KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai kello Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki Jari Annala Tarmo Koivistoinen Hannu Mäkinen Heikki Niemenmaa Nina Silvennoinen Erja Toivonen Katri puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Mäkipää Lea Liukku Petri kvalt II varapj. esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajat: Jari Alkkiomäki ja Leila Pusa Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Jari Alkkiomäki Leila Pusa Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kihniön kunnanvirasto Toimistosihteeri Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus Sisällysluettelo: 168 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN OSAVUOSIKATSAUKSET ILMOITUSASIAT 170 KIHNIÖN KUNNAN LIITTYMINEN SEUDULLISEEN HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUSTOIMINTAAN 171 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 172 SUUNNITTELUTARVERATKAISU, KIRSTI JA JOUKO KORHONEN 173 POIKKEAMISLUPA, KOSTIAINEN VIRVE 174 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN 175 RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDON HUUTOKAUPPA 176 KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT

3 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMISEN OSAVUOSIKATSAUKSET Esityslistan liitteenä nro 1 on perusturvan, teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan ja yleishallinnon osalta laaditut talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset tilanteen mukaan. Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne myös valtuustolle tiedoksi.

4 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT 169 Kiinteistönluovutusilmoituksia: - Kulmala Erkki / Aro Annikki, Isomäki 6:27, Nerko - Soisenniemi Paavo / Soisenniemi Seppo ja Niemi Lea, Hakametsä 8:229 - Koivisto Hannele / Mäkelä Jarno, Päivärinne 14:4, Niskosperä - Urmas Sami ja Urmas Sina / Mäenpää Hanna ja Mäenpää Kalle, Jokinen 13:6, Kankari - Niemelä Vilho ja Niemelä Meeri kp / Jokipii Tapio, Jokipii Mervi ja Jokipii Marko, Oinas 36:2, Kankari - Hirvonen Hannu / Jytilä Jaakko, Valtari 19:0, Kankari ja Ojaniemi 1:48, Kihniö - Mustaniemi Teuvo / Viinamäki Timo ja Viinamäki Katja, Kiviranta 13:92, Nerko - Jyskä Mirja / Haapanen Alpo, Tähkäpää Elina, Jyskä Ilmari ja Haapanen Onerva, 13:50, Nerko Lautakuntien pöytäkirjoja: - Tekninen lautakunta : Teknisen lautakunnan esitys Kirkonkylän koulun jatkotoimenpiteistä 67 : Tarkennettu lisämäärärahapyyntö, latukoneen hankkimiseksi 68 : Talousarvion toteutuma : Suunnittelutarveratkaisu, Kirsti ja Jouko Korhonen 70 : Poikkeamislupa, Kostiainen Virve 71 : Jätevesipumppaamotoimittajan valinta, Pyhäniemi 72 : Liikennemerkki ja lisäkilpi lupa-anomus, Vanhatie 73 : Muut esille tulevat asiat - Perusturvalautakunta : Virka-ajan ulkopuolella järjestettävä sosiaalipäivystys alkaen 84 : Perusturvaosaston osavuosikatsaus : Lisämäärärahapyyntö vuoden 2013 talousarvioon 86 : Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuma : Talousarvion toteutumaraportti per : Perusturvaosaston viranhaltijapäätökset 89 : Ilmoitusasiat Saapuneet kirjeet: - Länsisuomen huoltorykmentti varasto-osasto, Parkanon varasto: Turvallisuustiedote Kuntaliitto, yleiskirje 18/80/2013: Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen - Valtiovarainministeriö, VM 162:01/2011: Kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisen hakeminen - Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/12/532/2013: Sastamalan koulutuskuntayhtymän koulutuksen järjestämislupa

5 Kunnanhallitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, selvityspyyntö LSSAVI/4788/ /2013: Selvitys kuntien sosiaalitoimen valmiussuunnitelmista - Kuntaliitto, yleiskirje 19/80/2013: Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna Pälkäneen kunta, pöytäkirjaote Perusturvalautakunnan kokouksesta , 65 : Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön järjestäminen yhteistoimintana - ELY keskus, päätös PIRELY/1136/ /2011: Kihniön kunnan yhtenäiskoulun laajennushanke, valtionavustuksen loppuerän maksaminen: euroa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuma Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

6 Kunnanhallitus KIHNIÖN KUNNAN LIITTYMINEN SEUDULLISEEN HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULU- TUSTOIMINTAAN 170 Opetushenkilöstön seudullista täydennyskoulutustoimintaa on toteutettu Pohjois- Satakunnassa syksystä 2011 lähtien AVIn myöntämällä Osaava-rahoituksella. Hankerahoitus ei kuitenkaan ole ikuista, joten pysyvyyttä tarvitaan, jotta ulkopuolisen rahoituksen turvin hyvin alkanut koulutustoiminta verkostokunnissa tulee myös jatkumaan. Kyseessä on Kankaanpään kaupungin hallinnoima hanke, jossa ovat olleet mukana Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Kihniö, Lavia, Parkano ja Siikainen. Mukana ovat myös Kankaanpään Opisto, Petäjäopisto ja Kankaanpään Musiikkiopisto. Jatkossa täydennyskoulutus tulee koskemaan kunnan koko henkilöstöä. Hankkeen ohjausryhmä on tehnyt puitesopimusluonnoksen (liite nro 2), jossa sovitaan henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisestä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista, mm. täydennyskoulutukseen kalenterivuosittain varattavan kokonaismäärärahan suuruudesta ja ohjelmistomaksuista. Suunniteltu kuntaosuus on yksi euro/asukas. Kunnat nimeävät samalla henkilön koulutuskoordinointiin. Verkostokunnan kannattaa liittyä seudulliseen koulutustoimintaan, koska kokemukset ja osaaminen saadaan verkostossa yhteiseen käyttöön. Pienemmällä panoksella saadaan enemmän aikaan ja säästetään rahaa sekä aikaa. Lisäksi koulutukset saadaan lähelle, omalle asuinseudulle. Tietylle henkilöstöryhmälle (esim. johdolle, esimiehille) järjestetyissä koulutuksissa verkostoidutaan, tutustutaan, opitaan toisilta, jaetaan hyviä käytänteitä ja tietoa. Kihniön kunta liittyy kunnan henkilöstön täydennyskoulutusta edistävään seudulliseen täydennyskoulutusverkostoon. Koulutuskoordinaattoriksi nimetään hallintojohtaja Hannele Nevanperä. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Petri Liukun allekirjoittamaan lopullisen sopimuksen.

7 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 171 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 56 ). Kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: - Vuoden 2014 tuloveroprosentti - Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit - Lisämäärärahat vuoden 2013 talousarvioon / tarkennettu lisämäärärahapyyntö latukoneen hankkimiseksi. - Pysyvien vastaavien poistosuunnitelman tarkistaminen - Kuntarakennelain mukaisen selvitysalueen valinta Kunnanhallitus toteaa kuntalain 56 :n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

8 Kunnanhallitus SUUNNITTELUTARVERATKAISU, KIRSTI JA JOUKO KORHONEN tekla Kirsti ja Jouko Korhonen hakee suunnittelutarveratkaisua Kihniön kunnan Kihniön kylässä sijaitsevalle vuokrasopimuksella hallitsemalleen määräalalle tilasta Korhonen R:no 1:71. Määräala sijaitsee Isoniementien varressa n. 250 m Ihantolasta Peräseinäjoen suuntaan kulkusuunnassa vasemmalla ja siihen on olemassa oleva maa- ja metsätalous tieliittymä. Määräalalle on tarkoitus rakentaa omakotitalo kerrosalaltaan n. 150 m2 ja talousrakennus n. 40 m2. Tieyhteys Isoniementieltä, liittymälupahakemus vireillä. Vesi Korhoskylän vesiosuuskunnan / kunnan vesiverkostosta, jätevesien käsittely kiinteistökohtaisesti asetuksen mukaisella järjestelmällä. : Tekninen lautakunta puoltaa suunnittelutarveratkaisua ja esittää kunnanhallitukselle suunnittelutarveratkaisun hyväksymistä. Rakennuslupa haettava kahden vuoden kuluessa päätöksen antamisesta tai suunnittelutarveratkaisu raukeaa. Päätös suunnittelutarveratkaisusta saatettava Pirkanmaan ELY-keskukselle. tekla Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 172 Maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus. Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan puoltavan esityksen perusteella hyväksyä suunnittelutarveratkaisun hakemuksen mukaisesti. Rakennuslupa haettava kahden vuoden kuluessa päätöksen antamisesta tai suunnittelutarveratkaisu raukeaa. Päätös suunnittelutarveratkaisusta saatettava Pirkanmaan ELY-keskukselle.

9 Kunnanhallitus

10 Kunnanhallitus POIKKEAMISLUPA, KOSTIAINEN VIRVE tekla Virve Kostiainen hakee poikkeamista omistamalleen rakennetulle rantakiinteistölle Kiviranta R:no 3:141. Kiinteistöllä ei kaavaa. Naapurien kuuleminen suorittu hakijan toimesta, ei huomautettavaa. Kiinteistöllä Kiviranta on rakennusvalvonnan mukaan 1976 rakennettu vapaaajanmökki kerrosalaltaan n. 40 m2. Rakennuksen perustukset ovat pettäneet ja muutenkin rakennus ei ole korjauskelpoinen. Poikkeamista haetaan, koska hakijalla on tarkoitus purkaa vanha rakennus kokonaisuudessaan ja rakentaa uusi saunaton mökkirakennus ja erillinen saunarakennus yhteiskerrosalaltaan 60,5 m2. Tieyhteys Seiloontietä Nerkoontielle. Vesi omasta kaivosta, harmaat vedet kiinteistökohtaisesti. Kuiva WC. Toimivaltainen viranomainen Kihniön kunta / kunnanhallitus. : Ehdotus tekla Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamista ja esittää kunnanhallitukselle poikkeamisen hyväksymistä. Hakija pitää hakea rakennuslupa kahden vuoden kuluessa päätöksen antamisesta tai muuten poikkeamislupa raukeaa. Päätös poikkeamista saatettava Pirkanmaan ELY-keskukselle. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 173 Maankäyttö- ja rakennuslain mom :n mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan puoltavan esityksen perusteella hyväksyä poikkeamisen hakemuksen mukaisesti. Rakennuslupa haettava kahden vuoden kuluessa päätöksen antamisesta tai poikkeamislupa raukeaa. Päätös poikkeamisluvasta saatettava Pirkanmaan ELY-keskukselle.

12 Kunnanhallitus MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN 174 Kunnanhallitus on perinteisesti palkinnut stipendillä tai Kihniö mitalilla SM tasolla menestyneitä kihniöläisiä urheilijoita. Kuluvana vuonna ovat ansioituneet seuraavat urheilijat: - Tuomas Yli Knuuttila on voittanut SM- kultaa autourheiluluokka driftingissä - Tiina Lielahti on voittanut SM- kultaa naisten olympiatrapissa - Juha Herrala, Janne Lahdentausta, Niko Perälä, ja Miika Soininen sekä valmentajanaan Arto Vehkapuru on voittanut katusählyn SM- hopeaa. - Kaija Koivula on voittanut voimailussa SM- penkkikisoissa pronssia, SMvoimanostossa kultaa sekä SM- penkkipunnerruksessa hopeaa. - Risto Jokisalo on voittanut voimailussa SM- penkkikisoissa pronssia ja SMpenkkipunnerruskisoissa hopeaa. Kunnanhallitus päättää myöntää käyttövaroistaan 200 euron stipendin: - Tiina Lielahdelle - Tuomas Yli- Knuuttilalle Lisäksi kunnanhallitus päättää myöntää käyttövaroistaan 100 euron stipendin: - Kaija Koivulalle - Risto Jokisalolle Edelleen kunnanhallitus myöntää käyttövaroistaan 50 euron stipendin: - Juha Herralalle - Janne Lahdentaustalle - Niko Perälälle - Miika Soiniselle - Arto Vehkapurulle Katri Toivonen esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen ajaksi.

13 Kunnanhallitus RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDON HUUTOKAUPPA Sivistyslautakunta Kihniön yhtenäiskoulun laajennusosa valmistui elokuussa Koulun muuton jälkeen on nyt ryhmäperhepäivähoitokin saanut muuttonsa tehtyä ja lähes kaikki kalusteet paikalleen. Ryhmäperhepäivähoidon jäljelle jääneet käyttökelpoiset kalusteet ja tavarat on kerätty yhteen entiseen ryhmäperhepäivähoidon asuntoon. Päivähoito esittää, että tavarat myytäisiin huutokaupalla ja että he voisivat hankkia huutokaupan tuotolla esimerkiksi leluja ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten käyttöön. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa ryhmäperhepäivähoidolle luvan myydä huutokaupalla jäljelle jääneet käyttökelpoiset tavarat. Edelleen sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että päivähoito saisi huutokaupan tulot lahjoituksena omaan käyttöönsä esimerkiksi leluostoja varten. Sltk 40 Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. 175 Kunnanhallitus antaa perhepäivähoidolle luvan myydä jäljelle jääneet käyttökelpoiset tavarat huutokaupalla ja antaa luvan käyttää saadut nettotulot esimerkiksi leluostoja varten. Kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtaja Hannele Nevanperän hoitamaan huutokaupan käytännön järjestelyt. Keskustelun kuluessa Hannu Koivistoinen esitti Heikki Mäkisen kannattamana, että huutokaupan nettotuotosta käytetään 50 % vähävaraisten perheiden auttamiseksi perusturvatoimen kautta tavaralahjoituksena ja muilta osin päätösehdotus hyväksyttäisiin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen.

14 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 176 Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.01.2014 kello 17.00 19.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.10.2014 klo 16.30 17.50 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Pusa Leila, saapui klo 16.35

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 28.10.2013 kello 16.30 19.55 Kihniön Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone, jonne kokoontuminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 25.03.2013 kello 17.00 19.58 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui 18.43 Pusa

Lisätiedot

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30.01.2012 kello 17.00-19.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 03.06.2013 kello 17.00-20.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.08.2013 kello 17.30 19.36 Kunnan Pyhäniemen mökki ja uusi saunarakennus Törmä Tapani

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 18.00 18.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.11.2011 kello 18.00 18.13 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 29.03.2011 kello 17.00-19.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Aho Pirjo Ala-Katara

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 03.10.2011 kello 17.00 18.35 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.08.2011 kello 17.00 19.27 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 04.06.2012 kello 17.00 20.05 Linnankylän asema Törmä Tapani Keskinen Irja Koivistoinen Hannu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30. 3.2009 klo 17.00 20.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui klo 19:10 Keskinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.08.2012 kello 18.00 18.26 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Hellgrén Jussi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 14.05.2012 kello 17.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 20.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.3.2010 kello 18.00-18.15 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2013

KUNNANHALLITUS 16/2013 KUNNANHALLITUS 16/2013 Aika Maanantai 30.12.2013 klo 18.05 22.21, tauko klo 19.35 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 282, kohta 4H-yhdistys

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 29.04.2013 kello 18.00 18:35 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 3.11.2008 klo 17.00 19.40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.02.2012 kello 17.00 20.02 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot