Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi"

Transkriptio

1 Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen. - Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.kohta 4. Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 1. Mitä ReoPro on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat ReoPro-valmistetta 3. Miten ReoProta käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. ReoPron säilyttäminen 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1. Mitä ReoPro on ja mihin sitä käytetään Mitä ReoPro on? Vaikuttava aine on absiksimabi, joka on hiiren monoklonaalinen vasta-aine. Monoklonaaliset vastaaineet ovat valkuaisaineita, jotka tunnistavat ja sitoutuvat toisiin yksittäisiin valkuaisaineisiin. ReoPro kuuluu ryhmään lääkkeitä, jotka tunnetaan nimellä antitromboottiset valmisteet ja se sitoutuu veresi valkuaisaineisiin tavalla, joka estää veresi hyytymistä. Mihin ReoProta käytetään? ReoProta käytetään, kun sinulle tehdään sepelvaltimoiden laajennustoimenpide (ks. kohta Mitä sepelvaltimolaajennus on? ks. alla) seuraavista syistä: ReoProta käytetään (yhdessä hepariinin ja asetyylisalisyylihapon kanssa) estämään veritulppien syntymistä sydämen sepelvaltimolaajennuksen aikana tai sen jälkeen. ReoProta käytetään myös (yhdessä hepariinin ja asetyylisalisyylihapon kanssa) pienentämään lyhyen aikavälin riskiä saada sydäninfarkti ennen sepelvaltimolaajennusta, jos tämä tapahtuu lähimmän 1 kuukauden kuluessa. Tämä käyttö koskee potilaita, joilla on sydämen heikentyneen verenvirtauksen vuoksi rintakipua (epästabiili angina pectoris) ja jotka eivät ole vastanneet tavanomaiseen hoitoon. Mitä sepelvaltimolaajennus on? Sepelvaltimon laajennustoimenpiteen tarkoituksena on avata sydäntä suonittavia, tukkeutuneita valtimoita. Lääkäri ohjaa varovasti valtimoa pitkin (yleensä nivusvaltimosta) erityisinstrumentin, jolla tukos saadaan pois tai pienennetyksi. On kolmenlaisia laajennustoimenpiteitä, joissa ReoProta voidaan käyttää: Käytetään täytettävää ilmapalloa, jolla suonen sisäinen tukos puristetaan auki (pallolaajennus) Leikataan tukkeutunut valtimoa auki (aterektomia) Asetetaan laajennettava metalliverkko pitämään valtimoa auki (stentti). 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat ReoPro-valmistetta

2 Älä käytä ReoProta Lääkäri käy kanssasi läpi sairaushistoriasi tarkoituksenaan selvittää millainen on mahdollisuutesi saada haittavaikutuksia, kun saat ReoPro-hoitoa. ReoPro-lääkettä ei saa antaa seuraavissa tilanteissa, joissa vuotoriski on suurentunut: Jos sinulla on sisäinen verenvuoto Jos sinulla on ollut aivohalvaus edeltäneen 2 vuoden aikana Jos sinulle on tehty pään tai selkärangan leikkaus tai olet loukannut päätäsi tai selkärankaasi tai sinulle on tehty muu suuri leikkaus edeltäneen 2 kuukauden aikana Jos sinulla on aivosyöpä Jos sinulla on vakavia vuoto-ongelmia tai jos verihiutaleiden määrä veressäsi on hyvin pieni Jos sinulla on hoitamaton korkea verenpaine Jos sinulla on poikkeavia verisuonipullistumia (aneurysmia) Jos sinulla on vakava maksavika Jos saat keinomunuaishoitoa munuaisten toiminnan vajauksen vuoksi ReoProta ei saa antaa jos olet allerginen (yliherkkä): absiksimabille, ReoPron jollekin muulle aineelle tai lääkkeelle, joka kuuluu ryhmään hiiriperäiset monoklonaaliset vasta-aineet. papaiini-nimiselle valkuaisaineelle (tai papaijahedelmälle, joka sisältää papaiinia). Papaiinia käytetään lääkkeen valmistuksessa ja siksi siitä voi olla vähäisiä jäämiä lopullisessa ReoProvalmisteessa. Jos arvelet, että edellä sanottu koskee sinua, on tärkeää, että keskustelet asiasta lääkärisi kanssa. ReoProta ei saa antaa näissä tilanteissa. Varoitukset ja varotoimet Keskustele lääkärisi kanssa, ennen kuin käytät ReoProta Jos käytät veren hyytymistä estäviä lääkkeitä tai muita lääkkeitä jotka vaikuttavat veren hyytymiseen tai verihiutaleisiin (ks. kohta Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö ). Jos olet aiemmin saanut hoitoa ReoProlla, sillä tähän voi liittyä suurentunut verihiutalevähyyden ja allergisten reaktioiden (yliherkkyyden) vaara. Jos sinulla on vakavia munuaisongelmia, sillä tämä voi lisätä riskiäsi saada verenvuoto. Jos näin on, saattaa lääkärisi haluta seurata veriarvojasi tiheään. Jos olet yli 65-vuotias (ks. kohta Yli 65 vuoden ikäiset aikuiset ). Jos arvelet, että edellä sanottu koskee sinua, on tärkeää, että keskustelet asiasta lääkärisi kanssa. Yli 65-vuotiaat aikuiset Suurentuneen verenvuotovaaran vuoksi ReoProta on annettava varoen yli 65-vuotiaille. Muut lääkevalmisteet ja ReoPro Kerro lääkärillesi, jos olet saanut veren hyytymistä vähentäviä lääkkeitä ( verenohennuslääkkeitä ) tai muita lääkkeitä, jotka vaikuttavat hyytymiseen tai verihiutaleisiin. On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärillesi, jos olet saanut trombolyyttisiä lääkkeitä tarkoituksena avata tukkeutuneita valtimoita. Jos saat ReoProta samanaikaisesti tällaisten lääkkeiden kanssa, kasvaa verenvuodon riski. Kerro lääkärillesi, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Raskaus ja imetys ReoProta ei saa antaa raskauden aikana ellei tämä ole välttämätöntä, sillä ReoPron vaikutuksia raskaana oleville naisille tai syntymättömille lapsille ei tunneta. Imetys on keskeytettävä ennen ReoPron antamista, sillä ei tiedetä, erittyykö ReoPro äidinmaitoon.

3 3. Miten ReoProta käytetään Hoitaja tai lääkäri pistää liuosmuotoista ReoPro-valmistetta lääkeruiskusta johonkin laskimoistasi. Kyse on bolusinjektiosta. Ruiskeen jälkeen lääkäri, hoitaja tai farmaseutti lisää laimennettua ReoPro-valmistetta infuusioliuospussiin, josta on letkun ja neulan kautta yhteys laskimoosi. Tällöin on kyse suonensisäisestä injektiosta/infuusiosta. Tilastasi riippuen ReoPro-valmistetta annetaan sinulle seuraavasti: Jos suunnitellaan pallolaajennusta, lääkäri antaa bolusinjektion minuuttia ennen toimenpiteen aloittamista. Bolusinjektion jälkeen lääkäri aloittaa infuusion, joka jatkuu 12 tunnin ajan toimenpiteen jälkeen. Jos sinulla on epästabiili angina pectoris (rintakipua joka johtuu sydämen heikentyneestä verensaannista) ja suunnitelmissa on pallolaajennus, lääkäri antaa bolusinjektion viimeistään 24 tuntia ennen suunniteltua toimenpidettä. Bolusinjektion jälkeen lääkäri aloittaa infuusion, joka jatkuu 12 tunnin ajan toimenpiteen jälkeen. Annostelu Lääkärisi laskee oikean ReoPro-annoksen seuraavasti: Bolusinjektion annos määräytyy painosi mukaan. Annos on 0,25 milligrammaa painokiloasi kohti. Myös infuusiossa käytettävä annos riippuu painostasi. Annos vaihtelee välillä 0,125 mikrogrammaa 10 mikrogrammaa painokiloasi kohti minuutissa. Toimenpiteen jälkeen Pallolaajennuksen jälkeen lääkäri tai hoitaja painaa varovasti siteellä valtimoa estääkseen verenvuodon. Potilaan on oltava ehdottomasti vuodelevossa ja toimenpidealaraajan on oltava suorana ainakin 6 8 tunnin ajan. Lääkäri ja hoitaja seuraavat myös tarkoin tilaasi, verenpainettasi ja sykettäsi, jotka mitataan useita kertoja. Veriarvojasi seurataan säännöllisin verikokein. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset haittavaikutuksia, jotka mainitaan seuraavassa, kerro niistä heti lääkärillesi, sillä hänen on ryhdyttävä heti toimiin ja keskeytettävä hoitosi: Yleinen (kyseistä haittavaikutusta ilmoitettu alle 1:llä 10 käyttäjästä) Maha- tai suolistoverenvuoto. Oireita voivat olla verioksennus, verta ulosteessa tai musta uloste. Melko harvinainen (kyseistä haittavaikutusta ilmoitettu alle 1:llä 100 käyttäjästä) Kallonsisäinen verenvuoto. Oireita voivat olla kipu päässä, puhe-, näkö- tai kuulovaikeudet, puutuminen tai tunnottomuus, liikkumisen tai tasapainon ongelmat. Harvinainen (kyseistä haittavaikutusta ilmoitettu alle 1:llä 1000 käyttäjästä) Allergiset reaktiot (yliherkkyys ja anafylaktiset reaktiot). Oireita voivat olla ihottuma, kutiava ja turvonnut iho, hengitysvaikeudet, huimaus. Veren kertyminen sydämen kohdalle. Oireita voivat olla nopea syke, rintakipu, hengenahdistus, hikoilu tai uupumus. Vakava hengityskapasiteetin estyminen. Oireita voivat olla hengenahdistus, nopea ja pinnallinen hengitys. Verenvuoto keuhkoihin. Oireita voivat olla veriyskä, hengityksen vinkuminen, kiihtynyt hengitys, hengitysteiden ahtaus Kuolemaan johtava verenvuoto.

4 Kerro myös näistä haittavaikutuksista lääkärillesi: Yleinen (kyseistä haittavaikutusta ilmoitettu alle 1:llä 10 käyttäjästä)): Pieni verihiutalepitoisuus veressä. Oireita voivat olla helposti tai laajalle alalle ilmaantuvat mustelmat, ihonalaiset verenvuodot, verenvuoto nenästä tai ikenistä Päänsärky Hidas sydämen syke Verenvuoto (voi liittyä myös mustelmataipumus, violetti ihottuma, nenäverenvuoto, verenvuoto emättimestä, verta virtsassa taiulosteissa) Käsien ja jalkojen turvotus Pahoinvointi tai oksentelu Selkäkipu Rintakipu Kuume Kipu pistoskohdassa Vatsakipu Harvinainen (kyseistä haittavaikutusta ilmoitettu alle 1:llä 1000 käyttäjästä): Erittäin matala verenpaine. Oireita ovat huimaus tai pyörtymisen tunne. Haittavaikutuksista ilmoittaminen Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 FI Fimea 5. ReoPron säilyttäminen Lääkärisi tai muu hoitohenkilökunta huolehtii ReoPro-lääkkeen käsittelystä ja säilyttämisestä seuraavien ohjeiden mukaisesti: Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä jääkaapissa (2 C 8 C). Ei saa jäätyä. Ei saa ravistaa. Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän, eli EXP-kirjainten jälkeen merkityn päivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat nesteen värin muuttuneen tai jos nesteessä on hiukkasia. 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä ReoPro sisältää ReoPro 2 mg/ml toimitetaan nesteenä injektiota tai infuusiota varten. Yksi pullo sisältää 10 mg absiksimabia (vaikuttavaa ainetta), joka on laimennettu 5 millilitraan vettä injektioita varten.

5 Muut aineet ovat dinatriumfosfaattidihydraatti, natriumdivetyfosfaattimonohydraatti, natriumkloridi ja polysorbaatti 80. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko Pakkaus sisältää yhden pullon (2 mg/ml). ReoPro on kirkas ja väritön liuos. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Janssen Biologics B.V. Einsteinweg CB Leiden Alankomaat Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Suomessa: Oy Eli Lilly Finland Ab Laajalahdentie 23, Helsinki Puh Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

6 Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain lääketieteen tai hoitoalan ammattilaisille: Käyttö- ja käsittelyohjeet 1. Laske tarvittava määrä ReoPro-pulloja. Suositusannos on 0,25 mg/kg ReoPro suoneen annettavana boluksena, jonka jälkeen aloitetaan heti jatkuva infuusio suoneen annoksella 0,125 mikrog/kg/min (maksimiannos kuitenkin 10 mikrog/min). 2. Parenteraaliset lääkevalmisteet on tarkastettava silmämääräisesti ennen lääkkeen antoa. Jos ReoPro-liuoksessa on hiukkasia, sitä EI saa käyttää. 3. Kuten aina parenteraaliseen käyttöön tarkoitettuja lääkkeitä käytettäessä, aseptisia työtapoja on noudatettava ReoPron annossa. 4. Bolusinjektion valmistus: Vedä ruiskuun tarvittava määrä ReoProta. Suodata bolusinjektio steriilin, pyrogeenittoman ja niukasti proteiinia sitovan 0,2 m:n, 0,22 m:n tai 5,0 m:n ruiskun suodattimen läpi. Bolusinjektio annetaan yhden (1) minuutin aikana. 5. Infuusion valmistus: Vedä ruiskuun infuusioon tarvittava määrä ReoProta. Ruiskuta se sopivaan infuusiopulloon/-pussiin, joka sisältää steriiliä 9 mg/ml keittosuolaliuosta tai steriiliä 50 mg/ml glukoosiliuosta. Infuusioneste annetaan lasketulla nopeudella käyttäen jatkuvatoimista infuusiopumppua. Jatkuvaan infuusioon käytettävä liuos suodatetaan joko ennen sekoittamista, jolloin käytetään steriiliä, pyrogeenitonta ja niukasti proteiinia sitovaa 0,2 m:n, 0,22 m:n tai 5,0 m:n ruiskun suodatinta tai infuusiota annettaessa, jolloin käytetään siirtoletkustoon liitettävää steriiliä, pyrogeenitonta, niukasti proteiinia sitovaa 0,2 m:n tai 0,22 m:n suodatinta. Käyttämättä jäänyt infuusioneste hävitetään. 6. Yhteensopimattomuutta ei ole todettu ReoPron laskimonsisäisten infuusionesteiden tai yleisesti käytettyjen kardiovaskulaaristen lääkkeiden kanssa. On kuitenkin suositeltavaa antaa ReoPro erillisen siirtoletkun kautta, jos mahdollista, eikä sen kanssa pidä sekoittaa muita lääkkeitä. 7. Yhteensopimattomuutta ei ole havaittu lasipullojen, polyvinyylikloridipussien eikä siirtolaitteiden kanssa. 8. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7 Bipacksedel: Information till användaren ReoPro 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning Abciximab Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare. - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. - Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. I denna bipacksedel finns information om följande: 1. Vad ReoPro är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du får ReoPro 3. Hur ReoPro ges 4. Eventuella biverkningar 5. Hur ReoPro ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad ReoPro är och vad det används för Vad är ReoPro? Det verksamma ämnet, abciximab, är en murin monoklonal antikropp. Monoklonala antikroppar är proteiner (äggviteämnen) som binder sig till andra specifika proteiner vars struktur de känner igen. ReoPro hör till en grupp läkemedel som kallas antitrombotiska läkemedel (medel mot blodpropp). Dessa läkemedel hjälper till att förhindra blodproppar genom att binda sig till specifika proteiner i blodet. Vad används ReoPro för? ReoPro används då du ska genomgå ett ingrepp som kallas angioplastik (se nedan Vad är angioplastik?) i följande fall: - ReoPro används med heparin och acetylsalicylsyra för att förhindra att blodproppar bildas i hjärtat under eller efter angioplastik - ReoPro används med heparin och acetylsalicylsyra för att minska risken för en hjärtattack före ett angioplastikingrepp som planeras äga rum inom den närmaste månaden. Detta gäller patienter som har bröstsmärtor på grund av att blodflödet till hjärtat är minskat kärlkramp) och där sedvanlig behandling inte gett effekt. Vad är angioplastik? Angioplastik är ett ingrepp som görs i syfte att vidga förträngda artärer (blodkärl) runt hjärtat. Läkaren styr försiktigt ett specialinstrument genom en artär (oftast i ljumsken) för att minska eller avlägsna förträngningen. ReoPro kan användas i samband med tre olika typer av angioplastikingrepp: - Ballongangioplastik en ballongkateter blåses upp för att pressa ihop förträngningen i artären.

8 - Aterektomi ett instrument används för att hyvla av förträngningen i artären och hålla den öppen. - Stentning ett metallnät som kan utvidgas läggs in för att hålla artären öppen. 2. Vad du behöver veta innan du får ReoPro Använd inte ReoPro Din läkare kontrollerar din dina tidigare sjukdomar för att ta reda på om du har en ökad risk för någon av de biverkningar som kan uppkomma med ReoPro. För att minska risken för ökad blödning får ReoPro inte ges - om du har en inre blödning - om du har haft stroke under de senaste två åren - om du har genomgått operation i huvudet, ryggraden (eller haft någon skada) eller någon annan större operation under de två senaste månaderna - om du har en tumör i hjärnan - om du har allvarliga problem med blödningar eller om antalet blodplättar (trombocyter) är mycket lågt - om du har högt blodtryck som inte behandlas - om du har onormal utbuktning i något blodkärl (aneurysm) - om du har allvarliga leverproblem - om du får dialysbehandling på grund av att njurarna fungerar dåligt. ReoPro får inte användas om du är allergisk (överkänslig) - mot abciximab, något av de övriga innehållsämnena i ReoPro eller mot läkemedel som kallas murina monoklonala antikroppar - mot ett protein som kallas papain (eller mot papayafrukt som innehåller papain). Papain används vid tillverkningen av ReoPro och kan därför förekomma i mycket små mängder. Om du anser att något av ovanstående passar in på dig är det viktigt att du talar om detta för din läkare. ReoPro får inte ges vid något av de ovan nämnda tillstånden. Varningar och försiktighet Tala med läkare innan du får ReoPro - om du använder blodförtunnande läkemedel eller något annat läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga eller blodplättarna (se avsnitt Användning av andra läkemedel) - om du tidigare har fått ReoPro, eftersom detta kan medföra en större risk för minskat antal blodplättar eller allergiska reaktioner (överkänslighet) - om du har allvarliga problem med njurarna, eftersom det då finns en risk för ökad blödning. Din läkare kommer i så fall att regelbundet kontrollera blodvärdena - om du är äldre än 65 år (se avsnitt Vuxna över 65 år). Om du anser att något av ovanstående passar in på dig är det viktigt att du talar om detta för din läkare. Vuxna över 65 år ReoPro ska ges med försiktighet till patienter äldre än 65 år, på grund av risk för ökad blödning.

9 Andra läkemedel och ReoPro Tala om för din läkare om du har fått blodförtunnande läkemedel eller andra läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga (antikoagulantia) eller blodplättarna (trombocytaggregationshämmande medel). Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du fått blodproppsupplösande läkemedel (trombolytiska medel) i syfte att öppna tilltäppta blodkärl. Om du får ReoPro tillsammans med dessa läkemedel, kan risken för blödningar öka. Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Graviditet och amning ReoPro ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt, då effekten av ReoPro på gravida kvinnor och foster är okänd. Amning måste avslutas innan ReoPro ges, eftersom det inte är känt om ReoPro utsöndras i modersmjölk. 3. Hur ReoPro ges Din läkare eller sjuksköterska injicerar ReoPro med hjälp av en spruta in i en av dina vener. Detta kallas för bolusinjektion. Efter bolusinjektionen bereder din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal ytterligare utspädd ReoPro i en infusionspåse. En kanyl kopplas med ett rör till infusionspåsen och innehållet i infusionspåsen injiceras därefter in i en av dina vener. Detta kallas för dropp eller infusion. Beroende på ditt tillstånd kommer ReoPro att ges på något av följande sätt: - Om du ska genomgå angioplastik ger läkaren dig en bolusinjektion minuter före ingreppet. Efter bolusinjektionen påbörjar läkaren infusionen. Infusionen pågår i 12 timmar efter avslutat ingrepp. - Om du har instabil angina (bröstsmärta på grund av alltför litet blodflöde till hjärtat), och ska genomgå angioplastik, får du bolusinjektionen av din läkare senast 24 timmar före det planerade ingreppet. Efter bolusinjektionen påbörjar läkaren infusionen. Infusionen pågår i 12 timmar efter avslutat ingrepp. Dos Din läkare kommer att beräkna dosen av ReoPro enligt följande: - Dosen för bolusinjektionen baseras på din kroppsvikt. Dosen är 0,25 milligram per kg kroppsvikt. - Dosen för infusionen baseras också på din kroppsvikt. Dosen är 0,125 mikrogram per kg per minut upp till maximalt 10 mikrogram per minut. Efter ingreppet Efter angioplastiken kommer din läkare eller sjuksköterska att trycka lätt med en kompress på artären för att stoppa eventuell blödning. Patienten ska vara stilla och sängliggande med berört ben i sträckt läge under minst 6 8 timmar. Din läkare och sjuksköterska kommer att ha dig under noggrann observation och kontrollera blodtryck och puls flera gånger. Blodvärdena kommer även att kontrolleras regelbundet med blodprov.

10 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om du märker någon av följande biverkningar ska du genast tala om detta för din läkare, eftersom läkaren omedelbart måste vidta åtgärder och avbryta behandlingen: Vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): - Blödning i mage eller tarmar. Symtomen kan vara att blodiga kräkningar, blod i avföringen eller svart avföring. Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): - Blödning i huvudet. Symtomen kan vara smärta i huvudet; svårt att tala, se eller höra; domningar eller känselförlust; svårt att röra sig eller hålla balansen. Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner (inklusive överkänslighet och anafylaktiska reaktioner). Symtom är bl.a. utslag, kliande och svullen hud, svårt att andas, yrsel. - Blodansamling kring hjärtat. Symtomen kan vara snabba hjärtslag, bröstsmärta, andfåddhet, svettning eller utmattning. - Allvarliga andningssvårigheter. Symtom är bl.a. andfåddhet, snabb och ytlig andning. - Blödning i lungorna. Symtomen kan vara blodiga upphostningar, väsande andning, snabb andning, svårt att få luft - Dödlig blödning. Tala också om för din läkare om du märker någon av dessa biverkningar: Vanliga (påverkar färre än 1 person av 10): - Lågt antal blodplättar. Symtomen kan vara lätt att få blåmärken eller omfattande blåmärken, blödning under huden, blödning från näsa eller tandkött. - Huvudvärk - Långsam puls - Blödning (kan vara blåmärken, mörklila utslag, näsblödning, blödning från slidan, blod i urin eller avföring) - Svullnad av armar och ben - Illamående eller kräkningar - Ryggont - Bröstsmärta - Feber - Smärta på injektionsstället - Magsmärta Sällsynta (påverkar färre än 1 person av 1 000): - Mycket lågt blodtryck. Symtom är bl.a. yrsel och svimningskänsla. Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

11 webbplats: Läkemedelsverket Box Uppsala webbplats: Säkerhets-och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Biverkningsregistret PB 55 FI FIMEA 5. Hur ReoPro ska förvaras Din läkare eller annan sjukvårdspersonal ansvarar för att ReoPro hanteras och förvaras enligt nedanstående anvisningar: - Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. - Förvaras i kylskåp (2 o C-8 o C). - Får ej frysas. - Får ej skakas. - Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.och på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. - Använd inte detta läkemedel om lösningen är missfärgad eller om du ser grumliga partiklar i lösningen. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration - ReoPro 2 mg/ml tillhandahålls som en lösning för injektion eller infusion i en koncentration på 10 mg abciximab (verksamt ämne) i 5 ml vatten för injektionsvätskor. - Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatmonohydrat, natriumklorid och polysorbat 80. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 1 förpackning ReoPro 2 mg/ml innehåller en glasflaska med färglös och klar ReoPro-lösning. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Janssen Biologics B.V. Einsteinweg CB Leiden Nederländerna Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB Box Solna Tel: +46 (0)

12 Oy Eli Lilly Finland Ab Bredviskvägen Helsingfors tel.+358 (0) Denna bipacksedel ändrades senast i Finland:

13 Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal: Anvisningar för användning och hantering 1. Beräkna det antal ReoPro-flaskor som behövs. Rekommenderad dos av ReoPro är 0,25 mg per kg kroppsvikt som intravenös bolusdos, omedelbart följt av en kontinuerlig infusion av 0,125 mikrogram/kg/min (till max 10 mikrogram/min). 2. Läkemedel för injektion ska kontrolleras visuellt före administrering så att inga partiklar finns i lösningen. ReoPro-lösningar som innehåller synliga, ogenomskinliga partiklar ska EJ användas. 3. ReoPro ska, liksom andra parenterala produkter, beredas aseptiskt. 4. Bolusdos: Dra i en injektionsspruta upp önskad volym genom ett sterilt, pyrogenfritt filter med låg proteinbindningsgrad och porstorlek 0,2/0,22 mikrometer eller 5,0 mikrometer. Bolusdosen ska ges under en minut. 5. Kontinuerlig intravenös infusion: Dra i en injektionsspruta upp den beräknade volymen ReoPro. Spruta ned i en lämplig behållare med natriumkloridlösning 9 mg/ml eller glukoslösning 50 mg/ml och infundera med den beräknade hastigheten via en infusionspump. Infusionsvätskan ska filtreras genom ett sterilt, pyrogenfritt filter med låg proteinbindningsgrad och porstorlek 0,2/0,22 mikrometer eller 5,0 mikrometer antingen vid blandning eller vid administrering med ett inloppsfilter. Kassera överbliven infusionsvätska vid infusionstidens slut. 6. Inga inkompatibiliteter med intravenösa infusionsvätskor eller vanliga kardiovaskulära läkemedel har observerats. ReoPro bör ändå administreras i en separat intravenös kanal och inte blandas med andra läkemedel. 7. Inga inkompatibiliteter med glasflaskor, PVC-påsar eller administreringsset har observerats. 8. Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

PAKKAUSSELOSTE. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi

PAKKAUSSELOSTE. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi PAKKAUSSELOSTE ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääkevalmiste on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten hivenaineet

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten hivenaineet Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten hivenaineet Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle. Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos. natriumkloridi

Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle. Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos. natriumkloridi Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VAMINOLAC infuusioneste, liuos. aminohappoja

PAKKAUSSELOSTE. VAMINOLAC infuusioneste, liuos. aminohappoja PAKKAUSSELOSTE VAMINOLAC infuusioneste, liuos aminohappoja Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Orodrops 12 mg/ml korvatipat, liuos. sinkokaiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Orodrops 12 mg/ml korvatipat, liuos. sinkokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Orodrops 12 mg/ml korvatipat, liuos sinkokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum)

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Calmuril emulsiovoide karbamidi (urea) ja maitohappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Calmuril emulsiovoide karbamidi (urea) ja maitohappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Calmuril emulsiovoide karbamidi (urea) ja maitohappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MYOCRISIN 40 mg/ml injektioneste, liuos MYOCRISIN 100 mg/ml injektioneste, liuos natriumaurotiomalaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MYOCRISIN 40 mg/ml injektioneste, liuos MYOCRISIN 100 mg/ml injektioneste, liuos natriumaurotiomalaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MYOCRISIN 40 mg/ml injektioneste, liuos MYOCRISIN 100 mg/ml injektioneste, liuos natriumaurotiomalaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide. dekspantenoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide. dekspantenoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide dekspantenoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Mycostatin 100 000 IU/ml oraalisuspensio nystatiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Mycostatin 100 000 IU/ml oraalisuspensio nystatiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mycostatin 100 000 IU/ml oraalisuspensio nystatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. 175 I.U./g, 5 mg/g, geeli Hepariininatrium sinkkisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. 175 I.U./g, 5 mg/g, geeli Hepariininatrium sinkkisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Lipactin -geeli 175 I.U./g, 5 mg/g, geeli Hepariininatrium sinkkisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 PAKKAUSSELOSTE LIPACTIN Hyvä potilas, Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli PAKKAUSSELOSTE Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trombosol Forte emulsiovoide. hepariini, bentsyylinikotinaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trombosol Forte emulsiovoide. hepariini, bentsyylinikotinaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trombosol Forte emulsiovoide hepariini, bentsyylinikotinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Strepsils Mint 1,2 mg/0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Strepsils Mint 1,2 mg/0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Strepsils Mint 1,2 mg/0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

IMOVAX POLIO Inaktivoitu poliorokote

IMOVAX POLIO Inaktivoitu poliorokote PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Microlax peräruiskeliuos

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Microlax peräruiskeliuos Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Microlax peräruiskeliuos Natriumsitraattidihydraatti, natriumlauryylisulfoasetaatti, sorbitoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glycophos infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumglyserofosfaatti

PAKKAUSSELOSTE. Glycophos infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumglyserofosfaatti PAKKAUSSELOSTE Glycophos infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumglyserofosfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mutaflor oraalisuspensio 10 8 CFU/ml Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini PAKKAUSSELOSTE Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Strepsils Mansikka imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. podofyllotoksiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. podofyllotoksiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle CONDYLINE 5 mg/ml liuos iholle podofyllotoksiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

Pakkausseloste:Tietoa käyttäjälle. Typherix injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa. Polysakkaridirokote lavantautia vastaan

Pakkausseloste:Tietoa käyttäjälle. Typherix injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa. Polysakkaridirokote lavantautia vastaan Pakkausseloste:Tietoa käyttäjälle Typherix injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa Polysakkaridirokote lavantautia vastaan Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin saat tätä rokotetta, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Antrex 3 mg/ml injektioneste, liuos. kalsiumfolinaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Antrex 3 mg/ml injektioneste, liuos. kalsiumfolinaatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Antrex 3 mg/ml injektioneste, liuos kalsiumfolinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol 500 mg ja 1 g peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol 500 mg ja 1 g peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol 500 mg ja 1 g peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Peditrace infuusiokonsentraatti, liuosta varten

PAKKAUSSELOSTE. Peditrace infuusiokonsentraatti, liuosta varten PAKKAUSSELOSTE Peditrace infuusiokonsentraatti, liuosta varten Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Xylocainia

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Xylocainia Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 100 mg/ml sumuteliuos Lidokaiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Posirex Honey-Lemon 1,2 mg / 0,6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Posirex Honey-Lemon 1,2 mg / 0,6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Posirex Honey-Lemon 1,2 mg / 0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trineurin tabletit tiamiininitraatti (B 1 -vitamiini) pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fusidic Acid Orifarm, 20 mg/g, emulsiovoide. fusidiinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fusidic Acid Orifarm, 20 mg/g, emulsiovoide. fusidiinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fusidic Acid Orifarm, 20 mg/g, emulsiovoide fusidiinihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg PAKKAUSSELOSTE KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli PAKKAUSSELOSTE med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 40 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospipetissä. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 40 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospipetissä. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal 40 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospipetissä natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Precosa 250 mg kapseli, kova. Saccharomyces boulardii

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Precosa 250 mg kapseli, kova. Saccharomyces boulardii Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Precosa 250 mg kapseli, kova Saccharomyces boulardii Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Simdax 2,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Levosimendaani

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Simdax 2,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Levosimendaani PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Simdax 2,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Levosimendaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Microlax peräruiskeliuos. natriumsitraattidihydraatti, natriumlauryylisulfoasetaatti, sorbitoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Microlax peräruiskeliuos. natriumsitraattidihydraatti, natriumlauryylisulfoasetaatti, sorbitoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Microlax peräruiskeliuos natriumsitraattidihydraatti, natriumlauryylisulfoasetaatti, sorbitoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Natriumklorid Braun 234 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten natriumkloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Natriumklorid Braun 234 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten natriumkloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Natriumklorid Braun 234 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diabact UBT 50 mg tabletti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diabact UBT 50 mg tabletti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diabact UBT 50 mg tabletti 13 C-urea Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Malvitona oraaliliuos

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Malvitona oraaliliuos Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Malvitona oraaliliuos tiamiininitraatti riboflaviininatriumfosfaatti pyridoksiinihydrokloridi nikotiiniamidi dekspantenoli kofeiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti

Lisätiedot