Tauno Jääskeläinen perustaa apteekin Helsinkiin Tauno Jääskeläinen grundar ett apotek i Helsingfors

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tauno Jääskeläinen perustaa apteekin Helsinkiin Tauno Jääskeläinen grundar ett apotek i Helsingfors"

Transkriptio

1

2 Tauno Jääskeläinen perustaa apteekin Helsinkiin Tauno Jääskeläinen grundar ett apotek i Helsingfors Kahdeksankymmentäviisi vuotta sitten, lokakuussa vuonna 1929 apteekkari Tauno Armas Johannes Jääskeläinen avasi Turuntien (sittemmin Mannerheimintien) ja Runeberginkadun kulmataloon apteekin. Jykevä, viisikerroksinen rakennus oli valmistunut vuonna Apteekkitilan, sen sisustuksen ja apteekin painotuotteiden suunnittelijaksi apteekkari valitsi nuoren, mutta suunnittelijana jo ansioituneen arkkitehdin, Pauli Ernesti Blomstedtin. Synnyinseutunsa mukaisesti Jääskeläinen antoi apteekille nimen Carelia. Uuden apteekin piti osoittaa olemassaolonsa selvästi myös ulospäin. Niinpä Blomstedt suunnitteli sille kokonaan uuden sisäänkäynnin. Helsingin kaupunginmuseon mukaan se on arvokas monumentaalisen klassismin kerrostuma myöhäisjugendia edustavan rakennuksen kokonaisuudessa. För åttiofem år sedan, i oktober 1929, öppnade apotekare Tauno Armas Johannes Jääskeläinen ett apotek i hörnhuset i korsningen mellan Åbovägen (senare Mannerheimvägen) och Runebergsgatan. Den robusta byggnaden i fem våningar var byggd år För planeringen av apoteksutrymmet, dess inredning och apotekets trycksaker valde apotekaren en ung, men som planerare redan meriterad arkitekt, Pauli Ernesti Blomstedt. För att hedra sin hemort gav Jääskeläinen namnet Carelia åt sitt apotek. Också utåt ville det nya apoteket profilera sin existens. Därför planerade Blomstedt en helt ny entré för apoteket. Enligt Helsingfors stadsmuseum utgör den ett värdefullt skikt av monumentalklassicism i byggnadens helhetsuttryck i senjugend-stilen. Ovanför dörrarna, som öppnades

3 Molemmille kaduille avautuvien ovien yläpuolella hehkuivat iltaisin punaiselle seinäpinnalle sijoitetut mainosvalot. Apteekin kulmaan lisättiin peilit, jotka ovat heijastaneet tienoon elämää nyt jo 85 vuoden ajan. Asiakkaan astuessa sisään Carelia apteekkiin hänen edessään avautui yli 13 metriä pitkä offisiini eli apteekin asiakaspalvelutila. Sen sisustuksessa toistuivat apteekille valitut tunnusvärit, punainen, musta ja kulta, Karjalan värit. Seinien tummaa mahonkiverhoilua korostivat hyllyjen kultapronssatut taustat ja punavalkoisessa laattalattiassa oli punaisen eri sävyjä. Apteekin tiski oli kirjavaa, italialaista marmoria. Siinä saattoi erottaa jaspista ja jopa fossiileja. mot bägge gatorna i korsningen, lyste kvällstid ljusskyltarna med apotekets namn reflekterande mot en röd yta. Apotekshörnet kompletterades med stora speglar, som avspeglat livet i Tölö nu redan i 85 år. När kunden steg in på Apoteket Carelia möttes hon av en över 13 meter lång officin, apotekets kundutrymme. I inredningen upprepas de karaktärsfärger man hade valt för apoteket, rött svart och guld, Karelens färger. Väggarnas mörka mahognypanel betonades av hyllornas guldbronsbakgrund och i det rödvita klinkergolvet fanns det olika skiftningar av rött. Apoteksdisken var av brokig, italiensk marmor. Där kunde man urskilja jaspis och t.o.m. fossiler. Arkkitehti / Arkitekten Pauli Ernesti Blomstedt Pauli Ernesti Blomstedt ( ) valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna Vuonna 1926 hän perusti oman arkkitehtitoimiston yhdessä vaimonsa, Märta Blomstedtin kanssa. Tunnettuja Blomstedtin suunnittelemia rakennuksia Helsingissä ovat Liittopankin ja Suomalaisen Säästöpankin talot. Jotkut hänen suunnitelmistaan olivat aikanaan jopa liian moderneja toteutuakseen. Carelia apteekin lisäksi hän suunnitteli apteekkari Jääskeläiselle myös huvilan Sortavalaan. Pauli Ernesti Blomstedt ( ) blev färdig arkitekt från den finska Tekniska högskolan år År 1926 grundade han en egen arkitektbyrå tillsammans med sin hustru, Märta Blomstedt. Av kända byggnader Blomstedt har ritat, kan vi nämna Unionsbankens hus och Finska Sparbankens hus i Helsingfors. En del av hans planer var på sin tid t.o.m. allför moderna för att kunna förverkligas. För apotekare Jääskeläinen ritade han, utöver Apoteket Carelia, också en villa i Sordavala. Samana vuonna 1929 kun Carelia apteekki aloitti, valmistui Helsingin osuuskauppa HOKin pääkonttori Runeberginka dun toiselle puolelle, apteekkia vastapäätä. Kadunkulmia ryhdyttiin kutsumaan HOKin kulmaksi ja Carelian kulmaksi. Niistä tuli töölöläisten hyvin tuntemat maamerkit ja kohtauspaikat. Samma år 1929, när Apoteket Carelia inledde sin verksamhet, byggdes Helsingfors andelslags, HOK:ens huvudkontor färdigt på andra sidan Runebergsgatan, mittemot apoteket. Gathörnen började kallas för HOK:ens hörn och Carelias hörn. De blev välkända landmärken och mötesplatser för Tölöborna. Blomstedt osallistui aktiivisesti alansa keskusteluihin, kirjoitti tutkielmia ja artikkeleita ja taitavalla kannanotollaan onnistui pelastamaan Töölönlahden täyttämiseltä. Blomstedt tog aktivt del i diskussionerna inom sin bransch, skrev essäer och artiklar och var med sitt ställningstagande med om att rädda Tölöviken från att fyllas. Myös nahalla verhoiltu yleisösohva oli lähes viisi metriä pitkä ja seinissä sen kummallakin puolella oli peilit. Vanhoille apteekeille tunnusomaiset, oranssinhohtoiset kristallipullot seisoivat ylväinä korkeassa vitriinikaapissa. Ne, samoin kuin posliiniset säilytysastiat kultareunaisine etiketteineen oli valmistettu erikoistilauksena Saksassa. Interiööri kaikkine yksityiskohtineen oli huolella suunniteltu. Kundsoffan, klädd med läder, var också den nästan fem meter lång och på väggen på bägge sidor om soffan fanns det speglar. De för apoteken kännspaka, i orange glimmande kristallflaskorna, utgjorde en ståtlig syn i det höga vitrinskåpet. De, liksom förvaringskärlen av porslin med guldkantade etiketter, var specialtillverkade i Tyskland. Interiören med alla sina små detaljer hade planerats med omsorg.

4 Signatuurit Kun Carelia apteekin asiakkaalle ojennettiin lääkärin määräämä lääke, siihen oli kiinnitetty myös signatuuri. Signatuuriin kopioitiin lääkärin kirjoittama määräys ja lääkkeen annosteluohjeet. Siihen merkittiin myös potilaan ja lääkärin nimi, päiväys ja lääkkeen hinta. Alkuperäinen resepti jäi apteekkiin. Carelian signatuurit, lääkepussit ja rasiat sekä painetut etiketit ja sinetit olivat arkkitehti Pauli E. Blomstedtin suunnittelemia. Niissä käytettiin Karjalan värejä ja vaakunaa. Signatuurit olivat apteekeissa käytössä vuoteen Ajan tapaan Carelialla oli myös omia valmisteita. Monet vanhat töölöläiset muistavat yhä Becarolin, Carelian oman yskänlääkkeen, jonka etiketti on kannen kuvassa. Kipakkaa mikstuuraa Ribicarolia, joka maustettiin punaisella viinimarjasiirapilla, ostettiin Careliasta flunssan oireita helpottamaan. Kun Carelia apteekki aloitti toimintansa valtaosa lääkkeistä valmistettiin apteekissa paikan päällä, in situ. Siksi Carelian tiloihin kuuluikin myös dekoktorio, erikoinen haihduttamishuone, laboratorio ja säilytyskellareita. Reseptilääkkeet valmistettiin yksittäin, tarvittaessa. Usein kysyttyjä käsikauppalääkkeitä kuten mm. särkypulvereita ja vatsalääkkeitä valmistettiin varastoon. Signaturerna När en kund på Apoteket Carelia fick sin receptmedicin, som läkaren ordinerat, var läkemedelsförpackningen försedd med en hängsignatur. Uppgifterna på receptet och medicinens doseringsanvisningar kopierades på signaturen. Här antecknade man också patientens och läkarens namn, datum och läkemedlets pris. Receptet i original arkiverades på apoteket. Carelias signaturer, pulverpåsar och askar samt tryckta etiketter och sigill var ritade av arkitekten Pauli E. Blomstedt. För dem använde man Karelens färger och vapen. Signaturerna var i användning på apoteket fram till år Enligt vad som var brukligt, hade man på Apoteket Carelia också egna preparat. Många gamla Tölöbor minns ännu Becarol, Carelias egen hostmedicin, vars etikett finns på pärmen till detta häfte. Ribicarol, en pigg mixtur som smaksattes med röd vinbärssirap, köpte man på Carelia för att lindra sina flunssasymptom. När Apoteket Carelia började sin verksamhet, tillverkades största delen av medicinerna på apoteket, in situ. Därför hörde också ett dekoktorium, ett speciellt avdunstningsrum, ett laboratorium och förvaringskällare till Carelias utrymmen. Receptmedicinerna tillverkades separat, enligt receptanvisningar. Handköpsläkemedel som t.ex. värkpulver och magdroppar, tillverkades på lager.

5 Carelia apteekki ja Töölön kasvu Carelian toimiessa ensimmäisiä vuosiaan osoitteessa Turuntie 28 (vuodesta 1942 lähtien Mannerheimintie 56) liikenne sen ympäristössä oli nykyiseen verrattuna vielä varsin hiljaista. Carelian oman yskänlääkkeen makeuttamiseen tarvittiin melassisiirappia ja kun sitä toimitettiin lähellä sijaitsevasta Töölön sokeritehtaasta, niin tynnyri yksinkertaisesti kieritettiin aamuvarhaisella Mannerheimintien yli. Apteekin alkuaikoina tehdasvalmisteisia lääkkeitä oli jo jonkin verran saatavilla, mutta ne ja uudenaikaiset lääkkeet kuten penisilliini ja sulfat odottivat vielä yleistymistään. Muutos oli kuitenkin jo käynnissä. Sota keskeytti alkaneet elämänmuodon ja myös lääkkeiden ja apteekkien muutokset, mutta ne jatkuivat ja intensivoituivat sotien jälkeen. Suomi kaupungistui, Töölö kasvoi ja apteekkeihin tuli entistä enemmän tehdasvalmisteisia ja uuden tyyppisiä lääkkeitä. Apteekkien rooli ja niissä tehtävät työt muuttuivat luvulla apteekeissa myydyistä reseptilääkkeistä jo 90 % oli tehdasvalmisteisia. Vuosisadan lopulla apteekeissa paikan päällä valmistettujen lääkkeiden osuus oli enää häviävän pieni. Myös kaupunki kasvoi ja kaupunkirakenne muuttui. Kun Carelia apteekki Apoteket Carelia och tillväxten av Tölö När Carelia under sina första år verkade på adressen Åbovägen 28 (från år 1942 Mannerheimvägen 56), var trafiken i apotekets omgivning relativt stillsam jämfört med i dag. För sötningen av Carelias egen hostmedicin behövdes melass-sirap och när sirapen levererades från Tölö sockerfabrik, alldeles i närheten, rullade man helt enkelt tunnan över Mannerheimvägen tidigt på morgonen. Under apotekets första tid fanns det redan vissa fabrikstillverkade läkemedel, men tiden innan de och de modernare läkemedlen som penicillin och sulfapreparaten blev allmännare, lät ännu vänta på sig. Förändringen var emellertid redan på gång. Kriget avbröt de livsstilsändringar som startat också när det gällde läkemedel och apoteksverksamheten men dessa ändringar fortsatte och intensifierades efter krigen. Finland urbaniserades, tillväxten i Tölö fick fart och apotekens läkemedelssortiment omfattade mera fabrikstillverkade och nyare läkemedel än förr. Apotekens roll och apoteksarbetet förändrades ganska radikalt. Av receptmedicinerna som distribuerades på 1960-talet var redan över 90 % fabrikstillverkade. I slutet av århundradet var andelen läkemedel som man tillverkade på apoteket försvinnande liten. oli lähes 70 vuotias ei sen sijainti enää ollut apteekille edullinen luvulla sille oli etsittävä uudet tilat. Helsingin olympiastadion valmistui vuonna 1938 vuoden 1940 olympialaisia varten. Toisen maailmansodan vuoksi kisat peruttiin ja Helsingin olympiastadion sai isännöitäväkseen vuoden 1952 olympialaiset. Olympiastadion i Helsingfors blev färdigt år 1938 inför de Olympiska spelen år På grund av andra världskriget inhiberades emellertid dessa spel och Olympiastadion i Helsingfors fick fungera som värd för de Olympiska spelen först år Töölön kisahalli, aikaisemmin Messuhalli, valmistui vuonna 1935 monikäyttöhalliksi, jossa näyttelyiden ohessa pidettiin konsertteja, juhlia ja urheilutilaisuuksia. Vuonna1975 se siirtyi Töölön kisahalliksi nimettynä Helsingin kaupungin omistukseen ja liikuntatoimen käyttöön. Tölö sporthall, Kisahalli, tidigare Mässhallen, blev färdigt år 1935 som en allaktivitetshall, där man utöver utställningar också höll konserter, fester och sportevenemang. År 1975 övergick den som Tölö sporthall, Kisahalli i Helsingfors stads ägo och i idrottsnämndens användning. Turuntien/Mannerheimintien toisella puolella toimi Töölön sokeritehdas vuoteen Vuonna 1986 tontille ryhdyttiin rakentamaan oopperataloa, joka valmistui På andra sidan Åbovägen/Mannerheimvägen verkade Tölö sockerfabrik fram till år År 1986 började man på denna tomt bygga ett nytt operahus, som blev färdigt år Även staden växte och stadsmiljön förändrades. När Apoteket Carelia började närma sig 70 år, var dess läge inte längre lämpligt för ett apotek. På 1990-talet var det därför nödvändigt att söka nya utrymmen för apoteket.

6 Carelia apteekki muuttaa Töölön torin kulmalle Apoteket Carelia flyttar till hörnet vid Tölö torg

7 Uusi Carelia apteekki Helsingin kau pungille ja Töölölle oli tapahtunut pal jon sitten Carelia apteekin perustamisen. Vaikka Carelian vanhasta kulmasta oli tullut vilkas liikenneristeys, se ei enää ollut vilkas liikepaikka. Siksi apteekki muutti Töölön torin läheisyyteen osoitteeseen Runeberginkatu 46, joka sijaitsee sairaaloihin ja terveysasemiin johtavien väylien solmukohdassa. Apteekin toisesta sijaintipaikasta voi löytää jatkumon kaupungi nosan rakennushistoriaan. Uusi paikka edustaa kansainvälisen tyylin sovellusta, töölöläisfunkista, joka oli myöhäis jugendia ja klassismia ajallisesti seu raava virtaus. Uusi tyylisuunta vaikutti merkittävästi Töölön rakentamiseen 1930-luvulla. Jalmari Peltosen suun nittelema seitsenkerroksinen, virtavii vainen Kulmalinna oli valmistuessaan vuonna 1937 malliesimerkki tästä aikanaan uutta, modernia elämäntapaa edusta vasta tyylistä. Saman arkkitehdin kynän jälkeä ovat useat muutkin töölöläistä funktionalismia olevat asuintalot. Det nya Apoteket Carelia Vuonna 1996, lähes 60 vuotta Kulmalinna talon valmistumisen jälkeen, Carelia apteekki avasi ovensa sen liikenneristeykseen suuntautuvan julkisivun puolella. On sanottu että tämä rakennuksen kulma muistuttaa valtamerilaivan keulaa. Uuteen Carelia apteekkiin tehtiin uusi sisustus. Osa apteekin alkuperäisestä sisustuksesta jäi sen ensimmäiseen tilaan avat tuun ravintolaan, osa hävisi kokonaan. Carelia apteekki sijaitsee siis nykyisinkin katujen kulmassa, helposti lähestyttävässä paikassa ja vieläpä torin läheisyydessä, eurooppalaisten apteekkien pitkän historiallisen perinteen mukaisesti. Se ei ole vetäytynyt sisälle kauppakeskukseen. Myös uuden Carelian aikana apteekkitoi minnassa on tapahtunut suuria muu toksia. On siirrytty sähköisiin lääke määräyksiin ja esimerkiksi asiakkaille annettavaa lääke- ja terveysneuvontaa on painotettu entisestään. till stadsdelens byggnadshistoria. Detta nya läge representerar en tillämpning av den internationella stilen, Tölöfunkis, som tidsmässigt sett var den följande strömningen efter senjugend och klassicism. Den nya stilen hade en betydande inverkan på byggandet i Tölö på 1930-talet. Kulmalinna, detta strömlinjeformade sjuvåningshus, ritat av Jalmari Peltonen, var, när det blev färdigt år 1937, ett modellexempel på den stil, som under sin tid representerade en ny, modern livsstil. Spåren av samma arkitekts penna ser vi i flere andra bostadshus i i funkisstil i Tölö. År 1996, nästan 60 år sedan Kulmalinna huset blivit färdigt, öppnade Apoteket Carelia sina dörrar i gaveln, som vetter mot trafikkorsningen. Det har sagts att detta hörn av byggnaden påminner om stäven på ett fartyg. Det nya Carelia fick en ny inredning. En del av apotekets ursprungliga inredning blev kvar i restaurangen som öppnades i apotekets ursprungliga lokaliteter, en del försvann helt. Apoteket Carelia finns alltså också i dag i en gatukorsning, på en lättillgänglig plats och dessutom i närheten av ett torg, helt enligt de historiska traditionerna för apoteken i Europa. Vi har inte försvunnit in i ett köpcenter. Under det nya Carelias tid har det också skett stora förändringar i apoteksverksamheten. Vi har övergått till elektroniska recept och allt mera betonat och fokuserat på att kunna ge våra kunder relevant läkemedels- och hälsoinformation och vägledning. Det hade hänt väldigt mycket i Helsingfors stad och i Tölö stadsdel sedan Apoteket Carelia grundades. Även om det gamla Carelia-hörnet hade blivit en livligt trafikerad korsning, var det inte längre ett attraktivt läge för affärsverksamhet. Därför flyttade apoteket närmare Tölö torg, till adressen Runebergsgatan 46, som befinner sig i en knutpunkt mellan trafiklederna som för till sjukhus och hälsocentraler. På denna andra plats för apoteket, kan man hitta en fortsättning i anslutning

8 Carelia apteekki palvelee Haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja käyttää asiakaspalveluun riittävästi aikaa. Keltainen värimaailmamme edustaa iloa, aurinkoista mieltä ja optimismia. Keltainen stimuloi, parantaa muistia ja edistää kanssakäymistä. Palvelumme keskeisin tavoite on varmistaa, että asiakas osaa käyttää lääkettään oikein ja turvallisesti. Tarjoamme myös annosjakelupalvelua asiakkaillemme, joilla on useita lääkkeitä. Pyrimme pitämään varastossa mahdollisimman laajaa tuotevalikoimaa, eli hieman harvinaisempiakin valmisteita kannattaa aina kysyä. Myös lääkkeenvalmistus on edelleen osa apteekkimme palvelua. Vuoden 2015 aikana uusimme hieman sisustusta. Uusien tilaratkaisujen myötä tavoitteenamme on ottaa käyttöön lääkityksen tarkistuspalvelu, inhalaatiohoidon tarkistus- ja lääkkeenoton muistutuspalvelu. Tiedotamme näistä myöhemmin apteekin kotisivuilla. Haluamme tukea asiakkaitamme vaalimaan omaa terveyttään liikunnan ja terveiden elämäntapojen kautta. Pyrimme välittämään henkilökunnan omien painonhallinta- ja liikuntatempauksien intoa myös asiakkaillemme. Älä koskaan arkaile kysyä meiltä neuvoa, jos joku lääkitykseen liittyvä asia jää askarruttamaan! Apoteket Carelia betjänar Vi vill vara nära våra kunder och ge tillräckligt med tid i kundbetjäningen. Vår interiör i gult förmedlar glädje, solsken i sinnet och optimism. Gult stimulerar, förbättrar minnet och främjar kommunikation. Det centrala i vår kundservice är att vi försäkrar oss om att kunden kan använda sitt läkemedel rätt och tryggt. Vi erbjuder också dosdispensering för våra kunder, som har många läkemedel. Vi strävar efter att hålla ett brett varusortiment - det lönar sig alltid att fråga hos oss också efter lite sällsyntare preparat. Också läkemedelstillverkning är fortfarande en del av serviceutbudet på vårt apotek. Under år 2015 kommer vi att förnya inredningen en aning. Genom förnyade utrymmeslösningar har vi som mål att ta i bruk en del nya serviceformer, som kontroll av medicineringen, kontroll av inhalationsvården och medicineringens påminnelseservice. Vi informerar senare om detta på apotekets hemsida. Vi vill stöda våra kunder att värna om sin egen hälsa genom motion och en hälsosam livsföring. Vi försöker också till våra kunder förmedla en del av den entusiasm vi hittat i apotekspersonalens egna viktkontroll- och konditionsjippon. Var aldrig rädd för att fråga oss om råd, om det är något oklart med din medicinering!

9 Carelia apteekin henkilökunta Apoteket Carelias personal Henkilökunta Personalen den Henkilökunta Annen piirtämänä (Anne itse kuvassa äärimmäisenä oikealla.) Personalen den ritat av Anne (Anne finns själv med på teckningen, längst till höger)

10 Carelia apteekin apteekkarit Apoteket Carelias apotekare Bengt Olov Mattila Lotta M. Pajari Anja H. Taipale Leena M. Helavuori Signe M. Jokinen Tauno Armas Johannes Jääskeläinen, apteekkioikeudet / apotekstillstånd , avajaiset / apoteket öppnar

11 Runeberginkatu 46, Helsinki avoinna ma-pe , la (kesälauantaisin ) puh sähköposti: telekopio: apteekkari: Runebergsgatan 46, Helsingfors öppet må-fr , lö (sommarlördagar ) tel e-post: fax: apotekare: KUTOMO

ASUINTUOTANTO VAASASSA

ASUINTUOTANTO VAASASSA CONTRIAN ASIAKASLEHTI CONTRIAS KUNDTIDNING 1/2014 ASUINTUOTANTO VILKASTA VAASASSA BOSTADSPRODUKTIONEN LIVLIG I VASA FOLKHÄLSANHUSET KOHTAAMISPAIKKA» 04 ETT STORT SVENSKT RUM» 05 KIINANMUURIN KASVOJEN KOHOTUS»

Lisätiedot

Apoteket i Kronoby Kruunupyyn apteekki

Apoteket i Kronoby Kruunupyyn apteekki Jubileumsskrift Juhlajulkaisu Apoteket i Kronoby Kruunupyyn apteekki 1909 2009 90 år som apotek 10 år som filialapotek 100 år apoteksverksamhet 90 vuotta apteekkina 10 vuotta sivuapteekkina 100 vuotta

Lisätiedot

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8.

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8. Kaupungin tiedotuslehti - Stadens informationstidning Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas s. 4-5 Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem s. 8-9 Vaasan Marssi 9. - 11. 8. 2002 s. 12 2/2002

Lisätiedot

Länge leve byggnaden!

Länge leve byggnaden! Eläköön rakennus! Uusi käyttötarkoitus uusi elämä Euroopan rakennusperintöpäivät 2013 Länge leve byggnaden! Nytt användningsändamål nytt liv Dagarna för Europas byggnadsarv 2013 Euroopan rakennusperintöpäivät

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l Ledare Asumispalveluita

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 3 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

Vaativia maanrakennustöitä meneillään

Vaativia maanrakennustöitä meneillään CONTRIAN ASIAKASLEHTI CONTRIAS KUNDTIDNING 1/2013 Krävande markarbeten på gång Vaativia maanrakennustöitä meneillään VAASAN SÄHKÖN UUSI TOIMITALO» 04 VASA ELEKTRISKAS NYA KONTORSHUS» 05 TEKLA BIM AWARDS»

Lisätiedot

2/2012 3/2012 3/2012. H e l si ngi n k au pu ngi n t i etok e sk us

2/2012 3/2012 3/2012. H e l si ngi n k au pu ngi n t i etok e sk us 3/2012 Helsingin kaupungin tietokeskus neljännesvuosijulkaisu Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 3/2012 Helsingfors stads faktacentral kvartalspublikation Asta Manninen Helsingin historian tutkimusta

Lisätiedot

Kapsäkki. Martti Lehtinen. Elias Muukka. Suomen vapauden temppelin toteutus Finlands frihetstempel förverkligades. Haastattelussa: kivitohtori

Kapsäkki. Martti Lehtinen. Elias Muukka. Suomen vapauden temppelin toteutus Finlands frihetstempel förverkligades. Haastattelussa: kivitohtori 1 2010 Pohjanmaan museon tiedotuslehti - Österbottens museums informationblad Kapsäkki Haastattelussa: kivitohtori Martti Lehtinen Österbottens museums informationsblad 1 2010 Taiteilija Konstnär Elias

Lisätiedot

Kuntoutuksen avulla uudelle uralle Nytt yrke med hjälp av rehabilitering

Kuntoutuksen avulla uudelle uralle Nytt yrke med hjälp av rehabilitering 3/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Kuntoutuksen avulla uudelle uralle Nytt yrke med hjälp av rehabilitering Laivakuraattori tuntee merityön arjen Skeppskuratorn

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

Vesa Keskinen Katse välillä taaksepäin 3 Vi blickar tillbaka också

Vesa Keskinen Katse välillä taaksepäin 3 Vi blickar tillbaka också SISÄLLYS INNEHÅLL Vesa Keskinen Katse välillä taaksepäin 3 Vi blickar tillbaka också Laura Kolbe Helsinki eurooppalaisena pääkaupunkina 6 Helsingfors som europeisk huvudstad Anja Kervanto Nevanlinna Kaupunkikuvan

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion?

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Sisällysluettelo Innehåll Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Varuboden-Oslan toimialue 8 9 Varuboden-Oslas verksamhetsområde Marketkauppa 10

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 15 SAKARI LEHMUSKALLIO: Merimiespappi ojentaa käden merellä s. 14 17 SAKARI LEHMUSKALLIO: Sjömansprästen sträcker ut handen till havet s. 18 21 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT

Lisätiedot

Björn Wahlroos talar på Grani Närhjälps seminarium på stadshuset 4.2.

Björn Wahlroos talar på Grani Närhjälps seminarium på stadshuset 4.2. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 1/ Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla PAIKALLISHISTORIAN ARKISTO / LOKALHISTORISKA ARKIVET

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 56 1/2014 Kuvat Maria Lindborg-Wigert Innehåll Styrelsen har ordet/hallituksen tervehdys... 3 Årsmöte 2014 Vuosikokous... 4 Stiftelsen

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2011 4 12 Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Sibeliuksen syntymäkoti Sibelius Födelsehem HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HISTORIALLINEN MUSEO TAVASTEHUS STADS HISTORISKA MUSEUM

Sibeliuksen syntymäkoti Sibelius Födelsehem HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HISTORIALLINEN MUSEO TAVASTEHUS STADS HISTORISKA MUSEUM Sibeliuksen syntymäkoti Sibelius Födelsehem HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HISTORIALLINEN MUSEO TAVASTEHUS STADS HISTORISKA MUSEUM Hämeenlinna noin vuonna 1897, näkymä kirkontornista itään. Tavastehus ungefär

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans klarar vi det I skrivande stund har stadsstyrelsens budgetförslag för år 2013 just blivit klart. Förslaget vandrar nu vidare för att behandlas i december av stadsfullmäktige.

Lisätiedot

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti ISSN 0359-877 No 35 Maj 2013 Ansvarig utgivare: Jan-Erik Levlin Flygkaptensgränd 4F 00200 Helsingfors 09-679 439 040-5116049 jan-erik.levlin@iki.fi

Lisätiedot

Staden ansöker om inlösningsförrättning

Staden ansöker om inlösningsförrättning Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla TOVE JANSSON 100 vuotta! Nina Hukkinen kertoo Toven

Lisätiedot

Hieman mielikuvitusta käyttämällä saa valokuvista paljon persoonallisempia, sanoo Asematielle studion avannut valokuvaaja Jyri Laitinen.

Hieman mielikuvitusta käyttämällä saa valokuvista paljon persoonallisempia, sanoo Asematielle studion avannut valokuvaaja Jyri Laitinen. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 3/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla JYRI LAITISEN OMAKUVA / SJÄLVPORTRÄTT Hieman mielikuvitusta

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Tarmokasta vapaa-ajan toimintaa Translandialla. Kokemusta koneista: Reino Verosaari. Sjömansmotorister möttes i Ekenäs 2/2010

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Tarmokasta vapaa-ajan toimintaa Translandialla. Kokemusta koneista: Reino Verosaari. Sjömansmotorister möttes i Ekenäs 2/2010 MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT 2/2010 Tarmokasta vapaa-ajan toimintaa Translandialla Kokemusta koneista: Reino Verosaari Sjömansmotorister möttes i Ekenäs Verksamhetsberättelse

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2010-2011 ÅRSBOK. som stöd för din framtid

VUOSIKIRJA 2010-2011 ÅRSBOK. som stöd för din framtid VUOSIKIRJA 2010-2011 ÅRSBOK som stöd för din framtid Vaasan ammattiopisto, 11. toimintavuosi Vaasan ammattiopisto on Vaasan kaupungin omistama kaksikielinen oppilaitos. Suomen ja ruotsin lisäksi opetusta

Lisätiedot

Vapaavahti Frivakt 3/2008. Till S:t Petersburg med m/s Julia s. 24. På Alholmen är frakten i kunniga händer s. 20. Tasokkaat Merimieslaulufestivaalit

Vapaavahti Frivakt 3/2008. Till S:t Petersburg med m/s Julia s. 24. På Alholmen är frakten i kunniga händer s. 20. Tasokkaat Merimieslaulufestivaalit MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN Vapaavahti Frivakt 3/2008 På Alholmen är frakten i kunniga händer s. 20 Till S:t Petersburg med m/s Julia s. 24 Tasokkaat Merimieslaulufestivaalit s. 9 Meininkiä

Lisätiedot

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5 OY victor ek ab 1885-2010 sisällys innehåll Esipuhe Förord Henkilökuva Personporträtt Victor Ek Kauppaneuvos Victor Ekin aika Tiden under kommerserådet Yrityksestä osakeyhtiöksi Företaget blir aktiebolag

Lisätiedot

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 1 / 2011

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 1 / 2011 STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 1 / 2011 LEDARE PÄÄKIRJOITUS I skrivande stund stundar det till regeringsförhandlingar. Regeringssonderaren, samlingspartiets ordförande Jyrki Katainen,

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot