Tauno Jääskeläinen perustaa apteekin Helsinkiin Tauno Jääskeläinen grundar ett apotek i Helsingfors

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tauno Jääskeläinen perustaa apteekin Helsinkiin Tauno Jääskeläinen grundar ett apotek i Helsingfors"

Transkriptio

1

2 Tauno Jääskeläinen perustaa apteekin Helsinkiin Tauno Jääskeläinen grundar ett apotek i Helsingfors Kahdeksankymmentäviisi vuotta sitten, lokakuussa vuonna 1929 apteekkari Tauno Armas Johannes Jääskeläinen avasi Turuntien (sittemmin Mannerheimintien) ja Runeberginkadun kulmataloon apteekin. Jykevä, viisikerroksinen rakennus oli valmistunut vuonna Apteekkitilan, sen sisustuksen ja apteekin painotuotteiden suunnittelijaksi apteekkari valitsi nuoren, mutta suunnittelijana jo ansioituneen arkkitehdin, Pauli Ernesti Blomstedtin. Synnyinseutunsa mukaisesti Jääskeläinen antoi apteekille nimen Carelia. Uuden apteekin piti osoittaa olemassaolonsa selvästi myös ulospäin. Niinpä Blomstedt suunnitteli sille kokonaan uuden sisäänkäynnin. Helsingin kaupunginmuseon mukaan se on arvokas monumentaalisen klassismin kerrostuma myöhäisjugendia edustavan rakennuksen kokonaisuudessa. För åttiofem år sedan, i oktober 1929, öppnade apotekare Tauno Armas Johannes Jääskeläinen ett apotek i hörnhuset i korsningen mellan Åbovägen (senare Mannerheimvägen) och Runebergsgatan. Den robusta byggnaden i fem våningar var byggd år För planeringen av apoteksutrymmet, dess inredning och apotekets trycksaker valde apotekaren en ung, men som planerare redan meriterad arkitekt, Pauli Ernesti Blomstedt. För att hedra sin hemort gav Jääskeläinen namnet Carelia åt sitt apotek. Också utåt ville det nya apoteket profilera sin existens. Därför planerade Blomstedt en helt ny entré för apoteket. Enligt Helsingfors stadsmuseum utgör den ett värdefullt skikt av monumentalklassicism i byggnadens helhetsuttryck i senjugend-stilen. Ovanför dörrarna, som öppnades

3 Molemmille kaduille avautuvien ovien yläpuolella hehkuivat iltaisin punaiselle seinäpinnalle sijoitetut mainosvalot. Apteekin kulmaan lisättiin peilit, jotka ovat heijastaneet tienoon elämää nyt jo 85 vuoden ajan. Asiakkaan astuessa sisään Carelia apteekkiin hänen edessään avautui yli 13 metriä pitkä offisiini eli apteekin asiakaspalvelutila. Sen sisustuksessa toistuivat apteekille valitut tunnusvärit, punainen, musta ja kulta, Karjalan värit. Seinien tummaa mahonkiverhoilua korostivat hyllyjen kultapronssatut taustat ja punavalkoisessa laattalattiassa oli punaisen eri sävyjä. Apteekin tiski oli kirjavaa, italialaista marmoria. Siinä saattoi erottaa jaspista ja jopa fossiileja. mot bägge gatorna i korsningen, lyste kvällstid ljusskyltarna med apotekets namn reflekterande mot en röd yta. Apotekshörnet kompletterades med stora speglar, som avspeglat livet i Tölö nu redan i 85 år. När kunden steg in på Apoteket Carelia möttes hon av en över 13 meter lång officin, apotekets kundutrymme. I inredningen upprepas de karaktärsfärger man hade valt för apoteket, rött svart och guld, Karelens färger. Väggarnas mörka mahognypanel betonades av hyllornas guldbronsbakgrund och i det rödvita klinkergolvet fanns det olika skiftningar av rött. Apoteksdisken var av brokig, italiensk marmor. Där kunde man urskilja jaspis och t.o.m. fossiler. Arkkitehti / Arkitekten Pauli Ernesti Blomstedt Pauli Ernesti Blomstedt ( ) valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna Vuonna 1926 hän perusti oman arkkitehtitoimiston yhdessä vaimonsa, Märta Blomstedtin kanssa. Tunnettuja Blomstedtin suunnittelemia rakennuksia Helsingissä ovat Liittopankin ja Suomalaisen Säästöpankin talot. Jotkut hänen suunnitelmistaan olivat aikanaan jopa liian moderneja toteutuakseen. Carelia apteekin lisäksi hän suunnitteli apteekkari Jääskeläiselle myös huvilan Sortavalaan. Pauli Ernesti Blomstedt ( ) blev färdig arkitekt från den finska Tekniska högskolan år År 1926 grundade han en egen arkitektbyrå tillsammans med sin hustru, Märta Blomstedt. Av kända byggnader Blomstedt har ritat, kan vi nämna Unionsbankens hus och Finska Sparbankens hus i Helsingfors. En del av hans planer var på sin tid t.o.m. allför moderna för att kunna förverkligas. För apotekare Jääskeläinen ritade han, utöver Apoteket Carelia, också en villa i Sordavala. Samana vuonna 1929 kun Carelia apteekki aloitti, valmistui Helsingin osuuskauppa HOKin pääkonttori Runeberginka dun toiselle puolelle, apteekkia vastapäätä. Kadunkulmia ryhdyttiin kutsumaan HOKin kulmaksi ja Carelian kulmaksi. Niistä tuli töölöläisten hyvin tuntemat maamerkit ja kohtauspaikat. Samma år 1929, när Apoteket Carelia inledde sin verksamhet, byggdes Helsingfors andelslags, HOK:ens huvudkontor färdigt på andra sidan Runebergsgatan, mittemot apoteket. Gathörnen började kallas för HOK:ens hörn och Carelias hörn. De blev välkända landmärken och mötesplatser för Tölöborna. Blomstedt osallistui aktiivisesti alansa keskusteluihin, kirjoitti tutkielmia ja artikkeleita ja taitavalla kannanotollaan onnistui pelastamaan Töölönlahden täyttämiseltä. Blomstedt tog aktivt del i diskussionerna inom sin bransch, skrev essäer och artiklar och var med sitt ställningstagande med om att rädda Tölöviken från att fyllas. Myös nahalla verhoiltu yleisösohva oli lähes viisi metriä pitkä ja seinissä sen kummallakin puolella oli peilit. Vanhoille apteekeille tunnusomaiset, oranssinhohtoiset kristallipullot seisoivat ylväinä korkeassa vitriinikaapissa. Ne, samoin kuin posliiniset säilytysastiat kultareunaisine etiketteineen oli valmistettu erikoistilauksena Saksassa. Interiööri kaikkine yksityiskohtineen oli huolella suunniteltu. Kundsoffan, klädd med läder, var också den nästan fem meter lång och på väggen på bägge sidor om soffan fanns det speglar. De för apoteken kännspaka, i orange glimmande kristallflaskorna, utgjorde en ståtlig syn i det höga vitrinskåpet. De, liksom förvaringskärlen av porslin med guldkantade etiketter, var specialtillverkade i Tyskland. Interiören med alla sina små detaljer hade planerats med omsorg.

4 Signatuurit Kun Carelia apteekin asiakkaalle ojennettiin lääkärin määräämä lääke, siihen oli kiinnitetty myös signatuuri. Signatuuriin kopioitiin lääkärin kirjoittama määräys ja lääkkeen annosteluohjeet. Siihen merkittiin myös potilaan ja lääkärin nimi, päiväys ja lääkkeen hinta. Alkuperäinen resepti jäi apteekkiin. Carelian signatuurit, lääkepussit ja rasiat sekä painetut etiketit ja sinetit olivat arkkitehti Pauli E. Blomstedtin suunnittelemia. Niissä käytettiin Karjalan värejä ja vaakunaa. Signatuurit olivat apteekeissa käytössä vuoteen Ajan tapaan Carelialla oli myös omia valmisteita. Monet vanhat töölöläiset muistavat yhä Becarolin, Carelian oman yskänlääkkeen, jonka etiketti on kannen kuvassa. Kipakkaa mikstuuraa Ribicarolia, joka maustettiin punaisella viinimarjasiirapilla, ostettiin Careliasta flunssan oireita helpottamaan. Kun Carelia apteekki aloitti toimintansa valtaosa lääkkeistä valmistettiin apteekissa paikan päällä, in situ. Siksi Carelian tiloihin kuuluikin myös dekoktorio, erikoinen haihduttamishuone, laboratorio ja säilytyskellareita. Reseptilääkkeet valmistettiin yksittäin, tarvittaessa. Usein kysyttyjä käsikauppalääkkeitä kuten mm. särkypulvereita ja vatsalääkkeitä valmistettiin varastoon. Signaturerna När en kund på Apoteket Carelia fick sin receptmedicin, som läkaren ordinerat, var läkemedelsförpackningen försedd med en hängsignatur. Uppgifterna på receptet och medicinens doseringsanvisningar kopierades på signaturen. Här antecknade man också patientens och läkarens namn, datum och läkemedlets pris. Receptet i original arkiverades på apoteket. Carelias signaturer, pulverpåsar och askar samt tryckta etiketter och sigill var ritade av arkitekten Pauli E. Blomstedt. För dem använde man Karelens färger och vapen. Signaturerna var i användning på apoteket fram till år Enligt vad som var brukligt, hade man på Apoteket Carelia också egna preparat. Många gamla Tölöbor minns ännu Becarol, Carelias egen hostmedicin, vars etikett finns på pärmen till detta häfte. Ribicarol, en pigg mixtur som smaksattes med röd vinbärssirap, köpte man på Carelia för att lindra sina flunssasymptom. När Apoteket Carelia började sin verksamhet, tillverkades största delen av medicinerna på apoteket, in situ. Därför hörde också ett dekoktorium, ett speciellt avdunstningsrum, ett laboratorium och förvaringskällare till Carelias utrymmen. Receptmedicinerna tillverkades separat, enligt receptanvisningar. Handköpsläkemedel som t.ex. värkpulver och magdroppar, tillverkades på lager.

5 Carelia apteekki ja Töölön kasvu Carelian toimiessa ensimmäisiä vuosiaan osoitteessa Turuntie 28 (vuodesta 1942 lähtien Mannerheimintie 56) liikenne sen ympäristössä oli nykyiseen verrattuna vielä varsin hiljaista. Carelian oman yskänlääkkeen makeuttamiseen tarvittiin melassisiirappia ja kun sitä toimitettiin lähellä sijaitsevasta Töölön sokeritehtaasta, niin tynnyri yksinkertaisesti kieritettiin aamuvarhaisella Mannerheimintien yli. Apteekin alkuaikoina tehdasvalmisteisia lääkkeitä oli jo jonkin verran saatavilla, mutta ne ja uudenaikaiset lääkkeet kuten penisilliini ja sulfat odottivat vielä yleistymistään. Muutos oli kuitenkin jo käynnissä. Sota keskeytti alkaneet elämänmuodon ja myös lääkkeiden ja apteekkien muutokset, mutta ne jatkuivat ja intensivoituivat sotien jälkeen. Suomi kaupungistui, Töölö kasvoi ja apteekkeihin tuli entistä enemmän tehdasvalmisteisia ja uuden tyyppisiä lääkkeitä. Apteekkien rooli ja niissä tehtävät työt muuttuivat luvulla apteekeissa myydyistä reseptilääkkeistä jo 90 % oli tehdasvalmisteisia. Vuosisadan lopulla apteekeissa paikan päällä valmistettujen lääkkeiden osuus oli enää häviävän pieni. Myös kaupunki kasvoi ja kaupunkirakenne muuttui. Kun Carelia apteekki Apoteket Carelia och tillväxten av Tölö När Carelia under sina första år verkade på adressen Åbovägen 28 (från år 1942 Mannerheimvägen 56), var trafiken i apotekets omgivning relativt stillsam jämfört med i dag. För sötningen av Carelias egen hostmedicin behövdes melass-sirap och när sirapen levererades från Tölö sockerfabrik, alldeles i närheten, rullade man helt enkelt tunnan över Mannerheimvägen tidigt på morgonen. Under apotekets första tid fanns det redan vissa fabrikstillverkade läkemedel, men tiden innan de och de modernare läkemedlen som penicillin och sulfapreparaten blev allmännare, lät ännu vänta på sig. Förändringen var emellertid redan på gång. Kriget avbröt de livsstilsändringar som startat också när det gällde läkemedel och apoteksverksamheten men dessa ändringar fortsatte och intensifierades efter krigen. Finland urbaniserades, tillväxten i Tölö fick fart och apotekens läkemedelssortiment omfattade mera fabrikstillverkade och nyare läkemedel än förr. Apotekens roll och apoteksarbetet förändrades ganska radikalt. Av receptmedicinerna som distribuerades på 1960-talet var redan över 90 % fabrikstillverkade. I slutet av århundradet var andelen läkemedel som man tillverkade på apoteket försvinnande liten. oli lähes 70 vuotias ei sen sijainti enää ollut apteekille edullinen luvulla sille oli etsittävä uudet tilat. Helsingin olympiastadion valmistui vuonna 1938 vuoden 1940 olympialaisia varten. Toisen maailmansodan vuoksi kisat peruttiin ja Helsingin olympiastadion sai isännöitäväkseen vuoden 1952 olympialaiset. Olympiastadion i Helsingfors blev färdigt år 1938 inför de Olympiska spelen år På grund av andra världskriget inhiberades emellertid dessa spel och Olympiastadion i Helsingfors fick fungera som värd för de Olympiska spelen först år Töölön kisahalli, aikaisemmin Messuhalli, valmistui vuonna 1935 monikäyttöhalliksi, jossa näyttelyiden ohessa pidettiin konsertteja, juhlia ja urheilutilaisuuksia. Vuonna1975 se siirtyi Töölön kisahalliksi nimettynä Helsingin kaupungin omistukseen ja liikuntatoimen käyttöön. Tölö sporthall, Kisahalli, tidigare Mässhallen, blev färdigt år 1935 som en allaktivitetshall, där man utöver utställningar också höll konserter, fester och sportevenemang. År 1975 övergick den som Tölö sporthall, Kisahalli i Helsingfors stads ägo och i idrottsnämndens användning. Turuntien/Mannerheimintien toisella puolella toimi Töölön sokeritehdas vuoteen Vuonna 1986 tontille ryhdyttiin rakentamaan oopperataloa, joka valmistui På andra sidan Åbovägen/Mannerheimvägen verkade Tölö sockerfabrik fram till år År 1986 började man på denna tomt bygga ett nytt operahus, som blev färdigt år Även staden växte och stadsmiljön förändrades. När Apoteket Carelia började närma sig 70 år, var dess läge inte längre lämpligt för ett apotek. På 1990-talet var det därför nödvändigt att söka nya utrymmen för apoteket.

6 Carelia apteekki muuttaa Töölön torin kulmalle Apoteket Carelia flyttar till hörnet vid Tölö torg

7 Uusi Carelia apteekki Helsingin kau pungille ja Töölölle oli tapahtunut pal jon sitten Carelia apteekin perustamisen. Vaikka Carelian vanhasta kulmasta oli tullut vilkas liikenneristeys, se ei enää ollut vilkas liikepaikka. Siksi apteekki muutti Töölön torin läheisyyteen osoitteeseen Runeberginkatu 46, joka sijaitsee sairaaloihin ja terveysasemiin johtavien väylien solmukohdassa. Apteekin toisesta sijaintipaikasta voi löytää jatkumon kaupungi nosan rakennushistoriaan. Uusi paikka edustaa kansainvälisen tyylin sovellusta, töölöläisfunkista, joka oli myöhäis jugendia ja klassismia ajallisesti seu raava virtaus. Uusi tyylisuunta vaikutti merkittävästi Töölön rakentamiseen 1930-luvulla. Jalmari Peltosen suun nittelema seitsenkerroksinen, virtavii vainen Kulmalinna oli valmistuessaan vuonna 1937 malliesimerkki tästä aikanaan uutta, modernia elämäntapaa edusta vasta tyylistä. Saman arkkitehdin kynän jälkeä ovat useat muutkin töölöläistä funktionalismia olevat asuintalot. Det nya Apoteket Carelia Vuonna 1996, lähes 60 vuotta Kulmalinna talon valmistumisen jälkeen, Carelia apteekki avasi ovensa sen liikenneristeykseen suuntautuvan julkisivun puolella. On sanottu että tämä rakennuksen kulma muistuttaa valtamerilaivan keulaa. Uuteen Carelia apteekkiin tehtiin uusi sisustus. Osa apteekin alkuperäisestä sisustuksesta jäi sen ensimmäiseen tilaan avat tuun ravintolaan, osa hävisi kokonaan. Carelia apteekki sijaitsee siis nykyisinkin katujen kulmassa, helposti lähestyttävässä paikassa ja vieläpä torin läheisyydessä, eurooppalaisten apteekkien pitkän historiallisen perinteen mukaisesti. Se ei ole vetäytynyt sisälle kauppakeskukseen. Myös uuden Carelian aikana apteekkitoi minnassa on tapahtunut suuria muu toksia. On siirrytty sähköisiin lääke määräyksiin ja esimerkiksi asiakkaille annettavaa lääke- ja terveysneuvontaa on painotettu entisestään. till stadsdelens byggnadshistoria. Detta nya läge representerar en tillämpning av den internationella stilen, Tölöfunkis, som tidsmässigt sett var den följande strömningen efter senjugend och klassicism. Den nya stilen hade en betydande inverkan på byggandet i Tölö på 1930-talet. Kulmalinna, detta strömlinjeformade sjuvåningshus, ritat av Jalmari Peltonen, var, när det blev färdigt år 1937, ett modellexempel på den stil, som under sin tid representerade en ny, modern livsstil. Spåren av samma arkitekts penna ser vi i flere andra bostadshus i i funkisstil i Tölö. År 1996, nästan 60 år sedan Kulmalinna huset blivit färdigt, öppnade Apoteket Carelia sina dörrar i gaveln, som vetter mot trafikkorsningen. Det har sagts att detta hörn av byggnaden påminner om stäven på ett fartyg. Det nya Carelia fick en ny inredning. En del av apotekets ursprungliga inredning blev kvar i restaurangen som öppnades i apotekets ursprungliga lokaliteter, en del försvann helt. Apoteket Carelia finns alltså också i dag i en gatukorsning, på en lättillgänglig plats och dessutom i närheten av ett torg, helt enligt de historiska traditionerna för apoteken i Europa. Vi har inte försvunnit in i ett köpcenter. Under det nya Carelias tid har det också skett stora förändringar i apoteksverksamheten. Vi har övergått till elektroniska recept och allt mera betonat och fokuserat på att kunna ge våra kunder relevant läkemedels- och hälsoinformation och vägledning. Det hade hänt väldigt mycket i Helsingfors stad och i Tölö stadsdel sedan Apoteket Carelia grundades. Även om det gamla Carelia-hörnet hade blivit en livligt trafikerad korsning, var det inte längre ett attraktivt läge för affärsverksamhet. Därför flyttade apoteket närmare Tölö torg, till adressen Runebergsgatan 46, som befinner sig i en knutpunkt mellan trafiklederna som för till sjukhus och hälsocentraler. På denna andra plats för apoteket, kan man hitta en fortsättning i anslutning

8 Carelia apteekki palvelee Haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja käyttää asiakaspalveluun riittävästi aikaa. Keltainen värimaailmamme edustaa iloa, aurinkoista mieltä ja optimismia. Keltainen stimuloi, parantaa muistia ja edistää kanssakäymistä. Palvelumme keskeisin tavoite on varmistaa, että asiakas osaa käyttää lääkettään oikein ja turvallisesti. Tarjoamme myös annosjakelupalvelua asiakkaillemme, joilla on useita lääkkeitä. Pyrimme pitämään varastossa mahdollisimman laajaa tuotevalikoimaa, eli hieman harvinaisempiakin valmisteita kannattaa aina kysyä. Myös lääkkeenvalmistus on edelleen osa apteekkimme palvelua. Vuoden 2015 aikana uusimme hieman sisustusta. Uusien tilaratkaisujen myötä tavoitteenamme on ottaa käyttöön lääkityksen tarkistuspalvelu, inhalaatiohoidon tarkistus- ja lääkkeenoton muistutuspalvelu. Tiedotamme näistä myöhemmin apteekin kotisivuilla. Haluamme tukea asiakkaitamme vaalimaan omaa terveyttään liikunnan ja terveiden elämäntapojen kautta. Pyrimme välittämään henkilökunnan omien painonhallinta- ja liikuntatempauksien intoa myös asiakkaillemme. Älä koskaan arkaile kysyä meiltä neuvoa, jos joku lääkitykseen liittyvä asia jää askarruttamaan! Apoteket Carelia betjänar Vi vill vara nära våra kunder och ge tillräckligt med tid i kundbetjäningen. Vår interiör i gult förmedlar glädje, solsken i sinnet och optimism. Gult stimulerar, förbättrar minnet och främjar kommunikation. Det centrala i vår kundservice är att vi försäkrar oss om att kunden kan använda sitt läkemedel rätt och tryggt. Vi erbjuder också dosdispensering för våra kunder, som har många läkemedel. Vi strävar efter att hålla ett brett varusortiment - det lönar sig alltid att fråga hos oss också efter lite sällsyntare preparat. Också läkemedelstillverkning är fortfarande en del av serviceutbudet på vårt apotek. Under år 2015 kommer vi att förnya inredningen en aning. Genom förnyade utrymmeslösningar har vi som mål att ta i bruk en del nya serviceformer, som kontroll av medicineringen, kontroll av inhalationsvården och medicineringens påminnelseservice. Vi informerar senare om detta på apotekets hemsida. Vi vill stöda våra kunder att värna om sin egen hälsa genom motion och en hälsosam livsföring. Vi försöker också till våra kunder förmedla en del av den entusiasm vi hittat i apotekspersonalens egna viktkontroll- och konditionsjippon. Var aldrig rädd för att fråga oss om råd, om det är något oklart med din medicinering!

9 Carelia apteekin henkilökunta Apoteket Carelias personal Henkilökunta Personalen den Henkilökunta Annen piirtämänä (Anne itse kuvassa äärimmäisenä oikealla.) Personalen den ritat av Anne (Anne finns själv med på teckningen, längst till höger)

10 Carelia apteekin apteekkarit Apoteket Carelias apotekare Bengt Olov Mattila Lotta M. Pajari Anja H. Taipale Leena M. Helavuori Signe M. Jokinen Tauno Armas Johannes Jääskeläinen, apteekkioikeudet / apotekstillstånd , avajaiset / apoteket öppnar

11 Runeberginkatu 46, Helsinki avoinna ma-pe , la (kesälauantaisin ) puh sähköposti: telekopio: apteekkari: Runebergsgatan 46, Helsingfors öppet må-fr , lö (sommarlördagar ) tel e-post: fax: apotekare: KUTOMO

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 97/2009 vp Varusmiesten terveydenhuollon taso Eduskunnan puhemiehelle Keuruun varuskunnassa varusmies sairastui kuumeeseen, ja häntä pidettiin lääkityksen avulla kaksi viikkoa majoitustiloissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 219/2013 vp Rakennuslain muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Hallituksella on suunnitteilla rakennuslain muutos, jossa mm. rakentamisen suunnittelua, rakennustyön johtoa ja rakentamisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2010 vp Risteilyalusten jätevedet Eduskunnan puhemiehelle Itämerellä vierailee vuosittain 350 risteilyalusta, jotka poikkeavat yli 2 100 kertaa Itämeren satamissa. Näiden alusten

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 79/2001 vp Kardiologien lisääminen maassamme Eduskunnan puhemiehelle Kardiologian erikoislääkärien määrä Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna pienempi kuin missään muussa Euroopan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex SmartStore TM ROBUST As unbreakable as it gets SmartStore orthex Laatikko kovaan käyttöön SmartStore TM Robust kestää niin iskuja kuin suuria lämpötilan vaihteluita. Laatikot pinoutuvat tukevasti päällekkäin

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR 1 (6) PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Saaristorastit Tilaisuuden nimi Tillställningens namn 11.125s Painatuspalvelut 2 (6) Pelastuslaissa (3792011) on vaatimus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2007 vp Nuorten leskien perhe-eläketurvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata lesken ja lasten toimeentulo perheen toisen huoltajan kuoltua.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

ADORA

ADORA Adora har skandinavisk, exklusiv design som sitt signum. Adora är grundat i Danmark och företagets armaturer kännetecknas av trendkänslig stramhet, renhet och modern formgivning. Zebra Reklambyrå, Trollhättan

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 501/2002 vp Valtra-traktorituotannon jatkuminen Suolahdessa ja Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisia Valtra-traktoreita valmistava Partek-konserni on julkisuudessa olevien tietojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 726/2010 vp Valtion virkasääntöjen noudattaminen Eduskunnan puhemiehelle Yleisradion TV 1:n A-studio-ohjelma kertoi kesäkuun alussa kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajan, oikeustieteiden

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot