PALTAMON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto- ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 10 Toiminta tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen 10 Talous tilikaudella ja sen jälkeen Kunnan henkilöstö Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisestä valvontajärjestelmästä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottaminen Tilikauden toiminnan käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 25 Elinkeinopalvelut 29 Hallintopalvelut 31 Sivistyspalvelut 33 Tekniset palvelut Tuloslaskelman toteutuminen 69 Verotulojen erittely 70 Valtionosuuksien erittely Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 73

3 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitilinpäätös HENKILÖSTÖTILASTOJA VUODELTA KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 86 Yleiset periaatteet Pysyvät vastaavat Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Avustusten käsittely Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 100 Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 7. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA 101

4 PERUSTIETOA KUNNASTA Kokonaispinta-ala 1139 km 2 Maapinta-ala 924 km 2 Vesipinta-ala 215 km 2 Vesistöjen rantaviivan pituus 486 km Asukkaita / maa-km 2 4,05 Asukasluku yhteensä 3741 Maakunta Kainuu EU:n 1-tukialue Perustettu v Vaala Puolanka Paltamo Ristijärvi Kajaani Sotkamo 1

5 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa Kunnanjohtajan katsaus Vuotta leimasivat eurokriisi ja maailmantalouden ongelmat. Koko euroalue kärsi osin taantumasta ja työttömyys kasvoi, varsinkin nuorisotyöttömyys. Heikentynyt kysyntä heijastui myös Suomen vientiin ja työttömyys kasvoi joulukuun tilanteena prosenttiyksiköllä. Suomen kansantalous on erityisen haavoittuva talouden vientivoittoisuuden vuoksi. Finanssikriisin hoidon epäonnistuminen on edelleen riski kansantalouksien kehittymiselle. Kainuun työttömyys heikkeni myös, joulukuun luvuin kasvua oli 1,4 prosenttiyksikköä. Paltamon tilanne poikkesi edelleen ollen keskimäärin 4,5 % ja joulukuun luvuin mitattunakin 5,5 %. Kuntatalous kiristyi Paltamossa valtionosuusleikkausten vuoksi ja myös siksi, että maakunnan alijäämät jouduttiin siivoamaan, jotta uusi sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pääsisi aloittamaan puhtaalta pöydältä. Alijäämät olivat noin euroa. Lisäksi jouduttiin kirjaamaan alas vanhan Kiehimänhovin poistamaton osa Siten tappiota kertyi euroa. Korkotaso pysyi onneksi matalana. Kainuun asukasmäärä väheni 609 hengellä ja Paltamon 66 hengellä. Pitkäaikaista velkaa lyhennettiin edellisvuosien tapaan 1,34 miljoonalla eurolla. Kiehimänhovin rakentamisesta aiheutuva lisärahoituksen tarve katettiin lyhytaikaisella rahalla, koska se on ollut pitkäaikaista edullisempaa. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 2,67 miljoonaa euroa. Maan hallitus käynnisti koko maata koskevan kuntarakenneuudistuksen. Se on tarkoitus viedä läpi äärimmäisen nopealla aikataululla ja sen lopullinen sisältö on vielä osin auki. Uudistuskokonaisuuteen liittyvät valtionosuusuudistus, kuntalain kokonaisuudistus, kuntarakennelain valmistelu, kuntien ja valtion tehtävienjaon selvittäminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelain valmistelu. Uudistuksen valmistelu on ollut sekavaa ja tempoilevaa Paltamon kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä taseessa. Arto Laurikainen kunnanjohtaja 2

6 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Hallintojohtajan ja yritysasiamiehen virat yhdistettiin kehitysjohtajan viraksi ja se täytettiin 1.9. alkaen. Syksyllä käytiin kunnallisvaalit ja vuoden vaihteessa aloittivat uudet toimielimet. Valtuutettujen lukumäärä laski 27:stä 21:een. Kunnan hallinnossa ei ole muutoin tapahtunut merkittäviä muutoksia. 3

7 Paltamon kunta ORGANISAATIO K U N T A L A I S E T V a a l i t KUNNANVALTUUSTO ( 27 ) TARKASTUSLTK (3) KESKUSVAALILTK (5) JOHTORYHMÄ Kj+ palv. johtajat +yritysasiamies KUNNANHALLITUS (9) Kunnanjohtaja esittelijänä LUPA- JA VALVONTALTK (7) Rakennustark. tai ympäristösiht. esittelijänä Elinkeinopalvelut Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Valvonta, luvat Elinkeinopalveluiden johtaja - elinkeinoasiat - maaseutuasiat Hallintopalveluiden johtaja - keskitetty hallinto - henkilöstöasiat - talouden ja maakunnan seuranta Sivistyspalveluiden johtaja - päivähoito - esikoulu - peruskoulu - kansalaisopisto - kirjasto - kulttuuri ja vapaa-aika - siivous - ruokapalvelut - joukkoliikenne Teknisten palveluiden johtaja - kiinteistöpalvelut - kunnallistekniset palvelut - liikelaitokset, asunnot - maankäyttö,kaavoitus - kunnan omaisuus - ympäristönhuolto - liikuntapaikkojen kunnossapito - poikkeusluvat - ympäristöluvat - valvonta 4

8 KUNNANVALTUUSTO Toimintavuoden aikana kunnanvaltuusto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 41 asiaa. Valtuutetut Nimi Osoite Puolue Ahoniemi Pasi Paakintie 6, Kontiomäki Kesk. Arffman Paavo Sotkamontie 2 A, Kontiomäki PS Heikkinen Seppo Pajulammentie 13, Paltamo Kesk. Horto Arja Pyynkuja 2, Paltamo SDP Horto Ilkka Pyynkuja 2, Paltamo SDP Kantola Raimo Metsopolku 1, Paltamo Vihr. Karppinen Jussi Veikkolantie 6, Kivesjärvi Kesk. Kemppainen Erkki Savirannantie 65, Kontiomäki Kesk. Keränen Kari Veturikuja, Kontiomäki Vas. Keränen Pentti Karhu, Kontiomäki Kesk. Keränen Seppo Puolangantie 71, Paltamo Kesk. Leinonen Helena Vaarankyläntie 75 B, Paltamo Kesk. Mikkonen Veijo Honkakaarto 3, Paltamo Vas. Moilanen Heli Haatajanniementie 37, Kivesjärvi Kesk. Moilanen Jonna Kukkulehdontie 6, Paltamo Vas. Mustonen Veijo Manamansalontie 101 a, Paltamo Vas. Nieminen Markku Heikkisenjoentie 1 A, Mieslahti Kesk. Oikarinen Lasse Pellonpääntie 4 a as 3, Kontiomäki PS Palm Pirkko Uvantie 135, Paltamo SDP Pulkkinen Veikko Kotiniementie 8 as 1, Paltamo KD Sievänen Juha-Pekka Mäntykuja 2, Paltamo Kok. Siira Martti Harjutie 9, Paltamo Kesk. Soldatkin Päivi Metsätie 3, Paltamo Vas. Tervonen Juho Raappananmäentie 100, Melalahti Kesk. Tervonen Petteri Vaarankyläntie 56, Paltamo Kesk. Vattulainen Kari Teeripolku 6, Paltamo SDP Väisänen Markku Vaaranpääntie 7 C, Paltamo Kesk. Valtuutettuja yhteensä 27 Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Heli Moilanen Ilkka Horto Pentti Keränen 5

9 Kunnanhallitus Paltamon kunnanhallitukseen kuuluu 9 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus kokoontui 22 kertaa ja käsitteli 246 asiaa. Varsinaiset jäsenet: Nimi: Osoite: Puolue Ahoniemi Pasi Paakintie 6 Kesk. Arffman Paavo Sotkamontie 2 A PS Horto Arja Pyynkuja 2 SDP Keränen Kari Veturikuja Vas. Leinonen Helena Vaarankyläntie 75 B Kesk. Mikkonen Veijo Honkakaarto 3 Vas. Moilanen Jonna Kukkulehdontie 6 Vas. Oikarinen Maija Uurantie 2 Kesk. Siira Martti Harjutie 9 Kesk. Varajäsenet: Kemppainen Raili Ouluntie 135 Kesk. Keränen Eero Koikeronlahdentie 26 SDP Nieminen Markku Heikkisenjoentie 1 A Kesk. Nieminen Ritva Heikkisenjoentie 1 A Kesk. Nikkinen Lea Raappananmänt. 21 B KD Pulkkinen Veikko Kotiniementie 8 as 1 KD Silvennoinen Kari Heikkisenjoentie 26 Vas. Soldatkin Senni Metsätie 2 as 39 Vas. Väisänen Markku Vaaranpääntie 7 C Kesk. Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Martti Siira Veijo Mikkonen Helena Leinonen 6

10 Lupa- ja valvontalautakunta Lupa- ja valvontalautakunnassa on 7 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lupa- ja valvontalautakunta kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 30 asiaa. Varsinaiset jäsenet: Tervonen Juho Raappananmäentie 100, Paltamo Kesk. Kemppainen Jouko Kaipaalanrinne 8, Kontiomäki SDP Huurre Sisko Rahonniementie 6, Kivesjärvi Kesk. Heikkinen Seppo Pajulammentie 13, Paltamo Kesk. Tolonen Ritva Joukolantie 1, Paltamo Vas. Oikarinen Lasse Pellonpääntie 4 a as 3, Kontiomäki PS Schroderus Salme Mailatie 3 B 8, Paltamo Vas. Varajäsenet: Kemppainen Erkki Savirannantie 65, Kontiomäki Kesk. Hyttinen Voitto Uurantie 52, Paltamo SDP Keski-Liikala Arja Putikontie 6, Paltamo Kesk. Karppinen Jussi Veikkolantie 6, Kivesjärvi Kesk. Karonen Mirja Koulutie 5 A 6, Paltamo Vas. Romppainen Jatta Puutteenperänt. 2-4 A 10, Kontiomäki PS Heikkinen Eero Tololanmäentie 10, Kontiomäki Vas. Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Juho Tervonen Jouko Kemppainen Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunnassa on 3 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunta kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 52 asiaa. Varsinaiset jäsenet: Kantola Raimo Metsopolku 1, Paltamo Vihr. Mustonen Veijo Manamansalontie 101, Paltamo Vas. Palm Pirkko Uvantie 135, Paltamo SDP Varajäsenet: Haverinen Hannu Pellonpääntie 3, Kontiomäki KD Jokinen Reijo Laajanniementie, Mieslahti Vas. Härkönen Saara Kuusistontie 4, Kontiomäki SDP Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Sihteeri: Veijo Mustonen Raimo Kantola Raija Leinonen Tilintarkastajana toimi JHTT, KHT Marko Paasovaara KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä. 7

11 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnassa on 5 jäsentä ja 8 varajäsentä (eivät henkilökohtaisia). Keskusvaalilautakunta kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 46 asiaa. Varsinaiset jäsenet, saakka: Keränen Pentti Karhu, Kontiomäki Kesk. Soldatkin Päivi Metsätie 3, Paltamo Vas. Hyttinen Voitto Uurantie 52, Paltamo SDP Arffman Paavo Sotkamontie 2 A, Kontiomäki PS Klemetti Miia Koulutie 6, Kontiomäki Kok. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Visto Heikki Teeripolku 4, Paltamo KD Juvonen Virpi Tahvintie 18, Mieslahti Vihr. Huusko Ritva Raappananmäentie 37, Paltamo Kesk. Soldatkin Senni Metsätie 2 as 39, Paltamo Vas. Tauro Seija Omakotitie 5, Kontiomäki SDP Makkonen Lauri Kajaanintie 59, Paltamo PS Pulkkinen Veikko Kotiniementie 8, Paltamo KD Ali Shakir Puutteenperäntie 4 C 29, Kontiomäki Vihr. Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Sihteeri: Pentti Keränen Päivi Soldatkin Raija Leinonen Varsinaiset jäsenet, alkaen: Kemppainen Raili Ouluntie 135, Paltamo Kesk. Laine Taisto Harjutie 1, Paltamo Vas. Hyttinen Voitto Uurantie 52, Paltamo SDP Klemetti Miia Koulutie 6, Kontiomäki Kok. Tauro Seija Omakotitie 5, Kontiomäki SDP Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Visto Heikki Teeripolku 4, Paltamo KD Juvonen Virpi Tahvintie 18, Mieslahti Vihr. Oikarinen Maija Uurantie 2, Paltamo Kesk. Rautiainen Markku Valontie 1 F 3, Paltamo Vas. Hyttinen Liisa Uurantie 52, Paltamo SDP Makkonen Lauri Kajaanintie 59, Paltamo PS Haverinen Hannu Pellonpääntie 3, Kontiomäki KD Ali Shakir Puutteenperäntie 4 C 29, Kontiomäki Vihr. Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Sihteeri: Raili Kemppainen Taisto Laine Raija Leinonen 8

12 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Koko maan kehitys Maailmantalous kriisiytyi vuoden aikana. Euroalue kärsi erityisesti Kreikan talousongelmien vuoksi. Suomi sitoutui useimpien muiden euromaiden mukana mittaviin pelastusoperaatioihin. Bruttokansantuote laski Suomessa 0,2 %. Myöskään euroalueella BKT ei kasvanut. Työttömyys kasvoi Suomessa prosenttiyksiköllä. Valtion rahoitusjäämä oli noin -3,8 % bruttokansantuotteesta. Valtion velkaantuminen jatkui. Julkinen velka nousi 53 prosenttiin BKT:sta edellisvuoden 49 %:sta. Inflaatio kuluttajahintaindeksillä mitattuna oli 2,8 %, eli edellisvuotta alhaisempi. Kuntatalouden tila heikkeni yleisen taloudellisen tilanteen ja valtionosuuksien leikkausten vuoksi. Kainuun kehitys Kainuun suhteellinen asema osin koheni maassa. Työttömyys kasvoi hieman, 12,7prosenttiin. Kajaanin seudulla työttömyys on selvästi Kehys-Kainuuta alempi. Yritysten kasvuodotukset heikkenivät myös Kainuussa Asukasluku oli vuoden lopussa henkilöä ja siinä oli laskua edellisvuoteen 609 henkilöä. Kaikki kunnat menettivät asukkaitaan. Yli 50 lasta syntyi vain Kajaanissa, Sotkamossa, Kuhmossa ja juuri ja juuri Suomussalmella. Kuntatalous oli yhteen laskien alijäämäinen noin 7 miljoonaa euroa. Maakunnan tulos oli n. 10 miljoonaa alijäämäinen (alijäämä sisältyy kuntien yhteenlaskettuun alijäämään). Kun hallintokokeilun jatkomahdollisuus raukesi, joudutaan nämä alijäämät ottamaan mukaan tuloksiin ennakkomenoina. 9

13 1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Toiminta tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Paltamon kunnan tulos oli noin euroa alijäämäinen. Ilman maakunnan alijäämiä ja Kiehimänhovin alaskirjausta se olisi ollut noin alijäämäinen. Asukasluku laski 66 henkilöllä, joka on hiukan suurempi lasku kuin edellisvuonna. Se oli vuoden lopussa 3 741henkilöä. Heikko työpaikkatarjonta avoimilla työmarkkinoilla oli keskeisin syy poismuuttoon kotimaisen muuttotaseen ollessa negatiivinen 48 henkilöä. Ulkomainen nettomuutto oli 7 henkilöä positiivinen. Paltamo tukeutuukin Sotkamon ohella muita Kainuun kuntia enemmän Kajaanin työpaikkatarjontaan. Siitä huolimatta kuntaan myös muutti 184 henkilöä vuoden aikana. Syntynyt ikäluokka oli edellisvuotta suurempi ollen kuitenkin vain 31 lasta. Keskimääräinen työttömyysaste laski edellisvuoden 4,7 prosentista 4,5 % prosenttiin. Vuoden lopussa se oli 4,7 %. Syynä laskuun on Työvoimatalon toiminta, joka käynnistyi vuoden 2009 alussa. Vuoden lopussa siellä työskenteli noin 240 henkilöä. Ilman sen toimintaa olisi työttömyysaste ollut todennäköisesti prosenttiyksikköä korkeampi. Kiehimänhovin uudisrakennus valmistui ja otettiin käyttöön syyskuussa. Ulkopuoliset työt valmistuvat kesällä Rakentamiseen käytettiin vuonna noin 1,8 miljoonaa euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän jatkosta ei päästy Puolangan kanssa sopimukseen ja kokeilu päättyi lopussa. Maakunnan tilalle perustettiin sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä jatkamaan maakunta -kuntayhtymän aloittamaa työtä. Puolanka jättäytyi kuitenkin pois yhteistyöstä. Edunvalvontaa ja maakuntasuunnittelua varten perustettiin Kainuun liitto -kuntayhtymä Talous tilikaudella ja sen jälkeen Nettomenot alittuivat eurolla huolimatta maakunnan alijäämien maksamiseen varautumisesta. Tähän vaikuttivat mm. tuloarvion ylittyminen eurolla, henkilöstömenojen alittuminen eurolla ja toisaalta maakunnan osuuden ylittyminen eurolla, koska kertyneiden alijäämien kattamiseen jouduttiin varautumaan. Bruttokäyttömenot kasvoivat 3,5 % ja toimintakate 3,2 %. Henkilöstökulut kasvoivat 3,7 % (mukana eivät ole pitäjänhistorian kirjoittamisen henkilöstökustannukset). Verotulot laskivat edellisvuodesta noin euroa. Kunnallisveron tuotto laski noin euroa, eli 1,8 %, kun se kasvoi koko Suomessa lähes 4 %. Yhteisöveron tuotto laski n , eli 44 %, kun se laski koko maassa 27 %. Nämä alittivat budjetoidun noin eurolla. Verotulot eivät kasva merkittävästi lähivuosinakaan. Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta noin ja ylittivät budjetin noin eurolla. Kasvua oli vain 3,9 %. Jatkossa kasvu tullee olemaan alle 10

14 kustannustason nousun valtionosuusleikkauksista johtuen. Tuleva valtionosuusuudistus voi tuoda merkittäviäkin muutoksia tulopohjaan. Kaikki palveluyksiköt alittivat nettobudjettinsa oman toiminnan osalta, jolla oli suuri merkitys hyvän tuloksen saavuttamiseksi. Alhaisesta korkotasosta johtuen myös korkomenot alittuivat noin eurolla. Lainakanta oli taseessa vuoden lopussa 13,3 milj. euroa, joka tekee euroa asukasta kohti. Kasvua oli noin 2,3 miljoonaa. Vuosikate oli euroa, joka on 28 % poistoista. Kunnan alijäämäksi muodostui ,54. Toiminnallinen tulos ilman alijäämäkirjauksia ja kertaluontoisia poistoja olisi ollut noin Taseeseen jää noin kertynyttä ylijäämää vuoden lopussa Kunnan henkilöstö Paltamon kunnan henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 142 henkilöä, luvussa ovat mukana myös sivutoimiset työntekijät. Vuoden alussa vastaava luku oli 148 henkilöä. Tarkemmat henkilöstötilastot ovat käyttötalousosan lopussa Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä Suuri toimintaedellytyksiin liittyvä riski on yleinen taloudellinen tilanne maailmassa. Se vaikuttaa suoraan työllisyyteen ja välillisesti siihen minkälaisin resurssein valtio voi kuntien peruspalveluita rahoittaa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja euromaiden takausten/lainojen epävarmuus luo epävakautta myös Suomen julkisen talouden rahoitukselle. Kunta- ja sote-uudistusten sekava eteneminen luo suurta epävarmuutta kuntasektorille. Pitkäjänteinen suunnittelu tässä tilanteessa on mahdotonta. Samalla on tarkoitus uudistaa kuntalaki, laatia rakennelaki, tarkastella kuntavaltio tehtävänjako ja uudistaa valtionosuusjärjestelmä. Viimemainittu voi muodostua uhkaksi kunnan taloudelliselle kantokyvylle Maakuntakokeilun tilalle on perustettu Kainuun liitto-kuntayhtymä ja sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä, jotka aloittivat toimintansa Puolanka ei ole mukana jälkimmäisessä perusterveydenhuollon osalta. Rahoitusperusteena sote:ssa on aiemmin sovittu ns. kompromissimalli ja maakuntaliitossa /asukas. Joka tapauksessa maksuosuuden taso tullee kasvamaan vuositasolla nykyisestä. Ohut organisaatio pitää sisällään riskin avainhenkilöiden jäämisestä pois nopealla aikataululla, jolloin kaiken tiedon ja osaamisen siirto muulle organisaatiolle ei onnistu. Tilannetta pyritään parantamaan tehostamalla sijaisjärjestelyjä ja tiedon levittämistä näin useammalle henkilölle. Kehitysjohtajan paikka täytettiin loppuvuodesta yritysasiamiehen jäätyä pois keväällä. Kiinteistöriskin toteutuminen on yksi mahdollisuus. Jäljellä on noin poistamatonta pääomaa ns. Palvipoikien kiinteistössä, samoin taseessa on 11

15 Honkarakenteen n euron arvoinen halli. Tästä on tosin vajaa puolet vuokrattu aloittavalle yritykselle. Lisää riskiä tuli vuonna 2011 Puutteenperän alueen ja Paltamon aseman siirtyessä kunnalle. Tosin niiden tasearvot ovat nimellisiä. Kiehimänhovi on rakennettu uudestaan Sen kustannustaso on 3,7 miljoonaa euroa. Riskinä kunnan kannalta on lähinnä se, että jos maakunta jatkossa vetäytyy joistain käytössään olevista tiloista, jäävät käyttö- ja pääomakustannukset kunnalle. Jos asukasluku laskee merkittävästi, voi kunnan omistama kiinteistöyhtiö ajautua taloudellisiin ongelmiin kysynnän pienentyessä Ympäristötekijät Väestön ikääntyminen on pitkän aikavälin riski koko Kainuussa ja maassa. Kunnalla on oma jäteveden käsittelylaitos ja puhtaan veden pumppaamot ja vedenottamot. Kaukolämpökeskus on Vapo Energian ja verkosto kunnan. Lämmön tuottamistapaa tarkastellaan nykyisen sopimuksen Vapon kanssa umpeutuessa. Kunta on sanonut irti sopimuksen sen päättyessä Liikenteellinen sijainti tuo rautatie- tai maantiekuljetuksiin liittyvän onnettomuusriskin. Kuntakeskuksessa sijaitsevat Kiehimänjoen sillat. Pelastuslaitoksen suunnitelmissa on nämä tekijät pyritty ottamaan huomioon Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta on järjestetty omavalvontana ilman vakinaista valvontahenkilöstöä. Kunnanhallitus on antanut ohjeet valvonnan järjestämisestä. Riskien kartoitusta on käyty läpi mm. vakuutusyhtiön kanssa. Tietohallinnon osalta riskien hallinta on järjestetty sote-kuntayhtymän yhteisen tietohallinnon toimesta. Ohjeistuksen noudattamista valvotaan myös oman henkilöstön osalta. Nykyinen palvelujen tuottamisjärjestelmä säilyy maakuntakokeilun loppumisesta huolimatta jatkossakin. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen: Paltamon kunnassa on noudatettu hyvää hallintotapaa koko kunnan toiminnassa. Kuntaan tulevat asiakirjat (päätöstä vaativat) kirjataan kunnassa käytössä olevaan asianhallintajärjestelmään, jossa voidaan seurata asioiden etenemistä. Kunnanhallituksen esityslistaa koottaessa viranhaltijat tarkistavat oman vastuualueensa osalta päätöksentekoon tulevien asioiden määräajat ja valmistelevat ne kunnanhallituksen käsittelyyn. Myös hallintopalveluiden henkilökunta tekee koko asianhallinnan osalta seurantaa asioiden etenemistä päätöksentekoon ja tarvittaessa muistuttaa asioiden valmistelusta. Kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka pääsääntöisesti tarkastetaan noin kahden päivän kuluttua kokouksesta. Tarkastetusta pöytäkirjasta laitetaan otteet kaikille asianosaisille. Viranhaltijapäätökset tehdään kirjallisesti. 12

16 Vuoden aikana kunnanhallitus antoi yhden vastineen Oulun hallintooikeudelle suunnittelutarveratkaisusta tehdyn hallintovalituksen johdosta. Lisäksi kunnanhallitus antoi markkinaoikeudelle vastineen koulukuljetuspäätöksiä koskevassa hankinta-asiassa. Lupa- ja valvontalautakunta antoi yhden vastineen Oulun hallinto-oikeudelle maisematyöluparatkaisusta tehtyyn valitukseen ja yhden vastineen korkeimmalle hallinto-oikeudelle luvatonta rakennustilannetta käsittelevässä asiassa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus: Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi on esitetty toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta: Omaisuuden hankinnassa on noudatettu hankintalakia ja kunnan omia hankintaohjeita. Pääsääntöisesti hankinnat tehdään Kainuun hankintarenkaan yhteishankintoina ja kilpailutuksina. Hankintojen osalta yli euron hankinnoista päätöksen tekee kunnanhallitus. Sisäinen valvonta hoidetaan pääsääntöisesti palveluyksiköittäin. Paltamon kunnan myytävä, käytöstä poistettu omaisuus myydään joko julkisella tarjouskilpailulla, huutokaupalla tai esim. kiinteistönvälittäjän kautta. Paltamon kunnan poistamaton omaisuus on luetteloitu käyttöomaisuuskirjanpidossa ja osin yksiköt pitävät omaa ns. kalustoluetteloa tilikauden menoksi kirjatusta omaisuudesta kuten matkapuhelimista, tietokoneista ja muista arvokkaammista hyödykkeistä. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä: Paltamon kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet , 102. Vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta on ensisijaisesti tilivelvollisilla. Paltamon kunnassa tilivelvollisia ovat: kunnanhallituksen jäsenet, lupa- ja valvontalautakunnan jäsenet, keskusvaalilautakunnan jäsenet (rahan käytön osalta), tarkastuslautakunnan jäsenet (rahan käytön osalta), kunnanjohtaja, elinkeinopalveluiden johtaja/ kehitysjohtaja 1.9. alkaen, sivistyspalveluiden johtaja ja teknisten palveluiden johtaja. Koko kunnan osalta sisäistä valvontaa on tehty seuraavasti: Kunnan talousarvion toteutuma on tehty vähintään neljännesvuosittain ja esitetty kunnanhallitukselle sekä myös kunnanvaltuustolle kokousaikataulun sen salliessa. Talouden toteutumassa on kiinnitetty huomiota poikkeuksellisiin eriin, esimerkiksi jos kuukauden palkkasumma on eronnut edellisestä kuukaudesta ja tarvittaessa selvitetty tili- tai tulosyksikkökohtaisesti syyt eroavaisuuksiin. Sisäinen valvonta on Paltamon kunnassa järjestetty asianmukaisesti yksikön koko huomioon ottaen. 13

17 1.2. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Myyntituotot , ,99 Maksutuotot , ,14 Tuet ja avustukset , ,58 Muut toimintatuotot , , , ,47 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,59 Palkat ja palkkiot , ,30 Henkilösivukulut , ,29 Eläkekulut , ,46 Muut henkilösivukulut , ,83 Palvelujen ostot , ,83 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,07 Ostot tilikauden aikana , ,63 Varastojen lis.(+) tai väh.(-) 0,00 0,00 Avustukset , ,94 Muut toimintakulut , , , ,02 Toimintakate , ,55 Verotulot , ,29 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,49 Muut rahoitustuotot , ,48 Korkokulut , ,00 Muut rahoituskulut - 908, , , ,25 Vuosikate , ,49 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,85 Kertaluonteiset poistot , ,74 0, ,85 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 - Tilikauden tulos , ,36 Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) , ,05 Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0,00 - Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) 0,00 - Tilikauden + yli/-alijäämä , ,69 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2011 Toimintatuotot/toimintakulut, % 15,0 14,8 Vuosikate/poistot, % 28,4 98,9 Vuosikate, euroa/asukas 102,39 268,50 Asukasmäärä

18 1.2.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut TP TP 2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,49 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,40 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,46 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,90 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,26 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,86 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,52 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,22 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,78 Oman pääoman muutokset ,12 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos 0, ,44 Saamisten muutos 8 981, ,41 Korottomien velkojen muutos , , , ,17 Rahoituksen rahavirta , ,01 Rahavarojen muutos , ,15 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,52 Rahavarat , , , ,15 Investointien tulorahoitus, % 14,2 48,4 =100*Vuosikate/Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % 9,5 29,8 =100*Vuosikate(Investointien omahankintameno+ Antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,4 0,8 =(Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv *365pv*Rahavarat 31.12/Kassasta maksut Asukasmäärä

19 1.2.3 Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA 2011 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0,00 0, , ,82 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,42 Rakennukset , ,01 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,08 Koneet ja kalusto , ,94 Ennakkomaksut ja kesk.eräiset , , , ,54 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,54 Muut lainasaamiset , ,32 Muut saamiset , , , ,86 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,22 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot , , , ,90 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,99 Muu vaihto-omaisuus , , , ,26 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 0,00 0, , ,47 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,46 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset , ,87 Siirtosaamiset , , , ,76 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , , , ,10 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset , ,66 Käteisvarat 1 489, ,33 852, ,42 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,01 VASTAAVAA , ,13 16

20 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,31 Muut omat rahastot , ,66 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,61 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,27 Oma pääoma yhteensä , ,27 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,60 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,51 PAKOLLISET VARAUKSET Varaus maakunnan alijäämän kattamiseen 0,00 0, , ,48 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,90 Lahjoitusrahastojen pääomat , , , ,56 VIERASPÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,80 Muut pitkäaikaiset velat , , , ,62 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,22 Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,76 Muut velat , ,42 Siirtovelat , , , ,69 Vieras pääoma yhteensä , ,31 VASTATTAVAA , ,13 TASEEN TUNNUSLUVUT 2011 Omavaraisuusaste, % 38,4 44,26 (100*(oma pääoma+poistoero)/(koko pääoma-saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 62,6 51,4 100*(vieras pääoma-saadut ennakot)/käyttötulot Kertynyt ylijäämä Kertynyt ylijäämä, /asukas 118,68 361,58 Lainakanta , milj 13,3 11,13 Vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat) Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, milj 0,4 0,38 sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Asukasmäärä

21 Kokonaistulot ja menot KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön 0 Valtionosuudet Korkokulut 274 Korkotuotot 48 Muut rahoituskulut 1 Muut rahoitustuotot 26 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien -33 -Pakollisten varausten lis.(+), väh.(-) 703 hyödykkeiden luovutusvoitot 0 -Pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutustappiot 0 Rahoitusosuudet investointimenoihin 21 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 82 Investointimenot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 12 Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 Oman pääoman lisäykset 0 Oman pääoman vähennykset 0 Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhteisöt Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2 0 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 0 0 Muut yhtiöt 0 0 Osuuskunnat 1 1 Yhdistykset 1 0 Kuntayhtymät 2 Osakkuusyhteisöt 1 0 Muut omistusyhteysyhteisöt 7 7 Yhteensä

22 Konsernin toiminnan ohjaus Paltamon kunnanhallituksen hyväksymän konserniohjeen mukaan kunnanvaltuusto on kuntakonsernin toiminnan ylin valvoja. Kunnanvaltuustoon talousarviossa 2010 asettanut kuntakonsernin tytäryhteisöille seuraavat tavoitteet: 1. Tilikauden tulos on vähintään 0 2. Poistot ja pakolliset varaukset tehdään tilinpäätöksessä täysimääräisinä 3. Kaikessa toiminnassa toimitaan asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Kuntakonsernin hallinnosta vastaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus tai kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa yhteisöjen hallinnossa edustaville henkilöille. Edustajien on otettava yhteyttä kunnanjohtajaan kunnan kannan muodostamiseksi päätettävinä oleviin kysymyksiin. Paltamon kunnan tytäryhteisöjä ovat vuoden aikana olleet Kiinteistö Oy Rinneleijo, Kiinteistö Oy Paltamon Kiehinen sekä Paltamon työvoimayhdistys ry. Konsernin tytäryhteisöt eivät onnistuneet kunnanvaltuuston asettamien taloudellisten tavoitteiden toteuttamisessa. Konserniin lasketaan mukaan myös osuus Kainuun maakunta kuntayhtymästä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernien yhteenlaskettu tulos näyttää 0,83 miljoonaa euroa alijäämää. Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen asuntojen käyttöaste vuonna oli 89,9 % ja sen tulos oli 0,52 euroa alijäämäinen. Paltamon työvoimayhdistys ry:n palkkalistoilla oli vuoden vaihteessa 262 työllistettyä ja 13 ohjaavaa ja hallinnon työntekijää. Yhdistys on siten työntekijämäärällä mitattuna Paltamon suurin työnantaja. 135 henkilöä on siirtynyt muualle töihin tai opiskelemaan. Hankkeen vuoden budjetti oli 5,0 miljoonaa euroa, joka toteutui. Hankekauden aikana säästyneillä varoilla saadaan jatkaa vielä vuosi Yhdistys oli euroa tappiollinen. Kiinteistö Oy Rinneleijon tulos oli euroa ylijäämäinen. Kainuun maakunta kuntayhtymän tulos oli 10,63 miljoonaa alijäämäinen. Hallintokokeilun päättyessä vuoden lopussa kirjattiin kertyneet alijäämät kuntien tuloksiin. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tulos oli euroa ylijäämäinen. Kunnan osuus on siitä euroa Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Paltamon kuntakonsernin toiminnan ylin valvoja on kunnanvaltuusto. Konserniohjeen mukaan kuntakonsernin hallinnosta vastaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus tai kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa yhteisöjen hallinnossa edustaville henkilöille. Edustajien on otettava yhteyttä kunnanjohtajaan kunnan kannan muodostamiseksi päätettävinä oleviin kysymyksiin. 19

23 Tällä hetkellä kunnan tytäryhteisöjen ohjaus ja valvonta on pääsääntöisesti tapahtunut siten, että yhteisöjen hallituksiin on valittu luottamushenkilöitä, jotka ovat pääsääntöisesti kunnanhallituksessa. Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen hallituksen puheenjohtaja on myös kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Paltamon työvoimayhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on kunnanjohtaja. Konserniohjauksen osalta kunnanhallituksen kokouksissa on tarvittaessa keskusteltu kunnan kannan muodostamisesta tytäryhteisöjen asioihin. Kunta ja konsernin tyttäret käyttävät osin keskitettyjä konsernitoimintoja. Paltamon kunta on mukana Kainuun hankintarenkaan toiminnassa ja esimerkiksi Kiinteistö Oy Paltamon Kiehinen käyttää soveltuvin osin hankintarenkaan päätöksiä samoin kuin Paltamon työvoimayhdistys. Tyttärien raportointia kunnanhallitukselle kehitetään jatkossa nykyistä säännöllisempään suuntaan Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut KONSERNIN TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,72 Toimintakulut , ,16 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 0,00 0,00 Toimintakate , ,44 Verotulot , ,70 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,63 Muut rahoitustuotot , ,96 Korkokulut , ,28 Muut rahoituskulut , ,81 Vuosikate , ,76 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,03 Muut ylimääräiset poistot ,88 0,00 Tilikauden tulos , ,73 Tilinpäätössiirrot , ,41 Tilikauden + yli/-alijäämä , ,32 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2011 Toimintatuotot/toimintakulut, % 59,16 58,38 Vuosikate/poistot, % -51,69 113,88 Vuosikate, euroa/asukas -266,19 480,74 Asukasmäärä

24 Konsernin rahoituslaskelma 2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Investointien tulorahoitus, % 14,06 70,76 =100*Vuosikate/Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % 9,12 39,79 =100*Vuosikate(Investointien omahankintameno+antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,39 0,96 =(Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 38,08 43,67 *365pv*Rahavarat 31.12/Kassasta maksut Asukasmäärä

25 Paltamon kunta/ Konsernitase VASTAAVAA 2011 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,68 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,98 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,39 Rakennukset , ,58 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,28 Koneet ja kalusto , ,74 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,24 Sijoitukset Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet 0,00 0,00 Osakkeet ja osuudet , ,53 Muut lainasaamiset , ,92 Muut saamiset , , , ,17 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,90 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,97 Muut toimeksiantojen varat , , , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,92 Keskeneräiset tuotteet , ,59 Muu vaihto-omaisuus , , , ,22 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 0, ,77 Siirtosaamiset , , , ,85 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,69 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset , ,03 Siirtosaamiset , , , ,39 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0, ,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , , , ,10 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,80 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,44 22

26 VASTATTAVAA 2011 OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,73 Muut omat rahastot , ,83 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,85 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,03 VÄHEMMISTÖOSUUDET 5 045, , ,64 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,22 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,13 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , , , ,41 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,38 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,45 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,13 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,57 Pitkäaikainen koroton vieraspääoma , , , ,12 Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,88 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,10 Muut velat 0, ,53 0, ,98 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,44 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 Omavaraisuusaste, (%) 22,40 27,1 =100*(Oma pääoma+vähemmistöosuus+konsernireservi+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma-saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 36,73 46,7 100*(vieras pääoma-saadut ennakot)/käyttötulot Kertynyt ylijäämä, (alijäämä), Kertynyt ylijäämä, (alijäämä), /asukas Konsernin lainat /as Konsernin lainakanta , = Vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat) Konsernin lainasaamiset , ,1 77,3 =Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Konsernin henkilöstömäärä josta Paltamon kunta josta Kiehinen 2 2 josta Kainuun Maakunta -ky josta Paltamon Työvoimayhd. ry josta Kainuun jätehuolto -ky 1 1,0 Kunnan asukasmäärä

27 1.4 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Paltamon kunnan tilinpäätös vuodelta on ,54 euroa alijäämäinen. Kunnanhallitus esittää, että tulos kirjataan taseen omaan pääomaan ylijäämätilille Talouden tasapainottamistoimenpiteet Kunnalla ei ole taseessa kattamattomia alijäämiä. Kertynyttä ylijäämää on taseessa vuoden tuloksen kirjaamisen jälkeen ,76 euroa. Tulevien vuosien menot sopeutetaan muuttuviin resursseihin. Kokonaistaloudellinen tilanne maassa vaikeuttaa tulevien vuosien suunnittelua ja sopeutumistoimien määrittelyä ja mitoitusta. Kuntauudistustilannetta seurataan kokonaisuutena. 24

28 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kunta PALTAMO Kunnanjohtaja Toiminta-ajatus Paltamon kunnan tehtävänä on suorittaa kunnan toimialaan kuuluvat perustehtävät ja ohjata kunnan kehitystä muuttuviin oloihin mukautuen. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Toimintaympäristö Väestö Asukasluku Asuminen Nettomuutto Enintään 25 hlö Paltamo on viihtyisä ja vetovoimainen asuinkunta - 48 hlö Työvoima Työpaikkaomavaraisuus 80 % < 80 % Työllisyys Asiakkaat Kuntalaisten talous Työttömyysaste, vuosikeskiarvo Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 3,8 % Tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle Pyritään vakauttamaan kunnan talous suunnitelmakauden aikana ilman uusia veronkorotuksia. 4,5 % Tulos alijäämäinen euroa. Oma toiminta tappiollinen Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen Talouden näkökulma Tasapaino Huoltosuhde Hallinnon menot /asukas Kunnan organisaation tehokas toiminta Vuosikate < 2,0 Hallinnon menot /asukas alle maan keskiarvon alle Kainuun keskiarvon Kunnan henkilöstö on sitoutunut vahvistettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseen > yli 2 Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu keskeisiltä osin. Taloudellisia tavoitteita ei kaikilta osin saavutettu Lainat euroa/asukas < /as /as Vuosikate %/poistot vähintään 60 % 28 % Taloudellisuus kustannustehokas palvelutuotanto Kunnan nettomenot/ asukas < /as /as /as ilman maakunta ky:n alijäämää Henkilöstönäkökulma Henkilöstön työssä jaksamista / jatkamista kannustetaan Ennenaikaiset eläköitymiset <

29 Tunnuslukuja TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Asukasmäärä Verotulot milj. 8,07 8,41 8,55 8,94 9,89 9,62 10,06 10,19 9,75 Valtionosuudet milj. 8,46 7,66 8,16 8,65 9,79 10,15 10,62 10,67 11,09 Lainakanta * Lainat /as Vuosikate /as * Sisältää pikäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat. Kunnan henkilöstö, virat ja työsuhteet Vastuualue TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Kunnanhallitus Elinkeinopalvelut Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut 1 2,5 4, ,5 3, ,5 1 1,5 3 94, ,5 2 94, ,5 2 94, ,5 2,5 94,5 23 Yhteensä , ,5 Kunta PALTAMO Toimiala Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä. Vuonna 2011 järjestettiin eduskuntavaalit. Vaalien järjestelyistä vastaa käytännössä hallintopalvelut. Keskusvaalilautakunta Tilinpäätös 2011 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulk+sis 1410 EUR EUR EUR EUR Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

30 Kunta Toimiala Toiminta-ajatus PALTAMO Tarkastuslautakunta Kuntalain 71 :n mukaisesti lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ulkoisen tilintarkastuksen hoitaa julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT yhteisö). Tilintarkastus hoidetaan kuntalain, hyvän tilintarkastustavan ja yhteisössä käytettyjen standardien mukaisesti Varsinaisia tilintarkastuspäiviä on 12 pv/vuosi + lautakuntatyöskentely. Lisätietoja: Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Vuoden arviointikertomus laaditaan kevään 2013 aikana. Lautakunnan jäsenet seurasivat vuoden aikana vastuualuejaon mukaisesti oman alueensa palveluyksiköiden toimintaan ja tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Lautakunta kuuli kokouksissaan kunnanjohtajaa ja palveluyksiköiden johtajia sekä muita viranhaltijoita vastuualueensa asioista. Konsernivalvontaan liittyvänä lautakunta on kuullut Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen toimitusjohtaa ja Paltamon työvoimayhdistys ry:n toiminnanjohtajaa. Tarkastuslautakunta Tilinpäätös 2011 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulk+sis 1411 EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Kunta Toimiala Toiminta-ajatus PALTAMO Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja rahoituksesta. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2011 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulk+sis 1412 EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

31 Kunta Toimiala Tilivelvollinen Toiminta-ajatus PALTAMO Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Paltamon kunnan tehtävänä on suorittaa kunnan toimialaan kuuluvat perustehtävät ja ohjata kunnan kehitystä muuttuviin oloihin mukautuen kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa. Kunnanhallituksen vastuualueena on valmistella kunnanvaltuuston käsiteltävät asiat, huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja johtaa kunnan hallintoa. Kunnanhallitus Tilinpäätös 2011 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulk+sis 1413 EUR EUR EUR EUR Myyntituotot 74 Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Lisätietoja: Kunnanhallituksen toimialan henkilöstökustannuksissa ovat mukana Paltamon pitäjähistorian kirjoittamiseen varatut henkilöstömenot ja palveluiden ostossa muut kustannukset. Historiaprojekti on alkanut 2009 ja jatkuu vuoteen 2013 asti. 28

32 Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Toiminta-ajatus ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut Kunnanjohtaja saakka. Kehitysjohtaja Elinkeinopalveluiden toimiala hoitaa lailla säädetyt maaseutuelinkeinotehtävät ja luo edellytyksiä kunnassa tapahtuvalle elinkeinotoiminnalle. Vuonna elinkeinojen kehittämiseen varauduttiin elinkeinojen kehittämisen määrärahalla ja projektiosuuksilla kehittämishankkeisiin. Elinkeinojen kehittämisen toimintarahasta maksettiin osuus Kainuun Etu Oy:lle. Elinkeinopalvelujen määrärahalla tehtiin kuntamarkkinointia alueellisesti ja valtakunnallisesti. Toiminnan painopistealueina olivat matkailu oheispalveluineen ja luonnonvaroihin perustuvat peruselinkeinot, joita ovat mm. puunjalostus, puuenergia, kaivannaisteollisuus ja maatalous sivuelinkeinoineen. Kunta oli mukana Oulujärvi Leader -kehittämisohjelmassa, Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykkeen kehittämisessä, Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelmassa, Kainuun kylätyöohjelmassa, Kainuun metsä- ja puutalouden työohjelmassa, Kainuun bioenergiaohjelmassa ja kalatalouden Kalaleader -ohjelmaryhmässä. Elinkeinopalvelut edisti hankkeiden kautta mm. maaseutuyritystoimintaa, pienyritystoimintaa ja kylien kehittämistä. Maaseutupalveluissa hoidettiin lakisääteiset maataloushallinnon tehtävät. Maaseutuhallinnon uudelleen järjestämiseksi on muodostettu yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi ja Suomussalmi. Järjestämisvastuu on Puolangan kunnalla. Lomituspalvelut järjesti Ristijärven kunta ja samaan lomituspalvelualueeseen kuuluivat Paltamon ja Ristijärven lisäksi Hyrynsalmi, Puolanka ja Suomussalmi. Kuntakohtaisesti varauduttiin ns. ostolomitusten kuntaosuuteen. Syyskuun alussa hallinto- ja elinkeinopalvelujen hoitamiseen palkattiin kehitysjohtaja. Vuoden viimeisellä neljänneksellä aloitettiin kunnan ilmeen uudistaminen ja sitä kautta viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen. Kunnan nettisivut uudistettiin. Aloitettiin erilaisten sidosryhmätilaisuuksien kautta matkailutoimialan kehittäminen luonto-, kalastus- ja elämysmatkailu painopistealueina. Tarkastelujaksolla vietti harjannostajaisia Paltamossa koetehtaan käynnistävä Aquaminerals Finland Oy, joka kehittää luonnonmukaista vedenpuhdistusteknologiaa teollisuuden tarpeisiin. Tuotanto alkaa vuoden 2013 alkupuoliskolla. Paltamon kunnan asumistyöryhmässä ideoitu ja suunniteltu Paltamo Kaikilla mukavuuksilla - kehittämishanke käynnistyi loppuvuodesta. Hankkeeseen palkattiin projektipäällikkö. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda konkreettisia toimintamalleja Paltamon vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Hanke päättyy

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset PERUSTIETOA KUNNASTA Kokonaispinta-ala 1139 km 2 Maapinta-ala 924 km 2 Vesipinta-ala 215 km 2 Vesistöjen rantaviivan pituus 486 km Asukkaita / maa-km 2 4,2 Asukasluku 31.12.2009 yhteensä 3918 Maakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 46 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 24.3.2015 Kunnanvaltuusto 10.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 JOHDANTO...1 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...2 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 2 1.1.2 Kunnan hallinto...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 2015

Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 2015 2 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 2. Kuntastrategia... 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys... 10 3.1. Kansantalous... 10 3.2.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 Osakuntaliitoksen raja Lammilla, Teuronjoella HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 31.12.2010 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2008

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2008 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 9.6.2009 Kajaanin kaupungin painatuskeskus Kajaani 2009 ISBN 978-951-800-322-2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 Kaupunginjohtajan katsaus...5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS vuodelta 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS vuodelta 2014 Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS vuodelta 2014 Kunnanvaltuusto 8.6.2015 Painopaikka Suomussalmen kunnan monistamo Toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2014 Sisällys 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot