EGLAS-LASIEN ASENNUS- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 1/17 EGLAS-LASIEN ASENNUSOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EGLAS-LASIEN ASENNUS- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 1/17 EGLAS-LASIEN ASENNUSOHJEET"

Transkriptio

1 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 1/17 EGLAS-LASIEN ASENNUSOHJEET YLEISTÄ - EGLAS-eristyslasielementit asennetaan niin, että ikkunaruudun mitat sisältävä tarra on ruudun ulkopinnassa. Ikkunaruudun lämmitetty puoli merkitään punaisella tarralla. Kaikki tarrat on poistettava heti ikkunan asennuksen jälkeen. - Huomautus: EGLAS-eristyslasielementissä on vähintään 17 millimetrin lasituskynte, eli eristyslasielementin valoaukko on 34 millimetriä pienempi leveys- ja korkeussuunnassa. - EGLAS lasilaminaatit asennetaan lasityyppien mukaisesti käyttötarkoitusta vastaavalla tavalla, esim. auringonsuojalasi ulospäin. - Kun EGLAS-eristyslasielementti asennetaan paikalleen, seuraavat tiedot sisältävä arvotarra tulee näkyä ruudun vasemmassa alakulmassa lämmittävältä puolelta katsottuna: SGG EGLAS -lasin valmistusvuosi ja -kuukausi, tilausnumero, kytkentäjännite, teho, elektrodin sijaintikoodi ja johdinlähdön sijainti (katso alla oleva kuva). HUOMAUTUS: Vaihtolaseja tilattaessa rikkoutuneesta lasista on aina annettava nämä tiedot EGLAS-lasin valmistajalle, jotta kyetään tekemään oikeanlainen vaihtolasi. - EGLAS-elementteihin asennetaan tuotantolaitoksessa kaksoiseristetyt kytkentäkaapelit asiakkaan määräämään kaapelin ulostulopaikkaan (katso jäljempänä oleva johtimien sijaintipiirustus). Kytkentäjohtimien vakiopituus on viisi metriä. Muita pituuksia on saatavissa haluttaessa. - Kytkentäjohtimeen ei saa missään yhteydessä kohdistua mitään mekaanista rasitusta tai kuormaa. Suosittelemme, että EGLAS-ikkunoiden kaapelit sijoitetaan erillisiin asennusputkiin silloinkin, kun EGLASjohdin on kaksoiseristettyä. - Metallikehyksiä käytettäessä EGLAS-lasin kytkentäkaapelit voidaan asentaa suoraan johdinuraan tai profiiliin. - Tarkista lämpötila-anturien asennus. Anturi tulee olla kiinnitetty lämmitetyn lasin pintaa, ja ne on sijoitettava turvalliseen paikkaan ikkunaruudulla, yleensä ruudun yläkulmaan. - EGLASit on asennettava kytkentäkaavioissa määritetyille paikoilleen yksilöllisten sarjanumeroidensa mukaan. Kunkin EGLAS-elementin sarjanumero merkitään lasielementin sisäpuolella olevaa arvotarraan. - On erittäin suositeltavaa käyttää EGLAS-ikkunoiden sähkösyötöissä 30 milliampeerin vikavirtasuojia). - Tarkista, että EGLAS-ikkunoiden asennus ja johdotus on paikallisten rakennusmääräysten sekä sähköturvallisuusmääräysten ja -käytäntöjen mukainen.

2 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 2/17 EGLAS V 200W K C Näkymä lämmitetyltä puolelta Kaapelien paikat: Kirjaimet tarkoittavat kaapelilähtöjen paikkoja. A, B, C ja D sijaitsevat 150 mm:n päässä kulmista. M1, 2 ja 3 ovat keskellä EGLASelementtien reunoja. Lämpötila-anturin johto Lämpötila-anturi Lämpötila-anturin johto termostaatille Syöttökaapeli sähkökeskukseen Syöttökaapeli Kytkentärasia Tuotenimi (EGLAS), valmistusvuosi ja -kuukausi (2013-1) EGLAS V 200W K C Sarjanumero ( ), tunnus (1) Kytkentäjännite (115 V), elementin teho (200 W), elektrodien paikka (K), kytkentäjohtimen paikka (C)

3 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 3/17 EGLAS-LASIEN ASENTAMINEN KIINTEISIIN (ei avattavissa oleviin) KEHYKSIIN 1. Tarkista ikkunaruutu silmämääräisesti ennen EGLAS-lasin asentamista ja varmista, että elementti ja kytkentäkaapeli ovat vahingoittumattomia. 2. Mittaa ikkunaruudun vastus syöttökaapelin päästä tarkoitukseen sopivalla jännite-virta-vastusmittarilla (yleismittarilla), ja tarkista, että arvo vastaa valmistajan ilmoittamaa arvoa. Varmista, että EGLASin sijainti on kytkentäkaavion mukainen. 3. Asenna EGLAS-lasi kehykseen kehyksenvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Syöttökaapeli on asennettava lasiasennuksen yhteydessä. 4. Kehystyypin mukaan EGLAS-lasin johdin voidaan asentaa profiilin johdinuraan tai erilliseen asennusputkeen. Syöttökaapeli on vedettävä kytkentärasiaan. 5. EGLAS-lasin lämpötila-anturi on asennettava suorakulmaiseen alumiiniseen anturinsuojukseen, joka liimataan lasin lämmitetylle pinnalle pitävällä, UV-säteilyä kestävällä liimalla. Lämpötila-anturin johto on vedettävä termostaattiin. 30 mm 10 mm Alumiininen anturinsuojus 10 mm EGLAS-LASIN ASENTAMINEN AVATTAVAAN KEHYKSEEN 1. Tarkista ikkunaruutu silmämääräisesti ennen EGLAS-lasin asentamista, ja varmista, että elementti ja syöttökaapeli ovat vahingoittumattomia. 2. Mittaa ikkunaruudun vastus syöttökaapelista tarkoitukseen sopivalla jännite-virta-vastusmittarilla, ja tarkista, että arvo vastaa valmistajan ilmoittamaa arvoa. Varmista, että EGLASin sijainti on kytkentäkaavion mukainen. 3. Asenna EGLAS-lasi kehykseen kehyksenvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Syöttökaapeli on asennettava lasiasennuksen yhteydessä. 4. Kehystyypin mukaan EGLASin syöttökaapeli voidaan asentaa profiilin johdinuraan tai erilliseen asennusputkeen. Kaapeli on vedettävä avattavasta kehyksestä halkaisijaltaan 7 mm kaapelille sopivan metallisen ylivientisuojan, esimerkiksi ABLOY EA 281 -ylivientisuojan avulla. 5. EGLAS-lämpötila-anturi on asennettava suorakulmaiseen alumiiniseen anturinsuojukseen, joka liimataan EGLASin lämmitetylle pinnalle pitävällä, UV-säteilyä kestävällä liimalla. Lämpötila-anturin johto on vedettävä avattavasta kehyksestä termostaattiyksikköön erillisen metallisen, halkaisijaltaan 7-milliselle kaapelille sopivan ylivientisuojan, esimerkiksi ABLOY EA 281 -ylivientisuojan avulla (katso alla oleva kuva ja LIITE 5). 30 mm Ylivientisuoja EA mm Alumiininen anturinsuojus 10 mm

4 SÄHKÖKYTKENNÄT EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 4/17 Sähkökytkennät saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja. Kytkennät on tehtävä kytkentäkaavion ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. SARJAKYTKETYT EGLAS-LASIT Esimerkki sarjakytketyistä EGLAS-laseista, sarjakytkentä tehdään kytkentärasiassa. Termostaattiohjatun tehonsyötön toimintaperiaate: 230 V AC 230 V AC RINNANKYTKETYT EGLAS-LASIT Lämpötila-anturin johto 964 W 348 W/m V 964 W 348 W/m V Lämpötila-anturi Syöttökaapeli 230 V AC Kytkentärasia L N

5 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 5/17 EGLAS-LASIEN ASENTAMISEEN LIITTYVÄT TARVIKKEET, TYÖKALUT JA OHJEET Lue valmistajan asennusohjeet huolellisesti ennen EGLAS-lasien asentamista. Jotta EGLAS-lasien sähköasennustyöt sujuisivat helposti, varmista, että seuraavat tarvikkeet, työkalut ja ohjeet ovat käytettävissä: - sopivat sähköjohtojen asennusputket tai johdinurat kehysprofiileissa - sopivissa paikoissa olevat kytkentärasiat EGLAS-syöttökaapelien ja sähkökeskuksesta tulevien syöttökaapelien kytkemistä varten - tarkoituksenmukaiset johdinliittimet - avattavan ikkunankehyksen yhteyteen sopivat ylivientisuojat, esimerkiksi ABLOY EA 281 -tyyppiset tai vastaavat - termostaatti ja lämpötila-anturi - epoksiliima alumiinisen anturinsuojuksen liimaukseen lämmitettävän lasin pinnalle - kytkentäkaavio - valmistajan testauspöytäkirja, jossa on EGLAS-elementtien vastusarvot, katso LIITE 1 - sopiva jännite-virta-vastusmittari (yleismittari) EGLASien vastuksen, jännitteen ja virran mittaamista varten - muut tarpeelliset työkalut sähkökytkentää varten. EGLAS-lasien sähkökytkennän saa tehdä vain pätevä sähköasentaja. Kaikkien EGLAS-lasien kytkentätöissä käytettävien tarvikkeiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset. Asenna EGLAS-lasit niiden yksilöllisten kytkentäkaaviosta ilmenevien sarjanumeroiden mukaisesti. HUOMAA! Jos EGLAS-lasi rikkoutuu, on koko ryhmä johon rikkoutunut EGLAS kuuluu kytkettävä irti syöttävän sulakkeen avulla. Irrota syöttökaapeli kytkentärasiasta ennen rikkoutuneen EGLAS-elementin irrottamista. EGLAS-lasien kytkentä- ja irtikytkentätyöt saa tehdä vain pätevä sähköasentaja.

6 ASENNUSVALMISTELUT: EGLAS-elementin vastuksen mittaaminen: EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 6/17 Sähköasennustyöt ja tarkistusmittaukset - Vertaa tuloksia valmistajan testauspöytäkirjassa ilmoittamiin EGLAS-elementtien vastusarvoihin, joiden toleranssi on ±15 prosenttia, katso LIITE 1. Jos mittausarvo eroaa valmistajan ilmoittamasta arvosta yli 15 prosenttia, älä käytä EGLASia. KYTKENNÄN JÄLKEISET TEHTÄVÄT: Elementtiryhmien vastusten mittaaminen - Vertaa tuloksia kytkentäkaavioissa ilmoitettuihin arvoihin (toleranssi ±15 prosenttia). Metallikehyksiset ikkunaruuturakenteet: Kun EGLAS-lasi on asennettu metallikehykseen, mittaa elementin ja kehyksen välinen eristysvastus (kummastakin johtimesta erikseen). Metallikehyksen maadoittaminen on erittäin suositeltavaa. Kun EGLAS-ikkunaruutuihin kytketään virta päälle, mittaa EGLASin läpi kulkeva virta ja vertaa arvoja sähkösuunnitelmissa ilmoitettuihin arvoihin. Varmista, että lämpötila-anturi ja termostaatti asennetaan oikein ja että ne toimivat tarkoitetulla tavalla.

7 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 7/17 EGLAS-LASIEN OHJAUS EGLAS-ryhmiä voidaan ohjata erityyppisillä termostaateilla. On erittäin suositeltavaa käyttää EGLAS-ikkunoiden sähkösyöttöpiirissä 30 milliampeerin vikavirtasuojia. 1. SISÄTERMOSTAATTI Jos EGLAS-lasin teho on suhteellisen pieni ( 100 W/m 2 ) ja ryhmän kokonaisvirta ei ylitä termostaatin virtarajoja, EGLAS-lasien yhteydessä voidaan käyttää yksinkertaista sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla varustettua sisätermostaattia. Termostaatti toimii sisälämpötilan asetusarvon mukaisesti. Jos sisälämpötila on termostaatin asetusarvoa matalampi, sisätermostaatti kytkee kytkee virran EGLAS-laseihin, ja jos sisälämpötila ylittää asetusarvon, termostaatti vastaavasti katkaisee virran EGLAS-laseista. Jotta sisätermostaatti mittaa sisälämpötilaa, se on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti, eikä se saa olla liian lähellä EGLAS-lasia. Sopivat sisätermostaatit: Devireg 531 (230V/16A), Eberle RTR-E 3545 (230V/16A), Eberle RTR-E 3585 (230V/16A), Eberle FIT 3 R (230V/10A), Etherma E-2001 (230V/10A), Frico ER-3500 (230V/16A), Perfectum ETA YKSIANTURINEN TERMOSTAATTI Jos termostaatissa on yksi erillinen lämpötila-anturi, sitä voidaan käyttää sisätermostaattina, tai jos anturi on liitetty sähkölämmitteiseen EGLAS-lasilla varustettuun ikkunaruutuun, anturi valvoo vain lasin pinnan lämpötilaa (ei sisälämpötilaa). Sopivat yksianturiset termostaatit: Devireg 528, (230V/10A), Devireg 530 (230V/16A), Devireg Touch (230V/16A). Katso LIITE KAKSOISANTURI TERMOSTAATTI Jos EGLAS-lasin teho ylittää 100 W/m 2, lasin lämpötilaa on säädettävä kahdella lämpötila-anturilla varustetulla termostaatilla: Toinen termostaatti mittaa sisälämpötilaa ja toinen lämmitetyn lasin pintaan kiinnitetty termostaatti EGLAS-lasin lämpötilaa. Termostaatti on asennettava sen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Sopivat kaksoisanturiset termostaatit: Devireg 532 (230V/16A), Devireg Touch (230V/16A), Eberle L2A (230V/16A). 4. RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT Jos rakennuksessa on keskitetty LVI -ohjausjärjestelmä voidaan EGLASit kytkeä siihen kuten mikä tahansa sähkölämmityslaitteisto. On tärkeää, että liiallisen lämpenemisen ehkäisemiseksi kullakin EGLAS-lasiryhmällä on yksi yhteen EGLASikkunaruutuun kiinnitetty lämpötila-anturi. Erillisellä lämpötila-anturilla varustettu kytkentäkaappiin asennettavaksi sopiva termostaatti: Devireg 330 (230V/16A). Selvitä rakennusautomaatiojärjestelmän valmistajalta, miten EGLAS-lasit voidaan kytkeä rakennusautomaatioon.

8 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 8/17 5. EGLAS-LASIEN LUMENSULATUSTOIMINNON OHJAIN EGLAS-lasia voidaan käyttää lumen sulattamiseen lasikattorakenteilta. Kun EGLASia käytetään lumen sulattamiseen, lämmitetyn lasin on oltava uloimpana pintana. Sulatustoiminto säädetään aktivoitumaan esimerkiksi lämpötilan alittaessa +4 C astetta: Kun lämpötila alittaa +4 astetta ja laitteisto tunnistaa kosteuden, yleensä lumen, lasien lämmitys alkaa automaattisesti. Pinta-alaltaan suuret EGLAS-kattolasitukset on järkevää jakaa useiksi vyöhykkeiksi, jotka kytketään päälle yksi kerrallaan ja vuoron perää sulattavat lunta kunnes lumi on sulatettu koko katolta. Tämän kierrätystoiminnon etuna on, että tehonkulutus voidaan pitää halutulla tasolla. EGLAS-lasien avulla tapahtuvaan lumen sulattamiseen sopivat ohjaimet: ENSTO ECO 900, jossa ECO 903- ja 904-anturit, Devireg 850, jossa D850 R1 -lumianturi, Eberle 52489, jossa TFD ja ESD anturit. Tehonsyötön kierrätykseen sopivat ohjelmoitavat logiikkasäätimet: ZELIO, TWIDO. Katso LIITE 2.

9 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 9/17 EGLAS-LASIEN SÄHKÖSYÖTTÖ EGLAS-lasien sähkökytkennät saa tehdä vain pätevä sähköasentaja. On tärkeää tarkistaa termostaattien ja 30 milliampeerin vikavirtasuojien toiminta valmistajan ohjeiden mukaisesti. On suositeltavaa mitata ainakin ajoittain ikkunaruutujen vastus ja piirin virta sen ollessa kytkettynä päälle. On mahdollista, että johonkin piirin komponenttiin, esimerkiksi termostaattiin tulee vika, ja virtapiirin virta kasvaa liian suureksi komponentin kuluneisuuden vuoksi. Mittauksen saa suorittaa ainoastaan pätevä sähkömies. EGLAS-elementit eivät tarvitse muuta kunnossapitoa kuin normaalia puhdistusta. Termostaattiyksikköjen käyttöikä on yleensä enintään kymmenen vuotta, jonka jälkeen ne on hyvä vaihtaa uusiin. Eristyslasielementtien kunnossapito Lasi on yksi kovimmista materiaaleista, mutta se voi vaurioitua helposti monista eri syistä. Lasin ulkonäön säilyttäminen edellyttää, että lasia hoidetaan säännöllisesti. Läpinäkyvyys on lasin tärkein ominaisuus, ja siksi lasin vaurioituminen voi helposti huonontaa sen alkuperäisiä ominaisuuksia ja kirkkautta. Vahingoittumisen ehkäisemiseksi lasia käsitellään erittäin huolellisesti sitä valmistettaessa, työstettäessä, varastoitaessa sekä kuljetettaessa. Lasia kannattaa käsitellä varovaisesti, jotta se ei vahingoitu asennuksen eikä jäljellä olevien rakennusvaiheiden yhteydessä. Vahinkoja ehkäisevät toimenpiteet ovat usein paljon tehokkaampia kuin lasien puhdistaminen liasta jälkikäteen. 1. Käsittely ja säilytys Toimitus-, käsittely- ja varastointimenetelmät on sovittava jokaista työkohdetta varten. Varmista lasitoimituksen määritystenmukaisuus tarkistamalla pakkausten tai lasin merkinnät ja tarrat. Lasia käsiteltäessä, varastoitaessa ja asennettaessa sen reunat ja kulmat ovat erityisen vaurioitusherkkiä. Tarkasta lasin leikatut reunat, ettei niissä ole suuria säröjä, esimerkiksi lohkeamia, jotka voivat huonontaa lasin lujuutta ja käyttöominaisuuksia. Tarkista kaikki pinnat, ettei niissä ole merkkejä vaurioista. Jos olet epävarma mahdollisesta vauriosta, pyydä valmistajalta toimintaohjeita. Lasia ei saa säilyttää eikä pinota vaakasuoraan. Säilytä ruutuja reunastaan tuettuina 3 6 asteen kulmassa pystyasentoon nähden taipumisen estämiseen riittävien pystytukien varassa kuivassa, tuuletetussa paikassa, suoralta auringonvalolta ja muilta lämmönlähteiltä suojattuina. Tehtaan käyttämiä suojuksia, esimerkiksi korkkityynyjä tai kutistekalvoja ei saa poistaa ennen lasin ottamista asennettavaksi. Kun pakkaus on avattu, on suositeltavaa peittää siihen jäävät lasit, jotta niille ei pääse tunkeutumaan pölyä eikä hiekkaa, jotka voivat naarmuttaa lasia myöhemmissä vaiheissa. Jos lasinipun ruutujen välissä näkyy kosteutta tai kondenssivettä, erottele lasit heti toisistaan ja kuivaa ne huolellisesti, jotta niihin ei jää pysyviä tahroja. Jos vettä jää lasin pinnalle pitkäksi ajaksi, siitä voi muodostua tiivistynyttä emäksistä liuosta, joka voi aiheuttaa pysyvän vaurion tai jopa saada ruudut kiinnittymään toisiinsa pysyvästi. Tarkasta kaikki lasit huolellisesti ennen niiden asentamista.

10 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 10/17 2. Rakennuskohteessa asentamisen jälkeiset toimet On erittäin suositeltavaa suojata lasiruudut rakennuskohteessa sementtipölyltä, betonilta ja maalilta sekä muurausja rappauslaastilta. Lasipintojen suojaaminen helpottaa asennustöiden valmistuttua tehtäviä siivoustöitä. Jos laseja ei suojata, ne pitää rakennustöiden aikana puhdistaa säännöllisesti. Säännöllinen puhdistaminen on rakentamisaikana tarpeen, koska sade voi saada pölyn ja erityisesti sementin sisältämät kemikaalit reagoimaan, mikä voi vahingoittaa lasin pintaa pysyvästi. Kaikki lika pitää puhdistaa lasin pinnalta ennen sen kuivumista. Kaikki lasiin kiinnitetyt tarrat ja kuljetuspehmusteet pitää irrottaa 24 tunnin kuluessa lasien saapumisesta työkohteeseen. Jos tarrat jäävät paikoilleen lasiin pitkäksi ajaksi ja auringonvalo kohdistuu niihin, liiman kovettuminen voi vaikeuttaa tarrojen poistamista. Liimajäämät voi puhdistaa lasilta pienellä määrällä liuotinta, esimerkiksi asetonia. Huolehdi tällöin, ettet kosketa eristyslasielementin lasitustiivisteitä, muita tiivisteitä, maalipintoja tai ulkoreunatiivisteitä. 3. Puhdistamisen valmistelut Tarkista ennen lasien puhdistamista, ovatko ne kirkkaita, värjättyjä tai heijastavia. Pintavauriot voivat olla paljon havaittavampia heijastavassa lasissa kuin kirkkaassa, päällystämättömässä lasissa. Jos ulkopuolen tai sisäpuolen heijastava pinnoite likaantuu, puhdista se erityisen huolellisesti, sillä pinnoitteet naarmuttuvat herkästi, ja niihin syntyy silloin näkyviä muutoksia. Erikoispinnoitettu lasi, esimerkiksi itsepuhdistuva SGG BIOCLEAN -lasi edellyttää erityisten puhdistusmenetelmien käyttöä ja erityisohjeiden noudattamista (saat lisätietoja SAINT-GOBAIN GLASS Finland Oy:stä). Värjättyä ja pinnoitettua lasia puhdistettaessa on vältettävä suoran auringonvalon kohdistumista puhdistettavaan pintaan, jotta lasi ei ole parhaan puhdistustuloksen kannalta liian kuuma. Jos lasi on liian kuuma, puhdistusliuos kuivuu, ennen kuin pinta puhdistuu kunnolla. Pinnalle kuivunut puhdistusliuos voi myös lisätä naarmuttumista. Myös lasin lämpötilan suuria muutoksia, esimerkiksi kuuman veden roiskuttamista kylmälle tai kylmän veden roiskuttamista kuumalle lasille pitää välttää. On suositeltavaa puhdistaa ensiksi pieni alue ja tarkistaa, näkyykö lasissa tai pinnoitteessa vaurioita. Ota huomioon, että jotkin muutokset saattavat näkyä vain tietynlaisessa valaistuksessa. Lasit puhdistetaan pintojen yläosista aloittaen ja alaspäin edeten, jotta likaa ja puhdistusliuosta ei jää lasin pinnalle. 4. Puhdistamistavat Rakennustöiden aikana tapahtuva puhdistaminen eroaa tavallisesta puhdistusrutiinista pääasiassa niin, että silloin lasin pinnasta poistetaan huolellisesti rakennustöistä johtuva lika. Tämä on huolellisuutta edellyttävää työtä, jonka tekijöillä pitää olla tarvittava erityisammattitaito. Poista laseista, kehyksistä ja lasien läheisyydestä kaikki karkea lika, kuten laastiroiskeet tai puunlehdet. Aloita puhdistaminen huuhtelemalla lasi perusteellisesti puhtaalla vedellä ja sitten levittämällä saippualiuosta märälle lasipinnalle. Levitä lasipinoille suihkuttamalla tai sienellä tasaisesti mietoa, hankaamatonta ikkunapesuliuosta ja puhdista pinnat niitä naarmuttamattomalla rievulla tai sienellä. Pese pinta pyörivin liikkein ja kevyesti tai tavanomaisesti painaen ja pyyhi puhdistusliuos pois lasilta.

11 EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 11/17 Huuhtele pinta välittömästi runsaalla määrällä puhdasta vettä varmistaen, että kaikki puhdistusliuos lähtee pois. Kuivaa lasipinta puhtaalla, nukkaamattomalla rievulla tai kuivauslastalla. Varmista, että mikään puhdistusvälineiden metalliosa ei kosketa lasipintaa ja että jää lasin ja puhdistusmateriaalin väliin ei jää mitään hankaavia hiukkasia. Kaikki vesi ja puhdistusliuoksen jäämät on kuivattava ikkunankehyksistä ja kaikista tiivisteistä, jotta vältetään materiaalien mahdollinen rappeutuminen. Jos lasi on puhdistuksen jälkeen edelleen likainen, toista puhdistusvaiheet. Hankaavia tai jauhetta sisältäviä puhdistusaineita, puhdistustyynyjä tai muita karheita materiaaleja ei saa käyttää lasin eikä kehyksen ympäristön puhdistamiseen. Lasitusaineiden ja tiivisteiden jäämät on puhdistettava näiltä alueilta huolellisesti siten, että valmiita pintoja ei naarmuteta työkaluilla eikä hankausaineilla. Vältä lasin kaapimista metallikaapimilla tai -terillä. Liuotinta, esimerkiksi mineraalitärpättiä, tai ammattikäyttöön tarkoitettua lasinpuhdistusainetta voi käyttää lasitusmateriaalin, sormenjälkien tai rasvan poistamiseen ottaen huomioon, että ne eivät joudu kosketuksiin lasitustiivisteiden, muiden tiivisteiden, maalipintojen tai lasielementin ympärystiivisteen kanssa. Lasin voi sitten puhdistaa edellä kuvatulla tavalla. Jos maalia tai muuta rakennusmateriaalia ei pystytä poistamaan tavanomaisilla puhdistusmenetelmillä, uusi 25 millimetriä leveä partaterä voi olla hyödyllinen pintakäsittelemättömien tai päällystämättömien lasipintojen puhdistamisessa. Sitä voi käyttää vain pienten pisteiden puhdistamiseen, ja sillä pitää kaapia vain yhteen suuntaan. Huomaa, että tämän menetelmän käytöstä voi jäädä puhdistettuun kohtaan pieniä hiusviivanaarmuja, jotka saattavat näkyä tietynlaisessa valaistuksessa. 5. Lasin likaantuminen Saastunut ilma ja sadevesi voivat tuoda hankalasti puhdistettavaa likaa lasin pinnalle. Liasta muodostuu lasille tahroja, joiden poistaminen voi olla erittäin vaikeaa. Tehokkain tapa minimoida tämä ongelma on suunnitella vedenpoistomenetelmiä, joilla ehkäistään valuvan veden joutuminen lasille. Kalkkihilsettä ja betonitahroja voi syntyä, kun sadevesi on valunut muurattua rakennetta tai laastipintaa pitkin alempana oleville lasipinnoille. Liukenemattomat kalsiumsuolat voivat kiteytyä lasin pinnalle muodostaen kemiallisen sidoksen, jolloin likaa on erittäin vaikea poistaa tavanomaisilla puhdistusmenetelmillä. Orgaanisista tiivistysaineista voi irrota liuottimia, öljyjä tai pehmittimiä, jotka voivat lasipintaa koskettaessaan muodostaa tahroja. Tiivistysaineen ei välttämättä tarvitse olla lasin vieressä, jotta se voi aiheuttaa tämän ongelman, koska aine voi kulkeutua lasille valuvan veden mukana. Tämä vaikuttaa suuremmalta ongelmalta uusissa rakennuksissa. Pyydä ohjeet tiivistysaineen valmistajalta ja noudata heidän suosituksiaan. Metallisista seinän suojapelleistä voi niiden ikääntyessä irrota oksideja, jotka voivat muodostaa tahroja viereiselle lasille. Näin käy, kun metallista suojapellitystä tai muita ulkopintaelementtejä pitkin valuvasta sadevedestä jää metallioksideja lasipinnoille. Rauta, sinkki, lyijy ja kupari ovat erityisen alttiita aiheuttamaan tällaisia ongelmia. Oksideja tulee jatkuvasti lasille, ja jos ne jäävät sen pinnalle joksikin aikaa, niiden puhdistamiseen voidaan tarvita kalliita kemiallisia puhdistusmenetelmiä. Oksidien kerääntymisen havaitsemiseksi lasi pitää tutkia säännöllisesti rakennustyön aikana. Mahdollisesti havaitut kerääntymät on puhdistettava välittömästi.

12 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 12/17 6. Hitsausroiskeet ja hiontakipinät Kuuma metalli tekee lasin pinnasta karkeaa ja kuoppaista. Hitsausroiskeiden tai hiontakipinöiden vahingoittama lasi on vaihdettava, koska lasin lujuus voi olla huonontunut. Väliaikaiset suojukset on asennettava silloin, jos hitsaus- ja hiontatöitä, hiekkapuhallusta tai muita mahdollisesti lasia vaurioittavia rakennustöitä tehdään lasin lähellä. 7. Säännöllinen kunnossapito On olennaisen tärkeää, että kaikki asennukset tarkastetaan ja huolletaan rakennuksen käyttöaikana tiivistysaineiden ja kehysrakenteiden valmistajien suosittelemin säännöllisin välein. Yllä kuvatun vakiomenetelmän mukainen lasin säännöllinen rutiinipuhdistus auttaa säilyttämään lasin alkuperäisen ulkonäön ja käyttöominaisuudet. 8. Lumen ja jään puhdistaminen lasipinnoilta Jos lasipinnoille kertyy lunta tai jäätä, älä käytä kovia metallityökaluja äläkä kemikaaleja (kuten suolaa) niiden poistamiseen. Lasipinnoilla saa käyttää vain muovikaapimia. Lumen ja jään puhdistamista tai irrottamista mekaanisin tai kemiallisin keinoin on vältettävä, koska se voi vaurioittaa laseja tai tiivisteitä. 9. Ohjeiden yhteenveto Säilytä lasia turvallisesti tarkoitukseen sopivassa, kuivassa, pölyttömässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja joka on suojassa suoralta auringonvalolta ja muilta lämmönlähteiltä. Varmista kyseisten lasituotteiden määritysten perusteella, ovatko ne värjättyjä, päällystettyjä tai heijastavia, ja noudata kaikkia niiden toimittajan antamia ohjeita. Vältä lasien puhdistamista suorassa auringonvalossa. Tämä koskee erityisesti värjättyjä ja pinnoitettuja laseja. Puhdista lasit säännöllisesti sen mukaan, miten likaa kertyy ja jäämiä muodostuu sekä ulkopinnalle että sisäpinnalle. Älä jätä roiskuneita tahroja kuivumaan lasin pinnalle. Aloita puhdistaminen rakennuksen yläosasta ja etene alaspäin. Aloita puhdistamalla ensin pieni alue ja arvioimalla tulos saadaksesi selville, onko puhdistusmenetelmä vaurioittanut lasia. Aloita huuhtelemalla lasin pinta perusteellisesti puhtaalla vedellä ja sitten saippualiuoksella, jotta roskat ja lika irtoavat. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusliuoksia tai -materiaaleja. Vältä metallikaapimien ja -terien käyttämistä. Varmista, että kaikki puhdistusliuos kuivataan tiivisteistä ja kehysten ympäristöistä. Tarkista ja huolla laseja säännöllisesti koko rakennuksen käyttöikä ja ryhdy tarvittaviin tai kehysten tai niiden tiivistysaineiden valmistajien suosittelemiin korjaustoimiin. Älä koskaan poista laseista tai niiden tiivisteistä lunta tai jäätä metallikaapimilla tai kemikaaleilla.

13 JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 13/17 Tavallisimpia kysymyksiä Miten sähkölämmitteinen EGLAS-lasi toimii? EGLAS-lasissa ei ole vastuslankoja. Toiminta perustuu lasin Low-E-pinnoitteeseen. Tämä pinnoite on puolijohdemateriaalia, joka lämpenee, kun siihen kytketään sähkövirta. Elektrodit, joihin virta kytketään, sijaitsevat EGLAS-ikkunaruutujen vastakkaisilla reunoilla. Virta kulkee näkymättömän Low-E-pinnoitteen läpi ja lämmittää ikkunaruutua tasaisesti. Voiko EGLAS-laseja pestä? Kyllä, samalla tavalla kuin tavallisia ikkunoita. Johtava pinnoite on täysin eristetyn alueen sisäpuolella, ja vesi ei voi päästä kosketukseen sähkön kanssa. Paljonko tehoa tarvitaan? Mikä on sopiva pintalämpötila? Yleensä EGLAS-lasin pintalämpötila C, joka voidaan saavuttaa tehotiheyden ollessa noin 200 W/m 2. Jos EGLAS-lasia ei käytetä tilan lämmittämiseen, mutta sen avulla poistetaan kylmien lasipintojen aiheuttama veto ati kondenssi, tehoksi riittää W/m 2. Tällä teholla lasi ei sitä kosketettaessa tunnu lämpimältä, lasipinnan lämpötila pysyy sisälämpötilassa eli noin +20 C. Huomaa! EGLAS-lasin tehon ollessa pieni (< 100 W/m 2 ) lasien lämpötila ei ylitä arvoa 22 C, vaikka sisätilatermostaatin asetusarvoksi voidaan asettaa korkeampi lämpötila. Voidaanko kukkia pitää lähellä EGLAS-laseja? Kyllä. Kokemuksen mukaan kukat kasvavat erittäin hyvin EGLAS-ikkunoiden lähellä. Onko mahdollista lämmittää rakennus pelkästään EGLAS-laseilla? Kyllä, jos lämmittävä pinta-ala on tarpeeksi suuri. Mukavuuden kannalta on yleensä parempi ratkaisu käyttää sähkölämmitteisiä laseja yhdessä lattialämmityksen kanssa. Mikä on EGLAS-lasien käyttöjännite? EGLAS-ikkunaruudut pyritään ryhmittelemään niin, että useita ruutuja kytketään samaan sarjaan ja että kukin sarja kytketään verkkojännitteeseen (230 V AC). Tarvittaessa EGLAS-lasit voidaan turvallisuussyistä kytkeä jännitettä alentavaan muuntajaan. Onko lämpösäteily vaarallista? Ei. Lämpösäteily on vain luokitteleva nimitys ihon pinnan tuntemallemme lämmölle, kuten auringon lämmölle. Aiheutuuko EGLAS-lasin rikkoutumista vaaraa? EGLAS-lasi on hyvin turvallinen sähkölaite. Sähkölämmitteinen lasi on aina karkaistua tai sekä karkaistua että laminoitua turvalasia. Tästä syystä rikkoutuneestakaan EGLAS-lasista on lähes mahdotonta saada sähköiskua. Karkaisun ansiosta sähkölämmitteinen lasi rikkoutuu aina heti pieniksi, pyöreiksi palasiksi, ja ruudun rikkoutuessa virtapiiri katkeaa täydellisesti. Huomaa! EGLAS-lasin rikkoutuessa on suositeltavaa katkaista käyttöpaneelista virta koko syöttöryhmästä, koska virran katkeamisen syy voi olla piirin missä tahansa osassa.

14 LIITE 1 EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 14/17 ESIMERKKI VALMISTAJAN YHTÄ EGLAS-LASIRYHMÄÄ KOSKEVASTA TESTAUSPÖYTÄKIRJASTA

15 LIITE 2 EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 15/17 ESIMERKKI EGLAS-LASIVYÖHYKKEIDEN LUMITUNNISTIMESTA JA SÄHKÖSYÖTÖN KIERRÄTYSLOGIIKKASTÄ

16 LIITE 3 EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 16/17 ESIMERKKI YKSIANTURISELLA TERMOSTAATILLA VARUSTETUSTA EGLAS-LASIEN SÄHKÖNSYÖTÖSTÄ

17 LIITE 4 EGLAS-LASIEN JA KUNNOSSAPITO-OHJEET 17/17 ESIMERKKI KONTAKTORIOHJATULLA SÄHKÖNSYÖTÖLLÄ VARUSTETUISTA SARJAKYTKETYISTÄ EGLAS-LASEISTA

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

Asennusopas. Jäätymissuojaus. Kattojen ja räystäskourujen. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Asennusopas. Jäätymissuojaus. Kattojen ja räystäskourujen. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Asennusopas Jäätymissuojaus Kattojen ja räystäskourujen Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo Johdanto....................... 3. Turvaohjeet....................3.2 Asennusohjeet..................4.3

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

PST AL MAT ASENNUSOHJE

PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT lattialämmitysmatto Yleiseistä PST AL MAT -lattialämmitysmaton käytöstä: Lämmitysmatot toimivat osana rakennuksen lämmitystä. PST AL MAT -lämmitysmatto on suunniteltu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Asennusopas. Lämpökaapelit. Putkien jäätymissuojaus. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Asennusopas. Lämpökaapelit. Putkien jäätymissuojaus. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Asennusopas Lämpökaapelit Putkien jäätymissuojaus Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 3 1.1 Turvaohjeet....................3 1.2

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

SUIHKUKAAPIN ASENNUS- JA HOITO-OHJE

SUIHKUKAAPIN ASENNUS- JA HOITO-OHJE SUIHKUKAAPIN ASENNUS- JA HOITO-OHJE 1 Yleisohjeita ennen asennusta: Mikäli kuljetusliike tuo laitteen työmaalle, tarkasta tuotteen pakkaus ja mikäli pakkauksissa on vaurioita, tee niistä merkintä rahtikirjaan.

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W HJTW11.24 SBO CPEEPL CPEEL CPEEPL CPEEPL

ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W HJTW11.24 SBO CPEEPL CPEEL CPEEPL CPEEPL ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI SBO LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W 2/16 PEM1092FIN 2015-11 YLEIST Ä - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1091FIN 2011-02 LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE SUOMI 2/8 PEM1091FIN 2011-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Glo-Ray LÄMPÖSÄTEILIJÄ. Asennus- ja käyttöohjeet

Glo-Ray LÄMPÖSÄTEILIJÄ. Asennus- ja käyttöohjeet ON OFF O MIL Foodwarmer AUKEE, WI U.S A. PARTS & SERVICE ASSISTANCE WWW HATCOCORP COM ON OFF O 800-558-0607 GLO-RAY Foodwarmer HATCO CORP MILWAUKEE WI US A PARTS & SERVICE ASSISTANCE 800-558-0607 WWWHATCOCORP

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

TEHTÄVÄT KYTKENTÄKAAVIO

TEHTÄVÄT KYTKENTÄKAAVIO TEHTÄÄT KYTKENTÄKIO 1. a) Mitkä kytkentäkaavion hehkulampuista hehkuvat? b) Kuinka monta eri kulkureittiä sähkövirralla on pariston plusnavalta miinusnavalle? 2. Piirrä sähkölaitteen tai komponentin piirrosmerkki.

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Motion PX micon kuulokojeista sivu 3 Motion PX micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Motion PX micon kuulokojeen

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1330FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1330FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1330FIN 2011-09 SUOMI Lämpökutistejatkokset kolmijohdinkaapeleille 10-95mm² 2/10 PEM1330FIN 2011-09 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ Käyttöohje 612 N/2H 1 TURVAMÄÄRÄYKSET JA HUOMAUTUKSET Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Huomioi seuraavat varoitukset välttääksesi toimintahäiriöt ja laitteisto- tai henkilövahingot.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Bodykit. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 18

Installation instructions, accessories. Bodykit. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 18 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664734 Versio 1.0 Osa nro Bodykit Volvo Car Corporation Bodykit- 30664734 - V1.0 Sivu 1 / 18 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000165 A0000214 A0000177

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot