HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 104. vsk. 4/2008 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat Lien nguyen: dental service utilization, dental health production and e uity in dental Care: the Finnish experience, timo seppälä: essays on misplanning wealth and health: Abehavioural approach, tommi Vuorenmaa: elements o Volatility at high Fre uency, Lisensiaattityöt Antti Miettunen: on the optimal novelty Re uirement in patent protection, Laura Aartola: european Central Bank and the us Federal Reserve: di erences and similarities in communication strategies and market reactions related to monetary policy decisions, hanna Maija Barck: sijoitusrahastojen menestyksen mittaaminen, Antti erikivi: päätöksenteon tehokkuus osuustoimintayrityksessä, Mikko Forss: Majority voting on public expenditures under three di erent wel are programme settings, tero haapainen: Luonnonvaroista saatavien tulojen negatiivinen vaikutus yhteiskunnan demokraattisuuteen, petteri haveri: Allocation o water resources in power production, Mikko hartonen: taidon suhteellisen osuuden mittaaminen rahapeleissä, tero heinonen: Aineettomien resurssien vaikutuksista talouskasvuun, outi helenius:pitäisikö palkoista sopia keskitetysti vai hajautetusti?, saara hämäläinen: Rehellisyys ja kannustimet. äänestysmekanismien manipuloitumattomuudesta, pirkka jalasjoki: paperiteollisuuden ulkomaisten suorien investointien kohdemaan valintaa selittävät tekijät, Mika kauppila: tehokkaat pääomamarkkinat. näkemyksiä markkinatehokkuudesta ja sijoittajien in ormaatiosta, ilpo kauppinen: Asuinkaupunginosan sosiaalisen rakenteen vaikutus koulutuksen tuottavuuteen ja alueellinen eriytyminen, Annu kotiranta: do emale leaders boost irm pro itability?, janne kuikko: Multi Factor Models Mean Variance Approach, Andrej kurusiov: environmental taxation and tax harmonization, Riikka Laitinen: kustannus vaikuttavuusanalyysin ja kustannushyötyanalyysin yhtenevyys terveydenhuollon taloudellisessa arvioinnissa Laatupainotteiset elinvuodet ja maksuhalukkuus terveyden arvottamisen välineinä, Lasse Lautsuo:Commonagency in tradepolicy ormulation, tuukka Lehtiniemi: Macroeconomic indicators in a virtual economy, Mikko Lehtonen: yrityskulttuuri, Minna Matikainen: kansainvälinen erikoistuminen ja vakautuspolitiikka rahaliitossa, inka Mattila: terveyspalveluiden ulkoistaminen, janne Metso: Monipuolisuus televisiomarkkinoilla, heidi ollila: Riskin mittaaminen, Maija Liisa orava: eturyhmien tarjoama vaalirahoitus Vaikutukset ehdokkaiden poliittisiin kantoihin sekä äänestäjiin, 486

2 Hyväksyttyjä opinnäytteitä Matti paavonen: suomen Bkt:n reaaliaikainen tietokanta Bkt:n revisioiden systemaattisuus, olli pasanen: kotimaavinouma ja varallisuusport olion maantieteellinen kysyntätappio, Mai peltonen: statuksen tavoittelun vaikutus kulutukseen ja hyvinvointiin, nina Rakocevic: international monetary policy transmission, exchange rate dynamics and wel are, jussi Ritola: kuluttajien in laatio odotukset ja havaittu in laatio väestöryhmittäinen tarkastelu kuluttajabarometrin aineistolla, juhani Ruuskanen: hyvinvointivaltio, työttömyys ja talouden turbulenssi, Lauri ström: hyödykemarkkinoiden kansainvälisen yhdentymisen vaikutus palkkoihin järjestäytyneillä työmarkkinoilla, huiying sun: insight into company: delegation? Centralization?, Xiaona tang: strategy hedging or multinational corporations: the optimal inancial and operational hedging policies, harri turunen: on the social optimality o investing in start ups, Filipp Zimin: Medical aste, Categorisation and handling. An Application o the index number theory, Abdullahi yarow: natural resources, institutions and economic development, Markku ylönen: Raha, oikeudenmukaisuus vai altruismi? peliteoriassa pre erenssit ratkaisevat, Joensuun yliopisto, Kansantaloustiede sami pakarinen: kokeellisten markkinoiden odotettu tehokkuus, Antti saastamoinen: korruptio ja taloudellinen epätasa arvo, Markus Leppäkumpu: nuorisorikollisuus ja aikapre erenssit, Mirjami ikonen: iso 9000 laatuserti ikaatin vaikutus yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn, Merja Väänänen: tappiokammon havaitseminen asuntomarkkinoilla, piia kurki: energiaskenaariot ja energiapolitiikan muutokset , tatu hämäläinen: Määräaikaiset työsuhteet ja työvoiman kysyntä, Maija suoninen: suomalaisten sijoitusrahastojen suorituskyky kehittyvät ja kehittyneet markkinat vertailussa, teppo tarnanen: opintoinvestoinnin yksityinen kannattavuus. Arviointimenetelmä ja testausta suomen tuloaineistolla, jani holopainen: hiilidioksidipäästöjen sääntely suomessa sääntelyteoreettinen tarkastelu, Lea kervinen: suomalainen kotitarvekalastus, jari tuononen: palkat ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä maksavatko ulkomaalaiset tytäryhtiöt parempaa palkkaa, tuomas Leppänen: Valuuttatermiiniport olion optimointi VaR menetelmällä, Mirva nordlund: sok:n taseen rupla ja dollarimääräisten valuuttariskien hallinta vuosina , tuomo Mattila: Rajoitettu rationaalisuus, julkinen valinta ja transaktiokustannusteoria: kunnallisen organisaation tehottomuutta etsimässä, Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta (kansantaloustiede) Arto allin: Adoption o Contactless Mobile payments, seppo kirkinen: yliopistojen rahoitusmallien kansainvälinen vertailu, saila kouvalainen: taloustieteellinen näkökulma nuorisorikollisuuteen, Anttipasanen: terrori iskujen vaikutus osakemarkkinoihin, Ville pennanen: öljyn hintasokkien vaikutukset suomen kokonaistuotantoon ja in laatioon, Mika eskelinen: Valtion velan kehittymisestä ikääntyvässä suomessa, 487

3 KAK 4/2008 juhani haapasaari: Bruttokansantuote ja taloudellinen hyvinvointi, tiina kopsa: economics and Management o o network industries, jaakko kylmänen: päivittäistavarakauppaketjujen markkinavoima suomessa, kaisu Merilä: osaamisverkosto maaseutumatkailun kehittämisessä, Matti koivuranta: suomen 1990 luvun lama dynaamisen tasapainoteorian valossa, Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitos, Kansantaloustiede Lisensiaattityöt jani petri Laamanen: the e ects o orker and job Reallocation on inter Regional Migration, kaisa Aaltonen: Alueellisten kerrannaisvaikutusten mallintaminen, Antti Aho: Black scholes malli ja volatiliteettihymy, tero Almi: the e ect o the new production Capacity to Market e uilibrium, tomi halonen: tapahtumariski kovenanttien tehtävät ja vaihtoehdot kovenanttien käytölle, ilpo hanhinen: suoritukseen perustuva palkkaus kuntasektorilla, eveliina hannula: julkishyödykkeet ja hyvinvointi julkisen valinnan teoriat vs. onnellisuustutkimus, tomi harju: johdannaisten käyttö joukkovelkakirjalainasalkun riskienhallinnassa: empiirinen tutkimus kotimaisista pitkän koron rahastoista vuosilta , Ville hirvelä: yhdysvaltain dollari ja valuuttakurssiteoriat, tony härkönen: option pricing under stochastic Volatility: hang seng index evidence, jesse jurvakainen: Raakaöljymarkkinoiden volatiilisuuden syyt, elina kangas: tulojakauma ja taloudellinen kasvu huipputulojen näkökulma, jan kangasmäki: henki Fennia oy:n arvon määrittäminen yhtiöstä julkistettujen tietojen perusteella, Liisa kivimäki: Vapaan kassavirran hypoteesin testaus kotimaisilla teollisuusyrityksillä, janne kivinen: osaketuottojen volatiliteetin mallintaminen, sanna kivioja: seutukuntana suomessa aluekehityksen avaimet, Riitta koivuoja: Black scholes optiohinnoittelumalli ja dynaaminen delta suojaus, ilkka konsala: p/e anomalia ja sen mahdolliset syyt, Riikka kontinen: onnistuneet henkilövalinnat ja suhteellinen etu yrityksen tehokkuustekijänä, juha kovaniemi: lobalisaation vaikutus julkiseen sektoriin, teemu kraus: osakeoptioiden markkinahinnoittelu, volatiliteetti ja kohde etuuden hintadynamiikka, heidi kukkonen: yhdysvaltojen vaihtotaseen alijäämä tekijät tasapainottomuuden taustalla, jani Lamminsalo: ilmastonmuutos ja sterninraportti, jouni Lampinen: ulkoistamisen syyt ja seuraukset, pekka Lehrbäck: osakeport olion riskin hajauttaminen ja suorituskyvyn mittaaminen, Arttu Lehti: kilpailuttaminen lastensuojelussa, tiina Lehto: Arvopaperimarkkinoiden kaupankäynninvolyymi ja kaupankäyntiin vaikuttavat tekijät tarkastelu erityisesti psykologisen taloustieteen näkökulmasta, pasi Maahi: Co2 päästökauppa miksi ja miten?, jarkko Mononen: Vuoden 2005 verouudistuksen vaikutukset sijoitustoimintaan ja osakkeen hintaan osingon irtoamispäivänä, 488

4 Hyväksyttyjä opinnäytteitä jarno Mäkinen: osaketuottojen ennustaminen korkojen aikarakenteen avulla, karoliina Mäkynen: Viron emu jäsenyys ja sen vaikutukset maan talouteen, tatu oksanen: Väestön ikääntyminen, kansantalous ja julkistalous, Anna Maija paakki: talousteoreettinen katsaus perintö ja lahjaverotukseen, Markus peevo: kasautuminen, kommunikaatioulkoisvaikutukset jakaupunkitalouden hallinta, hanna pehkonen: yhdysvaltojen pitkien korkojen muodostuminen jakeskuspankin mahdollisuudet vaikuttaa niihin, jukka pekka pelttari: Verokilpailu euroopan unionin ongelma?, Lauri Rekola: pääomasijoitustoiminnan tuotot ja toimintaedellytykset: suomen ja yhdysvaltojen väliset erot, timo salonen: it investointien kannattavuuden arviointi, tomi simola: the e ect o the us Current Account de icit on the dollar exchange Rate, niina suutarinen: julkisesta eläkejärjestelmästä ja sen uudistamisesta, Miina tontti: tuottojohtaminen hotellin huonemyynnin tuottojen maksimointi hinnoittelun ja kapasiteetin hallinnalla, jani tuisku: kasvuyrityksistä ja yrityksen kasvuun liittyvistä tekijöistä, Annina tuomarla: euroopan keskuspankin rahapolitiikan strategia muutosten edessä, janne tuominen: jakojärjestelmä ja rahastoiva järjestelmä eläkkeiden järjestämisessä, Ville pekka urpalainen: osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus, jenni Vunukainen: in laatio ja taloudellinen kasvu, Turun kauppakorkeakoulu, Kansantaloustiede Väitöskirjat Aki koponen: essays on technological development and competition in local bank markets, johanna kaski: euroopan pankkitoiminnan kehitys ja sen vaikutukset rahoitusmarkkinoihin tarkasteltavana pankkitoiminnan markkinaehtoistuminen ja luottoriskien arvopaperistaminen, Maarit jokinen: euroopan keskuspankki ja sen toiminnan legitiimisyys, Markus Mikola: kokonaistaloudellinen edullisuus terveyspalvelujen ulkoistamisessa: tarkastelussa valintakriteerit, johanna Ventomaa: pankki ja vakuutustoiminnan yhdistämisen kilpailutavoitteet ja niiden saavuttaminen, johannes rasberger: CApM suomen asuntomarkkinoilla, heidi Falkenbach: property in amixed asset port olio, tomi ojavuo: Vuokra asuntojen tuotantotuet katsaus teoriaan ja empiirinen analyysi turun vuokra asuntomarkkinoilta, Lasse Lähdemäki: elinkaarimallin riskit ja niiden allokointi talousteorian valossa, outi tuohi: Aluepolitiikan vaikutus tuotannon sijoittumiseen euroopan unionissa, Riika Rimpilä: turkki ja euroopan talous ja rahaliitto täyttyvätkö optimaalisen valuutta alueen ja Maastrichtin kriteerit, Anssi ihaniemi: kiinan osakemarkkinoiden tehokkuus: heikon muodon hypoteesin testaus osakeindekseillä , Minna suvanto: Merialueen ammattikalastuksen kannattavuus ja kustannusrakenne. estimoinnin tehostaminen kalastajille suunnatun kirjanpitokyselyn avulla, heidi kaasinen: lobalisaation uusi paradigma ja tuotannon uudenlainen osittuminen, Antti korpi: Leikkausjonojen kustannukset. terveyspalveluseteli jonojen purkamiskeinona, Antti Vesa: CAp mallin sekä Faman ja Frenchin kolmen aktorin mallin vertailu, Aleksi Mäkinen: Miltä etelä korean kasvuihme näyttää talouskasvumallien kehityksen valossa?, 489

5 KAK 4/2008 jonni Rahko: Behavioristinen taloustiede ja riskillinen valinta teoria, anomaliat ja kokeellisia tuloksia, Vaasan yliopisto, Kansantaloustiede ilkkamanninen: suomen työeläkejärjestelmän tulevaisuuden haasteet, noora hakala: Baltian maiden ja euroalueen taloudellinen lähentyminen. esiintyykö suhdanteiden välistä konvergenssia?, erika uotila: kansainvälisen hajauttamisen hyödyt suomalaiselle indeksisijoittajalle, eeva Lotta Apajalahti: Metallien jalostuksen ekotehokkuus suomessa , heidi ihalainen: kiinteistöjen arvopaperistaminen. Reit mallin arviointi ja soveltuvuus suomen kiinteistömarkkinoille, hanna heikinheimo: inhimillisen pääoman ja omistuksen kansallisuuden vaikutus yrityksen tuottavuuteen, tommi Anttola: korkojen aikarakenne tulevan in laation indikaattorina, Mirjami Rajala: kannustiko vuoden 1993 yritysverouudistus osakeyhtiömuotoiseen yrittäjyyteen?, Mikko juntunen: Valuuttamarkkinoiden mikrorakenneteoria. teorian soveltuvuus valuuttakurssien selittämiseen, nanna jääskeläinen: epäsymmetrinen in ormaatio ja luottoriski asuntoluotonannossa, eija peltonen: Rahoituskriisit kehittyvissä maissa, jukka pekka Rahkola: Lähihistorian valuuttakriisien erityispiirteet, iina teronen: yksityistäminen ja valtion rooli taloudellisessa globalisaatiossa, juha tuomas Vikman: terveydenhuollon ulkoistaminen. Vaikutukset palvelumääriin ja ylläpitokustannuksiin, Mikko Lintamo: education human Capita and economic rowth. Astudy with Finnish employeremployee data, susanna kolula: e iciency o the stock exchances and merging Markets. the Li uidity study o the helsinki stock exchange, Virpi pakkanen: suomalaisen rajan kysyntätutkimuksen kehitysvaiheet ja keskeiset tulokset, Alexandra osala: AComparative happiness and utility Analysis between Mortgage Financed owner occupation in Finland, Anne haarala: sijoittajien riskinottohalukkuuden määräytyminen, 490

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 2/2007 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Xavier Carpentier: essays on the law and economics of intellectual

Lisätiedot

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 TIEDOKSI JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Rate Expectations. Nro 88. Keskustelualoitteita

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 4/2001 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Sulamaa, Pekka: Essays on Deregulated Finnish

Lisätiedot

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 2/2006 HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat jouko kinnunen: Migration, inperfect competition and structural

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 105. vsk. 2/2009 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Heidi silvennoinen: essays on household time allocation decisions in

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Kansantaloustieteen tutkielmat vuonna 1998

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 4/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Hakola, Tuulia: Economic Incentives and Labour Market

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 09.09.2015

Julkaisuluettelo 09.09.2015 Julkaisuluettelo 09.09.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Suomen Pankin julkaisuista... 3 2. Aikakauslehdet... 4 3. Tilastojulkaisut... 6 4. Vuosikertomus ja muut viralliset julkaisut... 8 5. Erityisjulkaisut...

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu-tutkielmat, rahoitus

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Fifth EALE Conference (European Association of Labour Economists) aika 30.9-3.10. 1993 paikka: Maastricht,

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 2/1992

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 2/1992 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 2/ Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Conference on The Economics of F. A. Hayek - aika: 2.-4. 7. - paikka: Forli, Italia - lisätietoja: Dr Marina Colonna,

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Tiedoksi KAK 1/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Joensuun yliopisto, taloustieteen laitos Väitöskirja Räty, Tarmo: Efficient Facets, Influential

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2014 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 9 Tietopalvelu...10 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000)

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000) Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos vuonna 2014 4 Toiminta vuonna 2014 lyhyesti 4 Merkittäviä tutkimuksia valmistui

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2012 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 11 Tietopalvelu... 12 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIT 2001 2006

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIT 2001 2006 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIT 2001 2006 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIT 2001 2006 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JULKAISUJA B-72 Katariina Kemppainen, Anton Helander ja Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Keskiviikko 13.00-14.15

Keskiviikko 13.00-14.15 TALOUSTUTKIJOIDEN XIX KESÄSEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 5.-6.6.2002 SEMINAARIOHJELMA Keskiviikko 13.00-14.15 PLENUM I (Ag aud. 1) Pj: Hannu Tervo (JY) Seminaarin avaus: Hannu Tervo (JY) Vuoden 2001 talousennustaja-palkinto:

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan. LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2013 Myönnetty summa Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2008 4 Ennustetoimi 8 Julkisen talouden ja talouspolitiikan tutkimusohjelma 10 Työmarkkinoiden ja

Lisätiedot

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013 ID Nimi Päiväys Aihe 1293 Suvi Alatalo 25.4.2013 Vakuuttavia verkkopalveluja ikääntyneille 1292 Ville Lehtoniemi 25.4.2013 Asiakkuuksien hallinta ohjelmistoyrityksen kasvun vaiheissa Use of Workflow Techonology

Lisätiedot