PALTAMON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto- ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 10 Toiminta tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen 10 Talous tilikaudella ja sen jälkeen Kunnan henkilöstö Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisestä valvontajärjestelmästä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottaminen Tilikauden toiminnan käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 25 Elinkeinopalvelut 29 Hallintopalvelut 31 Sivistyspalvelut 33 Tekniset palvelut Tuloslaskelman toteutuminen 69 Verotulojen erittely 70 Valtionosuuksien erittely Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 73

3 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitilinpäätös HENKILÖSTÖTILASTOJA VUODELTA KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 86 Yleiset periaatteet Pysyvät vastaavat Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Avustusten käsittely Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 100 Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 7. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA 101

4 PERUSTIETOA KUNNASTA Kokonaispinta-ala 1139 km 2 Maapinta-ala 924 km 2 Vesipinta-ala 215 km 2 Vesistöjen rantaviivan pituus 486 km Asukkaita / maa-km 2 4,05 Asukasluku yhteensä 3741 Maakunta Kainuu EU:n 1-tukialue Perustettu v Vaala Puolanka Paltamo Ristijärvi Kajaani Sotkamo 1

5 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa Kunnanjohtajan katsaus Vuotta leimasivat eurokriisi ja maailmantalouden ongelmat. Koko euroalue kärsi osin taantumasta ja työttömyys kasvoi, varsinkin nuorisotyöttömyys. Heikentynyt kysyntä heijastui myös Suomen vientiin ja työttömyys kasvoi joulukuun tilanteena prosenttiyksiköllä. Suomen kansantalous on erityisen haavoittuva talouden vientivoittoisuuden vuoksi. Finanssikriisin hoidon epäonnistuminen on edelleen riski kansantalouksien kehittymiselle. Kainuun työttömyys heikkeni myös, joulukuun luvuin kasvua oli 1,4 prosenttiyksikköä. Paltamon tilanne poikkesi edelleen ollen keskimäärin 4,5 % ja joulukuun luvuin mitattunakin 5,5 %. Kuntatalous kiristyi Paltamossa valtionosuusleikkausten vuoksi ja myös siksi, että maakunnan alijäämät jouduttiin siivoamaan, jotta uusi sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pääsisi aloittamaan puhtaalta pöydältä. Alijäämät olivat noin euroa. Lisäksi jouduttiin kirjaamaan alas vanhan Kiehimänhovin poistamaton osa Siten tappiota kertyi euroa. Korkotaso pysyi onneksi matalana. Kainuun asukasmäärä väheni 609 hengellä ja Paltamon 66 hengellä. Pitkäaikaista velkaa lyhennettiin edellisvuosien tapaan 1,34 miljoonalla eurolla. Kiehimänhovin rakentamisesta aiheutuva lisärahoituksen tarve katettiin lyhytaikaisella rahalla, koska se on ollut pitkäaikaista edullisempaa. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 2,67 miljoonaa euroa. Maan hallitus käynnisti koko maata koskevan kuntarakenneuudistuksen. Se on tarkoitus viedä läpi äärimmäisen nopealla aikataululla ja sen lopullinen sisältö on vielä osin auki. Uudistuskokonaisuuteen liittyvät valtionosuusuudistus, kuntalain kokonaisuudistus, kuntarakennelain valmistelu, kuntien ja valtion tehtävienjaon selvittäminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelain valmistelu. Uudistuksen valmistelu on ollut sekavaa ja tempoilevaa Paltamon kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä taseessa. Arto Laurikainen kunnanjohtaja 2

6 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Hallintojohtajan ja yritysasiamiehen virat yhdistettiin kehitysjohtajan viraksi ja se täytettiin 1.9. alkaen. Syksyllä käytiin kunnallisvaalit ja vuoden vaihteessa aloittivat uudet toimielimet. Valtuutettujen lukumäärä laski 27:stä 21:een. Kunnan hallinnossa ei ole muutoin tapahtunut merkittäviä muutoksia. 3

7 Paltamon kunta ORGANISAATIO K U N T A L A I S E T V a a l i t KUNNANVALTUUSTO ( 27 ) TARKASTUSLTK (3) KESKUSVAALILTK (5) JOHTORYHMÄ Kj+ palv. johtajat +yritysasiamies KUNNANHALLITUS (9) Kunnanjohtaja esittelijänä LUPA- JA VALVONTALTK (7) Rakennustark. tai ympäristösiht. esittelijänä Elinkeinopalvelut Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Valvonta, luvat Elinkeinopalveluiden johtaja - elinkeinoasiat - maaseutuasiat Hallintopalveluiden johtaja - keskitetty hallinto - henkilöstöasiat - talouden ja maakunnan seuranta Sivistyspalveluiden johtaja - päivähoito - esikoulu - peruskoulu - kansalaisopisto - kirjasto - kulttuuri ja vapaa-aika - siivous - ruokapalvelut - joukkoliikenne Teknisten palveluiden johtaja - kiinteistöpalvelut - kunnallistekniset palvelut - liikelaitokset, asunnot - maankäyttö,kaavoitus - kunnan omaisuus - ympäristönhuolto - liikuntapaikkojen kunnossapito - poikkeusluvat - ympäristöluvat - valvonta 4

8 KUNNANVALTUUSTO Toimintavuoden aikana kunnanvaltuusto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 41 asiaa. Valtuutetut Nimi Osoite Puolue Ahoniemi Pasi Paakintie 6, Kontiomäki Kesk. Arffman Paavo Sotkamontie 2 A, Kontiomäki PS Heikkinen Seppo Pajulammentie 13, Paltamo Kesk. Horto Arja Pyynkuja 2, Paltamo SDP Horto Ilkka Pyynkuja 2, Paltamo SDP Kantola Raimo Metsopolku 1, Paltamo Vihr. Karppinen Jussi Veikkolantie 6, Kivesjärvi Kesk. Kemppainen Erkki Savirannantie 65, Kontiomäki Kesk. Keränen Kari Veturikuja, Kontiomäki Vas. Keränen Pentti Karhu, Kontiomäki Kesk. Keränen Seppo Puolangantie 71, Paltamo Kesk. Leinonen Helena Vaarankyläntie 75 B, Paltamo Kesk. Mikkonen Veijo Honkakaarto 3, Paltamo Vas. Moilanen Heli Haatajanniementie 37, Kivesjärvi Kesk. Moilanen Jonna Kukkulehdontie 6, Paltamo Vas. Mustonen Veijo Manamansalontie 101 a, Paltamo Vas. Nieminen Markku Heikkisenjoentie 1 A, Mieslahti Kesk. Oikarinen Lasse Pellonpääntie 4 a as 3, Kontiomäki PS Palm Pirkko Uvantie 135, Paltamo SDP Pulkkinen Veikko Kotiniementie 8 as 1, Paltamo KD Sievänen Juha-Pekka Mäntykuja 2, Paltamo Kok. Siira Martti Harjutie 9, Paltamo Kesk. Soldatkin Päivi Metsätie 3, Paltamo Vas. Tervonen Juho Raappananmäentie 100, Melalahti Kesk. Tervonen Petteri Vaarankyläntie 56, Paltamo Kesk. Vattulainen Kari Teeripolku 6, Paltamo SDP Väisänen Markku Vaaranpääntie 7 C, Paltamo Kesk. Valtuutettuja yhteensä 27 Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Heli Moilanen Ilkka Horto Pentti Keränen 5

9 Kunnanhallitus Paltamon kunnanhallitukseen kuuluu 9 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus kokoontui 22 kertaa ja käsitteli 246 asiaa. Varsinaiset jäsenet: Nimi: Osoite: Puolue Ahoniemi Pasi Paakintie 6 Kesk. Arffman Paavo Sotkamontie 2 A PS Horto Arja Pyynkuja 2 SDP Keränen Kari Veturikuja Vas. Leinonen Helena Vaarankyläntie 75 B Kesk. Mikkonen Veijo Honkakaarto 3 Vas. Moilanen Jonna Kukkulehdontie 6 Vas. Oikarinen Maija Uurantie 2 Kesk. Siira Martti Harjutie 9 Kesk. Varajäsenet: Kemppainen Raili Ouluntie 135 Kesk. Keränen Eero Koikeronlahdentie 26 SDP Nieminen Markku Heikkisenjoentie 1 A Kesk. Nieminen Ritva Heikkisenjoentie 1 A Kesk. Nikkinen Lea Raappananmänt. 21 B KD Pulkkinen Veikko Kotiniementie 8 as 1 KD Silvennoinen Kari Heikkisenjoentie 26 Vas. Soldatkin Senni Metsätie 2 as 39 Vas. Väisänen Markku Vaaranpääntie 7 C Kesk. Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Martti Siira Veijo Mikkonen Helena Leinonen 6

10 Lupa- ja valvontalautakunta Lupa- ja valvontalautakunnassa on 7 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lupa- ja valvontalautakunta kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 30 asiaa. Varsinaiset jäsenet: Tervonen Juho Raappananmäentie 100, Paltamo Kesk. Kemppainen Jouko Kaipaalanrinne 8, Kontiomäki SDP Huurre Sisko Rahonniementie 6, Kivesjärvi Kesk. Heikkinen Seppo Pajulammentie 13, Paltamo Kesk. Tolonen Ritva Joukolantie 1, Paltamo Vas. Oikarinen Lasse Pellonpääntie 4 a as 3, Kontiomäki PS Schroderus Salme Mailatie 3 B 8, Paltamo Vas. Varajäsenet: Kemppainen Erkki Savirannantie 65, Kontiomäki Kesk. Hyttinen Voitto Uurantie 52, Paltamo SDP Keski-Liikala Arja Putikontie 6, Paltamo Kesk. Karppinen Jussi Veikkolantie 6, Kivesjärvi Kesk. Karonen Mirja Koulutie 5 A 6, Paltamo Vas. Romppainen Jatta Puutteenperänt. 2-4 A 10, Kontiomäki PS Heikkinen Eero Tololanmäentie 10, Kontiomäki Vas. Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Juho Tervonen Jouko Kemppainen Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunnassa on 3 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunta kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 52 asiaa. Varsinaiset jäsenet: Kantola Raimo Metsopolku 1, Paltamo Vihr. Mustonen Veijo Manamansalontie 101, Paltamo Vas. Palm Pirkko Uvantie 135, Paltamo SDP Varajäsenet: Haverinen Hannu Pellonpääntie 3, Kontiomäki KD Jokinen Reijo Laajanniementie, Mieslahti Vas. Härkönen Saara Kuusistontie 4, Kontiomäki SDP Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Sihteeri: Veijo Mustonen Raimo Kantola Raija Leinonen Tilintarkastajana toimi JHTT, KHT Marko Paasovaara KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä. 7

11 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnassa on 5 jäsentä ja 8 varajäsentä (eivät henkilökohtaisia). Keskusvaalilautakunta kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 46 asiaa. Varsinaiset jäsenet, saakka: Keränen Pentti Karhu, Kontiomäki Kesk. Soldatkin Päivi Metsätie 3, Paltamo Vas. Hyttinen Voitto Uurantie 52, Paltamo SDP Arffman Paavo Sotkamontie 2 A, Kontiomäki PS Klemetti Miia Koulutie 6, Kontiomäki Kok. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Visto Heikki Teeripolku 4, Paltamo KD Juvonen Virpi Tahvintie 18, Mieslahti Vihr. Huusko Ritva Raappananmäentie 37, Paltamo Kesk. Soldatkin Senni Metsätie 2 as 39, Paltamo Vas. Tauro Seija Omakotitie 5, Kontiomäki SDP Makkonen Lauri Kajaanintie 59, Paltamo PS Pulkkinen Veikko Kotiniementie 8, Paltamo KD Ali Shakir Puutteenperäntie 4 C 29, Kontiomäki Vihr. Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Sihteeri: Pentti Keränen Päivi Soldatkin Raija Leinonen Varsinaiset jäsenet, alkaen: Kemppainen Raili Ouluntie 135, Paltamo Kesk. Laine Taisto Harjutie 1, Paltamo Vas. Hyttinen Voitto Uurantie 52, Paltamo SDP Klemetti Miia Koulutie 6, Kontiomäki Kok. Tauro Seija Omakotitie 5, Kontiomäki SDP Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Visto Heikki Teeripolku 4, Paltamo KD Juvonen Virpi Tahvintie 18, Mieslahti Vihr. Oikarinen Maija Uurantie 2, Paltamo Kesk. Rautiainen Markku Valontie 1 F 3, Paltamo Vas. Hyttinen Liisa Uurantie 52, Paltamo SDP Makkonen Lauri Kajaanintie 59, Paltamo PS Haverinen Hannu Pellonpääntie 3, Kontiomäki KD Ali Shakir Puutteenperäntie 4 C 29, Kontiomäki Vihr. Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Sihteeri: Raili Kemppainen Taisto Laine Raija Leinonen 8

12 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Koko maan kehitys Maailmantalous kriisiytyi vuoden aikana. Euroalue kärsi erityisesti Kreikan talousongelmien vuoksi. Suomi sitoutui useimpien muiden euromaiden mukana mittaviin pelastusoperaatioihin. Bruttokansantuote laski Suomessa 0,2 %. Myöskään euroalueella BKT ei kasvanut. Työttömyys kasvoi Suomessa prosenttiyksiköllä. Valtion rahoitusjäämä oli noin -3,8 % bruttokansantuotteesta. Valtion velkaantuminen jatkui. Julkinen velka nousi 53 prosenttiin BKT:sta edellisvuoden 49 %:sta. Inflaatio kuluttajahintaindeksillä mitattuna oli 2,8 %, eli edellisvuotta alhaisempi. Kuntatalouden tila heikkeni yleisen taloudellisen tilanteen ja valtionosuuksien leikkausten vuoksi. Kainuun kehitys Kainuun suhteellinen asema osin koheni maassa. Työttömyys kasvoi hieman, 12,7prosenttiin. Kajaanin seudulla työttömyys on selvästi Kehys-Kainuuta alempi. Yritysten kasvuodotukset heikkenivät myös Kainuussa Asukasluku oli vuoden lopussa henkilöä ja siinä oli laskua edellisvuoteen 609 henkilöä. Kaikki kunnat menettivät asukkaitaan. Yli 50 lasta syntyi vain Kajaanissa, Sotkamossa, Kuhmossa ja juuri ja juuri Suomussalmella. Kuntatalous oli yhteen laskien alijäämäinen noin 7 miljoonaa euroa. Maakunnan tulos oli n. 10 miljoonaa alijäämäinen (alijäämä sisältyy kuntien yhteenlaskettuun alijäämään). Kun hallintokokeilun jatkomahdollisuus raukesi, joudutaan nämä alijäämät ottamaan mukaan tuloksiin ennakkomenoina. 9

13 1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Toiminta tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Paltamon kunnan tulos oli noin euroa alijäämäinen. Ilman maakunnan alijäämiä ja Kiehimänhovin alaskirjausta se olisi ollut noin alijäämäinen. Asukasluku laski 66 henkilöllä, joka on hiukan suurempi lasku kuin edellisvuonna. Se oli vuoden lopussa 3 741henkilöä. Heikko työpaikkatarjonta avoimilla työmarkkinoilla oli keskeisin syy poismuuttoon kotimaisen muuttotaseen ollessa negatiivinen 48 henkilöä. Ulkomainen nettomuutto oli 7 henkilöä positiivinen. Paltamo tukeutuukin Sotkamon ohella muita Kainuun kuntia enemmän Kajaanin työpaikkatarjontaan. Siitä huolimatta kuntaan myös muutti 184 henkilöä vuoden aikana. Syntynyt ikäluokka oli edellisvuotta suurempi ollen kuitenkin vain 31 lasta. Keskimääräinen työttömyysaste laski edellisvuoden 4,7 prosentista 4,5 % prosenttiin. Vuoden lopussa se oli 4,7 %. Syynä laskuun on Työvoimatalon toiminta, joka käynnistyi vuoden 2009 alussa. Vuoden lopussa siellä työskenteli noin 240 henkilöä. Ilman sen toimintaa olisi työttömyysaste ollut todennäköisesti prosenttiyksikköä korkeampi. Kiehimänhovin uudisrakennus valmistui ja otettiin käyttöön syyskuussa. Ulkopuoliset työt valmistuvat kesällä Rakentamiseen käytettiin vuonna noin 1,8 miljoonaa euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän jatkosta ei päästy Puolangan kanssa sopimukseen ja kokeilu päättyi lopussa. Maakunnan tilalle perustettiin sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä jatkamaan maakunta -kuntayhtymän aloittamaa työtä. Puolanka jättäytyi kuitenkin pois yhteistyöstä. Edunvalvontaa ja maakuntasuunnittelua varten perustettiin Kainuun liitto -kuntayhtymä Talous tilikaudella ja sen jälkeen Nettomenot alittuivat eurolla huolimatta maakunnan alijäämien maksamiseen varautumisesta. Tähän vaikuttivat mm. tuloarvion ylittyminen eurolla, henkilöstömenojen alittuminen eurolla ja toisaalta maakunnan osuuden ylittyminen eurolla, koska kertyneiden alijäämien kattamiseen jouduttiin varautumaan. Bruttokäyttömenot kasvoivat 3,5 % ja toimintakate 3,2 %. Henkilöstökulut kasvoivat 3,7 % (mukana eivät ole pitäjänhistorian kirjoittamisen henkilöstökustannukset). Verotulot laskivat edellisvuodesta noin euroa. Kunnallisveron tuotto laski noin euroa, eli 1,8 %, kun se kasvoi koko Suomessa lähes 4 %. Yhteisöveron tuotto laski n , eli 44 %, kun se laski koko maassa 27 %. Nämä alittivat budjetoidun noin eurolla. Verotulot eivät kasva merkittävästi lähivuosinakaan. Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta noin ja ylittivät budjetin noin eurolla. Kasvua oli vain 3,9 %. Jatkossa kasvu tullee olemaan alle 10

14 kustannustason nousun valtionosuusleikkauksista johtuen. Tuleva valtionosuusuudistus voi tuoda merkittäviäkin muutoksia tulopohjaan. Kaikki palveluyksiköt alittivat nettobudjettinsa oman toiminnan osalta, jolla oli suuri merkitys hyvän tuloksen saavuttamiseksi. Alhaisesta korkotasosta johtuen myös korkomenot alittuivat noin eurolla. Lainakanta oli taseessa vuoden lopussa 13,3 milj. euroa, joka tekee euroa asukasta kohti. Kasvua oli noin 2,3 miljoonaa. Vuosikate oli euroa, joka on 28 % poistoista. Kunnan alijäämäksi muodostui ,54. Toiminnallinen tulos ilman alijäämäkirjauksia ja kertaluontoisia poistoja olisi ollut noin Taseeseen jää noin kertynyttä ylijäämää vuoden lopussa Kunnan henkilöstö Paltamon kunnan henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 142 henkilöä, luvussa ovat mukana myös sivutoimiset työntekijät. Vuoden alussa vastaava luku oli 148 henkilöä. Tarkemmat henkilöstötilastot ovat käyttötalousosan lopussa Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä Suuri toimintaedellytyksiin liittyvä riski on yleinen taloudellinen tilanne maailmassa. Se vaikuttaa suoraan työllisyyteen ja välillisesti siihen minkälaisin resurssein valtio voi kuntien peruspalveluita rahoittaa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja euromaiden takausten/lainojen epävarmuus luo epävakautta myös Suomen julkisen talouden rahoitukselle. Kunta- ja sote-uudistusten sekava eteneminen luo suurta epävarmuutta kuntasektorille. Pitkäjänteinen suunnittelu tässä tilanteessa on mahdotonta. Samalla on tarkoitus uudistaa kuntalaki, laatia rakennelaki, tarkastella kuntavaltio tehtävänjako ja uudistaa valtionosuusjärjestelmä. Viimemainittu voi muodostua uhkaksi kunnan taloudelliselle kantokyvylle Maakuntakokeilun tilalle on perustettu Kainuun liitto-kuntayhtymä ja sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä, jotka aloittivat toimintansa Puolanka ei ole mukana jälkimmäisessä perusterveydenhuollon osalta. Rahoitusperusteena sote:ssa on aiemmin sovittu ns. kompromissimalli ja maakuntaliitossa /asukas. Joka tapauksessa maksuosuuden taso tullee kasvamaan vuositasolla nykyisestä. Ohut organisaatio pitää sisällään riskin avainhenkilöiden jäämisestä pois nopealla aikataululla, jolloin kaiken tiedon ja osaamisen siirto muulle organisaatiolle ei onnistu. Tilannetta pyritään parantamaan tehostamalla sijaisjärjestelyjä ja tiedon levittämistä näin useammalle henkilölle. Kehitysjohtajan paikka täytettiin loppuvuodesta yritysasiamiehen jäätyä pois keväällä. Kiinteistöriskin toteutuminen on yksi mahdollisuus. Jäljellä on noin poistamatonta pääomaa ns. Palvipoikien kiinteistössä, samoin taseessa on 11

15 Honkarakenteen n euron arvoinen halli. Tästä on tosin vajaa puolet vuokrattu aloittavalle yritykselle. Lisää riskiä tuli vuonna 2011 Puutteenperän alueen ja Paltamon aseman siirtyessä kunnalle. Tosin niiden tasearvot ovat nimellisiä. Kiehimänhovi on rakennettu uudestaan Sen kustannustaso on 3,7 miljoonaa euroa. Riskinä kunnan kannalta on lähinnä se, että jos maakunta jatkossa vetäytyy joistain käytössään olevista tiloista, jäävät käyttö- ja pääomakustannukset kunnalle. Jos asukasluku laskee merkittävästi, voi kunnan omistama kiinteistöyhtiö ajautua taloudellisiin ongelmiin kysynnän pienentyessä Ympäristötekijät Väestön ikääntyminen on pitkän aikavälin riski koko Kainuussa ja maassa. Kunnalla on oma jäteveden käsittelylaitos ja puhtaan veden pumppaamot ja vedenottamot. Kaukolämpökeskus on Vapo Energian ja verkosto kunnan. Lämmön tuottamistapaa tarkastellaan nykyisen sopimuksen Vapon kanssa umpeutuessa. Kunta on sanonut irti sopimuksen sen päättyessä Liikenteellinen sijainti tuo rautatie- tai maantiekuljetuksiin liittyvän onnettomuusriskin. Kuntakeskuksessa sijaitsevat Kiehimänjoen sillat. Pelastuslaitoksen suunnitelmissa on nämä tekijät pyritty ottamaan huomioon Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta on järjestetty omavalvontana ilman vakinaista valvontahenkilöstöä. Kunnanhallitus on antanut ohjeet valvonnan järjestämisestä. Riskien kartoitusta on käyty läpi mm. vakuutusyhtiön kanssa. Tietohallinnon osalta riskien hallinta on järjestetty sote-kuntayhtymän yhteisen tietohallinnon toimesta. Ohjeistuksen noudattamista valvotaan myös oman henkilöstön osalta. Nykyinen palvelujen tuottamisjärjestelmä säilyy maakuntakokeilun loppumisesta huolimatta jatkossakin. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen: Paltamon kunnassa on noudatettu hyvää hallintotapaa koko kunnan toiminnassa. Kuntaan tulevat asiakirjat (päätöstä vaativat) kirjataan kunnassa käytössä olevaan asianhallintajärjestelmään, jossa voidaan seurata asioiden etenemistä. Kunnanhallituksen esityslistaa koottaessa viranhaltijat tarkistavat oman vastuualueensa osalta päätöksentekoon tulevien asioiden määräajat ja valmistelevat ne kunnanhallituksen käsittelyyn. Myös hallintopalveluiden henkilökunta tekee koko asianhallinnan osalta seurantaa asioiden etenemistä päätöksentekoon ja tarvittaessa muistuttaa asioiden valmistelusta. Kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka pääsääntöisesti tarkastetaan noin kahden päivän kuluttua kokouksesta. Tarkastetusta pöytäkirjasta laitetaan otteet kaikille asianosaisille. Viranhaltijapäätökset tehdään kirjallisesti. 12

16 Vuoden aikana kunnanhallitus antoi yhden vastineen Oulun hallintooikeudelle suunnittelutarveratkaisusta tehdyn hallintovalituksen johdosta. Lisäksi kunnanhallitus antoi markkinaoikeudelle vastineen koulukuljetuspäätöksiä koskevassa hankinta-asiassa. Lupa- ja valvontalautakunta antoi yhden vastineen Oulun hallinto-oikeudelle maisematyöluparatkaisusta tehtyyn valitukseen ja yhden vastineen korkeimmalle hallinto-oikeudelle luvatonta rakennustilannetta käsittelevässä asiassa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus: Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi on esitetty toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta: Omaisuuden hankinnassa on noudatettu hankintalakia ja kunnan omia hankintaohjeita. Pääsääntöisesti hankinnat tehdään Kainuun hankintarenkaan yhteishankintoina ja kilpailutuksina. Hankintojen osalta yli euron hankinnoista päätöksen tekee kunnanhallitus. Sisäinen valvonta hoidetaan pääsääntöisesti palveluyksiköittäin. Paltamon kunnan myytävä, käytöstä poistettu omaisuus myydään joko julkisella tarjouskilpailulla, huutokaupalla tai esim. kiinteistönvälittäjän kautta. Paltamon kunnan poistamaton omaisuus on luetteloitu käyttöomaisuuskirjanpidossa ja osin yksiköt pitävät omaa ns. kalustoluetteloa tilikauden menoksi kirjatusta omaisuudesta kuten matkapuhelimista, tietokoneista ja muista arvokkaammista hyödykkeistä. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä: Paltamon kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet , 102. Vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta on ensisijaisesti tilivelvollisilla. Paltamon kunnassa tilivelvollisia ovat: kunnanhallituksen jäsenet, lupa- ja valvontalautakunnan jäsenet, keskusvaalilautakunnan jäsenet (rahan käytön osalta), tarkastuslautakunnan jäsenet (rahan käytön osalta), kunnanjohtaja, elinkeinopalveluiden johtaja/ kehitysjohtaja 1.9. alkaen, sivistyspalveluiden johtaja ja teknisten palveluiden johtaja. Koko kunnan osalta sisäistä valvontaa on tehty seuraavasti: Kunnan talousarvion toteutuma on tehty vähintään neljännesvuosittain ja esitetty kunnanhallitukselle sekä myös kunnanvaltuustolle kokousaikataulun sen salliessa. Talouden toteutumassa on kiinnitetty huomiota poikkeuksellisiin eriin, esimerkiksi jos kuukauden palkkasumma on eronnut edellisestä kuukaudesta ja tarvittaessa selvitetty tili- tai tulosyksikkökohtaisesti syyt eroavaisuuksiin. Sisäinen valvonta on Paltamon kunnassa järjestetty asianmukaisesti yksikön koko huomioon ottaen. 13

17 1.2. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Myyntituotot , ,99 Maksutuotot , ,14 Tuet ja avustukset , ,58 Muut toimintatuotot , , , ,47 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,59 Palkat ja palkkiot , ,30 Henkilösivukulut , ,29 Eläkekulut , ,46 Muut henkilösivukulut , ,83 Palvelujen ostot , ,83 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,07 Ostot tilikauden aikana , ,63 Varastojen lis.(+) tai väh.(-) 0,00 0,00 Avustukset , ,94 Muut toimintakulut , , , ,02 Toimintakate , ,55 Verotulot , ,29 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,49 Muut rahoitustuotot , ,48 Korkokulut , ,00 Muut rahoituskulut - 908, , , ,25 Vuosikate , ,49 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,85 Kertaluonteiset poistot , ,74 0, ,85 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 - Tilikauden tulos , ,36 Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) , ,05 Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0,00 - Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) 0,00 - Tilikauden + yli/-alijäämä , ,69 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2011 Toimintatuotot/toimintakulut, % 15,0 14,8 Vuosikate/poistot, % 28,4 98,9 Vuosikate, euroa/asukas 102,39 268,50 Asukasmäärä

18 1.2.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut TP TP 2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,49 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,40 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,46 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,90 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,26 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,86 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,52 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,22 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,78 Oman pääoman muutokset ,12 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos 0, ,44 Saamisten muutos 8 981, ,41 Korottomien velkojen muutos , , , ,17 Rahoituksen rahavirta , ,01 Rahavarojen muutos , ,15 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,52 Rahavarat , , , ,15 Investointien tulorahoitus, % 14,2 48,4 =100*Vuosikate/Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % 9,5 29,8 =100*Vuosikate(Investointien omahankintameno+ Antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,4 0,8 =(Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv *365pv*Rahavarat 31.12/Kassasta maksut Asukasmäärä

19 1.2.3 Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA 2011 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0,00 0, , ,82 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,42 Rakennukset , ,01 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,08 Koneet ja kalusto , ,94 Ennakkomaksut ja kesk.eräiset , , , ,54 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,54 Muut lainasaamiset , ,32 Muut saamiset , , , ,86 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,22 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot , , , ,90 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,99 Muu vaihto-omaisuus , , , ,26 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 0,00 0, , ,47 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,46 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset , ,87 Siirtosaamiset , , , ,76 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , , , ,10 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset , ,66 Käteisvarat 1 489, ,33 852, ,42 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,01 VASTAAVAA , ,13 16

20 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,31 Muut omat rahastot , ,66 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,61 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,27 Oma pääoma yhteensä , ,27 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,60 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,51 PAKOLLISET VARAUKSET Varaus maakunnan alijäämän kattamiseen 0,00 0, , ,48 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,90 Lahjoitusrahastojen pääomat , , , ,56 VIERASPÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,80 Muut pitkäaikaiset velat , , , ,62 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,22 Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,76 Muut velat , ,42 Siirtovelat , , , ,69 Vieras pääoma yhteensä , ,31 VASTATTAVAA , ,13 TASEEN TUNNUSLUVUT 2011 Omavaraisuusaste, % 38,4 44,26 (100*(oma pääoma+poistoero)/(koko pääoma-saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 62,6 51,4 100*(vieras pääoma-saadut ennakot)/käyttötulot Kertynyt ylijäämä Kertynyt ylijäämä, /asukas 118,68 361,58 Lainakanta , milj 13,3 11,13 Vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat) Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, milj 0,4 0,38 sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Asukasmäärä

21 Kokonaistulot ja menot KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön 0 Valtionosuudet Korkokulut 274 Korkotuotot 48 Muut rahoituskulut 1 Muut rahoitustuotot 26 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien -33 -Pakollisten varausten lis.(+), väh.(-) 703 hyödykkeiden luovutusvoitot 0 -Pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutustappiot 0 Rahoitusosuudet investointimenoihin 21 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 82 Investointimenot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 12 Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 Oman pääoman lisäykset 0 Oman pääoman vähennykset 0 Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhteisöt Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2 0 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 0 0 Muut yhtiöt 0 0 Osuuskunnat 1 1 Yhdistykset 1 0 Kuntayhtymät 2 Osakkuusyhteisöt 1 0 Muut omistusyhteysyhteisöt 7 7 Yhteensä

22 Konsernin toiminnan ohjaus Paltamon kunnanhallituksen hyväksymän konserniohjeen mukaan kunnanvaltuusto on kuntakonsernin toiminnan ylin valvoja. Kunnanvaltuustoon talousarviossa 2010 asettanut kuntakonsernin tytäryhteisöille seuraavat tavoitteet: 1. Tilikauden tulos on vähintään 0 2. Poistot ja pakolliset varaukset tehdään tilinpäätöksessä täysimääräisinä 3. Kaikessa toiminnassa toimitaan asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Kuntakonsernin hallinnosta vastaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus tai kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa yhteisöjen hallinnossa edustaville henkilöille. Edustajien on otettava yhteyttä kunnanjohtajaan kunnan kannan muodostamiseksi päätettävinä oleviin kysymyksiin. Paltamon kunnan tytäryhteisöjä ovat vuoden aikana olleet Kiinteistö Oy Rinneleijo, Kiinteistö Oy Paltamon Kiehinen sekä Paltamon työvoimayhdistys ry. Konsernin tytäryhteisöt eivät onnistuneet kunnanvaltuuston asettamien taloudellisten tavoitteiden toteuttamisessa. Konserniin lasketaan mukaan myös osuus Kainuun maakunta kuntayhtymästä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernien yhteenlaskettu tulos näyttää 0,83 miljoonaa euroa alijäämää. Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen asuntojen käyttöaste vuonna oli 89,9 % ja sen tulos oli 0,52 euroa alijäämäinen. Paltamon työvoimayhdistys ry:n palkkalistoilla oli vuoden vaihteessa 262 työllistettyä ja 13 ohjaavaa ja hallinnon työntekijää. Yhdistys on siten työntekijämäärällä mitattuna Paltamon suurin työnantaja. 135 henkilöä on siirtynyt muualle töihin tai opiskelemaan. Hankkeen vuoden budjetti oli 5,0 miljoonaa euroa, joka toteutui. Hankekauden aikana säästyneillä varoilla saadaan jatkaa vielä vuosi Yhdistys oli euroa tappiollinen. Kiinteistö Oy Rinneleijon tulos oli euroa ylijäämäinen. Kainuun maakunta kuntayhtymän tulos oli 10,63 miljoonaa alijäämäinen. Hallintokokeilun päättyessä vuoden lopussa kirjattiin kertyneet alijäämät kuntien tuloksiin. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tulos oli euroa ylijäämäinen. Kunnan osuus on siitä euroa Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Paltamon kuntakonsernin toiminnan ylin valvoja on kunnanvaltuusto. Konserniohjeen mukaan kuntakonsernin hallinnosta vastaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus tai kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa yhteisöjen hallinnossa edustaville henkilöille. Edustajien on otettava yhteyttä kunnanjohtajaan kunnan kannan muodostamiseksi päätettävinä oleviin kysymyksiin. 19

23 Tällä hetkellä kunnan tytäryhteisöjen ohjaus ja valvonta on pääsääntöisesti tapahtunut siten, että yhteisöjen hallituksiin on valittu luottamushenkilöitä, jotka ovat pääsääntöisesti kunnanhallituksessa. Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen hallituksen puheenjohtaja on myös kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Paltamon työvoimayhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on kunnanjohtaja. Konserniohjauksen osalta kunnanhallituksen kokouksissa on tarvittaessa keskusteltu kunnan kannan muodostamisesta tytäryhteisöjen asioihin. Kunta ja konsernin tyttäret käyttävät osin keskitettyjä konsernitoimintoja. Paltamon kunta on mukana Kainuun hankintarenkaan toiminnassa ja esimerkiksi Kiinteistö Oy Paltamon Kiehinen käyttää soveltuvin osin hankintarenkaan päätöksiä samoin kuin Paltamon työvoimayhdistys. Tyttärien raportointia kunnanhallitukselle kehitetään jatkossa nykyistä säännöllisempään suuntaan Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut KONSERNIN TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,72 Toimintakulut , ,16 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 0,00 0,00 Toimintakate , ,44 Verotulot , ,70 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,63 Muut rahoitustuotot , ,96 Korkokulut , ,28 Muut rahoituskulut , ,81 Vuosikate , ,76 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,03 Muut ylimääräiset poistot ,88 0,00 Tilikauden tulos , ,73 Tilinpäätössiirrot , ,41 Tilikauden + yli/-alijäämä , ,32 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2011 Toimintatuotot/toimintakulut, % 59,16 58,38 Vuosikate/poistot, % -51,69 113,88 Vuosikate, euroa/asukas -266,19 480,74 Asukasmäärä

24 Konsernin rahoituslaskelma 2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Investointien tulorahoitus, % 14,06 70,76 =100*Vuosikate/Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % 9,12 39,79 =100*Vuosikate(Investointien omahankintameno+antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,39 0,96 =(Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 38,08 43,67 *365pv*Rahavarat 31.12/Kassasta maksut Asukasmäärä

25 Paltamon kunta/ Konsernitase VASTAAVAA 2011 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,68 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,98 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,39 Rakennukset , ,58 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,28 Koneet ja kalusto , ,74 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,24 Sijoitukset Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet 0,00 0,00 Osakkeet ja osuudet , ,53 Muut lainasaamiset , ,92 Muut saamiset , , , ,17 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,90 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,97 Muut toimeksiantojen varat , , , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,92 Keskeneräiset tuotteet , ,59 Muu vaihto-omaisuus , , , ,22 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 0, ,77 Siirtosaamiset , , , ,85 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,69 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset , ,03 Siirtosaamiset , , , ,39 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0, ,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , , , ,10 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,80 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,44 22

26 VASTATTAVAA 2011 OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,73 Muut omat rahastot , ,83 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,85 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,03 VÄHEMMISTÖOSUUDET 5 045, , ,64 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,22 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,13 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , , , ,41 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,38 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,45 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,13 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,57 Pitkäaikainen koroton vieraspääoma , , , ,12 Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,88 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,10 Muut velat 0, ,53 0, ,98 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,44 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 Omavaraisuusaste, (%) 22,40 27,1 =100*(Oma pääoma+vähemmistöosuus+konsernireservi+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma-saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 36,73 46,7 100*(vieras pääoma-saadut ennakot)/käyttötulot Kertynyt ylijäämä, (alijäämä), Kertynyt ylijäämä, (alijäämä), /asukas Konsernin lainat /as Konsernin lainakanta , = Vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat) Konsernin lainasaamiset , ,1 77,3 =Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Konsernin henkilöstömäärä josta Paltamon kunta josta Kiehinen 2 2 josta Kainuun Maakunta -ky josta Paltamon Työvoimayhd. ry josta Kainuun jätehuolto -ky 1 1,0 Kunnan asukasmäärä

27 1.4 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Paltamon kunnan tilinpäätös vuodelta on ,54 euroa alijäämäinen. Kunnanhallitus esittää, että tulos kirjataan taseen omaan pääomaan ylijäämätilille Talouden tasapainottamistoimenpiteet Kunnalla ei ole taseessa kattamattomia alijäämiä. Kertynyttä ylijäämää on taseessa vuoden tuloksen kirjaamisen jälkeen ,76 euroa. Tulevien vuosien menot sopeutetaan muuttuviin resursseihin. Kokonaistaloudellinen tilanne maassa vaikeuttaa tulevien vuosien suunnittelua ja sopeutumistoimien määrittelyä ja mitoitusta. Kuntauudistustilannetta seurataan kokonaisuutena. 24

28 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kunta PALTAMO Kunnanjohtaja Toiminta-ajatus Paltamon kunnan tehtävänä on suorittaa kunnan toimialaan kuuluvat perustehtävät ja ohjata kunnan kehitystä muuttuviin oloihin mukautuen. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Toimintaympäristö Väestö Asukasluku Asuminen Nettomuutto Enintään 25 hlö Paltamo on viihtyisä ja vetovoimainen asuinkunta - 48 hlö Työvoima Työpaikkaomavaraisuus 80 % < 80 % Työllisyys Asiakkaat Kuntalaisten talous Työttömyysaste, vuosikeskiarvo Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 3,8 % Tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle Pyritään vakauttamaan kunnan talous suunnitelmakauden aikana ilman uusia veronkorotuksia. 4,5 % Tulos alijäämäinen euroa. Oma toiminta tappiollinen Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen Talouden näkökulma Tasapaino Huoltosuhde Hallinnon menot /asukas Kunnan organisaation tehokas toiminta Vuosikate < 2,0 Hallinnon menot /asukas alle maan keskiarvon alle Kainuun keskiarvon Kunnan henkilöstö on sitoutunut vahvistettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseen > yli 2 Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu keskeisiltä osin. Taloudellisia tavoitteita ei kaikilta osin saavutettu Lainat euroa/asukas < /as /as Vuosikate %/poistot vähintään 60 % 28 % Taloudellisuus kustannustehokas palvelutuotanto Kunnan nettomenot/ asukas < /as /as /as ilman maakunta ky:n alijäämää Henkilöstönäkökulma Henkilöstön työssä jaksamista / jatkamista kannustetaan Ennenaikaiset eläköitymiset <

29 Tunnuslukuja TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Asukasmäärä Verotulot milj. 8,07 8,41 8,55 8,94 9,89 9,62 10,06 10,19 9,75 Valtionosuudet milj. 8,46 7,66 8,16 8,65 9,79 10,15 10,62 10,67 11,09 Lainakanta * Lainat /as Vuosikate /as * Sisältää pikäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat. Kunnan henkilöstö, virat ja työsuhteet Vastuualue TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Kunnanhallitus Elinkeinopalvelut Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut 1 2,5 4, ,5 3, ,5 1 1,5 3 94, ,5 2 94, ,5 2 94, ,5 2,5 94,5 23 Yhteensä , ,5 Kunta PALTAMO Toimiala Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä. Vuonna 2011 järjestettiin eduskuntavaalit. Vaalien järjestelyistä vastaa käytännössä hallintopalvelut. Keskusvaalilautakunta Tilinpäätös 2011 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulk+sis 1410 EUR EUR EUR EUR Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

30 Kunta Toimiala Toiminta-ajatus PALTAMO Tarkastuslautakunta Kuntalain 71 :n mukaisesti lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ulkoisen tilintarkastuksen hoitaa julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT yhteisö). Tilintarkastus hoidetaan kuntalain, hyvän tilintarkastustavan ja yhteisössä käytettyjen standardien mukaisesti Varsinaisia tilintarkastuspäiviä on 12 pv/vuosi + lautakuntatyöskentely. Lisätietoja: Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Vuoden arviointikertomus laaditaan kevään 2013 aikana. Lautakunnan jäsenet seurasivat vuoden aikana vastuualuejaon mukaisesti oman alueensa palveluyksiköiden toimintaan ja tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Lautakunta kuuli kokouksissaan kunnanjohtajaa ja palveluyksiköiden johtajia sekä muita viranhaltijoita vastuualueensa asioista. Konsernivalvontaan liittyvänä lautakunta on kuullut Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen toimitusjohtaa ja Paltamon työvoimayhdistys ry:n toiminnanjohtajaa. Tarkastuslautakunta Tilinpäätös 2011 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulk+sis 1411 EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Kunta Toimiala Toiminta-ajatus PALTAMO Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja rahoituksesta. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2011 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulk+sis 1412 EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

31 Kunta Toimiala Tilivelvollinen Toiminta-ajatus PALTAMO Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Paltamon kunnan tehtävänä on suorittaa kunnan toimialaan kuuluvat perustehtävät ja ohjata kunnan kehitystä muuttuviin oloihin mukautuen kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa. Kunnanhallituksen vastuualueena on valmistella kunnanvaltuuston käsiteltävät asiat, huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja johtaa kunnan hallintoa. Kunnanhallitus Tilinpäätös 2011 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulk+sis 1413 EUR EUR EUR EUR Myyntituotot 74 Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Lisätietoja: Kunnanhallituksen toimialan henkilöstökustannuksissa ovat mukana Paltamon pitäjähistorian kirjoittamiseen varatut henkilöstömenot ja palveluiden ostossa muut kustannukset. Historiaprojekti on alkanut 2009 ja jatkuu vuoteen 2013 asti. 28

32 Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Toiminta-ajatus ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut Kunnanjohtaja saakka. Kehitysjohtaja Elinkeinopalveluiden toimiala hoitaa lailla säädetyt maaseutuelinkeinotehtävät ja luo edellytyksiä kunnassa tapahtuvalle elinkeinotoiminnalle. Vuonna elinkeinojen kehittämiseen varauduttiin elinkeinojen kehittämisen määrärahalla ja projektiosuuksilla kehittämishankkeisiin. Elinkeinojen kehittämisen toimintarahasta maksettiin osuus Kainuun Etu Oy:lle. Elinkeinopalvelujen määrärahalla tehtiin kuntamarkkinointia alueellisesti ja valtakunnallisesti. Toiminnan painopistealueina olivat matkailu oheispalveluineen ja luonnonvaroihin perustuvat peruselinkeinot, joita ovat mm. puunjalostus, puuenergia, kaivannaisteollisuus ja maatalous sivuelinkeinoineen. Kunta oli mukana Oulujärvi Leader -kehittämisohjelmassa, Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykkeen kehittämisessä, Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelmassa, Kainuun kylätyöohjelmassa, Kainuun metsä- ja puutalouden työohjelmassa, Kainuun bioenergiaohjelmassa ja kalatalouden Kalaleader -ohjelmaryhmässä. Elinkeinopalvelut edisti hankkeiden kautta mm. maaseutuyritystoimintaa, pienyritystoimintaa ja kylien kehittämistä. Maaseutupalveluissa hoidettiin lakisääteiset maataloushallinnon tehtävät. Maaseutuhallinnon uudelleen järjestämiseksi on muodostettu yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi ja Suomussalmi. Järjestämisvastuu on Puolangan kunnalla. Lomituspalvelut järjesti Ristijärven kunta ja samaan lomituspalvelualueeseen kuuluivat Paltamon ja Ristijärven lisäksi Hyrynsalmi, Puolanka ja Suomussalmi. Kuntakohtaisesti varauduttiin ns. ostolomitusten kuntaosuuteen. Syyskuun alussa hallinto- ja elinkeinopalvelujen hoitamiseen palkattiin kehitysjohtaja. Vuoden viimeisellä neljänneksellä aloitettiin kunnan ilmeen uudistaminen ja sitä kautta viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen. Kunnan nettisivut uudistettiin. Aloitettiin erilaisten sidosryhmätilaisuuksien kautta matkailutoimialan kehittäminen luonto-, kalastus- ja elämysmatkailu painopistealueina. Tarkastelujaksolla vietti harjannostajaisia Paltamossa koetehtaan käynnistävä Aquaminerals Finland Oy, joka kehittää luonnonmukaista vedenpuhdistusteknologiaa teollisuuden tarpeisiin. Tuotanto alkaa vuoden 2013 alkupuoliskolla. Paltamon kunnan asumistyöryhmässä ideoitu ja suunniteltu Paltamo Kaikilla mukavuuksilla - kehittämishanke käynnistyi loppuvuodesta. Hankkeeseen palkattiin projektipäällikkö. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda konkreettisia toimintamalleja Paltamon vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Hanke päättyy

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot