SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013"

Transkriptio

1 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnuspiirteet 8 2. HALLINTO Hallintoelimet Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Diakonian työryhmä Kasvatuksen työryhmä Lähetyksen työryhmä Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Omaisuuden hoidon toimikunta Tilintarkastajat Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat Valmiustoimikunta HENKILÖSTÖ Seurakuntatyössä Yleishallinnossa Kiinteistötoimessa Hautaustoimessa JÄSENET TOIMINTA Henkilöstö- ja taloushallinto 14

3 5.2. Henkilöstökoulutus Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Kirkolliset toimitukset Muu yleinen seurakuntatyö Musiikkityö Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Nuorisotyö Rippikoulutyö Diakoniatyö Lähetystyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Metsätalous Tilastollinen yhteenveto INVESTOINNIT TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase HAUTAINHOITORAHASTO KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI TOTEUTUMAVERTAILUT 35 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT 42

4 1. Henkilöstökulut Verotulot Vakuutukset Poistosuunnitelma Lomapalkkavelka Rahoituslaskelma Tase Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Oman pääoman erät Siirtovelat Eläkevastuuvajaus Vieraan pääoman erät Tilikirjojen luettelo Tositelajien luettelo Kirjanpidon säilytys Tilinpäätöksen julkisuus Tilinpäätöksen allekirjoitukset Vahvistusilmoitus tilintarkastajalle 50

5 I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Vuoden 2013 alussa Sallan seurakunnassa oli 3366 ja saman vuoden lopussa 3239 jäsentä. Jäsenmäärä väheni siis 127:llä. Vuotuisen jäsenkadon nopeus, joka oli 3,77 %, oli selvästi suurempi kuin keskimääräisen jäsenkadon vauhti edellisten kymmenen vuoden aikana, joka oli 2,65 %. Sallan kunnan asukasluku oli vuoden 2013 alussa 3983 ja saman vuoden lopussa 3886, joten kunnan asukasluku väheni absoluuttisesti 97:lla ja suhteellisesti 2,4 %. Vuoden 2013 lopussa Sallassa kirjoilla olevista henkilöistä 83,35 % kuului Sallan ev.-lut. seurakuntaan. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuoden 2012 lopussa kaikista Suomen kansalaisista 76,4 % kuului Suomen ev.-lut. kirkkoon. Kaavio 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina sekä ennuste vuosille Sarja Kaaviosta 1 voi nähdä, että vuonna 2013 seurakunnan jäsenmäärä väheni nopeammin kuin pitkän aikavälin keskiarvo edellytti. Vuodesta 2014 eteenpäin jatkuva viiva ennakoi seurakunnan jäsenmäärän kehitystä siinä tapauksessa, että jäsenkadon vauhti on noin 2,5 %. Näillä näkymin seurakunnan jäsenmäärä saavuttaa kolmen tuhannen rajan saavutetaan vuoden 2016 lopussa. Sallan seurakuntaan tuli vuonna 2013 kasteen kautta 25, liittymisilmoituksella 6 ja muuton kautta 77 jäsentä. Kuolleita oli 70, kirkosta eronneita 27 ja pois muuttaneita 138. Kastettujen ja kuolleiden 4

6 tase oli siis -45, kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden tase -21 sekä seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneiden tase -61. Kaikki nämä kehitystekijät ovat olleet pitkällä aikavälillä negatiiviset. Taulukko 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitystekijät vuosina kastetut - kuolleet liittyneet - eronneet muuttotase yhteensä Sallan seurakunnan jäsenistön ikärakenne painottui vuotiaisiin, joita oli 19,7 % seurakunnan jäsenmäärästä. Suurimpaan yksittäiseen ikäluokkaan, vuonna 1948 syntyneisiin eli 65-vuotiaisiin, kuului 37 miestä ja 42 naista, yhteensä 79 henkilöä. Seurakunnan vanhin jäsen oli iältään 103 vuotta. Seurakunnan jäsenistön keski-ikä oli 51 vuotta. Kaavio 2. Sallan seurakunnan väestön ikäjakautuma vuoden 2013 lopussa > 100 v v v v v v v n m v v v 0-9 v Ikäjakso vuotiaat kattoi noin 9,3 %, vuotiaat noin 18,4 %, ikäjakso vuotiaat noin 13,9 %, ikäjakso vuotiaat 8,8 %, ikäjakso yli vuotiaat noin 1,3 % ja yli 100- vuotiaat noin 0,03 % seurakunnan väestöstä. 5

7 Lasten eli 0 9 -vuotiaiden ikäjakso, jonka kuuluisi olla terveesti painottuneessa ikäjakautumassa yksi suurimmista, edusti vain 6,9 % seurakunnan väkiluvusta. Nuorten eli vuotiaiden osuus seurakunnan väkiluvusta oli 9,1 %. Nuorten aikuisten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli 5,8 %. Tämä ikäjakso, johon kuului 123 miestä ja 65 naista, oli sukupuolijakautumaltaan epätasapainoisin. Varttuneiden aikuisten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli 6,7 %. Tuottavien ikäluokkien tulisi edustaa yhdessä % seurakunnan jäsenmäärästä, jotta syntyvyys tasoittaisi kuolleisuuden ja poismuuton vaikutukset. Nuorten aikuisten pieni osuus seurakunnan jäsenmäärästä on ollut ilmiönä olemassa jo 1970-luvun alkuvuosista asti. Silloin rakenteelliset syyt irrottivat monet nuoret alkutuotannon elinkeinoista, eikä alueen taloudellinen perusta ole sittemmin korjaantunut. Nuorten on edelleen lähdettävä opintojen ja työn vuoksi pois Itä-Lapista Toiminnan tunnusluvut Jumalanpalvelusten yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Ehtoolliselle osallistuneiden määrä oli Kirkolliset toimitukset tavoittivat kaikkiaan 4119 ja muut yleisen seurakuntatyön tilaisuudet 2136 ihmistä. Kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä jaettuna seurakunnan jäsenmäärällä antoi suhdeluvun 3. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,5. Ehtoolliselle osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,6. Kirkollisiin toimituksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,3. Muihin yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,7. Sallan seurakunnan jäsenet osallistuivat siis vuonna 2013 laskennallisesti keskimäärin kolmeen seurakuntansa tilaisuuteen. Ehtoollisella käymisen laskennallinen tiheys oli yksi käynti kahdessa vuodessa. Vuonna 2013 Sallan seurakunnan papit suorittivat 118 kirkollisista toimitusta, joista oli kasteita 39 (33,1 %), vihkimisiä 7 (5,9 %), hautaan siunaamisia 71 (60,2 %) ja uurnan maahanlaskuja 1 (0,8 %). Näiden lisäksi oli 11 hautausta, jonka toimitti muu kuin Sallan seurakunnan pappi, ja 4 arkkuhautausta, jossa ei seurattu kirkollista tapaa. Ilman kirkollista kaavaa laskettiin hautaan 5 uurnaa. Kaikkien hautausten määrä oli 91. Sallan seurakunnan antamasta 138:sta toimituksesta 41 eli keskimäärin 29,7 % kohdistui muiden seurakuntien jäseniin tai kirkkoon kuulumattomiin. Kasteista 14 (35,9 %), vihkimisistä 3 (37,5 %) ja hautauksista 24 (29,7 %) oli tällaisia toimituksia. Seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalveluksiin kasvoi vuoteen 2012 verrattuna. Myös ehtoolliselle osallistuminen oli runsaampaa kuin edellisenä vuonna. Toisaalta yleisen seurakuntatyön muiden tilaisuuksien osallistujamäärät vähenivät edellisvuoteen verrattuina. Kirkollisia toimituksia oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2013 Sallan seurakunnan kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Sen lisäksi lapsi- ja nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön, seurakunnan työntekijöiden asiakaskontaktien sekä vapaaehtoisten toimijoiden kautta tavoitettiin suuri määrä ihmisiä. 6

8 Osallistumisaktiivisuuden muutokset heijastivat seurakunnan väestön ikääntymistä ja vähentymistä. Eniten osallistujia oli tilaisuuksissa, joihin syystä tai toisesta tuli mukaan ulkopaikkakuntalaisia tai muualla kirjoilla olleita sallalaisia. Nämä tilaisuudet keskittyivät adventin ja joulun seutuun, pääsiäiseen, juhannuskesään, Salla-päivän tienooseen ja ruska-aikaan. Vähiten osallistujia oli myöhäissyksyn, keskitalven ja loppukesän jumalanpalveluksissa. Kaavio 3. Yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistumisen aktiivisuus Sallan seurakunnassa vuosina % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kaavio kolme kuvaa yleisen seurakuntatyön osallistujamäärien suhteellisen painoarvon muutosta vuodesta 2000-lähtien Sallan seurakunnassa. Mustat palkit edustavat jumalanpalveluksiin osallistumista, harmaat palkit kirkollisiin toimituksiin osallistumista ja valkoiset palkit muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistumista. Vuosina on nähtävissä selvä kehitys, jossa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten merkitys on kasvanut ja muiden yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien merkitys on vähentynyt. Tämä johtuu osaksi siitä, että seurakunnan jumalanpalveluselämää on kehitetty, ja osaksi siitä, että seurakunnan väestö on keskittynyt kirkonkylään. Haja-asutusalueilla toimineet työmuodot kuten seurat ja kinkerit ovat vähentyneet vuosien varrella, kun näitä perinteitä arvostaneet ihmiset ovat muuttaneet keskustaajamaan. Monet näistä ihmisistä ovat säilyttäneet yhteytensä seurakuntaan osallistumalla jumalanpalveluksiin sekä ikäihmisten kerhotoimintaan, joka tilastoidaan diakonian tapahtumiin. Kuva 1. Torstaikerholaisten potkukelkkoja Sallan seurakuntatalon edustalla 7

9 Vuonna 2013 Sallan seurakunta toteutti perustehtäväänsä samalla tavalla kuin ennenkin eli pitäen esillä sanaa ja sakramentteja. Ajat ja tavat muuttuvat, mutta nämä kirkon aarteet ovat muuttumattomat. Niihin pätee, mitä Pietari sanoi Jeesukselle: Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. (Joh.6:68) Talouden tunnuspiirteet Vuonna 2013 Sallan seurakunnan verotulot olivat euroa. Muita tuloja seurakunnalla oli yhteensä euroa. Vuoden 2013 budjetissa toimintamenot alittuivat 12,8 prosentilla ja toimintatulot ylittyivät 43,5 prosentilla. Verotuloja kertyi 0,5 prosenttia enemmän kuin ennakoitiin budjettia laadittaessa. Tilinpäätöksen vuodelta 2013 ylijäämä oli ,08 euroa. Henkilöstökulut olivat seurakunnan talouden suurin menoerä. Ne olivat kaikkiaan 58,5 prosenttia budjetin loppusummasta. 2. HALLINTO 2.1. Hallintoelimet Sallan seurakunnan hallintoelimet olivat seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto, kirkkovaltuuston asettamat kirkkoneuvosto sekä kirkkoneuvoston asettama omaisuuden hoidon toimikunta. Vuonna 2011 työalojen työryhmät korvasivat entiset työalojen johtokunnat Kirkkovaltuusto Sallan kirkkovaltuusto kokoontui kaksi kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 27 pykälää. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Kari Niemelä. Varapuheenjohtajana toimi Kaisa Isojärvi ja sihteerinä talouspäällikkö Päivi Roininen. 8

10 Kirkkoherra Antti Kettunen oli kirkkoneuvoston puheenjohtajana läsnä kahdessa kirkkovaltuuston kokouksessa. Talouspäällikkö Päivi Roininen oli pöytäkirjanpitäjänä kahdessa kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Haurunen Tuomo 2 kertaa vpj Isojärvi Kaisa 1 jäsen Kangas Sinikka 2 jäsen Kellokumpu Jorma 1 jäsen Kujala Maire 2 jäsen Kuusela Sari 0 pj Niemelä Kari 2 jäsen Onkamo Seppo 2 jäsen Saariniemi Kaisa 2 jäsen Salla Emmaleena 0 jäsen Salla Raili 2 jäsen Selkälä Elsa 2 jäsen Seppälä Anna-Liisa 2 jäsen Tapio Kaarina 0 jäsen Vaarala Raija 1 varaj Uimari Aulis 0 Kirkkovaltuuston tavoitteet vuodelle 2013 olivat: talouden tasapainon säilyttäminen, toiminnan edellytysten turvaaminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, luottamushenkilöiden kouluttaminen, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön kehittäminen. Kirkkovaltuusto toimi asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan toimintasuunnitelman johdantoon yleisperiaatteet siitä, kuinka menetellään, jos kuntarakenne muuttuu Itä-Lapissa. Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2013 olivat: kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi toimituspalkkioiden korotus alkaen hautaustoimen maksut alkaen Sallan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran ja lastenohjaajan työsuhteen lakkauttaminen sekä lastenohjaaja-nuorisotyönohjaajan työsuhteen perustaminen Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2012 tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2012 tileistä ja hallinnosta tuloveroprosentti vuodelle 2014 Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2014 Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 Talousarvion toteutuminen: 9

11 Kirkkovaltuusto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,96 75,8 % Toimintajäämä , ,96 75,8 % Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kokoontui seitsemän kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 106 pykälää. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra Antti Kettunen, joka johti seitsemän kokousta. Talouspäällikkö Päivi Roininen toimi sihteerinä seitsemässä kokouksessa. Sallan kirkkoneuvostossa oli puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Niemelä ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kaisa Isojärvi osallistuivat kokouksiin. Kirkkoneuvoston jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Haurunen Tuomo 6 kertaa kv vpj Isojärvi Kaisa 6 kn vpj Kangas Sinikka 6 jäsen Kellokumpu Jorma 4 varaj Miettinen Antero 1 kv pj Niemelä Kari 6 jäsen Onkamo Seppo 7 varaj Saariniemi Kaisa 1 varaj Salla Olli 1 jäsen Salla Raili 5 varaj Seppälä Anna-Liisa 1 jäsen Vaarala Raija 4 Sallan seurakuntaa edustivat eri yhteistyöelimissä: Sallan kunnan vanhusneuvosto Sallan kunnan vammaisneuvosto Eeva Kantola, Raija Vaarala, varaj Kaisa Isojärvi Anna-Liisa Seppälä, varaj Eri yhteisöissä ja yhdistyksissä Sallan seurakuntaa edustivat: Sallan yhteismetsä Osuuskunta Metsäliitto Kursun vesiosuuskunta Hautajärven vesiosuuskunta Saijan vesiosuuskunta Seppo Onkamo Päivi Roininen Aatto Pajari Sinikka Kangas Kaisa Saariniemi 10

12 Kirkkoneuvoston tavoitteet vuodelle 2013 olivat: toiminnan ulottaminen seurakunnan koko alueelle, jumalanpalvelusten kehittäminen, seurakunnan tietohallinnon kehittäminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, työyhteisön työkyvyn ylläpitäminen ja edistämien. Kirkkoneuvosto toimi sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työyhteisön työkykyä pyrittiin ylläpitämään ja edistämään tarjoamalla jokaiselle työntekijälle mahdollisuus henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Tärkeimmät kirkkoneuvoston käsittelemät asiat vuonna 2013 olivat: lastenohjaaja Arja Halosen irtisanoutuminen lastenohjaajan työsuhteesta vt nuorisotyönohjaaja Piia-Paula Tervolan irtisanoutuminen nuorisotyönohjaajan virasta Sallan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran ja lastenohjaajan työsuhteen lakkauttaminen sekä lastenohjaaja-nuorisotyönohjaan työsuhteen perustaminen seurakunnan edustajat eri yhteisöihin seurakunnan edustaja Sallan kunnan vammaisneuvostoon toimikuntien ja työryhmien edustajien nimeäminen edustaja Rovaniemen rovastikunnan kasvatustoimikuntaan vuosiksi päivitys Sallan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöön hautaustoimen maksut alkaen työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2012 Pikku-Pappilan myynnin vahvistus Sallan seurakuntatalon peruskorjauksen ja laajennusosan hankesuunnitelma Museoviraston lausunto kirkon inva-wc:n ja käyttöliuskan suunnitelmasta tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2012 tileistä ja hallinnosta valmiussuunnitelman päivitys seurakunnan emäntä-vahtimestari Eine Pajarin vuorotteluvapaa-anomus kirkon palkkausjärjestelmän järjestelyerä Lapin ELY-keskuksen pyyntö koskien Kanttorilan tilan 28:1 Ruuhijoen rannan maisemointia Sallan seurakunnan lastenohjaaja-nuorisotyönohjaajan työsuhteen täyttäminen Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2014 Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 Sallan hautausmaan muualle haudattujen muistokiven suunnitelma myrskyn kaatamien puiden myynti Kallungin Lomaranta-palstasta Museoviraston intendentti Seija Linnamäki ja kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkala kävivät toukokuussa 2013 Sallassa tutustumassa seurakuntatalon peruskorjaus- ja laajennussuunnitelmaan sekä Sallan kirkon esteettömän kulkemisen ja inva-wc:n suunnitelmien yksityiskohtiin. Museovirasto pyysi lokakuussa 2013 uudet suunnitelmapiirrokset Sallan kirkon osalta. 11

13 Talousarvion toteutuminen Kirkkoneuvosto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , , ,84 90,6 % Toimintajäämä , , ,84 90,6 % Diakonian työryhmä Kirkkoneuvosto asettamaan diakonian työryhmään kuuluivat Eeva Kantola, Seppo Onkamo ja Anna-Liisa Seppälä Kasvatuksen työryhmä Kirkkoneuvoston asettamaan kasvatuksen työryhmään kuuluivat Jarna Pennanen, Emmaleena Salla ja Kari Niemelä Lähetyksen työryhmä Kirkkoneuvosto asettamaan lähetyksen työryhmän kuuluivat Eeva Kantola, Maire Kujala ja Sari Kuusela Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Kirkkovaltuusto nimeämät Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa vuosina olivat: kasvatustoimikunta Piia-Paula Tervola ja Kari Niemelä, diakoniatoimikunta Eeva Kantola, Seppo Onkamo ja Anna-Liisa Seppälä, lähetystoimikunta Eeva Kantola ja Sari Kuusela. Piia-Paula Tervolan tilalle rovastikunnan kasvatustoimikuntaan valittiin Jarna Pennanen Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Kirkkovaltuuston valitsemaan suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kuuluivat Varsinaiset jäsenet: Tuomo Haurunen Seppo Onkamo Emmaleena Salla Varajäsenet Jorma Kellokumpu Kaisa Saariniemi Kaarina Tapio Omaisuudenhoidon toimikunta Kirkkoneuvoston vuosiksi nimittämään omaisuuden hoidon toimikunnan kuuluivat: Jorma Kellokumpu (pj) Seppo Onkamo Kaisa Saariniemi Tuomo Haurunen Tilintarkastajat Kirkkovaltuuston valitsemana Sallan seurakunnan tilintarkastajana kaudella toimi Pohjolan tilintarkastus. 12

14 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajina kaudella toimivat Tuomo Haurunen ja Sinikka Kangas sekä heidän varamiehinään Kaisa Isojärvi ja Seppo Onkamo Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajia ei valittu kaudelle Valmiustoimikunta Valmiustoimikunnan jäsenet olivat Aulis Uimari (pj), Tuomo Haurunen, Hanna Kantola ja Antti Kettunen. 3. HENKILÖSTÖ Vuoden 2013 lopussa Sallan seurakunnalla oli palveluksessaan 9 henkilöä, joista naisia oli 7 ja miehiä 2. Vuoden 2013 aikana oli jatkuvassa virassa 7 työntekijää, määräaikaisena viransijaisena 1 työntekijä, määräaikaisena työsuhteen sijaisena 2 työntekijää jatkuvassa työsuhteessa 1 työntekijä, määräaikaisessa työsuhteessa 1 työntekijä, Vuoden 2013 aikana työntekijöiden työaika jakautui tehtäväryhmittäin seuraavasti: seurakuntatyö 5 + 0,5 yleishallinto 2 kiinteistötoimi 0,5 + 0,5 hautaustoimi 0,5 Kun otetaan huomioon työntekijät, jotka palvelivat Sallan seurakuntaa säännöllisessä työssä vuoden 2013 aikana pois lukien kesätyöntekijät ja vuosiloman sijaiset, henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta. Nuorin työntekijä oli iältään 30-vuotias ja vanhin työntekijä 57-vuotias. Sallan seurakunnan työntekijät jakautuivat ikäryhmiin seuraavasti: vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita 1 Tästä joukosta 1 työntekijä (11,1 %) oli ollut tehtävissään alle viisi vuotta, 4 työntekijää (44,4 %) viidestä kymmeneen vuotta sekä 4 työntekijää (44,4 %) enemmän kuin kymmenen vuotta Sallan seurakunnan palveluksessa. Sallan seurakunnan työntekijöiden työterveyshuolto järjestettiin sopimuksella Sallan terveyskeskuksen kanssa. 13

15 3.1. Seurakuntatyössä Antti Kettunen kirkkoherra (j v) Anja Hauer seurakuntapastori (j v) Eeva Kantola diakoni ja lähetyssihteeri (j v) Katriina Aho kanttori (j v) Sonja Määttä määräaikainen työsuhteinen lastenohjaajan sijainen (ma tp ts) Jarna Pennanen määräaikainen työsuhteinen lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja (ma tp ts) Laura Tornberg sijaiskanttori (ma vs) 3.2. Yleishallinnossa Päivi Roininen talouspäällikkö (j v) Marja Virkkula toimistosihteeri (j v) 3.3. Kiinteistötoimessa Eine Pajari Eeva-Liisa Hautaniemi emäntä-vahtimestari (j tp ts) sijaisemäntä (ma tp ts) 3.4. Hautaustoimessa Tapio Aho suntio-hautausmaanhoitaja (j v) 4. JÄSENET Vuoden 2013 lopussa Sallan seurakunnan jäsenmäärä oli Jäsenistössä oli miehiä 1675 ja naisia Poissaolevassa väestössä oli 873 henkilöä, joista 394 oli miehiä ja 479 naisia. Sallan seurakunnassa oli 7 ulkomaan kansalaista. Kertomusvuoden aikana Sallan seurakunnan jäseniksi kastettiin 25 lasta: 9 poikaa ja 16 tyttöä. Sallan seurakunnasta poisnukkuneita oli 70, heistä 35 oli miehiä ja 35 naisia. Seurakunta sai muuttoliikkeen kautta 77 jäsentä ja menetti poismuuton kautta 138 jäsentä. Kirkkoon liittyneitä oli 6 ja kirkosta eronneita TOIMINTA 5.1. Henkilöstö- ja taloushallinto Toiminta-ajatus Henkilöstöhallinto on työvoiman järjestämistä ja työn johtamista siten, että seurakunnan palvelutehtävät tulevat hoidetuiksi. Taloushallinnon avulla turvataan seurakunnan varsinaisten tehtävien hoito sekä tuotetaan tietoa suunnittelun ja päätöksenteon avuksi. Talouspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, joka vastaa taloudenpidosta, hallintoasioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kiinteistö- ja hautaustoimesta. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: vastaavien viranhaltijoiden osallistuminen taloushallinnon koulutukseen, talouden tasapainottaminen. 14

16 Toiminta Työyhteisön kokouksia pidettiin kesä-elokuuta lukuun ottamatta joka toinen tai joka kolmas viikko. Taloustoimisto huolehti pääasiassa kirjanpidosta, palkoista, laskuista sekä hallinto- ja henkilöstöasioista. Taloushallinnon ohjelmat olivat Rovaniemen seurakunnan palvelimella. Kirkon palvelukeskuksen alaisuuteen siirtymiseen valmistauduttiin osallistumalla Kipakoulutukseen. Taloustoimisto palkkasi kesätyöntekijöitä ja vastasi rakennushakkeiden toteutumisesta. Kesätyöntekijöitä tarvittiin lähinnä puutarhatöihin. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan tilinpäätös oli ylijäämäinen. Talousarvion toteutuminen Henk.- ja tal.hall. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,80 9,20 98,2 % Toimintamenot , ,37 89,3 % Toimintajäämä , ,17 89,2 % 5.2. Henkilöstökoulutus Toiminta-ajatus Kirkon henkilöstökoulutussopimuksen 2. :n 1. momentin mukaan henkilöstökoulutus on koulutusta, jota seurakunta työnantajana järjestää tai hankkii henkilöstölleen kehittääkseen seurakunnan toimintoja sekä parantaakseen henkilöstön työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Henkilöstökoulutuksen muotoja ovat perehdyttäminen sekä täydennys- ja uudelleenkoulutus. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: henkilöstön kouluttautumisen edistäminen riittävän suuren määrärahan avulla, perehdyttävien, täydentävien ja/tai uudelleen kouluttavien kurssien ja virikepäivien tarjoaminen seurakunnan työntekijöille, tehtävään pätevöittävän koulutuksen tukeminen. Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnan henkilöstökoulutuksen määräraha arvioitiin periaatteella, että jokainen työntekijä voi osallistua yhteen koulutukseen vuodessa. Koska osa työntekijöistä ei käyttänyt tätä mahdollisuutta, määrärahaa jäi käytettäväksi niille, jotka halusivat osallistua useampaan kuin yhteen koulutukseen. Oulun hiippakunnan henkilöstökoulutuksen ja neuvottelupäivien esite sekä kirkollista koulutusta tarjoavien järjestöjen esitteet olivat työntekijöiden käytettävissä kirkkoherranvirastossa. Ilmoittautumislomake henkilöstökoulutukseen oli esillä kirkkoherranvirastossa lokakuun alusta lähtien. 15

17 5.3. Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Kirkonkirjojen pidon päätarkoitus on väestörekisteriasioiden hoitaminen. Kirkonkirjojen pidossa toteutetaan uutta arkistonmuodostussuunnitelmaa koko laajuudessaan. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: arkistoitujen aineistojen siirto ajanmukaisiin säilytystiloihin. Tavoitteiden toteutuminen Kirkon yhteinen jäsenrekisteri (Kirjuri) vakiintui kirkonkirjojen pidon järjestelmäksi. Arkistoaineistoa siirrettiin uusiin säilytystiloihin Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto ylläpitää jäsenrekisteriä ja arkistoa, antaa virkatodistuksia sekä laatii sukuselvityksiä. Kirkkoherranvirasto sopii kasteista, häistä ja hautajaisista ja tiedottaa seurakunnan toiminnasta. Tiedotuksen tarkoitus on seurakunnan toiminnasta ilmoittaminen ennakkoon ja seurakunnan hallinnossa tehdyistä ratkaisuista kertominen. Kirkkoneuvosto johtaa ja valvoo seurakunnan tiedotustoimintaa. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: kulkemiseen liittyvien haittojen vähentäminen seurakunnan palvelutiloissa, ulkoisten ja sisäisten tiedotusvälineiden tehokas käyttö, talouden tilannekatsaus toimialoille kolmannesvuosittain, hyvän esitystavan ja ulkoasun luominen tiedotteisiin, alueradion tiedotuskanavan käyttäminen tarvittaessa. Tavoitteiden toteutuminen Työalat saivat taloudelliset tilannekatsaukset kolmannesvuosittain. Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset julkaistiin torstaisin Koti-Lappi lehdessä. Kirkolliset ilmoitukset päivitettiin viikoittain seurakunnan kotisivulle osoitteeseen Kasteet, kuulutukset, vihkimiset ja hautaukset olivat Koti-Lapin, Koillissanomien ja Lapin Kansan ilmoituksissa. Alueradion tiedotuskanavaa käytettiin diakonian ja aikuistyön tapahtumien yhteydessä. Seurakunnan papit ja diakoni kirjoittivat vuorollaan Koti-Lappiin ja Koto-Sallaan kirkkovuoden aiheista. 16

18 Talousarvion toteutuminen Virasto ja tiedotus Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,95-106,95 105,8 % Toimintamenot , ,48 74,1 % Toimintajäämä , ,43 73,2 % 5.5. Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Siihen kuuluu kaikki yhteinen hartauselämä, jossa kokoonnutaan sanan ja sakramenttien ääreen kiittämään ja rukoilemaan Kolmiyhteistä Jumalaa. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta jumalanpalvelus seurakunnan elämän keskukseksi, jumalanpalvelusten pitäminen seurakunnan kaikissa kirkoissa, erityisryhmien kutsuminen jumalanpalveluksiin, tehtävien jakaminen seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille, päivän rukoushetkien käyttäminen hartaustilaisuuksissa. Sallan kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus joka sunnuntai sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, hiljaisen viikon arkipäivinä, pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, kansallisena veteraanipäivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, toisena joulupäivänä ja uudenvuodenaattona. Hautajärven kirkossa ja Kursun kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus kummassakin pääsiäisenä ja jouluna sekä muutamana muuna sunnuntaina. Joulupäivän jumalanpalveluksiin järjestettiin kirkkokyydit kutsutaksi-periaatteella. Muita jumalanpalveluksia olivat laitoksissa pidetyt ehtoolliskirkot, Lapin rajavartiosto valajumalanpalvelus Sallan kirkossa sekä niin sanotut maakirkot, joihin kuului pääsiäiskirkko Karhutunturissa, jumalanpalvelus Vanhassa Sallassa, ja rippikoululeirin leirijumalanpalvelus. Hautajärven kirkon 50-vuotisjuhla pidettiin Tavoitteiden toteutuminen Jumalanpalvelusaktiivisuus kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Keskimääräinen osallistujamäärä jumalanpalvelusta kohden oli 37. Päivän rukoushetkien kaavoja käytettiin hiljaisen viikon iltakirkoissa, uudenvuodenaattona sekä rippikoulun aamuhartauksissa. 17

19 Talousarvion toteutuminen Jumalanpalveluselämä Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,17 93,4 % Toimintajäämä , ,17 93,4 % Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus Kirkolliset toimitukset tukevat seurakunnan jäseniä elämän käännekohdissa Jumalan sanalla ja välittävät heille Jumalalta tulevaa siunausta. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta toimituskeskustelujen pitäminen, soveltuvien tehtävien jakaminen seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille. Vuonna 2013 Sallan seurakunnan papit suorittivat 118 kirkollisista toimitusta, joista oli kasteita 39, vihkimisiä 7, hautaan siunaamisia 71 ja uurnan maahanlaskuja 1 (0,8 %). Näiden lisäksi oli 11 hautausta, jonka toimitti muu kuin Sallan seurakunnan pappi, ja 4 arkkuhautausta, jossa ei seurattu kirkollista tapaa. Ilman kirkollista kaavaa laskettiin hautaan 5 uurnaa. Kaikkien hautausten määrä oli 91. Tavoitteiden toteutuminen Toimituskeskusteluja pidettiin säännönmukaisesti hautaan siunaamisten ja avioliittoon vihkimisten yhteydessä. Kasteita edeltäneet keskustelut käytiin yleensä puhelimitse. Kastetoimituksissa vanhemmat ja kummit osallistuivat kastetun siunaamiseen. Toisinaan kummit toimivat myös tekstinlukijoina. Konfirmaatioissa kummit osallistuivat kummilapsensa siunaamiseen. Kastetilaisuuksissa, avioliittoon vihkimisissä ja hautaan siunaamisissa kuultiin toisinaan musiikkia seurakuntalaisten esittämänä. Talousarvion toteutuminen Kirkolliset toimitukset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,71 95,1 % Toimintajäämä , ,71 95,1 % Muu yleinen seurakuntatyö Toiminta-ajatus Muu yleinen seurakuntatyö vahvistaa ja syventää sitä seurakunnan jäsenten yhteyttä sanaan ja sakramentteihin, joka on syntynyt kasteen ja rippikoulun kautta. 18

20 Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta seurakuntaopetuksen antaminen aikuisväestölle, tilaisuuksien järjestäminen seurakunnan koko alueella. Muita yleisen seurakuntatyön tapahtumia olivat seurat, hartaushetket ja musiikkitilaisuudet. Säännöllisesti toimineita raamattu-, rukous- tai keskusteluryhmiä oli neljä. Papit, diakoni, kanttori ja nuorisotyönohjaaja tekivät yhteensä 451 virkakäyntiä kodeissa, kouluissa tai laitoksissa. Tavoitteiden toteutuminen Aikuisväestölle suunnattu seurakuntaopetus toteutui raamattupiirin ja keskustelupiirien muodossa. Toiminta ulottui seurakunnan koko alueelle ainakin siten, että kotikasteita, syntymäpäiväseuroja, jumalanpalveluksia ja hartauksia pidettiin kylissä. Talousarvion toteutuminen Muu yleinen seurakuntatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 48,75 48, % Toimintamenot ,36-247,64 99,2 % Toimintajäämä ,36-198,89 99,2 % 5.6. Musiikkityö Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkomusiikkityö tukee jumalanpalveluselämää soitinmusiikin, kuorolaulun ja virsilaulun keinoin. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta musiikin harrastajien innostaminen kirkolliseen musiikkiin, kirkkomusiikin monipuolinen käyttö seurakunnan tilaisuuksissa. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin yleisen seurakuntatyön, nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön kanssa. Katriina Ahon äitiysloman sijaisena toimi Laura Tornberg. Vapaapäivien sijaiskanttoreina toimivat Pentti Väyrynen, Katri Holma ja Rudolf Cerc. Seurakunnan torstaikuoro kokoontui Liisa Haunion johdolla säännöllisesti kesää lukuun ottamatta ja esiintyi joissakin seurakunnan tilaisuuksissa. Kirkkokonsertteja oli 11, ja niissä oli yhteensä 832 osallistujaa. 19

21 Kauneimmat joululaulut järjestettiin Sallan, Hautajärven ja Kursun kirkoissa sekä Hopeaharjussa ja Sallatunturin kelopirteillä. Niissä oli yhteensä 522 osallistujaa. Muita musiikkitilaisuuksia oli 6, ja niissä oli yhteensä 126 osallistujaa. Kaikkien musiikkitilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnalla ei ollut varsinaista kirkkokuoroa eikä soitinyhtyettä. Musiikin ammattilaisia ja harrastajia saatiin avustamaan, milloin heitä tarvittiin. Talousarvion toteutuminen Musiikkityö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,43-51,43 173,5 % Toimintamenot , ,14 139,8 % Toimintajäämä , ,71 139,6 % 5.7. Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Päiväkerhotyö on seurakunnan kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Sallan seurakunnassa päiväkerho on maksuton, ja se on tarkoitettu kaikille 3 6 -vuotiaille lapsille. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta päiväkerhojen järjestäminen, seurakunnan ja kotien yhteyden ylläpitäminen, seurakunnan ja päiväkotien/koulujen yhteyden ylläpitäminen, perhe- ja teemakirkkojen järjestäminen, retkien ja lasten tapahtumien järjestäminen. Päiväkerhon ryhmiä oli kirkonkylässä kaksi. Ne kokoontuivat seurakuntatalolla kaksi kertaa viikossa 2 3 tuntia kerrallaan. Lastenohjaaja kävi Kursun ryhmäpäiväkodissa pitämässä neljän tunnin kerhoa siellä olleille hoitolapsille ja kerholaisille. Lastenohjaaja osallistui myös Kelloselän päiväkerhoryhmän toimintaan neljä tuntia kerrallaan yhdessä kunnan työntekijän kanssa keväällä Kirkonkylän päiväkerhossa sekä Kelloselän ja Kursun ryhmissä oli kevätkaudella kaikkiaan 27 lasta. Kesäkuusta lokakuuhun 2013 Sallan seurakunnassa ei ollut lastenohjaajaa. Lokakuun alussa työhön valittiin lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja. Kirkonkylään perustettiin kolme päiväkerhoa, joissa oli yhteensä 18 lasta. Perhekerho kokoontui seurakuntatalolla kerran viikossa seurakuntapastorin ja lastenohjaajan vetämänä. Perhekerhossa kulki keskimäärin 6 aikuista ja 8 lasta. Kokoontumisia oli

22 Päiväkerhon ja perhekerhon retki järjestettiin Ranuan eläinpuistoon, osallistujia oli 38. Lapsityön teemakirkot pidettiin joulun alla, pääsiäisen edellä sekä kevätkauden päätteeksi perheille ja päiväkodin väelle. Teemakirkoissa oli kussakin noin 30 osallistujaa Koulunsa aloittavien siunauskirkko, joka pidettiin elokuussa, tavoitti melkein kaikki ensimmäisen luokan oppilaat. Tavoitteiden toteutuminen Kaikille halukkaille päiväkerhoikäisille pystyttiin tarjoamaan päiväkerhotoimintaa. Päiväkerhotyö tutustutti lapsia jumalanpalveluksiin järjestämällä heille kirkkotapahtumia. Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,30-278,30 142,8 % Toimintamenot , ,60 75,9 % Toimintajäämä , ,90 74,8 % 5.8. Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Toiminta Pyhäkoulu on lasten oma jumalanpalvelus. Pyhäkoulutyö on seurakunnan kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Vaikka pyhäkoulutyö alkoi lupaavasti uudelleen vuonna 2012, sitä ei saatu jatkumaan vuonna Perhekerho täytti sitä aukkoa, joka syntyi tämän työmuodon kohdalle. Talousarvion toteutuminen Pyhäkoulutyössä ei ollut kustannuksia Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: kerhotoiminnan ylläpitäminen, kymppisynttäreiden järjestäminen, yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa, kouluvierailujen järjestäminen, retkien ja leirien järjestäminen. 21

23 Toiminta Vuonna 2013 varhaisnuorten kerhoryhmiä oli yksi: kokkikerho kokoontui Sallan kirkon vanhassa salissa 10 kertaa. Osallistujia oli noin 5 kerhoiltaa kohden. Kerhonohjaajia oli kevätkaudella kaksi. Kirkonkylän yläkoululla pidettiin päivänavaus 18 kertaa ja alakoululla 6 kertaa. Syksyllä 2013 ala- ja yläkoulu muuttivat Sallan koulukeskukseen. Seurakunnan päivänavausvuorot harvenivat yhteen kertaan neljässä viikossa. Lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja piti koulukeskuksessa välituntiohjausta kerran viikossa marraskuusta lähtien. Kymppisynttärit, joihin osallistui 16 lasta, pidettiin seurakuntatalolla joulukuun alkupuolella. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan varhaisnuorisotyö tavoitti suuren osan Sallassa asuvista vuotiaista nuorista. Talousarvion toteutuminen Varhaisnuorisotyön kustannukset maksettiin nuorisotyön momentilta Nuorisotyö Toiminta-ajatus Nuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista rippikoulun käyneiden nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta nuorisolle sopivien hengellisten tilaisuuksien järjestäminen, rovastikunnallinen yhteistyö nuorisotyön alalla, isoiskoulutuksen ja kerhonohjaajakoulutuksen järjestäminen, nuorteniltojen ja veisuiltojen järjestäminen, retkien järjestäminen. Sallatunturin koululla oli seurakunnan päivänavaus kerran viikossa toukokuuhun 2013 saakka. Oppilaille jaettiin Oma aika -kalenteri. Isoiskoulutusryhmässä oli mukana keväällä 7 nuorta ja syksyllä 7 nuorta. Uudet isoiset siunattiin tehtäväänsä Sallan kirkossa pidetyssä jumalanpalveluksessa. Nuorisotyönohjaaja vieraili koulukeskuksessa kerran viikossa marraskuun alusta 2013 lähtien. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan nuorisotyö tavoitti suuren osan yläkouluikäisistä nuorista. 22

24 Talousarvion toteutuminen Nuorisotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,05 701,95 36,2 % Toimintamenot , ,71 37,7 % Toimintajäämä , ,76 37,8 % Rippikoulutyö Toiminta-ajatus Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Rippikoulun tehtävä on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämä usko elämänsä kokonaisuuteen niin, että se on elämää kantava voima. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta kasteen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen, koko rippikouluikäisen nuorison tavoittaminen vuosittain, jumalanpalveluksella aloittaminen ja lopettaminen, yhteydenpito rippikouluikäisten nuorten vanhempiin, yhteydenpito kouluihin. Vuonna 2013 rippikouluryhmiä oli kaksi: päivärippikoulu seurakuntatalolla, 8 oppilasta, sekä rippikoululeiri Sallan lomakodissa, 18 oppilasta. Kaksi Sallan seurakuntaan kuulunutta nuorta kävi rippikoulun toisella paikkakunnalla. Rippikoulun käyneitä oli yhteensä 28. Rippikoululaisten vanhemmille järjestettiin toukokuussa yhteinen iltatilaisuus, jossa vaihdettiin ajatuksia siihenastisista kokemuksista puolin ja toisin. Rippikouluopetus jaksotettiin seuraavasti: alkuopetus, viikonloppujakso ja kesäjakso. Rippikoulun oppimäärä oli 80 tuntia. Aihealueet olivat kristinoppi, etiikka, jumalanpalvelus ja kirkkomusiikki. Opetuksesta vastasivat seurakunnan papit, nuorisotyönohjaaja, kanttori ja diakoni. Rippikoululeirillä oli yövalvoja sekä emäntä ja apuemäntä. Päivärippikoulussa oli kaksi isoista ja leiririppikoulussa viisi. Seuraavan vuoden rippikouluihin ilmoittautumisesta tiedotettiin vierailulla yläkoulun 8- luokille syyskuussa. Uusi rippikouluikäluokka aloitti lokakuun kolmantena sunnuntaina rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa yhteisellä jumalanpalveluksella ja opetustilaisuudella. Tavoitteiden toteutuminen Lähes kaikki rippikouluikäiset nuoret kävivät rippikoulun. 23

25 Talousarvion toteutuminen Rippikoulutyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,3 % Toimintamenot , ,02 85,7 % Toimintajäämä , ,02 85,6 % Diakoniatyö Toiminta-ajatus Toiminta Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se kohdistuu erityisesti niihin, joiden hätä on suuri ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakonia on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: kotikäyntien tekeminen, perhetyön vahvistaminen, diakoniakasvatuksen antaminen eri ikäryhmille, yhteydenpito sidosryhmiin, vapaaehtoisten kouluttaminen. Vuonna 2013 diakoni teki 201 virkakäyntiä, jotka kohdistuivat 499 henkilöön. Diakoniatyö järjesti 4 retkeä, joihin osallistui 137 henkilöä. Diakoniatyö järjesti 70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaille syntymäpäiväjuhlan keväällä ja syksyllä. Diakoniatyö ja Sallan työttömien yhdistys järjestivät työttömien jouluruokailun seurakuntatalolla, osallistujia 35. Diakoniatyön ryhmiä oli kaikkiaan yhdeksän: kaksi eläkeläisten ryhmää, joihin osallistui säännöllisesti 65 henkilöä, sekä omaishoitajien ryhmä, joka toteutettiin seurakunnan, kunnan ja SPR:n yhteistyönä, sekä kolme vammaisten ryhmää (kuulo-, näkö- ja kehitysvammaiset), suru- ja kriisiryhmät ja kesäpiiri. Muissa kuin eläkeläisten ryhmissä oli 52 jäsentä. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 4425,01 eli 1,31 euroa seurakunnan jäsentä kohti. Diakoniatyö antoi taloudellista apua ostokortteina ja ruokakuponkeina 70 kertaa, yhteisarvo 4373,00. Diakoniatyö vastaanotti ja jakoi 10 kpl Sana-lehden joulupaketteja. Tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet pystyttiin toteuttamaan melko hyvin. Yhteisvastuukeräyksen tuotto kasvoi. Talkoolaiset olivat suureksi avuksi tapahtumien ja juhlien järjestelyissä. 24

26 Talousarvion toteutuminen Diakoniatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,75-437, % Toimintamenot , ,50 95 % Toimintajäämä , ,25 94,3 % Lähetystyö Toiminta-ajatus Toiminta Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Lähetys on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: lähetystiedon jakaminen kouluissa, lähetyskasvatuksen antaminen rippikouluissa, talkoolaisten innostaminen ja kannustaminen, seurakunnan lähetyskannatuksen kasvattaminen. Vuonna 2013 Sallan seurakunta tuki talousarvionsa kautta Suomen Lähetysseuraa, Suomen Ev.-lut. Kansanlähetystä, Sanansaattajia ja Suomen Pipliaseuraa. Seurakunta tuki kirkkokolehdeilla myös Herättäjä-yhdistystä, Lähetysyhdistys Kylväjää, Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä, Suomen Merimieskirkkoa ja Suomen Raamattuopistoa. Seurakunnan nimikkotyökohde oli Thaimaa (SLS). Nimikkolähetit olivat Aatto Lamminpää (SEKL), joka teki projektityötä Venäjän Minusinskissa, sekä Suvi ja Ari Salminen (SEKL), jotka olivat muslimityössä Saksassa. Seurakunnan nimikkolähettien sekä SLS:n Thaimaan työn tukemiseksi järjestettiin joulumyyjäis- ja lähetyslounastilaisuus. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksilla tuettiin SLS:n toimintaa. Retkiä oli neljä, ja niissä oli yhteensä 16 osallistujaa. Nimikkolähetti Ari Salminen vieraili Sallan seurakunnassa syyskuussa, ja Lähetysyhdistys Kylväjän aluetyöntekijä Tapio Varis piti lähetysillan seurakuntatalolla lokakuussa. Tavoitteiden toteutuminen Lähetyskannatus pysyi suunnilleen edellisvuosien tasolla. Lähetystyötä tehtiin niiden vapaaehtoisten avulla, jotka ovat olleet jo kauan toiminnassa mukana. Uusia lähetyspiirejä ei syntynyt, mutta kirkonkylän lähetyspiiri laajensi toimintaansa sivukylille. 25

27 Talousarvion toteutuminen Lähetystyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot % Toimintamenot , ,73 90,7 % Toimintajäämä , ,73 89,8 % Hautaustoimi Toiminta-ajatus Hautaamisesta huolehtiminen on kirkon tehtävä (KJ 17 luku 1 ). Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta kiintopistejärjestelmän luominen, puuston harventaminen ja hoito, koko hehtaarimäärän käyttöön ottaminen. Seurakunnan hautausmaihin haudattiin kaikkiaan 91 vainajaa. Kirkonkylän, Hautajärven ja Kursun hautausmailla urakoitsija kaivoi haudat koneella. Haudankaivaja huolehti kaivutyön käytännön järjestelyistä. Saijan hautausmaalla kaivu oli edelleen käsityötä. Kesätyöntekijät huolehtivat Sallan hautausmaan siivouksesta ja kunnostuksesta. Sivukylien hautausmaiden siivoukset hoidettiin talkoovoimin. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan viranomaistehtävä hoidettiin lakien ja asetusten mukaisesti. Talousarvion toteutuminen Sallan hautausmaa: haudattujen määrä 60 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,4 % Toimintamenot , ,27 108,3 % Toimintajäämä , ,27 103,7 % Hautajärven hautausmaa: haudattujen määrä 8 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,3 % Toimintamenot , ,41 64 % Toimintajäämä , ,41 67,2 % 26

28 Kursun hautausmaa: haudattujen määrä 15 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,8 % Toimintamenot , ,56 82,7 % Toimintajäämä , ,56 68,3 % Saijan hautausmaa: Haudattujen määrä 8 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,9 % Toimintamenot ,99-366,01 93,2 % Toimintajäämä ,99-596,01 87,2 % Taulukko 2. Hautausten määrän kehitys Sallassa Salla Hautajärvi Kursu Saija Yhteensä Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Kiinteistötoimi tarjoaa seurakuntatyölle asianmukaiset tilat pitämällä ne kunnossa, kalustettuina ja siisteinä. Tavoitteita vuodelle 2013 olivat: Toiminta Pikku-Pappilan myynti, seurakuntatalon sisätilojen kunnostaminen, Kursun kirkon vesikaton kunnostaminen, Hautajärven kirkon ikkunoiden korjaus ja ulkoseinien maalaus, palo- ja murtohälyttimien hankkiminen julkisiin rakennuksiin, taloudellisten energiaratkaisut Hautajärven ja Kursun kirkkoihin, huoltorakennuksen rakentaminen Sallan hautausmaalle. Pikku-Pappila saatiin myydyksi. Seurakuntatalon remontin ja Sallan kirkon eteisen osalta valmisteltiin suunnitelmaa, joka ottaa huomioon liikuntarajoitteiset kirkossa ja seurakunnan palvelutiloissa kävijät. Sallan seurakunnan kiinteistömenot ovat 19,2 % seurakunnan toimintamenoista. 27

29 Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjä hoidettiin seurakunnan talousarvion ja muun rahoituksen sallimissa rajoissa. Talousarvion toteutuminen Sallan kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,28 78,2 % Toimintajäämä , ,28 78,2 % Hautajärven kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,67 289,33 58,7 % Toimintamenot ,22 170, % Toimintajäämä ,55 459,55 102,9 % Kursun kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,42-102,42 125,4 % Toimintamenot , ,69 82 % Toimintajäämä , ,11 81,5 % Seurakuntatalo Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,06 139,6 % Toimintamenot ,93 90,93 100,3 % Toimintajäämä , ,13 95,5 % Virasto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,56 5,44 99,8 % Toimintamenot , ,42 89,8 % Toimintajäämä , ,98 88,5 % Pikku-Pappila Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,70 82,1 % Toimintamenot , ,76 68,8 % Toimintajäämä ,06-565,06 186,7 % 28

30 Virasto 100,0 % Kappeli 13,7 % Seurakuntatalo 63,9 % Hautajärven kirkko Kursun kirkko Sallan kirkko 10,4 % 9,3 % 27% Kaavio 4. Seurakunnan kiinteistöjen käyttöaste vuonna Metsätalous Toiminta-ajatus Metsätalouden tehtävä on huolehtia seurakunnan metsäomaisuudesta niin, että se säilyy tuottavana vuodesta toiseen. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat Toiminta metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen, puun myyminen metsänhoitosuunnitelman sallimissa rajoissa. Syysmyrsky Taina kaatoi paljon puita Sallan seurakunnan metsätilalta Lomaranta :15. Tuulenkaatopuut korjattiin ja myytiin sekä osalle palstaa tehtiin äestys ja kylvö. Tavoitteiden toteutuminen Metsätalouden tavoitteet toteutuivat metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Talousarvion toteutuminen Metsätalous Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,41 161,9 % Toimintamenot , ,64 37,8 % Toimintajäämä , ,05 189,3 % 29

31 5.17. Tilastollinen yhteenveto Kunnan väkiluku Seurakunnan jäsenmäärä Kastettuja Kuolleita Haudattuja Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Seurakunnasta muuttaneita Seurakuntaan muuttaneita Vihkipareja Jumalanpalvelusväkeä Ehtoollisella käyneitä Pyhäkoululaisia Päiväkerholaisia Varhaisnuorten kerholaisia Rippikoulun käyneitä Diakonian asiakaskontakteja YV-keräyksen tuotto /jäsen 1,10 0,78 0,78 0,77 0,96 1,3 1,63 1,05 0,87 1,31 Lähetyskannatus /jäsen 6,66 6,46 20,95 20,95 5,16 5,22 5,57 4,33 8,17 6. INVESTOINNIT Investointeja ei ole tehty vuoden 2013 aikana Sallan seurakunnan omistamiin kiinteistöihin. 7. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Toimintakertomuksen seuraavissa osissa käsitellään seurakunnan tuloslaskelmaa, rahoituslaskelmaa ja tasetta. Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman toteutuminen, joka vastaa talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosaa, esitetään talousarvion toteutumisvertailun yhteydessä. Tässä tuloslaskelmassa on vain tunnusluvut sekä ulkoiset tuotot ja kulut. 30

32 7.1. Tuloslaskelma Toimintatuotot , ,45 Toimintakulut , ,98 Toimintakate , ,53 Verotulot , ,16 Verokustannukset , ,47 Keskusrahastomaksut , ,86 Kirkon keskusrahaston eläkerahasto ,58 Toiminta-avustukset kirkon keskusrahastolta , ,00 Käyttökate , ,72 Rahoitustuotot ja -kulut , ,97 Vuosikate , ,69 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pysyväismenoista , ,25 Satunnaiset tuotot 1.363,64 Tilikauden tulos , ,08 Tilikauden yli/alijäämä , ,08 Tuloslaskelman toimintakate kertoo, kuinka suuri osa toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja kirkon keskusrahaston avustuksilla. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 19,2 %. Vuosikatteen osuus poistoista oli 290,1 %. Vuosikate/jäsen oli 47,7. 31

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 Kirkkovaltuusto 20.6.2012 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2012

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2012 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto 290513 58 Kirkkovaltuusto 120613 10 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 Toiminnan yleistavoite 3 Pitkän tähtäimen strategia 3 Talouden perusteet 4 Suunnitelman mukaiset poistot 4 Käyttötalousosa 4

Lisätiedot

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012 Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 212 Kastetut 646 Seurakuntaan muuttaneet 5 32 Kirkkoon liittyneet 286 Lisäys yhteensä 5 964 Kuolleet 463 Seurakunnasta muuttaneet 5 455 Kirkosta eronneet 768 Vähennys

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2020 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Toiminnan yleistavoite... 3 Pitkän tähtäimen strategia.... 3 Talousarvion perusteet.....5 Kirkollisverotulot...5 Käyttötalousosa

Lisätiedot

1. JOHDANTO Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnuspiirteet 7 2. HALLINTO

1. JOHDANTO Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnuspiirteet 7 2. HALLINTO SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2. Toiminnan tunnusluvut 6 1.3. Talouden tunnuspiirteet 7 2. HALLINTO 8 2.1. Hallintoelimet 8 2.1.1. Kirkkovaltuusto

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. KIRKOLLISET VAALIT... 8 2. KIRKKOVALTUUSTO... 8 3. KIRKKONEUVOSTO... 8 4. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO... 9 5. KIRKONKIRJOJEN

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 2/ (8)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 2/ (8) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 2/ 1 (8) 9.5. n kokous Aika maanantai 9.5. klo 19.00 20.18 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 24.4.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 44 - Kokouksen avaus 45 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.03.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19 Aika 22.03.2016 klo 17:00 Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinna-Vanajan Seurakuntaneuvosto 22.3.2017 Marco Björkskog 1 7.4.2017 Timo Kalaja HISTORIA Vanajan seurakunnan tarkkaa perustamisvuotta ei ole tiedossa,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ KIRKKONEUVOSTO

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ KIRKKONEUVOSTO YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 Aika Torstaina 17.3.2016 klo 16.30 Paikka Läsnä Suvannon kappeli Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla Antero Saulio Jukka Hautala,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Torstai 15.12.2016

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto Aika ja paikka To 18.5.2017 klo 19.00 20.41 srk-kodilla Jäsenet x = läsnä Muut läsnäolijat x Ahopelto, Hannu x Heiska, Tuomo x Juusela, Juha x Karanta, Janne x Kauppinen, Markku x Korhonen, Marja Koriseva-Karmala,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kokousaika 7.6.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 21 Kokouksen avaus 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Vuositilasto 2014 Vuositilasto 2014 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2014

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika ja paikka Jäsenet (läsnä = ) Torstaina 30.3.2017 klo 18.00 20.30, Uusi pappila. Heiska, Tuomo Karanta, Janne ilm. esteestä varajäsen, ilm. esteestä. Kauppinen, Markku Lamberg, Irja

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan.

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan. Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS& KIRKKOHERRANTERVEHDYS 3 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4 KIRKKOHERRANVIRASTO 4 VIESTINTÄ 5 KIRKONPALVELUSKUNTA 5 KIRKKOMUSIIKKI 6 KASVATUS Lapset 6>7 Varhaisnuoretjanuoret 8 JULISTUSJAPALVELU

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (6) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUSAIKA: 15.5.2014 ALKAMISAIKA: klo 19.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 20.51 KOKOUSPAIKKA: Pappilan sali Ahola Inkeri jäsen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 26.3.2015 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija Mänki Sinikka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Paikka Seurakuntatalo, kahvio Läsnä Mervi Arraste-Kihlakaski Reino Honkanen Simo Kaukonen Olli Koivisto poissa Juha Korkeamäki Esko Kulonen Raija Kuparinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 22.2.2017 klo 17.35 18.23 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot