KLAUKKALAN JÄÄHALLI PELASTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KLAUKKALAN JÄÄHALLI PELASTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SISÄLLYS 1. N PERUSTEET SUUNNITELMAN TARKOITUS KOHTEEN YLEISTIEDOT SUOJELTAVA HENKILÖSTÖ LIITYNNÄT PELASTUSTOIMEEN VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET VAARATILANTEIDEN ARVIOINTIMENETTELY VAARATILANTEIDEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAARAA TUOTTAVAT AINEET TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI PALOTURVALLISUUS VAARALLISET AINEET TYÖSUOJELU JA ENSIAPUVALMIUS ILKIVALLAN JA RIKOSTEN EHKÄISY VARAUTUMINEN VAARATILANTEISIIN KIINTEISTÖN HUOLLOSSA POISTUMIS- JA SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET SEKÄ SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT RAKENNUKSESTA POISTUMINEN JA KOKOONTUMISPAIKAT SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT VÄESTÖNSUOJAT TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT JA TURVALLISUUSKOULUTUS TURVALLISUUSHENKILÖT TURVALLISUUSMATERIAALI OHJEET ERILAISIA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEITA VARTEN YLEISET TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUKSIEN VARALTA ONNETTOMUUSKOHTAISET TOIMINTAOHJEET Yleinen hälytysmerkki Hätäilmoitus Toimintaohje tulipalon sattue Toimintaohje tapaturma tai sairaskohtauksessa Toimintaohje kaasuvaarassa Toimintaohje säteilyvaarassa Sammutuspeitteen käyttö 1

2 SUUNNITELMAN LAATIJAT: Päiväys Nimi Tehtävä Antero Lempiö liikuntapäällikkö Hannu Kokkonen kenttämestari SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN: Päiväys Nimi Tehtävä Nurmijärven liikuntalautakunta Jäähallin johtokunta PELASTUSVIRANOMAISEN TARKASTUSMERKINNÄT: Päiväys Nimi / tehtävä Huomautukset JAKELU: Organisaation / Kohteen johto Suunnitelma / osat Kpl Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta liikelaitoksen johtokuntana Jäähallin huoltoyhtiö Jeritek Oy Nurmijärven kunta/tilapalvelut Kokonaan Kokonaan

3 Organisaation / Kohteen turvallisuusjohtaja(-t) / -vastuuhenkilö(-t) Antero Lempiö, liikuntapäällikkö Risto Lahtinen, huoltoyhtiön toimitusjohtaja Jakelu kohteessa Kokonaan Kokonaan Kokonaan Jäähallissa toimivat seurat Jäähallin kahvio Jäähallin yleinen ilmoitustaulu Kokonaan Kokonaan Liittee 1,2,3, ja 4 1/seura 1 Pelastuslaitos Kokonaan Suunnitelma / yhteenveto YHTEENSÄ 1. N PERUSTEET 1.1 SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on kerätä yhteen kaikki oleellinen tieto Klaukkalan jäähallin toimintaan liittyvistä seikoista. Suunnitelman avulla luodaan toimintamalleja ja ennaltaehkäiseviä toimia mahdollisten vaara- ja riskitilanteiden varalle. Pelastussuunnitelma ja erityisesti siihen liittyvät liitteet (yleiset ohjeet) ovat tärkeää tiedotusmateriaalia tiloja käyttäville tahoille. Pelastussuunnitelma on kohteessa toimivien työntekijöiden toimenpideohjelma jokapäiväisessä työssä. 3

4 1.2 KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohteen nimi Kohteen osoite Kohteen toiminta Koko kohteen turvallisuusjohtaja ja yhteystiedot Klaukkalan jäähalli Lepsämäntie 12, Klaukkala Jääliikunnan eri lajit; jääkiekko, taitoluistelu, ringette, kaukalopallo ja erilaiset yleisötilaisuudet Antero Lempiö, liikuntapäällikkö puhelin , Osakohteiden turvallisuusjohtajat ja yhteystiedot Kohteen kortteli nro 0019 Kohteen tontti nro 0019:0028 puhelin , Kohteen rakennusten kerrosala ja tilavuus Kohteen rakennusten kerrosluku 3350 m m 3 2 (osittain) Yleiskuvaus kohteen rakennuksista Kohteen henkilömäärä yhteensä: oma henkilökunta / asiakkaat Onko kohde Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan tärkeysluokittelema ja onko valmiussuunnitelma tehty erikseen Jatkaako kohde toimintaa poikkeusoloissa Kohteen vakuutussuoja ja vakuutusyhtiöt Kohteen isännöinti Kohteen vartiointi Kohteen kiinteistöhuolto Kokoontumispaikat vaaratilanteissa Henkilökuntaa 1-3 Asiakkaita tilanteesta riippuen noin Ei Ei Kunnan kulloinkin kilpailuttama vakuutusyhtiö Klaukkalan jäähallin liikelaitos/toimitusjohtaja Hälyttimet Jään hoidosta vastaavan huoltoyhtiön vastuulla Jäähallin ylempi P-paikka Lepsämäntien varressa 4

5 1.3 SUOJELTAVA HENKILÖSTÖ Henkilömäärien jakautuminen kohteessa / osakohteissa / rakennuksissa / työpaikoissa. KOHDE / OSAKOHDE / RAKENNUS / TYÖPAIKKA PÄIVÄ klo 7-16 ILTA klo16-24 YÖ klo 00-7 ASIAKKAAT samanaikaisesti keskim. keskim. keskim. keskim. max Hallin toimisto 1 0 Hallin valvontahuone sekä hallin muut tilat (huoltohenkilöstö) Jäähallin kahvio Pukukopit Katsomotilat Kaikki hallin tilat yleisötilaisuudet Kaukalo YHTEENSÄ

6 1.4 LIITYNNÄT PELASTUSTOIMEEN Palo- ja pelastustoiminta Alueellisen pelastuslaitoksen nimi Osoite Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos Teknikontie 4, VANTAA Puhelin Lähin palo- ja pelastusasema, osoite Palopäällikkö (vast.) Nurmijärven paloasema, Suntionkuja 2 Puhelin Toimintavalmiusaika (24 h/vrk) 15 min Tuomo Virkkala Puhelin Paloinsinööri Kalevi Laakkonen Puhelin Hätäkeskus Palotarkastusten aikaväli 1 krt/vuosi Hätänumero Varanumero Varanumero Ei kiireelliset puhelut Kohteen työterveys-, ensiapu- ja kokoontumispaikat Työterveysasema, osoite Ensiapu, osoite Kirkonkylä, Rajamäentie 9 C Puhelin Klaukkalan terveysasema (klo 8-15), Vaskomäentie 2 Puhelin Kirkonkylä n terveysasema (klo 8-22), Sairaalantie Hyvinkään sairaalan yöpäivystys (klo 22-8) Suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen kokoontumispaikka Kohteen 4.1. mukaan tarpeen vaatiessa soveltaen Puhelin 6

7 Hälytintiedot Lähin kunnallinen hälytin sijaitsee Kuuluvuus Klaukkalan vesitorni, Metsätie hyvä 2. VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET 2.1 VAARATILANTEIDEN ARVIOINTIMENETTELY Vaaralla tarkoitetaan tekijää tai olosuhdetta, joka voi aiheuttaa haittaa tai saada aikaan haitallisen tapahtuman. Riski on uhkaan liittyvä vahingon todennäköisyyden ja vakavuuden yhteisvaikutus. Uhka aiheuttaa riskin. Riskienarvioinnilla tarkoitetaan koko sitä prosessia, jonka muodostavat vaarojen tunnistaminen ja riskien suuruuden määrittäminen. Lyhyt kuvaus vaaratilanteiden arviointimenettelystä (miten suoritettiin, ketkä osallistuivat, mitä aineistoja käytettiin, mitä ulkopuolista aineistoa ja tahoja oli mukana, jne): Hallissa toimivan huoltoyhtiön henkilökunnan kanssa on käyty yhteisessä palaverissa läpi mahdollisia vaaratilanteita ja varautumista niihin. Kohteen riskikartoitus Kohteen riskikartoitus on tehty ja tehdään samassa yhteydessä kun Nurmijärven kunta tekee vakuutusyhtiönsä kanssa riskikartoitusta. 2.2 VAARATILANTEIDEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tulipalovaarat: - palovaaralliset kohteet Sauna- ja kokoontumistilat Kahvion keittiö ja kahviotilat Pukeutumistilat Katsomo Katsomon alapuolella sijaitsevat seurojen varastotilat Hallin huoltotilat (mm. jäädytyskoneistot, ilmastointikoneet) Jäähallin toimistotilat, seurojen toimistotilat - syttymissyyt Oikosulku sähkölaitteissa, rasvapalot keittiössä, koneiden ylikuumeneminen, Ilkivaltainen avotulen käyttö. - vahingot Kiinteistön sen osan tai kaluston vahingoittuminen. Savuvahingot 7

8 Vaaralliset aineet: Jäädytys koneistossa käytettävä kylmäaine. Tapaturmavaarat: Liukastumiset ja harrastajille mahdollisesti tapahtuvat tapaturmat. Työkoneella liikkuminen jäähallin sisällä kaukalossa ja etenkin ulkona jäähallin päädyssä ja P-alueella. Liikenne Lepsämäntiellä, P-alueella ja hallin liittymän kohdalla. Lumen putoaminen katolta. Tekniset häiriöt: Sähkön, veden ja lämmityksen katkot. Jäädytyskoneistossa tapahtuvat mahdolliset häiriöt. Ilkivalta, rikollinen toiminta: Jäähallin kiinteistöön ja kalustoon kohdistuva ilkivalta, murtautuminen tiloihin ja mahdolliset näpistykset. Tietoturvavaarat: Jäähallin toimistossa ja seuran toimistossa olevien ATK laitteiden asiaton käyttö. Kohteen ympäristövaarat (kuvaus prosessista erityisesti vaarallisten aineiden käyttöriskien kannalta): Mahdollinen käytössä olevan kylmäaineen karkaaminen. Ulkoiset vaarat: Ei erityisiä ulkoisia vaaroja, jotka poikkeaisivat normaalisti ihmisiin kohdistuvista vaaroista. Henkilöturvallisuus: Laitoksen henkilökuntaan tai asiakkaisiin kohdistuva väkivalta. Kylmäaineen korjaamisesta aiheutuvat mahdolliset haitat. 8

9 2.3 VAARAA TUOTTAVAT AINEET Vaaralliset aineet/ kauppanimi Varastointi Käyttötarkoitus Käyttöriskit käyttöturvatiedotteista max Kylmäaine R kg Jäähdyttäminen Aine on myrkyllinen ja haitallinen hengitykseen Viranomaisluvat ja tarkastukset Laitteiden tarkastukset asetuksen mukaisesti säännöllisesti (TUKES) 3. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI 3.1 PALOTURVALLISUUS Tulipalon syttyessä: PELASTA ja varoita muita henkilöitä vaarasta. Huolehdi että kaikki pääsevät turvaan. SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella HÄLYTÄ pelastuslaitos numerosta 112 RAJOITA paloa sulkemalla ilmanvaihto, ovet ja ikkunat OPASTA ja järjestä pelastusyksiköille esteetön pääsy kohteeseen Kohteessa on automaattinen paloilmoitinlaite. Paloturvallisuuden vastuuhenkilö(-t) Jeritek Oy, Risto Lahtinen Kohteessa saa tulitöitä tehdä vain asianmukaiset luvat omaava työntekijä. Tulityöt tulee tehdä niistä tehtyjen säännösten mukaisesti varmistaen aina, ettei niistä aiheudu vaaraa. 3.2 VAARALLISET AINEET Toiminnanharjoittajan tulee tuotantolaitoksen toimintaan ja sen laajuuteen nähden riittävän tehokkaalla tavalla huolehtia kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista tuotantolaitoksessa siten, ettei toiminnasta aiheudu henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoja. Toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin suuronnettomuuksien ehkäi- 9

10 semiseksi ja niistä aiheutuvien seurausten rajoittamiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tuotantolaitoksessa olevat valmistus- ja käsittelylaitteistot, varastosäiliöt, putkistot ja niihin liittyvät laitteistot ovat niitä koskevien säännösten ja määräysten mukaiset. (asetus 59/1999 vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, 6 ) Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista edellyttää laatimaan turvallisuusselvityksen ja sisäisen pelastussuunnitelman, jos aineiden määrä tai laatu osoittaa käytön tai varastoinnin olevan laajamittaista. Asetuksen liitteestä selviää milloin käyttö on laajamittaista. Turvatekniikan Keskus (TUKES) on tehnyt ohjeen sisäisen pelastussuunnitelman laatimisesta. Näissä kohteissa pelastussuunnitelma laaditaan niin, että se täyttää myös edellä mainitun asetuksen. Kohteesta annetaan riittävät tiedot alueen pelastusviranomaiselle ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten. Kohteen ulkopuolella tapahtuvat vaaratilanteet Arvio ympäristössä tapahtuvista vaaratilanteista ja niiden vaikutuksesta kohteeseen Yhteistoimintajärjestelyt ympäristössä tapahtuvien vaaratilanteiden johdosta Miten ympäristön vaaratilanteisiin on kohteessa varauduttu Toimenpiteet kohteessa ympäristössä tapahtuvien vaaratilanteiden johdosta Ei mainittavia riskejä Normaalit ihmisten pelastautumiseen liittyvät toimenpiteet yhdessä pelastusviranomaisten kanssa. Ei tarvetta Pelastusviranomaisten kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Kohteessa tapahtuvien vaaratilanteiden vaikutukset ympäristöön Kohteessa tapahtuvien vaaratilanteiden vaikutukset ympäristöön Yhteistoimintajärjestelyt kohteessa tapahtuvien vaaratilanteiden johdosta lähialueen kanssa Ilmoitus- ja lupamenettely, lupaehdot Meluntorjunta ja maisemansuojelu Ei merkittäviä vaikutuksia- Pelastusviranomaisten kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Ei ole. Ei ole. 10

11 Luonnononnettomuuksien vaikutukset kohteeseen ja niihin varautuminen Sääolojen vaikutus kohteen toimintaan Sähkön, veden, lämmön saanti katkosten aikana Ei ole Toiminta keskeytetään väliaikaisesti. Kaikki tarvittavat turvatoimenpiteet tehdään tilanteen mukaan. 3.3 TYÖSUOJELU JA ENSIAPUVALMIUS Kohteessa noudatetaan normaaleja työsuojeluun liittyviä ohjeita ja säädöksiä sekä Nurmijärven kunnan mahdollisia omia työntekijöilleen antamia ohjeita ja toimintamalleja. Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutetut Työsuojelun toimintaohjelma Ensiapujärjestelyt Ensiapukoulutetut Ensiapuvarustus, vastuuhenkilöt Onnettomuustilanteiden toimintaohjeet Matti Hippi Heleena Havulehto Nurmijärven kunnan toimintaohjelma Kohteessa on ensiapulaukut, jotka sijaitsevat valvontahuoneen oven ulkopuolella. Paarit löytyvät vaihtoaitioiden takaa. Toteutetaan liitteenä olevia yleisiä toimintaohjeita eri onnettomuus tilanteissa. 3.4 ILKIVALLAN JA RIKOSTEN EHKÄISY Vastuuhenkilö (t) Arvio ilkivallan ja rikoksien todennäköisyydestä Toimenpiteet ilkivallan tai rikosten tapahtuessa Risto Lahtinen, huoltoyhtiö Pääasiallisesti valvottua toimintaa. Pientä ilkivaltaa jonkin verran. Kohteen välitön korjaaminen. Mahdollisen ilkivallan tekijän selvittäminen. Suurimmista ilkivallasta selvitys vakuutusyhtiöön 11

12 Rakenteellinen suojaus Lukitusjärjestelyt Ovien ja ikkunoiden suojaus Normaali Ei erityistä Portit ja aidat Valaistus sisätiloissa Valaistus ulkona Ei aitaa eikä portteja Valaistus päällä aina kun toimintaa hallissa. P-paikka valaistu ja hallin ulkoseinillä valaisimia. Pihan remontin yhteydessä valaistusta lisättävä. Tekninen suojaus Murto- ja rikoshälyttimet Muut hälytys- ja valvontajärjestelmät On Automaattinen paloilmoitin Toiminnallinen turvallisuus Kulunvalvonta ja oikeudet Vartiointijärjestelyt Avainten hallinta Huoltoyhtiöllä ja kenttämestarilla kaikki kulkuoikeudet tiloihin. Kurra Juniorit r.y. oikeus käyttää omia toimistotiloja myös toimintakauden ulkopuolelle kokousten ja palaverien pitopaikkana. Paikalla oltava tuolloin vähintään yksi johtokunnan jäsen. Nurmijärven Seven Ringettes r.y. oikeus käyttää kahvion tiloja toimintakauden aikana Hälytysjärjestelmä. Risto Lahtinen Jeritek Oy (Huoltoyhtiö) 3.5 VARAUTUMINEN VAARATILANTEISIIN KIINTEISTÖN HUOLLOSSA Vastuuhenkilö (t) Kohteen kiinteistöhuollon järjestelyt Päivystysyhteydet Sähköpääkeskuksen ja muuntajan sijainti ja sähkölaitteiden tarkastus Risto Lahtinen Jeritek Oy Huoltoyhtiö Jeritek Oy, Risto Lahtinen puh Sijaitsevat jäähallin teknisentilan puoleisessa päässä katsomon alla. 12

13 Sähkön varavoimajärjestelyt Veden pääsulun sijainti Varavesijärjestelyt Sprinkleri- ja paloilmoitinkeskuksen sijainti, kunnossapito ja tarkastukset Lämpökeskuksen sijainti Ilmastoinnin konehuoneiden sijainti Ilmastoinnin hätäpysäytyskytkimen sijainti Ilmastointijärjestelmän puhdistuksen suorittaja, suoritusten aikaväli Jäteastioiden sijainti Hissien huoltojärjestelyt ja huolto-ohjelma Päivystysyhteydet Turvamerkkien ja turvamerkkivalaistuksen huolto Poistumistie valoille akut Teknisessä tilassa Ei ole Paloilmoitinkeskus sijaitsee tulo-oven tuulikaapissa. Tarkastuksista ja testauksista vastaa huoltoyhtiö. Jäähallin lämpökeskus sijaitsee hallin itä päädyssä Konehuone sijaitsee hallin kahvion puoleisessa päädyssä 2. kerroksessa ja teknisen tilan päällä. Ilmastointi konehuoneissa. Vastaa huoltoyhtiö. Puhdistus 5-vuoden välein. Jäähallin pääoven puoleisessa päädyssä erillään rakennuksesta. Nosto-oven huolto Crawford Door Oy Huoltoyhtiö vastaa. 13

14 4. POISTUMIS- JA SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET SEKÄ SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT 4.1 RAKENNUKSESTA POISTUMINEN JA KOKOONTUMISPAIKAT Poistumista johtaa Poistumista ohjaavat Poistumistiet ja varatiet Kokoontumispaikka ja varapaikka Kulloinkin toiminnasta vastuussa oleva jäähallin henkilökunta. Päävastuu vastuussa paikalla olevalla henkilökunnalla. Poistumisen järjestelyissä auttavat ryhmien vastuulliset valmentajat/ohjaajat. Kahviotilojen poistumisesta vastaa kahvion vuorossa oleva henkilökunta Poistumistiet on merkitty poistumistievaloilla. Ilmoitustaululla, kahvion ja kokoustilojen seinillä. Jäähallin ylempi P-paikka Lepsämäntien varressa. Klaukkalan yläasteen piha 4.2 SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT Palo- ja sammutustehtävien vastuuhenkilö Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt Toiminta sammutus- ja pelastustilanteessa Kulloinkin vuorossa oleva vastuussa oleva henkilökunta. Vastuuhenkilö hoitaa ja ohjaa alkusammutusta Kohdassa 3.1. on ohjeet. Ohjeet ilmoitustaululla. 4.3 VÄESTÖNSUOJAT Kohteessa ei ole väestösuojaa 5. TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT 5.1 TURVALLISUUSHENKILÖT Turvallisuudesta vastaava(t) johtaja(t) Yhteystiedot Antero Lempiö, liikuntapäällikkö

15 Turvallisuussuunnittelusta ja -järjestelystä vastaava(t) henkilöt: Yhteystiedot Antero Lempiö, liikuntapäällikkö Turvallisuusasioiden vastuuhenkilöt Paloturvallisuuden vastuuhenkilö: Vaarallisten aineiden käsittelystä vastaava: Ilkivallan ja rikosten torjunnasta vastaava: Tietojen käsittelystä vastaava: Kiinteistön huollosta vastaava: Ensiapujärjestelyistä vastaava: Turvallisuuskoulutuksesta vastaava: Yhteystiedot Antero Lempiö, liikuntapäällikkö Huoltoyhtiö Jeritek Oy Huoltoyhtiö Jeritek Oy henkilökunta Nurmijärven kunnan ATK päällikkö Huoltoyhtiö Jeritek Oy Antero Lempio, liikuntapäällikkö ja huoltoyhtiön johto Palo-, pelastus- ja ensiapuryhmä Yhteystiedot Antero Lempiö, liikuntapäällikkö Risto Lahtinen, huoltoyhtiö toimitusjohtaja Turvallisuuskoulutuksen järjestelyt Turvallisuuskoulutuksen vastuuhenkilö(t) Läheltä piti tapausten käsittely Turvallisuusinformaation jakaminen ja tiedottaminen henkilöstölle Antero Lempiö, liikuntapäällikkö Kenttämestarin ja huoltoyhtiön edustajan erikseen sopimat neuvottelut. Pelastussuunnitelma sekä yleiset ohjeet mm. työturvallisuudesta on kansiossa, jota säilytetään hallin valvomossa. 15

16 Koko henkilöstön perehdyttäminen Vastuuhenkilö(t) Tiedottaminen turvallisuusasioista Turvallisuuskansiot, erilliset tiedotteet Uuden työntekijän perehdyttäminen turvallisuusasioihin Vastuuhenkilö(t) Turvallisuuskoulutuksen toteuttaminen Tutustuminen turvallisuuskansioon, opastus ja neuvonta 6. TURVALLISUUSMATERIAALI Materiaalityyppi Määrä, laatu, sijainti, kunto, tarkastukset ym. (viittaukset liitteisiin) Vastuuhenkilö Ensiapuvälineistö Ensiapulaukut 2 kpl Hannu Kokkonen Alkusammutuskalusto Jauhesammuttimet 4 kpl Huoltoyhtiö Väestönsuojan materiaali ja raivauskalusto Erityisvaarojen edellyttämä välineistö Ei ole Ei ole 7. OHJEET ERILAISIA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEITA VARTEN Pelastussuunnitelman liitteenä on seuraavat ohjeet: 1) Yleinen hälytysmerkki (LIITE ) 2) Hätäilmoitus (LIITE ) 3) Tapaturma tai sairauskohtaus (LIITE) 4) Tulipalon sattuessa (LIITE ) 5) Sammutuspeitteen käyttö (LIITE) 6) Toimi näin kaasuvaaratilanteessa (LIITE ) 7) Toiminta puhelimitse tehdyssä pommiuhkaustilanteessa (LIITE ) Kohdista 1, 2, 3 ja 4 on ohjeet ilmoitustalulla. 16

17 7.1 YLEISET TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUKSIEN VARALTA 1) Selvitä mitä on tapahtunut 2) Pelasta hengenvaarassa olevat 3) Anna hätäensiapu - turvaa hengitys ja verenkierto - ehkäise sokki ja tyrehdytä verenvuoto Mikäli rakennus tai sen osa joudutaan tyhjentämään, toimintaa johtavat paikalla olevat turvallisuusjohtajat. Turvallisuusjohtajan apuna toimivat harjoitusryhmien vastuulliset valmentajat/ohjaajat. Kunkin toimintaryhmän valmentaja/ohjaaja huolehtii ensisijaisesti omaan ryhmäänsä kuuluvien henkilöiden poistumisesta ja avun järjestämisestä. Ensiapuryhmien jäsenet antavat ensisijaisesti ensiapua sitä tarvitseville ja huolehtivat loukkaantuneista ja sairauskohtauksen saaneista. Henkilökunnan tehtävänä on toimia turvallisuusjohtajan ohjeiden mukaisesti ja auttaa rakennuksessa olevien liikuntaesteisten / asiakkaiden poistumista. Mikäli kyseessä on tulipalo, sulje ikkunat, tuuletusaukot ja ovet. Älä kuitenkaan lukitse ovia. Mukaan voidaan ottaa henkilökohtaiset vaatteet ja nopeasti mukaan saatavat henkilökohtaiset tavarat tilanteen mukaan. Henkilökunnan on huolehdittava siitä, että rakennuksen sisätiloihin ei jää ketään. Aluevalvojat poistuu itse viimeisenä ja ilmoittaa turvallisuusjohtajalle / pelastusviranomaiselle, että hän on viimeinen poistuja osastolta / kerroksesta. Poistuminen ulos suoritetaan merkittyjen poistumisteiden kautta. Ulkona siirrytään kokoontumispaikkaan 7.2 ONNETTOMUUSKOHTAISET TOIMINTAOHJEET Yleinen hälytysmerkki (LIITE) Hätäilmoitus (LIITE) Toimintaohje tulipalon sattuessa (LIITE) Toimintaohje tapaturma tai sairaskohtauksessa (LIITE) Toimintaohje kaasuvaarassa (LIITE) Toimintaohje säteilyvaarassa (LIITE) Sammutuspeitteen käyttö (LIITE) 17

PELASTUSSUUNNITELMA Soisalo-opisto Taipaleentie 24 78200 Varkaus

PELASTUSSUUNNITELMA Soisalo-opisto Taipaleentie 24 78200 Varkaus PELASTUSSUUNNITELMA Soisalo-opisto Taipaleentie 24 78200 Varkaus Sivu 1/15 SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito... 3 1.2 Laatimisvelvoite... 3 1.3 Tarkoitus... 4

Lisätiedot

Päiväkodin pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Puhelinnumero

Päiväkodin pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Puhelinnumero PELASTUSSUUNNITELMA Nimi Osoite Puhelinnumero 1 SISÄLLYSLUETTELO: Päiväkodin pelastussuunnitelma YLEISTIEDOT...3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito...3 1.2 Laatimisvelvoite...3 1.3 Tarkoitus...3 1.4

Lisätiedot

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1. LAKI- JA ASETUSPERUSTEET 1.2. SUUNNITELMAN TARKOITUS 1.3.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 LASTUSSUUNNITELMA Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 ST Palvelu Oy 24.6.2013 LASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Seurojentalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero

Seurojentalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero PELASTUSSUUNNITELMA Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero 1 SISÄLLYSLUETTELO: Seurojentalon pelastussuunnitelma YLEISTIEDOT...3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito...3 1.2 Laatimisvelvoite...3 1.3

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/ laitoksen nimi

PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/ laitoksen nimi PELASTUSSUUNNITELMA Yrityksen/ laitoksen nimi Oulun läänin pelastusliitto / 2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5

Lisätiedot

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Rivitalo SISÄLLYSLUETTELO Asunto Oy Rivitalo 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA 27.2.2013 As Oy Sveitsin Aleksis Pelastussuunnitelma 27.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1. Pelastussuunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 6.3.2008 Sivu 1/45 1 YLEISTÄ... 3 2 KOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 2.1 rakennus A... 4 2.2 rakennus B... 5 2.3

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 HEINÄNOKKA HEINÄNOKANTIE 66 LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 Heinänokan pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa työskentelevien, majoittuvien ja oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

SAUVOSAAREN URHEILUKENTÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SAUVOSAAREN URHEILUKENTÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 SAUVOSAAREN URHEILUKENTÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastustoimilakiin (561/99 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA

Asuintalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA Johdanto: Asuintalon pelastussuunnitelma Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mertalan koulu Simasalonkatu 2 57200 Savonlinna puh. rehtori 044-417 4540 apulaisrehtori 044 417 4537 044-417 4542 kanslia 044-417 4543 opettajat, alaluokat 044-417 4538 opettajat,

Lisätiedot

Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio

Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhostie 5 12.8.2014 1. PELASTUSSUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA... 4 2. PELASTUSSUUNNITELMAN KOHDE JA LAATIJAT... 5 3. PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 5 4. PELASTUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. WSOYTALO / Renor Oy. Maaliskuu 2014

PELASTUSSUUNNITELMA. WSOYTALO / Renor Oy. Maaliskuu 2014 PELASTUSSUUNNITELMA WSOYTALO / Renor Oy Maaliskuu 2014 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan kiinteistön turvallisuutta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asuintalon pelastussuunnitelma SAVONLIINNAN SEUDUN NUORIISOASUNNOT RY MYLLYMÄENKATU 15 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/9 Asuintalon pelastussuunnitelma Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman

Lisätiedot