EGLAS-LASIEN ASENNUS- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 1/17 EGLAS-LASIEN ASENNUSOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EGLAS-LASIEN ASENNUS- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 1/17 EGLAS-LASIEN ASENNUSOHJEET"

Transkriptio

1 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 1/17 EGLAS-LASIEN ASENNUSOHJEET YLEISTÄ - EGLAS-eristyslasielementit asennetaan niin, että ikkunaruudun mitat sisältävä tarra on ruudun ulkopinnassa. Ikkunaruudun lämmitetty puoli merkitään punaisella tarralla. Kaikki tarrat on poistettava heti ikkunan asennuksen jälkeen. - Huomautus: EGLAS-eristyslasielementissä on vähintään 17 millimetrin lasituskynte, eli eristyslasielementin valoaukko on 34 millimetriä pienempi leveys- ja korkeussuunnassa. - EGLAS lasilaminaatit asennetaan lasityyppien mukaisesti käyttötarkoitusta vastaavalla tavalla, esim. auringonsuojalasi ulospäin. - Kun EGLAS-eristyslasielementti asennetaan paikalleen, seuraavat tiedot sisältävä arvotarra tulee näkyä ruudun vasemmassa alakulmassa lämmittävältä puolelta katsottuna: SGG EGLAS -lasin valmistusvuosi ja -kuukausi, tilausnumero, kytkentäjännite, teho, elektrodin sijaintikoodi ja johdinlähdön sijainti (katso alla oleva kuva). HUOMAUTUS: Vaihtolaseja tilattaessa rikkoutuneesta lasista on aina annettava nämä tiedot EGLAS-lasin valmistajalle, jotta kyetään tekemään oikeanlainen vaihtolasi. - EGLAS-elementteihin asennetaan tuotantolaitoksessa kaksoiseristetyt kytkentäkaapelit asiakkaan määräämään kaapelin ulostulopaikkaan (katso jäljempänä oleva johtimien sijaintipiirustus). Kytkentäjohtimien vakiopituus on viisi metriä. Muita pituuksia on saatavissa haluttaessa. - Kytkentäjohtimeen ei saa missään yhteydessä kohdistua mitään mekaanista rasitusta tai kuormaa. Suosittelemme, että EGLAS-ikkunoiden kaapelit sijoitetaan erillisiin asennusputkiin silloinkin, kun EGLASjohdin on kaksoiseristettyä. - Metallikehyksiä käytettäessä EGLAS-lasin kytkentäkaapelit voidaan asentaa suoraan johdinuraan tai profiiliin. - Tarkista lämpötila-anturien asennus. Anturi tulee olla kiinnitetty lämmitetyn lasin pintaa, ja ne on sijoitettava turvalliseen paikkaan ikkunaruudulla, yleensä ruudun yläkulmaan. - EGLASit on asennettava kytkentäkaavioissa määritetyille paikoilleen yksilöllisten sarjanumeroidensa mukaan. Kunkin EGLAS-elementin sarjanumero merkitään lasielementin sisäpuolella olevaa arvotarraan. - On erittäin suositeltavaa käyttää EGLAS-ikkunoiden sähkösyötöissä 30 milliampeerin vikavirtasuojia). - Tarkista, että EGLAS-ikkunoiden asennus ja johdotus on paikallisten rakennusmääräysten sekä sähköturvallisuusmääräysten ja -käytäntöjen mukainen.

2 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 2/17 EGLAS V 200W K C Näkymä lämmitetyltä puolelta Kaapelien paikat: Kirjaimet tarkoittavat kaapelilähtöjen paikkoja. A, B, C ja D sijaitsevat 150 mm:n päässä kulmista. M1, 2 ja 3 ovat keskellä EGLASelementtien reunoja. Lämpötila-anturin johto Lämpötila-anturi Lämpötila-anturin johto termostaatille Syöttökaapeli sähkökeskukseen Syöttökaapeli Kytkentärasia Tuotenimi (EGLAS), valmistusvuosi ja -kuukausi (2013-1) EGLAS V 200W K C Sarjanumero ( ), tunnus (1) Kytkentäjännite (115 V), elementin teho (200 W), elektrodien paikka (K), kytkentäjohtimen paikka (C)

3 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 3/17 EGLAS-LASIEN ASENTAMINEN KIINTEISIIN (ei avattavissa oleviin) KEHYKSIIN 1. Tarkista ikkunaruutu silmämääräisesti ennen EGLAS-lasin asentamista ja varmista, että elementti ja kytkentäkaapeli ovat vahingoittumattomia. 2. Mittaa ikkunaruudun vastus syöttökaapelin päästä tarkoitukseen sopivalla jännite-virta-vastusmittarilla (yleismittarilla), ja tarkista, että arvo vastaa valmistajan ilmoittamaa arvoa. Varmista, että EGLASin sijainti on kytkentäkaavion mukainen. 3. Asenna EGLAS-lasi kehykseen kehyksenvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Syöttökaapeli on asennettava lasiasennuksen yhteydessä. 4. Kehystyypin mukaan EGLAS-lasin johdin voidaan asentaa profiilin johdinuraan tai erilliseen asennusputkeen. Syöttökaapeli on vedettävä kytkentärasiaan. 5. EGLAS-lasin lämpötila-anturi on asennettava suorakulmaiseen alumiiniseen anturinsuojukseen, joka liimataan lasin lämmitetylle pinnalle pitävällä, UV-säteilyä kestävällä liimalla. Lämpötila-anturin johto on vedettävä termostaattiin. 30 mm 10 mm Alumiininen anturinsuojus 10 mm EGLAS-LASIN ASENTAMINEN AVATTAVAAN KEHYKSEEN 1. Tarkista ikkunaruutu silmämääräisesti ennen EGLAS-lasin asentamista, ja varmista, että elementti ja syöttökaapeli ovat vahingoittumattomia. 2. Mittaa ikkunaruudun vastus syöttökaapelista tarkoitukseen sopivalla jännite-virta-vastusmittarilla, ja tarkista, että arvo vastaa valmistajan ilmoittamaa arvoa. Varmista, että EGLASin sijainti on kytkentäkaavion mukainen. 3. Asenna EGLAS-lasi kehykseen kehyksenvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Syöttökaapeli on asennettava lasiasennuksen yhteydessä. 4. Kehystyypin mukaan EGLASin syöttökaapeli voidaan asentaa profiilin johdinuraan tai erilliseen asennusputkeen. Kaapeli on vedettävä avattavasta kehyksestä halkaisijaltaan 7 mm kaapelille sopivan metallisen ylivientisuojan, esimerkiksi ABLOY EA 281 -ylivientisuojan avulla. 5. EGLAS-lämpötila-anturi on asennettava suorakulmaiseen alumiiniseen anturinsuojukseen, joka liimataan EGLASin lämmitetylle pinnalle pitävällä, UV-säteilyä kestävällä liimalla. Lämpötila-anturin johto on vedettävä avattavasta kehyksestä termostaattiyksikköön erillisen metallisen, halkaisijaltaan 7-milliselle kaapelille sopivan ylivientisuojan, esimerkiksi ABLOY EA 281 -ylivientisuojan avulla (katso alla oleva kuva ja LIITE 5). 30 mm Ylivientisuoja EA mm Alumiininen anturinsuojus 10 mm

4 SÄHKÖKYTKENNÄT EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 4/17 Sähkökytkennät saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja. Kytkennät on tehtävä kytkentäkaavion ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. SARJAKYTKETYT EGLAS-LASIT Esimerkki sarjakytketyistä EGLAS-laseista, sarjakytkentä tehdään kytkentärasiassa. Termostaattiohjatun tehonsyötön toimintaperiaate: 230 V AC 230 V AC RINNANKYTKETYT EGLAS-LASIT Lämpötila-anturin johto 964 W 348 W/m V 964 W 348 W/m V Lämpötila-anturi Syöttökaapeli 230 V AC Kytkentärasia L N

5 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 5/17 EGLAS-LASIEN ASENTAMISEEN LIITTYVÄT TARVIKKEET, TYÖKALUT JA OHJEET Lue valmistajan asennusohjeet huolellisesti ennen EGLAS-lasien asentamista. Jotta EGLAS-lasien sähköasennustyöt sujuisivat helposti, varmista, että seuraavat tarvikkeet, työkalut ja ohjeet ovat käytettävissä: - sopivat sähköjohtojen asennusputket tai johdinurat kehysprofiileissa - sopivissa paikoissa olevat kytkentärasiat EGLAS-syöttökaapelien ja sähkökeskuksesta tulevien syöttökaapelien kytkemistä varten - tarkoituksenmukaiset johdinliittimet - avattavan ikkunankehyksen yhteyteen sopivat ylivientisuojat, esimerkiksi ABLOY EA 281 -tyyppiset tai vastaavat - termostaatti ja lämpötila-anturi - epoksiliima alumiinisen anturinsuojuksen liimaukseen lämmitettävän lasin pinnalle - kytkentäkaavio - valmistajan testauspöytäkirja, jossa on EGLAS-elementtien vastusarvot, katso LIITE 1 - sopiva jännite-virta-vastusmittari (yleismittari) EGLASien vastuksen, jännitteen ja virran mittaamista varten - muut tarpeelliset työkalut sähkökytkentää varten. EGLAS-lasien sähkökytkennän saa tehdä vain pätevä sähköasentaja. Kaikkien EGLAS-lasien kytkentätöissä käytettävien tarvikkeiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset. Asenna EGLAS-lasit niiden yksilöllisten kytkentäkaaviosta ilmenevien sarjanumeroiden mukaisesti. HUOMAA! Jos EGLAS-lasi rikkoutuu, on koko ryhmä johon rikkoutunut EGLAS kuuluu kytkettävä irti syöttävän sulakkeen avulla. Irrota syöttökaapeli kytkentärasiasta ennen rikkoutuneen EGLAS-elementin irrottamista. EGLAS-lasien kytkentä- ja irtikytkentätyöt saa tehdä vain pätevä sähköasentaja.

6 ASENNUSVALMISTELUT: EGLAS-elementin vastuksen mittaaminen: EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 6/17 Sähköasennustyöt ja tarkistusmittaukset - Vertaa tuloksia valmistajan testauspöytäkirjassa ilmoittamiin EGLAS-elementtien vastusarvoihin, joiden toleranssi on ±15 prosenttia, katso LIITE 1. Jos mittausarvo eroaa valmistajan ilmoittamasta arvosta yli 15 prosenttia, älä käytä EGLASia. KYTKENNÄN JÄLKEISET TEHTÄVÄT: Elementtiryhmien vastusten mittaaminen - Vertaa tuloksia kytkentäkaavioissa ilmoitettuihin arvoihin (toleranssi ±15 prosenttia). Metallikehyksiset ikkunaruuturakenteet: Kun EGLAS-lasi on asennettu metallikehykseen, mittaa elementin ja kehyksen välinen eristysvastus (kummastakin johtimesta erikseen). Metallikehyksen maadoittaminen on erittäin suositeltavaa. Kun EGLAS-ikkunaruutuihin kytketään virta päälle, mittaa EGLASin läpi kulkeva virta ja vertaa arvoja sähkösuunnitelmissa ilmoitettuihin arvoihin. Varmista, että lämpötila-anturi ja termostaatti asennetaan oikein ja että ne toimivat tarkoitetulla tavalla.

7 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 7/17 EGLAS-LASIEN OHJAUS EGLAS-ryhmiä voidaan ohjata erityyppisillä termostaateilla. On erittäin suositeltavaa käyttää EGLAS-ikkunoiden sähkösyöttöpiirissä 30 milliampeerin vikavirtasuojia. 1. SISÄTERMOSTAATTI Jos EGLAS-lasin teho on suhteellisen pieni ( 100 W/m 2 ) ja ryhmän kokonaisvirta ei ylitä termostaatin virtarajoja, EGLAS-lasien yhteydessä voidaan käyttää yksinkertaista sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla varustettua sisätermostaattia. Termostaatti toimii sisälämpötilan asetusarvon mukaisesti. Jos sisälämpötila on termostaatin asetusarvoa matalampi, sisätermostaatti kytkee kytkee virran EGLAS-laseihin, ja jos sisälämpötila ylittää asetusarvon, termostaatti vastaavasti katkaisee virran EGLAS-laseista. Jotta sisätermostaatti mittaa sisälämpötilaa, se on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti, eikä se saa olla liian lähellä EGLAS-lasia. Sopivat sisätermostaatit: Devireg 531 (230V/16A), Eberle RTR-E 3545 (230V/16A), Eberle RTR-E 3585 (230V/16A), Eberle FIT 3 R (230V/10A), Etherma E-2001 (230V/10A), Frico ER-3500 (230V/16A), Perfectum ETA YKSIANTURINEN TERMOSTAATTI Jos termostaatissa on yksi erillinen lämpötila-anturi, sitä voidaan käyttää sisätermostaattina, tai jos anturi on liitetty sähkölämmitteiseen EGLAS-lasilla varustettuun ikkunaruutuun, anturi valvoo vain lasin pinnan lämpötilaa (ei sisälämpötilaa). Sopivat yksianturiset termostaatit: Devireg 528, (230V/10A), Devireg 530 (230V/16A), Devireg Touch (230V/16A). Katso LIITE KAKSOISANTURI TERMOSTAATTI Jos EGLAS-lasin teho ylittää 100 W/m 2, lasin lämpötilaa on säädettävä kahdella lämpötila-anturilla varustetulla termostaatilla: Toinen termostaatti mittaa sisälämpötilaa ja toinen lämmitetyn lasin pintaan kiinnitetty termostaatti EGLAS-lasin lämpötilaa. Termostaatti on asennettava sen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Sopivat kaksoisanturiset termostaatit: Devireg 532 (230V/16A), Devireg Touch (230V/16A), Eberle L2A (230V/16A). 4. RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT Jos rakennuksessa on keskitetty LVI -ohjausjärjestelmä voidaan EGLASit kytkeä siihen kuten mikä tahansa sähkölämmityslaitteisto. On tärkeää, että liiallisen lämpenemisen ehkäisemiseksi kullakin EGLAS-lasiryhmällä on yksi yhteen EGLASikkunaruutuun kiinnitetty lämpötila-anturi. Erillisellä lämpötila-anturilla varustettu kytkentäkaappiin asennettavaksi sopiva termostaatti: Devireg 330 (230V/16A). Selvitä rakennusautomaatiojärjestelmän valmistajalta, miten EGLAS-lasit voidaan kytkeä rakennusautomaatioon.

8 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 8/17 5. EGLAS-LASIEN LUMENSULATUSTOIMINNON OHJAIN EGLAS-lasia voidaan käyttää lumen sulattamiseen lasikattorakenteilta. Kun EGLASia käytetään lumen sulattamiseen, lämmitetyn lasin on oltava uloimpana pintana. Sulatustoiminto säädetään aktivoitumaan esimerkiksi lämpötilan alittaessa +4 C astetta: Kun lämpötila alittaa +4 astetta ja laitteisto tunnistaa kosteuden, yleensä lumen, lasien lämmitys alkaa automaattisesti. Pinta-alaltaan suuret EGLAS-kattolasitukset on järkevää jakaa useiksi vyöhykkeiksi, jotka kytketään päälle yksi kerrallaan ja vuoron perää sulattavat lunta kunnes lumi on sulatettu koko katolta. Tämän kierrätystoiminnon etuna on, että tehonkulutus voidaan pitää halutulla tasolla. EGLAS-lasien avulla tapahtuvaan lumen sulattamiseen sopivat ohjaimet: ENSTO ECO 900, jossa ECO 903- ja 904-anturit, Devireg 850, jossa D850 R1 -lumianturi, Eberle 52489, jossa TFD ja ESD anturit. Tehonsyötön kierrätykseen sopivat ohjelmoitavat logiikkasäätimet: ZELIO, TWIDO. Katso LIITE 2.

9 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 9/17 EGLAS-LASIEN SÄHKÖSYÖTTÖ EGLAS-lasien sähkökytkennät saa tehdä vain pätevä sähköasentaja. On tärkeää tarkistaa termostaattien ja 30 milliampeerin vikavirtasuojien toiminta valmistajan ohjeiden mukaisesti. On suositeltavaa mitata ainakin ajoittain ikkunaruutujen vastus ja piirin virta sen ollessa kytkettynä päälle. On mahdollista, että johonkin piirin komponenttiin, esimerkiksi termostaattiin tulee vika, ja virtapiirin virta kasvaa liian suureksi komponentin kuluneisuuden vuoksi. Mittauksen saa suorittaa ainoastaan pätevä sähkömies. EGLAS-elementit eivät tarvitse muuta kunnossapitoa kuin normaalia puhdistusta. Termostaattiyksikköjen käyttöikä on yleensä enintään kymmenen vuotta, jonka jälkeen ne on hyvä vaihtaa uusiin. Eristyslasielementtien kunnossapito Lasi on yksi kovimmista materiaaleista, mutta se voi vaurioitua helposti monista eri syistä. Lasin ulkonäön säilyttäminen edellyttää, että lasia hoidetaan säännöllisesti. Läpinäkyvyys on lasin tärkein ominaisuus, ja siksi lasin vaurioituminen voi helposti huonontaa sen alkuperäisiä ominaisuuksia ja kirkkautta. Vahingoittumisen ehkäisemiseksi lasia käsitellään erittäin huolellisesti sitä valmistettaessa, työstettäessä, varastoitaessa sekä kuljetettaessa. Lasia kannattaa käsitellä varovaisesti, jotta se ei vahingoitu asennuksen eikä jäljellä olevien rakennusvaiheiden yhteydessä. Vahinkoja ehkäisevät toimenpiteet ovat usein paljon tehokkaampia kuin lasien puhdistaminen liasta jälkikäteen. 1. Käsittely ja säilytys Toimitus-, käsittely- ja varastointimenetelmät on sovittava jokaista työkohdetta varten. Varmista lasitoimituksen määritystenmukaisuus tarkistamalla pakkausten tai lasin merkinnät ja tarrat. Lasia käsiteltäessä, varastoitaessa ja asennettaessa sen reunat ja kulmat ovat erityisen vaurioitusherkkiä. Tarkasta lasin leikatut reunat, ettei niissä ole suuria säröjä, esimerkiksi lohkeamia, jotka voivat huonontaa lasin lujuutta ja käyttöominaisuuksia. Tarkista kaikki pinnat, ettei niissä ole merkkejä vaurioista. Jos olet epävarma mahdollisesta vauriosta, pyydä valmistajalta toimintaohjeita. Lasia ei saa säilyttää eikä pinota vaakasuoraan. Säilytä ruutuja reunastaan tuettuina 3 6 asteen kulmassa pystyasentoon nähden taipumisen estämiseen riittävien pystytukien varassa kuivassa, tuuletetussa paikassa, suoralta auringonvalolta ja muilta lämmönlähteiltä suojattuina. Tehtaan käyttämiä suojuksia, esimerkiksi korkkityynyjä tai kutistekalvoja ei saa poistaa ennen lasin ottamista asennettavaksi. Kun pakkaus on avattu, on suositeltavaa peittää siihen jäävät lasit, jotta niille ei pääse tunkeutumaan pölyä eikä hiekkaa, jotka voivat naarmuttaa lasia myöhemmissä vaiheissa. Jos lasinipun ruutujen välissä näkyy kosteutta tai kondenssivettä, erottele lasit heti toisistaan ja kuivaa ne huolellisesti, jotta niihin ei jää pysyviä tahroja. Jos vettä jää lasin pinnalle pitkäksi ajaksi, siitä voi muodostua tiivistynyttä emäksistä liuosta, joka voi aiheuttaa pysyvän vaurion tai jopa saada ruudut kiinnittymään toisiinsa pysyvästi. Tarkasta kaikki lasit huolellisesti ennen niiden asentamista.

10 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 10/17 2. Rakennuskohteessa asentamisen jälkeiset toimet On erittäin suositeltavaa suojata lasiruudut rakennuskohteessa sementtipölyltä, betonilta ja maalilta sekä muurausja rappauslaastilta. Lasipintojen suojaaminen helpottaa asennustöiden valmistuttua tehtäviä siivoustöitä. Jos laseja ei suojata, ne pitää rakennustöiden aikana puhdistaa säännöllisesti. Säännöllinen puhdistaminen on rakentamisaikana tarpeen, koska sade voi saada pölyn ja erityisesti sementin sisältämät kemikaalit reagoimaan, mikä voi vahingoittaa lasin pintaa pysyvästi. Kaikki lika pitää puhdistaa lasin pinnalta ennen sen kuivumista. Kaikki lasiin kiinnitetyt tarrat ja kuljetuspehmusteet pitää irrottaa 24 tunnin kuluessa lasien saapumisesta työkohteeseen. Jos tarrat jäävät paikoilleen lasiin pitkäksi ajaksi ja auringonvalo kohdistuu niihin, liiman kovettuminen voi vaikeuttaa tarrojen poistamista. Liimajäämät voi puhdistaa lasilta pienellä määrällä liuotinta, esimerkiksi asetonia. Huolehdi tällöin, ettet kosketa eristyslasielementin lasitustiivisteitä, muita tiivisteitä, maalipintoja tai ulkoreunatiivisteitä. 3. Puhdistamisen valmistelut Tarkista ennen lasien puhdistamista, ovatko ne kirkkaita, värjättyjä tai heijastavia. Pintavauriot voivat olla paljon havaittavampia heijastavassa lasissa kuin kirkkaassa, päällystämättömässä lasissa. Jos ulkopuolen tai sisäpuolen heijastava pinnoite likaantuu, puhdista se erityisen huolellisesti, sillä pinnoitteet naarmuttuvat herkästi, ja niihin syntyy silloin näkyviä muutoksia. Erikoispinnoitettu lasi, esimerkiksi itsepuhdistuva SGG BIOCLEAN -lasi edellyttää erityisten puhdistusmenetelmien käyttöä ja erityisohjeiden noudattamista (saat lisätietoja SAINT-GOBAIN GLASS Finland Oy:stä). Värjättyä ja pinnoitettua lasia puhdistettaessa on vältettävä suoran auringonvalon kohdistumista puhdistettavaan pintaan, jotta lasi ei ole parhaan puhdistustuloksen kannalta liian kuuma. Jos lasi on liian kuuma, puhdistusliuos kuivuu, ennen kuin pinta puhdistuu kunnolla. Pinnalle kuivunut puhdistusliuos voi myös lisätä naarmuttumista. Myös lasin lämpötilan suuria muutoksia, esimerkiksi kuuman veden roiskuttamista kylmälle tai kylmän veden roiskuttamista kuumalle lasille pitää välttää. On suositeltavaa puhdistaa ensiksi pieni alue ja tarkistaa, näkyykö lasissa tai pinnoitteessa vaurioita. Ota huomioon, että jotkin muutokset saattavat näkyä vain tietynlaisessa valaistuksessa. Lasit puhdistetaan pintojen yläosista aloittaen ja alaspäin edeten, jotta likaa ja puhdistusliuosta ei jää lasin pinnalle. 4. Puhdistamistavat Rakennustöiden aikana tapahtuva puhdistaminen eroaa tavallisesta puhdistusrutiinista pääasiassa niin, että silloin lasin pinnasta poistetaan huolellisesti rakennustöistä johtuva lika. Tämä on huolellisuutta edellyttävää työtä, jonka tekijöillä pitää olla tarvittava erityisammattitaito. Poista laseista, kehyksistä ja lasien läheisyydestä kaikki karkea lika, kuten laastiroiskeet tai puunlehdet. Aloita puhdistaminen huuhtelemalla lasi perusteellisesti puhtaalla vedellä ja sitten levittämällä saippualiuosta märälle lasipinnalle. Levitä lasipinoille suihkuttamalla tai sienellä tasaisesti mietoa, hankaamatonta ikkunapesuliuosta ja puhdista pinnat niitä naarmuttamattomalla rievulla tai sienellä. Pese pinta pyörivin liikkein ja kevyesti tai tavanomaisesti painaen ja pyyhi puhdistusliuos pois lasilta.

11 EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 11/17 Huuhtele pinta välittömästi runsaalla määrällä puhdasta vettä varmistaen, että kaikki puhdistusliuos lähtee pois. Kuivaa lasipinta puhtaalla, nukkaamattomalla rievulla tai kuivauslastalla. Varmista, että mikään puhdistusvälineiden metalliosa ei kosketa lasipintaa ja että jää lasin ja puhdistusmateriaalin väliin ei jää mitään hankaavia hiukkasia. Kaikki vesi ja puhdistusliuoksen jäämät on kuivattava ikkunankehyksistä ja kaikista tiivisteistä, jotta vältetään materiaalien mahdollinen rappeutuminen. Jos lasi on puhdistuksen jälkeen edelleen likainen, toista puhdistusvaiheet. Hankaavia tai jauhetta sisältäviä puhdistusaineita, puhdistustyynyjä tai muita karheita materiaaleja ei saa käyttää lasin eikä kehyksen ympäristön puhdistamiseen. Lasitusaineiden ja tiivisteiden jäämät on puhdistettava näiltä alueilta huolellisesti siten, että valmiita pintoja ei naarmuteta työkaluilla eikä hankausaineilla. Vältä lasin kaapimista metallikaapimilla tai -terillä. Liuotinta, esimerkiksi mineraalitärpättiä, tai ammattikäyttöön tarkoitettua lasinpuhdistusainetta voi käyttää lasitusmateriaalin, sormenjälkien tai rasvan poistamiseen ottaen huomioon, että ne eivät joudu kosketuksiin lasitustiivisteiden, muiden tiivisteiden, maalipintojen tai lasielementin ympärystiivisteen kanssa. Lasin voi sitten puhdistaa edellä kuvatulla tavalla. Jos maalia tai muuta rakennusmateriaalia ei pystytä poistamaan tavanomaisilla puhdistusmenetelmillä, uusi 25 millimetriä leveä partaterä voi olla hyödyllinen pintakäsittelemättömien tai päällystämättömien lasipintojen puhdistamisessa. Sitä voi käyttää vain pienten pisteiden puhdistamiseen, ja sillä pitää kaapia vain yhteen suuntaan. Huomaa, että tämän menetelmän käytöstä voi jäädä puhdistettuun kohtaan pieniä hiusviivanaarmuja, jotka saattavat näkyä tietynlaisessa valaistuksessa. 5. Lasin likaantuminen Saastunut ilma ja sadevesi voivat tuoda hankalasti puhdistettavaa likaa lasin pinnalle. Liasta muodostuu lasille tahroja, joiden poistaminen voi olla erittäin vaikeaa. Tehokkain tapa minimoida tämä ongelma on suunnitella vedenpoistomenetelmiä, joilla ehkäistään valuvan veden joutuminen lasille. Kalkkihilsettä ja betonitahroja voi syntyä, kun sadevesi on valunut muurattua rakennetta tai laastipintaa pitkin alempana oleville lasipinnoille. Liukenemattomat kalsiumsuolat voivat kiteytyä lasin pinnalle muodostaen kemiallisen sidoksen, jolloin likaa on erittäin vaikea poistaa tavanomaisilla puhdistusmenetelmillä. Orgaanisista tiivistysaineista voi irrota liuottimia, öljyjä tai pehmittimiä, jotka voivat lasipintaa koskettaessaan muodostaa tahroja. Tiivistysaineen ei välttämättä tarvitse olla lasin vieressä, jotta se voi aiheuttaa tämän ongelman, koska aine voi kulkeutua lasille valuvan veden mukana. Tämä vaikuttaa suuremmalta ongelmalta uusissa rakennuksissa. Pyydä ohjeet tiivistysaineen valmistajalta ja noudata heidän suosituksiaan. Metallisista seinän suojapelleistä voi niiden ikääntyessä irrota oksideja, jotka voivat muodostaa tahroja viereiselle lasille. Näin käy, kun metallista suojapellitystä tai muita ulkopintaelementtejä pitkin valuvasta sadevedestä jää metallioksideja lasipinnoille. Rauta, sinkki, lyijy ja kupari ovat erityisen alttiita aiheuttamaan tällaisia ongelmia. Oksideja tulee jatkuvasti lasille, ja jos ne jäävät sen pinnalle joksikin aikaa, niiden puhdistamiseen voidaan tarvita kalliita kemiallisia puhdistusmenetelmiä. Oksidien kerääntymisen havaitsemiseksi lasi pitää tutkia säännöllisesti rakennustyön aikana. Mahdollisesti havaitut kerääntymät on puhdistettava välittömästi.

12 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 12/17 6. Hitsausroiskeet ja hiontakipinät Kuuma metalli tekee lasin pinnasta karkeaa ja kuoppaista. Hitsausroiskeiden tai hiontakipinöiden vahingoittama lasi on vaihdettava, koska lasin lujuus voi olla huonontunut. Väliaikaiset suojukset on asennettava silloin, jos hitsaus- ja hiontatöitä, hiekkapuhallusta tai muita mahdollisesti lasia vaurioittavia rakennustöitä tehdään lasin lähellä. 7. Säännöllinen kunnossapito On olennaisen tärkeää, että kaikki asennukset tarkastetaan ja huolletaan rakennuksen käyttöaikana tiivistysaineiden ja kehysrakenteiden valmistajien suosittelemin säännöllisin välein. Yllä kuvatun vakiomenetelmän mukainen lasin säännöllinen rutiinipuhdistus auttaa säilyttämään lasin alkuperäisen ulkonäön ja käyttöominaisuudet. 8. Lumen ja jään puhdistaminen lasipinnoilta Jos lasipinnoille kertyy lunta tai jäätä, älä käytä kovia metallityökaluja äläkä kemikaaleja (kuten suolaa) niiden poistamiseen. Lasipinnoilla saa käyttää vain muovikaapimia. Lumen ja jään puhdistamista tai irrottamista mekaanisin tai kemiallisin keinoin on vältettävä, koska se voi vaurioittaa laseja tai tiivisteitä. 9. Ohjeiden yhteenveto Säilytä lasia turvallisesti tarkoitukseen sopivassa, kuivassa, pölyttömässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja joka on suojassa suoralta auringonvalolta ja muilta lämmönlähteiltä. Varmista kyseisten lasituotteiden määritysten perusteella, ovatko ne värjättyjä, päällystettyjä tai heijastavia, ja noudata kaikkia niiden toimittajan antamia ohjeita. Vältä lasien puhdistamista suorassa auringonvalossa. Tämä koskee erityisesti värjättyjä ja pinnoitettuja laseja. Puhdista lasit säännöllisesti sen mukaan, miten likaa kertyy ja jäämiä muodostuu sekä ulkopinnalle että sisäpinnalle. Älä jätä roiskuneita tahroja kuivumaan lasin pinnalle. Aloita puhdistaminen rakennuksen yläosasta ja etene alaspäin. Aloita puhdistamalla ensin pieni alue ja arvioimalla tulos saadaksesi selville, onko puhdistusmenetelmä vaurioittanut lasia. Aloita huuhtelemalla lasin pinta perusteellisesti puhtaalla vedellä ja sitten saippualiuoksella, jotta roskat ja lika irtoavat. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusliuoksia tai -materiaaleja. Vältä metallikaapimien ja -terien käyttämistä. Varmista, että kaikki puhdistusliuos kuivataan tiivisteistä ja kehysten ympäristöistä. Tarkista ja huolla laseja säännöllisesti koko rakennuksen käyttöikä ja ryhdy tarvittaviin tai kehysten tai niiden tiivistysaineiden valmistajien suosittelemiin korjaustoimiin. Älä koskaan poista laseista tai niiden tiivisteistä lunta tai jäätä metallikaapimilla tai kemikaaleilla.

13 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 13/17 Tavallisimpia kysymyksiä Miten sähkölämmitteinen EGLAS-lasi toimii? EGLAS-lasissa ei ole vastuslankoja. Toiminta perustuu lasin Low-E-pinnoitteeseen. Tämä pinnoite on puolijohdemateriaalia, joka lämpenee, kun siihen kytketään sähkövirta. Elektrodit, joihin virta kytketään, sijaitsevat EGLAS-ikkunaruutujen vastakkaisilla reunoilla. Virta kulkee näkymättömän Low-E-pinnoitteen läpi ja lämmittää ikkunaruutua tasaisesti. Voiko EGLAS-laseja pestä? Kyllä, samalla tavalla kuin tavallisia ikkunoita. Johtava pinnoite on täysin eristetyn alueen sisäpuolella, ja vesi ei voi päästä kosketukseen sähkön kanssa. Paljonko tehoa tarvitaan? Mikä on sopiva pintalämpötila? Yleensä EGLAS-lasin pintalämpötila C, joka voidaan saavuttaa tehotiheyden ollessa noin 200 W/m 2. Jos EGLAS-lasia ei käytetä tilan lämmittämiseen, mutta sen avulla poistetaan kylmien lasipintojen aiheuttama veto ati kondenssi, tehoksi riittää W/m 2. Tällä teholla lasi ei sitä kosketettaessa tunnu lämpimältä, lasipinnan lämpötila pysyy sisälämpötilassa eli noin +20 C. Huomaa! EGLAS-lasin tehon ollessa pieni (< 100 W/m 2 ) lasien lämpötila ei ylitä arvoa 22 C, vaikka sisätilatermostaatin asetusarvoksi voidaan asettaa korkeampi lämpötila. Voidaanko kukkia pitää lähellä EGLAS-laseja? Kyllä. Kokemuksen mukaan kukat kasvavat erittäin hyvin EGLAS-ikkunoiden lähellä. Onko mahdollista lämmittää rakennus pelkästään EGLAS-laseilla? Kyllä, jos lämmittävä pinta-ala on tarpeeksi suuri. Mukavuuden kannalta on yleensä parempi ratkaisu käyttää sähkölämmitteisiä laseja yhdessä lattialämmityksen kanssa. Mikä on EGLAS-lasien käyttöjännite? EGLAS-ikkunaruudut pyritään ryhmittelemään niin, että useita ruutuja kytketään samaan sarjaan ja että kukin sarja kytketään verkkojännitteeseen (230 V AC). Tarvittaessa EGLAS-lasit voidaan turvallisuussyistä kytkeä jännitettä alentavaan muuntajaan. Onko lämpösäteily vaarallista? Ei. Lämpösäteily on vain luokitteleva nimitys ihon pinnan tuntemallemme lämmölle, kuten auringon lämmölle. Aiheutuuko EGLAS-lasin rikkoutumista vaaraa? EGLAS-lasi on hyvin turvallinen sähkölaite. Sähkölämmitteinen lasi on aina karkaistua tai sekä karkaistua että laminoitua turvalasia. Tästä syystä rikkoutuneestakaan EGLAS-lasista on lähes mahdotonta saada sähköiskua. Karkaisun ansiosta sähkölämmitteinen lasi rikkoutuu aina heti pieniksi, pyöreiksi palasiksi, ja ruudun rikkoutuessa virtapiiri katkeaa täydellisesti. Huomaa! EGLAS-lasin rikkoutuessa on suositeltavaa katkaista käyttöpaneelista virta koko syöttöryhmästä, koska virran katkeamisen syy voi olla piirin missä tahansa osassa.

14 LIITE 1 EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 14/17 ESIMERKKI VALMISTAJAN YHTÄ EGLAS-LASIRYHMÄÄ KOSKEVASTA TESTAUSPÖYTÄKIRJASTA

15 LIITE 2 EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 15/17 ESIMERKKI EGLAS-LASIVYÖHYKKEIDEN LUMITUNNISTIMESTA JA SÄHKÖSYÖTÖN KIERRÄTYSLOGIIKKASTÄ

16 LIITE 3 EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 16/17 ESIMERKKI YKSIANTURISELLA TERMOSTAATILLA VARUSTETUSTA EGLAS-LASIEN SÄHKÖNSYÖTÖSTÄ

17 LIITE 4 EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 17/17 ESIMERKKI KONTAKTORIOHJATULLA SÄHKÖNSYÖTÖLLÄ VARUSTETUISTA SARJAKYTKETYISTÄ EGLAS-LASEISTA

Pilkington Activ Maailman ensimmäinen itsepuhdistuva lasi

Pilkington Activ Maailman ensimmäinen itsepuhdistuva lasi Pilkington Activ TM ERIKOISKÄYTTÖKOHTEET Pilkington Activ Maailman ensimmäinen itsepuhdistuva lasi Käsittely- ja prosessointisuositukset jalostajille 1 Tuotteen kuvaus 5 Reunapoisto Pilkington Activ on

Lisätiedot

ASENNUSOHJE POREAMME. Rev.nr 140120. Sarjanumero:

ASENNUSOHJE POREAMME. Rev.nr 140120. Sarjanumero: ASENNUSOHJE POREAMME Rev.nr 140120 Sarjanumero: 2 Tärkeät turvallisuusohjeet...3 Sähköasennus...4 Käyttöönotto... Veden täyttö...6 Sähköliitäntä...6 Pumpun käynnistys...6 Suodatin...7 Kemikaalien lisääminen...7

Lisätiedot

ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä

ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä TFI-MLP-D1310 Munters Europe AB 2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1 Johdanto... 1 1.1 Määritelmä... 1 1.2 Tietoja tästä käyttöohjeesta...

Lisätiedot

Asennus-, Käyttö- ja hoito-ohjeet Ikkunat / ulko- ja parvekeovet / sisäovet

Asennus-, Käyttö- ja hoito-ohjeet Ikkunat / ulko- ja parvekeovet / sisäovet Asennus-, Käyttö- ja hoito-ohjeet Ikkunat / ulko- ja parvekeovet / sisäovet Fenestra Oy 6/2013, oikeudet muutoksiin pidätetään. Sisällysluettelo Lue nämä ohjeet ja varustekohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Antti Häkli IKKUNOIDEN KUNNOSSAPITO JA REMONTOINTI

Antti Häkli IKKUNOIDEN KUNNOSSAPITO JA REMONTOINTI Antti Häkli IKKUNOIDEN KUNNOSSAPITO JA REMONTOINTI IKKUNOIDEN KUNNOSSAPITO JA REMONTOINTI Antti Häkli Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pilkington Anti-condensation Glass. Käsittely- ja prosessointiohjeet. Pilkington Anti-condensation Glass on testattu standardin EN1096-2 luokkaan A.

Pilkington Anti-condensation Glass. Käsittely- ja prosessointiohjeet. Pilkington Anti-condensation Glass on testattu standardin EN1096-2 luokkaan A. 16.10.2012 Pilkington Anti-condensation Glass Käsittely- ja prosessointiohjeet 1. Tuoteseloste Pilkington Anti-condensation Glass on monoliittinen lasi, jonka ulkopinnalla (pinta #1) on läpinäkyvä pyrolyyttinen

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkopaneelien asentamisen esivalmistelut, aurinkopaneelien kiinnittämisen katolla, kaapelien kytkennät

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY Tämän oppaan Sinulle tarjoavat: AEG ARDO BAUKNECHT BOSCH CYLINDA CANDY ELECTROLUX ELEKTRO HELIOS FAGOR GAGGENAU GORENJE HELKAMA HOOVER HUSQVARNA IGNIS LIEBHERR MIELE MOCCA MASTER ROSENLEW SIEMENS UPO WHIRLPOOL

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

*Mallista riippuen 1

*Mallista riippuen 1 Käyt t öohj e FI KP( esf )3620,KP( esf4220) *Mallista riippuen 1 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Jääkaapin käyttökohteet... 2 Ympäristön lämpötila... 3 Vaatimustenmukaisuus... 3

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot KM 6350 / KM 6351 KM 6352 / KM 6354 KM 6380 / KM 6382 KM 6383 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen

Lisätiedot

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen lieden käyttöönottoa 2 Turvallisuus 3 Laita pakkausmateriaalit kierrätykseen 3 Vanhan lieden hävittäminen 3 Liesi Ci 830 4 Liesi Ci 840 5 Liesi Ci 860 6 Liesi Ci 846 7 Liesi

Lisätiedot

Endoskopian järjestelmäkäsikirja

Endoskopian järjestelmäkäsikirja Endoskopian järjestelmäkäsikirja JÄRJESTELMÄKOHTAISET käyttöohjeet Sisältö 1 Johdanto...5 1.1 Mahdolliset vaarat ja huomiosanat... 6 1.2 Symbolit...7 2 Endoskopiavälineiden käyttö... 9 2.2 Jokaista käyttöä

Lisätiedot

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto Pihla ikkunat ja parvekeovet Käyttö ja huolto Pihla ikkunan käyttö ja huolto Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja, Pihla-tuotteet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä puunkäsittelytaidosta.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttö ja huolto. Pihla Oiva

Käyttö ja huolto. Pihla Oiva Käyttö ja huolto Pihla Oiva Pihla Oivan käyttö ja huolto Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja, Pihla-tuotteet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä puunkäsittelytaidosta. Suunnittelun

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

FH 604-1E 4I T PWL FH 604-1 4I T PWL. Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso

FH 604-1E 4I T PWL FH 604-1 4I T PWL. Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso FH 604-1E 4I T PWL FH 604-1 4I T PWL FI Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso 1 Valmistaja pyrkii parantamaan tuotteitaan jatkuvasti. Ohjeiden tekstit ja kuvat saattavat muuttua ilman ilmoitusta.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttöohje Astianpesukone

Käyttöohje Astianpesukone Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG06 M.-Nr. 09

Lisätiedot

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower.

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. Auto Mower Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. 0 89 90- Haluamme onnitella sinua valittuasi Husqvarna Auto Mowerin. Toivomme, että valitsemasi

Lisätiedot

Jäätymättömät putkistot

Jäätymättömät putkistot E r i s t e t y t p u t k i s to - jä r j e s t e l m ät s u u n n i t t e lu j a a s e n n u s Jäätymättömät putkistot 0 0 00 Sisällysluettelo Uponor Supra Plus Yleistä... Tekniset tiedot... Rakenne...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maahantuonti: Novafloor Oy PL 178 puh. 020 7850 340 www.erikoisparketti.fi 65101 Vaasa Teollisuuskatu 4 info@erikoisparketti.

Sisällysluettelo. Maahantuonti: Novafloor Oy PL 178 puh. 020 7850 340 www.erikoisparketti.fi 65101 Vaasa Teollisuuskatu 4 info@erikoisparketti. Sisällysluettelo Asennus lyhyesti Sivu 3 Asennusohjeita Sivu 4 6 Alustaa koskevat vaatimukset Sivu 7 Alusmateriaalit Sivu 8 Asennusvaihtoehtoja Uiva asennus Sivu 9 Kokonaan liimattu Sivu 9 Lattialämmitys

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Rakennussarja, julkaisu 15 Euro Inox Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista edistävä yhdistys. Euro Inoxin

Lisätiedot