Ilmoitus tarjouksen jättämisestä kiinteistöistä Bölen kylässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmoitus tarjouksen jättämisestä kiinteistöistä Bölen kylässä"

Transkriptio

1 nro 19/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 255 KH 256 KH 257 KH 258 KH 259 KH 260 Kokouksen järjestäytyminen Kunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Talouden seuranta Sopimus venesatamatoiminnan järjestämisestä n venekerho-sjundeå Båtklubb ry, SVBK:n, kunnan ja Asuntosäätiön kesken KH 261 Kunnanhallituksen ottaman ympäristö- ja rakennuslautakunnan 115 käsittely KH 262 KH 263 KH 264 Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen laatiminen Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Päätösvallan delegointi sosiaali- ja terveystoimessa KH 265 Kokousajat kevät 2013 KH 266 KH 267 KH 268 KH 269 KH 270 KH 271 KH 272 KH 273 KH 274 KH 275 KH 276 KH 277 KH 278 KH 279 KH 280 KH 281 KH 282 KH 283 KH 284 KH 285 Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan valinta Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta Tarkastuslautakunnan valinta Kunnanhallituksen valinta Teknisen lautakunnan valinta Sivistyslautakunnan valinta Sivistyslautakunnan jaostojen valinta Perusturvalautakunnan valinta Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston valinta Ympäristö- ja rakennuslautakunnan valinta Keskusvaalilautakunnan valinta Uskottujen miesten valinta kiinteistötoimituksiin Vammaisneuvoston valinta Seniorineuvoston valinta Edustajien valinta kuntayhtymien valtuustoihin Edustajan valinta Suomen Kuntaliiton liittokokoukseen Edustajan valinta Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen Jäsenen valinta Winellska skolanin johtokuntaan Muut asiat Ilmoitus tarjouksen jättämisestä kiinteistöistä Bölen kylässä

2 Sivu 2 Nro 19/2012 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnä olevat jäsenet Penttinen Arto, puheenjohtaja Haanpää Harri, varajäsen Huittinen Markku, varajäsen Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Martin Kirsi, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Ryynänen Tarja, jäsen Sarviaho Rainer, jäsen, poissa 260 Svanfeldt Stefan, jäsen Muut läsnä olevat Oinonen Thea, kv:n II varapuheenjohtaja Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja, poissa 262 Sorvanto Jarkko, hallintojohtaja Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja Öberg Benita, perusturvajohtaja Kärkkäinen Markku, kunnaninsinööri, läsnä :t Asiat Allekirjoitukset Arto Penttinen puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä Kirsi Martin pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Rainer Sarviaho pöytäkirjantarkastaja :t , Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintojohtaja

3 Sivu 3 KH 255 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita Kirsi Martinin ja Rainer Sarviahon pöytäkirjantarkastajiksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 256 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA katsoo, etteivät valtuuston tekemät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia, joten päätökset pannaan täytäntöön. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 KH 257 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistyslautakunta 10/ Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Kunta-alan virka- ja työehtosopimusratkaisun mukaiset palkantarkastukset vuodelle 2013 (sopimuskausi ) Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Omakotitontin myynti Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Vastaavan hammashoitajan tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Ympäristötarkastajan tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja Sosiaalityöntekijän viransijaisuus Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja Suuhygienistin toimen täyttäminen Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja Henkilökohtaisen lisän myöntäminen Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja Terveyskeskushammaslääkärin toimen täyttäminen Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja Hammashoitajan toimen täyttäminen Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja Vanhuuspalvelupäällikön viran täyttämien Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja Johtavan lääkärin viran täyttämättä jättäminen Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 KH 258 SAAPUNEET KIRJEET, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset. Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. merkitsee seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi: Valtiovarainministeriö Tiedoksi saapunut kirje Esitykset n kunnan eteläosan sekä Inkoon kuntaan kuuluvan Degerbyn kylän liittämisestä Kirkkonummen kuntaan Lausuntopyyntö kuntarakennelakiluonnoksesta Keva Kirje Kevan hallituksen päätösten tiedoksianto Kuntatyönantajat Yleiskirje Vuoden 2012 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2013 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus Yleiskirje Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä Yleiskirje Lääkärisopimuksen voimaan tulevat muutokset Kuntien Tiera Oy Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Uudenmaan liitto Esityslista maakuntavaltuuston kokoukseen Pöytäkirja maakuntahallituksen kokouksesta Pöytäkirja maakuntahallituksen kokouksesta Kuntaliitto Kutsu Kuntapäiville Ouluun merkitsi kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 KH 259 TALOUDEN SEURANTA käsittelee talousseurannan. Talousseuranta jaetaan kokouksessa. merkitsee talousseurannan tiedoksi. merkitsi talousseurannan tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 TEKNLTK:622 /2011 KH 260 EKEJAMAAP Liite 2 SOPIMUS VENESATAMATOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SIUNTION VENEKERHO-SJUNDEÅ BÅTKLUBB RY, SVBK:N, KUNNAN JA ASUNTOSÄÄTIÖN KESKEN n Venekerhon Sjundeå Båtklubb ry, SVBK:n kanssa aikaisemmin neuvoteltiin ko. sopimuksen uusimisesta mm. siten, että siitä tulisi kiinnityskelpoinen. Se ei johtanut tulokseen. Venekerho-Sjundeå Båtklubb ry, SVBK:n aloitteesta on neuvoteltu sopimuksen pienistä muutoksista. Siinä on nykytilanne päivitetty periaatteellisia muutoksia ei ole esitetty. Asuntosäätiö osaltaan ilmoittanut hyväksyvänsä muutokset. Muutokset on punaisella merkitty liitteeseen. Puolletaan liitteenä punaisella muutettu sopimusluonnosta ja lähetetään kunnanhallituksen käsittelyyn. Lainatakuuta ( eur) puolletaan siinä tapauksessa, ettei sitä ole aikaisemmin käytetty. KH Liite 4 Ehdotuksen mukaan. = Venesatamasopimusta on muutettu seuraavilta osin: - Venepaikkojen lukumäärää on nostettu 150 veneestä 200 veneeseen. (Sivu 1) - Sopimusalueelle jälkeen rakennettavat rakennukset vapautetaan kunnallistekniikan liittymismaksusta. Kulutusmaksut peritään normaalisti kulloinkin voimassaolevan taksan mukaisesti. (Sivu 2) - Täsmennetty n venekerhon velvoitetta ylläpitää sääntöjensä puitteissa kotisatamatoimintaa sekä siuntiolaisille että Pickalan vapaaajankylän asukkaille. (Sivu 2) - Poistettu velvoite järjestää siuntiolaisille mahdollisuus käyttää venesataman nosto- ja laskuluiskaa veneiden vesille laskuun ja vesiltä nostoon. Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 (Sivu 2) - Lisätty oikeus n venekerholle satamaryhmän hyväksymällä tavalla harjoittaa veneilyyn liittyvää kaupallista toimintaa myös kolmansien osapuolien kanssa. (Sivu 2) - Lisätty ehto, jossa sopijapuolet edellyttävät sopimuksen pysyvän voimassa mahdollisen kuntaliitoksen toteutuessa. (Sivu 3) - Kunnan myöntämästä lainatakuusta sovitaan jatkossa erikseen. Aiemmin sopiminen oli rajoitettu kuuteen kuukauteen sopimuksen allekirjoittamishetkestä. (Sivu 4) - Sopimuksen liitteet on päivitetty ajan tasalle. Sopimus ei uusiudu tehtyjen tarkistuksien myötä. Sen voimassaoloaika on edelleen ensimmäisestä allekirjoituspäivästä laskien 30 vuotta. n venekerholla sekä Asuntosäätiöllä ei ollut pidetyssä Satamaryhmän kokouksessa huomautettavaa sopimusluonnoksesta. Oheismateriaalina satamaryhmän kokouksen pöytäkirja. Käsittely: ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. hyväksyy sopimukseen venesatamatoiminnan järjestämisestä liitteen mukaisesti ja 2. valtuuttaa kunnanjohtajan sekä teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sarviaho poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Parviainen Janhusen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti jättäneen asian pöydälle. Asia jätettiin pöydälle. KH 260 Liite 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. hyväksyy sopimukseen venesatamatoiminnan järjestämisestä liitteen mukaisesti ja Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Käsittely: Sarviaho poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Parviainen Laaksosen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti palauttaneen asian uudelleen valmisteltavaksi. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 TEKNLTK:489 /2012 KH 261 KUNNANHALLITUKSEN OTTAMAN YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN 115 KÄSITTELY YMPJARAKL Tjusträskin pohjanläheistä vettä on hapetettu vuodesta 1993 lähtien Mixox- 500 laitteella. Kunta osti aikanaan laitteen omaksi. Ongelmana on hapen loppuminen järven alusvedessä loppukesällä. Anne-Marie Hagmanin laatimassa Tjusträskin kunnostusselvityksessä 2009 on todettu, että hapetus on tehotonta, ja suositellaan hapetuksen tehostamista. Tänä kesänä Mixox-laite on lakannut toimimasta, jolloin laitteen uusimisen tai korjauksen vaihtoehdoksi Vesi-Eko Oy:ltä on pyydetty tarjousta uudesta tehokkaammasta laitteesta. Vesi-Eko Oy:n tutkija Eeva Kauppinen on paneutunut Tjusträskin hapetukseen ja laati 10-sivuisen ansiokkaan selvityksen Selvitys oheislukemisena. Johtopäätös on sama kuin Tjusträskin kunnostusselvityksessä: hapetus on tehotonta ja sitä pitäisi tehostaa. Ehdotetulla B-vaihtoehdolla, vaihdolla Mixox-750 laitteeseen loppukesän tilanne voisi parantua melko selvästi. Vesi-Eko Oy tarjoaa laitteen kahdeksi vuodeksi urakointina hintaan euroa, jolloin saadaan kahden vuoden tuloksista käsitys laitteen toiminnan vaikuttavuudesta. Sen jälkeen urakointisopimusta voi jatkaa tai lunastaa laite kunnalle. Tarvittaessa voi silloin vielä selvittää hapetuskapasiteetin lisäämistä reilusti. Lisänä tarjotaan hapetuslaitteen kaukovalvontalaitteistoa ja kaukovalvontapalvelua. Tjusträskin rannassa oleva sähkökaappi ja järveen vedetty kaapeli lienevät käyttökelpoisessa kunnossa. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina Tjusträskin kunnostusselvitys. Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää korvata vanhan hapetuslaitteen uudella Mixox-750 laitteella Vesi-Eko Oy:n tarjoaman B-vaihtoehdon mukaisesti kahden vuoden koejaksoksi hintaan euroa hapetusurakointipalveluna. Kaukovalvonta pyritään ratkaisemaan vesilaitoksen kaukovalvonnan osana kunnan omana työnä. Ympäristönsuojelun käyttösuunnitelmaa tälle vuodelle muutetaan siten, että ympäristötarkastajan palkkaukseen tarkoitetusta määrärahasta siirretään euroa asiantuntijapalveluiden hankintaan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 Sähkönkulutuksen kaksinkertaistumiseen tulee varautua siirtämällä 2013 käyttösuunnitelmassa lisärahaa ostopalveluista. Perustelu: njoen vesistö sisältyy Natura 2000-ohjelmaan, ja on ylirehevä, vaikka ekologisen tilan luokituksessa tyydyttävässä tilassa. Vesienhoitosuunnittelun tavoitteena on hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä. Ensisijaista on tietenkin ulkoisen kuormituksen vähentäminen, mutta on välttämätöntä käyttää myös muita mahdollisuuksia vesistön tilan parantamiseksi. Tjusträskin alusveden hapetuksella voidaan lyhentää hapettomia jaksoja, jolloin vesieliöstön elinolot paranevat ja ravinteiden irtoaminen pohjasta vähenee ja kuormitus siten pienenee. Kun järvessä oleva hapetuslaite joka tapauksessa tulisi korjata, ja se on osoittautunut liian pieneksi ja tehottomaksi, on perusteltua kokeilla isomman laitteen käyttöä. Muita samalla periaatteella toimivia laitteita/laitetoimittajia ei ole tiedossa. Vesi-Eko Oy:n toiminta on vankalla tieteellisellä pohjalla ja se on luotettava yhteistyökumppani. Rahoitus kahden vuoden urakointisopimukseen onnistuu ympäristönsuojeluun 2012 varattujen määrärahojen puitteissa. Ehdotuksen mukaan. == KH KH 261 päättää käyttää kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjan :ään 115 Tjusträskin hapetuksen tehostaminen. päätti käyttää kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjan :ään 115 Tjusträskin hapetuksen tehostaminen. Ympäristöpäällikkö antoi asiasta sähköpostissa kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle lisäselvitystä: Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 otti asian 115 käsiteltäväkseen. Tjusträskin vesialueesta 2/3 on kahden eri yhteisalueen omistuksessa. Kyselin n kylpylän intressiä osallistua, ja vastaus on alla, ei kiitos.. Ehdotan, että hanke rahoitetaan yksin kunnan toimesta nyt alkuun, ja selvitetään vesialueiden omistajien mielenkiinnon tarkemmin kahden vuoden koejakson jälkeen. Mixox-menetelmä on todettu kustannustehokkaaksi Inkoon Linkulla-järven hapetusselvityksessä 2011, ja johtopäätökset ovat laitteiden osalta sovellettavissa myös Tjusträskiin. Ko.selvitys liitteenä. Vesi-Eko Oy:n huoltolautta kävi Vikträskin hapetuslaitteen kunnossapidon yhteydessä tarkastamassa myös Tjusträskin hapetuslaitteen. Vanhan laitteen tilalle vaihdettiin huoltotoimenpiteenä uusi Mixox -750, mutta samalla todettiin, että sähkökaapelissa on vika, eikä hapetuspumppua näin ollen saatu toimiman. Tämän vuoden osalta huoltolautta jäi sitten telakalle, talvi on tullut. Kaapelivian tarkempi selvittäminen ja hapetuspumpun mahdollinen käynnistäminen/poistaminen jäänee kevääseen, jäidenlähdön jälkeiseen aikaan. Selvityksissä on kuitenkin todettu, että loppukesän happitilanne pohjanläheisessä vedessä yleensä on lopputalven tilannetta huonompi. Materiaali on nähtävillä kokouksessa: - Vesi-Eko Oy:n selvitys/urakointitarjous Tjusträskin kunnostussuunnitelma. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 19/ Inkoon Linkullajärven hapetussuunnitelma. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja 12/ sähköposti n kylpylän Mari Salonen > Patrik Skult Valmistelija ympäristöpäällikkö Patrik Skult. Lisätietoja päättää 1. jatkaa Tjusträskin alusveden hapetusta ja 2. kehottaa teknistä johtajaa päättämään hankkeen edellyttämistä hankinnoista talousarvion ja kunnan hankintasäännön mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 SIVLTK:622 /2012 KH 262 PRO FANJUNKARS - SÄÄTIÖN JA SIUNTION KUNNAN VÄLISEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN LAATIMINEN SIVLTK Liite 1 Oheismateriaali Kansalliskirjailija Aleksis Kivi asui Fanjunkars - torpassa vuosina Aleksis Kivi kirjoitti Fanjunkarssissa koko tuotantonsa pääosan, mm. Seitsemän veljestä kolmeen kertaan. Vuonna 1934 Fanjunkarsiin avattiin Suomen ensimmäinen kirjailija-museo. Porkkala vuokrakauden ajaksi kolmasosa sta jäi venäläisten käsiin ja mm. n keskusta tyhjennettiin vuokra-ajaksi. Samassa yhteydessä Fanjunkars - torppa hävitettiin. Tontilla oli vuosien ajan muistolaatta. Uudelleen rakentamista varten muodostettiin vuonna 2002 säätiö Pro Fanjunkars, jonka perustajajäsenet ovat n kunta, n seurakunnat, Säästöpankkisäätiö ja Hembygdens Vänner i Sjundeå. Vuonna 2006 uudelleen rakennettua Fanjunkars valmistui. Pro Fanjunkars säätiön Toimintakertomus vuodelta 2011, Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 ja Talousarvio vuodelle 2012 oheismateriaalina Toiminta Fanjunkars sijaitsee n kuntakeskuksessa. Fanjunkarssissa on museohuone, sali ja keittiö. Museohuoneessa on vanhojen esineiden lisäksi myös Aleksis Kiven omia tavaroita. Salissa voi järjestää juhlia, kokouksia ja esitelmiä ja keittiö mahdollistaa kahvituksen ja ruokailun ( ) Tapahtumia Kävijöitä Fanjunkars on ollut auki yleisölle kesäkuukausina sunnuntaisin kolme tuntia välisenä aikana. Kävijöitä on ollut vaihtelevasti 2-16, yhteensä 72 henkilöä. Ulkopuolisia ryhmiä on vieraillut opastetuilla käynneillä, yhdistykset ja yksityiset kuntalaiset ovat käyttäneet tiloja kokouksiinsa ja juhliinsa. n kunnan kulttuuritoimi on järjestänyt kuntalaisille pienimuotoisia kulttuuri-, kirjallisuus- ja musiikkitilaisuuksia, päiväkodin lapsille ja oppilaille on järjestetty opastettuja käyntejä. Kunta on myös järjestänyt kokouksia ja koulutuksia Fanjunkarssissa. Sivistystoimenjohtaja lähestyi säätiön puheenjohtajaa huomattuaan, että n kunnalla ja Pro Fanjunkars säätiöllä ei ole voimassa olevaa so- Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 pimusta Fanjunkarsin toiminnan hoitamisesta ja kiinteistönhoidosta. Kunnan osuus Fanjunkarsin toiminnasta on huomattava, sillä n kunnan kulttuuriohjaaja hoitaa kaiken toiminnan Fanjunkarssissa (varaukset, opastukset, lämmitykset, siivoukset, catering-tilaukset ja laskutukset). Kulttuuriohjaajan pyynnöstä tekninen osasto on huolehtinut aurauksesta ja hiekoituksesta tarpeen mukaan. Säätiö on maksanut sähkö- ja vesilaskut. Säätiö on saanut kaikki tuotot. Pro Fanjunkars säätiön hallitus antoi sivistystoimenjohtajalle ehdotuksen yhteistyösopimukseksi keväällä Fanjunkarsin toiminta kuuluu sivistyslautakunnan alaisuuteen (kulttuuritoimi), mutta koska sopimusluonnoksessa oli monta teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvaa palvelua, järjestettiin sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan yhteinen iltakoulu elokuussa Iltakoulun aikana löydettiin lautakuntien yhteinen tahtotila ja linjaus yhteistyösopimuksen sisällöstä. Iltakoulussa keskusteltiin sivistystoimenjohtajan esittämistä eri vaihtoehdoista ja illan aikana esille nostetuista kysymyksistä/ajatuksista; - säätiö on itsenäinen oikeushenkilö; tuleeko kohdelluksi yhdenvertaisesti muiden kunnassa toimivien oikeushenkilöiden kanssa? (Kotiseutumuseo, Suitian ja Sjundbyn linnat) - kuka vastaa toiminnan kehittämisestä? Entä riskeistä? - kunnan tulee toimia kuntalaisten parhaaksi, millainen ratkaisu palvelee siuntiolaisia? - voiko säätiö saada sekä rahallista avustusta että kunnallisia työpanoksia? Pro Fanjunkars- säätiön yhteistyötä koskeva asia käsitellään sekä teknisessä lautakunnassa että sivistyslautakunnassa ja viedään sitten kunnanhallitukselle lopullista päätöstä varten. Kyseessä ei ole ainoastaan lautakuntien alaisesta toiminnasta vaan myös kunnan linjauksesta. Sopimusluonnos oheismateriaalina. Eri vaihtoehdot; Vaihtoehto 1: Sopimuksen tekeminen Pro Fanjunkars - säätiön sopimusluonnoksen pohjalta. Tällöin vastuut olisivat seuraavat: Sivistysosasto: o sivistyslautakunta tukee Pro Fanjunkars -säätiötä vuosittaisella summalla joka olisi säätiön pj:n ehdotuksen mukaan 4500, Tukisummaa vastaan Pro Fanjunkars -säätiö huolehtii kiinteistössä tapahtuvasta opastuksesta o kulttuuriohjaaja ottaa vastaan varaukset, merkitsee ne kunnan intranet järjestelmään. Yksittäisten henkilöiden ja ryhmien käyntejä koskevat Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 toivomukset välittyvät intranetin kautta säätiön valitsemalle opastusta suorittavalle henkilölle, joka vastaa vierailujen hyvästä hallinnoinnista. Hyvä hallinnoiminen sisältää laskutuksen, opastuksen, kahvitus- tai ruokailujärjestelyjen organisoinnin Tekninen osasto: o sitoutuu huolehtimaan Fanjunkars kiinteistön hoidollisista toimenpiteistä, joita ovat: nurmikon leikkaaminen, lumen auraaminen, kiinteistön ja sen ulko-rakennuksen saniteettitilojen siivous, kiinteistön vartiointipalvelut ja liputukset Pro Fanjunkars - säätiö: o maksaa sähkö-, vesi ja vakuutuslaskut o saa kaikki tuotot o on vastuussa kiinteistön kunnossapidosta Muuta: o säätiön valitsema opas toimii sekä yhteistyössä n kunnan kanssa että oma-aloitteisesti Fanjunkars kiinteistön markkinoimiseksi. Kustannuksia jaetaan. o n kunta saa sopimuksen perusteella käyttää Fanjunkars -torppaa omiin edustus yms. tarkoituksiin veloituksetta esim. 15 kertaa/päivää vuodessa Kustannukset yms.; o arvioidut kokonaiskustannukset kunnalle tämän sopimuksen laatimisesta olisi vuositasolla noin (sivistysosasto: , tekninen osasto: ). Laskelmat perustuvat nykyiseen kävijämäärään mitä enemmän tapahtumia/kävijöitä sitä korkeimmat kustannukset. o jaetulla vastuulla on myös haittapuolensa. Kenen vastuulla on toiminnan kehittäminen ja markkinointi? Vaihtoehto 2: Kunta vuokraa Fanjunkarsin Pro Fanjunkars säätiöltä. Vastuut olisivat seuraavat; Sivistysosasto; o sivistysosasto pyörittää koko toimintaa; varaukset, opastukset, cateringtilaukset ja laskutuksen o kehittää toimintaa Fanjunkarsissa niin että torpassa järjestetään kuntalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille enemmän monipuolista kulttuuritoimintaa. Kehittämistä varten perustetaan työryhmä johon kuuluu mm. säätiön hallituksen edustaja o markkinoi Fanjunkarsin toimintaa sekä mahdollisuutta vuokrata tilaa juhliin ja kokoustilaksi Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 Tekninen osasto; o huolehtii Fanjunkars kiinteistön hoidollisista toimenpiteistä; nurmikon leikkaaminen, lumen auraaminen, kiinteistön ja sen ulko-rakennuksen saniteettitilojen siivous, kiinteistön vartiointipalvelut, liputukset ja huoltotöistä (lamppujen vaihto yms.) Pro Fanjunkars säätiö; o toimii vuokranantajana. Säätiö on vastuussa vakuutusten maksamisesta ja mahdollisista kiinteistön korjaus ja rakentamiskustannuksista o saa 1500 /vuosi vuokraa kunnalta Kustannukset; o toiminnan pyörittäminen (varaukset, opastus, markkinointi, laskutus, catering-tilaukset) ja kehittäminen sekä kiinteistönhoito (nurmikon leikkaaminen, lumen auraaminen, hiekoittelu, siivous, liputus, huoltotyö) jakautuu eri osastojen ja henkilöiden vastuulle (sivistysosasto, tekninen osasto, hallinto-osasto). Arviona on että vuositasolla puhutaan kokonaisuudessa yhdestä henkilötyövuodesta, palkkakustannukset henkilösivukuluineen keskimäärin n o vesi- ja sähkölaskut ovat vuositasolla n (nykyisen käytön mukaan) o Pro Fanjunkars säätiölle maksettava vuokra o markkinointi yms. kuluja o tuotot nykyisen tilanteen mukaan n Karkeasti arvioitu vaihtoehto 2:n kokonaiskustannukset olisivat vuositasolla n Muuta huomioitavaa; o kunta on vastuussa toiminnasta ja saa päättää palvelujen hinnoittelusta o mikäli kunta huolehtii kahvitus- ja ruokailujärjestelyistä esim. tilaamalla palvelut paikallisilta catering-palvelujen tuottajilta palvelujen kilpailuttaminen voi tulla ajankohtaiseksi o osastoilla ja yksiköissä ei ole ylimääräistä henkilökuntaresurssia toiminnan pyörittäminen ja kehittäminen tulee kuormittamaan henkilökuntaa o kunta voi mahdollisesti saada valtionavustusta toiminnan kehittämiseksi Vaihtoehto 3. o Pro Fanjunkars säätiö on kokonaan vastuussa Fanjunkarsin toiminnasta (opastuksesta, varauksista, laskutuksesta, kiinteistöhoidosta ) o tuotot säätiölle o kunta tukee toimintaa vuokraamalla tilaa, jolloin vuokratulolla voidaan kattaa osa kuluista (esim. 15 päivää 8000 ) Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 Yhteenveto kaikista vaihtoehdoista: Vuosikustannukset Kunnan vastuu Säätiön vastuu Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto varaukset, nurmikon leikkaaminen, lumen auraaminen, kiinteistön ja sen ulko-rakennuksen saniteettitilojen siivous, kiinteistön vartiointipalvelut, liputukset opastusten järjestäminen, käyntien hyvä hallinnoiminen, sähkö-, vesi ja vakuutuslaskujen maksaminen, kiinteistön kunnossapidosta huolehtiminen toiminnan pyörittäminen (varaukset, opastus, markkinointi, laskutus, catering-tilaukset) ja kehittäminen sekä kiinteistönhoito (nurmikon leikkaaminen, lumen auraaminen, hiekoittelu, siivous, liputus, huoltotyö). vakuutusten maksaminen, kiinteistön kunnossapito Tuotot Säätiölle Kunnalle Säätiölle Muuta huomioitavaa: Kunta ja säätiö huolehtivat yhteistyössä markkinoinnista. Kunta pystyy kehittämään toimintaa haluamallaan tavallaan ja vaikuttamaan tilavuokriin. Vaativa kokonaisuus josta ei selvitä ilman huomattavaa lisäpanostusta. vuokran maksaminen sopimuksen mukaisesti. Oikeus käyttää Fanjunkarsia esim.15 krt/vuosi. toiminnan pyörittäminen ja kehittäminen sekä kiinteistönhoidosta huolehtiminen Kunnalla ei vastuuta. Säätiön resurssit eivät riitä toiminnan pyörittämiseen. Iltakouluun osallistuvilla teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan jäsenillä oli yhteinen näkemys siitä että Fanjunkarssin toimintaa tulisi ja kehittää ja sen nähtävyyttä tulisi lisätä hyvällä markkinoinnilla. Iltakoulussa todettiin että toiminnan kehittämisen kannalta olisi parempi että kunta on vastuussa koko toiminnasta ja sen kehittämisestä ja siksi iltakouluun osallistujat katsoivat että viranhaltijoiden tulisi selvittää sopimuksen laatimista Pro Fanjunkars säätiön kanssa vaihtoehto 2:n mukaisesti. Sivistystoimenjohtaja kutsui säätiön puheenjohtajan yhteiseen palaveriin keskustelemaan eri vaihtoehdoista ja säätiön tahtotilasta. Palaveriin osallistui säätiön pj:n ja sivistystoimenjohtajan lisäksi vapaa-aikapäällikkö ja kulttuuriohjaaja. Säätiön pj katsoi että paras vaihtoehto säätiön kannalta olisi vaihtoehto 2, toiseksi paras vaihtoehto 1 ja totesi että säätiöllä ei ole mahdollista jatkaa toimintaa vaihtoehto 3:n mukaisesti. Pro Fanjunkars - säätiön yhteistyötä koskeva asia käsitellään sekä teknisessä lautakunnassa että sivistyslautakunnassa ja viedään sitten kunnanhallitukselle lopullista päätöstä varten. Kyseessä ei ole ainoastaan lautakuntien alaisesta toiminnasta vaan myös kunnan linjauksesta. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Tina Nordman, p: , s-posti: Oheismateriaalit ja liitteet: - liitteenä Pro Fanjunkars säätiön sopimusluonnos Lautakunta Kunnanvaltuusto

20 Sivu 20 - oheismateriaalina Pro Fanjunkars säätiön Toimintakertomus vuodelta 2011, Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 ja Talousarvio vuodelle 2012 Ehdotus Lautakunta - toteaa, että Pro Fanjunkars säätiön rakentama Aleksis Kiven kirjailijakoti Fanjunkars on merkittävä rakennus n kunnan kulttuurille. Kävijämäärät ovat kuitenkin alhaiset ja sekä toimintaa että markkinointia tulisi kehittää huomattavasti nykyisestä. - katsoo eri yhteistyövaihtoehtojen tarkastelun jälkeen, että vaihtoehto 2 mahdollistaisi Fanjunkars - torpan toiminnan kehittämistä kaikkein parhaiten. Vaihtoehto on kuitenkin kunnalle kaikkein kallein ja vaativin ja kuormittaa henkilökuntaa. Sivistysosasto olisi päävastuussa toiminnan kehittämisestä mutta sivistystoimenjohtajan ja vapaa-aikapäällikön lisäksi kulttuuritoiminnasta vastaa vain yksi kulttuuri- ja liikuntaohjaaja. - ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää että Pro Fanjunkars säätiön kanssa kirjoitetaan sopimus vaihtoehto 1:n mukaisesti. Tällöin säätiö saa kunnalta tukea toiminnan pyörittämiseksi mutta kunnan taloutta ja henkilökuntaa ei kuormiteta liikaa. Käsittely Päätös Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Ehdotuksen mukaan KH 262 Liite 2 Käsittely: päättää, että Pro Fanjunkars säätiön kanssa solmitaan sopimus vaihtoehto 1:n mukaisesti. Kunnanjohtaja Isotupa poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintojohtaja Sorvanto toimi asian esittelijänä. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

21 Sivu 21 KH:636 /2012 KH 263 Liite 3 LÄNSI-UUDENMAAN AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä on lähettänyt jäsenkunnilleen saapuneen kirjeen, jossa ehdotetaan kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista. Olennaisimmat muutokset uudessa perussopimuksessa koskevat kuntayhtymän uutta nimeä ( 1), jäsenkuntien määrän muutosta ( 2) ja kuntayhtymän tehtävän täsmentymistä ( 3). Perussopimuksen on tarkoitus astua voimaan ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Länsi- Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutokset liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

22 Sivu 22 KH:637 /2012 KH 264 Liite 4 PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Jotta sosiaali- ja terveystoimen toiminta voidaan turvata, täytyy päätösvallan delegointipäätöksen astua voimaan Koska kunnanhallitus vastaa perusturva-asioista vuonna 2012, asia käsitellään kunnanhallituksessa. päättää hyväksyä liitteen mukaisesti delegoinnit lukien. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

23 Sivu 23 KH:638 /2012 KH 265 KOKOUSAJAT KEVÄT 2013 n kunnan hallintosäännön 3 mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallituksen kokousajoiksi kevääksi 2013 esitetään seuraavia maanantaipäiviä klo 18.00: ma ma ma ma ma ma ma ma Kunnanvaltuuston kokoukset keväällä 2013 ovat seuraavina maanantaipäivinä klo 18.00: ma ma ma ma ma päättää pitää kevään 2013 kokoukset kunnantalolla klo seuraavasti: ma ma ma ma ma ma ma ma Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

24 Sivu 24 KH:640 /2012 KH 266 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALINTA Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 26 :n mukaisesti valtuusto valitsee suhteellisten vaalien toimittamiseksi vaalilautakunnan toimikaudekseen. Lautakuntaan tulee kolme jäsentä ja jokaiselle näistä henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. kolme jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan vuosiksi jäsenten keskuudesta vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan vuosiksi Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Alho Arja Sneck Minna Nordström Marcus Svanfeldt Stefan Penttinen Arto Kaisla Heikki 2. jäsenten keskuudesta Arja Alhon vaalilautakunnan puheenjohtajaksi ja Marcus Nordströmin varapuheenjohtajaksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

25 Sivu 25 KH:641 /2012 KH 267 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA Kunnanvaltuusto valitsee kuntalain 12 :n mukaan keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittavan määrän varapuheenjohtajia valtuuston toimikaudeksi, mikäli valtuusto ei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Kunnanvaltuusto voi myös päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat lyhyemmäksi toimikaudeksi. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan varapuheenjohtajia on kaksi. Puheenjohtajaksi valitaan eniten ääniä saanut, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi seuraavaksi eniten ääniä saanut ja toiseksi varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen eniten ääniä saanut ehdokas. Mitä tässä on sanottu äänistä, koskee vertauslukuja, kun vaali toimitetaan suhteellisena. Vaali voidaan luonnollisesti toimittaa myös sopuvaalina. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee valtuustolle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa vuosiksi ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee Arja Alhon valtuuston puheenjohtajaksi, Marcus Nordströmin I varapuheenjohtajaksi ja Arto Penttisen II varapuheenjohtajaksi vuosiksi Lautakunta Kunnanvaltuusto

26 Sivu 26 KH:642 /2012 KH 268 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA Tarkastussäännön 1 :n mukaan ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Puheenjohtajilla ja jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Valtuusto valitsee myöhemmin tarkastuslautakunnan esityksestä yhden JHTT-tilintarkastajan tai JHTT-yhteisön. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole 1. kunnanhallituksen jäsen 2. kunnanhallituksen jäseneen (tai varajäseneen) tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö 3. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö eikä 4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Yllä olevan kohdan 2 mukaan virkamiehen jääviyttä koskevia määräyksiä sovelletaan toisaalta suhteessa tarkastuslautakunnan jäsenyyteen ja toisaalta suhteessa kunnanhallituksen jäseniin ja varajäseniin ja kunnanjohtajaan. Virkamies on hallintolain 28 :n 1 mom 1 kohdan mukaan esteellinen, jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen. Lain 28 :n 2 mom mukaan läheisellä tarkoitetaan 1. virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa; 2. virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä 3. virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia. Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Tarkastuslautakuntaan ei voida valita henkilöä, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Tällöin myöskään henkilöt, jotka eivät ole vaalikelpoisia valtuuston eivät voi olla vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan Lautakunta Kunnanvaltuusto

27 Sivu 27 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnan vuosien hallinnon ja taloudenhoidon tarkastamista varten puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan sekä kolme muuta jäsentä tarkastuslautakuntaan ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet tarkastuslautakuntaan kunnan vuosien hallinnon ja taloudenhoidon tarkastamista varten Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Haanpää Harri Vanhanen Veli Rehnberg Raija Bardy Ann-Marie Backman Bo Lemström Tom Parkkisenniemi Johanna Uusi-Eskola-Minna Varpio Arto Nummenmaa Rauli 2. jäsenten keskuudesta Harri Haanpään tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja Raija Rehnbergin varapuheenjohtajaksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

28 Sivu 28 KH:643 /2012 KH 269 KUNNANHALLITUKSEN VALINTA Kunnanhallituksen johtosäännön 2 :n mukaan kunnanhallituksessa on 11 jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi, yksi I varapuheenjohtajaksi ja yksi II varapuheenjohtajaksi. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Tämän mukaan kunnanvaltuuston on nyt valittava kunnanhallitus toimikaudeksi Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka on lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta, eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Valittaessa jäseniä kunnallisiin elimiin on voimassa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Sitä vastoin ei vaadita, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä on oltava samaa sukupuolta. Vaatimus ei koske myöskään erikseen puheenjohtajistoa. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee Lautakunta Kunnanvaltuusto

29 Sivu yksitoista jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanhallitukseen vuosiksi jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kunnanhallitukseen vuosiksi Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Laaksonen Merja Rosengren Heidi Kaisla Heikki Valtavaara Heikki Parviainen Kristian Kanniainen Ilmari Karell Anders Paajes Jan-Erik Louekoski Vesa-Matti Lautjärvi-Siikala Kristiina Martin Kirsi Dahlqvist Rabbe Pitkänen Kirsti Nygård Johanna Sneck Minna Ryynänen Tarja Svanfeldt Stefan Malmgren Mikko Tanskanen Veikko Toivonen Hilkka Koroma-Hintikka Maria von Essen Kristian 2. jäsenten keskuudesta Merja Laaksosen kunnanhallituksen puheenjohtajaksi, Heikki Kaislan I varapuheenjohtajaksi ja Kristian Parviaisen II varapuheenjohtajaksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

30 Sivu 30 KH:644 /2012 KH 270 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALINTA Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön mukaan tekniseen lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kuntalain 20 :n mukaan toimielimellä on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia, jotka valitaan lautakunnan jäsenten keskuudesta. Kuntalain 19 :n mukaan lautakunta valitaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valittaessa jäseniä kunnallisiin elimiin on voimassa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Sitä vastoin ei vaadita, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä on oltava samaa sukupuolta. Vaatimus ei koske myöskään erikseen puheenjohtajistoa. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. yhdeksän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet tekniseen lautakuntaan vuosiksi jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet tekniseen lautakuntaan vuosiksi Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Dahlqvist Rabbe Baarman Sebastian Vierinen Kari Uusi-Eskola Minna Hanhikorpi Pirjo Toivonen Hilkka Holmlund Åke Nygård Marko Kaisla Sirpa Heikkilä Risto Niskanen Lasse Ryynänen Tarja Rosengren Heidi Holmberg Johan Rehnberg Raija Nordenswan-Lindén Eva Raivio Timo Linnala Marko 2. jäsenten keskuudesta Rabbe Dahlqvistin teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi ja Kari Vierisen varapuheenjohtajaksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

31 Sivu 31 KH:645 /2012 KH 271 SIVISTYSLAUTAKUNNAN VALINTA Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön mukaan sivistyslautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnassa on oltava kolme jäsentä molemmista kieliryhmistä. Kuntalain 20 :n mukaan toimielimellä on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia, jotka valitaan lautakunnan jäsenten keskuudesta. Kuntalain 19 :n mukaan lautakunta valitaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valittaessa jäseniä kunnallisiin elimiin on voimassa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Sitä vastoin ei vaadita, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä on oltava samaa sukupuolta. Vaatimus ei koske myöskään erikseen puheenjohtajistoa. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. yhdeksän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sivistyslautakuntaan vuosiksi jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sivistyslautakuntaan vuosiksi Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Gottberg Carl-Johan Asplund Tom Karvonen Pami Mäkelä Sakari Forsblom Peppe Holmén Susanne Lignell Gun Lemström Anna Nygård Johanna Valtavaara Heikki Peltonen Sisko Savinainen Tuula Sarviaho Rainer Jalava Maarika Vireä-Aihio Paula Mäkinen Harri Paasikivi Anna Johansson Birgitta 2. jäsenten keskuudesta Carl-Johan Gottbergin sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi ja Pami Karvosen varapuheenjohtajaksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

32 Sivu 32 KH:646 /2012 KH 272 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JAOSTOJEN VALINTA Kuntalain 16 :n 2 mom mukaan kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä. Kuhunkin kieliryhmään luetaan henkilöt, jotka väestötietojärjestelmässä ovat ilmoittaneet kyseisen kielen äidinkielekseen. Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön mukaan sivistyslautakunnalla on kaksi jaostoa: sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto. Molemmissa jaostoissa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kummassakin jaostossa on vähintään kolme sivistyslautakunnan jäsentä. Yksi jaoston jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi ja näiden on oltava sivistyslautakunnan jäseniä. Valittaessa jäseniä kunnallisiin elimiin on voimassa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Sitä vastoin ei vaadita, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä on oltava samaa sukupuolta. Vaatimus ei koske myöskään erikseen puheenjohtajistoa. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon vuosiksi jäsenten keskuudesta suomenkielisen jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 3. seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuosiksi jäsenten keskuudesta ruotsinkielisen jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon vuosiksi Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Sarviaho Rainer Karppinen Reijo Alopeus Jari Lampinen Raija Lautakunta Kunnanvaltuusto

33 Sivu 33 Nygård Johanna Mäkinen Harri Peltonen Sisko Voutilainen Juha Puusaari Emilia Lovén Mari Mäkelä Sakari Savinainen Tuula Davidson Mark Malmström Hannele 2. jäsenten keskuudesta Rainer Sarviahon sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtajaksi ja Jari Alopeuksen varapuheenjohtajaksi. 3. seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuosiksi Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Forsblom Peppe Gottberg Berndt Karvonen Pami Toivonen Hilkka Bäckman Bjarne Väänänen Erno Holmén Susanne Petterson-Perklén Nina Laurikainen Marjo Parland von Essen Jessica Malmgren Mikko Jokinen Vesa Paasikivi Anna Rahikainen Eljas 4. jäsenten keskuudesta Peppe Forsblomin sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtajaksi ja Pami Karvosen varapuheenjohtajaksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

34 Sivu 34 KH:647 /2012 KH 273 PERUSTURVALAUTAKUNNAN VALINTA Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön mukaan perusturvalautakunnassa on 9 jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 20 :n mukaan toimielimellä on oltava puheenjohtaja ja riittävä määrä varapuheenjohtajia. Puheenjohtajat valitaan toimielimeen jäseniksi valittujen keskuudesta. Lautakunnat valitaan valtuustokaudeksi, ellei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valittaessa jäseniä kunnallisiin elimiin on voimassa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Sitä vastoin ei vaadita, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä on oltava samaa sukupuolta. Vaatimus ei koske myöskään erikseen puheenjohtajistoa. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. yhdeksän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet perusturvalautakuntaan vuosiksi jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet perusturvalautakuntaan vuosiksi Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Lindström Bo Karppinen Reijo Dahlström Kaj Alopeus Jari Elo Tuula Honkasalo Marja-Liisa Kaisla Sirpa Huittinen Mervi Mäenpää Mika Parkkisenniemi Johanna Nordenswan-Lindén Eva Ekström Kerstin Petterson-Perklén Nina Rönnberg Darling Tarnanen Keijo Korhonen Reijo Pekkinen Vesa-Matti Halonen Pekka 2. jäsenten keskuudesta Bo Lindströmin perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi ja Kaj Dahlströmin varapuheenjohtajaksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

35 Sivu 35 KH:648 /2012 KH 274 PERUSTURVALAUTAKUNNAN YKSILÖASIOIDEN JAOSTON VALINTA Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön mukaan perusturvalautakunnan alaisena toimii yksilöasioiden jaosto. Yksilöasioiden jaostossa on viisi jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 20 :n mukaan toimielimellä on oltava puheenjohtaja ja riittävä määrä varapuheenjohtajia. Puheenjohtajat valitaan toimielimeen jäseniksi valittujen keskuudesta. Jaostot valitaan valtuustokaudeksi, ellei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Jaoston puheenjohtajan on kuuluttava perusturvalautakuntaan. Valittaessa jäseniä kunnallisiin elimiin on voimassa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Sitä vastoin ei vaadita, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä on oltava samaa sukupuolta. Vaatimus ei koske myöskään erikseen puheenjohtajistoa. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. viisi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaostoon vuosiksi jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaostoon vuosiksi Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Tarnanen Keijo Elo Tuula Dahlström Kaj Berglund Hans Westenius-Konttinen Ritva Kaisla Sirpa Parkkisenniemi Johanna Lovén Mari Halonen Pekka Källbacka Jarkko 2. jäsenten keskuudesta Keijo Tarnasen perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtajaksi ja Kaj Dahlströmin varapuheenjohtajaksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

36 Sivu 36 KH:649 /2012 KH 275 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN VALINTA Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön mukaan ympäristö- ja rakennuslautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kuntalain 20 :n mukaan toimielimellä on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia, jotka valitaan lautakunnan jäsenten keskuudesta. Kuntalain 19 :n mukaan lautakunta valitaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valittaessa jäseniä kunnallisiin elimiin on voimassa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Sitä vastoin ei vaadita, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä on oltava samaa sukupuolta. Vaatimus ei koske myöskään erikseen puheenjohtajistoa. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. yhdeksän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet ympäristö- ja rakennuslautakuntaan vuosiksi jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ympäristö- ja rakennuslautakuntaan vuosiksi Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Honkasalo Antero Savinainen Tuula Kokkonen Yrjö Malmström Hannele Bardy Ann-Marie Lundqvist Stefan Berglund Hans Lindeberg Jonas Kämäräinen Paula Holm Karl Mäkinen Lea Holmström Raimo Nummenmaa Rauli Nygård Johanna Ekström Susanne Maxenius Katarina Suomalainen Jani Mäkelä Sakari 2. jäsenten keskuudesta Antero Honkasalon ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajaksi ja Yrjö Kokkosen varapuheenjohtajaksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 8/2014 8.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 8/2014 8.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 64 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV 69 KV 70 KV 71 KV 72 KV 73 KV 74 KV 75 Kokouksen järjestäytyminen Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta Maapoliittisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 58 KH 59 KH 60 KH 61 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talousarviolainan nostaminen Investointimääräraha urheiluhallin valaistuksen uusimiseen KH 62 Sosiaaliasiamiehen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 3/2013 8.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 3/2013 8.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 39 KV 40 KV 41 KV 42 KV 43 KV 44 KV 45 KV 46 KV 47 KV 48 KV 49 KV 50 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muuttaminen sivistyslautakunnan osalta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2015 23.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2015 23.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 55 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 56 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 5/2015 TEKNLTK 57 n Virkkula asemakaavahanke TEKNLTK 58 Åvallan myynti TEKNLTK 59 Vormön

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2014 26.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2014 26.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 15 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 16 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 2/2014 TEKNLTK 17 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen TEKNLTK

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Teuvo Manner

Puheenjohtaja. Teuvo Manner Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 21.01.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 70 KH 71 KH 72 KH 73 KH 74 KH 75 KH 76 KH 77 KH 78 KH 79 KH 80 KH 81 KH 82 KH 83 KH 84 KH 85 KH 86 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat.

Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat. -3, KV 29.1.2015 18:30 Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat. Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 29.1.2015 Esityslista

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2013 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2013 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 61 Kokouksen järjestäytyminen KH 62 Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus KH 63 Henkilöstötilinpäätös 2012 KH 64 KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen hyväksyminen,

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 5/2013 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 5/2013 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 57 Kokouksen järjestäytyminen KV 58 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen / tilat RN:o 755-404-2-69, 755-404-3-4, 755-404-2-23) KV 59 KV 60 KV

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 KH 190 KH 191 KH 192 KH 193 KH 194 KH 195 KH 196 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunto

Lisätiedot