Keski- ja Pohjois-Karjalohjan kyläsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski- ja Pohjois-Karjalohjan kyläsuunnitelma"

Transkriptio

1 Keski- ja Pohjois-Karjalohjan kyläsuunnitelma Keski-Karjalohjan kyläyhdistys ry. Pohjois-Karjalohjan kyläyhdistys ry. 1

2 Sisällys YHTEENVETO 4 Hiukka kyläsuunnitelmast 4 Karjalohjalaisuudesta 4 Jatkossa.. 5 Historia pähkinänkuoressa 5 Keskeisiä luonto- ja ympäristöhavaintoja 6 PALVELUISTA 7 Koulu 7 Päivähoito ja eskari 8 Terkka ja sossu 8 Infra 8 Turvallisuus 9 Yrittäminen ja työnteko 9 Asuminen 10 Loppulause 11 Keski - ja pohjois - Karjalohjan kyläyhdistykset Julkaisun taitto ja ulkoasu: Lohjan kylät ry/läntistä lähidemokratiaa -hanke Painopaikka: Lohjan painotuote, 1. painos Kannen kuva Janne Kommonen 2

3 Keski- ja Pohjois-Karjalohjan kyläyhdistysten yhteinen kyläsuunnitelma 3

4 YHTEENVETO Koulun säilyminen elinvoimaisena, merkitsee riittävää väestöpohjaa elinvoimaiselle Karjalohjalle. Keski- ja pohjois- Karjalohjan kyläsuunnitelman keskeisimmät asiat ovat lähellä asukkaita olevien peruspalveluiden, joita meille ovat: päivähoito, koulu, terveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja infra. Tärkeää ovat luotettava sähkönsaanti, hyvät tietoliikenneyhteydet ja toimiva tieverkosto. Näiden perusedellytysten avulla voimme kehittää Karjalohjasta houkuttelevan kohteen monipuolisille, luoville asukkaille ja yrittäjille, jotka hakeutuvat alueelle toteuttamaan arvojensa mukaista elämää. Karjalohjalla Keski-Karjalohjan kyläyhdistys ry. Pohjois-Karjalohjan kyläyhdistys ry. Hiukka kyläsuunnitelmast Siin kyselys ihmiset oliva suht koht tyytyväissii tääl olemiseens. Pal ol kaikelaist huanooki ja ronklaamist, muttei simmottas, et kaik olsiva ollu samaa miält, yks haukku yht ja toine toist. Ol siäl nii pal hyvääki, mist ihmise olva tyytyväissii. Olsiva usjammakki karlohjalaise saanee vastat, mut hyvä näinki. Reilust toist sattaa vastas, sataviiskymmentneljä kaikkines, vastausrosenteist ei mee osat sanoo mitää, yli tuhat saatelappuu jaettii ympärs Karlohjaa ja netis viäl nii monel, ku vaa kekattii. Karjalohjalaisuudesta Karjalohjalaiset ovat itsenäisiä ja itsepäisiä ihmisiä. Täällä on tehty asioita oman pään mukaan ja joskus myös esivaltaa uhmaten vähintäänkin harmaan alueen kautta. Karjalohjalaiset koostuvat ruotsinkielisistä, hämäläisistä ja varsinaissuomalaisista. Tähän, kun lisättiin Karjalan siirtolaisia ja viime vuosikymmeninä uudisasukkaiksi tulleita helsinkiläisiä, steiner-väkeä 4 Meit on tääl kaikkinens kol kyläyhristyst tääl Karlohjal. Pohjonen ja keskinen yhristivä voimans, laiskuuttans varmaa, no ei kummiskaa, kyl mee meinattii, et yks suunnitelma pisaa näi piänel porukal ja nii yhristykse päättivä tehra tän yhres. Sit o kans semmone Lohjan kylät nimine yhristys ja siäl on simmone hankekoortinaattori Jenna, kuon sit kans jelpannu meit ton kyselyn kans, hää osas hommans ja hänelt mee ollaa saatu toist tuhat kopjoo, kaunis kiitos niist ja kaikest muust avust kans. Mee sit kans tiätyst kyseltii Karlohja ihmisilt kaikelaissii asjoi. Ja o iha turha nee kylil puhuva, et karlohjalaise, seniorikkaa varsin, eivä osaisis nettii, siäl ne melkje kaik vastasiva netis, piän porukka vastas paperil, mee sit siirrettii neekki verkkoo, siit sit saatii kattella kaik ne vastaukse kui vaa halutti ja Jenna tulost niit meijä haluje peräst. Mee sit sortteerattii niit semmottans ainaskii, et vakituuseen tääl asuva otettii eriksee ja mökkiläise eriksee, hauskast niit ol melkje yht mont kumpastaki. Aikalail samal taval ne vastasiva, siin voi hiukka takan olla se, et nii monel ova juure tääl, vaik asuvakki muual. Karjalohjalaiset arvot: Suvaitsevaisuus, muista ja muiden asioista huolehtiminen, itsepäisyys omista oikeuksistamme sekä rohkeus valita oma tie. ja vähän muitakin, niin syntyi nykykarjalohjalaisuus. Karjalohjalaiset ovat hyvin suvaitsevaisia ja tasa-arvoisia, erilaisiin ihmisiin me totuimme 1950 luvulta lähtien Pipolan toiminnan vaikutuksesta ja nykyisten perhehoitokotien oli helppo sijoittua karjalohjalaiseen ilmapiiriin. Unkalla ja kaupassa kaikki jonottavat tasa-arvoisesti ja kiltisti, yrittäjät, mökkiläiset, duunarit, työttömät, johtajat, sairaat ja terveet niin ja tietenkin myös paikalle sattuvat presidentit. Kaikki he saavat ja tulevat saamaan tasan tarkkaan saman palvelun. Jos karjalohjalaisella on huolia, omia tai naapurin, niitä puretaan yhteistuumin Salen pihalla tai Unkan lähiymmärtämön pöydissä. Me puutumme toistemme asioihin, olemme kärryillä kaikesta ja olemme aina oikeassa, yleensä muut ovat väärässä. Ketään emme jätä, me huolehdimme toisistammekin.

5 Karjalohjalainen visio: Täällä on koti entistä useammalle keskellä upeaa, puhdasta luontoa, lähellä metropolia, ihmismäisessä yhteisössä sekä ympäristössä, joka on huolehtivainen kylä; kasvaa, olla, elää, yrittää ja tehdä työtä. Nykykarjalohjalaisuus on hieno sekoitus vanhaa ja uutta maa- ja metsätaloutta liitännäis-elinkeinoineen, luovaa yrittäjyyttä, kulttuuria ja runsasta yhdistystoimintaa. Kulttuurilla on iso osa karjalohjalaisuudessa täällä asuvien ja lomailevien eri sortin taiteilijoiden myötä. Kivikirkossa järjestetyt konsertit levittävät tehokkaasti positiivista Karjalohja kuvaa. Me karjalohjalaiset olemme ne kaikista aktiivisimmat yhdistystoiminnoissa ja oikeastaan kaikessa. teen, syventävät Karjalohjan maalais-imagoa. Se sisältää aistirikkaan ja hitaan, ripauksella nykyaikaa ryyditetyn maaseudun elämäntavan, josta moderni perhe löytää uuden elämän riittävän läheltä sykkivää ja nopeaa pääkaupunkiseutua tai Lohjan keskustaa. Muut lohjalaiset kokevat Karjalohjan arvokkaaksi ja omakseen. Historia pähkinänkuoressa Keski- ja PohjoisKarjalohjan aluetta leimaa metsien keskellä sijaitseva vanha asutus ja viljelysmaisema vesistöjen äärellä. Me teemme paljon; itse, rohkeasti, itseämme isompiakin asioita. Jatkossa.. Karjalohja on edelleen turvallinen kotipaikka kaikenlaisille ihmisille. Ekologiset ja kestävät arvot yhdistettynä suvaitsevaisuuteen ja innovatiivisuu- Kivikautisen Suomusjärven kulttuurin vaikutuspiiriin kuuluvalta seudulta on tehty runsaasti kivi- ja rautakautisia löytöjä. Varhaisin asutus sijoittui Lohjanjärven rannalle ja sen lähituntumaan Ilmoniemeen, Lohjantaipa-leeseen, Pellonkylään ja Tallaaseen. Esimerkiksi Enäjärven rannalle syntyneen Mustlahden kylän viisi kantatilaa mainitaan jo keskiaikaisissa veroluetteloissa. Muut kylät syntyivät vähitellen myöhemmin. Aikoinaan vesireitit yhdistivät kyliä, talvella kuljettiin jääteitä pitkin. Vetojuhtina käytettiin härkiä vielä 1930-luvulla. Runkotiestö on rakentunut kuninkaanvallan aikana reilut pari sataa vuotta sitten. Kirkonkylä on kehittynyt alueen pääkeskuksek5

6 si, jossa nykyisin ovat kaikki palvelut. Kyliltä ovat kuolleet koulut ja kaupat. Vielä 1960 luvulla kunnassa oli viisi koulua ja yhdeksän kauppaa parille tuhannelle asukkaalle. Kappelikirkko on ollut Lohjanjärven tuntumassa pappilan maisemissa vuoden 1450 tienoilla. Nykyinen lasikirkko on Karjalohjan viides (tuomiokapitulin päätöksellä kirkoksi vihitty lasikirkko ei enää ole kirkko). Kivikirkon kaikki puuosat tuhoutuivat salaman iskusta syttyneessä tulipalossa syyskuussa 1970, mutta rakennettiin, osoituksena karjalohjalaisesta itseään isommasta työstä ja onnistumisesta seurakuntalaisten yhteisin ponnistuksin uudelleen. Museovirasto on nimennyt Karjalohjalta kirkonkylän ja Nummijärven kyläyhteisöt valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi, Pappilan pihapiiri on suojeltu kohde. Keskeisiä luonto- ja ympäristöhavaintoja "Salpausselän pohjoispuolella on Karjalohjan pitäjä, seutu, joka on täynnä vuoria, järviä, mäkiä 6 ja hiekkaisia harjuja. Tämä muutoin kova ja ankara Suomen luonto on heitellyt runsaalla kädellään lahjojaan näihin onnellisiin laaksoihin. Täällä ei ole koskaan hallaa. Täällä menestyvät monet jalompien hedelmäpuiden lajit ja harvinaiset kasvit: kasvi- ja eläinkunta näyttää täällä rehoittavan kauniimpana kuin muualla maassamme." Sakari Topelius "Maamme kirja. Topeliuksen kuvaus hehkuttaa alueen luontoa, eikä suotta. Karjalohjan pinta-alasta noin neljännes on vesistöä. Järvien helmi on Pukkilanharjun pohjoispuolella välkehtivä kirkasvetinen Puujärvi. Lohjanjärven ympäristön kalkkipitoinen maaperä tekee alueesta rehevän. Alueella on runsaasti pieniä järviä ja lampia, joiden vesi on humuspitoisena tummempaa, kuitenkin puhdasta. Lohjanjärven ja Puujärven välissä on pitkä harju, toinen Salpausselkä lounais-koillissuunnassa, korkeimmillaan kirkonkylässä. Harju leimaa Karjalohjan keskustan maisemaa. Ensimmäiset kesäasukkaat viihtyivät kirkonkylän alueella. Nykyisin vapaa-ajan asuntoja on ympäri Karjalohjaa. Luonto on merkittävä peruste lomalaisille, kasvistomme on runsas ja monimuotoinen. Uudenlainen ajankäyttö sekä nykytekniikka haastavat kehittämään uusia Kuvas keskel,kirkon takan oleval pellol o raktorin munii. Janne Kommonen

7 muotoja vapaa-ajan asumiselle, joista esimerkkinä käy Mummon Mökkikylä, se on uusi malli asua maalla asunto-osakeyhtiössä. Useat vesiensuojeluyhdistykset (mukana Suomen vanhin vesiensuojeluyhdistys vuodelta 1967) ja vielä useammat osakas- ja kalastuskunnat hoitavat talkootyönä vesistöjen ja kalaston kuntoa sekä seuraavat vesien tilaa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Vaikka olemmekin ihan lähellä, tunnin ajomatkan päässä, pääkaupunkiseutua, tarjoaa rehevä, monipuolinen luontomme kauneutta, hiljaisuutta, mielen lähilataamoa. PALVELUISTA Koulu Oman, tunnustetusti erinomaisen aktiivisen alakoulun säilyttämiseen kiteytyy Karjalohjan tulevaisuus. Koulumme selkeitä etuja on hyvä sijainti, terve rakennus sekä pihapiirissä olevat liikuntahalli ja urheilukenttä. Koulusta on mahdollista kehittää vetovoimainen erikoistumiseen ja teemoihin keskittyvä peruskoulu. Yläkoulun kohdalla yhteistyö sammattilaisten kanssa saattaisi olla karjalohjalaisia alueella pidättävä tekijä. Koulun, kodin, kuraattoritoiminnan perhetyön ja paikallisen nuorisotoimen sekä eri yhdistysten lasten ja nuorten tukemiseksi ja hyväksi tekemä sau- Peruspalvelut ovat välittömästi ihmisen elämänlaatuun vaikuttavia palveluita; päivähoito, koulu, terkka, sossu, infra, turvallisuus. Peruspalveluiden turvaaminen lähipalveluina, toteutuu riittävällä peruspalveluiden tarpeella, jotka syntyvät riittävästä määrästä kaiken ikäisistä karjalohjalaisista. TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA: Yhteistyötä eri tahojen ja uusien monipuolisten projektien kehitystä jatketaan. 7

8 maton yhteistyö, on hyvin onnistunut esimerkki karjalohjalaisesta tavasta tehdä itse ja saavuttaa erinomaisia tuloksia. Yläkouluun siirryttäessä nykyisellä järjestelmällä äärialueiden perheille tulee kohtuuttomia matkakustannuksia ja -aikoja, lasten joutuessa odottamaan ja kiertämään pitempiä matkoja järven ympäri julkisten kulkuyhteyksien puutteen vuoksi sekä ylittämättömän koulupiirirajojen takia. Näin niissäkin tapauksissa, joissa toista kautta kuljettaessa koulu olisi lähempänä ja näin kuljetusmatka ja -aika lyhyempi. ESITYKSEMME: Esitämme, että Lohja luopuu koulupiirirajoista ja koko Lohja muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Tämä mahdollistaisi oppilaiden inhimillisemmän sijoittumisen lähempänä kotia oleviin kouluihin ja kuljetusten tehokkaamman järjestämisen. Terveyskeskus tuottaa palveluita siellä asioivien vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden lisäksi Kotolan ja Tupalan palvelutalojen asukkaille sekä hoitaa kouluterveydenhuollon. Terveyskeskuksen merkitys on Karjalohjan asukkaille tärkeydessään kouluun verrattavissa oleva palvelu. Sen tärkeimmät käyttäjäryhmät ovat lapsiperheet sekä seniorikansalaiset. Vanhustenhuolto ja palvelu ovat sosiaalipalveluiden meille tärkeimmät osa-alueet. Pidämme hyvin myönteisenä Tupalaan rakennettavien intervallihuoneiden toteutusta, uskomme sen olevan osa pitkäntähtäimen myönteistä vanhuspolitiikkaa Lohjalla ja erityisesti Karjalohjalla. Terveys- ja vanhuspalveluiden merkitys asukkaille on korvaamaton ja niiden toteutuksen suunnittelussa tulee arvioida suunnitelmien ja päätösten vaikutus yhteiskunnan kokonais-taloudellisuuteen. Nykyinen lääkärin vastaanottopäivien määrää, kaksi ja puoli päivää viikossa, tuntuu kyläkyselymme ja keskusteluiden perusteella olevan kohtuullinen, jonojen purkamista toivotaan tapahtuvan aiemmin, kuin vasta jonotusajan ylittäessä neljä viikkoa. Sosiaalipalveluiden sijainti ja tavoitettavuus Lohjalla on karjalohjalaisille asiakkaille harvojen joukkoliikennevuorojen takia hankalaa. Paikallinen kotihoito on asiakkaiden mukaan tyydyttävä. 8 Päivähoito ja eskari Päiväkodissa ja eskarissa lasten määrä nykyisellä henkilökuntamitoituksella mitattuna on lähes maksimissaan. Lasten vanhemmat ja henkilökunta kokevat päiväkotinsa hyvänä hoito- ja työpaikkana. Eskarissa on tällä haavaa viisitoista lasta, joka on tyydyttävä määrä, ajatellen heitä tulevina ekaluokkalaisina. Jos vuosittain syntyvä ikäluokka on lasta, se määrä riittää hyvin täyttämään Lohjan nykyisen oppilasmäärävaatimuksen koulun säilyttämiseksi. Terkka ja sossu Infra ESITYKSEMME: Esitämme sosiaalitoimen asiakkaille lähiasioinnin mahdollistavaa videoneuvottelupalvelua suoraan asiakkaan omasta laitteesta sekä rinnalle yhteyttä palvelupisteestä, josta rakennustarkastajan videotapaaminen on toteutettu. Karjalohjan kilpailukyvyn edellytykset asumiseen ja yrittämisen tulee olla kunnossa. Tärkeimpiä ovat toimivat energia-, tietoliikenne- ja tieyhteydet sekä joustavasti toimiva kaava- ja lupapolitiikka. Nykyisin kaikki mainitut yhteydet ovat enemmän tai vähemmän haasteellisia sekä asukkaan että työn tekemisen kannalta. Yhteyksien tulee toimia ajasta ja paikasta riippumattomasti. Sähköverkon ongelmana ovat sähkökatkojen lisäksi sähkölaitteisiin tuhoisasti vaikuttavat suuret jännitteen vaihtelut. Näiden kunnasta riippumattomien liikenneyhteyksien kuntoon saattamiseen tarvitaan kunnan aktiivista panosta palveluiden tuottajien hoputtamiseksi.

9 Voittamalla olemassa olevat liikenteiden haasteet, Karjalohja sijoittuu muiden Lohjan alueiden rinnalle tasavertaisena kylänä. Turvallisuus TOIMENPIDE-EHDOTUS: Alueen yrittäjät selvittävät mahdolliset vaihtoehdot nopeiden kiinteiden tietoliikenneyhteyksien saamiseksi alueelle. Selvitetään sähkönjakelun toimittajan kanssa mahdollisuus saada ydinalueiden sähkönjakelun runkoverkko maakaapelointiin esim. tietoliikennekaapeloinnin yhteydessä. Karjalohjan vahvuuksia on täällä asuvien moniosaajien monimuotoinen yritystoiminta. Lähipalveluita tuottavien työllistäjien lisäksi asukkailta löytyy käden taitojen, kulttuuripalveluiden ja -sisällön, sekä muiden luovien sekä teknologia-alojen kansainvälisen tason osaamista. Uusi, syntyvä yritystoiminta perustuu suurelta osin immateriaalisiin tuotteisiin tai verkon kautta tuotettaviin ja hankittaviin palveluihin ja tuotteisiin. Näiden yrittäjien toiminnan mahdollistaminen on Karjalohjan alueellisen tulevan kehityksen yksi peruspilareista. Pystymme tarjoamaan uusille asukkaille, työntekijöille ja yrittäjille turvallisen elinympäristön, jonne yritystoiminnan voi perustaa myös kestävän kehityksen periaatteilla ja ekologisia arvoja korostaen. Me koemme Karjalohjan turvallisena paikkana kasvaa, olla, elää, yrittää ja tehdä työtä. Karjalohjan VPK länsi - Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana tarvitsee jatkuvuuden takaamiseksi koulun tapaan nuorisojaostoonsa lapsia ja nuoria kasvamaan tuleviksi vapaapalokuntalaisiksi. Liikenneturvallisuus perustuu liikenneverkon vilkkaimmilta osin valtion ylläpitoon ja valvontaan, johon kuntalaisilla ja kunnalla on suhteellisen vähän vaikutusmahdollisuuksia. Henkilöturvallisuus Karjalohjalla on varsin hyvä, pienuus on tässä voimaa, kaikki tuntevat kaikki, ja kun mikään tapahtuma ei jää salaisuudeksi, kynnys vakavaan hölmöilyyn on korkea. Omaisuuteen kohdistuvat riskit lisääntyvät samalla tavalla kuin koko eteläisen Suomen kohdalla. Yhteisössämme pidetään huolta toisistamme. Monet alueemme yhdistykset ovat osana perheiden arkea. Yrittäminen ja työnteko Karjalohja on yrittäjäystävällinen, vastaanottavainen ja täällä on myönteinen ilmapiiri hyvinkin erilaisille yrittäjille sekä itsensä työllistäjille. TOIMENPIDE-EHDOTUS: Uusien yrittäjien sijoittumista ja aloittamista helpottaakseen, on muutama Karjalohjalla toimiva yrittäjä lupautunut auttamaan heitä mm. verkostoitumisessa paikallisten tahojen kanssa. Perinteiset maaseutuelinkeinot ovat Karjalohjalla vähentyneet jo melko varhaisessa vaiheessa. Monet edelleen toimivista maatiloista ovat laajentaneet perinteistä yrittäjyyttään liitännäiselinkeinoilla, kuten matkailu-, mökkitalkkari- tai koneurakointi- ja rakentamispalveluihin. (Hesarin kuukausiliite : Rautiaisen biisoneita laaja artikkeli otsikolla "Tässäkö tulee uusi Nokia".) Puutarha-alan tuotantoyrityksiä, vihannes- ja taimituotantoa, Karjalohjalle on syntynyt muutamia. Topeliuksen sanoin Karjalohja on erinomainen kylä hyödyntää hedelmällistä maaperää sekä ilmastoa mitä erilaisimmilla viljelymuodoilla, paljon täällä jo on, mutta esimerkiksi avomaavihannesten perheviljelylle on kasvava lähiruokatilaus. Karjalohjasta voi kasvaa laadukkaan ja puhtaan lähiruoan tunnettu tuotantoalue, sillä lähiruoan kysyntä näyttää kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Paikalliselle vihannestuotannolle on olemassa valmis markkinointikanava paikallisen vihannesviljely-yrittäjän toimesta. Aluetta tulee markkinoida puhtaan tuotannon ja lähiruoan kotiseutuna täällä jo toimivien monien luomuviljelijöiden rinnalla. 9

10 10 Toimenpide-ehdotus: Uusia yrittäjiä haemme verkostojen ja alan kansallisten organisaatioiden avulla. Hoivapalveluiden kehittämisessä on myös potentiaalia yhteistyöhön alan koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa. Omenaviljely on kehittynyttä ja siellä viljelijät ovat kehittäneet kaikkien eduksi toimivan markki-nointiyhteistyön.haluamme Karjalohjasta tunnetun lähiruoan tuotantoalueen alueella jo toimivien luomuviljelijöiden rinnalle ja lisäämällä mahdollisuuksia potentiaalisille avomaavihannesten perheviljelyyrityksille. Perheryhmäkoti- ja palvelutaloasumisesta on jo hyvä ja toimiva vuosikymmenien kokemus. Kaiken ikäisille kohderyhmille tarkoitetulla palvelutalo-/ hoitokotiasumisen on Karjalohjan vastaanottavaisen ilmapiirin vuoksi helppoa asettua ja verkostoitua paikkakunnalle. (Lainsäädäntöä ollaan kiristämässä, varsinkin hoidettaessa lapsia HS ) Etsimme hoivapalveluyrittäjiä alueelle sekä ikääntyvien yrittäjien toiminnan jatkajiksi, että uusien yritysten käynnistäjiksi. Näille yrittäjille sopivia toimitiloja on tiedossa eri tahoilla, yhdistyksillä, paikallisilla yrittäjillä. Suoritetussa kyläkyselyssä mainittujen perhe- ja senioriasumisen perheyksiköiden lisäksi löytyy asukkailta valmiutta ottaa vastaan maahanmuuttajia ja jopa päihderiippuvaisten kuntoutuksen vastaanottamiselle löytyy kannatusta. Toimenpide-ehdotus: Alueen matkailupalveluita tarjoavien yrittäjien yhteistoiminnan edistäminen ja yhteistyö esim. Päiväkummun, Länsi-Uudenmaan Lumo - matkailun, Lohjan matkailupalveluiden ja markkinoinnin kanssa. Karjalohjan suurin yksittäinen työllistäjä on Kylpylähotelli Päiväkumpu, joka on merkittävä matkailupalveluiden tuottaja koko Lohjan alueella. Vapaa-ajan asukkaiden runsaus kertoo Karjalohjan vetovoimasta. Matkailuelinkeinon kehittämiseen Karjalohjalla on suuri mahdollisuus. Elämyspalveluiden tuottamiseen alueeltamme löytyy paljon osaamista ja mahdollisia kohteita. Olemassa olevien ja syntyvien uusien palveluiden yhdistäminen Lumo - brändin alle sekä uusien palvelutuotteiden kehittäminen yhdessä Päiväkummun ja muiden Lohjan matkailutoimijoiden kanssa, voi tehdä Karjalohjan seudusta halutun matkailukohteen. Karjalohjalla on kymmeniä paikallisia yrityksiä, jotka työllistävät yrittäjänsä ja/tai hänen lisäkseen muutamia työntekijöitä sekä toisaalta on palveluyrityksiä, joiden asiakaskunta pääosin on muualla Lohjalla tai kauempana. Karjalohjalle on nykyisten yritysten rinnalle mahdollista houkutella itsensä ja/tai perheensä työllistäviä ihmisiä, mikroyrityksiä auttamaan osaltaan koko Lohjan työllisyysasteen nostamisessa. Haluamme luoda alueestamme uusia asukkaita ja yrittäjiä houkuttelevan sosiaalisen yhteisön, jossa kaikki voivat toimia omien arvojensa mukaisesti. Asuminen Karjalohjalla on enimmillään ollut yli 2400 ja alimmillaan 1100 ja nykyisin Karjalohjan alueella asuu noin 1500 asukasta, joista runsaat 1200 pohjois- ja keski - Karjalohjan kyläyhdistysten kohdealueella. Yhteiskunnalliset rakennemuutokset ovat olleet väestömuutosten taustalla. Vapaa-ajan asukkaiden ansiosta asukasmäärä kesäaikana on jopa nelinkertainen. Karjalohjan nykyinen asutus on pääosin sijoittunut nauhamaisena pääteidemme varteen. Uskomme Karjalohjan tulevan asutuksen lisäyksen sijoittuvan ja kasvavan Puujärven ja Lohjanjärven väliin Härjänvatsasta Teilinummelle. Tämän alueen ulkopuolella tulee pääsääntöisesti olemaan maa- ja metsätalousyrittämistä liitännäiselinkeinoineen sekä vapaa-ajanasutusta. Perinteisesti Karjalohjalla on ollut oma tupa ja oma lupa. Näin se on pääosin edelleen. Asutaan omakotitalossa, nykyisin jonkin verran näissä on myös vuokralla asuvia. Asuntotilanne Karjalohjalla on osittain haastava. Kunnallisia vuokra-asuntoja on määrällisesti reservissä, mutta kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, johtuen tarjolla olevien asuntojen

11 puutteista. Omakotitalojen myynnin kohdalla tarjonta ylittää tämän hetkisen kysynnän. Arvostamme korkealle Karjalohjalla tehtävää nuorisotyötä ja Katulamppua nuorisotilana, joka on hyvä paikka nuorison kokoontumiselle ja toivomme hartaasti toiminnan jatkuvuutta. Lohjan kaupungin kasvusuunnitelmaksi valittiin vaihtoehto, jossa kaavoituksella mahdollistetaan 400 asukkaan lisäys Karjalohjalle. Toimenpide-ehdotuksia: Ylläpidetään Seurojentalon, kirjaston sekä Kulttuurivintin kulttuuritarjontaa paikallisten toimijoiden toimesta yhdessä Lohjan muiden toimijoiden kanssa. Kirkkokonserttien säilyttäminen korkeatasoisina tuo huomattavaa tunnettuutta Karjalohjalle. Puujärvipäiviä tulee laajentaa Karjalohja 400v -viikonlopun tapaiseksi monipuoliseksi tapahtumaksi, jolla on merkittävä rooli sosiaalisena tapahtumana Karjalohjan kesässä. Loppulause: Kun Karjalohjan kyläyhdistykset, aluetoimikunta, yhdistykset, yksityiset karjalohjalaiset, niin vakituiset kuin vapaa-aikaiset yhdistävät henkiset voimavaransa Karjalohjan kehittämiseksi, olemme nähdäksemme oikealla tiellä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tähän toivomme Lohjan päätöksentekijöiden tukea. 11

12 Karjalohjan kylä iltavalaistuksessa Janne Kommonen Lisätietoja voit pyytää Karjalohjan aluetoimikunnalta: 12

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikka Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö Lähes puolet suomalaisista asuu maaseudulla Lähes puolet väestöstä asuu maaseudulla. Suomi on myös hyvin harvaan asuttu maa. Asukastiheys on keskimäärin

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan!

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Kangasala 12 Padasjoki 24 Heinola Hyvien yhteyksien varrella 53 Asikkala 10 54 Hämeenlinna Janakkala Riihimäki Hyvinkää 3 Lammi HÄMEENKOSKI Kärkölä 4 Hausjärvi

Lisätiedot

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio MUSTASAARI vetovoimainen, tulevaisuuteen luottava kunta MUSTASAAREN ELINKEINOSTRATEGIA Visio, tavoite, keinot 2015 Visio Yritysystävällisen ilmapiirinsä ja erinomaisen sijaintinsa ansiosta Mustasaaren

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2 3.6.2010 Monkola, HKH, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2 3.6.2010 Monkola, HKH, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2 3.6.2010 Monkola, HKH, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää LÄHTÖKOHTIA JA TILASTOJA RYHMÄTYÖ 2 Osallistujat: Heikki Rouvinen, Pekka

Lisätiedot

Menestyvän kylän resepti ennen, nyt ja tulevaisuudessa. kaisu.kumpulainen@jyu.fi

Menestyvän kylän resepti ennen, nyt ja tulevaisuudessa. kaisu.kumpulainen@jyu.fi Menestyvän kylän resepti ennen, nyt ja tulevaisuudessa kaisu.kumpulainen@jyu.fi Kylän muutos/ Kylän määrittelyä Kylien luonteen muutos: Perinteisistä maatalousyhteisöistä kehittämisyhteisöiksi Ihmisten

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2.3.2010 Monkola, KH1, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää RYHMÄTYÖMUISTIO 1: 12.3.2010 Osallistujat: Jussi Savela, Heikki Rouvinen,

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä!

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.jalasjarvi.fi Vuoden 2010 tilanne! Koti komiasti Jalasjärvelle Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.karttatiimi.fi/jalasjarvi Jalasjärvi

Lisätiedot

Moottoritien liittymät yritysalueina?

Moottoritien liittymät yritysalueina? Moottoritien liittymät yritysalueina? TULEVAISUUDEN YRITYSALUEET SALOSSA 9.10.2013 Kaavoitusins. Timo Alhoke Yleiskaavallinen rakennemalli Keskusta Keskustavyöhyke Aluekeskukset Perniö ja Suomusjärvi Palvelukylät

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

04/2016. Tietoa lukijoista 2016

04/2016. Tietoa lukijoista 2016 04/2016 Tietoa lukijoista 2016 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Se puhuttelee asuinpaikasta riippumatta lukijoita, jotka tunnistavat itsessään henkisen maalaisen. Kantri kertoo tästä ajasta,

Lisätiedot

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 Miehikkälän kirkonkylä: Miehikkälä 12, Saivikkala 11 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (23) Naisia vastaajista 14 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI Yhteisö Eskolan kylä on yli 400 asukkaan teollisuuspainotteinen taajama Kannuksen kaupungissa. Kylällä on kaksi kauppaa, ala-aste, päiväkoti ja n. 160 teollista

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu

Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen yhteiskoulu MUNKKA LAAJAN AINEVALIKOIMAN KOULU Munkka on moderni yksityiskoulu, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Munkkiniemessä. Koulun ainevalikoima on laaja ja monipuolinen.

Lisätiedot

Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu

Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu Maa- ja metsätalousministeriö / YTR projekti (2010-12) Itä-Suomen yliopisto Historian ja maantieteen laitos / Ympäristöpolitiikka Karjalan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

MONA hankkeen tutustumismatka München ja Wien 27. 29.4.2011

MONA hankkeen tutustumismatka München ja Wien 27. 29.4.2011 MONA hankkeen tutustumismatka München ja Wien 27. 29.4.2011 Tutustumiskohteet Münchenissä A Palvelutalo Wohnen im Viertel B Monen sukupolven talo C Palvelutalo Wohnen im Viertel GEWOFAG Wohnen im Viertel

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

KYLÄOHJELMAN TOTEUTUS 2014-Asuminen ja ympäristö

KYLÄOHJELMAN TOTEUTUS 2014-Asuminen ja ympäristö KYLÄOHJELMAN TOTEUTUS 2014-Asuminen ja ympäristö Maankäytön suunnittelu Tonttimarkkinointi Maisemankunnostus Uusia asukkaita Hyödynnettävä kyläkaavan antamat rakentamisen mahdollisuudet kylillä Tonttityöryhmän

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat Senioriasuntokunnat maakunnittain Vuosi 2020 56 000 206 000 (3) 41 000

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World!

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! SENIORIPYSÄKKI Senioripysäkki -toiminta on tarkoitettu eläkeikäisille (60+), jotka ovat kokeneet elämässään muutoksia ja luopumisia

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

TERVEISIÄ TARVAALASTA

TERVEISIÄ TARVAALASTA TERVEISIÄ TARVAALASTA TIESITKÖ, ETTÄ TARVAALA ON MAAKUNNALLISESTI ARVOKASTA MAISEMA- ALUETTA. TARVAALASSA ON MYÖS VALTAKUNNALLISESTI ARVOKASTA RAKENNUSPERINNETTÄ. NO NIIN, ASIAAN! eli hieman taustaa Sotilasvirkata-losta

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista - Omanlainen maaseutukylä, jossa paljon lapsiperheitä - Salon kaupungin taloudellinen ahdinko sekä nykyaikaiset verkostoitumisen ja markkinoinnin vaatimukset ovat nähtävissä kaikessa kylän toiminnassa

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015 Susanna Harvio 1 Työpajan sisältö ja ryhmät Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään Tehtävänä oli kiertää

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Asuntomessut Hyvinkäällä 2013. Marraskuu 2011

Asuntomessut Hyvinkäällä 2013. Marraskuu 2011 Asuntomessut Hyvinkäällä 2013 Marraskuu 2011 LE ISEVIL M U H KÄÄN HYVIN LE NOUSEE IL LUE HARJU JAN ASUINA A UUDEN HYVINKÄÄ Hyvinkää maalattiin maailmankartalle vuonna 1917. Tuohon aikaan kunnan katuja

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät 1 55000 Elinkeinorakenne on muuttunut: Uudet työpaikat

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01.

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01. Palveluverkko- ja 46 05.03.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 Nuorisotoimen verkko 188/00.01.02/2015 PALRYH 05.03.2015 46 Lohjan kaupungin nuorisotoimen palvelut koostuvat

Lisätiedot