KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 KIERTOARINAUUNI TYYPPI: CTX G 26 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0

2

3 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, niinkuin tuhansista asiakkaistamme ympäri maailmaa. Tutustukaa huolellisesti tähän käsikirjaan. Käsikirjassa kerrotaan oikeista, turvallisista ja tehokkaista käyttötavoista, joilla laitteesta saa parhaan mahdollisen hyödyn. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Tarvitessanne huoltoa tai teknistä apua, ilmoittakaa meille jo ensimmäisellä kerralla laitteen valmistenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän palveluanne. Täyttäkää allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen yhteystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta. METOS TEAM Metos-huollon puhelinnumero: Yhteyshenkilö:

4

5 Rev. 1. Yleistä Käsikirjassa käytetyt merkinnät Laitteessa käytetyt merkinnät Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus Turvaohjeet Turvallinen käyttö Muut kiellot (vaaralliset menetelmät ja toimintatavat) Toiminnallinen kuvaus Yleistä Rakenne Osien sijainti Osien toiminta Toimintaperiaate Käyttökytkimet ja merkkivalot Käyttöohjeet Ennen käyttöä Infrapunateknologia Lämpöalueet Paistokokeet Käyttö G-26 ohjauspaneelin käyttö Paistaminen CTX-uunilla Paistoaika ja -lämpötilaohje Kiertoarinan kuormaaminen Käytön jälkeen Puhdistus Asennus Laitteen poistaminen pakkauksesta Purkaminen Asennus Jalkojen asentaminen Kaksikerroksisen uunin pinoaminen Kiertoarina ja lämpömittari Välikkeet Nivelletyt lämpökaihtimet Päätypelti... 25

6 Rev. 5.3 Laitteen sijoittaminen paikoilleen Sähköliitännät G-26-uunin ohjelmointi Vianetsintä Tekniset tiedot... 39

7 Yleistä 1. Yleistä Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta. Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten. Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö. Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia. Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua. 1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on noudatettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi. Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai vaaran mahdollisuus vältetään. Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdollinen hyöty. 1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Tällaisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys. 1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero. 1

8 Turvaohjeet 2. Turvaohjeet 2.1 Turvallinen käyttö Turvallisuutesi vuoksi älä käytä tai varastoi bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä tai nesteitä tämän tai muun laitteen lähistöllä. 2.2 Muut kiellot (vaaralliset menetelmät ja toimintatavat) Muiden kuin CTX-tehtaan alkuperäisvaraosien käyttö johtaa takuun raukeamiseen. Väärä asennus, säätö, muutokset, huolto tai kunnossapito voivat aiheuttaa omaisuus- ja henkilövahinkoja. Lue huolellisesti asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet ennen laitteen asentamista tai huoltamista. 2

9 Toiminnallinen kuvaus 3. Toiminnallinen kuvaus 3.1 Yleistä 3.2 Rakenne G-26 -mallin uunit ovat: sähkölämmitteisiä kiertoarinallisia infrapunalämmitteisiä elektronisesti ohjattuja ohjelmoitavia Uunin ulkokuori on ruostumatonta ja uunin kammio aluminoitua terästä. Kiertoarina on 40 cm:n levyinen teräksinen (ruostumaton) telaketju. Uunissa on neljä 10 cm:n korkuista säädettävää jalkaa, lämpökaihtimet, muruastiat ja päätypellit. 3

10 Toiminnallinen kuvaus Osien sijainti cm säädettävä jalka 2. Lämpökaihdin 3. Muruastia 4. Uunin arvokilpi, kiertoarinan alla 5. Kiertoarina 6. Ohjauspaneeli 7. Kiertoarinan kuljetinmoottori 8. Ohjausyksikön osasto, jäähdytyspuhallin Osien toiminta 1. Yksi- ja kaksikerroksiset uunit CTX-mallin G-26 uuni on saatavissa joko yksi- tai kaksikerroksisena. Jokaisessa laitteessa on neljä 10 cm:n säädettävää jalkaa. Jalkoja täytyy käyttää yksikerroksisessa uunissa tai kaksikerroksisen kokoonpanon alemmassa uunissa, jotta takuu olisi voimassa. Kaksikerroksisessa uunissa on kaksi päällekkäin olevaa yksikköä, jotka täytyy kiinnittää toisiinsa tapeilla (OSANUMERO G26STACK), jotta takuu olisi voimassa. 2. Paistoalue CTX-mallissa G-26 on 660 mm pitkä paistotila, jossa on 406 mm leveä kiertoarina. 3. Säädin Säädin ohjaa sekä uunin lämpötilaa että kiertoarinan nopeutta (paistoaikaa). Lämpötila voidaan säätää C:seen ja paistoaika 1-30 minuuttiin. 4. Infrapunapaneelit Patentoidut paneelit sijaitsevat kiertoarinan ylä- ja alapuolella. Päälle kytkettyinä näistä paneeleista säteilee infrapuna-aaltoja. Aallot eivät lämmitä lävistämäänsä ilmaa, vaan ne imeytyvät kiertoarinalla uunin läpi kulkevan tuotteen pintaan. Tuote 4

11 Toiminnallinen kuvaus asetetaan kiertoarinalle ja infrapuna-aaltojen ainutlaatuiset ominaisuudet aiheuttavat tuotteen paistumisen ulkoa sisäänpäin perinteiseen tapaan. 5. Lämpöalueet Lämpöalueilla tarkoitetaan uunikammiossa sijaitsevia erikseen lämpötilaltaan säädettäviä alueita. Paistotilassa on kaksi lämpöaluetta (ylempi ja alempi). Top element Övre element Ylempi elementti Top zone Övre zon Ylempi paistoalue Bottom zone Nedre zon Alempi paistoalue 3.3 Toimintaperiaate Bottom element Nedre element Alempi elementti 6. Kiertoarina Kiertoarina kuljettaa tuotteet uunikammion läpi. Arina koostuu rungosta ja ruostumattomasta teräksestä valmistetusta hihnasta, joka voi pyöriä kumpaankin suuntaan rungon ympäri. Kiertoarina liikkuu ohjainyksiköstä säädetyllä nopeudella. Arinan nopeus määrää tuotteen uunissaoloajan, joka on tietysti sama kuin paistoaika. Uunikammio on 470 mm leveä ja kiertoarinan leveys on 406 mm. 7. Lisälaitteet Sarja kahden G-26-uunin pinoamiseksi. Lisävarusteena toimitettavat tapit (OSANUMERO G26STACK) sallivat kahden G-26-uunin pinoamisen päällekkäin (katso osaa Asennus). Takuu raukeaa, mikäli näitä tappeja ei käytetä. Uunien pinoamisen ohjeet löytyvät myös pinoamiskorvakesarjasta. G-26 uunissa käytetään infrapunakuumennusteknologiaa - kennoja on yksi kiertoarinan yläpuolella ja yksi alapuolella. Kennot muodostavat uunin ylemmän ja alemman lämmitysalueen. Paistolämpötila ja arinan nopeus pidetään vakiona ohjaimella - näin saavutetaan tasalaatuinen paistotulos. Ruokalaji paistuu infrapuna-aaltojen tunkeutuessa sen sisään uunikammion kautta Käyttökytkimet ja merkkivalot Ohjauspaneeli koostuu ON/OFF-kytkimestä, monitoimikytkimin varustetusta näppäimistöstä, nestekidenäytöstä, avaimella lukittavasta ohjelmointilukosta, kiertoarinan kulkusuunnan vaihtokytkimestä ja ylivirtakytkimestä. Seuraavassa on kuvaus uunin säätimistä, niiden sijainti ja toiminta. Käyttäjän tulisi tuntea nämä seikat. 5

12 Toiminnallinen kuvaus VIRTA ON/OFF Kytkee virran pois ja päälle. 2. YLIN LÄMPÖTILA ACTUAL-näppäimen kanssa painettaessa näyttää ylemmän paneelin todellisen lämpötilan näyttää ylemmän paneelin lämpötilan asetusarvon käytön aikana ylemmän paneelin lämpötilan asetuksen muutos ohjelmoitaessa 3. ALIN LÄMPÖTILA ACTUAL-näppäimen kanssa painettaessa näyttää alemman paneelin todellisen lämpötilan näyttää alemman paneelin lämpötilan asetusarvon käytön aikana alemman paneelin lämpötilan asetuksen muutos ohjelmoitaessa 6

13 Toiminnallinen kuvaus 4. PAISTOAIKA näyttää tai muuttaa paistoaikaa asetuksen mukaisesti 5. ACTUAL-näppäin käytetään näyttämään todellisen lämpötilan kohtien 2. ja 3. mukaisesti 6. Kursori liikuttaa kursoria vaakasuunnassa seuraavaan numeroon 7. Ylänuoli käytetään ohjelmoinnissa lisäämään arvoa yhden numeron kerrallaan 0-9 ja sitten takaisin 0:aan. 8. Pikavalintanäppäimet 1-5 käytetään tai ohjelmoidaan uuni yhdellä viidestä pikaohjelmasta Sähköhäiriön yhteydessä uuni palaa takaisin edelliseen ennalta valittuun ohjelmaan virran palauduttua. Tarkasta aina, että uuni on oikeassa toimintatilassa sähkövirran palatessa. 9. KÄSIKÄYTTÖINEN OHITUS ohittaa tilapäisesti ennalta asetetut valikkoasetukset ja käyttää uunia halutulla lämpötilalla ja paistoajalla 10. PUHDISTUS käynnistää uunin itsepuhdistuksen 11. Ohjelmoinnin lukkokytkin käytetään lukitsemaan esivalittujen valikkojen ohjelmoitavuus avaimen ollessa vaaka-asennossa. 12. Kiertoarinan vaihtokytkin vaihtaa kiertoarinan kulkusuunnan 13. Näyttö syötettävä tieto virhe- ja huoltoviestit asetetut paistoajat asetetut ja todelliset lämpötilat 14. VALMIS-valo valon palaessa uuni on saavuttanut asetetun lämpötilan 15. Ylivirtasuojan palautus suojaa virtapiiriä - paina palauttaaksesi alkutilaan 7

14 Käyttöohjeet 4. Käyttöohjeet 4.1 Ennen käyttöä Ennenkuin alat paistaa uudella uunillasi, sinun täytyy ymmärtää sen ja tavanomaisen uunin väliset erot. Paistotulokset ovat parempia, jos ymmärrät uunin teknologian ja noudatat ohjeita Infrapunateknologia Infrapunateknologia tuli CTX-uuneihin jo vuonna Uunissa on patentoidut infrapunasäteilyä lähettävät paneelit (kuumennuselementit). Nämä elementit muodostavat uunikammion pohjan ja katon. G-26-uunissa on yksi elementti kiertoarinan päällä ja yksi sen alla. Nämä elementit lähettävät pitkäaaltoista infrapunasäteilyä, joka imeytyy vaihtelevassa määrin melkein mihin materiaaliin tahansa. Näiden aaltojen imeytyminen kohteeseen aiheuttaa molekyylien värähtelyä, mikä johtaa kitkaan ja lämmön muodostumiseen. Tässä tapauksessa aaltojen kohde on ruokalaji ja lämmön tarkoitus on paisto. Infrapuna-aallot lävistävät ruoan ulkopinnan, jossa ne imeytyvät lähes kaikkiin ainesosiin, ja myös ruokaastiaan. Näin ollen ruoka paistuu hyvin perinteiseen tapaan ulkopinnalta sisään päin. Toisin kuin useammat muut lämmönlähteet, infrapuna-aallot eivät lämmitä väliaineena toimivaa ilmaa eivätkä ne synnytä mitään ilmavirtauksia uunikammioon, jotka saattaisivat kuivattaa ruokalajin. Jos kammiossa ei ole paistettavaa, aallot imeytyvät vastakkaiseen elementtiin. Nämä erikoiset ominaisuudet johtavat vähentyneeseen ruoan hukkaan, kosteampaan ruokalajiin ja erinomaiseen energiahyötysuhteeseen Lämpöalueet Koska ylä- ja alaelementtejä ohjataan erikseen, niiden asetus voi olla mitä tahansa säätörajojen sisällä. Tämä toiminto tarjoaa enemmän joustavuutta kuin monet muut uunit. Nostamalla alalämpötilaa saadaan tuotteelle rapea, kiviuunissa paistettu ulkonäkö tai ruokalaji voidaan kypsentää tasaisesti paksun metallivadin läpi. Nostamalla yläpaneelin lämpötilaa saadaan taas rapea, grillattu ulkopinta. Suosittelemme ylä- ja alalämpötilojen säätämistä korkeintaan 24 C:n etäisyydelle toisistaan. Katso alla olevaa kuvaa. Jos lämpötilaero on suurempi, kuumempi elementti alkaa lämmittää viileämpää. Tämä johtaa vääriin lämpötilalukemiin ja epätasaiseen tuotteen laatuun. 8

15 Käyttöohjeet Top Element Överelement Yläelementti 24 max. differential Max. 24 ero Bottom element Nedre element Alaelementti Paistokokeet Paistokokeiden tarkoituksena on määrittää tarkat lämpötila-asetukset ja paistoajat parhaan laadun saavuttamiseksi tuotteellesi. Paras tapa tehdä nämä kokeet on aloittaa jo samantapaiselle tuotteelle määritetyillä arvoilla. Seuraavassa taulukossa on paistoajat ja -lämpötilat erilaisille tuotteille. Suosittelemme näiden arvojen käyttämistä kokeittesi perusarvoina. Kokeet voidaan suorittaa helpommin, nopeammin ja vähemmällä hämmingillä, jos pidät kirjaa jokaisesta kokeesta. Olemme tässä antaneet avuksi mallin pöytäkirjasta, jonka voit kaikin mokomin kopioida. Valitse ensimmäinen koestettava tuote ja etsi se Paistoaika- ja -lämpötilaohje osion taulukosta. Ohjelmoi uuni kyseisillä paistoajoilla ja -lämpötiloilla. Anna uunin lämmetä 45 minuuttia, jos käynnistät sen kylmänä. Elementit lämpenevät noin 15 minuutissa, mutta lisää aikaa tarvitaan vielä uunikammion lämmön tasaantumiseen. Aloita ensimmäinen koe. Tarkastele lopputuotetta seuraavien ohjeiden mukaisesti. TULOS Ulkopinta liian tumma tai palanut Ulkopinta liian vaalea tai ei paistunut Sisäosa ylikypsä tai kuivunut Sisäosa raaka tai huonosti kypsynyt RATKAISU Laske lämpötilaa Nosta lämpötilaa Lyhennä paistoaikaa Lisää paistoaikaa Joskus lämpötilan kasvattaminen vaatii vastaavan paistoajan lyhentämistä. Päinvastoin, lämpötilan alentaminen saattaa vaatia paistoajan kasvattamista. 9

16 Käyttöohjeet Kun olet arvioinut paistotuloksen, tee opastetut lämpötilan ja paistojan säädöt ja anna uunin tasaantua 15 minuuttia uudella lämpötila-asetuksella. Juuri haluamasi tulosten saavuttaminen saattaa vaatia useita testejä. Kirjaa kaikkien testien tulokset alla olevan mukaiseen Tuotetestipöytäkirjaan, jotta voit lopulta laatia juuri sinun tuotteellesi sopivan paisto-ohjelman. Tuote Tila Lämpötilaasetus Paistoaika (ylä/ ala) Astian koko tyyppi ja Määrä (paino tai lukumäärä) Paistotulos 4.2 Käyttö G-26 ohjauspaneelin käyttö 1. Kytke virta päälle Kytke virta päälle seinäkytkimestä. Kytke ON/OFF-kytkin päälle. 2. Uuden ohjelman ohjelmoiminen Noudata G-26-uunin ohjelmointi -osiossa neuvottuja ohjeita. Ennenkuin uunia voidaan käyttää, täytyy ohjelmoida ainakin yksi Paisto-ohjelma. 3. Ennalta asetetun valikon käyttö Paina ja pidä alhaalla -näppäintä (tai mitä tahansa muuta Paisto-ohjelma näppäintä 1-5), kunnes P--# vilkkuu näytöllä (# valitun ohjelman numero). Uuni alkaa lämmetä valitun ohjelman asetuslämpötilaan. READY-merkkivalo syttyy, kun sekä ylä- että alalämmitystasot ovat saavuttaneet asetuslämpötilansa. 4. Käsikäyttöinen ohitus -näppäimellä voidaan käyttää uunia käsin. Uuni poistuu valikkotoimintatilasta syöttämällä uusia parametreja ja se palautetaan valikkotoimintatilaan ilman parametrien taltioimista. Paina -näppäintä ja aseta uunin lämpötila ja paistoaika G2-uunin ohjelmointi -osiossa neuvottujen ohjeiden mukaisesti. Sen sijaan, että uudet tiedot tallennettaisiin vanhan paisto-ohjelman päälle, säilyvät nyt asetetut paisto- ja lämpötila-asetukset ainoastaan väliaikaisesti. Peruuttaaksesi tämän väliaikaisen ohjelman suorittamisen, paina mitä tahansa Paisto-ohjelmanäppäintä (1-5) tai kytke uunin virta pois päältä. 10

17 Käyttöohjeet 5. Todellisten lämpötilojen tarkistaminen Paina ensin -näppäintä ja tämän jälkeen joko tai -näppäintä riippuen siitä halutaanko nähdä ylä- vai alalämmitysalueen todellinen lämpötila. Lämpötila ilmestyy näytölle viiden sekunnin ajaksi. 6. Asetuslämpötilojen tarkistaminen Paina tai -näppäintä kerran nähdäksesi ylä- tai alalämmitystason asetuslämpötilat. Lämpötilat ilmestyvät näytölle viiden sekunnin ajaksi. 7. Paistoajan tarkistaminen Paina -näppäintä. Paistoaika ilmestyy näytölle viiden sekunnin ajaksi. Ensimmäiset kaksi lukua näyttävät minuutit (00-30) ja kaksi viimeistä sekunnit (00-59). 8. Puhdistus Paina ja pidä alhaalla -näppäintä, kunnes näytölle ilmestyy CLn. Laite pysyy puhdistustilassa 60 minuuttia. 9. Puhdistuksen peruuttaminen Paina ja pidä alhaalla -näppäintä, kunnes CLn katoaa näytöltä. Laite palaa asetettuun valikkoon, jota käytettiin ennen puhdistusta Paistaminen CTX-uunilla CTX-uunilla paistaminen on erilaista kuin millään muulla uunilla työskenteleminen. Tämän vuoksi on syytä ottaa huomioon joitain nyrkkisääntöjä. Jatkuvan virtauksen toiminta CTX-uunit toimivat parhaiten jatkuvan virtauksen paistossa. Ne eivät sovellu hyvin erätyöhön. Paras hyötysuhde saavutetaan silloin, kun mahdollisimman monet operaation vaiheet saatetaan jatkuvaksi virraksi. Astiat Astian tyyppi vaikuttaa paistoaikaan ja lopputuotteen tasalaatuisuuteen. 1. Mattamustat astiat imevät eniten infrapunasäteilyä. Tuote paistuu nopeammin mattamustissa kuin kiiltävänhopeisissa astioissa. 2. Raskaammat, paksummat astiat aikaansaavat tasaisemman paistotuloksen. Ne paistavat hitaammin, mutta säilyttävät lämmön kauemmin. Kevyemmät, ohuemmat astiat johtavat lämpöä nopeammin, mutta epätasaisemmin. Ne myös jäähtyvät nopeammin. Tuote Parhaat tulokset saavutetaan silloin, kun uuniin viedään tasalaatuinen tuote. 1. Ruokalajin ainesosat tulisi olla samassa lämpötilassa uuniin vietäessä. Jos ainesosat viedään uuniin kovin eri lämpötiloissa, ne myöskin tulevat ulos sieltä eri lämpötiloissa, vaikkakin ne olisivat hyvin paistuneita. 2. Tuotteiden koon tulisi olla sama. Jos tuote on toisinaan 13mm ja toisinaan 19mm paksu, lopputuotteen laatu tulee vaihtelemaan. 3. Myös tuotteiden syöttötaajuus vaikuttaa tuloksiin. Jos annoksen ja astian koko ovat samat, kaksi annosta astiassa paistuu erilailla kuin kymmenen annosta. 11

18 Käyttöohjeet Paistolämpötilat Koska infrapuna-aallot eivät lämmitä uunin ilmaa, lämpötilalukemat ja -asetukset ovat lämpöpaneelien lämpötiloja. Tämän vuoksi lämpötila-asetukset ovat korkeampia kuin tavallisessa uunissa. Tuotteen tyyppi Tavallinen uuni CTX-uuni Leipomotuotteet C C Pizza, padat, ohuet lihat, jne C C Paistettu kala, pihvit, jne C C Paistoaika ja -lämpötilaohje Seuraavassa taulokossa näkyvät paistoajat ja -lämpötilat ovat ainoastaan ohjeellisia perusarvoja. Sinun tulee määrittää tarkat arvot juuri sinun tuotteillesi kokeilemalla. Seuraavassa on joitain perusohjeita alkuarvojen valitsemiseksi. Jos tuote on liian tumma, alenna lämpötilaa tai paistoaikaa. Jos tuote on liian vaalea, nosta lämpötilaa tai kasvata paistoaikaa. Jos tuotteen ulkopinta on tyydyttävä, mutta tuotteen sisäosat eivät ole tarpeeksi lämpimiä, kasvata paistoaikaa. Paistoajan kasvattaminen saattaa vaatia vastaavan paistolämpötilan alentamista. Tuote Lämpötila (ylä/ala) Paistoaika (Min) Astian tyyppi ja koko Määrä (paino tai lkm) Appetizers Nachot 454/454 C 3.0 Alum. 25 cm 280g Tuore Osterit Rockefeller 509/509 C 4.0 Alum. 6-8 Tuore Perunankuoret 454/454 C 3.0 Alum. 25 cm 280g Tuore Rumaki 454/454 C 6.0 Alum. 6-8 Tuore Kalakebab 509/509 C 6.0 Alum. 15 cm g Tuore Paistokset Rinkelit 398/398 C 8.0 Verkko 85g Tuore Leipätangot 454/454 C 6.0 Alum. 1/2 koko 55g Tuore Esipaistetut sämpylät 370/370 C 4.0 Alum. 28g Sulanut Maissileipä 315/315 C 15.0 Alum. 1/2 koko 1.1kg Tuore Sämpylät 370/370 C 8.0 Alum. 1/2 koko 85g Tuore Tuore leipä 370/370 C 10.0 Alum. 1/2 pelti 0.45kg Tuore Valkosipulileipä 482/482 C 2.0 Alum. 1/2 koko 0.45kg Tuore Muffinssit 315/315 C 15.0 Tumma alum. 85g Tuore Popover-muffinssit 287/287 C 30.0 Tumma alum. 85g Tuore Pehmeät, ohuet rinkelit 426/426 C 8.0 Alum. 1/2 koko 55g Tuore Paahtoleipä 482/482 C 2.0 Ei mitään 1 Viipale Tuore Naudanliha Välikyljykset (viimeistely) 509/454 C 8.0 Alum. 1/2 koko 8 välikylkeä Esipaistettu Hampurilaispihvi 4/1 509/509 C 4.0 Alum. 1/2 koko 110g Tuore Tila 12

19 Käyttöohjeet Tuote Lämpötila (ylä/ala) Paistoaika (Min) Astian tyyppi ja koko Määrä (paino tai lkm) Tila Hampurilaispihvi 4/1 509/509 C 6.6 Alum. 1/2 koko 110g Pakastettu Hampurilaispihvi 2/1 509/509 C 10.0 Ruostumaton 220g Tuore Sipulimaksa 454/454 C 10.0 Alum. 1/2 koko 110g Tuore Lihapyörykät 482/482 C 8.0 Alum. 1/2 koko 55g Jäähd. Seläkepihvi 509/509 C 8.0 Ruostumaton 4x7 280g Tuore Jauhelihapihvi 482/482 C 6.0 Alum. 1/2 koko 110g Tuore Ulkofileepihvi 509/509 C 8.0 Ruostumaton 4x7 220g Tuore Ulkofileepihvi 509/509 C 10.0 Ruostumaton 4x7 340g Tuore Sisäfilee, kokonainen 454/454 C 15.0 Alum. 1/2 koko 1,8kg Tuore Aamiaisruoat Pekoni 482/482 C 6.0 Alum. ritilä 0.45kg Jäähd. Aamiaissämpylät 426/426 C 8.0 Alum. 1/2 koko 1.35kg Tuore Munat (puolivalmiste) 398/398 C 4.0 Alum. 12 cm 2 munaa Tuore Paistetut munat 398/398 C 4.0 Alum. 12 cm 2 munaa Tuore Kuohkea munakas 398/398 C 8.0 Alum. pannu 23 cm 170g Tuore Quiche 370/370 C 25.0 Tumma alum. piiras 680g Tuore Makkara, pitkulainen 482/482 C 6.0 Alum. 1/2 koko 42g Jäähd. Makkara, pyöreä 482/482 C 4.0 Alum. 1/2 koko 42g Jäähd. Laatikot Enchiladat 482/482 C 8.0 Uuniposliini 340g Jäähd. Lasagne 454/454 C 12.0 Uuniposliini 340g Jäähd. Makaroni ja juusto 370/370 C 25.0 Ruostumaton 12x kg Jäähd. Pasta ja kastike 454/457 C 8.0 Uuniposliini 340g Jäähd. Leivonnaiset Neliökeksit 343/343 C 10.0 Alum. 1/2 koko 0.45kg Tuore Browniet 370/370 C 15.0 Alum. 1/2 koko 1.6kg Tuore Suklaakeksit 343/343 C 7.00 Alum. 1/2 koko 20g Tuore Suklaakeksit 343/343 C 8.00 Alum. 1/2 koko 15g Tuore Makaronit 343/343 C 15.0 Alum. 1/2 koko 28g Tuore Kaurakeksit 343/343 C 7.0 Alum. 1/2 koko 42g Tuore Jälkiruoat Paistettu omena 370/370 C 25.0 Ruostumaton 12x20 12 omenaa Tuore Paistettu vaniljakiisseli 370/370 C 25.0 Kiisselimalja 1/2 kokoisessa 110g Tuore maljassa Kermaleivokset 287/287 C 30.0 Alum. 1/2 koko 55g Tuore Hedelmäpiiras 287/287 C cm piiras 740g Tuore Hedelmäpiiras 287/287 C cm piiras 740g Tuore Kerroskakku 343/343 C 15.0 Alum. 1/2 koko 1,35kg Tuore Marenkipiiras 343/343 C cm piiras 740g Tuore Voitaikinatorttu 343/343 C 15.0 Alum. 1/2 koko 110g Sulanut Kala ja merenelävät Merianturafilee 509/509 C 6.0 Ruostumaton 4x7 170g Tuore Hummerinpyrstö 509/509 C 8.0 Ruostumaton 4x7, veden 225g Tuore kera Merisimpukat 509/509 C 6.0 Ruostumaton 4x7 225g Tuore Scampi-katkaravut 509/509 C 6.0 Ruostumaton 4x7 225g Tuore 13

20 Käyttöohjeet Tuote Lämpötila (ylä/ala) Paistoaika (Min) Astian tyyppi ja koko Määrä (paino tai lkm) Merirapu 509/509 C 6.0 Ruostumaton 9x11 225g Tuore Täytetty kampela 509/509 C 8.0 Ruostumaton 4x7 225g Tuore Siikafilee 509/509 C 8.0 Ruostumaton 4x7 225g Tuore Kokonainen taimen 509/509 C 8.0 Ruostumaton 9x11 255g Tuore Pizza Pannupizza 398/398 C 10.0 Musta syvä pannu Tuore Calzone 357/357 C 8.0 Pizza verkko tai musta Tuore pelti Täytetty 343/343 C 20.0 Musta syvä pannu Tuore Paksukuorinen 412/412 C 6.5 Musta syvä pannu Tuore Ohutkuorinen 426/426 C 5.5 Pizza verkko Tuore Ohutkuorinen 343/343 C 9.0 Pizza verkko Tuore Ohutkuorinen 426/426 C 5.0 Pizza verkko Esipaistettu Porsaanliha Leivitetty kyljys 426/426 C 8.0 Alum. 1/2 koko 110g Esipaistettu Kyljykset 426/426 C 15.0 Alum. 1/2 koko 110g Tuore Säästökyljykset (viimeistely) 509/509 C 8.0 Alum. 1/2 koko 1 kyljys Esipaistettu Kana Kana Cordon Bleu 426/426 C 15.0 Alum. 1/2 koko 12 kpl Tuore Kanan palaset 426/426 C 18.0 Alum. 1/2 koko 12 kpl Tuore Puolikas kana 426/426 C 20.0 Alum. 1/2 koko 0,56kg Tuore Kokonainen kana 426/426 C 25.0 Alum. 1/2 koko 1,15kg Tuore Tila 14

21 Käyttöohjeet Kiertoarinan kuormaaminen Parhaan tuotantovolyymin saavuttaminen riippuu suuresti kiertoarinan oikeasta käytöstä. Astioiden koosta riippuen ne voidaan asettaa kiertoarinalle usealla eri tavalla arinan pintaalan parhaaksi hyödyntämiseksi. Alla olevassa kuvassa on esitetty erikokoisten pyöreiden astioiden asettaminen arinalle parhaan volyymin saavuttamiseksi. Toisen kokoiset tai muotoiset astiat vaativat erilaista asettelua. Sinun täytyy määritellä paras asettelutapa omille astioillesi. ÄLÄ aseta astioita kovin lähelle kiertoarinan reunoja. Ne saattavat pudota, läikyttää paistosta ja aiheuttaa henkilövahinkoja. 6" 15 cm 12" 30 cm 8" 20 cm 14" 36 cm Seuraavan kaavan avulla voidaan helposti laskea tuotantoteho milletahansa astiakoolle: Uunin kammion pituuus (cm) Paistoaika (Min.) Astian pituus (cm) 60 min./ tunti : : x = Tunnittainen tuotantovolyymi per liukuhihna Kaavassa oletetaan, että arinalla on peräkkäin yksittäisiä astioita. Siinä ei oteta huomioon mikäli useita astioita on vierekkäin tai päällekkäin. Korjaa em. kaavan tulosta kertomalla se vierekkäin tai päällekkäin asetettujen astioiden määrällä (esim. 2 riviä, kerro kahdella). 15

22 Käyttöohjeet Paistoaika PYÖREÄT ASTIAT Pelti *127 *152 *178 * x457 1 min min min min min min min min min min min min min min min min min min min min * Näitä astioita voidaan asettaa kaksi vierekkäin, jolloin volyymi kaksinkertaistuu. Kaikki G-26-uunissa valmistettavat tuotteet vaativat koepaistamisen, jonka avulla määritellään kullekin tuotteelle parhaiten sopiva paistoaika ja -lämpötila (katso Paistoaika ja -lämpötilaohje osiota). Tässä taulukossa on hyviä ensimmäisiksi arvoiksi suositeltuja perusaikoja ja lämpötiloja. Säädä tämän jälkeen arvoja tarkemmin tuotettasi vastaaviksi. 4.3 Käytön jälkeen Puhdistus Uunin säännöllinen puhdistaminen edesauttaa sitä toimimaan parhaalla suorituskyvyllä ja hyötysuhteella. Pidä uunisi puhtaana! Tuuletuspuhaltimen suodattimen puhdistus Jäähdytyspuhaltimen säleikkö ja vaahtokumisuodatin tulee puhdistaa viikoittain. Katso alla olevaa kuvaa. Päivittäinen puhdistus saattaa olla tarpeen, jos jauhoa on kertynyt suodattimen päälle. Irrota säleikkö ja pyyhi se puhtaaksi kankaalla. Irrota vaahtomuovisuodatin ja tarkasta se. Jos suodatin vaikuttaa pölyiseltä, ravista sitä reilusti. Jos suodatin on 16

23 Käyttöohjeet rasvainen, pese se lämpimässä saippuavedessä, huuhtele ja anna kuivua kunnolla ennen suodattimen ja säleikön paikalleen asentamista. VARMISTA, että suodatin on kuiva ennen asennusta. Sähkökomponentit ovat heti jäähdytyspuhaltimen alla. Uunin kammion puhdistaminen G-26-uunissa on itsepuhdistustoiminto. Tämä toiminto esitetään seuraavassa. Älä laita kättä kuumaan uuniin. Voit saada vakavia palovammoja. Varmista, että uuni on pois päältä ja jäähtynyt kosketuslämpötilaan ja kiertoarina on pysähtynyt ennenkuin yrität pyyhkiä kammion puhtaaksi. Uunin jäähdyttyä kammiossa oleva irtolika voidaan pyyhkiä pois ennen uunin asentamista puhdistustilaan. -näppäintä, kunnes CLn il- Puhdistustoimen aloittaminen: paina ja pidä alhaalla mestyy näytölle. Uuni pysyy puhdistustilassa 60 minuuttia. Puhdistustoimen peruuttaminen: paina ja pidä alhaalla -näppäintä, kunnes CLn poistuu näytöltä. Uuni palaa valikkoon, joka oli valittuna ennen puhdistustoimen valintaa. 17

24 Käyttöohjeet Irtonaisten osien puhdistaminen Ruostumattomien uunin osien puhdistamiseen voidaan käyttää kaupallisesti saatavilla olevia uuninpuhdistusaineita. Seuraavat esineet on poistettava uunista käsin puhdistamista varten. Nämä toimet tulee suorittaa ainoastaan uunin ollessa pois päältä, kosketuslämpötilassa ja kiertoarinan ollessa pysähtyneenä. Murupellit: Puhdista päivittäin. Nosta kiertoarinaa ja poista murupellit arinan sekä alkuettä loppupäästä. Karista muruset pois, pese, huuhtele ja kuivaa astia perusteellisesti. Asenna takaisin. Päätypellit: Puhdista päivittäin. Irrota pellin kallistamalla ylöspäin ja ulos, karista muruset, pese, huuhtele ja kuivaa perusteellisesti. Asenna takaisin. 18

25 Käyttöohjeet Nivelletyt lämpökaihtimet: Puhdista tarvittaessa. Nosta nivelletyt lämpökaihtimet kunkin kiertoarinan alku- ja loppupäässä sijaitsevilta koukuiltaan. Säädettävät lämpökaihtimet: Puhdista tarvittaessa. Nosta säädettävät lämpökaihtimet pois uunin kummastakin päästä. Pese, huuhtele ja kuivaa perusteellisesti. Asenna takaisin. Uunin ulkopinnan puhdistaminen Kytke virta pois päältä ennen puhdistuksen aloittamista. Puhdista uunin ulkopinta kostealla kankaalla tai ruostumattoman teräksen puhdistusaineella. Älä puhdista ohjauspaneelia hankaavalla puhdistusaineella. Käytä ainoastaan kosteaa kangasta. Ole varovainen, ettei vesi pääse tunkeutumaan uunin mistään ohjauspaneelissa olevista rei istä. Ohjauspaneelin alueella oleva neste saattaa vahingoittaa elektroniikkaa tai aiheuttaa sähkölaitteissa oikosulun ja sähköiskun. Älä anna veden tai pisaroiden joutua a) tuulettimen suodattimeen, b) uunin sivuilla oleviin sulakkeisiin, c) ohjauspaneelin takana olevaan tilaan tai d) säätölaitteisiin. 19

26 Asennus 5. Asennus 5.1 Laitteen poistaminen pakkauksesta Uunin osat tulisi kuljettaa mahdollisimman lähelle lopullista paikkaa ennen niiden kokoamista. Pohjallaan lepäävä uuni tarvitsee tilaa enemmän kuin 679 mm ovien aukaisemiseksi. Avaa pahvilaatikko ja poista se uunin ympäriltä ja poista sitten tyhjä pahvilaatikko alueelta. Puisen suksen poisto-ohjeet ovat kohdassa Purkaminen tässä kappaleessa. Kiertoarinaan on kiinnitetty laatikko, jossa on yksi (1) lyhyt päätypelti, yksi (1) pitkä päätypelti, kaksi (2) nivellettyä lämpökaihdinta, neljä (4) säädettävää neljän tuuman tukijalkaa, neljä (4) välikettä ja kaksi (2) avainsarjaa. Katso alla olevaa kuvaa. Tarkasta vastaanottaneesi oikean määrän osia

27 Asennus 1. Lyhyt päätypelti 2. Nivelletyt lämpökaihtimet 3. Pitkä päätypelti 4. Välikkeet 5. Kaksi avainsarjaa cm:n säädettävät jalat Purkaminen Aseta uuni etuosaansa vasten ja irrota sitten neljä (4) pulttia, joilla puukisko on kiinni uunin pohjassa. 21

28 Asennus 5.2 Asennus Jalkojen asentaminen Asenna neljä 10 cm:n säädettävää jalkaa alla olevan kuvan osoittamalla tavalla ja nosta uuni sitten jaloilleen Kaksikerroksisen uunin pinoaminen Kahden uunin pinoamiseen tarvitaan tappisarja (OSANUMERO G26STACK). 1. Siirrä alempi uuni (jossa on jalat kiinni) lopulliseen paikkaansa. Irrota kaksi tulppaa, jotka sijaitsevat kummassakin alauunin takayläkulmassa. 2. Pura ylempi uuni pakkauksestaan. Paikanna kahden (2) tapin sarja. Asenna kaksi tappia yläuunin alatakaosassa olevaan kahteen kierteitettyyn reikään. Näitä reikiä käytetään tavallisesti takajalkojen kiinnitykseen. 3. Nosta neljän henkilön voimin ylempi uuni alemman uunin päälle. Kohdista tapit alla olevan kuvan osoittamalla tavalla alauunin päällä olevien reikien kanssa ja laske yläuuni paikalleen. 22

29 Asennus Stacking pins in upper oven Tappar i den övre ugnen Tapit ylemmässä uunissa Holes in lower oven Hålen i den nedre ugnen Reiät alemmassa uunissa 4. Kun uunit on pinottu ja tuettu, tarkasta uunien vaakataso. Säädä jalkoja tarvittaessa alla olevan kuvan mukaisesti. 23

30 Asennus Kiertoarina ja lämpömittari Kiertoarina pyörii kumpaankin suuntaan suunnanvaihtokytkimen avulla. Ohjainyksikön näyttö voidaan asettaa joko C- tai F-asteikolle. Valtuutettu asentajasi asettaa nämä säädöt asennuksen aikana. Jos haluat muutoksia tähän asetukseen ( C tai F) tulevaisuudessa, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun huoltoedustajaasi Välikkeet Jos uunin takaosa tulee seinää vasten, neljä (4) välikettä täytyy asentaa uunin takapaneeliin. Irrota yksi takapaneelin kiinnitysruuvi kerrallaan ja korvaa se välikkeellä alla olevan kuvan mukaisesti. Välikkeet sallivat viileämmän ilman virtaamisen taaemman ohjausyksikön tilaan. Jos asennat uunin suoraan seinää vastaan, ohjausyksikön tilassa oleva kuuma ilma ei pääse vaihtumaan, tila ylikuumenee ja saattaa aiheuttaa vaurioita sähkökomponenteille. Jätä laitteen ja seinän väliin vähintään 50 mm tila ilman kiertoa varten. 24

31 Asennus Nivelletyt lämpökaihtimet Uunissa on säädettävät uuniin kiinnitetyt lämpökaihtimet ja sen mukana toimitetaan myös nivelletyt lämpökaihtimet. Käytä nivellettyjä lämpökaihtimia irrottamalla ensin säädettävät kaihtimet ja asentamalla sitten nivelletyt kaihtimet tankoihin alla olevan kuvan osoittamalla tavalla Päätypelti Asenna seuraavaksi tarvittava päätypelti kiertoarinan poistopäähän. Jokaisen uunin mukana on toimitettu yksi lyhyt ja yksi pitkä päätypelti. 25

32 Asennus 5.3 Laitteen sijoittaminen paikoilleen 5.4 Sähköliitännät G-26-uuni voidaan asentaa sen painon kantavalle pöydälle tai muulle tasolle. Harkitse uunin paikka tarkkaan. 1. Uuni on liukuhihnoitettu ja se toimii jatkuvasti. Sen tulee siten sopia tuotannon virtaukseen. 2. Uunin paistotilaan kulkeutuva veto saattaa aiheuttaa epätasaisen paistotuloksen. Tarkasta uunia ympäröivä alue ja poista vedon lähteet, kuten avonaiset ikkunat, tuulettimet tai muut ilmavirtausta aiheuttavat laitteet. 3. Uuni tulisi sijoittaa siten, että muut laitteet eivät häiritse sen tuulettimen sisäänottoilman kulkua säätölaitteiden tilassa - muussa tapauksessa saattaa seurata vakavia ongelmia. Johdotus ja sähköliitännät täytyy jättää ammattilaisen suoritettaviksi. G-26 tarvitsee 220/ 380 VAC, 50 Hz kolmivaihevirran. Jokainen uuni täytyy johdottaa uunin nimellisarvoja vastaavasti. Kaikki G-26-uunit on valmistettu toimimaan vain tietyllä jännitteellä. Tarkista AINA uunin nimikilvestä oikea jännite ennen G-26-uunin asennusta. Väärä jännite saattaa välittömästi vaurioittaa uunia. Jos jännitteen toleranssi on liian alhainen tietyssä nimikilvessä esiintyvälle kaaviossa mainitulle jännitteelle, uuni saattaa toimia virheellisesti. Selvitä johtimien ja kytkimien koko paikallisista määräyksistä. Tulojohtimen täytyy olla vähintään 10mm ja sähköasentajan täytyy käyttää suojattua johdinputkea. Asennuksessa jokaisella uunilla täytyy olla oma ylivirtasuoja (ei mukana toimituksessa). Pääylivirtasuojassa täytyy olla 3 mm välys kaikkien koskettimien välissä auki-asennossa. Tarkasta uunin nimikilpi ennen kytkemistä. Kytkennän täytyy vastata uunin nimikilpeä. Katso lisää sähkötietoja kytkentäkaaviosta. Uunin täytyy asennettuna olla maadoitettu nykyisten IEC/CEE säännösten ja paikallisten määräyksien mukaisesti. Syöttövirran täytyy tulla suojatulla johtimella tai putkessa. Jokainen uuni täytyy maadoittaa erillisellä maajohtimella. Johdinputkea ei saa käyttää maadoittimena. Sähköasennuksen ja rakennuksen johdotuksen täytyy vastata nykyisiä IEC/CEE ja paikallisia vaatimuksia. Kytkentä täytyy tarkastuttaa ammattilaisella ja uuni valtuutetulla asentajalla ennen sen käyttöä. Asentajan täytyy seurata asennusohjeita. Liitokset savunpoistoon, sähköliittimiin ja uunin ensimmäinen käynnistys täytyy jättää valtuutetun edustajan huoleksi. Katso käyttöohjeita tämän oppaan osasta Käyttöohjeet. 26

33 Asennus 5.5 G-26-uunin ohjelmointi Uunin siirtämistä ja huoltoa varten ylivirtasuoja täytyy olla OFF-asennossa ja sähköliitäntä täytyy irrottaa uunista. Ammattilaisen tulee suorittaa uunin kytkeminen verkkovirrasta. Uunin ohjauspaneeli hallitsee kaikkia uunin toimintoja. Ohjauspaneeli täytyy ohjelmoida. Seuraavilla sivuilla opastetaan kädestä pitäen yksi ohjelmointiharjoitus. Suosittelemme, että teet nämä toimet harjoitukseksi omalle uunillesi. Uuden ohjelman lisääminen korvaa edellisen ohjelman. Älä ohjelmoi uutta ohjelmaa vanhan olemassaolevan ohjelman päälle, jonka toivot säilyvän. Harjoituksessa otaksutaan, että uuni ohjelmoidaan ensimmäistä kertaa asennuksen jälkeen. Tehtaalla ohjelmoidut asetukset ovat 93 C:n lämpötila ja paistoaika 2 minuuttia. 1. Kytke virta päälle Kytke virta päälle seinäkatkaisimesta. Aseta avain näppäimistön alla sijaitsevaan lukkoonsa ja kierrä se pystyasentoon. Paina ON/OFF keinukatkaisin ON-asentoon. Näytössä lukee Uuni on nyt valmis ohjelmoitavaksi. 2. Valitse ohjelmoitava Paisto-ohjelmanäppäin: Paina -näppäintä (tai mitä tahansa muuta Paisto-ohjelma näppäintä 1-5) kunnes P-- # vilkkuu näytöllä (# painetun näppäimen numero). 3. Aseta ylälämmitysalueen lämpötila Paina näytölle. -näppäintä. Nykyinen ylälämmitysalueen asetuslämpötila ilmestyy Paina ja -näppäintä muuttaaksesi lämpötila-asetusta. -näppäimen painaminen kasvattaa aktiivista (vilkkuvaa) numeroa. Tämä numeroarvo muuttuu minimiinsä, mikäli näppäintä painettaessa näytöllä näkyvä numero oli jo maksimissaan. -näppäimen painaminen muuttaa seuraavana oikealla olevan numeron aktiiviseksi (vilkkuvaksi). Mikäli äärioikealla oleva numero on aktiivinen näppäintä painettaessa, muuttuu äärivasemmalla oleva numero aktiiviseksi. 4. Aseta alalämmitysalueen lämpötila Paina näytölle. -näppäintä. Nykyinen alalämmitysalueen asetuslämpötila ilmestyy Paina -näppäintä ja -näppäintä muuttaaksesi lämpötila-asetusta. 27

34 Asennus On suositeltavaa, että ylä- ja alalämmitysalueiden lämpötilaero ei ylitä 24 C:ta. Suurempi lämpötilaero saattaa johtaa vaihteleviin paistotuloksiin kuumemman alueen lämmittäessä viileämpää. Top Element Överelement Yläelementti 24 max. differential Max. 24 ero 5. Aseta paistoaika Bottom element Nedre element Alaelementti Paina -näppäintä. Nykyinen paistoaika ilmestyy näytölle (minuutit : sekunnit). Paina -näppäintä ja -näppäintä muuttaaksesi paistoaikaa. 6. Paina YHTÄ seuraavista näppäimistä:, tai : Aseta ylä-, alalämpötila-asetus tai paistoaika uudelleen. Mikä tahansa muu näppäin paitsi tai : Palauttaa takaisin uunin perustilaan, mutta jättää ohjelmointitilan aktiiviseksi. Muut Paisto-ohjelmat voidaan ohjelmoida tässä vaiheessa. 28

35 Vianetsintä 6. Vianetsintä Virheilmoituksia käytetään vianetsinnässä osoittamaan mahdollista ongelmaa ja/tai ongelman korjaamista. Nämä ilmoitukset tulevat valikon näyttöön ja niiden sisältö selitetään seuraavassa taulukossa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoedustajaan vikatilanteissa, joita ei voida korjata uudelleenohjelmoinnilla. Älä irrota ohjausyksikön takana olevaa paneelia. Tilan sisällä on korkea jännite, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄ VIRHEILMOI- SELITYS TUSKOODI E-00 Ohjelmoidut tiedot kadonneet muistista mahdollisen virtakatkon vuoksi. E-01 Korkea ympäröivä lämpötila. Ohjausyksikön sisälämpötila ylittää 65 C:n. Uuni kytkeytyy pois päältä ja hälyttää. E-02 Ylinopea kiertoarinan kulku. Arina liikkuu maksiminopeudellaan. Uuni sammuu ja kuuluu jaksottainen äänimerkki. E-04 Kiertoarina on jumiutunut. Arina pysähtyy paistoajan asetuksen ollessa 1-30 minuutin välissä. VIAN KORJAAMINEN Ohjelmoi asetukset uudelleen Tarkista ohjausyksikön päällä olevan aksiaalituulettimen toiminta ja puhtaus. Jos tuuletin ei pyöri tai uuni pysyy liian korkeassa lämpötilassa, ota yhteys paikalliseen huoltoedustajaasi. Tarkista oikea nopeusasetus. Jos asetus on oikea, ota yhteys paikalliseen huoltoedustajaasi. Poista kiertoarinaa jumiuttava esine. Jos arina ei toimi vieläkään, ota yhteys paikalliseen huoltoedustajaasi. E-35 Ylälämpövika. Ota yhteys huoltoon. E-36 Alalämpövika. Ota yhteys huoltoon. E-40 Ylilämpötila. Toinen tai molemmat lämmitykset ovat yli 526 C:n lämpötilassa. Uuni sammuu ja kuuluu jaksottainen äänimerkki. Ota yhteys huoltoon. 29

36 Vianetsintä Uuni ei toimi Arina liikkuu liian nopeasti tai riistäytyy hallinnasta Ei Tuleeko uuniin jännitettä? Kyllä Tarkista paistoajan asetus. Se saattaa olla liian nopea. Jos paistoajan asetus on oikea, käännä ON/OFFkytkintä asentoon OFF ja sitten takaisin ON. Jos hihnan nopeus on edelleen väärä, soita valtuutettuun huoltoon. Kytke verkkoon. Ei Onko verkkojohto kytketty? Kyllä Tarkasta pääkytkin. Liukuhihna ei liiku Laukesiko uunin ylivirtasuoja? Se sijaitsee ohjauspaneelin vieressä. Ei Soita valtuutettun huoltoon. Kyllä Palauta ylivirtasuoja Jos ylivirtasuoja laukeaa edelleen, soita valtuutettuun huoltoon. Ei Onko etupaneelissa oleva ylivirtasuoja lauennut? Kyllä Jos paistoaika on asetettu 30 minuuttiin, arina saattaa vaikuttaa olevan paikallaan. Soita valtuutettuun huoltoon. Onko arina juuttunut mekaanisesti? Kyllä Vapauta tukkeuma ja aseta ylivirtasuoja. Ei Palauta ylivirtasuoja. Jos ylivirtasuoja laukeaa edelleen, soita valtuutettuun huoltoon. 30

37 Tekniset tiedot 8. Tekniset tiedot Kytkentäkaavio Asennuskuva Tekniset tiedot -taulukko 39

38 380 VAC Grounding Jord Maadoitus Filter's switchboard Spänningsfilter Jännitesuodatin Volts Phase Total kw ,4 kw Element (top, övre, ylä) Element (bottom, nedre, ala) Fan Fläkt Puhallin Black/white Svart/vit Musta/valk. Motor Transformer, 32V Kontrolltransfomator, 32V Ohjausmuuntaja, 32V Grounding Jord Maadoitus On/Off switch On/Off brytare On/Off -kytkin Circuit breaker Strömbrytare Virtakytkin Hi-limit Överhettn.skydd Ylik.suoja Coil Spole Kela Relay Relä Rele Black Svart Musta Grounding Jord Maadoitus Relay Relä Rele Control transformer, 12V Kontrolltransfomator, 12V Ohjausmuuntaja, 12V Relay Relä Rele Var. Var. Top, övre, ylä Current (A) L1 L2 L3 N 0,1 14,0 13,8 13,9 Bottom, nedre, ala P.C. Board P.C. kretskort Näppäinohjauskortti Black, svart, musta Motor sensor Moottorin anturi Grn, jord, maad Output, utgång, ulostulo Red, röd, punainen Grounding Jord Maadoitus Motor reversing key Motor reverseringskoppling RFI Filter Radiotaajuinen suodatin Moottorin suunnanvaihtokytkin T/C30 Top left Övre vänster Ylä vasen T/C31 Top right Övre höger Ylä oikea T/C32 Bottom left Nedre vänster Ala vasen MODEL G-26 ELECTRICAL SCHEMATIC, V, 3 Ph, 50 Hz MODEL G-26 KOPPLINGSSCHEMA, V, 3 Ph, 50 Hz MALLIN G-26 KYTKENTÄKAAVIO, V, 3 vaihetta, 50 Hz T/C33 Bottom right Nedre höger Ala oikea Lockout key switch Avbrytarnyckelkoppling Avainlukon kytkin Kytkentäkaavio

39 Tekniset tiedot Asennuskuva Single oven on legs Enkel ugn med fötter Yksikerroksinen uuni jaloilla Stacked double oven on legs Dubbelugn med fötter Kaksikerroksinen uuni jaloilla Belt 406mm Trasportörband 406mm Liukuhihna 406mm 41

40 Tekniset tiedot Määre Arvo Liukuhihnan leveys 406 mm Lämmitysalueen mitat 470mm x 660mm x 108mm Liukuhihnan paistoalueen ala 0,27 m2 Ulkomitat - yksi uuni jaloilla 1156mm x 679mm x 457mm Ulkomitat - kaksi pinottua uunia 1156mm x 679mm x 813mm G26STACK tapeilla ja jaloilla Yhden yksikön nettopaino 94 kg Yhden yksikön toimituspaino 118 kg Toimitusmitat 1270mm x 787mm x 559mm Keskimääräinen käyttöteho 8,1 kw Sallittu lämpötila-alue 93 C-482 C Paistoaika Säätö 1-30 mn Eristys 51 mm kaikilla puolilla Lämmönlähde 2 infrapunavastusta per uuni Teräksinen uunin kammio Hitsattu ja vahvistettu aluminoitu teräs, paksuus 16 Teräksinen ulkokuori Ruostumaton teräs, paksuus 18 42

KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet KIERTOARINAUUNI CTX TYYPPI: DZ33II, DZ55II Lisävarusteet JALUSTA TL YHDELLE CTX DZ33II-UUNILLE, PYÖRILLÄ JALUSTA SH KAHDELLE CTX DZ33II-UUNILLE, PYÖRILLÄ JALUSTA TL YHDELLE CTX DZ55II-UUNILLE, PYÖRILLÄ

Lisätiedot

KIERTOILMAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

KIERTOILMAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet KIERTOILMAUUNI CHEF 40 CHEF 50 CHEF 240 3751958, 3751962, 3751965, 3751978, 3751986 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: 095323/02 Alkaen: 01. 06. 2009 Rev.: 3.0 2.4.2012 Rev. 3.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme,

Lisätiedot

PAISTINUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

PAISTINUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet PAISTINUUNI CHEF 220 3751969, 3751976, 3751982, 3751984 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: 095323/02 Alkaen: 01. 06. 2009 Rev.: 3.0 2.4.2012 Rev. 3.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen

Lisätiedot

NOSTATUSKAAPPI. Asennus- ja käyttöohjeet

NOSTATUSKAAPPI. Asennus- ja käyttöohjeet NOSTATUSKAAPPI CHEF 200 3751975 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: 085317/01 Alkaen: 05. 05. 2008 Rev.: 3.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne.

Lisätiedot

KYLMÄ BUFFET. Asennus- ja käyttöohjeet

KYLMÄ BUFFET. Asennus- ja käyttöohjeet KYLMÄ BUFFET VENUS ERCV Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 4309920, 4309921 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

KIERTOILMAUUNI METOS CHEF 40, 40T, 50, 50T, 240, Asennus- ja käyttöohjeet 2.4.2013

KIERTOILMAUUNI METOS CHEF 40, 40T, 50, 50T, 240, Asennus- ja käyttöohjeet 2.4.2013 KIERTOILMAUUNI METOS CHEF 40, 40T, 50, 50T, 240, Asennus- ja käyttöohjeet 3751956, 3751957, 3751958, 3751959, 3751960, 3751961, 3751962, 3751963, 3751964, 3751965, 3751966, 3751967, 3751978, 3751987, 3754988,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje YHDISTELMÄASTIANPESUKONE WD-12 Asennus- ja käyttöohje Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta Rev 1.0 Alkaen 201304 2027116 SISÄLLYSLUETTELO 2. Yleistä...4 2.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...4

Lisätiedot

YHTENÄISTASOLIESI. ARDOX S2, S4, S6, Tabletop, Drop-In. Lisävarusteet CHEF 200, CHEF 220, CHEF 240, korkeussäätö, kaappi

YHTENÄISTASOLIESI. ARDOX S2, S4, S6, Tabletop, Drop-In. Lisävarusteet CHEF 200, CHEF 220, CHEF 240, korkeussäätö, kaappi YHTENÄISTASOLIESI ARDOX S2, S4, S6, Tabletop, Drop-In Lisävarusteet CHEF 200, CHEF 220, CHEF 240, korkeussäätö, kaappi 421006, 4210023, 4210043, 4210048, 4210068, 4210104, 4210111, 4210129, 4210136, 3752018,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta ASTIANPESUKONE WD-6 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5

Lisätiedot

Vapaasti seisova sähköliesi

Vapaasti seisova sähköliesi Vapaasti seisova sähköliesi FI Hyvä asiakas! Kiitos, että valitsitte Gorenje-lieden. Se on hyvin järkevä valinta, koska Gorenjen liedessä taloudellisuus ja laatu yhdistyvät nykyaikaiseen ja huolella harkittuun

Lisätiedot

PIZZAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

PIZZAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet PIZZAUUNI DOMITOR 4146930, 4146932, 4146934, 4146936, 4146938, 4146940, 4146942, 4146944 Asennus- ja käyttöohjeet Rev. 7.3.2012 Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

KOMBIPATA PROVENO E 4222150, 4222152, 4222154, 4222156, 4222158, 4222160, 4222162, 4222164. Asennus- ja käyttöohjeet

KOMBIPATA PROVENO E 4222150, 4222152, 4222154, 4222156, 4222158, 4222160, 4222162, 4222164. Asennus- ja käyttöohjeet KOMBIPATA PROVENO E Tyyppi: 40 l, 60 l, 80 l, 100 l, 150 l, 200 l, 300 l, 400 l Lisävarusteet: SEKOITIN, MANUAALINEN JÄÄHDYTYS, AUTOMAATTINEN JÄÄHDYTYS, JÄÄPANKKI JÄÄHDY- TYS, VESIAUTOMATIIKKA, EASYRUN

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen lieden käyttöönottoa 2 Turvallisuus 3 Laita pakkausmateriaalit kierrätykseen 3 Vanhan lieden hävittäminen 3 Liesi Ci 830 4 Liesi Ci 840 5 Liesi Ci 860 6 Liesi Ci 846 7 Liesi

Lisätiedot

KORIKULJETINASTIANPESUKONE

KORIKULJETINASTIANPESUKONE KORIKULJETINASTIANPESUKONE WD-151E - WD-421E 4246211, 4246212, 4246213, 4246214, 4246215, 4246216, 4246217, 4246218, 4219100, 4219102 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 01.05.2010 Rev. 1.0 Käännös valmistajan

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten!

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Thermomix TM31 Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Sisällysluettelo Ohjeet turvallista käyttöä varten... 5 Tekniset tiedot... 8 Esittely/Asiakaspalvelu... 9 Thermomix TM31 -laitteesi...

Lisätiedot

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Henny Penny Lämpökaappi. Malli HEC-103 Malli HEC-104 Malli HEC-123 Malli HEC-124 KÄYTTÖOPAS

Henny Penny Lämpökaappi. Malli HEC-103 Malli HEC-104 Malli HEC-123 Malli HEC-124 KÄYTTÖOPAS Henny Penny Lämpökaappi Malli HEC-103 Malli HEC-104 Malli HEC-123 Malli HEC-124 KÄYTTÖOPAS SISÄLTÖ Luku Sivu 1. luku JOHDANTO 1-1. Lämpökaappi... 1-1 1-2. Ominaispiirteet... 1-1 1-3. Hoito-ohjeet... 1-2

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit Comfort P70 & P70 h49 /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin

Lisätiedot

PIU/ELISSE ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE (kuva selitykset, katso alkuperäinen ohje) SISÄLTÖ

PIU/ELISSE ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE (kuva selitykset, katso alkuperäinen ohje) SISÄLTÖ PIU/ELISSE ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE (kuva selitykset, katso alkuperäinen ohje) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 1.1 YLEISTÄ 1.2 SYMBOLIT 1.2.1 KUVASYMBOLIT 1.2.2 VAROITUSSYMBOLIT 1.3 KÄYTTÖTARKOITUS 1.4 VAROITUKSET

Lisätiedot