SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013"

Transkriptio

1 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnuspiirteet 8 2. HALLINTO Hallintoelimet Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Diakonian työryhmä Kasvatuksen työryhmä Lähetyksen työryhmä Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Omaisuuden hoidon toimikunta Tilintarkastajat Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat Valmiustoimikunta HENKILÖSTÖ Seurakuntatyössä Yleishallinnossa Kiinteistötoimessa Hautaustoimessa JÄSENET TOIMINTA Henkilöstö- ja taloushallinto 14

3 5.2. Henkilöstökoulutus Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Kirkolliset toimitukset Muu yleinen seurakuntatyö Musiikkityö Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Nuorisotyö Rippikoulutyö Diakoniatyö Lähetystyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Metsätalous Tilastollinen yhteenveto INVESTOINNIT TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase HAUTAINHOITORAHASTO KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI TOTEUTUMAVERTAILUT 35 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT 42

4 1. Henkilöstökulut Verotulot Vakuutukset Poistosuunnitelma Lomapalkkavelka Rahoituslaskelma Tase Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Oman pääoman erät Siirtovelat Eläkevastuuvajaus Vieraan pääoman erät Tilikirjojen luettelo Tositelajien luettelo Kirjanpidon säilytys Tilinpäätöksen julkisuus Tilinpäätöksen allekirjoitukset Vahvistusilmoitus tilintarkastajalle 50

5 I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Vuoden 2013 alussa Sallan seurakunnassa oli 3366 ja saman vuoden lopussa 3239 jäsentä. Jäsenmäärä väheni siis 127:llä. Vuotuisen jäsenkadon nopeus, joka oli 3,77 %, oli selvästi suurempi kuin keskimääräisen jäsenkadon vauhti edellisten kymmenen vuoden aikana, joka oli 2,65 %. Sallan kunnan asukasluku oli vuoden 2013 alussa 3983 ja saman vuoden lopussa 3886, joten kunnan asukasluku väheni absoluuttisesti 97:lla ja suhteellisesti 2,4 %. Vuoden 2013 lopussa Sallassa kirjoilla olevista henkilöistä 83,35 % kuului Sallan ev.-lut. seurakuntaan. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuoden 2012 lopussa kaikista Suomen kansalaisista 76,4 % kuului Suomen ev.-lut. kirkkoon. Kaavio 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina sekä ennuste vuosille Sarja Kaaviosta 1 voi nähdä, että vuonna 2013 seurakunnan jäsenmäärä väheni nopeammin kuin pitkän aikavälin keskiarvo edellytti. Vuodesta 2014 eteenpäin jatkuva viiva ennakoi seurakunnan jäsenmäärän kehitystä siinä tapauksessa, että jäsenkadon vauhti on noin 2,5 %. Näillä näkymin seurakunnan jäsenmäärä saavuttaa kolmen tuhannen rajan saavutetaan vuoden 2016 lopussa. Sallan seurakuntaan tuli vuonna 2013 kasteen kautta 25, liittymisilmoituksella 6 ja muuton kautta 77 jäsentä. Kuolleita oli 70, kirkosta eronneita 27 ja pois muuttaneita 138. Kastettujen ja kuolleiden 4

6 tase oli siis -45, kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden tase -21 sekä seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneiden tase -61. Kaikki nämä kehitystekijät ovat olleet pitkällä aikavälillä negatiiviset. Taulukko 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitystekijät vuosina kastetut - kuolleet liittyneet - eronneet muuttotase yhteensä Sallan seurakunnan jäsenistön ikärakenne painottui vuotiaisiin, joita oli 19,7 % seurakunnan jäsenmäärästä. Suurimpaan yksittäiseen ikäluokkaan, vuonna 1948 syntyneisiin eli 65-vuotiaisiin, kuului 37 miestä ja 42 naista, yhteensä 79 henkilöä. Seurakunnan vanhin jäsen oli iältään 103 vuotta. Seurakunnan jäsenistön keski-ikä oli 51 vuotta. Kaavio 2. Sallan seurakunnan väestön ikäjakautuma vuoden 2013 lopussa > 100 v v v v v v v n m v v v 0-9 v Ikäjakso vuotiaat kattoi noin 9,3 %, vuotiaat noin 18,4 %, ikäjakso vuotiaat noin 13,9 %, ikäjakso vuotiaat 8,8 %, ikäjakso yli vuotiaat noin 1,3 % ja yli 100- vuotiaat noin 0,03 % seurakunnan väestöstä. 5

7 Lasten eli 0 9 -vuotiaiden ikäjakso, jonka kuuluisi olla terveesti painottuneessa ikäjakautumassa yksi suurimmista, edusti vain 6,9 % seurakunnan väkiluvusta. Nuorten eli vuotiaiden osuus seurakunnan väkiluvusta oli 9,1 %. Nuorten aikuisten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli 5,8 %. Tämä ikäjakso, johon kuului 123 miestä ja 65 naista, oli sukupuolijakautumaltaan epätasapainoisin. Varttuneiden aikuisten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli 6,7 %. Tuottavien ikäluokkien tulisi edustaa yhdessä % seurakunnan jäsenmäärästä, jotta syntyvyys tasoittaisi kuolleisuuden ja poismuuton vaikutukset. Nuorten aikuisten pieni osuus seurakunnan jäsenmäärästä on ollut ilmiönä olemassa jo 1970-luvun alkuvuosista asti. Silloin rakenteelliset syyt irrottivat monet nuoret alkutuotannon elinkeinoista, eikä alueen taloudellinen perusta ole sittemmin korjaantunut. Nuorten on edelleen lähdettävä opintojen ja työn vuoksi pois Itä-Lapista Toiminnan tunnusluvut Jumalanpalvelusten yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Ehtoolliselle osallistuneiden määrä oli Kirkolliset toimitukset tavoittivat kaikkiaan 4119 ja muut yleisen seurakuntatyön tilaisuudet 2136 ihmistä. Kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä jaettuna seurakunnan jäsenmäärällä antoi suhdeluvun 3. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,5. Ehtoolliselle osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,6. Kirkollisiin toimituksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,3. Muihin yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,7. Sallan seurakunnan jäsenet osallistuivat siis vuonna 2013 laskennallisesti keskimäärin kolmeen seurakuntansa tilaisuuteen. Ehtoollisella käymisen laskennallinen tiheys oli yksi käynti kahdessa vuodessa. Vuonna 2013 Sallan seurakunnan papit suorittivat 118 kirkollisista toimitusta, joista oli kasteita 39 (33,1 %), vihkimisiä 7 (5,9 %), hautaan siunaamisia 71 (60,2 %) ja uurnan maahanlaskuja 1 (0,8 %). Näiden lisäksi oli 11 hautausta, jonka toimitti muu kuin Sallan seurakunnan pappi, ja 4 arkkuhautausta, jossa ei seurattu kirkollista tapaa. Ilman kirkollista kaavaa laskettiin hautaan 5 uurnaa. Kaikkien hautausten määrä oli 91. Sallan seurakunnan antamasta 138:sta toimituksesta 41 eli keskimäärin 29,7 % kohdistui muiden seurakuntien jäseniin tai kirkkoon kuulumattomiin. Kasteista 14 (35,9 %), vihkimisistä 3 (37,5 %) ja hautauksista 24 (29,7 %) oli tällaisia toimituksia. Seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalveluksiin kasvoi vuoteen 2012 verrattuna. Myös ehtoolliselle osallistuminen oli runsaampaa kuin edellisenä vuonna. Toisaalta yleisen seurakuntatyön muiden tilaisuuksien osallistujamäärät vähenivät edellisvuoteen verrattuina. Kirkollisia toimituksia oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2013 Sallan seurakunnan kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Sen lisäksi lapsi- ja nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön, seurakunnan työntekijöiden asiakaskontaktien sekä vapaaehtoisten toimijoiden kautta tavoitettiin suuri määrä ihmisiä. 6

8 Osallistumisaktiivisuuden muutokset heijastivat seurakunnan väestön ikääntymistä ja vähentymistä. Eniten osallistujia oli tilaisuuksissa, joihin syystä tai toisesta tuli mukaan ulkopaikkakuntalaisia tai muualla kirjoilla olleita sallalaisia. Nämä tilaisuudet keskittyivät adventin ja joulun seutuun, pääsiäiseen, juhannuskesään, Salla-päivän tienooseen ja ruska-aikaan. Vähiten osallistujia oli myöhäissyksyn, keskitalven ja loppukesän jumalanpalveluksissa. Kaavio 3. Yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistumisen aktiivisuus Sallan seurakunnassa vuosina % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kaavio kolme kuvaa yleisen seurakuntatyön osallistujamäärien suhteellisen painoarvon muutosta vuodesta 2000-lähtien Sallan seurakunnassa. Mustat palkit edustavat jumalanpalveluksiin osallistumista, harmaat palkit kirkollisiin toimituksiin osallistumista ja valkoiset palkit muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistumista. Vuosina on nähtävissä selvä kehitys, jossa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten merkitys on kasvanut ja muiden yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien merkitys on vähentynyt. Tämä johtuu osaksi siitä, että seurakunnan jumalanpalveluselämää on kehitetty, ja osaksi siitä, että seurakunnan väestö on keskittynyt kirkonkylään. Haja-asutusalueilla toimineet työmuodot kuten seurat ja kinkerit ovat vähentyneet vuosien varrella, kun näitä perinteitä arvostaneet ihmiset ovat muuttaneet keskustaajamaan. Monet näistä ihmisistä ovat säilyttäneet yhteytensä seurakuntaan osallistumalla jumalanpalveluksiin sekä ikäihmisten kerhotoimintaan, joka tilastoidaan diakonian tapahtumiin. Kuva 1. Torstaikerholaisten potkukelkkoja Sallan seurakuntatalon edustalla 7

9 Vuonna 2013 Sallan seurakunta toteutti perustehtäväänsä samalla tavalla kuin ennenkin eli pitäen esillä sanaa ja sakramentteja. Ajat ja tavat muuttuvat, mutta nämä kirkon aarteet ovat muuttumattomat. Niihin pätee, mitä Pietari sanoi Jeesukselle: Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. (Joh.6:68) Talouden tunnuspiirteet Vuonna 2013 Sallan seurakunnan verotulot olivat euroa. Muita tuloja seurakunnalla oli yhteensä euroa. Vuoden 2013 budjetissa toimintamenot alittuivat 12,8 prosentilla ja toimintatulot ylittyivät 43,5 prosentilla. Verotuloja kertyi 0,5 prosenttia enemmän kuin ennakoitiin budjettia laadittaessa. Tilinpäätöksen vuodelta 2013 ylijäämä oli ,08 euroa. Henkilöstökulut olivat seurakunnan talouden suurin menoerä. Ne olivat kaikkiaan 58,5 prosenttia budjetin loppusummasta. 2. HALLINTO 2.1. Hallintoelimet Sallan seurakunnan hallintoelimet olivat seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto, kirkkovaltuuston asettamat kirkkoneuvosto sekä kirkkoneuvoston asettama omaisuuden hoidon toimikunta. Vuonna 2011 työalojen työryhmät korvasivat entiset työalojen johtokunnat Kirkkovaltuusto Sallan kirkkovaltuusto kokoontui kaksi kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 27 pykälää. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Kari Niemelä. Varapuheenjohtajana toimi Kaisa Isojärvi ja sihteerinä talouspäällikkö Päivi Roininen. 8

10 Kirkkoherra Antti Kettunen oli kirkkoneuvoston puheenjohtajana läsnä kahdessa kirkkovaltuuston kokouksessa. Talouspäällikkö Päivi Roininen oli pöytäkirjanpitäjänä kahdessa kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Haurunen Tuomo 2 kertaa vpj Isojärvi Kaisa 1 jäsen Kangas Sinikka 2 jäsen Kellokumpu Jorma 1 jäsen Kujala Maire 2 jäsen Kuusela Sari 0 pj Niemelä Kari 2 jäsen Onkamo Seppo 2 jäsen Saariniemi Kaisa 2 jäsen Salla Emmaleena 0 jäsen Salla Raili 2 jäsen Selkälä Elsa 2 jäsen Seppälä Anna-Liisa 2 jäsen Tapio Kaarina 0 jäsen Vaarala Raija 1 varaj Uimari Aulis 0 Kirkkovaltuuston tavoitteet vuodelle 2013 olivat: talouden tasapainon säilyttäminen, toiminnan edellytysten turvaaminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, luottamushenkilöiden kouluttaminen, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön kehittäminen. Kirkkovaltuusto toimi asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan toimintasuunnitelman johdantoon yleisperiaatteet siitä, kuinka menetellään, jos kuntarakenne muuttuu Itä-Lapissa. Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2013 olivat: kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi toimituspalkkioiden korotus alkaen hautaustoimen maksut alkaen Sallan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran ja lastenohjaajan työsuhteen lakkauttaminen sekä lastenohjaaja-nuorisotyönohjaajan työsuhteen perustaminen Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2012 tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2012 tileistä ja hallinnosta tuloveroprosentti vuodelle 2014 Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2014 Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 Talousarvion toteutuminen: 9

11 Kirkkovaltuusto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,96 75,8 % Toimintajäämä , ,96 75,8 % Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kokoontui seitsemän kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 106 pykälää. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra Antti Kettunen, joka johti seitsemän kokousta. Talouspäällikkö Päivi Roininen toimi sihteerinä seitsemässä kokouksessa. Sallan kirkkoneuvostossa oli puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Niemelä ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kaisa Isojärvi osallistuivat kokouksiin. Kirkkoneuvoston jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Haurunen Tuomo 6 kertaa kv vpj Isojärvi Kaisa 6 kn vpj Kangas Sinikka 6 jäsen Kellokumpu Jorma 4 varaj Miettinen Antero 1 kv pj Niemelä Kari 6 jäsen Onkamo Seppo 7 varaj Saariniemi Kaisa 1 varaj Salla Olli 1 jäsen Salla Raili 5 varaj Seppälä Anna-Liisa 1 jäsen Vaarala Raija 4 Sallan seurakuntaa edustivat eri yhteistyöelimissä: Sallan kunnan vanhusneuvosto Sallan kunnan vammaisneuvosto Eeva Kantola, Raija Vaarala, varaj Kaisa Isojärvi Anna-Liisa Seppälä, varaj Eri yhteisöissä ja yhdistyksissä Sallan seurakuntaa edustivat: Sallan yhteismetsä Osuuskunta Metsäliitto Kursun vesiosuuskunta Hautajärven vesiosuuskunta Saijan vesiosuuskunta Seppo Onkamo Päivi Roininen Aatto Pajari Sinikka Kangas Kaisa Saariniemi 10

12 Kirkkoneuvoston tavoitteet vuodelle 2013 olivat: toiminnan ulottaminen seurakunnan koko alueelle, jumalanpalvelusten kehittäminen, seurakunnan tietohallinnon kehittäminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, työyhteisön työkyvyn ylläpitäminen ja edistämien. Kirkkoneuvosto toimi sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työyhteisön työkykyä pyrittiin ylläpitämään ja edistämään tarjoamalla jokaiselle työntekijälle mahdollisuus henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Tärkeimmät kirkkoneuvoston käsittelemät asiat vuonna 2013 olivat: lastenohjaaja Arja Halosen irtisanoutuminen lastenohjaajan työsuhteesta vt nuorisotyönohjaaja Piia-Paula Tervolan irtisanoutuminen nuorisotyönohjaajan virasta Sallan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran ja lastenohjaajan työsuhteen lakkauttaminen sekä lastenohjaaja-nuorisotyönohjaan työsuhteen perustaminen seurakunnan edustajat eri yhteisöihin seurakunnan edustaja Sallan kunnan vammaisneuvostoon toimikuntien ja työryhmien edustajien nimeäminen edustaja Rovaniemen rovastikunnan kasvatustoimikuntaan vuosiksi päivitys Sallan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöön hautaustoimen maksut alkaen työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2012 Pikku-Pappilan myynnin vahvistus Sallan seurakuntatalon peruskorjauksen ja laajennusosan hankesuunnitelma Museoviraston lausunto kirkon inva-wc:n ja käyttöliuskan suunnitelmasta tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2012 tileistä ja hallinnosta valmiussuunnitelman päivitys seurakunnan emäntä-vahtimestari Eine Pajarin vuorotteluvapaa-anomus kirkon palkkausjärjestelmän järjestelyerä Lapin ELY-keskuksen pyyntö koskien Kanttorilan tilan 28:1 Ruuhijoen rannan maisemointia Sallan seurakunnan lastenohjaaja-nuorisotyönohjaajan työsuhteen täyttäminen Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2014 Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 Sallan hautausmaan muualle haudattujen muistokiven suunnitelma myrskyn kaatamien puiden myynti Kallungin Lomaranta-palstasta Museoviraston intendentti Seija Linnamäki ja kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkala kävivät toukokuussa 2013 Sallassa tutustumassa seurakuntatalon peruskorjaus- ja laajennussuunnitelmaan sekä Sallan kirkon esteettömän kulkemisen ja inva-wc:n suunnitelmien yksityiskohtiin. Museovirasto pyysi lokakuussa 2013 uudet suunnitelmapiirrokset Sallan kirkon osalta. 11

13 Talousarvion toteutuminen Kirkkoneuvosto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , , ,84 90,6 % Toimintajäämä , , ,84 90,6 % Diakonian työryhmä Kirkkoneuvosto asettamaan diakonian työryhmään kuuluivat Eeva Kantola, Seppo Onkamo ja Anna-Liisa Seppälä Kasvatuksen työryhmä Kirkkoneuvoston asettamaan kasvatuksen työryhmään kuuluivat Jarna Pennanen, Emmaleena Salla ja Kari Niemelä Lähetyksen työryhmä Kirkkoneuvosto asettamaan lähetyksen työryhmän kuuluivat Eeva Kantola, Maire Kujala ja Sari Kuusela Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Kirkkovaltuusto nimeämät Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa vuosina olivat: kasvatustoimikunta Piia-Paula Tervola ja Kari Niemelä, diakoniatoimikunta Eeva Kantola, Seppo Onkamo ja Anna-Liisa Seppälä, lähetystoimikunta Eeva Kantola ja Sari Kuusela. Piia-Paula Tervolan tilalle rovastikunnan kasvatustoimikuntaan valittiin Jarna Pennanen Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Kirkkovaltuuston valitsemaan suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kuuluivat Varsinaiset jäsenet: Tuomo Haurunen Seppo Onkamo Emmaleena Salla Varajäsenet Jorma Kellokumpu Kaisa Saariniemi Kaarina Tapio Omaisuudenhoidon toimikunta Kirkkoneuvoston vuosiksi nimittämään omaisuuden hoidon toimikunnan kuuluivat: Jorma Kellokumpu (pj) Seppo Onkamo Kaisa Saariniemi Tuomo Haurunen Tilintarkastajat Kirkkovaltuuston valitsemana Sallan seurakunnan tilintarkastajana kaudella toimi Pohjolan tilintarkastus. 12

14 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajina kaudella toimivat Tuomo Haurunen ja Sinikka Kangas sekä heidän varamiehinään Kaisa Isojärvi ja Seppo Onkamo Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajia ei valittu kaudelle Valmiustoimikunta Valmiustoimikunnan jäsenet olivat Aulis Uimari (pj), Tuomo Haurunen, Hanna Kantola ja Antti Kettunen. 3. HENKILÖSTÖ Vuoden 2013 lopussa Sallan seurakunnalla oli palveluksessaan 9 henkilöä, joista naisia oli 7 ja miehiä 2. Vuoden 2013 aikana oli jatkuvassa virassa 7 työntekijää, määräaikaisena viransijaisena 1 työntekijä, määräaikaisena työsuhteen sijaisena 2 työntekijää jatkuvassa työsuhteessa 1 työntekijä, määräaikaisessa työsuhteessa 1 työntekijä, Vuoden 2013 aikana työntekijöiden työaika jakautui tehtäväryhmittäin seuraavasti: seurakuntatyö 5 + 0,5 yleishallinto 2 kiinteistötoimi 0,5 + 0,5 hautaustoimi 0,5 Kun otetaan huomioon työntekijät, jotka palvelivat Sallan seurakuntaa säännöllisessä työssä vuoden 2013 aikana pois lukien kesätyöntekijät ja vuosiloman sijaiset, henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta. Nuorin työntekijä oli iältään 30-vuotias ja vanhin työntekijä 57-vuotias. Sallan seurakunnan työntekijät jakautuivat ikäryhmiin seuraavasti: vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita 1 Tästä joukosta 1 työntekijä (11,1 %) oli ollut tehtävissään alle viisi vuotta, 4 työntekijää (44,4 %) viidestä kymmeneen vuotta sekä 4 työntekijää (44,4 %) enemmän kuin kymmenen vuotta Sallan seurakunnan palveluksessa. Sallan seurakunnan työntekijöiden työterveyshuolto järjestettiin sopimuksella Sallan terveyskeskuksen kanssa. 13

15 3.1. Seurakuntatyössä Antti Kettunen kirkkoherra (j v) Anja Hauer seurakuntapastori (j v) Eeva Kantola diakoni ja lähetyssihteeri (j v) Katriina Aho kanttori (j v) Sonja Määttä määräaikainen työsuhteinen lastenohjaajan sijainen (ma tp ts) Jarna Pennanen määräaikainen työsuhteinen lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja (ma tp ts) Laura Tornberg sijaiskanttori (ma vs) 3.2. Yleishallinnossa Päivi Roininen talouspäällikkö (j v) Marja Virkkula toimistosihteeri (j v) 3.3. Kiinteistötoimessa Eine Pajari Eeva-Liisa Hautaniemi emäntä-vahtimestari (j tp ts) sijaisemäntä (ma tp ts) 3.4. Hautaustoimessa Tapio Aho suntio-hautausmaanhoitaja (j v) 4. JÄSENET Vuoden 2013 lopussa Sallan seurakunnan jäsenmäärä oli Jäsenistössä oli miehiä 1675 ja naisia Poissaolevassa väestössä oli 873 henkilöä, joista 394 oli miehiä ja 479 naisia. Sallan seurakunnassa oli 7 ulkomaan kansalaista. Kertomusvuoden aikana Sallan seurakunnan jäseniksi kastettiin 25 lasta: 9 poikaa ja 16 tyttöä. Sallan seurakunnasta poisnukkuneita oli 70, heistä 35 oli miehiä ja 35 naisia. Seurakunta sai muuttoliikkeen kautta 77 jäsentä ja menetti poismuuton kautta 138 jäsentä. Kirkkoon liittyneitä oli 6 ja kirkosta eronneita TOIMINTA 5.1. Henkilöstö- ja taloushallinto Toiminta-ajatus Henkilöstöhallinto on työvoiman järjestämistä ja työn johtamista siten, että seurakunnan palvelutehtävät tulevat hoidetuiksi. Taloushallinnon avulla turvataan seurakunnan varsinaisten tehtävien hoito sekä tuotetaan tietoa suunnittelun ja päätöksenteon avuksi. Talouspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, joka vastaa taloudenpidosta, hallintoasioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kiinteistö- ja hautaustoimesta. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: vastaavien viranhaltijoiden osallistuminen taloushallinnon koulutukseen, talouden tasapainottaminen. 14

16 Toiminta Työyhteisön kokouksia pidettiin kesä-elokuuta lukuun ottamatta joka toinen tai joka kolmas viikko. Taloustoimisto huolehti pääasiassa kirjanpidosta, palkoista, laskuista sekä hallinto- ja henkilöstöasioista. Taloushallinnon ohjelmat olivat Rovaniemen seurakunnan palvelimella. Kirkon palvelukeskuksen alaisuuteen siirtymiseen valmistauduttiin osallistumalla Kipakoulutukseen. Taloustoimisto palkkasi kesätyöntekijöitä ja vastasi rakennushakkeiden toteutumisesta. Kesätyöntekijöitä tarvittiin lähinnä puutarhatöihin. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan tilinpäätös oli ylijäämäinen. Talousarvion toteutuminen Henk.- ja tal.hall. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,80 9,20 98,2 % Toimintamenot , ,37 89,3 % Toimintajäämä , ,17 89,2 % 5.2. Henkilöstökoulutus Toiminta-ajatus Kirkon henkilöstökoulutussopimuksen 2. :n 1. momentin mukaan henkilöstökoulutus on koulutusta, jota seurakunta työnantajana järjestää tai hankkii henkilöstölleen kehittääkseen seurakunnan toimintoja sekä parantaakseen henkilöstön työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Henkilöstökoulutuksen muotoja ovat perehdyttäminen sekä täydennys- ja uudelleenkoulutus. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: henkilöstön kouluttautumisen edistäminen riittävän suuren määrärahan avulla, perehdyttävien, täydentävien ja/tai uudelleen kouluttavien kurssien ja virikepäivien tarjoaminen seurakunnan työntekijöille, tehtävään pätevöittävän koulutuksen tukeminen. Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnan henkilöstökoulutuksen määräraha arvioitiin periaatteella, että jokainen työntekijä voi osallistua yhteen koulutukseen vuodessa. Koska osa työntekijöistä ei käyttänyt tätä mahdollisuutta, määrärahaa jäi käytettäväksi niille, jotka halusivat osallistua useampaan kuin yhteen koulutukseen. Oulun hiippakunnan henkilöstökoulutuksen ja neuvottelupäivien esite sekä kirkollista koulutusta tarjoavien järjestöjen esitteet olivat työntekijöiden käytettävissä kirkkoherranvirastossa. Ilmoittautumislomake henkilöstökoulutukseen oli esillä kirkkoherranvirastossa lokakuun alusta lähtien. 15

17 5.3. Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Kirkonkirjojen pidon päätarkoitus on väestörekisteriasioiden hoitaminen. Kirkonkirjojen pidossa toteutetaan uutta arkistonmuodostussuunnitelmaa koko laajuudessaan. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: arkistoitujen aineistojen siirto ajanmukaisiin säilytystiloihin. Tavoitteiden toteutuminen Kirkon yhteinen jäsenrekisteri (Kirjuri) vakiintui kirkonkirjojen pidon järjestelmäksi. Arkistoaineistoa siirrettiin uusiin säilytystiloihin Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto ylläpitää jäsenrekisteriä ja arkistoa, antaa virkatodistuksia sekä laatii sukuselvityksiä. Kirkkoherranvirasto sopii kasteista, häistä ja hautajaisista ja tiedottaa seurakunnan toiminnasta. Tiedotuksen tarkoitus on seurakunnan toiminnasta ilmoittaminen ennakkoon ja seurakunnan hallinnossa tehdyistä ratkaisuista kertominen. Kirkkoneuvosto johtaa ja valvoo seurakunnan tiedotustoimintaa. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: kulkemiseen liittyvien haittojen vähentäminen seurakunnan palvelutiloissa, ulkoisten ja sisäisten tiedotusvälineiden tehokas käyttö, talouden tilannekatsaus toimialoille kolmannesvuosittain, hyvän esitystavan ja ulkoasun luominen tiedotteisiin, alueradion tiedotuskanavan käyttäminen tarvittaessa. Tavoitteiden toteutuminen Työalat saivat taloudelliset tilannekatsaukset kolmannesvuosittain. Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset julkaistiin torstaisin Koti-Lappi lehdessä. Kirkolliset ilmoitukset päivitettiin viikoittain seurakunnan kotisivulle osoitteeseen Kasteet, kuulutukset, vihkimiset ja hautaukset olivat Koti-Lapin, Koillissanomien ja Lapin Kansan ilmoituksissa. Alueradion tiedotuskanavaa käytettiin diakonian ja aikuistyön tapahtumien yhteydessä. Seurakunnan papit ja diakoni kirjoittivat vuorollaan Koti-Lappiin ja Koto-Sallaan kirkkovuoden aiheista. 16

18 Talousarvion toteutuminen Virasto ja tiedotus Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,95-106,95 105,8 % Toimintamenot , ,48 74,1 % Toimintajäämä , ,43 73,2 % 5.5. Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Siihen kuuluu kaikki yhteinen hartauselämä, jossa kokoonnutaan sanan ja sakramenttien ääreen kiittämään ja rukoilemaan Kolmiyhteistä Jumalaa. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta jumalanpalvelus seurakunnan elämän keskukseksi, jumalanpalvelusten pitäminen seurakunnan kaikissa kirkoissa, erityisryhmien kutsuminen jumalanpalveluksiin, tehtävien jakaminen seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille, päivän rukoushetkien käyttäminen hartaustilaisuuksissa. Sallan kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus joka sunnuntai sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, hiljaisen viikon arkipäivinä, pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, kansallisena veteraanipäivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, toisena joulupäivänä ja uudenvuodenaattona. Hautajärven kirkossa ja Kursun kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus kummassakin pääsiäisenä ja jouluna sekä muutamana muuna sunnuntaina. Joulupäivän jumalanpalveluksiin järjestettiin kirkkokyydit kutsutaksi-periaatteella. Muita jumalanpalveluksia olivat laitoksissa pidetyt ehtoolliskirkot, Lapin rajavartiosto valajumalanpalvelus Sallan kirkossa sekä niin sanotut maakirkot, joihin kuului pääsiäiskirkko Karhutunturissa, jumalanpalvelus Vanhassa Sallassa, ja rippikoululeirin leirijumalanpalvelus. Hautajärven kirkon 50-vuotisjuhla pidettiin Tavoitteiden toteutuminen Jumalanpalvelusaktiivisuus kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Keskimääräinen osallistujamäärä jumalanpalvelusta kohden oli 37. Päivän rukoushetkien kaavoja käytettiin hiljaisen viikon iltakirkoissa, uudenvuodenaattona sekä rippikoulun aamuhartauksissa. 17

19 Talousarvion toteutuminen Jumalanpalveluselämä Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,17 93,4 % Toimintajäämä , ,17 93,4 % Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus Kirkolliset toimitukset tukevat seurakunnan jäseniä elämän käännekohdissa Jumalan sanalla ja välittävät heille Jumalalta tulevaa siunausta. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta toimituskeskustelujen pitäminen, soveltuvien tehtävien jakaminen seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille. Vuonna 2013 Sallan seurakunnan papit suorittivat 118 kirkollisista toimitusta, joista oli kasteita 39, vihkimisiä 7, hautaan siunaamisia 71 ja uurnan maahanlaskuja 1 (0,8 %). Näiden lisäksi oli 11 hautausta, jonka toimitti muu kuin Sallan seurakunnan pappi, ja 4 arkkuhautausta, jossa ei seurattu kirkollista tapaa. Ilman kirkollista kaavaa laskettiin hautaan 5 uurnaa. Kaikkien hautausten määrä oli 91. Tavoitteiden toteutuminen Toimituskeskusteluja pidettiin säännönmukaisesti hautaan siunaamisten ja avioliittoon vihkimisten yhteydessä. Kasteita edeltäneet keskustelut käytiin yleensä puhelimitse. Kastetoimituksissa vanhemmat ja kummit osallistuivat kastetun siunaamiseen. Toisinaan kummit toimivat myös tekstinlukijoina. Konfirmaatioissa kummit osallistuivat kummilapsensa siunaamiseen. Kastetilaisuuksissa, avioliittoon vihkimisissä ja hautaan siunaamisissa kuultiin toisinaan musiikkia seurakuntalaisten esittämänä. Talousarvion toteutuminen Kirkolliset toimitukset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,71 95,1 % Toimintajäämä , ,71 95,1 % Muu yleinen seurakuntatyö Toiminta-ajatus Muu yleinen seurakuntatyö vahvistaa ja syventää sitä seurakunnan jäsenten yhteyttä sanaan ja sakramentteihin, joka on syntynyt kasteen ja rippikoulun kautta. 18

20 Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta seurakuntaopetuksen antaminen aikuisväestölle, tilaisuuksien järjestäminen seurakunnan koko alueella. Muita yleisen seurakuntatyön tapahtumia olivat seurat, hartaushetket ja musiikkitilaisuudet. Säännöllisesti toimineita raamattu-, rukous- tai keskusteluryhmiä oli neljä. Papit, diakoni, kanttori ja nuorisotyönohjaaja tekivät yhteensä 451 virkakäyntiä kodeissa, kouluissa tai laitoksissa. Tavoitteiden toteutuminen Aikuisväestölle suunnattu seurakuntaopetus toteutui raamattupiirin ja keskustelupiirien muodossa. Toiminta ulottui seurakunnan koko alueelle ainakin siten, että kotikasteita, syntymäpäiväseuroja, jumalanpalveluksia ja hartauksia pidettiin kylissä. Talousarvion toteutuminen Muu yleinen seurakuntatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 48,75 48, % Toimintamenot ,36-247,64 99,2 % Toimintajäämä ,36-198,89 99,2 % 5.6. Musiikkityö Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkomusiikkityö tukee jumalanpalveluselämää soitinmusiikin, kuorolaulun ja virsilaulun keinoin. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta musiikin harrastajien innostaminen kirkolliseen musiikkiin, kirkkomusiikin monipuolinen käyttö seurakunnan tilaisuuksissa. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin yleisen seurakuntatyön, nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön kanssa. Katriina Ahon äitiysloman sijaisena toimi Laura Tornberg. Vapaapäivien sijaiskanttoreina toimivat Pentti Väyrynen, Katri Holma ja Rudolf Cerc. Seurakunnan torstaikuoro kokoontui Liisa Haunion johdolla säännöllisesti kesää lukuun ottamatta ja esiintyi joissakin seurakunnan tilaisuuksissa. Kirkkokonsertteja oli 11, ja niissä oli yhteensä 832 osallistujaa. 19

21 Kauneimmat joululaulut järjestettiin Sallan, Hautajärven ja Kursun kirkoissa sekä Hopeaharjussa ja Sallatunturin kelopirteillä. Niissä oli yhteensä 522 osallistujaa. Muita musiikkitilaisuuksia oli 6, ja niissä oli yhteensä 126 osallistujaa. Kaikkien musiikkitilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnalla ei ollut varsinaista kirkkokuoroa eikä soitinyhtyettä. Musiikin ammattilaisia ja harrastajia saatiin avustamaan, milloin heitä tarvittiin. Talousarvion toteutuminen Musiikkityö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,43-51,43 173,5 % Toimintamenot , ,14 139,8 % Toimintajäämä , ,71 139,6 % 5.7. Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Päiväkerhotyö on seurakunnan kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Sallan seurakunnassa päiväkerho on maksuton, ja se on tarkoitettu kaikille 3 6 -vuotiaille lapsille. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta päiväkerhojen järjestäminen, seurakunnan ja kotien yhteyden ylläpitäminen, seurakunnan ja päiväkotien/koulujen yhteyden ylläpitäminen, perhe- ja teemakirkkojen järjestäminen, retkien ja lasten tapahtumien järjestäminen. Päiväkerhon ryhmiä oli kirkonkylässä kaksi. Ne kokoontuivat seurakuntatalolla kaksi kertaa viikossa 2 3 tuntia kerrallaan. Lastenohjaaja kävi Kursun ryhmäpäiväkodissa pitämässä neljän tunnin kerhoa siellä olleille hoitolapsille ja kerholaisille. Lastenohjaaja osallistui myös Kelloselän päiväkerhoryhmän toimintaan neljä tuntia kerrallaan yhdessä kunnan työntekijän kanssa keväällä Kirkonkylän päiväkerhossa sekä Kelloselän ja Kursun ryhmissä oli kevätkaudella kaikkiaan 27 lasta. Kesäkuusta lokakuuhun 2013 Sallan seurakunnassa ei ollut lastenohjaajaa. Lokakuun alussa työhön valittiin lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja. Kirkonkylään perustettiin kolme päiväkerhoa, joissa oli yhteensä 18 lasta. Perhekerho kokoontui seurakuntatalolla kerran viikossa seurakuntapastorin ja lastenohjaajan vetämänä. Perhekerhossa kulki keskimäärin 6 aikuista ja 8 lasta. Kokoontumisia oli

22 Päiväkerhon ja perhekerhon retki järjestettiin Ranuan eläinpuistoon, osallistujia oli 38. Lapsityön teemakirkot pidettiin joulun alla, pääsiäisen edellä sekä kevätkauden päätteeksi perheille ja päiväkodin väelle. Teemakirkoissa oli kussakin noin 30 osallistujaa Koulunsa aloittavien siunauskirkko, joka pidettiin elokuussa, tavoitti melkein kaikki ensimmäisen luokan oppilaat. Tavoitteiden toteutuminen Kaikille halukkaille päiväkerhoikäisille pystyttiin tarjoamaan päiväkerhotoimintaa. Päiväkerhotyö tutustutti lapsia jumalanpalveluksiin järjestämällä heille kirkkotapahtumia. Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,30-278,30 142,8 % Toimintamenot , ,60 75,9 % Toimintajäämä , ,90 74,8 % 5.8. Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Toiminta Pyhäkoulu on lasten oma jumalanpalvelus. Pyhäkoulutyö on seurakunnan kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Vaikka pyhäkoulutyö alkoi lupaavasti uudelleen vuonna 2012, sitä ei saatu jatkumaan vuonna Perhekerho täytti sitä aukkoa, joka syntyi tämän työmuodon kohdalle. Talousarvion toteutuminen Pyhäkoulutyössä ei ollut kustannuksia Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: kerhotoiminnan ylläpitäminen, kymppisynttäreiden järjestäminen, yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa, kouluvierailujen järjestäminen, retkien ja leirien järjestäminen. 21

23 Toiminta Vuonna 2013 varhaisnuorten kerhoryhmiä oli yksi: kokkikerho kokoontui Sallan kirkon vanhassa salissa 10 kertaa. Osallistujia oli noin 5 kerhoiltaa kohden. Kerhonohjaajia oli kevätkaudella kaksi. Kirkonkylän yläkoululla pidettiin päivänavaus 18 kertaa ja alakoululla 6 kertaa. Syksyllä 2013 ala- ja yläkoulu muuttivat Sallan koulukeskukseen. Seurakunnan päivänavausvuorot harvenivat yhteen kertaan neljässä viikossa. Lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja piti koulukeskuksessa välituntiohjausta kerran viikossa marraskuusta lähtien. Kymppisynttärit, joihin osallistui 16 lasta, pidettiin seurakuntatalolla joulukuun alkupuolella. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan varhaisnuorisotyö tavoitti suuren osan Sallassa asuvista vuotiaista nuorista. Talousarvion toteutuminen Varhaisnuorisotyön kustannukset maksettiin nuorisotyön momentilta Nuorisotyö Toiminta-ajatus Nuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista rippikoulun käyneiden nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta nuorisolle sopivien hengellisten tilaisuuksien järjestäminen, rovastikunnallinen yhteistyö nuorisotyön alalla, isoiskoulutuksen ja kerhonohjaajakoulutuksen järjestäminen, nuorteniltojen ja veisuiltojen järjestäminen, retkien järjestäminen. Sallatunturin koululla oli seurakunnan päivänavaus kerran viikossa toukokuuhun 2013 saakka. Oppilaille jaettiin Oma aika -kalenteri. Isoiskoulutusryhmässä oli mukana keväällä 7 nuorta ja syksyllä 7 nuorta. Uudet isoiset siunattiin tehtäväänsä Sallan kirkossa pidetyssä jumalanpalveluksessa. Nuorisotyönohjaaja vieraili koulukeskuksessa kerran viikossa marraskuun alusta 2013 lähtien. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan nuorisotyö tavoitti suuren osan yläkouluikäisistä nuorista. 22

24 Talousarvion toteutuminen Nuorisotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,05 701,95 36,2 % Toimintamenot , ,71 37,7 % Toimintajäämä , ,76 37,8 % Rippikoulutyö Toiminta-ajatus Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Rippikoulun tehtävä on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämä usko elämänsä kokonaisuuteen niin, että se on elämää kantava voima. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta kasteen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen, koko rippikouluikäisen nuorison tavoittaminen vuosittain, jumalanpalveluksella aloittaminen ja lopettaminen, yhteydenpito rippikouluikäisten nuorten vanhempiin, yhteydenpito kouluihin. Vuonna 2013 rippikouluryhmiä oli kaksi: päivärippikoulu seurakuntatalolla, 8 oppilasta, sekä rippikoululeiri Sallan lomakodissa, 18 oppilasta. Kaksi Sallan seurakuntaan kuulunutta nuorta kävi rippikoulun toisella paikkakunnalla. Rippikoulun käyneitä oli yhteensä 28. Rippikoululaisten vanhemmille järjestettiin toukokuussa yhteinen iltatilaisuus, jossa vaihdettiin ajatuksia siihenastisista kokemuksista puolin ja toisin. Rippikouluopetus jaksotettiin seuraavasti: alkuopetus, viikonloppujakso ja kesäjakso. Rippikoulun oppimäärä oli 80 tuntia. Aihealueet olivat kristinoppi, etiikka, jumalanpalvelus ja kirkkomusiikki. Opetuksesta vastasivat seurakunnan papit, nuorisotyönohjaaja, kanttori ja diakoni. Rippikoululeirillä oli yövalvoja sekä emäntä ja apuemäntä. Päivärippikoulussa oli kaksi isoista ja leiririppikoulussa viisi. Seuraavan vuoden rippikouluihin ilmoittautumisesta tiedotettiin vierailulla yläkoulun 8- luokille syyskuussa. Uusi rippikouluikäluokka aloitti lokakuun kolmantena sunnuntaina rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa yhteisellä jumalanpalveluksella ja opetustilaisuudella. Tavoitteiden toteutuminen Lähes kaikki rippikouluikäiset nuoret kävivät rippikoulun. 23

25 Talousarvion toteutuminen Rippikoulutyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,3 % Toimintamenot , ,02 85,7 % Toimintajäämä , ,02 85,6 % Diakoniatyö Toiminta-ajatus Toiminta Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se kohdistuu erityisesti niihin, joiden hätä on suuri ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakonia on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: kotikäyntien tekeminen, perhetyön vahvistaminen, diakoniakasvatuksen antaminen eri ikäryhmille, yhteydenpito sidosryhmiin, vapaaehtoisten kouluttaminen. Vuonna 2013 diakoni teki 201 virkakäyntiä, jotka kohdistuivat 499 henkilöön. Diakoniatyö järjesti 4 retkeä, joihin osallistui 137 henkilöä. Diakoniatyö järjesti 70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaille syntymäpäiväjuhlan keväällä ja syksyllä. Diakoniatyö ja Sallan työttömien yhdistys järjestivät työttömien jouluruokailun seurakuntatalolla, osallistujia 35. Diakoniatyön ryhmiä oli kaikkiaan yhdeksän: kaksi eläkeläisten ryhmää, joihin osallistui säännöllisesti 65 henkilöä, sekä omaishoitajien ryhmä, joka toteutettiin seurakunnan, kunnan ja SPR:n yhteistyönä, sekä kolme vammaisten ryhmää (kuulo-, näkö- ja kehitysvammaiset), suru- ja kriisiryhmät ja kesäpiiri. Muissa kuin eläkeläisten ryhmissä oli 52 jäsentä. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 4425,01 eli 1,31 euroa seurakunnan jäsentä kohti. Diakoniatyö antoi taloudellista apua ostokortteina ja ruokakuponkeina 70 kertaa, yhteisarvo 4373,00. Diakoniatyö vastaanotti ja jakoi 10 kpl Sana-lehden joulupaketteja. Tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet pystyttiin toteuttamaan melko hyvin. Yhteisvastuukeräyksen tuotto kasvoi. Talkoolaiset olivat suureksi avuksi tapahtumien ja juhlien järjestelyissä. 24

26 Talousarvion toteutuminen Diakoniatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,75-437, % Toimintamenot , ,50 95 % Toimintajäämä , ,25 94,3 % Lähetystyö Toiminta-ajatus Toiminta Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Lähetys on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: lähetystiedon jakaminen kouluissa, lähetyskasvatuksen antaminen rippikouluissa, talkoolaisten innostaminen ja kannustaminen, seurakunnan lähetyskannatuksen kasvattaminen. Vuonna 2013 Sallan seurakunta tuki talousarvionsa kautta Suomen Lähetysseuraa, Suomen Ev.-lut. Kansanlähetystä, Sanansaattajia ja Suomen Pipliaseuraa. Seurakunta tuki kirkkokolehdeilla myös Herättäjä-yhdistystä, Lähetysyhdistys Kylväjää, Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä, Suomen Merimieskirkkoa ja Suomen Raamattuopistoa. Seurakunnan nimikkotyökohde oli Thaimaa (SLS). Nimikkolähetit olivat Aatto Lamminpää (SEKL), joka teki projektityötä Venäjän Minusinskissa, sekä Suvi ja Ari Salminen (SEKL), jotka olivat muslimityössä Saksassa. Seurakunnan nimikkolähettien sekä SLS:n Thaimaan työn tukemiseksi järjestettiin joulumyyjäis- ja lähetyslounastilaisuus. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksilla tuettiin SLS:n toimintaa. Retkiä oli neljä, ja niissä oli yhteensä 16 osallistujaa. Nimikkolähetti Ari Salminen vieraili Sallan seurakunnassa syyskuussa, ja Lähetysyhdistys Kylväjän aluetyöntekijä Tapio Varis piti lähetysillan seurakuntatalolla lokakuussa. Tavoitteiden toteutuminen Lähetyskannatus pysyi suunnilleen edellisvuosien tasolla. Lähetystyötä tehtiin niiden vapaaehtoisten avulla, jotka ovat olleet jo kauan toiminnassa mukana. Uusia lähetyspiirejä ei syntynyt, mutta kirkonkylän lähetyspiiri laajensi toimintaansa sivukylille. 25

27 Talousarvion toteutuminen Lähetystyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot % Toimintamenot , ,73 90,7 % Toimintajäämä , ,73 89,8 % Hautaustoimi Toiminta-ajatus Hautaamisesta huolehtiminen on kirkon tehtävä (KJ 17 luku 1 ). Tavoitteet vuodelle 2013 olivat: Toiminta kiintopistejärjestelmän luominen, puuston harventaminen ja hoito, koko hehtaarimäärän käyttöön ottaminen. Seurakunnan hautausmaihin haudattiin kaikkiaan 91 vainajaa. Kirkonkylän, Hautajärven ja Kursun hautausmailla urakoitsija kaivoi haudat koneella. Haudankaivaja huolehti kaivutyön käytännön järjestelyistä. Saijan hautausmaalla kaivu oli edelleen käsityötä. Kesätyöntekijät huolehtivat Sallan hautausmaan siivouksesta ja kunnostuksesta. Sivukylien hautausmaiden siivoukset hoidettiin talkoovoimin. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan viranomaistehtävä hoidettiin lakien ja asetusten mukaisesti. Talousarvion toteutuminen Sallan hautausmaa: haudattujen määrä 60 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,4 % Toimintamenot , ,27 108,3 % Toimintajäämä , ,27 103,7 % Hautajärven hautausmaa: haudattujen määrä 8 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,3 % Toimintamenot , ,41 64 % Toimintajäämä , ,41 67,2 % 26

28 Kursun hautausmaa: haudattujen määrä 15 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,8 % Toimintamenot , ,56 82,7 % Toimintajäämä , ,56 68,3 % Saijan hautausmaa: Haudattujen määrä 8 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,9 % Toimintamenot ,99-366,01 93,2 % Toimintajäämä ,99-596,01 87,2 % Taulukko 2. Hautausten määrän kehitys Sallassa Salla Hautajärvi Kursu Saija Yhteensä Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Kiinteistötoimi tarjoaa seurakuntatyölle asianmukaiset tilat pitämällä ne kunnossa, kalustettuina ja siisteinä. Tavoitteita vuodelle 2013 olivat: Toiminta Pikku-Pappilan myynti, seurakuntatalon sisätilojen kunnostaminen, Kursun kirkon vesikaton kunnostaminen, Hautajärven kirkon ikkunoiden korjaus ja ulkoseinien maalaus, palo- ja murtohälyttimien hankkiminen julkisiin rakennuksiin, taloudellisten energiaratkaisut Hautajärven ja Kursun kirkkoihin, huoltorakennuksen rakentaminen Sallan hautausmaalle. Pikku-Pappila saatiin myydyksi. Seurakuntatalon remontin ja Sallan kirkon eteisen osalta valmisteltiin suunnitelmaa, joka ottaa huomioon liikuntarajoitteiset kirkossa ja seurakunnan palvelutiloissa kävijät. Sallan seurakunnan kiinteistömenot ovat 19,2 % seurakunnan toimintamenoista. 27

29 Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjä hoidettiin seurakunnan talousarvion ja muun rahoituksen sallimissa rajoissa. Talousarvion toteutuminen Sallan kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,28 78,2 % Toimintajäämä , ,28 78,2 % Hautajärven kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,67 289,33 58,7 % Toimintamenot ,22 170, % Toimintajäämä ,55 459,55 102,9 % Kursun kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,42-102,42 125,4 % Toimintamenot , ,69 82 % Toimintajäämä , ,11 81,5 % Seurakuntatalo Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,06 139,6 % Toimintamenot ,93 90,93 100,3 % Toimintajäämä , ,13 95,5 % Virasto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot ,56 5,44 99,8 % Toimintamenot , ,42 89,8 % Toimintajäämä , ,98 88,5 % Pikku-Pappila Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,70 82,1 % Toimintamenot , ,76 68,8 % Toimintajäämä ,06-565,06 186,7 % 28

30 Virasto 100,0 % Kappeli 13,7 % Seurakuntatalo 63,9 % Hautajärven kirkko Kursun kirkko Sallan kirkko 10,4 % 9,3 % 27% Kaavio 4. Seurakunnan kiinteistöjen käyttöaste vuonna Metsätalous Toiminta-ajatus Metsätalouden tehtävä on huolehtia seurakunnan metsäomaisuudesta niin, että se säilyy tuottavana vuodesta toiseen. Tavoitteet vuodelle 2013 olivat Toiminta metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen, puun myyminen metsänhoitosuunnitelman sallimissa rajoissa. Syysmyrsky Taina kaatoi paljon puita Sallan seurakunnan metsätilalta Lomaranta :15. Tuulenkaatopuut korjattiin ja myytiin sekä osalle palstaa tehtiin äestys ja kylvö. Tavoitteiden toteutuminen Metsätalouden tavoitteet toteutuivat metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Talousarvion toteutuminen Metsätalous Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , ,41 161,9 % Toimintamenot , ,64 37,8 % Toimintajäämä , ,05 189,3 % 29

31 5.17. Tilastollinen yhteenveto Kunnan väkiluku Seurakunnan jäsenmäärä Kastettuja Kuolleita Haudattuja Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Seurakunnasta muuttaneita Seurakuntaan muuttaneita Vihkipareja Jumalanpalvelusväkeä Ehtoollisella käyneitä Pyhäkoululaisia Päiväkerholaisia Varhaisnuorten kerholaisia Rippikoulun käyneitä Diakonian asiakaskontakteja YV-keräyksen tuotto /jäsen 1,10 0,78 0,78 0,77 0,96 1,3 1,63 1,05 0,87 1,31 Lähetyskannatus /jäsen 6,66 6,46 20,95 20,95 5,16 5,22 5,57 4,33 8,17 6. INVESTOINNIT Investointeja ei ole tehty vuoden 2013 aikana Sallan seurakunnan omistamiin kiinteistöihin. 7. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Toimintakertomuksen seuraavissa osissa käsitellään seurakunnan tuloslaskelmaa, rahoituslaskelmaa ja tasetta. Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman toteutuminen, joka vastaa talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosaa, esitetään talousarvion toteutumisvertailun yhteydessä. Tässä tuloslaskelmassa on vain tunnusluvut sekä ulkoiset tuotot ja kulut. 30

32 7.1. Tuloslaskelma Toimintatuotot , ,45 Toimintakulut , ,98 Toimintakate , ,53 Verotulot , ,16 Verokustannukset , ,47 Keskusrahastomaksut , ,86 Kirkon keskusrahaston eläkerahasto ,58 Toiminta-avustukset kirkon keskusrahastolta , ,00 Käyttökate , ,72 Rahoitustuotot ja -kulut , ,97 Vuosikate , ,69 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pysyväismenoista , ,25 Satunnaiset tuotot 1.363,64 Tilikauden tulos , ,08 Tilikauden yli/alijäämä , ,08 Tuloslaskelman toimintakate kertoo, kuinka suuri osa toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja kirkon keskusrahaston avustuksilla. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 19,2 %. Vuosikatteen osuus poistoista oli 290,1 %. Vuosikate/jäsen oli 47,7. 31

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 Kirkkovaltuusto 20.6.2012 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Toiminnan yleistavoite... 3 Pitkän tähtäimen strategia.... 3 Talousarvion perusteet.....5 Kirkollisverotulot...5 Käyttötalousosa

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. KIRKOLLISET VAALIT... 8 2. KIRKKOVALTUUSTO... 8 3. KIRKKONEUVOSTO... 8 4. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO... 9 5. KIRKONKIRJOJEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 4 102 Kirkkovaltuusto 4 103 Tilintarkastus 5 104 Kirkkoneuvosto 5 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 10 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto 13.12.2011 125, liite 4 Kirkkovaltuusto 28.12.2011 57, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - - 2 - KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14?

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14? RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14? Kirkkoneuvosto 16.2.2015 11 Kirkkovaltuusto /, 2015 ZO RäkkyIn ev.iut. seurakuntat RäkkyIn ev.iut. seurakuntat SislIysuettelo Saatteeksi 1 Seurakunnan väestö 3 Tasekirjan

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

T A L O U S A R V I O 2014

T A L O U S A R V I O 2014 T A L O U S A R V I O 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Haapajärven seurakunta 1 Haapajärven seurakunta Seurakunnan toiminnalliset painopisteet vuonna 2014 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 26.3.2015 Kirkkovaltuusto 21.5.2015 2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 2 JOHDANTO 3 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 4 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 5 EVANKELIOIMIS- JA AIKUISTYÖ 6 DIAKONIATYÖ 7 LÄHETYSTYÖ 8 LAPSITYÖ 9 Kehtoluokkatyö

Lisätiedot