Seulakauhan käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seulakauhan käyttöohje"

Transkriptio

1 Seulakauhan käyttöohje Finnish

2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A) Valmistaja: Osoite: Remu Oy Inhantie 7, ÄHTÄRI, SUOMI Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston: Nimi: Osoite: Juha Salmi Inhantie 7, ÄHTÄRI, SUOMI Vakuuttaa, että REMU-seulakauha Malli:... Sarjanumero:... on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen ja lisäksi vakuuttaa, että seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu: SFS-EN ISO 12100, SFS-EN 349 Ähtäri / 20 Juha Salmi Toimitusjohtaja

3 Sisällysluettelo 1 TURVALLINEN TOIMINTA Merkinnät kauhassa Turvamääräykset ennen käyttöä Turvamääräykset käytön aikana Turvamääräykset työskentelyn jälkeen SEULAKAUHAN ASENTAMINEN Peruskoneelle asetettavia vaatimuksia Hydrauliikan tehovaatimukset Hydrauliikan vaatimusten testaaminen Peruskoneen hydrauliikan virtaus Ylikierrokset Seulakauhan ohjaus Hydrauliikan paineasetukset Kaivuuasento Asennus peruskoneeseen Asennuksen tarkastuslista KÄYTTÖ Pikakäyttöohje Turvallisuus Tehokas käyttö Seulakauhan täyttö Seulontaprosessi Kosteuspitoisuus Seulakauhan puhdistus Puhdistuskammat Puhdistuksen laiminlyönti Seulakauhan käyttö murskaamiseen

4 Seulonnasta murskaukseen Murskauksesta seulontaan Raekoon muuttaminen Vastaterien vaihto Puhdistuskampojen vaihto HUOLTO Huoltovälit REMU-osat Saastuneet tuotteet Huoltoturvallisuus Huollettavat kohdat ja huoltovälit Teräpakkojen huolto Kovahitsaus HUOLTO ERITYISEN KULUTTAVISSA OLOSUHTEISSA VIANETSINTÄ Vian määritys Mahdollisia vian aiheuttajia Hydrauliikka Mekaniikka Vikadiagnoosi Teräpakkojen pyörintä pysähtyy Teräpakat pyörivät hitaasti Seulotun materiaalin raekoko kasvaa VARASTOINTI Valmistelu varastointia varten Käyttöönotto varastoinnin jälkeen KULJETUS JA NOSTAMINEN Kuljetus peruskoneeseen kiinnitettynä

5 8.2 Kuljetus erikseen TEKNISET TIEDOT Raekoko

6 TURVALLISUUSILMOITUS Varoitukset tässä käyttö- ja huolto-ohjeessa eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita. REMU Oy ei voi ennakoida kaikkia mahdollisia vaaraa aiheuttavia käyttötilanteita, olemme kuitenkin pyrkineet saamaan käyttöohjeissa mainitut varoitukset mahdollisimman kattaviksi. Jos käyttö- ja huoltotoimenpiteitä ei suoriteta ohjekirjan suositusten mukaisesti, varmista, ettei valitsemasi menetelmä aiheuta vaaratilannetta sinulle tai muille ihmisille. Varmista myös, ettei seulakauha vaurioidu tai aiheuta vaaraa valitsemasi työskentelytavan vuoksi. ERIKOISTILAUKSET REMU Oy valmistaa myös asiakkaiden erityistoivomusten mukaisia REMUseulakauhoja. Tällöin tilaajan on huomioitava, että nämä muunnokset saattavat muuttaa laitteen suoritusta ja käyttöominaisuuksia verrattuna vakiomalleihimme. Käyttäjän tulee tutustua näihin erityisominaisuuksiin ja ymmärtää niiden merkitys. Omistajien ja käyttäjien tulee ymmärtää, että seulakauhan käyttö sellaisissa sovelluksissa, joihin niitä ei ole suunniteltu, on ehdottomasti kielletty. Jos seulakauhaa käytetään sellaisissa olosuhteissa, joihin sitä ei ole suunniteltu, saattavat käyttömekanismit vahingoittua. Epäasianmukaisista sovelluksista aiheutuneet vahingot eivät kuulu REMU-takuun piiriin. Kauhan omistajia ja käyttäjiä kehotetaan varmistamaan jälleenmyyjältä tai valmistajalta seulakauhan sopivuus kyseessä olevaan sovellukseen. 5

7 ESIPUHE Kiitämme Sinua REMU-seulakauhan valinnasta. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ja varmista, etteivät ne ole ristiriidassa peruskoneen käyttöohjeiden kanssa. Tämä auttaa Sinua hyödyntämään REMUseulakauhaa tehokkaasti ja taloudellisesti. Sinun sekä muiden turvallisuus riippuu seulakauhan huolellisesta ja harkitusta käytöstä. Huolellinen toiminta estää onnettomuuksia. REMU kehittää jatkuvasti tuotteitaan, mistä saattaa aiheutua seulakauhoihimme sellaisia muutoksia, jotka eivät vielä näy käyttöohjeissa. Käyttöohjeet ovat julkaisuhetkellä ajan tasalla. SARJANUMERO Seulakauhan sarjanumeron löydät CE-kilvestä. Kilpi sijaitsee seulakauhan yläosassa moottorin läheisyydessä oikealla puolella kuljettajasta katsottuna. 6

8 1 TURVALLINEN TOIMINTA Monet viat ja onnettomuudet, jotka ilmenevät käytön tai huollon aikana johtuvat siitä, että turvamääräykset on laiminlyöty. Älä käytä seulakauhaa ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöohjeet. Älä anna kenenkään muunkaan käyttää seulakauhaa ennen kuin hän varmasti on lukenut ja ymmärtänyt ohjeet. Seulakauhan epäviralliset modifikaatiot saattavat heikentää seulakauhan toimintakykyä ja/tai turvallisuutta sekä alentaa käyttöikää. 1.1 Merkinnät kauhassa Merkki Selitys Suurin sallittu hydrauliöljyn virtaus (tarkista oikea arvo kauhastasi). Suurin sallittu hydrauliöljyn paine (tarkista oikea arvo kauhastasi). Rasvaa 8 tunnin välein. Rasvaa 30 tunnin välein. 7

9 Älä laita käsiäsi liikkuvien teräpakkojen lähellä tai väliin. Lue käyttöohje ennen kauhan käyttöä. 1.2 Turvamääräykset ennen käyttöä Tutustu tarkasti REMU-seulakauhan ja peruskoneen rajoituksiin ja suoritusarvoihin ennen seulakauhan käytön aloittamista. Opettele turvamääräykset ja -säännöt ja noudata niitä työmaan vaatimalla tavalla. Varmista tiedonkulku onnettomuuden tai tulipalon sattuessa. Suorita päivittäin seulakauhalle ja peruskoneelle määritellyt tarkastukset. Poista työmaalta esteet. Huomioi erilaiset vaaranpaikat, mukaan lukien sähkölinjat. Älä käytä dieseliä tai bensiiniä puhdistusaineena. Tarkasta seulakauhan, terien ja letkujen kunto sekä suorita tarvittavat korjaukset ennen käyttöä. Jos seulakauha kytketään pikakiinnikkeellä peruskoneeseen, muista tarkastaa pikakiinnikkeen sopivuus kohteeseen ja kytkentä ennen työskentelyn aloittamista. Varmista, että työskentelyalue on vapaa 25 metrin säteellä kauhasta. Merkitse alue estääksesi sivullisten tulo työskentelyalueelle. 1.3 Turvamääräykset käytön aikana Älä nosta peruskonetta maasta kuormittamalla seulakauhaa koko peruskoneen painolla, sillä tämä saattaa vaurioittaa seulakauhaa vakavasti. Käynnissä olevan koneen varoetäisyys on 25 metriä. Varmista, ettei tällä alueella ole muita ihmisiä. 8

10 Asiaton oleskelu työmaalla on kielletty. Tarkasta seulakauhan teräpakkojen toimivuus tyhjällä kauhalla. Käytä seulakauhaa vain peruskoneen kuljettajan paikalta. Tarkasta seulakauha säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa löystyneet osat. Seulakauhaa tulee käyttää sellaisella teholla, joka on kontrolloitavissa. Älä käytä seulakauhaa purkutöihin. Pidä seulakauha työskentelyn aikana mahdollisimman alhaalla varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Pidä työskentelyalue tasaisena tasoittamalla sitä tarpeen mukaan. Älä ylikuormita peruskonetta. Lastatessasi kuorma-autoihin tai syöttösuppiloihin, muista varoa, ettet osu kauhalla niihin. Älä kuljeta seulakauhaa ihmisten tai kuorma-autojen hyttien ylitse. Älä työskentele pölyn, sumun tai savun haitatessa näkyvyyttä. Työskennellessäsi yöllä muista varmistaa valon riittävyys. Pysäytä ja tarkasta seulakauha sekä peruskone säännöllisesti työskennellessäsi yöllä. Nouse koneesta ja tarkasta sekä kone että kauha silmämääräisesti. 1.4 Turvamääräykset työskentelyn jälkeen Laske seulakauha tasaiselle kovapohjaiselle maalle. Voitele seulakauhan liikkuvat osat huolto-ohjeiden mukaisesti. Puhdista seulakauha ja tarkasta, onko siinä mitään rakenteellisia tai toiminnallisia vaurioita. 9

11 2 SEULAKAUHAN ASENTAMINEN Varmista ennen asennusta, että peruskoneen nostoteho on riittävä täyteen lastatun seulakauhan turvalliseen käsittelyyn. Asentajan tulee varmistua siitä, ettei peruskoneen tasapaino heikenny ja ettei peruskoneen nostokapasiteettia ylitetä. (Peruskoneen nostokapasiteetti löytyy peruskoneen omasta käyttöohjekirjasta.) Peruskoneen hydrauliikan tehomäärä/kapasiteetti on syytä selvittää, jotta nähdään, kykeneekö peruskone tarjoamaan riittävän kapasiteetin seulakauhan optimaaliseen käyttöön. 2.1 Peruskoneelle asetettavia vaatimuksia Seulakauha edellyttää peruskoneelta kaksisuuntaista hydrauliikkaöljyn virtausta. Peruskoneeseen on asennettava 2-toiminen ohjausventtiili sekä sen lisäksi peruskoneen puomin kärkeen on asennettava kapasiteetiltaan riittävä putkisto niin paineen kuin virtauksenkin suhteen. Peruskoneissa, joissa on käytössä säätyvätilavuuksinen järjestelmä, tulee tarkastaa, että peruskoneen ulkoisen hydrauliikan antama teho on riittävä kauhan toiminnalle. Riittävän virtauksen ja paineen aikaansaamiseksi peruskonetta tarpeettomasti rasittamatta voidaan hydrauliikkaöljyä joutua lisäämään. Lisättävä määrä vaihtelee peruskoneesta riippuen. 2.2 Hydrauliikan tehovaatimukset Jos peruskone ei kykene tuottamaan riittävää virtausta, painetta ja hydrauliikan tehoja, niin seulakauhan maksimitehokkuutta ei välttämättä saavuteta. Peruskoneen virtauksen, paineen/hydrauliikan tehon saa selville koneen valmistajalta tai myyjältä. Jos hydrauliikan tehoja ei tunneta, on ne selvitettävä alan asiantuntijan kanssa. Suoritetut virtaus- ja painetestit on tallennettava mahdollisia takuutoimenpiteitä varten. 10

12 2.3 Hydrauliikan vaatimusten testaaminen Ennen kauhan hankintaa pitää varmistua siitä, että liitettävän peruskoneen suoritusarvot ja hydrauliikan ominaisuudet ovat seulakauhalle riittävät. Kauhan pitkän käyttöiän varmistamiseksi nämä tulee mitata, säätää ja kirjata lukemat ylös. Luotettavan tuloksen saamiseksi on suositeltavaa liittää virtaus/painemittari peruskoneen hydraulilinjaan. Huom! Peruskoneen ajotietokoneeseen sisällytetty paineen ja virtauksen mittaus ei välttämättä anna luotettavaa tulosta. Varmista arvojen oikeellisuus myös muulla tavalla (katso vaatimukset teholle, paineelle ja virtaukselle). 2.4 Peruskoneen hydrauliikan virtaus Nykyaikaiset maansiirtokoneet pystyvät tuottamaan suuremman virtauksen kuin seulakauha tarvitsee. Seulakauhalle tuleva virtaus ja paine tulee rajoittaa niin, että se on korkeintaan sallitun virtauksen ylärajassa (katso koneen spesifikaatio ja merkinnät kauhassa). Raja-arvojen ylitys johtaa ylikierroksiin, jotka edelleen voivat vaurioittaa kauhan ketjuja ja hydraulimoottoreita. Suuremmissa (yli 10 tonnin) kaivinkoneissa ja suurissa pyöräkuormaajissa voi olla varusteena hydraulipiirin kuormituksen tunnistusjärjestelmä. Tällaisissa tapauksissa tulee ohjaustietokoneen parametrit asettaa seulakauhalle hyväksyttäviin rajoihin, jotta annetut raja-arvot eivät käytössä ylity. Jos kuormituksen tunnistusjärjestelmä ei ole asentajalle tuttu, tulee tarkastus suorittaa yhteistyössä valmistajan tai myyjän kanssa. 2.5 Ylikierrokset Jos seulakauha vahingoittuu ylikierrosten takia, takuu ei ole voimassa. Tarkasta virtauksen määrä REMU-seulakauhaan seuraavissa olosuhteissa: 11

13 Juuri seulakauhan varoventtiiliin asetetun maksimiarvon alapuolella. Peruskoneen käydessä seulakauha lepotilassa. Peruskoneen toimiessa samalla kun seulakauha käytössä. Virtaus ja paine eivät saa missään tapauksessa ylittää niille asetettuja maksimiarvoja. 2.6 Seulakauhan ohjaus REMU-seulakauhassa painavat teräpakat pyörivät seulottavaa materiaalia päällään. Seuloessa teräpakkoja pyöritetään vaihtaen välillä niiden pyörimissuuntaa. REMU suosittelee, että kauha asennetaan niin että pyörimissuunnan vaihto tapahtuu proportionaaliohjausta käyttäen on/offohjauksen sijaan. Nopeat suunnanvaihdot on/off-ohjauksella voivat aiheuttaa vaurioita ketjuihin ja kuluttaa muitakin kauhan osia normaalia nopeammin. Mikäli kauhassasi ei ole proportionaaliohjausta, kiinnitä erityistä huomiota suunnanvaihtoihin ja pyri välttämään nopeita vaihtoja. 2.7 Hydrauliikan paineasetukset REMU-seulakauhan hydrauliikkapaine ei saa työskentelyn aikana ylittää sille asetettuja maksimiarvoja. Varoventtiileiden tulee rajoittaa hydrauliikkapainetta työskentelyn aikaina. Muutamat kaivurien valmistajat käyttävät koneissaan "virtauksen katkaisu"-järjestelmää, joka kytkeytyy päälle varoventtiilien alkaessa toimia. Peruskoneen hydrauliikkajärjestelmän rakenne on hallittava ennen seulakauhan asennuksen suunnittelua. 2.8 Kaivuuasento REMU suosittelee, että seulakauha asennetaan pistoasentoon kuokka-asennon sijaan. Pistoasennon käyttö parantaa työskentelytehokkuutta lyhentämällä seulontaprosessin läpimenoaikaa ja vähentämällä seulakauhaan kohdistuvaa rasitusta. 2.9 Asennus peruskoneeseen Käytä suojalaseja ja -käsineitä välttääksesi vahingot, kun kiinnität kauhan peruskoneeseen. 12

14 Varmista peruskoneen ja seulakauhan pikaliittimien mitoitusten yhteensopivuus. Jos käytetään itse hankittuja pikaliittimiä, on käyttäjä/omistaja vastuussa siitä, että seulakauhaa voidaan turvallisesti käyttää. Lisätietoja ohjearvoista on saatavana koneen valmistajalta. Varmista, että kaksisuuntainen hydrauliikka kytketään oikein kiinni seulakauhan hydrauliikkaan. Muista myös vuotolinja. Jos seulakauhan asentaja on epävarma asennuksen vaatimuksista, hänen tulee ottaa yhteyttä myyjään/valmistajaan lisäohjeiden saamiseksi Asennuksen tarkastuslista Asentajan on käytävä läpi alla oleva asennuksen tarkastuslista: Varmista seulakauhan ja peruskoneen kiinnitysten yhteensopivuus ja kiinnitä kauha. Kytke hydrauliikkaletkut peruskoneen ja seulakauhan välillä tarkistettuasi niiden yhteensopivuuden, puhtauden ja toimintakunnon. Kytke myös vuotolinja. Tarkista ja kirjaa ylös kauhaan liittyvät virtaus- ja painearvot. Seulakauhan ollessa asennettuna kaivuriin, tulee varmistua, ettei maksimivirtaus tule ylitetyksi seuraavissa tilanteissa: o Juuri seulakauhan varoventtiiliin asetetun maksimiarvon alapuolella. o Peruskoneen käydessä seulakauha lepotilassa. o Peruskoneen toimiessa samalla kun seulakauha käytössä. Seulakauhan ollessa asennettuna traktorikaivuriin tai pyöräkuormaajaan merkkaa tai säädä hydrauliikan automaatio "kaivuu"-asentoon. Käytä seulakauhaa hitailla kierroksilla yhdensuuntaisesti noin 20 sekuntia poistaaksesi ilman hydrauliikkalinjoista. Suorita ohjekirjan mukaiset huolto-toimenpiteet. Varmistu siitä, että seulakauhan virtaukset on testattu käyttöohjekirjassa mainituissa tilanteissa. Ennen toiminnan aloittamista kuljettajan on syytä perehtyä tarkoin seulakauhan toimintaperiaatteisiin, jotka löytyvät käyttöohjeesta. Seulakauha on nyt toimintavalmis. Tutustu ennen kauhan käyttöä kappaleen 1 turvamääräyksiin. 13

15 3 KÄYTTÖ On muistettava, että vaikka REMU-seulakauhaa on menestyksellä käytetty monenlaisissa seulontatilanteissa, ei se kuitenkaan ratkaise kaikkia seulontaongelmia. Jotkut materiaalit eivät virtaa helposti seulakauhan läpi, vaan vaativat pidemmän työskentelyajan. Syitä tähän ovat muun muassa materiaalin kosteuspitoisuus ja geologinen koostumus. REMU ei anna arvioita tuotantotehoista, koska ei voi varmistaa niiden paikkaansa pitävyyttä kaikilla saatavilla olevilla peruskoneilla. 3.1 Pikakäyttöohje Varmista, että seulakauha on kytketty oikein peruskoneeseen ja kaikki hydrauliikkalinjat (vuotolinja mukaan lukien) on kytketty. Älä käytä seulakauhaa kaivamiseen. Valmistele materiaali seulontaa varten ja kasaa se lähelle seulontatyömaata. Aloita täyttämällä kauha seulottavalla materiaalilla (kuvissa EP-kauha esimerkkinä). Siirrä kauha sen alueen, syöttösuppilon tai kuorma-auton ylle, johon haluat seulotun materiaalin päätyvän. Käännä kauha seulonta-asentoon, jolloin teräpakat ovat maata vasten. Voit alkaa pyörittää pakkoja jo ennen kuin ne ovat maata vasten parantaaksesi seulontatulosta. Seulontaprosessi on erilainen kauhamallista riippuen: o EX-kauhoissa pyöritä teräpakkoja ensin viisi sekuntia yhteen suuntaan ja sitten viisi sekuntia toiseen suuntaan. Jatka tätä kunnes olet seulonut kaiken haluamasi aineksen läpi seulasta. o EL-, EP- ja EE-kauhoissa prosessi on samanlainen kuin EX-kauhoissa. Parantaaksesi seulontatulosta voit kuitenkin pitää teräpakkoja 5-10 asteen kulmassa maahan nähden. Kun kaikki haluttu aines on seulottu pois kauhasta, tyhjennä jäljelle jäänyt ylisuuri aines pois kauhasta. Kauhaa tyhjentäessä pyöräytä teräpakkoja niiden puhdistamiseksi. 14

16 3.2 Turvallisuus Työmaa täytyy organisoida siten, että siellä on riittävästi työskentelytilaa ja liikkumatilaa sekä riittävät tilat niin seulottavalle, seulotulle kuin ylisuurelle materiaalillekin. Peruskone kannattaa sijoittaa niin, että sen pääsy kaikkien materiaalien luokse on helppoa. Varmistu siitä, että työmaa-alueen maaperä on riittävän stabiili kestämään toiminnasta aiheutuvan rasituksen. Varmista myös, ettei työskentelyalueella ole ihmisiä. 15

17 3.3 Tehokas käyttö Anna hydrauliikkaöljyn lämmetä aina noin 5 minuutin ajan, sillä kylmä hydrauliikkaöljy saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tehokkaan käytön kannalta on tärkeää, että seulonnan aikana peruskone käy sellaisilla kierroksilla, joilla se pystyy tuottamaan seulakauhan kulloinkin tarvitseman hydrauliikkavirtauksen. 3.4 Seulakauhan täyttö Täytä seulakauha materiaalilla, joka on valmisteltu seulontaa varten. Älä käytä seulakauhaa kaivamiseen. Täytä kauha kauhomalla materiaalia kasasta, jossa on valmisteltua materiaalia. Käytä peruskonetta normaalilla tavalla täyttäessäsi kauhaa. (Muista kuitenkin, että seulakauhan ollessa kytkettynä kaivinkoneeseen sitä käytetään pistokauhana.) Huom! Älä täytä seulakauhaa yli laitojen, sillä seulonnan aikana reunojen yli putoava seulomaton maa-aines heikentää seulotun maa-aineksen laatua. 3.5 Seulontaprosessi Käytä seulakauhan teriä jaksottaisesti yhteen suuntaan noin viiden sekunnin ajan, minkä jälkeen vaihda pyörimissuuntaa. Jatka tätä menettelyä, kunnes suurin osa seulottavasta aineksesta on tullut terien läpi. EL-, EP- ja EE- kauhoissa seulonta-asennossa kauhan terien tulisi muodostaa noin 5-10 asteen kulma vaakatasoon nähtynä. Ala pyörittää teräpakkoja jo ennen kuin ne ovat maata kohti parantaaksesi seulontatulosta. Älä seulo materiaalia tarpeettoman pitkään saadaksesi kaiken seuloontuvan materiaalin läpi kauhasta, sillä karkea ylisuuri aines kuluttaa suuresti teräpakkoja. Tyhjennä kauhaan jäljelle jäänyt ylisuuri materiaali kippaamalla pois ja pyöräytä samalla teriä tarttuneen materiaalin irrottamiseksi. Tyhjennä ylisuuri materiaali varastokasaan, suppiloon tai kuorma-autoon. Seulakauhan täyttö, seulonta ja ylisuuren materiaalin poistaminen on jatkuva prosessi. Jos seulakauha jumittuu, käännä terien liikesuuntaa tukoksen irrottamiseksi. 16

18 Huom! Jos kosteuden tai materiaaliominaisuuksien takia materiaali ei seuloudu odotusten mukaisella vauhdilla tai jos seulakauha alkaa sakata, kallista seulakauhaa eteenpäin ja jatka seulomista kunnes seuloutuminen on normaalia. Tämän jälkeen kallista kauha rauhallisesti takaisin normaaliin seulonta-asentoon. On monia syitä siihen, että jotkut materiaalit seuloutuvat toisia huonommin. On suositeltavaa, että vaikealaatuinen maa-aines käsitellään jollain muulla menetelmällä ennen seulontaa. Teräpakkojen pyörimisnopeus voi myös vaikuttaa materiaalin läpimenoon. Säätämällä kauhalle tulevaa virtausta, voit löytää pyörimisnopeuden joka sopii parhaiten seulomallesi materiaalille. Huomaa, että kauhan sallittu maksimivirtaus ei yleensä ole sama virtaus, jolla seulontatulos on parhaimmillaan. Joidenkin maa-ainesten seuloutuvuus riippuu niiden kosteuspitoisuudesta ja materiaalirakenteesta. Jos seulottuun materiaalivirtaan tulee katkoksia ilman näkyvää syytä, eli seulakauha ei seulo kaikkea materiaalia, voi tähän olla syynä seulottavan materiaalin keveys. Seulakauhaan tulee laittaa kevyemmän aineksen päälle lisää materiaalia, joka painaa kevyemmän tavaran terien läpi. 3.6 Kosteuspitoisuus Korkeakaan maa-aineksen kosteuspitoisuus ei estä seulontaa, ellei maa-aines muutu "muovailuvahaksi". Muovailuvahamainen materiaali voi hidastaa materiaalin virtausta seulakauhan läpi. Materiaalin korkea kosteuspitoisuus vaikuttaa aina seulontanopeuteen. 3.7 Seulakauhan puhdistus Käyttäjien tulee ymmärtää, että teräpakat on säännöllisesti puhdistettava ennen kuin materiaali on kuivunut niihin kiinni. Puhdistus on syytä tehdä: Kun seulonnan tehokkuus on huonontunut. Ennen kuin terään on kertynyt niin paljon materiaalia, että se koskettaa viereistä terää. Säännöllisin väliajoin seulottavan materiaalin vaatimusten mukaan. 17

19 Miten puhdistetaan: Seulakauha täytetään kuivalla, kovalla ylisuurella materiaalilla (esim. pehmeät kivet, tiilet, seulontajäte, moreeni ym.). Tätä materiaalia seulotaan normaalilla tavalla, kunnes terien kiinnitysputki on näkyvissä. 3.8 Puhdistuskammat REMU on kehittänyt puhdistuskammat, jotka sopivat kostean ja tarttuvan materiaalin puhdistamiseen teräpakoista. Jos seulottava materiaali on vaikeaa puhdistaa kauhasta, tai se kertyy nopeasti teräpakkoihin, REMU suosittelee puhistuskampojen käyttöä seulontatehokkuuden parantamiseksi. Tarkempia tietoja puhdistuskammasta saa seulakauhan valmistajalta tai myyjältä. 3.9 Puhdistuksen laiminlyönti Jos puhdistusta ei tehdä huolellisesti: Seulakauhan toimintateho laskee huomattavasti. Teräpakkoihin kertyy ylimääräistä materiaalia. Teräpakat kuluvat nopeasti Seulakauhan käyttö murskaamiseen Seulakauha voidaan säätää niin, että sillä voidaan murskata joitain "pehmeitä" materiaaleja kuten kipsiä, pehmeää puuainesta, hiekkakiveä ym. Kovempia materiaaleja kuten kiveä, betonia, ym. ei seulakauhalla voi murskata. Murskaus vaatii, että kauhassa on asennettuna palavastaterät, ei kampavastaterät. Palavastaterä Kampavastaterä 18

20 Seulonnasta murskaukseen Muutettaessa seulakauhan toiminta seulasta murskaimeksi on toimittava seuraavasti: Aseta seulakauha niin, että terät ovat maata vasten. Löysennä palavastaterien kiinnitysmutterit. Siirrä vastaterät aivan alas. Kiristä vastaterien kiinnitysmutterit tähän asentoon. Kokeile seulakauhan toimivuutta murskattavalla materiaalilla. Jos kauhan teho on heikentynyt näillä vastaterien asetuksilla, tulee vastaterät asentaa hieman korkeammalle tasolle, jolloin terien välinen murskausteho laskee jonkin verran. On muistettava, että kaikkien vastaterien on sijaittava samalla korkeudella. Kokeile seulakauhaa uudelleen uusilla asetuksilla. Jos kauhan toiminnassa on vielä ongelmia, muuta vastaterien asetuksia seulonta-asetuksia kohti Murskauksesta seulontaan Muutettaessa seulakauhan toiminta murskaimesta seulaksi on toimittava seuraavasti: Aseta kauha niin, että terät ovat ylinnä ja kauhan suu on maata vasten. Löysennä palavastaterien kiinnitysmutterit. Siirrä vastaterät aivan alas. Kiristä vastaterien kiinnitysmutterit tähän asentoon. 19

21 Kokeile seulakauhan toimivuutta ja seulontatulosta. Säädä tarvittaessa siirtämällä vastateriä Raekoon muuttaminen Seulonnan raekokoa voidaan muuttaa vaihtamalla teräpakat, vastaterät ja puhdistuskammat. Raekoon muuttamiseksi on kauhassa oltava kampavastaterät. Teräpakkojen vaihtamiseksi ota yhteyttä valmistajaan Vastaterien vaihto Ennen vaihtoa on syytä varmistaa vaihdettavien vastaterien sopivuus kyseiseen malliin ja haluttuun raekokoon. Sijoita seulakauha siten, että terät ovat pystyasennossa. Laita kauha maahan ja sammuta peruskone. Irrota vastaterien kiinnitysmutterit ja prikat. Irrota vastaterät varovasti rautakangen avulla paikoiltaan ja siirrä ne kauhan keskiosaan terien yläpuolelle. Puhdista vastaterien kiinnitysalusta tarkasti. Kampavastaterien tapauksessa irrota kammat rungoista, sovita uudet kampa-aihiot paikoilleen ja hitsaa ne kiinni runkoon. Asenna uudet vastaterät paikalleen ja varmistu siitä, että vastaterien kartiomainen pää on kohti kauhan suuta. Kiinnitä mutterit ja prikat. Käynnistä peruskone ja käännä kauha asentoon, jossa terät ovat ylhäällä ja kauhan kärki on maassa. Liikuta vastaterät ala-asentoon (eli yläosaan päin). Kiinnitä vastaterät tähän asentoon. Tarkista, että seulakauha toimii moitteettomasti. Huom! Kauhoissa, joissa on parillinen määrä teräpakkoja, vastaterät ovat samanlaiset. Kauhoissa, joissa on pariton määrä teräpakkoja, vastaterät sopivat vain tietylle laidalle Puhdistuskampojen vaihto Irrota puhdistuskamparunko kampoineen kauhasta. Leikkaa kammat irti rungosta. Mittaa ja katkaise sopivan pituiset kammat runkoihin. 20

22 Ennen kuin hitsaat kammat paikoilleen runkoon, kokeile, miten ne sopivat teräpakkoihin. Kiinnitä puhdistuskammat runkoon hitsaamalla. Kiinnitä runko kampoineen kauhaan. Tarkista, että seulakauha toimii moitteettomasti. Huom! Jos puhdistuskamparungot ovat vaurioituneet tai todella kuluneet, vaihda myös ne. 21

23 4 HUOLTO Säännöllisin väliajoin tehty asianmukainen voitelu ja huolto ovat tärkeitä seulakauhan käyttöiän sekä turvallisen ja tehokkaan toiminnan kannalta. Tässä osassa käyttöohjekirjaa kerrotaan seulakauhan turvallisesta huollosta ja voitelusta. Tutustu ohjeisiin tarkasti. 4.1 Huoltovälit Huoltoväli määräytyy käyttötuntien perusteella. Käyttöohjekirjassa 8 tuntia muodostaa päivän, 50 tuntia viikon ja 100 tuntia kahden viikon pituisen työjakson. Jos seulakauhaa käytetään päivittäin enemmän kuin edellä on mainittu tai kun käyttöolosuhteet ovat erityiset, tulee huoltoväliä lyhentää. Jos jokin huoltoon liittyvä seikka ei selviä tästä käyttöohjekirjasta, niin ota yhteys myyjään tai valmistajaan. 4.2 REMU-osat REMU-seulakauhojen teräpakat, vastaterät ja puhdistuskammat ovat kulutusosia, joita tulee säännöllisesti korjata tai vaihtaa. Vaihtoväli riippuu kuinka kuluttavaa materiaalia seulotaan. Kulutusosien kuluessa seulakauhasta saatavan seulotun materiaalin raekoko kasvaa. Kulutusta voidaan hidastaa korjaamalla osia kovahitsaamalla. Kun huollat tai korjaat seulakauhaa, käytä aina alkuperäisiä REMU-varaosia, joita saat lähimmältä jälleenmyyjältä tai valmistajalta. 4.3 Saastuneet tuotteet Käsittele jätteet aina määräysten mukaisesti. 4.4 Huoltoturvallisuus Pukeudu sopiviin asusteisiin. Käytä oikeita työvälineitä. Ole varovainen käyttäessäsi puhdistusnesteitä. Varmista, ettei peruskonetta voida käynnistää. 22

24 Älä yritä tarkastaa, tarttua kiinni teriin tai huoltaa niitä ennen kuin peruskone on sammutettu ja seulakauha laskettu maahan. 4.5 Huollettavat kohdat ja huoltovälit Alla olevasta taulukosta ilmenevät käyttötuntien mukaiset tarkastus- ja voiteluvälit. Kohta Paikka Toimenpide 8 tuntia 1. Teräpakkojen vetopäiden voitelupisteet 2. Teräpakkojen vapaiden päiden voitelupisteet Rasvaus Suositus: NLGI No.2 Litium EP Yleisrasva Rasvaus Suositus: NLGI No.2 Litium EP Yleisrasva 3. Kiinnitystapit Rasvaus Suositus: NLGI No.2 Litium EP Yleisrasva 4. Teräpakat Tarkasta kunto kulumisen ja vaurioiden varalta. 5. Vastaterät Tarkasta kunto kulumisen ja vaurioiden varalta. 6. Huulilevy Tarkasta kunto kulumisen ja vaurioiden varalta. 7. Moottorit ja Tarkasta vaurioiden ja vuotojen varalta ja korjaa letkut tarvittaessa. 8. Ketjukotelo Tarkasta, että ketjukoteloiden vedenpoistoreiät ovat puhtaat eikä niissä ole tukkeumia. Huom! Kaikissa kauhamalleissa ei ole reikiä ketjukoteloissa. 50 tuntia 9. Ketjukotelo Ketjujen voitelu ketjuöljyllä. Avaa ketjukotelo ja voitele ketjut. 10. Kiinnitystapit Tarkasta kiinnitystappien pitävyys. 100 tuntia 11. Moottori Tarkasta ja säädä. 12. Ketjut Tarkasta ja vaihda tarvittaessa. Huom! Voitele kohdat 1, 2 ja 3 kahden tunnin välein ensimmäisten 10 käyttötunnin aikana. 23

25 Kohdat 1 & 2: Irrota rasvanippojen suojalevy tai nipan päällä oleva ruuvi. Puhdista ylimääräinen rasva kolosta. Voitele käsikäyttöisellä rasvapumpulla noin 2-4 pumppauksen verran, kunnes kaikki ilma on tullut ulos. Kiinnitä rasvanippojen suojalevyt ja ruuvit takaisin paikoilleen. Kohta 3: Mikäli kauha on asennettu kiinni kiinnitystapeilla, voitele ne. Jos kauha on asennettu pikaliittimellä, ei voitelua tarvita. Kohdat 4, 5 & 6: Tarkasta silmämääräisesti jokainen teräpakka, vastaterä ja huulilevy varmistaaksesi niiden käyttökunto ja että ne eivät ole taipuneet tai liian kuluneet. Huom! Teräpakkojen normaali päittäisliike on noin 5 mm. Teräpakan ja sen sisällä olevan akselin välys on noin 2-4 mm. Kohta 7: Tarkasta hydraulimoottori(t) silmämääräisesti vuotojen ja letkut vuotojen ja vikojen varalta. Kohta 8: Tarkasta, että ketjukotelon vedenpoistoreiässä ole likaa tai tukkeumia. Kohta 9: Avaa ketjukotelon kansi ja suihkuta ketjuihin ketjuöljyä. EE-kauhoissa, joissa ketjukotelo on pultattu kiinni, voitele ketjut kauhan takaosan voitelunippojen kautta. Kohta 10: Tarkasta kiinnityspulttien pitävyys. 24

26 Kohta 11: Tarkasta voimansiirtoketju 100 tunnin välein ja säädä se oikeaan kireyteen. Voimansiirtoketjun venymä on uutena maksimissaan 0-3 mm paluupuolella ja 8-14 mm, kun ketju on loppuun kulunut. Jos ketju on kulunut enemmän, tulee se säätää minimiin tai vaihtaa uuteen ketjuun. Huom! Älä käytä loppuun kuluneita ketjuja, sillä ne kuluttavat ketjupyöriä. Huom! Teräpakkojen välisten ketjujen kireyttä ei pysty säätämään. Kaksimoottoristen seulakauhojen voimansiirtoketjut tulee säätää yhtenevästi, jotta ne vetävät tasaisesti. Säätöä tehdessä hydraulimoottorin asennuspohjan pultit irrotetaan, moottori siirretään oikealle kohdalle (0-3 mm:n liike, kun kysymyksessä on uusi ketju). Hydraulimoottorin asennuspohjan pultit tulee tämän jälkeen kiristää momenttiavaimella, jotta varmistutaan säädön pitävyydestä. 4.6 Teräpakkojen huolto On suositeltavaa, että terät kovahitsataan säännöllisin väliajoin terien kulumisen vähentämiseksi. Kovahitsauksen tarve riippuu käsiteltävän materiaalin laadusta: mitä hankaavampi materiaali, sitä useammin kovahitsaus on syytä tehdä. 4.7 Kovahitsaus Seulakauhan tulee olla puhdas ja kuiva. Varmista, että kauha on vakaassa asennossa. 25

27 Jos seulakauha on edelleen kiinni peruskoneessa, niin varmistu siitä, että kone on varmasti sammutettu ja ettei kukaan pääse sitä käynnistämään. Kytke "maakaapeli" siihen terään, jota aiot kovahitsata. Kovahitsaa jokaista terää yhtä paljon, jotta terien tasapaino säilyy toiminnan aikana. Kovahitsattaessa on otettava huomioon, ettei ylitetä terän alkuperäistä leveyttä, koska tällöin terät saattavat koskettaa käytössä toisiaan ja vaurioitua. Kovahitsauksen jälkeen on seulakauha syytä koeajaa, jotta varmistetaan sen toimivuus. 26

28 5 HUOLTO ERITYISEN KULUTTAVISSA OLOSUHTEISSA Käytettäessä seulakauhaa erityisen kuluttavissa olosuhteissa täytyy huoltotoimenpiteet tehdä useammin kuin toimittaessa ns. normaaleissa olosuhteissa. On kauhan käyttäjän/omistajan velvollisuus huolehtia, että kauhaa huolletaan sen käyttöolosuhteiden mukaisesti. Alla olevassa taulukossa on esitetty erilaisia kuluttavia käyttöolosuhteita ja niihin liittyviä huoltotoimenpiteitä. Olosuhteet Huoltosuositus Mutainen vesi, Ennen käyttöä Tarkista kauhan kunto huolellisesti. sade, lumi Käytön aikana Voitele kahden tunnin välein. Käytön jälkeen Tyhjennä vesi ketjukotelosta ja voitele ketjut. Suolavesi ja Ennen käyttöä Tarkista kauhan kunto huolellisesti. korrosoiva Käytön aikana Voitele kahden tunnin välein. materiaali Käytön jälkeen Tyhjennä vesi ketjukotelosta ja voitele ketjut. Puhdista kauha painepesurilla tai vastaavalla poistaaksesi kauhaan jäänyt materiaali. Liiallinen pöly Käytön aikana Voitele kahden tunnin välein. Kivinen materiaali Kahden käyttötunnin välein Tarkista seulakauhan kunto huolellisesti. Tarkista, onko seulakauhassa vaurioita, murtumia tai löystyneitä/irronneita pultteja. Kylmä sää Käytön jälkeen Käytä säähän sopivia voiteluaineita. Puhdista seulakauha huolellisesti estääksesi lian jäätyminen kauhaan. Kysy tarvittaessa lisätietoja myyjältäsi tai valmistajalta. 27

29 6 VIANETSINTÄ Vianetsinnän avulla voidaan ratkaista seulakauhassa olevia ongelmia. Jos kauhassa on oireita mahdollisista vioista, on nämä syytä tutkia välittömästi ja määrittää mahdollisen vian suuruus sekä se, onko turvallista jatkaa toimintaa ilman, että aiheutuu lisävahinkoja. Tämän luvun ohjeiden avulla voit havaita oireita vioista sekä ratkaista ongelmia nopeasti ja systemaattisesti. 6.1 Vian määritys Tunnista viallinen komponentti tai toiminta. Varmista, ettei ihmisille aiheudu vaaraa, mikäli käyttöä jatketaan. Tutki vian oireet uudelleen. Etsi systemaattisesti mahdollisia vian aiheuttajia. Käy läpi todennäköiset vian aiheuttajat. Tee korjaukset käyttöohjeiden mukaisesti. 6.2 Mahdollisia vian aiheuttajia REMU-seulakauhassa on kaksi perussysteemiä: hydraulinen ja mekaaninen Hydrauliikka Mallista riippuen REMU-seulakauhassa on joko yksi tai kaksi hydraulimoottoria. Molemmat mallit on kytketty peruskoneen hydrauliikkapiiriin. Hydrauliikkapiirin tulee tuottaa riittävästi virtausta, jotta seulakauhan kapasiteetti voidaan optimaalisesti hyödyntää. On tärkeää, että virtaus- ja paineasetukset on säädetty ohjekirjan suositusten mukaisesti Mekaniikka Seulakauhan seulontaperiaate on seuloa kauhan läpi menevää materiaalia teräpakoilla, jotka pyörivät säädetyllä nopeudella. Jos nämä terät eivät käänny riittävällä nopeudella, niin seulakauhan tehokkuus laskee. 28

30 6.3 Vikadiagnoosi Alla on esitetty mahdollisia vikatapauksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Kysy tarvittaessa lisätietoja myyjältäsi tai valmistajalta Teräpakkojen pyörintä pysähtyy Ongelma Teräpakat tukkeutuvat materiaalista. Rikkoutunut ketju, ketjupyörä tai akseli. Peruskoneen hydrauliikka ei tuota virtausta. Toimenpide Tarkista teräpakat ja poista niihin kertynyt materiaali. Pysäytä kone ja avaa ketjukotelon kansi tarkastaaksesi ketjujen, ketjupyörien ja akselien kunnon. Vaihda rikkoontuneet osat. Etsi rikkoontumisen syy ja tee tarvittavat säädöt ja korjaukset. Syyn etsiminen on tärkeää: esimerkiksi ylikierrokset tai puutteellinen voitelu voivat johtaa ennenaikaisiin vikoihin. Tarkista mittaamalla peruskoneen hydrauliikan virtaus ja paine Teräpakat pyörivät hitaasti Ongelma Pienentynyt hydraulivirtaus peruskoneelta. Peruskoneen hydraulipaine on alle tarvitun tason. Teräpakat pyörivät huonosti. Toimenpide Tarkista mittaamalla peruskoneen hydraulivirtaus virtausmittarilla. Tarkista peruskoneen hydraulipaine, kun kauha on lepotilassa. Tarkistettuasi yllämainitut kohdat irrota ketjukotelon kansi, poista moottor(e)ilta lähtevä(t) ketju(t) ja yritä liikuttaa teräpakkoja. Jos teräpakat ovat vapaina, on moottor(e)ille syytä tehdä lisätutkimuksia. Jos teräpakkoja ei voi pyörittää, irrota jäljellä olevat terien väliset ketjut, jotta voidaan määrittää, mitkä teräpakat eivät pyöri erikseen. Niistä teräpakoista, jotka eivät pyöri, otetaan vetoratas pois, tarkistetaan laakeri ja vaihdetaan tarvittaessa. 29

31 6.3.3 Seulotun materiaalin raekoko kasvaa Mikäli seulotun materiaalin koko suurenee, merkitsee tämä sitä, että teräpakat ja vastaterät ovat kuluneet. Jos seulotun materiaalin koko on haluttua suurempi, teräpakat kovahitsataan tai vaihdetaan uusiin. 30

32 7 VARASTOINTI Jos seulakauhaa ei käytetä pitkään aikaan, on se varastoitava huolellisesti kauhan hyvän toimintakunnon säilyttämiseksi. Sisävarastointi on paras varastointitapa. Jos seulakauha varastoidaan ulkona, varmistetaan, että alusta on tasainen, kuiva ja kovapohjainen. 7.1 Valmistelu varastointia varten Sijoita seulakauha tasaiselle alustalle kuokka-asentoon. Puhdista kauha huolellisesti. Tarkista kauha puuttuvien tai löystyneiden osien varalta. Kiristä ja korvaa tarvittaessa. Voitele seulakauha. Varmista, että hydraulilinjat ovat täynnä öljyä ja että ne on tulpattu huolellisesti. Käsittele pinnat ruosteenestoaineella. 7.2 Käyttöönotto varastoinnin jälkeen Puhdista kauha huolellisesti. Poista ruosteenestoaine pinnoista. Tarkista kauha puuttuvien tai löystyneiden osien varalta. Kiristä ja korvaa tarvittaessa. Voitele seulakauha. Seuraa tässä käyttöohjeessa annettuja asennusohjeita asentaessasi kauhan peruskoneeseen. 31

33 8 KULJETUS JA NOSTAMINEN Seulakauhan paino löytyy kauhan CE-kilvestä. Varmista, että tiedät missä kohtaa kauhan painopiste sijaitsee (noin 1/3 kauhan takaosasta etuosaan päin, kauhamallista riippuen). Huolehdi, että nostamiseen käyttämäsi välineet ovat riittävät. Jos nostat kauhaa trukilla tai vastaavalla, aseta kauhan painopisteen puoli nostovälineeseen päin kaatumisen välttämiseksi. Jos käytät nostoliinoja, kiinnitä ne niin, että paino jakautuu tasaisesti nostettaessa. 8.1 Kuljetus peruskoneeseen kiinnitettynä Seulakauhan kuljetus peruskoneeseen asennettuna tapahtuu samalla tavalla kuin peruskoneen kuljetus muulloinkin, kun se on varustettu kauhalla. On muistettava, että seulakauhaa ei saa käyttää peruskoneen kiinnityspisteenä. 8.2 Kuljetus erikseen Varmista, että hydraulilinjat ovat kunnolla tulpattuja öljyvuotojen ja linjojen likaantumisen varalta. Aseta kauha pystyasentoon kuljetusalustalle. Sijoita kauha niin, etteivät muut tavarat vahingoita teräpakkoja tai hydraulimoottoreita. Laita puutuet tai vastaavat kauhan ja kuljetusalustan väliin. Käytä asianmukaisia kiinnityspisteitä. Älä käytä moottoreita kiinnityspisteinä. Älä kuljeta irrallisia esineitä seulakauhan sisällä. 32

34 9 TEKNISET TIEDOT 33

35 9.1 Raekoko Raekokoon vaikuttavat monet tekijät, kuten sääolosuhteet, kosteus, käyttäjän ammattitaito, käytetty terämalli, vastaterien paikka, materiaalin koostumus yms. Seulotun materiaalin raekoko on noin 7 mm pienempi kuin käytetty teräväli. Kaikki luvut ovat suuntaa antavia. Tarkemmat tiedot valtuutetulta REMU jälleenmyyjältä tai valmistajalta. 34

36 REMU Oy Pääkonttori ja tuotanto REMU Norge AS REMU Deutschland GmbH REMU USA Inc REMU Sales Office, China Jälleenmyyjäsi

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V VENTTIILI CRV 80S 2V+ VENTTIILI TÄRKEÄÄ Tämä ohjekirja koskee tuotteita CRV 80S monivipu, 2-vipu ja 2-vipu+. Ohjausjärjestys, liikkeiden suunnat

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

Koristepaneeli, ulkopuoli

Koristepaneeli, ulkopuoli Ohje nro Versio Osa nro 31265210 1.2 31265211 Koristepaneeli, ulkopuoli IMG-275024 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 IMG-239446 IMG-239980 IMG-239663 A0000177 A0000214 M0000232 IMG-275023 Sivu 2 / 13 JOHDANTO

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KUNTOPYÖRÄ 903 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJEET ) Malli 903 on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten spinning-ryhmille. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä vapaaratas, ja sitä saa käyttää vain ammattilaisen

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 3377150/5 IM-P337-04 MI Issue 5 -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 1. Esittely 2. Yleistä 3. Tekniset tiedot 4.n mekaaninen asennus 5. IImpulssiputket 6. Ensimmäinen käynnistys 7. Huolto

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot