MIETOJEN ALKOHOLIJUOMIEN JA ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN SISÄLLYTTÄMINEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN VALIKOIMIIN vaikutus kaupan rakenteeseen ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIETOJEN ALKOHOLIJUOMIEN JA ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN SISÄLLYTTÄMINEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN VALIKOIMIIN vaikutus kaupan rakenteeseen ja"

Transkriptio

1 MIETOJEN ALKOHOLIJUOMIEN JA ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN SISÄLLYTTÄMINEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN VALIKOIMIIN vaikutus kaupan rakenteeseen ja kilpailutilanteeseen Spåre Consulting 5/2003

2 2 MIETOJEN ALKOHOLIJUOMIEN JA ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN SISÄLLYTTÄMINEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN VALIKOIMIIN vaikutus kaupan rakenteeseen ja kilpailutilanteeseen SISÄLLYS: 1. johdanto 3 2. tutkimuksen tavoite, tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä 4 3. päivittäistavarakaupan rakenne ja kilpailutilanne 5 4. mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden sopivuus päivittäistavarakaupan valikoimiin 7 5. valikoimien muutoksen vaikutus päivittäistavarakaupan rakenteeseen ja kilpailutilanteeseen Ostotapojen vaikutuksen selvittäminen Alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden käyttö Alkoholiliikkeen ja apteekin sijainnin vaikutus Yhden ostoskäynnin tärkeys Elintarvikkeet ja alkoholijuomat Elintarvikkeet ja lääkkeet Mielipiteet alkoholijuomien myynnistä Yksikkökohtaiset selvitykset; Case-analyysi Kauppakeskus Columbus K-Supermarket Meritie S-Market Columbus K-Supermarket Meritien ja S-Market Columbuksen vertailu Itäkeskus, Citymarket-tavaratalo Päivittäistavarakaupan rakenteen muutokset Päivittäistavarakaupan kilpailutilanteen muutokset Päivittäistavarakaupan muutosten vaikutus ostovoiman jakautumiseen Yhteenveto ja johtopäätökset 27 Lähteet Liite 1. Kuluttajatutkimuksen kysymyslomake alkoapteekkitutkimus/hes/

3 3 1. JOHDANTO Päivittäistavarakaupoissa ei saa myydä muita kuin alle 4,7 % alkoholia sisältäviä alkoholijuomia. Näitä ovat keskiolut, siiderit ja muut juomasekoitteet. Itsehoitolääkkeitä ei varsinaisesti saa myydä päivittäistavarakaupoissa lainkaan. Elintarvikekaupan valmis jakelujärjestelmä sopisi kuitenkin erittäin hyvin esimerkiksi sekä mietojen alkoholijuomien että itsehoitoon tarkoitettujen apteekkitavaroiden myyntiin. Alkon ja apteekkien sijoittuminen päivittäistavaramyymälöiden suhteen vaikuttaa kuluttajien ostotapoihin ja elintarvikemyymälöiden kilpailutilanteeseen. Alkot ja apteekit ohjaavat kuluttajaa asioimaan lähinnä näitä palveluja sijaitsevassa päivittäistavaramyymälässä. Osittain myös tämän johdosta ostosmatkat hajaasutusalueilla suuntautuvat lähimmän kyläkaupan sijasta taajamiin. Erityisen voimakas vetovoima on Alkon myymälöiden kohdalla. Tähän vaikuttaa osaltaan myös tyhjien pullojen ja tölkkien palautuksen organisointi. Erityisesti silloin, kun alueella vallitsee kahden tai useamman päivittäistavarakaupan kilpailutilanne, ohjaavat jonkin myymälän läheisyyteen sijoittuvat Alko ja apteekki kilpailutilannetta tämän myymälän hyväksi. Kuluttajat toisin sanoen pyrkivät saamaan myymälämatkansa mahdollisimman lyhyiksi ja vähän aikaa vieviksi. OECD:n toukokuussa 2003 julkistamassa maatutkintaraportissa todetaan, että Suomen markkinoista suurin osa on jo toimivan kilpailun piirissä. Järjestö kritisoi kuitenkin Suomea siitä, että kotimarkkinoillamme ovat kilpailun ulkopuolella vielä esimerkiksi taksiliikenne, lääkkeiden myynti, aukioloajat ja alkoholin vähittäismyynti. 1 Selvittääkseen mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden mahdollisen vapauttamisen vaikutuksia päivittäistavarakaupassa teetti Päivittäistavarakauppa ry käsillä olevan tutkimuksen. Tutkimuskokonaisuuden on suorittanut Spåre Consulting. Tutkimuksen kuluttajiin suuntautuneen haastattelututkimusosuuden teki Taloustutkimus Oy. Tutkimuksessa on viitattu myös TNS Gallup Oy:n tekemään haastattelututkimukseen. Tutkimusraportin on laatinut kauppat.maist. Harri Spåre. 1 OECD:n maatutkintaraportti Suomen sääntelystä ja kilpailupolitiikasta, New Consensus for Change, 2003

4 4 2. TUTKIMUKSEN TAVOITE, TUTKIMUSONGELMA JA TUTKIMUSMENETELMÄ Tutkimuksen tarkoituksena on ensinnäkin selvittää, miten alkoholiliikkeiden ja apteekkien sijoittuminen on vaikuttanut nykyiseen kaupan rakenteeseen ja kilpailutilanteeseen. Toiseksi selvitetään, mitä vaikutuksia päivittäistavarakaupan rakenteeseen ja kilpailutilanteeseen olisi mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden sisällyttämisellä päivittäistavarakauppojen valikoimiin. Kolmanneksi selvitetään miten mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden sisällyttäminen päivittäistavarakauppojen valikoimiin vaikuttaisi ostovoiman jakautumiseen ja eri tyyppisten myymälöiden myynnin määrään. Tutkimusongelma täsmentyy siten seuraaviin kolmeen kysymykseen: 1. Miten mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden sisällyttäminen päivittäistavarakaupan valikoimiin vaikuttaisi kaupan paikalliseen kilpailutilanteeseen? 2. Miten mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden sisällyttäminen päivittäistavarakaupan valikoimiin vaikuttaisi kaupan rakenteelliseen kilpailuasemaan? Toisin sanoen parantaisivatko lähikaupat ja kyläkaupat nykyistä asemaansa, jossa ne nyt menettävät sellaisia asiakkaita, jotka suuntaavat ostoksensa Alkon ja apteekkien lähellä sijaitseviin marketteihin? 3. Miten mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden sisällyttäminen päivittäistavarakaupan valikoimiin vaikuttaisi kauppojen myynnin määrään. Toisin sanoen lisääntyisikö päivittäistavarakauppojen myynti ja vähenisikö erikoiskauppojen myynti? Syntyisikö tarjonnan kasvaessa uutta myynnin kasvua? Tutkimuksessa tukeudutaan alueelta aiemmin tehtyihin selvityksiin, suoritetaan kuluttajien ostotapoja kartoittava kysely sekä selvitetään kenttätutkimuksena Alkon ja apteekin sijoittumisen vaikutuksia kilpailutilanteeseen.

5 5 3. PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN RAKENNE JA KILPAILUTILANNE Suomen päivittäistavaramarkkinat vuonna 2002 olivat arvoltaan yhteensä 20,3 mrd. euroa. Tästä varsinaisten päivittäistavaramyymälöitten osuus oli 53% ja alkoholiliikkeiden 6%. Eri jakelukanavien osuudet kokonaismarkkinoista on esitetty kuviossa 1. Suomen päivittäistavaramarkkinat vuonna 2002, 20,3 mrd.euroa Julkiset laitokset 7 % Ravintolat ja ja kahvilat % Ravintolat, alkoholi 4 % Muut Muut kanavat % Päivittäistavarakauppa % Alkoholiliikkeeliikkeet 6 % Ravintolat (4,7 (4,7% alkoholi) % Kioskit Kioskit % Perusmyymälät % Ketjuuntunut ptkauppa % pt- Kahvilat Huoltoasemat % % Henkilöstö- Halpahintaravintolat % myymälät 9 % Torikauppa, grilli- grilli-ja ja nakkikioskitkioskit, muu muu pt-vähittäismyyntmyynti % nakki- Lähde: A.C. Nielsen Kokonaisarvo arvio SpC Muut Muut ptmyymälät 4 % 6 % Erikoismyymälät, kauppahallithallit, myymäläautot, lopettaneet 3 % pt- Muu Muupt-kauppa pt-markkinat 2002 SpC Kuvio 1. Suomen päivittäistavaroiden jakelukanavien osuudet kokonaismarkkinoista vuonna Päivittäistavaroiden tavanomaisen myynnin jakaantuminen jakelukanavittain vuonna 2002 on esitetty kuviossa 2. Tavanomaisen päivittäistavaroiden myynnin arvo vuonna 2002 oli 13,4 mrd. euroa. Kaupan suuryksiköiden eli hypermarkettien, tavaratalojen ja isojen supermarkettien osuus yhteensä oli 47,2 %. Valintamyymälöiden osuus oli 18 % ja pienten supermarkettien 14,4 %. Pienimpien myyntiyksiköiden myynnin osuus oli 10,3 % ja Alkon osuus 9,8 %.

6 6 Koko päivittäistavaramyynnin (13,4 mrd. euroa) jakaantuminen jakelukanavittain vuonna 2002 (%) Suuryksiköt* 47,2 Valintamyymälät Pienet supermarketit 14,4 18 Alko 9,8 Kioskit Huoltoasemat Muut pt-kaupat Halpahallit 3,3 3 2,7 1, Lähde: A C Nielsen *Hypermarketit, tavaratalot, isot supermarketit alkapt08 Kuvio 2. Koko päivittäistavaramyynnin jakautuminen jakelukanavittain vuonna 2002

7 7 4. MIETOJEN ALKOHOLIJUOMIEN JA ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN SOPIVUUS PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN VALIKOIMIIN Kaikkien juomien myynnin arvo päivittäistavaramyymälöissä vuonna 2001 oli milj. euroa. Myynnin arvon jakautuminen juomatyypeittäin on esitetty kuviossa 3. Keskioluen, siidereitten ja enintään 4,7 % alkoholia sisältävien viinien ja juomasekoitusten myynnin arvo yhteensä oli 794 milj. euroa. Tämä oli kaikkien juomien myynnistä 43,6 %. Juomien myynnin arvo vuonna 2001 (milj.euroa) Keskioluet (enint. 4,7%) 622 Maidot 386 Virvoitusjuomat Kahvit Viinit, siiderit, joumasek. (enint. 4,7%) Mehut, mehujuomat Kivennäisvedet Laimennettavat mehut Teet ja yrttiteet Miedot mallasjuomat (enint. 2,6%) Lähde: AC Nielsen Juomat01 Kuvio 3. Juomien myynnin arvo vuonna 2001 (miljoonaa euroa) Vuonna 2002 myytiin Suomessa punaviinejä 18,5 milj. litraa ja valkoviinejä 18,1 milj. litraa. Viinimerkkejä oli myynnissä yli Näistä 700 halvinta merkkiä muodosti 80 % myynnistä. Punaviineistä 2/3 maksoi alle 7 euroa pullolta. Vastaava osuus valkoviineissä oli 5/6. Käymisteitse valmistettujen viinien myyntimäärä litroissa on esitetty taulukossa 1.

8 8 Käymisteitse valmistetut viinit 1000 litraa Kuohuviinit Valkoviinit Roseeviinit 436 Punaviinit Hedelmäkuohuviinit 619 Muut hedelmäviinit Maustetut viinit 684 Yhteensä Taulukko 1. Käymisteitse valmistettujen viinien myynti vuonna 2002 Koko viinimyynti oli arvoltaan noin 350 milj. euroa. Mikäli kaikki viinit myytäisiin päivittäistavaramyymälöitten kautta, muodostuisi näiden osuudeksi koko juomaryhmästä 19 prosenttia. Huokeitten ja keskihintaisten pöytäviinien osuudeksi muodostuisi 12 prosenttia. Mikäli neljännes viineistä myytäisiin päivittäistavaramyymälöitten kautta, muodostuisi näiden osuudeksi koko juomaryhmästä 4-5 %. Miedot alkoholijuomat soveltuvat sekä luonteeltaan että jakeluteknisesti hyvin päivittäistavarakaupan valikoimiin. Tällöin mahdollistaisi nykyisten kaupan resurssien entistä tehokkaamman käytön. Apteekkien kokonaismyynti vuonna 2002 oli milj. euroa. Lääkemyynnin arvo oli milj. euroa. Tukkumyynnissä oli itsehoitolääkkeiden arvo 169 milj. euroa ja reseptilääkkeiden arvo milj. euroa. Kun tukkumyynnin suhdetta hyväksi käyttäen lasketaan muutoin tilastoimaton itsehoitolääkkeiden vähittäismyynnin arvo, voidaan täksi arvioida 250 milj. euroa. Lääkkeiden myynti on viime vuosina kasvanut noin 10 % vuodessa. Kasvun ennakoidaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Tähän kehitykseen vaikuttaa ennen kaikkea väestön keskimääräinen vanheneminen. Päivittäistavaramyymälät olisivat uusi valmis jakelukanava itsehoitolääkkeiden laajeneville markkinoille. Tällöin olemassa olevia investointeja sekä muita resursseja voitaisiin käyttää tehokkaasti hyväksi.

9 9 5. VALIKOIMIEN MUUTOKSEN VAIKUTUS PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN RAKENTEESEEN JA KILPAILUTILANTEESEEN 5.1 Ostotapojen vaikutuksen selvittäminen Mietoja alkoholijuomia ja itsehoitolääkkeitä koskevien ostotapojen kartoittamiseksi suoritettiin erillinen tutkimus. Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy. Tutkimus tehtiin Omnibus-tutkimuksen osana. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Suomen vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Otos rajautui käytännön syistä tähän ikähaarukkaan. Myös 74 vuotta vanhempien henkilöiden sisältyminen otokseen olisi saattanut olla perusteltua. Tutkimuksessa haastateltiin 995 henkilöä. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä olivat kohderyhmän valtakunnallinen ikä-, sukupuoli-, lääni- ja kuntatyyppijakauma. Haastatteluja tehtiin 90 paikkakunnalla. Otos painotettiin kohderyhmää vastaavaksi. Haastattelut tehtiin Haastattelukysymykset on esitetty liitteessä Alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden käyttö Mietojen alkoholijuomien määritelmänä käytettiin tarkennusta, jonka mukaan niitä ovat käymisteitse valmistetut puna- ja valkoviinit sekä siiderit ja oluet. Väkeviä alkoholijuomia olivat muut kuin miedot juomat eli tavallisesti yli 22 % vahvat juomat. Mikäli henkilö käytti alkoholijuomia harvemmin kuin kerran kuukaudessa, vastasi hän ettei käytä lainkaan alkoholijuomia. Itsehoitolääkkeiksi määriteltiin ilman reseptiä saatavat lääkkeet kuten särkylääkkeet, yskänlääkkeet, allergialääkkeet, vatsalääkkeet ja tupakan vieroitusvalmisteet. Reseptilääkkeitä olivat lääkkeet, joiden ostaminen edellyttää reseptin esittämistä. Mikäli henkilö käytti lääkkeitä harvemmin kuin kerran kolmessa kuukaudessa, ilmoitti hän, ettei käyttänyt lääkkeitä lainkaan. Alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden käyttämättömyys iän mukaan on esitetty kuviossa 4.

10 10 Alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden käyttämättömyys iän mukaan (%) vuotta vuotta Ei käytä alkoholijuomia Ei käytä itsehoitolääkkeitä vuotta vuotta 5 17 Kaikki yhteensä Lähde: Taloustutkimus Oy alkapt07 Kuvio 4. Alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden käyttämättömyys iän mukaan vuonna 2003 Keskimäärin 10 % suomalaisista vuotiaista ei käytä alkoholijuomia (koskee sekä mietoja että väkeviä alkoholijuomia) tai käyttää niitä harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Alle 50-vuotiailla prosenttiosuus on 5 % ja yli 50-vuotiaiden osalta 17 %. Keskimäärin 4 % suomalaisista ei käytä itsehoitolääkkeitä läinkaan tai käyttää niitä harvemmin kuin kerran kolmessa kuukaudessa. Iän suhteen ei ollut kovinkaan suuria eroja, tosin yli 50-vuotiaiden osalta osuus oli 5 % Alkoholiliikkeen ja apteekin sijainnin vaikutus Ensimmäisillä kysymyksillä pyrittiin selvittämään missä määrin alkoholiliikkeen ja apteekin sijainti vaikuttaa elintarvikemyymälän valintaan. Aiempien kokemusten pohjalta on voitu todeta, että muiden palvelujen sijoittuminen elintarvikemyymälän läheisyyteen lisää tämän myymälän asiakaskuntaa. Kuluttajien näkemykset Alkon ja apteekin vetovoimasta on esitetty kuviossa 5.

11 11 Alkoholimyymälän ja apteekin sijainnin vaikutus siihen, missä tekee elintarvikeostokset (%) Vaikuttaa huomattavasti Vaikuttaa jonkin verran Alkoholimyymälä Apteekki Vaikuttaa satunnaisesti 8 8 Ei vaikuta Lähde: Taloustutkimus Oy alkapt03 Kuvio 5. Alkoholimyymälän ja apteekin sijainnin vaikutus siihen, missä tekee elintarvikeostokset vuonna 2003 Kuluttajista 18 % ilmoittaa, että alkoholimyymälän sijainnilla on vaikutusta siihen, minkä elintarvikemyymälän henkilö valitsee. Apteekin kohdalla vastaava luku on 23 %. Useimmin alkoholimyymälän sijainti vaikuttaa vuotiaiden elintarvikkeiden ostopaikan valintaan (26 %) ja harvimmin vuotiaiden valintaan (12 %). Naiset valitsevat elintarvikemyymälän apteekin sijainnin mukaan useammin (29 %) kuin miehet (17 %). Merkittävää on, etteivät muut taustatekijät juurikaan erottele henkilöitä, jotka valitsevat elintarvikemyymälän apteekin sijainnin mukaan Yhden ostoskäynnin tärkeys Elintarvikkeet ja alkoholijuomat Kuluttajilta tiedusteltiin sitä, kuinka tärkeänä nämä pitivät mahdollisuutta suorittaa elintarvikkeiden ja alkoholijuomien ostokset yhdellä ostoskäynnillä. Tällä pyrittiin osittain selvittämään sitä mikä merkitys elintarvikemyymälälle on Alkon läheisellä sijainnilla. Tulokset on esitetty kuviossa 6. Mietojen alkoholijuomien lisäksi tiedusteltiin vertailun vuoksi myös väkevien alkoholijuomien ostamisen tärkeyttä yhdellä ostoskäynnillä. Tulokset näiden osalta poikkesivat toisistaan. Mietojen alkoholijuomien ostamista elintarvikeostoskäynnin

12 12 yhteydessä yhdellä ostoskäynnillä piti tärkeänä 17 % kuluttajista. Ei kovin tärkeänä sitä piti 33 % ja ei lainkaan tärkeänä 39 %. Väkevien alkoholijuomien ostamista yhdellä ostoskäynnillä ei pidetty yhtä tärkeänä. Kuluttajista 9 % katsoi olevan tärkeää saada elintarvikkeet ja väkevät alkoholijuomat ostetuksi yhdellä ostoskerralla. Ei kovin tärkeänä tätä piti 31 % ja ei lainkaan tärkeänä 59 %. Elintarvikkeiden ja alkoholijuomien oston tärkeys yhdellä ostoskäynnillä (%) Erittäin tärkeää Melko tärkeää Miedot alkoholijuomat Väkevät alkoholijuomat Tärkeää 6 4 Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää Lähde: Taloustutkimus Oy alkapt01 Kuvio 6. Elintarvikkeiden ja alkoholijuomien oston tärkeys yhdellä ostoskäynnillä vuonna 2003 Elintarvikkeiden ja alkoholijuomien ostamisen tärkeys yhdellä ostoskäynnillä alueittain on esitetty kuviossa 7. Selvästi tärkeimpänä yhden ostoskäyntikerran mahdollisuutta pidetään Etelä-Suomessa. Mietoja alkoholijuomia ostettaessa oli yhden ostoskerran mahdollisuus tärkeää 21 %:ssa tapauksista Etelä-Suomessa (14 % Pohjois-Suomessa) ja väkevien alkoholijuomien kohdalla 11 % (2 % Pohjois-Suomessa).

13 13 Elintarvikkeiden ja alkoholijuomien oston tärkeys yhdellä ostoskäynnillä alueittain (%) Miedot juomat: Tärkeää Etelä-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Suomi Ei tärkeää Väkevät juomat: Tärkeää Ei tärkeää Lähde: Taloustutkimus Oy alkapt04 Kuvio 7. Elintarvikkeiden ja alkoholijuomien oston tärkeys yhdellä ostoskäynnillä alueittain vuonna Elintarvikkeet ja lääkkeet Kuluttajilta tiedusteltiin sitä, kuinka tärkeänä nämä pitivät mahdollisuutta suorittaa elintarvikkeiden ja lääkkeiden ostokset yhdellä ostoskäynnillä. Tällä pyrittiin osittain selvittämään sitä mikä merkitys elintarvikemyymälälle on apteekin läheisellä sijainnilla. Itsehoitolääkkeiden lisäksi tiedusteltiin vertailun vuoksi myös reseptilääkkeiden ostamisen tärkeyttä yhdellä ostoskäynnillä. Tulokset on esitetty kuviossa 8. Itsehoitolääkkeiden ja reseptilääkkeiden ostamisen tärkeydessä yhdellä ostoskäynnillä ei ole merkittäviä eroja. Tärkeänä saada ostaa elintarvikkeet ja itsehoitolääkkeet yhdellä ostoskäynnillä piti 26 % kuluttajista. Reseptilääkkeiden kohdalla vastaava osuus oli 25 %. Elintarvikkeiden ja lääkkeiden ostamisen tärkeys yhdellä ostoskäynnillä alueittain on esitetty kuviossa 9. Itsehoitolääkkeiden kohdalla yhden ostokerran tärkeys vähenee etelästä pohjoiseen mentäessä. Etelä-Suomessa tätä piti tärkeänä 28 %, Keski-Suomessa 25 % ja Pohjois-Suomessa 21 %. Reseptilääkkeiden kohdalla ei selviä alueellisia eroja ole havaittavissa.

14 14 Elintarvikkeiden ja lääkkeiden oston tärkeys yhdellä ostoskäynnillä (%) Erittäin tärkeää Melko tärkeää Itsehoitolääkkeet Reseptilääkkeet Tärkeää 9 11 Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää Lähde: Taloustutkimus Oy alkapt02 Kuvio 8. Elintarvikkeiden ja lääkkeiden oston tärkeys yhdellä ostoskäynnillä vuonna 2003 Elintarvikkeiden ja lääkkeiden oston tärkeys yhdellä ostoskäynnillä alueittain (%) Itsehoitolääkkeet: Tärkeää Ei tärkeää Etelä-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Suomi Reseptilääkkeet: Tärkeää Ei tärkeää Lähde: Taloustutkimus Oy alkapt05 Kuvio 9. Elintarvikkeiden ja lääkkeiden oston tärkeys yhdellä ostoskäynnillä alueittain vuonna 2003

15 Mielipiteet alkoholijuomien myynnistä Vuoden 2003 huhtikuun päivien välisenä aikana koottiin puhelinhaastatteluin tutkimusaineisto, jolla selvitettiin kuluttajien mielipiteitä siitä, mistä eri alkoholijuomia pitäisi Suomessa saada ostaa. Haastatteluja tehtiin yhteensä Haastatellut edustavat 15 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaan ulkopuolella. Tutkimuksen suoritti TNS Gallup Oy. 2 Vastaamatta jättäneiden osuuden käsittely on usein ongelmallista erilaisissa kuluttajatutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa niiden henkilöiden osuus, jotka eivät osanneet antaa kysymykseen vastausta oli verrattain pieni, yleensä2-4 %. Tulokset on oheisissa kuvioissa esitetty ilman vastaamatta jättäneiden osuutta. Kuviossa 10 on esitetty ryhmittäin niiden kuluttajien osuudet, jotka suhtautuvat vapaamielisimmin viinien myynnin vapauttamiseen. Kaikista kuluttajista 57 % katsoi, että mietoja viinejä pitäisi saada myydä elintarvikeliikkeissä. Heistä 32 % oli sitä mieltä, että viinejä pitäisi saada myydä kaikissa elintarvikemyymälöissä ja 25 %:n mielestä vain sellaisissa myymälöissä, joilla oli tähän viranomaiselta saatu lupa. Mistä mietoja viinejä pitäisi saada ostaa vuonna 2003 (vapaamielisimmin suhtautuvien ryhmien mielipiteet, eos poistettu) Kaikista elintarvikeliikkeistä Viranomaisluvalla Vain Alkosta Ei lainkaan Kaikki Yrittäjä e/vuosi Uusimaa Työssä vuotta Opistotason koulutus % 20% 40% 60% 80% 100% Lähde: TNS Gallup Oy alkapt09 Kuvio 10. Mielipiteet mietojen viinien ostopaikasta vapaamielisimmin suhteutuneiden ryhmien osalta vuonna Epävarmojen (eos) osuus poistettu. 2 TNS Gallup Oy, Mielipiteet alkoholijuomien myynnistä 2003, Päivittäistavarakauppa ry, 2003

16 16 Vain Alkon jaeltavana haluaisi miedot viinit säilyttää 39% ja 4% oli sitä mieltä, että viinejä ei pitäisi myydä lainkaan. Kaikkein vapaamielisimpiä olivat yrittäjät, joista 76 % katsoi, että viinejä tulisi saada ostaa elintarvikemyymälöistä. Mistä mietoja viinejä pitäisi saada ostaa vuonna 2003 (kielteisimmin suhtautuvien ryhmien mielipiteet, eos poistettu) Kaikista elintarvikeliikkeistä Viranomaisluvalla Vain Alkosta Ei lainkaan Kaikki Yli 64 vuotta Väli-Suomi Peruskoulu Eläkeläinen Alle /vuosi Nainen Lähde: TNS Gallup Oy 0% 20% 40% 60% 80% 100% alkapt10 Kuvio 11. Mielipiteet mietojen viinien ostopaikasta kielteisimmin suhteutuneiden ryhmien osalta vuonna Epävarmojen (eos) osuus poistettu. Kuviossa 11 on esitetty ryhmittäin mielipiteet mietojen viinien ostamisesta niiden kuluttajien osalta, jotka suhtautuivat viinien myynnin vapauttamiseen kaikkein kielteisimmin. Yli 64- vuotiaista vain 40 % katsoi, että mietoja viinejä tulisi saada ostaa elintarvikeliikkeistä. Myynnin vain Alkosta sallisi 49 % ja 11 %:n mielestä mietoja viinejä ei tulisi myydä lainkaan. Yleensä nuoremmat henkilöt olivat enemmän viinien myynnin vapauttamisen kannalla kuin vanhemmat henkilöt. Yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt olivat vapaamielisempiä kuin alemmat toimihenkilöt ja työväestö. Paremmin ansaitsevat olivat vapaamielisempiä kuin vähemmän ansaitsevat. Uudellamaalla oltiin vapaamielisempiä kuin muualla Suomessa. Työssä käyvien keskuudessa viinien myymistä elintarvikeliikkeissä kannatettiin selvästi enemmän kuin työttömien piirissä.

17 Yksikkökohtaiset selvitykset; Case-analyysi Kauppakeskus Columbus K auppakeskus Columbus sijaitsee Helsingin Vuosaaressa 13 kilometriä ydinkeskustasta itään. Kauppakeskukseen on suora metroyhteys. Metron päätepysäkki sijaitsee kauppakeskuksen vieressä. Lisäksi keskukseen on kahdeksan eri linja-autojen liittymälinjaa. Kauppakeskus Columbukseen on sijoittunut 50 kauppaa ja erilaista palvelua. Keskuksen välittömässä läheisyydessä on parkkipaikat tuhannelle ajoneuvolle. Columbuksen voimakas kaupallinen kilpailija on kolmen kilometrin päässä sijaitseva pohjoismaiden suurin kauppakeskus, Itäkeskus. Itäkeskuksessa on 240 kauppaa ja palvelualan liikettä. Columbuksessa kilpailee kaksi päivittäistavarakauppaa: K-Supermarket Meritie ja S- Market Columbus. Lisäksi kauppakeskukseen on sijoittunut alkoholiliike sekä apteekki. Yksiköiden sijainnit on esitetty kuviossa 12. Toritaso Apteekki Ankkuritaso KKK-Supermarket Meritie S-Market Columbus Alko Alko Columbus plaani Kuvio 12. Liikepaikkojen sijoittuminen Kauppakeskus Columbuksessa. K-Supermarket Meritie Ankkuritasolla vasemmalla ja S-market Columbus oikealla. Välissä kulkee tie. S-marketin vieressä Alko ja yläpuolella Toritasolla apteekki.

18 18 Kauppakeskuksessa on kaksi tasoa: ylempi päätaso nimeltään Toritaso sekä alempi Ankkuritaso. Päivittäistavaramyymälät sekä Alko sijaitsevat alemmalla Ankkuritasolla ja apteekki ylemmällä päätasolla eli Toritasolla. Toritaso on yhtenäinen taso, jolla sijaitsevat kaikki muut liikkeet paitsi päivittäistavaramyymälät. Sisääntuloaulassa ohjataan asiakkaita oikeisiin kohteisiin viitoitukselle kuten kuviossa 13 on esitetty. Kuvio 13. Kauppakeskus Columbuksen pääsisäänkäynnin kohdalla on opasteviitta, joka kertoo S-Marketin, Alkon ja apteekin sijaitsevan oikealla ja K-Supermarketin vasemmalla. S-Market sijaitsee oikealla yhdessä Alkon ja apteekin kanssa K-Market sen sijaan sijaitsee vasemmalla, eikä sen yhteydessä ole merkittäviä palveluja postia lukuun ottamatta. Kilpailevien päivittäistavaramyymälöiden välinen matka on 200 metriä. Alempi Ankkuritaso ei ole yhtenäinen taso, vaan sen välissä kulkee tie. K- Supermarketin asiakas ei siten pääse suoraan asioimaan Alkossa, vaan hänen täytyy nousta ylemmälle tasolle ja jälleen laskeutua alemmalle. Tämä tekee välimatkasta hankalan suorittaa. Autolla saapuvat asiakkaat joutuvat kiertämään melkoisesti K-Supermarketin parkkipaikalta S-Marketin parkkipaikalle, mikäli haluavat autoineen asioida Alkossa tai apteekissa. Voisikin hyvällä syyllä tehdä sellaisen alkuolettamuksen, että Alkon ja apteekin sijainti saattaa lisätä S- Marketin asiakkaiden määrää sen kilpailijan K-Supermarketin kustannuksella.

19 K-Supermarket Meritie K-Supermarket Meritie on kokonaispinta-alaltaan yli 2000 m 2 :n suuruinen iso supermarket tyyppinen myymälä (kuvio 14). Siellä myydään käytännössä pelkästään päivittäistavaroita. Yrityksen myynnin arvo vuonna 2002 oli 13 miljoonaa euroa. Alkoholijuomien (keskiolut ja siideri) osuus myynnistä oli 5 %. Myymälässä on 10 kassaa. K-Supermarket kilpailee alueen ostovoimasta ensinnäkin lähimmän kilpailijansa S- Marketin että kauempana sijaitsevan voimakkaan Itäkeskuksen kanssa. Lähimpään kilpailijaansa nähden K-Supermarket on epäedullisessa asemassa nimenomaan sen johdosta, että sen läheisyydessä ei ole Alkoa eikä apteekkia. Oman keskeisen ongelmansa tämän johdosta muodostaa myös tyhjien alkoholijuomapullojen palautus. Niitä ei voi K- Supermarkettiin palauttaa, siten että asiakas saisi niistä maksun. K-Supermarketin tärkeimmät tuoteryhmät ovat liha, kala, hedelmät ja vihannekset sekä juomat. Tässä suhteessa yritys ei poikkea tavanomaisesta linjasta. Juomien päällyksiä myydään enemmän kuin tyhjiä otetaan vastaan. Juomat koetaan myös palvelutuotteena, koska niitä täytyy olla varsin laaja valikoima ja niitä on myös oltava mahdollisuus ostaa kylminä. Aika-ajoin asiakkaat ovat tiedustelleet viinien tuloa valikoimiin. Muutoinkin on Alkon puuttumisesta huomautettu. Nyt sallittujen 4,7 prosenttisten viinin tyyppisten juomien myynti on hyvin vähäistä. Apteekkitavaroita eivät asiakkaat sen sijaan ole tiedustelleet. Tämä johtuu varmasti siitä, että niiden puuttuminen valikoimista on yleisesti tiedossa. K-Supermarket Meritiessä käy asiakasta viikossa. Sunnuntaisin asiakkaita käy 800 henkeä. Tuotenimikkeiden lukumäärä on kappaletta ja koko myynnin keskiostoksen arvo on 13 euroa. K-Marketissa työskentelee 42 henkilöä, joista noin puolet on osa-aikaisia. Valikoimien laajentaminen miedoilla alkoholijuomilla ja itsehoitolääkkeillä vaatisi ilmeisesti yhden lisähenkilön palkkaamisen. Etenkin koulutuksen osalta tulisi resursseja lisätä, vaikkakin jo nyt otetaan koulutuksessa viinituntemus huomioon. Miedot alkoholijuomat ja itsehoitolääkkeet voitaisiin sijoittaa valikoimiin välittömästi. Täysi valmius on jo olemassa. Turvallisuuskysymykset on K-Market Meritiessä ratkaistu siten, että ongelmia ei ole syntynyt. Kauppakeskuksen kahden vartijan lisäksi on Meritiellä myös oma turvamies.

20 20 Kuvio 14. Vuosaaren Kauppakeskus Columbuksen K-Supermarket Meritien sisäänkäynti sijaitsee 200 metrin kävelymatkan päässä S-Marketista, Alkosta ja apteekista S-Market Columbus S-Market Columbus on saman kokoinen ja tyyppinen myymälä kuin kilpailijansa K-Market Meritie. S-Marketin kokonaispinta-ala on yli 2000 m 2. Myymälän valikoimiin kuuluvat pelkästään päivittäistavarat. Yksikön myynnin arvo vuonna 2002 oli 18 miljoonaa euroa. Keskioluen ja siiderin osuus myynnistä oli yhteensä 6 %. Myymälässä on 10 kassaa. S-Marketin lähin kilpailija on saman kauppakeskuksen K-Supermarket. Muut kilpailijat sijaitsevat kolmen kilometrin suoran metroyhteyden päässä Itäkeskuksessa. Lähimpään kilpailijaansa nähden on S-Marketilla merkittävä etu: Sen vieressä sijaitsee Alko ja lähellä yläpuolella apteekki. Myymälän sisäänkäynnin vieressä ovat lisäksi pullonpalautusautomaatit, joihin voi palauttaa myös Alkon pullot. Pullonpalautusautomaatit hoitaa S-Market. Alkon pulloja on % pullojen kokonaismäärästä ja myös niistä maksetaan hyvitys. Myymälän sisäänkäynti on esitetty kuviossa 15. S-Marketin markkinointi perustuu paljolti hedelmien ja vihannesten korostamiseen valikoimassa. Tärkeitä tuoteryhmiä ovat myös leipä sekä liha- ja lihajalosteet. Myös juomaryhmä on tärkeä, mutta sitä ei niinkään markkinoinnissa korosteta. Vaikka myymälän vieressä on Alko, on sen itse myymien oluen ja siiderin osuus suurempi kuin kilpailjalla. S-Market Columbuksessa käy asiakasta viikossa. Sunnuntaiasiakkaiden määrä on keskimäärin henkeä. Tuotenimekkeiden määrä on yli ja keskiostoksen arvo on 16 euroa.

21 21 S-Marketissa työskentelee 52 henkilöä, joita 11 on kokoaikaista ja 41 osa-aikaista. Valikoimien laajentaminen vaatisi lisää henkilökuntaa ehkä yhden kokoaikaisen tai kaksi osaaikaista. Uudet tuotteet voitaisiin hoitaa myös nykyisellä henkilöstöllä sopeuttamalla ja kouluttamalla. Uudet tuotteet toisivat uusia asiakkaita ja asettaisivat vaatimuksia koko valikoimalle. Miedot alkoholijuomat ja itsehoitolääkkeet voitaisiin sijoittaa valikoimiin välittömästi. Täysi valmius on jo olemassa. Turvallisuuskysymykset eivät S-Marketissa ole ongelma. Kauppakeskuksen kahden vartijan lisäksi on S-Marketilla iltaisin oma vartija. Kuvio 15. S-Market Columbuksen sisäänmenoväylä on Alkon ja yhteisten pullonpalautusautomaattien vieressä K-Market Meritien ja S-Market Columbuksen vertailu K-Market Meritie ja S-Market Columbus ovat samankokoisia isoja supermarketteja, niillä on samantyyppiset valikoimat ja ne toimivat samanlaisella toimintaperiaatteella. K-Market S-Market 1. Päivittäistavaramyynti 13 Me 18 Me - siitä olutta ja siideriä 5 % 6 % 2. Myyntipinta-ala m m2 3. Myynti / m e e 4. Asiakasmäärä / viikko Keskiostos 13 e 16 e 6. Henkilökunta (koko- ja osa-aik.) Taulukko 2. K-Market Meritien ja S-Market Columbuksen keskeiset tunnusluvut.

22 22 Myymälöiden toimintaa kuvaavia lukuja voidaan periaatteessa verrata keskenään ja arvioida Alkon ja apteekin läheisyyden vaikutusta elintarvikemyymälän vetovoimaan. Tämä vertailu on esitetty taulukossa 2. Suuntaa-antavista luvuista voi päätellä, että S-Marketin suorituskyky on melkoisesti K- Markettia parempi. Osan tästä suorituskyvyn paremmuudesta voidaan katsoa johtuvan Alkon ja apteekin läheisestä sijainnista. K-Marketin johto ilmoitti kilpailijan vahvimmaksi puoleksi juuri tämän edullisen sijainnin muiden palvelujen lähellä. Niinikään S-Marketin johto katsoi Alkon ja apteekin läheisyyden olevan vahvin kilpailuvalttinsa kilpailijaan nähden. Voidaan arvioida alkoholiliikkeen ja apteekin läheisen sijainnin lisäävän S-Marketin asiakasmäärää ja myyntiä ehkä % verrattuna tilanteeseen, jossa näitä palveluja ei myymälän lähellä olisi Itäkeskus, Citymarket-tavaratalo Itäkeskus on pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Se sijaitsee kymmenen kilometriä Helsingin ydinkeskustasta itään. Keskukseen on suora metroyhteys. Itäkeskukseen on sijoittunut 240 palvelua ja myymälää. Keskuksessa on kolme päivittäistavaramyymälää: vierekkäin sijaitsevat K-Supermarket ja Stockmann Herkku sekä tasoa ylempänä sadan metrin päässä sijaitseva Valintatalo Plus. Kaikkien myymälöiden viereen on sijoittunut myös Alkon myymälä. Keskuksessa on kaksi apteekkia. Niihin on elintarvikemyymälöistä keskimäärin yhtä pitkä etäisyys. Tältä osin näyttää kilpailutilanne olevan Itäkeskuksessa tasapainossa. Itäkeskuksen vieressä tähän kulkukäytävällä yhdistettynä sijaitsee pinta-alaltaan runsaan hehtaarin suuruinen Citymarket-tavaratalo Ruokajätti. Sen yhteydessä ei ole sijainnut Alkon myymälää ja tämä seikka on koettu merkittävänä kilpailutekijän puutteena. Huhtikuussa 2003 Alko sijoitti myymälän Citymarketin yhteyteen (kuvio 16). Kuukauden toiminnan perusteella voidaan jo tehdä arvioita Alkon vaikutuksesta Citymarketin toimintaan. Alkon vaikutuksesta ovat etenkin lauantain asiakasmäärät kasvaneet. Kasvu on alussa ollut 200 asiakasta. Pitemmällä tähtäimellä arvioi Citymarketin johto asiakasmäärien kasvavan Alkon vetovoiman ansiosta 5-10 %.

23 23 Kuvio 16. Itäkeskuksen vieressä sijaitsevan Citymarket Ruokajätin tiloihin perustettiin Alkon myymälä huhtikuussa Myymälä vaikutti heti myönteisesti Ruokajätin asiakasmäärään. 5.3 Päivittäistavarakaupan rakenteen muutokset Päivittäistavaramyymälöitä myymäläautot mukaan lukien oli vuoden 2003 alussa myymälää. Pienten myymälöiden, erikoismyymälöiden ja myymäläautojen lukumäärä oli eli 44,7 % kokonaismäärästä. Päivittäistavaramyymälöiden myynnin arvo vuonna 2002 oli milj. euroa. Pienten myymälöiden, erikoismyymälöiden ja myymäläautojen myynti yhteensä oli 865 milj. euroa eli 7,8 % päivittäistavaroiden kokonaismyynnistä. Etenkin haja-asutusalueilla toimivien kyläkauppojen lukumäärä on vuosien kuluessa voimakkaasti vähentynyt. Tähän suuntaukseen on osaltaan vaikuttanut muiden palvelujen kuten Alkon ja apteekin sijaitseminen taajamien elintarvikekauppojen läheisyydessä. Tämä on vaikuttanut siten, että ostosmatka on ajoittain suuntautunut lähimmän myymälän sijasta kauempana sijaitsevan taajaman myymälöihin. Ostotapatutkimuksessa kuluttajista 18 % ilmoittaa, että alkoholimyymälän sijainnilla on vaikutusta siihen, minkä elintarvikemyymälän henkilö valitsee. Apteekin kohdalla vastaava luku on 23 %. Mietojen alkoholijuomien ostamista elintarvikeostoskäynnin yhteydessä yhdellä ostoskäynnillä piti tärkeänä 17 % kuluttajista. Tärkeänä saada ostaa elintarvikkeet ja itsehoitolääkkeet yhdellä ostoskäynnillä piti 26 % kuluttajista. Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen vuonna 1996 tekemässä tutkimuksessa alkoholijuomien myynnin mahdollisen vapauttamisen vaikutuksista todetaan sen kohdistuvan selvästi kaupan rakenteeseen. Keskioluen myyntipolitiikkaa vastaava politiikka muiden

24 24 alkoholijuomien osalta parantaisi kaikkien kokoluokkien myymälöiden kannattavuusedellytyksiä, mutta selvimmin se kuitenkin koskisi pienmyymälöitä. Tämä koskisi tutkimuksen mukaan konkreettisimmin maaseudun ja haja-asutusalueiden pienmyymälöitä. Lisäsyynä tähän on se, että alkoholijuomien myyntimahdollisuus olisi omiaan pienentämään ns. ostovoimavuotoja maaseudulta ja pientaajamista suurempiin taajamiin. 3 Lisäksi kansainvälistyvä kauppa asettaa haasteista Suomalaille päivittäistavaramyymälöille. Tuoreen tutkimuksen mukaan ulkomaisen kilpailun kohtaavat ensisijaisesti laatikkokaupat ja lähikaupat, jotka sijaitsevat ulkomaisen myymälän läheisyydessä. 4 Mikäli miedot alkoholijuomat ja itsehoitolääkkeet sisältyisivät päivittäistavarakauppojen valikoimiin lisäisi tämä asiakaskäyntejä kyläkaupoissa ja vahvistaisi näiden toimintaedellytyksiä. Samalla kyläkauppojen lukumäärän väheneminen hidastuisi. Tilanne on esitetty kuviossa 17. Nykyinen tilanne (nuolen paksuus osoittaa myynnin määrää) Tilanne mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden myynnin vapauduttua. Kotitalouksien ostovoima haja-asutusalueillalueilla Kotitalouksien ostovoima haja-asutusalueillalueilla Lähin Lähin päivittäistavaramyymälä Päivittäistavaramyymälä, jonka jonka lähellä lähellä sijaitsee sijaitsee alkoholiliike ja ja apteekki Lähin Lähin päivittäistavaramyymälä Päivittäistavaramyymälä, jonka jonka lähellä lähellä sijaitsee sijaitsee alkoholiliike ja ja apteekki alkoapteekki 1 Kuvio 17. Ostovoiman siirtymä haja-asutusalueilta taajamiin alkoholiliikkeiden ja apteekkien sijoittumisen johdosta. Mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden myynnin vapautumisen vaikutus näkyy lähimmän päivittäistavaramyymälän myynnin kasvuna. 3 Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos, Alkoholijuomien vähittäismyynnin mahdollisen vapauttamisen vaikutukset päivittäistavarakaupan kannalta, LTT sarja B 123, Helsinki Niilola, Kari Pulkkinen, Matti Riipinen, Toni Leminen, Seppo Kiuru, Pertti, Vähittäiskaupan kansainvälistyminen ja sen vaikutukset Suomessa, LTT-tutkimus Oy, sarja B 168, Helsinki 2003

25 Päivittäistavarakaupan kilpailutilanteen muutokset Alkoholiliikkeen ja apteekin sijainti vaikuttaa päivittäistavaramyymälöiden toimintaedellytyksiin. Alkon ja apteekin läheisellä sijainnilla on päivittäistavaramyymälälle etua verrattuna sellaiseen kilpailijaan, jonka lähellä näitä palveluja ei ole. Alkon ja apteekin läheisyys lisää läheisen päivittäistavaramyymälän myyntiä keskimäärin 10 %. Näyttäisi lisäksi siltä, että pienten myymälöiden kohdalla myynnin lisäys on suhteellisesti suurempi kuin suurten myymälöiden kohdalla. Tilanne on esitetty kuviossa 18. Päivittäistavaramyymälä A, A, jonka lähellä ei ei ole helposti saavutettavissa alkoholiliikettä ja ja apteekkia, myynti Me Alueen ostovoima Kulkuvaikeus Päivittäistavaramyymälä B, B, jonka lähellä on on helposti saavutettavissa alkoholiliike ja ja apteekki, myynti Me Alkoholiliike Apteekki alkoapteekki 2 Kuvio 18. Alkoholiliikkeen ja apteekin sijoittumisen vaikutus päivittäistavarakauppojen kilpailutilanteeseen Mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen korjaisi vinoutuman joidenkin päivittäistavaramyymälöiden välisessä kilpailutilanteessa. Se antaisi myös mahdollisuuden järjestää pullonpalautustoiminnot entistä tehokkaammin ja taloudellisemmin. 5.5 Päivittäistavarakaupan muutosten vaikutus ostovoiman jakautumiseen

26 26 Mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen vaikuttaisi 600 miljoonan euron suuruisen ostovoiman jakautumiseen ja eri myymälöiden myyntiin arviolta siten kuin kuviossa 19 on esitetty. Mietoihin alkoholijuomiin ja itsehoitolääkkeisiin käytetystä ostovoimasta suuntautui vuonna 2002 alkoholiliikkeisiin 350 milj. euroa ja apteekkeihin 250 milj. euroa. Mikäli mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden myynti vapautuisi ja arvioitaisiin neljäsosan näiden myynnistä siirtyvän päivittäistavaramyymälöihin, muodostuisi ostovoiman jakaantuminen sellaiseksi kuin kuvion 16 oikeassa laidassa on esitetty. Päivittäistavaramyymälöiden myynti kasvaisi 150 milj. eurolla, alkoholiliikkeiden myynti laskisi mietojen alkoholijuomien osalta 260 milj. euroon ja apteekkien myynti itsehoitolääkkeiden osalta 190 milj. euroon. Nykyinen tilanne Tilanne mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden myynnin vapauduttua Kokonaiskysyntä Me Me Kokonaiskysyntä Me Me 350 Me 250 Me Me 260 Me 190 Me Päivittäistavaramyymälät Apteekit Akoholimyymälät Päivittäistavaramyymälät Alkoholimyymälät Apteekit Kuvio 19. Mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden markkinoiden jakautuminen ennen ja jälkeen myynnin vapautumisen. Olettamuksena käytetty lähtökohtaa, jonka mukaan neljännes kokonaiskysynnästä siirtyisi molempien tuoteryhmien osalta nykyisestä jakelukanavasta päivittäistavaramyymälöihin. Asetelmassa ei ole huomioitu mahdollista alkoholiveron alentamisen ja mietojen viinien myynnin vapautumisen vaikutusta kysyntään. Voidaan arvioida, että esimerkiksi alkoholiveron puolittaminen lisäisi viinien kysyntää 10 % ja mietojen viinien myynnin vapauttaminen niinikään 10 %. Mietojen viinien jakelukanavien laajentaminen vähentäisi siten eurooppalaisen kehityksen mukanaan tuomaa verotuksen laskemistarvetta.

27 27 6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Mietojen alkoholijuomien, eli tässä tutkimuksessa tarkasteltujen käymisteitse tuotettujen puna- ja valkoviinien sekä muiden viinien myynti oli vuonna 2002 arvoltaan 350 milj. euroa. Muiden kuin reseptilääkkeiden eli ns. itsehoitolääkkeiden vähittäismyynnin arvo vuonna 2002 oli 250 milj. euroa. Kyseisten tuotteiden käytännössä yksinomaisina vähittäismyyntikanavina toimivat nykyisin alkoholimyymälät ja apteekit. OECD:n toukokuussa 2003 julkistamassa maatutkintaraportissa kritisoidaan Suomea siitä, että kotimarkkinoillamme ovat kilpailun ulkopuolella vielä esimerkiksi lääkkeiden myynti ja alkoholin vähittäismyynti. Kuluttajista 18 % ilmoittaa, että alkoholimyymälän sijainnilla on vaikutusta siihen, minkä elintarvikemyymälän henkilö valitsee. Apteekin kohdalla vastaava luku on 23 %. Useimmin alkoholimyymälän sijainti vaikuttaa vuotiaiden elintarvikkeiden ostopaikan valintaan (26 %) ja harvimmin vuotiaiden valintaan (12 %). Naiset valitsevat elintarvikemyymälän apteekin sijainnin mukaan useammin (29 %) kuin miehet (17 %). Mietojen alkoholijuomien ostamista elintarvikeostoskäynnin yhteydessä yhdellä ostoskäynnillä piti tärkeänä 17 % kuluttajista. Ei kovin tärkeänä sitä piti 33 % ja ei lainkaan tärkeänä 39 %. Tärkeänä saada ostaa elintarvikkeet ja itsehoitolääkkeet yhdellä ostoskäynnillä piti 26 % kuluttajista. Reseptilääkkeiden kohdalla vastaava osuus oli 25 %. TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan kaikista kuluttajista 57 % katsoi, että mietoja viinejä pitäisi saada myydä elintarvikeliikkeissä. Heistä 32 % oli sitä mieltä, että viinejä pitäisi saada myydä kaikissa elintarvikemyymälöissä ja 25 %:n mielestä vain sellaisissa myymälöissä, joilla oli tähän viranomaiselta saatu lupa. Tutkimuksessa tarkasteltiin Alkon ja apteekin läheisyyden vaikutusta elintarvikemyymälän suorituskykyyn kauppakeskus Columbuksessa Helsingissä. Suuntaaantavista luvuista voi päätellä, että S-Marketin suorituskyky on melkoisesti K-Supermarkettia parempi. Osan tästä suorituskyvyn paremmuudesta voidaan katsoa johtuvan Alkon ja apteekin läheisestä sijainnista lähellä S-Markettia. Voidaan arvioida alkoholiliikkeen ja apteekin läheisen sijainnin lisäävän kauppakeskus Columbuksen S-Marketin asiakasmäärää ja myyntiä ehkä % verrattuna tilanteeseen, jossa näitä palveluja ei myymälän lähellä olisi.

28 28 Helsingin Itäkeskuksen vieressä tähän kulkukäytävällä yhdistettynä sijaitsee pintaalaltaan runsaan hehtaarin suuruinen Citymarket-tavaratalo Ruokajätti. Sen yhteydessä ei ole sijainnut Alkon myymälää ja tämä seikka on koettu merkittävänä kilpailutekijän puutteena. Huhtikuussa 2003 Alko sijoitti myymälän Citymarketin yhteyteen. Alkon vaikutuksesta ovat etenkin lauantain asiakasmäärät kasvaneet 200 asiakkaalla. Pitemmällä tähtäimellä arvioi Citymarketin johto asiakasmäärien kasvavan Alkon vetovoiman ansiosta 5-10 %. Puna-ja valkoviinien myynti Alkon myymälöistä vuonna 2002 oli arvoltaan 350 milj. euroa. Apteekkien itsehoitolääkkeiden myynnin arvo samana vuonna oli 250 milj. euroa. Näiden tuoteryhmien myynnin vapautuminen merkitsisi sitä, että arviolta ¼ eli 150 milj. euron arvosta mietoja alkoholijuomia ja itsehoitolääkkeitä siirtyisi päivittäistavaramyymälöitten kautta myytäväksi. Mietojen alkoholijuomien ja itsehoitolääkkeiden liittäminen päivittäistavarakauppojen valikoimiin vaikuttaisi kaupan toimintoihin ja palvelutasoon monin tavoin. Vaikutukset olisivat lähes poikkeuksetta myönteisiä. Näkyvimmät vaikutukset aiheutuisivat mietojen alkoholijuomien valikoimalaajennuksen johdosta. Ainakin seuraavat suuntaukset voitaisiin havaita. 1. Kaupan rakennemuutos pehmentyisi ja palvelutason ylläpitäminen koko päivittäistavaravalikoiman osalta paranisi. 2. Kuluttajien päivittäistavarakaupassa, alkoholiliikkeessä ja apteekissa asioimiseen käyttämän ajan tarve yhteensä vähenisi; kuluttajien asiointikustannukset laskisivat. 3. Kilpailun vinoutumat vähenisivät ja kilpailu tehostuisi. 4. Kaupan palvelujen saavutettavuus paranisi. 5. Myymäläinvestointien käyttö tehostuisi. 6. Kaupan kustannustehokkuus nousisi. 7. Suomen päivittäistavarakaupan mahdollisuudet vastata ulkomaiseen kilpailuun paranisivat. 8. Tarve alkoholijuomien verotuksen laskemiseksi vähenisi. 9. Kuluttajien oikea alkoholitietämys lisääntyisi. 10. Suomen valmiudet vastata edessä olevaan muutokseen, jossa koko alkoholikulttuuri siirtyy eurooppalaiseen suuntaan, paranisivat.

29 29 Lähteet: Byckling, Sami Järvinen, Raija Kiuru, Pertti Koski, Kimmo Kovero, Hannu Saarinen, Paavo, Kaupan suuryksiköiden kilpailuvaikutusten arviointi, LTT, sarja B 167, Helsinki Home, Niilo, Kyläkaupan kuolema ja eloonjääminen. Valikoituminen lopettavaksi tai jatkavaksi myymäläksi maaseudun päivittäistavarakaupassa. Helsingin Kauppakorkeakoulu. Acta Academiae Oeconomicae Helsingesis, sarja A:63. Helsinki 1989 Home, Niilo Niilola, Kari, Menestyvä lähikauppa. LTT-tutkimus Oy sarja B 149. Helsinki Home, Niilo, Kyläkauppaan vai markettiin: maaseudun ostopaikkaa valitsemassa, Kauppa 2005 Kauppa yhdyskuntasuunnittelussa, projektiryhmä, Helsinki Kotisalo, Yrjö Kiuru, Pertti, Erilaisten myymälärakenteiden hyödyt ja haitat, LTT, sarja B 140, Helsinki Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos, Alkoholijuomien vähittäismyynnin mahdollisen vapauttamisen vaikutukset päivittäistavarakaupan kannalta, LTT sarja B 123, Helsinki LTT-tutkimus Oy, Kaupan kansainvälistyminen, Helsinki 2003 Niilola, Kari, Alkoholijuomien hintojen alentamisen vaikutukset elinkeinoihin, LTT-tutkimus Oy, Helsinki Niilola, Kari Pulkkinen, Matti Riipinen, Toni Leminen, Seppo Kiuru, Pertti, Vähittäiskaupan kansainvälistyminen ja sen vaikutukset Suomessa, LTT-tutkimus Oy, sarja B 168, Helsinki 2003 OECD:n maatutkintaraportti Suomen sääntelystä ja kilpailupolitiikasta, New Consensus for Change, 2003 Spåre, Harri Pulkkinen, Matti, Päivittäistavaroiden kauppapalvelujen koettu saavutettavuus, LTT sarja B 139, Helsinki TNS Gallup Oy, Mielipiteet alkoholijuomien myynnistä 2003, Päivittäistavarakauppa ry, 2003

30 30 KOTITALOUSTUTKIMUKSEN KYSYMYKSET Liite 1 Omnibus maalis 3/Alkoapteekkikysymykset T9057 KAIKKI VASTAAJAT 400. Vaikuttaako alkoholimyymälän sijainti siihen, missä myymälässä teette elintarvikeostoksenne? 1) Vaikuttaa huomattavasti 2) Vaikuttaa jonkin verran 3) Vaikuttaa satunnaisesti 4) Ei vaikuta 5) En osaa sanoa continue with question Vaikuttaako apteekin sijainti siihen, missä myymälässä teette elintarvikeostoksenne? 1) Vaikuttaa huomattavasti 2) Vaikuttaa jonkin verran 3) Vaikuttaa satunnaisesti 4) Ei vaikuta 5) En osaa sanoa continue with question Kuinka tärkeää teille on mahdollisuus ostaa samanaikaisesti yhdellä ostoskäynnillä elintarvikkeita sekä mietoja alkoholijuomia, kuten viinejä? MIETOJEN ALKOHOLIJUOMIEN MÄÄRITELMÄ = KÄYMISTEITSE VALMISTETUT PUNA- JA VALKOVIINIT SEKÄ SIIDERIT JA OLUET 1) Erittäin tärkeää 2) Melko tärkeää 3) Tärkeää 4) Ei kovin tärkeää 5) Ei lainkaan tärkeää 6) En käytä alkoholijuomia 7) Eos continue with question 406

31 if question 404 is equal to code 6 then continue with question 408 Kuinka tärkeää teille on mahdollisuus ostaa samanaikaisesti yhdellä ostoskäynnillä elintarvikkeita sekä väkeviä alkoholijuomia (Kysytään niiltä, jotka käyttävät alkoholijuomia)? 1) Erittäin tärkeää 2) Melko tärkeää 3) Tärkeää 4) Ei kovin tärkeää 5) Ei lainkaan tärkeää 6) Eos continue with question Kuinka tärkeää teille on mahdollisuus ostaa samanaikaisesti yhdellä ostoskäynnillä elintarvikkeita sekä itsehoitolääkkeitä? ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN MÄÄRITELMÄ = ILMAN RESEPTIÄ SAATAVIA LÄÄKKEITÄ, KUTEN SÄRKYLÄÄKKEITÄ, YSKÄNLÄÄKKEITÄ, ALLERGIALÄÄKKEITÄ, VATSALÄÄKKEITÄ JA TUPAKAN VIEROITUSVALMISTEITA 1) Erittäin tärkeää 2) Melko tärkeää 3) Tärkeää 4) Ei kovin tärkeää 5) Ei lainkaan tärkeää 6) En käytä itsehoitolääkkeitä 7) Eos continue with question Kuinka tärkeää teille on mahdollisuus ostaa samanaikaisesti yhdellä ostoskäynnillä elintarvikkeita sekä reseptilääkkeitä? RESEPTILÄÄKKEIDEN MÄÄRITELMÄ = LÄÄKKEET, JOIDEN OSTAMINEN EDELLYTTÄÄ RESEPTIN ESITTÄMISTÄ 1) Erittäin tärkeää 2) Melko tärkeää 3) Tärkeää 4) Ei kovin tärkeää 5) Ei lainkaan tärkeää 6) En käytä reseptilääkkeitä 7) Eos continue with question 450 Taloustutkimus Oy/JT

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja A, ESPOO, Finland, tel. int+-

Lisätiedot

Mitä tapahtuisi jos Alkon vähittäismyyntimonopoli purettaisiin?

Mitä tapahtuisi jos Alkon vähittäismyyntimonopoli purettaisiin? Mitä tapahtuisi jos Alkon vähittäismyyntimonopoli purettaisiin? Esa Österberg Johtava asiantuntija, Alkoholi ja huumeet yksikkö, Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa vuosina

Lisätiedot

EDUSKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSVALIONKUNTA

EDUSKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSVALIONKUNTA EDUSKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSVALIONKUNTA 24.11.2017 Pasi Holm 050 374 7462 Alkoholilakiuudistus IV-oluiden tarjonta lisääntyy; uusia vähittäismyyntipisteitä noin 4.000 kpl. Alko monopoliyhtiönä on hinnoitellut

Lisätiedot

Alkoholilain uudistus

Alkoholilain uudistus Alkoholilain uudistus Esitys eduskunnan verojaostolle 10.11.2017 Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry Mietojen alkoholijuomien vähittäismyynti Suomessa 2016 Alko Tuhatta litraa Alko +/- % Vähittäiskauppa

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012

Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012 Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012 JULKAISUVAPAA 27.3.2013 klo 11.00 LISÄTIEDOT: Maajohtaja Sanna Kotakorpi Sähköposti: sanna.kotakorpi@nielsen.com Puhelin: 09-4300 3239, 050

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME MIELIPITEET ALKON JA PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN YHTEISTYÖN LAAJENTAMISESTA

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN Pasi Holm 10.1.2017 ALKOHOLILAIN MUUTOS VÄHITTÄISKAUPASSA 1) Prosenttirajan nosto 4,7 % 5,5 % 2) Valmistustaparajoitteesta

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup TNS 2014 Kotipaikka/Domicile Espoo Y-tunnus/Company code 0114300-3 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusasetelma Seuraavassa

Lisätiedot

Alkoholilain uudistus

Alkoholilain uudistus Alkoholilain uudistus Esitys sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 26.10.2017 Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry Lakiuudistus on maltillinen ja se tarvitaan Uudistus vähentää matkustajatuontia, siirtää

Lisätiedot

SUOMEN PT-KAUPAN RYHMITTYMIEN MARKKINAOSUUDET 2014

SUOMEN PT-KAUPAN RYHMITTYMIEN MARKKINAOSUUDET 2014 Muut yksityiset S-ryhmä Stockmann M-ketju Minimani Tokmanni-konserni K-ryhmä Suomen Lähikauppa Oy Lidl SUOMEN PT-KAUPAN RYHMITTYMIEN MARKKINAOSUUDET 20 PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTI 16 705 MILJOONAA EUROA RYHMÄ

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2014 TNS Gallup

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2014 TNS Gallup Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2014 TNS Gallup TNS 2014 Kotipaikka/Domicile Espoo Y-tunnus/Company code 0114300-3 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusasetelma Seuraavassa

Lisätiedot

Alkoholilain uudistus

Alkoholilain uudistus Alkoholilain uudistus Esitys valiokunnalle lokakuu 2017 Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry Lakiuudistus on maltillinen ja se tarvitaan Uudistus vähentää matkustajatuontia, siirtää verotuloja Suomeen,

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2012 - huhtikuu 2013) Tilastojulkistus 11.6.2013 Tuomo Varis etunimi.sukunimi@thl.fi Puh. 029 524 7654 Esa Österberg etunimi.sukunimi@thl.fi Puh. 029 524 7018

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

Matkustajatuonnin vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Matkustajatuonnin vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Matkustajatuonnin vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholijuomien matkustajatuonti Matkustajien tuomien alkoholijuomien kulutus

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin. Hallituksen esityksellä uudeksi alkoholilaiksi on positiivinen kansantaloudellinen vaikutus koko panimoalan arvoketjuun

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 9 4.1.9 Johanna Kuosmanen Tiivistelmä tuloksista 1/6 Jouluruokien tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta, laatu ja kotimaisuus. Kotimaisuuden

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

Joulukauppa 2013 kuluttajat

Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukaupan arvo keskimääräiseen kuukausimyyntiin verrattuna Kellot, korut, kultasepäntuotteet* Kirjat* Kodin tekniikka* Mm. lelut, pelit, lahjatavarat, Kukat ja kasvit* Huonekalut

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden markkinatilanne

Elintarviketeollisuuden markkinatilanne Elintarviketeollisuuden markkinatilanne Juho Lindman Helsingin kauppakorkeakoulun tutkija 23.10.2009 Juho Lindman Sisällysluettelo 1. Talouskriisin vaikutukset 2. Palkankorotusten todellinen vaikutus ruuan

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä MARA

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä MARA Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 2.6.2014 Kyselyn tulokset Kauppa- ja ravintolamyynnin ja keskioluen vähittäismyynnin osuudet myynnistä

Lisätiedot

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa itsehoitolääkkeiden myyntiä ei ole vielä vapautettu. Itsehoito. lääkkeitä. päivittäistavarakaupasta

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa itsehoitolääkkeiden myyntiä ei ole vielä vapautettu. Itsehoito. lääkkeitä. päivittäistavarakaupasta Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa itsehoitolääkkeiden myyntiä ei ole vielä vapautettu. Itsehoito lääkkeitä päivittäistavarakaupasta Kilpailu ja kuluttaja Lääkejakelun uudistaminen olisi kuluttajan etu ja

Lisätiedot

MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%).

MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%). Alkoholipoliittiset mielipiteet Kuvio kt. MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%). Sahtia tai kiljua Kotiviiniä Pontikkaa Suomen Gallup Oy by PGraphics Alkoholipoliittiset

Lisätiedot

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu?

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä kaupan vapautuneista aukioloajoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kaupan liiton

Lisätiedot

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005 1(8) Alkon myymälän vaikutus ympäristönsä päivittäistavaramyyntiin: 1. Tutkimuksen tavoite 2. Menetelmä Tutkimuksen tavoitteena on

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 8.7.2008 Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Suomalaisilla leirintäalueilla majoittuva

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2017 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2017. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005. Minna Kantén Finfood Luomu

LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005. Minna Kantén Finfood Luomu LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005 Minna Kantén Finfood Luomu 1 LUOMUMYYNNIN ( ) JAKAUTUMA hedelmät 9% vihannekset 24% muut 32% maito 17% jauhot/hiutaleet 7% tuoreet leipomotuotteet 11% Lähde: A.C.Nielsen, Kotitalouspaneeli,

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Alkoholijuomien matkustajatuonti 2014 Resandeinförseln av alkoholdrycker 2014 Esa Österberg +358 29 524 7018 esa.osterberg@thl.fi Tuomo Varis +358 29

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2016 huhtikuu 2017)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2016 huhtikuu 2017) 18 2017 30.5.2017 Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2016 huhtikuu 2017) Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 79,4 miljoonaa litraa alkoholijuomia vuonna 2016. Sataprosenttiseksi

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus ja hintakehitys vuonna 2010

Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus ja hintakehitys vuonna 2010 Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus ja hintakehitys vuonna 2010 20.4.2011 ARI PELTONIEMI Tutkimuksen taustaa VEROMUUTOS Ravintoloiden ruokapalveluiden alv 22 prosentista 13 prosenttiin 1.7.2010.

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Alkoholijuomien matkustajatuonti 2013 Resandeinförseln av alkoholdrycker 2013 Esa Österberg +358 29 524 7018 esa.osterberg@thl.fi Tuomo Varis +358 29

Lisätiedot

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007 Finfood Suomen Ruokatieto ry Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 8, marraskuu 2007 10.12.2007 Kristina Kajaani-Kurki Merja LIntunen Jutta Tuomela Sisällys Tiivistelmä päätuloksista Johdanto

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista / IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Luomu Suomessa 2014 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty 12.10.2015

Luomu Suomessa 2014 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty 12.10.2015 Luomu Suomessa 2014 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty 12.10.2015 Sisällys Luomupeltoala Luomuviljelyn kehitys 2006-2014 Luomukasvintuotanto Luomukotieläintilat

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta riippumatta ja mistä lähteistä

Lisätiedot

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968-2016 Janne Härkönen, Jenni Savonen, Esa Virtala & Pia Mäkelä 19.10.2017 Suomalaisten alkoholinkäyttötavat / Härkönen, Savonen, Virtala, Mäkelä 1 Juomatapatutkimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Suomalaisten alkoholiostot Virosta

Suomalaisten alkoholiostot Virosta Suomalaisten alkoholiostot Virosta Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Vuodessa noin 8,8 miljoonaa matkustajaa

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

TILT vastuullisempi energiajuoma. Mediainfo

TILT vastuullisempi energiajuoma. Mediainfo TILT vastuullisempi energiajuoma Mediainfo 21.10.2011 Sisällys Energiajuomat Suomessa Mikä on energiajuoma? Energiajuomia koskevat suositukset Suomessa Suomalaisten suhtautuminen energiajuomien kulutukseen

Lisätiedot

Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014

Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014 Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014 Sisällys Luomupeltoala Luomuviljelyn kehitys 2006-2013 Luomukasvintuotanto

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Kaupan rakennemuutos Jari Kuosmanen Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014

Kaupan rakennemuutos Jari Kuosmanen Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014 Kaupan rakennemuutos Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014 1 Arja Talma Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI Eduskuntavaalien jälkeiseen hallitukseen kohdentuvia odotuksia selvitettiin kysymällä, mikä on sopiva ministerien määrä hallitusta muodostettaessa. Kysymys

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ) miten suomalaiset

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2007

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2007 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 00 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: TNS Gallup, Itätuulenkuja 0, 000 Espoo, puh. (0) 00 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2006

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2006 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 00 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: TNS Gallup, Itätuulenkuja 0, 000 Espoo, puh. (0) 00 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomun kuluttajabarometri 2015 Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomuelintarvikkeiden aktiivikäyttäjiä entistä enemmän ja käyttö säännöllisempää 2012 2015 13 23 14 37 32 Aktiivit Käyttäjät

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 25.6.2014 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Perustietoa liikenneasemista virallisten

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Pro gradu Oulun kaupallisten palveluiden koettu saavutettavuus

Pro gradu Oulun kaupallisten palveluiden koettu saavutettavuus Pro gradu Oulun kaupallisten palveluiden koettu saavutettavuus Oulun Yliopisto Taloustieteet, Logistiikka kauppat. yo Marko Peltoniemi marko.peltoniemi@pp2.inet.fi Kaupan tutkimuspäivä erikoiskaupan teemapäivä

Lisätiedot

Mitä kehittämisen eväitä hallitusohjelma toi päivittäistavarakaupalle? Toimitusjohtaja Osmo Laine KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011

Mitä kehittämisen eväitä hallitusohjelma toi päivittäistavarakaupalle? Toimitusjohtaja Osmo Laine KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011 Mitä kehittämisen eväitä hallitusohjelma toi päivittäistavarakaupalle? Toimitusjohtaja Osmo Laine KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011 Päivittäistavarakaupan tehtävät Valikoimat Palveluverkko Avoin kilpailu

Lisätiedot

Luomu Suomessa 2012 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty

Luomu Suomessa 2012 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty Luomu Suomessa 2012 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty 19.9.2013 Sisällys Luomupeltoala Luomuviljelyn kehitys 2006-2012 Luomukasvintuotanto Luomukotieläintilat

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia Jaana Paananen MTT Taloustutkimus Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 1. - 2.10.2002 Mikkeli Vähittäiskauppa-aineiston

Lisätiedot

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN Sivu Luottamus päättäjiin lisääntyi kuntavaalien seurauksena. Enemmistö kansalaisista ( %) luottaa erittäin tai melko paljon kotikunnan päättäjiin ja reilu

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset toimialakyselyn 18.-24.11.2008 tuloksia Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Suomen Kauppakeskusyhdistys ry ry Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

LUOMUTUOTTEIDEN TARJONTA HÄMEENLINNAN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPOISSA TOUKO-KESÄKUUSSA 2002

LUOMUTUOTTEIDEN TARJONTA HÄMEENLINNAN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPOISSA TOUKO-KESÄKUUSSA 2002 LUOMUTUOTTEIDEN TARJONTA HÄMEENLINNAN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPOISSA TOUKO-KESÄKUUSSA 2002 Anne Rantala Ympäristöosaston monisteita 46 2002 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta

Mielipiteet ydinvoimasta Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 12 Pauli Minkkinen 22262 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 28.2.-12.3.12 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 02

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016 Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 15-74-vuotiaista väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1.011

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015 Mielipiteet ydinvoimasta 2015 Sisältö sivu 1. Aineiston rakenne 3 2. Tutkimustulokset Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä 5 Ydinvoiman hyväksyminen ilmastomuutoksen torjuntakeinona 11 3. Liitteet

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Q2/ Pääjohtaja Mikko Helander

Puolivuosikatsaus Q2/ Pääjohtaja Mikko Helander Puolivuosikatsaus Q2/2017 27.7.2017 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset asiat Q2/2017 Päivittäistavarakaupassa jatkui hyvä myynnin ja kannattavuuden kehitys Rakentamisessa ja talotekniikassa yritysasiakaskaupassa

Lisätiedot

73783 Joulusesonki GallupKanavalla vk 41/07

73783 Joulusesonki GallupKanavalla vk 41/07 Joulusesonki GallupKanavalla vk /0 Ikä Elämänvaihe Oletko... VERT. % & CHI² (%) "" SIGNIF. Alle v v v 0 0 v 0+ Nainen Mies Asun kotona vanhempien luona Asun yksin Asun kaksin puolison kanssa Asun

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2014 huhtikuu 2015)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2014 huhtikuu 2015) 3/2015 Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2014 huhtikuu 2015) 11.6.2015 Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta noin 78 miljoonaa litraa alkoholijuomia toukokuun 2014 ja huhtikuun

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat

Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat 1.8.2012 31.12.2014 Kehitetään paikallis- ja luomuelintarvikeketjun yhteistyötä, jotta asiakaslähtöisten tuotteiden määrä lisääntyy. Luomustatus ja paikallisen

Lisätiedot

Mitä Nuorten terveystapatutkimus kertoo suomalaisten nuorten juomatapojen muutoksesta ja uuden alkoholilain vaikutuksista nuoriin

Mitä Nuorten terveystapatutkimus kertoo suomalaisten nuorten juomatapojen muutoksesta ja uuden alkoholilain vaikutuksista nuoriin Mitä Nuorten terveystapatutkimus kertoo suomalaisten nuorten juomatapojen muutoksesta ja uuden alkoholilain vaikutuksista nuoriin 9.11.2017 Tomi Lintonen 1 Suomalaisten nuorten alkoholin käyttö 1977-2017

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014 Tuhat suomalaista Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 0 Tutkimuksen toteutus IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnallisessa Kuluttajapaneelissa,

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2014 elokuu 2015)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2014 elokuu 2015) 7/2015 6.10.2015 Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2014 elokuu 2015) Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 71 miljoonaa litraa alkoholijuomia syyskuun 2014 ja elokuun 2015 välillä

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuontikysely (syyskuu 2016 elokuu 2017)

Alkoholijuomien matkustajatuontikysely (syyskuu 2016 elokuu 2017) 32 2017 26.9.2017 Alkoholijuomien matkustajatuontikysely (syyskuu 2016 elokuu 2017) Päälöydökset Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna määrä oli 7,5 miljoonaa litraa. Suomalaiset matkustajat toivat

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot