Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus LIITE NRO 53 Valtuusto LIITE NRO 26 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma PUUMALAN KUNTA

2 1

3 2 Sisällysluettelo TILASTOJA... 3 STRATEGIA... 5 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT... 8 TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TYÖLLISTÄMINEN KUNNAN HENKILÖSTÖ TULOSLASKELMAOSA KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT MATKAILU- JA KULTTUURIPALVELUT ELINKEINOPALVELUT MAASEUTUASIAT PERUSPALVELULAUTAKUNTA SOSIAALITYÖ VANHUSTYÖ TERVEYSPALVELUT OPETUSPALVELUT NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT AIKUISKOULUTUSPALVELUT KIRJASTOPALVELUT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHDYSKUNTAPALVELUT PELASTUSPALVELUT KIINTEISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖVALVONTA KAAVOITUS MAA- JA METSÄTILAT ASUMISPALVELUT RUOKAPALVELUT INVESTOINTIOSA... 64

4 3 TILASTOJA VÄESTÖENNUSTE Ikäluokat yhteensä ENNUSTE VÄESTÖLLISEN HUOLTOSUHTEEN KEHITYKSESTÄ Puumala 70,1 88,9 110,3 Tilastokeskuksen viimeisin väestöennuste on syksyltä 2012, jaennuste pohjautuu tätä aiempaan väestökehitykseen. TYÖVOIMARAKENNE 2011, % Koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, julkinen sektori 28 Maa-, metsä- ja kalatalous 19 Kauppa, liikenne, ravintola- ja majoituspalvelut 23 Rakentaminen 7 Teollisuus 8 Muut 15

5 4 TYÖPAIKKARAKENNE 2011, % Koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, julkinen sektori 28 Maa-, metsä- ja kalatalous 20 Kauppa, liikenne, ravintola- ja majoituspalvelut 22 Rakentaminen 9 Teollisuus 7 Muut 15 Työpaikkaomavaraisuus 92,6 % (2011) TYÖTTÖMYYSASTE /09 PUUMALA 12,3 11,1 10,4 10,1 10,0 ETELÄ-SAVO 11,5 11,7 10,8 11,3 11,6 KOKO MAA 9,9 10 9,1 9,4 10,9 Luku koko vuoden keskiarvo, pois lukien vuoden 2013 osalta. YRITYSKANTA

6 5 STRATEGIA Saaristokunta Puumala 2020: Puumala on hyvästä elämänlaadustaan, turvallisuudestaan ja puhtaudestaan tunnettu virkeä muuttovoittopaikkakunta, jossa kattava palvelutarjonta takaa hyvän ja terveellisen elämän edellytykset. Kunta edistää toimillaan monipuolisen yritystoiminnan elinedellytyksiä ja perustamista. Puumalasta on kehittynyt entistä merkittävämpi matkailu- ja veneilykeskus Saimaalle. Puumala on parannetun kantatie 62:n varrella sijaitseva suosittu matkailukohde ulkomaalaisten, erityisesti venäläisten, keskuudessa.

7 6 Puumalassa on tarjolla hyvälaatuiset ja taloudellisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut ja kunnassa on panostettu merkittävästi asukkaiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kunnassa on edelleen laajentunut, monipuolinen kaupallinen palvelutarjonta. KULMAKIVI 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Yritysten lukumäärä asukaslukuun nähden viimeisimmässä mittauksessa Muutos tai määrä valtakunnan keskiarvoa parempi Vierasvenesataman kävijämäärät Yli 2000 venekunnan yöpymistä/vuosi Yöpymismäärien kehitys Positiivinen Työpaikkaomavaraisuus viimeisimmässä mittauksessa Yli 90 % KULMAKIVI 2: Henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat Yli 90 prosenttia Työttömyysaste Etelä-Savon keskiarvoa parempi Nuorisotyöttömyysprosentti Kansalaisopistotoiminnan kattamisprosentti väestöstä (opiskelleet % asukasluvusta) Toimeentulotukiasiakkaiden määrä Etelä-Savon keskiarvoa parempi Yli 20 % Ei kasva tai alle maan keskiarvon Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat nuoret Alle 7 prosenttia Järjestetyt kulttuuri- ja liikuntatapahtumat/vuosi Vähintään 30 KULMAKIVI 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan ja vakituisen asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Vapaiden omakotitonttien määrä Vähintään kymmenen kappaletta Nettomuutto (kuntien välinen ja maahanmuutto) Positiivinen Myönnetyt uudet rakennusluvat vakituisille asunnoille Yli 10 Myönnetyt uudet rakennusluvat vapaa-ajan asunnoille Yli 40

8 7 KULMAKIVI 4: Toimivat ja taloudellisesti järjestetyt peruspalvelut MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Tarvevakioidut sote-menot (THL) Alle maan keskiarvon Talouden tasapaino Vuosikate kattaa poistot Lainakanta Alle maan keskiarvon Toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset (kyselyt kahden vastuualueen toiminnasta/vuosi) Hyvä tai kiitettävä (arvosana vähintään 4 asteikolla 1-5) Tuloveroprosentti Korkeintaan 1,5 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon

9 8 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan BKT:n volyymi supistui 0,8 % vuonna Vielä keväällä supistuminen arvioitiin 0,2 prosentiksi, joten tarkennuksen johdosta viime vuoden BKT:n arvo oli miltei 2 miljardia pienempi kuin vielä kesäkuussa tilastoviranomainen arvioi. Tämän seurauksena esimerkiksi käsitys valtionvelan BKT-suhteesta muuttuu. Myös kasvu-ura muuttui ja kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä talous oli kasvussa edelliseen neljännekseen verrattuna. Viime vuosi oli kansantalouden kysynnän kautta tarkasteltuna heikko, sillä kysyntäerät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kansainvälisen talouden kohdalla on jo useamman kuukauden ajan odotettu käännettä ylöspäin, samoin euroalueen puolitoista vuotta kestäneen taantuman päättymistä, jota toisen vuosineljänneksen ennakolliset tiedot jo osoittivatkin. Yhdysvalloissa ja Japanissa viimeaikainen kehitys on myös ollut positiivista ja Kiinan talouskasvun hidastuminen on ollut ennakoitua maltillisempaa. Julkaistun tilastotiedon ja talouden kehitystä kuvaavien indikaattorien valossa näyttää siltä, että taloustilanteen heikkeneminen olisi pysähtynyt ja loppuvuoden kasvu muodostuisi hyvin maltilliseksi. Kansainvälisen talouden mahdollinen käänne parempaan tukee myös näkemystä siitä, että Suomessa maltillinen kasvu voisi alkaa ulkomaankaupan piristymisen myötä. Kokonaisuudessaan taloudellinen tilanne esim. euroalueella on kuitenkin altis shokeille. Liikuttaessa hyvin alhaisissa kasvuluvuissa kohtalaisen pienetkin muutokset voivat kääntää kasvun jälleen negatiiviseksi. Vuonna 2013 Suomen BKT:n ennustetaan jäävän keskimäärin 0,5 % viime vuotta alhaisemmaksi. Kasvuperintö tälle vuodelle oli -1,1 %, joten ennuste pitää sisällään suhdannekäänteen hitaahkoon kasvuun. Kuluvan vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta saatu aineisto tukee tehtyä oletusta. Tuonti supistuu vientiä enemmän, joten nettoviennin kontribuutio pysyy hienoisesti positiivisena. Yksityinen kulutus ei kasva tänä vuonna ollenkaan ja kestokulutustavaroiden kysyntä vähenee liki 3 % edellisvuodesta. Kulutuksen kasvua rajoittaa työttömyyden nousu, vaisut tulevaisuuden odotukset ja reaalisen ostovoiman heikkous. Yksityiset investoinnit laskevat edelleen ja yksityisten investointien BKT-osuus laskee likimain 16 prosentin tuntumaan. Teollisuustuotannon alamäki jatkuu Suomessa edelleen sekä rakenteellisten että suhdannetekijöiden johdosta. Palveluiden tuotannon määrän ennustetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Työttömyys kääntyy maltilliseen nousuun ja keskimääräiseksi työttömyysasteeksi muodostuu 8,3 %. Työllisyys supistuu ja työllisyysaste kääntyy myös heikompaan suuntaan edellisvuoteen verrattuna. Kuluvan vuoden osalta inflaatio jää alle kahden prosentin. Vuoden 2014 kasvuksi muodostuu 1,2 %. Kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi ja kysyntäeristä vain investoinnit pienentävät kasvua. Vienti kääntyy 3,7 prosentin nousuun ja tuonti lähtee myös talouden piristymisen seurauksena kolmen prosentin kasvuun. Osittain luottamuksen kohenemisen seurauksena kotitalouksien säästämisaste alenee edellisvuodesta ja kulutus kääntyy nousuun. Yksityinen kulutus lisääntyy 0,8 % ja varsinkin kestokulutus hyödykkeiden hankinta piristyy. Kotitalouksien velkaantumisaste kohoaa ensi vuonna noin 119 prosenttiin. Investoinnit alenevat edelleen johtuen eritoten kone- ja laiteinvestointien heikosta tilanteesta. Talonrakennusinvestoinneissa päästään kuitenkin jo lievään kasvuun. Tarjonnan puolelta positiivista on teollisuustuotannon kääntyminen parin prosentin kasvuun.

10 9 Tämä osaltaan vetää mukanaan myös palvelusektorin kasvu-uralle. Työmarkkinoilla tilanne pysyy edelleen heikkona eikä työttömyysaste laske talouden lievästä piristymisestä huolimatta kuin 8,2 prosenttiin. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat jatkuvat edelleen ja heikentävät resurssien tehokasta allokaatiota. Inflaatio kiihtyy kahden prosentin tuntumaan. Vuoden 2015 talouskasvun ennustetaan olevan 1,9 %. BKT:n kasvuvauhti ylittää talouden potentiaalisen tuotannon kasvun, vaikka historiallisesti katsottuna talouskasvu on yhä vaimeaa. Talouden kasvupotentiaali on alhainen, sillä demografisten tekijöiden johdosta työpanos ei kasva, rakennemuutos on tuhonnut olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ja investoinnit uuteen ovat vähäiset. (Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2013) KUNTATALOUS Tilastokeskus julkaisi toukokuun lopussa kuntien ja kuntayhtymien ennakolliset tilinpäätöstiedot vuodelta Uudet tiedot eivät muuttaneet helmikuussa julkaistujen tilinpäätösarvioiden perusteella kuntatalouden kehityksestä muodostunutta kuvaa. Kuntatalous heikkeni selvästi v. 2012, kun menot kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin tulot. Toimintamenot kasvoivat 5,5 %, kun verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jäi 2,5 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikentyi 2,5 mrd. eurosta 1,8 mrd. euroon, eikä se riittänyt kattamaan edes poistoja. Investoinnit jatkoivat edelleen kasvuaan, ja nettoinvestoinnit nousivat 3,5 mrd. euroon. Kuntatalouden velka kasvoi ennätyksellisen paljon, 1,5 mrd. euroa. Hallitus sopi elokuun 2013 lopussa rakennepoliittisesta ohjelmasta talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Hallitus valmistautuu päättämään konkreettisesta ohjelmasta osa-aluekohtaisine toimineen ja niiden aikatauluineen marraskuun loppuun mennessä. Ohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä ei ole tästä syystä otettu peruspalvelubudjetissa huomioon. Vuonna 2013 kuntatalous pysyy alijäämäisenä, vaikkakin kuntatalouden tilan arvioidaan hieman kohenevan, kun kertaluontoiset tekijät, suuruudeltaan n. 400 milj. euroa, kasvattavat verokertymiä. Kokonaistuotannon määrän arvioidaan alenevan v. 2013, mikä heikentää myös veropohjien kehitystä. Palkkatulojen ennustetaan kasvavan vain 1,5 % ja yritysten tuloskehityksen olevan heikkoa. Kuntien verotulojen arvioidaan kuitenkin kasvavan 5,5 %, mutta kasvu selittyy pääasiassa kertaluontoisilla tekijöillä. Ensinnäkin kunnallisverokertymää kasvattaa verontilityslain muutos, joka tuli voimaan kesäkuussa Muutos nopeuttaa verotulojen tilittämistä kunnille ja lisää voimaantulovuonna kunnille tilitettävää kunnallisverokertymää n. 200 milj. eurolla. Toiseksi vuoden 2012 verotuksen valmistumisesta saatujen tietojen perusteella näyttää siltä, että pääomatuloveron määrä verovuonna 2012 jää selvästi ennustettua pienemmäksi ja että valtion jako-osuus on ollut liian korkea. Ansio- ja pääomatuloverojen tilityksessä sovellettavia verovuoden 2012 jako-osuuksia muutettiin elokuussa siten, että valtion osuus alenee ja muiden verosaajien osuudet nousevat. Oikaisu lisää kuntien verokertymää runsaat 200 milj. euroa. Käyttötalouden valtionosuudet kasvavat 3,5 %. Niiden kasvua hidastavat osana valtiontalouden sopeutustoimina tehty 125 milj. euron vähennys peruspalvelujen valtionosuuteen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan indeksikorotuksen jäädytys, mikä vähentää kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia n. 50 milj. eurolla. Valtion kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan puolestaan yhteensä 50 milj. euron lisäystä vuosina 2013 ja 2014 alkaviin oppilaitos- ja päiväkotirakennusten sekä

11 10 sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten homekorjaushankkeisiin. Yhteensä verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 4,5 %. Kuntien toimintamenojen nimellisen kasvun arvioidaan hidastuvan runsaaseen 3 prosenttiin, koska kustannusten nousu hidastuu. Menojen volyymikasvuksi arvioidaan noin prosentti ja peruspalvelujen hintatason nousuksi n. 2 %. Ansiotason nousu kuntasektorilla hidastuu 1,8 prosenttiin edellisvuoden 3,6 prosentista. Kuntatalouden henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, joten henkilöstömenojen arvioidaan nousevan ansiotasokehitystä seuraten vajaat 2 %. Ostojen arvioidaan kasvavan nimellisesti 5,5 % ja avustusten 5 %. Näillä oletuksilla kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate kohenisi edellisvuodesta n. 400 milj. eurolla. Tilikauden tulos jää kuitenkin n. 200 milj. euroa alijäämäiseksi, eikä vuosikate riitä kattamaan poistoja. Velan määrä kasvaisi n. 1,6 mrd. eurolla v Vuonna 2014 talousnäkymien ennustetaan hieman paranevan. Kokonaistuotannon kasvun arvioidaan kuitenkin olevan vaimeaa ja veropohjien kasvavan näin ollen hitaasti. Hinta- ja kustannuskehityksen arvioidaan pysyvän maltillisena. Kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan 2 % v Laskelmaan ei sisälly oletusta kunnallisvero- tai kiinteistöveroprosenttien korotuksista. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 1,5 %. Tähän vaikuttaa veropohjan hitaan kasvun lisäksi se, että vuoden 2013 kunnallisverokertymää lisäsivät poikkeukselliset ja kertaluontoiset tekijät. Ansiotulojen verotuksen perustemuutosten arvioidaan nettomääräisesti lisäävän kunnallisveron tuottoa n. 47 milj. eurolla, mutta peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaavan suuruinen vähennys. Kiinteistöveron tuottoa puolestaan kasvattaa 100 milj. eurolla kiinteistöjen arvostamisperusteiden tarkistaminen. Valtio kompensoi yhteisöverokannan alentamisen ja muut yhteisöveroon kohdistuvat perustemuutokset kunnille korottamalla näiden osuutta yhteisöveron tuotosta. Käyttötalouden valtionosuudet alenevat 1,5 %. Peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuu 362 milj. euron suuruinen vähennys osana valtiontalouden sopeutustoimia. Toisaalta jäteveron tuottoa vastaavan euromääräisen lisäyksen ohjaaminen kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta lisää valtionosuuksia 70 milj. euroa v Valtionosuuksia kasvattaa myös indeksikorotus, jota ei kuitenkaan tehdä valtiontalouden säästötoimien vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Yhteensä verotulojen ja valtionosuuksien kasvuksi ennakoidaan vain 1 %. Toimintamenojen arvioidaan kasvavan nimellisesti 3,5 %. Ansiotason noususta käytetään teknistä oletusta 2,1 %. Peruspalvelujen kustannustason arvioidaan nousevan 2,1 %. Laskelmassa menojen volyymikasvu on n. 1 %, joka vastaa väestö- ja ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaa peruspalvelujen kysynnän kasvua. Investointien arvioidaan pysyvän nimellisesti edellisen vuoden tasollaan. Näillä oletuksilla kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikkenisi lähes 800 milj. eurolla, ja kuntatalouden alijäämä syvenisi. Velan määrä kasvaisi runsaalla 2 mrd. eurolla. Vuosina kuntatalouden näkymät heikkenevät edelleen, sillä ilman uusia toimenpiteitä toimintamenojen kasvu uhkaa jatkua kuntien tulojen kasvua selvästi nopeampana. Talouskasvu jatkuu hitaana, joten myös verotulojen kasvu on vaatimatonta. Valtiontalouden sopeutustoimet hillitsevät puolestaan valtionosuuksien kasvua. (Lähde: Peruspalvelubudjetti 2014)

12 11 ALUEELLISET NÄKYMÄT Etelä-Savon väestökehitys on säilynyt negatiivisena vuoden 2013 kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Kuolleisuus on ollut 581 henkeä syntyvyyttä suurempi. Maakunnan nettomaassamuutto oli Nettosiirtolaisuuden +208 ansiosta maakunnan kokonaisnettomuutto on kuitenkin lievästi positiivinen. Etelä-Savon yritysten kasvu on hidastunut taantuman jälkeisen positiivisen kehityksen jälkeen. Vuoden 2012kasvu jäi edellisvuoteen nähden vaatimattomammaksi. Liikevaihdossa ja henkilöstömäärässä yletyttiin kuitenkinvielä vuositasolla plussan puolelle noudattaen koko maan varsin tasaista trendiä. Liikevaihdon osalta Etelä-Savon talous kehittyi vuonna 2012 hitaasti: vuositasolla päästiin juuri ja juuri plussalle kasvuprosentin ollessa 0,6. Edellisvuoden vahvoista kasvuluvuista jäätiin jo vuoden ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Loppuvuodesta prosentit pysyttelivät hyvin lähellä nollaa. (Neljännesvuosimuutokset 4%, -1%, -0,5%, 0,4%). Heikohko kehitys jatkui myös 2013 alkuvuodesta kasvun ollessa -2,5% (vertailuluku koko maan tasolla -4,3%).Yritysten henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2012 yhdellä prosentilla. Neljännesvuosittain tarkasteltuna henkilöstömäärän kehitys oli lievästi laskusuuntaista vuoden lopulle tultaessa. (Neljännesvuosimuutokset 4,9%, 0,8%, -0,4%, -1,2%). Myös vuoden 2013 ensimmäinen neljännes alkoi miinusmerkkisenä (-2,4%). Etelä-Savossa oli elokuun 2013 lopussa työttömänä8 016henkilöä eli 11,7% työvoimasta. Työttömien määrä nousilähes 800:llavuodentakaisesta, mutta laski lähes800:llaheinäkuusta. PUUMALAN KUNNAN TALOUS- JA KEHITYSNÄKYMÄT Puumalan kunnan väkiluvun lasku on jatkunut pienestä syntyvyydestä ja suuresta kuolleisuudesta johtuen. Vuonna 2012 syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus oli 49 henkeä. Sen sijaan muuttoliike oli tuona vuonna Puumalan osalta varsin positiivista: nettomaassamuutto vuonna 2012 oli Puumalan osalta -3, ja maahanmuuton ansiosta kokonaisnettomuutto oli positiivinen. Vuoden 2013 syyskuun lopussa muuttotase oli tappiollinen -15 henkeä. Pitkään varsin tasaisena jatkunut muuttotilanne heikentyi syyskuussa Kuolleisuus on jatkunut Puumalassa suhteellisesti suurena ja syntyvyys pienenä, mistä johtuen väkiluvun väheneminen on jatkunut vuoden 2011 tasolla. Puumalan työttömyysaste oli vuonna 2012 keskimäärin 10,1 prosenttia, mikä oli Etelä-Savon kuntien alempaa keskitasoa. Vuoden 2013 aikana kunnan työttömyysaste on hieman noussut vuoden 2012 tasosta, mutta ei niin paljon kuin muualla Etelä-Savossa. Syyskuussa 2013 kunnan työttömyysaste oli Etelä-Savon kolmanneksi matalin. Osin Kuntatalous-osiossa kerrottujen verotilityksiin johtuvien syiden ansiosta Puumalan kunnan verotulot näyttävät kehittyvän vuonna 2013 odotettua paremmin. Lisäksi kunnan verokertymää parantavat yhteisöveron suotuisa kehittyminen vuoden 2012 romahduksen jälkeen. Tähän on syynä valtakunnallisen yhteisöverokertymän parantuminen sekä kunnan edellisvuotta parempi jako-osuus. Kokonaisuutena verotulojen voidaan arvioida kasvavan vuonna 2013 jopa puoli miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Vuoden 2014 verotulokertymää parantaa hallituksen päätös tehdä arvonkorotuksia kiinteistöveron veropohjaan. Tästä syystä kunnan kiinteistöverokertymä paranee vuonna 2014 noin sadallatuhannella eurolla. Johtuen vuoden 2013 kertaerästä kunnan verotulot eivät kuitenkaan tulisi todennäköisesti vuonna

13 kasvamaan juuri lainkaan. Tulevina vuosina veropohjan suurin haaste on kuntien yhteisövero-osuuden pienentyminen vuonna Kunnan valtionosuudet vähenevät vuodelle 2014 merkittävästi. Syynä tähän on edelleen jatkuvat valtionosuusleikkaukset ja vanhusväestön määrän vähentyminen. Valtionosuusleikkaukset tulevat edelleen kasvamaan vuodelle Edellä mainituista syistä kunnan talouden sopeuttamista on edelleen jatkettava aktiivisesti. ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Puumalan kunnan taseen alijäämä on vuoden 2012 tilinpäätöksen jälkeen 1,3 miljoonaa euroa, eli noin 550 euroa asukasta kohti. Vuoden 2013 talousarvio on laadittu noin euroa ylijäämäiseksi. Mikäli talousarvion mukainen ylijäämä kertyy, vähenisi alijäämä noin euroon. Taloussuunnitelmaa ei ole laadittu siten, että alijäämä katettaisiin suunnittelukaudella. Sen sijaan suunnitelma on laadittu tasapainoiseksi. Suunnitelma sisältää sekä kunnallisveroprosenttien että kiinteistöveroprosenttien korottamisen vuodesta 2015 lähtien. Suunnitelmassa on arvioitu toimintakatteen heikentyvän vuodelle 2015 vuoden 2014 tasosta 1,5 prosentilla (nimellisarvo), tätä seuraaville suunnitelmavuosille menokasvu on arvioitu reaalisesti nollaan, eli vuosien 2016 ja 2017 luvuissa ei ole mukana inflaatiota. Käytännössä tavoitteena tulee olla se, että vuoden 2015 menotaso alittaa suunnitelman, sillä muuten talouden pitäminen tasapainossa on veronkorotuksesta huolimatta myöhempinä suunnitelmavuosina erittäin hankalaa. Koska vuosien verotulo- ja valtionosuusrahoituksen arviointi on hankalaa muun muassa valtionosuusuudistuksen vuoksi, sisältyy suunnitelmavuosiin huomattavia epävarmuustekijöitä.valtuusto päättää syksyllä talousarvion käsittelyn yhteydessä talouden tiekartasta, jossa on yksilöityjä toimenpiteitä kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseksi. Tiekartan tehtävä on varmistaa, että suunnitelmavuosien maltillinen menokehitys toteutuu. Valtuusto on päättänyt lakkauttaa lukiokoulutuksen keväällä Kyseistä päätöstä ei ole otettu huomioon suunnitelmavuosissa. Päätöksenvaikutus vuoden 2014 tasoon nähden on noin euroa, joka toteutuu täysimääräisenä vuodesta 2016 lukien.alijäämän kattamiskausi on siten taloussuunnitelmakausi lisättynä yhdellä vuodella. TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Talousarvio perustuu seuraaviin veroprosentteihin (suluissa prosentit vuodesta 2015 lähtien):

14 13 Kunnan tuloveroprosentti 20,50 (21,50) Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 (1,00) Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,48 (0,50) Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,08 (1,10) Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,60 Verotulojen kertymä on arvioitu Kuntaliiton laatiman veroennustekehikon pohjalta vuosille , ja tätä seuraavan vuoden verotuloarvio on vuoden 2016 tasoinen.valtionosuuksien arvio perustuu Kuntaliiton valtionosuuslaskuriin talousarviovuoden osalta. Myöhempien vuosien osalta on otettu huomioon tiedossa olevat valtionosuusleikkaukset sekä erittäin maltillinen kasvu. Henkilöstön palkankorotukset on laskettu 1,0 prosentin pohjalta, mikä on jonkin verran korkeampi kuin syksyllä 2013 neuvoteltu palkkaratkaisu. Talousarviota on valmisteltu kunnanhallituksen hyväksymän valmisteluohjeen perusteella. Osana talousarviota on valtuuston syksyllä 2013 hyväksymä uusi kuntastrategia. Kunnan valtionosuuksien määrä laskee RaJuPuSu-opiston päättymisen johdosta. Lisäksi valtionosuuksia pienentää vanhusväestön määrän pienentyminen ja valtionosuusleikkaukset. Opiston päättyminen vaikuttaa myös toimintamenoihin ja tuloihin alentavasti. Verotulojen osalta on odotettavissa kasvua vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu ennakoitua paremmasta kunnallisverokehityksestä vuonna 2012 ja kiinteistöveron verotusarvojen parantumisesta. Toimintakatteenkasvusta osa johtuu Metsäsairila Oy:n osakkeiden myyntivoitosta, joka kirjautui vuodelle Vuodelle 2014 vastaavaa myyntivoittoa ei ole enää budjetoitu, ja omaisuuden myyntivoitot on arvioitu varsin maltillisesti: nettona myyntivoitot pienentyvät budjettitasolla euroa, eikä niitä ole arvioitu kuin euroa. Kokonaisuutena toimintakate kasvaa vuoden 2014 talousarviossa noin euroa vuoden 2013 talousarvioon nähden. Tämä sisältää edellä mainitut muutokset koskien RaJuPuSu-opistoa ja myyntivoittoja. Budjetointimuutoksista johtuen vertailtavuus on jossain määrin hämärtynyt, mutta erityisesti vammais-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten arvioidaan kasvavan tulevana vuotena. Erityisesti Mikkelin seudun soten piirissä olevan toiminnan budjetointiin liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Uusia merkittäviä investointeja talousarvioon ei sisälly. Suurin yksittäinen kohde on As Oy Puumalan Saimaanrinteen kaksi osakehuoneistoa, jotka valmistuvat keväällä Näiden osalta koko ostohinta oli jo sisällytettynä vuoden 2013 talousarvioon, mutta kauppahinnasta 150 tuhatta euroa siirtyy vuodelle Kotiniemen ja kirkonkylän teiden asfaltointia ja kunnostamista jatketaan. Talousarviossa ja suunnitelmassa on varauduttu päiväkodin toiminnan siirtämiseen Siniselle koululle, mikä tulevaisuudessa alentaisi muun muassa kiinteistökustannuksia. Kunnan elinvoimaa lisäävinä investointeina on mukana sataman ja kirkonkylän kehittämistoimia, laajakaistahanke ja uuden jouluvalaistuksen hankkiminen osana Puumalan joulukylä-hanketta. Myös maanhankintaan on varattu määrärahoja. Poistonalaiset investoinnit jäävät alle vuosipoistojen tason.

15 14 Kunnan toimintakate on arvioitu 18,3 miljoonaksi euroksi ja vuosikatteen arvioidaan olevan noin euroa ja jäävän siten niukasti poistoja pienemmäksi. Näin ollen talousarviovuoden alijäämäksi arvioidaan euroa. Rahoitusosassa on varauduttu uuden lainan ottamiseen vanhojen lyhentämiseksi eurolla. Lainakannan on siten tarkoitus pysyä vuoden 2013 tasolla. VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Käyttösuunnitelmat Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä hallintosäännön mukaisesti käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten. Hankinnat Kaikki hankinnat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti ja hankintaohjeen mukaisesti. Hankintalain mukaiset hankintojen kansalliset kynnysarvot ovat: Tavaran ja palvelujen hankinta , sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnat , rakennusurakat Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Hankintaohjeita tulee noudattaa myös investointiosan hankinnoissa. Investointiosaan kirjattavan irtaimen omaisuuden hankinta-arvo on euroa. Yli 3000 euron arvoisesta hankinnasta tulee tehdä kirjallinen viranhaltijapäätös. Laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus Hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa tai vähintään tulosyksikkötasosta vastuussa olevia. Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat. Laskun asiatarkastajan tehtävä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu. Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina. Hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö, joka tekee vastaanottomerkinnän laskuun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan. Tulojen perintä Kunnalle tulevat tulot on laskutettava viipymättä, kun peruste laskuttamiseen on syntynyt. Samoin kuukausittain tehtävät toistuvaislaskutukset on suoritettava mahdollisimman nopeasti. Myös loma-aikoina on huolehdittava laskutuksen oikea-aikaisuus.

16 15 Laskuttajien ja hallintokunnan vastuuhenkilöiden on seurattava tulojen kertymistä. Jos suoritusta laskuun ei ole saatu maksuajan (yleensä 14 pv) puitteissa, on erääntyneestä saatavasta mahdollisimman nopeasti lähetettävä muistutus. Jos kaksi lyhyessä ajassa annettua muistutusta (joista viimeisessä varoitetaan perintätoimista) ei johda suoritukseen, on saatavan osalta ryhdyttävä perintätoimenpiteisiin. Hallintokuntien vastuuhenkilöiden on huolehdittava myös siitä, että kunnalle haetaan kaikki mahdolliset tuet ja avustukset. Henkilöstöasiat Kunnanjohtajalta tulee pyytää lupa uuden henkilöstön rekrytointiin ennen kuin virkaa tai toimeen ryhdytään etsimään henkilöä. Sijaisten palkkaaminen on mahdollista vain erityistapauksissa. Siinä tapauksessa, että ilman sijaista palvelutuotanto kärsisi, on sijaisen palkkaaminen mahdollista toimialajohtajan virkamiespäätöksellä. Opetustyön osalta sijaisen palkkaaminen on mahdollista alkuopetukseen ja työturvallisuusriskin sisältäviin aineisiin. Muuten enintään kolmen päivän poissaolot on pääsääntöisesti hoidettava oto-järjestelyin. Näissäkin tapauksissa on aina ehdottomasti käytettävä tarkkaa harkintaa ja ensisijaisesti sijaisuus hoidetaan ilman sijaisen palkkaamista. Palkkauspäätöksen tekijän on kuitenkin aina varmistettava, että sijaisen palkkaamiseen on olemassa riittävät varat talousarviossa. Kun henkilölle myönnetään ns. säästötalkoovapaata, ei tilalle saa palkata sijaista. Vapaaehtoista säästötalkoovapaata voidaan edelleen työtilanteen niin salliessa myöntää kunnanhallituksen erikseen määrittelemillä ehdoilla. Talousarvion sitovuus ja seuranta Talousarvio rakentuu bruttoperiaatteelle eli menoja ja tuloja käsitellään erikseen. Talousarvion käyttötalousosassa valtuustoon nähden sitovia ovat kaikki menomäärärahat ja tuloerät. Investointiosa on valtuustoon nähden sitova investointikohteittain. Määrärahalle vahvistettu sitova tulostavoite on myös määrärahan käyttäjää sitova. Talousarvion ja sen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle vuosikolmannesraporteissa 30.4 ja 31.8 tilanteissa sekä toimintakertomuksessa. TYÖLLISTÄMINEN Nykyiset työllistämis- ja yritystuet pidetään ennallaan. Savonlinnan seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n kautta jatketaan työllistämistä vuoden 2013 mukaisesti, jatkossa kyseessä on Kannustin-hanke. Talousarvioon on varattu määräraha pitkäaikaistyöttömien lisäpalkkatuen myöntämiseksi, jolla voidaan edesauttaa yli vuoden työttöminä olleiden työllistymistä. Edellä mainittuun tukeen on varattu euroa. Lisäksi talousarvioon on varattu euron määräraha suoraan työllistämiseen, jota voidaan käyttää esimerkiksi velvoitetyöllistämisessä tai pitkäaikaistyöttömien muussa työllistämisessä.

17 16 KUNNAN HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET TP2012 TA2013 TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 Hallintopalvelut 13,09 7,4 7,35 7,2 7,2 7,2 Peruspalvelujen toimiala 115,89 47,26 40,25 39,50 39,50 39,50 Tekniset palv. toimiala 30,49 32,16 31,39 30,00 30,00 30,00 YHTEENSÄ 159,47 86,82 79,25 76,70 76,70 76,70 Lisättynä omais- ja perhehoitajilla (29+1 htv) 189,45 Lisättynä RaJuPuSu-opist. tuntiop. 213,05 114,38 Lisättynä Puumalan kansalaisopiston tuntiop. (4,5) 83,75 81,20 81,20 81,20

18 17 TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA ulkoiset+sisäiset TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitus netto VUOSIKATE Poistot Suunnitelman muk. poistot Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS Tilikauden yli-/alijäämä Sisäiset erät

19 18 TULOSLASKELMA ulkoiset TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitus netto VUOSIKATE Poistot Suunn. muk. poistot Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS Tilikauden yli-/alijäämä

20 19 RAHOITUSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorah. korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet Pys.vast. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolain. muutokset Antolainojen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen väh Pitkäaik. lainojen lisäys Lyhytaik.lainojen muutos Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omais. muutos Saamisten muutos Korott. velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

21 20 VEROTULOT 1000 eur TP11 TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 TS17 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä

22 21 VALTIONOSUUDET 1000 eur TP11 TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 TS17 Peruspalvelut Verotulotasaus Opetus- ja kulttuuri Yhteensä/

23 22 LAINAN MÄÄRÄ TP2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Lainat Laina/asukas Asukkaita

24 23 KONSERNIN LAINAN MÄÄRÄ Puumalan kunta ja Kiint. Oy Vuokratalot TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Lainat Laina/asukas

25 24 TALOUSSUUNNITELMA TP 11 TP 12 TA 13 TA 14 TS 15 TS 16 TS Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot/kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset erät 297 Tulos Varaukset Ali-/Ylijäämä Kumul. alijäämä

26 25 VUOSIKATE/POISTOT TP2012 TA2013 TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 VUOSIKATE POISTOT NETTO

27 26 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut YHTEENSÄ

28 27 KÄYTTÖTALOUS TA 2014 (ulkoiset) HALLINTOPALV. PERUSPALV. TEKNISET PALV. YHTEENSÄ Menot Tulot Netto

29 28 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous yhteensä TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 2,41 1,33-1,50 Poistot Netto Hallintopalvelujen toimiala yhteensä TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 3,92 39,74 0,45 Poistot Netto KESKUSVAALILAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Vuonna 2014 toimitetaan säännönmukaisista vaaleista europarlamenttivaalit.

30 29 Talous: TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Muutos-% -10,85 Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja 300 KUNNANVALTUUSTO Palvelusuunnitelma: Valtuusto vastaa kuntalain mukaisesti kunnan toiminnasta ja taloudesta Talous: TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Muutos-% -4,07-4,44-1,47 Vastuuhenkilö:Kunnanjohtaja 400 TARKASTUSLAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

31 30 Talous: TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 0 Toimintamenot Toimintakate Muutos-% -13,74-3,34 1,38 Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 500 KUNNANHALLITUS Palvelusuunnitelma: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä sisäisestä valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Lisäksi kunnanhallitus antaa tarvittessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus johtaa myös mm: - elinkeinopolitiikkaa - kuntasuunnittelua - maapolitiikkaa -seutuyhteistyötä. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Talous: TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Muutos-% -58,31 147,06 0,51 Vastuuhenkilö:Kunnanjohtaja 510 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Palvelusuunnitelma: Tuottaa hallinto-, talous- atk- ja henkilöstöhallinnon palvelut.

32 31

33 32 Yhteispalvelupisteessä tuotettaan monipuoliset ja laadukkaat kunnan ja valtion asiakaspalvelut Palvelun saatavuus Valtion etäpalvelujen laajentaminen vuoden 2014 aikana Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Hallinnon ja talouden prosessit tehokkaita Raportoinnin ajantasaisuus Kirjanpito valmis seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Päätöksenteko tehokasta Täytäntöönpanon ajantasaisuus Täytäntöönpanot tehty 5. päivän sisällä KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Taloushallintoohjelmien/raporttien hallintokuntien itsenäinen käyttö Esimiehet osaavat muodostaa itse tarvittavan talousaineiston Osaamistaso 100 % Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja

34 33 Talous: TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Muutos-% ,03 16,39-0,08 Poistot Netto Vastuuhenkilö:Kunnanjohtaja 520 MATKAILU- JA KULTTUURIPALVELUT Palvelusuunnitelma: Matkailupalvelun tehtävänä on markkinoida Puumalaa viihtyisänä ja turvallisena asuin-, työja vapaa-ajanviettopaikkakuntana. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on edistää ihmisten henkistä hyvinvointia. Talous: TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 5,03 1,74 1,44 Poistot Netto Vastuuhenkilö: Matkailu- ja kulttuurisihteeri

35 34 ASIAKKUUSNÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Monipuolinen kulttuuritapahtumatarjonta Järjestettyjen tapahtumien määrä 20 tapahtumaa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Matkailu- ja kulttuurisihteeri TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Museot toimivat kustannustehokkaasti suhteessa kävijämääriin Kustannukset euroa/kävijä Vuoden 2013 tasolla Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Matkailu- ja kulttuurisihteeri KEHITTÄMISNÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Puumalan sataman markkinoinnin uudistaminen Uusi satamaesite ja opastetaulut Toteutettu kesään 2014 mennessä Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Matkailu- ja kulttuurisihteeri 530 ELINKEINOPALVELUT Palvelusuunnitelma: Elinkeinopalvelujen tehtävänä on palvella Puumalassa sijaitsevia yrityksiä ja yrityksen perustamista suunittelevia sekä houkutella kuntaan investointeja, yrityksiä ja matkailijoita.

36 35 Talous: TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 1,86 0,66 1,48 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja 540 MAASEUTUASIAT Palvelusuunnitelma: Maaseututoimen hallinto (Mikkelin seudun maaseutuhallinto) ja maaseudun kehittäminen Joukkoliikenne Maksullisen lomittaja-avun korvaaminen Talous: TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 12,77 8,91-0,71 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

37 36 Elinkeino- ja maaseutupalvelut ASIAKKUUSNÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Kunnan ja yritysten Järjestettävät yhteiset Vähintään kaksi kappaletta yhteistyö lisääntyy koulutustilaisuudet Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Asiointiliikenteen vaikuttavuuden kasvattaminen Käyttöaste (matkustajat/ajettu matka) Vähintään keskimäärin 3 matkustajaa/matka Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja KEHITTÄMISNÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Kunnan ulkoiseen houkuttelevuuteen panostetaan Kunnan uusi markkinointiilme Otettu käyttöön kattavasti vuoden 2014 aikana Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja

38 37 Peruspalvelujen toimiala yhteensä: TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 1,93-0,64 1,50 Poistot Netto PERUSPALVELULAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Peruspalvelulautakunta hallinnoi päivähoito-, opetus-, nuoriso-, liikunta, aikuiskoulutus- ja kirjastopalveluja, koordinoi näiden toimintaa ja ohjaa niitä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta järjestämisvastuu on seudullisella sosiaali- ja terveyslautakunnalla mutta peruspalvelulautakunta vastaa näiden palvelujen rahoituksesta ja seuraa palvelujen järjestämistä ja toimivuutta. Talous: TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 21,43 19,07 1,50 Vastuuhenkilö: palvelujohtaja 610 SOSIAALITYÖ Palvelusuunnitelma: Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää kuntalaisille yleisen sosiaalityön, lastensuojelun, vammaispalvelun, päihdehuollon, toimeentuloturvat sekä lastenvalvojan palveluja. Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtii siitä, että yhteistoiminta-alueen kuntien väestön käytettävissä on yhdenvertaiset ja laadukkaat, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla tavalla järjestetyt palvelut. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ottaen huomioon lähipalvelutarpeet.

39 38 ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS asiakkaan vastaanotto viikon sisällä Palvelujen saanti ja saavutettavuus toimeentulotukipäätöks en valmistuminen 7 vrk:ssa lastensuojeluilmoitusten käsittely kiireellisen tarpeen arviointi välittömästi, 7 arkipäivän kuluessa ratkaisu siitä, tehdäänkö lastensuojelutarpeen selvitys Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti /suorite enintään edellisen vuoden taso Seutusoten kuntien talouden ja toiminnan vertailu yhtäläisin perustein Kuntamaisematyökalu vertailtavuus toteutuu Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Sosiaalityöntekijä enemmän asiakastyössä Etuuskäsittelijälle toimeentulotukilaskelmat Kaikki toimeentulolaskelmat etuuskäsittelijälle Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja

40 39 Talous: TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 25,11 5,00 1,50 2,50 Vastuuhenkilö: palvelujohtaja 630 VANHUSTYÖ Palvelusuunnitelma: Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää palveluja, jotka tukevat ikääntyneiden kuntalaisten kotona selviytymistä ja järjestää kodinomaista asumista. Kotihoidon, päivätoiminnan ja tukipalvelujen tavoitteena on tuottaa niitä henkilökohtaisen hoidon ja huolenpidon sekä sairaanhoidon palveluita, jotka tukevat puumalalaisten asumista kotona. Lyhytaikaishoitojaksoilla tuetaan kotona asumista tai sinne palaamista. Palveluasunnoissa annetaan palveluja ympärivuorokautista eli tehostettua palveluasumista tai tavallista palveluasumista tarvitseville asukkaille. Tavoitteena on, että asukkaat saavat palveluja oikea-aikaisesti ja oikeissa palveluyksiköissä. ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS asiakasjonotilanne, asiakaspalaute Saadun hoidon oikeaaikaisuus ja tarvelähtöisyys vanhusväestö saa oikeaaikaista hoitoa oikeassa paikassa Vastuuhenkilö: palvelujohtaja TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Annettu hoito on kustanuksiltaan oikea ja kustannustehokas kotihoidon ja tehostetun hoidon tulot ja menot talousarviossa kotihoidon ja tehostetun hoidon kustannukset vertailukelpoisia seutusoten kuntien kanssa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja

41 40 KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Vanhuspalvelulain noudattaminen vanhuspalvelulaki vanhuspalvelulakia noudatetaan koko sotepalvelujen osalla Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja Talous: TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Muutos-% -1,93 4,65 1,50 Vastuuhenkilö: palvelujohtaja

Kunnanhallitus 1.12.2014 129 LIITE NRO 54 Valtuusto 8.12.2014 35 LIITE NRO 34

Kunnanhallitus 1.12.2014 129 LIITE NRO 54 Valtuusto 8.12.2014 35 LIITE NRO 34 Kunnanhallitus 1.12.2014 129 LIITE NRO 54 Valtuusto 8.12.2014 35 LIITE NRO 34 PUUMALAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 2 SISÄLLYSLUETTELO TILASTOJA... 4 KUNTASTRATEGIA... 7 TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 26.5. 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6. 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 Kuntakenttä elää historiallista murrosvaihetta. Hallitus on avannut kaikki keskeiset kuntien toimintaa ja taloutta

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO I KUNNAN

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 Sisällys 1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kuvat: Raahen seutukunta/leena Harju TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällys Kaupunginjohtajan katsaus... 2 Yleiset kehitysnäkymät... 3 Raahen kaupungin vuoden

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kunnanhallitus 11.10.2010 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 19 Yleishallinto

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016

TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Ulkoisen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kunnanhallitus 24.10.2011 (Kunnanjohtajan ehdotus) TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 TALOUSARVIO 2011

Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 TALOUSARVIO 2011 Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2014 TALOUSARVIO Valtuusto 8.12.2010 Hallintokunnat Kh 13.12.2010 Vuoden talousarvion ja vuosien 2014 taloussuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016 Kokkolan kaupunginvaltuusto 16.12.2013 122 SISÄLLYSLUETTELO Kokkolan kaupungin strategia 2013 2017...1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...5 Kokkolan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 Valtuusto 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2014-2016 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA... 1 YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

Sodankylän kunta TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Sodankylän kunta TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kh 400, 05.11.2013, liite nro 1 Kv 127, 28.11.2013, liite nro 5 Kv 132, 02.12.2013, liite nro 5 Sodankylän kunta TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTATALOUDEN

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot