Haihduttavat kostuttimet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haihduttavat kostuttimet"

Transkriptio

1 Condair SH2 Haihduttavat kostuttimet Asennus- ja käyttöohjeet FI 1011

2

3 3 Sisältö 1 Johdanto Alkusanat Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvallisuusohjeet Laiteversiot Laitteen määritys Tyyppi flow Tyypin flow rakenne Tyypin flow toimintakaavio Malli flow C Tyypin flow C rakenne Tyypin flow C toimintakaavio Tyyppi flow SC Tyypin flow SC rakenne Tyypin flow SC toimintakaavio Tyyppi REflow Tyypin REflow rakenne Tyypin REflow toimintakaavio Tyyppi REflow C Tyypin REflow C rakenne Tyypin REflow C toimintakaavio Tyyppi REflow SC Tyypin REflow SC rakenne Tyypin REflow SC toimintakaavio Standarditoimitus Varastointi/Kuljetus/Pakkaus 22 4 Asennus Asennuksen tärkeitä ohjeita Laitteiston asennus Laitteen sijoituksessa huomioitava Asennus Vesiasennukset Vesiasennusten yleiskuva Vesiasennusten huomautukset Sähköasennukset Johtojen läpivienti kanavaan Ohjausyksikön SH2 asennus Kytkentäkuva Condair SH2 flow C Kytkentäkuva Condair SH2 flow SC Kytkentäkuva Condair SH2 REflow C Kytkentäkuva Condair SH2 REflow SC 47 5 Käyttö Käyttöönotto Virtauksen säätöventtiilien asetus Käytön yleiset ohjeet Laitteiston kytkeminen pois käytöstä 49 6 Huolto Huollon tärkeitä ohjeita Huoltojaksot Huollon suorittaminen Irrotus ja paikalleenasennukset Pisaranerottimen ja kostutuskennojen irrotus ja paikalleenasennus UV-lampun (lisävaruste) irrotus ja paikalleenasennus Huoltoilmoituksen kuittaus 54 7 Häiriöt Häiriölista Huomautus vikojen korjaamiseen 56 8 Käytöstä poistaminen/hävittäminen Laitteen poistaminen käytöstä Hävittäminen/Kierrätys 57 9 Tuote-erittelyt Tekniset tiedot Laitemitat 59

4 4 1 Johdanto 1.1 Alkusanat Onnittelemme päätöksestäsi valita haihduttava Condair SH2 kennokostutin. Condair SH2 edustaa tämän hetken kehittyneintä tekniikkaa ja täyttää kaikki sovellettavissa olevat turvallisuusnormit. Tästä huolimatta laitteiston virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaraa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle sekä johtaa omaisuusvahinkoihin. Condair SH2 -kostuttimen turvallisen, oikean ja taloudellisen käytön varmistamiseksi kehotamme noudattamaan kaikkia tässä käsikirjassa annettuja käyttö- ja turvaohjeita sekä mahdollisesti laitteistoon liittyvien komponenttien erillisiä ohjeita. Jos sinulla on kysyttävää seikoista, joita tässä käsikirjassa ei ole riittävästi tai lainkaan käsitelty, pyydämme ottamaan yhteyttä Condair-ilmankostuttimien valtuutettuun edustajaan, joka vastaa mielellään kysymyksiisi. 1.2 Teknisen aineiston tiedot Käsikirjan kattavuus Tämän teknisen käsikirjan aiheena on adiabaattinen kennokostutin Condair SH2. Kostuttimen varusteita (kosteusanturi, vedensuodatin jne.) käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on laitteiston oikean käytön kannalta tarpeellista. Varusteet on käsitelty yksityiskohtaisesti omissa käsikirjoissaan. Teknisen käsikirjan kattavuus on rajattu seuraaviin alueisiin: kostutusjärjestelmän suunnittelu, asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto. Nämä ohjeet on tarkoitettu vastaaviin työtehtäviin pätevöityneiden henkilöiden käyttöön. Tähän käsikirjaan liittyviä muita teknisiä julkaisuja ovat mm. varaosaluettelo ja sähköasennusohje. Käsikirjassa viitataan tarvittaessa näihin julkaisuihin.

5 5 Tässä aineistossa käytetyt symbolit HUOMIO! HUOMIO -merkintä tässä aineistossa tarkoittaa, että kyseisen seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitteen tai muun materiaalin vaurion ja/tai toimintahäiriön sekä aiheuttaa vaaraa henkilöille. VAROITUS! VAROITUS -merkintää käytetään osoittamaan turvallisuus- ja varoitusohjeen noudattamatta jättämisestä terveydelle aiheutuvaa vaaraa. VAARA! VAARA merkintää käytetään osoittamaan turvallisuus- ja varoitusohjeen noudattamatta jättämisestä terveydelle aiheutuvaa vaaraa tai jopa kuolemanvaaraa. Aineiston säilytys Säilyttäkää tämä tekninen aineisto paikassa, josta se on aina saatavissa käyttöön. Aineisto tulee luovuttaa laitteen mukana, mikäli laite siirtyy uudelle käyttäjälle. Mikäli tämä tekninen aineisto on hävinnyt, kääntykää Condair maahantuojan puoleen saadaksenne käyttöönne uuden. Eri kieliset versiot Tekninen aineisto on saatavissa usealla eri kielellä. Ottakaa yhteys Condair-maahantuojaan tarvitessanne muunkielisiä painettuja julkaisuja. Tekijänoikeus Tämän teknisen aineiston suhteen noudatetaan tekijänoikeussuojaa. Aineiston kopioiminen (myös osittainen), sen luovuttaminen eteenpäin, aineiston muuttaminen tai sen sisällön ilmaiseminen kolmannelle osapuolelle on kiellettyä ilman valmistajan kirjallista suostumusta. Tekijänoikeussuojan rikkominen on rangaistavaa ja voi johtaa korvausvaatimukseen. Valmistaja pidättää oikeuden kaupallisiin patenttioikeuksiin.

6 6 2 Turvallisuusohjeet Yleistä Kaikkien Condair SH2 -kostutinta käyttävien ja huoltavien henkilöiden tulee tutustua tähän tekniseen aineistoon huolellisesti. Teknisen aineiston ohjeiden noudattaminen on perusedellytys laitteen oikealle ja turvalliselle käytölle. Näin vältetään myös mahdolliset vaaratilanteet. Laitteen merkintöjen, tarrakylttien ja varoitusten tulee olla selkeästi luettavissa. Pätevyysvaatimus Kaikki tässä teknisessä aineistossa esitetyt toimenpiteet (asennus, huolto, käyttö, jne.) on annettava riittävän laitetuntemuksen ja asianmukaisen pätevyyden omaavien henkilöiden suoritettavaksi. Turvallisuus- ja takuuseikoista johtuen kaikki tässä aineistossa mainitsemattomat työt ja toimenpiteet tulee antaa koulutetun huoltoteknikon suoritettavaksi. Kaikkien Condair SH2 laitetta käyttävien henkilöiden tulee noudattaa paikallisia työturvallisuusmääräyksiä. Tarkoituksenmukainen käyttö Condair SH2 -kostuttimet on tarkoitettu yksinomaan kanavassa tai iv-kojeessa suoritettavaan kostutukseen. Käytössä tulee huomioida kappaleessa 9 Tekniset tiedot mainitut käyttöolosuhteet. Käyttö muuhun tarkoitukseen ilman valmistajan tai Condair-edustajan kirjallista hyväksymistä katsotaan laitteen käyttötarkoituksen vastaiseksi. Valmistaja ei vastaa mahdollisista virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista, vaan vastuu niistä on käyttäjällä. Laitteiden käyttö tarkoitetulla tavalla edellyttää kaikkien tässä aineistossa annettujen ohjeiden (erityisesti turvaohjeiden) noudattamista.

7 7 Laitteen käytössä huomioitavat vaaratilanteet VAARA! Sähköiskun vaara! Condair SH2 -laitteeseen on kytketty jännite. Laitteen kannen ollessa avoinna on sähköiskun vaara. Jännitteisen sähkölaitteen koskettaminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Varotoimet: Ennen laitteen kannen avaamista on Condair SH2 -kostutin kytkettävä pois toiminnasta kappaleen 5.4 ohjeiden mukaisesti (käyttökytkin asentoon 0, päävirtasyöttö katkaistaan ja vesisyöttö suljetaan) ja on varmistettava, ettei jännitettä epähuomiossa kytketä uudestaan. VAROITUS! Veden käsittelyssä käytettävä UV-lamppu (lisävaruste) aiheuttaa haitallista UV-C säteilyä. UV-lampun aikaansaama UV-C -säteily on vaarallista silmille ja iholle mikäli UV-lamppua käytetään sen ollessa poissa suojaputkestaan. Varotoimet: Älkää kytkekö lamppua päälle sen ollessa poissa suojaputkestaan. VAROITUS! Huoltamattomat kostutuslaitteet voivat olla riski terveydelle. Riittämättömästi huolletun kostutuslaitteiston vesialtaaseen, kennostoon (tai pisaranerottimeen) saattaa syntyä terveydelle haitallista mikrobikasvustoa, joka leviää ilmavirtaan. Varotoimet: Condair SH2 -laitteisto tulee puhdistaa ja huoltaa kappaleessa 6 Huolto mainittujen ohjeiden mukaisesti. Kostutuskennot tulee vaihtaa mainitun käyttöajan jälkeen. Toimiminen vaaratilanteessa Mikäli on epäiltävissä, että Condair SH2 -kostuttimen käyttö ei jostakin syystä ole turvallista, on laitteen toiminta katkaistava kappaleen 5.4 mukaisesti ja varmistettava ettei jännitettä kytketä uudestaan. Tämä voi tulla kyseeseen seuraavissa tapauksissa: laite on vaurioitunut laitteen johdotus on vaurioitunut laite ei toimi normaalisti liitännät ja/tai putkitus eivät ole tiiviit Laitteen toimimattomuudesta, vauriosta tai muusta turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta on välittömästi ilmoitettava laitteen omistajalle. Muutokset laitteeseen Condair SH2 -kostuttimeen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan kirjallista lupaa. Käyttäkää vain alkuperäisiä Condair varaosia ja tarvikkeita suorittaessanne huoltoja ja korjauksia.

8 8 3 Laitekuvaus 3.1 Laiteversiot Condair SH2 -kostutinlaitteistoa valmistetaan kahta eri versiota: flow, suoralla veden läpivirtauksella ja REflow, veden kierrätyksellä. Seuraavat laiteversiot ovat tuotanto-ohjelmassa: Condair SH2 flow Condair SH2 flow C (ohjauskeskus RC ja On/Off säätö) Condair SH2 flow SC (ohjauskeskus SH2 ja porrassäätö) Condair SH2 REflow Condair SH2 REflow C (ohjauskeskus SH2 ja On/Off säätö ) Condair SH2 REflow SC (ohjauskeskus SH2 ja porrassäätö) Kaikkiin versioihin on saatavissa lisävarusteita. Lisäksi kaikille laitteille on toimitettavissa erillisiä tarvikkeita. 3.2 Laitteen määritys Laitetyypin määritys ja kaikki tärkeät merkinnät ovat laitteen tyyppikilvessä: Laitteen tyyppierittely Sarjanumero Kuukausi/Vuosi Käyttöjännite Kostutusteho Sallittu veden paine Hyväksynnät Tyyppimerkintä Walter Meier (Climate International) Ltd Pfäffikon, Switzerland SH2 REflow SC XXXXXXX V 1~ / 50Hz 393 VA Befeuchtungsleistung = kg/h REflow SC Fliessdruck bar max. 45 C Made in Switzerland Liitäntäteho

9 9 Tyyppimerkintä Esimerkki: Condair SH2 REflow SC Malli: flow flow C flow SC REflow REflow C REflow SC Kostutuskennon syvyys: 200 mm 300 mm Tilauskoodi leveys W Tilauskoodi korkeus H Pisaranerotin: Ei pisaranerotinta (voidaan jälkiasentaa): 0 Pisaranerotin 100 mm: 1 Pisaranerotin 200 mm: 2 Ei pisaranerotinta (ei jälkiasennettavissa): 3 Laitteiston nimelliskostutusteho

10 Tyyppi flow Tyypin flow rakenne Vesiliitäntä R 3/4" (ulkokierre) 2 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 3 Vesiallas 4 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 5 Vesiletkut 6 Veden pisarointilaatikko 7 Kostutuskennot 8 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s)

11 Tyypin flow toimintakaavio Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Kostutuskennot Vesiallas Syöttöventtiili (putkiurakka) Viemäröintiyhde Vesiliitäntäyksikkö (tarvike) Vesisuodatin Vesilukko (putkiurakka) Paineenalennusventtiili Viemäröinti (putkiurakka) Sulkuventtiili Säätö: syöttöventtiili avautuu hygrostaatin ohjaamana Vesisyöttö bar Toiminta Kostutus- /jäähdytyspyynnön seurauksena syöttöventtiili avautuu ja vesi virtaa paineenalentimen, suodattimen ja virtauksen säätöventtiilien kautta kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja sieltä viemäriin.

12 Malli flow C Tyypin flow C rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 3 Vesiallas 4 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 5 Vesiletkut 6 Veden pisarointilaatikko 7 Kostutuskennot 8 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) 9 Ohjausyksikkö RC

13 Tyypin flow C toimintakaavio Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Kostutuskennot Syöttöventtiili Vesiallas Vesiliitäntäyksikkö (tarvike) Vesisuodatin Ohjauskeskus RC Ulostulo: Syöttöventtiili Viemäröintiyhde Vesilukko (putkiurakka) Paineenalennusventtiili L1 N S S Viemäröinti (putkiurakka) Sulkuventtiili Hygrostaatti 230V/2A %rh Vesisyöttö bar Sisään: Potentiaalivapaa kontakti 230 V PE L1 N Toiminta Tyypin flow C ohjaus tapahtuu On/Off -säädöllä RC-ohjauskeskuksen ja erillisen hygrostaatin ohjaamana. Kostutus- /jäähdytyspyynnön seurauksena syöttöventtiili avautuu ja vesi virtaa paineenalentimen, suodattimen ja virtauksen säätöventtiilien kautta kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja sieltä viemäriin.

14 Tyyppi flow SC Tyypin flow SC rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 3 Porrassäätöventtiilit (1 3) 4 Vesiallas 5 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 6 Vesiletkut 7 Veden pisarointilaatikko 8 Kostutuskennot 9 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) 10 Veden UV-käsittely (lisävaruste) 11 Ohjausyksikkö SH2

15 Tyypin flow SC toimintakaavio Kostutuskennot Veden UV-käsittely (lisävaruste) Painekytkin minimi Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Porrassäätöventtiilit 1..3 Huuhteluventtiili Vesiallas Vesiliitäntäyksikkö (vakiona**) ** välttämätön asennus Viemäröintiyhde Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sisääntulot Ulostulot Paine minimi Vesilukko (putkiurakka) Ohjausyksikkö SH2 Viemäri (putkiurakka) Sulkuventtiili Näyttö Porrassäätöventtiilit Vesisyöttö bar Häiriö Kostutus Veden UV-käsittely Etäindikointi (Päällä, Häiriö, Huolto ja Kostutus) Säädin-/anturiviesti VDC, VDC, VDC VDC, VDC, VDC, ma, ma Toiminta Tyypin flow SC kostutuksen tuottoa on mahdollista ohjata moniportaisesti ohjausyksikön SH2 avulla. SH2- ohjausyksikkö (seinäasenteinen) ottaa vastaan analogista säädin- tai anturisignaalia, ja ohjaa porrassäätöventtilejä kostutuspyynnön mukaisesti. Näin aikaansaatu moniporrassäätö (1 3 porrasta) parantaa säädön tarkkuutta flow -versioon nähden. Kostutus-/jäähdytyspyynnön seurauksena yksi, kaksi, tai kaikki kolme venttiiliä (signaalin arvosta riippuen) avautuvat, ja vesi virtaa virtauksen säätöventtiilien kautta kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja sieltä viemäriin. Mikäli tyyppi flow SC on varustettu lisävarusteena saatavalla veden UV-säteilytyslampulla (asennettuna vedensyöttöön), tapahtuu käytettävän veden desinfiointi kostutusprosessin aikana.

16 Tyyppi REflow Tyypin REflow rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Pinnankorkeuden mukaan ohjautuva syöttöventtiili 3 Kiertovesipumppu 4 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 5 Ylivirtaus 6 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 7 Sulkuventtiili 8 Vesiallas 9 Huuhteluletku 10 Vesiletkut 11 Veden pisarointilaatikko 12 Kostutuskennot 13 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) VAROITUS! Kiertovesipumppu tulee varustaa kuivakäynnin estolla (urakoitsijan /tilaajan toteutus).

17 Tyypin REflow toimintakaavio Kostutuskennot Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Pintauimurisyöttöventtiili Kiertovesipumppu Veden pinta Ylivuoto Vesiallas Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Sulkuventtiili Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Säätö: Hygrostaatti kytkee kiertovesipumpun päälle/pois kostutustarpeen mukaan Huuhtelu: Huuhtelu suoritetaan jatkuvana virtauksen säätöventtiilin avulla (laitimmainen oikealla). Vesilukko (putkiurakka) Viemäri (putkiurakka) Vesisyöttö bar Toiminta Vesiallas täyttyy uimurilla varustetun syöttöventtiilin kautta tiettyyn ylärajaan. Veden pinnan laskiessa alle säädetyn tason syöttöventtiili avautuu, ja pinta nousee jälleen uimurin sallimaan tasoon. Kostutus-/jäähdytyspyynnön seurauksena kiertovesipumppu käynnistyy ja syöttää virtauksen säätöventtiilien kautta vettä kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja takaisin kiertovesipumpulle. Vesialtaan mineraalikertymän vähentämiseksi pieni määrä vettä kierrosta huuhdellaan jatkuvasti säätöventtiilin kautta viemäriin, ja uutta vettä lisätään syöttöventtiilin kautta.

18 Tyyppi REflow C Tyypin REflow C rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Pinnankorkeuden mukaan ohjautuva syöttöventtiili 3 Kiertovesipumppu 4 Ylivirtaus 5 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 6 Huuhteluventtiili 7 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 8 Vesiallas 9 Vesiletkut 10 Veden pisarointilaatikko 11 Kostutuskennot 12 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) 13 Ohjausyksikkö SH2

19 Tyypin REflow C toimintakaavio Pintauimurisyöttöventtiili Kostutuskennot Pintakytkin Sähkönjohtavuuden valvonta (lisävaruste) Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Vesiallas Kiertovesipumppu Käyttötaso =pumppu heti käyntiin / viiveellä pois Ylivuoto Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sisääntulot Ulostulot Sähkönjoht.mittaus (optio) Käyttötaso Huuhteluventtiili Vesilukko (putkiurakka) Vesisyöttö bar Sulkuventtiili Ohjausyksikkö SH2 Näyttö Häiriö Kostutus Viemäri (putkiurakka) Syöttöventtiili Huuhteluventtiili Kiertovesipumppu Viesti On/Off hygrostaatti Etäindikointi (Päällä, Häiriö, Huolto ja Kostutus) Toiminta Vesiallas täyttyy uimurilla varustetun syöttöventtiilin kautta tiettyyn ylärajaan. Veden pinnan laskiessa alle säädetyn tason syöttöventtiili avautuu, ja pinta nousee jälleen uimurin sallimaan tasoon. Tyypin REflow C ohjaus tapahtuu SH2-ohjauskeskuksen ja hygrostaatin ohjaamana. Kostutus-/ jäähdytys-pyynnön seurauksena kiertovesipumppu käynnistyy ja syöttää virtauksen säätöventtiilien kautta vettä kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja takaisin kiertovesipumpulle. Vesialtaan mineraalikertymän vähentämiseksi ja mikrobikasvuston ehkäisemiseksi vesialtaan huuhtelu suoritetaan ennaltaohjatusti (jakso- tai aikaohjattuna). Myös muita toimintoja voidaan aktivoida hygienian lisäämiseksi: vesialtaan automaattinen tyhjennys (sähkönjohtavuusmittauksen tai toimintajakson määrityksellä) ja kennoston huuhtelu-/kuivatustoiminto.

20 Tyyppi REflow SC Tyypin REflow SC rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Pinnankorkeuden mukaan ohjautuva syöttöventtiili 3 Kiertovesipumppu 4 Ylivirtaus 5 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 6 Huuhteluventtiili 7 Porrassäätöventtiilit (1... 3) 8 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 9 Vesiallas 10 Vesiletkut 11 Veden pisarointilaatikko 12 Kostutuskennot 13 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) 14 UV-desinfiointilamppu (lisävaruste) 15 Ohjausyksikkö SH2

21 Tyypin REflow SC toimintakaavio UV-lamppu (lisävaruste) Kostutuskennot Pintauimurisyöttöventtiili Pintakytkin Sähkönjohtavuuden valvonta (lisävaruste) Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Porrassäätöventtiilit (1... 3) Kiertovesipumppu Ylivuoto Vesiallas Käyttötaso =pumppu heti käyntiin / viiveellä pois Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Huuhteluventtiili Vesisuodatin Sähkönjoht.mittaus (lisävaruste) Käyttötaso Paineenalennusventtiili Sisääntulot Ulostulot Vesilukko (putkiurakka) Vesisyöttö bar Sulkuventtiili Ohjausyksikkö SH2 Näyttö Häiriö Kostutus Viemäri (putkiurakka) Porrasventtiilit UV vedenkäsittely Syöttöventtiili Huuhteluventtiili Kiertovesipumppu Etäindikointi (Päällä, Häiriö, Huolto ja Kostutus) Säädin-/anturiviesti analoginen VDC, VDC, VDC, VDC, VDC, VDC, ma, ma Toiminta Vesiallas täytyy uimurilla varustetun syöttöventtiilin kautta tiettyyn ylärajaan. Veden pinnan laskiessa alle säädetyn tason syöttöventtiili avautuu, ja pinta nousee jälleen uimurin sallimaan tasoon. Tyyppi REflow SC tarjoaa moniportaisen kosteuden tuoton SH2-ohjauskeskuksen ja porrasventtiilien (1,2 tai 3 porrasta säädinviestistä riippuen) avulla. Seinäasenteinen SH2-ohjauskeskus ottaa vastaan analogisen säädinviestin ja ohjaa porrasventtiilejä kostutustarpeen mukaan. Moniportaisella kostutuksen tuotolla saavutetaan parempi kosteuden säädön tarkkuus. Kostutus-/jäähdytys-pyynnön seurauksena kiertovesipumppu käynnistyy ja vesi syötetään yhden tai useamman porrasventtiilin ja virtauksen säätöventtiilien kautta kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja takaisin kiertovesipumpulle.

22 22 Vesialtaan mineraalikertymän vähentämiseksi ja mikrobikasvuston ehkäisemiseksi vesialtaan huuhtelu suoritetaan ennaltaohjatusti (jakso- tai aikaohjattuna). Myös muita toimintoja voidaan aktivoida hygienian lisäämiseksi: vesialtaan automaattinen tyhjennys (sähkönjohtavuusmittauksen tai toimintajakson määrityksellä) ja kennoston huuhtelu-/kuivatustoiminto. Mikäli REflow SC -laitteisto on varustettu UV vedenkäsittelyllä, määrätty määrä vettä kierrätetään jatkuvasti vettä desinfioivan UV-käsittelyn läpi. 3.9 Standarditoimitus Standarditoimitukseen sisältyy: Adiabaattinen kostutin Condair SH2 erikseen projektin mukaisesti tyypitettynä ja varustettuna tilatuin lisävarustein. Tarvikkeet ja käyttöohjeet erikseen pakattuna. Asennus- ja käyttöohjeet (tämä dokumentaatio) SH2 -ohjausyksikkö ohjeineen (vain tyypit, jotka varustettu SH2 -yksiköllä) Varaosalistat 3.10 Varastointi/Kuljetus/Pakkaus Varastointi Huomioikaa laitteen ja sen komponenttien varastoinnissa ympäristöolosuhteet, varastointi sisällä: lämpötila: C suhteellinen kosteus: %rh Kuljetus Säilyttäkää laitteet ja niiden komponentit alkuperäispakkauksessa kuljetusten aikana suojataksenne niitä vahingoilta. Laitteiden eri komponenttien paino vaihtelee laiteversiosta riippuen. Huomioikaa komponentin paino ja työsuojelumääräykset siirtäessänne suurempia laitekomponentteja. Pakkaus Säilyttäkää laitteen pakkaus myöhempää tarvetta varten. Huomioikaa paikalliset ympäristömääräykset pakkausta hävitettäessä. Älkää jättäkö pakkausta luontoon.

23 23 4 Asennus 4.1 Asennuksen tärkeitä ohjeita Henkilöiden pätevyys Asennustyö on annettava koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden suoritettavaksi. Henkilöiden pätevyyden varmistaminen on asiakkaan vastuulla. Yleiset ohjeet Noudattakaa tässä dokumentaatiossa esitettyjä ohjeita, jotka koskevat laitteen asennusta sekä vesi-, että sähköasennuksia. Noudattakaa aina paikallisia vesi- ja sähköasennuksiin liittyviä määräyksiä. Turvallisuus Laitetyyppien flow C, flow SC, REflow C ja REflow SC sähköasennus edellyttää ohjausyksikön kannen avaamista. Huomioikaa seuraava: VAARA! Sähköiskun vaara! Jännitteisten komponenttien koskettaminen on vaarallista. Kytkekää ohjausyksikön jännite vasta kun asennus on saatettu loppuun ja ohjausyksikön kansi on suljettu. HUOMIO! Elektroniset komponentit kostuttimen sisällä ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille. Laitteen ollessa avattuna nämä komponentit on suojattava asianmukaisin toimenpitein (ESD-suojaus). 4.2 Laitteiston asennus Laitteen sijoituksessa huomioitava Condair SH2 -laitteiston valinta, sijoitus kanavassa/iv-kojeessa ja mitoitus on yleensä päätetty ennalta suunnitteluvaiheessa. Huomioikaa kuitenkin ennen asennuksen aloittamista seuraavat seikat: Käytettäessä täysin kalkkivapaata vettä: Kalkkivapaaksi käsitelty vesi on agressiivista! Tästä syystä tulee kaikkien kostuttimen läheisyydessä sijaitsevien komponenttien (kiinnitystarvikkeet, putkistot, kammio, jne.) olla korroosion kestävästä materiaalista (min. rst DIN tai muovi) valmistettuja. Kostutusyksikön asennusta ja huoltoa varten on kammio/laiteosa varustettava ikkunalla ja riittävän suurella huoltoluukulla (kts. min. leveys = asennussyvyys Condair SH2, kappale 9.2). Kostutuskammion/kanavan tulee olla vesitiivis kostutuslaitteen osalta. Kammion rungon/pohjan tulee olla riittävän vankka, jotta kostutusyksikkö voidaan asentaa kammioon tukevasti poikittais- ja pitkittäissuuntaisesti vaakaan. Kammiorakenteessa on huomioitava kostutusyksikön paino. Kostutusyksikön etupuolelle on suositeltavaa asentaa suodatinyksikkö (min. standardi F7 /EU7 tasoa). Käyttö ilman suodatinta tai alemman tasoisen suodattimen käyttö voi aiheuttaa kostutinlaitteiston kennoston likaantumista ja siten myös kostutustehon laskua ja kennojen käyttöiän alenemista.

24 24 Mikäli kammion ympäristön lämpötila on alhainen, tulee kammio eristää kosteuden kondensoitumisen ehkäisemiseksi. Kostutusyksikön etäisyyden lämmityspatterista tulee olla vähintään 0,5 m. Kostutusyksikön etäisyyden kanavaan sijoitettuun äänenvaimenninosaan tulee olla 3m. Ilmavirtauksen tulee olla laminaarinen kostutuskennoston lävitse, jottei kennostosta tapahdu pisarointia ilmavirran mukaan. Tarvittaessa on kanava varustettava ilmavirtaa tasaavalla reikäpellillä tms. Mikäli ilman virtausnopeus kostutuskennostossa ylittää 3, 5 m/s, on kostutusyksikkö varustettava erillisellä pisaranerottimella. Tyhjennys- /viemäröintiyhteen vesilukko tulee mitoittaa kanavapaineen mukaisesti. Mitoitus ja asennus on putkiurakoitsijan tehtävänä.

25 Asennus A A 1. Kiinnittäkää kaksi asennuskorvaketta A vesialtaaseen käyttäen M6 ruuveja ja aluslevyjä. Asettakaa vesial-las kanavan keskelle ja vesivaakaa käyttäen asentakaa vesiallas vaateriin pitkittäis- ja poikittaissuunnassa. Kiinnittäkää nyt vesialtaan korvakkeet kanavan seinämiin itseporaavilla ruuveilla 5.5x19. Huomautus: Allas voidaan kiinnittää myös suoraan kanavan pohjaan/rakenteeseen käyttäen neljää itseporautuvaa ruuvia 5.5x19 kummallakin sivulla. B 2. Kiinnittäkää poikittainen tuki B vesialtaaseen kuusiokoloruuveilla ja aluslevyillä 6x12.

26 26 D E Ohje: Ahtaissa asennuksissa on suositeltavaa asettaa EPDM tiivisteprofiili pystykannakkeisiin ennen kannakkeiden asentamista. Katsokaa kohta 7 lisätietojen osalta. 3. Asettakaa vasen D ja oikea E pystykannake varovasti vesialtaan vastaaviin kiinnitysruuveihin, ja kiinnittäkää kannakkeet neljällä mutterilla ja aluslevyllä M6 paikalleen (kiristämättä muttereita liikaa). Tärkeää! Ennen mutterien kiristämistä on varmistettava, että pystytukien ruuvinreiät istuvat vesialtaan metallipintaa vasten eivätkä ole pulttien kierteiden varassa jolloin kierteet voivat vaurioitua!

27 27 F 4. Asentakaa välituki (tuet) F (määrä on riippuvainen laitteiston koosta) vesialtaan kiinnitysruuveihin, kiinnittäkää mutterit ja aluslevyt M6. Kiinnitys välitukeen kuusiokoloruuvilla ja aluslevyllä M6x12. Tärkeää! Ennen mutterien kiristämistä on varmistettava, että välituen ruuvinreiät istuvat vesialtaan metallipintaa vasten eivätkä ole pulttien kierteiden varassa jolloin kierteet voivat vaurioitua!

28 28 G 5. Kiinnittäkää etutuki G kaikkiin pystytukiin kuusiokoloruuvein M6x12. Tärkeää! Ennen mutterien kiristämistä on varmistettava, että kaikki tuet ovat pystysuunnassa linjassa!

29 29 H H H 6. Kiinnittäkää asennuskorvake H jokaiseen pystykannakkeeseen kuusikoloruuvin ja aluslevyn M6x12 avulla (katso kuva yllä). Tärkeää: Mikäli välitukia on useampia, tulee korvake kiinnittää joka välitukeen samalle puolelle. Sivutukien korvake kiinnitetään siten, että korvake jää kanavaseinän ja pystytuen väliin ja osoittaa sisäänpäin. Linjatkaa pystytuet ja kiinnittäkää asennuskorvakkeet kammion kattoon kahdella itseporautuvalla ruuvilla 5x19.

30 30 7. Kammion seinän ja uloimman pystytuen väliin samoin kuin kammion katon ja etulevyn väliin jäävä ilmarako tiivistetään pellittämällä tai käyttäen EPDM tiivisteprofiilia (tarvike). Leikatkaa EPDM tiivisteet halutun pituisiksi (kammion korkeus ja leveys lisättynä 5 cm leikkausvaralla). Kiinnittäkää EPDM tiivisteprofiili pystykannakkeisiin ja etutukeen kiinnityslistan ja itseporautuvien ruuvien 5.5x19 avulla. Leikatkaa tiivisteet oikeaan mittaan ja kiinnittäkää ne kammion seiniin ja kattoon kiinnityslistan ja itseporautuvien ruuvien 5.5x19 avulla (ruuvien määrä tarpeen mukaan). Huomautus: EPDM tiivisteprofiilin sijasta voidaan tiivistykseen käyttää soveltuvaa rst-pellitystä (ei sisälly toimitukseen).

31 31 H 8. Kiinnittäkää pumppu- ja venttiiliyksikkö pohja-altaaseen neljän kuusikoloruuvin ja aluslevyn M6x12 avulla. Tärkeää: Poistakaa kiertovesipumpun tulppa H ennen yksikön REflow, REflow C tai REflow SC asennusta.

32 32 flow flow C flow SC REflow REflow C REflow SC jää avoimeksi Tärkeää: Asettakaa letku mm syvälle yhteeseen! 9. Asentakaa viemäröintikappaleet ylläolevan kuvan mukaisesti (osat voidaan asentaa vasen- tai oikeakätisesti) pohja-altaan yhteisiin. Kiinnittäkää kaikki kierreyhteet, putkiliitokset ja letkunkiristimet ja kiinnittäkää viemäröintiputki rungossa olevaan kannakkeeseen.

33 33 K 10. Asentakaa kostutuskennot alhaalta aloittaen riveittäin: Ripustakaa kennolaatikko pystykannakkeiden aukkoihin siten, että kennolaatikon koukku osuu kannakkeen vastaavaan aukkoon, ja painakaa laatikkoa alaspäin kunnes se on paikallaan (kostutuskennojen järjestys mukana toimitetun piirroksen mukaisesti). Huomautus: mikäli ilman nopeus on >4.7 m/s on suojapelti K asennettava kaikkiin ylimpiin kennolaatikkoihin ennen niiden asentamista.

34 Vain yksiköt, joissa on pisaranerotin: Kiinnittäkää asennuskannakkeet kuvan mukaisesti pystykannakkeisiin, painakaa asennuskannakkeita alaspäin kunnes ne lukittuvat paikalleen. Käyttäkää tarvittaessa kumivasaraa. Huomautus: kannakkeiden sijoituskuva on toimituksessa mukana.

35 12. Vain yksiköt, joissa on pisaranerotin: Asentakaa pisaranerotinelementit alhaalta aloittaen riveittäin: Ripustakaa elementit kiinnikkeistään vastaaviin pystykannakkeiden aukkoihin ja painakaa alaspäin kunnes elementti lukittuu paikalleen. Huomautus: pisaranerotinelementtien järjestys mukana toimitetun piirroksen mukaisesti. 35

36 Pisarointilaatikon asennus: Painakaa pisarointilaatikon kaksi etummaista (ilman virtaussuunnassa) kiinnikettä kennoston kehikkorungon alle (kts. kuva yllä), ja painakaa sen jälkeen pisarointilaatikon takareunaa alaspäin. Takareunan kaksi kiinnikettä asettuvat kennoston runkoon yllä olevan kuvan mukaisesti. Huomautus: pisarointilaatikoiden sijoitus mukana toimitetun asennuskuvan mukaisesti.

37 14. Poistakaa vesiputkiston yhteiden suojatulpat. Leikatkaa letkut oikean mittaisiksi. Liittäkää vesiletkut pisarointilaatikon yhteisiin, kiinnittäkää veden virtaussäätimet ja kiristäkää kaikki paikalleen letkunkiristimin. Huomautus: vesiletkujen liitäntä on kuvattu mukana toimitettavassa asennuspiirroksessa. 37

38 Vesiasennukset Vesiasennusten yleiskuva Tyyppi flow R 3/4 Syöttöventtiili (putkiurakka) ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka) Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Tyyppi flow C Vesisyöttö bar C R 3/4 Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Vesisyöttö bar C ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka)

39 39 Tyyppi flow SC R 3/4 ** asennus välttämätön ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka) Vesiliitäntäyksikkö ** (vakiotoimitus) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Vesisyöttö bar C Tyyppi REflow R 3/4 Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Vesisyöttö bar C Asettakaa huuhteluletku vähintään mm syvälle yhteeseen ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka)

40 40 Tyypit REflow C ja REflow SC R 3/4 Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Vesisyöttö bar C ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka)

41 Vesiasennusten huomautukset Vesisyöttö Vesisyöttö tehdään kappaleen ohjeiden mukaisesti ja paikallisia määräyksiä noudattaen. Asennuksessa tulee huomioida ohjeissa esitetyt seikat mitoituksen suhteen. Sulkuventtiilin, paineenalentimen ja suodattimen asennus tulisi tehdä mahdollisimman lähelle kostutinyksikköä. Veden laatu: Käyttäkää Condair SH2 kostutusyksikössä vain käsittelemätöntä juomavettä, täysin kalkkivapaata vettä, täysin pehmennettyä tai osittain pehmennettyä vettä (maks. bakteeripitoisuus 100 cfu/ml). Kaikenlaisten lisäaineiden, kuten korroosionestoaineiden, desinfiointiaineiden, jne. käyttö on kielletty, koska ne voivat olla vaaraksi terveydelle ja niiden käyttö voi aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä. Syöttöputkiston tulee olla paineenkestävää ja sen tulee soveltua juomavesikäyttöön. Tärkeää! Ennen laitteiston liittämistä vesisyöttöön on syöttöputkisto huuhdeltava. HUOMIO! Kostuttimen vesiliitin on valmistettu muovista. Kiristäkää liitinmutteri käsin riittävään kireyteen. Viemäröinti Viemäröinti suoritetaan kappaleen ohjeiden mukaisesti ja paikallisia määräyksiä noudattaen. Asennuksessa tulee huomioida ohjeissa esitetyt seikat mitoituksen suhteen. Varmistakaa, että vedenpoistolinja viettää koko matkaltaan viemärin vesilukkoa kohden. Varmistakaa, että viemäröinti on hyvin kiinnitetty ja kannakoitu, ja että se on helposti puhdistettavissa ja tarkastettavissa. Viemäröinnin tulee olla läpimitaltaan 34 mm koko matkalta! Käytettäessä Condair SH2 -laitteistoa täysin kalkkivapaalla vedellä: Kalkkivapaaksi käsitelty vesi on aggressiivista! Käyttäkää tästä syystä muovista tai ruostumattomasta teräksestä (DIN ) valmistettua vesisyöttöputkistoa.

42 Sähköasennukset Huomautus: Condair SH2 laitteiston sähköasennusten suorittamisesta on vastuussa laitteen tilaaja Johtojen läpivienti kanavaan Suorittakaa johtojen läpivienti kanavaan kiristettäviä läpivientiholkkeja käyttäen.

43 Ohjausyksikön SH2 asennus HUOMIO! Elektroniset komponentit kostuttimen sisällä ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille. Laitteen ollessa avattuna nämä komponentit on suojattava asianmukaisin toimenpitein (ESD-suojaus) mm 220 mm mm 280 mm 1. Yksityiskohta B Yksityiskohta A 1. Avatkaa ja kääntäkää läpinäkyvä kansi ylös. Avatkaa kannen saranat (kts. yksityiskohta A ) ja irrottakaa kansi. 2. Avatkaa kotelon 6 ruuvia, poistakaa kotelon kansi varovasti irrottamalla samalla elektroniikan johdot. 3. Puhkaiskaa kotelon takaseinän kiinnitysaukot ja kiinnittäkää yksikkö 4 ruuvilla seinään. 4. Liittäkää ohjausyksikön johdot, syöttöjännite, jne. vastaaviin liittimiin sähköasennuskuvien mukaisesti (kts. kappaleet 4.4.3, 4.4.4, ja 4.4.6). Tärkeää: kaikki ohjausyksikön johdot on vietävä kotelon johtoläpivientien kautta.

44 Kytkentäkuva Condair SH2 flow C Y1 Ohjauskeskus RC Liitäntäkotelo B1 B2 F8 Y1 Q Hygrostaatti tai termostaatti (230V/2A) Maksimihygrostaatti (lukituspiiri) Ulkoinen sulake 2 A, hidas (jännitesyöttö) Syöttöventtiili Turvakytkin (min. avautumisväli 3 mm) tai pistokeliitäntä (välttämätön asennus) L1 N S S B1 %rh B2 %rh PE L1 N Q F8 johdon läpimitta 1.5 mm 2

45 Kytkentäkuva Condair SH2 flow SC - Y + B1 brown white brown white P GND 0-10V F5 200mAF N P1 GND Input+ 5V/24V F4 200mAF L1 N L1 N 24V 5V +24V F1 6.3AT Res1 Res2 Level max level min / PS Connector to CPU +24V L1 N SC SC PT1 PT2 F3 630mAT F2 1AT Reserve Output N UV Lamp N Drain Valve Inlet Valve N Stage 3 Stage 2 Stage 1 N Pump 10-wire cable green/yellow 230 V N PE PS brown V brown brown brown brown brown blue Y2 Y1 Y5 Y4 blue blue blue blue blue S2 1 4 Front panel J Liitäntäkotelo 2 5 H Error Service Humidification Unit On L1 L1 N N B2 johdon läpimitta 1.5 mm 2 Q F8 PE L1 N B1 Aktiivinen säädin tai kosteusanturi (jumppiasetus 5 V) B2 Puhallinlukitus (lukituspiiri) F1 Sulake 6.3 A, hidas (Ohjausyksikön jännitesyöttö) F2 Sulake 1 A, hidas (Rele 230 V) F3 Sulake 630 ma, hidas (Porrassäätöventtiilit) F4 Sulake 200 ma, nopea (Analogitulo) F8 Ulkoinen sulake 10 A, hidas (Jännitesyöttö) H Etähäiriö ja -toimintanäyttö (lisävaruste) J Johtosilta (poistetaan, jos B2 on kytketty) PS Painekytkin S2 Käyttökytkin Y2 Huuhteluventtiili Y3-Y5 Porrassäätöventtiilit Q Turvakytkin (min. avautumisväli 3 mm) tai pistokeliitäntä (välttämätön asennus) V UV lamppu veden sterilointiin (lisävaruste)

46 Kytkentäkuva Condair SH2 REflow C B1 B4 brown brown black black white green white P GND 0-10V F5 200mAF N P1 S2 GND Input+ 5V/24V 1 2 F4 200mAF L1 N L1 N V 5V Front panel +24V F 1 6.3AT Res1 Res2 Level max Level min / PS +24V Connector to CPU L1 N SC SC PT1 PT2 J K F3 630mAT F2 1AT Reserve Output N UV Lamp N Drain Valve Inlet Valve N Stage 3 Stage 2 Stage 1 N Pump A1 A2 F6 10-wire cable 230 V green/yellow V N V PE 9 8 Liitäntäkotelo brown brown Y2 Y1 blue brown M blue blue S1 H Error Service Humidification Unit On B F7 green B3 Temp. signal blue black Cond. signal brown white white Electrode brown PE L1 L1 N N L1 N Q F8 johdon läpimitta 1.5 mm 2 B1 Hygrostaatti tai termostaatti (jumppiasetus 24 V) B2 Puhallinlukitus (lukituspiiri) B3 Sähkönjohtavuusmittaus (lisävaruste) B4 Potentiaalivapaa kosketinliitäntä huuhtelun ulkoiselle kytkennälle F1 Sulake 6.3 A, hidas (Ohjausyksikön jännitesyöttö) F2 Sulake 1 A, hidas (Rele 230 V) F3 Sulake 630 ma, hidas (Porrassäätöventtiilit) F4 Sulake 200 ma, nopea (Analogitulo) F5 Sulake 200 ma, nopea (ohjausjännite 24 V) F6 Sulake 6.3 A, hidas (Pumppu) F7 Moottorin lämpörele F8 Ulkoinen sulake 10 A, hidas (Jännitesyöttö) H Etähäiriö ja -toimintanäyttö (lisävaruste) J Johtosilta (poistetaan, jos B2 on kytketty) K Pääkontaktori ja resetoitava moottorinsuojakytkin F7 M Pumppu S1 Pintakytkin (toimintataso) S2 Käyttökytkin Y1 Syöttöventtiili Y2 Huuhteluventtiili Q Turvakytkin (min. avautumisväli 3 mm) tai pistokeliitäntä (välttämätön asennus)

47 Kytkentäkuva Condair SH2 REflow SC Y + B1 B4 brown brown black black white green white P GND 0-10V F5 200mAF N P1 S2 GND Input+ 5V/24V 1 2 F4 200mAF L1 N L1 N V 5V Front panel +24V F 1 6.3AT Res1 Res2 Level max Level min / PS +24V Connector to CPU L1 N SC SC PT1 PT2 J K F3 630mAT F2 1AT Reserve Output N UV Lamp N Drain Valve Inlet Valve N Stage 3 Stage 2 Stage 1 N Pump A1 A2 F6 10-wire cable 230 V green/yellow 24 V V N PE 9 8 Liitäntäkotelo brown blue brown V M brown brown brown brown brown S1 blue Y2 Y1 Y5 Y4 Y3 blue blue blue blue blue H Error Service Humidification Unit On B F7 green B Temp. signal blue black Cond. signal brown white white brown Electrode L1 L1 N N Q F8 PE L1 N johdon läpimitta 1.5 mm 2 B1 Aktiivinen säädin tai kosteusanturi (jumppiasetus 5 V) B2 Puhallinlukitus (lukituspiiri) B3 Sähkönjohtavuusmittaus (lisävaruste) B4 Potentiaalivapaa kosketinliitäntä huuhtelun ulkoiselle kytkennälle F1 Sulake 6.3 A, hidas (Ohjausyksikön jännitesyöttö) F3 Sulake 630 ma, hidas (Porrassäätöventtiilit) F4 Sulake 200 ma, nopea (Analogitulo) F5 Sulake 200 ma, nopea (control voltage 24 V) F6 Sulake 6.3 A, hidas (Pumppu) F7 Moottorin lämpörele F8 Ulkoinen sulake 10 A, hidas (Jännitesyöttö) H Etähäiriö ja -toimintanäyttö (lisävaruste) J Johtosilta (poistetaan, jos B2 on kytketty) K Pääkontaktori ja resetoitava moottorinsuojakytkin F7 M Pumppu S1 Pintakytkin (toimintataso) S2 Käyttökytkin Y1 Syöttöventtiili Y2 Huuhteluventtiili Y3-Y5 Porrassäätöventtiilit Q Turvakytkin (min. avautumisväli 3 mm) tai pistokeliitäntä (välttämätön asennus) V UV lamppu veden sterilointiin (lisävaruste)

48 48 5 Käyttö 5.1 Käyttöönotto Suorittakaa Condair SH2 -laitteiston käyttöönotto seuraavasti: 1. Tarkistakaa laitteisto ja asennus vahinkojen varalta. VAARA! Vioittuneet laitteet tai viallinen asennus voivat aiheuttaa vaaraa henkilöille tai materiaaleille ja rakenteille. Viallista tai väärin asennettua laitetta ei saa ottaa käyttöön. 2. Tyypit flow C, flow SC, REflow, REflow C ja REflow SC: Varmistakaa, että kytkentäkoteloiden kannet on suljettu, ja että kaikki johdot on asennettu oikein johtoläpivientien kautta. 3. Avatkaa vesisyötön sulkuventtiili. 4. Kääntäkää sähkösyötön päävirtakytkin päälle. 5. Tyypit flow SC, REflow C and REflow SC: käynnistäkää ohjausyksikkö SH2 päälle (käyttökytkimen valo syttyy). Huomautus: ohjausyksikön SH2 käyttöohjeet ovat erillisessä yksikköä koskevassa dokumentaatiossa. 6. Tarkistakaa hygrostaatin/termostaatin ja säätimen asetukset ja muuttakaa asetuksia tarvittaessa. 5.2 Virtauksen säätöventtiilien asetus Otettaessa Condair SH2 -kostutuslaitteistoa ensimmäisen kerran käyttöön on veden virtauksen säätöventtiilit aseteltava vastaamaan käyttöolosuhteita. Asetteluohjeet laitetoimituksen mukana.

49 Käytön yleiset ohjeet Condair SH2 -kostutuslaitteisto tulee tarkastaa viikoittain. Huomioikaa tarkastuksessa: ettei vesivuotoja esiinny. että kostutinlaitteen ja muun järjestelmän komponentit ovat ehjät ja tukevasti kiinnitetyt. että kaapelointi ja sähköiset komponentit ovat ehjiä. Laitteet joissa ohjausyksikkö SH2: Tarkistakaa toimintatila ja toiminta- ja häiriöilmoitukset yksikön näytöllä. Mikäli tarkastuksessa havaitaan vikoja tai normaalista toiminnasta poikkeamisia, on Condair SH2 -laitteisto otettava pois käytöstä kappaleen 5.4 mukaisesti. Kutsukaa pätevyyden omaava huoltohenkilö tai laitteen maahantuojan huoltoteknikko korjaamaan vika. 5.4 Laitteiston kytkeminen pois käytöstä Noudattakaa Condair SH2 -laitteiston poiskytkemisessä (esim. huollon yhteydessä, vikaa korjattaessa) seuraavia ohjeita: 1. Sulkekaa vesisyötön sulkuventtiili. 2. Tyypit REflow, REflow C ja REflow SC: tyhjentäkää vesiallas. Tyyppi REflow: Avatkaa viemäriyhteen sulkuventtiili, ja sulkekaa venttiili altaan tyhjennyttyä. Tyypit REflow C ja REflow SC: Käynnistäkää tyhjennys (kts. ohjausyksikön SH2 käyttöohjeet) ja odottakaa altaan tyhjentymistä. 3. Tyypit flow SC, REflow C ja REflow SC: painakaa ohjauskeskuksen käyttökytkin off-asentoon. Tärkeää: Huomioikaa laitehäiriötilanteessa häiriöilmoituksen koodi ennen laitteen kytkemistä pois päältä. 4. Irrottakaa Condair SH2 -laitteisto jännitesyötöstä ja varmistakaa, ettei jännitettä voida epähuomiossa kytkeä uudelleen. 5. Mikäli Condair SH2 -laitteistoa täytyy huoltaa tai korjata, kytkekää ilmastointijärjestelmä pois päältä ja varmistakaa, ettei sitä voida kytkeä päälle huoltokorjauksen aikana. Huomautus: mikäli Condair SH2-kostutuslaitteistoa ei tulla käyttämään pitkään aikaan, on tyypit flow, flow C and REflow syytä poistaa käytöstä yllä esitetyn ohjeen mukaisesti. Tyypit flow SC, REflow C and REflow SC on syytä kuitenkin pitää toiminnassa, jotta laitteiston hygieniatoiminnot ovat aktiivisina (esim. tulovesiputkiston jaksottainen huuhtelu).

50 50 6 Huolto 6.1 Huollon tärkeitä ohjeita Huoltohenkilöiden pätevyys Kaikki huoltotoimenpiteet tulee antaa koulutettujen ja pätevien huoltohenkilöiden suoritettavaksi. Pätevyyden varmistaminen on laitteiston omistajan vastuulla. Yleiset ohjeet Huollossa on noudatettava tämän aineiston ohjeita. Laitteistolle saa suorittaa vain tässä aineistossa mainittuja huoltotöitä. Käyttäkää vain alkuperäisiä Condair varaosia korvatessanne viallisia osia. Turvallisuus Ennen huoltotyön aloittamista on Condair SH2- kostutin otettava pois käytöstä kohdassa 5.4 annettujen ohjeiden mukaisesti ja varmistettava asiatonta käynnistystä vastaan. Lisäksi ilmastointilaitteisto on kytkettävä pois päältä ja varmistettava, ettei sitä voida kytkeä päälle huoltotyön aikana. Condair SH2 laitteisto tulee huoltaa säännöllisin väliajoin. Puhdistukset on suoritettava ohjeiden mukaisesti ja kostutuskennot on vaihdettava niiden käyttöiän päätyttyä. VAROITUS! Puutteellisesti huollettuun Condair SH2 -laitteistoon saattaa syntyä haitallista mikrobikasvustoa (vesiallas, kennosto ja pisaranerotin), joka voi päästä sekoittumaan kammiossa virtaavaan ilmaan.

51 Huoltojaksot Jotta Condair SH2 -kostutuslaitteiston käyttö olisi turvallista ja taloudellista, on laitteistoa huollettava säännöllisesti. Huollon jaksotus tehdään laitteiston käyttöasteen ja olosuhteiden vaatimusten mukaan. Kostutuslaitteiston hygieenisyyden taso on ensisijaisesti riippuvainen käytettävän veden laadusta, mutta myös ilman puhtaus, suodatuksen toimivuus ja ilman mikrobiologinen sekä kemiallinen laatu vaikuttavat hygieenisyyteen. Kunkin laitteiston huoltoväli on näistä mainituista syistä määriteltävä tapauskohtaisesti. Ensimmäinen huolto on suoritettava 800 käyttötunnin jälkeen. Ensimmäisessä huollossa havaitun likaantumisen ja hygienia-asteen perusteella voidaan huoltoväliä lyhentää tai kasvattaa. Kaikissa tapauksissa on Condair SH2 huollettava kuitenkin kahdesti vuodessa. SH2 -ohjausyksiköllä varustetuissa laitteissa (flow SC, REflow C and REflow SC) on huoltoväli ohjelmoitavissa. Määritetyn käyttötuntimäärän tultua täyteen näyttöön saadaan huoltoilmoitus, ja huollon etänäyttörele aktivoituu. 6.3 Huollon suorittaminen Komponentti Kostutuskennot ja pisaranerotinkennot Vesiallas Kehysrakenne Kanavaosa kostuttimen jälkeen ilmavirtaussuunnassa Vesiliitännät Suoritettava toimenpide Irrottakaa ja tarkastakaa kostutuskennot (ja pisaranerotuskennot). Puhdistakaa kennot miedolla pesuaineen ja desinfiointiaineen seoksella. Kostutuskennot on vaihdettava uusiin, mikäli kennomateriaali on voimakkaasti likaantunut. Huomautus: Mikäli kennoissa on näkyvissä voimakasta likaantumista /pölyn kertymistä, on iv- kojeen suodattimet tarkastettava (suositeltava suodatuksen taso: F7/EU7 tai parempi). Tarkastakaa vesialtaan likaantuminen (pölyä, limoittumista, mineraalikertymiä, jne.) ja puhdistakaa tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Huomautus: altaan hygieenisestä tilasta on pääteltävissä huollon jaksotuksen muutostarve. Tarkastakaa kehysrakenteen ruuviliitokset ja kiristäkää tarvittaessa. Puhdistakaa tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Tarkastakaa kostuttimen jälkeinen kanavaosa veden kertymän suhteen. Mikäli kanavassa on vettä: tarkistakaa ilman virtausnopeus kostutinkennoissa (maks. virtausnopeus ilman pisaraerotusta 3.8 m/s, pisaranerotuksella maks. 4.5 m/s tai 5.5 m/s). Asentakaa pisaranerotus tarvittaessa. Puhdistakaa kanava tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Tarkistakaa liitosten pitävyys ja kireys. Tiivistäkää/uusikaa vuotavat liitokset. Puhdistakaa tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella.

52 52 Vesiputkistot Pisarointilaatikko Vesilukko ja viemäröinti Tarkastakaa kostuttimen vesiletkut vuotojen ja materiaalin vioittumisen varalta. Uusikaa letkut tarvittaessa. Puhdistakaa letkut tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Tarkistakaa vesisyötön liitos. Avatkaa vesisyötön suodatin (mikäli asennettu), puhdistakaa ja asentakaa takaisin. Irrottakaa pisarointilaatikot ja tarkastakaa vedensyöttöputkien toimivuus. Puhdistakaa mahdollinen kalkkikertymä putkista. Puhdistakaa pisarointilaatikot ja putkitus tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Tarkastakaa ja puhdistakaa putkitus tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Veden UV-sterilointiyksikkö (lisävaruste) Sähköasennus Avatkaa ja irrottakaa UV-lamppu. Puhdistakaa varovasti lasinen suojaputki ja UV-lamppu (kts. kappale 6.4.2). UV-lamppu on vaihdettava 8000 käyttötunnin jälkeen. Tarkastakaa kaikki johdotukset ja niiden kiinnitykset mahdollisten vaurioiden varalta. Korjauttakaa mahdolliset viat asiantuntevalla sähköasentajalla.

53 Irrotus ja paikalleenasennukset Pisaranerottimen ja kostutuskennojen irrotus ja paikalleenasennus 1. Irrottakaa pisarointilaatikoille menevät letkut. 2. Irrottakaa pisarointilaatikot nostamalla niitä vesisyötön puolelta ylöspäin ja vetämällä eteenpäin. 3. Irrottakaa pisaranerotuskennot ylhäältä alkaen nostamalla niitä ylöspäin ja vetämällä sitten itseenne päin. 4. Vapauttakaa asennuskehyksen kiinnitys painamalla pystytukea kevyesti keskeltä, ja painakaa asennuskehystä ylöspäin ja irrottakaa se. Toistakaa toimenpide kaikkien asennuskehysten osalta. 5. Irrottakaa kostutuskennot ylhäältä alkaen. Irrotus ylöspäin nostamalla. Puhdistettujen tai uusien kennojen asennus suoritetaan käänteisessä järjestyksessä.

54 UV-lampun (lisävaruste) irrotus ja paikalleenasennus 1. Avatkaa mutteri ja vetäkää liitintä varovasti ylöspäin. 2. Vetäkää UV-lamppu varovasti irti pistokkeesta. 3. Nostakaa lasinen suojaputki varovasti lampun kotelosta. Puhdistakaa lasiputki varovasti pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla. UV-lampun paikalleenasennus suoritetaan käänteisessä järjestyksessä. HUOMIO! Älkää pudottako lamppua koteloonsa asettaessanne UV-lamppua takaisin. Pitäkää lampusta kiinni kunnes se on varmasti kotelon pohjalla. Lamppu voi pudotessaan vahingoittua. 6.5 Huoltoilmoituksen kuittaus Huoltotyön suorittamisen jälkeen on huoltoilmoitus kuitattava laitetyypeillä flow SC, REflow C and REflow SC (keltainen LED palaa). Noudattakaa SH2 -ohjausyksikön erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita kuitataksenne huoltoilmoituksen pois.

55 55 7 Häiriöt Tärkeää! Käyttöhäiriöt aiheutuvat useimmiten asennuksen virheistä tai suunnitteluohjeiden noudattamatta jättämisestä. Siksi on tärkeää, että häiriön syytä selvitettäessä huomioidaan koko järjestelmän toiminta ja yhteensovitus. 7.1 Häiriölista Häiriö Syy Toimenpide Kanavassa vesijäämiä Condair SH2 kostutusyksikön jälkeisellä osalla. Kostutus/jäähdytystarve on olemassa, mutta Condair SH2 ei kostuta. Kostutus/jäähdytystehoa ei saavuteta Porrasventtiilit eivät avaudu (vain flow SC ja REflow SC). Ilman virtausnopeus kostutuskennoissa on liian suuri. Nopeus saa olla yksiköillä ilman pisaraerotinkennoa maks 3.8 m/s, pisaranerotinkennoilla varustetuilla yksiköillä: 100 mm pisaranerotin maks. 4.5 m/s, 200 mm pisaranerotin maks. 5.5 m/s Veden tyhjennysputkisto vuotaa. Vesisyötön sulkuhana kiinni. Tyypit REflow: pumpun sulake F5 tai pumppu viallinen. Laitteiston mitoitusvirhe (teho riittämätön). Riittämätön veden syöttö. Veden virtauksen säätöventtiilit väärin säädetty. Tyypit SH2 -ohjaysyksiköllä: Tehonrajoitus aktivoitu. Ei kostutuspyyntöä. Veden syöttöpaine liian korkea (vain flow SC). Lukituspiiri auki (rajoitushygrostaatti, puhallinlukitus, jne. katkaissut toiminnan). Asentakaa pisaranerotin tai pudottakaa ilmavirtausnopeutta. Tarkastakaa/tiivistäkää tyhjennysputkisto. Avatkaa sulkuhana. Tarkista/vaihda sulake F5 tai kiertovesipumppu. Ottakaa yhteyttä Condair maahantuojaan. Tarkastakaa vesisyöttö, lisätkää syöttöpainetta. Säädä virtauksen säätöventtilien virtaus oikeaksi (kts. venttiilien erillinen säätöohje). Poistakaa tehonrajoitus käytöstä (kts. erillinen SH2-yksikön käyttöohje) Tarkista ohjausviesti. Säädä syöttöpaine 1.5 bariin. Tarkista lukituksen komponentit. Huomautus: SH2 -ohjausyksiköllä varustetuissa laitteistoissa (flow SC, REflow C ja REflow SC) toiminnanaikaiset häiriöilmoitukset esitetään ohjausyksikön näytössä. Tiedot ja toimenpiteet on esitetty SH2 -ohjausyksikön erillisessä käyttöohjeessa.

Puhallinyksikkö Tekninen aineisto. BRAUTEK OY Ylistörmä 4H, 02210 Espoo puh. 09-8678470 fax. 09-8041003 e-mail. brautek@brautek.fi www.brautek.

Puhallinyksikkö Tekninen aineisto. BRAUTEK OY Ylistörmä 4H, 02210 Espoo puh. 09-8678470 fax. 09-8041003 e-mail. brautek@brautek.fi www.brautek. 1 Puhallinyksikkö Tekninen aineisto BRAUTEK OY Ylistörmä 4H, 02210 Espoo puh. 09-8678470 fax. 09-8041003 e-mail. brautek@brautek.fi www.brautek.fi 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Aivan aluksi 1.2 Teknisen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Sumuttava kostutin Asennus- ja käyttöohjeet

Sumuttava kostutin Asennus- ja käyttöohjeet BRAUTEK OY Ylistörmä 4H 02210 Espoo puh. 09-8678470 fax. 09-8041003 e-mail. brautek@brautek.fi www.brautek.fi Sumuttava kostutin Asennus- ja käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Condair CP3mini. Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet ASENNUSOHJEET 2549954 FI 0909

Condair CP3mini. Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet ASENNUSOHJEET 2549954 FI 0909 Condair CP3mini Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet ASENNUSOHJEET 2549954 FI 0909 Sisällysluettelo 1 Esittely 4 1.1 Aivan aluksi 4 1.2 Asennusohjeen merkinnät 4 2 Turvallisuusohjeet 6 3 Laitekuvaus

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

SH2 ohjausyksikkö. Haihduttavat kostuttimet. Käyttöohjeet 2534069 FI 1010

SH2 ohjausyksikkö. Haihduttavat kostuttimet. Käyttöohjeet 2534069 FI 1010 SH2 ohjausyksikkö Haihduttavat kostuttimet Käyttöohjeet 2534069 FI 1010 3 Sisältö 1 Esittely 4 1.1 Käyttöohjeiden huomautukset 4 1.2 Turvaohjeet 4 2 SH2 -ohjausyksikön käyttö 5 2.1 Näytön toiminta ja

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

Kolmivaihemoottorit: suora-, tai tähtikolmiokäynnistys.

Kolmivaihemoottorit: suora-, tai tähtikolmiokäynnistys. Sivu 1 / 5 KÄYTTÖOHJEET Marina 4" porakaivopumput Käyttöolosuhteet Kaivo porakaivon minimi halkaisija DN mm 100 Pumpattava neste puhdas tai hieman sakea vesi; maksimi lämpötila 25 C; maksimi. hiekkapitoisuus

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite 4.. voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Yleiskuvaus [ ] kvs [ m³/h] Isku PN Sv min. 411

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Ohje BASIC Kostutin BCHA, koko 004 055. 1. Yleistä. 2. Asennus. 1.1 Erittely Rakenne, koko jne. ilmenevät toimitusasiakirjoista.

Ohje BASIC Kostutin BCHA, koko 004 055. 1. Yleistä. 2. Asennus. 1.1 Erittely Rakenne, koko jne. ilmenevät toimitusasiakirjoista. Ohje BASIC Kostutin BCHA, koko 004 055 1. Yleistä BCHA-kostutin on kertakäyttö- tai kiertovedelle tarkoitettu haihdutuskostutin. Vesi haihtuu kostealta, lämmittämättömältä pinnalta, joka koostuu keraamisesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Halton Jaz Rain JRC neliönmuotoinen rei itetty kattohajottaja

Halton Jaz Rain JRC neliönmuotoinen rei itetty kattohajottaja Halton Jaz Rain JRC neliönmuotoinen rei itetty kattohajottaja Halton Jaz Rain (JRC) Rei itetty hajottaja, joka soveltuu upotettavaksi alakattoon. Erinomaiset sisäilmasto-olosuhteet vaakasuuntaisen tuloilmasuihkun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite 5.. voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Yleiskuvaus [ ] kvs [ m³/h] Isku PN Sv min. 511

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

Condair CP2 Tekninen aineisto

Condair CP2 Tekninen aineisto Höyrykostutin Condair CP2 Tekninen aineisto 1115943 SF Brautek 0210 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvallisuusohjeet 5 3 Laitekuvaus 6 3.1 Laiteversiot

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10 C - +50 C. devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään

Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään Käkeläntie 41, 16300 Orimattila puh / phone (03) 544 3100 Fax (03) 544 3160 www.keraplast.fi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Savunpoistoseinäikkuna ja -luukku ORIVENT 70/SI ja 70SL moottoritoiminen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot