KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ KATU- JA PUISTO-OSASTO INVESTOINTITOIMISTO

2

3 KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö ja ulkoasu (Ty214-1) - Piirustusmerkintäsuositus (Liite1) 2. Atk-muotoisen katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö ja arkistointi (Ty214-2) - Infotiedosto (Liite1) - Tasoerittely (Liite2) - Piirustuskohtaisesti käytettävät tasot (Liite3) - Katusuunnitelmassa käytettävät värit eri päällystetyypeille (Liite 4) 3. Atk-muotoisen katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien numerointi ja arkistointikäytäntö (Ty214-3) 4. Suunnittelumittausten tasoerittely (Ty403-8) 5. Katusuunnitelman selostus (Ma403-6) 6. Asiakirjaluettelo (Ma403-15), kustannusarvio (Ma403-13) ja määräluettelo (Ma403-16) 7. Mallisuunnitelmat: - katusuunnitelma 27445/1 - katu- ja puistosuunnitelmien koostepiirustus 27445/2 - asemapiirustus 27445/11 - pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaukset 27445/12 - rakennepoikkileikkaus 27445/13 - tasauspiirustus 27445/14 - poikkileikkaukset 27445/15 - johtosiirtopiirustus 27445/16 - mittapiirustus 27445/17 - katumiljööpiirustus 27445/200 - istutuspiirustus 27445/201

4

5 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 1/10 Katu- ja puisto-osasto Ty214-1 KATUSUUNITELMAN JA KADUN RAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ULKOASU 1. YLEISTÄ Tämän ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältöä ja ulkoasua. Varsinaisten tulostettujen (kuvien) muovien lisäksi edellytetään niiden luovuttamista atk-tiedostoina MicroStation V8 / dgn -muodossa (Ty214-2) ohjetta noudattaen. Kaikki suunnitelmat ja niihin kuuluvat asiakirjat luovutetaan myös pdf-muodossa (katusuunnitelman max. koko 2 Mt). Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisällön ja ulkoasun on oltava sama riippumatta siitä, millä apuvälineillä suunnitelma on tuotettu. Katusuunnitelma on virallinen asiakirja. Lautakunnan hyväksymä katusuunnitelma ja katusuunnitelman selostus arkistoidaan lautakunnan vastaavan hyväksymispäätöksen yhteyteen. Lisäksi katusuunnitelman mustavalkoisena tulostettu muovi arkistoidaan rakennusviraston piirustusarkistoon. Kadun rakennussuunnitelmat tulostetaan mustavalkoisena muoville. Piirustuksen enimmäiskoko on viisi A4 standardin mukaista taittoa, poikkeustapauksessa kuusi. Piirustuksen kehysviivat esitetään 5 mm:n marginaalein varustettuna. Poikkeuksena vasen marginaali on kuitenkin 10 mm. Tulostusmateriaalin tulee olla kopiointi- ja arkistointikelpoista käsittelyn kestävää muovia. Atk-muotoiset katusuunnitelma ja kadun rakennussuunnitelmat arkistoidaan ohjeen Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö ja arkistointi mukaisesti katu- ja puisto-osaston atk-arkistoon.

6 2/10 2. SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ 2.1 Katusuunnitelma Katusuunnitelman sisällöstä ja hyväksymisestä on säädetty voimaan astuneessa maankäyttö- ja rakennuslaissa: MRL 85 KADUN RAKENTAMINEN Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. Lakia täsmentävässä asetuksessa katusuunnitelmasta on lisäksi säädetty: MRA 41 Katusuunnitelma Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen. Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat. Katusuunnitelma 1:500 ja katusuunnitelmien kooste 1:1000 tai 1:500 (värilliset) Katusuunnitelmassa esitetään: kantakartta, josta on poistettu näkyviltä suunnitelman selkeyden kannalta tarpeetonta tietoa (rakennukset esitetään sävytettynä) katualueen rajat katujen nimet (myös risteävien) katuun rajoittuvista tonteista korttelin ja tontin numero, tonttipisteet numeroineen ja tontin käyttötarkoitus (AK, YK, T tms.) sekä tontin rajat katuun rajoittuvasta pysäköinti-, liikenne- ja puistoalueesta kaavasekä kaavarajamerkintä kadun keskilinjan ja tonttipisteiden korkeudet kadun rajalla (soikiolla ympyröitynä) sekä kaikkien taitepisteiden korkeudet katualueen poikkileikkausmitoitus käyttötarkoituksineen reunatukilinjat ajokaistamaalaukset päällystemateriaalit ja kiveykset (esitetään alueina) suojatiet, jalankulun ja pyöräilyn erottelu

7 3/10 korokkeet ja liikenteenjakajat kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet) liikennevalot, valaisinpylväät ja portaalit sillat, tukimuurit, portaat ja meluesteet yksityiset rakenteet (portaat, jakokaapit yms.) raitiotiet, rautatiet ja pysäkit istutusalueet (esitetään alueina) puut varusteineen (säilytettävät ja istutettavat) piirustusmerkintöjen selitykset karttaindeksi 1:10 000, 80x80 mm:n koossa oikeassa yläkulmassa pohjoissuuntanuoli koordinaattiristit 50 m:n välein X,Y-lukuineen (lukuja 1-3 kpl) mittajana tyyppipoikkileikkaukset: o katualueen jako käyttötarkoituksen mukaisiin osiin mitoitettuna o istutusalueet, istutuslaji ja puut o valaisinpylväät o pintamateriaalimerkinnät o jalankulun / polkupyöräilyn kaistamerkintä (jk/pp-tie) o mittalinjan ja tasausviivan sijainti ja korkeus sekä katualueen reunalinjojen sijainti ja korkeus. Lisäksi taitepisteiden sivukaltevuusprosentti o kaiteet ja tukimuurit nimiö: (josta on leikattu tarpeeton osa pois (HSY Veden ja KVgeo:n osiot) o kaupunginosan numero ja nimi sekä osa-alueen nimi o kadun nimi, tai jos on kysymys osasta katua, osuus katuväleittäin (ei paaluväleittäin) o katujen nimet, jos kyseessä katusuunnitelman kooste o piirustuslaji (esim. katusuunnitelma) o mittakaava, 1:500 tai 1:1000 o piirustuksen numero o asemakaavan numero o liikennejärjestelysuunnitelman numero o päivämäärä ja allekirjoitukset

8 4/10 Katusuunnitelmaan kuuluvat myös seuraavat asiakirjat: katusuunnitelman selostus osallistumissuunnitelma kustannusarvio 2.2 Kadun rakennussuunnitelmat Lautakunnan hyväksymän katusuunnitelman lisäksi laaditaan kadun rakentamista varten kadun rakennussuunnitelmat. Tällaisia ovat: asemapiirustus pituusleikkaus tyyppipoikkileikkaus (pituusleikkauksen yhteyteen, jos mahtuu. Ei tarvitse esittää erillisenä piirustuksena) rakennepoikkileikkaus tasauspiirustus paalukohtaiset poikkileikkaukset (tarvittaessa) mittapiirustus johtosiirtopiirustus katumiljööpiirustus (voidaan esittää myös tasaus- tai asemapiirustuksessa) tai laaditaan erilliset päällyste- ja istutuspiirustukset istutuspiirustus (voidaan esittää myös tasaus- tai asemapiirustuksessa) muut piirustukset (esim. rakenne- ja detaljipiirustukset) Asemapiirustus, pituusleikkaus, rakennepoikkileikkaus ja tasauspiirustus laaditaan yleensä jokaisen kadun yhteydessä. Muiden suunnitelmien laatimistarve harkitaan tapauskohtaisesti. Asemapiirustus 1:500 Asemapiirustuksessa esitetään: kantakartta, josta on poistettu näkyviltä rakentamisen kannalta tarpeetonta tietoa katualueen rajat katujen nimet (myös risteävien) katuun rajoittuvista tonteista korttelin ja tontin numero, tonttipisteet numeroineen ja tontin käyttötarkoitus (AK, YK, T tms.) sekä tontin rajat katuun rajoittuvasta pysäköinti-, liikenne- ja puistoalueesta kaavasekä kaavarajamerkintä tonttipisteiden korkeudet kadun rajalla sekä kaikkien taitepisteiden korkeudet (soikiolla ympyröitynä) katualueen poikkileikkausmitoitus käyttötarkoitusteksteineen paaluviivat 10 m:n välein, paalunumerot 50 m:n välein reunatukilinjojen pääpisteiden paikat reunatukilinjat ja reunatukilinjojen elementtien säteet arvoineen. (Jos reunatukilinjat ovat yhdensuuntaiset mittalinjan kanssa, elementtien säteet arvoineen merkitään vain mittalinjasta. Kuitenkin

9 5/10 kaikki alle 12 metrin säteet merkitään.) ajokaistamaalaukset päällystemateriaalit ja kiveykset (esitetään alueina, uudet tummennettuna) suojatiet, jalankulun ja pyöräilyn erottelu korokkeet ja liikenteenjakajat kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet) valaisinpylväät muut rakenteet (tukimuurit, portaat ja niiden korot) yksityiset rakenteet (portaat, jakokaapit, yms.) raitiotiet, rautatiet ja pysäkit istutusalueet (esitetään alueina) puut varusteineen (säilytettävät ja istutettavat) hule- ja jätevesiviemärit kaivoineen, putkimateriaali- ja kokomerkintöineen, kaivot numeroituna korkeustietoineen sekä kourut vesijohdot putkimateriaali- ja kokomerkintöineen, sulkuineen, paloposteineen yms. varusteineen piirustusmerkintöjen selitykset karttaindeksi 1:10 000, 80x80 mm:n koossa oikeassa yläkulmassa pohjoissuuntanuoli koordinaattiristit 50 m:n välein X,Y-lukuineen (lukuja 1-3 kpl) koordinaattipisteluettelo mittalinjasta luiskamerkinnät tarvittaessa Pituusleikkaus 1:1000/1:100 Pituusleikkauksessa esitetään keski- / mittalinjalta: tasausviiva päällysrakenteen alapinta sillat alkuperäinen maanpinta viemäri- ja vesijohdot korkeustietoineen, materiaali- ja kokomerkintöineen maalajikerrokset ja kairauspisteiden paikat, kairausdiagrammit, ellei maaperätutkimuksista ole erillistä piirustusta risteävät johdot korkeustietoineen, materiaali ja kokomerkintöineen risteävien katujen nimet ja katualueiden rajat pohjavahvistukset alareunan numerotiedot: o päällysrakennetyyppi o putkien perustamistapa o kaivantokaltevuus / tuenta o tasausviivaelementtien taitepisteiden sijainti, pituus, kaltevuus ja pyöristyssäde o tasausviivan korkeus 10 m:n välein o alkuperäisen maanpinnan korkeus 10 m:n välein o paaluviivat 10 m:n välein, paalunumerot 50 m:n välein o vaakageometrian kaarevuus

10 6/10 o ajoradan sivukaltevuusprosentti siirtymäkiilat vettäpidättävät padot Tyyppipoikkileikkaus 1:100 tai 1:200 Tyyppipoikkileikkaukset esitetään pituusleikkauksen yhteydessä, jos mahtuu: katualueen jako käyttötarkoituksen mukaisiin osiin mitoitettuna istutusalueet ja puut valaisinpylväät pintamateriaalimerkinnät jalankulun / polkupyöräilyn kaistamerkintä (jk/pp-tie) mittalinjan ja tasausviivan sijainti ja korkeus sekä katualueen reunalinjojen sijainti. Lisäksi taitepisteiden sivukaltevuusprosentti. kaiteet ja tukimuurit Rakennepoikkileikkaus 1:50 (1:100) Rakennepoikkileikkauksissa esitetään: mitoitus ja pinnan kaltevuudet päällysrakennekerrosten materiaali, laatu ja paksuudet reunatukien materiaali, koko ja väri perustamistapa, pohjavahvistukset ja siirtymäkiilat luiskat ja niiden kaltevuus puiden, pensaiden, nurmetuksien ja kasvualustan mitat ja materiaalit + muut rakenteet johtokaivanto ja johdot kaiteet ja tukimuurit valaisinpylväät salaojat kaapeli-, ym. johtovaraukset muut rakenteet Tasauspiirustus 1:200 Tasauspiirustuksessa esitetään mm.: kantakartta, josta on poistettu näkyviltä rakentamisen kannalta tarpeetonta tietoa tasausviivat 10 cm:n, tarvittaessa 5 cm:n välein (kadun pinta ja maanpinta) tonttipisteiden korkeudet kadun rajalla sekä kaikkien taitepisteiden korkeudet (soikiolla ympyröitynä) korkeustietoja katuun liittyvistä rakenteista katualueen reunalla reunatukilinjat (säteet ja pääpisteiden paikat) korokkeiden, liikenteenjakajien yms. reunatukilinjojen koordinaattitietoja, ellei tehdä mittapiirustusta

11 7/10 ajokaistamaalaukset päällystemateriaalit ja kiveykset (esitetään alueina, uudet tummennettuna) kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet) valaisinpylväät hule- ja jätevesiviemärit kaivoineen, putkimateriaali- ja kokomerkintöineen, kaivot numeroituna korkeustietoineen sekä kourut vesijohdot putkimateriaali- ja kokomerkintöineen, sulkuineen, paloposteineen yms. varusteineen paaluviivat 10 m:n välein, paalunumerot 50 m:n välein pohjoissuuntanuoli koordinaattiristit 50 m:n välein X,Y-lukuineen (lukuja 1-3 kpl) luiskamerkinnät tarvittaessa Katumiljööpiirustus, päällystepiirustus, istutuspiirustus 1:200 (1:500) Katumiljöö-, päällyste- / istutuspiirustuksessa esitetään mm.: kantakartta, josta on poistettu näkyviltä rakentamisen kannalta tarpeetonta tietoa päällysteet materiaalimerkintöineen (esitetään alueina, uudet tummennettuna) ladontamallit rakennedetaljit reunatukilinjat paaluviivat 10 m:n välein, paalunumerot 50 m:n välein istutukset ja puut: o kasvilajit o kasvien koot o kasvien määrä o kasvualustat o katupuiden varusteet (rungonsuojat, ritilät, jne) muut rakenteet (tukimuurit, portaat ja niiden korot) kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet) valaisinpylväät pysäköintiruudut ajoratamaalaukset kaivojen kannet pohjoissuuntanuoli koordinaattiristit 50 m:n välein X,Y-lukuineen (lukuja 1-3 kpl) luiskamerkinnät tarvittaessa

12 8/10 Paalukohtaiset poikkileikkaukset 1:100 Leikkausvälit määritetään tapauskohtaisesti (10-20 m) Paalukohtaisissa poikkileikkauksissa esitetään: tasausviiva maanpinta päällysrakenteen alapinta johtokaivanto ja johdot kaiteet ja tukimuurit muut rakenteet maalajirajat ja kairausdiagrammit pohjavahvistukset ja siirtymäkiilat Mittapiirustus 1:500 tai 1:1000 Mittapiirustuksessa esitetään: mitta- ja reunatukilinjat pääpisteet numeroineen mitta- ja reunatukilinjojen elementtien koordinaattitiedot katualueen ja tonttien rajat katujen nimet (myös risteävien) kortteli- ja tonttinumerot ja tontin käyttötarkoitus paaluviivat 10 m:n välein, paalulukemat 50 m:n välein pohjoissuuntanuoli koordinaattiristit 50 m:n välein X,Y-lukuineen (lukuja 1-3 kpl) Johtosiirtopiirustus 1:200 (1:500,1:100) Johtosiirtopiirustuksessa esitetään: nykyiset johdot ja kaapelit (riittävän selvästi, esim. wt=1, 0.35 mm) johto- ja kaapelisiirrot poistettavat ja hylättävät johdot ja kaapelit suojaputkivaraukset (omistaja, koko ja lukumäärät) kaapelikaivot jakokaapit valaisinpylväät kaapelointeineen liikennevalopylväät kaapelointeineen pysäkkikatokset ja lippuautomaatit sekä niiden kaapeloinnit periaate leikkaukset johtokaivannoista ja suojaputkien sijoittelusta taulukko suojaputki ja kaivomääristä omistajittain pohjoissuuntanuoli koordinaattiristit 50 m:n välein X,Y-lukuineen (lukuja 1-3 kpl) kantakartta himmennettynä, josta on poistettu näkyviltä rakentamisen kannalta tarpeetonta tietoa suunnitelma tiedoista esitetään vain tarpeellinen himmennettynä: o katualueen rajat

13 9/10 o katujen nimet (myös risteävien) o katuun rajoittuvista tonteista korttelin ja tontin numero, tonttipisteet numeroineen ja tontin käyttötarkoitus (AK, YK, T tms.) sekä tontin rajat o paaluviivat 10 m:n välein, paalunumerot 50 m:n välein o korokkeet ja liikenteenjakajat o muut rakenteet (tukimuurit ja portaat) o raitiotiet, rautatiet ja pysäkit o puut (säilytettävät ja istutettavat) o hule- ja jätevesiviemärit kaivoineen, ilman putkimateriaali- ja kokomerkintöjä o vesijohdot, ilman putkimateriaali- ja kokomerkintöjä Rakennussuunnitelmiin kuuluvat myös seuraavat asiakirjat: asiakirjaluettelo työkohtainen työselostus kustannusarvio ja määräluettelo turvallisuusasiakirja muut suunnitteluohjelmassa määritellyt asiakirjat 3. SUUNNITELMIEN ULKOASU Suunnitelmien ulkoasun selkeyteen ja luettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota käyttämällä erilaisia viivapaksuuksia, viivatyyppejä piirustusmerkintäohjeiden mukaan sekä esittämällä kantakartta taustalle sopivasti himmennettynä, jotta myös kopioissa himmennetyt tiedot näkyvät. Katualueen ulkopuolelle sijoittuvat katurakenteet erotetaan katualueen muista rakenteista selkeästi, esim. katkoviivalla. Suunnitelmien ulkoasu on kuvattu tarkemmin mallipiirustuksissa: Mallikatu: katusuunnitelma 27445/1 katu- ja puistosuunnitelmien koostepiirustus 27445/2 asemapiirustus 27445/11 pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaukset 27445/12 rakennepoikkileikkaus 27445/13 tasauspiirustus 27445/14 poikkileikkaukset 27445/15 johtosiirtopiirustus 27445/16 mittapiirustus 27445/17 katumiljööpiirustus 27445/200 istutuspiirustus 27445/201

14 10/10 4. NIMIÖN TÄYTTÖOHJE RAKENNUSSUUNNITELMISSA: käytetään vain kyseessä olevan piirustuslajin vaatimat tiedot tarpeeton osa leikataan pois (esim. KV-geo ja HSY Veden osio) muutosmerkintäosiota käytetään vain kun tehdään muutoksia kadun pohjarakennuspiirustuksiin lisätään myös KV-geoteknisen osaston osio puisto- ja siltapiirustuksiin lisätään tarvittaessa HSY Veden ja KVgeo:n osio HKR-osion laatijaksi konsulttiyritys ja päivämäärä (= sama kuin konsultin logossa) arkistointijärjestelmämme vuoksi LIITTEET: Ty214-1 Liite 1 Piirustusmerkintäsuositus

15

16

17

18

19

20

21

22

23 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 1/7 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI 1. YLEISTÄ Tämän ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää atk-muotoisten suunnitelmien sisältöä konsulttitoimeksiannoissa sekä järjestää niiden systemaattinen arkistointi ja jakelu jatkokäyttöä varten. 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Projektipäällikkö tai hänen valtuuttamansa projektisihteeri luovuttaa atkmuotoiset kanta- ja johtokartat ym. tarpeelliset kartta- ja suunnitelma-aineistot MicroStation/dgn -muodossa konsultille suunnittelua varten. Jos tilaaja luovuttaa mittaukset, toimitetaan myös ne MicroStation/dgn -muodossa sisältäen mittauksista muodostetun 3-ulotteisen maastomallin (Terra). 3. ATK-MUOTOISTEN SUUNNITELMIEN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY. 3.1 Yleistä Konsultti luovuttaa suunnitelmat varsinaisten muoville tulostettujen suunnitelmien lisäksi atk-tiedostoina MicroStation V8/dgn -muodossa. Luovuttaminen tapahtuu projektista vastaavalle katu- ja puisto-osaston projektipäällikölle. MicroStation V8/dgn -muotoisten suunnitelmien pitää perustua Helsingin kaupungin käyttämiin asetuksiin. Atk-suunnitelma-arkiston ylläpitäjä luovuttaa konsultille kaupungin käyttämän siementiedoston, jossa on em. asetukset. Asetuksista tärkeimmät ovat: working units: master units = m, sub units = mm, position units =10 per mm global origin: go = , , Piirustuskoot noudattavat A-sarjan standardia, jossa korkeus on 297 mm:n ja leveys 210 mm:n kerrannainen. Suositus enimmäiskorkeudeksi on 3 x 297 mm ja enimmäisleveydeksi 5 x 210 mm. (Poikkeustapauksissa 6 x 210 mm).

24 2/7 3.2 Määrityksiä Atk-muotoisissa suunnitelmissa noudatetaan seuraavaa nimeämiskäytäntöä: suunnittelutiedosto = tiedosto, joka sisältää suunnitelman (päänumero_s.dgn) piirustustiedosto = tiedosto, joka sisältää piirustusta rajaavan kehyksen, nimiön, karttaindeksin, piirustusmerkinnät ja tekstejä (päänumero.pii) oheistiedosto = reference-file, tiedosto, joka on kiinnitetty suunnitelmaan ja näkyy taustalla, esim. kantakartta (tapäänumero.map), päällystepinnoitetiedosto (päänumero.ras), projektitiedosto = Terra-ohjelmien tiedostoja, esim. TModeler maastomallit ja TStreet-tiedostot infotiedosto = tekstitiedosto, jossa on annettu yleistä tietoa suunnitelmasta (päänumero.txt). 3.3 Suunnittelu- ja piirustustiedostot Nimeäminen Lyhyt katu, yksi asemapiirustus Suunnittelutiedosto nimetään arkistojärjestelmän katusuunnitelman numeron mukaan, esim _s.dgn, joka vastaa suunnitelman numeroa. Numeron loppuun lisätään suunnittelutiedoston tunnus _s, erotettuna alaviivalla. Lisäksi laaditaan piirustustiedostot 27445_1.pii (katusuunnitelma) 27445_11.pii (asemapiirustus), 27445_12.pii (pituusleikkaus), jne. Piirustustiedostojen numerointi vastaa ko. suunnitelman numeroa (kauttaviiva korvataan ala_viivalla). Pitkä katu, useita asemapiirustuksia Suunnittelutiedosto nimetään arkistojärjestelmän katusuunnitelman numeron mukaan esim _s.dgn. Suunnittelutiedosto kattaa koko suunnitelmaalueen ja on yhtenäinen. Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien mukaisesti laaditaan piirustustiedostoja, esim _1.pii, 27445_2.pii jne, (katusuunnitelma), 27445_11.pii, (asemapiirustus), 27445_12.pii (pituusleikkaus) jne. Näiden oheistiedostoksi liitetään varsinainen suunnittelutiedosto (27445_s.dgn). Alue, useita katuja Suunnittelutiedosto sisältää useita katuja. Tiedosto tallennetaan kokonaisena pääkadun hakemistoon ja nimetään pääkadun katusuunnitelman numeron mukaan (27445_s.dgn). Vesihuoltosuunnitelman voi tallentaa omaan tiedostoon (27445_vesihuolto.dgn), pohjarakennussuunnitelman (27445_pohjanvahvistus.dgn) ja johtosiirtosuunnitelman

25 3/7 (27445_johtosiirrot.dgn). Suunnittelutiedosto kattaa koko suunnitelma-alueen ja on yhtenäinen. Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien mukaisesti laaditaan piirustustiedostoja, esim _2.pii, (katusuunnitelman koostepiirustus), 27445_1.pii, 27446_1.pii, jne. (katusuunnitelmat kaduittain), 27445_11.pii (asemapiirustus), 27445_12.pii (pituusleikkaus), 27446_11.pii, 27446_12.pii, 27447_11.pii jne. kaikista kaduista. Näiden oheistiedostoksi liitetään varsinainen suunnittelutiedosto (27445_s.dgn). On huomattava, että myös sivukatujen piirustustiedostot tallennetaan pääkadun hakemistoon. Jokaisen sivukadun hakemistoon tallennetaan vain koko alueen tiedot sisältävä info-tiedosto (27445.txt), josta löytyy mm. tieto suunnitelmien sijainnista arkistossa. Piirustustiedostot (.pii) laaditaan kaikista piirustuksista kuten esim. katusuunnitelmasta, asemapiirustuksesta, pituusleikkauksesta, poikkileikkauksista, tasauspiirustuksesta, katumiljööpiirustuksesta ja mittapiirustuksesta. Piirustustiedostot vastaavat sisällöltään, ulkoasultaan sekä numeroinniltaan arkistoitavia muoveja. Ne sisältävät piirustuskehyksen, nimiön, indeksikartan, piirustusmerkinnät, pohjoissuuntanuolen ja tekstejä. Varsinainen suunnittelutiedosto (27445_s.dgn), kantakartta (ta27445.map), pinnoitetiedosto (27445.ras) jne. on kiinnitetty piirustustiedostoihin oheistiedostoina. Piirustustiedostoon voidaan sijoittaa muitakin tietoja, jotka koskevat vain kyseessä olevaa piirustusta (esim. katusuunnitelmaan tonttikorkeudet). Piirustustiedostot nimetään vastaavan arkistonumeron mukaan pii-päätteisinä. Suunnitelmatiedostoa 27445_s.dgn ei tehdä erikseen katusuunnitelmavaiheen ratkaisuista. Lautakunnassa hyväksytty katusuunnitelman pdf-tiedosto säilytetään ATKarkistossa. Siltojen, meluseinien, tukimuurien ja vastaavien rakenteiden suunnitelmista laaditaan piirustustiedostot ainakin kaikista rakenteiden sijaintia esittävistä piirustuksista MicroStation/dgn -muodossa (esim. yleis- ja perustuspiirustuksista). Muut kuin sijaintia esittävät suunnitelmat voidaan arkistoida myös Autocad/dwg -muodossa. Suunnitelmaan kuuluvat muut asiakirjat nimetään liite1 mukaisesti. Piirustustiedostojen näkymät Suunnittelutiedosto (_s.dgn) 1-näkymä tallennetaan siten, että suunnitelma näkyy kokonaisuudessaan. Muut näkymät tallennetaan harkinnan mukaan. Piirustustiedoston (.pii) 1-näkymä tallennetaan siten, että koko kyseisen piirustuksen alue näkyy kehyksineen, oikeat piirustuksessa olevat tasot auki (liite3).

26 4/7 3.4 Atk-muotoisten katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien tasoerittely Suunnitelmat laaditaan noudattaen Ty214-2_liite2 määrittelemää tasoerittelyä, värinumeroa, viivatyyppiä ja viivaleveyttä. Piirustuskohtaisesti käytettävät tasot eri piirustustyypeissä määritellään Ty214-2_liite3:ssa. 3.5 Oheistiedostot Kantakartta Suunnitelman pohjana käytetty kantakartta tai karttayhdistelmä leikataan sopivan kokoiseksi ja tallennetaan katupiirustuksen arkistonumeron mukaan.map -päätteisenä esim. ta27445.map. Karttayhdistelmä kootaan merge-komennolla yhdeksi tiedostoksi. Tiedostoon lisätään tarvittaessa tiedot myös maanalaisista tunneleista. Kantakartta kiinnitetään referenssitiedostoksi sekä suunnittelu- että piirustustiedostoon ta-alkuisella loogisella nimellä (esim. ta27445). (Iplot-tulostusjärjestelmämme vaatii ko. loogisen nimen.) Vesijohto- ja viemärisuunnitelmat Suunniteltavat ja nykyiset vesijohdot ja viemärit esitetään suunnittelutiedostossa niille varatuilla tasoilla suunnitelman vaikutus- ja lähialueella. On huomioitava, että johtokartan esitystapa (viivatyylit, viikset ja haravat) on muutettava ohjeen mukaiseksi sekä korkotiedot ja sijainnit mittausten mukaisiksi. Vesihuoltosuunnitelman voi tallentaa myös omaan tiedostoon 27445_vesihuolto.dgn. Tarvittaessa nykyiset vesijohdot ja viemärit voi tallentaa omaan tiedostoon vj27445.dgn. Johtosiirtosuunnitelma Johtosiirtosuunnitelma esitetään suunnittelutiedostossa niille varatuilla tasoilla suunnitelman vaikutus- ja lähialueella. Johtosiirtosuunnitelman voi tallentaa myös omaan tiedostoon 27445_johtosiirrot.dgn. Nykyiset johtotiedot esitetään omissa tiedostoissaan. Johtokartat leikataan sopivan kokoiseksi ja kootaan merge-komennolla yhdeksi tiedostoksi. Nykyisten johtojen tiedostot nimetään seuraavasti: puhelin=tp27445.dgn, sähkö=en27455.dgn, lämpö=te27445.dgn Pohjarakennussuunnitelma Pohjarakennussuunnitelma tallennetaan omaan tiedostoon 27445_pohjanvahvistus.dgn. Kairauspisteet esitetään samassa tiedostossa.

27 5/7 Mittaustiedostot Mittaustiedostoja ei normaalisti arkistoida. Nykyisen maanpinnan korkeuskäyrät kopioidaan suunnitelmatiedoston tasolle 41. Lisäksi kantakarttaa täydennetään tarvittaessa suoritetun mittauksen perusteella (ta27445.map tai suunnittelutiedoston taso 12). Mikäli konsultti on suorittanut maastomittaukset, luovuttaa se mittausaineiston projektipäällikölle dgn-muodossa. Mittaustiedosto tallennetaan asemapiirustuksen arkistonumeron mukaan.mit-päätteisenä, esim mit. Info-tiedosto Katusuunnitelmasta ja kadun rakennussuunnitelmista laaditaan tekstitiedosto (ascii), jossa annetaan yleistä tietoa suunnitelmasta ja tiedostoista. Tämä tallennetaan txt-päätteisenä esim txt. (liite1). Projektitiedostot Suunnitelman tuottamisessa Terra-ohjelmilla TModeler ja TStreet luodut pintamallit (t00, t01, jne) ja linjaustiedostot (inf, lnj, l3d, tas, prj, tpl ja kar) luovutetaan myös arkistoitavaksi. Muilla suunnitteluohjelmilla laadittuja projektitiedostoja ei luovuteta. 3.6 Allekirjoitukset tiedostoihin Konsultti lisää kaikkiin piirustustiedostojen nimiöihin myös tilaajien tarkastajan ja hyväksyjän nimet ja päivämäärät (myös HSY Veden, KV-Geon) ennen kuin tiedostot (dgn/pdf) luovutetaan tilaajalle. Arkistoitavat muovit tulostetaan kaikkien osapuolten tarkastus- ja hyväksymismerkinnöillä varustettuna. 3.7 Tarkastukset Ennen atk-suunnitelmien projektipäälliköille luovuttamista konsultti tarkastaa seuraavat suunnitelmien jatkokäytön (mm. työmaamittaukset, jatkosuunnittelu, yhteistyökumppanit ja rekisterit) kannalta olennaiset seuraavat seikat: tasojaot ovat oikein värinumerot, viivatyypit ja viivaleveydet ovat oikein (vain MicroStation- ja HKR-viivatyypit on sallittu) tiedostossa ei ole päällekkäisiä kaksoiselementtejä hulevesikaivot ovat oikeassa paikassa suhteessa reunakiveen elementit liittyvät toisiinsa (myös korkeussuunnassa) ja ovat ketjutettuja ympyrät ovat kaaria eivätkä murtoviivoja suunnitelmaelementtien molemmat päät ovat samassa korkeusasemassa (poikkeuksena 3-D linjat ja putkistot)

28 6/7 reunatukielementit jatkuvat myös kivien madalluksien ja katkaisujen kohdalla (suojatiet/pp-tiet). Yhtenäinen elementti tallennetaan ketjutettuna tasolle 43 varsinaisen tasolla 1 olevan elementin lisäksi. päällystemateriaalien aluepinnoitteiden kehykset ( shape tai complex_shape ) tehdään suunnitelman todellisista elementeistä (esim. kaaret) ja tallennetaan oikeille tasoille oikean värisinä. Kehykset tehdään katusuunnitelman varjostuksia, pinta-alamittauksia ja katurekisteriä varten. (shape tehdään esim. flood -komennolla) piirustustiedostoihin on kiinnitetty suunnitelmaan kuuluvat oheistiedostot, ei ylimääräisiä suunnittelun aikaisia arkistoon kuulumattomia tiedostoja oheistiedostot (reference file:t) on kiinnitetty ilman save full path valitsinta piirustustiedostojen ja oheistiedostojen oikeat tasot ovat auki (liite3). konsultin ja eri tilaaja osapuolten tarkastus ja hyväksyntä merkinnät on lisätty nimiöön Levytilan säästämiseksi: tiedostot on tiivistettävä ( compress -komennolla) ennen projektipäällikölle toimittamista 1:500 ja 1:200 mittakaavoissa käytetään yhteistä aluepinnoitetta aluepinnoitteissa suositellaan käytettävän shared cell -valintaa. Saatuaan atk-suunnitelmat katu- ja puisto-osaston projektipäällikkö tarkastaa, että aineisto on toimitettu koko laajuudessaan. Tämän jälkeen hän lähettää aineiston atk-suunnitelma-arkiston ylläpitäjälle, joka tarkastaa aineiston atkteknisen oikeellisuuden. Hän kirjaa puutteet ja ehdottaa tarvittaessa vaadittavat parannukset projektipäällikölle, joka pyytää tarvittavat toimenpiteet konsultilta. Atk-arkiston ylläpitäjä tekee myös raportin tarkastettuaan atksuunnitelmat. Tämän hän tallentaa palvelimelle. Hän tai projektipäällikkö lähettää raportin ja arvion suunnitelmien arkistointikelpoisuudesta myös konsultille tiedoksi. 4. ATK-ARKISTOINTI 4.1 Yleistä Atk-arkiston ylläpitäjä tallentaa suunnitelmat ja niihin kuuluvat muut asiakirjat osaston atk-suunnitelma-arkistoon, kun ne on kohdassa 3.7 kuvattujen tarkastusten jälkeen hyväksytysti luovutettu. Atk-suunnitelma-arkisto sijaitsee palvelimella Helsingin kaupungin sisäisessä tietoliikenneverkossa. Arkiston ylläpitäjällä ja osaston atk-henkilöillä on arkistoon täydet oikeudet. Muilla osaston henkilöillä ja yhteistyökumppaneilla (Helsingin kaupungin muut hallintokunnat ja laitokset) on tiedostojen luku- ja kopiointioikeus. Arkistoon on tallennettu myös pen-niminen hakemisto, josta löytyy iplot-tulostusjärjestelmämme vaatimat kynätaulut eri tulostustyypeille. Kohdissa 4.2 ja 4.3 on kuvattu miten piirustukset on tallennettu atk-suunnitelma-arkistoon.

29 7/7 4.2 Atk-arkistohierarkia Kaupunginosat arkisto on jaettu kaupunginosittain eri hakemistoihin: esim. \\mallila ja Kadut kaupunginosat on jaettu kaduittain alihakemistoihin: esim. \\mallila\mallikatu\27445 ellei kadunnimellä varustettua hakemistoa ole vielä perustettu, atk-suunnitelma-arkiston ylläpitäjä luo hakemiston. Tällöin nimeämiskäytännössä on huomioitava seuraavaa: o o o nimen pitää olla yhtenäinen (alaviivamerkki sallittu kaksiosaisissa nimissä) nimi kirjoitetaan kokonaan pienillä kirjaimilla (ei enää 8 merkin rajoitusta) nimessä ei saa käyttää skandi-merkkejä: ä,ö,å, erikoismerkeistä vain alaviivamerkki on sallittu 4.3 Tiedostot suunnitelmat tallennetaan ko. kadun (ks. kohta 4.2) hakemistoon katusuunnitelmien ja kadun rakennussuunnitelmien numeron mukaan periaatteella: suunnitelmanumero.*, jossa loppuliite kertoo tiedostotyypin seuraavien esimerkkien mukaisesti: Esim. \\mallila\mallikatu\ _s.dgn 27445_1.pii 27445_11. pii ta27445.map txt ras suunnittelutiedosto piirustustiedosto, katusuunnitelma piirustustiedosto, rakennussuunnitelma kantakartta info-tiedosto kadun pinnoitteet sisältävä tiedosto LIITTEET Ty214-2 Liite 1 Malli info-tiedostosta Ty214-2 Liite 2 Katupiirustusten tasojakoerittely Ty214-2 Liite 3 Piirustuskohtaisesti käytettävät tasot Ty214-2 Liite 4 Katusuunnitelmassa käytettävät värit eri päällystetyypeille

30

31 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 1/3 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 Liite1 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTO CONSULT OY KATU- JA PUISTO-OSASTO SIJAINTI / INFOTIEDOSTO: \\mallila\mallikatu\27445\27445.txt MALLIKADUN KUNNALLISTEKNINEN SUUNNNITTELU SUUNNITTELIJA: CONSULT OY, KALLE KONSULTTI KONSULTTIKATU HELSINKI p , gsm yhteyshenkilö: HKR, Pekka Projektipäällikkö MUUTOKSIA: / KALLE KONSULTTI 27445_3.pii, muutos A: Pl.110 tonttiliittymää siirretty. Lisätty noppakiveys. MUUTOKSIA: / KALLE KONSULTTI 27445_4.pii, muutos A: Pl.550 siirretty ja pl.570 poistettu tonttiliittymä. SISÄLTÖ: Suunnitelma sisältää seuraavat kadut: Mallikatu

32 2/3 ASIAKIRJAT: Asiakirja Tiedoston nimi Tiedoston nimi Sijainti:..\27445\asiakirjat Sijainti:..\27445\pdf Asiakirjaluettelo: 27445_asiakirjaluettelo.xls 27445_asiakirjaluettelo.pdf Katusuunnitelman selostus: 27445_katusuunnitelman_selostus.doc 27445_katusuunnitelman_selostus.pdf Kustannusarvio: 27445_kustannusarvio.xls 27445_kustannusarvio.pdf Määräluettelo: 27445_maaraluettelo.xls 27445_maaraluettelo.pdf Työkohtainen työselostus: 27445_tyoselostus.doc 27445_tyoselostus.pdf Turvallisuusasiakirja: 27445_turvallisuusasiakirja.doc 27445_turvallisuusasiakirja.pdf Kaivokortit: 27445_kaivokortit.pdf PIIRUSTUSTIEDOSTOT: Piirustus Piir.nro Tiedoston nimi Tiedoston nimi Sijainti:..\27445\dgn Sijainti:..\27445\pdf Mallikatu Katusuunnitelma 27445/ _1.pii 27445_1.pdf (mv), 27445_1v.pdf (väri) Katu- ja puistosuunnitelmien 27944/ _2.pii 27445_2.pdf (mv), 27445_2v.pdf (väri) koostepiirustus Asemapiirustus 27445/ _11.pii 27445_11.pdf Pituus- ja tyyppipoikkileikkaukset 27445/ _12.pii 27445_12.pdf Rakennepoikkileikkaus 27445/ _13.pii 27445_13.pdf Tasauspiirustus 27445/ _14.pii 27445_14.pdf Poikkileikkaukset 27445/ _15.pii 27445_15.pdf Johtosiirtopiirustus 27445/ _16.pii 27445_16.pdf (mv), 27445_16v.pdf (väri) Mittapiirustus 27445/ _17.pii 27445_17.pdf Katumiljööpiirustus 27445/ _200.pii 27445_200.pdf Istutuspiirustus 27445/ _201.pii 27445_201.pdf

33 3/3 Oheistiedostot: Suunnitelmatiedosto Kantakartta Pinnoitetiedosto (rasterit) Nykyiset puhelinkaapelit Nykyiset sähkökaapelit Nykyiset lämpö- ja kaasujohdot Tiedoston nimi Sijainti:..\27445\dgn 27445_s.dgn ta27445.map ras tp27445.dgn en27445.dgn te27445.dgn Projektitiedostot: Maanpinta (TModeler) Suunnitelmapinta (TModeler) TStreet-tiedostot Tiedoston nimi Sijainti:..\27445\dgn 27445_s.t _s.t _s.kar 27445_s.lnj 27445_s.l3d 27445_s.prj 27445_s.tas 27445_s.tpl

34

35 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 1/5 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 2 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI 1. TASOERITTELY 1.1 Katusuunnitelma, asema-, tasaus-, johtosiirto-, mitta-, katumiljöö-/päällyste- ja istutuspiirustus taso väri- viiva- viivanumero tyyppi leveys Tasot Reunatuki: CO=0 LC=0 WT=2 -madallettu CO=0 LC=2 WT=2 -luiskattu CO=0 LC=2,0 WT=0 -upotettu (kaksi vierekkäistä viivaa) CO=0 LC=0 WT=0 -nykyinen CO=0 LC=0 WT=0 2. Katualueen/tontin raja CO=0 LC=0 WT=1 -tonttipiste numeroineen (jos ei kantakartasta) CO=0 LC=0 WT=0 -kaavamerkintä (mm. puisto, liikennealue) vaihtelee LC=0 tai HKR:n oma WT=0 3. Materiaalien raja CO=2 LC=0 WT=0 4. Suojatiet, maaliviivat CO=0 LC=0 WT=0 -kaistamerkinnät CO=0 LC=5 tai HKR:n oma WT=0 5. Kaiteet, aidat, ajoesteet CO=0 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 6. Tukimuurit CO=0 LC=0 WT=4 -sillat, meluesteet, portaat CO=0 LC=0 WT= Kourut, avo-ojat CO=1 LC=0 WT=0 8. Luiskat CO=0 LC=0 WT=0 9. Vapaa 10. Raitiotiet, rautatiet CO=0 LC=0 WT=1 11. Yksityiset rakenteet, kalusteet, valaisimet, uudisrakennukset CO=0 vaihtelee vaihtelee 12. Kantakartan täydennykset CO=0 vaihtelee vaihtelee 13. Vapaa Tasot Johdot 14. Vesijohtolinjat, vanhat CO=71 LC=3 WT=0 15. Vesijohtolinjat, uudet CO=7 LC=3 WT=1 16. Kaivojen korkeudet, putkien materiaalimerkinnät värit samat kuin ko.kaivoilla ja putkilla ( viikset ja haravat ) LC=0 WT=0,1 17. Viemärilinjat, vanhat sv CO=50 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 jv CO=70 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 svv CO=70 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 18. Viemärilinjat, uudet sv CO=2 LC=0 tai HKR:n oma WT=1 jv CO=6 LC=0 tai HKR:n oma WT=1 svv CO=6 LC=0 tai HKR:n oma WT=1 19. Kaivot, vanhat samat kuin ko. putkilla 20. Kaivot, uudet samat kuin ko. putkilla 21. Kaukolämpö uusi CO=45 0 WT=5 Kaukokylmä uusi CO=45 0 WT=5 Kaasu/muu uusi CO=38 0 WT=5 22. Sähkö verkko uusi CO=3 4 WT=5 Sähkö ulkovalaistus uusi CO=3 6 WT=5 23. Tele uusi CO=42 vaihtelee WT=5

36 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 2/5 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 2 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI taso väri- viiva- viivanumero tyyppi leveys 24. Putkiverkostojen 3d-elementit, vanhat vj CO=71 LC=2 WT=2 sv CO=50 LC=2 WT=2 jv (myös paine) CO=70 LC=2 WT=2 svv CO=70 LC=2 WT=2 kl CO=51 LC=2 WT=2 kk CO=55 LC=2 WT=2 kaasu/muu CO=53 LC=2 WT=2 kastelu CO=32 LC=2 WT=2 25. Painejohtolinjojen 3d-elementit, uudet vj CO=7 LC=0 WT=2 kl CO=3 LC=0 WT=2 kk CO=7 LC=0 WT=2 kaasu/muu CO=5 LC=0 WT=2 kastelu CO=0 LC=0 WT=2 26. Jäte- ja sekavesilinjojen 3d-elementit, uudet jv (myös paine) CO=6 LC=0 WT=2 svv CO=6 LC=0 WT=2 27. Sadevesilinjojen 3d-elementit, uudet sv CO=2 LC=0 WT=2 Tasot Nimiö, kehysviivat, tekstit (fontti = 90, 91) 28. Nimiö CO=12 LC=0 WT=0-2 - tekstit, muutostekstit CO=0 LC=0 WT=0-2 - muutosnuolet CO=3 LC=0 WT=0-2 - piirustusten kehysviivat CO=0 LC=0 WT=1 - opaskartta CO=0 LC=0 WT=0 29. Muut tekstit CO=0 LC=0 WT= Katujen ja linjojen nimet (ks. malli piir.merkinnöistä) CO=0 LC=0 WT=1 31. Tekstit, -kaavamerkintäteksti CO=0 LC=0 WT=2 -tontin numero CO=0 LC=0 WT=1 Tasot Geometria 32. Mittalinja/keskilinja CO=5 LC=4 WT=0 33. Pääpisteet (tai taso 36) CO=0 LC=0 WT=0 34. Paaluviivat CO=5 LC=0 WT=0 35. Paalunumerot CO=6 LC=0 WT=2 36. Pääpisteiden numerot CO=0 LC=0 WT=1 37. Koordinaattipisteluettelot -taulukko CO=11 LC=0 WT=1 -tekstit CO=5 LC=0 WT=1 38. Säteet (kaarella, tekstikoko tilanteen mukaan) CO=0 LC=0 WT=0 39. Tonttipisteiden korkeudet (soikiolla ympyröitynä) CO=3 LC=0 WT=0 40. Mittaviivat, tyyppipoikkileikkaukset vaihtelee 41. Korkeuskäyrät, nykyinen maanpinta CO=9 LC=2 WT=0 42. Korkeuskäyrät, suunniteltavan kadun tasaus CO=7 LC=0 WT=0 43. Linjauselementit (ketjutetut rk- ja mittalinjat) vaihtelee 44. 3d- linjaukset (terra) vaihtelee 45. Vapaa 46. Vapaa 47. Pohjoisnuoli, koordinaattiristit, xy-lukemat vaihtelee 48. Vapaa

37 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 3/5 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 2 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI taso väri- viiva- viivanumero tyyppi leveys Tasot Betonipäällysteet harmaa CO=9 punainen CO=83 keltainen CO=116 vihreä (reikäkivi)co=130 punamusta CO=155 musta CO=176 LC=0 WT=0 50. Luonnonkivipäällysteet harmaa CO=9 punainen CO=83 vanha ruskea CO=102 punamusta CO=155 musta CO=176 LC=0 WT=0 51. Nurmetus, pensaat vihreä CO=11,2 LC=0 WT=0 52. Puut vanhat vihreä CO=2 LC=0 WT=0 uudet vihreä, ruskea CO=2,6 LC=0 WT=1 53. Ladontamallien bet. päällysteet (detaljit) kuten taso 49 LC=0 WT=0 54. Ladontamallien luonnonkivipäällysteet (detaljit ) kuten taso 50 LC=0 WT=0 55. Kantavan kasvualustan raja CO=2 LC=4 WT=2 56. Rakennussuunnitelman -jk/pp- teiden tummennus (myös detaljeissa) CO=144 LC=0 WT=0 -punainen tummennus CO=83 -rakennussuunnitelman ajoradan tummennus CO=9 LC=0 WT=0 57. Detaljit (huom. Kiveykset tasolle 53 ja 54) CO=0 LC=0 WT=0 58. Reunatuen takareuna CO=0 LC=0 WT=0 59. Vapaa Tasot (KATUSUUNNITELMA) 60. Puut CO=0,2,6 LC=0 WT= Katusuunnitelmaan liittyvät poikkileikkaukset ja tekstit viiteviivoineen CO=0 LC=0 WT=0-4 -kehys (shape) alueen peittämiseksi valkoisella poikkileikkauksia ja tekstejä varten CO=0 LC=0 WT=0 62. Katusuunnitelman jk/pp teiden ja ajoradan samat kuin rakennussuunnitelmassa tummennukset sekä muut rakennussuunnitelmasta poikkeavat väritäytöt, esim. uudet ja vanhat rakennukset 63. Apuviivat

38 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 4/5 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 2 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI taso väri- viiva- viivanumero tyyppi leveys 1.2 Pituusleikkaus 1. Tasausviiva CO=0 LC=0 WT=2 2. Tasausesitys 3. Rakennekerrosten alaviiva CO=0 LC=0 WT=0 10. Rakennekerrokset (tekstit) CO=0 LC=0 WT=0 11. Muut tekstit CO=0 LC=0 WT=0 14. Vesijohtolinjat vanhat CO=71 LC=3 WT=0 15. Vesijohtolinjat uudet CO=7 LC=3 WT=1 16. Vapaa 17. Viemärilinjat vanhat sv CO=50 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 jv CO=70 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 svv CO=70 LC=0 tai HKR:n oma WT=0 18. Viemärilinjat uudet sv CO=2 LC=0 tai HKR:n oma WT=1 jv CO=6 LC=0 tai HKR:n oma WT=1 svv CO=6 LC=0 tai HKR:n oma WT=1 21. Kaukolämpö vanha CO=51 LC=0 WT=0 uusi CO=3 LC=0 WT=0 22. Kaasu/muu vanha CO=53 LC=0 WT=0 uusi CO=5 LC=0 WT=0 28. Nimiö, kehysviivat CO=0,12 LC=0 WT= Linjauselementit vaihtelee 48. Tasauskuvannot vaihtelee 49. Maaperätiedot, maalajirajat, maalajit, kairauspisteet CO=9 vaihtelee WT= ", kairausdiagrammit CO=9 LC=0 WT=0 56. Rakennekerrosten ja uusien johtojen tummennus CO=9 57. Detaljit vaihtelee 1.3 Rakennepoikkileikkaus 11. Tekstit ja viiteviivat CO=0 LC=0 WT=0 Tekstit, uudet rakenteet WT=1 14. Vesijohtolinjat vanhat CO=71 LC=0 WT=0 15. Vesijohtolinjat uudet CO=7 LC=0 WT=1 17. Viemärilinjat vanhat sv CO=50 LC=0 WT=0 jv CO=70 LC=0 WT=0 svv CO=70 LC=0 WT=0 18. Viemärilinjat uudet sv CO=2 LC=0 WT=1 jv CO=6 LC=0 WT=1 svv CO=6 LC=0 WT=1 40. Muut CO=0 vaihtelee vaihtelee 49. Betonirakenne CO=9 LC=0 WT=0 50. Muut rakennerasterit CO=9 LC=0 WT=0

39 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 5/5 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 2 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI taso väri- viiva- viivanumero tyyppi leveys 1.4 Paalukohtainen poikkileikkaus 11. Tekstit CO=0 LC=0 WT=0 14. Vesijohtolinjat vanhat:poikkileikk./pituusleikk. CO=71 LC=0,3 WT=0 15. Vesijohtolinjat uudet: CO=7 LC=0,3 WT=1 16. Vapaa 17. Viemärilinjat vanhat sv CO=50 LC=0 WT=0 jv CO=70 LC=0 WT=0 svv CO=70 LC=0 WT=0 18. Viemärilinjat uudet sv CO=2 LC=0 WT=1 jv CO=6 LC=0 WT=1 svv CO=6 LC=0 WT=1 21. Kaukolämpö vanha CO=51 LC=0 WT=0 uusi CO=3 LC=0 WT=0 22. Kaasu/muu vanha CO=53 LC=0 WT=0 uusi CO=5 LC=0 WT=0 23. Vapaa vanha CO=0 LC=0 WT=0 uusi CO=0 LC=0 WT=0 28. Nimiö, kehysviivat CO=0,12 LC=0 WT= Suunn. ja nyk. kadunpinta rak.kerroksineen ja teksteineen CO=2,0 LC=0 WT= Vapaa 49. Maaperätiedot, maalajirajat, maalajit CO=9 vaihtelee WT= ", kairausdiagrammit CO=9 vaihtelee WT=0 56. Vapaa 57. Vapaa 58. Vapaa 2. VÄRIT, VIIVAPAKSUUDET, VIIVATYYPIT JA FONTIT Väritauluna tallennettaessa MicroStation-default. Viivaleveydet ja viivatyypit ovat joko MicroStation oletusasetuksia tai HKR:n omia luovuttamia: VIIVATYYPPEJÄ ja FONTTEJA: - kaostyl.rsc - 9x.rsc - kassu.rsc - arial - pitk.rsc - font.rsc - poikki.rsc - 120GeoFont.rsc - kaava.rsc - font121hke.rsc - kmoviiva.rsc - font164hke.rsc - kmoviiva_vi.rsc Muita itse laadittuja viivatyyppejä ei saa käyttää. Tekstien koot ja paksuudet on esitetty piirustusmerkintäsuosituksessa.

40

41 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE Sivu 1/2 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 3 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI PIIRUSTUSKOHTAISESTI KÄYTETTÄVÄT TASOT Katumiljööpiir. Tasot päällä tallennettaessa näkymä Katusuun. Asemap. Tasausp. Johtos.p. Mittap. Päällystep. Istutusp. 1. Reunatukilinjat X X X X X X X 2. Katualueen raja X X X X X X X 3. Materiaalien raja X X X X X X 4. Suojatiet ja maaliviivat X X X X X 5. Kaiteet, aidat, ajoesteet X X X X X 6. Tukimuurit ja sillat X X X X X X 7. Kourut ja avo-ojat X X X X X X 8. Luiskat X X X X X 9. Vapaa 10. Raitiotiet ja rautatiet X X X X X X 11. Yksityiset rakenteet, kalusteet X X X X X X 12. Kantakartan täydennykset X X X X X X 13. Vapaa X X X X 14. Vesijohtolinjat vanhat X X X 15. Vesijohtolinjat uudet X X X 16. Kaivojen korkeudet, putkien materiaalimerkinnät X X 17. Viemärilinjat vanhat X X X 18. Viemärilinjat uudet X X X 19. Kaivot vanhat X X X X X 20. Kaivot uudet X X X X X 21. Kaukolämpö, kaukokylmä, kaasu X 22. Sähkö X 23. Tele X 24. Putkiverkostojen 3d-elementit, vanhat 25. Painejohtolinjojen 3d-elementit, uudet 26. Jäte- ja sekavesilinjojen 3d-elementit, 27. Sadevesilinjojen 3d-elementit, uudet 28. Nimiö, kehysviivat X X X X X X X 29. Muut tekstit X X X X X X X 30. Katujen ja linjojen nimet X X X X X X X 31. Vapaa (lähinnä erilaisia tekstejä varten) X X X X X 32. Mittalinja/keskilinja X X X X 33. Pääpisteet X X X 34. Paaluviivat X X X X X X 35. Paalunumerot X X X X X X 36. Pääpisteiden numerot X X X 37. Koordinaattipisteluettelot X X X 38. Säteet X X 39. Tonttipisteiden korkeudet X X 40. Mittaviivat,tyyppipoikkileikkaukset X X 41. Korkeuskäyrät, nykyinen maanpinta X 42. Korkeuskäyrät, suunniteltavan kadun tasaus X 43. Linjauselementit 44. 3d- linjaukset 45. Vapaa X 46. Vapaa X 47. Pohjoisnuoli, koordinaattiristit ja xy-lukemat X X X X X X X 48. Vapaa 49. Bet. Päällysteet X X X X X 50. Luonnonkivipäällysteet X X X X X 51. Nurmetus ja pensaat X X X X X 52. Puut X X X X X 53. Ladontamallien bet. päällysteet (mm. detaljit) X X X 54. Ladontamallien luonnonkivipäällysteet (mm. detaljit) X X X 55. Kantavan kasvualustan raja X X X 56. Rakennussuunnitelmaan liittyvät jk/pp-teiden ja ajoradan safeeraukset X X X X X 57. Detaljit (huom. Kiveykset tasolle 53 ja 54) X X X 58. Reunatuen takareuna X X X jos 1: Vapaa 60. Katusuunnitelman puut X 61. Katusuun. liittyvät tekstit, viiteviivat, peittokehykset, poikkarit. X 62. Katusuunnitelmaan liittyvät rasterit ja safeeraukset X X X X X 63. Apuviivat HUOM! Asemapiirustuksessa lisäksi pituusleikkauksen tasot päällä

42 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE Sivu 2/2 Katu- ja puisto-osasto Ty214-2 LIITE 3 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA ARKISTOINTI Tasot päällä tallennettaessa näkymä Pituus- ja poikkil Pituusleikkaus 1. Tasausviiva X 2. Tasausesitys X 3. Rakennekerrosten alaviiva X 10. Rakennekerrokset (tekstit) X 11. Muut tekstit X 14. Vesijohtolinjat vanhat X 15. Vesijohtolinjat uudet X 16. Vapaa X 17. Viemärilinjat vanhat X 18. Viemärilinjat uudet X 21. Kaukolämpö X 22. Kaasu/muu X 28. Nimiö, kehysviivat X 43. Linjauselementit (terra) 48. Tasauskuvannot 49. Maaperätiedot, maalajirajat, maalajit ja kairauspisteet X 50. ", kairausdiagrammit X 56. Rakennekerrosten ja uusien johtojen X tummennus X 57. Detaljit HUOM! Pituusleikkauksesa asemapiirustuksen tasot päällä Tasot päällä tallennettaessa näkymä Paalukoht.poikk. Paalukohtainen poikkileikkaus 11. Muut tekstit X 14. Vesijohtolinjat vanhat X 15. Vesijohtolinjat uudet X 16. Vapaa X 17. Viemärilinjat vanhat X 18. Viemärilinjat uudet X 21. Kaukolämpö X 22. Kaasu/muu X 23. Vapaa X 28. Nimiö X 40. Suunniteltu ja nykyinen kadunpinta rak.kerroksineen ja teksteineen X 48. Vapaa 49. Maaperätiedot, maalajirajat, maalajit ja kairauspisteet X 50. ", kairausdiagrammit X 57. Vapaa 58. Vapaa X

43

44

45 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 1/2 Katu- ja puisto-osasto Ty214-3 ATK-MUOTOISEN KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENNUSSUUNNITELMIEN NUMEROINTI JA ARKISTOINTIKÄYTÄNTÖ 1. ARKISTOINTINUMERON VARAUS Projektipäällikkö tai suunnittelukohteen konsultti varaa suunnitelmille päänumerot viraston piirustusarkiston arkistonhoitajalta. Projektipäällikkö voi varata ne myös piirustusarkisto-ohjelmalla. Saman kadun suunnitelmat numeroidaan yhdelle päänumerolle. Eri suunnitelmapiirustusten alanumeroinnissa noudatetaan seuraavaa käytäntöä: Katusuunnitelmat /1-10 Rakennussuunnitelmat kadut, torit, raitit, lp-alueet / Rakennussuunnitelmat, vihersuunnitelmat / Rakennussuunnitelmat, erillinen vesihuolto, pumppaamot / Rakennussuunnitelmat, sillat, tunnelit, meluesteet / Rakennussuunnitelmat, geotekniikka / Rakennussuunnitelmat, erilliset sähkösuunnitelmat / Tyyppipiirustukset ym. / Varalla / Varalla / Kaikki katusuunnitelmat (myös katusuunnitelmien koosteet) ja rakennussuunnitelmat arkistoidaan aina. Yleissuunnitelmat arkistoidaan myös pääsääntöisesti. Poikkeuksena ovat yleissuunnitelmat, joiden katu- ja rakennussuunnittelu alkaa heti yleissuunnittelun jälkeen. Tällaisissa tapauksissa niiden arkistointi ei ole välttämätöntä. Tällöin yleissuunnitelmien säilytyksestä vastaa hankkeen projektipäällikkö rakennussuunnitelmien valmistumiseen asti.

46 2/2 2. ARKISTOON TOIMITUS 2.1 Muovit Projektipäällikkö tarkastaa suunnitelmat. Investointitoimiston toimistopäällikkö hyväksyy katusuunnitelmat ja toimialan vastuullinen projektinjohtaja rakennussuunnitelmat. Projektipäällikkö hoitaa suunnitelmien hyväksymisen ennen arkistointia. Tämä koskee myös HSY Veden hyväksymistä niiden suunnitelmien osalta, joihin tulee HSY Veden numero. Konsultti lisää nimiöön tarkastajien ja hyväksyjien nimet ja päivämäärät (HKR, HSY Vesi ym) saatuaan projektipäälliköltä ilmoituksen suunnitelmien hyväksymisestä ja tarkastamisesta ennen kuin piirustukset tulostetaan muoville. Projektipäällikkö toimittaa suunnitelmat hyväksymisen jälkeen viraston piirustusarkistoon arkistonhoitajalle ja informoi onko kyseessä uusi suunnitelma vai muutos aiempaan arkistossa olevaan suunnitelmaan. Arkistonhoitaja arkistoi suunnitelmat ja tallentaa ne piirustusarkisto-ohjelmalla rekisteriin. 2.2 Atk-suunnitelmat Projektipäällikkö toimittaa atk-suunnitelmat atk-arkiston ylläpitäjälle. Suunnitelman arkistointia on kuvattu tarkemmin ohjeessa Atk-muotoisten katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö ja arkistointi. 3. MUUTOKSET 3.1 Muovit Projektipäällikkö tilaa alkuperäiset muovit haltuunsa, kun arkistossa oleviin suunnitelmiin aiotaan tehdä muutoksia. Näin varmistetaan, ettei vanhentuvista suunnitelmista enää jaeta kopioita. Suunnitelmiin tehtävät muutokset merkitään tarpeellisin muutosmerkinnöin A, B, C jne. Suunnitelman nimiöön lisätään muutosmerkintä ja sen kohde suunnitelmassa osoitetaan tarvittaessa muutosnuolella. Muutoksia tehtäessä lisätään nimiön muutosriville myös projektipäällikön hyväksymismerkintä. Suunnitelma tulostetaan hyväksynnän jälkeen uudestaan muoville. Muutettu suunnitelmamuovi arkistoidaan viraston piirustusarkistoon ja vanhentunut suunnitelma poistetaan. 3.2 Atk-suunnitelmat Projektipäällikkö informoi atk-arkiston ylläpitäjää tulevista merkittävistä muutoksista, jotta hän voi tarvittaessa estää muutoksen alla olevat suunnitelmien yleisen saatavuuden arkistosta. Atk- suunnitelmien sähköisessä arkistossa olevat suunnitelmatiedostot päivitetään ajan tasalle. Tieto muutoksesta lisätään myös info-tiedostoon (.txt). Muutetut atksuunnitelmat arkistoidaan ohjeen Atk-muotoisten katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö ja arkistointi mukaisesti. Vanha atk-suunnitelma korvataan uudella. Tiedostojen nimiä ei muuteta päivitysten yhteydessä.

47 HKR TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TYÖOHJE 1/1 Katu- ja puisto-osasto Ty403-8 SUUNNITTELUMITTAUSTEN TASOERITTELY 1. Reunatukilinjat, kiven yläpinta 2. Vapaa 3. Asfaltin reuna, reunatuen juuri 4. Vapaa 5. Kaiteet, aidat, ajoesteet 6. Muurit ja meluesteet 7. Rummut 8. Ojan pohja, luiskan ylä- ja alareuna, maanpinta 9. Luiskan ylä- ja alareuna, kalliopinta 10. Raitiotie- ja rautatiekiskot 11. Sokkelit 12. Tien reuna, vesiraja ja muu taiteviiva 13. Pylväät, harukset portaalit ja liikennemerkit Vapaa 19. Kaivot (sv, svv ja jv) ja sulut (vj) 20. Vapaa 21. Kaukolämpökaivot 22. Vapaa 23. Puhelinkanaalikaivot 24. Putkiverkostot (3-D), vanhat Vapaa 32. Kadun keskiviiva tai maaliviiva Vapaa 41. Korkeuskäyrät 42. Vapaa 43. Vapaa 44. Vapaa 45. Vapaa 46. Vapaa 47. Vapaa 48. Korkeuslukemien numero-osa, maanpinta, asfaltin reuna ja puut 49. Korkeuslukemien numero-osa, kallio 50. Korkeuslukemien numero-osa, sokkelin ja reunatuen yläpinta 51. Vapaa 52. Puut ja pensaat 53. Vapaa 54. Vapaa 55. Vapaa 56. Hajapiste, maanpinta 57. Hajapiste, kalliopinta 58. Puut, snappipiste maanpinnasta 59. Vapaa 60. Mittaussuunnittelu 61. Vapaa 62. Vapaa 63. Info-teksti

TEKNISEN KESKUKSEN YLEIS-, KATU-, PUISTO- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT

TEKNISEN KESKUKSEN YLEIS-, KATU-, PUISTO- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT TEKNISEN KESKUKSEN YLEIS-, KATU-, PUISTO- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT 1.6.2012 Postiosoite: PL 41, 02070 ESPOON KAUPUNKI Käyntiosoite: Virastopiha 2 C, 02770 Espoo Puhelin: (09)81621 Postadress: PB 41, 02070

Lisätiedot

Katu- ja rakennussuunnitelman suunnitteluohje

Katu- ja rakennussuunnitelman suunnitteluohje Kalajoen kaupunki Katu- ja rakennussuunnitelman suunnitteluohje Kalajoen kaupunki Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Lähtöaineisto... 1 3. Pohjamaan kantavuus... 2 4. Johtolinjojen suunnittelu... 2 4.1 Sadevesilinjat...

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Kaavin kunta Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 30.06.2009 2/5 KAAVIN KUNTA KATUSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Lähtötiedot... 3 3. Suunnitellut perusratkaisut... 3 4. Mitoitus... 4 5.

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 25.11.2015 Suunnittelutilanne Aikataulu: rakennussuunnitelma valmis 28.2.2016 Tarkennettu suunnitelmia edellisen kokouksen perusteella Valmiusaste 30 %,

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Teknisten palveluiden toimesta on valmistunut kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmat Leppätie-nimisen kadun sekä vesihuollon peruskorjauksesta.

Teknisten palveluiden toimesta on valmistunut kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmat Leppätie-nimisen kadun sekä vesihuollon peruskorjauksesta. Tekninen lautakunta 44 26.05.2016 Tekninen lautakunta 52 06.07.2016 LEPPÄTIEN KATU- JA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 59/55/2016 Tekninen lautakunta 26.05.2016 44 Teknisten palveluiden toimesta on valmistunut kunnallistekniikan

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ KORTTELISUUNNITELMA Asemakaavamääräykset ovat erillisessä liitteessä.

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

niitty, nurmikko, pelto, kaislikko puutarha, taimikko, pensaikko taimikon ja pensaikon reuna havupuurivi, lehtipuurivi istutettu aita

niitty, nurmikko, pelto, kaislikko puutarha, taimikko, pensaikko taimikon ja pensaikon reuna havupuurivi, lehtipuurivi istutettu aita Maastokohteet niitty, nurmikko, pelto, kaislikko niityn ja nurmikon reuna, pellon reuna puutarha, taimikko, pensaikko taimikon ja pensaikon reuna havupuurivi, lehtipuurivi istutettu aita havupuu, huomattava-

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO. KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA

ASIAKIRJALUETTELO. KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen ASIAKIRJALUETTELO KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA PIIR.N:O PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA PVM MUUTOS PVM 1/XXXXX/1 ASEMAPIIRUSTUS

Lisätiedot

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille.

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. PIIRUSTUSOHJE 1 (5) 4.3.2014 rev 4 PIIRUSTUSOHJE AUTOCAD-PIIRUSTUSTEN TOIMITUS Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. Jos Tilaajan arkistossa

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Tikasmäenlaita, Tikapuunkoukku, Tikaslaakso ja Tikapuuntien pohjoisosa ovat pientaloalueen uusia tonttikatuja.

Tikasmäenlaita, Tikapuunkoukku, Tikaslaakso ja Tikapuuntien pohjoisosa ovat pientaloalueen uusia tonttikatuja. 1 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / Suunnittelu Ramboll Finland Oy / Simo Koivuniemi 5.12.2013 KATUSUUNNITELMIEN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: Lillhemt KATUJEN NIMET: Tikasmäentie ja Lillhemtinpiha, Tikasmäenlaita,

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 120-P21957 Suunnitelmaselostus Ronkainen Juha Sisällysluettelo

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Mitä muutoksia ja mitä on tekeillä? 25.10.2016 Esityksen sisältö Maantielain muutokset Yleissuunnittelu TIEH 2100043-07 Tiesuunnitelma TIEH 2100060-09 Suunnitelmien

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

Liite ELY-keskuksen lausunto (PIRELY/905/07.01/2010)

Liite ELY-keskuksen lausunto (PIRELY/905/07.01/2010) Liite 8 Muistutukset, lausunnot ja vastineet. Kaava nro 8246, Teiskontien ja Kuntokadun liikennejärjestelyt sekä TAYS:n pääsisäänkäynnin pysäköintijärjestelyt. Kaavaehdotus nro 8246 oli virallisesti nähtävillä

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN VAIHE V (KIVI- KONTIE) KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN VAIHE V (KIVI- KONTIE) KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.12.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN VAIHE V (KIVI- KONTIE) KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA KARHUNMÄEN VAIHE V (KIVIKONTIE)

Lisätiedot

Puistonimen (eli puiston_nimi-kentän) yksilöivä numeerinen tunniste. Viheraluetta lähimmän kadun nimi.

Puistonimen (eli puiston_nimi-kentän) yksilöivä numeerinen tunniste. Viheraluetta lähimmän kadun nimi. 13.10.2015 Helsingin kaupungin rakennusvirasto Sivu 1 / 5 Yleisten alueiden rekisteri, katualueet -WFS-tason kenttien kuvaus KATUALUE_ID _ID KAUPUNGINOSA OSA_ALUE SUURPIIRI KAYTTOTARKOITUS KAYTTOTARKOITUS_ID

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto

Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto 1 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, WSP Finland Oy / Juha Väänänen KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto II KADUN NIMI: Martinsillantie,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (6) 4 Käskynhaltijantie välillä Mestarintie Siltavoudintie, Liukumäentie Lämpökuja, katusuunnitelmien hyväksyminen, Oulunkylä, 30286/1-3 HEL 2015-002852 T 10 05

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS HÄMEENKADUN KATUSUUNNITTELU

YLEISÖTILAISUUS HÄMEENKADUN KATUSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS HÄMEENKADUN KATUSUUNNITTELU 16.3.2016 SISÄLTÖ Katusuunnitteluprosessi Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Katusuunnitelmassa ratkaistavat asiat Suunnittelun aikataulu Vuorovaikutus Hämeenkadun

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavamääräykset ovat erillisinä liitteinä. Korttelin 45085 tontit 12

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Hankinnan sisältö 1(6) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA ORIMATTILAN KAUPUNKI

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS 20.09.2016 KUVIA MAISEMARAKENNE - KIVEYS SUONENJOEN TORI SKISSEJÄ kiveys katos elemen ejä suunnitelma kartalla RAUTALAMMINTIE MERKINNÄT suunnittelualueen raja LUONNOSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Ratatarkastusraportti

Ratatarkastusraportti Radan tiedot Radan nimi Sipoon motocrossrata Radan omistaja / käyttäjä Sipoon moottorikerho Ry Osoite Öljytie 618 04131 Sipoo Sijainti Sipoo Puhelinnumero / fax / e-mail Tarkastusajankohta Tarkastaja 09.06.2015

Lisätiedot

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri yleisesti KÄSKYNHALTIJANTIE Raide-Jokeri Itäkeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet 1 Maankäyttösopimuksen tarpeellisuus Mikäli ensimmäinen asemakaava tai kaavamuutos laaditaan alueelle, jolla sijaitsee yksityisen omistamaa maata, tulee aina selvittää

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot