Seulakauhan käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seulakauhan käyttöohje"

Transkriptio

1 Seulakauhan käyttöohje Finnish

2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A) Valmistaja: Osoite: Remu Oy Inhantie 7, ÄHTÄRI, SUOMI Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston: Nimi: Osoite: Juha Salmi Inhantie 7, ÄHTÄRI, SUOMI Vakuuttaa, että REMU-seulakauha Malli:... Sarjanumero:... on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen ja lisäksi vakuuttaa, että seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu: SFS-EN ISO 12100, SFS-EN 349 Ähtäri / 20 Juha Salmi Toimitusjohtaja

3 Sisällysluettelo 1 TURVALLINEN TOIMINTA Merkinnät kauhassa Turvamääräykset ennen käyttöä Turvamääräykset käytön aikana Turvamääräykset työskentelyn jälkeen SEULAKAUHAN ASENTAMINEN Peruskoneelle asetettavia vaatimuksia Hydrauliikan tehovaatimukset Hydrauliikan vaatimusten testaaminen Peruskoneen hydrauliikan virtaus Ylikierrokset Seulakauhan ohjaus Hydrauliikan paineasetukset Kaivuuasento Asennus peruskoneeseen Asennuksen tarkastuslista KÄYTTÖ Pikakäyttöohje Turvallisuus Tehokas käyttö Seulakauhan täyttö Seulontaprosessi Kosteuspitoisuus Seulakauhan puhdistus Puhdistuskammat Puhdistuksen laiminlyönti Seulakauhan käyttö murskaamiseen

4 Seulonnasta murskaukseen Murskauksesta seulontaan Raekoon muuttaminen Vastaterien vaihto Puhdistuskampojen vaihto HUOLTO Huoltovälit REMU-osat Saastuneet tuotteet Huoltoturvallisuus Huollettavat kohdat ja huoltovälit Teräpakkojen huolto Kovahitsaus HUOLTO ERITYISEN KULUTTAVISSA OLOSUHTEISSA VIANETSINTÄ Vian määritys Mahdollisia vian aiheuttajia Hydrauliikka Mekaniikka Vikadiagnoosi Teräpakkojen pyörintä pysähtyy Teräpakat pyörivät hitaasti Seulotun materiaalin raekoko kasvaa VARASTOINTI Valmistelu varastointia varten Käyttöönotto varastoinnin jälkeen KULJETUS JA NOSTAMINEN Kuljetus peruskoneeseen kiinnitettynä

5 8.2 Kuljetus erikseen TEKNISET TIEDOT Raekoko

6 TURVALLISUUSILMOITUS Varoitukset tässä käyttö- ja huolto-ohjeessa eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita. REMU Oy ei voi ennakoida kaikkia mahdollisia vaaraa aiheuttavia käyttötilanteita, olemme kuitenkin pyrkineet saamaan käyttöohjeissa mainitut varoitukset mahdollisimman kattaviksi. Jos käyttö- ja huoltotoimenpiteitä ei suoriteta ohjekirjan suositusten mukaisesti, varmista, ettei valitsemasi menetelmä aiheuta vaaratilannetta sinulle tai muille ihmisille. Varmista myös, ettei seulakauha vaurioidu tai aiheuta vaaraa valitsemasi työskentelytavan vuoksi. ERIKOISTILAUKSET REMU Oy valmistaa myös asiakkaiden erityistoivomusten mukaisia REMUseulakauhoja. Tällöin tilaajan on huomioitava, että nämä muunnokset saattavat muuttaa laitteen suoritusta ja käyttöominaisuuksia verrattuna vakiomalleihimme. Käyttäjän tulee tutustua näihin erityisominaisuuksiin ja ymmärtää niiden merkitys. Omistajien ja käyttäjien tulee ymmärtää, että seulakauhan käyttö sellaisissa sovelluksissa, joihin niitä ei ole suunniteltu, on ehdottomasti kielletty. Jos seulakauhaa käytetään sellaisissa olosuhteissa, joihin sitä ei ole suunniteltu, saattavat käyttömekanismit vahingoittua. Epäasianmukaisista sovelluksista aiheutuneet vahingot eivät kuulu REMU-takuun piiriin. Kauhan omistajia ja käyttäjiä kehotetaan varmistamaan jälleenmyyjältä tai valmistajalta seulakauhan sopivuus kyseessä olevaan sovellukseen. 5

7 ESIPUHE Kiitämme Sinua REMU-seulakauhan valinnasta. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ja varmista, etteivät ne ole ristiriidassa peruskoneen käyttöohjeiden kanssa. Tämä auttaa Sinua hyödyntämään REMUseulakauhaa tehokkaasti ja taloudellisesti. Sinun sekä muiden turvallisuus riippuu seulakauhan huolellisesta ja harkitusta käytöstä. Huolellinen toiminta estää onnettomuuksia. REMU kehittää jatkuvasti tuotteitaan, mistä saattaa aiheutua seulakauhoihimme sellaisia muutoksia, jotka eivät vielä näy käyttöohjeissa. Käyttöohjeet ovat julkaisuhetkellä ajan tasalla. SARJANUMERO Seulakauhan sarjanumeron löydät CE-kilvestä. Kilpi sijaitsee seulakauhan yläosassa moottorin läheisyydessä oikealla puolella kuljettajasta katsottuna. 6

8 1 TURVALLINEN TOIMINTA Monet viat ja onnettomuudet, jotka ilmenevät käytön tai huollon aikana johtuvat siitä, että turvamääräykset on laiminlyöty. Älä käytä seulakauhaa ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöohjeet. Älä anna kenenkään muunkaan käyttää seulakauhaa ennen kuin hän varmasti on lukenut ja ymmärtänyt ohjeet. Seulakauhan epäviralliset modifikaatiot saattavat heikentää seulakauhan toimintakykyä ja/tai turvallisuutta sekä alentaa käyttöikää. 1.1 Merkinnät kauhassa Merkki Selitys Suurin sallittu hydrauliöljyn virtaus (tarkista oikea arvo kauhastasi). Suurin sallittu hydrauliöljyn paine (tarkista oikea arvo kauhastasi). Rasvaa 8 tunnin välein. Rasvaa 30 tunnin välein. 7

9 Älä laita käsiäsi liikkuvien teräpakkojen lähellä tai väliin. Lue käyttöohje ennen kauhan käyttöä. 1.2 Turvamääräykset ennen käyttöä Tutustu tarkasti REMU-seulakauhan ja peruskoneen rajoituksiin ja suoritusarvoihin ennen seulakauhan käytön aloittamista. Opettele turvamääräykset ja -säännöt ja noudata niitä työmaan vaatimalla tavalla. Varmista tiedonkulku onnettomuuden tai tulipalon sattuessa. Suorita päivittäin seulakauhalle ja peruskoneelle määritellyt tarkastukset. Poista työmaalta esteet. Huomioi erilaiset vaaranpaikat, mukaan lukien sähkölinjat. Älä käytä dieseliä tai bensiiniä puhdistusaineena. Tarkasta seulakauhan, terien ja letkujen kunto sekä suorita tarvittavat korjaukset ennen käyttöä. Jos seulakauha kytketään pikakiinnikkeellä peruskoneeseen, muista tarkastaa pikakiinnikkeen sopivuus kohteeseen ja kytkentä ennen työskentelyn aloittamista. Varmista, että työskentelyalue on vapaa 25 metrin säteellä kauhasta. Merkitse alue estääksesi sivullisten tulo työskentelyalueelle. 1.3 Turvamääräykset käytön aikana Älä nosta peruskonetta maasta kuormittamalla seulakauhaa koko peruskoneen painolla, sillä tämä saattaa vaurioittaa seulakauhaa vakavasti. Käynnissä olevan koneen varoetäisyys on 25 metriä. Varmista, ettei tällä alueella ole muita ihmisiä. 8

10 Asiaton oleskelu työmaalla on kielletty. Tarkasta seulakauhan teräpakkojen toimivuus tyhjällä kauhalla. Käytä seulakauhaa vain peruskoneen kuljettajan paikalta. Tarkasta seulakauha säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa löystyneet osat. Seulakauhaa tulee käyttää sellaisella teholla, joka on kontrolloitavissa. Älä käytä seulakauhaa purkutöihin. Pidä seulakauha työskentelyn aikana mahdollisimman alhaalla varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Pidä työskentelyalue tasaisena tasoittamalla sitä tarpeen mukaan. Älä ylikuormita peruskonetta. Lastatessasi kuorma-autoihin tai syöttösuppiloihin, muista varoa, ettet osu kauhalla niihin. Älä kuljeta seulakauhaa ihmisten tai kuorma-autojen hyttien ylitse. Älä työskentele pölyn, sumun tai savun haitatessa näkyvyyttä. Työskennellessäsi yöllä muista varmistaa valon riittävyys. Pysäytä ja tarkasta seulakauha sekä peruskone säännöllisesti työskennellessäsi yöllä. Nouse koneesta ja tarkasta sekä kone että kauha silmämääräisesti. 1.4 Turvamääräykset työskentelyn jälkeen Laske seulakauha tasaiselle kovapohjaiselle maalle. Voitele seulakauhan liikkuvat osat huolto-ohjeiden mukaisesti. Puhdista seulakauha ja tarkasta, onko siinä mitään rakenteellisia tai toiminnallisia vaurioita. 9

11 2 SEULAKAUHAN ASENTAMINEN Varmista ennen asennusta, että peruskoneen nostoteho on riittävä täyteen lastatun seulakauhan turvalliseen käsittelyyn. Asentajan tulee varmistua siitä, ettei peruskoneen tasapaino heikenny ja ettei peruskoneen nostokapasiteettia ylitetä. (Peruskoneen nostokapasiteetti löytyy peruskoneen omasta käyttöohjekirjasta.) Peruskoneen hydrauliikan tehomäärä/kapasiteetti on syytä selvittää, jotta nähdään, kykeneekö peruskone tarjoamaan riittävän kapasiteetin seulakauhan optimaaliseen käyttöön. 2.1 Peruskoneelle asetettavia vaatimuksia Seulakauha edellyttää peruskoneelta kaksisuuntaista hydrauliikkaöljyn virtausta. Peruskoneeseen on asennettava 2-toiminen ohjausventtiili sekä sen lisäksi peruskoneen puomin kärkeen on asennettava kapasiteetiltaan riittävä putkisto niin paineen kuin virtauksenkin suhteen. Peruskoneissa, joissa on käytössä säätyvätilavuuksinen järjestelmä, tulee tarkastaa, että peruskoneen ulkoisen hydrauliikan antama teho on riittävä kauhan toiminnalle. Riittävän virtauksen ja paineen aikaansaamiseksi peruskonetta tarpeettomasti rasittamatta voidaan hydrauliikkaöljyä joutua lisäämään. Lisättävä määrä vaihtelee peruskoneesta riippuen. 2.2 Hydrauliikan tehovaatimukset Jos peruskone ei kykene tuottamaan riittävää virtausta, painetta ja hydrauliikan tehoja, niin seulakauhan maksimitehokkuutta ei välttämättä saavuteta. Peruskoneen virtauksen, paineen/hydrauliikan tehon saa selville koneen valmistajalta tai myyjältä. Jos hydrauliikan tehoja ei tunneta, on ne selvitettävä alan asiantuntijan kanssa. Suoritetut virtaus- ja painetestit on tallennettava mahdollisia takuutoimenpiteitä varten. 10

12 2.3 Hydrauliikan vaatimusten testaaminen Ennen kauhan hankintaa pitää varmistua siitä, että liitettävän peruskoneen suoritusarvot ja hydrauliikan ominaisuudet ovat seulakauhalle riittävät. Kauhan pitkän käyttöiän varmistamiseksi nämä tulee mitata, säätää ja kirjata lukemat ylös. Luotettavan tuloksen saamiseksi on suositeltavaa liittää virtaus/painemittari peruskoneen hydraulilinjaan. Huom! Peruskoneen ajotietokoneeseen sisällytetty paineen ja virtauksen mittaus ei välttämättä anna luotettavaa tulosta. Varmista arvojen oikeellisuus myös muulla tavalla (katso vaatimukset teholle, paineelle ja virtaukselle). 2.4 Peruskoneen hydrauliikan virtaus Nykyaikaiset maansiirtokoneet pystyvät tuottamaan suuremman virtauksen kuin seulakauha tarvitsee. Seulakauhalle tuleva virtaus ja paine tulee rajoittaa niin, että se on korkeintaan sallitun virtauksen ylärajassa (katso koneen spesifikaatio ja merkinnät kauhassa). Raja-arvojen ylitys johtaa ylikierroksiin, jotka edelleen voivat vaurioittaa kauhan ketjuja ja hydraulimoottoreita. Suuremmissa (yli 10 tonnin) kaivinkoneissa ja suurissa pyöräkuormaajissa voi olla varusteena hydraulipiirin kuormituksen tunnistusjärjestelmä. Tällaisissa tapauksissa tulee ohjaustietokoneen parametrit asettaa seulakauhalle hyväksyttäviin rajoihin, jotta annetut raja-arvot eivät käytössä ylity. Jos kuormituksen tunnistusjärjestelmä ei ole asentajalle tuttu, tulee tarkastus suorittaa yhteistyössä valmistajan tai myyjän kanssa. 2.5 Ylikierrokset Jos seulakauha vahingoittuu ylikierrosten takia, takuu ei ole voimassa. Tarkasta virtauksen määrä REMU-seulakauhaan seuraavissa olosuhteissa: 11

13 Juuri seulakauhan varoventtiiliin asetetun maksimiarvon alapuolella. Peruskoneen käydessä seulakauha lepotilassa. Peruskoneen toimiessa samalla kun seulakauha käytössä. Virtaus ja paine eivät saa missään tapauksessa ylittää niille asetettuja maksimiarvoja. 2.6 Seulakauhan ohjaus REMU-seulakauhassa painavat teräpakat pyörivät seulottavaa materiaalia päällään. Seuloessa teräpakkoja pyöritetään vaihtaen välillä niiden pyörimissuuntaa. REMU suosittelee, että kauha asennetaan niin että pyörimissuunnan vaihto tapahtuu proportionaaliohjausta käyttäen on/offohjauksen sijaan. Nopeat suunnanvaihdot on/off-ohjauksella voivat aiheuttaa vaurioita ketjuihin ja kuluttaa muitakin kauhan osia normaalia nopeammin. Mikäli kauhassasi ei ole proportionaaliohjausta, kiinnitä erityistä huomiota suunnanvaihtoihin ja pyri välttämään nopeita vaihtoja. 2.7 Hydrauliikan paineasetukset REMU-seulakauhan hydrauliikkapaine ei saa työskentelyn aikana ylittää sille asetettuja maksimiarvoja. Varoventtiileiden tulee rajoittaa hydrauliikkapainetta työskentelyn aikaina. Muutamat kaivurien valmistajat käyttävät koneissaan "virtauksen katkaisu"-järjestelmää, joka kytkeytyy päälle varoventtiilien alkaessa toimia. Peruskoneen hydrauliikkajärjestelmän rakenne on hallittava ennen seulakauhan asennuksen suunnittelua. 2.8 Kaivuuasento REMU suosittelee, että seulakauha asennetaan pistoasentoon kuokka-asennon sijaan. Pistoasennon käyttö parantaa työskentelytehokkuutta lyhentämällä seulontaprosessin läpimenoaikaa ja vähentämällä seulakauhaan kohdistuvaa rasitusta. 2.9 Asennus peruskoneeseen Käytä suojalaseja ja -käsineitä välttääksesi vahingot, kun kiinnität kauhan peruskoneeseen. 12

14 Varmista peruskoneen ja seulakauhan pikaliittimien mitoitusten yhteensopivuus. Jos käytetään itse hankittuja pikaliittimiä, on käyttäjä/omistaja vastuussa siitä, että seulakauhaa voidaan turvallisesti käyttää. Lisätietoja ohjearvoista on saatavana koneen valmistajalta. Varmista, että kaksisuuntainen hydrauliikka kytketään oikein kiinni seulakauhan hydrauliikkaan. Muista myös vuotolinja. Jos seulakauhan asentaja on epävarma asennuksen vaatimuksista, hänen tulee ottaa yhteyttä myyjään/valmistajaan lisäohjeiden saamiseksi Asennuksen tarkastuslista Asentajan on käytävä läpi alla oleva asennuksen tarkastuslista: Varmista seulakauhan ja peruskoneen kiinnitysten yhteensopivuus ja kiinnitä kauha. Kytke hydrauliikkaletkut peruskoneen ja seulakauhan välillä tarkistettuasi niiden yhteensopivuuden, puhtauden ja toimintakunnon. Kytke myös vuotolinja. Tarkista ja kirjaa ylös kauhaan liittyvät virtaus- ja painearvot. Seulakauhan ollessa asennettuna kaivuriin, tulee varmistua, ettei maksimivirtaus tule ylitetyksi seuraavissa tilanteissa: o Juuri seulakauhan varoventtiiliin asetetun maksimiarvon alapuolella. o Peruskoneen käydessä seulakauha lepotilassa. o Peruskoneen toimiessa samalla kun seulakauha käytössä. Seulakauhan ollessa asennettuna traktorikaivuriin tai pyöräkuormaajaan merkkaa tai säädä hydrauliikan automaatio "kaivuu"-asentoon. Käytä seulakauhaa hitailla kierroksilla yhdensuuntaisesti noin 20 sekuntia poistaaksesi ilman hydrauliikkalinjoista. Suorita ohjekirjan mukaiset huolto-toimenpiteet. Varmistu siitä, että seulakauhan virtaukset on testattu käyttöohjekirjassa mainituissa tilanteissa. Ennen toiminnan aloittamista kuljettajan on syytä perehtyä tarkoin seulakauhan toimintaperiaatteisiin, jotka löytyvät käyttöohjeesta. Seulakauha on nyt toimintavalmis. Tutustu ennen kauhan käyttöä kappaleen 1 turvamääräyksiin. 13

15 3 KÄYTTÖ On muistettava, että vaikka REMU-seulakauhaa on menestyksellä käytetty monenlaisissa seulontatilanteissa, ei se kuitenkaan ratkaise kaikkia seulontaongelmia. Jotkut materiaalit eivät virtaa helposti seulakauhan läpi, vaan vaativat pidemmän työskentelyajan. Syitä tähän ovat muun muassa materiaalin kosteuspitoisuus ja geologinen koostumus. REMU ei anna arvioita tuotantotehoista, koska ei voi varmistaa niiden paikkaansa pitävyyttä kaikilla saatavilla olevilla peruskoneilla. 3.1 Pikakäyttöohje Varmista, että seulakauha on kytketty oikein peruskoneeseen ja kaikki hydrauliikkalinjat (vuotolinja mukaan lukien) on kytketty. Älä käytä seulakauhaa kaivamiseen. Valmistele materiaali seulontaa varten ja kasaa se lähelle seulontatyömaata. Aloita täyttämällä kauha seulottavalla materiaalilla (kuvissa EP-kauha esimerkkinä). Siirrä kauha sen alueen, syöttösuppilon tai kuorma-auton ylle, johon haluat seulotun materiaalin päätyvän. Käännä kauha seulonta-asentoon, jolloin teräpakat ovat maata vasten. Voit alkaa pyörittää pakkoja jo ennen kuin ne ovat maata vasten parantaaksesi seulontatulosta. Seulontaprosessi on erilainen kauhamallista riippuen: o EX-kauhoissa pyöritä teräpakkoja ensin viisi sekuntia yhteen suuntaan ja sitten viisi sekuntia toiseen suuntaan. Jatka tätä kunnes olet seulonut kaiken haluamasi aineksen läpi seulasta. o EL-, EP- ja EE-kauhoissa prosessi on samanlainen kuin EX-kauhoissa. Parantaaksesi seulontatulosta voit kuitenkin pitää teräpakkoja 5-10 asteen kulmassa maahan nähden. Kun kaikki haluttu aines on seulottu pois kauhasta, tyhjennä jäljelle jäänyt ylisuuri aines pois kauhasta. Kauhaa tyhjentäessä pyöräytä teräpakkoja niiden puhdistamiseksi. 14

16 3.2 Turvallisuus Työmaa täytyy organisoida siten, että siellä on riittävästi työskentelytilaa ja liikkumatilaa sekä riittävät tilat niin seulottavalle, seulotulle kuin ylisuurelle materiaalillekin. Peruskone kannattaa sijoittaa niin, että sen pääsy kaikkien materiaalien luokse on helppoa. Varmistu siitä, että työmaa-alueen maaperä on riittävän stabiili kestämään toiminnasta aiheutuvan rasituksen. Varmista myös, ettei työskentelyalueella ole ihmisiä. 15

17 3.3 Tehokas käyttö Anna hydrauliikkaöljyn lämmetä aina noin 5 minuutin ajan, sillä kylmä hydrauliikkaöljy saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tehokkaan käytön kannalta on tärkeää, että seulonnan aikana peruskone käy sellaisilla kierroksilla, joilla se pystyy tuottamaan seulakauhan kulloinkin tarvitseman hydrauliikkavirtauksen. 3.4 Seulakauhan täyttö Täytä seulakauha materiaalilla, joka on valmisteltu seulontaa varten. Älä käytä seulakauhaa kaivamiseen. Täytä kauha kauhomalla materiaalia kasasta, jossa on valmisteltua materiaalia. Käytä peruskonetta normaalilla tavalla täyttäessäsi kauhaa. (Muista kuitenkin, että seulakauhan ollessa kytkettynä kaivinkoneeseen sitä käytetään pistokauhana.) Huom! Älä täytä seulakauhaa yli laitojen, sillä seulonnan aikana reunojen yli putoava seulomaton maa-aines heikentää seulotun maa-aineksen laatua. 3.5 Seulontaprosessi Käytä seulakauhan teriä jaksottaisesti yhteen suuntaan noin viiden sekunnin ajan, minkä jälkeen vaihda pyörimissuuntaa. Jatka tätä menettelyä, kunnes suurin osa seulottavasta aineksesta on tullut terien läpi. EL-, EP- ja EE- kauhoissa seulonta-asennossa kauhan terien tulisi muodostaa noin 5-10 asteen kulma vaakatasoon nähtynä. Ala pyörittää teräpakkoja jo ennen kuin ne ovat maata kohti parantaaksesi seulontatulosta. Älä seulo materiaalia tarpeettoman pitkään saadaksesi kaiken seuloontuvan materiaalin läpi kauhasta, sillä karkea ylisuuri aines kuluttaa suuresti teräpakkoja. Tyhjennä kauhaan jäljelle jäänyt ylisuuri materiaali kippaamalla pois ja pyöräytä samalla teriä tarttuneen materiaalin irrottamiseksi. Tyhjennä ylisuuri materiaali varastokasaan, suppiloon tai kuorma-autoon. Seulakauhan täyttö, seulonta ja ylisuuren materiaalin poistaminen on jatkuva prosessi. Jos seulakauha jumittuu, käännä terien liikesuuntaa tukoksen irrottamiseksi. 16

18 Huom! Jos kosteuden tai materiaaliominaisuuksien takia materiaali ei seuloudu odotusten mukaisella vauhdilla tai jos seulakauha alkaa sakata, kallista seulakauhaa eteenpäin ja jatka seulomista kunnes seuloutuminen on normaalia. Tämän jälkeen kallista kauha rauhallisesti takaisin normaaliin seulonta-asentoon. On monia syitä siihen, että jotkut materiaalit seuloutuvat toisia huonommin. On suositeltavaa, että vaikealaatuinen maa-aines käsitellään jollain muulla menetelmällä ennen seulontaa. Teräpakkojen pyörimisnopeus voi myös vaikuttaa materiaalin läpimenoon. Säätämällä kauhalle tulevaa virtausta, voit löytää pyörimisnopeuden joka sopii parhaiten seulomallesi materiaalille. Huomaa, että kauhan sallittu maksimivirtaus ei yleensä ole sama virtaus, jolla seulontatulos on parhaimmillaan. Joidenkin maa-ainesten seuloutuvuus riippuu niiden kosteuspitoisuudesta ja materiaalirakenteesta. Jos seulottuun materiaalivirtaan tulee katkoksia ilman näkyvää syytä, eli seulakauha ei seulo kaikkea materiaalia, voi tähän olla syynä seulottavan materiaalin keveys. Seulakauhaan tulee laittaa kevyemmän aineksen päälle lisää materiaalia, joka painaa kevyemmän tavaran terien läpi. 3.6 Kosteuspitoisuus Korkeakaan maa-aineksen kosteuspitoisuus ei estä seulontaa, ellei maa-aines muutu "muovailuvahaksi". Muovailuvahamainen materiaali voi hidastaa materiaalin virtausta seulakauhan läpi. Materiaalin korkea kosteuspitoisuus vaikuttaa aina seulontanopeuteen. 3.7 Seulakauhan puhdistus Käyttäjien tulee ymmärtää, että teräpakat on säännöllisesti puhdistettava ennen kuin materiaali on kuivunut niihin kiinni. Puhdistus on syytä tehdä: Kun seulonnan tehokkuus on huonontunut. Ennen kuin terään on kertynyt niin paljon materiaalia, että se koskettaa viereistä terää. Säännöllisin väliajoin seulottavan materiaalin vaatimusten mukaan. 17

19 Miten puhdistetaan: Seulakauha täytetään kuivalla, kovalla ylisuurella materiaalilla (esim. pehmeät kivet, tiilet, seulontajäte, moreeni ym.). Tätä materiaalia seulotaan normaalilla tavalla, kunnes terien kiinnitysputki on näkyvissä. 3.8 Puhdistuskammat REMU on kehittänyt puhdistuskammat, jotka sopivat kostean ja tarttuvan materiaalin puhdistamiseen teräpakoista. Jos seulottava materiaali on vaikeaa puhdistaa kauhasta, tai se kertyy nopeasti teräpakkoihin, REMU suosittelee puhistuskampojen käyttöä seulontatehokkuuden parantamiseksi. Tarkempia tietoja puhdistuskammasta saa seulakauhan valmistajalta tai myyjältä. 3.9 Puhdistuksen laiminlyönti Jos puhdistusta ei tehdä huolellisesti: Seulakauhan toimintateho laskee huomattavasti. Teräpakkoihin kertyy ylimääräistä materiaalia. Teräpakat kuluvat nopeasti Seulakauhan käyttö murskaamiseen Seulakauha voidaan säätää niin, että sillä voidaan murskata joitain "pehmeitä" materiaaleja kuten kipsiä, pehmeää puuainesta, hiekkakiveä ym. Kovempia materiaaleja kuten kiveä, betonia, ym. ei seulakauhalla voi murskata. Murskaus vaatii, että kauhassa on asennettuna palavastaterät, ei kampavastaterät. Palavastaterä Kampavastaterä 18

20 Seulonnasta murskaukseen Muutettaessa seulakauhan toiminta seulasta murskaimeksi on toimittava seuraavasti: Aseta seulakauha niin, että terät ovat maata vasten. Löysennä palavastaterien kiinnitysmutterit. Siirrä vastaterät aivan alas. Kiristä vastaterien kiinnitysmutterit tähän asentoon. Kokeile seulakauhan toimivuutta murskattavalla materiaalilla. Jos kauhan teho on heikentynyt näillä vastaterien asetuksilla, tulee vastaterät asentaa hieman korkeammalle tasolle, jolloin terien välinen murskausteho laskee jonkin verran. On muistettava, että kaikkien vastaterien on sijaittava samalla korkeudella. Kokeile seulakauhaa uudelleen uusilla asetuksilla. Jos kauhan toiminnassa on vielä ongelmia, muuta vastaterien asetuksia seulonta-asetuksia kohti Murskauksesta seulontaan Muutettaessa seulakauhan toiminta murskaimesta seulaksi on toimittava seuraavasti: Aseta kauha niin, että terät ovat ylinnä ja kauhan suu on maata vasten. Löysennä palavastaterien kiinnitysmutterit. Siirrä vastaterät aivan alas. Kiristä vastaterien kiinnitysmutterit tähän asentoon. 19

21 Kokeile seulakauhan toimivuutta ja seulontatulosta. Säädä tarvittaessa siirtämällä vastateriä Raekoon muuttaminen Seulonnan raekokoa voidaan muuttaa vaihtamalla teräpakat, vastaterät ja puhdistuskammat. Raekoon muuttamiseksi on kauhassa oltava kampavastaterät. Teräpakkojen vaihtamiseksi ota yhteyttä valmistajaan Vastaterien vaihto Ennen vaihtoa on syytä varmistaa vaihdettavien vastaterien sopivuus kyseiseen malliin ja haluttuun raekokoon. Sijoita seulakauha siten, että terät ovat pystyasennossa. Laita kauha maahan ja sammuta peruskone. Irrota vastaterien kiinnitysmutterit ja prikat. Irrota vastaterät varovasti rautakangen avulla paikoiltaan ja siirrä ne kauhan keskiosaan terien yläpuolelle. Puhdista vastaterien kiinnitysalusta tarkasti. Kampavastaterien tapauksessa irrota kammat rungoista, sovita uudet kampa-aihiot paikoilleen ja hitsaa ne kiinni runkoon. Asenna uudet vastaterät paikalleen ja varmistu siitä, että vastaterien kartiomainen pää on kohti kauhan suuta. Kiinnitä mutterit ja prikat. Käynnistä peruskone ja käännä kauha asentoon, jossa terät ovat ylhäällä ja kauhan kärki on maassa. Liikuta vastaterät ala-asentoon (eli yläosaan päin). Kiinnitä vastaterät tähän asentoon. Tarkista, että seulakauha toimii moitteettomasti. Huom! Kauhoissa, joissa on parillinen määrä teräpakkoja, vastaterät ovat samanlaiset. Kauhoissa, joissa on pariton määrä teräpakkoja, vastaterät sopivat vain tietylle laidalle Puhdistuskampojen vaihto Irrota puhdistuskamparunko kampoineen kauhasta. Leikkaa kammat irti rungosta. Mittaa ja katkaise sopivan pituiset kammat runkoihin. 20

22 Ennen kuin hitsaat kammat paikoilleen runkoon, kokeile, miten ne sopivat teräpakkoihin. Kiinnitä puhdistuskammat runkoon hitsaamalla. Kiinnitä runko kampoineen kauhaan. Tarkista, että seulakauha toimii moitteettomasti. Huom! Jos puhdistuskamparungot ovat vaurioituneet tai todella kuluneet, vaihda myös ne. 21

23 4 HUOLTO Säännöllisin väliajoin tehty asianmukainen voitelu ja huolto ovat tärkeitä seulakauhan käyttöiän sekä turvallisen ja tehokkaan toiminnan kannalta. Tässä osassa käyttöohjekirjaa kerrotaan seulakauhan turvallisesta huollosta ja voitelusta. Tutustu ohjeisiin tarkasti. 4.1 Huoltovälit Huoltoväli määräytyy käyttötuntien perusteella. Käyttöohjekirjassa 8 tuntia muodostaa päivän, 50 tuntia viikon ja 100 tuntia kahden viikon pituisen työjakson. Jos seulakauhaa käytetään päivittäin enemmän kuin edellä on mainittu tai kun käyttöolosuhteet ovat erityiset, tulee huoltoväliä lyhentää. Jos jokin huoltoon liittyvä seikka ei selviä tästä käyttöohjekirjasta, niin ota yhteys myyjään tai valmistajaan. 4.2 REMU-osat REMU-seulakauhojen teräpakat, vastaterät ja puhdistuskammat ovat kulutusosia, joita tulee säännöllisesti korjata tai vaihtaa. Vaihtoväli riippuu kuinka kuluttavaa materiaalia seulotaan. Kulutusosien kuluessa seulakauhasta saatavan seulotun materiaalin raekoko kasvaa. Kulutusta voidaan hidastaa korjaamalla osia kovahitsaamalla. Kun huollat tai korjaat seulakauhaa, käytä aina alkuperäisiä REMU-varaosia, joita saat lähimmältä jälleenmyyjältä tai valmistajalta. 4.3 Saastuneet tuotteet Käsittele jätteet aina määräysten mukaisesti. 4.4 Huoltoturvallisuus Pukeudu sopiviin asusteisiin. Käytä oikeita työvälineitä. Ole varovainen käyttäessäsi puhdistusnesteitä. Varmista, ettei peruskonetta voida käynnistää. 22

24 Älä yritä tarkastaa, tarttua kiinni teriin tai huoltaa niitä ennen kuin peruskone on sammutettu ja seulakauha laskettu maahan. 4.5 Huollettavat kohdat ja huoltovälit Alla olevasta taulukosta ilmenevät käyttötuntien mukaiset tarkastus- ja voiteluvälit. Kohta Paikka Toimenpide 8 tuntia 1. Teräpakkojen vetopäiden voitelupisteet 2. Teräpakkojen vapaiden päiden voitelupisteet Rasvaus Suositus: NLGI No.2 Litium EP Yleisrasva Rasvaus Suositus: NLGI No.2 Litium EP Yleisrasva 3. Kiinnitystapit Rasvaus Suositus: NLGI No.2 Litium EP Yleisrasva 4. Teräpakat Tarkasta kunto kulumisen ja vaurioiden varalta. 5. Vastaterät Tarkasta kunto kulumisen ja vaurioiden varalta. 6. Huulilevy Tarkasta kunto kulumisen ja vaurioiden varalta. 7. Moottorit ja Tarkasta vaurioiden ja vuotojen varalta ja korjaa letkut tarvittaessa. 8. Ketjukotelo Tarkasta, että ketjukoteloiden vedenpoistoreiät ovat puhtaat eikä niissä ole tukkeumia. Huom! Kaikissa kauhamalleissa ei ole reikiä ketjukoteloissa. 50 tuntia 9. Ketjukotelo Ketjujen voitelu ketjuöljyllä. Avaa ketjukotelo ja voitele ketjut. 10. Kiinnitystapit Tarkasta kiinnitystappien pitävyys. 100 tuntia 11. Moottori Tarkasta ja säädä. 12. Ketjut Tarkasta ja vaihda tarvittaessa. Huom! Voitele kohdat 1, 2 ja 3 kahden tunnin välein ensimmäisten 10 käyttötunnin aikana. 23

25 Kohdat 1 & 2: Irrota rasvanippojen suojalevy tai nipan päällä oleva ruuvi. Puhdista ylimääräinen rasva kolosta. Voitele käsikäyttöisellä rasvapumpulla noin 2-4 pumppauksen verran, kunnes kaikki ilma on tullut ulos. Kiinnitä rasvanippojen suojalevyt ja ruuvit takaisin paikoilleen. Kohta 3: Mikäli kauha on asennettu kiinni kiinnitystapeilla, voitele ne. Jos kauha on asennettu pikaliittimellä, ei voitelua tarvita. Kohdat 4, 5 & 6: Tarkasta silmämääräisesti jokainen teräpakka, vastaterä ja huulilevy varmistaaksesi niiden käyttökunto ja että ne eivät ole taipuneet tai liian kuluneet. Huom! Teräpakkojen normaali päittäisliike on noin 5 mm. Teräpakan ja sen sisällä olevan akselin välys on noin 2-4 mm. Kohta 7: Tarkasta hydraulimoottori(t) silmämääräisesti vuotojen ja letkut vuotojen ja vikojen varalta. Kohta 8: Tarkasta, että ketjukotelon vedenpoistoreiässä ole likaa tai tukkeumia. Kohta 9: Avaa ketjukotelon kansi ja suihkuta ketjuihin ketjuöljyä. EE-kauhoissa, joissa ketjukotelo on pultattu kiinni, voitele ketjut kauhan takaosan voitelunippojen kautta. Kohta 10: Tarkasta kiinnityspulttien pitävyys. 24

26 Kohta 11: Tarkasta voimansiirtoketju 100 tunnin välein ja säädä se oikeaan kireyteen. Voimansiirtoketjun venymä on uutena maksimissaan 0-3 mm paluupuolella ja 8-14 mm, kun ketju on loppuun kulunut. Jos ketju on kulunut enemmän, tulee se säätää minimiin tai vaihtaa uuteen ketjuun. Huom! Älä käytä loppuun kuluneita ketjuja, sillä ne kuluttavat ketjupyöriä. Huom! Teräpakkojen välisten ketjujen kireyttä ei pysty säätämään. Kaksimoottoristen seulakauhojen voimansiirtoketjut tulee säätää yhtenevästi, jotta ne vetävät tasaisesti. Säätöä tehdessä hydraulimoottorin asennuspohjan pultit irrotetaan, moottori siirretään oikealle kohdalle (0-3 mm:n liike, kun kysymyksessä on uusi ketju). Hydraulimoottorin asennuspohjan pultit tulee tämän jälkeen kiristää momenttiavaimella, jotta varmistutaan säädön pitävyydestä. 4.6 Teräpakkojen huolto On suositeltavaa, että terät kovahitsataan säännöllisin väliajoin terien kulumisen vähentämiseksi. Kovahitsauksen tarve riippuu käsiteltävän materiaalin laadusta: mitä hankaavampi materiaali, sitä useammin kovahitsaus on syytä tehdä. 4.7 Kovahitsaus Seulakauhan tulee olla puhdas ja kuiva. Varmista, että kauha on vakaassa asennossa. 25

27 Jos seulakauha on edelleen kiinni peruskoneessa, niin varmistu siitä, että kone on varmasti sammutettu ja ettei kukaan pääse sitä käynnistämään. Kytke "maakaapeli" siihen terään, jota aiot kovahitsata. Kovahitsaa jokaista terää yhtä paljon, jotta terien tasapaino säilyy toiminnan aikana. Kovahitsattaessa on otettava huomioon, ettei ylitetä terän alkuperäistä leveyttä, koska tällöin terät saattavat koskettaa käytössä toisiaan ja vaurioitua. Kovahitsauksen jälkeen on seulakauha syytä koeajaa, jotta varmistetaan sen toimivuus. 26

28 5 HUOLTO ERITYISEN KULUTTAVISSA OLOSUHTEISSA Käytettäessä seulakauhaa erityisen kuluttavissa olosuhteissa täytyy huoltotoimenpiteet tehdä useammin kuin toimittaessa ns. normaaleissa olosuhteissa. On kauhan käyttäjän/omistajan velvollisuus huolehtia, että kauhaa huolletaan sen käyttöolosuhteiden mukaisesti. Alla olevassa taulukossa on esitetty erilaisia kuluttavia käyttöolosuhteita ja niihin liittyviä huoltotoimenpiteitä. Olosuhteet Huoltosuositus Mutainen vesi, Ennen käyttöä Tarkista kauhan kunto huolellisesti. sade, lumi Käytön aikana Voitele kahden tunnin välein. Käytön jälkeen Tyhjennä vesi ketjukotelosta ja voitele ketjut. Suolavesi ja Ennen käyttöä Tarkista kauhan kunto huolellisesti. korrosoiva Käytön aikana Voitele kahden tunnin välein. materiaali Käytön jälkeen Tyhjennä vesi ketjukotelosta ja voitele ketjut. Puhdista kauha painepesurilla tai vastaavalla poistaaksesi kauhaan jäänyt materiaali. Liiallinen pöly Käytön aikana Voitele kahden tunnin välein. Kivinen materiaali Kahden käyttötunnin välein Tarkista seulakauhan kunto huolellisesti. Tarkista, onko seulakauhassa vaurioita, murtumia tai löystyneitä/irronneita pultteja. Kylmä sää Käytön jälkeen Käytä säähän sopivia voiteluaineita. Puhdista seulakauha huolellisesti estääksesi lian jäätyminen kauhaan. Kysy tarvittaessa lisätietoja myyjältäsi tai valmistajalta. 27

29 6 VIANETSINTÄ Vianetsinnän avulla voidaan ratkaista seulakauhassa olevia ongelmia. Jos kauhassa on oireita mahdollisista vioista, on nämä syytä tutkia välittömästi ja määrittää mahdollisen vian suuruus sekä se, onko turvallista jatkaa toimintaa ilman, että aiheutuu lisävahinkoja. Tämän luvun ohjeiden avulla voit havaita oireita vioista sekä ratkaista ongelmia nopeasti ja systemaattisesti. 6.1 Vian määritys Tunnista viallinen komponentti tai toiminta. Varmista, ettei ihmisille aiheudu vaaraa, mikäli käyttöä jatketaan. Tutki vian oireet uudelleen. Etsi systemaattisesti mahdollisia vian aiheuttajia. Käy läpi todennäköiset vian aiheuttajat. Tee korjaukset käyttöohjeiden mukaisesti. 6.2 Mahdollisia vian aiheuttajia REMU-seulakauhassa on kaksi perussysteemiä: hydraulinen ja mekaaninen Hydrauliikka Mallista riippuen REMU-seulakauhassa on joko yksi tai kaksi hydraulimoottoria. Molemmat mallit on kytketty peruskoneen hydrauliikkapiiriin. Hydrauliikkapiirin tulee tuottaa riittävästi virtausta, jotta seulakauhan kapasiteetti voidaan optimaalisesti hyödyntää. On tärkeää, että virtaus- ja paineasetukset on säädetty ohjekirjan suositusten mukaisesti Mekaniikka Seulakauhan seulontaperiaate on seuloa kauhan läpi menevää materiaalia teräpakoilla, jotka pyörivät säädetyllä nopeudella. Jos nämä terät eivät käänny riittävällä nopeudella, niin seulakauhan tehokkuus laskee. 28

30 6.3 Vikadiagnoosi Alla on esitetty mahdollisia vikatapauksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Kysy tarvittaessa lisätietoja myyjältäsi tai valmistajalta Teräpakkojen pyörintä pysähtyy Ongelma Teräpakat tukkeutuvat materiaalista. Rikkoutunut ketju, ketjupyörä tai akseli. Peruskoneen hydrauliikka ei tuota virtausta. Toimenpide Tarkista teräpakat ja poista niihin kertynyt materiaali. Pysäytä kone ja avaa ketjukotelon kansi tarkastaaksesi ketjujen, ketjupyörien ja akselien kunnon. Vaihda rikkoontuneet osat. Etsi rikkoontumisen syy ja tee tarvittavat säädöt ja korjaukset. Syyn etsiminen on tärkeää: esimerkiksi ylikierrokset tai puutteellinen voitelu voivat johtaa ennenaikaisiin vikoihin. Tarkista mittaamalla peruskoneen hydrauliikan virtaus ja paine Teräpakat pyörivät hitaasti Ongelma Pienentynyt hydraulivirtaus peruskoneelta. Peruskoneen hydraulipaine on alle tarvitun tason. Teräpakat pyörivät huonosti. Toimenpide Tarkista mittaamalla peruskoneen hydraulivirtaus virtausmittarilla. Tarkista peruskoneen hydraulipaine, kun kauha on lepotilassa. Tarkistettuasi yllämainitut kohdat irrota ketjukotelon kansi, poista moottor(e)ilta lähtevä(t) ketju(t) ja yritä liikuttaa teräpakkoja. Jos teräpakat ovat vapaina, on moottor(e)ille syytä tehdä lisätutkimuksia. Jos teräpakkoja ei voi pyörittää, irrota jäljellä olevat terien väliset ketjut, jotta voidaan määrittää, mitkä teräpakat eivät pyöri erikseen. Niistä teräpakoista, jotka eivät pyöri, otetaan vetoratas pois, tarkistetaan laakeri ja vaihdetaan tarvittaessa. 29

31 6.3.3 Seulotun materiaalin raekoko kasvaa Mikäli seulotun materiaalin koko suurenee, merkitsee tämä sitä, että teräpakat ja vastaterät ovat kuluneet. Jos seulotun materiaalin koko on haluttua suurempi, teräpakat kovahitsataan tai vaihdetaan uusiin. 30

32 7 VARASTOINTI Jos seulakauhaa ei käytetä pitkään aikaan, on se varastoitava huolellisesti kauhan hyvän toimintakunnon säilyttämiseksi. Sisävarastointi on paras varastointitapa. Jos seulakauha varastoidaan ulkona, varmistetaan, että alusta on tasainen, kuiva ja kovapohjainen. 7.1 Valmistelu varastointia varten Sijoita seulakauha tasaiselle alustalle kuokka-asentoon. Puhdista kauha huolellisesti. Tarkista kauha puuttuvien tai löystyneiden osien varalta. Kiristä ja korvaa tarvittaessa. Voitele seulakauha. Varmista, että hydraulilinjat ovat täynnä öljyä ja että ne on tulpattu huolellisesti. Käsittele pinnat ruosteenestoaineella. 7.2 Käyttöönotto varastoinnin jälkeen Puhdista kauha huolellisesti. Poista ruosteenestoaine pinnoista. Tarkista kauha puuttuvien tai löystyneiden osien varalta. Kiristä ja korvaa tarvittaessa. Voitele seulakauha. Seuraa tässä käyttöohjeessa annettuja asennusohjeita asentaessasi kauhan peruskoneeseen. 31

33 8 KULJETUS JA NOSTAMINEN Seulakauhan paino löytyy kauhan CE-kilvestä. Varmista, että tiedät missä kohtaa kauhan painopiste sijaitsee (noin 1/3 kauhan takaosasta etuosaan päin, kauhamallista riippuen). Huolehdi, että nostamiseen käyttämäsi välineet ovat riittävät. Jos nostat kauhaa trukilla tai vastaavalla, aseta kauhan painopisteen puoli nostovälineeseen päin kaatumisen välttämiseksi. Jos käytät nostoliinoja, kiinnitä ne niin, että paino jakautuu tasaisesti nostettaessa. 8.1 Kuljetus peruskoneeseen kiinnitettynä Seulakauhan kuljetus peruskoneeseen asennettuna tapahtuu samalla tavalla kuin peruskoneen kuljetus muulloinkin, kun se on varustettu kauhalla. On muistettava, että seulakauhaa ei saa käyttää peruskoneen kiinnityspisteenä. 8.2 Kuljetus erikseen Varmista, että hydraulilinjat ovat kunnolla tulpattuja öljyvuotojen ja linjojen likaantumisen varalta. Aseta kauha pystyasentoon kuljetusalustalle. Sijoita kauha niin, etteivät muut tavarat vahingoita teräpakkoja tai hydraulimoottoreita. Laita puutuet tai vastaavat kauhan ja kuljetusalustan väliin. Käytä asianmukaisia kiinnityspisteitä. Älä käytä moottoreita kiinnityspisteinä. Älä kuljeta irrallisia esineitä seulakauhan sisällä. 32

34 9 TEKNISET TIEDOT 33

35 9.1 Raekoko Raekokoon vaikuttavat monet tekijät, kuten sääolosuhteet, kosteus, käyttäjän ammattitaito, käytetty terämalli, vastaterien paikka, materiaalin koostumus yms. Seulotun materiaalin raekoko on noin 7 mm pienempi kuin käytetty teräväli. Kaikki luvut ovat suuntaa antavia. Tarkemmat tiedot valtuutetulta REMU jälleenmyyjältä tai valmistajalta. 34

36 REMU Oy Pääkonttori ja tuotanto REMU Norge AS REMU Deutschland GmbH REMU USA Inc REMU Sales Office, China Jälleenmyyjäsi

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194 Jauhonjakokauha Tuotekoodi A1194 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen ja kokemuksen

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201601 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 1.3. Ympäristö 6 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon.

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. SUOMI JOPRO 2200TR JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks. 2200 kg. Sisällys Toimintojen

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin

Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin Harjoitus 4 Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nykyaikaisen, kahdella sylinterikannen yläpuolisella nokka-akselilla varustetun ottomoottorin

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Varaosaluettelo Huohotinsuodatin ELF-täyttösihdillä maks l/min

Varaosaluettelo Huohotinsuodatin ELF-täyttösihdillä maks l/min Varaosaluettelo Huohotinsuodatin ELF-täyttösihdillä maks. 5500 l/min ELF 4 ELF 10 ELF 3 ELFL 3 ELF 30 ELF 7 ELF 72 ELF 5 ELF 52 HUOLTO 1 YLEISTÄ Noudata huolto-ohjeita! 2 KÄYTTÖÖNOTTO Tarkista, että tarkoitukseen

Lisätiedot

Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa.

Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa. Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa. RÄJÄYTYSKUVA OSALUETTELO KÄYTÄ TÄTÄ LUETTELOA APUNA ASENNUKSEN AIKANA. Osan numero Kuvaus Määrä/kpl 1

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot