Turvallisuus. edessä, kun vahinko on jo tapahtunut. torjunnassa Euroopan unioni näyttää olevan veturi, joka puuskuttaa kaikkia jäsenmaitaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus. edessä, kun vahinko on jo tapahtunut. torjunnassa Euroopan unioni näyttää olevan veturi, joka puuskuttaa kaikkia jäsenmaitaan"

Transkriptio

1 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 6 6 Turvallisuus ei ole Suomessakaan itsestäänselvyys Yhdysvaltoihin syksyllä 2001 tehdyt terroristiiskut osoittivat varsin konkreettisesti, että esimerkiksi yritysten toimintaan kohdistuvien perinteisten riskien rinnalle on tullut joukko uusia uhkia, joiden toteutumiseen ei kukaan aikaisemmin uskonut. Maailma oli elänyt pitkän aikaa tutussa ja turvallisessa ympäristössä, minkä seurauksena oli ainakin osittain unohdettu luova ajattelu riskejä arvioitaessa. JOHANNA AATSALO-SALLINEN Syksyn 2001 terroristi-iskujen jälkeen yritykset ja valtiot ovat ryhtyneet arvioimaan aikaisempaa avoimemmin silmin toimintaympäristönsä riskejä. Uusissa uhkakuvissa riittää haasteita. Yleiselläkin tasolla tehdyistä havainnoista on pitkä matka turvallisuusasioista tehtävään päätöksentekoon ja vielä pitempi matka käytännön tasolla tapahtuvaan muutokseen. Useimmiten kitsastellaan rahassa, painetaan jarrua työn uudelle organisoinnille eikä olla valmiita muuttamaan vanhoja asenteita, suojelupoliisin terrorismin torjunnan yksikön päällikkö Paavo Selin toteaa. Valitettavan usein muutoksia tehdään vasta pakon edessä, kun vahinko on jo tapahtunut. Kuka nyt omia heikkouksiaan tunnustaisi. Terrorismin torjunnassa Euroopan unioni näyttää olevan veturi, joka puuskuttaa kaikkia jäsenmaitaan kehittämään terrorismin torjunnan valmiuksia, hän jatkaa. Ensimmäiset konkreettiset turvallisuusjohtamista koskevat vaikutteet tulivat Suomeen 1980-luvun puolivälissä samoihin aikoihin, kun suomalaiset yritykset alkoivat kansainvälistyä joko rakentamalla tehtaita ulkomaille tai ostamalla niitä. Lainsäädäntömme lähti kuitenkin vasta 1990-luvulla aidosti kehittymään suuntaan, jossa on selvät turvallisuusjohtamisen piirteet. Ihminen suurin riski Tutkimusten mukaan inhimillisistä tekijöistä ja johtamisjärjestelmien puutteesta johtuvien syiden osuus toimintahäiriöissä tai onnettomuuksissa on ylivoimainen, yleensä yli 90 prosenttia. Lainsäädännön normikeskeisyys on saattanut vaikuttaa siihen, että viranomaistoiminnan painopiste on tähän saakka ollut jäljelle jääneen 10 prosentin alueella, mikä on omalta osaltaan hidastanut turvallisuusjohtamisen kehitystä. Suomi on turvallisuusjohtamisen kärkipään kulkija. Hyvän lähtökohdan laadukkaalle johtamiselle tarjoaa selkeä hallintojärjestelmä. Kukin viranomainen tietää oman roolinsa ja siihen liittyvät odotukset. Kansalliset vahvuudet löytyvät perinteisten riskien hallinnassa. Uusien uhkakuvien hahmottaminen ja arvioiminen tuottaa ilmeisiä vaikeuksia. Erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu kaiken aikaa muutoksia, jotka ovat turvallisuusjohtamiselle suuri haaste. Miten näitä muutoksia tulisi tulkita, mihin toimiin olisi ryhdyttävä ja onko meillä valmiudet uhkien torjuntaan, Selin kysyy. Jos turvallisuusjohtamisen tärkeyttä pitäisi arvioida, voitaisiin viitata yhdysvaltalaisen psykologin Abraham Maslow'n tutkimuksiin, joiden mukaan turvallisuus on yksi

2 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 7 7 TURVALLISUUSJOHTAMINEN ihmisen perustarpeista. Tekniikan tohtori Markku Pesonen on väitöskirjassaan (1993) soveltanut Maslow'n teorioita yritysympäristöön. Pesosen mukaan sekä asiakkaat että työntekijät suhtautuvat vastahakoisesti yritykseen, jossa kokevat olonsa turvattomaksi. Suomessa toimivan vakuutusyhtiön näkökulmasta suurimmat riskit liittyvät kuitenkin perinteisiin riskeihin eli esimerkiksi tulipaloihin, vuotoihin ja rikolliseen toimintaan sekä yritysten toiminnan keskeytymisiin, vakuutusyhtiö Lähivakuutuksen tuleva turvallisuuspäällikkö Sami Sallinen kuvailee. Vakuutusalan tilastojen mukaan suurvahingot eli yli euron vahingot ovat kasvussa. Kun vuonna 1998 suurvahinkoja oli 80 kappaletta ja niitä korvattiin yhteensä yli 65 miljoonalla eurolla, vuonna 2004 määrä oli noussut jo 167:ään ja korvaussumma noin 135 miljoonaan euroon. Monimutkaiset riskit uhkaavat Yritysten toimintaympäristöjen riskit monimutkaistuvat koko ajan ja riskien hallinta muuttuu entistä vaikeammaksi. Erityisen selvästi tämä näkyy siinä, että perinteisistä fyysisistä riskeistä, kuten tulipaloista, varkauksista ja onnettomuuksista, on siirrytty nopeasti kohti monimutkaisia tietoteknisiä riskejä, joiden hallinta on usein vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Vaikeaksi näiden riskien hallinnan tekee se, ettei useimmilla yrityksillä ole toistaiseksi riittävää osaamista niiden hallinnasta sekä se, että tietotekninen riskiympäristö muuttuu koko ajan. Jotta yritykset pysyisivät mukana muutoksessa, vaaditaan niiltä jatkuvaa järjestelmällistä panostusta tilanteen seurantaan. Lähivakuutuksen turvallisuusjohtamisen tavoitteena on vakuutustoiminnan häiriöttömyys ja jatkuvuuden takaaminen. Normaalioloissa yritysturvallisuuden pääpaino on tietotekniikka- ja tietoturvallisuudessa, Sallinen kertoo. Kauppakeskukset koetaan tutkimuksen mukaan turvallisiksi ostospaikoiksi. Osasyynä on jatkuva ja näkyvä turvallisuustyö, josta paikalla olevat vartijat on yksi hyvä merkki. Palveluvastaava Marko Kukkonen Suomen Turvatiimi Oy:stä valvoo tilannetta kauppakeskus Jumbossa. - Kuva: Hannu Jukola. Vakuutusalalla lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu varautuminen kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin. Vaatimuksena on, että väestön lakisääteinen toimeentuloturva pystytään vaadituilta osilta toteuttamaan ja että kyetään tarjoamaan riittävä vakuutusturva sekä maksamaan poikkeustilan-

3 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 8 8 Suomessa on ei onneksi ole lähdetty liialliseen yksityisyyden suojaamiseen. Kameravalvonta on monessa paikassa järkevä tapa seurata eri toimintoja ja toimipaikkoja, sillä kameravalvontaan liittyvä tapahtumien tallentaminen antaa mahdollisuuden tarkistaa tapahtumat, jos jotakin kaikesta ennalta ehkäisystä huolimatta pääsee sattumaan. - Kuva: Hannu Jukola. teissa etuudet ja vakuutuskorvaukset. Vaikeimmin arvioitavia riskejä ovat kuitenkin niin sanotut megaluokan muutokset. Hyvä esimerkki on kylmän sodan päättyminen: positiivinen muutos, joka heilautti tunnistettavissa olevat uhkakuvat uusiksi. Muutoksen jälkeen oli havaittavissa vuosien kuluessa ikään kuin pienemmän luokan huolia, jotka uudessa ympäristössä saattoivat kehittyä ilman riittävää kontrollia. Yksi näistä tekijöistä on kansainvälinen terrorismi, Selin arvioi. Herkkyyttä uusille riskeille Myös yritysten riskien painopistealueet ovat viime vuosien aikana muuttuneet. Terrori-iskujen ja tietoteknisten riskien lisäksi erityisesti ympäristöriskien hallinnan merkitys on lisääntynyt. Niin ikään yritysten ulkomaan toimintojen riskien hallinnan merkitys on kasvanut tasaisesti muutaman viime vuoden kuluessa yritysten toiminnan kansainvälistyessä. Ulkomaan toimintojen riskit ovat periaatteessa samanlaiset kuin kotimaassa. Kullakin maalla on kuitenkin lisäksi sille ominaisia riskejä, joihin ei ole osattu tai tiedetty varautua kotimaassa ennen toiminnan aloittamista. Uusia ulottuvuuksia yritysten riskiympäristöön ovat tuoneet myös uudet viranomaisten määräykset ja tuotevastuuvaatimukset. Niiden mukaisesti yritysten vastuu tuotteidensa ja palvelujensa tuottamisessa on entistä suurempi, jolloin myös tuotteiden ja palveluiden riskien hallinnan rooli on entisestään korostunut. Suomella ei pienenä maana voi olla uhkakuvia omasta takaa. Meillä on kuitenkin oltava herkkyyttä ihmisten turvallisuuteen vaikuttavien asioiden arvioinnissa. Olen usein korostanut näistä asioista puhuessani, että turvallisuus on hyvin pitkälti turvallisuuden tunnetta. Ennen kokemattomien uhkakuvien edessä viranomaisten, elinkeinoelämän ja niin sanotun kolmannen sektorin on pantava eväspaketti uusiksi. Monet ulkopuoliset uhat voivat aiheuttaa rajuja hetkellisiä heilahduksia, Selin toteaa.

4 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu Turvallisuutta ei voi liimata organisaation päälle Turvallisuuden tunne syntyy pienistä päivittäisistä teoista JOHANNA AATSALO-SALLINEN Suomalainen kauppakeskus koetaan erillisinä sijaitsevia liiketiloja turvallisemmaksi asiointi- ja työskentelypaikaksi. Maamme 51 kauppakeskuksessa, jotka täyttävät Suomen Kauppakeskusyhdistyksen kauppakeskusmäärittelyn ehdot, turvallisuusasioihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Turvallisuus koskettaa keskusten kautta hyvin laajaa joukkoa, sillä vuosittain niissä tehdään noin 200 miljoonaa asiakaskäyntiä. urvallisuus ei ole mikään organisaation päälle liimattavissa oleva irrallinen ominaisuus, vaan se on vietävä kiinteäksi osaksi päivittäisiä toimintoja ja prosesseja. Turvallisuusjohtaminen-hankkeen ydintuloksissa kiteytyi myös toinen hyvin oleellinen asia eli kukaan ei voi tehdä yksin turvallisuutta. Kiinteistön omistajan, vuokralaisen ja palvelujen toimittajien on jokaisen ymmärrettävä ja toimittava yhdessä turvallisuusasioissa samaan suuntaan, Kauppakeskusten turvallisuusjohtaminen -projektin johtoryhmän puheenjohtaja, Cityconin Jyrki Karjalainen toteaa. Kauppakeskusten erityispiirteet tuovat turvallisuusjohtamiseen omat haasteensa. Keskuksissa toimitaan hyvin usein ympäri vuorokauden lähes vuoden jokaisena päivänä. Viimeisten ravintoloiden sulkiessa oviaan ensimmäiset siivoojat ja markettien leipurit -T

5 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 11 Kauppakeskusten erityispiirteet tuovat turvallisuusjohtamiseen omat haasteensa. Kauppakeskuksissa toimitaan usein ympäri vuorokauden lähes vuoden jokaisena päivänä. Kuvassa kauppakeskus Jumbon valvomo. - Kuva: Hannu Jukola. saapuvat töihinsä. Sidosryhmiä on paljon, ja jokaisella on omat tarpeensa. Lisäksi kauppakeskukset mielletään julkisiksi tiloiksi, jolloin niiden tapahtumat kiinnostavat myös mediaa. Hankkeen myötä syntyi tehokas riskienhallintatyökalu, joka tarjoaa käyttökelpoisen systematiikan kiinteistöjen riskien arviointiin. Lisäksi luotiin selkeät ohjeistukset esimerkiksi vuokralaiselle annettavista turvallisuusohjeista. Tärkeimpien ohjeiden ja vaatimusten pitää olla mukana jo vuokrasopimuksen ehdoissa. Täsmällisemmät, joskin riittävän selkeät ja yksinkertaiset ohjeet on jaettava jokaiseen huoneistoon kaikkien tiloissa työskentelevien käyttöön, Karjalainen sanoo. Lisäksi syntyi ohjeistus kriisitilanteiden johtamiseksi ja kriisitiedottamisen järjestämiseksi. Nykyään turvallisuusjohtamisessa kriisiin valmistautuminen on aivan ydinasia, hän jatkaa. Turvallisuus on aina kustannus, ja hyvällä turvallisuusjohtamisella voidaan vaikuttaa kustannuksen suuruuteen. Huolellisten suunnitelmien ja varautumisten avulla saadaan turvallisuuteen sijoitetulla rahalla mahdollisimman paljon. Turvallisuus voi myös olla esimerkiksi kauppakeskuksissa kilpailuetu. Kamera valvoo, tietokone auttaa asiakkaiden jokapäiväistä elämää. Melkein kaikissa rakennuksissa on murtohälytysjärjestelmät, kaikkiaan 111 kappaletta, joista hälytykset johdetaan suoraan turvapalveluyrityksen läpi vuorokauden miehitettynä olevaan valvomoon. Murtohälytysjärjestelmiin liitettyjä vartijakutsupainikkeita on 25 rakennuksessa. Nämäkin hälytykset ohjautuvat suoraan vartiointiliikkeelle. Meidän tehtävämme on tarjota kaupungin palvelutuotannolle turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat ja palvelut. Turvallisuus on kirjoitettu sisään kaikkeen tapaamme toimia. Turvallisuus ja terveellisyys ovat meille nyt suurimpia haasteita, Jyväskylän kaupungin kiinteistöjohtaja Esko Eriksson kertoo. Jyväskylän Tilapalvelulla on tallentavia kameravalvontajärjestelmiä yhdeksässä opetustoimen rakennuksessa ja seitsemässä sosiaali- ja terveystoimen rakennuksessa. Työajan ulkopuolella piirivartija käy vaihdellen eri kohteissa tarkistamassa, etteivät ulkopuoliset iltakäyttäjät sotke tai riko paikkoja. Koulun toiminnan kannalta suurimmat turvallisuuteen liittyvät riskit ovat tulipalo tai jokin esimerkiksi liikenteessä sattunut iso onnettomuus. Koulu sijaitsee aivan radan läheisyydessä, minkä vuoksi esimerkiksi kemikaalijunavaunun kaatuminen ja siitä aiheutuva myrkkypilvi on huomioon otettava uhkatekijä. Molemmissa tapauksissa pitäisi evakuoida omasta ja viereisestä koulusta yhteensä 700 ihmistä, Kilpisen koulun rehtori Sami Kalaja kertoo. Koulussa turvakameroilla on ennaltaehkäisevä vaikutus. Niillä voidaan esimerkiksi saada todistusaineistoa koulukiusaamisesta tai polkupyörävarkaista. Turvallisuusjohtamisen kannalta koulu on monimutkainen paikka, sillä periaatteessa opetus on julkista ja kuka tahansa voi tulla seuraamaan opetusta. Rehtori pystyy kuitenkin tarvittaessa toteamaan, että vierailija aiheuttaa haittaa opetukselle ja poistamaan hänet koulun alueelta. Olemme myös saaneet kuriin koulun pihalle aina ajoittain ilmestyviä huumekauppiaita. Kameravalvonnan vuoksi heitä ei enää juurikaan onneksi näy, Kalaja kertoo. Suurin riskitekijä oppilaiden ja opettajien turvallisuuden kannalta koulutyössä ovat kuitenkin suuret opetusryhmät, erityisesti teknisessä työssä ja liikunnassa, hän toteaa. Uhkailu lisääntynyt Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työssään kohtaamat uhkatilanteet eivät enää ole yksittäistapauksia vaan todellinen, mutta ei enää vaiettu ongelma. Jos vuonna 2001 esimerkiksi Jyväskylässä tilastoitiin 91 uhkatilannetapausta, vuonna 2003 määrä oli noussut jo 148:aan. Viime vuoden touko lokakuun välisenä aikana vartija kutsuttiin apuun 137 kertaa. Vartija kutsutaan yleensä uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan vuoksi. Joihinkin asiakastapaamisiin voidaan varautua myös ennakolta turvautumalla vartijan apuun, Esko Eriksson sanoo. Kaupungin henkilöstötoimisto on laatinut työntekijöille Apua uhkatilanteisiin -lehtisen, jossa opastetaan toimintaohjeilla ennakointiin ja varautumiseen, uhkatilanteissa toimimiseen ja tapahtuneen jälkiselvittelyyn. Tärkeä ennakkotoimenpide on työpisteessä tehtävä riskikartoitus, jonka pohjalta voidaan suunnitella työpisteet mahdollisimman turvallisiksi. Myös yksintyöskentelyä vältetään niissä kohteissa, joissa on selkeä väkivallan uhka. Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvallisuutta on lisäksi parannettu miettimällä asioita työsuojelun näkökulmasta. Esimerkiksi kameravalvonta-aloitteita tulee hyvin paljon käyttäjiltä suoraan meille, Eriksson kertoo. 11 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun tiloissa käytetään monenlaisia turvapalveluita varmistamaan työntekijöiden ja Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun kiinteistöjohtaja Esko Eriksson hallinnoi alaisineen toistasataa rakennusta.

6 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu Kilpisen koulun rehtori Sami Kalaja on tyytyväinen tallentavaan kamerajärjestelmään. Huumehörhötkin ovat jättäneet koulun välitunnit rauhaan valvontakameran asennuksen jälkeen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikön Anna Tammisen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on motivoida ihmiset oikeisiin toimintatapoihin. Pelkillä ohjeilla tai teknisellä valvonnalla ei turvallisuutta luoda. Periaatteessa esimerkiksi synnytyssaliin synnyttävän äidin vierelle voi päästä lähes kuka tahansa, jos henkilökunta ei ole tarkkana. Turvallisuusihminen ei voi yksin panna paikkoja kuntoon. Tärkeintä on luoda työntekijöiden keskuuteen yhteisvastuun tunne, jonka kautta työpaikalla voidaan vastata turvallisuudesta aivan kuten omassa kodissakin, Tamminen toteaa. Terveydenhuoltoalalla turvallisuusvastuu merkitsee muun muassa rohkeutta ja oikeutta kysyä asiakkaalta tai sairaalassa kulkijalta, millä asialla hän tiloissa liikkuu. Päivittäin sairaalassa käy tuhansia ihmisiä. Ovien sulkeminen kuuluu myös tärkeiden asioiden listalle, vaikka 24 tuntia vuorokaudessa Jyväskylän matkakeskuksen takapihalla junat ja bussit liikkuvat rinnakkain. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Anna Tamminen ei tähän ambulanssiin päässyt, sillä ovet olivat oikeaoppisesti lukossa. vuoden jokaisena päivänä auki oleva sairaala ei kokonaan voikaan sulkeutua asiakkailtaan. Yöaikaan sairaalaan pääsee vain yhdestä ovesta. Päivittäisestä työturvallisuudesta huolehditaan sillä, että sairaalassa ovat käytössä sekä tekniset valvontamenetelmät että vahtimestarit ja vartijat. Paloturvallisuus on suurin haasteemme. Tulipalotilanteessa jokaisen työntekijän pitää osata toimia oikein. Ensimmäiset minuutit ovat tärkeimmät, Tamminen muistuttaa. Matkakeskus turvallisuussolmu Jyväskylän matkakeskus valmistui muutama vuosi sitten, ja se kokoaa yhteen niin linja-auto-, juna- kuin näillä välineillä tehtävän rahtiliikenteenkin. Matkakeskus sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustan yhteydessä. Kaupungin keskusta onkin matkakeskuksen myötä valunut pikkuhiljaa lähemmäksi liikennekeskusta. Nykysuunnitelmien mukaan alueelle on tarkoitus rakentaa tulevaisuudessa lisää asuntoja. Matkakeskuksen turvallinen toiminta voidaan varmistaa tehokkaimmin minimoimalla eri liikennemuotojen risteämiset samassa tasossa. Käytännössä sitä on vaikea kokonaan toteuttaa. Rautatieliikenteen osalta matkakeskuksia rakennettaessa asia kyllä aina hoidetaan. Kaupallisten palveluiden osalta turvallisinta on saada esimerkiksi huoltoajot maan alle, Ratahallintokeskuksen turvallisuusjohtaja Kari Alppivuori kertoo. Jos huoltoajojen sijoittaminen maan alle ei onnistu, huoltoajoille yritetään löytää sellaiset reitit, että liiketilojen tavarantoimitus ei sekoitu henkilöliikenteeseen. Turvallisuusriskit voidaan tehokkaimmin ehkäistä hyvällä suunnittelulla. Kaikkia riskejä ei pystytä koskaan kokonaan poistamaan, mutta riskien hallinnan kannalta etsitään ne ratkaisut, joissa riskit minimoituvat tai ovat muuten hallinnassa, Alppivuori toteaa. Suurin vastuu monelle käyttäjälle vuokratuissa kiinteistöissä on omistajalla. Yllättäviä toiminnallisia turvallisuusriskejä saattaa muodostua, jos joku vain gryndaa kohteita myydäkseen ja tarkastelee turvallisuutta vain rakenteellisen turvallisuuden kautta, Cityconin Jyrki Karjalainen täydentää. Matkakeskuksen turvallisessa toiminnassa on tarkasteltava koko lähiympäristön liikennejärjestelmää. Matkakeskuksen idea on olla kaupunkirakenteen ytimen lähistöllä, jolloin tullaan helposti liikennetilaongelmaan. Matkakeskus voi toimia kohtuullisen hyvin, mutta koko lähikatuverkko on niin kuormittunut, että matkakeskuksen saavutettavuus ajoneuvoilla huononee. Vaikka matkakeskus on kävelyetäisyydellä kaupunkikeskustasta, useat tulevat tai lähtevät paikalta taksilla, omalla henkilöautolla tai linjurilla muun muassa matkatavaroiden vuoksi, Alppivuori kuvailee.

7 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 13 Entinen kivääritehdas on nykyään Jykes Kiinteistöjen yrityspuistokohde Jyväskylässä. - Kuva: PS-Studio/ Keijo Penttinen. 13 yväskylän vilkkaimpiin kuuluvalla liikepaikalla sijaitsevassa Kapiteelin omistamassa Kauppakulman kiinteistössä tehdään suurta elinkaari-investointia, peruskorjausta. Rakennuksen vanhin osa on valmistunut 1928, ja se on kuulunut monien vuosikymmenien ajan kiinteästi kaupunkikuvaan. Remontin yhteydessä myös rakennuksen turvajärjestelmät laitetaan uusiksi. Erilaisilla lukkojärjestelmillä turvataan eurooppalaistyyppisen ostoskeskuksen toiminta. Kauppakulma on suunniteltu eurooppalaisittain eli sen läpi kuljetaan kävelemällä liikkeiden lävitse. Liikkeiden väliset erot hämärtyvät ja yrittäjät tekevät yhteistyötä keskenään. Jokainen liike on kuitenkin oma yksikkönsä, ja yöksi ne erotetaan toisistaan ruloliukuovilla. Jos paikalle pääsee murtovaras, hän ei pääse kuin yhteen tilaan, Kapiteelin aluepäällikkö Markku Niveri kertoo. Kauppakulman ravintolakeitaaseen kuljetaan ravitsemusliikkeiden omien ulko- J ovien kautta. Päivisin toimistoosaan pääsee aikalukittujen ovien kautta. Pystymme tarjoamaan yhtä aikaa tiloissa toimiville yrityksille sekä yksityisyyttä että avoimuutta, Niveri sanoo. Toukokuussa valmistuvan remontin jälkeen Kauppakulmassa on käytössä neliötä toimistotiloja, neliötä Jykes Kiinteistöjen toimitusjohtajan Juha Takalan mielestä Jyväskylässä eletään ja tehdään töitä kaikessa rauhassa. Oviakin voi pitää auki. ravintola- ja kahvilatiloja sekä neliötä erilaista liiketilaa. Lintukoto kivääritehtaassa Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön Jykes-Kiinteistöjen toimitusjohtaja Juha Takala ei koe turvallisuusasioita päällimmäi- Markku Niveri odottaa innolla Kauppakulman valmistumista. Tiloihin asettuu alueen suurimmalla kodinkonemyymälällään Markantalo. TURVALLISUUSJOHTAMINEN Rauhallista eloa Jyväskylässä senä kehittämiskohteenaan. Toimitilojen murtosuojaus ja lukitusasiat ovat kunnossa. Jykesin toimitilat sijaitsevat entisessä kivääritehtaassa, kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä. Meillä on tietty perustaso olemassa. Toisaalta teemme esimerkiksi Ilmavoimien kanssa yhteistyötä, joten saamme sieltä hyvää mallia myös yrityspuolelle. Jos joku asiakkaamme haluaa toimitiloihinsa erityisiä turvallisuuteen liittyviä järjestelyitä, voimme ne tarvittaessa räätälöidä, Takala toteaa. Erityisen suuria uhkia ei Takala Keski-Suomessa näe. Alue on suojassa ja piilossa maailman melskeiltä. Yksittäistä hörhöä on vaikea ajatella turvariskiksi, hän tuskin toimitiloihimme ajautuisi. Ehkä jos toimitiloihimme kohdistuisi enemmän uhkia, asiatkin olisivat herkemmin työlistalla. Varmasti myös Jyväskylässä kulttuurimme on hieman erilainen kuin ruuhkaisissa Etelä-Suomen kaupungeissa. Ihan varmasti kansainvälistyminen kuitenkin tuo mukanaan myös meille uusia vaatimuksia, Takala pohtii. Sitäkin sietää pohtia, miten paljon turvallisuutta varten investoidaan, jos vastakkain asetetaan turvallinen ja luotaantyöntävä. Yrityspuistossa ainakin toistaiseksi kaikki sujuu hyvin, kun esimerkiksi vieras voi rauhassa odotella isäntäänsä aulatiloissamme. - JAS

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Kauppakeskusten riskienhallinta verkostojohtamisen näkökulmasta

Kauppakeskusten riskienhallinta verkostojohtamisen näkökulmasta Kauppakeskusten riskienhallinta verkostojohtamisen näkökulmasta Raija Järvinen tutkimusjohtaja/hse, ma. professori/tse 3.9.2008 Turvallisuusmessut, Tampere TUTKIMUSHANKKEEN TAUSTAA Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö sairaalassa Riskienhallintaa Turvallisuussuunnittelua Sisäisen kokonaisturvallisuuden kehittämistä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana

SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana Turvalliseen huomiseen SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana Veli-Pekka Nurmi Valtuuston puheenjohtaja, dosentti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA TURVALLISUUSOHJE 2016 1 Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostorjunta Sisällysluettelo 1 Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 2 2 Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet...

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Suomen turvallisuuskehityksestä ja sen vaikutuksista matkailuun. Keskiyön Savotta Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Sisäasiainministeriö

Suomen turvallisuuskehityksestä ja sen vaikutuksista matkailuun. Keskiyön Savotta Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Sisäasiainministeriö Suomen turvallisuuskehityksestä ja sen vaikutuksista matkailuun Keskiyön Savotta 20.6.2011 Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Sisäasiainministeriö 30.6.2011 Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsaus sisältää

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN JA NIIDEN VAARATILANTEIDEN

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat?

Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat? RIL, Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä 30.10.2013 Rakennusten sortumat miten estetään? Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat? Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1.

Lisätiedot

Kuvit teellinen visiokuva alueesta.

Kuvit teellinen visiokuva alueesta. UUSI KAUPUNGINOSA SK A TU KA U A EN U K IV IS N.K LL RE A O U TE ST Kuvit teellinen visiokuva alueesta. 2 TU TU 3 FREDRIKSBERG HERÄÄ HENKIIN. HELSINGISSÄ KALLION KUPEESSA, SIINÄ SATA- MAN JA RAUTATIEN

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Tampere

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Tampere Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi Vuorovaikutteisen osion koonti Tampere 24.2.2016 Vahvuudet Perinteiset palvelut Varmaa palvelua/rahoitusta taatusti, vai onko

Lisätiedot

STUKin havaintoja turvajärjestelyistä

STUKin havaintoja turvajärjestelyistä STUKin havaintoja turvajärjestelyistä Eero Oksanen STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Kertausta turvajärjestelyistä Turvajärjestelyillä pyritään havaitsemaan ja ehkäisemään

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Väestönsuojelun neuvottelupäivä 2013 Neuvotteleva virkamies Merja Rapeli 30.4.2013 Varautumisen lähtökohdat Lähtökohtana

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 1. Luento Kurssin järjestelyt Yritysturvallisuuden

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Turvallisten perheiden Päijät Häme projekti Lahden ensi- ja turvakoti ry.

Turvallisten perheiden Päijät Häme projekti Lahden ensi- ja turvakoti ry. TERVETULOA SEMINAARIIMME: LAPSI KUTSUU TURVALLISUUTEEN - mikä luo turvaa vauva- ja pikkulapsiperheiden kotielämään? Turvallisten perheiden Päijät Häme projekti Lahden ensi- ja turvakoti ry. Piirun verran

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Turvallisuuden bisnesmalli

Turvallisuuden bisnesmalli Turvallisuuden bisnesmalli 19.4.2013 STM, esote Minä Valtioneuvoston palveluiden ja järjestelmien turvallisuus Puolustusvoimien tietoturvallisuuden toimialajohtaja Alma Median turvallisuuspäällikkö Professori

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa KONE Kuntotutkimus Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta Tehokasta kiinteistönhoitoa Luotettavasti toimiva hissi tänään ja huomenna Vaativa toimintaympäristö Hissiä käyttävät kaikki kiinteistössä

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Kirjan tiedot Turvallisuusjohtaminen Pertti Kerko ISBN 952-451-0413 PS-kustannus Aavaranta-sarja no. 49, v.2001 Sivuja 368 Hinta ~50 eur

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 8.9.2015 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen Tavoitteet vuosille 2015-2016 Alueellisten Meidän

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy. Dosentti, Tampereen Teknillinen

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle Mikko Parikka Tuotantolaitoksen turvallisuuden johtaminen Turvallisuusjohtamisen arjen tavoitteet Henkilöstön ja ympäristön turvallisuuden

Lisätiedot

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP)

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) OPETUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) 2016-2017 2016 Hämeenlinna Turvallisuusoikeuden täydennyskoulutus 2016-2017 SISÄLLYS SISÄLLYS... 3 JOHDANTO... 4 ORGANISAATIOTURVALLISUUDEN

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ FINLANDIA-TALO Oy REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä 19.11.2012 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI luonnos 18.5.15 AN/RR Työryhmätyöskentelyn tavoite Luoda asiakaslähtöiset ja yhdenvertaiset integroidut sosiaali

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

ESPIRITU LIBRE TUTKIMUS

ESPIRITU LIBRE TUTKIMUS ESPIRITU LIBRE TUTKIMUS ESPIRITU LIBRE TUTKIMUKSEN TAUSTATIEDOT: 1003 vastaajaa Vastaajien ikähaarukka 25 55 v. Toteutus online haastatteluina toukokuussa 2012 KUINKA TYYTYVÄINEN OLET ELÄMÄÄSI TÄLLÄ HETKELLÄ?

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

Turvallisuus vankilassa ja vankilaopetuksessa

Turvallisuus vankilassa ja vankilaopetuksessa Turvallisuus vankilassa ja vankilaopetuksessa Turvallisuus vankilassa on kaikessa toiminnassa mukana oleva tekijä. Turvallisuus on samalla myös vaade jonka vaarantuminen aiheuttaa rajoituksia. Perusteet:

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot