Seulakauhan käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seulakauhan käyttöohje"

Transkriptio

1 Seulakauhan käyttöohje Finnish

2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A) Valmistaja: Osoite: Remu Oy Inhantie 7, ÄHTÄRI, SUOMI Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston: Nimi: Osoite: Juha Salmi Inhantie 7, ÄHTÄRI, SUOMI Vakuuttaa, että REMU-seulakauha Malli:... Sarjanumero:... on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen ja lisäksi vakuuttaa, että seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu: SFS-EN ISO 12100, SFS-EN 349 Ähtäri / 20 Juha Salmi Toimitusjohtaja

3 Sisällysluettelo 1 TURVALLINEN TOIMINTA Merkinnät kauhassa Turvamääräykset ennen käyttöä Turvamääräykset käytön aikana Turvamääräykset työskentelyn jälkeen SEULAKAUHAN ASENTAMINEN Peruskoneelle asetettavia vaatimuksia Hydrauliikan tehovaatimukset Hydrauliikan vaatimusten testaaminen Peruskoneen hydrauliikan virtaus Ylikierrokset Seulakauhan ohjaus Hydrauliikan paineasetukset Kaivuuasento Asennus peruskoneeseen Asennuksen tarkastuslista KÄYTTÖ Pikakäyttöohje Turvallisuus Tehokas käyttö Seulakauhan täyttö Seulontaprosessi Kosteuspitoisuus Seulakauhan puhdistus Puhdistuskammat Puhdistuksen laiminlyönti Seulakauhan käyttö murskaamiseen

4 Seulonnasta murskaukseen Murskauksesta seulontaan Raekoon muuttaminen Vastaterien vaihto Puhdistuskampojen vaihto HUOLTO Huoltovälit REMU-osat Saastuneet tuotteet Huoltoturvallisuus Huollettavat kohdat ja huoltovälit Teräpakkojen huolto Kovahitsaus HUOLTO ERITYISEN KULUTTAVISSA OLOSUHTEISSA VIANETSINTÄ Vian määritys Mahdollisia vian aiheuttajia Hydrauliikka Mekaniikka Vikadiagnoosi Teräpakkojen pyörintä pysähtyy Teräpakat pyörivät hitaasti Seulotun materiaalin raekoko kasvaa VARASTOINTI Valmistelu varastointia varten Käyttöönotto varastoinnin jälkeen KULJETUS JA NOSTAMINEN Kuljetus peruskoneeseen kiinnitettynä

5 8.2 Kuljetus erikseen TEKNISET TIEDOT Raekoko

6 TURVALLISUUSILMOITUS Varoitukset tässä käyttö- ja huolto-ohjeessa eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita. REMU Oy ei voi ennakoida kaikkia mahdollisia vaaraa aiheuttavia käyttötilanteita, olemme kuitenkin pyrkineet saamaan käyttöohjeissa mainitut varoitukset mahdollisimman kattaviksi. Jos käyttö- ja huoltotoimenpiteitä ei suoriteta ohjekirjan suositusten mukaisesti, varmista, ettei valitsemasi menetelmä aiheuta vaaratilannetta sinulle tai muille ihmisille. Varmista myös, ettei seulakauha vaurioidu tai aiheuta vaaraa valitsemasi työskentelytavan vuoksi. ERIKOISTILAUKSET REMU Oy valmistaa myös asiakkaiden erityistoivomusten mukaisia REMUseulakauhoja. Tällöin tilaajan on huomioitava, että nämä muunnokset saattavat muuttaa laitteen suoritusta ja käyttöominaisuuksia verrattuna vakiomalleihimme. Käyttäjän tulee tutustua näihin erityisominaisuuksiin ja ymmärtää niiden merkitys. Omistajien ja käyttäjien tulee ymmärtää, että seulakauhan käyttö sellaisissa sovelluksissa, joihin niitä ei ole suunniteltu, on ehdottomasti kielletty. Jos seulakauhaa käytetään sellaisissa olosuhteissa, joihin sitä ei ole suunniteltu, saattavat käyttömekanismit vahingoittua. Epäasianmukaisista sovelluksista aiheutuneet vahingot eivät kuulu REMU-takuun piiriin. Kauhan omistajia ja käyttäjiä kehotetaan varmistamaan jälleenmyyjältä tai valmistajalta seulakauhan sopivuus kyseessä olevaan sovellukseen. 5

7 ESIPUHE Kiitämme Sinua REMU-seulakauhan valinnasta. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ja varmista, etteivät ne ole ristiriidassa peruskoneen käyttöohjeiden kanssa. Tämä auttaa Sinua hyödyntämään REMUseulakauhaa tehokkaasti ja taloudellisesti. Sinun sekä muiden turvallisuus riippuu seulakauhan huolellisesta ja harkitusta käytöstä. Huolellinen toiminta estää onnettomuuksia. REMU kehittää jatkuvasti tuotteitaan, mistä saattaa aiheutua seulakauhoihimme sellaisia muutoksia, jotka eivät vielä näy käyttöohjeissa. Käyttöohjeet ovat julkaisuhetkellä ajan tasalla. SARJANUMERO Seulakauhan sarjanumeron löydät CE-kilvestä. Kilpi sijaitsee seulakauhan yläosassa moottorin läheisyydessä oikealla puolella kuljettajasta katsottuna. 6

8 1 TURVALLINEN TOIMINTA Monet viat ja onnettomuudet, jotka ilmenevät käytön tai huollon aikana johtuvat siitä, että turvamääräykset on laiminlyöty. Älä käytä seulakauhaa ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöohjeet. Älä anna kenenkään muunkaan käyttää seulakauhaa ennen kuin hän varmasti on lukenut ja ymmärtänyt ohjeet. Seulakauhan epäviralliset modifikaatiot saattavat heikentää seulakauhan toimintakykyä ja/tai turvallisuutta sekä alentaa käyttöikää. 1.1 Merkinnät kauhassa Merkki Selitys Suurin sallittu hydrauliöljyn virtaus (tarkista oikea arvo kauhastasi). Suurin sallittu hydrauliöljyn paine (tarkista oikea arvo kauhastasi). Rasvaa 8 tunnin välein. Rasvaa 30 tunnin välein. 7

9 Älä laita käsiäsi liikkuvien teräpakkojen lähellä tai väliin. Lue käyttöohje ennen kauhan käyttöä. 1.2 Turvamääräykset ennen käyttöä Tutustu tarkasti REMU-seulakauhan ja peruskoneen rajoituksiin ja suoritusarvoihin ennen seulakauhan käytön aloittamista. Opettele turvamääräykset ja -säännöt ja noudata niitä työmaan vaatimalla tavalla. Varmista tiedonkulku onnettomuuden tai tulipalon sattuessa. Suorita päivittäin seulakauhalle ja peruskoneelle määritellyt tarkastukset. Poista työmaalta esteet. Huomioi erilaiset vaaranpaikat, mukaan lukien sähkölinjat. Älä käytä dieseliä tai bensiiniä puhdistusaineena. Tarkasta seulakauhan, terien ja letkujen kunto sekä suorita tarvittavat korjaukset ennen käyttöä. Jos seulakauha kytketään pikakiinnikkeellä peruskoneeseen, muista tarkastaa pikakiinnikkeen sopivuus kohteeseen ja kytkentä ennen työskentelyn aloittamista. Varmista, että työskentelyalue on vapaa 25 metrin säteellä kauhasta. Merkitse alue estääksesi sivullisten tulo työskentelyalueelle. 1.3 Turvamääräykset käytön aikana Älä nosta peruskonetta maasta kuormittamalla seulakauhaa koko peruskoneen painolla, sillä tämä saattaa vaurioittaa seulakauhaa vakavasti. Käynnissä olevan koneen varoetäisyys on 25 metriä. Varmista, ettei tällä alueella ole muita ihmisiä. 8

10 Asiaton oleskelu työmaalla on kielletty. Tarkasta seulakauhan teräpakkojen toimivuus tyhjällä kauhalla. Käytä seulakauhaa vain peruskoneen kuljettajan paikalta. Tarkasta seulakauha säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa löystyneet osat. Seulakauhaa tulee käyttää sellaisella teholla, joka on kontrolloitavissa. Älä käytä seulakauhaa purkutöihin. Pidä seulakauha työskentelyn aikana mahdollisimman alhaalla varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Pidä työskentelyalue tasaisena tasoittamalla sitä tarpeen mukaan. Älä ylikuormita peruskonetta. Lastatessasi kuorma-autoihin tai syöttösuppiloihin, muista varoa, ettet osu kauhalla niihin. Älä kuljeta seulakauhaa ihmisten tai kuorma-autojen hyttien ylitse. Älä työskentele pölyn, sumun tai savun haitatessa näkyvyyttä. Työskennellessäsi yöllä muista varmistaa valon riittävyys. Pysäytä ja tarkasta seulakauha sekä peruskone säännöllisesti työskennellessäsi yöllä. Nouse koneesta ja tarkasta sekä kone että kauha silmämääräisesti. 1.4 Turvamääräykset työskentelyn jälkeen Laske seulakauha tasaiselle kovapohjaiselle maalle. Voitele seulakauhan liikkuvat osat huolto-ohjeiden mukaisesti. Puhdista seulakauha ja tarkasta, onko siinä mitään rakenteellisia tai toiminnallisia vaurioita. 9

11 2 SEULAKAUHAN ASENTAMINEN Varmista ennen asennusta, että peruskoneen nostoteho on riittävä täyteen lastatun seulakauhan turvalliseen käsittelyyn. Asentajan tulee varmistua siitä, ettei peruskoneen tasapaino heikenny ja ettei peruskoneen nostokapasiteettia ylitetä. (Peruskoneen nostokapasiteetti löytyy peruskoneen omasta käyttöohjekirjasta.) Peruskoneen hydrauliikan tehomäärä/kapasiteetti on syytä selvittää, jotta nähdään, kykeneekö peruskone tarjoamaan riittävän kapasiteetin seulakauhan optimaaliseen käyttöön. 2.1 Peruskoneelle asetettavia vaatimuksia Seulakauha edellyttää peruskoneelta kaksisuuntaista hydrauliikkaöljyn virtausta. Peruskoneeseen on asennettava 2-toiminen ohjausventtiili sekä sen lisäksi peruskoneen puomin kärkeen on asennettava kapasiteetiltaan riittävä putkisto niin paineen kuin virtauksenkin suhteen. Peruskoneissa, joissa on käytössä säätyvätilavuuksinen järjestelmä, tulee tarkastaa, että peruskoneen ulkoisen hydrauliikan antama teho on riittävä kauhan toiminnalle. Riittävän virtauksen ja paineen aikaansaamiseksi peruskonetta tarpeettomasti rasittamatta voidaan hydrauliikkaöljyä joutua lisäämään. Lisättävä määrä vaihtelee peruskoneesta riippuen. 2.2 Hydrauliikan tehovaatimukset Jos peruskone ei kykene tuottamaan riittävää virtausta, painetta ja hydrauliikan tehoja, niin seulakauhan maksimitehokkuutta ei välttämättä saavuteta. Peruskoneen virtauksen, paineen/hydrauliikan tehon saa selville koneen valmistajalta tai myyjältä. Jos hydrauliikan tehoja ei tunneta, on ne selvitettävä alan asiantuntijan kanssa. Suoritetut virtaus- ja painetestit on tallennettava mahdollisia takuutoimenpiteitä varten. 10

12 2.3 Hydrauliikan vaatimusten testaaminen Ennen kauhan hankintaa pitää varmistua siitä, että liitettävän peruskoneen suoritusarvot ja hydrauliikan ominaisuudet ovat seulakauhalle riittävät. Kauhan pitkän käyttöiän varmistamiseksi nämä tulee mitata, säätää ja kirjata lukemat ylös. Luotettavan tuloksen saamiseksi on suositeltavaa liittää virtaus/painemittari peruskoneen hydraulilinjaan. Huom! Peruskoneen ajotietokoneeseen sisällytetty paineen ja virtauksen mittaus ei välttämättä anna luotettavaa tulosta. Varmista arvojen oikeellisuus myös muulla tavalla (katso vaatimukset teholle, paineelle ja virtaukselle). 2.4 Peruskoneen hydrauliikan virtaus Nykyaikaiset maansiirtokoneet pystyvät tuottamaan suuremman virtauksen kuin seulakauha tarvitsee. Seulakauhalle tuleva virtaus ja paine tulee rajoittaa niin, että se on korkeintaan sallitun virtauksen ylärajassa (katso koneen spesifikaatio ja merkinnät kauhassa). Raja-arvojen ylitys johtaa ylikierroksiin, jotka edelleen voivat vaurioittaa kauhan ketjuja ja hydraulimoottoreita. Suuremmissa (yli 10 tonnin) kaivinkoneissa ja suurissa pyöräkuormaajissa voi olla varusteena hydraulipiirin kuormituksen tunnistusjärjestelmä. Tällaisissa tapauksissa tulee ohjaustietokoneen parametrit asettaa seulakauhalle hyväksyttäviin rajoihin, jotta annetut raja-arvot eivät käytössä ylity. Jos kuormituksen tunnistusjärjestelmä ei ole asentajalle tuttu, tulee tarkastus suorittaa yhteistyössä valmistajan tai myyjän kanssa. 2.5 Ylikierrokset Jos seulakauha vahingoittuu ylikierrosten takia, takuu ei ole voimassa. Tarkasta virtauksen määrä REMU-seulakauhaan seuraavissa olosuhteissa: 11

13 Juuri seulakauhan varoventtiiliin asetetun maksimiarvon alapuolella. Peruskoneen käydessä seulakauha lepotilassa. Peruskoneen toimiessa samalla kun seulakauha käytössä. Virtaus ja paine eivät saa missään tapauksessa ylittää niille asetettuja maksimiarvoja. 2.6 Seulakauhan ohjaus REMU-seulakauhassa painavat teräpakat pyörivät seulottavaa materiaalia päällään. Seuloessa teräpakkoja pyöritetään vaihtaen välillä niiden pyörimissuuntaa. REMU suosittelee, että kauha asennetaan niin että pyörimissuunnan vaihto tapahtuu proportionaaliohjausta käyttäen on/offohjauksen sijaan. Nopeat suunnanvaihdot on/off-ohjauksella voivat aiheuttaa vaurioita ketjuihin ja kuluttaa muitakin kauhan osia normaalia nopeammin. Mikäli kauhassasi ei ole proportionaaliohjausta, kiinnitä erityistä huomiota suunnanvaihtoihin ja pyri välttämään nopeita vaihtoja. 2.7 Hydrauliikan paineasetukset REMU-seulakauhan hydrauliikkapaine ei saa työskentelyn aikana ylittää sille asetettuja maksimiarvoja. Varoventtiileiden tulee rajoittaa hydrauliikkapainetta työskentelyn aikaina. Muutamat kaivurien valmistajat käyttävät koneissaan "virtauksen katkaisu"-järjestelmää, joka kytkeytyy päälle varoventtiilien alkaessa toimia. Peruskoneen hydrauliikkajärjestelmän rakenne on hallittava ennen seulakauhan asennuksen suunnittelua. 2.8 Kaivuuasento REMU suosittelee, että seulakauha asennetaan pistoasentoon kuokka-asennon sijaan. Pistoasennon käyttö parantaa työskentelytehokkuutta lyhentämällä seulontaprosessin läpimenoaikaa ja vähentämällä seulakauhaan kohdistuvaa rasitusta. 2.9 Asennus peruskoneeseen Käytä suojalaseja ja -käsineitä välttääksesi vahingot, kun kiinnität kauhan peruskoneeseen. 12

14 Varmista peruskoneen ja seulakauhan pikaliittimien mitoitusten yhteensopivuus. Jos käytetään itse hankittuja pikaliittimiä, on käyttäjä/omistaja vastuussa siitä, että seulakauhaa voidaan turvallisesti käyttää. Lisätietoja ohjearvoista on saatavana koneen valmistajalta. Varmista, että kaksisuuntainen hydrauliikka kytketään oikein kiinni seulakauhan hydrauliikkaan. Muista myös vuotolinja. Jos seulakauhan asentaja on epävarma asennuksen vaatimuksista, hänen tulee ottaa yhteyttä myyjään/valmistajaan lisäohjeiden saamiseksi Asennuksen tarkastuslista Asentajan on käytävä läpi alla oleva asennuksen tarkastuslista: Varmista seulakauhan ja peruskoneen kiinnitysten yhteensopivuus ja kiinnitä kauha. Kytke hydrauliikkaletkut peruskoneen ja seulakauhan välillä tarkistettuasi niiden yhteensopivuuden, puhtauden ja toimintakunnon. Kytke myös vuotolinja. Tarkista ja kirjaa ylös kauhaan liittyvät virtaus- ja painearvot. Seulakauhan ollessa asennettuna kaivuriin, tulee varmistua, ettei maksimivirtaus tule ylitetyksi seuraavissa tilanteissa: o Juuri seulakauhan varoventtiiliin asetetun maksimiarvon alapuolella. o Peruskoneen käydessä seulakauha lepotilassa. o Peruskoneen toimiessa samalla kun seulakauha käytössä. Seulakauhan ollessa asennettuna traktorikaivuriin tai pyöräkuormaajaan merkkaa tai säädä hydrauliikan automaatio "kaivuu"-asentoon. Käytä seulakauhaa hitailla kierroksilla yhdensuuntaisesti noin 20 sekuntia poistaaksesi ilman hydrauliikkalinjoista. Suorita ohjekirjan mukaiset huolto-toimenpiteet. Varmistu siitä, että seulakauhan virtaukset on testattu käyttöohjekirjassa mainituissa tilanteissa. Ennen toiminnan aloittamista kuljettajan on syytä perehtyä tarkoin seulakauhan toimintaperiaatteisiin, jotka löytyvät käyttöohjeesta. Seulakauha on nyt toimintavalmis. Tutustu ennen kauhan käyttöä kappaleen 1 turvamääräyksiin. 13

15 3 KÄYTTÖ On muistettava, että vaikka REMU-seulakauhaa on menestyksellä käytetty monenlaisissa seulontatilanteissa, ei se kuitenkaan ratkaise kaikkia seulontaongelmia. Jotkut materiaalit eivät virtaa helposti seulakauhan läpi, vaan vaativat pidemmän työskentelyajan. Syitä tähän ovat muun muassa materiaalin kosteuspitoisuus ja geologinen koostumus. REMU ei anna arvioita tuotantotehoista, koska ei voi varmistaa niiden paikkaansa pitävyyttä kaikilla saatavilla olevilla peruskoneilla. 3.1 Pikakäyttöohje Varmista, että seulakauha on kytketty oikein peruskoneeseen ja kaikki hydrauliikkalinjat (vuotolinja mukaan lukien) on kytketty. Älä käytä seulakauhaa kaivamiseen. Valmistele materiaali seulontaa varten ja kasaa se lähelle seulontatyömaata. Aloita täyttämällä kauha seulottavalla materiaalilla (kuvissa EP-kauha esimerkkinä). Siirrä kauha sen alueen, syöttösuppilon tai kuorma-auton ylle, johon haluat seulotun materiaalin päätyvän. Käännä kauha seulonta-asentoon, jolloin teräpakat ovat maata vasten. Voit alkaa pyörittää pakkoja jo ennen kuin ne ovat maata vasten parantaaksesi seulontatulosta. Seulontaprosessi on erilainen kauhamallista riippuen: o EX-kauhoissa pyöritä teräpakkoja ensin viisi sekuntia yhteen suuntaan ja sitten viisi sekuntia toiseen suuntaan. Jatka tätä kunnes olet seulonut kaiken haluamasi aineksen läpi seulasta. o EL-, EP- ja EE-kauhoissa prosessi on samanlainen kuin EX-kauhoissa. Parantaaksesi seulontatulosta voit kuitenkin pitää teräpakkoja 5-10 asteen kulmassa maahan nähden. Kun kaikki haluttu aines on seulottu pois kauhasta, tyhjennä jäljelle jäänyt ylisuuri aines pois kauhasta. Kauhaa tyhjentäessä pyöräytä teräpakkoja niiden puhdistamiseksi. 14

16 3.2 Turvallisuus Työmaa täytyy organisoida siten, että siellä on riittävästi työskentelytilaa ja liikkumatilaa sekä riittävät tilat niin seulottavalle, seulotulle kuin ylisuurelle materiaalillekin. Peruskone kannattaa sijoittaa niin, että sen pääsy kaikkien materiaalien luokse on helppoa. Varmistu siitä, että työmaa-alueen maaperä on riittävän stabiili kestämään toiminnasta aiheutuvan rasituksen. Varmista myös, ettei työskentelyalueella ole ihmisiä. 15

17 3.3 Tehokas käyttö Anna hydrauliikkaöljyn lämmetä aina noin 5 minuutin ajan, sillä kylmä hydrauliikkaöljy saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tehokkaan käytön kannalta on tärkeää, että seulonnan aikana peruskone käy sellaisilla kierroksilla, joilla se pystyy tuottamaan seulakauhan kulloinkin tarvitseman hydrauliikkavirtauksen. 3.4 Seulakauhan täyttö Täytä seulakauha materiaalilla, joka on valmisteltu seulontaa varten. Älä käytä seulakauhaa kaivamiseen. Täytä kauha kauhomalla materiaalia kasasta, jossa on valmisteltua materiaalia. Käytä peruskonetta normaalilla tavalla täyttäessäsi kauhaa. (Muista kuitenkin, että seulakauhan ollessa kytkettynä kaivinkoneeseen sitä käytetään pistokauhana.) Huom! Älä täytä seulakauhaa yli laitojen, sillä seulonnan aikana reunojen yli putoava seulomaton maa-aines heikentää seulotun maa-aineksen laatua. 3.5 Seulontaprosessi Käytä seulakauhan teriä jaksottaisesti yhteen suuntaan noin viiden sekunnin ajan, minkä jälkeen vaihda pyörimissuuntaa. Jatka tätä menettelyä, kunnes suurin osa seulottavasta aineksesta on tullut terien läpi. EL-, EP- ja EE- kauhoissa seulonta-asennossa kauhan terien tulisi muodostaa noin 5-10 asteen kulma vaakatasoon nähtynä. Ala pyörittää teräpakkoja jo ennen kuin ne ovat maata kohti parantaaksesi seulontatulosta. Älä seulo materiaalia tarpeettoman pitkään saadaksesi kaiken seuloontuvan materiaalin läpi kauhasta, sillä karkea ylisuuri aines kuluttaa suuresti teräpakkoja. Tyhjennä kauhaan jäljelle jäänyt ylisuuri materiaali kippaamalla pois ja pyöräytä samalla teriä tarttuneen materiaalin irrottamiseksi. Tyhjennä ylisuuri materiaali varastokasaan, suppiloon tai kuorma-autoon. Seulakauhan täyttö, seulonta ja ylisuuren materiaalin poistaminen on jatkuva prosessi. Jos seulakauha jumittuu, käännä terien liikesuuntaa tukoksen irrottamiseksi. 16

18 Huom! Jos kosteuden tai materiaaliominaisuuksien takia materiaali ei seuloudu odotusten mukaisella vauhdilla tai jos seulakauha alkaa sakata, kallista seulakauhaa eteenpäin ja jatka seulomista kunnes seuloutuminen on normaalia. Tämän jälkeen kallista kauha rauhallisesti takaisin normaaliin seulonta-asentoon. On monia syitä siihen, että jotkut materiaalit seuloutuvat toisia huonommin. On suositeltavaa, että vaikealaatuinen maa-aines käsitellään jollain muulla menetelmällä ennen seulontaa. Teräpakkojen pyörimisnopeus voi myös vaikuttaa materiaalin läpimenoon. Säätämällä kauhalle tulevaa virtausta, voit löytää pyörimisnopeuden joka sopii parhaiten seulomallesi materiaalille. Huomaa, että kauhan sallittu maksimivirtaus ei yleensä ole sama virtaus, jolla seulontatulos on parhaimmillaan. Joidenkin maa-ainesten seuloutuvuus riippuu niiden kosteuspitoisuudesta ja materiaalirakenteesta. Jos seulottuun materiaalivirtaan tulee katkoksia ilman näkyvää syytä, eli seulakauha ei seulo kaikkea materiaalia, voi tähän olla syynä seulottavan materiaalin keveys. Seulakauhaan tulee laittaa kevyemmän aineksen päälle lisää materiaalia, joka painaa kevyemmän tavaran terien läpi. 3.6 Kosteuspitoisuus Korkeakaan maa-aineksen kosteuspitoisuus ei estä seulontaa, ellei maa-aines muutu "muovailuvahaksi". Muovailuvahamainen materiaali voi hidastaa materiaalin virtausta seulakauhan läpi. Materiaalin korkea kosteuspitoisuus vaikuttaa aina seulontanopeuteen. 3.7 Seulakauhan puhdistus Käyttäjien tulee ymmärtää, että teräpakat on säännöllisesti puhdistettava ennen kuin materiaali on kuivunut niihin kiinni. Puhdistus on syytä tehdä: Kun seulonnan tehokkuus on huonontunut. Ennen kuin terään on kertynyt niin paljon materiaalia, että se koskettaa viereistä terää. Säännöllisin väliajoin seulottavan materiaalin vaatimusten mukaan. 17

19 Miten puhdistetaan: Seulakauha täytetään kuivalla, kovalla ylisuurella materiaalilla (esim. pehmeät kivet, tiilet, seulontajäte, moreeni ym.). Tätä materiaalia seulotaan normaalilla tavalla, kunnes terien kiinnitysputki on näkyvissä. 3.8 Puhdistuskammat REMU on kehittänyt puhdistuskammat, jotka sopivat kostean ja tarttuvan materiaalin puhdistamiseen teräpakoista. Jos seulottava materiaali on vaikeaa puhdistaa kauhasta, tai se kertyy nopeasti teräpakkoihin, REMU suosittelee puhistuskampojen käyttöä seulontatehokkuuden parantamiseksi. Tarkempia tietoja puhdistuskammasta saa seulakauhan valmistajalta tai myyjältä. 3.9 Puhdistuksen laiminlyönti Jos puhdistusta ei tehdä huolellisesti: Seulakauhan toimintateho laskee huomattavasti. Teräpakkoihin kertyy ylimääräistä materiaalia. Teräpakat kuluvat nopeasti Seulakauhan käyttö murskaamiseen Seulakauha voidaan säätää niin, että sillä voidaan murskata joitain "pehmeitä" materiaaleja kuten kipsiä, pehmeää puuainesta, hiekkakiveä ym. Kovempia materiaaleja kuten kiveä, betonia, ym. ei seulakauhalla voi murskata. Murskaus vaatii, että kauhassa on asennettuna palavastaterät, ei kampavastaterät. Palavastaterä Kampavastaterä 18

20 Seulonnasta murskaukseen Muutettaessa seulakauhan toiminta seulasta murskaimeksi on toimittava seuraavasti: Aseta seulakauha niin, että terät ovat maata vasten. Löysennä palavastaterien kiinnitysmutterit. Siirrä vastaterät aivan alas. Kiristä vastaterien kiinnitysmutterit tähän asentoon. Kokeile seulakauhan toimivuutta murskattavalla materiaalilla. Jos kauhan teho on heikentynyt näillä vastaterien asetuksilla, tulee vastaterät asentaa hieman korkeammalle tasolle, jolloin terien välinen murskausteho laskee jonkin verran. On muistettava, että kaikkien vastaterien on sijaittava samalla korkeudella. Kokeile seulakauhaa uudelleen uusilla asetuksilla. Jos kauhan toiminnassa on vielä ongelmia, muuta vastaterien asetuksia seulonta-asetuksia kohti Murskauksesta seulontaan Muutettaessa seulakauhan toiminta murskaimesta seulaksi on toimittava seuraavasti: Aseta kauha niin, että terät ovat ylinnä ja kauhan suu on maata vasten. Löysennä palavastaterien kiinnitysmutterit. Siirrä vastaterät aivan alas. Kiristä vastaterien kiinnitysmutterit tähän asentoon. 19

21 Kokeile seulakauhan toimivuutta ja seulontatulosta. Säädä tarvittaessa siirtämällä vastateriä Raekoon muuttaminen Seulonnan raekokoa voidaan muuttaa vaihtamalla teräpakat, vastaterät ja puhdistuskammat. Raekoon muuttamiseksi on kauhassa oltava kampavastaterät. Teräpakkojen vaihtamiseksi ota yhteyttä valmistajaan Vastaterien vaihto Ennen vaihtoa on syytä varmistaa vaihdettavien vastaterien sopivuus kyseiseen malliin ja haluttuun raekokoon. Sijoita seulakauha siten, että terät ovat pystyasennossa. Laita kauha maahan ja sammuta peruskone. Irrota vastaterien kiinnitysmutterit ja prikat. Irrota vastaterät varovasti rautakangen avulla paikoiltaan ja siirrä ne kauhan keskiosaan terien yläpuolelle. Puhdista vastaterien kiinnitysalusta tarkasti. Kampavastaterien tapauksessa irrota kammat rungoista, sovita uudet kampa-aihiot paikoilleen ja hitsaa ne kiinni runkoon. Asenna uudet vastaterät paikalleen ja varmistu siitä, että vastaterien kartiomainen pää on kohti kauhan suuta. Kiinnitä mutterit ja prikat. Käynnistä peruskone ja käännä kauha asentoon, jossa terät ovat ylhäällä ja kauhan kärki on maassa. Liikuta vastaterät ala-asentoon (eli yläosaan päin). Kiinnitä vastaterät tähän asentoon. Tarkista, että seulakauha toimii moitteettomasti. Huom! Kauhoissa, joissa on parillinen määrä teräpakkoja, vastaterät ovat samanlaiset. Kauhoissa, joissa on pariton määrä teräpakkoja, vastaterät sopivat vain tietylle laidalle Puhdistuskampojen vaihto Irrota puhdistuskamparunko kampoineen kauhasta. Leikkaa kammat irti rungosta. Mittaa ja katkaise sopivan pituiset kammat runkoihin. 20

22 Ennen kuin hitsaat kammat paikoilleen runkoon, kokeile, miten ne sopivat teräpakkoihin. Kiinnitä puhdistuskammat runkoon hitsaamalla. Kiinnitä runko kampoineen kauhaan. Tarkista, että seulakauha toimii moitteettomasti. Huom! Jos puhdistuskamparungot ovat vaurioituneet tai todella kuluneet, vaihda myös ne. 21

23 4 HUOLTO Säännöllisin väliajoin tehty asianmukainen voitelu ja huolto ovat tärkeitä seulakauhan käyttöiän sekä turvallisen ja tehokkaan toiminnan kannalta. Tässä osassa käyttöohjekirjaa kerrotaan seulakauhan turvallisesta huollosta ja voitelusta. Tutustu ohjeisiin tarkasti. 4.1 Huoltovälit Huoltoväli määräytyy käyttötuntien perusteella. Käyttöohjekirjassa 8 tuntia muodostaa päivän, 50 tuntia viikon ja 100 tuntia kahden viikon pituisen työjakson. Jos seulakauhaa käytetään päivittäin enemmän kuin edellä on mainittu tai kun käyttöolosuhteet ovat erityiset, tulee huoltoväliä lyhentää. Jos jokin huoltoon liittyvä seikka ei selviä tästä käyttöohjekirjasta, niin ota yhteys myyjään tai valmistajaan. 4.2 REMU-osat REMU-seulakauhojen teräpakat, vastaterät ja puhdistuskammat ovat kulutusosia, joita tulee säännöllisesti korjata tai vaihtaa. Vaihtoväli riippuu kuinka kuluttavaa materiaalia seulotaan. Kulutusosien kuluessa seulakauhasta saatavan seulotun materiaalin raekoko kasvaa. Kulutusta voidaan hidastaa korjaamalla osia kovahitsaamalla. Kun huollat tai korjaat seulakauhaa, käytä aina alkuperäisiä REMU-varaosia, joita saat lähimmältä jälleenmyyjältä tai valmistajalta. 4.3 Saastuneet tuotteet Käsittele jätteet aina määräysten mukaisesti. 4.4 Huoltoturvallisuus Pukeudu sopiviin asusteisiin. Käytä oikeita työvälineitä. Ole varovainen käyttäessäsi puhdistusnesteitä. Varmista, ettei peruskonetta voida käynnistää. 22

24 Älä yritä tarkastaa, tarttua kiinni teriin tai huoltaa niitä ennen kuin peruskone on sammutettu ja seulakauha laskettu maahan. 4.5 Huollettavat kohdat ja huoltovälit Alla olevasta taulukosta ilmenevät käyttötuntien mukaiset tarkastus- ja voiteluvälit. Kohta Paikka Toimenpide 8 tuntia 1. Teräpakkojen vetopäiden voitelupisteet 2. Teräpakkojen vapaiden päiden voitelupisteet Rasvaus Suositus: NLGI No.2 Litium EP Yleisrasva Rasvaus Suositus: NLGI No.2 Litium EP Yleisrasva 3. Kiinnitystapit Rasvaus Suositus: NLGI No.2 Litium EP Yleisrasva 4. Teräpakat Tarkasta kunto kulumisen ja vaurioiden varalta. 5. Vastaterät Tarkasta kunto kulumisen ja vaurioiden varalta. 6. Huulilevy Tarkasta kunto kulumisen ja vaurioiden varalta. 7. Moottorit ja Tarkasta vaurioiden ja vuotojen varalta ja korjaa letkut tarvittaessa. 8. Ketjukotelo Tarkasta, että ketjukoteloiden vedenpoistoreiät ovat puhtaat eikä niissä ole tukkeumia. Huom! Kaikissa kauhamalleissa ei ole reikiä ketjukoteloissa. 50 tuntia 9. Ketjukotelo Ketjujen voitelu ketjuöljyllä. Avaa ketjukotelo ja voitele ketjut. 10. Kiinnitystapit Tarkasta kiinnitystappien pitävyys. 100 tuntia 11. Moottori Tarkasta ja säädä. 12. Ketjut Tarkasta ja vaihda tarvittaessa. Huom! Voitele kohdat 1, 2 ja 3 kahden tunnin välein ensimmäisten 10 käyttötunnin aikana. 23

25 Kohdat 1 & 2: Irrota rasvanippojen suojalevy tai nipan päällä oleva ruuvi. Puhdista ylimääräinen rasva kolosta. Voitele käsikäyttöisellä rasvapumpulla noin 2-4 pumppauksen verran, kunnes kaikki ilma on tullut ulos. Kiinnitä rasvanippojen suojalevyt ja ruuvit takaisin paikoilleen. Kohta 3: Mikäli kauha on asennettu kiinni kiinnitystapeilla, voitele ne. Jos kauha on asennettu pikaliittimellä, ei voitelua tarvita. Kohdat 4, 5 & 6: Tarkasta silmämääräisesti jokainen teräpakka, vastaterä ja huulilevy varmistaaksesi niiden käyttökunto ja että ne eivät ole taipuneet tai liian kuluneet. Huom! Teräpakkojen normaali päittäisliike on noin 5 mm. Teräpakan ja sen sisällä olevan akselin välys on noin 2-4 mm. Kohta 7: Tarkasta hydraulimoottori(t) silmämääräisesti vuotojen ja letkut vuotojen ja vikojen varalta. Kohta 8: Tarkasta, että ketjukotelon vedenpoistoreiässä ole likaa tai tukkeumia. Kohta 9: Avaa ketjukotelon kansi ja suihkuta ketjuihin ketjuöljyä. EE-kauhoissa, joissa ketjukotelo on pultattu kiinni, voitele ketjut kauhan takaosan voitelunippojen kautta. Kohta 10: Tarkasta kiinnityspulttien pitävyys. 24

26 Kohta 11: Tarkasta voimansiirtoketju 100 tunnin välein ja säädä se oikeaan kireyteen. Voimansiirtoketjun venymä on uutena maksimissaan 0-3 mm paluupuolella ja 8-14 mm, kun ketju on loppuun kulunut. Jos ketju on kulunut enemmän, tulee se säätää minimiin tai vaihtaa uuteen ketjuun. Huom! Älä käytä loppuun kuluneita ketjuja, sillä ne kuluttavat ketjupyöriä. Huom! Teräpakkojen välisten ketjujen kireyttä ei pysty säätämään. Kaksimoottoristen seulakauhojen voimansiirtoketjut tulee säätää yhtenevästi, jotta ne vetävät tasaisesti. Säätöä tehdessä hydraulimoottorin asennuspohjan pultit irrotetaan, moottori siirretään oikealle kohdalle (0-3 mm:n liike, kun kysymyksessä on uusi ketju). Hydraulimoottorin asennuspohjan pultit tulee tämän jälkeen kiristää momenttiavaimella, jotta varmistutaan säädön pitävyydestä. 4.6 Teräpakkojen huolto On suositeltavaa, että terät kovahitsataan säännöllisin väliajoin terien kulumisen vähentämiseksi. Kovahitsauksen tarve riippuu käsiteltävän materiaalin laadusta: mitä hankaavampi materiaali, sitä useammin kovahitsaus on syytä tehdä. 4.7 Kovahitsaus Seulakauhan tulee olla puhdas ja kuiva. Varmista, että kauha on vakaassa asennossa. 25

27 Jos seulakauha on edelleen kiinni peruskoneessa, niin varmistu siitä, että kone on varmasti sammutettu ja ettei kukaan pääse sitä käynnistämään. Kytke "maakaapeli" siihen terään, jota aiot kovahitsata. Kovahitsaa jokaista terää yhtä paljon, jotta terien tasapaino säilyy toiminnan aikana. Kovahitsattaessa on otettava huomioon, ettei ylitetä terän alkuperäistä leveyttä, koska tällöin terät saattavat koskettaa käytössä toisiaan ja vaurioitua. Kovahitsauksen jälkeen on seulakauha syytä koeajaa, jotta varmistetaan sen toimivuus. 26

28 5 HUOLTO ERITYISEN KULUTTAVISSA OLOSUHTEISSA Käytettäessä seulakauhaa erityisen kuluttavissa olosuhteissa täytyy huoltotoimenpiteet tehdä useammin kuin toimittaessa ns. normaaleissa olosuhteissa. On kauhan käyttäjän/omistajan velvollisuus huolehtia, että kauhaa huolletaan sen käyttöolosuhteiden mukaisesti. Alla olevassa taulukossa on esitetty erilaisia kuluttavia käyttöolosuhteita ja niihin liittyviä huoltotoimenpiteitä. Olosuhteet Huoltosuositus Mutainen vesi, Ennen käyttöä Tarkista kauhan kunto huolellisesti. sade, lumi Käytön aikana Voitele kahden tunnin välein. Käytön jälkeen Tyhjennä vesi ketjukotelosta ja voitele ketjut. Suolavesi ja Ennen käyttöä Tarkista kauhan kunto huolellisesti. korrosoiva Käytön aikana Voitele kahden tunnin välein. materiaali Käytön jälkeen Tyhjennä vesi ketjukotelosta ja voitele ketjut. Puhdista kauha painepesurilla tai vastaavalla poistaaksesi kauhaan jäänyt materiaali. Liiallinen pöly Käytön aikana Voitele kahden tunnin välein. Kivinen materiaali Kahden käyttötunnin välein Tarkista seulakauhan kunto huolellisesti. Tarkista, onko seulakauhassa vaurioita, murtumia tai löystyneitä/irronneita pultteja. Kylmä sää Käytön jälkeen Käytä säähän sopivia voiteluaineita. Puhdista seulakauha huolellisesti estääksesi lian jäätyminen kauhaan. Kysy tarvittaessa lisätietoja myyjältäsi tai valmistajalta. 27

29 6 VIANETSINTÄ Vianetsinnän avulla voidaan ratkaista seulakauhassa olevia ongelmia. Jos kauhassa on oireita mahdollisista vioista, on nämä syytä tutkia välittömästi ja määrittää mahdollisen vian suuruus sekä se, onko turvallista jatkaa toimintaa ilman, että aiheutuu lisävahinkoja. Tämän luvun ohjeiden avulla voit havaita oireita vioista sekä ratkaista ongelmia nopeasti ja systemaattisesti. 6.1 Vian määritys Tunnista viallinen komponentti tai toiminta. Varmista, ettei ihmisille aiheudu vaaraa, mikäli käyttöä jatketaan. Tutki vian oireet uudelleen. Etsi systemaattisesti mahdollisia vian aiheuttajia. Käy läpi todennäköiset vian aiheuttajat. Tee korjaukset käyttöohjeiden mukaisesti. 6.2 Mahdollisia vian aiheuttajia REMU-seulakauhassa on kaksi perussysteemiä: hydraulinen ja mekaaninen Hydrauliikka Mallista riippuen REMU-seulakauhassa on joko yksi tai kaksi hydraulimoottoria. Molemmat mallit on kytketty peruskoneen hydrauliikkapiiriin. Hydrauliikkapiirin tulee tuottaa riittävästi virtausta, jotta seulakauhan kapasiteetti voidaan optimaalisesti hyödyntää. On tärkeää, että virtaus- ja paineasetukset on säädetty ohjekirjan suositusten mukaisesti Mekaniikka Seulakauhan seulontaperiaate on seuloa kauhan läpi menevää materiaalia teräpakoilla, jotka pyörivät säädetyllä nopeudella. Jos nämä terät eivät käänny riittävällä nopeudella, niin seulakauhan tehokkuus laskee. 28

30 6.3 Vikadiagnoosi Alla on esitetty mahdollisia vikatapauksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Kysy tarvittaessa lisätietoja myyjältäsi tai valmistajalta Teräpakkojen pyörintä pysähtyy Ongelma Teräpakat tukkeutuvat materiaalista. Rikkoutunut ketju, ketjupyörä tai akseli. Peruskoneen hydrauliikka ei tuota virtausta. Toimenpide Tarkista teräpakat ja poista niihin kertynyt materiaali. Pysäytä kone ja avaa ketjukotelon kansi tarkastaaksesi ketjujen, ketjupyörien ja akselien kunnon. Vaihda rikkoontuneet osat. Etsi rikkoontumisen syy ja tee tarvittavat säädöt ja korjaukset. Syyn etsiminen on tärkeää: esimerkiksi ylikierrokset tai puutteellinen voitelu voivat johtaa ennenaikaisiin vikoihin. Tarkista mittaamalla peruskoneen hydrauliikan virtaus ja paine Teräpakat pyörivät hitaasti Ongelma Pienentynyt hydraulivirtaus peruskoneelta. Peruskoneen hydraulipaine on alle tarvitun tason. Teräpakat pyörivät huonosti. Toimenpide Tarkista mittaamalla peruskoneen hydraulivirtaus virtausmittarilla. Tarkista peruskoneen hydraulipaine, kun kauha on lepotilassa. Tarkistettuasi yllämainitut kohdat irrota ketjukotelon kansi, poista moottor(e)ilta lähtevä(t) ketju(t) ja yritä liikuttaa teräpakkoja. Jos teräpakat ovat vapaina, on moottor(e)ille syytä tehdä lisätutkimuksia. Jos teräpakkoja ei voi pyörittää, irrota jäljellä olevat terien väliset ketjut, jotta voidaan määrittää, mitkä teräpakat eivät pyöri erikseen. Niistä teräpakoista, jotka eivät pyöri, otetaan vetoratas pois, tarkistetaan laakeri ja vaihdetaan tarvittaessa. 29

31 6.3.3 Seulotun materiaalin raekoko kasvaa Mikäli seulotun materiaalin koko suurenee, merkitsee tämä sitä, että teräpakat ja vastaterät ovat kuluneet. Jos seulotun materiaalin koko on haluttua suurempi, teräpakat kovahitsataan tai vaihdetaan uusiin. 30

32 7 VARASTOINTI Jos seulakauhaa ei käytetä pitkään aikaan, on se varastoitava huolellisesti kauhan hyvän toimintakunnon säilyttämiseksi. Sisävarastointi on paras varastointitapa. Jos seulakauha varastoidaan ulkona, varmistetaan, että alusta on tasainen, kuiva ja kovapohjainen. 7.1 Valmistelu varastointia varten Sijoita seulakauha tasaiselle alustalle kuokka-asentoon. Puhdista kauha huolellisesti. Tarkista kauha puuttuvien tai löystyneiden osien varalta. Kiristä ja korvaa tarvittaessa. Voitele seulakauha. Varmista, että hydraulilinjat ovat täynnä öljyä ja että ne on tulpattu huolellisesti. Käsittele pinnat ruosteenestoaineella. 7.2 Käyttöönotto varastoinnin jälkeen Puhdista kauha huolellisesti. Poista ruosteenestoaine pinnoista. Tarkista kauha puuttuvien tai löystyneiden osien varalta. Kiristä ja korvaa tarvittaessa. Voitele seulakauha. Seuraa tässä käyttöohjeessa annettuja asennusohjeita asentaessasi kauhan peruskoneeseen. 31

33 8 KULJETUS JA NOSTAMINEN Seulakauhan paino löytyy kauhan CE-kilvestä. Varmista, että tiedät missä kohtaa kauhan painopiste sijaitsee (noin 1/3 kauhan takaosasta etuosaan päin, kauhamallista riippuen). Huolehdi, että nostamiseen käyttämäsi välineet ovat riittävät. Jos nostat kauhaa trukilla tai vastaavalla, aseta kauhan painopisteen puoli nostovälineeseen päin kaatumisen välttämiseksi. Jos käytät nostoliinoja, kiinnitä ne niin, että paino jakautuu tasaisesti nostettaessa. 8.1 Kuljetus peruskoneeseen kiinnitettynä Seulakauhan kuljetus peruskoneeseen asennettuna tapahtuu samalla tavalla kuin peruskoneen kuljetus muulloinkin, kun se on varustettu kauhalla. On muistettava, että seulakauhaa ei saa käyttää peruskoneen kiinnityspisteenä. 8.2 Kuljetus erikseen Varmista, että hydraulilinjat ovat kunnolla tulpattuja öljyvuotojen ja linjojen likaantumisen varalta. Aseta kauha pystyasentoon kuljetusalustalle. Sijoita kauha niin, etteivät muut tavarat vahingoita teräpakkoja tai hydraulimoottoreita. Laita puutuet tai vastaavat kauhan ja kuljetusalustan väliin. Käytä asianmukaisia kiinnityspisteitä. Älä käytä moottoreita kiinnityspisteinä. Älä kuljeta irrallisia esineitä seulakauhan sisällä. 32

34 9 TEKNISET TIEDOT 33

35 9.1 Raekoko Raekokoon vaikuttavat monet tekijät, kuten sääolosuhteet, kosteus, käyttäjän ammattitaito, käytetty terämalli, vastaterien paikka, materiaalin koostumus yms. Seulotun materiaalin raekoko on noin 7 mm pienempi kuin käytetty teräväli. Kaikki luvut ovat suuntaa antavia. Tarkemmat tiedot valtuutetulta REMU jälleenmyyjältä tai valmistajalta. 34

36 REMU Oy Pääkonttori ja tuotanto REMU Norge AS REMU Deutschland GmbH REMU USA Inc REMU Sales Office, China Jälleenmyyjäsi

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

MAXI-HAMSTERI HARJAKONE

MAXI-HAMSTERI HARJAKONE MAXI-HAMSTERI HARJAKONE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET VARAOSALUETTELO VALMISTAJA: Oy LAI-MU Ab Niittajantie 9 26820 RAUMA FINLAND Tel: +358 (0)2 8387 2400 Fax: +358 (0)2 8387 2444 www.laimu.fi VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

HYDRAULINEN KAIVURI TARMO Käyttöohje - Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös. HYDRAULIC BACKHOE TARMO Instruction manual Original manual

HYDRAULINEN KAIVURI TARMO Käyttöohje - Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös. HYDRAULIC BACKHOE TARMO Instruction manual Original manual Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001 Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:28 3FKRH600_002 TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

2000-2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2000-2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2000 2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA TERVETULOA POLARISTIIMIIN! Olet valinnut laadukkaan Polarisajoneuvon. Ne ovat luokissaan edelläkävijöitä ja tunnettuja laadustaan. Polaris Industries Inc.

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

CAMOPLAST ATV T4S KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ATV TELASTOSARJA 1099-01-1025 - VERSIO A

CAMOPLAST ATV T4S KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ATV TELASTOSARJA 1099-01-1025 - VERSIO A CAMOPLAST ATV T4S ATV TELASTOSARJA 2015 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 1099-01-1025 - VERSIO A Camoplast Solideal Inc. 4162, Burrill - Local A Shawinigan, (Québec) G9N 6T6 CANADA Sähköposti : atvtracksystems@camoplastsolideal.com

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

04/06/21 11:03:25 3FGEL620_001. Honda CRF50F OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2004

04/06/21 11:03:25 3FGEL620_001. Honda CRF50F OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2004 04/06/21 11:03:25 3FGEL620_001 Honda CRF50F OMSTAJAN KÄSKRJA Honda Motor Co., Ltd. 2004 04/06/21 11:03:29 3FGEL620_002 TÄRKEÄÄ TETOA VAN AJAJALLE. E MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet Ei tieliikennekäyttöön! Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet MÖNKIJÄ 250cc DAR0952 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Käännös alkuperäisohjeista Älä käytä tätä ajoneuvoa ennen kuin olet

Lisätiedot

BC 22 - BC 24 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - BC 220 - BC 240 (21.7 cm 3 ) Euro 2

BC 22 - BC 24 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - BC 220 - BC 240 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla BC 22 - BC 24 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - BC 220 - BC 240 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

KL 2500 Kylvölannoitin Käyttöohjekirja Oikeudet rakenteen muutoksiin pidätetään

KL 2500 Kylvölannoitin Käyttöohjekirja Oikeudet rakenteen muutoksiin pidätetään Tume-Agri Oy 97618004 10/2013 KL 2500 Kylvölannoitin Käyttöohjekirja Oikeudet rakenteen muutoksiin pidätetään Valmistaja: Tume-Agri Oy Osoite: PL 77 14201 TURENKI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

Lisätiedot

Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten

Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten Tämä opas sisältää turvallisuusohjeita pyöräilyyn. Vaikka olisit pyöräillyt useita vuosia, on tärkeää lukea kappale ennen uuden pyöräsi käyttöönottoa! Vanhempien

Lisätiedot

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja Ruohonleikkuri HRX426C Käyttöohjekirja Käyttöohjekirja (Alkuperäisen ohjeen käännös) HRX426C SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 2 Turvaohjeistus 3 Turvatarrat 5 Laitteen tunnistus 5 Hallintalaitteiden kuvaus 6

Lisätiedot

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PERÄMOOTTORI Omistajan käsikirja F25W (F20W) Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PARSUN-perämoottorit ovat tehokkaita, taloudellisia ja

Lisätiedot

SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Traktori SPORTSMAN 800 HO 4x4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Traktori SPORTSMAN 800 HO 4x4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2011 SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Traktori SPORTSMAN 800 HO 4x4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA Sisältö ESIPUHE... 3 TAKUUEHDOT... 3 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT... 5 TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä pyörän maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot