MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 150"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Aika klo 17:30-19:30 Paikka Kunnantalo, kokoustila 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Sivistyspalveluiden kehittämisprojekti / Väliraportti Valtuustoaloite nuorisotoimen resurssoinnista Mäntsälässä Sivistystoimialan toimintasäännön päivittäminen Mäntsälän koulujen esiopetuksen ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat lv ja sekä lukion työ- ja loma-ajat lv Mäntsälän lukioon valittavien keskiarvoraja Talousarvion 2014 toteutuminen / Sivistyspalvelut Sivistyslautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Sivistyslautakunnan alkuvuoden 2015 kokousajat 166

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hägglund Antton puheenjohtaja Sillanpää Jari varapuheenjohtaja Hallikainen Heli jäsen Hämäläinen Mirja jäsen Keto-Huovinen Pihla jäsen Koski Johanna jäsen Koski Päivi jäsen Manninen Marjaana jäsen Nykänen Martti jäsen Muut Peltola Veijo kunnanhallituksen pj Lintonen Pekka esittelijä Mäkinen Janne asiantuntija Kihlman Anne asiantuntija Lehtinen Taija asiantuntija 85 Koivisto Marja-Terttu pöytäkirjanpitäjä Poissa Nurmi Janne-Pekka Pornaisten edustaja Pirhonen Tauno Pukkilan edustaja Ravolainen-Rinne Heta kunnanhallituksen edustaja Allekirjoitukset Antton Hägglund puheenjohtaja Marja-Terttu Koivisto pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Johanna Koski Päivi Koski Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Koulutoimistossa

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivistyslautakunta 83 Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Sivistyslautakunta 84 Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Johanna Koski ja Päivi Koski.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden kehittämisprojekti / Väliraportti 520/01.01/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta päätti käyttää otto-oikeuttaan sivistysjohtajan päätökseen / Määräaikaisen projektisuunnittelijan valinta ajalle , ja palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen. Sivistyslautakunta keskusteli kokouksessaan kehittämisprojektin valmistelutilanteesta. Lautakunnan kokouksen jälkeen on projektiryhmä kokoontunut ja laatimaan projektin tarkempia tavoitteita ja projektisuunnitelmaa. Projektiryhmään kuuluvat ma. projektisuunnittelija Taija Lehtinen, kirjastonjohtaja Riitta Rantala, kansalaisopiston rehtori Airi Pekkala-Mäkitalo, vapaa-aikapäällikkö Anne Kihlman, lukion opo Sirpa Repo, kulttuurisihteeri Tarja Kuusela-Nissinen ja sivistysjohtaja Pekka Lintonen. Projektiryhmä on kutsuttu sivistyslautakunnan kokoukseen esittelemään lautakunnalle projektisuunnitelmaa. (Valmistelija / lisätietoja: sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh ) Sivistyslautakunta päättää hyväksyä kokouksessa esitetyn projektisuunnitelman toteutettavaksi ja määrittelee määräaikaisen projektisuunnittelijan tehtäväkuvaa. Käsittely: Esittelijä täydensi esitystään siten, että projektisuunnittelija Taija Lehtinen osallistuu osan ajasta kirjastotyöhön. Taija Lehtinen ja kirjastonjohtaja Riitta Rantala sopivat keskenään Taija Lehtisen kirjastotyön määrästä. (Palkkauskustannukset osoitetaan hallinnon määrärahasta.) Käsittelyn aikana todettiin, että liikuntasihteeri Harri Bister kuuluu myös projektiryhmään. Nimi puuttuu esittelyosasta. Projektiryhmästä sivistysjohtajan lisäksi olivat kokouksessa mukana Anne Kihlman, Riitta Rantala, Airi Pekkala-Mäkitalo ja Sirpa Repo. Muut ryhmän jäsenet olivat estyneitä saapumaan. Lisäksi lukion rehtori Tuula Ilvonen oli paikalla. Sivistyslautakunta hyväksyi projektin toteuttamisen. Lisäksi lautakunta päätti, että määräaikaiseen työsuhteeseen otetun Taija Lehtisen nimike on projektisihteeri. Projektin johtajana on sivistysjohtaja Pekka Lintonen ja projektin sihteerinä on Taija Lehtinen. Kirjastonjohtaja ja projektisihteeri sopivat keskenään Taija Lehtisen työtehtävistä ja niiden määrästä kirjastossa. Marjaana Manninen jätti seuraavan eriävän mielipiteen päätökseen: "Eriävä mielipide ja huomautus huonosta hallinnosta. Projektisuunnittelijan

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 85 /-sihteerin palkkaaminen ja projektin suunnittelu ja käsittely on edennyt huonon hallintotavan mukaisesti. Marjaana Manninen" Sivistyslautakunnalle esitellään kehittämisprojektin väliraportti. Sivistyslautakunta toteaa kehittämisprojektin väliraportin tietoonsa saatetuksi.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Valtuustoaloite nuorisotoimen resurssoinnista Mäntsälässä 533/00.02/2014 Kunnanvaltuusto Heli Hallikainen ja 32 allekirjoittanutta valtuutettua jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen aloitteen: "Valtuustoaloite nuorisotoimen resurssointi Mäntsälässä Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja on työlomalla Kunnan johtoryhmä on päättänyt, että tilalle ei palkata sijaista. Em. henkilöresurssin vajaus vaikuttaa muutoinkin niukasti resurssoituun nuorisotyöhön ja osaltaan heikentää myös mahdollisuuksia tehokkaasti ehkäistä ennalta nuorten syrjäytymistä kunnassa. Nuoriso- ja vapaa-ajantyö on pitkään ollut Mäntsälässä aliresurssoitua ja tilanne on erittäin huolestuttava alueen nuorison tulevaisuuden suhteen. Mikäli kunnan puolesta ei ole osoittaa henkilöresurssia starttipajatoimintaan, on ilmeistä etteivät kriteerit valtionavun saamiselle starttipajatoimintaa varten tällöin myöskään täyty. Viimeisinä viitenä vuotena Mäntsälän saama valtion avustus starttipajatoimintaan on ollut suuruusluokaltaan n EUR vuodessa. Liian niukka panostus nuorisotyöhön voi myös mahdollisten kasaantuvien ongelmien myötä välillisesti vaikuttaa lisääntyviin sosiaalitoimen menoihin. Nuorisotakuu velvoittaa osaltaan kuntaa kantamaan vastuunsa nuorista kuntalaisista. Me allekirjoittaneet edellytämme että nuorisotoimen toimialueen toiminnot turvataan ja nuorisotoimen henkilövajaus hoidetaan kunnassa. Kunnanhallituksen on varmistettava riittävin resurssein nuorisotakuun toteutuminen kunnassa nuorisotakuusta säädettyjen periaatteiden mukaisesti sekä turvattava starttipajatoiminnan ym. nuorisotyön toimintojen henkilöresurssit myös jatkossa. Liian niukat henkilöresurssit eivät saa vaarantaa nuorten starttipajatoiminnan ja muun nuorisotyön toimintojen jatkumista tulevina vuosina Mäntsälässä. Mäntsälässä Allekirjoittaneet: " Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Liite 1. Valtuustoaloite Kunnanhallitus

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyspalvelujen toimialan valmisteltavaksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Sivistyslautakunta 86 Mäntsälän kunnan nuorisopalveluiden resurssointi on hyvin niukka verrattuna muihin lähialueiden kuntiin, joiden kanssa laaditaan vuosittaista resurssivertailua, jotta lapsilla ja nuorilla olisi Keski-Uudenmaan alueella yhtäläiset mahdollisuudet osallistua nuorisopalveluiden toimintoihin, jotka määritellään Nuorisolaissa kuntien tehtäviksi. Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Vihdissä, Tuusulassa, Keravalla, Järvenpäässä, Kirkkonummella ja Sipoossa nuorisopalvelujohtajat johtavat nuorisopalveluita. Lisäksi isoimmissa kunnissa hallinnossa myös nuorisosihteeri. Mäntsälässä vapaa-aikapäällikkö johtaa nuorisopalveluita. Tulosalueeseen kuuluu lisäksi liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä perusopetuksen iltapäivätoiminta. Tilinpäätöstiedot vuodelta 2013 osoittavat, että alle 29 vuotiaan kuntalaisen bruttokustannus oli Mäntsälässä 29,21, kun se lähialueen kunnissa oli Tämä kertoo Mäntsälän perusnuorisotyön erittäin pienestä budjetista. Kuluvina vuosina säästötoimenpiteinä nuorisopalveluista on vähennetty 30 tuntinen nuoriso-ohjaaja. Etsivän työn osalta nuoriso-ohjaajalle ei ole saatu täyttölupaa huolimatta, että valtionrahoitus on saatu etsivään työhön ja nyt vapaa-aikaohjaajan työpanos on pois starttipajalta, koska työvapaan ajaksi ei ole saatu täyttölupaa. Starttipajalla tehdään erittäin tuloksekasta työtä nuorisotakuun toteuttamisen eteen. Nuorisotyöttömyys Mäntsälässä on pieni verrattuna muihin kuntiin. Starttipajan henkilöstöresurssivaje saattaa vaikuttaa nuorisotakuun toteutumiseen epäedullisesti. Mäntsälän nuorisopalvelut käsittävät tällä hetkellä erityisnuorisotyö 1 htv, perusnuorisotyö 1 htv, kohtaava nuorisotyö 1 htv, palveluohjaus 1 htv ja hallinto 1 htv, joka jakautuu vapaa-aikapalveluihin kokonaisuudessaan. Mäntsälässä on alle 29 vuotiaita noin Lähialueista esim Sipoossa 6500, Keravalla , Järvenpäässä Henkilöstöresurssit ovat 7-8 htv edellä mainituilla paikkakunnilla, jonka lisäksi ovat osa-aikaiset tuntityöntekijät. Nuorisotyö on kasvatustyötä. Nuorisotyössä on kyse nuoren sosiaalisesta vahvistamisesta ja aktiivisen kuntalaisuuden edistämisestä. Nuorisolakiuudistuksessa edellytetään, että jokaisessa kunnassa ja kaupungissa on vuonna 2016 nuorisovaltuusto. Kuntien nuorisotyö nähdään usein vain avoimena nuorisotalotoimintana.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kyse on kuitenkin lähialuetyöstä, joka on ennaltaehkäisevää työtä mitä suuremmissa määrin. Näen tärkeänä, että etsivän työn valtionrahoituksen selvittyä 3/2015, nuorisotyöhön saadaan 30 tuntiselle nuoriso-ohjaajalle täyttölupa. Etsivän työn rahoituksen on tarkoitus kattaa liki kokonaan tuo palkkakustannus. Niin ikään työpajatoiminnan valtionrahoituksen ratkettua 4/2015 tulee voida palkata nuoriso-ohjaaja rahoituspäätöksen mukaisesti tuntityöhön. Nuorisopalvelut ovat mukana Kuumakuntien työpajojen 2-vuotisessa kehittämishankkeessa. Pajatyön tulevaisuuden malli ratkeaa yhteistyöllä Kuumakuntien kanssa. Alueellinen Ohjaamo palvelee toivottavasti myös mäntsäläläisiä nuoria hankkeen päätyttyä. (Valmistelu / lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Anne Kihlman, puh ) Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan tehtyyn valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Nuorisotakuun toteutumisen kannalta tärkeää on turvata nuorisopalveluiden nykyiset henkilöstöresurssit: 2 nuoriso-ohjaajaa, erityisnuorisotyöntekijä, palveluohjaaja. Etsivän nuorisotyön valtionrahoituspäätöksen jälkeen voidaan täyttää 30 tuntisen nuoriso-ohjaajan paikka. Työpajatoiminnan valtionrahoituspäätöksen jälkeen voidaan täyttää rahoituspäätöksen mukaisesti nuoriso-ohjaajan tuntiresurssi. Varaudutaan nuorisolakiuudistuksen mukanaan tuomaan nuorisovaltuuston perustamiseen vaadittavalla henkilöstöresurssilla. Selvitetään palveluohjaajan ja työvalmentajan (perusturva) yhteistyön mahdollisuudet ja starttipajan ja kuntouttavan työtoiminnan tiiviimpi yhteistoiminta.

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Sivistystoimialan toimintasäännön päivittäminen 368/00.00/2014 Sivistyslautakunta 87 Talous- ja hallintopäällikön viran täyttämättä jättämisen ja opetuksen tukipalveluissa tapahtuneiden henkilöstömuutosten vuoksi on sivistystoimialan toimintasääntöä päivitettävä. Ehdotus toimintasäännön päivityksestä lähetetään lautakunnan jäsenille ennen kokousta. (Valmistelija / lisätietoja: sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh ) Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteessä olevat muutokset sivistystoimilan toimintasääntöön. Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset sivistystoimialan toimintasääntöön kokouksessa tehdyin tarkennuksin. Liite 1. Sivistystoimialan toimintasääntö 2014

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Mäntsälän koulujen esiopetuksen ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat lv ja sekä lukion työ- ja loma-ajat lv Sivistyslautakunta 88 Perusopetuksen koulujen työ- ja loma-aikoja säätelevät perusopetuslaki 23 ja perusopetusasetus 7. Lukion työajoista ei ole vastaavia säädöksiä. Perusopetuslain 23 :n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Tavoitteena on päättää lukuvuosien sekä työ- ja loma-ajat ja edistää siten koulujen, eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien suunnittelumahdollisuuksia. Tavoitteena lisäksi on, että jatkossa päätetään vuosittain yhden lukuvuoden yli ("puskurivuoden") menevän lukuvuoden työ- ja loma-ajat. Lukuvuonna on yhteensä 189 työpäivää, koska loppiainen on keskiviikko. Lukuvuosi päättyy asetuksen mukaisesti viikon 22 viimeisenä arkipäivänä eli lauantaina Lukuvuonna on yhteensä 187 työpäivää, koska itsenäisyyspäivä on tiistai, loppiainen on perjantai ja vapunpäivä on maanantai. Lukuvuosi päättyy asetuksen mukaisesti viikon 22 viimeisenä arkipäivänä eli lauantaina Kouluilla on pohdittu erilaisia vaihtoehtoja ja näiden pohjalta tehtiin rehtorikokouksessa sivistyslautakunnalle ehdotus tulevien kahden lukuvuoden työ- ja loma-ajoista. Ehdotuksissa on muun muassa huomioitu säästövelvoitteet (ei lauantaityöpäivää), palautteet kuluvan lukuvuoden työ- ja loma-ajoista, koulujen toiminta pedagogiselta kannalta, yhteistyö Keski-Uudellamaalla sekä muu sidosryhmäyhteistyö (mm. srk.). Tämän lisäksi työ- ja loma-aikoja on valmisteltu yhteistyössä varhaiskasvatuspäällikön kanssa. (Valmistelu / lisätietoja: opetuspäällikkö Janne Mäkinen, puh ) Sivistyslautakunta päättää vahvistaa Mäntsälän kunnan koulujen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat seuraavasti: Lukuvuosi / esi- ja perusopetus sekä lukio Syyslukukausi ke ti kevätlukukausi to la syysloma viikko 42 ma 12.- su talviloma viikko 8 ma 22.- su

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta vapaapäivä pe Lukuvuosi / esi- ja perusopetus Syyslukukausi ti to kevätlukukausi ti la syysloma viikko 42 ma su talviloma viikko 8 ma su

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Mäntsälän lukioon valittavien keskiarvoraja 651/ /2014 Sivistyslautakunta 89 Mäntsälän lukioon pääsemiseksi on sivistyslautakunnan päätöksellä pidetty lukuaineiden keskiarvorajaa 7,10. Lukion rehtori esittää, että keskiarvoraja pidetään ennallaan 7,10:ssä. (Valmistelija / lisätietoja: sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh ) Sivistyslautakunta päättää lukion rehtorin esityksen mukaisesti, että Mäntsälän lukioon pääsemiseksi lukuaineiden keskiarvoraja on toistaiseksi 7,10.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Talousarvion 2014 toteutuminen / Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta 90 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen tu lee kuukausittain raportoida lautakunnalle talousarvion toteutumasta. Sivistyslautakunnalle toimitetaan esityslistan mukana tiedot sivistyspalvelut -toimialan talousarvion toteumasta. (Valmistelu / lisätietoja: sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh ) Sivistyslautakunta päättää todeta talousarvion toteutumisen 10/2014 tietoonsa saatetuksi.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Sivistyslautakunta 91 Sivistyslautakunnan tiedoksi tuodaan seuraavat otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset: Riihenmäen koulun rehtorin päätös / Matematiikan ja fysiikan lehtorin viransijaisen valinta ajalle / FM Tiia Piipponen. Sivistyslautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat Sivistyslautakunta 92 Merkitään tiedoksi. Sivistyslautakunnalle tuodaan tiedoksi seuraavaa: - Ohkolan koulun rehtorin päätös / Ohkolan koulun 6. luokan leirikoulu Lohjan Kisakalliossa. - Saaren koulun rehtorin päätös / Saaren koulun 6. luokan opintoretki Vantaan Hevoshaan kouluun.

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan alkuvuoden 2015 kokousajat Sivistyslautakunta 93 Sivistyslautakunta on syyskaudella 2014 kokoontunut pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouspäivä on ollut tiistai. Sivistyslautakunnan alkuvuoden 2015 kokoukset pidetään seuraavina päivinä alkaen klo 17:30:

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Mäntsälän sivistyslautakunta Pöytäkirja yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 83-86, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraaviin päätöksiin saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähkö postitse. Pykälät: Mäntsälän sivistyslautakunta, Heikinkuja 4, Mäntsälä puh. (019) (vaihde), faksi (019) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeita muutoksenhausta Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot) päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen valtuuttamansa muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Valitus kirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviran omaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä.

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 39

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 39 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 39 Sivistyslautakunta 24.03.2015 Aika 24.03.2015 klo 17:30-19:45 Paikka Kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 Perusturvalautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 27.01.2015 AIKA 17:35-18:58 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 577

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 577 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 577 Kunnanhallitus 22.09.2014 Aika 22.09.2014 klo 15:00-18:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 182

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 182 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 182 Perusturvalautakunta 15.10.2014 Aika 15.10.2014 klo 17:00-20:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 96 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 557

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 557 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 557 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 12:00-14:45 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 277 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 109

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 109 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 109 Perusturvalautakunta 11.06.2014 Aika 11.06.2014 klo 17:00-17:25 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN

Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 22.01.2015 AIKA 22.01.2015 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta AIKA 12.02.2014 klo 16:00-17:05 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Suomenkielinen koulujaosto 1/2009 17.2.2009 1 Kokousaika 17.2.2009 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Pjonkis, Kirjurintie, 25700 Kemiö Jäsen X Marjaana Hoikkala Puheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 Sivistyslautakunta 25.08.2015 AIKA 18:00-22:53 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 118 52 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot