Keski- ja Pohjois-Karjalohjan kyläsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski- ja Pohjois-Karjalohjan kyläsuunnitelma"

Transkriptio

1 Keski- ja Pohjois-Karjalohjan kyläsuunnitelma Keski-Karjalohjan kyläyhdistys ry. Pohjois-Karjalohjan kyläyhdistys ry. 1

2 Sisällys YHTEENVETO 4 Hiukka kyläsuunnitelmast 4 Karjalohjalaisuudesta 4 Jatkossa.. 5 Historia pähkinänkuoressa 5 Keskeisiä luonto- ja ympäristöhavaintoja 6 PALVELUISTA 7 Koulu 7 Päivähoito ja eskari 8 Terkka ja sossu 8 Infra 8 Turvallisuus 9 Yrittäminen ja työnteko 9 Asuminen 10 Loppulause 11 Keski - ja pohjois - Karjalohjan kyläyhdistykset Julkaisun taitto ja ulkoasu: Lohjan kylät ry/läntistä lähidemokratiaa -hanke Painopaikka: Lohjan painotuote, 1. painos Kannen kuva Janne Kommonen 2

3 Keski- ja Pohjois-Karjalohjan kyläyhdistysten yhteinen kyläsuunnitelma 3

4 YHTEENVETO Koulun säilyminen elinvoimaisena, merkitsee riittävää väestöpohjaa elinvoimaiselle Karjalohjalle. Keski- ja pohjois- Karjalohjan kyläsuunnitelman keskeisimmät asiat ovat lähellä asukkaita olevien peruspalveluiden, joita meille ovat: päivähoito, koulu, terveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja infra. Tärkeää ovat luotettava sähkönsaanti, hyvät tietoliikenneyhteydet ja toimiva tieverkosto. Näiden perusedellytysten avulla voimme kehittää Karjalohjasta houkuttelevan kohteen monipuolisille, luoville asukkaille ja yrittäjille, jotka hakeutuvat alueelle toteuttamaan arvojensa mukaista elämää. Karjalohjalla Keski-Karjalohjan kyläyhdistys ry. Pohjois-Karjalohjan kyläyhdistys ry. Hiukka kyläsuunnitelmast Siin kyselys ihmiset oliva suht koht tyytyväissii tääl olemiseens. Pal ol kaikelaist huanooki ja ronklaamist, muttei simmottas, et kaik olsiva ollu samaa miält, yks haukku yht ja toine toist. Ol siäl nii pal hyvääki, mist ihmise olva tyytyväissii. Olsiva usjammakki karlohjalaise saanee vastat, mut hyvä näinki. Reilust toist sattaa vastas, sataviiskymmentneljä kaikkines, vastausrosenteist ei mee osat sanoo mitää, yli tuhat saatelappuu jaettii ympärs Karlohjaa ja netis viäl nii monel, ku vaa kekattii. Karjalohjalaisuudesta Karjalohjalaiset ovat itsenäisiä ja itsepäisiä ihmisiä. Täällä on tehty asioita oman pään mukaan ja joskus myös esivaltaa uhmaten vähintäänkin harmaan alueen kautta. Karjalohjalaiset koostuvat ruotsinkielisistä, hämäläisistä ja varsinaissuomalaisista. Tähän, kun lisättiin Karjalan siirtolaisia ja viime vuosikymmeninä uudisasukkaiksi tulleita helsinkiläisiä, steiner-väkeä 4 Meit on tääl kaikkinens kol kyläyhristyst tääl Karlohjal. Pohjonen ja keskinen yhristivä voimans, laiskuuttans varmaa, no ei kummiskaa, kyl mee meinattii, et yks suunnitelma pisaa näi piänel porukal ja nii yhristykse päättivä tehra tän yhres. Sit o kans semmone Lohjan kylät nimine yhristys ja siäl on simmone hankekoortinaattori Jenna, kuon sit kans jelpannu meit ton kyselyn kans, hää osas hommans ja hänelt mee ollaa saatu toist tuhat kopjoo, kaunis kiitos niist ja kaikest muust avust kans. Mee sit kans tiätyst kyseltii Karlohja ihmisilt kaikelaissii asjoi. Ja o iha turha nee kylil puhuva, et karlohjalaise, seniorikkaa varsin, eivä osaisis nettii, siäl ne melkje kaik vastasiva netis, piän porukka vastas paperil, mee sit siirrettii neekki verkkoo, siit sit saatii kattella kaik ne vastaukse kui vaa halutti ja Jenna tulost niit meijä haluje peräst. Mee sit sortteerattii niit semmottans ainaskii, et vakituuseen tääl asuva otettii eriksee ja mökkiläise eriksee, hauskast niit ol melkje yht mont kumpastaki. Aikalail samal taval ne vastasiva, siin voi hiukka takan olla se, et nii monel ova juure tääl, vaik asuvakki muual. Karjalohjalaiset arvot: Suvaitsevaisuus, muista ja muiden asioista huolehtiminen, itsepäisyys omista oikeuksistamme sekä rohkeus valita oma tie. ja vähän muitakin, niin syntyi nykykarjalohjalaisuus. Karjalohjalaiset ovat hyvin suvaitsevaisia ja tasa-arvoisia, erilaisiin ihmisiin me totuimme 1950 luvulta lähtien Pipolan toiminnan vaikutuksesta ja nykyisten perhehoitokotien oli helppo sijoittua karjalohjalaiseen ilmapiiriin. Unkalla ja kaupassa kaikki jonottavat tasa-arvoisesti ja kiltisti, yrittäjät, mökkiläiset, duunarit, työttömät, johtajat, sairaat ja terveet niin ja tietenkin myös paikalle sattuvat presidentit. Kaikki he saavat ja tulevat saamaan tasan tarkkaan saman palvelun. Jos karjalohjalaisella on huolia, omia tai naapurin, niitä puretaan yhteistuumin Salen pihalla tai Unkan lähiymmärtämön pöydissä. Me puutumme toistemme asioihin, olemme kärryillä kaikesta ja olemme aina oikeassa, yleensä muut ovat väärässä. Ketään emme jätä, me huolehdimme toisistammekin.

5 Karjalohjalainen visio: Täällä on koti entistä useammalle keskellä upeaa, puhdasta luontoa, lähellä metropolia, ihmismäisessä yhteisössä sekä ympäristössä, joka on huolehtivainen kylä; kasvaa, olla, elää, yrittää ja tehdä työtä. Nykykarjalohjalaisuus on hieno sekoitus vanhaa ja uutta maa- ja metsätaloutta liitännäis-elinkeinoineen, luovaa yrittäjyyttä, kulttuuria ja runsasta yhdistystoimintaa. Kulttuurilla on iso osa karjalohjalaisuudessa täällä asuvien ja lomailevien eri sortin taiteilijoiden myötä. Kivikirkossa järjestetyt konsertit levittävät tehokkaasti positiivista Karjalohja kuvaa. Me karjalohjalaiset olemme ne kaikista aktiivisimmat yhdistystoiminnoissa ja oikeastaan kaikessa. teen, syventävät Karjalohjan maalais-imagoa. Se sisältää aistirikkaan ja hitaan, ripauksella nykyaikaa ryyditetyn maaseudun elämäntavan, josta moderni perhe löytää uuden elämän riittävän läheltä sykkivää ja nopeaa pääkaupunkiseutua tai Lohjan keskustaa. Muut lohjalaiset kokevat Karjalohjan arvokkaaksi ja omakseen. Historia pähkinänkuoressa Keski- ja PohjoisKarjalohjan aluetta leimaa metsien keskellä sijaitseva vanha asutus ja viljelysmaisema vesistöjen äärellä. Me teemme paljon; itse, rohkeasti, itseämme isompiakin asioita. Jatkossa.. Karjalohja on edelleen turvallinen kotipaikka kaikenlaisille ihmisille. Ekologiset ja kestävät arvot yhdistettynä suvaitsevaisuuteen ja innovatiivisuu- Kivikautisen Suomusjärven kulttuurin vaikutuspiiriin kuuluvalta seudulta on tehty runsaasti kivi- ja rautakautisia löytöjä. Varhaisin asutus sijoittui Lohjanjärven rannalle ja sen lähituntumaan Ilmoniemeen, Lohjantaipa-leeseen, Pellonkylään ja Tallaaseen. Esimerkiksi Enäjärven rannalle syntyneen Mustlahden kylän viisi kantatilaa mainitaan jo keskiaikaisissa veroluetteloissa. Muut kylät syntyivät vähitellen myöhemmin. Aikoinaan vesireitit yhdistivät kyliä, talvella kuljettiin jääteitä pitkin. Vetojuhtina käytettiin härkiä vielä 1930-luvulla. Runkotiestö on rakentunut kuninkaanvallan aikana reilut pari sataa vuotta sitten. Kirkonkylä on kehittynyt alueen pääkeskuksek5

6 si, jossa nykyisin ovat kaikki palvelut. Kyliltä ovat kuolleet koulut ja kaupat. Vielä 1960 luvulla kunnassa oli viisi koulua ja yhdeksän kauppaa parille tuhannelle asukkaalle. Kappelikirkko on ollut Lohjanjärven tuntumassa pappilan maisemissa vuoden 1450 tienoilla. Nykyinen lasikirkko on Karjalohjan viides (tuomiokapitulin päätöksellä kirkoksi vihitty lasikirkko ei enää ole kirkko). Kivikirkon kaikki puuosat tuhoutuivat salaman iskusta syttyneessä tulipalossa syyskuussa 1970, mutta rakennettiin, osoituksena karjalohjalaisesta itseään isommasta työstä ja onnistumisesta seurakuntalaisten yhteisin ponnistuksin uudelleen. Museovirasto on nimennyt Karjalohjalta kirkonkylän ja Nummijärven kyläyhteisöt valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi, Pappilan pihapiiri on suojeltu kohde. Keskeisiä luonto- ja ympäristöhavaintoja "Salpausselän pohjoispuolella on Karjalohjan pitäjä, seutu, joka on täynnä vuoria, järviä, mäkiä 6 ja hiekkaisia harjuja. Tämä muutoin kova ja ankara Suomen luonto on heitellyt runsaalla kädellään lahjojaan näihin onnellisiin laaksoihin. Täällä ei ole koskaan hallaa. Täällä menestyvät monet jalompien hedelmäpuiden lajit ja harvinaiset kasvit: kasvi- ja eläinkunta näyttää täällä rehoittavan kauniimpana kuin muualla maassamme." Sakari Topelius "Maamme kirja. Topeliuksen kuvaus hehkuttaa alueen luontoa, eikä suotta. Karjalohjan pinta-alasta noin neljännes on vesistöä. Järvien helmi on Pukkilanharjun pohjoispuolella välkehtivä kirkasvetinen Puujärvi. Lohjanjärven ympäristön kalkkipitoinen maaperä tekee alueesta rehevän. Alueella on runsaasti pieniä järviä ja lampia, joiden vesi on humuspitoisena tummempaa, kuitenkin puhdasta. Lohjanjärven ja Puujärven välissä on pitkä harju, toinen Salpausselkä lounais-koillissuunnassa, korkeimmillaan kirkonkylässä. Harju leimaa Karjalohjan keskustan maisemaa. Ensimmäiset kesäasukkaat viihtyivät kirkonkylän alueella. Nykyisin vapaa-ajan asuntoja on ympäri Karjalohjaa. Luonto on merkittävä peruste lomalaisille, kasvistomme on runsas ja monimuotoinen. Uudenlainen ajankäyttö sekä nykytekniikka haastavat kehittämään uusia Kuvas keskel,kirkon takan oleval pellol o raktorin munii. Janne Kommonen

7 muotoja vapaa-ajan asumiselle, joista esimerkkinä käy Mummon Mökkikylä, se on uusi malli asua maalla asunto-osakeyhtiössä. Useat vesiensuojeluyhdistykset (mukana Suomen vanhin vesiensuojeluyhdistys vuodelta 1967) ja vielä useammat osakas- ja kalastuskunnat hoitavat talkootyönä vesistöjen ja kalaston kuntoa sekä seuraavat vesien tilaa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Vaikka olemmekin ihan lähellä, tunnin ajomatkan päässä, pääkaupunkiseutua, tarjoaa rehevä, monipuolinen luontomme kauneutta, hiljaisuutta, mielen lähilataamoa. PALVELUISTA Koulu Oman, tunnustetusti erinomaisen aktiivisen alakoulun säilyttämiseen kiteytyy Karjalohjan tulevaisuus. Koulumme selkeitä etuja on hyvä sijainti, terve rakennus sekä pihapiirissä olevat liikuntahalli ja urheilukenttä. Koulusta on mahdollista kehittää vetovoimainen erikoistumiseen ja teemoihin keskittyvä peruskoulu. Yläkoulun kohdalla yhteistyö sammattilaisten kanssa saattaisi olla karjalohjalaisia alueella pidättävä tekijä. Koulun, kodin, kuraattoritoiminnan perhetyön ja paikallisen nuorisotoimen sekä eri yhdistysten lasten ja nuorten tukemiseksi ja hyväksi tekemä sau- Peruspalvelut ovat välittömästi ihmisen elämänlaatuun vaikuttavia palveluita; päivähoito, koulu, terkka, sossu, infra, turvallisuus. Peruspalveluiden turvaaminen lähipalveluina, toteutuu riittävällä peruspalveluiden tarpeella, jotka syntyvät riittävästä määrästä kaiken ikäisistä karjalohjalaisista. TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA: Yhteistyötä eri tahojen ja uusien monipuolisten projektien kehitystä jatketaan. 7

8 maton yhteistyö, on hyvin onnistunut esimerkki karjalohjalaisesta tavasta tehdä itse ja saavuttaa erinomaisia tuloksia. Yläkouluun siirryttäessä nykyisellä järjestelmällä äärialueiden perheille tulee kohtuuttomia matkakustannuksia ja -aikoja, lasten joutuessa odottamaan ja kiertämään pitempiä matkoja järven ympäri julkisten kulkuyhteyksien puutteen vuoksi sekä ylittämättömän koulupiirirajojen takia. Näin niissäkin tapauksissa, joissa toista kautta kuljettaessa koulu olisi lähempänä ja näin kuljetusmatka ja -aika lyhyempi. ESITYKSEMME: Esitämme, että Lohja luopuu koulupiirirajoista ja koko Lohja muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Tämä mahdollistaisi oppilaiden inhimillisemmän sijoittumisen lähempänä kotia oleviin kouluihin ja kuljetusten tehokkaamman järjestämisen. Terveyskeskus tuottaa palveluita siellä asioivien vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden lisäksi Kotolan ja Tupalan palvelutalojen asukkaille sekä hoitaa kouluterveydenhuollon. Terveyskeskuksen merkitys on Karjalohjan asukkaille tärkeydessään kouluun verrattavissa oleva palvelu. Sen tärkeimmät käyttäjäryhmät ovat lapsiperheet sekä seniorikansalaiset. Vanhustenhuolto ja palvelu ovat sosiaalipalveluiden meille tärkeimmät osa-alueet. Pidämme hyvin myönteisenä Tupalaan rakennettavien intervallihuoneiden toteutusta, uskomme sen olevan osa pitkäntähtäimen myönteistä vanhuspolitiikkaa Lohjalla ja erityisesti Karjalohjalla. Terveys- ja vanhuspalveluiden merkitys asukkaille on korvaamaton ja niiden toteutuksen suunnittelussa tulee arvioida suunnitelmien ja päätösten vaikutus yhteiskunnan kokonais-taloudellisuuteen. Nykyinen lääkärin vastaanottopäivien määrää, kaksi ja puoli päivää viikossa, tuntuu kyläkyselymme ja keskusteluiden perusteella olevan kohtuullinen, jonojen purkamista toivotaan tapahtuvan aiemmin, kuin vasta jonotusajan ylittäessä neljä viikkoa. Sosiaalipalveluiden sijainti ja tavoitettavuus Lohjalla on karjalohjalaisille asiakkaille harvojen joukkoliikennevuorojen takia hankalaa. Paikallinen kotihoito on asiakkaiden mukaan tyydyttävä. 8 Päivähoito ja eskari Päiväkodissa ja eskarissa lasten määrä nykyisellä henkilökuntamitoituksella mitattuna on lähes maksimissaan. Lasten vanhemmat ja henkilökunta kokevat päiväkotinsa hyvänä hoito- ja työpaikkana. Eskarissa on tällä haavaa viisitoista lasta, joka on tyydyttävä määrä, ajatellen heitä tulevina ekaluokkalaisina. Jos vuosittain syntyvä ikäluokka on lasta, se määrä riittää hyvin täyttämään Lohjan nykyisen oppilasmäärävaatimuksen koulun säilyttämiseksi. Terkka ja sossu Infra ESITYKSEMME: Esitämme sosiaalitoimen asiakkaille lähiasioinnin mahdollistavaa videoneuvottelupalvelua suoraan asiakkaan omasta laitteesta sekä rinnalle yhteyttä palvelupisteestä, josta rakennustarkastajan videotapaaminen on toteutettu. Karjalohjan kilpailukyvyn edellytykset asumiseen ja yrittämisen tulee olla kunnossa. Tärkeimpiä ovat toimivat energia-, tietoliikenne- ja tieyhteydet sekä joustavasti toimiva kaava- ja lupapolitiikka. Nykyisin kaikki mainitut yhteydet ovat enemmän tai vähemmän haasteellisia sekä asukkaan että työn tekemisen kannalta. Yhteyksien tulee toimia ajasta ja paikasta riippumattomasti. Sähköverkon ongelmana ovat sähkökatkojen lisäksi sähkölaitteisiin tuhoisasti vaikuttavat suuret jännitteen vaihtelut. Näiden kunnasta riippumattomien liikenneyhteyksien kuntoon saattamiseen tarvitaan kunnan aktiivista panosta palveluiden tuottajien hoputtamiseksi.

9 Voittamalla olemassa olevat liikenteiden haasteet, Karjalohja sijoittuu muiden Lohjan alueiden rinnalle tasavertaisena kylänä. Turvallisuus TOIMENPIDE-EHDOTUS: Alueen yrittäjät selvittävät mahdolliset vaihtoehdot nopeiden kiinteiden tietoliikenneyhteyksien saamiseksi alueelle. Selvitetään sähkönjakelun toimittajan kanssa mahdollisuus saada ydinalueiden sähkönjakelun runkoverkko maakaapelointiin esim. tietoliikennekaapeloinnin yhteydessä. Karjalohjan vahvuuksia on täällä asuvien moniosaajien monimuotoinen yritystoiminta. Lähipalveluita tuottavien työllistäjien lisäksi asukkailta löytyy käden taitojen, kulttuuripalveluiden ja -sisällön, sekä muiden luovien sekä teknologia-alojen kansainvälisen tason osaamista. Uusi, syntyvä yritystoiminta perustuu suurelta osin immateriaalisiin tuotteisiin tai verkon kautta tuotettaviin ja hankittaviin palveluihin ja tuotteisiin. Näiden yrittäjien toiminnan mahdollistaminen on Karjalohjan alueellisen tulevan kehityksen yksi peruspilareista. Pystymme tarjoamaan uusille asukkaille, työntekijöille ja yrittäjille turvallisen elinympäristön, jonne yritystoiminnan voi perustaa myös kestävän kehityksen periaatteilla ja ekologisia arvoja korostaen. Me koemme Karjalohjan turvallisena paikkana kasvaa, olla, elää, yrittää ja tehdä työtä. Karjalohjan VPK länsi - Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana tarvitsee jatkuvuuden takaamiseksi koulun tapaan nuorisojaostoonsa lapsia ja nuoria kasvamaan tuleviksi vapaapalokuntalaisiksi. Liikenneturvallisuus perustuu liikenneverkon vilkkaimmilta osin valtion ylläpitoon ja valvontaan, johon kuntalaisilla ja kunnalla on suhteellisen vähän vaikutusmahdollisuuksia. Henkilöturvallisuus Karjalohjalla on varsin hyvä, pienuus on tässä voimaa, kaikki tuntevat kaikki, ja kun mikään tapahtuma ei jää salaisuudeksi, kynnys vakavaan hölmöilyyn on korkea. Omaisuuteen kohdistuvat riskit lisääntyvät samalla tavalla kuin koko eteläisen Suomen kohdalla. Yhteisössämme pidetään huolta toisistamme. Monet alueemme yhdistykset ovat osana perheiden arkea. Yrittäminen ja työnteko Karjalohja on yrittäjäystävällinen, vastaanottavainen ja täällä on myönteinen ilmapiiri hyvinkin erilaisille yrittäjille sekä itsensä työllistäjille. TOIMENPIDE-EHDOTUS: Uusien yrittäjien sijoittumista ja aloittamista helpottaakseen, on muutama Karjalohjalla toimiva yrittäjä lupautunut auttamaan heitä mm. verkostoitumisessa paikallisten tahojen kanssa. Perinteiset maaseutuelinkeinot ovat Karjalohjalla vähentyneet jo melko varhaisessa vaiheessa. Monet edelleen toimivista maatiloista ovat laajentaneet perinteistä yrittäjyyttään liitännäiselinkeinoilla, kuten matkailu-, mökkitalkkari- tai koneurakointi- ja rakentamispalveluihin. (Hesarin kuukausiliite : Rautiaisen biisoneita laaja artikkeli otsikolla "Tässäkö tulee uusi Nokia".) Puutarha-alan tuotantoyrityksiä, vihannes- ja taimituotantoa, Karjalohjalle on syntynyt muutamia. Topeliuksen sanoin Karjalohja on erinomainen kylä hyödyntää hedelmällistä maaperää sekä ilmastoa mitä erilaisimmilla viljelymuodoilla, paljon täällä jo on, mutta esimerkiksi avomaavihannesten perheviljelylle on kasvava lähiruokatilaus. Karjalohjasta voi kasvaa laadukkaan ja puhtaan lähiruoan tunnettu tuotantoalue, sillä lähiruoan kysyntä näyttää kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Paikalliselle vihannestuotannolle on olemassa valmis markkinointikanava paikallisen vihannesviljely-yrittäjän toimesta. Aluetta tulee markkinoida puhtaan tuotannon ja lähiruoan kotiseutuna täällä jo toimivien monien luomuviljelijöiden rinnalla. 9

10 10 Toimenpide-ehdotus: Uusia yrittäjiä haemme verkostojen ja alan kansallisten organisaatioiden avulla. Hoivapalveluiden kehittämisessä on myös potentiaalia yhteistyöhön alan koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa. Omenaviljely on kehittynyttä ja siellä viljelijät ovat kehittäneet kaikkien eduksi toimivan markki-nointiyhteistyön.haluamme Karjalohjasta tunnetun lähiruoan tuotantoalueen alueella jo toimivien luomuviljelijöiden rinnalle ja lisäämällä mahdollisuuksia potentiaalisille avomaavihannesten perheviljelyyrityksille. Perheryhmäkoti- ja palvelutaloasumisesta on jo hyvä ja toimiva vuosikymmenien kokemus. Kaiken ikäisille kohderyhmille tarkoitetulla palvelutalo-/ hoitokotiasumisen on Karjalohjan vastaanottavaisen ilmapiirin vuoksi helppoa asettua ja verkostoitua paikkakunnalle. (Lainsäädäntöä ollaan kiristämässä, varsinkin hoidettaessa lapsia HS ) Etsimme hoivapalveluyrittäjiä alueelle sekä ikääntyvien yrittäjien toiminnan jatkajiksi, että uusien yritysten käynnistäjiksi. Näille yrittäjille sopivia toimitiloja on tiedossa eri tahoilla, yhdistyksillä, paikallisilla yrittäjillä. Suoritetussa kyläkyselyssä mainittujen perhe- ja senioriasumisen perheyksiköiden lisäksi löytyy asukkailta valmiutta ottaa vastaan maahanmuuttajia ja jopa päihderiippuvaisten kuntoutuksen vastaanottamiselle löytyy kannatusta. Toimenpide-ehdotus: Alueen matkailupalveluita tarjoavien yrittäjien yhteistoiminnan edistäminen ja yhteistyö esim. Päiväkummun, Länsi-Uudenmaan Lumo - matkailun, Lohjan matkailupalveluiden ja markkinoinnin kanssa. Karjalohjan suurin yksittäinen työllistäjä on Kylpylähotelli Päiväkumpu, joka on merkittävä matkailupalveluiden tuottaja koko Lohjan alueella. Vapaa-ajan asukkaiden runsaus kertoo Karjalohjan vetovoimasta. Matkailuelinkeinon kehittämiseen Karjalohjalla on suuri mahdollisuus. Elämyspalveluiden tuottamiseen alueeltamme löytyy paljon osaamista ja mahdollisia kohteita. Olemassa olevien ja syntyvien uusien palveluiden yhdistäminen Lumo - brändin alle sekä uusien palvelutuotteiden kehittäminen yhdessä Päiväkummun ja muiden Lohjan matkailutoimijoiden kanssa, voi tehdä Karjalohjan seudusta halutun matkailukohteen. Karjalohjalla on kymmeniä paikallisia yrityksiä, jotka työllistävät yrittäjänsä ja/tai hänen lisäkseen muutamia työntekijöitä sekä toisaalta on palveluyrityksiä, joiden asiakaskunta pääosin on muualla Lohjalla tai kauempana. Karjalohjalle on nykyisten yritysten rinnalle mahdollista houkutella itsensä ja/tai perheensä työllistäviä ihmisiä, mikroyrityksiä auttamaan osaltaan koko Lohjan työllisyysasteen nostamisessa. Haluamme luoda alueestamme uusia asukkaita ja yrittäjiä houkuttelevan sosiaalisen yhteisön, jossa kaikki voivat toimia omien arvojensa mukaisesti. Asuminen Karjalohjalla on enimmillään ollut yli 2400 ja alimmillaan 1100 ja nykyisin Karjalohjan alueella asuu noin 1500 asukasta, joista runsaat 1200 pohjois- ja keski - Karjalohjan kyläyhdistysten kohdealueella. Yhteiskunnalliset rakennemuutokset ovat olleet väestömuutosten taustalla. Vapaa-ajan asukkaiden ansiosta asukasmäärä kesäaikana on jopa nelinkertainen. Karjalohjan nykyinen asutus on pääosin sijoittunut nauhamaisena pääteidemme varteen. Uskomme Karjalohjan tulevan asutuksen lisäyksen sijoittuvan ja kasvavan Puujärven ja Lohjanjärven väliin Härjänvatsasta Teilinummelle. Tämän alueen ulkopuolella tulee pääsääntöisesti olemaan maa- ja metsätalousyrittämistä liitännäiselinkeinoineen sekä vapaa-ajanasutusta. Perinteisesti Karjalohjalla on ollut oma tupa ja oma lupa. Näin se on pääosin edelleen. Asutaan omakotitalossa, nykyisin jonkin verran näissä on myös vuokralla asuvia. Asuntotilanne Karjalohjalla on osittain haastava. Kunnallisia vuokra-asuntoja on määrällisesti reservissä, mutta kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, johtuen tarjolla olevien asuntojen

11 puutteista. Omakotitalojen myynnin kohdalla tarjonta ylittää tämän hetkisen kysynnän. Arvostamme korkealle Karjalohjalla tehtävää nuorisotyötä ja Katulamppua nuorisotilana, joka on hyvä paikka nuorison kokoontumiselle ja toivomme hartaasti toiminnan jatkuvuutta. Lohjan kaupungin kasvusuunnitelmaksi valittiin vaihtoehto, jossa kaavoituksella mahdollistetaan 400 asukkaan lisäys Karjalohjalle. Toimenpide-ehdotuksia: Ylläpidetään Seurojentalon, kirjaston sekä Kulttuurivintin kulttuuritarjontaa paikallisten toimijoiden toimesta yhdessä Lohjan muiden toimijoiden kanssa. Kirkkokonserttien säilyttäminen korkeatasoisina tuo huomattavaa tunnettuutta Karjalohjalle. Puujärvipäiviä tulee laajentaa Karjalohja 400v -viikonlopun tapaiseksi monipuoliseksi tapahtumaksi, jolla on merkittävä rooli sosiaalisena tapahtumana Karjalohjan kesässä. Loppulause: Kun Karjalohjan kyläyhdistykset, aluetoimikunta, yhdistykset, yksityiset karjalohjalaiset, niin vakituiset kuin vapaa-aikaiset yhdistävät henkiset voimavaransa Karjalohjan kehittämiseksi, olemme nähdäksemme oikealla tiellä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tähän toivomme Lohjan päätöksentekijöiden tukea. 11

12 Karjalohjan kylä iltavalaistuksessa Janne Kommonen Lisätietoja voit pyytää Karjalohjan aluetoimikunnalta: 12

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikka Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö Lähes puolet suomalaisista asuu maaseudulla Lähes puolet väestöstä asuu maaseudulla. Suomi on myös hyvin harvaan asuttu maa. Asukastiheys on keskimäärin

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio MUSTASAARI vetovoimainen, tulevaisuuteen luottava kunta MUSTASAAREN ELINKEINOSTRATEGIA Visio, tavoite, keinot 2015 Visio Yritysystävällisen ilmapiirinsä ja erinomaisen sijaintinsa ansiosta Mustasaaren

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kaupunginhallituksen iltakoulu 20.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan!

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Kangasala 12 Padasjoki 24 Heinola Hyvien yhteyksien varrella 53 Asikkala 10 54 Hämeenlinna Janakkala Riihimäki Hyvinkää 3 Lammi HÄMEENKOSKI Kärkölä 4 Hausjärvi

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

4/2017. Tietoa lukijoista 2017

4/2017. Tietoa lukijoista 2017 4/2017 Tietoa lukijoista 2017 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Khall 6.6.2016, 73 Kvalt 16.6.2016, 11 Päivitetty Khall 15.5.2017, 71 Kvalt 23.5.2017, Isonkyrön missio ja visio Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö on itsenäinen

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

Elinvoimaryhmä ) Maistiaisia kuntalaiskyselystä. 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia. 3) Teemat ja kokousajat

Elinvoimaryhmä ) Maistiaisia kuntalaiskyselystä. 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia. 3) Teemat ja kokousajat Elinvoimaryhmä 9.10.2017 1) Maistiaisia kuntalaiskyselystä 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia 3) Teemat ja kokousajat 4) Elinkeinoasiahenkilön kuulumisia 1 Kuntalaiskysely: taustatiedot 2 Vetovoimatekijäprofiili

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI KAAVOITUSOHJELMA

LOHJAN KAUPUNKI KAAVOITUSOHJELMA LOHJAN KAUPUNKI KAAVOITUSOHJELMA 2017-19 Seminaari 17.11.2017 klo 15-17 Muistio keskustelusta Leena Iso-Markku 1 LOHJAN KAUPUNKI KAAVOITUSOHJELMA 2017-19 Seminaari 17.11.2017 klo 15-17 Muistio keskustelusta

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

Joensuun seutu. Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun seutu Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy priima_3_210x297mm.indd 1 9.1.2009 11:24:57 Elämisen laatua Joensuun seutu on vahva vastaus nykyihmisen unelmiin. Tarina omakotitaloasumisesta

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere 27.1.2017 Osuuskunta yhtiöittämisen mallina Kansalaisten oma vastuunotto hyvinvoinnistaan Palveluja koko maassa Sote-osuuskunnat palveluntuottajina Dataosuuskunnilla

Lisätiedot

Maaseutualueet kuntakaavoituksessa. Luottamushenkilön näkökulma Juha Kuisma Lempäälä

Maaseutualueet kuntakaavoituksessa. Luottamushenkilön näkökulma Juha Kuisma Lempäälä Maaseutualueet kuntakaavoituksessa Luottamushenkilön näkökulma Juha Kuisma Lempäälä Mitä maaseutu on? Sosiologisesti maaseutu on kylissä asumista Yhdessä tekemisen alue (organisaationa kyläyhdistys) Jokainen

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2.3.2010 Monkola, KH1, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää RYHMÄTYÖMUISTIO 1: 12.3.2010 Osallistujat: Jussi Savela, Heikki Rouvinen,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2011

Alueiden kilpailukyky 2011 Valtakunnalliset sekä taustamuuttujakohtaiset tulokset 1 Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat/vaikuttavat yrityksenne sijaintiin ja toimintaedellytyksiin alueella? Kaikki vastaajat, n=1280 Yritykselle

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Päijänne unescon biosfäärialueeksi

Päijänne unescon biosfäärialueeksi Päijänne unescon biosfäärialueeksi BIOSFÄÄRI- TUNNUKSESTA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA YRITYKSILLE ProPäijänne-yhdistyksen, Muuramen kunnan ja yrittäjien aloitteesta Päijänteelle tavoitellaan kansainvälisesti

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän

Lisätiedot

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat?

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää 2017-2021? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Aluelautakunta-alueiden työpajat 8.11.-2.12.2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 19.12.2016 Asukkaiden esitykset;

Lisätiedot

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä!

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.jalasjarvi.fi Vuoden 2010 tilanne! Koti komiasti Jalasjärvelle Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.karttatiimi.fi/jalasjarvi Jalasjärvi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2 3.6.2010 Monkola, HKH, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2 3.6.2010 Monkola, HKH, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2 3.6.2010 Monkola, HKH, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää LÄHTÖKOHTIA JA TILASTOJA RYHMÄTYÖ 2 Osallistujat: Heikki Rouvinen, Pekka

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

04/2016. Tietoa lukijoista 2016

04/2016. Tietoa lukijoista 2016 04/2016 Tietoa lukijoista 2016 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Se puhuttelee asuinpaikasta riippumatta lukijoita, jotka tunnistavat itsessään henkisen maalaisen. Kantri kertoo tästä ajasta,

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

Moottoritien liittymät yritysalueina?

Moottoritien liittymät yritysalueina? Moottoritien liittymät yritysalueina? TULEVAISUUDEN YRITYSALUEET SALOSSA 9.10.2013 Kaavoitusins. Timo Alhoke Yleiskaavallinen rakennemalli Keskusta Keskustavyöhyke Aluekeskukset Perniö ja Suomusjärvi Palvelukylät

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 Miehikkälän kirkonkylä: Miehikkälä 12, Saivikkala 11 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (23) Naisia vastaajista 14 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj.

Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj. Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj. Historia Angelniemen kappeliseurakunta perustettiin 1659 Ensimmäinen Angelniemen kunnallislautakunnan kokous helmikuun 13. päivänä 1870 Kunta itsenäistyi

Lisätiedot

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö Kymenlaakso pohjoisella kasvukäytävällä Eduskunta 7.11.2013 Kaakkois Suomen markkina alueet ja niiden

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu

Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu Maa- ja metsätalousministeriö / YTR projekti (2010-12) Itä-Suomen yliopisto Historian ja maantieteen laitos / Ympäristöpolitiikka Karjalan

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot