitettu toiminta järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti paikalliset olosuhteen huomioon ottaen. Tarkemmin toiminnan järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Toiminta tulee suunnitella opetussuunnitelman ja muiden koulun toimintaa ohjaavien suunnitelmien osana tai yhteydessä. Opetuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä koulun ja opetuksen järjestäjän toiminnasta. Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, poliisin, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen - ilon ja innon tuominen koulutyöhön.

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutusta opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta

Lisätiedot

MLL alakoulun tukena 2014 2015

MLL alakoulun tukena 2014 2015 MLL alakoulun tukena 2014 2015 MLL alakoulujen tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:lla

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

MLL yläkoulun tukena 2014 2015

MLL yläkoulun tukena 2014 2015 MLL yläkoulun tukena 2014 2015 MLL yläkoulujen tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:lla

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Muhoksen Kirkonkylän koulu ja Honkalan koulu Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä Kyselyn toteuttaminen Kysely tehtiin yhteistyössä rehtoreiden

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

JÄRJESTÄ KAVERIVIIKKO

JÄRJESTÄ KAVERIVIIKKO JÄRJESTÄ KAVERIVIIKKO Laajasalon kaveriviikon työryhmä Toteutus Taitto ja valokuvat: Meri Ketonen Käsikirjoitus ja teksti: Laajasalon Kaveriviikon työryhmä Kiitokset: Laajasalon peruskoulu Yhteistyössä

Lisätiedot

Opi ilmaisemaan itseäsi

Opi ilmaisemaan itseäsi Opi ilmaisemaan itseäsi Järjestä Olen kiertänyt yli kahdessasadassa peruskoulussa ympäri Suomea sekä lukuisissa suomalaisissa yrityksissä kouluttajana, puhujana ja kansanedustajana. Yleisin kohtaamani

Lisätiedot

Laajasalon kaveriviikon työryhmä

Laajasalon kaveriviikon työryhmä Järjestä Laajasalon kaveriviikon työryhmä 1 Kaveriviikolla harjoitellaan kaveritaitoja Toteutus Käsikirjoitus ja teksti: Laajasalon Kaveriviikon työryhmä Valokuvat: Meri Ketonen Ulkoasu: Janika Lähdes

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Tulevaisuuden koulua kohti -seminaari 7.-8. 10 2014 Elisa Poskiparta Turun yliopisto KiVa Koulu Mitä kiusaaminen

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015

Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015 Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015 Koulutukset Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta käytäntöön Työvälineitä vaikeassa elämäntilanteessa

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA Liite 3 Vuosisuunnittelu Yrittäjyyskasvatuksen lukuvuosi suunnitelma: 1. Visio: Jokainen rakentaa omaa mahdollisuuksien maailmaa -Yhteisen ymmärryksen

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot peruskouluille Syksy 2016

Koulutukset ja aineistot peruskouluille Syksy 2016 Koulutukset ja aineistot peruskouluille Syksy 2016 Koulutukset Oppilaiden osallisuus kiusaamisen vastaisessa työssä kv. konferenssi asiantuntijoita, opettajia ja nuoria jakamassa uusinta tietoa ja parhaita

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 1/50 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 2/50 2. Sukupuolesi Sivu 3/50 3. Syntymäaika Sivu 4/50 4. Rastita kaksi mielestäsi tärkeintä oppiainetta. Sivu

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot

TURVATAITOJA LAPSILLE OPPIMATERIAALI JA SEN PÄIVITYSTYÖ 07.10.2013. Mirja Ylenius-Lehtonen Minna Andell Kaija Lajunen

TURVATAITOJA LAPSILLE OPPIMATERIAALI JA SEN PÄIVITYSTYÖ 07.10.2013. Mirja Ylenius-Lehtonen Minna Andell Kaija Lajunen TURVATAITOJA LAPSILLE OPPIMATERIAALI JA SEN PÄIVITYSTYÖ 07.10.2013 Mirja Ylenius-Lehtonen Minna Andell Kaija Lajunen Lasten turvataitokasvatus suomalainen lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyohjelma

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun erityistä tukea tarvitsevien nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk)

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24 Page 1 of 8 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 57 vastaajaa 24 (42 %) 33 (58 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin Koulunuorisotyö Lahdessa Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin 3.9.2015 Koulunuorisotyön henkilöresurssit Kuusi päätoimista koulunuorisotyöntekijää yläkouluilla. Nimetty kouluyhteistyöryhmä,

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun kehitysvammaisten nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk) nuoren ja

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön Liite 2 Ohjeita n käyttöön Huoltajalle 1. Varaa tarpeeksi kiireetöntä aikaa. 2. Valitse ympäristö, jossa sinä ja lapsesi pystytte keskittymään kysymyksiin. 3. Mukauta kysymysten sanamuodot omalle lapsellesi

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia

MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia Kyselyn toteutus Toteutettiin sähköisenä kyselynä 01-02/2011 Tavoitteena oli selvittää Millainen kuva koulujen henkilökunnalla on oppilaiden yksinäisyydestä,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet. Espoo. Maaliskuu 2015.

Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet. Espoo. Maaliskuu 2015. Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet Espoo. Maaliskuu 2015. Koulun palvelutarjonta Erikoistuneet Palvelut Tuki- Palvelut: lääkärit, Arkea tukeva toiminta

Lisätiedot

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys Itsearviointi 1.lk Nimi 1. Uskallan kysyä. 2. Osaan noudattaa ohjeita. 3. Osallistun luokan yhteiseen keskusteluun. 4. Tulen toimeen luokkatovereitteni kanssa. 5. Huolehdin läksyistäni ja tavaroistani.

Lisätiedot

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 Arvoisa opettaja! 2 Toimintakokemuspäivä 4 Sano päihteille ei 6 Bilepysäkki 7 Taistelu koulukiusaamista vastaan on alkanut! 8 Älä kiusaa! 9 Asennemittari

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Tehtäväpaketti. Kysyttävää tehtävistä, kisan kulusta tai nettisivujen käyttämisestä? Ota yhteyttä os. reiluluokka@kuvalehdet.fi

Tehtäväpaketti. Kysyttävää tehtävistä, kisan kulusta tai nettisivujen käyttämisestä? Ota yhteyttä os. reiluluokka@kuvalehdet.fi Tehtäväpaketti Koululaisen Reilu luokka 2009 -kilpailu jakautuu neljään aihealueeseen: minä, kaverit, meidän luokka ja meidän koulu. Jokaiseen aihealueeseen liittyy tehtäviä, joista koostuu kisan aikana

Lisätiedot

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Mikä Liikkuva koulu? Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Tavoitteena aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa -Tiedote vanhemmille Tämän tiedotteen tarkoitus on lujittaa vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kiusaamisen ehkäisyssä.

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

ROHKAISEVAA KANSAINVÄLISYYTTÄ. Työkaluja ja ideoita luokkaan ja koululle

ROHKAISEVAA KANSAINVÄLISYYTTÄ. Työkaluja ja ideoita luokkaan ja koululle ROHKAISEVAA KANSAINVÄLISYYTTÄ Työkaluja ja ideoita luokkaan ja koululle Uusi OPS ja ilmiöpohjaisuus Uusi opetussuunnitelma edellyttää globaalikasvatuksen olevan kaikki oppiaineet ja luokka-asteet läpileikkaavaa.

Lisätiedot

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU ja meillä myös sovitellaan Verso-toiminta Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli Kastellin koulu 22.11.2011 1 Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisella tarkoitetaan

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 9/2010 1. JOHDANTO 1.1. Mitä koulukiusaaminen on? 1.2. Yleisohjeita kiusaamiseen puuttumisesta 1.3. Ongelmia kiusaamiseen puuttumisessa 2. KIUSAAMISEN

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Kilon koulun Koulurauha-suunnitelma lukuvuodelle 2008 2009

Kilon koulun Koulurauha-suunnitelma lukuvuodelle 2008 2009 Kilon koulun Koulurauha-suunnitelma lukuvuodelle 2008 2009 Koulun esittely Kilon koulu täytti viime vuonna 20 vuotta ja tänä lukuvuonna meillä opiskelee n. 360 oppilasta. Yleisopetuksen luokkia on 14 ryhmää

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

o p e t t a j a n t a u s t a t i e t o

o p e t t a j a n t a u s t a t i e t o o p e t t a j a n t a u s t a t i e t o 9 9 Opettaja voi soveltaa Mielen hyvinvoinnin jakson arvioinnissa ter veys tiedon yleisiä arviointiperusteita. Lue lisää arvioinnista koko materiaalin johdantoluvusta.

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot