Turvallisuus. edessä, kun vahinko on jo tapahtunut. torjunnassa Euroopan unioni näyttää olevan veturi, joka puuskuttaa kaikkia jäsenmaitaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus. edessä, kun vahinko on jo tapahtunut. torjunnassa Euroopan unioni näyttää olevan veturi, joka puuskuttaa kaikkia jäsenmaitaan"

Transkriptio

1 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 6 6 Turvallisuus ei ole Suomessakaan itsestäänselvyys Yhdysvaltoihin syksyllä 2001 tehdyt terroristiiskut osoittivat varsin konkreettisesti, että esimerkiksi yritysten toimintaan kohdistuvien perinteisten riskien rinnalle on tullut joukko uusia uhkia, joiden toteutumiseen ei kukaan aikaisemmin uskonut. Maailma oli elänyt pitkän aikaa tutussa ja turvallisessa ympäristössä, minkä seurauksena oli ainakin osittain unohdettu luova ajattelu riskejä arvioitaessa. JOHANNA AATSALO-SALLINEN Syksyn 2001 terroristi-iskujen jälkeen yritykset ja valtiot ovat ryhtyneet arvioimaan aikaisempaa avoimemmin silmin toimintaympäristönsä riskejä. Uusissa uhkakuvissa riittää haasteita. Yleiselläkin tasolla tehdyistä havainnoista on pitkä matka turvallisuusasioista tehtävään päätöksentekoon ja vielä pitempi matka käytännön tasolla tapahtuvaan muutokseen. Useimmiten kitsastellaan rahassa, painetaan jarrua työn uudelle organisoinnille eikä olla valmiita muuttamaan vanhoja asenteita, suojelupoliisin terrorismin torjunnan yksikön päällikkö Paavo Selin toteaa. Valitettavan usein muutoksia tehdään vasta pakon edessä, kun vahinko on jo tapahtunut. Kuka nyt omia heikkouksiaan tunnustaisi. Terrorismin torjunnassa Euroopan unioni näyttää olevan veturi, joka puuskuttaa kaikkia jäsenmaitaan kehittämään terrorismin torjunnan valmiuksia, hän jatkaa. Ensimmäiset konkreettiset turvallisuusjohtamista koskevat vaikutteet tulivat Suomeen 1980-luvun puolivälissä samoihin aikoihin, kun suomalaiset yritykset alkoivat kansainvälistyä joko rakentamalla tehtaita ulkomaille tai ostamalla niitä. Lainsäädäntömme lähti kuitenkin vasta 1990-luvulla aidosti kehittymään suuntaan, jossa on selvät turvallisuusjohtamisen piirteet. Ihminen suurin riski Tutkimusten mukaan inhimillisistä tekijöistä ja johtamisjärjestelmien puutteesta johtuvien syiden osuus toimintahäiriöissä tai onnettomuuksissa on ylivoimainen, yleensä yli 90 prosenttia. Lainsäädännön normikeskeisyys on saattanut vaikuttaa siihen, että viranomaistoiminnan painopiste on tähän saakka ollut jäljelle jääneen 10 prosentin alueella, mikä on omalta osaltaan hidastanut turvallisuusjohtamisen kehitystä. Suomi on turvallisuusjohtamisen kärkipään kulkija. Hyvän lähtökohdan laadukkaalle johtamiselle tarjoaa selkeä hallintojärjestelmä. Kukin viranomainen tietää oman roolinsa ja siihen liittyvät odotukset. Kansalliset vahvuudet löytyvät perinteisten riskien hallinnassa. Uusien uhkakuvien hahmottaminen ja arvioiminen tuottaa ilmeisiä vaikeuksia. Erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu kaiken aikaa muutoksia, jotka ovat turvallisuusjohtamiselle suuri haaste. Miten näitä muutoksia tulisi tulkita, mihin toimiin olisi ryhdyttävä ja onko meillä valmiudet uhkien torjuntaan, Selin kysyy. Jos turvallisuusjohtamisen tärkeyttä pitäisi arvioida, voitaisiin viitata yhdysvaltalaisen psykologin Abraham Maslow'n tutkimuksiin, joiden mukaan turvallisuus on yksi

2 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 7 7 TURVALLISUUSJOHTAMINEN ihmisen perustarpeista. Tekniikan tohtori Markku Pesonen on väitöskirjassaan (1993) soveltanut Maslow'n teorioita yritysympäristöön. Pesosen mukaan sekä asiakkaat että työntekijät suhtautuvat vastahakoisesti yritykseen, jossa kokevat olonsa turvattomaksi. Suomessa toimivan vakuutusyhtiön näkökulmasta suurimmat riskit liittyvät kuitenkin perinteisiin riskeihin eli esimerkiksi tulipaloihin, vuotoihin ja rikolliseen toimintaan sekä yritysten toiminnan keskeytymisiin, vakuutusyhtiö Lähivakuutuksen tuleva turvallisuuspäällikkö Sami Sallinen kuvailee. Vakuutusalan tilastojen mukaan suurvahingot eli yli euron vahingot ovat kasvussa. Kun vuonna 1998 suurvahinkoja oli 80 kappaletta ja niitä korvattiin yhteensä yli 65 miljoonalla eurolla, vuonna 2004 määrä oli noussut jo 167:ään ja korvaussumma noin 135 miljoonaan euroon. Monimutkaiset riskit uhkaavat Yritysten toimintaympäristöjen riskit monimutkaistuvat koko ajan ja riskien hallinta muuttuu entistä vaikeammaksi. Erityisen selvästi tämä näkyy siinä, että perinteisistä fyysisistä riskeistä, kuten tulipaloista, varkauksista ja onnettomuuksista, on siirrytty nopeasti kohti monimutkaisia tietoteknisiä riskejä, joiden hallinta on usein vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Vaikeaksi näiden riskien hallinnan tekee se, ettei useimmilla yrityksillä ole toistaiseksi riittävää osaamista niiden hallinnasta sekä se, että tietotekninen riskiympäristö muuttuu koko ajan. Jotta yritykset pysyisivät mukana muutoksessa, vaaditaan niiltä jatkuvaa järjestelmällistä panostusta tilanteen seurantaan. Lähivakuutuksen turvallisuusjohtamisen tavoitteena on vakuutustoiminnan häiriöttömyys ja jatkuvuuden takaaminen. Normaalioloissa yritysturvallisuuden pääpaino on tietotekniikka- ja tietoturvallisuudessa, Sallinen kertoo. Kauppakeskukset koetaan tutkimuksen mukaan turvallisiksi ostospaikoiksi. Osasyynä on jatkuva ja näkyvä turvallisuustyö, josta paikalla olevat vartijat on yksi hyvä merkki. Palveluvastaava Marko Kukkonen Suomen Turvatiimi Oy:stä valvoo tilannetta kauppakeskus Jumbossa. - Kuva: Hannu Jukola. Vakuutusalalla lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu varautuminen kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin. Vaatimuksena on, että väestön lakisääteinen toimeentuloturva pystytään vaadituilta osilta toteuttamaan ja että kyetään tarjoamaan riittävä vakuutusturva sekä maksamaan poikkeustilan-

3 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 8 8 Suomessa on ei onneksi ole lähdetty liialliseen yksityisyyden suojaamiseen. Kameravalvonta on monessa paikassa järkevä tapa seurata eri toimintoja ja toimipaikkoja, sillä kameravalvontaan liittyvä tapahtumien tallentaminen antaa mahdollisuuden tarkistaa tapahtumat, jos jotakin kaikesta ennalta ehkäisystä huolimatta pääsee sattumaan. - Kuva: Hannu Jukola. teissa etuudet ja vakuutuskorvaukset. Vaikeimmin arvioitavia riskejä ovat kuitenkin niin sanotut megaluokan muutokset. Hyvä esimerkki on kylmän sodan päättyminen: positiivinen muutos, joka heilautti tunnistettavissa olevat uhkakuvat uusiksi. Muutoksen jälkeen oli havaittavissa vuosien kuluessa ikään kuin pienemmän luokan huolia, jotka uudessa ympäristössä saattoivat kehittyä ilman riittävää kontrollia. Yksi näistä tekijöistä on kansainvälinen terrorismi, Selin arvioi. Herkkyyttä uusille riskeille Myös yritysten riskien painopistealueet ovat viime vuosien aikana muuttuneet. Terrori-iskujen ja tietoteknisten riskien lisäksi erityisesti ympäristöriskien hallinnan merkitys on lisääntynyt. Niin ikään yritysten ulkomaan toimintojen riskien hallinnan merkitys on kasvanut tasaisesti muutaman viime vuoden kuluessa yritysten toiminnan kansainvälistyessä. Ulkomaan toimintojen riskit ovat periaatteessa samanlaiset kuin kotimaassa. Kullakin maalla on kuitenkin lisäksi sille ominaisia riskejä, joihin ei ole osattu tai tiedetty varautua kotimaassa ennen toiminnan aloittamista. Uusia ulottuvuuksia yritysten riskiympäristöön ovat tuoneet myös uudet viranomaisten määräykset ja tuotevastuuvaatimukset. Niiden mukaisesti yritysten vastuu tuotteidensa ja palvelujensa tuottamisessa on entistä suurempi, jolloin myös tuotteiden ja palveluiden riskien hallinnan rooli on entisestään korostunut. Suomella ei pienenä maana voi olla uhkakuvia omasta takaa. Meillä on kuitenkin oltava herkkyyttä ihmisten turvallisuuteen vaikuttavien asioiden arvioinnissa. Olen usein korostanut näistä asioista puhuessani, että turvallisuus on hyvin pitkälti turvallisuuden tunnetta. Ennen kokemattomien uhkakuvien edessä viranomaisten, elinkeinoelämän ja niin sanotun kolmannen sektorin on pantava eväspaketti uusiksi. Monet ulkopuoliset uhat voivat aiheuttaa rajuja hetkellisiä heilahduksia, Selin toteaa.

4 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu Turvallisuutta ei voi liimata organisaation päälle Turvallisuuden tunne syntyy pienistä päivittäisistä teoista JOHANNA AATSALO-SALLINEN Suomalainen kauppakeskus koetaan erillisinä sijaitsevia liiketiloja turvallisemmaksi asiointi- ja työskentelypaikaksi. Maamme 51 kauppakeskuksessa, jotka täyttävät Suomen Kauppakeskusyhdistyksen kauppakeskusmäärittelyn ehdot, turvallisuusasioihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Turvallisuus koskettaa keskusten kautta hyvin laajaa joukkoa, sillä vuosittain niissä tehdään noin 200 miljoonaa asiakaskäyntiä. urvallisuus ei ole mikään organisaation päälle liimattavissa oleva irrallinen ominaisuus, vaan se on vietävä kiinteäksi osaksi päivittäisiä toimintoja ja prosesseja. Turvallisuusjohtaminen-hankkeen ydintuloksissa kiteytyi myös toinen hyvin oleellinen asia eli kukaan ei voi tehdä yksin turvallisuutta. Kiinteistön omistajan, vuokralaisen ja palvelujen toimittajien on jokaisen ymmärrettävä ja toimittava yhdessä turvallisuusasioissa samaan suuntaan, Kauppakeskusten turvallisuusjohtaminen -projektin johtoryhmän puheenjohtaja, Cityconin Jyrki Karjalainen toteaa. Kauppakeskusten erityispiirteet tuovat turvallisuusjohtamiseen omat haasteensa. Keskuksissa toimitaan hyvin usein ympäri vuorokauden lähes vuoden jokaisena päivänä. Viimeisten ravintoloiden sulkiessa oviaan ensimmäiset siivoojat ja markettien leipurit -T

5 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 11 Kauppakeskusten erityispiirteet tuovat turvallisuusjohtamiseen omat haasteensa. Kauppakeskuksissa toimitaan usein ympäri vuorokauden lähes vuoden jokaisena päivänä. Kuvassa kauppakeskus Jumbon valvomo. - Kuva: Hannu Jukola. saapuvat töihinsä. Sidosryhmiä on paljon, ja jokaisella on omat tarpeensa. Lisäksi kauppakeskukset mielletään julkisiksi tiloiksi, jolloin niiden tapahtumat kiinnostavat myös mediaa. Hankkeen myötä syntyi tehokas riskienhallintatyökalu, joka tarjoaa käyttökelpoisen systematiikan kiinteistöjen riskien arviointiin. Lisäksi luotiin selkeät ohjeistukset esimerkiksi vuokralaiselle annettavista turvallisuusohjeista. Tärkeimpien ohjeiden ja vaatimusten pitää olla mukana jo vuokrasopimuksen ehdoissa. Täsmällisemmät, joskin riittävän selkeät ja yksinkertaiset ohjeet on jaettava jokaiseen huoneistoon kaikkien tiloissa työskentelevien käyttöön, Karjalainen sanoo. Lisäksi syntyi ohjeistus kriisitilanteiden johtamiseksi ja kriisitiedottamisen järjestämiseksi. Nykyään turvallisuusjohtamisessa kriisiin valmistautuminen on aivan ydinasia, hän jatkaa. Turvallisuus on aina kustannus, ja hyvällä turvallisuusjohtamisella voidaan vaikuttaa kustannuksen suuruuteen. Huolellisten suunnitelmien ja varautumisten avulla saadaan turvallisuuteen sijoitetulla rahalla mahdollisimman paljon. Turvallisuus voi myös olla esimerkiksi kauppakeskuksissa kilpailuetu. Kamera valvoo, tietokone auttaa asiakkaiden jokapäiväistä elämää. Melkein kaikissa rakennuksissa on murtohälytysjärjestelmät, kaikkiaan 111 kappaletta, joista hälytykset johdetaan suoraan turvapalveluyrityksen läpi vuorokauden miehitettynä olevaan valvomoon. Murtohälytysjärjestelmiin liitettyjä vartijakutsupainikkeita on 25 rakennuksessa. Nämäkin hälytykset ohjautuvat suoraan vartiointiliikkeelle. Meidän tehtävämme on tarjota kaupungin palvelutuotannolle turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat ja palvelut. Turvallisuus on kirjoitettu sisään kaikkeen tapaamme toimia. Turvallisuus ja terveellisyys ovat meille nyt suurimpia haasteita, Jyväskylän kaupungin kiinteistöjohtaja Esko Eriksson kertoo. Jyväskylän Tilapalvelulla on tallentavia kameravalvontajärjestelmiä yhdeksässä opetustoimen rakennuksessa ja seitsemässä sosiaali- ja terveystoimen rakennuksessa. Työajan ulkopuolella piirivartija käy vaihdellen eri kohteissa tarkistamassa, etteivät ulkopuoliset iltakäyttäjät sotke tai riko paikkoja. Koulun toiminnan kannalta suurimmat turvallisuuteen liittyvät riskit ovat tulipalo tai jokin esimerkiksi liikenteessä sattunut iso onnettomuus. Koulu sijaitsee aivan radan läheisyydessä, minkä vuoksi esimerkiksi kemikaalijunavaunun kaatuminen ja siitä aiheutuva myrkkypilvi on huomioon otettava uhkatekijä. Molemmissa tapauksissa pitäisi evakuoida omasta ja viereisestä koulusta yhteensä 700 ihmistä, Kilpisen koulun rehtori Sami Kalaja kertoo. Koulussa turvakameroilla on ennaltaehkäisevä vaikutus. Niillä voidaan esimerkiksi saada todistusaineistoa koulukiusaamisesta tai polkupyörävarkaista. Turvallisuusjohtamisen kannalta koulu on monimutkainen paikka, sillä periaatteessa opetus on julkista ja kuka tahansa voi tulla seuraamaan opetusta. Rehtori pystyy kuitenkin tarvittaessa toteamaan, että vierailija aiheuttaa haittaa opetukselle ja poistamaan hänet koulun alueelta. Olemme myös saaneet kuriin koulun pihalle aina ajoittain ilmestyviä huumekauppiaita. Kameravalvonnan vuoksi heitä ei enää juurikaan onneksi näy, Kalaja kertoo. Suurin riskitekijä oppilaiden ja opettajien turvallisuuden kannalta koulutyössä ovat kuitenkin suuret opetusryhmät, erityisesti teknisessä työssä ja liikunnassa, hän toteaa. Uhkailu lisääntynyt Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työssään kohtaamat uhkatilanteet eivät enää ole yksittäistapauksia vaan todellinen, mutta ei enää vaiettu ongelma. Jos vuonna 2001 esimerkiksi Jyväskylässä tilastoitiin 91 uhkatilannetapausta, vuonna 2003 määrä oli noussut jo 148:aan. Viime vuoden touko lokakuun välisenä aikana vartija kutsuttiin apuun 137 kertaa. Vartija kutsutaan yleensä uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan vuoksi. Joihinkin asiakastapaamisiin voidaan varautua myös ennakolta turvautumalla vartijan apuun, Esko Eriksson sanoo. Kaupungin henkilöstötoimisto on laatinut työntekijöille Apua uhkatilanteisiin -lehtisen, jossa opastetaan toimintaohjeilla ennakointiin ja varautumiseen, uhkatilanteissa toimimiseen ja tapahtuneen jälkiselvittelyyn. Tärkeä ennakkotoimenpide on työpisteessä tehtävä riskikartoitus, jonka pohjalta voidaan suunnitella työpisteet mahdollisimman turvallisiksi. Myös yksintyöskentelyä vältetään niissä kohteissa, joissa on selkeä väkivallan uhka. Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvallisuutta on lisäksi parannettu miettimällä asioita työsuojelun näkökulmasta. Esimerkiksi kameravalvonta-aloitteita tulee hyvin paljon käyttäjiltä suoraan meille, Eriksson kertoo. 11 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun tiloissa käytetään monenlaisia turvapalveluita varmistamaan työntekijöiden ja Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun kiinteistöjohtaja Esko Eriksson hallinnoi alaisineen toistasataa rakennusta.

6 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu Kilpisen koulun rehtori Sami Kalaja on tyytyväinen tallentavaan kamerajärjestelmään. Huumehörhötkin ovat jättäneet koulun välitunnit rauhaan valvontakameran asennuksen jälkeen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikön Anna Tammisen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on motivoida ihmiset oikeisiin toimintatapoihin. Pelkillä ohjeilla tai teknisellä valvonnalla ei turvallisuutta luoda. Periaatteessa esimerkiksi synnytyssaliin synnyttävän äidin vierelle voi päästä lähes kuka tahansa, jos henkilökunta ei ole tarkkana. Turvallisuusihminen ei voi yksin panna paikkoja kuntoon. Tärkeintä on luoda työntekijöiden keskuuteen yhteisvastuun tunne, jonka kautta työpaikalla voidaan vastata turvallisuudesta aivan kuten omassa kodissakin, Tamminen toteaa. Terveydenhuoltoalalla turvallisuusvastuu merkitsee muun muassa rohkeutta ja oikeutta kysyä asiakkaalta tai sairaalassa kulkijalta, millä asialla hän tiloissa liikkuu. Päivittäin sairaalassa käy tuhansia ihmisiä. Ovien sulkeminen kuuluu myös tärkeiden asioiden listalle, vaikka 24 tuntia vuorokaudessa Jyväskylän matkakeskuksen takapihalla junat ja bussit liikkuvat rinnakkain. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Anna Tamminen ei tähän ambulanssiin päässyt, sillä ovet olivat oikeaoppisesti lukossa. vuoden jokaisena päivänä auki oleva sairaala ei kokonaan voikaan sulkeutua asiakkailtaan. Yöaikaan sairaalaan pääsee vain yhdestä ovesta. Päivittäisestä työturvallisuudesta huolehditaan sillä, että sairaalassa ovat käytössä sekä tekniset valvontamenetelmät että vahtimestarit ja vartijat. Paloturvallisuus on suurin haasteemme. Tulipalotilanteessa jokaisen työntekijän pitää osata toimia oikein. Ensimmäiset minuutit ovat tärkeimmät, Tamminen muistuttaa. Matkakeskus turvallisuussolmu Jyväskylän matkakeskus valmistui muutama vuosi sitten, ja se kokoaa yhteen niin linja-auto-, juna- kuin näillä välineillä tehtävän rahtiliikenteenkin. Matkakeskus sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustan yhteydessä. Kaupungin keskusta onkin matkakeskuksen myötä valunut pikkuhiljaa lähemmäksi liikennekeskusta. Nykysuunnitelmien mukaan alueelle on tarkoitus rakentaa tulevaisuudessa lisää asuntoja. Matkakeskuksen turvallinen toiminta voidaan varmistaa tehokkaimmin minimoimalla eri liikennemuotojen risteämiset samassa tasossa. Käytännössä sitä on vaikea kokonaan toteuttaa. Rautatieliikenteen osalta matkakeskuksia rakennettaessa asia kyllä aina hoidetaan. Kaupallisten palveluiden osalta turvallisinta on saada esimerkiksi huoltoajot maan alle, Ratahallintokeskuksen turvallisuusjohtaja Kari Alppivuori kertoo. Jos huoltoajojen sijoittaminen maan alle ei onnistu, huoltoajoille yritetään löytää sellaiset reitit, että liiketilojen tavarantoimitus ei sekoitu henkilöliikenteeseen. Turvallisuusriskit voidaan tehokkaimmin ehkäistä hyvällä suunnittelulla. Kaikkia riskejä ei pystytä koskaan kokonaan poistamaan, mutta riskien hallinnan kannalta etsitään ne ratkaisut, joissa riskit minimoituvat tai ovat muuten hallinnassa, Alppivuori toteaa. Suurin vastuu monelle käyttäjälle vuokratuissa kiinteistöissä on omistajalla. Yllättäviä toiminnallisia turvallisuusriskejä saattaa muodostua, jos joku vain gryndaa kohteita myydäkseen ja tarkastelee turvallisuutta vain rakenteellisen turvallisuuden kautta, Cityconin Jyrki Karjalainen täydentää. Matkakeskuksen turvallisessa toiminnassa on tarkasteltava koko lähiympäristön liikennejärjestelmää. Matkakeskuksen idea on olla kaupunkirakenteen ytimen lähistöllä, jolloin tullaan helposti liikennetilaongelmaan. Matkakeskus voi toimia kohtuullisen hyvin, mutta koko lähikatuverkko on niin kuormittunut, että matkakeskuksen saavutettavuus ajoneuvoilla huononee. Vaikka matkakeskus on kävelyetäisyydellä kaupunkikeskustasta, useat tulevat tai lähtevät paikalta taksilla, omalla henkilöautolla tai linjurilla muun muassa matkatavaroiden vuoksi, Alppivuori kuvailee.

7 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 13 Entinen kivääritehdas on nykyään Jykes Kiinteistöjen yrityspuistokohde Jyväskylässä. - Kuva: PS-Studio/ Keijo Penttinen. 13 yväskylän vilkkaimpiin kuuluvalla liikepaikalla sijaitsevassa Kapiteelin omistamassa Kauppakulman kiinteistössä tehdään suurta elinkaari-investointia, peruskorjausta. Rakennuksen vanhin osa on valmistunut 1928, ja se on kuulunut monien vuosikymmenien ajan kiinteästi kaupunkikuvaan. Remontin yhteydessä myös rakennuksen turvajärjestelmät laitetaan uusiksi. Erilaisilla lukkojärjestelmillä turvataan eurooppalaistyyppisen ostoskeskuksen toiminta. Kauppakulma on suunniteltu eurooppalaisittain eli sen läpi kuljetaan kävelemällä liikkeiden lävitse. Liikkeiden väliset erot hämärtyvät ja yrittäjät tekevät yhteistyötä keskenään. Jokainen liike on kuitenkin oma yksikkönsä, ja yöksi ne erotetaan toisistaan ruloliukuovilla. Jos paikalle pääsee murtovaras, hän ei pääse kuin yhteen tilaan, Kapiteelin aluepäällikkö Markku Niveri kertoo. Kauppakulman ravintolakeitaaseen kuljetaan ravitsemusliikkeiden omien ulko- J ovien kautta. Päivisin toimistoosaan pääsee aikalukittujen ovien kautta. Pystymme tarjoamaan yhtä aikaa tiloissa toimiville yrityksille sekä yksityisyyttä että avoimuutta, Niveri sanoo. Toukokuussa valmistuvan remontin jälkeen Kauppakulmassa on käytössä neliötä toimistotiloja, neliötä Jykes Kiinteistöjen toimitusjohtajan Juha Takalan mielestä Jyväskylässä eletään ja tehdään töitä kaikessa rauhassa. Oviakin voi pitää auki. ravintola- ja kahvilatiloja sekä neliötä erilaista liiketilaa. Lintukoto kivääritehtaassa Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön Jykes-Kiinteistöjen toimitusjohtaja Juha Takala ei koe turvallisuusasioita päällimmäi- Markku Niveri odottaa innolla Kauppakulman valmistumista. Tiloihin asettuu alueen suurimmalla kodinkonemyymälällään Markantalo. TURVALLISUUSJOHTAMINEN Rauhallista eloa Jyväskylässä senä kehittämiskohteenaan. Toimitilojen murtosuojaus ja lukitusasiat ovat kunnossa. Jykesin toimitilat sijaitsevat entisessä kivääritehtaassa, kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä. Meillä on tietty perustaso olemassa. Toisaalta teemme esimerkiksi Ilmavoimien kanssa yhteistyötä, joten saamme sieltä hyvää mallia myös yrityspuolelle. Jos joku asiakkaamme haluaa toimitiloihinsa erityisiä turvallisuuteen liittyviä järjestelyitä, voimme ne tarvittaessa räätälöidä, Takala toteaa. Erityisen suuria uhkia ei Takala Keski-Suomessa näe. Alue on suojassa ja piilossa maailman melskeiltä. Yksittäistä hörhöä on vaikea ajatella turvariskiksi, hän tuskin toimitiloihimme ajautuisi. Ehkä jos toimitiloihimme kohdistuisi enemmän uhkia, asiatkin olisivat herkemmin työlistalla. Varmasti myös Jyväskylässä kulttuurimme on hieman erilainen kuin ruuhkaisissa Etelä-Suomen kaupungeissa. Ihan varmasti kansainvälistyminen kuitenkin tuo mukanaan myös meille uusia vaatimuksia, Takala pohtii. Sitäkin sietää pohtia, miten paljon turvallisuutta varten investoidaan, jos vastakkain asetetaan turvallinen ja luotaantyöntävä. Yrityspuistossa ainakin toistaiseksi kaikki sujuu hyvin, kun esimerkiksi vieras voi rauhassa odotella isäntäänsä aulatiloissamme. - JAS

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Turvallisuusmessut 2012, Tampere Timo Suurnäkki Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi. Luento Kurssin järjestelyt Yritysturvallisuuden

Lisätiedot

AJONEUVOLIIKKEIDEN AVAINTURVALLISUUS. TURVALLISUUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT TN 24 7. 9.5.2008 Silja Serenadella Marko Melender

AJONEUVOLIIKKEIDEN AVAINTURVALLISUUS. TURVALLISUUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT TN 24 7. 9.5.2008 Silja Serenadella Marko Melender AJONEUVOLIIKKEIDEN AVAINTURVALLISUUS TURVALLISUUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT TN 24 7. 9.5.2008 Silja Serenadella Marko Melender Tiesitkö, että autonavain on arvoesine? 2 Ajoneuvorikollisuus Suomessa varkaudet

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 1. Luento Kurssin järjestelyt Yritysturvallisuuden

Lisätiedot

Kauppakeskusten riskienhallinta verkostojohtamisen näkökulmasta

Kauppakeskusten riskienhallinta verkostojohtamisen näkökulmasta Kauppakeskusten riskienhallinta verkostojohtamisen näkökulmasta Raija Järvinen tutkimusjohtaja/hse, ma. professori/tse 3.9.2008 Turvallisuusmessut, Tampere TUTKIMUSHANKKEEN TAUSTAA Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Muuttuva riskiympäristö

Muuttuva riskiympäristö Muuttuva riskiympäristö Trendejä Vaikutuksia riskiympäristöön Vakuuttamisen näkökulma 1 23.10.2015 Mäkinen Pekka Yleisesti yrityksiä koskevat megatrendit Kolme merkittävää suuntausta nostattaa merkittäviä

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Henkilöstön sitouttaminen turvallisuuteen Raseko

Henkilöstön sitouttaminen turvallisuuteen Raseko Henkilöstön sitouttaminen turvallisuuteen 13.12.2017 Raseko Raision seudun koulutuskuntayhtymä Turvallisuus JL 13.12.2017 Raision seudun koulutuskuntayhtymä on kuuden lähikunnan omistama monipuolinen koulutuksenjärjestäjä.

Lisätiedot

Harri Koskenranta 24.2. 2005

Harri Koskenranta 24.2. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 OSA HANKE OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS HYVINVOINNISTA Tavoitteena Opiskelijoiden hyvinvoinnin,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4 SUOJAUKSET TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 22.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 Lähialue TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA Asiakaspalvelu Työtilat

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset toimialakyselyn 18.-24.11.2008 tuloksia Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Suomen Kauppakeskusyhdistys ry ry Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö sairaalassa Riskienhallintaa Turvallisuussuunnittelua Sisäisen kokonaisturvallisuuden kehittämistä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2017 Antti Lassila 10.3.2017 2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2017 1. Riskien arviointi toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä päätöksenteossa

Lisätiedot

Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostentorjuntaohje

Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostentorjuntaohje Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostentorjuntaohje 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 3 2. Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet... 3 3. Valvontajärjestelmät... 3

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA. Aki Tiihonen

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA. Aki Tiihonen ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA Aki Tiihonen TURVALLISUUSAJATTELU Turvallisuusajattelua voidaan tarkastella vapaa-ajan tai työpaikan näkökulmasta. Erona on, että työantajaa sitoo työturvallisuuslaki, mikä

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Opetustoimen varautuminen

Opetustoimen varautuminen Opetustoimen varautuminen ml. varhaiskasvatus, liikunta-, nuoriso- ja kirjastotoimi STM:n Valmiusseminaari 15.-16.5.2017 Haikon kartano Tiina Mäkitalo 16.5.2017 1 Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot YTS,

Lisätiedot

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, toimistotilat

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, toimistotilat energianero Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, toimistotilat TOIMITILOJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA Tikkurila lyhyesti Tikkurila on Vantaan hallinnollinen keskus, jossa palvelut ovat lähellä. Keskustassa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe 1. Esipuhe Tämän dvd:n tarkoituksena on havainnollistaa poistumisturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä erilaisissa asumisympäristöissä ja julkisissa rakennuksissa. Video tai sen erilliset osat soveltuvat

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 18.2.2004: Lukitusturvallisuus LUKITUKSEN LÄHTÖKOHDAT Lukitus suunnitellaan tarvetta vastaavaksi eli

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat KUN TARVITSET APUA Hätätilanne Kun tarvitset apua, soita hätäkeskuksen hätänumeroon 112. Kun soitat hätänumeroon, et tarvitse suuntanumeroa. Yleisestä puhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa

Lisätiedot

Erilainen naapuri - toimintamalli

Erilainen naapuri - toimintamalli Erilainen naapuri - toimintamalli Miten suhtautua päihteidenkäyttäjiin ja sekavasti käyttäytyviin ihmisiin? Satu Viskari Helsingin kaupunginkanslia Turvallisuus- ja valmiusyksikkö 2017 19.6.2017 Erilainen

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset

Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset www.turvallisuustutkinta.fi SPPL, Kouvola 30.10.2014 Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Vastuu- ja turvallisuuskysymykset opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuudessa. Kv-kevätpäivät, Tampere 13.5.2014

Vastuu- ja turvallisuuskysymykset opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuudessa. Kv-kevätpäivät, Tampere 13.5.2014 Vastuu- ja turvallisuuskysymykset opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuudessa Kv-kevätpäivät, Tampere 13.5.2014 Session sisältö Monipuoliset opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuusmahdollisuudet + liikkujien määrän

Lisätiedot

STUKin havaintoja turvajärjestelyistä

STUKin havaintoja turvajärjestelyistä STUKin havaintoja turvajärjestelyistä Eero Oksanen STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Kertausta turvajärjestelyistä Turvajärjestelyillä pyritään havaitsemaan ja ehkäisemään

Lisätiedot

Kamerat päivittäisenä turvanasi

Kamerat päivittäisenä turvanasi Kamerat päivittäisenä turvanasi 3 Kauppa ja palvelut Turvallinen asiointi ja työpaikka Hyvin suunnitellulla ja oikein toteutetulla kameravalvonnalla ehkäistään ja selvitetään myymälävarkauksia Kauppa ja

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Kauppakeskuksen turvallisuus. Eeva Kareinen YIT Kiinteistötekniikka Oy 25.1.2013

Kauppakeskuksen turvallisuus. Eeva Kareinen YIT Kiinteistötekniikka Oy 25.1.2013 Kauppakeskuksen turvallisuus YIT Kiinteistötekniikka Oy 25.1.2013 Kauppakeskus Willa Vaikutusalue ja ostovoima Kauppakeskus Willa Sijaitsee Hyvinkään ydinkeskustassa Kauppakeskus sijoittuu kiinteästi aiemmin

Lisätiedot

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA TURVALLISUUSOHJE 2016 1 Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostorjunta Sisällysluettelo 1 Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 2 2 Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet...

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana

SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana Turvalliseen huomiseen SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana Veli-Pekka Nurmi Valtuuston puheenjohtaja, dosentti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 Professori Jaakko Lehtosen mukaan kriisin tuntomerkit ovat seuraavat: siihen liittyy asian paisumisen uhka sen kohde

Lisätiedot

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Uusavuttomuus - uusi ilmiö Jorma Lehtojuuri Wikipedia määrittelee uusavuttomuuden varsinkin nuorten aikuisten

Lisätiedot

Väkivalta / uhkatilanne

Väkivalta / uhkatilanne Pelastusalan uhkatilannekoulutus - kehittämistarpeet Juha Höök Paloesimies, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos SPPL työturvallisuusseminaari 15.4.2015, Espoo Väkivalta / uhkatilanne Väkivalta on helppo tunnistaa,

Lisätiedot

Gustin: Disaster and Recovery Planning: A Guide for Facility Managers T esitelmä

Gustin: Disaster and Recovery Planning: A Guide for Facility Managers T esitelmä Gustin: Disaster and Recovery Planning: A Guide for Facility Managers T-110.5690 2. esitelmä Tuomas Toropainen 23.11.2005 Tuomas Toropainen () Gustin: Disaster & Recovery Planning 23.11.2005 1 / 16 2.

Lisätiedot

Riskiperusteisuus valvonnassa

Riskiperusteisuus valvonnassa Meriturvallisuusseminaari 28.5.2014 Pekka Henttu Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Lähtökohta viranomaistyölle Suorituskykyinen liikennejärjestelmä luo perustan yhteiskunnan hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuria meille! Mitä, miten, miksi, kenelle? Turvallisuusjohtaminen, -suunnitelmat ja -viestintä

Turvallisuuskulttuuria meille! Mitä, miten, miksi, kenelle? Turvallisuusjohtaminen, -suunnitelmat ja -viestintä Turvallisuuskulttuuria meille! Mitä, miten, miksi, kenelle? Turvallisuusjohtaminen, -suunnitelmat ja -viestintä Koulujen turvallisuuden kehittäminen Tuomo Myllö 2017 Lähde: Matti Waitinen, Turvallinen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

V a l o a y ö h ö n. Innovoimaa

V a l o a y ö h ö n. Innovoimaa V a l o a y ö h ö n Innovoimaa Vain kissalla on yhdeksän elämää Pimeällä tapahtuneet liikenneonnettomuudet, joissa suuret rekka- ja kuljetusautot ovat olleet osallisina, ovat jättäneet oman jälkensä vakaviin

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Securitas Education Oppilaitosturvallisuudesta on viime vuosina keskusteltu runsaasti, ja oppilaitokset ovatkin aloittaneet työn yhteiskunnan asettamien uusien turvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

Suomen turvallisuuskehityksestä ja sen vaikutuksista matkailuun. Keskiyön Savotta Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Sisäasiainministeriö

Suomen turvallisuuskehityksestä ja sen vaikutuksista matkailuun. Keskiyön Savotta Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Sisäasiainministeriö Suomen turvallisuuskehityksestä ja sen vaikutuksista matkailuun Keskiyön Savotta 20.6.2011 Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Sisäasiainministeriö 30.6.2011 Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsaus sisältää

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus 1

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus  1 Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä 20.6.2017 Satakunnan maakuntauudistus www.satakunta2019.fi 1 Valmisteluryhmän tehtävä ja keskeiset tavoitteet - Yhteiskunnan turvallisuusympäristö

Lisätiedot

Oppiminen tarvitsee turvallisen ympäristön

Oppiminen tarvitsee turvallisen ympäristön Oppiminen tarvitsee turvallisen ympäristön Erkki Mäntymaa, turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö Toimintatapa Yhdessä tekeminen, yhdessä kehittäminen, hyvien käytänteiden jakaminen, verkostoihin osallistuminen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva. Taustat

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva. Taustat Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva Taustat Turvallisuusjohtaminen, Pertti Kerko Yritysturvallisuudella tarkoitetaan Yrityksen kaikkien turvallisuusasioiden yhtenäistä tulostavoitteita

Lisätiedot

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry.

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry. Mauri Niemelä Isännöitsijä vuodesta 1981 Vuoden isännöitsijä 2011, Isännöintiliitto ry Oulun Isännöitsijätoimisto Oy, yrittäjä, isännöitsijä, toimitusjohtaja, AIT Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry I-

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Omatoiminen varautuminen 2014 (%)

Omatoiminen varautuminen 2014 (%) Väestön omatoiminen varautuminen on yleistynyt ja kehittynyt myönteisesti Omatoimisen varautumisen velvollisuuksia on jokaisella ihmisillä ja taloyhtiöillä. Pelastuslain velvoitteiden tavoitteena on, että

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Satakunnan koulutuskuntayhtymä Satakunnan koulutuskuntayhtymä Minna Mari Virtanen Oppilaitoksen turvallisuuspäivä 5.4.2017 TURVALLISUUSKÄVELY Toiminnallinen, osallistava ja ajattelemaan ohjaava koulutusmenetelmä Kokemuksellinen tapa

Lisätiedot

Lintuvaarantie 2, Espoo, Leppävaara. Sointu. Sointuvaa tilaa. Lähellä Selloa ja Leppävaaran asemaa. www.toimitilat.lahitapiola.fi

Lintuvaarantie 2, Espoo, Leppävaara. Sointu. Sointuvaa tilaa. Lähellä Selloa ja Leppävaaran asemaa. www.toimitilat.lahitapiola.fi Lintuvaarantie 2, Espoo, Leppävaara Sointuvaa tilaa Lähellä Selloa ja Leppävaaran asemaa www.toimitilat.lahitapiola.fi Tavataan Sellon kulmilla Sointu eli entinen Lähivakuutustalo sijaitsee Ratsukadun

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista 29.10.2014

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista 29.10.2014 1 OULUN YLIOPISTO Tulevaisuuden uutta osaamista 29.10.2014 2 OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 10 tiedekuntaa 15 700 opiskelijaa 3 154 työntekijää Palveluntuottajien henkilökunta ja asiakkaat Kokonaisrahoitus

Lisätiedot

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Asioinnin kielen kehittäminen 1) Suullisen asioinnin rooli viranomaisviestinnässä 2) Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Vt 12 elinkeinoelämän valtasuoni Lahden läpi vai ohitse?

Vt 12 elinkeinoelämän valtasuoni Lahden läpi vai ohitse? Vt 12 elinkeinoelämän valtasuoni Lahden läpi vai ohitse? 23.8.2010 VT 12 seminaari - Kouvola Jyrki Myllyvirta Kaupunginjohtaja Elinkeinoelämän valtasuoni kuntoon ja vetämään Vt 12 on elinkeinoelämän kannalta

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 1. Luento Kurssin järjestelyt Yritysturvallisuuden

Lisätiedot

Kuvit teellinen visiokuva alueesta.

Kuvit teellinen visiokuva alueesta. UUSI KAUPUNGINOSA SK A TU KA U A EN U K IV IS N.K LL RE A O U TE ST Kuvit teellinen visiokuva alueesta. 2 TU TU 3 FREDRIKSBERG HERÄÄ HENKIIN. HELSINGISSÄ KALLION KUPEESSA, SIINÄ SATA- MAN JA RAUTATIEN

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot