Tauno Jääskeläinen perustaa apteekin Helsinkiin Tauno Jääskeläinen grundar ett apotek i Helsingfors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tauno Jääskeläinen perustaa apteekin Helsinkiin Tauno Jääskeläinen grundar ett apotek i Helsingfors"

Transkriptio

1

2 Tauno Jääskeläinen perustaa apteekin Helsinkiin Tauno Jääskeläinen grundar ett apotek i Helsingfors Kahdeksankymmentäviisi vuotta sitten, lokakuussa vuonna 1929 apteekkari Tauno Armas Johannes Jääskeläinen avasi Turuntien (sittemmin Mannerheimintien) ja Runeberginkadun kulmataloon apteekin. Jykevä, viisikerroksinen rakennus oli valmistunut vuonna Apteekkitilan, sen sisustuksen ja apteekin painotuotteiden suunnittelijaksi apteekkari valitsi nuoren, mutta suunnittelijana jo ansioituneen arkkitehdin, Pauli Ernesti Blomstedtin. Synnyinseutunsa mukaisesti Jääskeläinen antoi apteekille nimen Carelia. Uuden apteekin piti osoittaa olemassaolonsa selvästi myös ulospäin. Niinpä Blomstedt suunnitteli sille kokonaan uuden sisäänkäynnin. Helsingin kaupunginmuseon mukaan se on arvokas monumentaalisen klassismin kerrostuma myöhäisjugendia edustavan rakennuksen kokonaisuudessa. För åttiofem år sedan, i oktober 1929, öppnade apotekare Tauno Armas Johannes Jääskeläinen ett apotek i hörnhuset i korsningen mellan Åbovägen (senare Mannerheimvägen) och Runebergsgatan. Den robusta byggnaden i fem våningar var byggd år För planeringen av apoteksutrymmet, dess inredning och apotekets trycksaker valde apotekaren en ung, men som planerare redan meriterad arkitekt, Pauli Ernesti Blomstedt. För att hedra sin hemort gav Jääskeläinen namnet Carelia åt sitt apotek. Också utåt ville det nya apoteket profilera sin existens. Därför planerade Blomstedt en helt ny entré för apoteket. Enligt Helsingfors stadsmuseum utgör den ett värdefullt skikt av monumentalklassicism i byggnadens helhetsuttryck i senjugend-stilen. Ovanför dörrarna, som öppnades

3 Molemmille kaduille avautuvien ovien yläpuolella hehkuivat iltaisin punaiselle seinäpinnalle sijoitetut mainosvalot. Apteekin kulmaan lisättiin peilit, jotka ovat heijastaneet tienoon elämää nyt jo 85 vuoden ajan. Asiakkaan astuessa sisään Carelia apteekkiin hänen edessään avautui yli 13 metriä pitkä offisiini eli apteekin asiakaspalvelutila. Sen sisustuksessa toistuivat apteekille valitut tunnusvärit, punainen, musta ja kulta, Karjalan värit. Seinien tummaa mahonkiverhoilua korostivat hyllyjen kultapronssatut taustat ja punavalkoisessa laattalattiassa oli punaisen eri sävyjä. Apteekin tiski oli kirjavaa, italialaista marmoria. Siinä saattoi erottaa jaspista ja jopa fossiileja. mot bägge gatorna i korsningen, lyste kvällstid ljusskyltarna med apotekets namn reflekterande mot en röd yta. Apotekshörnet kompletterades med stora speglar, som avspeglat livet i Tölö nu redan i 85 år. När kunden steg in på Apoteket Carelia möttes hon av en över 13 meter lång officin, apotekets kundutrymme. I inredningen upprepas de karaktärsfärger man hade valt för apoteket, rött svart och guld, Karelens färger. Väggarnas mörka mahognypanel betonades av hyllornas guldbronsbakgrund och i det rödvita klinkergolvet fanns det olika skiftningar av rött. Apoteksdisken var av brokig, italiensk marmor. Där kunde man urskilja jaspis och t.o.m. fossiler. Arkkitehti / Arkitekten Pauli Ernesti Blomstedt Pauli Ernesti Blomstedt ( ) valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna Vuonna 1926 hän perusti oman arkkitehtitoimiston yhdessä vaimonsa, Märta Blomstedtin kanssa. Tunnettuja Blomstedtin suunnittelemia rakennuksia Helsingissä ovat Liittopankin ja Suomalaisen Säästöpankin talot. Jotkut hänen suunnitelmistaan olivat aikanaan jopa liian moderneja toteutuakseen. Carelia apteekin lisäksi hän suunnitteli apteekkari Jääskeläiselle myös huvilan Sortavalaan. Pauli Ernesti Blomstedt ( ) blev färdig arkitekt från den finska Tekniska högskolan år År 1926 grundade han en egen arkitektbyrå tillsammans med sin hustru, Märta Blomstedt. Av kända byggnader Blomstedt har ritat, kan vi nämna Unionsbankens hus och Finska Sparbankens hus i Helsingfors. En del av hans planer var på sin tid t.o.m. allför moderna för att kunna förverkligas. För apotekare Jääskeläinen ritade han, utöver Apoteket Carelia, också en villa i Sordavala. Samana vuonna 1929 kun Carelia apteekki aloitti, valmistui Helsingin osuuskauppa HOKin pääkonttori Runeberginka dun toiselle puolelle, apteekkia vastapäätä. Kadunkulmia ryhdyttiin kutsumaan HOKin kulmaksi ja Carelian kulmaksi. Niistä tuli töölöläisten hyvin tuntemat maamerkit ja kohtauspaikat. Samma år 1929, när Apoteket Carelia inledde sin verksamhet, byggdes Helsingfors andelslags, HOK:ens huvudkontor färdigt på andra sidan Runebergsgatan, mittemot apoteket. Gathörnen började kallas för HOK:ens hörn och Carelias hörn. De blev välkända landmärken och mötesplatser för Tölöborna. Blomstedt osallistui aktiivisesti alansa keskusteluihin, kirjoitti tutkielmia ja artikkeleita ja taitavalla kannanotollaan onnistui pelastamaan Töölönlahden täyttämiseltä. Blomstedt tog aktivt del i diskussionerna inom sin bransch, skrev essäer och artiklar och var med sitt ställningstagande med om att rädda Tölöviken från att fyllas. Myös nahalla verhoiltu yleisösohva oli lähes viisi metriä pitkä ja seinissä sen kummallakin puolella oli peilit. Vanhoille apteekeille tunnusomaiset, oranssinhohtoiset kristallipullot seisoivat ylväinä korkeassa vitriinikaapissa. Ne, samoin kuin posliiniset säilytysastiat kultareunaisine etiketteineen oli valmistettu erikoistilauksena Saksassa. Interiööri kaikkine yksityiskohtineen oli huolella suunniteltu. Kundsoffan, klädd med läder, var också den nästan fem meter lång och på väggen på bägge sidor om soffan fanns det speglar. De för apoteken kännspaka, i orange glimmande kristallflaskorna, utgjorde en ståtlig syn i det höga vitrinskåpet. De, liksom förvaringskärlen av porslin med guldkantade etiketter, var specialtillverkade i Tyskland. Interiören med alla sina små detaljer hade planerats med omsorg.

4 Signatuurit Kun Carelia apteekin asiakkaalle ojennettiin lääkärin määräämä lääke, siihen oli kiinnitetty myös signatuuri. Signatuuriin kopioitiin lääkärin kirjoittama määräys ja lääkkeen annosteluohjeet. Siihen merkittiin myös potilaan ja lääkärin nimi, päiväys ja lääkkeen hinta. Alkuperäinen resepti jäi apteekkiin. Carelian signatuurit, lääkepussit ja rasiat sekä painetut etiketit ja sinetit olivat arkkitehti Pauli E. Blomstedtin suunnittelemia. Niissä käytettiin Karjalan värejä ja vaakunaa. Signatuurit olivat apteekeissa käytössä vuoteen Ajan tapaan Carelialla oli myös omia valmisteita. Monet vanhat töölöläiset muistavat yhä Becarolin, Carelian oman yskänlääkkeen, jonka etiketti on kannen kuvassa. Kipakkaa mikstuuraa Ribicarolia, joka maustettiin punaisella viinimarjasiirapilla, ostettiin Careliasta flunssan oireita helpottamaan. Kun Carelia apteekki aloitti toimintansa valtaosa lääkkeistä valmistettiin apteekissa paikan päällä, in situ. Siksi Carelian tiloihin kuuluikin myös dekoktorio, erikoinen haihduttamishuone, laboratorio ja säilytyskellareita. Reseptilääkkeet valmistettiin yksittäin, tarvittaessa. Usein kysyttyjä käsikauppalääkkeitä kuten mm. särkypulvereita ja vatsalääkkeitä valmistettiin varastoon. Signaturerna När en kund på Apoteket Carelia fick sin receptmedicin, som läkaren ordinerat, var läkemedelsförpackningen försedd med en hängsignatur. Uppgifterna på receptet och medicinens doseringsanvisningar kopierades på signaturen. Här antecknade man också patientens och läkarens namn, datum och läkemedlets pris. Receptet i original arkiverades på apoteket. Carelias signaturer, pulverpåsar och askar samt tryckta etiketter och sigill var ritade av arkitekten Pauli E. Blomstedt. För dem använde man Karelens färger och vapen. Signaturerna var i användning på apoteket fram till år Enligt vad som var brukligt, hade man på Apoteket Carelia också egna preparat. Många gamla Tölöbor minns ännu Becarol, Carelias egen hostmedicin, vars etikett finns på pärmen till detta häfte. Ribicarol, en pigg mixtur som smaksattes med röd vinbärssirap, köpte man på Carelia för att lindra sina flunssasymptom. När Apoteket Carelia började sin verksamhet, tillverkades största delen av medicinerna på apoteket, in situ. Därför hörde också ett dekoktorium, ett speciellt avdunstningsrum, ett laboratorium och förvaringskällare till Carelias utrymmen. Receptmedicinerna tillverkades separat, enligt receptanvisningar. Handköpsläkemedel som t.ex. värkpulver och magdroppar, tillverkades på lager.

5 Carelia apteekki ja Töölön kasvu Carelian toimiessa ensimmäisiä vuosiaan osoitteessa Turuntie 28 (vuodesta 1942 lähtien Mannerheimintie 56) liikenne sen ympäristössä oli nykyiseen verrattuna vielä varsin hiljaista. Carelian oman yskänlääkkeen makeuttamiseen tarvittiin melassisiirappia ja kun sitä toimitettiin lähellä sijaitsevasta Töölön sokeritehtaasta, niin tynnyri yksinkertaisesti kieritettiin aamuvarhaisella Mannerheimintien yli. Apteekin alkuaikoina tehdasvalmisteisia lääkkeitä oli jo jonkin verran saatavilla, mutta ne ja uudenaikaiset lääkkeet kuten penisilliini ja sulfat odottivat vielä yleistymistään. Muutos oli kuitenkin jo käynnissä. Sota keskeytti alkaneet elämänmuodon ja myös lääkkeiden ja apteekkien muutokset, mutta ne jatkuivat ja intensivoituivat sotien jälkeen. Suomi kaupungistui, Töölö kasvoi ja apteekkeihin tuli entistä enemmän tehdasvalmisteisia ja uuden tyyppisiä lääkkeitä. Apteekkien rooli ja niissä tehtävät työt muuttuivat luvulla apteekeissa myydyistä reseptilääkkeistä jo 90 % oli tehdasvalmisteisia. Vuosisadan lopulla apteekeissa paikan päällä valmistettujen lääkkeiden osuus oli enää häviävän pieni. Myös kaupunki kasvoi ja kaupunkirakenne muuttui. Kun Carelia apteekki Apoteket Carelia och tillväxten av Tölö När Carelia under sina första år verkade på adressen Åbovägen 28 (från år 1942 Mannerheimvägen 56), var trafiken i apotekets omgivning relativt stillsam jämfört med i dag. För sötningen av Carelias egen hostmedicin behövdes melass-sirap och när sirapen levererades från Tölö sockerfabrik, alldeles i närheten, rullade man helt enkelt tunnan över Mannerheimvägen tidigt på morgonen. Under apotekets första tid fanns det redan vissa fabrikstillverkade läkemedel, men tiden innan de och de modernare läkemedlen som penicillin och sulfapreparaten blev allmännare, lät ännu vänta på sig. Förändringen var emellertid redan på gång. Kriget avbröt de livsstilsändringar som startat också när det gällde läkemedel och apoteksverksamheten men dessa ändringar fortsatte och intensifierades efter krigen. Finland urbaniserades, tillväxten i Tölö fick fart och apotekens läkemedelssortiment omfattade mera fabrikstillverkade och nyare läkemedel än förr. Apotekens roll och apoteksarbetet förändrades ganska radikalt. Av receptmedicinerna som distribuerades på 1960-talet var redan över 90 % fabrikstillverkade. I slutet av århundradet var andelen läkemedel som man tillverkade på apoteket försvinnande liten. oli lähes 70 vuotias ei sen sijainti enää ollut apteekille edullinen luvulla sille oli etsittävä uudet tilat. Helsingin olympiastadion valmistui vuonna 1938 vuoden 1940 olympialaisia varten. Toisen maailmansodan vuoksi kisat peruttiin ja Helsingin olympiastadion sai isännöitäväkseen vuoden 1952 olympialaiset. Olympiastadion i Helsingfors blev färdigt år 1938 inför de Olympiska spelen år På grund av andra världskriget inhiberades emellertid dessa spel och Olympiastadion i Helsingfors fick fungera som värd för de Olympiska spelen först år Töölön kisahalli, aikaisemmin Messuhalli, valmistui vuonna 1935 monikäyttöhalliksi, jossa näyttelyiden ohessa pidettiin konsertteja, juhlia ja urheilutilaisuuksia. Vuonna1975 se siirtyi Töölön kisahalliksi nimettynä Helsingin kaupungin omistukseen ja liikuntatoimen käyttöön. Tölö sporthall, Kisahalli, tidigare Mässhallen, blev färdigt år 1935 som en allaktivitetshall, där man utöver utställningar också höll konserter, fester och sportevenemang. År 1975 övergick den som Tölö sporthall, Kisahalli i Helsingfors stads ägo och i idrottsnämndens användning. Turuntien/Mannerheimintien toisella puolella toimi Töölön sokeritehdas vuoteen Vuonna 1986 tontille ryhdyttiin rakentamaan oopperataloa, joka valmistui På andra sidan Åbovägen/Mannerheimvägen verkade Tölö sockerfabrik fram till år År 1986 började man på denna tomt bygga ett nytt operahus, som blev färdigt år Även staden växte och stadsmiljön förändrades. När Apoteket Carelia började närma sig 70 år, var dess läge inte längre lämpligt för ett apotek. På 1990-talet var det därför nödvändigt att söka nya utrymmen för apoteket.

6 Carelia apteekki muuttaa Töölön torin kulmalle Apoteket Carelia flyttar till hörnet vid Tölö torg

7 Uusi Carelia apteekki Helsingin kau pungille ja Töölölle oli tapahtunut pal jon sitten Carelia apteekin perustamisen. Vaikka Carelian vanhasta kulmasta oli tullut vilkas liikenneristeys, se ei enää ollut vilkas liikepaikka. Siksi apteekki muutti Töölön torin läheisyyteen osoitteeseen Runeberginkatu 46, joka sijaitsee sairaaloihin ja terveysasemiin johtavien väylien solmukohdassa. Apteekin toisesta sijaintipaikasta voi löytää jatkumon kaupungi nosan rakennushistoriaan. Uusi paikka edustaa kansainvälisen tyylin sovellusta, töölöläisfunkista, joka oli myöhäis jugendia ja klassismia ajallisesti seu raava virtaus. Uusi tyylisuunta vaikutti merkittävästi Töölön rakentamiseen 1930-luvulla. Jalmari Peltosen suun nittelema seitsenkerroksinen, virtavii vainen Kulmalinna oli valmistuessaan vuonna 1937 malliesimerkki tästä aikanaan uutta, modernia elämäntapaa edusta vasta tyylistä. Saman arkkitehdin kynän jälkeä ovat useat muutkin töölöläistä funktionalismia olevat asuintalot. Det nya Apoteket Carelia Vuonna 1996, lähes 60 vuotta Kulmalinna talon valmistumisen jälkeen, Carelia apteekki avasi ovensa sen liikenneristeykseen suuntautuvan julkisivun puolella. On sanottu että tämä rakennuksen kulma muistuttaa valtamerilaivan keulaa. Uuteen Carelia apteekkiin tehtiin uusi sisustus. Osa apteekin alkuperäisestä sisustuksesta jäi sen ensimmäiseen tilaan avat tuun ravintolaan, osa hävisi kokonaan. Carelia apteekki sijaitsee siis nykyisinkin katujen kulmassa, helposti lähestyttävässä paikassa ja vieläpä torin läheisyydessä, eurooppalaisten apteekkien pitkän historiallisen perinteen mukaisesti. Se ei ole vetäytynyt sisälle kauppakeskukseen. Myös uuden Carelian aikana apteekkitoi minnassa on tapahtunut suuria muu toksia. On siirrytty sähköisiin lääke määräyksiin ja esimerkiksi asiakkaille annettavaa lääke- ja terveysneuvontaa on painotettu entisestään. till stadsdelens byggnadshistoria. Detta nya läge representerar en tillämpning av den internationella stilen, Tölöfunkis, som tidsmässigt sett var den följande strömningen efter senjugend och klassicism. Den nya stilen hade en betydande inverkan på byggandet i Tölö på 1930-talet. Kulmalinna, detta strömlinjeformade sjuvåningshus, ritat av Jalmari Peltonen, var, när det blev färdigt år 1937, ett modellexempel på den stil, som under sin tid representerade en ny, modern livsstil. Spåren av samma arkitekts penna ser vi i flere andra bostadshus i i funkisstil i Tölö. År 1996, nästan 60 år sedan Kulmalinna huset blivit färdigt, öppnade Apoteket Carelia sina dörrar i gaveln, som vetter mot trafikkorsningen. Det har sagts att detta hörn av byggnaden påminner om stäven på ett fartyg. Det nya Carelia fick en ny inredning. En del av apotekets ursprungliga inredning blev kvar i restaurangen som öppnades i apotekets ursprungliga lokaliteter, en del försvann helt. Apoteket Carelia finns alltså också i dag i en gatukorsning, på en lättillgänglig plats och dessutom i närheten av ett torg, helt enligt de historiska traditionerna för apoteken i Europa. Vi har inte försvunnit in i ett köpcenter. Under det nya Carelias tid har det också skett stora förändringar i apoteksverksamheten. Vi har övergått till elektroniska recept och allt mera betonat och fokuserat på att kunna ge våra kunder relevant läkemedels- och hälsoinformation och vägledning. Det hade hänt väldigt mycket i Helsingfors stad och i Tölö stadsdel sedan Apoteket Carelia grundades. Även om det gamla Carelia-hörnet hade blivit en livligt trafikerad korsning, var det inte längre ett attraktivt läge för affärsverksamhet. Därför flyttade apoteket närmare Tölö torg, till adressen Runebergsgatan 46, som befinner sig i en knutpunkt mellan trafiklederna som för till sjukhus och hälsocentraler. På denna andra plats för apoteket, kan man hitta en fortsättning i anslutning

8 Carelia apteekki palvelee Haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja käyttää asiakaspalveluun riittävästi aikaa. Keltainen värimaailmamme edustaa iloa, aurinkoista mieltä ja optimismia. Keltainen stimuloi, parantaa muistia ja edistää kanssakäymistä. Palvelumme keskeisin tavoite on varmistaa, että asiakas osaa käyttää lääkettään oikein ja turvallisesti. Tarjoamme myös annosjakelupalvelua asiakkaillemme, joilla on useita lääkkeitä. Pyrimme pitämään varastossa mahdollisimman laajaa tuotevalikoimaa, eli hieman harvinaisempiakin valmisteita kannattaa aina kysyä. Myös lääkkeenvalmistus on edelleen osa apteekkimme palvelua. Vuoden 2015 aikana uusimme hieman sisustusta. Uusien tilaratkaisujen myötä tavoitteenamme on ottaa käyttöön lääkityksen tarkistuspalvelu, inhalaatiohoidon tarkistus- ja lääkkeenoton muistutuspalvelu. Tiedotamme näistä myöhemmin apteekin kotisivuilla. Haluamme tukea asiakkaitamme vaalimaan omaa terveyttään liikunnan ja terveiden elämäntapojen kautta. Pyrimme välittämään henkilökunnan omien painonhallinta- ja liikuntatempauksien intoa myös asiakkaillemme. Älä koskaan arkaile kysyä meiltä neuvoa, jos joku lääkitykseen liittyvä asia jää askarruttamaan! Apoteket Carelia betjänar Vi vill vara nära våra kunder och ge tillräckligt med tid i kundbetjäningen. Vår interiör i gult förmedlar glädje, solsken i sinnet och optimism. Gult stimulerar, förbättrar minnet och främjar kommunikation. Det centrala i vår kundservice är att vi försäkrar oss om att kunden kan använda sitt läkemedel rätt och tryggt. Vi erbjuder också dosdispensering för våra kunder, som har många läkemedel. Vi strävar efter att hålla ett brett varusortiment - det lönar sig alltid att fråga hos oss också efter lite sällsyntare preparat. Också läkemedelstillverkning är fortfarande en del av serviceutbudet på vårt apotek. Under år 2015 kommer vi att förnya inredningen en aning. Genom förnyade utrymmeslösningar har vi som mål att ta i bruk en del nya serviceformer, som kontroll av medicineringen, kontroll av inhalationsvården och medicineringens påminnelseservice. Vi informerar senare om detta på apotekets hemsida. Vi vill stöda våra kunder att värna om sin egen hälsa genom motion och en hälsosam livsföring. Vi försöker också till våra kunder förmedla en del av den entusiasm vi hittat i apotekspersonalens egna viktkontroll- och konditionsjippon. Var aldrig rädd för att fråga oss om råd, om det är något oklart med din medicinering!

9 Carelia apteekin henkilökunta Apoteket Carelias personal Henkilökunta Personalen den Henkilökunta Annen piirtämänä (Anne itse kuvassa äärimmäisenä oikealla.) Personalen den ritat av Anne (Anne finns själv med på teckningen, längst till höger)

10 Carelia apteekin apteekkarit Apoteket Carelias apotekare Bengt Olov Mattila Lotta M. Pajari Anja H. Taipale Leena M. Helavuori Signe M. Jokinen Tauno Armas Johannes Jääskeläinen, apteekkioikeudet / apotekstillstånd , avajaiset / apoteket öppnar

11 Runeberginkatu 46, Helsinki avoinna ma-pe , la (kesälauantaisin ) puh sähköposti: telekopio: apteekkari: Runebergsgatan 46, Helsingfors öppet må-fr , lö (sommarlördagar ) tel e-post: fax: apotekare: KUTOMO

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA 2008 Tuotteillamme on Oeko-Tex Standard 100 sertifikaatti Våra produkter har Oeko-Tex Standard 100 certifikat Puuvilla on kuulunut amerikkalaiseen arkeen jo 1400- luvulta lähtien. Zappella-froteessa käytettävä

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju Lataa Kirjailija: Markku Harju ISBN: 9789529364893 Sivumäärä: 147 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.62 Mb Mervi-hirvenvasan tarina on koskettanut satojatuhansia

Lisätiedot

Hakalan leivintuvassa oli vanha muurattu leivinuuni. Tupa sijatsi nykyseillä Lumenen tehtaan tontilla tehdasalueella.

Hakalan leivintuvassa oli vanha muurattu leivinuuni. Tupa sijatsi nykyseillä Lumenen tehtaan tontilla tehdasalueella. Oy Emil Halme Ab Emil sai 19 vuotiaana 16 toukokuuta vuonna 1896 leipurin kisällikirjansa, suoritettuaan ammattityönäytteen. Kisällikirjan luovutti Turun Käsityöläisyhdistyksen Valtuusmiehet. Emil fick

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 472/2010 vp Reuman sairaalan hoitotoimenpiteiden seuranta Eduskunnan puhemiehelle Reumasäätiön sairaalan lopettamisen yhteydessä hallitus vakuutti, että reumapotilaat kyetään jatkossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Näin palaa Ecoteck-pellettitakka Så här brinner en Ecoteck-pelletskamin

Näin palaa Ecoteck-pellettitakka Så här brinner en Ecoteck-pelletskamin Amalfi 11,3 kw. Päälämmönlähde saaristomökillä / Huvudvärmekälla i en stuga i skärgården Snella 11 kw. Sähkölämmitteisen omakotitalon keittiössä / I köket i ett eluppvärmt egnahemshus. Monica 8,5 kw. Sähkölämmitteisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Hirsitalot / Stockhus

Hirsitalot / Stockhus UUSI ESITE! NY BROSCHYR! LAATUTALOJA HIRRESTÄ KVALITETSHUS I TIMMER Loghomes Since 1974 Hirsitalot / Stockhus Sisältö Innehåll Pia-Maria 222L...4 Eva 130L...6 Diana 153L...8 Vera 139L... 10 Jonna 120L...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 97/2009 vp Varusmiesten terveydenhuollon taso Eduskunnan puhemiehelle Keuruun varuskunnassa varusmies sairastui kuumeeseen, ja häntä pidettiin lääkityksen avulla kaksi viikkoa majoitustiloissa.

Lisätiedot

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015 Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka jos tontti on rakentamiskelpoinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Stone. Design dsign Vertti Kivi&Co

Stone. Design dsign Vertti Kivi&Co Stone 2 Stone Design dsign Vertti Kivi&Co Olen suunnitellut yli sata toimistotilaa. Maisematilojen suunnittelussa on aina haasteena yhdistää tilan tehokas käyttö sekä keskittymistä vaativa suojaisa työpiste.

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

www.vikbykennelhotel.fi

www.vikbykennelhotel.fi Puh Tel 050 516 6340 www.vikbykennelhotel.fi YKSILÖLLISTÄ HOITOA KOIRILLE JA KISSOILLE YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA INDIVIDUELL SKÖTSEL AV HUNDAR OCH KATTER MED 20 ÅRS ERFARENHET HOITOLASSAMME on oma siipi

Lisätiedot

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning 27.10.2016 Tontin varaus / Reservering av tomt Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 28.2.2017

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu... en toalett?...

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 15.8.1981 Helsinki No 22/81 S TYYPPIHYVÄKSYTYT MERKKILYHDYT (KULKUVALOT) Kansainvälisten sääntöjen yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972 (Meriteiden säännöt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 219/2013 vp Rakennuslain muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Hallituksella on suunnitteilla rakennuslain muutos, jossa mm. rakentamisen suunnittelua, rakennustyön johtoa ja rakentamisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

ECOSEAL-hanke. Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

ECOSEAL-hanke. Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ECOSEAL-hanke Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ECOSEAL tasapainoilua hylkeiden kestävän kannanhoidon ja kalastuksen välillä Hankkeen kesto 2012-2013 Yhteistyö

Lisätiedot