Turvallisuus. edessä, kun vahinko on jo tapahtunut. torjunnassa Euroopan unioni näyttää olevan veturi, joka puuskuttaa kaikkia jäsenmaitaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus. edessä, kun vahinko on jo tapahtunut. torjunnassa Euroopan unioni näyttää olevan veturi, joka puuskuttaa kaikkia jäsenmaitaan"

Transkriptio

1 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 6 6 Turvallisuus ei ole Suomessakaan itsestäänselvyys Yhdysvaltoihin syksyllä 2001 tehdyt terroristiiskut osoittivat varsin konkreettisesti, että esimerkiksi yritysten toimintaan kohdistuvien perinteisten riskien rinnalle on tullut joukko uusia uhkia, joiden toteutumiseen ei kukaan aikaisemmin uskonut. Maailma oli elänyt pitkän aikaa tutussa ja turvallisessa ympäristössä, minkä seurauksena oli ainakin osittain unohdettu luova ajattelu riskejä arvioitaessa. JOHANNA AATSALO-SALLINEN Syksyn 2001 terroristi-iskujen jälkeen yritykset ja valtiot ovat ryhtyneet arvioimaan aikaisempaa avoimemmin silmin toimintaympäristönsä riskejä. Uusissa uhkakuvissa riittää haasteita. Yleiselläkin tasolla tehdyistä havainnoista on pitkä matka turvallisuusasioista tehtävään päätöksentekoon ja vielä pitempi matka käytännön tasolla tapahtuvaan muutokseen. Useimmiten kitsastellaan rahassa, painetaan jarrua työn uudelle organisoinnille eikä olla valmiita muuttamaan vanhoja asenteita, suojelupoliisin terrorismin torjunnan yksikön päällikkö Paavo Selin toteaa. Valitettavan usein muutoksia tehdään vasta pakon edessä, kun vahinko on jo tapahtunut. Kuka nyt omia heikkouksiaan tunnustaisi. Terrorismin torjunnassa Euroopan unioni näyttää olevan veturi, joka puuskuttaa kaikkia jäsenmaitaan kehittämään terrorismin torjunnan valmiuksia, hän jatkaa. Ensimmäiset konkreettiset turvallisuusjohtamista koskevat vaikutteet tulivat Suomeen 1980-luvun puolivälissä samoihin aikoihin, kun suomalaiset yritykset alkoivat kansainvälistyä joko rakentamalla tehtaita ulkomaille tai ostamalla niitä. Lainsäädäntömme lähti kuitenkin vasta 1990-luvulla aidosti kehittymään suuntaan, jossa on selvät turvallisuusjohtamisen piirteet. Ihminen suurin riski Tutkimusten mukaan inhimillisistä tekijöistä ja johtamisjärjestelmien puutteesta johtuvien syiden osuus toimintahäiriöissä tai onnettomuuksissa on ylivoimainen, yleensä yli 90 prosenttia. Lainsäädännön normikeskeisyys on saattanut vaikuttaa siihen, että viranomaistoiminnan painopiste on tähän saakka ollut jäljelle jääneen 10 prosentin alueella, mikä on omalta osaltaan hidastanut turvallisuusjohtamisen kehitystä. Suomi on turvallisuusjohtamisen kärkipään kulkija. Hyvän lähtökohdan laadukkaalle johtamiselle tarjoaa selkeä hallintojärjestelmä. Kukin viranomainen tietää oman roolinsa ja siihen liittyvät odotukset. Kansalliset vahvuudet löytyvät perinteisten riskien hallinnassa. Uusien uhkakuvien hahmottaminen ja arvioiminen tuottaa ilmeisiä vaikeuksia. Erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu kaiken aikaa muutoksia, jotka ovat turvallisuusjohtamiselle suuri haaste. Miten näitä muutoksia tulisi tulkita, mihin toimiin olisi ryhdyttävä ja onko meillä valmiudet uhkien torjuntaan, Selin kysyy. Jos turvallisuusjohtamisen tärkeyttä pitäisi arvioida, voitaisiin viitata yhdysvaltalaisen psykologin Abraham Maslow'n tutkimuksiin, joiden mukaan turvallisuus on yksi

2 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 7 7 TURVALLISUUSJOHTAMINEN ihmisen perustarpeista. Tekniikan tohtori Markku Pesonen on väitöskirjassaan (1993) soveltanut Maslow'n teorioita yritysympäristöön. Pesosen mukaan sekä asiakkaat että työntekijät suhtautuvat vastahakoisesti yritykseen, jossa kokevat olonsa turvattomaksi. Suomessa toimivan vakuutusyhtiön näkökulmasta suurimmat riskit liittyvät kuitenkin perinteisiin riskeihin eli esimerkiksi tulipaloihin, vuotoihin ja rikolliseen toimintaan sekä yritysten toiminnan keskeytymisiin, vakuutusyhtiö Lähivakuutuksen tuleva turvallisuuspäällikkö Sami Sallinen kuvailee. Vakuutusalan tilastojen mukaan suurvahingot eli yli euron vahingot ovat kasvussa. Kun vuonna 1998 suurvahinkoja oli 80 kappaletta ja niitä korvattiin yhteensä yli 65 miljoonalla eurolla, vuonna 2004 määrä oli noussut jo 167:ään ja korvaussumma noin 135 miljoonaan euroon. Monimutkaiset riskit uhkaavat Yritysten toimintaympäristöjen riskit monimutkaistuvat koko ajan ja riskien hallinta muuttuu entistä vaikeammaksi. Erityisen selvästi tämä näkyy siinä, että perinteisistä fyysisistä riskeistä, kuten tulipaloista, varkauksista ja onnettomuuksista, on siirrytty nopeasti kohti monimutkaisia tietoteknisiä riskejä, joiden hallinta on usein vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Vaikeaksi näiden riskien hallinnan tekee se, ettei useimmilla yrityksillä ole toistaiseksi riittävää osaamista niiden hallinnasta sekä se, että tietotekninen riskiympäristö muuttuu koko ajan. Jotta yritykset pysyisivät mukana muutoksessa, vaaditaan niiltä jatkuvaa järjestelmällistä panostusta tilanteen seurantaan. Lähivakuutuksen turvallisuusjohtamisen tavoitteena on vakuutustoiminnan häiriöttömyys ja jatkuvuuden takaaminen. Normaalioloissa yritysturvallisuuden pääpaino on tietotekniikka- ja tietoturvallisuudessa, Sallinen kertoo. Kauppakeskukset koetaan tutkimuksen mukaan turvallisiksi ostospaikoiksi. Osasyynä on jatkuva ja näkyvä turvallisuustyö, josta paikalla olevat vartijat on yksi hyvä merkki. Palveluvastaava Marko Kukkonen Suomen Turvatiimi Oy:stä valvoo tilannetta kauppakeskus Jumbossa. - Kuva: Hannu Jukola. Vakuutusalalla lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu varautuminen kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin. Vaatimuksena on, että väestön lakisääteinen toimeentuloturva pystytään vaadituilta osilta toteuttamaan ja että kyetään tarjoamaan riittävä vakuutusturva sekä maksamaan poikkeustilan-

3 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 8 8 Suomessa on ei onneksi ole lähdetty liialliseen yksityisyyden suojaamiseen. Kameravalvonta on monessa paikassa järkevä tapa seurata eri toimintoja ja toimipaikkoja, sillä kameravalvontaan liittyvä tapahtumien tallentaminen antaa mahdollisuuden tarkistaa tapahtumat, jos jotakin kaikesta ennalta ehkäisystä huolimatta pääsee sattumaan. - Kuva: Hannu Jukola. teissa etuudet ja vakuutuskorvaukset. Vaikeimmin arvioitavia riskejä ovat kuitenkin niin sanotut megaluokan muutokset. Hyvä esimerkki on kylmän sodan päättyminen: positiivinen muutos, joka heilautti tunnistettavissa olevat uhkakuvat uusiksi. Muutoksen jälkeen oli havaittavissa vuosien kuluessa ikään kuin pienemmän luokan huolia, jotka uudessa ympäristössä saattoivat kehittyä ilman riittävää kontrollia. Yksi näistä tekijöistä on kansainvälinen terrorismi, Selin arvioi. Herkkyyttä uusille riskeille Myös yritysten riskien painopistealueet ovat viime vuosien aikana muuttuneet. Terrori-iskujen ja tietoteknisten riskien lisäksi erityisesti ympäristöriskien hallinnan merkitys on lisääntynyt. Niin ikään yritysten ulkomaan toimintojen riskien hallinnan merkitys on kasvanut tasaisesti muutaman viime vuoden kuluessa yritysten toiminnan kansainvälistyessä. Ulkomaan toimintojen riskit ovat periaatteessa samanlaiset kuin kotimaassa. Kullakin maalla on kuitenkin lisäksi sille ominaisia riskejä, joihin ei ole osattu tai tiedetty varautua kotimaassa ennen toiminnan aloittamista. Uusia ulottuvuuksia yritysten riskiympäristöön ovat tuoneet myös uudet viranomaisten määräykset ja tuotevastuuvaatimukset. Niiden mukaisesti yritysten vastuu tuotteidensa ja palvelujensa tuottamisessa on entistä suurempi, jolloin myös tuotteiden ja palveluiden riskien hallinnan rooli on entisestään korostunut. Suomella ei pienenä maana voi olla uhkakuvia omasta takaa. Meillä on kuitenkin oltava herkkyyttä ihmisten turvallisuuteen vaikuttavien asioiden arvioinnissa. Olen usein korostanut näistä asioista puhuessani, että turvallisuus on hyvin pitkälti turvallisuuden tunnetta. Ennen kokemattomien uhkakuvien edessä viranomaisten, elinkeinoelämän ja niin sanotun kolmannen sektorin on pantava eväspaketti uusiksi. Monet ulkopuoliset uhat voivat aiheuttaa rajuja hetkellisiä heilahduksia, Selin toteaa.

4 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu Turvallisuutta ei voi liimata organisaation päälle Turvallisuuden tunne syntyy pienistä päivittäisistä teoista JOHANNA AATSALO-SALLINEN Suomalainen kauppakeskus koetaan erillisinä sijaitsevia liiketiloja turvallisemmaksi asiointi- ja työskentelypaikaksi. Maamme 51 kauppakeskuksessa, jotka täyttävät Suomen Kauppakeskusyhdistyksen kauppakeskusmäärittelyn ehdot, turvallisuusasioihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Turvallisuus koskettaa keskusten kautta hyvin laajaa joukkoa, sillä vuosittain niissä tehdään noin 200 miljoonaa asiakaskäyntiä. urvallisuus ei ole mikään organisaation päälle liimattavissa oleva irrallinen ominaisuus, vaan se on vietävä kiinteäksi osaksi päivittäisiä toimintoja ja prosesseja. Turvallisuusjohtaminen-hankkeen ydintuloksissa kiteytyi myös toinen hyvin oleellinen asia eli kukaan ei voi tehdä yksin turvallisuutta. Kiinteistön omistajan, vuokralaisen ja palvelujen toimittajien on jokaisen ymmärrettävä ja toimittava yhdessä turvallisuusasioissa samaan suuntaan, Kauppakeskusten turvallisuusjohtaminen -projektin johtoryhmän puheenjohtaja, Cityconin Jyrki Karjalainen toteaa. Kauppakeskusten erityispiirteet tuovat turvallisuusjohtamiseen omat haasteensa. Keskuksissa toimitaan hyvin usein ympäri vuorokauden lähes vuoden jokaisena päivänä. Viimeisten ravintoloiden sulkiessa oviaan ensimmäiset siivoojat ja markettien leipurit -T

5 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 11 Kauppakeskusten erityispiirteet tuovat turvallisuusjohtamiseen omat haasteensa. Kauppakeskuksissa toimitaan usein ympäri vuorokauden lähes vuoden jokaisena päivänä. Kuvassa kauppakeskus Jumbon valvomo. - Kuva: Hannu Jukola. saapuvat töihinsä. Sidosryhmiä on paljon, ja jokaisella on omat tarpeensa. Lisäksi kauppakeskukset mielletään julkisiksi tiloiksi, jolloin niiden tapahtumat kiinnostavat myös mediaa. Hankkeen myötä syntyi tehokas riskienhallintatyökalu, joka tarjoaa käyttökelpoisen systematiikan kiinteistöjen riskien arviointiin. Lisäksi luotiin selkeät ohjeistukset esimerkiksi vuokralaiselle annettavista turvallisuusohjeista. Tärkeimpien ohjeiden ja vaatimusten pitää olla mukana jo vuokrasopimuksen ehdoissa. Täsmällisemmät, joskin riittävän selkeät ja yksinkertaiset ohjeet on jaettava jokaiseen huoneistoon kaikkien tiloissa työskentelevien käyttöön, Karjalainen sanoo. Lisäksi syntyi ohjeistus kriisitilanteiden johtamiseksi ja kriisitiedottamisen järjestämiseksi. Nykyään turvallisuusjohtamisessa kriisiin valmistautuminen on aivan ydinasia, hän jatkaa. Turvallisuus on aina kustannus, ja hyvällä turvallisuusjohtamisella voidaan vaikuttaa kustannuksen suuruuteen. Huolellisten suunnitelmien ja varautumisten avulla saadaan turvallisuuteen sijoitetulla rahalla mahdollisimman paljon. Turvallisuus voi myös olla esimerkiksi kauppakeskuksissa kilpailuetu. Kamera valvoo, tietokone auttaa asiakkaiden jokapäiväistä elämää. Melkein kaikissa rakennuksissa on murtohälytysjärjestelmät, kaikkiaan 111 kappaletta, joista hälytykset johdetaan suoraan turvapalveluyrityksen läpi vuorokauden miehitettynä olevaan valvomoon. Murtohälytysjärjestelmiin liitettyjä vartijakutsupainikkeita on 25 rakennuksessa. Nämäkin hälytykset ohjautuvat suoraan vartiointiliikkeelle. Meidän tehtävämme on tarjota kaupungin palvelutuotannolle turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat ja palvelut. Turvallisuus on kirjoitettu sisään kaikkeen tapaamme toimia. Turvallisuus ja terveellisyys ovat meille nyt suurimpia haasteita, Jyväskylän kaupungin kiinteistöjohtaja Esko Eriksson kertoo. Jyväskylän Tilapalvelulla on tallentavia kameravalvontajärjestelmiä yhdeksässä opetustoimen rakennuksessa ja seitsemässä sosiaali- ja terveystoimen rakennuksessa. Työajan ulkopuolella piirivartija käy vaihdellen eri kohteissa tarkistamassa, etteivät ulkopuoliset iltakäyttäjät sotke tai riko paikkoja. Koulun toiminnan kannalta suurimmat turvallisuuteen liittyvät riskit ovat tulipalo tai jokin esimerkiksi liikenteessä sattunut iso onnettomuus. Koulu sijaitsee aivan radan läheisyydessä, minkä vuoksi esimerkiksi kemikaalijunavaunun kaatuminen ja siitä aiheutuva myrkkypilvi on huomioon otettava uhkatekijä. Molemmissa tapauksissa pitäisi evakuoida omasta ja viereisestä koulusta yhteensä 700 ihmistä, Kilpisen koulun rehtori Sami Kalaja kertoo. Koulussa turvakameroilla on ennaltaehkäisevä vaikutus. Niillä voidaan esimerkiksi saada todistusaineistoa koulukiusaamisesta tai polkupyörävarkaista. Turvallisuusjohtamisen kannalta koulu on monimutkainen paikka, sillä periaatteessa opetus on julkista ja kuka tahansa voi tulla seuraamaan opetusta. Rehtori pystyy kuitenkin tarvittaessa toteamaan, että vierailija aiheuttaa haittaa opetukselle ja poistamaan hänet koulun alueelta. Olemme myös saaneet kuriin koulun pihalle aina ajoittain ilmestyviä huumekauppiaita. Kameravalvonnan vuoksi heitä ei enää juurikaan onneksi näy, Kalaja kertoo. Suurin riskitekijä oppilaiden ja opettajien turvallisuuden kannalta koulutyössä ovat kuitenkin suuret opetusryhmät, erityisesti teknisessä työssä ja liikunnassa, hän toteaa. Uhkailu lisääntynyt Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työssään kohtaamat uhkatilanteet eivät enää ole yksittäistapauksia vaan todellinen, mutta ei enää vaiettu ongelma. Jos vuonna 2001 esimerkiksi Jyväskylässä tilastoitiin 91 uhkatilannetapausta, vuonna 2003 määrä oli noussut jo 148:aan. Viime vuoden touko lokakuun välisenä aikana vartija kutsuttiin apuun 137 kertaa. Vartija kutsutaan yleensä uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan vuoksi. Joihinkin asiakastapaamisiin voidaan varautua myös ennakolta turvautumalla vartijan apuun, Esko Eriksson sanoo. Kaupungin henkilöstötoimisto on laatinut työntekijöille Apua uhkatilanteisiin -lehtisen, jossa opastetaan toimintaohjeilla ennakointiin ja varautumiseen, uhkatilanteissa toimimiseen ja tapahtuneen jälkiselvittelyyn. Tärkeä ennakkotoimenpide on työpisteessä tehtävä riskikartoitus, jonka pohjalta voidaan suunnitella työpisteet mahdollisimman turvallisiksi. Myös yksintyöskentelyä vältetään niissä kohteissa, joissa on selkeä väkivallan uhka. Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvallisuutta on lisäksi parannettu miettimällä asioita työsuojelun näkökulmasta. Esimerkiksi kameravalvonta-aloitteita tulee hyvin paljon käyttäjiltä suoraan meille, Eriksson kertoo. 11 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun tiloissa käytetään monenlaisia turvapalveluita varmistamaan työntekijöiden ja Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun kiinteistöjohtaja Esko Eriksson hallinnoi alaisineen toistasataa rakennusta.

6 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu Kilpisen koulun rehtori Sami Kalaja on tyytyväinen tallentavaan kamerajärjestelmään. Huumehörhötkin ovat jättäneet koulun välitunnit rauhaan valvontakameran asennuksen jälkeen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikön Anna Tammisen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on motivoida ihmiset oikeisiin toimintatapoihin. Pelkillä ohjeilla tai teknisellä valvonnalla ei turvallisuutta luoda. Periaatteessa esimerkiksi synnytyssaliin synnyttävän äidin vierelle voi päästä lähes kuka tahansa, jos henkilökunta ei ole tarkkana. Turvallisuusihminen ei voi yksin panna paikkoja kuntoon. Tärkeintä on luoda työntekijöiden keskuuteen yhteisvastuun tunne, jonka kautta työpaikalla voidaan vastata turvallisuudesta aivan kuten omassa kodissakin, Tamminen toteaa. Terveydenhuoltoalalla turvallisuusvastuu merkitsee muun muassa rohkeutta ja oikeutta kysyä asiakkaalta tai sairaalassa kulkijalta, millä asialla hän tiloissa liikkuu. Päivittäin sairaalassa käy tuhansia ihmisiä. Ovien sulkeminen kuuluu myös tärkeiden asioiden listalle, vaikka 24 tuntia vuorokaudessa Jyväskylän matkakeskuksen takapihalla junat ja bussit liikkuvat rinnakkain. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Anna Tamminen ei tähän ambulanssiin päässyt, sillä ovet olivat oikeaoppisesti lukossa. vuoden jokaisena päivänä auki oleva sairaala ei kokonaan voikaan sulkeutua asiakkailtaan. Yöaikaan sairaalaan pääsee vain yhdestä ovesta. Päivittäisestä työturvallisuudesta huolehditaan sillä, että sairaalassa ovat käytössä sekä tekniset valvontamenetelmät että vahtimestarit ja vartijat. Paloturvallisuus on suurin haasteemme. Tulipalotilanteessa jokaisen työntekijän pitää osata toimia oikein. Ensimmäiset minuutit ovat tärkeimmät, Tamminen muistuttaa. Matkakeskus turvallisuussolmu Jyväskylän matkakeskus valmistui muutama vuosi sitten, ja se kokoaa yhteen niin linja-auto-, juna- kuin näillä välineillä tehtävän rahtiliikenteenkin. Matkakeskus sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustan yhteydessä. Kaupungin keskusta onkin matkakeskuksen myötä valunut pikkuhiljaa lähemmäksi liikennekeskusta. Nykysuunnitelmien mukaan alueelle on tarkoitus rakentaa tulevaisuudessa lisää asuntoja. Matkakeskuksen turvallinen toiminta voidaan varmistaa tehokkaimmin minimoimalla eri liikennemuotojen risteämiset samassa tasossa. Käytännössä sitä on vaikea kokonaan toteuttaa. Rautatieliikenteen osalta matkakeskuksia rakennettaessa asia kyllä aina hoidetaan. Kaupallisten palveluiden osalta turvallisinta on saada esimerkiksi huoltoajot maan alle, Ratahallintokeskuksen turvallisuusjohtaja Kari Alppivuori kertoo. Jos huoltoajojen sijoittaminen maan alle ei onnistu, huoltoajoille yritetään löytää sellaiset reitit, että liiketilojen tavarantoimitus ei sekoitu henkilöliikenteeseen. Turvallisuusriskit voidaan tehokkaimmin ehkäistä hyvällä suunnittelulla. Kaikkia riskejä ei pystytä koskaan kokonaan poistamaan, mutta riskien hallinnan kannalta etsitään ne ratkaisut, joissa riskit minimoituvat tai ovat muuten hallinnassa, Alppivuori toteaa. Suurin vastuu monelle käyttäjälle vuokratuissa kiinteistöissä on omistajalla. Yllättäviä toiminnallisia turvallisuusriskejä saattaa muodostua, jos joku vain gryndaa kohteita myydäkseen ja tarkastelee turvallisuutta vain rakenteellisen turvallisuuden kautta, Cityconin Jyrki Karjalainen täydentää. Matkakeskuksen turvallisessa toiminnassa on tarkasteltava koko lähiympäristön liikennejärjestelmää. Matkakeskuksen idea on olla kaupunkirakenteen ytimen lähistöllä, jolloin tullaan helposti liikennetilaongelmaan. Matkakeskus voi toimia kohtuullisen hyvin, mutta koko lähikatuverkko on niin kuormittunut, että matkakeskuksen saavutettavuus ajoneuvoilla huononee. Vaikka matkakeskus on kävelyetäisyydellä kaupunkikeskustasta, useat tulevat tai lähtevät paikalta taksilla, omalla henkilöautolla tai linjurilla muun muassa matkatavaroiden vuoksi, Alppivuori kuvailee.

7 loc0504_s06-34_taitto :30 Sivu 13 Entinen kivääritehdas on nykyään Jykes Kiinteistöjen yrityspuistokohde Jyväskylässä. - Kuva: PS-Studio/ Keijo Penttinen. 13 yväskylän vilkkaimpiin kuuluvalla liikepaikalla sijaitsevassa Kapiteelin omistamassa Kauppakulman kiinteistössä tehdään suurta elinkaari-investointia, peruskorjausta. Rakennuksen vanhin osa on valmistunut 1928, ja se on kuulunut monien vuosikymmenien ajan kiinteästi kaupunkikuvaan. Remontin yhteydessä myös rakennuksen turvajärjestelmät laitetaan uusiksi. Erilaisilla lukkojärjestelmillä turvataan eurooppalaistyyppisen ostoskeskuksen toiminta. Kauppakulma on suunniteltu eurooppalaisittain eli sen läpi kuljetaan kävelemällä liikkeiden lävitse. Liikkeiden väliset erot hämärtyvät ja yrittäjät tekevät yhteistyötä keskenään. Jokainen liike on kuitenkin oma yksikkönsä, ja yöksi ne erotetaan toisistaan ruloliukuovilla. Jos paikalle pääsee murtovaras, hän ei pääse kuin yhteen tilaan, Kapiteelin aluepäällikkö Markku Niveri kertoo. Kauppakulman ravintolakeitaaseen kuljetaan ravitsemusliikkeiden omien ulko- J ovien kautta. Päivisin toimistoosaan pääsee aikalukittujen ovien kautta. Pystymme tarjoamaan yhtä aikaa tiloissa toimiville yrityksille sekä yksityisyyttä että avoimuutta, Niveri sanoo. Toukokuussa valmistuvan remontin jälkeen Kauppakulmassa on käytössä neliötä toimistotiloja, neliötä Jykes Kiinteistöjen toimitusjohtajan Juha Takalan mielestä Jyväskylässä eletään ja tehdään töitä kaikessa rauhassa. Oviakin voi pitää auki. ravintola- ja kahvilatiloja sekä neliötä erilaista liiketilaa. Lintukoto kivääritehtaassa Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön Jykes-Kiinteistöjen toimitusjohtaja Juha Takala ei koe turvallisuusasioita päällimmäi- Markku Niveri odottaa innolla Kauppakulman valmistumista. Tiloihin asettuu alueen suurimmalla kodinkonemyymälällään Markantalo. TURVALLISUUSJOHTAMINEN Rauhallista eloa Jyväskylässä senä kehittämiskohteenaan. Toimitilojen murtosuojaus ja lukitusasiat ovat kunnossa. Jykesin toimitilat sijaitsevat entisessä kivääritehtaassa, kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä. Meillä on tietty perustaso olemassa. Toisaalta teemme esimerkiksi Ilmavoimien kanssa yhteistyötä, joten saamme sieltä hyvää mallia myös yrityspuolelle. Jos joku asiakkaamme haluaa toimitiloihinsa erityisiä turvallisuuteen liittyviä järjestelyitä, voimme ne tarvittaessa räätälöidä, Takala toteaa. Erityisen suuria uhkia ei Takala Keski-Suomessa näe. Alue on suojassa ja piilossa maailman melskeiltä. Yksittäistä hörhöä on vaikea ajatella turvariskiksi, hän tuskin toimitiloihimme ajautuisi. Ehkä jos toimitiloihimme kohdistuisi enemmän uhkia, asiatkin olisivat herkemmin työlistalla. Varmasti myös Jyväskylässä kulttuurimme on hieman erilainen kuin ruuhkaisissa Etelä-Suomen kaupungeissa. Ihan varmasti kansainvälistyminen kuitenkin tuo mukanaan myös meille uusia vaatimuksia, Takala pohtii. Sitäkin sietää pohtia, miten paljon turvallisuutta varten investoidaan, jos vastakkain asetetaan turvallinen ja luotaantyöntävä. Yrityspuistossa ainakin toistaiseksi kaikki sujuu hyvin, kun esimerkiksi vieras voi rauhassa odotella isäntäänsä aulatiloissamme. - JAS

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Turvallisuusmessut 2012, Tampere Timo Suurnäkki Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi. Luento Kurssin järjestelyt Yritysturvallisuuden

Lisätiedot

AJONEUVOLIIKKEIDEN AVAINTURVALLISUUS. TURVALLISUUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT TN 24 7. 9.5.2008 Silja Serenadella Marko Melender

AJONEUVOLIIKKEIDEN AVAINTURVALLISUUS. TURVALLISUUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT TN 24 7. 9.5.2008 Silja Serenadella Marko Melender AJONEUVOLIIKKEIDEN AVAINTURVALLISUUS TURVALLISUUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT TN 24 7. 9.5.2008 Silja Serenadella Marko Melender Tiesitkö, että autonavain on arvoesine? 2 Ajoneuvorikollisuus Suomessa varkaudet

Lisätiedot

Muuttuva riskiympäristö

Muuttuva riskiympäristö Muuttuva riskiympäristö Trendejä Vaikutuksia riskiympäristöön Vakuuttamisen näkökulma 1 23.10.2015 Mäkinen Pekka Yleisesti yrityksiä koskevat megatrendit Kolme merkittävää suuntausta nostattaa merkittäviä

Lisätiedot

Kauppakeskusten riskienhallinta verkostojohtamisen näkökulmasta

Kauppakeskusten riskienhallinta verkostojohtamisen näkökulmasta Kauppakeskusten riskienhallinta verkostojohtamisen näkökulmasta Raija Järvinen tutkimusjohtaja/hse, ma. professori/tse 3.9.2008 Turvallisuusmessut, Tampere TUTKIMUSHANKKEEN TAUSTAA Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 OSA HANKE OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS HYVINVOINNISTA Tavoitteena Opiskelijoiden hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö sairaalassa Riskienhallintaa Turvallisuussuunnittelua Sisäisen kokonaisturvallisuuden kehittämistä

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset toimialakyselyn 18.-24.11.2008 tuloksia Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Suomen Kauppakeskusyhdistys ry ry Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset

Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset www.turvallisuustutkinta.fi SPPL, Kouvola 30.10.2014 Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe 1. Esipuhe Tämän dvd:n tarkoituksena on havainnollistaa poistumisturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä erilaisissa asumisympäristöissä ja julkisissa rakennuksissa. Video tai sen erilliset osat soveltuvat

Lisätiedot

Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostentorjuntaohje

Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostentorjuntaohje Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostentorjuntaohje 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 3 2. Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet... 3 3. Valvontajärjestelmät... 3

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Kamerat päivittäisenä turvanasi

Kamerat päivittäisenä turvanasi Kamerat päivittäisenä turvanasi 3 Kauppa ja palvelut Turvallinen asiointi ja työpaikka Hyvin suunnitellulla ja oikein toteutetulla kameravalvonnalla ehkäistään ja selvitetään myymälävarkauksia Kauppa ja

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana

SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana Turvalliseen huomiseen SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana Veli-Pekka Nurmi Valtuuston puheenjohtaja, dosentti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Harri Koskenranta 24.2. 2005

Harri Koskenranta 24.2. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Vastuu- ja turvallisuuskysymykset opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuudessa. Kv-kevätpäivät, Tampere 13.5.2014

Vastuu- ja turvallisuuskysymykset opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuudessa. Kv-kevätpäivät, Tampere 13.5.2014 Vastuu- ja turvallisuuskysymykset opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuudessa Kv-kevätpäivät, Tampere 13.5.2014 Session sisältö Monipuoliset opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuusmahdollisuudet + liikkujien määrän

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista 29.10.2014

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista 29.10.2014 1 OULUN YLIOPISTO Tulevaisuuden uutta osaamista 29.10.2014 2 OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 10 tiedekuntaa 15 700 opiskelijaa 3 154 työntekijää Palveluntuottajien henkilökunta ja asiakkaat Kokonaisrahoitus

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Kauppakeskuksen turvallisuus. Eeva Kareinen YIT Kiinteistötekniikka Oy 25.1.2013

Kauppakeskuksen turvallisuus. Eeva Kareinen YIT Kiinteistötekniikka Oy 25.1.2013 Kauppakeskuksen turvallisuus YIT Kiinteistötekniikka Oy 25.1.2013 Kauppakeskus Willa Vaikutusalue ja ostovoima Kauppakeskus Willa Sijaitsee Hyvinkään ydinkeskustassa Kauppakeskus sijoittuu kiinteästi aiemmin

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4 SUOJAUKSET TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 22.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 Lähialue TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA Asiakaspalvelu Työtilat

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Securitas Education Oppilaitosturvallisuudesta on viime vuosina keskusteltu runsaasti, ja oppilaitokset ovatkin aloittaneet työn yhteiskunnan asettamien uusien turvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

V a l o a y ö h ö n. Innovoimaa

V a l o a y ö h ö n. Innovoimaa V a l o a y ö h ö n Innovoimaa Vain kissalla on yhdeksän elämää Pimeällä tapahtuneet liikenneonnettomuudet, joissa suuret rekka- ja kuljetusautot ovat olleet osallisina, ovat jättäneet oman jälkensä vakaviin

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Kirjan tiedot Turvallisuusjohtaminen Pertti Kerko ISBN 952-451-0413 PS-kustannus Aavaranta-sarja no. 49, v.2001 Sivuja 368 Hinta ~50 eur

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 1. Luento Kurssin järjestelyt Yritysturvallisuuden

Lisätiedot

Vt 12 elinkeinoelämän valtasuoni Lahden läpi vai ohitse?

Vt 12 elinkeinoelämän valtasuoni Lahden läpi vai ohitse? Vt 12 elinkeinoelämän valtasuoni Lahden läpi vai ohitse? 23.8.2010 VT 12 seminaari - Kouvola Jyrki Myllyvirta Kaupunginjohtaja Elinkeinoelämän valtasuoni kuntoon ja vetämään Vt 12 on elinkeinoelämän kannalta

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet

Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet Sirkka Jakonen, johtaja, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Aluehallintovirasto edistää

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Väkivalta / uhkatilanne

Väkivalta / uhkatilanne Pelastusalan uhkatilannekoulutus - kehittämistarpeet Juha Höök Paloesimies, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos SPPL työturvallisuusseminaari 15.4.2015, Espoo Väkivalta / uhkatilanne Väkivalta on helppo tunnistaa,

Lisätiedot

Turvallisuus ja riskienhallinta terveydenhuollossa - miksi onnettomuuksia kuitenkin tapahtuu? Aaro Toivonen turvallisuuspäällikkö

Turvallisuus ja riskienhallinta terveydenhuollossa - miksi onnettomuuksia kuitenkin tapahtuu? Aaro Toivonen turvallisuuspäällikkö Turvallisuus ja riskienhallinta terveydenhuollossa - miksi onnettomuuksia kuitenkin tapahtuu? Aaro Toivonen turvallisuuspäällikkö Tervetuloa epämukavuusvyöhykkeelle! Sisällys 1. Organisaatioturvallisuuden

Lisätiedot

Suomen turvallisuuskehityksestä ja sen vaikutuksista matkailuun. Keskiyön Savotta Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Sisäasiainministeriö

Suomen turvallisuuskehityksestä ja sen vaikutuksista matkailuun. Keskiyön Savotta Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Sisäasiainministeriö Suomen turvallisuuskehityksestä ja sen vaikutuksista matkailuun Keskiyön Savotta 20.6.2011 Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Sisäasiainministeriö 30.6.2011 Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsaus sisältää

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

STUKin havaintoja turvajärjestelyistä

STUKin havaintoja turvajärjestelyistä STUKin havaintoja turvajärjestelyistä Eero Oksanen STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Kertausta turvajärjestelyistä Turvajärjestelyillä pyritään havaitsemaan ja ehkäisemään

Lisätiedot

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN JA NIIDEN VAARATILANTEIDEN

Lisätiedot

KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ

KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ TILAT PARHAIMMALTA PAIKALTA MONENLAISIA MAHDOLLISUUKSIA HaminaKotkan satama yritys- ja logistiikka-alueineen tarjoaa dynaamisen, monipuolisen sekä logistisesti

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Väestönsuojelun neuvottelupäivä 2013 Neuvotteleva virkamies Merja Rapeli 30.4.2013 Varautumisen lähtökohdat Lähtökohtana

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva. Taustat

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva. Taustat Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva Taustat Turvallisuusjohtaminen, Pertti Kerko Yritysturvallisuudella tarkoitetaan Yrityksen kaikkien turvallisuusasioiden yhtenäistä tulostavoitteita

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 Professori Jaakko Lehtosen mukaan kriisin tuntomerkit ovat seuraavat: siihen liittyy asian paisumisen uhka sen kohde

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle Mikko Parikka Tuotantolaitoksen turvallisuuden johtaminen Turvallisuusjohtamisen arjen tavoitteet Henkilöstön ja ympäristön turvallisuuden

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 18.2.2004: Lukitusturvallisuus LUKITUKSEN LÄHTÖKOHDAT Lukitus suunnitellaan tarvetta vastaavaksi eli

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 Tietoturvallisuuden hallinta... 4 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden hallinta ja varautuminen... 5 3 Tietoturvallisuustavoitteet...

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot