Tekninen lautakunta Sivu 1 / 47. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 47. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 17:00-19:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet Simo Grönroos, puheenjohtaja Fred Granberg Isto Havu Tiina Hofström Jari Ihonen Lari Karreinen Pirkko Kuusela Jaakko Mauriala Marketta Ruutiainen Tea Saarniala Kyllikki Pankakoski Toni Seppänen Johanna Tikanmäki Kirsi Åkerlund, saapui klo / 4 Muut saapuvilla olleet Harri Tanska Tuomas Frösén Taija Rönnberg Jyrki Myllärniemi Markus Avonius Timo Virtanen kaupungininsinööri kaupungingeodeetti lakimies kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja hallintopäällikkö, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Sivu 2 / 47 Allekirjoitukset Simo Grönroos puheenjohtaja Timo Virtanen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Espoossa Jaakko Mauriala pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä teknisen keskuksen asiakaspalvelussa perjantaina osoitteessa Virastopiha 2 C, 1. kerros, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Sivu 3 / 47 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 34 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen 5 35 Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen 6 teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin 36 1 Teknisen lautakunnan lausunto talouden tasapainotus- ja 7 tuottavuusohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä 37 2 Ylijäämämassojen vastaanottomaksutaksojen 13 tarkistaminen 38 3 Vastauksen antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle 17 valituksesta, joka koskee katupäällikön päätöstä Kaskivuorenpuiston leikkipaikan purkusuunnitelman hyväksymisestä Lasimäentie välillä Lasitörmä-Kauklahdenväylä, 20 katusuunnitelman hyväksyminen Nihtisilta / muutosasemakaavan katujen Nihtisillanpihan ja 23 Nihtitorpankujan katusuunnitelmien hyväksyminen Tuurinmäen katusuunnitelman hyväksyminen Tikaskallion, Tikaskujan, Tikaslaakson, Tikasniitynpolun, 29 Poikkipuun, Välimäen, Tuurinniityntien, Tuurinniitynkujan, Tuurinkujan ja Tuurinpohjan katusuunnitelmien hyväksyminen Tikapuuntien ja Tikapuunkoukun katusuunnitelmien 33 hyväksyminen Tikasrinteen, Tikasniityntien, Tikasniitynkujan, Pystypuun 36 ja Väli-Henttaan tien katusuunnitelmien hyväksyminen 45 Tiedoksi merkittävää 40

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 Tekninen lautakunta Sivu 4 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus Tekninen lautakunta oli kutsuttu koolle lautakunnan puheenjohtajan päivätyllä kokouskutsulla, joka oli toimitettu lautakunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen lautakuntaan valitsemalle edustajalle ja hänen varahenkilölleen, kaupunginjohtajalle, teknisen toimen johtajalle sekä henkilöstön ja nuorisovaltuuston lautakuntaan valitsemille edustajille.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 Tekninen lautakunta Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jaakko Mauriala.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 Tekninen lautakunta Sivu 6 / Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin Valmistelija/lisätietoja: Satu Lindholm, puh Päätösehdotus Esittelijä: kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta ei ota käsiteltäväkseen (KuntaL. 51 ) seuraavia päätöksiä: 1. Katupäällikön päätöspöytäkirja Katu- ja puistoasiat Kaupungingeodeetin päätöspöytäkirja Kiinteistöasiat Kaupungingeodeetin päätöspöytäkirja Kiinteistöasiat Kaupungingeodeetin päätöspöytäkirja Kiinteistöasiat Katupäällikön päätöspöytäkirja Katu- ja puistoasiat Katupäällikön päätöspöytäkirja Katu- ja puistoasiat Suunnittelupäällikön päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Katupäällikön päätöspöytäkirja Katu- ja puistoasiat Hallintopäällikön päätöspöytäkirja Henkilöstöasiat 1. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 Tekninen lautakunta Sivu 7 / / / Teknisen lautakunnan lausunto talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta päättää 1) tarkistaa Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti 2) Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Tekninen keskus toteuttaa valtuuston hyväksymiä TATU -linjauksia seuraavin toimenpitein: Taksojen ja maksujen tarkistukset Teknisen keskuksen merkittävimmät maksut ja taksat on tarkastettu viime tai tänä vuonna. Jatkossa maksujen ja taksojen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain. Johtaminen ja henkilöstöohjaus Espoolainen Johtaminen (ESJO) -projektilla parannetaan johtamista ja tuottavuutta. Sähköisiä työskentelytapoja lisätään. Palvelujen järjestäminen Ylläpidettävät pinta-alat kasvavat vuosittain 3 5 %, joka edellyttää noin euron vuosittaista määrärahalisäystä käyttömenoihin, jotta laatutaso voitaisiin säilyttää nykyisellään. Infrapalveluverkkoa ja -valikoimaa kehitetään ylläpidon määrärahoja vastaavaksi ja uudisrakentamisessa tavoitellaan elinkaarikustannustehokkuutta. Ylläpidon toimintatapoja tehostetaan ja kustannuksia alennetaan yhteistyössä Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen kanssa Ylläpidon yksityistämistä jatketaan ja toimintavuoden aikana kilpailutetaan kolmas alueurakka yksityisillä toimijoilla siten, että urakka alkaa kesällä 2015

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 Tekninen lautakunta Sivu 8 / 47 Alueurakoiden yksityistämisen jatko ja sen aikataulu on riippuvainen Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen hintakilpailukyvyn kehittymisestä. sähköisiä itsepalveluja kehitetään. Maankäytön tehostaminen Edistetään työpaikkojen sijoittumista Espooseen tarkoittavien hankkeiden vaatimien kaavojen ja lupien ja muiden toteutumisedellytysten oikeaaikaista toteutumista. Käsittely Keskustelun kuluessa Lari Karreinen ehdotti Tiina Hofströmin kannattamana, että lautakunta päättäisi lisäksi seuraavaa: "Tekninen lautakunta ottaa huomioon edellisestä tuottavuusohjelmasta annetun tarkastuslautakunnan lausunnon ja pyrkii kehittämään konkreettisia tuottavuuden tavoitteita ja mittareita." Jaakko Mauriala ilmoitti kannattavansa esittelijän ehdotusta. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi, että lautakunnan tulee äänestää asiasta. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Karreisen ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Puheenjohtajan ehdotus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä esittelijän ehdotus (jaa) sai kaksi ääntä, Karreisen ehdotus (ei) seitsemän ääntä kolmen äänen ollessa tyhjiä. Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Karreisen ehdotuksen. Päätös Tekninen lautakunta päättää 1) tarkistaa Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti 2) Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Tekninen keskus toteuttaa valtuuston hyväksymiä TATU -linjauksia seuraavin toimenpitein: Taksojen ja maksujen tarkistukset Teknisen keskuksen merkittävimmät maksut ja taksat on tarkastettu viime tai tänä vuonna. Jatkossa maksujen ja taksojen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain. Johtaminen ja henkilöstöohjaus Espoolainen Johtaminen (ESJO) -projektilla parannetaan johtamista ja tuottavuutta. Sähköisiä työskentelytapoja lisätään.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 Tekninen lautakunta Sivu 9 / 47 Palvelujen järjestäminen Ylläpidettävät pinta-alat kasvavat vuosittain 3 5 %, joka edellyttää noin euron vuosittaista määrärahalisäystä käyttömenoihin, jotta laatutaso voitaisiin säilyttää nykyisellään. Infrapalveluverkkoa ja -valikoimaa kehitetään ylläpidon määrärahoja vastaavaksi ja uudisrakentamisessa tavoitellaan elinkaarikustannustehokkuutta. Ylläpidon toimintatapoja tehostetaan ja kustannuksia alennetaan yhteistyössä Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen kanssa Ylläpidon yksityistämistä jatketaan ja toimintavuoden aikana kilpailutetaan kolmas alueurakka yksityisillä toimijoilla siten, että urakka alkaa kesällä 2015 Alueurakoiden yksityistämisen jatko ja sen aikataulu on riippuvainen Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen hintakilpailukyvyn kehittymisestä. sähköisiä itsepalveluja kehitetään. Maankäytön tehostaminen Edistetään työpaikkojen sijoittumista Espooseen tarkoittavien hankkeiden vaatimien kaavojen ja lupien ja muiden toteutumisedellytysten oikeaaikaista toteutumista. Lisäksi tekninen lautakunta ottaa huomioon edellisestä tuottavuusohjelmasta annetun tarkastuslautakunnan lausunnon ja pyrkii kehittämään konkreettisia tuottavuuden tavoitteita ja mittareita. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Teknisen lautakunnan tarkistettu käyttösuunnitelma vuodelle Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) linjaukset (valtuusto ) - Vuoden 2014 talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden ja liikelaitosten tulostavoitteiden tarkistus (valtuusto ) - TATU / Lauta- ja johtokuntien tausta-aineisto Valtuusto päättäessään vuoden 2014 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta kehotti kaupunginhallitusta valmistelemaan vuosille taloussuunnitelman yleisperusteluissa kuvatun toiminnan ja talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman ja samalla tuomaan valtuuston käsittelyyn ehdotuksen talousarvion ja taloussuunnitelman

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 Tekninen lautakunta Sivu 10 / 47 tarkistamiseksi ohjelman perusteella. Valtuusto päätti talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) linjauksista ja vuoden 2014 talousarvion tarkistamisesta (oheismateriaalina). Lähtökohtatilanne ja toimintaympäristön kehitys Toimintaympäristö on muuttunut siltä osin, että talousnäkymät ovat heikommat kuin viime syksynä talousarviosta ja -suunnitelmasta päätettäessä. Kaupungin rahoitusmahdollisuudet ovat kiristyneet olennaisesti ja pitkäaikaisesti. Rahoitusvaje kasvaa ilman riittäviä tasapainottavia toimenpiteitä erittäin nopeasti vaikeasti hallittavaksi. Mitä aikaisemmin tasapainottavat toimet saadaan toteutettua, sitä vähemmän joudutaan karsimaan kuntalaisille tärkeitä palveluja. Taloudellinen tasapainotus ja tuottavuuden lisäystarve koskee koko kuntakenttää. Kunnallisen järjestelmän perusteita ollaan muuttamassa, mutta muutoksen sisällöstä on hyvin vähän tietoa. Espoon väestö kasvaa. Vanhemmat ikäluokat kasvavat nopeutuvalla vauhdilla samanaikaisesti kun lasten määrä kasvaa. Väestönkasvusta yhä suurempi osa on ulkomaalaistaustaisia. TATU -ohjelman hyötytavoitteet TATU -ohjelmalla parannetaan kaupungin talouden tasapainoa ja tuottavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ohjelmalla katetaan kestävyysvaje ja vastataan toimintaympäristöstä yhä voimakkaammin nouseviin haasteisiin. Ohjelman avulla saavutetaan kustannussäästöjä, lisätään tuottavuutta, karsitaan ydintehtävien ulkopuolisia tehtäviä, kasvatetaan ulkoisia tuloja ja tarkistetaan palvelutasoa. Sillä vastataan Espoota koskettaviin isoihin haasteisiin mm. väestörakenteen muutokseen, väestömäärään ja sitä kautta palvelutarpeen kasvuun sekä talouskasvun niukkuuteen, jotka jatkuvat yli kuluvan valtuustokauden. TATU -ohjelman pääelementit ja toteutus Ohjelman lähtökohtana ovat ohjelmakokonaisuuden tavoitteiden johtaminen Espoo-tarinasta ja ohjelman toteuttaminen osana normaalia linjajohtamista ja toiminnan kehittämistä. Osa ohjelmasta tullaan toteuttamaan kaupunkitasoisina ja osa toimialojen projekteina ja kehitystoimenpiteinä. Kaupunki suhtautuu kriittisesti hankkeisiin ja projekteihin, jotka eivät edistä Espoo-tarinan toteutusta eivätkä lisää tuottavuutta. Ohjelman avulla turvataan kaupunkikonsernin talouden tasapaino sekä mm. vahvistetaan kaupungin roolia toimia edelläkävijänä palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa ja kehitetään kaupunkirakennetta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi. Tuottavuuden parantaminen tuodaan osaksi jokapäiväistä tekemistä ja

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 Tekninen lautakunta Sivu 11 / 47 kaikkia prosesseja, jolloin jatkossa vähemmällä saavutetaan enemmän. Ohjelman toteutuksessa huolehditaan siitä, että Espoon peruspalvelut ja henkilöstön työhyvinvointi säilyvät hyvällä tasolla. TATU -ohjelma toteutetaan Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen (EsPro) mallin mukaisesti. Ohjelmasuunnitelma tuodaan valtuuston päätettäväksi Ohjelma huomioidaan vuosien taloussuunnitelmavalmistelussa. TATU -linjausten toteuttaminen teknisessä keskuksessa Tasapainotustoimenpiteet Taksojen ja maksujen tarkistaminen Taksoja ja maksuja tarkistetaan vuonna 2014 tehtyjen suunnitelmien ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Jatkossa maksujen ja taksojen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain. Teknisen keskuksen perimien taksojen tarkistaminen ajoneuvojen siirtojen osalta ja viljelypalstojen vuokrauksen osalta on käsitelty teknisessä lautakunnassa Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen on käsitelty lautakunnassa Maankäytön tehostaminen Edistetään asemakaavan laatimista yleiskaavassa asuntorakentamiseen osoitetulle kaupungin omistamalle maalle valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen läheisyyteen. Laaditaan asemakaavoista kokonaistaloudellisuustarkastelu kaavan toteutumisen varmistamiseksi. Edistetään ja priorisoidaan kaavahankkeita, joiden tuotoilla pystytään kattamaan kaavasta kaupungille aiheutuvat kaavan toteuttamisen kustannukset. Vesihuollon kohteiden toteuttaminen sovitetaan yhteen kaupungin kaavoituskohteiden kunnallistekniikan rakentamisen kanssa ja sovitaan periaatteista.

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 Tekninen lautakunta Sivu 12 / 47 Vuoden 2014 talousarvion tarkistuksen vaikutus teknisen lautakunnan meno- ja tuloarvioihin 41 Tekninen lautakunta ilman nettoyksiköitä ( 415 ja 418) euroa TOT 2013 TA 2014 Muutos Korotus MTA 2014 Tulot yhteensä Menot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Tiedoksi Valtuusto päätti vähentää teknisen lautakunnan määrärahoja 1,129 milj. euroa ja lisätä tulotavoitetta 0,5 milj. euroa. Talousarvion tarkistus ei vaikuta nettositoviin yksiköihin. Tuloarviota on lisätty hallinnon osalta 0,26 milj. euroa ja kaupunkimittausja geotekniikkapalveluiden osalta 0,24 milj. euroa edellisen vuoden tulokertymän ja korotettujen taksojen perusteella. Palkkahinnan korotusvaraus sekä eläkemaksuperusteisten eläkemaksujen varaus oli talousarviossa hieman ylisuuri. Teknisen lautakunnan määrärahojen vähennyksestä euroa katetaan sillä, että henkilöstömenot toteutuvat talousarviota pienempinä. Loput määrärahavähennyksestä 0,950 milj. euroa on kohdennettu toiminnoille siten, että hallinnon määrärahaa on vähennetty euroa, katu- ja viherpalveluiden euroa ja kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden euroa. Määrärahaa on vähennetty lähinnä palveluiden ostoista. Katu- ja viherpalveluiden osalta määrärahaa on vähennetty sisäisistä toimintamenoista, koska ylläpidon toimintatapoja on saatu tehostettua ja kustannuksia alennettua yhteistyössä Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitoksen kanssa. Päätösesityksen mukaiset TATU-ohjelman toimenpiteet voidaan toteuttaa tarkistetun käyttösuunnitelman puitteissa. Valtuuston päätöksen perusteella tarkistettu käyttösuunnitelma toiminnoittain on liitteenä.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 37 Tekninen lautakunta Sivu 13 / / / Ylijäämämassojen vastaanottomaksutaksojen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pelkonen, puh Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta päättää, että ylijäämämassojen vastaanottomaksut ovat alkaen alla olevan taulukon mukaiset, lisättynä kulloinkin voimassa olevalla arvonlisäverolla: Maalaji 3-5 akselinen tai täysperävaunun 1 laatikko, /krm (alv 0 %) puoliperävaunu, /krm (alv (0 %) Kantava maa 34,10 68,20 Savi 68,20 136,40 Liejusavi 136,40 272,80 Louhe 0-34, ,20 Stabiloitu maa (vain kaupungin rakennuttamista kohteista) 136,40 272,80 Sovelletut oikeusohjeet: Kuntalain 13, Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen toimialan johtosääntö 5 ( ), teknisen keskuksen toimintaohje 2 ( ) ja Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö 5 ( ). Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 2 Maan vastaanottohintojen vertailu Tausta Espoon kaupungilla on rakennustoiminnassa syntyville ylijäämämaa- ja kiviainesmassoille maanläjitysalueita, jotka sijaitsevat Kulmakorvessa kaupungin luoteisosassa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen naapurissa. Kaupungilla on sopimus myös Kirkkonummen ja Kauniaisten maamassojen vastaanottamiseksi, mutta määrät ovat vuosittain vähäisiä.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 37 Tekninen lautakunta Sivu 14 / 47 Teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosäännön 5 :n 10 kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on päättää muut kuin lakiin ja asetuksiin perustuvat taksat ja maksut tehtäväalueellaan valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan. Kaupungin organisaatiossa palvelun järjestämisvastuu, alueiden hankinta, suunnittelu, luvat, toimintaedellytysten luominen (esirakentaminen) ja ympäristötarkkailu, kuuluvat teknisen keskuksen (tilaaja) vastuulle ja Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos (tuottaja) vastaa operatiivisesta maanläjitystoiminnasta ja saa maamassojen vastaanottamisesta syntyvät maksutulot kumppanuussopimuksen mukaisesti. Sopimusehtojen mukaan maksutulojen jaosta voidaan sopia tilanteen muuttuessa uudelleen. Tekninen lautakunta on viimeksi korottanut ylijäämämassojen vastaanottotaksoja alkaen (tela ). Maanläjitysalueilla maksu peritään kuormakohtaisilla maksulipukkeilla, minkä hinta on tällä hetkellä 23,30 (alv 0 %). Massojen laatu vaikuttaa kuormasta perittävään vastaanottomaksuun siten, että kantavan maaaineksen maksu on 1 lipuke, saven 2 lipuketta ja liejusaven 4 lipuketta ns. normaalikuormalta. Puoliperävaunukuormasta peritään kolminkertainen maksu. Läjitysalueen tilanahtaudesta, suurista ajoneuvomääristä, työmaateiden suurista korkeuseroista ja muista työmaateknisistä syistä johtuen, puoliperävaunujen asiointi läjitysalueella on ollut muita ajoneuvotyyppejä ongelmallisempaa. Näistä syistä puoliperävaunujen vastaanottomaksua on pidetty korkeana. Läjitysalueella hyötykäyttöön sijoitettavia kiviaineksia voidaan ottaa vastaan maksutta. Liikelaitokselle valmistuu tämän vuoden aikana uusi pääkaupunkiseudun yhteinen sähköinen maan (ja lumen) vastaanottojärjestelmä. Lipukkeiden myynti yhteispalvelupisteissä loppuu, kun siirrytään sähköiseen asiointiin ja laskutukseen. Tällä hetkellä läjitystoiminta on vuoden 2013 alusta keskittynyt pääosin Takapellon läjitysalueelle, jossa Rudus Oy louhii edeltä kalliota yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Samalla on rakennettu vara-alueita läjitykselle, mikäli yhteistoimintasopimuksen mukainen m3:n vastaanottomäärä vuodessa ylittyy tai louheen vastaanottaminen esim. metrotyömailta jatkuu. Kymmenen viimeisen vuoden jaksolla keskimääräinen vastaanotettu massamäärä on ollut m3 vuodessa ( m m3/a). Maa-ainesten vastaanottomäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime aikoina. Samoin kiviaineksia on vastaanotettu enemmän kuin tukirankojen rakentamiseen on tarvittu. Ylimääräinen louhe on välivarastoitu myöhempää käyttöä varten. Espoon kaupungin rakennuttamista kohteista poistettavien stabiloitujen maiden loppusijoittamiselle on ollut pitkään tarvetta. Stabiloidut maat eivät ole jäteverolain mukaan verovapaita, kuten puhtaat maa- ja kiviainekset, joten niitä ei voida sen vuoksi sijoittaa maankaatopaikalle. Tulevalle maanläjitysalueen suunnitellaan meluvallia, jonka rakenteeseen voitaisiin sijoittaa stabiloituja maita, täysin erillään muusta läjitystoiminnasta.

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 37 Tekninen lautakunta Sivu 15 / 47 Vastaanottomaksujen tulisi kattaa kaupungille maanläjitystoiminnasta aiheutuvat alueiden hankinta-, rakentamis- ja ylläpitokustannukset. Maanvastanottotoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi rakennetut uudet läjitys- ja vara-alueet sekä vanhojen alueiden sulkemiset ovat aiheuttaneet viime aikoina merkittäviä lisäkustannuksia läjitykselle, ja aiheuttavat myös jatkossa. Ottaen huomioon kaikki läjitystoiminnan kustannukset ja lähivuosien kehittämistarpeet, arvioidaan, että nykyiset taksat eivät riitä kattamaan kaikkia kustannuksia tulevaisuudessa. Esitys maamassojen vastaanottomaksuiksi Ylijäämämassojen normaalikuorman (3-5 akselinen auto tai täysperävaunun 1 laatikko) vastaanottolipukkeen hinnaksi esitetään 34,10 euroa (alv 0 %), minkä lisäksi peritään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (lipukkeen hinta 42,28 alv 24 %). Vastaanottomaksu määräytyy maa-aineksen laadun mukaan; kantavasta ja kuivasta maa-aineksesta yksi lipuke, savesta (kiinteä) kaksi lipuketta ja liejusavesta tai vastaavasta maa-aineksesta neljä lipuketta normaalikuormalta. Espoon kaupungin rakennuttamista kohteista esitetään aloitettavaksi stabiloitujen maiden vastaanotto, mikäli niille voidaan osoittaa luvallinen sijoituspaikka. Stabiloitujen maiden vastaanottomaksuksi esitetään neljä lipuketta normaalikuormalta. Läjitysalueella hyötykäyttöön sijoitettavaa louhetta tai vastaavaa kiviainesta (murske, sora, hiekka) voitaisiin ottaa vastaan maksutta tai, tilanteen niin vaatiessa, periä enintään kantavaa maa-ainesta vastaava vastaanottomaksu. Puoliperävaunukuormalta esitetään perittäväksi kaksinkertainen (nykyisin kolminkertainen) määrä lipukkeita edellä olevien massalaatujen mukaisesti. Puoliperävaunu on kustannus- ja ekotehokas kuljetusmuoto, joten hintaa on perusteltua laskea. Kokemuksen perusteella puoliperävaunut aiheuttavat muita ajoneuvotyyppejä enemmän ongelmia työmaa-alueella liikkuessaan. Kuljetusyrittäjä vastaa itse mahdollisen ajoneuvon hinauksen ja muun avustamisen järjestämisestä sekä niiden kustannuksista. Uuteen sähköiseen vastaanotto- ja laskutusjärjestelmään siirrytään tämän päätöksen mukaisilla vastaanottomaksuilla. Aiemmin ostetut maksulipukkeet käyvät maksuksi myös uudessa järjestelmässä ilman vanhenemispäivää. Korotustarvetta vastaanottomaksuihin aiheuttavat lisääntyneet kustannukset ja varautuminen toiminnan keskeytymättömään jatkumiseen tulevaisuudessa. Alueen tiestöön ja muuhun infraan on tehty ja tekeillä merkittäviä parannuksia. Espoon huomattavasti muita kuntia edullisemmat vastaanottohinnat saattavat asettaa rakentajat eriarvoiseen asemaan sekä lisätä kuljetusmatkoja ja ympäristön kuormitusta. Rakentajien tasapuolisen kohtelun vuoksi taksoja on syytä tarkastella myös laajemmin pääkaupunkiseudun näkökulmasta. Esitetty vastaanottomaksulipukkeen hinta 34,10 euroa on sama kuin Vantaan 5

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 37 Tekninen lautakunta Sivu 16 / 47 akselisen auton lipukkeen hinta. Kolmen vertailukunnan (Vantaa, Nurmijärvi, Karkkila) keskihinta on 38,10 euroa ja kolmen vertailuyrityksen (Finkapa Oy Mäntsälä, Vihdin Maatyö, Porvoo) keskihinta on 98,33 euroa. Espoon laatuhinnoittelu on Vantaalla käytössä olevaa mallia edullisempi. Ero johtuu siitä, että Espoon vastaanottamista massoista noin 50 % on savea, joista Espoo perii kaksi lippua ja Vantaa kolme. Esitetty puoliperävaunukuorman vastaanottomaksu on edelleen moniin vertailukuntiin ja -yrityksiin verrattuna keskimääräistä korkeampi Päätösesitys nostaa normaalikuorman lipukkeen hintaa noin 46 % ja vastaavasti laskee puoliperävaunukuorman hintaa noin kolme prosenttia. Kymmenen vuoden keskimääräisellä massamäärällä ( m3) ja laatujakaumalla maksutulot nousisivat arviolta noin 2,2 milj. eurosta noin 3,2 milj. euroon vuodessa (alv 0 %). Lisäksi olisi mahdollista periä maksua kiviainesten vastaanottamisesta tarvittaessa. Hintojen korottaminen todennäköisesti pienentää läjitykseen päätyvien maamassojen määrää. Vastaanottomaksun korotus vaikuttaa vähäisessä määrin myös kaupungin oman rakentamisen kustannuksiin. Stabiloitujen maiden läjityskustannukset erillisalueella ovat normaalia maanläjitystoimintaa suuremmat, mutta tilaajan voidessa osoittaa urakka-asiakirjoissa sijoituspaikan stabiloiduille massoille, kaupunki säästää kustannuksia nykyiseen toimintatapaan verrattuna. Stabiloitujen maiden vastaanottomaksu (136,40 /krm) kattaa normaalit läjitystoiminnan kustannukset ilman louhintaa. Vertailun vuoksi HSY:n vastaanottohinta stabiloiduille maille on /tn eli n normaalikuormalta (alv 0 %). Taksojen korottamisella voidaan nähdä myös kestävän kehityksen ja ympäristön kannalta myönteistä ohjausvaikutusta; korkeampi hinta kannustaa etsimään hyötykäyttökohteita ylijäämämaille. Uusi jätelaki edellyttää ensisijaisesti jätteen määrän vähentämistä, kierrätyksen lisäämistä ja kaatopaikkakäsittelyn vähentämistä. Tiedoksi

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 38 Tekninen lautakunta Sivu 17 / / / Vastauksen antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee katupäällikön päätöstä Kaskivuorenpuiston leikkipaikan purkusuunnitelman hyväksymisestä Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta antaa lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle liitteen mukaisesti. Käsittely Esittelijä täydensi liitteenä olevaa lausuntoa kokouksessa (lausunto liitetään pöytäkirjaan korjatussa muodossa). Keskustelun kuluessa Tiina Hofström ehdotti Lari Karreisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kirsi Åkerlund ilmoitti puolestaan kannattavansa esittelijän ehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että lautakunnan tulee äänestää asian uudelleen valmisteltavaksi palauttamisesta. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Hofströmin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Puheenjohtajan ehdotus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä esittelijän ehdotus (jaa) sai kymmenen ääntä ja Hofströmin ehdotus (ei) kaksi ääntä. Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen esittelijän ehdotuksen. Tiina Hofström ilmoitti eriävän mielipiteen päätökseen sekä perustelut seuraavasti: Eriävän mielipiteen perustelut: 1. Asianosaisuus: Katsoakseni valituksen tekijä on asianosainen. Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen eli se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (Hallintolaki 11 ). Lausuntoehdotuksessa on käsittääkseni selvästi väärä tulkinta asianosaisuuden puuttumisesta. Kaupungin virkamiesten valituksen tekijälle lähettämän virkamieskirjeen (oli liitteenä valituksen tekijän materiaalissa) mukaan Kaskivuorenpuiston leikkipaikan purkusuunnitelmaprosessin kulussa

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 38 Tekninen lautakunta Sivu 18 / 47 noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia sen minimivaatimukset ylittäen. Maankäyttö- ja rakennuslain 133 :ssä asianosaisiksi on määritelty naapurit, joilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajia ja haltijoita. Sellainen kiinteistö, jolla on yksikin yhteinen rajapiste rakennuspaikan kanssa, on aina naapuri. Toisen tontin takana oleva tontti ei ole naapuri. Välittömästi kadun toisella puolella tai vinottain vastapäätä oleva kiinteistö on aina naapuri. Jos rajanaapuri on puisto, niin on tapauskohtaisesti katsottava, onko puiston toisella puolella oleva kiinteistö myös naapuri vai ei. Lähinnä on tällöin kyse puistoalueen leveydestä. Sekä kiinteistön vuokraoikeuden haltija että kiinteistön omistaja ovat naapureita, joten kumpaakin on kuultava. (Kohta on Helsingin kaupungin Rakennusvalvontaviraston sivuilta nen+lupahakemuksesta.) Käsittääkseni on täysin kiistatonta, että kyseinen muutoksenhakija on asianosainen naapuri. On lisäksi käsittääkseni hallintolain yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista, että eri suhteessa (vuokralainen, omakotitalo, asuntoyhtiön osakas) asuntoonsa elävät asukkaat olisivat eri asemassa toisiinsa nähden lain edessä. Ks. myös KHO: 1997: Asukastilaisuuden asianmukainen järjestämistapa. Muutoksenhakija esittää seikkaperäisen kuvauksen käsityksestään, ettei asukastilaisuutta leikkipaikan purun osalta pidetty asianmukaisesti. Lautakunnan lausuntoehdotuksessa esitetään puolestaan virkamiesten näkemys, ettei tilaisuuteen tullut asukkaita. Lautakunnan jäsenillä ei sen sijaan ole mahdollisuutta arvioida objektiivisesti, tuliko asukastilaisuus järjestettyä asianmukaisesti ja yrittikö tilaisuuteen tulla asukkaita. On kysyttävä, onko teknisen keskuksen asukastilaisuus järjestetty tässä kohden riittävällä tavalla niin, että kaikki halukkaat ovat päässeet mukaan asukastilaisuuksiin ja myös tilaisuuden alkamisajankohdan jälkeen. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 3 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle - Valitus Katupäällikkö on päätöksellään hyväksynyt Kaskivuorenpuiston leikkipaikan purkamista koskevan puistosuunnitelman.

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 38 Tekninen lautakunta Sivu 19 / 47 Päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, joka on pyytänyt Espoon kaupungilta lausuntoa asiasta mennessä. Ehdotus lausunnoksi on liitteenä. Lausunnossa ehdotetaan, että hallintooikeus ensisijaisesti jättäisi valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkäisi valituksen. Tiedoksi

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 Tekninen lautakunta Sivu 20 / / / Lasimäentie välillä Lasitörmä-Kauklahdenväylä, katusuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Paavo Hämäläinen, puh Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavan katusuunnitelman: Asemakaava-alue/ Suunnitelmien nimet / Piirustus nrot Lasilaakso Lasimäentie välillä 6488/003 Lasitörmä-Kauklahdenväylä Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 ja 85 Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosääntö , 9 1 mom. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 4 Katusuunnitelmaselostus / Lasimäentie 5 Katusuunnitelma 6488/003, Lasimäentie 6 Käännös päätöksestä / Beslutsprotokollet i översättning - Kustannusarvio Nähtävillä ( ) ollut ja hyväksyttäväksi esitettävä Lasimäentie (Glasbacksvägen) välillä Lasitörmä-Kauklahdenväylä katusuunnitelma koskee kadun rakentamista Lasilaakson asemakaavaalueella. Suunnitelmasta ei jätetty muistutuksia.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 Tekninen lautakunta Sivu 21 / SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Lasimäentie on kokoojakatu, joka liittyy idästä Kauklahdenväylään ja lännestä aikaisemmin rakennettuun osaan. Rakentamisen kustannusarvio on euroa (alv 0 %), josta kadunrakentamisen osuus on euroa (alv 0 %). Kadulle rakennettavan HSY:n runkovesijohdon kustannukset euroa (alv 0 %), josta kustannuksesta HSY vastaa kokonaisuudessaan. Ylläpidon lisäkustannusarvio 6800 euroa/vuosi. Kadun rakentaminen sisältyy vuoden rakentamisohjelmaan. Suunnitelmaselostus ja suunnitelman pienennökset ovat liitteinä. 2. SUUNNITTELUN KULKU Suunnitelma on tehty vuoden aikana. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin asukkaille Teknisessä keskuksessa. Tilaisuudessa ei ollut yhtään asukasta. 3. NÄHTÄVILLÄ OLO Katusuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaan nähtävillä Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisesti kuulutuksilla ja kirjeitse asianosaisille. Viralliset kuulutukset ovat olleet Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa sekä kaupungin ilmoitustaululla.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 Tekninen lautakunta Sivu 22 / 47 Tiedoksi 4. MUISTUTUKSET Katusuunnitelmaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja 40 Tekninen lautakunta Sivu 23 / 47 61/ / Nihtisilta / muutosasemakaavan katujen Nihtisillanpihan ja Nihtitorpankujan katusuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Vänttinen, puh Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavat katusuunnitelmat: Asemakaava-alue/ Suunnitelman nimi Piirustus nro Nihtisilta, muutos / Nihtisillanpiha 6666 / 002 Nihtitorpankuja 6666 / 003 Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 ja 85 Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosääntö , 9 1 mom. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Suunnitelmaselostus / Nihtisillanpiha 8 Suunnitelmaselostus / Nihtitorpankuja 9 Katusuunnitelma / Nihtisillanpiha 10 Katusuunnitelma / Nihtitorpankuja 11 Käännös päätöksestä / Beslutsprotokollet i översättning - Kustannusarvio, Nihtisillanpiha - Kustannusarvio, Nihtitorpankuja Nähtävillä ( ) olleet ja hyväksyttäväksi esitettävät Nihtisillan muutos (Knektbro ändring) kaava-alueen katusuunnitelmaehdotukset koskevat Nihtisillanpihan (Knektbrogården) ja

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja 40 Tekninen lautakunta Sivu 24 / 47 Nihtitorpankujan (Knekttorpsgränden) rakentamista Espoon Nihtisillassa (Knektbro). Katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia. 1. SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Nihtisillanpiha on Nihtisillassa sijaitseva uusi tonttikatu. Kadun kustannusarvio on noin , josta vesihuollon osuus on noin Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten suuruus on noin Nihtitorpankuja on Nihtisillassa sijaitseva osittain uusi tonttikatu. Kadun kustannusarvio on noin , josta vesihuollon osuus on noin Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten suuruus on noin Katusuunnitelmien suunnitelmaselostukset ja pienennökset ovat liitteinä. 2. SUUNNITTELUN KULKU Katusuunnitelmat on laadittu vuosien aikana. Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus pidettiin asianosaisille Esittelytilaisuudessa kävi 7 asukasta. 3. NÄHTÄVILLÄ OLO Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaan nähtävillä Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse. Viralliset kuulutukset ovat olleet Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa sekä kaupungin ilmoitustaululla. 4. MUISTUTUKSET Katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja 40 Tekninen lautakunta Sivu 25 / 47 Tiedoksi

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Tekninen lautakunta Sivu 26 / / / Tuurinmäen katusuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Pasi Marjamaa, puh Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavan katusuunnitelman: Asemakaava-alue / Suunnitelman nimi Piirustus nro Lillhemt / Tuurinmäki 6335/047 Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 ja 85 Maankäyttö- ja rakennuslaki 41 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö , 9 1 mom. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 12 Suunnitelmaselostus 13 Pienennös katusuunnitelmasta 14 Käännös päätöksestä / Beslutsprotokollet i översättning - Kustannusarviot Nähtävillä ( ) ollut ja hyväksyttäväksi esitettävä Tuurinmäen (Torsbacka) katusuunnitelmaehdotus koskee Tuurinmäki nimisen kadun rakentamista Henttaalla. Tuurinmäen katusuunnitelmaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Tekninen lautakunta Sivu 27 / SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Tuurinmäki on pientaloalueen olemassa oleva päättyvä tonttikatu, jonka varren tonteille on odotettavissa jonkin verran lisä-/uudisrakentamista. Katusuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin euroa (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on n euroa. Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on arviolta noin Kadun rakentamista ei ole vielä ajoitettu. Suunnitelmaselostus ja suunnitelman pienennös ovat liitteinä. 2. SUUNNITTELUN KULKU Katusuunnitelmaa on laadittu syksyn 2013 aikana. Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin asukastilaisuudessa Esittelytilaisuudessa asukas tai asukkaat esittivät kiinnostuksensa aikataulun lisäksi lähinnä Tuurinmäen katualueen leveyteen ja pituuskaltevuuteen liittyen. 3. NÄHTÄVILLÄ OLO Katusuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaan nähtävillä Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille ensin kirjeitse. Nähtävillä pidosta kuulutettiin Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa MUISTUTUKSET Tuurinmäen katusuunnitelmaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Tiedoksi

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Tekninen lautakunta Sivu 28 / 47

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Tekninen lautakunta Sivu 29 / / / Tikaskallion, Tikaskujan, Tikaslaakson, Tikasniitynpolun, Poikkipuun, Välimäen, Tuurinniityntien, Tuurinniitynkujan, Tuurinkujan ja Tuurinpohjan katusuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Pasi Marjamaa, puh Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavat katusuunnitelmat: Asemakaava-alue / Suunnitelman nimi Piirustus nro Lillhemt / Tikaskallio 6335/031 Tikaskuja 6335/032 Tikaslaakso 6335/033 Tikasniitynpolku 6335/034 Poikkipuu 6335/037 Välimäki 6335/040 Tuurinniityntie 6335/043 Tuurinniitynkuja 6335/044 A Tuurinkuja 6335/045 Tuurinpohja 6335/046 Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 ja 85 Maankäyttö- ja rakennuslaki 41 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö , 9 1 mom. Käsittely Esittelijä korjasi päätösehdotukseen Tuurinniitynkujan katusuunnitelman versioksi 6335/044 A. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Tekninen lautakunta Sivu 30 / 47 Liite Oheismateriaali Selostus 15 Suunnitelmaselostus 16 Pienennökset katusuunnitelmista 17 Tuurinniitynkujan katusuunnitelma 6335/044A 18 Käännös päätöksestä / Beslutsprotokollet i översättning - Kustannusarviot Nähtävillä ( ) olleet ja hyväksyttäväksi esitettävät Tikaskallion (Stigaberget), Tikaskujan (Stigagränden), Tikaslaakson (Stigadalen), Tikasniitynpolun (Stigaängsstigen), Poikkipuun (Stegpinnen), Välimäen (Mellanbacken), Tuurinniityntien (Torsängsvägen), Tuurinniitynkujan (Torsängsgränden), Tuurinkujan (Torsgränden) ja Tuurinpohjan (Torssänkan) katusuunnitelmaehdotukset koskevat Tikaskallion, Tikaskujan, Tikaslaakson, Poikkipuun, Välimäen, Tuurinniityntien, Tuurinniitynkujan, Tuurinkujan ja Tuurinpohjan katujen sekä Tikasniitynpolun kevyen liikenteen väylän rakentamista Henttaalla. Katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia. 1. SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Tikaskallio, Tikaskuja, Poikkipuu, Välimäki, Tuurinniityntie, Tuurinniitynkuja, Tuurinkuja ja Tuurinpohja ovat pientaloalueen olemassa olevia tonttikatuja. Tikaslaakso on pientaloalueen uusi tonttikatu, jonka katualueesta merkittävä osa muodostuu pysäköimispaikoista. Tikasniitynpolku on kevyen liikenteen väylä.

31 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Tekninen lautakunta Sivu 31 / 47 Tikaskallion katusuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin euroa (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on n euroa. Tikaskallion vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on arviolta noin Tikaskujan katusuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin euroa (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on n euroa. Tikaskujan vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on arviolta noin 600. Tikaslaakson katusuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin euroa (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on n euroa. Tikaslaakson vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on arviolta noin Tikasniitynpolun katusuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin euroa (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on n euroa. Tikasniitynpolun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on arviolta noin 800. Poikkipuun katusuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin euroa (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on n euroa. Poikkipuun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on arviolta noin 600. Välimäen katusuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin euroa (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on n euroa. Välimäen vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on arviolta noin Tuurinniityntien katusuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin euroa (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on n euroa. Tuurinniityntien vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on arviolta noin Tuurinniitynkujan katusuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin euroa (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on n euroa. Tuurinniitynkujan vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on arviolta noin Tuurinkujan katusuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin euroa (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on n euroa. Tuurinkujan vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on arviolta noin Tuurinpohjan katusuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin euroa (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on n euroa. Tuurinpohjan vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on arviolta noin 2000.

32 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Tekninen lautakunta Sivu 32 / 47 Edellä mainittujen katujen kustannusarviot ovat yhteensä (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on arviolta (alv 0 %). Ylläpitokustannusten muutos arviolta yhteensä Katujen rakentamista ei ole vielä ajoitettu. Suunnitelmaselostus ja suunnitelmien pienennökset ovat liitteinä. 2. SUUNNITTELUN KULKU Katusuunnitelmia on laadittu syksyn 2013 aikana. Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin asukastilaisuudessa Esittelytilaisuudessa asukkaat esittivät aikatauluun liittyvän kiinnostuksensa lisäksi lähinnä kysymyksiä ja toiveita tonttien ajoliittymistä, katujen leveyksistä, korkeusasemasta eli tasauksesta ja jalkakäytävistä. Jotkut halusivat kadun tulevan mahdollisimman kauaksi omasta tontistaan ja katualueella sijaitsevan kasvillisuuden säilyttämistä. Todettiin katualueiden määräytyvän asemakaavan perusteella ja että toiveita otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon jatkosuunnittelussa. Todettiin yleisesti katusuunnitelmien ja kadunrakennustoimenpiteiden ulottuvan lähtökohtaisesti katualueen sisälle ja ettei katualueelta johdeta hulevesiä tonteille. Tikasniitynpolun kevyen liikenteen väylä huolestutti asianosaisten tonttien asukkaita mm. Tikasniitynpolun katualueen eteläreunan havupuurivistön säilymismahdollisuuksien suhteen. Edellä mainittua tilannetta kokoonnuttiin tarkastelemaan yhdessä paikanpäälle maastoonkin asukkaiden ja suunnittelijoiden kesken. 3. NÄHTÄVILLÄ OLO Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaan nähtävillä Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille ensin kirjeitse. Nähtävillä pidosta kuulutettiin Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa Tiedoksi 4. MUISTUTUKSET Tikaskallion, Tikaskujan, Tikaslaakson, Tikasniitynpolun, Poikkipuun, Välimäen, Tuurinniityntien, Tuurinniitynkujan, Tuurinkujan ja Tuurinpohjan katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia.

33 Espoon kaupunki Pöytäkirja 43 Tekninen lautakunta Sivu 33 / / / Tikapuuntien ja Tikapuunkoukun katusuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Pasi Marjamaa, puh Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) hyväksyy seuraavat katusuunnitelmat: Asemakaava-alue / Suunnitelman nimi Piirustus nro Lillhemt / Tikapuuntie 6335/041 Tikapuunkoukku 6335/042 2) antaa vastaukset muistutuksiin liitteen mukaisesti. 3) määrää em. katusuunnitelmat maankäyttö- ja rakennuslain 202.n mukaisesti pantaviksi täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 ja 85 Maankäyttö- ja rakennuslaki 41 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö , 9 1 mom. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 19 Suunnitelmaselostus 20 Pienennös katusuunnitelmasta 6335/ Pienennös katusuunnitelmasta 6335/ Muistutusten lyhennelmät ja vastineet 23 Käännös päätöksestä / Beslutsprotokollet i översättning

34 Espoon kaupunki Pöytäkirja 43 Tekninen lautakunta Sivu 34 / 47 Oheismateriaali Selostus - Muistutukset - Kustannusarviot Nähtävillä ( ) olleet ja hyväksyttäväksi esitettävät Tikapuuntien (Stegvägen) ja Tikapuunkoukun (Stegkroken) katusuunnitelmaehdotukset koskevat Tikapuuntien ja Tikapuunkoukun katujen rakentamista Henttaalla. Katusuunnitelmaehdotuksista jätettiin kolme muistutusta. Katusuunnitelmien mukaisten katujen rakentaminen viipymättä on välttämätöntä, koska rakennettavat kadut palvelevat vuonna 2016 tontinluovutukseen tarjottavia Espoon kaupungin luovutustontteja kortteleissa 21155, ja Tonttien 21155/14 16, 21158/1-4 ja 21159/22 26 käyttäminen käyttötarkoitustensa mukaisesti estyy tai hankaloituu kohtuuttomasti, elleivät katusuunnitelmien mukaiset kadut ole rakennettu ko. tontinluovutuksen käynnistyessä. Tästä syystä määrätään katusuunnitelmat maankäyttö- ja rakennuslain 202.n mukaisesti pantaviksi täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman. 1. SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Tikapuuntien kaakkoisosa on pientaloalueen olemassa oleva tonttikatu. Tikapuuntien pohjoisosa ja Tikapuunkoukku ovat pientaloalueen uusia tonttikatuja. Tikapuuntien katusuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin euroa (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on

35 Espoon kaupunki Pöytäkirja 43 Tekninen lautakunta Sivu 35 / 47 n euroa. Tikapuuntien vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on arviolta noin Tikapuunkoukun katusuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin euroa (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on n euroa. Tikapuunkoukun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on arviolta noin Edellä mainittujen katujen kustannusarviot ovat yhteensä (alv 0 %), josta vesihuoltotöiden osuus on arviolta (alv 0 %). Ylläpitokustannusten muutos arviolta yhteensä Tavoitteena on aloittaa katujen rakentaminen vuoden 2015 aikana. Suunnitelmaselostus ja suunnitelmien pienennökset ovat liitteinä. 2. SUUNNITTELUN KULKU Katusuunnitelmia on laadittu syksyn 2013 aikana. Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin asukastilaisuudessa Esittelytilaisuudessa asukkaat esittivät aikatauluun liittyvän kiinnostuksensa lisäksi lähinnä kysymyksiä ja toiveita tonttien ajoliittymistä, katualueen leveydestä ja korkeusasemista. Jotkut halusivat kadulle vähintään jalkakäytävän, jotkut taasen eivät halunneet. Tikapuuntien alkuosan linjauksesta korkeusasemineen oli esillä suunnittelijoiden ensisijaisesti suosittelema vaihtoehto, mutta asukkaiden vastustuksen takia katusuunnitelmaehdotukseen päätyi nykytilaa noudattava toissijainen vaihtoehto. Todettiin kadun varteen tarvittavan kevyelle liikenteelle vähintään jalkakäytävä. Asukkaiden taholta toivottiin myös lainvoimaisen asemakaavan vastaisia ratkaisuja. 3. NÄHTÄVILLÄ OLO Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaan nähtävillä Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille ensin kirjeitse. Nähtävillä pidosta kuulutettiin Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa Tiedoksi 4. MUISTUTUKSET Katusuunnitelmaehdotuksista jätettiin kolme muistutusta. Muistutusten perusteella suunnitelmiin tehdään yksittäisiä pieniä muutoksia jatkosuunnittelussa.

36 Espoon kaupunki Pöytäkirja 44 Tekninen lautakunta Sivu 36 / / / Tikasrinteen, Tikasniityntien, Tikasniitynkujan, Pystypuun ja Väli-Henttaan tien katusuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Pasi Marjamaa, puh Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) hyväksyy seuraavat katusuunnitelmat: Asemakaava-alue / Suunnitelman nimi Piirustus nro Lillhemt / Tikasrinne 6335/030 Tikasniityntie 6335/035 Tikasniitynkuja 6335/036 Pystypuu 6335/038 A Väli-Henttaantie 6335/039 2) antaa vastauksen muistutuksiin liitteen mukaisesti. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 ja 85 Maankäyttö- ja rakennuslaki 41 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö , 9 1 mom. Käsittely Päätös Liite Esittelijä korjasi päätösehdotusta siten, että Pystypuun katusuunnitelma korjattiin versioksi 6335/038A. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 24 Suunnitelmaselostus 25 Pienennökset katusuunnitelmista 26 Pystypuun katusuunnitelma 6335/038A 27 Muistutusten lyhennelmät ja vastineet

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 18.12.2012 tiistai klo 17:00-18:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50 Kokoustiedot Aika 10.04.2012 tiistai klo 17:00-18:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus

Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18 Kokoustiedot Aika 14.01.2015 keskiviikko klo 17:00-18:15 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 07.05.2014 Sivu 1 / 1 1773/02.02.00/2014 55 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä Valmistelijat

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 29.01.2014 Sivu 1 / 14. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus

Tekninen lautakunta 29.01.2014 Sivu 1 / 14. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 29.01.2014 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 29.01.2014 keskiviikko klo 17:00-19:25 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika 26.11.2012 maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76

Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76 Kokoustiedot Aika 18.05.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56 Kokoustiedot Aika 26.08.2013 maanantai klo 15:30-18:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40. Espoon kaupunki Pöytäkirja 11.06.2014 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman,

Lisätiedot

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 08.09.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 23.02.2015 Sivu 1 / 44

Valtuusto 23.02.2015 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 23.02.2015 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 23.02.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 maanantai klo 13:00-16:15 neuvottelutauko klo 13.50-14.10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 26.02.2015 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 26.02.2015 torstai klo 17:35-20:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2015 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 24.09.2015 torstai klo 17:30-19:30 Paikka KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio,

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 31

Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 31 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 31 Kokoustiedot Aika 23.03.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 251 Kaukolämpöhinnaston tarkistaminen 1.3.2014... 2 252 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 1.3.2014... 5 Pykälän liite: Kh:n

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2008 klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot