0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 1 OHJAUSKESKUKSET OK31VUT JA OK61VUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI-00760 HELSINKI 1 OHJAUSKESKUKSET OK31VUT JA OK61VUT"

Transkriptio

1 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 1 OHJAUSKESKUKSET OK31VUT JA OK61VUT ILMASULKUJEN PUHALTIMIEN OHJAUKSEEN YHDELLE (31) JA KAHDELLE (61) SUUTINRUMMULLE ASENNUKSEN, SÄÄDÖN, KÄYTTÖÖNOTON JA HUOLLON OHJEKIRJA S520S (31), S520S - 1,5 (61) Ver. 2.2

2 2 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 SISÄLLYS TUOTEKUVAUS TOIMINTA KÄYNNISTYS JA KÄYNNISTYSESTO OVEN RAJAKYTKIMELTÄ KÄYNTITIETO JA LÄMMITYKSEN OHJAUS VESILÄMMITYKSEN JÄÄTYMISVAARA PALOHÄLYTYS HÄLYTYKSET PYÖRIMISNOPEUDET OHJAUSKESKUKSEN SYÖTTÖ PUHALTIMIEN MOOTTORIN KYTKENTÄ, SUOJAUS JA LIITTÄMINEN OHJAUSKESKUKSEEN TAAJUUSMUUTTAJA Etukannen irrotus ja paikalleen asennus Johdotussuojan irrotus ja paikalleenasennus Ohjelmointiyksikön toiminta Perustoiminta Parametrien muuttaminen KÄYTTÖÖNOTTO MINIMINOPEUDEN KASVATTAMINEN - PARAMETRI NO MAKSIMINOPEUDEN PIENENTÄMINEN - PARAMETRI NO KIIHDYTYSAJAN KASVATTAMINEN - PARAMETRI NO HIDASTUSAJAN MUUTTAMINEN - PARAMETRI NO VIANHAKUOHJE HUOLTO KÄYTÖNAIKAISET HUOLTOTOIMENPITEET JA TARKASTUKSET OHJAUSKESKUKSIEN OK31VUT JA OK61VUT TEKNISET TIEDOT VALMISTAJAN VAKUUTUS TAAJUUSMUUTTAJAN VIKAKOODIT JA SUOJAUSTOIMINNOT OK31VUT JOHDOTUSKAAVIO OK31VUT PIIRIKAAVIO OK61VUT JOHDOTUSKAAVIO OK61VUT PIIRIKAAVIO OK31-61VUT-v.2.2

3 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 3 TUOTEKUVAUS Ohjauskeskukset OK31VUT ja OK61VUT ovat OVITOR OY:n valmistamia perusohjauskeskuksia ilmasulkujen puhaltimien ohjaukseen. Ohjauskeskus OK31VUT on tarkoitettu yhdelle suutinrummulle, jossa on kolme yksivaihemoottorilla varustettua puhallinta ja ohjauskeskus OK61VUT on tarkoitettu kahdelle vastaavalle suutinrummulle. Ohjauskeskusten toiminnassa on erityisesti huomioitu sisäänkäyntien oviverhopuhaltimien tarvitsemat erikoistoiminnat. Ulkotermostaatti säätää käynnistetyt puhaltimet automaattisesti oikealle nopeudelle ulkolämpötilan mukaisesti. Moottoreiden pyörimisnopeus asetellaan taajuusmuuttajalla. Normaalisti pyörimisnopeudet määrittävät parametrit ovat ohjelmoitu tehdasasetuksina, mutta nopeusparametrien muuttaminen jälkikäteenkin on helppoa. Ohjelmointi tehdään ohjekirjassa jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. Yhden suutinrummun moottoreiden yhteenlaskettu teho ei saa ylittää 1 kw. Ohjauskeskuksen valinta suoritetaan käytettävien suutinrumpujen mukaan, OK31VUT yhdelle suutinrummulle ja OK61VUT kahdelle suutinrummulle. Taajuusmuuttajan valmistaja sallii puhallinkäytössä käytettäväksi yhteenlaskettuja moottoritehoja, jotka ovat hieman taajuusmuuttajan tehoa suurempia. Tämän edellytyksenä on kuitenkin käynnistyksessä riittävän pitkä kiihdytysaika. Ohjauskeskuksen mukana seuraa tämä ohjekirja. Vakiotuotteille on ohjekirjan loppuosassa käyttöä ja asennusta varten tarvittavat johdotus- ja piirikaaviot. Erikoissovelluksille toimitetaan erilliset tapauskohtaiset johdotus- ja piirikaaviot. Kaaviot on piirretty vastaaman oven kiinniasentoa, eli oviraja on auki. Ovirajan kosketin sulkeutuu, kun ovi avautuu. Tässä ohjekirjassa on kuvattu lyhyesti taajuusmuuttajalle käyttötoimenpiteenä tehtävät asetukset. Taajuusmuuttajan omassa ohjekirjassa on laajemmin selvitetty taajuusmuuttajan asetuksia ja toimintaa kuvaavia ominaisuuksia, kuten oloarvojen lukeminen, hälytysviestien näyttö jne. Muita kuin tässä ohjekirjassa esitettyjä taajuusmuuttajan parametrejä EI SAA MUUTTAA ilman valmistajan lupaa. Väärä ohjelmointi saattaa vakavasti vaurioittaa taajuusmuuttajaa ja puhaltimien moottoreita. Toiminnan varmistamiseksi järjestelmään saa kytkeä tai vaihtaa vain alkuperäisiä tai valmistajan erikseen hyväksymiä OK31VUT- ja OK61VUT-komponentteja. Kaikki käytetyt komponentit on valittu, suojattu tai rakennettu siten, että ne kestävät ja täyttävät asetetut toimintavaatimukset. Varoitus! Verkkojännitteen katkaisun jälkeen taajuusmuuttaja ja moottorit ovat vielä jännitteisiä. Verkkojännitteen katkaisun jälkeen on odotettava vähintään 10 minuuttia ennen kuin mitään töitä puhaltimien moottoreissa tai keskuksessa aloitetaan. Odotusaika on välttämätön, jotta taajuusmuuttajan välipiirin kondensaattorit ehtivät purkautua. HUOM! Käännä aina ennen puhaltimien ja ohjauslaitteiden mekaanisia tai sähköisiä huoltotoimenpiteitä keskuksen pääkytkin tai mahdollinen turvakytkin aukiasentoon (0) ja tarvittaessa lukitse se, ellei se ole jatkuvasti työn suorittajan valvottavissa. Moottoreiden syöttökaapelissa olevaa turvakytkintä EI SAA KÄÄNTÄÄ takaisin kiinniasentoon (I), jos taajuusmuuttaja on jännitteinen ja se saa nopeusohjeen esim. ovirajakytkimeltä. Tällaisessa tapauksessa taajuusmuuttaja menee häiriötilaan eivätkä moottorit pyöri. Järjestelmän asennusta, huoltoa ja korjausta saa suorittaa vain tehtävään koulutettu riittävän pätevä urakointioikeudet omaava henkilö tai asennusliike. Valmistaja ei vastaa virheellisestä asennuksesta johtuneista vahingoista. TOIMINTA Kiinteistövalvontajärjestelmän avulla voidaan puhaltimet käynnistää haluttuina aikoina minimi kierrosnopeudelle sulkeutuvalla koskettimella. Tämä kosketin kytketään riviliittimiin 7 ja 8. Koskettimen ollessa kiinni puhaltimet käyvät miniminopeudella, jos muuta nopeusohjetta ei anneta. Kun ovi avataan, ohjaa ovirajakytkin sulkeutuvalla potentiaalivapaalla koskettimella puhaltimet asetellulle suuremmalle käyntinopeudelle. Ovirajakytkimen kosketin kytketään riviliittimiin 3 ja 4. Puhaltimet kiihtyvät suuremmalle nopeudelle asetetun kiihdytysajan mukaan. Oven sulkeutuessa ohjaa ovirajakytkin sen koskettimen avautuessa puhaltimet jälleen miniminopeudelle. Puhaltimien hidastuminen tapahtuu asetetun hidastusajan mukaisesti. Hidastusaika asetetaan normaalisti pidemmäksi kuin kiihdytysaika. Jos muuta nopeusohjetta ei anneta, käyvät puhaltimet miniminopeudella aikareleenk7 asettaman jälkikäyntiajan. Aikareleen tehdasasetus on 3 min. Jälkikäyntiajan laskenta alkaa, kun ovi on sulkeutunut ja on siis riippumaton puhaltimien hidastusajasta. Myös huonetermostaatilla voidaan puhaltimet käynnistää miniminopeudelle. Tämä toiminta on tarpeellinen, jos esim. yöaikana tuulikaapin lämpötila laskee alle termostaatilla asetetun arvon eikä kiinteistönvalvontajärjestelmä ohjaa puhaltimia. Huonetermostaatilta tarvitaan sulkeutuva kosketintieto puhaltimien käynnistämiseksi. Kosketin kytketään riviliittimiin 5 ja 6.

4 4 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 Jos kiinteistönvalvontajärjestelmää ei ole, tai sen ohjauskosketin on auki, puhaltimet eivät pyöri oven kiinniasennossa. Tällaisessa tapauksessa käynnistyvät puhaltimet ovirajakytkimellä suoraan suuremmalle pyörimisnopeudelle. Oven sulkeutuessa ovirajakytkimen kosketin avautuessaan pysäyttää puhaltimet jälkikäyntiajan päätyttyä. KÄYNNISTYS JA KÄYNNISTYSESTO OVEN RAJAKYTKIMELTÄ Puhaltimien käynnistys voidaan estää riviliittimiin 13 ja 14 kytkettävällä kosketintiedolla. Jos estoa ei käytetä, on riviliittimet 13 ja 14 oikosuljettava. Jos liittimiin 13 ja 14 kytketty kosketin on auki, se aiheuttaa hälytyksen. Käynnistys oven rajakytkimeltä voidaan estää riviliittimiin 19 ja 20 kytkettävällä kosketintiedolla. Jos estoa ei käytetä, on riviliittimet 19 ja 20 oikosuljettava. Koskettimen ollessa auki puhaltimet käynnistyvät miniminopeudelle vain VAK- tai huonetermostaattiohjauksella. KÄYNTITIETO JA LÄMMITYKSEN OHJAUS Aina puhaltimien käydessä saadaan puhaltimien käyntitieto kiinteistönvalvontajärjestelmään potentiaalivapaalla sulkeutuvalla koskettimella riviliittimistä 11 ja 12. Riviliittimiin 28 ja N kytketään ohjaus vesipatterin venttiilille. Ohjaus on päällä aina, kun puhallin pyörii tai jäätymissuojan kosketin avautuu. Kesätermostaatti riviliittimissä 24 ja 25 estää tarvittaessa venttiilin ohjauksen. Jos kesätermostaattiaei ole,on riviliittimet 24 ja 25 oikosuljettava. Jäätymissuoja ohittaa kesätermostaatin. Ohjaus 230 Vac ja maksimikuormitus 2A. VESILÄMMITYKSEN JÄÄTYMISVAARA Jos vesilämmitysjärjestelmässä on jäätymisvaara, voidaan puhaltimet pysäyttää. Pysäytys tapahtuu jäätymisen valvontajärjestelmästä saatavalla avautuvalla koskettimella, joka kytketään riviliittimiin 26 ja 27. Jos jäätymissuojaaeiole,on riviliittimiin 26 ja 27 kytkettävä oikosulkulenkki. Lisäksi tässä tapauksessa on ohjauskeskuksen riviliittimiin 17 ja 18 kytkettävä oikosulkulenkki. Jos riviliittimiin 28 ja N kytketään sähkölämmityksen ohjauskontaktori, oikosulkulenkkiä EI SAA KYTKEÄ, sillä ilman puhaltimia toimiva sähköpatteri saattaa kuumeta liikaa ja aiheuttaatulipalovaaran. Riviliittimiin 26 ja 27 kytketyn koskettimen avautuessa pysähtyvät puhaltimet välittömästi, mutta lämmityksen ohjaus jää päälle. Tällöin eivät puhaltimet jäähdytä patteria, mutta ohjaavat kuitenkin magneettiventtiiliä, jolloin nestevirtaus järjestelmässä jatkuu. Jäätymisvaaran ohjauksen ollessa päällä palaa keskuksen kannessa punainen varoitusvalo JÄÄTYMISVAARA. Jäätymissuoja pysäyttää aina puhaltimet, vaikka käyntiohjaukset olisivat päällä. Oikosulkulenkin puuttuessa liittimistä 17 ja 18 kytkeytyy lämmityksen ohjaus pois välittömästi, vaikka jäätymisen valvontajärjestelmästä tulisikin tieto. PALOHÄLYTYS Puhaltimet voidaan pysäyttää välittömästi palohälytystilanteessa. Pysäytys tapahtuu avautuvalla koskettimella, joka kytketään riviliittimiin 15 ja 16. Riviliittimiin kytketyn koskettimen avautuessapysähtyvätpuhaltimet välittömästi. Jos palohälytysjärjestelmää ei ole, on riviliittimiin 15 ja 16 kytkettävä oikosulkulenkki. Puhaltimien voimakas ilmavirtaus saattaisi kiihdyttää paloa. Palohälytys pysäyttää aina puhaltimet ja lämmityksen ohjauksen, vaikka käyntiohjaukset olisivat päällä. HÄLYTYKSET Jos puhaltimien moottoreiden käämityksissä olevien lämpösuojien koskettimet avautuvat, jäätymissuojan kosketin avautuu, palohälytyksen kosketin avautuu, käynnistyksen eston kosketin on auki, taajuusmuuttaja vikaantuu tai taajuusmuuttajaan ohjelmoitu ylivirtahälytys toimii, pysähtyy puhaltimet välittömästi. Samanaikaisesti syttyy keskuksen kannessa oleva punainen hälytysvalo. Hälytyksestä saadaan kiinteistövalvontajärjestelmään tai vastaavaan kosketintieto riviliittimistä 9 ja 10. Liittimiin kytketty kosketin sulkeutuu hälytyksen toimiessa. Kosketin sulkeutuu myös pääkytkimen nolla-asennossa, johdonsuojakytkimen lauetessa tai ohjausjännitesulakkeen palaessa. Lämpösuojan koskettimen avautuessa, taajuusmuuttajan vikaantuessa tai ylivirtatilanteessa ei jäätymisvaara- tilanteessa lämmityksen ohjaus kytkeydy pois. OK31-61VUT-v.2.2

5 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 5 PYÖRIMISNOPEUDET Ohjaukseen on tehdasasetuksena asetettu minimipyörimisnopeutta vastaavaksi taajuudeksi 20 Hz ja maksimipyörimisnopeutta vastaavaksi taajuudeksi 50 Hz. Miniminopeutta voidaan suurentaa ja maksiminopeutta pienentää käyttöpaikan olosuhteiden mukaan. Muutos tehdään ohjekirjassa jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. Puhallinkäytön teknisistä ominaisuuksista johtuen minimitaajuutta 20 Hz EI SAA ALITTAA EIKÄ maksimitaajuutta 50 Hz SAA YLITTÄÄ. Puhaltimien käydessä voidaan taajuusmuuttajan näytöstä tarkistaa kulloinenkin taajuus, jolla moottoria pyöritetään. Jos käytetään sähkölämmitystä, saattaa miniminopeudella 20 Hz ilmavirtaus olla liian pieni ja lämmityspatterin lämpösuojat laukeavat. Käytettäessä sähkölämmitystä on miniminopeudeksi valittava 35Hz. Oven ollessa auki säätyy puhaltimien pyörimisnopeus automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Säätö tapahtuu oheisen kaavion (kuva 1) mukaisesti. Säätö on tehty tehdasasetuksena. Ylälämpötilaksi on asetettu +10 C ja se vastaa moottoreiden miniminopeutta eli 20 Hz taajuutta. Alalämpötilaksi on asetettu -10 C ja se vastaa moottoreiden maksiminopeutta eli 50 Hz taajuutta. Säätöjärjestelmä on rakennettu ulkoilma-anturille PS 2 tai TG-R300, joka kytketään riviliittimiin 22 ja 23. Muita antureita EI SAA KÄYTTÄÄ ilman laitevalmistajan lupaa. Miniminopeutta voidaan suurentaa ja maksiminopeutta pienentää käyttöpaikan olosuhteiden mukaan. Muutos tehdään ohjekirjassa jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. f/hz Kuva 1. T/ o C OHJAUSKESKUKSEN SYÖTTÖ Ohjauskeskuksen syötössä EI SAA KÄYTTÄÄ tavanomaista vikavirtasuojakytkintä. Taajuusmuuttajan häiriösuodattimen kondensaattorit aiheuttavat vikavirtasuojakytkimen laukeamisen. Eräillä vikavirtasuojakytkimien valmistajilla on taajuusmuuttajakäyttöihin soveltuvia vikavirtasuojakytkimiä. Vikavirtasuojakytkimien toimittajilta niistä saa yksityiskohtaisempaa tietoa. Ohjekirjan loppuosassa olevissa piirustuksissa, ohjauskeskuksen valmistekilvessä ja mahdollisissa erillisissä tapauskohtaisissa johdotuskaavioissa on annettu etusulakkeen arvo. Syöttökaapeli mitoitetaan valitun sulakkeen perusteella. Annettuja arvoja EI SAA ALITTAA. Syötössä käytetään häiriösuojattua kaapelia. PUHALTIMIEN MOOTTOREIDEN KYTKENTÄ, SUOJAUS JA LIITTÄMI- NEN OHJAUSKESKUKSEEN Suutinrummussa on 3 kpl yksivaihepuhaltimia. Invertterin syöttö suutinrummun puhaltimille on kolmivaiheinen 3x230 Vac. Puhaltimet kytketään suutinrummun liitinkotelossa symmetrisesti eri vaiheiden välille siten, että aina kahden vaiheen välissä on yksi puhallinmoottori. Katso ohjekirjan loppuosassa oleva johdotuskaavio. Jos kyseessä on kahden suutinrummun järjestelmä (OK61VUT), haaroitetaan puhallinmoottoreiden syöttö metallirunkoisessa rasiassa taajuusmuuttajan jälkeen molemmille suutinrummuille. Tapauskohtaisesti voidaan puhallinmoottoreiden syöttö viedä erikseen molemmilta suutinrummuilta suoraan taajuusmuuttajan lähtöön.

6 6 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 Jos puhaltimien moottoreissa on käämityksissä lämpösuojat, ne kytketään sarjaan. Suojan kosketin avautuu moottorin lämmetessä vian tai ylikuormituksen johdosta. Sarjaan kytketyt suojat kytketään johdotuskaavion mukaisesti riviliittimiin 1 ja 2. Jos suojia ei ole, on riviliittimet 1 ja 2 kytkettävä yhteen oikosulkulenkillä. Taajuusmuuttajassa on moottoreiden virran valvonta. Moottoreiden virran ylittäessä asetetun arvon taajuusmuuttaja ohjaa moottoreiden virrat nollille ja antaa samanaikaisesti häiriöilmoituksen. Moottoreiden syöttöön ja mahdollisten lämpösuojien kytkentään käytetään AINA häiriösuojattua kaapelia. Kaapelin vaippa kytketään maadoitukseen kaapelin molemmista päistä. Moottoreiden syöttökaapelin johtimet kytketään aina suoraan taajuusmuuttajan moottorilähtöliittimiin. Kytkentää varten on taajuusmuuttajan etulevy irrotettava, katso ohje etulevyn irrotuksesta ja kiinnityksestä. Kaapelia kuoritaan mahdollisimman vähän, jolloin vaippa ja vapaat moottorijohtimet jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Vaippa kytketään taajuusmuuttajan rungossa olevaan maadoitusliittimeen. Jos kytkentää ei tehdä ohjeen mukaan, eivät EMC-vaatimukset toteudu. Kaapelia ei pitäisi jatkaa ja jos se on jostain syystä pakko tehdä, on jatko tehtävä mielellään metallisessa jakorasiassa, jonka kuori maadoitetaan. Jos ohjauskeskus ei ole puhaltimien läheisyydessä, on moottoreiden syöttökaapeli varustettava turvakytkimellä. Turvakytkin on oltava lukittavissa aukiasentoon (0). Moottoreiden syöttökaapelissa olevaa turvakytkintä EI SAA KÄÄNTÄÄ takaisin kiinniasentoon (I), jos taajuusmuuttaja on jännitteinen ja sille on annettu nopeusohje esim. ovirajakytkimeltä. Tällaisessa tapauksessa taajuusmuuttaja menee häiriötilaan, eivätkä moottorit pyöri. TAAJUUSMUUTTAJA Kuva 2. Taajuusmuuttajan osat ja tunnisteet. Etukannen irroitus ja paikalleenasennus Irroita etukansi vetämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan (kuvat 3 ja 4). Aseta kansi taajuusmuuttajaan suoraan ja paina se kiinni. Kuva 3. OK31VUT Kuva 4. OK61VUT OK31-61VUT-v.2.2

7 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 7 Johdotussuojan irroitus ja paikalleenasennus Irroita johdotussuoja vetämällä sitä itseäsi kohti (kuva 5). Aseta ohjurit kohdalleen ja paina johdotussuoja takaisin paikalleen. Kuva 5. Kuva 6. VAROITUS! Älä koske ohjelmointiyksikön yläpuolella olevaa liitintä sähköiskuvaaran vuoksi (kuva 6). Ohjelmointiyksikön toiminta Ohjelmointiyksikkö on kiinteä, eikä sitä voida irroittaa taajuusmuuttajasta. Perustoiminta (tehdasasetus)

8 8 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 Parametrien muuttaminen Esimerkki: Pr. 7 muuttaminen 5 sekunnista 10 sekuntiin Toiminta Näyttö Vilkkuu... Asetus hyväksytty Kääntämällä potentiometria voit hakea uuden parametrin. Painamalla Painamalla SET SET -näppäintä asetus näkyy uudelleen. -näppäintä kahdesti siirrytään seuraavaan parametriin. Kun parametrit on aseteltu, painamalla kerran MODE-näppäintä taajuusmuuttaja siirtyy hälytyshistorian näyttöön ja kun MODE-näppäintä painetaan toisen kerran, taajuusmuuttaja siirtyy takaisin monitorinäyttöön. KÄYTTÖÖNOTTO Normaalien asennusten ja niiden tarkastusten jälkeen voidaan järjestelmälle suorittaa käyttöönotto. Ohjauskeskus on ohjelmoitu valmiiksi perustoiminnoille tehdasasetuksena. Normaalisti käyttöönotossa ei järjestelmää tarvitse ohjelmoida mahdollisia pyörimisnopeuksia ja käynnistys- ja hidastusaikoja lukuun ottamatta. Tarkista, ettei mitään nopeusohjeita ole päällä; esim. ovirajakytkin on sulkeutunut. HUOM! Taajuusmuuttajan oma jäähdytyspuhallin on ohjelmoitu käynnistymään vasta silloin, kun taajuusmuuttaja saa nopeusohjeen. Jäähdytyspuhallin pysähtyy kun nopeusohje poistuu. Kytke ohjauskeskukseen jännitteet, pääkytkin kiinniasentoon (I). Tarkista, että mahdollinen moottorin turvakytkin on kiinniasennossa (I). Kytkettäessä jännitteet taajuusmuuttajan näytölle tulee koodi 0.0 ja tilanäytölle syttyy teksti EXT. Ohjausjärjestelmä on nyt valmis koeajoon. Jos näytölle tulee esim ja punaiset EXT- ja RUN-valo palavat, saa taajuusmuuttaja kuitenkin nopeusohjeen ja puhaltimet pyörivät. Kyseessä on minimiohje tai myös maksimiohje ulkolämpötilan ollessa suurempi kuin +10ºC. Jos näytölle tulee lukema, joka on suurempi kuin 20.0, on kyse maksimiohjeesta, joka tulee ovirajakytkimeltä. Kytke mahdollinen nopeusohje irti. Käännä pääkytkin takaisin aukiasentoon (0). OK31-61VUT-v.2.2

9 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 9 Seuraavaksi on tarkistettava puhaltimien moottoreiden miniminopeus. Anna järjestelmälle miniminopeusohje esim. kytkemällä oikosulkulenkki liittimiin 5 ja 6 tai 7 ja 8. Käännä pääkytkin kiinniasentoon (I). Puhaltimet käynnistyvät automaattisesti miniminopeudelle ja näytölle tulee 20.0 punaisten EXT- ja RUN-valojen palaessa. Seuraavaksi tarkistetaan maksiminopeus. Anna järjestelmälle maksiminopeusohje esim. kytkemällä oikosulkulenkki liittimiin 3 ja 4 tai avaamalla ovi, jolloin sen oviraja antaa maksiminopeusohjeen. Tarkista, että liittimissä 19 ja 20 oleva kytkin on I-asennossa, muuten puhaltimet eivät käynnisty. Jos kytkintä ei ole, on se korvattava oikosulkulenkillä. Käännä pääkytkin kiinniasentoon (I). Puhaltimet käynnistyvät maksiminopeudelle ja samanaikaisesti syttyvät punaiset EXT ja RUN merkkivalot. Nopeus on verrannollinen ulkolämpötilaan aikaisemmin ohjekirjassa selvitetyn mukaisesti. Irrottamalla ulkoanturin johtimet esim. riviliittimiltä ohjautuvat puhaltimet maksiminopeudelle 50 Hz. Näet taajuuden oloarvon taajuusmuuttajan näytöltä. Tarkista ilmavirtaus. Jos virtaus on liian voimakas, moottorin nopeus voidaan ohjelmoida pienemmäksi jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. Muista, että ilmavirtaus on verrannollinen ulkolämpötilaan ja esim. lämpimällä ilmalla virtaus saattaa tuntua liian heikolta. Poista mahdollisesti asentamasi oikosulkulenkki ja kytke takaisin irrottamasi ulkoanturi. Tarkista kaikkien ohjaustoimintojen, myös hälytysten, toiminta. Toiminnan pitää vastata käyttöohjeen alussa kuvattua. Edellä suoritetun jälkeen on laite valmis toimintaan. Ilmavirtausta ei kannata pienentää käyttämällä hyväksi säätö- tai sulkupeltejä. Säätöpeltien kääntäminen ilmavirtauksen rajoittamiseksi aiheuttaa häiritseviä, lähinnä vihellyksenomaisia ääniä. Tällaisessa tapauksessa huomattavasti parempi ratkaisu on laskea puhaltimien moottoreiden nopeutta pienentämällä maksimitaajuutta. Taajuus ohjelmoidaan pienemmäksi jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. MINIMINOPEUDEN KASVATTAMINEN - PARAMETRI NO. 2 Tehdasasetuksena miniminopeudeksi on aseteltu 20 Hz. SITÄ PIENEMMÄKSI ARVOA EI SAA ASETTAA. Asetus tapahtuu painamalla ensin normaalitilassa ohjelmointiyksikön MODE-painiketta. Näyttöön tulee vilkkuva PO tai viimeiseksi luettu parametri. Tämän jälkeen valitse potentiometrillä parametrin numero, joka tässä tapauksessa on 2. Paina SET- painiketta, jolloin näyttöön tulee aikaisemmin aseteltu arvo (vilkkuva). Kasvata vanhaa arvoa potentiometrillä. Kun näytöllä on haluamasi arvo, paina SET- painiketta yhtäjaksoisesti n. 1 s. Jos ohjelma hyväksyy asettamasi arvon, se vilkuttaa sitä näytöllä. Muussa tapauksessa näytöllä vilkkuu Err jolloin uutta asetusta ei hyväksytä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla MODE-painiketta niin monta kertaa, että näyttö tulee monitoritilaan (näytöllä 0.0 jos ei nopeusohjetta). MAKSIMINOPEUDEN PIENENTÄMINEN - PARAMETRI NO. 1 Tehdasasetuksena maksiminopeudeksi on aseteltu 50 Hz. SITÄ SUUREMMAKSI ARVOA EI SAA ASET- TAA. Asetus tapahtuu painamalla ensin normaalitilassa ohjelmointiyksikön MODE-painiketta. Näyttöön tulee vilkkuva PO tai viimeiseksi luettu parametri. Tämän jälkeen valitse potentiometrillä parametrin numero, joka tässä tapauksessa on 1. Paina SET-painiketta, jolloin näyttöön tulee aikaisemmin aseteltu arvo. Pienennä vanhaa arvoa potentiometrillä. Kun näytöllä on haluamasi arvo, paina SET-painiketta yhtäjaksoisesti n. 1 s. Jos ohjelma hyväksyy asettamasi arvon se vilkuttaa sitä näytöllä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla MODE-painiketta niin monta kertaa, että näyttö tulee monitoritilaan (näytöllä 0.0 jos ei nopeusohjetta).

10 10 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 KIIHDYTYSAJAN KASVATTAMINEN - PARAMETRI NO. 7 Tehdasasetuksena kiihdytysajaksi on aseteltu 4 s. Tätä arvoa saa suurentaa, mutta EI SAA ASETTAA 3 s PIENEMMÄKSI. Erittäin nopeassa kiihdytyksessä moottorit ottavat liian suuren virran, jolloin virranvalvonta pysäyttää moottorin. Jos halutaan erittäin nopeita kiihdytyksiä, on taajuusmuuttaja valittava teholtaan suuremmaksi kuin moottorit. Tällaisessa erikoistapauksessa on syytä ottaa yhteys laitevalmistajaan. Asetus tapahtuu painamalla ensin normaalitilassa ohjelmointilaitteen MODE-painiketta. Näyttöön tulee vilkkuva PO tai viimeiseksi luettu parametri. Tämän jälkeen valitse potentiometrillä parametrin numero, joka tässä tapauksessa on 7 Paina SET-painiketta, jolloin näyttöön tulee aikaisemmin aseteltu arvo. Kasvata vanhaa arvoa potentiometrillä. Kun näytöllä on haluamasi arvo, paina SET-painiketta yhtäjaksoisesti n. 1 s. Jos ohjelma hyväksyy asettamasi arvon, se vilkuttaa sitä näytöllä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla MODE-painiketta niin monta kertaa, että näyttö tulee monitoritilaan (näytöllä 0.0, jos ei nopeusohjetta). HIDASTUSAJAN MUUTTAMINEN - PARAMETRI NO. 8 Tehdasasetuksena hidastusajaksi on aseteltu 25 s. Tätä arvoa saa suurentaa tai pienentää. Ei kuitenkaan ole suotavaa asetella sitä pienemmäksi kuin 5s, koska nopea jarrutus saattaa aiheuttaa puhallinrakenteissa häiritseviä ääniä. Hidastusaikana puhaltimien nopeus putoaa maksimiarvostaan miniminopeudelle tai nollaan ohjaustavasta riippuen. Asetus tapahtuu painamalla ensin normaalitilassa ohjelmointilaitteen MODE-painiketta. Näyttöön tulee vilkkuva PO tai viimeiseksi luettu parametri. Tämän jälkeen valitse potentiometrillä parametrin numero, joka tässä tapauksessa on 8. Paina SET-painiketta, jolloin näyttöön tulee aikaisemmin aseteltu arvo. Kasvata tai vähennä vanhaa arvoa potentiometrillä. Kun näytöllä on haluamasi arvo, paina SET- painiketta yhtäjaksoisesti n. 1 s. Jos ohjelma hyväksyy asettamasi arvon, se vilkuttaa sitä näytöllä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla MODE-painiketta niin monta kertaa, että näyttö tulee monitoritilaan (näytöllä 0.0, jos ei nopeusohjetta). VIANHAKUOHJE Tarkista, että tässä ohjeessa kuvatut asetukset on tehty kyseisen ohjauksen tyypin ja toimintatavan mukaisesti ja että ohjauslaitteet on kytketty piirustusten mukaisesti niille varattuihin liittimiin. Tarkista, ettei tässä ohjeessa annettuja ohjausparametrien minimi ja maksimi raja-arvoja ole ylitetty. Muita kuin tässä ohjekirjassa esitettyjä taajuusmuuttajan parametrejä EI SAA MUUTTAA ilman valmistajan lupaa. Väärä ohjelmointi saattaa vakavasti vaurioittaa taajuusmuuttajaa ja puhaltimen moottoreita. PUHALTIMET KÄYVÄT, MUTTA ILMAVIRTAUS ON HEIKKO Jos puhaltimet käyvät, mutta ilmavirtaus on heikko, tarkista, ettei sulku- ja säätöpeltejä ole käännetty kiinniasentoon. tarkista, ettei imupuolen mahdolliset suodattimet ole tukkeutuneet pölystä ja liasta. PUHALLIN EI KÄY Jos puhallin ei käy, tarkista, että keskuksessa on jännitteet. Kun keskuksessa on jännitesyöttö, palaa taajuusmuuttajan näytöllä punainen EXT-valodiodi. tarkista,ettei moottoreiden mahdollinen turvakytkin ole käännetty aukiasentoon (0). Moottorikaapelissa olevaaturvakytkintä EI SAA KÄÄNTÄÄ takaisin kiinniasentoon (I), jos taajuusmuuttaja on jännitteinen ja sille on annettu nopeusohje esim. ovirajakytkimeltä. Tällaisessa tapauksessa taajuusmuuttaja menee häiriötilaan eivätkä moottorit pyöri. tarkista, ettei keskuksen kannessa pala JÄÄTYMISVAARA-merkkivalo. Tällöin ohjaus tulee ulkopuolelta, eivätkä moottorit pyöri. OK31-61VUT-v.2.2

11 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 11 tarkista, ettei keskuksen kannessa pala HÄLYTYS-merkkivalo. Tämän hälytyksen aiheuttaa joko moottoreiden lämpösuojan, jäätymissuojan, palohälytyksen tai käynnistyksen eston koskettimien avautuminen, tai taajuusmuuttajan suojaustoiminto. Taajuusmuuttajan suojaustoiminnon aktivoituessa vikatilanteessa näytöllä on vikakoodi. Selvitys vikakoodeista taulukkomuodossa on jäljempänä tässä ohjekirjassa. Taajuusmuuttajan suojaustoiminnon aiheuttanut hälytys kuittaantuu kytkettäessä taajuusmuuttajan syöttöjännitteet hetkeksi pois. Tämä voidaan tehdä esim. kääntämällä keskuksen pääkytkin hetkeksi aukiasentoon (0). Ennen ohjausjärjestelmän uudelleen käyttöön ottamista on suojaustoiminnon aktivoitumisen syy selvitettävä ja eliminoitava. Taajuusmuuttajavalmistajan käsikirjasta löytyy yksityiskohtaisempi selvitys taajuusmuuttajan eri suojaustoimintojen vikakoodeista. PUHALTIMET KÄYVÄT AINA MAKSIMINOPEUDELLA Jos puhaltimet käynnistyvät ovirajan ohjaamana aina maksiminopeudelle ulkoilman lämpötilasta riippumatta, on ulkoilma-anturi vaurioitunut tai sen kaapeli on poikki tai oikosulussa. Tällaisessa tapauksessa on anturi ja sen kaapelointi tarkistettava. HUOLTO Jos et edellä olevia ohjeita seuraamalla saa järjestelmää toimimaan, niin ennen muita toimenpiteitä esim. komponenttien vaihtoa, suosittelemme ottamaan yhteyttä myyjän huolto-organisaatioon. Koska taajuusmuuttaja ilmaisee ohjelmointilaitteen välityksellä toimintatilojansa, huolto pystyy antamaan vianhaku- ja korjausohjeita myös puhelimitse (09) Tilatessasi huoltomiestä ilmoita aina tarkasti: ohjauskeskuksen tyyppimerkintä, valmistusnumero tai piirustusnumero erikoissovelluksissa ohjauskeskuksessa olevasta tarrasta tai piirustuksesta. oma nimesi sekä yritys tms. ja puhelinnumerosi. yhteyshenkilö työkohteessa, tarkka katuosoite ja yhteyshenkilön puhelinnumero. laskutusosoite Tilausnumeron tai merkin ilmoittaminen nopeuttaa huoltomiehelle annettavan työmääräimen kirjoittamista ja nopeuttaa huoltopalvelua. KÄYTÖNAIKAISET HUOLTOTOIMENPITEET JA TARKASTUKSET Puhallinjärjestelmän huoltotoimenpiteet ja tarkastukset suoritetaan puhallintoimittajan ohjeiden mukaisesti. Itse ohjauskeskus komponentteineen on sähkömekaaninen ja elektroninen laite ja se kaipaa huoltoa vain harvoin. Keskuksen sisätila ja itse taajuusmuuttaja on aika ajoin puhdistettava pölystä ja epäpuhtauksista. Taajuusmuuttajassa on jäähdytyspuhallin, jolloin pöly ja muut epäpuhtaudet saattavat keräytyä tehopuolijohteiden jäähdytyselementtiin aiheuttaen jäähdytyksen heikentymisen. Tämän seurauksena saattaa teho-osa lämmetä liikaa, jolloin taajuusmuuttajan suojaustoiminto pysäyttää käytön ja taajuusmuuttaja menee häiriötilaan. Taajuusmuuttajan jäähdytyspuhaltimen toiminta on aika ajoin tarkastettava. Jos jäähdytyspuhallin jostain syystä pysähtyy, taajuusmuuttajan suojaustoiminto pysäyttää käytön ja taajuusmuuttaja menee häiriötilaan. HUOM! Taajuusmuuttajan oma jäähdytyspuhallin on ohjelmoitu käynnistymään vasta silloin, kun taajuusmuuttaja saa nopeusohjeen. Jäähdytyspuhallin pysähtyy, kun nopeusohje poistuu. Katso taulukko Taajuusmuuttajan häiriöilmoitukset ja suojaustoiminnot. Kaapelien ja liittimien tiukkuus on tarkistettava säännöllisesti. Löysä liitos aiheuttaa helposti ohjausjohtimissa ohjaushäiriöitä ja tehojohtimissa liitosten voimakasta lämpenemistä.

12 12 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 OHJAUSKESKUKSIEN OK31VUT JA OK61VUT TEKNISET TIEDOT Valmiste/rakenne standardi SFS-EN :2005 Virtalaji AC 50Hz Napaluku 3 Nimellisjännite Un 230V +6%...-10% Nimelliseristysjännite U i 400V Ohjausjännite 24VDC Magneettiventtiilin ohjausjännite 230V AC max. 2A Nimellisvirta In Ks. johdotuskaaviot Etusulake Ks. johdotuskaaviot Muuntajan oikosulkusuojaus 6A johdonsuoja-automaatti Muuntajan ylikuormitussuoja/ 1A nopea lasiputkisulake 5x20mm, normaali sovellus ohjaussulake Oikosulun kestävyys Icw <10kA Kotelointiluokka IP54 normaalisovellus Suojaus sähköiskulta Suojausluokka I normaali sovellus EMC-käyttöympäristö 1 ja 2 Jakelujärjestelmä TN-S normaali sovellus Mitat (KxLxS) 600x400x210 mm, normaali sovellus, metallikotelo Paino OK31VUT 11 kg / OK61VUT 12 kg Käyttöympäristön lämpötila -10 o C +30 o C, normaali sovellus VALMISTAJAN VAKUUTUS KONEEN OSASTA Me vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että alla mainittu koneen osa, joka ei kykene toimimaan itsenäisesti, on tarkoitettu liitettäväksi konekäyttöisiin oviin portteihin, puomeihin ja vastaaviin laitteisiin niin, että ne yhdessä muodostavat direktiivin 98/37/EC tarkoittaman koneen ja, että ne täyttävät kyseisen direktiivin olennaiset vaatimukset. Tuotteiden tyypit: Valmistaja: Ohjauskeskukset OK31VUT ja OK61VUT OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Koneen osa täyttää myös Euroopan yhteisöjen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat direktiivin (89/336/EEC), sekä pienjännitedirektiivin (73/23/EEC) vaatimukset. Suunnittelussa on käytetty mm. seuraavia standardeja: EN ISO , EN ISO , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , -3, -3 Am.1, -Am.2, EN 60529, EN SFS-Inspecta Sertifiointi OY on myöntänyt sertifikaatin joka varmentaa, että valmistajan laatujärjestelmä täyttää standardin SFS-EN ISO 9001:2000 ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset, sertifikaatti nro Laitetta ei ole tarkoitettu toimimaan itsenäisesti, vaan osana konetta, erityisesti sähkökäyttöisissä ovissa, puomeissa, porteissa tai vastaavissa. Laitteiston asentamisessa, säädöissä ja huoltamisessa on noudatettava kyseessä olevalle tyypille antamiamme ohjeita. Lisäksi ilmoitamme, että laitetta koneen osana ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin siitä koneesta johon se liittyy, on annettu konedirektiivin 98/37/EC ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten mukainen EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus. Helsingissä Markku Laine Tuotekehityspäällikkö OK31-61VUT-v.2.2

13 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 13 TAAJUUSMUUTTAJAN VIKAKOODIT JA SUOJAUSTOIMINNOT.

14 14 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 OK31-61VUT-v.2.2

15 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 15

16 16 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 OK31-61VUT-v.2.2

17 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 17

18 18 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI x16A 2,5 2,5 OHJAUSKESKUS OK31VUT JOHDOTUSKAAVIO OK31-61VUT-v.2.2 PIIR.NO. 428C/1

19 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 19 OHJAUSKESKUS OK31VUT PIIRIKAAVIO PIIR.NO. 428C/2

20 20 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI x20A 2,5 OHJAUSKESKUS OK61VUT JOHDOTUSKAAVIO PIIR.NO. 429C/1 OK31-61VUT-v.2.2

21 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 21 OHJAUSKESKUS OK61VUT PIIRIKAAVIO PIIR.NO. 429C/2

D700 TAAJUUSMUUTTAJA TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE

D700 TAAJUUSMUUTTAJA TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE TAAJUUSMUUTTAJA D700 TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE Peltotie 37, 28400 ULVILA Puh. 0207 463 540 Fax 0207 463 541 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi,

Lisätiedot

FR-F740-00023 - 02160-EC

FR-F740-00023 - 02160-EC TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄSIKIRJA KIINTEISTÖAUTOMAATIOKÄYTTÖÖN FR-F740-00023 - 02160-EC PL 236, 28101 PORI Puh. (02) 5508800 Fax (02) 5508841 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi tehoelektroniikka@urhotuominen.fi

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND

OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE FI KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö... 2 2. Symbolien merkitykset... 2 3. Yleisiä

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

ASENNUS-JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

ASENNUS-JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE ASENNUS-JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE PYÖRIVÄN LÄMMÖNSIIRTIMEN OHJAINYKSIKKÖ MiniMax V / VK 2014-10-07 Versio 1.2.1 F21037901FI Valmistajan vakuutus Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 2004/108/EG

Lisätiedot

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät ASENNUS JA HUOLTO-OHJE 18.4.2008 OVIVERHOKOJE HEV A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä......1 Kuljetus ja varastointi......1 Laitteiden sijoitus......1 Asennuksessa huomioitavaa......1 Putkistoliitännät......2 Puhaltimet

Lisätiedot

IMURIOHJAIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

IMURIOHJAIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET IMURIOHJAIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 35+ ja 60 -kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 0/00 Kytkentäohje. Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien ulkoisten liitäntöjen on

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus,

Lisätiedot

Ohje BASIC Pyörivä lämmönvaihdin BCEA

Ohje BASIC Pyörivä lämmönvaihdin BCEA Ohje BASIC Pyörivä lämmönvaihdin 1. Yleistä Lämmönvaihdin on pyörivä lämmönvaihdin, jonka lämpötilaja kosteushyötysuhde on korkea. Sen hyötysuhde on jopa 82% tulo- ja poistoilmavirtojen ollessa yhtä suuret.

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin EQEK, sähkö Minimi-ilmavirrat Koko Min. ilmavirta, m 3 /s 005 0,28 008 0,55 009 0,55 011 0,75 014 0,80 018 1,10 020 1,20 023 1,65 027 1,60 032 2,00

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Ohjauskeskus 13720 Digitaalisella ohjauspaneelilla, digitaalisella viikkokellolla, ajastetulla ohituskytkimellä ja kaukoohjaus mahdollisuudella varustettu ohjauskeskus max. 22

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa Pumppu pyörii Näyttö 4-digit

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

EC-KAKSINOPEUSMUUNNIN

EC-KAKSINOPEUSMUUNNIN Malli 99 Dokumentti D Voimassa alkaen..0 Päivitetty..07 OHJE EC-KAKSIOPEUSMUUI Ohje EC-kaksinopeusmuunnin Vallox EC-imureiden ohjaukseen TOIMITA TOIMITA EC-kaksinopeusmuuntimen avulla voidaan -pyörimisnopeuksinen,

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

TAAJUUSMUUTTAJA D700 LYHYT KÄYTTÖOHJE. Puhaltimet, pumput ja PID-säätösovellukset

TAAJUUSMUUTTAJA D700 LYHYT KÄYTTÖOHJE. Puhaltimet, pumput ja PID-säätösovellukset TAAJUUSMUUTTAJA D700 LYHYT KÄYTTÖOHJE Puhaltimet, pumput ja PID-säätösovellukset 1 Sisällysluettelo Tämä lyhennetty käyttöohje pitää sisällään tärkeimmät yksittäisen pumpun tai puhaltimen ohjaukseen liittyvät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05

3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05 3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05 YLEISTÄ Kotimaisilla, akkuvarmennetuilla 1S5-01 savunpoistokeskuksilla ja niiden lisälaitteilla ohjataan seinä- ja lasikateikkunoiden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 ASENNUSOHJE Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus Ohjauskeskusten toiminta perustuu sekä lämpötilan mittaukseen että kohteeseen kertyvän lumen tai jään samanaikaiseen havaitsemiseen.

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin

Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin 25.4.2011 SS Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin Sähkökeskus soveltuu kylmä- ja pakastehuoneisiin. Sähkökeskusta on 2 mallia. Sähkökeskus EKC301 säätimelllä (SAHKO186501) Sähkökeskus ilman säädintä

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. Kohteet joissa kiertopiirin ja siirtimen painehäviö on pieni sekä virtauksen vaihtelut ovat suhteellisen pieniä. KOHTEET, JOIHIN SISÄLTYY TASAPAINOTUS

Lisätiedot

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

HYDROSET ENT 40-5 F PINNANSÄÄTÖ-JA VALVON- TAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 40-5 F PINNANSÄÄTÖ-JA VALVON- TAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 40-5F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W I Suositukset 1. Ohjaussäätimen pidemmän käyttöiän takaamiseksi ei sitä suositella kytkettävän päälle/pois päältä alle 30 sekunnin välein. 2. Kytke ohjaussäätimen virta pois päältä tuotteen käytön jälkeen.

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250..

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Laitekuvaus Pinta-asennettava huonekoje handsfreetoiminnolla on esivalmistettu, Giraovipuhelinjärjestelmään kuuluva yksikkö.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT A. Asennusohje B. Huolto-ohje C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus A. ASENNUSOHJE YLEISTÄ Vesipatterit voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR RWP80.001 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 RWP80.001 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 RWP80.001 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS RWP/RWM. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET

Lisätiedot

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö...

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot