KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ KATU- JA PUISTO-OSASTO INVESTOINTITOIMISTO

2

3 KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö ja ulkoasu (Ty214-1) - Piirustusmerkintäsuositus (Liite1) 2. Atk-muotoisen katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö ja arkistointi (Ty214-2) - Infotiedosto (Liite1) - Tasoerittely (Liite2) - Piirustuskohtaisesti käytettävät tasot (Liite3) - Katusuunnitelmassa käytettävät värit eri päällystetyypeille (Liite 4) 3. Atk-muotoisen katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien numerointi ja arkistointikäytäntö (Ty214-3) 4. Suunnittelumittausten tasoerittely (Ty403-8) 5. Katusuunnitelman selostus (Ma403-6) 6. Asiakirjaluettelo (Ma403-15), kustannusarvio (Ma403-13) ja määräluettelo (Ma403-16) 7. Mallisuunnitelmat: - katusuunnitelma 27445/1 - katu- ja puistosuunnitelmien koostepiirustus 27445/2 - asemapiirustus 27445/11 - pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaukset 27445/12 - rakennepoikkileikkaus 27445/13 - tasauspiirustus 27445/14 - poikkileikkaukset 27445/15 - johtosiirtopiirustus 27445/16 - mittapiirustus 27445/17 - katumiljööpiirustus 27445/200 - istutuspiirustus 27445/201

4

5 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 1/10 Katu- ja puisto-osasto Ty214-1 KATUSUUNITELMAN JA KADUN RAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ULKOASU 1. YLEISTÄ Tämän ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältöä ja ulkoasua. Varsinaisten tulostettujen (kuvien) muovien lisäksi edellytetään niiden luovuttamista atk-tiedostoina MicroStation V8 / dgn -muodossa (Ty214-2) ohjetta noudattaen. Kaikki suunnitelmat ja niihin kuuluvat asiakirjat luovutetaan myös pdf-muodossa (katusuunnitelman max. koko 2 Mt). Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisällön ja ulkoasun on oltava sama riippumatta siitä, millä apuvälineillä suunnitelma on tuotettu. Katusuunnitelma on virallinen asiakirja. Lautakunnan hyväksymä katusuunnitelma ja katusuunnitelman selostus arkistoidaan lautakunnan vastaavan hyväksymispäätöksen yhteyteen. Lisäksi katusuunnitelman mustavalkoisena tulostettu muovi arkistoidaan rakennusviraston piirustusarkistoon. Kadun rakennussuunnitelmat tulostetaan mustavalkoisena muoville. Piirustuksen enimmäiskoko on viisi A4 standardin mukaista taittoa, poikkeustapauksessa kuusi. Piirustuksen kehysviivat esitetään 5 mm:n marginaalein varustettuna. Poikkeuksena vasen marginaali on kuitenkin 10 mm. Tulostusmateriaalin tulee olla kopiointi- ja arkistointikelpoista käsittelyn kestävää muovia. Atk-muotoiset katusuunnitelma ja kadun rakennussuunnitelmat arkistoidaan ohjeen Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö ja arkistointi mukaisesti katu- ja puisto-osaston atk-arkistoon.

6 2/10 2. SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ 2.1 Katusuunnitelma Katusuunnitelman sisällöstä ja hyväksymisestä on säädetty voimaan astuneessa maankäyttö- ja rakennuslaissa: MRL 85 KADUN RAKENTAMINEN Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. Lakia täsmentävässä asetuksessa katusuunnitelmasta on lisäksi säädetty: MRA 41 Katusuunnitelma Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen. Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat. Katusuunnitelma 1:500 ja katusuunnitelmien kooste 1:1000 tai 1:500 (värilliset) Katusuunnitelmassa esitetään: kantakartta, josta on poistettu näkyviltä suunnitelman selkeyden kannalta tarpeetonta tietoa (rakennukset esitetään sävytettynä) katualueen rajat katujen nimet (myös risteävien) katuun rajoittuvista tonteista korttelin ja tontin numero, tonttipisteet numeroineen ja tontin käyttötarkoitus (AK, YK, T tms.) sekä tontin rajat katuun rajoittuvasta pysäköinti-, liikenne- ja puistoalueesta kaavasekä kaavarajamerkintä kadun keskilinjan ja tonttipisteiden korkeudet kadun rajalla (soikiolla ympyröitynä) sekä kaikkien taitepisteiden korkeudet katualueen poikkileikkausmitoitus käyttötarkoituksineen reunatukilinjat ajokaistamaalaukset päällystemateriaalit ja kiveykset (esitetään alueina) suojatiet, jalankulun ja pyöräilyn erottelu

7 3/10 korokkeet ja liikenteenjakajat kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet) liikennevalot, valaisinpylväät ja portaalit sillat, tukimuurit, portaat ja meluesteet yksityiset rakenteet (portaat, jakokaapit yms.) raitiotiet, rautatiet ja pysäkit istutusalueet (esitetään alueina) puut varusteineen (säilytettävät ja istutettavat) piirustusmerkintöjen selitykset karttaindeksi 1:10 000, 80x80 mm:n koossa oikeassa yläkulmassa pohjoissuuntanuoli koordinaattiristit 50 m:n välein X,Y-lukuineen (lukuja 1-3 kpl) mittajana tyyppipoikkileikkaukset: o katualueen jako käyttötarkoituksen mukaisiin osiin mitoitettuna o istutusalueet, istutuslaji ja puut o valaisinpylväät o pintamateriaalimerkinnät o jalankulun / polkupyöräilyn kaistamerkintä (jk/pp-tie) o mittalinjan ja tasausviivan sijainti ja korkeus sekä katualueen reunalinjojen sijainti ja korkeus. Lisäksi taitepisteiden sivukaltevuusprosentti o kaiteet ja tukimuurit nimiö: (josta on leikattu tarpeeton osa pois (HSY Veden ja KVgeo:n osiot) o kaupunginosan numero ja nimi sekä osa-alueen nimi o kadun nimi, tai jos on kysymys osasta katua, osuus katuväleittäin (ei paaluväleittäin) o katujen nimet, jos kyseessä katusuunnitelman kooste o piirustuslaji (esim. katusuunnitelma) o mittakaava, 1:500 tai 1:1000 o piirustuksen numero o asemakaavan numero o liikennejärjestelysuunnitelman numero o päivämäärä ja allekirjoitukset

8 4/10 Katusuunnitelmaan kuuluvat myös seuraavat asiakirjat: katusuunnitelman selostus osallistumissuunnitelma kustannusarvio 2.2 Kadun rakennussuunnitelmat Lautakunnan hyväksymän katusuunnitelman lisäksi laaditaan kadun rakentamista varten kadun rakennussuunnitelmat. Tällaisia ovat: asemapiirustus pituusleikkaus tyyppipoikkileikkaus (pituusleikkauksen yhteyteen, jos mahtuu. Ei tarvitse esittää erillisenä piirustuksena) rakennepoikkileikkaus tasauspiirustus paalukohtaiset poikkileikkaukset (tarvittaessa) mittapiirustus johtosiirtopiirustus katumiljööpiirustus (voidaan esittää myös tasaus- tai asemapiirustuksessa) tai laaditaan erilliset päällyste- ja istutuspiirustukset istutuspiirustus (voidaan esittää myös tasaus- tai asemapiirustuksessa) muut piirustukset (esim. rakenne- ja detaljipiirustukset) Asemapiirustus, pituusleikkaus, rakennepoikkileikkaus ja tasauspiirustus laaditaan yleensä jokaisen kadun yhteydessä. Muiden suunnitelmien laatimistarve harkitaan tapauskohtaisesti. Asemapiirustus 1:500 Asemapiirustuksessa esitetään: kantakartta, josta on poistettu näkyviltä rakentamisen kannalta tarpeetonta tietoa katualueen rajat katujen nimet (myös risteävien) katuun rajoittuvista tonteista korttelin ja tontin numero, tonttipisteet numeroineen ja tontin käyttötarkoitus (AK, YK, T tms.) sekä tontin rajat katuun rajoittuvasta pysäköinti-, liikenne- ja puistoalueesta kaavasekä kaavarajamerkintä tonttipisteiden korkeudet kadun rajalla sekä kaikkien taitepisteiden korkeudet (soikiolla ympyröitynä) katualueen poikkileikkausmitoitus käyttötarkoitusteksteineen paaluviivat 10 m:n välein, paalunumerot 50 m:n välein reunatukilinjojen pääpisteiden paikat reunatukilinjat ja reunatukilinjojen elementtien säteet arvoineen. (Jos reunatukilinjat ovat yhdensuuntaiset mittalinjan kanssa, elementtien säteet arvoineen merkitään vain mittalinjasta. Kuitenkin

9 5/10 kaikki alle 12 metrin säteet merkitään.) ajokaistamaalaukset päällystemateriaalit ja kiveykset (esitetään alueina, uudet tummennettuna) suojatiet, jalankulun ja pyöräilyn erottelu korokkeet ja liikenteenjakajat kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet) valaisinpylväät muut rakenteet (tukimuurit, portaat ja niiden korot) yksityiset rakenteet (portaat, jakokaapit, yms.) raitiotiet, rautatiet ja pysäkit istutusalueet (esitetään alueina) puut varusteineen (säilytettävät ja istutettavat) hule- ja jätevesiviemärit kaivoineen, putkimateriaali- ja kokomerkintöineen, kaivot numeroituna korkeustietoineen sekä kourut vesijohdot putkimateriaali- ja kokomerkintöineen, sulkuineen, paloposteineen yms. varusteineen piirustusmerkintöjen selitykset karttaindeksi 1:10 000, 80x80 mm:n koossa oikeassa yläkulmassa pohjoissuuntanuoli koordinaattiristit 50 m:n välein X,Y-lukuineen (lukuja 1-3 kpl) koordinaattipisteluettelo mittalinjasta luiskamerkinnät tarvittaessa Pituusleikkaus 1:1000/1:100 Pituusleikkauksessa esitetään keski- / mittalinjalta: tasausviiva päällysrakenteen alapinta sillat alkuperäinen maanpinta viemäri- ja vesijohdot korkeustietoineen, materiaali- ja kokomerkintöineen maalajikerrokset ja kairauspisteiden paikat, kairausdiagrammit, ellei maaperätutkimuksista ole erillistä piirustusta risteävät johdot korkeustietoineen, materiaali ja kokomerkintöineen risteävien katujen nimet ja katualueiden rajat pohjavahvistukset alareunan numerotiedot: o päällysrakennetyyppi o putkien perustamistapa o kaivantokaltevuus / tuenta o tasausviivaelementtien taitepisteiden sijainti, pituus, kaltevuus ja pyöristyssäde o tasausviivan korkeus 10 m:n välein o alkuperäisen maanpinnan korkeus 10 m:n välein o paaluviivat 10 m:n välein, paalunumerot 50 m:n välein o vaakageometrian kaarevuus

10 6/10 o ajoradan sivukaltevuusprosentti siirtymäkiilat vettäpidättävät padot Tyyppipoikkileikkaus 1:100 tai 1:200 Tyyppipoikkileikkaukset esitetään pituusleikkauksen yhteydessä, jos mahtuu: katualueen jako käyttötarkoituksen mukaisiin osiin mitoitettuna istutusalueet ja puut valaisinpylväät pintamateriaalimerkinnät jalankulun / polkupyöräilyn kaistamerkintä (jk/pp-tie) mittalinjan ja tasausviivan sijainti ja korkeus sekä katualueen reunalinjojen sijainti. Lisäksi taitepisteiden sivukaltevuusprosentti. kaiteet ja tukimuurit Rakennepoikkileikkaus 1:50 (1:100) Rakennepoikkileikkauksissa esitetään: mitoitus ja pinnan kaltevuudet päällysrakennekerrosten materiaali, laatu ja paksuudet reunatukien materiaali, koko ja väri perustamistapa, pohjavahvistukset ja siirtymäkiilat luiskat ja niiden kaltevuus puiden, pensaiden, nurmetuksien ja kasvualustan mitat ja materiaalit + muut rakenteet johtokaivanto ja johdot kaiteet ja tukimuurit valaisinpylväät salaojat kaapeli-, ym. johtovaraukset muut rakenteet Tasauspiirustus 1:200 Tasauspiirustuksessa esitetään mm.: kantakartta, josta on poistettu näkyviltä rakentamisen kannalta tarpeetonta tietoa tasausviivat 10 cm:n, tarvittaessa 5 cm:n välein (kadun pinta ja maanpinta) tonttipisteiden korkeudet kadun rajalla sekä kaikkien taitepisteiden korkeudet (soikiolla ympyröitynä) korkeustietoja katuun liittyvistä rakenteista katualueen reunalla reunatukilinjat (säteet ja pääpisteiden paikat) korokkeiden, liikenteenjakajien yms. reunatukilinjojen koordinaattitietoja, ellei tehdä mittapiirustusta

11 7/10 ajokaistamaalaukset päällystemateriaalit ja kiveykset (esitetään alueina, uudet tummennettuna) kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet) valaisinpylväät hule- ja jätevesiviemärit kaivoineen, putkimateriaali- ja kokomerkintöineen, kaivot numeroituna korkeustietoineen sekä kourut vesijohdot putkimateriaali- ja kokomerkintöineen, sulkuineen, paloposteineen yms. varusteineen paaluviivat 10 m:n välein, paalunumerot 50 m:n välein pohjoissuuntanuoli koordinaattiristit 50 m:n välein X,Y-lukuineen (lukuja 1-3 kpl) luiskamerkinnät tarvittaessa Katumiljööpiirustus, päällystepiirustus, istutuspiirustus 1:200 (1:500) Katumiljöö-, päällyste- / istutuspiirustuksessa esitetään mm.: kantakartta, josta on poistettu näkyviltä rakentamisen kannalta tarpeetonta tietoa päällysteet materiaalimerkintöineen (esitetään alueina, uudet tummennettuna) ladontamallit rakennedetaljit reunatukilinjat paaluviivat 10 m:n välein, paalunumerot 50 m:n välein istutukset ja puut: o kasvilajit o kasvien koot o kasvien määrä o kasvualustat o katupuiden varusteet (rungonsuojat, ritilät, jne) muut rakenteet (tukimuurit, portaat ja niiden korot) kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet) valaisinpylväät pysäköintiruudut ajoratamaalaukset kaivojen kannet pohjoissuuntanuoli koordinaattiristit 50 m:n välein X,Y-lukuineen (lukuja 1-3 kpl) luiskamerkinnät tarvittaessa

12 8/10 Paalukohtaiset poikkileikkaukset 1:100 Leikkausvälit määritetään tapauskohtaisesti (10-20 m) Paalukohtaisissa poikkileikkauksissa esitetään: tasausviiva maanpinta päällysrakenteen alapinta johtokaivanto ja johdot kaiteet ja tukimuurit muut rakenteet maalajirajat ja kairausdiagrammit pohjavahvistukset ja siirtymäkiilat Mittapiirustus 1:500 tai 1:1000 Mittapiirustuksessa esitetään: mitta- ja reunatukilinjat pääpisteet numeroineen mitta- ja reunatukilinjojen elementtien koordinaattitiedot katualueen ja tonttien rajat katujen nimet (myös risteävien) kortteli- ja tonttinumerot ja tontin käyttötarkoitus paaluviivat 10 m:n välein, paalulukemat 50 m:n välein pohjoissuuntanuoli koordinaattiristit 50 m:n välein X,Y-lukuineen (lukuja 1-3 kpl) Johtosiirtopiirustus 1:200 (1:500,1:100) Johtosiirtopiirustuksessa esitetään: nykyiset johdot ja kaapelit (riittävän selvästi, esim. wt=1, 0.35 mm) johto- ja kaapelisiirrot poistettavat ja hylättävät johdot ja kaapelit suojaputkivaraukset (omistaja, koko ja lukumäärät) kaapelikaivot jakokaapit valaisinpylväät kaapelointeineen liikennevalopylväät kaapelointeineen pysäkkikatokset ja lippuautomaatit sekä niiden kaapeloinnit periaate leikkaukset johtokaivannoista ja suojaputkien sijoittelusta taulukko suojaputki ja kaivomääristä omistajittain pohjoissuuntanuoli koordinaattiristit 50 m:n välein X,Y-lukuineen (lukuja 1-3 kpl) kantakartta himmennettynä, josta on poistettu näkyviltä rakentamisen kannalta tarpeetonta tietoa suunnitelma tiedoista esitetään vain tarpeellinen himmennettynä: o katualueen rajat

13 9/10 o katujen nimet (myös risteävien) o katuun rajoittuvista tonteista korttelin ja tontin numero, tonttipisteet numeroineen ja tontin käyttötarkoitus (AK, YK, T tms.) sekä tontin rajat o paaluviivat 10 m:n välein, paalunumerot 50 m:n välein o korokkeet ja liikenteenjakajat o muut rakenteet (tukimuurit ja portaat) o raitiotiet, rautatiet ja pysäkit o puut (säilytettävät ja istutettavat) o hule- ja jätevesiviemärit kaivoineen, ilman putkimateriaali- ja kokomerkintöjä o vesijohdot, ilman putkimateriaali- ja kokomerkintöjä Rakennussuunnitelmiin kuuluvat myös seuraavat asiakirjat: asiakirjaluettelo työkohtainen työselostus kustannusarvio ja määräluettelo turvallisuusasiakirja muut suunnitteluohjelmassa määritellyt asiakirjat 3. SUUNNITELMIEN ULKOASU Suunnitelmien ulkoasun selkeyteen ja luettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota käyttämällä erilaisia viivapaksuuksia, viivatyyppejä piirustusmerkintäohjeiden mukaan sekä esittämällä kantakartta taustalle sopivasti himmennettynä, jotta myös kopioissa himmennetyt tiedot näkyvät. Katualueen ulkopuolelle sijoittuvat katurakenteet erotetaan katualueen muista rakenteista selkeästi, esim. katkoviivalla. Suunnitelmien ulkoasu on kuvattu tarkemmin mallipiirustuksissa: Mallikatu: katusuunnitelma 27445/1 katu- ja puistosuunnitelmien koostepiirustus 27445/2 asemapiirustus 27445/11 pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaukset 27445/12 rakennepoikkileikkaus 27445/13 tasauspiirustus 27445/14 poikkileikkaukset 27445/15 johtosiirtopiirustus 27445/16 mittapiirustus 27445/17 katumiljööpiirustus 27445/200 istutuspiirustus 27445/201

14 10/10 4. NIMIÖN TÄYTTÖOHJE RAKENNUSSUUNNITELMISSA: käytetään vain kyseessä olevan piirustuslajin vaatimat tiedot tarpeeton osa leikataan pois (esim. KV-geo ja HSY Veden osio) muutosmerkintäosiota käytetään vain kun tehdään muutoksia kadun pohjarakennuspiirustuksiin lisätään myös KV-geoteknisen osaston osio puisto- ja siltapiirustuksiin lisätään tarvittaessa HSY Veden ja KVgeo:n osio HKR-osion laatijaksi konsulttiyritys ja päivämäärä (= sama kuin konsultin logossa) arkistointijärjestelmämme vuoksi LIITTEET: Ty214-1 Liite 1 Piirustusmerkintäsuositus

15

16

17

18

19

20

21

22

23 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 1/7 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI 1. YLEISTÄ Tämän ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää atk-muotoisten suunnitelmien sisältöä konsulttitoimeksiannoissa sekä järjestää niiden systemaattinen arkistointi ja jakelu jatkokäyttöä varten. 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Projektipäällikkö tai hänen valtuuttamansa projektisihteeri luovuttaa atkmuotoiset kanta- ja johtokartat ym. tarpeelliset kartta- ja suunnitelma-aineistot MicroStation/dgn -muodossa konsultille suunnittelua varten. Jos tilaaja luovuttaa mittaukset, toimitetaan myös ne MicroStation/dgn -muodossa sisältäen mittauksista muodostetun 3-ulotteisen maastomallin (Terra). 3. ATK-MUOTOISTEN SUUNNITELMIEN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY. 3.1 Yleistä Konsultti luovuttaa suunnitelmat varsinaisten muoville tulostettujen suunnitelmien lisäksi atk-tiedostoina MicroStation V8/dgn -muodossa. Luovuttaminen tapahtuu projektista vastaavalle katu- ja puisto-osaston projektipäällikölle. MicroStation V8/dgn -muotoisten suunnitelmien pitää perustua Helsingin kaupungin käyttämiin asetuksiin. Atk-suunnitelma-arkiston ylläpitäjä luovuttaa konsultille kaupungin käyttämän siementiedoston, jossa on em. asetukset. Asetuksista tärkeimmät ovat: working units: master units = m, sub units = mm, position units =10 per mm global origin: go = , , Piirustuskoot noudattavat A-sarjan standardia, jossa korkeus on 297 mm:n ja leveys 210 mm:n kerrannainen. Suositus enimmäiskorkeudeksi on 3 x 297 mm ja enimmäisleveydeksi 5 x 210 mm. (Poikkeustapauksissa 6 x 210 mm).

24 2/7 3.2 Määrityksiä Atk-muotoisissa suunnitelmissa noudatetaan seuraavaa nimeämiskäytäntöä: suunnittelutiedosto = tiedosto, joka sisältää suunnitelman (päänumero_s.dgn) piirustustiedosto = tiedosto, joka sisältää piirustusta rajaavan kehyksen, nimiön, karttaindeksin, piirustusmerkinnät ja tekstejä (päänumero.pii) oheistiedosto = reference-file, tiedosto, joka on kiinnitetty suunnitelmaan ja näkyy taustalla, esim. kantakartta (tapäänumero.map), päällystepinnoitetiedosto (päänumero.ras), projektitiedosto = Terra-ohjelmien tiedostoja, esim. TModeler maastomallit ja TStreet-tiedostot infotiedosto = tekstitiedosto, jossa on annettu yleistä tietoa suunnitelmasta (päänumero.txt). 3.3 Suunnittelu- ja piirustustiedostot Nimeäminen Lyhyt katu, yksi asemapiirustus Suunnittelutiedosto nimetään arkistojärjestelmän katusuunnitelman numeron mukaan, esim _s.dgn, joka vastaa suunnitelman numeroa. Numeron loppuun lisätään suunnittelutiedoston tunnus _s, erotettuna alaviivalla. Lisäksi laaditaan piirustustiedostot 27445_1.pii (katusuunnitelma) 27445_11.pii (asemapiirustus), 27445_12.pii (pituusleikkaus), jne. Piirustustiedostojen numerointi vastaa ko. suunnitelman numeroa (kauttaviiva korvataan ala_viivalla). Pitkä katu, useita asemapiirustuksia Suunnittelutiedosto nimetään arkistojärjestelmän katusuunnitelman numeron mukaan esim _s.dgn. Suunnittelutiedosto kattaa koko suunnitelmaalueen ja on yhtenäinen. Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien mukaisesti laaditaan piirustustiedostoja, esim _1.pii, 27445_2.pii jne, (katusuunnitelma), 27445_11.pii, (asemapiirustus), 27445_12.pii (pituusleikkaus) jne. Näiden oheistiedostoksi liitetään varsinainen suunnittelutiedosto (27445_s.dgn). Alue, useita katuja Suunnittelutiedosto sisältää useita katuja. Tiedosto tallennetaan kokonaisena pääkadun hakemistoon ja nimetään pääkadun katusuunnitelman numeron mukaan (27445_s.dgn). Vesihuoltosuunnitelman voi tallentaa omaan tiedostoon (27445_vesihuolto.dgn), pohjarakennussuunnitelman (27445_pohjanvahvistus.dgn) ja johtosiirtosuunnitelman

25 3/7 (27445_johtosiirrot.dgn). Suunnittelutiedosto kattaa koko suunnitelma-alueen ja on yhtenäinen. Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien mukaisesti laaditaan piirustustiedostoja, esim _2.pii, (katusuunnitelman koostepiirustus), 27445_1.pii, 27446_1.pii, jne. (katusuunnitelmat kaduittain), 27445_11.pii (asemapiirustus), 27445_12.pii (pituusleikkaus), 27446_11.pii, 27446_12.pii, 27447_11.pii jne. kaikista kaduista. Näiden oheistiedostoksi liitetään varsinainen suunnittelutiedosto (27445_s.dgn). On huomattava, että myös sivukatujen piirustustiedostot tallennetaan pääkadun hakemistoon. Jokaisen sivukadun hakemistoon tallennetaan vain koko alueen tiedot sisältävä info-tiedosto (27445.txt), josta löytyy mm. tieto suunnitelmien sijainnista arkistossa. Piirustustiedostot (.pii) laaditaan kaikista piirustuksista kuten esim. katusuunnitelmasta, asemapiirustuksesta, pituusleikkauksesta, poikkileikkauksista, tasauspiirustuksesta, katumiljööpiirustuksesta ja mittapiirustuksesta. Piirustustiedostot vastaavat sisällöltään, ulkoasultaan sekä numeroinniltaan arkistoitavia muoveja. Ne sisältävät piirustuskehyksen, nimiön, indeksikartan, piirustusmerkinnät, pohjoissuuntanuolen ja tekstejä. Varsinainen suunnittelutiedosto (27445_s.dgn), kantakartta (ta27445.map), pinnoitetiedosto (27445.ras) jne. on kiinnitetty piirustustiedostoihin oheistiedostoina. Piirustustiedostoon voidaan sijoittaa muitakin tietoja, jotka koskevat vain kyseessä olevaa piirustusta (esim. katusuunnitelmaan tonttikorkeudet). Piirustustiedostot nimetään vastaavan arkistonumeron mukaan pii-päätteisinä. Suunnitelmatiedostoa 27445_s.dgn ei tehdä erikseen katusuunnitelmavaiheen ratkaisuista. Lautakunnassa hyväksytty katusuunnitelman pdf-tiedosto säilytetään ATKarkistossa. Siltojen, meluseinien, tukimuurien ja vastaavien rakenteiden suunnitelmista laaditaan piirustustiedostot ainakin kaikista rakenteiden sijaintia esittävistä piirustuksista MicroStation/dgn -muodossa (esim. yleis- ja perustuspiirustuksista). Muut kuin sijaintia esittävät suunnitelmat voidaan arkistoida myös Autocad/dwg -muodossa. Suunnitelmaan kuuluvat muut asiakirjat nimetään liite1 mukaisesti. Piirustustiedostojen näkymät Suunnittelutiedosto (_s.dgn) 1-näkymä tallennetaan siten, että suunnitelma näkyy kokonaisuudessaan. Muut näkymät tallennetaan harkinnan mukaan. Piirustustiedoston (.pii) 1-näkymä tallennetaan siten, että koko kyseisen piirustuksen alue näkyy kehyksineen, oikeat piirustuksessa olevat tasot auki (liite3).

26 4/7 3.4 Atk-muotoisten katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien tasoerittely Suunnitelmat laaditaan noudattaen Ty214-2_liite2 määrittelemää tasoerittelyä, värinumeroa, viivatyyppiä ja viivaleveyttä. Piirustuskohtaisesti käytettävät tasot eri piirustustyypeissä määritellään Ty214-2_liite3:ssa. 3.5 Oheistiedostot Kantakartta Suunnitelman pohjana käytetty kantakartta tai karttayhdistelmä leikataan sopivan kokoiseksi ja tallennetaan katupiirustuksen arkistonumeron mukaan.map -päätteisenä esim. ta27445.map. Karttayhdistelmä kootaan merge-komennolla yhdeksi tiedostoksi. Tiedostoon lisätään tarvittaessa tiedot myös maanalaisista tunneleista. Kantakartta kiinnitetään referenssitiedostoksi sekä suunnittelu- että piirustustiedostoon ta-alkuisella loogisella nimellä (esim. ta27445). (Iplot-tulostusjärjestelmämme vaatii ko. loogisen nimen.) Vesijohto- ja viemärisuunnitelmat Suunniteltavat ja nykyiset vesijohdot ja viemärit esitetään suunnittelutiedostossa niille varatuilla tasoilla suunnitelman vaikutus- ja lähialueella. On huomioitava, että johtokartan esitystapa (viivatyylit, viikset ja haravat) on muutettava ohjeen mukaiseksi sekä korkotiedot ja sijainnit mittausten mukaisiksi. Vesihuoltosuunnitelman voi tallentaa myös omaan tiedostoon 27445_vesihuolto.dgn. Tarvittaessa nykyiset vesijohdot ja viemärit voi tallentaa omaan tiedostoon vj27445.dgn. Johtosiirtosuunnitelma Johtosiirtosuunnitelma esitetään suunnittelutiedostossa niille varatuilla tasoilla suunnitelman vaikutus- ja lähialueella. Johtosiirtosuunnitelman voi tallentaa myös omaan tiedostoon 27445_johtosiirrot.dgn. Nykyiset johtotiedot esitetään omissa tiedostoissaan. Johtokartat leikataan sopivan kokoiseksi ja kootaan merge-komennolla yhdeksi tiedostoksi. Nykyisten johtojen tiedostot nimetään seuraavasti: puhelin=tp27445.dgn, sähkö=en27455.dgn, lämpö=te27445.dgn Pohjarakennussuunnitelma Pohjarakennussuunnitelma tallennetaan omaan tiedostoon 27445_pohjanvahvistus.dgn. Kairauspisteet esitetään samassa tiedostossa.

27 5/7 Mittaustiedostot Mittaustiedostoja ei normaalisti arkistoida. Nykyisen maanpinnan korkeuskäyrät kopioidaan suunnitelmatiedoston tasolle 41. Lisäksi kantakarttaa täydennetään tarvittaessa suoritetun mittauksen perusteella (ta27445.map tai suunnittelutiedoston taso 12). Mikäli konsultti on suorittanut maastomittaukset, luovuttaa se mittausaineiston projektipäällikölle dgn-muodossa. Mittaustiedosto tallennetaan asemapiirustuksen arkistonumeron mukaan.mit-päätteisenä, esim mit. Info-tiedosto Katusuunnitelmasta ja kadun rakennussuunnitelmista laaditaan tekstitiedosto (ascii), jossa annetaan yleistä tietoa suunnitelmasta ja tiedostoista. Tämä tallennetaan txt-päätteisenä esim txt. (liite1). Projektitiedostot Suunnitelman tuottamisessa Terra-ohjelmilla TModeler ja TStreet luodut pintamallit (t00, t01, jne) ja linjaustiedostot (inf, lnj, l3d, tas, prj, tpl ja kar) luovutetaan myös arkistoitavaksi. Muilla suunnitteluohjelmilla laadittuja projektitiedostoja ei luovuteta. 3.6 Allekirjoitukset tiedostoihin Konsultti lisää kaikkiin piirustustiedostojen nimiöihin myös tilaajien tarkastajan ja hyväksyjän nimet ja päivämäärät (myös HSY Veden, KV-Geon) ennen kuin tiedostot (dgn/pdf) luovutetaan tilaajalle. Arkistoitavat muovit tulostetaan kaikkien osapuolten tarkastus- ja hyväksymismerkinnöillä varustettuna. 3.7 Tarkastukset Ennen atk-suunnitelmien projektipäälliköille luovuttamista konsultti tarkastaa seuraavat suunnitelmien jatkokäytön (mm. työmaamittaukset, jatkosuunnittelu, yhteistyökumppanit ja rekisterit) kannalta olennaiset seuraavat seikat: tasojaot ovat oikein värinumerot, viivatyypit ja viivaleveydet ovat oikein (vain MicroStation- ja HKR-viivatyypit on sallittu) tiedostossa ei ole päällekkäisiä kaksoiselementtejä hulevesikaivot ovat oikeassa paikassa suhteessa reunakiveen elementit liittyvät toisiinsa (myös korkeussuunnassa) ja ovat ketjutettuja ympyrät ovat kaaria eivätkä murtoviivoja suunnitelmaelementtien molemmat päät ovat samassa korkeusasemassa (poikkeuksena 3-D linjat ja putkistot)

28 6/7 reunatukielementit jatkuvat myös kivien madalluksien ja katkaisujen kohdalla (suojatiet/pp-tiet). Yhtenäinen elementti tallennetaan ketjutettuna tasolle 43 varsinaisen tasolla 1 olevan elementin lisäksi. päällystemateriaalien aluepinnoitteiden kehykset ( shape tai complex_shape ) tehdään suunnitelman todellisista elementeistä (esim. kaaret) ja tallennetaan oikeille tasoille oikean värisinä. Kehykset tehdään katusuunnitelman varjostuksia, pinta-alamittauksia ja katurekisteriä varten. (shape tehdään esim. flood -komennolla) piirustustiedostoihin on kiinnitetty suunnitelmaan kuuluvat oheistiedostot, ei ylimääräisiä suunnittelun aikaisia arkistoon kuulumattomia tiedostoja oheistiedostot (reference file:t) on kiinnitetty ilman save full path valitsinta piirustustiedostojen ja oheistiedostojen oikeat tasot ovat auki (liite3). konsultin ja eri tilaaja osapuolten tarkastus ja hyväksyntä merkinnät on lisätty nimiöön Levytilan säästämiseksi: tiedostot on tiivistettävä ( compress -komennolla) ennen projektipäällikölle toimittamista 1:500 ja 1:200 mittakaavoissa käytetään yhteistä aluepinnoitetta aluepinnoitteissa suositellaan käytettävän shared cell -valintaa. Saatuaan atk-suunnitelmat katu- ja puisto-osaston projektipäällikkö tarkastaa, että aineisto on toimitettu koko laajuudessaan. Tämän jälkeen hän lähettää aineiston atk-suunnitelma-arkiston ylläpitäjälle, joka tarkastaa aineiston atkteknisen oikeellisuuden. Hän kirjaa puutteet ja ehdottaa tarvittaessa vaadittavat parannukset projektipäällikölle, joka pyytää tarvittavat toimenpiteet konsultilta. Atk-arkiston ylläpitäjä tekee myös raportin tarkastettuaan atksuunnitelmat. Tämän hän tallentaa palvelimelle. Hän tai projektipäällikkö lähettää raportin ja arvion suunnitelmien arkistointikelpoisuudesta myös konsultille tiedoksi. 4. ATK-ARKISTOINTI 4.1 Yleistä Atk-arkiston ylläpitäjä tallentaa suunnitelmat ja niihin kuuluvat muut asiakirjat osaston atk-suunnitelma-arkistoon, kun ne on kohdassa 3.7 kuvattujen tarkastusten jälkeen hyväksytysti luovutettu. Atk-suunnitelma-arkisto sijaitsee palvelimella Helsingin kaupungin sisäisessä tietoliikenneverkossa. Arkiston ylläpitäjällä ja osaston atk-henkilöillä on arkistoon täydet oikeudet. Muilla osaston henkilöillä ja yhteistyökumppaneilla (Helsingin kaupungin muut hallintokunnat ja laitokset) on tiedostojen luku- ja kopiointioikeus. Arkistoon on tallennettu myös pen-niminen hakemisto, josta löytyy iplot-tulostusjärjestelmämme vaatimat kynätaulut eri tulostustyypeille. Kohdissa 4.2 ja 4.3 on kuvattu miten piirustukset on tallennettu atk-suunnitelma-arkistoon.

29 7/7 4.2 Atk-arkistohierarkia Kaupunginosat arkisto on jaettu kaupunginosittain eri hakemistoihin: esim. \\mallila ja Kadut kaupunginosat on jaettu kaduittain alihakemistoihin: esim. \\mallila\mallikatu\27445 ellei kadunnimellä varustettua hakemistoa ole vielä perustettu, atk-suunnitelma-arkiston ylläpitäjä luo hakemiston. Tällöin nimeämiskäytännössä on huomioitava seuraavaa: o o o nimen pitää olla yhtenäinen (alaviivamerkki sallittu kaksiosaisissa nimissä) nimi kirjoitetaan kokonaan pienillä kirjaimilla (ei enää 8 merkin rajoitusta) nimessä ei saa käyttää skandi-merkkejä: ä,ö,å, erikoismerkeistä vain alaviivamerkki on sallittu 4.3 Tiedostot suunnitelmat tallennetaan ko. kadun (ks. kohta 4.2) hakemistoon katusuunnitelmien ja kadun rakennussuunnitelmien numeron mukaan periaatteella: suunnitelmanumero.*, jossa loppuliite kertoo tiedostotyypin seuraavien esimerkkien mukaisesti: Esim. \\mallila\mallikatu\ _s.dgn 27445_1.pii 27445_11. pii ta27445.map txt ras suunnittelutiedosto piirustustiedosto, katusuunnitelma piirustustiedosto, rakennussuunnitelma kantakartta info-tiedosto kadun pinnoitteet sisältävä tiedosto LIITTEET Ty214-2 Liite 1 Malli info-tiedostosta Ty214-2 Liite 2 Katupiirustusten tasojakoerittely Ty214-2 Liite 3 Piirustuskohtaisesti käytettävät tasot Ty214-2 Liite 4 Katusuunnitelmassa käytettävät värit eri päällystetyypeille

30

31 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 1/3 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 Liite1 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTO CONSULT OY KATU- JA PUISTO-OSASTO SIJAINTI / INFOTIEDOSTO: \\mallila\mallikatu\27445\27445.txt MALLIKADUN KUNNALLISTEKNINEN SUUNNNITTELU SUUNNITTELIJA: CONSULT OY, KALLE KONSULTTI KONSULTTIKATU HELSINKI p , gsm yhteyshenkilö: HKR, Pekka Projektipäällikkö MUUTOKSIA: / KALLE KONSULTTI 27445_3.pii, muutos A: Pl.110 tonttiliittymää siirretty. Lisätty noppakiveys. MUUTOKSIA: / KALLE KONSULTTI 27445_4.pii, muutos A: Pl.550 siirretty ja pl.570 poistettu tonttiliittymä. SISÄLTÖ: Suunnitelma sisältää seuraavat kadut: Mallikatu

32 2/3 ASIAKIRJAT: Asiakirja Tiedoston nimi Tiedoston nimi Sijainti:..\27445\asiakirjat Sijainti:..\27445\pdf Asiakirjaluettelo: 27445_asiakirjaluettelo.xls 27445_asiakirjaluettelo.pdf Katusuunnitelman selostus: 27445_katusuunnitelman_selostus.doc 27445_katusuunnitelman_selostus.pdf Kustannusarvio: 27445_kustannusarvio.xls 27445_kustannusarvio.pdf Määräluettelo: 27445_maaraluettelo.xls 27445_maaraluettelo.pdf Työkohtainen työselostus: 27445_tyoselostus.doc 27445_tyoselostus.pdf Turvallisuusasiakirja: 27445_turvallisuusasiakirja.doc 27445_turvallisuusasiakirja.pdf Kaivokortit: 27445_kaivokortit.pdf PIIRUSTUSTIEDOSTOT: Piirustus Piir.nro Tiedoston nimi Tiedoston nimi Sijainti:..\27445\dgn Sijainti:..\27445\pdf Mallikatu Katusuunnitelma 27445/ _1.pii 27445_1.pdf (mv), 27445_1v.pdf (väri) Katu- ja puistosuunnitelmien 27944/ _2.pii 27445_2.pdf (mv), 27445_2v.pdf (väri) koostepiirustus Asemapiirustus 27445/ _11.pii 27445_11.pdf Pituus- ja tyyppipoikkileikkaukset 27445/ _12.pii 27445_12.pdf Rakennepoikkileikkaus 27445/ _13.pii 27445_13.pdf Tasauspiirustus 27445/ _14.pii 27445_14.pdf Poikkileikkaukset 27445/ _15.pii 27445_15.pdf Johtosiirtopiirustus 27445/ _16.pii 27445_16.pdf (mv), 27445_16v.pdf (väri) Mittapiirustus 27445/ _17.pii 27445_17.pdf Katumiljööpiirustus 27445/ _200.pii 27445_200.pdf Istutuspiirustus 27445/ _201.pii 27445_201.pdf

33 3/3 Oheistiedostot: Suunnitelmatiedosto Kantakartta Pinnoitetiedosto (rasterit) Nykyiset puhelinkaapelit Nykyiset sähkökaapelit Nykyiset lämpö- ja kaasujohdot Tiedoston nimi Sijainti:..\27445\dgn 27445_s.dgn ta27445.map ras tp27445.dgn en27445.dgn te27445.dgn Projektitiedostot: Maanpinta (TModeler) Suunnitelmapinta (TModeler) TStreet-tiedostot Tiedoston nimi Sijainti:..\27445\dgn 27445_s.t _s.t _s.kar 27445_s.lnj 27445_s.l3d 27445_s.prj 27445_s.tas 27445_s.tpl

34

35 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 1/5 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 2 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI 1. TASOERITTELY 1.1 Katusuunnitelma, asema-, tasaus-, johtosiirto-, mitta-, katumiljöö-/päällyste- ja istutuspiirustus taso väri- viiva- viivanumero tyyppi leveys Tasot Reunatuki: CO=0 LC=0 WT=2 -madallettu CO=0 LC=2 WT=2 -luiskattu CO=0 LC=2,0 WT=0 -upotettu (kaksi vierekkäistä viivaa) CO=0 LC=0 WT=0 -nykyinen CO=0 LC=0 WT=0 2. Katualueen/tontin raja CO=0 LC=0 WT=1 -tonttipiste numeroineen (jos ei kantakartasta) CO=0 LC=0 WT=0 -kaavamerkintä (mm. puisto, liikennealue) vaihtelee LC=0 tai HKR:n oma WT=0 3. Materiaalien raja CO=2 LC=0 WT=0 4. Suojatiet, maaliviivat CO=0 LC=0 WT=0 -kaistamerkinnät CO=0 LC=5 tai HKR:n oma WT=0 5. Kaiteet, aidat, ajoesteet CO=0 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 6. Tukimuurit CO=0 LC=0 WT=4 -sillat, meluesteet, portaat CO=0 LC=0 WT= Kourut, avo-ojat CO=1 LC=0 WT=0 8. Luiskat CO=0 LC=0 WT=0 9. Vapaa 10. Raitiotiet, rautatiet CO=0 LC=0 WT=1 11. Yksityiset rakenteet, kalusteet, valaisimet, uudisrakennukset CO=0 vaihtelee vaihtelee 12. Kantakartan täydennykset CO=0 vaihtelee vaihtelee 13. Vapaa Tasot Johdot 14. Vesijohtolinjat, vanhat CO=71 LC=3 WT=0 15. Vesijohtolinjat, uudet CO=7 LC=3 WT=1 16. Kaivojen korkeudet, putkien materiaalimerkinnät värit samat kuin ko.kaivoilla ja putkilla ( viikset ja haravat ) LC=0 WT=0,1 17. Viemärilinjat, vanhat sv CO=50 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 jv CO=70 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 svv CO=70 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 18. Viemärilinjat, uudet sv CO=2 LC=0 tai HKR:n oma WT=1 jv CO=6 LC=0 tai HKR:n oma WT=1 svv CO=6 LC=0 tai HKR:n oma WT=1 19. Kaivot, vanhat samat kuin ko. putkilla 20. Kaivot, uudet samat kuin ko. putkilla 21. Kaukolämpö uusi CO=45 0 WT=5 Kaukokylmä uusi CO=45 0 WT=5 Kaasu/muu uusi CO=38 0 WT=5 22. Sähkö verkko uusi CO=3 4 WT=5 Sähkö ulkovalaistus uusi CO=3 6 WT=5 23. Tele uusi CO=42 vaihtelee WT=5

36 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 2/5 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 2 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI taso väri- viiva- viivanumero tyyppi leveys 24. Putkiverkostojen 3d-elementit, vanhat vj CO=71 LC=2 WT=2 sv CO=50 LC=2 WT=2 jv (myös paine) CO=70 LC=2 WT=2 svv CO=70 LC=2 WT=2 kl CO=51 LC=2 WT=2 kk CO=55 LC=2 WT=2 kaasu/muu CO=53 LC=2 WT=2 kastelu CO=32 LC=2 WT=2 25. Painejohtolinjojen 3d-elementit, uudet vj CO=7 LC=0 WT=2 kl CO=3 LC=0 WT=2 kk CO=7 LC=0 WT=2 kaasu/muu CO=5 LC=0 WT=2 kastelu CO=0 LC=0 WT=2 26. Jäte- ja sekavesilinjojen 3d-elementit, uudet jv (myös paine) CO=6 LC=0 WT=2 svv CO=6 LC=0 WT=2 27. Sadevesilinjojen 3d-elementit, uudet sv CO=2 LC=0 WT=2 Tasot Nimiö, kehysviivat, tekstit (fontti = 90, 91) 28. Nimiö CO=12 LC=0 WT=0-2 - tekstit, muutostekstit CO=0 LC=0 WT=0-2 - muutosnuolet CO=3 LC=0 WT=0-2 - piirustusten kehysviivat CO=0 LC=0 WT=1 - opaskartta CO=0 LC=0 WT=0 29. Muut tekstit CO=0 LC=0 WT= Katujen ja linjojen nimet (ks. malli piir.merkinnöistä) CO=0 LC=0 WT=1 31. Tekstit, -kaavamerkintäteksti CO=0 LC=0 WT=2 -tontin numero CO=0 LC=0 WT=1 Tasot Geometria 32. Mittalinja/keskilinja CO=5 LC=4 WT=0 33. Pääpisteet (tai taso 36) CO=0 LC=0 WT=0 34. Paaluviivat CO=5 LC=0 WT=0 35. Paalunumerot CO=6 LC=0 WT=2 36. Pääpisteiden numerot CO=0 LC=0 WT=1 37. Koordinaattipisteluettelot -taulukko CO=11 LC=0 WT=1 -tekstit CO=5 LC=0 WT=1 38. Säteet (kaarella, tekstikoko tilanteen mukaan) CO=0 LC=0 WT=0 39. Tonttipisteiden korkeudet (soikiolla ympyröitynä) CO=3 LC=0 WT=0 40. Mittaviivat, tyyppipoikkileikkaukset vaihtelee 41. Korkeuskäyrät, nykyinen maanpinta CO=9 LC=2 WT=0 42. Korkeuskäyrät, suunniteltavan kadun tasaus CO=7 LC=0 WT=0 43. Linjauselementit (ketjutetut rk- ja mittalinjat) vaihtelee 44. 3d- linjaukset (terra) vaihtelee 45. Vapaa 46. Vapaa 47. Pohjoisnuoli, koordinaattiristit, xy-lukemat vaihtelee 48. Vapaa

37 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 3/5 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 2 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI taso väri- viiva- viivanumero tyyppi leveys Tasot Betonipäällysteet harmaa CO=9 punainen CO=83 keltainen CO=116 vihreä (reikäkivi)co=130 punamusta CO=155 musta CO=176 LC=0 WT=0 50. Luonnonkivipäällysteet harmaa CO=9 punainen CO=83 vanha ruskea CO=102 punamusta CO=155 musta CO=176 LC=0 WT=0 51. Nurmetus, pensaat vihreä CO=11,2 LC=0 WT=0 52. Puut vanhat vihreä CO=2 LC=0 WT=0 uudet vihreä, ruskea CO=2,6 LC=0 WT=1 53. Ladontamallien bet. päällysteet (detaljit) kuten taso 49 LC=0 WT=0 54. Ladontamallien luonnonkivipäällysteet (detaljit ) kuten taso 50 LC=0 WT=0 55. Kantavan kasvualustan raja CO=2 LC=4 WT=2 56. Rakennussuunnitelman -jk/pp- teiden tummennus (myös detaljeissa) CO=144 LC=0 WT=0 -punainen tummennus CO=83 -rakennussuunnitelman ajoradan tummennus CO=9 LC=0 WT=0 57. Detaljit (huom. Kiveykset tasolle 53 ja 54) CO=0 LC=0 WT=0 58. Reunatuen takareuna CO=0 LC=0 WT=0 59. Vapaa Tasot (KATUSUUNNITELMA) 60. Puut CO=0,2,6 LC=0 WT= Katusuunnitelmaan liittyvät poikkileikkaukset ja tekstit viiteviivoineen CO=0 LC=0 WT=0-4 -kehys (shape) alueen peittämiseksi valkoisella poikkileikkauksia ja tekstejä varten CO=0 LC=0 WT=0 62. Katusuunnitelman jk/pp teiden ja ajoradan samat kuin rakennussuunnitelmassa tummennukset sekä muut rakennussuunnitelmasta poikkeavat väritäytöt, esim. uudet ja vanhat rakennukset 63. Apuviivat

38 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 4/5 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 2 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI taso väri- viiva- viivanumero tyyppi leveys 1.2 Pituusleikkaus 1. Tasausviiva CO=0 LC=0 WT=2 2. Tasausesitys 3. Rakennekerrosten alaviiva CO=0 LC=0 WT=0 10. Rakennekerrokset (tekstit) CO=0 LC=0 WT=0 11. Muut tekstit CO=0 LC=0 WT=0 14. Vesijohtolinjat vanhat CO=71 LC=3 WT=0 15. Vesijohtolinjat uudet CO=7 LC=3 WT=1 16. Vapaa 17. Viemärilinjat vanhat sv CO=50 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 jv CO=70 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 svv CO=70 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 18. Viemärilinjat uudet sv CO=2 LC=0 tai HKR:n oma WT=1 jv CO=6 LC=0 tai HKR:n oma WT=1 svv CO=6 LC=0 tai HKR:n oma WT=1 21. Kaukolämpö vanha CO=51 LC=0 WT=0 uusi CO=3 LC=0 WT=0 22. Kaasu/muu vanha CO=53 LC=0 WT=0 uusi CO=5 LC=0 WT=0 28. Nimiö, kehysviivat CO=0,12 LC=0 WT= Linjauselementit vaihtelee 48. Tasauskuvannot vaihtelee 49. Maaperätiedot, maalajirajat, maalajit, kairauspisteet CO=9 vaihtelee WT= ", kairausdiagrammit CO=9 LC=0 WT=0 56. Rakennekerrosten ja uusien johtojen tummennus CO=9 57. Detaljit vaihtelee 1.3 Rakennepoikkileikkaus 11. Tekstit ja viiteviivat CO=0 LC=0 WT=0 Tekstit, uudet rakenteet WT=1 14. Vesijohtolinjat vanhat CO=71 LC=0 WT=0 15. Vesijohtolinjat uudet CO=7 LC=0 WT=1 17. Viemärilinjat vanhat sv CO=50 LC=0 WT=0 jv CO=70 LC=0 WT=0 svv CO=70 LC=0 WT=0 18. Viemärilinjat uudet sv CO=2 LC=0 WT=1 jv CO=6 LC=0 WT=1 svv CO=6 LC=0 WT=1 40. Muut CO=0 vaihtelee vaihtelee 49. Betonirakenne CO=9 LC=0 WT=0 50. Muut rakennerasterit CO=9 LC=0 WT=0

39 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 5/5 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 2 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI taso väri- viiva- viivanumero tyyppi leveys 1.4 Paalukohtainen poikkileikkaus 11. Tekstit CO=0 LC=0 WT=0 14. Vesijohtolinjat vanhat:poikkileikk./pituusleikk. CO=71 LC=0,3 WT=0 15. Vesijohtolinjat uudet: CO=7 LC=0,3 WT=1 16. Vapaa 17. Viemärilinjat vanhat sv CO=50 LC=0 WT=0 jv CO=70 LC=0 WT=0 svv CO=70 LC=0 WT=0 18. Viemärilinjat uudet sv CO=2 LC=0 WT=1 jv CO=6 LC=0 WT=1 svv CO=6 LC=0 WT=1 21. Kaukolämpö vanha CO=51 LC=0 WT=0 uusi CO=3 LC=0 WT=0 22. Kaasu/muu vanha CO=53 LC=0 WT=0 uusi CO=5 LC=0 WT=0 23. Vapaa vanha CO=0 LC=0 WT=0 uusi CO=0 LC=0 WT=0 28. Nimiö, kehysviivat CO=0,12 LC=0 WT= Suunn. ja nyk. kadunpinta rak.kerroksineen ja teksteineen CO=2,0 LC=0 WT= Vapaa 49. Maaperätiedot, maalajirajat, maalajit CO=9 vaihtelee WT= ", kairausdiagrammit CO=9 vaihtelee WT=0 56. Vapaa 57. Vapaa 58. Vapaa 2. VÄRIT, VIIVAPAKSUUDET, VIIVATYYPIT JA FONTIT Väritauluna tallennettaessa MicroStation-default. Viivaleveydet ja viivatyypit ovat joko MicroStation oletusasetuksia tai HKR:n omia luovuttamia: VIIVATYYPPEJÄ ja FONTTEJA: - kaostyl.rsc - 9x.rsc - kassu.rsc - arial - pitk.rsc - font.rsc - poikki.rsc - 120GeoFont.rsc - kaava.rsc - font121hke.rsc - kmoviiva.rsc - font164hke.rsc - kmoviiva_vi.rsc Muita itse laadittuja viivatyyppejä ei saa käyttää. Tekstien koot ja paksuudet on esitetty piirustusmerkintäsuosituksessa.

40

41 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE Sivu 1/2 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 3 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI PIIRUSTUSKOHTAISESTI KÄYTETTÄVÄT TASOT Katumiljööpiir. Tasot päällä tallennettaessa näkymä Katusuun. Asemap. Tasausp. Johtos.p. Mittap. Päällystep. Istutusp. 1. Reunatukilinjat X X X X X X X 2. Katualueen raja X X X X X X X 3. Materiaalien raja X X X X X X 4. Suojatiet ja maaliviivat X X X X X 5. Kaiteet, aidat, ajoesteet X X X X X 6. Tukimuurit ja sillat X X X X X X 7. Kourut ja avo-ojat X X X X X X 8. Luiskat X X X X X 9. Vapaa 10. Raitiotiet ja rautatiet X X X X X X 11. Yksityiset rakenteet, kalusteet X X X X X X 12. Kantakartan täydennykset X X X X X X 13. Vapaa X X X X 14. Vesijohtolinjat vanhat X X X 15. Vesijohtolinjat uudet X X X 16. Kaivojen korkeudet, putkien materiaalimerkinnät X X 17. Viemärilinjat vanhat X X X 18. Viemärilinjat uudet X X X 19. Kaivot vanhat X X X X X 20. Kaivot uudet X X X X X 21. Kaukolämpö, kaukokylmä, kaasu X 22. Sähkö X 23. Tele X 24. Putkiverkostojen 3d-elementit, vanhat 25. Painejohtolinjojen 3d-elementit, uudet 26. Jäte- ja sekavesilinjojen 3d-elementit, 27. Sadevesilinjojen 3d-elementit, uudet 28. Nimiö, kehysviivat X X X X X X X 29. Muut tekstit X X X X X X X 30. Katujen ja linjojen nimet X X X X X X X 31. Vapaa (lähinnä erilaisia tekstejä varten) X X X X X 32. Mittalinja/keskilinja X X X X 33. Pääpisteet X X X 34. Paaluviivat X X X X X X 35. Paalunumerot X X X X X X 36. Pääpisteiden numerot X X X 37. Koordinaattipisteluettelot X X X 38. Säteet X X 39. Tonttipisteiden korkeudet X X 40. Mittaviivat,tyyppipoikkileikkaukset X X 41. Korkeuskäyrät, nykyinen maanpinta X 42. Korkeuskäyrät, suunniteltavan kadun tasaus X 43. Linjauselementit 44. 3d- linjaukset 45. Vapaa X 46. Vapaa X 47. Pohjoisnuoli, koordinaattiristit ja xy-lukemat X X X X X X X 48. Vapaa 49. Bet. Päällysteet X X X X X 50. Luonnonkivipäällysteet X X X X X 51. Nurmetus ja pensaat X X X X X 52. Puut X X X X X 53. Ladontamallien bet. päällysteet (mm. detaljit) X X X 54. Ladontamallien luonnonkivipäällysteet (mm. detaljit) X X X 55. Kantavan kasvualustan raja X X X 56. Rakennussuunnitelmaan liittyvät jk/pp-teiden ja ajoradan safeeraukset X X X X X 57. Detaljit (huom. Kiveykset tasolle 53 ja 54) X X X 58. Reunatuen takareuna X X X jos 1: Vapaa 60. Katusuunnitelman puut X 61. Katusuun. liittyvät tekstit, viiteviivat, peittokehykset, poikkarit. X 62. Katusuunnitelmaan liittyvät rasterit ja safeeraukset X X X X X 63. Apuviivat HUOM! Asemapiirustuksessa lisäksi pituusleikkauksen tasot päällä

42 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE Sivu 2/2 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 3 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI Tasot päällä tallennettaessa näkymä Pituus- ja poikkil Pituusleikkaus 1. Tasausviiva X 2. Tasausesitys X 3. Rakennekerrosten alaviiva X 10. Rakennekerrokset (tekstit) X 11. Muut tekstit X 14. Vesijohtolinjat vanhat X 15. Vesijohtolinjat uudet X 16. Vapaa X 17. Viemärilinjat vanhat X 18. Viemärilinjat uudet X 21. Kaukolämpö X 22. Kaasu/muu X 28. Nimiö, kehysviivat X 43. Linjauselementit (terra) 48. Tasauskuvannot 49. Maaperätiedot, maalajirajat, maalajit ja kairauspisteet X 50. ", kairausdiagrammit X 56. Rakennekerrosten ja uusien johtojen X tummennus X 57. Detaljit HUOM! Pituusleikkauksesa asemapiirustuksen tasot päällä Tasot päällä tallennettaessa näkymä Paalukoht.poikk. Paalukohtainen poikkileikkaus 11. Muut tekstit X 14. Vesijohtolinjat vanhat X 15. Vesijohtolinjat uudet X 16. Vapaa X 17. Viemärilinjat vanhat X 18. Viemärilinjat uudet X 21. Kaukolämpö X 22. Kaasu/muu X 23. Vapaa X 28. Nimiö X 40. Suunniteltu ja nykyinen kadunpinta rak.kerroksineen ja teksteineen X 48. Vapaa 49. Maaperätiedot, maalajirajat, maalajit ja kairauspisteet X 50. ", kairausdiagrammit X 57. Vapaa 58. Vapaa X

43

44

45 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 1/2 Katu- ja puisto-osasto Ty214-3 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUSSUUNNITELMIEN NUMEROINTI JA ARKISTOINTIKÄYTÄNTÖ 1. ARKISTOINTINUMERON VARAUS Projektipäällikkö tai suunnittelukohteen konsultti varaa suunnitelmille päänumerot viraston piirustusarkiston arkistonhoitajalta. Projektipäällikkö voi varata ne myös piirustusarkisto-ohjelmalla. Saman kadun suunnitelmat numeroidaan yhdelle päänumerolle. Eri suunnitelmapiirustusten alanumeroinnissa noudatetaan seuraavaa käytäntöä: Katusuunnitelmat /1-10 Rakennussuunnitelmat kadut, torit, raitit, lp-alueet / Rakennussuunnitelmat, vihersuunnitelmat / Rakennussuunnitelmat, erillinen vesihuolto, pumppaamot / Rakennussuunnitelmat, sillat, tunnelit, meluesteet / Rakennussuunnitelmat, geotekniikka / Rakennussuunnitelmat, erilliset sähkösuunnitelmat / Tyyppipiirustukset ym. / Varalla / Varalla / Kaikki katusuunnitelmat (myös katusuunnitelmien koosteet) ja rakennussuunnitelmat arkistoidaan aina. Yleissuunnitelmat arkistoidaan myös pääsääntöisesti. Poikkeuksena ovat yleissuunnitelmat, joiden katu- ja rakennussuunnittelu alkaa heti yleissuunnittelun jälkeen. Tällaisissa tapauksissa niiden arkistointi ei ole välttämätöntä. Tällöin yleissuunnitelmien säilytyksestä vastaa hankkeen projektipäällikkö rakennussuunnitelmien valmistumiseen asti.

46 2/2 2. ARKISTOON TOIMITUS 2.1 Muovit Projektipäällikkö tarkastaa suunnitelmat. Investointitoimiston toimistopäällikkö hyväksyy katusuunnitelmat ja toimialan vastuullinen projektinjohtaja rakennussuunnitelmat. Projektipäällikkö hoitaa suunnitelmien hyväksymisen ennen arkistointia. Tämä koskee myös HSY Veden hyväksymistä niiden suunnitelmien osalta, joihin tulee HSY Veden numero. Konsultti lisää nimiöön tarkastajien ja hyväksyjien nimet ja päivämäärät (HKR, HSY Vesi ym) saatuaan projektipäälliköltä ilmoituksen suunnitelmien hyväksymisestä ja tarkastamisesta ennen kuin piirustukset tulostetaan muoville. Projektipäällikkö toimittaa suunnitelmat hyväksymisen jälkeen viraston piirustusarkistoon arkistonhoitajalle ja informoi onko kyseessä uusi suunnitelma vai muutos aiempaan arkistossa olevaan suunnitelmaan. Arkistonhoitaja arkistoi suunnitelmat ja tallentaa ne piirustusarkisto-ohjelmalla rekisteriin. 2.2 Atk-suunnitelmat Projektipäällikkö toimittaa atk-suunnitelmat atk-arkiston ylläpitäjälle. Suunnitelman arkistointia on kuvattu tarkemmin ohjeessa Atk-muotoisten katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö ja arkistointi. 3. MUUTOKSET 3.1 Muovit Projektipäällikkö tilaa alkuperäiset muovit haltuunsa, kun arkistossa oleviin suunnitelmiin aiotaan tehdä muutoksia. Näin varmistetaan, ettei vanhentuvista suunnitelmista enää jaeta kopioita. Suunnitelmiin tehtävät muutokset merkitään tarpeellisin muutosmerkinnöin A, B, C jne. Suunnitelman nimiöön lisätään muutosmerkintä ja sen kohde suunnitelmassa osoitetaan tarvittaessa muutosnuolella. Muutoksia tehtäessä lisätään nimiön muutosriville myös projektipäällikön hyväksymismerkintä. Suunnitelma tulostetaan hyväksynnän jälkeen uudestaan muoville. Muutettu suunnitelmamuovi arkistoidaan viraston piirustusarkistoon ja vanhentunut suunnitelma poistetaan. 3.2 Atk-suunnitelmat Projektipäällikkö informoi atk-arkiston ylläpitäjää tulevista merkittävistä muutoksista, jotta hän voi tarvittaessa estää muutoksen alla olevat suunnitelmien yleisen saatavuuden arkistosta. Atk- suunnitelmien sähköisessä arkistossa olevat suunnitelmatiedostot päivitetään ajan tasalle. Tieto muutoksesta lisätään myös info-tiedostoon (.txt). Muutetut atksuunnitelmat arkistoidaan ohjeen Atk-muotoisten katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö ja arkistointi mukaisesti. Vanha atk-suunnitelma korvataan uudella. Tiedostojen nimiä ei muuteta päivitysten yhteydessä.

47 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 1/1 Katu- ja puisto-osasto Ty403-8 SUUNNITTELUMITTAUSTEN TASOERITTELY 1. Reunatukilinjat, kiven yläpinta 2. Vapaa 3. Asfaltin reuna, reunatuen juuri 4. Vapaa 5. Kaiteet, aidat, ajoesteet 6. Muurit ja meluesteet 7. Rummut 8. Ojan pohja, luiskan ylä- ja alareuna, maanpinta 9. Luiskan ylä- ja alareuna, kalliopinta 10. Raitiotie- ja rautatiekiskot 11. Sokkelit 12. Tien reuna, vesiraja ja muu taiteviiva 13. Pylväät, harukset portaalit ja liikennemerkit Vapaa 19. Kaivot (sv, svv ja jv) ja sulut (vj) 20. Vapaa 21. Kaukolämpökaivot 22. Vapaa 23. Puhelinkanaalikaivot 24. Putkiverkostot (3-D), vanhat Vapaa 32. Kadun keskiviiva tai maaliviiva Vapaa 41. Korkeuskäyrät 42. Vapaa 43. Vapaa 44. Vapaa 45. Vapaa 46. Vapaa 47. Vapaa 48. Korkeuslukemien numero-osa, maanpinta, asfaltin reuna ja puut 49. Korkeuslukemien numero-osa, kallio 50. Korkeuslukemien numero-osa, sokkelin ja reunatuen yläpinta 51. Vapaa 52. Puut ja pensaat 53. Vapaa 54. Vapaa 55. Vapaa 56. Hajapiste, maanpinta 57. Hajapiste, kalliopinta 58. Puut, snappipiste maanpinnasta 59. Vapaa 60. Mittaussuunnittelu 61. Vapaa 62. Vapaa 63. Info-teksti

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ VANTAAN KAUPUNKI KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ KUNTATEKNIIKAN KESKUS KATUTEKNIIKKA 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ... 3 2.1. KATUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ Suunnitteluohje 6.3.2015 KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ ULVILAN KAUPUNKI Tekninen osasto PL 77 28401 ULVILA puh. (02) 6774 511 fax. (02) 6774 798 Sisällys 1 Suunnitelmien sisältö...3

Lisätiedot

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA 44 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 8.4.2014 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUN KOHDE... 2 2.1 Suunnittelualue... 2 2.2 Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit...

Lisätiedot

Kauppatorin ja sitä ympäröivien katujen suunnittelu

Kauppatorin ja sitä ympäröivien katujen suunnittelu LUONNOS 12.12.2014 Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Suunnitteluyksikkö Kauppatorin ja sitä ympäröivien katujen suunnittelu SUUNNITTELUTOIMEKSIANNON KUVAUS Sisällys 1 Työn tavoite ja suunnittelualue...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

SÄH-CAD toimintatavat 2010 MagiCAD Electrical ohjeistus Versio 1 01.03.2010

SÄH-CAD toimintatavat 2010 MagiCAD Electrical ohjeistus Versio 1 01.03.2010 Versio 1 01.03.2010 MUUTOKSET Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 1 Ohjeen 1. versio 01.03.2010 Kimmo Heljomaa/ Sirpa Siekkinen 01.03.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 SÄH-CAD toimintatapaohjeen

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELITYS Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelo massaluettelo alitusputkiluettelo valaisinpylväskuvanto maakaapelioja urakkaohjelma

Lisätiedot

Vantaan kaupunki / Viheralueyksikkö 22.5.2007

Vantaan kaupunki / Viheralueyksikkö 22.5.2007 YLEIS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN VANTAALLA Yleissuunnitelma on periaatesuunnitelma, jossa on esitetty kohdealueen jäsentely, toteuttaminen ja hoito riittävällä tasolla siten, että kohteen rakentamisen

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 9 Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Määrälaskenta ja kustannusarviot, 17.8.2015

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkon dokumentointi

Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkon dokumentointi - ja kaukojäähdytysverkon dokumentointi Energiateollisuus ry 2006 ET-kansio 2/3 Energiateollisuus ry Suositus L9/2006 Tässä suosituksessa on annettu yleiset dokumentointiohjeet kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI A3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Valtatien 20

Lisätiedot

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE OPAS PIENTALORAKENTAJILLE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN SANASTO KVV IV Kerrosala Hulevedet Kiinteistön vesi- ja viemäri Ilmanvaihto Kerrosala rakennusoikeudellisena käsitteenä on rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

TerraPipe käyttöopas. 31.1.2006/hjk

TerraPipe käyttöopas. 31.1.2006/hjk TerraPipe käyttöopas 31.1.2006/hjk Sivu 2 Tavaramerkit MicroStation, MDL ja Bentley PowerDraft ovat Bentley Systemsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. TerraBore, TerraModeler, TerraPhoto, TerraPipe, TerraScan,

Lisätiedot

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Tiehallinto Tienpidon teettäminen Helsinki 2001 ISBN 951-726-699-5 TIEH 2122342-2001 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

1-2005. Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32

1-2005. Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32 1-2005 Kaupunkimittaus Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32 Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa asemakaava-alueen kiinteistönomistajan oikeuksista ja velvoitteista sekä rakentamiseen

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

Piirustukset ja piirustusmerkinnät

Piirustukset ja piirustusmerkinnät Piirustukset ja piirustusmerkinnät 1 Rakennushankkeen kulku Päätös ryhtyä rakentamaan ( maanomistaja tai vuokralainen ) Rakennushankkeen suunnittelu (hankkeeseen ryhtyvä + suunnittelijat ) Rakennusluvan

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET

MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA www.maanmittauslaitos.fi ISBN 951-48-0194-6 (PDF) ISSN 1236-5084 Kansikuva: Havainnekuva Veturitien eritasoliittymästä

Lisätiedot