Tulevaisuuden näkymiä 4/1998

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden näkymiä 4/1998"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden näkymiä 4/1998 Sisältää mm.: Tieliikenne ja ympäristö, tilannekatsaus Kolmannesta sektorista Tavaraliikenteen telematiikka Tielaitos - Lokakuu 1998

2 Tiehallinto Tie- ja liikennetekniikka Tulevaisuuden näkymiä 4/1998 Sisältö 3 Lukijoille 5 Tieliikenne ja ympäristö -tilannekatsaus 12 Kolmannesta sektorista 15 Tavaraliikenteen telematiikka 31 Poimintoja - Future Survey - ESMERK Tulevaisuuden näkymiä ilmestyy vähintään neljästi vuodessa. Lehden kustantaja on Tiehallinto ja julkaisija Tie- ja liikennetekniikka. Toimitusneuvostoon kuuluvat Nils Halla (vastaava toim.), Veijo Kokkarinen. Toimituksen osoite on Tielaitos/tie- ja liikennetekniikka, PL 33, Helsinki, p (Halla), telefax Jakelutoivomukset vastaavalle toimittajalle. - ISSN

3 Tulevaisuuden näkymiä 4/ Lukijoille Liikenteen ja erityisesti tieliikenteen osuus ympäristöä kuormittavista päästöistä ei ole aivan vähäinen. Hiilidioksidi on edelleen ongelma, jonka merkittävämpää ratkaisua saadaan odotella vielä vuosia, mutta muuten tieliikenteen päästökehityksessä on viime vuosina saatu aikaan paljon myönteistä ja suunta tulee jatkumaan. Reino Lampinen liikenneministeriöstä (tätänykyä hän toimii erityisasinatuntijana Suomen edustustossa Brysselissä) kartoittaa kirjoituksessaan tilanteen. Tulevaisuuden tutkimuksen seuran vuoden 1998 kesäseminaarin aiheena oli mm. työttömyysongelman ratkaisijaksi toivottu 'kolmas sektori'. Seminaaria seurannut Veijo Kokkarinen lehden toimituksesta pohtii kirjoituksessaan kolmannen sektorin vaikutuksia hyvinvointivaltioon, työllisyyteen ja tulonjakoon. Näitä yhteyksiä ei seminaarissa paljoakaan käsitelty. On yleisesti tiedossa, että Suomessa yritysten kuljetuskustannukset ovat - monista syistä - kansainvälisesti katsoen korkeat. Pitkille kuljetusmatkoille ei juuri voi mitään, mutta muuten kuljetusketjuissa on vielä tehostamisen varaa. Tekn. tri Jussi Sauna-Aho liikenneministeriöstä tarkastelee, mitä tavaraliikenteen telematiikalla on tehty ja voitaisiin tehdä tavaroiden kulkemisen helpottamiseksi. Lehden lopuksi Future Survey/ESMERK poiminnat tarjoavat taas aineistoa tulevaisuuskuvien rakentamiseen. N. Halla Sähköposti: Internet: Tulevaisuuden näkymiä lehdet ovat luettavissa myös Tielaitoksen www-palvelussa, valinta tulevaisuussivulta, jonka osoite on: sivulla on myös joitakin tulevaisuusaiheisia linkkejä.

4 Tulevaisuuden näkymiä 4/ Reino Lampinen Liikenneministeriö Tieliikenne ja ympäristö - tilannekatsaus Keskityn tässä artikkelissa tieliikenteeseen, koska sen merkitys on aivan ratkaiseva ja koska siitä on parhaat tiedot. Lisäksi muiden liikennemuotojen päästöhin on vaikeampi vaikuttaa, koska nuo liikennemuodot (lentoliikennettä lukuun ottamatta) koetaan toisaalta ympäristöystävällisemmiksi kuin tieliikenne ja toisaalta osaksi teollisuuden ja kaupan välttämättömiä kuljetuksia. Perinteiset liikenteen päästöt Runsaat 10 vuotta sitten liikenteen ympäristöhaitat olivat iloisessa kasvussa, niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa. USA:ssa ja Japanissa oli havahduttu haittojen tekniseen torjuntaan jo 1970-luvun puolivälissä. Silloisten EFTA-maiden, Sveitsin, Itävallan, Ruotsin ja Norjan esimerkkiä seuraten Suomikin, tosin viimeisenä näistä, otti pakollisina käyttöön katalysaattoria edellyttävät päästörajoitukset. Eräät EFTA-maat ja EY-maista Saksa ja Hollanti käyttivät uusien, puhtaampien autojen markkinoinnin edistämiseen myös taloudellisia ohjauskeinoja. Saksassa ja Hollannissa ne ovat olleet niin tehokkaita, että tänä päivänä käytännöllisesti katsoen henkilöautojen koko ajosuorite ajetaan katalysaattoriautoilla. Samana aikana polttoaineet ovat parantuneet sekä asetettujen vaatimusten että taloudellisen ohjauksen ansiosta. Suomessa ja useissa muissakin Pohjois- Euroopan maissa on myynnissä vain lyijytöntä bensiiniä. Sekä bensiinin että dieselöljyn rikkipitoisuus on pudotettu niin alhaiseksi kuin teknisin keinoin käytännössä on mahdollista. Polttoaineiden happipitoisuutta on lisätty, mikä vaikuttaa edullisesti hiilidioksidi- ja hiilivetypäästöihin. Dieselmoottorin tekninen kehitys ei ole edennyt aivan samansuuruisin harppauksin kuin bensiinimoottorin. Dieselmoottorinkin pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä on kuitenkin pystytty alentamaan %:n portain 4-6 vuoden välein, jonka ansiosta esimerkiksi NO x -päästöjen raja-arvo on vuodesta 1988 pudonnut 18 g/kwh:sta tämän hetken 7 g/kwh:iin. Kaikkien näiden toimien yhteisvaikutus on nähtävissä VTT:n LIISA-järjestelmästä otetuista kaavioista. Alla esimerkinomaisesti NO x -päästöjen ja lyijyn tapahtunutta ja ennakoitua kehitystä Suomessa kuvaavat käyrät.

5 6 Tulevaisuuden näkymiä 4/1998 Samantapaisin portain on edetty liikenteen melun vähentämisessä. Kehitys näkyy parhaiten raskaiden kuorma- ja linja-autojen melurajoissa: 1970-luvun 92 desibelistä on tultu vuonna 1996 alas 80 desibeliin, mikä tarkoittaa yhden kuormaauton melun putoamista kahdeksasosaan. Suomessa toteutettujen toimien osuus aikaan saadusta moottoriteknisestä kehityksestä on kohtalaisen vaatimaton. Ennen EU-jäsenyyttä otettiin käyttöön USA:sta kopioidut maailman tiukimmat pakokaasupäästövaatimukset, mutta EU-jäsenyyden myötä on jouduttu tyytymään direktiivien mukaiseen kehitykseen. Tosin sitä ei enää ole syytä moittia luvulla EU on kirinyt kiinni USA:n ja Japanin etumatkan ja nyt päätetyt, 2000-luvun alkuvuosina voimaan tulevat vaatimukset ovat vähintään samantasoisia kuin mainittujen alueiden vaatimukset. Suomen roolina onkin lähinnä ollut tukea EU:ssa komission ja parlamentin työtä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa edustavien ratkaisujen ottamiseksi mahdollisimman nopeasti yleiseen käyttöön. Lisäksi Suomi on yhteistyössä Ruotsin kanssa tuonut EU-työhön pohjoisen elementin eli kylmien olojen ottamisen huomioon. Ns. Euro 3 ja 4-tason määräyksissä, vuosina 2000 ja 2005 käyttöön tulevissa pakokaasupäästörajoissa, on mukana -7 o C lämpötilassa suoritettava testi. Suomi on myös tukenut Ruotsin ajatusta kestävyysvaatimusten valvontaoikeuden saamiseksi uuteen direktiiviin.

6 Tulevaisuuden näkymiä 4/ Polttoainekehityksessä Suomen rooli on ollut merkittävä. Suomessa saatiin varhaisessa vaiheessa taloudellisella ohjauksella ja yhteistyössä kotimaisen polttoaineteollisuuden kanssa aikaan nopea siirtyminen ensin lyijyttömään ja sitten happipitoiseen ja hyvin vähärikkiseen polttoaineeseen. Tätä kokemusta hyödyntäen voitiin osoittaa muulle Euroopalle, että kehitys on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Lisäksi se hyödyttää merkittävästi autoteollisuutta, joka pystyy parempia polttoaineita käyttäen viemään moottoritekniikan tasolle, josta ennen ei voitu uneksiakaan. Suomi ja muut samanmieliset maat saivat autoteollisuudesta vahvan liittolaisen. Auto- ja öljyteollisuuksien yhteisrintama ympäristösektoria, poliitikkoja ja virkamiehiä vastaan on parin viime vuoden aikana läpikäydyn prosessin aikana osittain murtunut. Tuorein esimerkki on autoteollisuuden yritys saada maailmanlaajuisesti hyväksytyksi World Fuel Charter eli kaikkialla sovellettavat polttoaineen korkeat laatuvaatimukset. Kaikki tämä nopea ja vaikuttava moottoreiden ja polttoaineiden kehitys on voitu toteuttaa käytännössä ilmaiseksi. Luonnollisesti parempi tekniikka edellyttää kallista suunnittelutyötä ja kalliita komponentteja, mm. elektroniikan käyttöönottoa moottorinohjauksessa, ja merkittäviä investointeja öljynjalostamoilla, mutta näiden hintavaikutukset kuluttajille ovat hukkuneet muihin yleisen talouskehityksen ja valuuttakurssi- ja korkomuutosten aiheuttamiin hintavaihteluihin. Lisäksi päästömääräysten vaatimaa elektroniikka on voitu käyttää muiden turvallisuutta ja mukavuutta lisäävien ominaisuuksien ja laitteiden ohjaukseen (lukkiutumattomat jarrut, ilmatyyny, vikamuisti, luistonesto, aktiivinen jousitus, ajotietokone ym.). Merkittävin kehittyneen tekniikan taloudellinen vaikutus onkin ehkä ollut, etteivät autot ole halventuneet siinä tahdissa kuin ilman uusia teknisiä vaatimuksia olisi ollut mahdollista. Tulos on ollut lähes joka suhteessa edullinen: autot ovat likimain samaan hintaan merkittävästi entistä luotettavampia ja käyttöominaisuuksiltaan parempia samalla kun ympäristöä on voitu säästää. Autokauppa ja korjaamoala ovat siirtyneet korkeammalle asiantuntemuksen tasolle. Polttoaine on parempaa ja puhtaampaa. Ainoa merkittävästi kärsinyt ryhmä on kotikorjaajat, jotka eivät enää pysty kotikonstein saamaan sekaisin mennyttä elektronista ohjausjärjestelmää kuntoon. Myönteisestä kehityksestä huolimatta työtä on vielä runsaasti jäljellä. Tuoreimmat tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että sekä diesel- että bensiinimoottorin tuottamat mikrohiukkaset ovat merkittävä terveyshaitta. Hurjimmat arviot liikenteen päästöjen haitoista liikkuvat lukemissa ennenaikaisesti kuollutta EU:n alueella. Tätä voidaan verrata liikenneonnettomuuksissa kuolleisiin ihmiseen. Lisäksi tutkimustyötä tehdään säätelemättömien päästöjen, esimerkiksi formaldehydin terveys- ja luontovaikutuksista. Henkilö- ja pakettiautojen päästörajat on nyt päätetty jo vuodelle 2005 asti. Raskaiden dieselmoottorien vuosien 2000 ja 2005 päästömääräyksissä ainakin hiukkaspäästöjen vaarallisuus pyritään ottamaan huomioon. Se, milloin säätelemättömät päästöt otetaan raja-arvoihin mukaan, on vielä kokonaan auki. Dieselmoottorin käytönaikaisten päästöjen valvonnan tehostaminen on eräs EU:n työn painopisteitä parhaillaan. Nykyinen savutusmittaus ei välttämättä korreloi kovin hyvin haitallisimpien NO x - ja hiukkaspäästöjen kanssa.

7 8 Tulevaisuuden näkymiä 4/1998 Autokannan hidas uusiutuminen on myös tosiasia, joka viivyttää uuden tekniikan käyttöönottoa. Tähän esitetään usein ratkaisuksi verotuksen muuttamista, mutta kaikki hyvää tarkoittavat ehdotukset kilpistyvät joko valtion pysyvään taloudelliseen ahdinkoon tai ehdotettujen muutosten sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Liikenteen muut ympäristövaikutukset - kasvihuonekaasut Edellä selostetun myönteisen kehityksen arvoa himmentää sekä maailmanlaajuisella että eurooppalaisella tasolla liikenteen jatkuva lisääntyminen. Lisäys leikkaa osan teknisen kehityksen hyödyistä eli esitetyt käyrät laskisivat jyrkemmin, jollei liikenne lisääntyisi. Tekninen kehitys ei myöskään pure liikenteen rakenteellisiin haittoihin, kuten väylätarpeeseen, turvattomuuteen ja erottamisvaikutuksiin. Kaupunkikeskustat muuttuvat epäviihtyisämmiksi ja ostokset on tehtävä marketeista. Autottomien palvelut heikkenevät. Liikenne ruuhkautuu, ei tosin merkittävästi Suomessa, mutta keskeisemmässä Euroopassa, etenkin entisten sosialistimaiden vaurastuessa. Moottoriteknisellä kehityksellä ei myöskään ole ollut vaikutusta Suomen keväisiin pölyhaittoihin ja rakennusten likaantumiseen. Merkittävin ongelma, johon tekninen kehitys ei ole pystynyt vastaamaan, on liikenteen hiilidioksipäästöjen kehitys. Kun tekniikkaa ei juurikaan ole kehitetty näiden päästöjen vähentämiseksi, hiilidioksidipäästöt seuraavat verrattain tarkasti liikennesuoritteen kehitystä. LIISA-järjestelmän käsitys tieliikenteen CO 2-päästöjen kehityksestä ja tulevaisuudesta on seuraavanlainen: Kuvasta näkyy selvästi 1990-luvun alun laman vaikutus. Vielä vuonna 1997 ei oltu noustu huippuvuoden 1990 tasolle. Kehitysennusteeseen on leivottu sisään usko tekniikan, verotuksen ja automarkkinoinnin tulevaan vaikutukseen eli noin 1,5 %:n vuotuinen uusien henkilöautojen polttoaineen kulutuksen aleneminen ainakin vuoteen 2010 asti.

8 Tulevaisuuden näkymiä 4/ Voidaan keskustella sitä, onko tämä oletus realistinen vai aiheettoman optimistinen. Raakaöljyn ja polttoaineiden aleneva hintakehitys (veronkorotuksista huolimatta) yhdistettynä uusien turvallisuusvaatimusten ja kuluttajien vaurastumisen yhdessä aiheuttamaan auton painon, tehon ja nopeuden nousuun ovat johtaneet siihen, että viimeisten 12 vuoden aikana uusien autojen ominaiskulutus on hienokseltaan noussut. Kehitys on tapahtunut vastoin automainosten, autotoimittajien kirjoitusten sekä liikennelobbareiden ja useiden poliitikkojen viestejä. Trendi saattaa aivan viime vuosina olla kääntynyt alenevaan suuntaan, mutta CEMTin laatimasta noin 70 % Euroopan automarkkinoista kattavasta selvityksestä ainakin saa pessimistisen kuvan. Saksan, Itävallan, Belgian, Ranskan, Italian, Britannian ja Ruotsin automyynnillä painotettu keskiarvo näyttää tällaiselta: l/100 km 9 Uusien henkilöautojen polttoaineenkulutus (7 maata, 70 % markkinoista) On kuitenkin syytä olla optimistinen tulevan trendin suhteen, koska EU:n toimielimet, parlamentti, neuvosto ja komissio ovat juuri hyväksyneet autonvalmistajien järjestön ACEA:n sitoumuksen alentaa uusien bensiinikäyttöisten henkilöautojen keskimääräinen polttoaineenkulutus vuoteen 2008 mennessä 5,8 l/100 km:iin (sitoumus koskee itse asiassa hiilidioksidipäästöjen alentamista vuoden 1995 arvosta 186 g/km 140 g/km:iin). Tasaisesti toteutuessaan tämä tarkoittaa suunnilleen mainittua 1,5 % vuodessa. Jotta sanottu sitoumus todella toteutuisi, EU:lta on tulossa CO 2 -päästöjen valvontamekanismi eli velvoite jäsenmaille ilmoittaa vuosittain mallikohtainen myynti ja kulutuslukemat. Raporttien perusteella komissio seuraa, lähestytäänkö tavoitetta vai pitääkö ryhtyä valmistelemaan polttoaineenkulutusnormeja. Hiilidioksidipäästöjen vähennysohjelmaa pyritään lisäksi tehostamaan kuluttajanvalistuksella eli autokaupassa tarjottavalla kulutusta koskevalla informaatiolla. Teknisen kehityksen keinot Millä keinoilla teollisuus sitten yrittää saavuttaa asetetut tavoitteet? Osa keinoista on jo käynyt ilmi edeltä: autojen keventäminen ja tehon kasvun hillitseminen. Muita keinoja ovat ilmanvastuksen ja vierintävastuksen jatkuva alentaminen, uu-

9 10 Tulevaisuuden näkymiä 4/1998 det polttoaineet ja kokonaan uudet käyttövoimaratkaisut. GDI-tekniikalla eli suoraruiskutteisella bensiinimoottorilla pyritään yhdistämään bensiini- ja dieselmoottorin edut. Dieselmoottorin taloudellisuuskehitys on myös ollut viime aikoina nopeaa. Lähes kaikilla autotehtailla on tarjolla etenkin taksiversioista nestekaasumallit. Tämän hetken trendi on lisäksi tarjota maakaasuversioita. Kummallakin päästään pieniin päästöihin, mutta hiilidioksidipäästöt eivät sanottavasti pienene. Tekniikan uutuudesta johtuen ilmeisesti kehityspotentiaalia myös tässä suhteessa on vielä käyttämättä. Toyotan otettua tuotantoon hybridiauton esittelevät muutkin tehtaat omia versioitaan samasta teemasta. Tekniikka yhdistää polttomoottorin ja sähkömoottorin edut siten, että polttomoottori voi käydä sille edullisimmalla tavalla ja sähkömoottori on itsenäinen eli ei tarvitse ulkopuolista latausta verkkovirrasta. Kaikilla näillä ratkaisuilla: bensiini- ja dieselmoottorin tekninen kehitys, kaasumoottori ja hybridi saadaan hiilidioksidipäästöjen vähentymistä, joka suunnilleen vastaa autoteollisuuden sitoutumista vuoteen 2008 mennessä. Tilanne on siis tässä mielessä hallinnassa ja jopa vaihtoehtoja on käytettävissä. Suuret ongelmat tulevat vastaan vasta jatkossa. Ilmastonmuutoksen laadun ja laajuuden perusteella ei ole syytä olettaa, että maapallon tulevaisuus olisi turvattu, jos yksittäisen auton energiankulutus/päästöt alenevat 25 % ja maailman autokanta kasvaa jatkuvasti pari prosenttia vuodessa. Kasvu syö ominaiskulutuksen alenemisen alle kymmenessä vuodessa. Pitemmällä tähtäyksellä tarvitaan radikaalimpia ratkaisuja. Eräs sellainen voisi olla sähköauto tai polttokennotekniikka. Ensimmäisen ongelmana on vielä akun paino ja rajoitettu kapasiteetti ja jälkimmäisen tekniikan kehittymättömyys. Ongelmat lienevät kuitenkin ratkaistavissa, etenkin jos poliitikot ja virkamiehet kohdistavat teollisuuteen sopivasti painetta. Raskaan liikenteen erityisongelmat Edellä sanottu koskee pääasiassa henkilöautoliikennettä. Syynä on se, että raskas liikenne koetaan selvemmin osaksi kansantaloutta ja teollisuuspolitiikkaa eikä siihen siten voida niin helposti puuttua kuin osittain turhaksi koettuun henkilöautoliikenteeseen. Selvää kuitenkin on, että myös raskaamman liikenteen puolella on pyrittävä tehostamaan toimintoja mm. tyhjänä ajoa vähentäen ja ennen kaikkea rationalisoiden tarpeettomia liikenteen, maatalouden, syrjäseutujen ym. tukijärjestelmiä. Sekä EU:n että Suomen liikennepolitiikan painopistealueena on tällä hetkellä liikenteen kysyntään vaikuttavien tekijöiden selvittäminen ja mahdollisesti niihin vaikuttaminen, jos se poliittisesti on mahdollista. Kansallisesti tutkitaan laajassa ohjelmassa liikenteen ympäristövaikutusten kannalta edullista yhdyskuntarakennetta (LYYLI-ohjelma). EU:ssa tutkittavina on lukuisia yksittäisenä toimena vähämerkityksisiä ehdotuksia, joiden kokonaisvaikutukseksi lasketaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen ennustetun kasvun (40 %) puolittaminen. Tavoite on ver-

10 Tulevaisuuden näkymiä 4/ rattain vaatimaton verrattuna Kioton ilmastopöytäkirjassa sitouduttuun kahdeksan prosentin laskuun. Ehdotuksia, joilla tavoitteeseen pyritään, ovat liikenteen polttoaineiden minimiverojen korottaminen, ajo- ja lepoaikojen valvonnan tehostaminen elektronisella ajopiirturilla, liikenteen työaikojen rajoittaminen, nopeudenrajoittimen käytön laajentaminen, tiemaksujen käyttöönotto ja harmonisointi, yhdistettyjen kuljetusten tukeminen, rautateiden elvyttäminen ja julkisen kaupunkiliikenteen tukeminen. Kaikki sinänsä hyviä tavoitteita, mutta etenkin vaikutuksensa vähäisyyteen nähden kohtuuttoman suuren poliittisen erimielisyyden kohteita. Suomen erityispiirteistä Lopuksi Suomen tilanteesta: liikenneministeriön työryhmä selvitti tieliikenteen CO 2 -päästöjen skenaarioita ja piti todennäköisimpänä 3 %:n kasvua vuodesta 1990 vuoteen 2010 mennessä nyt odotettavissa olevilla toimilla ja ottaen huomioon mainitun 1,5 %:n uusien autojen vuotuisen polttoaineenkulutuksen pienenemisen. Suomelle Kioton jälkimainingeissa EU:ssa sovitun nollatavoitteen saavuttaminen edellyttäisi verrattain vaatimattomia lisätoimia: 10 %:n bensiinin reaalihinnan korotus, julkisen liikenteen matka-aikojen lyhentäminen samoin 10 %:lla, yhdyskuntarakenteen vähäinen eheyttäminen, etätyön lisääminen ja kevyen liikenteen väylien lisääminen/parantaminen. Suomi on EU:ssa erityisasemassa raskaan liikenteen tehokkuudessa. Suomen kuorma-autoliikenne on OECD-maiden tehokkainta, hiukan Ruotsia edellä. Syitä tähän on lukuisia: pitkät välimatkat, tehokas logistiikka, paljon raaka-aineja puolivalmistekuljetuksia sekä suuret massat ja mitat. Niinpä kuormaautoliikenteen tehostaminen Suomessa ei ole niin helppoa kuin keskeisemmissä Euroopan maissa.

11 12 Tulevaisuuden näkymiä 4/1998 Veijo Kokkarinen Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka KOLMANNESTA SEKTORISTA Tulevaisuuden tutkimuksen seura järjesti elokuussa perinteisen kesäseminaarinsa Ruovedellä ja aiheena oli kolmas sektori. Alustuksissa sitä tuotiin esille niin teoreettiselta kuin käytännönkin kannalta. En puutu tässä seminaarissa esitettyjen alustusten sisältöön, vaan tarkastelen kolmannen sektorin mahdollisia vaikutuksia hyvinvointivaltioon, työllisyyteen ja tulonjakoon. Näitä aiheita ei seminaarissa juurikaan käsitelty. Puutun myös esitettyyn väittämään, ettei enää olisi varaa hyvinvointivaltion ylläpitämiseen ja pohdin globalisaation vaikutusta nykyiseen hyvinvointimalliin. Kolmas sektori on Suomessa uusi asia - siitä on puhuttu vasta muutama vuosi. Kolmannelle sektorille katsotaan yleensä kuuluvan sellainen toiminta, josta markkinat tai julkinen sektori eivät huolehdi. Käsitteenä se ei ole vielä täsmentynyt. Rajanveto niin markkinaehtoisiin yrityksiin kuin julkiseen sektoriinkin on epäselvä. Talouden näkökulmasta kolmatta sektoria nimitetään myös yhteisötaloudeksi. Tällöin sektoriin luetaan osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. Lisäksi kolmanteen sektoriin kuuluvat mm. vapaaehtoistyö sekä toiminta kansalaisjärjestöissä ja ammattiyhdistysliikkeessä. Kansalaiset, kotitaloudet ja näiden ympärille muodostuneet epäviralliset verkostot rajataan yleensä kolmannen sektorin ulkopuolelle 1. Kolmannen sektorin osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa 2-3 prosenttia. Kolmatta sektorin tuloa ja sen suotavuutta on perusteltu monin tavoin. Se on nähty työllisyyden pelastajana. On esitetty myös, ettei enää olisi varaa nykyisen kaltaiseen hyvinvointivaltioon, joten hyvinvointipalveluja on järjestettävä muulla tavoin. On myös tuotu esille, että globalisaation takia yhdessä maassa ei voida enää ylläpitää korkeaa veroastetta ja siten rahoittaa sosiaaliturvaa, koska pääomien vapaan liikkuvuuden takia yritykset sijoittuvat niihin maihin, jossa niille tarjotaan parhaat edut. Nämä kolmatta sektoria koskevat väittämät kaivannevat muutaman kommentin. Onko varaa hyvinvointivaltioon? Kolmannen sektorin perustelu, ettei enää olisi varaa pohjoismaistyyppiseen hyvinvointimalliin, tuskin pitänee paikkaansa. Suomen kansantuotteen on arvioitu (ETLA) kaksinkertaistuvan vuoteen 2021 mennessä. Koska koko kakku kasvaa, pitäisi normaalin laskuopin mukaan olla jaettavaakin jopa enemmän kuin aikaisemmin. Vanhojen ikäryhmien eläkkeetkin pystytään hoitamaan eläkelaitosten laskelmien mukaan reilun kahden prosentin kansantuotteen vuotuiskasvulla. Talouskasvun perusteella on siis edelleen varaa hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen ja sen kehittämiseenkin. Helsingin pörssin vaihto oli vuonna 1997 noin 1 Tulevaisuuden tutkimuksen seuran lehdessä Futura 2/98 on kolmatta sektoria käsitteleviä kirjoituksia, joissa sitä on tuotu monipuolisesti esille.

12 Tulevaisuuden näkymiä 4/ miljardia markkaa, kun koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan ja -palveluihin käytettiin julkista rahaa noin 80 miljardia markkaa. Ainakin joissain päin on varaa. Eri asia onkin sitten, halutaanko nykyisenlaista hyvinvointiyhteiskuntaa rahoittaa enää verovaroin. Ollaanko irtaantumassa tasa-arvon ja solidaarisuuden arvomaailmasta ja hyväksytään suuremmat tuloerot ja eriarvoisuuden kasvu. Ei ole varaa hyvinvointiyhteiskuntaan -perusteluissa lieneekin kysymys viimeksi mainituista asioista. Tavalliset kansalaiset ovat kuitenkin tutkimusten mukaan edelleen nykyisenkaltaisen yhteiskuntamallin kannalla ja ovat halukkaita myös maksamaan korkeita veroja julkisten hyvinvointipalvelusten tuottamisesta.. Ratkaiseeko kolmas sektori työttömyysongelman? Onko kolmas sektori sitten ratkaisu työttömyysongelmaan? Varmaankin kolmas sektori sekä lisää että vähentää työpaikkoja. Kokonaisuutena kolmannen sektorin työllisyysvaikutukset lienevät vähäiset. Uusosuuskunnat pehmeinä ja joustavina yritysmuotoina voivat työllistää helpommin kuin yksityisen sektorin markkinaehtoiset yritykset. Ne soveltuvat hyvin osa-aikaiseen, tilapäiseen ja normaaliinkin työsuhteeseen ja yrittämiseen. Uusosuuskannat voivat toimia myös astinlautana työttömyydestä itsensä työllistämiseen tai hakeutumiseen normaaleille työmarkkinoille. Säästöpäätösten vaivaamissa kunnissa on houkutuksena siirtää palvelujen tuottamista kolmannelle sektorille, josta ne saataisiin halvemmalla. Tällöin vaarana on työehtojen heikkeneminen, mikäli työehtosopimuksista ei pidetä kiinni. Työttömyyskään ei paranisi, vaan samat työpaikat siirtyisivät sektorilta toiselle. Vapaaehtoistyössä tehdään palkatta monia sellaisia töitä, joita on perinteisesti toteutettu julkisella sektorilla (esim. vanhusten ja sairaiden hoito). Tällaisissa tapauksissa kolmas sektori jopa vähentää työpaikkoja. Globalisaatio luo paineita hyvinvointivaltiolle Globalisaation kehityksen myötä on paineita yhdenmukaistaa eri maiden yhteiskuntapolitiikkaa. Korkea verotus, hyvä sosiaaliturva sekä jäykät työehdot nähdään esteinä (ainakin lyhyellä aikavälillä) yritysten sijoittumiselle ja kilpailukyvylle. Yhden maan politiikka ei voi erota kovinkaan paljon muista maista. Siksi globalisaatiota onkin käytetty perusteluna hyvinvointiyhteiskunnan purkamiselle. Tilalle pelastuksena on esitetty kolmatta sektoria. Erityinen uhkakuva syntyy silloin, kun globalisaation takia leikataan sosiaaliturvan rahoitusta ja työmarkkinoiden joustoja lisätään. Kolmas sektori ottaa hoitaakseen monia aikaisemmin julkiselle sektorille kuuluneita tehtäviä. Palkkojen määräytyessä markkinaehtoisesti palkkataso laskee heikon tuottavuuden aloilla, missä palkkataso on jo muutenkin matalin. Seurauksena saattaa olla työssäkäyvien köyhien (working poor) -luokan syntymiseen USA:n mallin mukaisesti myös Suomessa. Kolmas sektori onkin vahvimmillaan juuri suurten tuloerojen maissa. USA:ssa kolmannen sektorin osuus on noin 8 prosenttia työvoimasta ja 15 prosenttia hoito- ja sosiaalialan työllisyydestä. Euroopassa kolmas sektori on vahvimmillaan Etelä-Euroopan maissa.

13 14 Tulevaisuuden näkymiä 4/1998 Kolmas sektori täydentää - ei korvaa hyvinvointivaltiota Kolmannella sektorilla on monia hyviä puolia. Sektorin katsotaan olevan hyvä kasvualusta innovaatioille ja sosiaalisen pääoman luomiselle. Sektorilla tehdään humanitaarista vapaaehtoistyötä toisten auttamiseksi. Kansalaisille avautuu mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan ja asuinympäristönsä asioihin Mielestäni kolmas sektori sopii hyvinvointiyhteiskunnan täydentäjäksi, ei sen korvaajaksi. Kolmas sektori voi olla myös yhteiskunnallisessa kehityksessä taaksepäin menoa, mikäli sillä korvataan suuressa määrin hyvinvointivaltiota. Kolmas sektori on itse asiassa ollut olemassa iät ja ajat, jopa laajempana kuin nykyään - esim. monet koulut ja työväentalot on rakennettu talkoovoimin. Sen sijaan hyvinvointiyhteiskunta historiassa uutta. Pohjoismaista hyvinvointimallia on kuitenkin usein pidetty tähänastisen yhteiskunnallisen kehityksen parhaana saavutuksena.

14 Tulevaisuuden näkymiä 4/ J. Sauna-aho Tekn. tri, yli-ins. Liikenneministeriö, tieliikenneosasto Tavaraliikenteen telematiikka 1 Telematiikan rooli kasvaa tavaraliikenteessä ja tavaraliikenteen tietotarpeet monipuolistuvat 1.1 Telematiikan rooli kasvaa Tavaraliikenteen telematiikka on osa koko liikenteen telematikkaa, joka palvelee liikennettä, matkustamista ja tavarankuljetuksia. Tavarankuljetuksissa telematiikka saa yhä merkittävämmän roolin, ks. myös taulukko 1. Taulukko 1: Kuljetusten telematiikkapalvelut ovat osa kuljetus- ja huolintayritysten toimintaa Tavarankuljetuksen (rahdin ja kaluston) hallinta Henkilö- ja tavarankuljetusyritysten ajoneuvojen hallintaprosessit (ml. sähköiset maksujärjestelmät) Ajoneuvo- ja kuormatietojen selvitykset rajanylityspaikoilla tai muilla tarkistuspaikoilla (esim. elektroniseen tiedonsiirtoon eli EDI/OVT:hen perustuvat selvitykset) Automaattinen tienvarrella tapahtuva turvatarkastus Ajoneuvossa oleva turvaseurantajärjestelmä Vaarallisten aineiden häiriön ilmoitin Eri kuljetusmuotoihin liittyvien kuljetusten ja terminaalien hallinta Tavarankuljetusyksiköiden tai tavaraerien seuranta lähtöpisteestä määränpäähän Tarjoaa elektronisen tiedonsiirron kuljettajien, tavaranlähettäjien/ vastaanottajien ja eri kulkumuotoja edustavien yritysten välillä Mahdollistaa operaattoreille ja kuljettajille luotolla -ostamisen sähköisesti sekä automaattisen raportoinnin matkoista ja polttoaineenkulutuksesta. Helpottaa ulkomaankuljetusten rajaselvityksiä ja vähentää rajaseisokkeja sekä mahdollisia tarkastuksia kotimaan kuljetuksissa. Helpottaa ja nopeuttaa tienvarrella tapahtuvia tarkastuksia. Ilmoittaa ammattiliikenteen ajoneuvon, tavaran ja kuljettajan turvallisuustilan. Mahdollistaa häiriön välittömän huomioonottamisen ja avunpyynnön. Mahdollistaa tiedonsiirron tien, rautatien ja vesiväylän pitäjän kesken. Mahdollistaa yksittäisen kuljetusyksikön (kuorma-auto, junavaunu, alus, lentokone, kontti) sijainnin määrittämisen sekä tiedonsiirron tien, rautatien ja vesiväylän pitäjän kesken sekä kuljetuksen lähettäjän/vastaanottajan välillä.

15 16 Tulevaisuuden näkymiä 4/1998 Telematiikkahan tarkoittaa toiminnon ohjaamisessa tarpeellisten tietojen käsittelyä (hankintaa, jalostamista ja yhdistelyä eri tavoin) ja tiedon siirtoa tarvitsijoille. Tiedon tarvitsijat ovat kuljetusyritysten asiakkaita (teollisuuden ja kaupan yrityksiä, kuljetus- ja huolintayrityksiä, liikenneväylien ja terminaalien pitäjiä, valtion ja kuntien sellaisia viranomaisia, jotka tarvitsevat tietoa liikenteestä tai kuljetuksista, kuten poliisi, tulli, ym.). Toimittaja Huolinta Varastointi Kuljetus käsittely Tilaus/toimitusprosessi Asiakas TIEDOT TIEDONVAIHTOJÄRJESTELMÄ Viranomainen TIETO- TARPEET Kuljetusta tukevat tiedot väylänpitäjiltä yms. Kuva:1 Logistiikan tiedonvaihtojärjestelmä /1/ 1.2 Tavaraliikenteen tietotarpeet monipuolistuvat Tavaraliikenne käyttää yleisiä liikenneverkkoja yhdessä henkilöliikenteen kanssa Tavaraliikenteelle ovat tarpeellisia yleisiä liikenneverkkoja koskevat tiedot kytkettynä paikkatietoon Tavaraliikenne yhdessä henkilöliikenteen kanssa saattaa synnyttää hidastusta, tungosta, onnettomuuksia, jne. liikenneverkolla; siksi tiedot koko liikenteestä ovat tarpeen tavarakuljetusten ohjaamiseksi Tavaraliikenne on osa tavarantoimitusta ja edelleen osa tavarakauppaa; siksi tavarakuljetukset on integroitava tavarakaupan ohjaamiseen, varsinkin tavaran

16 Tulevaisuuden näkymiä 4/ toimittajan tai ostajan näkökulmasta katsottuna. Tämän vuoksi tiedot koko tavarantoimituksesta ovat tarpeen. Tavaraliikenteen tietotarpeet Liikenneministeriön TETRA-ohjelmassa on alettu kehittää kaikki liikennemuodot kattavaa liikenteen tietojärjestelmää, joka kulkee nimellä KALKATI /2/. KALKATIn tarkoituksena on kytkeä yhteen liikenteen eri sektoreiden toimijoiden ylläpitämät järjestelmät loppukäyttäjän kannalta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tietojärjestelmä mahdollistaa sen, että kulloinkin tarvittava tieto voidaan hakea yhdestä lähteestä riippumatta siitä, onko kyseessä laajan organisaation, yrityksen vai yksittäisen kuluttajan tietotarpeiden tyydyttäminen. Kuvassa 1 on havainnollistettu, kuinka tieto- ja tiedonvaihtojärjestelmän avulla myös logistisen ketjun toimijoilla on mahdollista saada käyttöönsä palveluiden toteuttamisessa tarvitsemiaan muiden toimijoiden tietoja. Taulukossa 2 on esitetty tavarankuljetuksen tietotarpeita yleensä liikennemuodosta riippumatta, mutta osa tietotarpeista koskee erityisesti valtaliikennemuotoa tieliikennettä. Taulukko 2: Tavarankuljetusten tietotarpeet. Pysyvät tiedot Muuttuvat tiedot Tosiaikaiset tiedot Tavarantoimitustapahtumaa koskevat tiedot (asiakirjat) kartta-, osoite- ja paik- päivitetyt aikataulut liikennevälineen odotus- tarjous- ja tilaus- katiedot liikenneverkkotiedot (tiestö- ja katu-, rataverkko, satama-, lentoasema- ja muut terminaalitiedot) perusaikataulut rahti- (tai sopimus-) hinnat terminaalien ja pysäkkien / laitureiden sijainnit erityiskuljetuksia (vaaralliset aineet, ylisuuret kuljetukset) koskevat tiedot/luvat vuorot ja reitit päivitetyt liikenneverkkotiedot ennalta tiedossa olevat tapahtumat ennalta tiedossa olevat muutokset liikennöinnissä/kuljetuksissa varaukset tiesää- ja keliennusteet / lähtöaika liikennevälineen sijainti reitillä odottamattomat muutokset liikennöinnissä /kuljetuksissa ja poikkeusjärjestelyt liikennetilanne tiesää- ja keliolosuhteet äkillisesti käynnistettävät tie- ja kunnossapitotyöt liikennehäiriöt onnettomuudet kelin yllättävä huononeminen pysäköintitilanne kohdealueella optimaalinen ajoreitti asiakirjat kuljetusasiakirjat laskutus- ja maksuasiakirjat viranomaisasiakirjat erityisasiakirjat Tavarankuljetusten tietotarpeet on nähtävä osana koko tavarantoimitus- eli kauppatapahtumaa, ks. kuva 2.

17 18 Tulevaisuuden näkymiä 4/1998 MYYJÄ * toimittaja * laskuttaja * maksun saaja * rahdin maksaja KULJETTAJA Tarjous / tilaustiedot Kuljetustilaustiedot Lähetystiedot Kuljetustilatiedot TAVARA Lasku RAHA OSTAJA * tilaaja * vastaanottaja * laskutettava * maksaja Kuva 2. Yksinkertaistettu kuvaus tavarantoimituksen eli tavarakaupan tieto-, materiaali- ja rahavirroista ostajan ja myyjän välillä Tavarantoimitustapahtuma on monivaiheinen prosessi, jossa on useita osapuolia ja merkittävä määrä tietojen (asiakirjojen) siirtoa eri osapuolten välillä. Osapuolten määrä ja tiedonsiirron tarve osapuolten välillä riippuu kaupan lajista, ks. taulukko 3. 2 Tavarankuljetusten telematiikkasovellutukset maassamme nykyisin 2.1 Tieliikenne Kuljetuksissa nykyisin ja lähitulevaisuudessa käytettävät telemaattiset palvelut voidaan jakaa viiteen pääryhmään: 1) matkapuhelimen hyväksikäyttö ajoneuvojen ja toimistojen/asuinpaikan välillä 2) EDI/OVT:hen perustuvat järjestelmät ja palvelut 3) ajoneuvojen, kuljetusyksiköiden ja tavaralähetysten tunnistamiseen ja paikantamiseen perustuvat kuljetusten seurantajärjestelmät ja palvelut 4) ohjelmistot, joiden avulla käsitellään tulevia tietoja ja integroidaan ne esim. taloushallinnon toimintoihin (tilausten käsittely, kustannuslaskenta, laskutus, jne.) tai teknisiin palveluihin 5) liikennettä ja nopeusrajoituksia, keliä sekä tie- ja katuolosuhteita koskeva informaatio Tielaitos, YLE ja kunnat välittävät liikennetietoja käyttäen erilaisia telemaattisia jakelukanavia. Tieto on tarkoitettu kaikille tienkäyttäjille ja siitä hyötyvät myös kuorma- ja pakettiautoilijat.

18 Tulevaisuuden näkymiä 4/ Taulukko 3. Kuljetusten perusasiakirjat kauppatapahtumassa kaupan lajin eli suuntautumisen mukaan ja niiden osuus koko kauppatapahtuman asiakirjoista nykyisin /5/ KOTIMAAN KAUPPA EU:N SISÄKAUP- ULKO- KAUPPA ASIAKIRJA PA 1KuljetustilausXXX 2Kuljetusten lupa-anomuksetxxx 3Kuljetustilauksen vahvistusxxx 4ToimituskehoitusXXX 5LähetysluetteloXXX 6NoutokehoitusXXX 7Avisointi XX 8Laivausvahvistus XX 9RahtikirjaXXX 10RahtilaskuXXX 11KuormaerittelyXXX 12Hinnoiteltu kuormakirjaxxx 13VahinkoilmoitusXXX 14PoikkeamailmoitusXXX Asiakirjojen lukumäärä koko kauppatapahtumassa yhteensä (kpl) Kuljetusasiakirjojen lukumäärä (kpl) Kuljetusasiakirjojen osuus kaikista asiakirjoista (%) Vuoden 1997 tutkimus - perusta kuorma- ja pakettiautoyritysten telematiikan kehittämiselle Tieliikenteestä (kuorma- ja pakettiautoliikenteestä) tehtiin liikenneministeriön toimeksiannosta v selvitys Tietojenkäsittely ja tiedonsiirto kuorma- ja pakettiautokuljetuksissa /6/. Selvitys koski alan 8500 yritystä, joista 21 % palautti kyselyn. Täten tulokset ovat hyvin edustavia ja antavat kattavan kuvan asiasta maassamme. Tarkasteluissa yritykset jaettiin viiteen eri kokoluokkaan sen mukaan, mikä on sen yhteenlaskettu omien ja alihankkijoiden autojen määrä Tietokone toimistolla (%) Pankkiyhteys toimistolta (%) Internet-yhteys (%) Sähköposti käytössä (%) Yrityksen kokoluokka 1 auto autoa autoa autoa > 50 autoa Taulukko 4. Nykyisiä välineitä ja yhteyksiä kuljetusyritysten toimistoilla. Suuret yritykset käyttävät huomattavasti enemmän tietojenkäsittelyä ja tiedonsiirtoa hyväkseen kuin pienet.

19 20 Tulevaisuuden näkymiä 4/1998 Matkapuhelimia käytetään käytännössä kaikkien kuljetusyritysten ajoneuvoissa. Pienimmät yritykset kokevat matkapuhelimen käytön usein myös riittäväksi yhteydenpitotavaksi ajoneuvon ja ympäristön välillä. Yrityksen koko > 50 autoa autoa autoa 2 autoa 1 auto Tilauksen toteutuma Häiriötieto Kiireelliset lisätilaukset Asiakkaan tiedot Tilaus/tilauksen muutos % Kuva 2. Tilanteet, jolloin on tarpeen välittää tietoa kuljetusyrityksen toimiston ja autojen välillä. Yrityksen koko > 50 autoa autoa autoa 2 autoa 1 auto Kuva 3. Tietojen välittämisen menetelmät toimiston ja autojen välillä kuljetusyrityksissä % Tiedonsiirtona Faxilla Puhelimitse Toimipaikan kautta ajamalla Laskutus ja laskujen maksaminen hoidetaan tietotekniikan avulla lähes kaikissa niistä yrityksistä, joiden toimistoilla tietokoneita on käytössä.

20 Tulevaisuuden näkymiä 4/ Yrityksen koko > 50 autoa autoa autoa 20 2 autoa 13 1 auto yrityksessä 11 % Kuva 4. Tietotekniikka apuna kuljetusten suunnittelussa. Suurissa yrityksissä on tehty, tekeillä tai suunnitteilla merkittäviä telematiikan kehityshankkeita, joiden yhteydessä yritysten järjestelmiä uusitaan kokonaisuudessaan tai nykyisiä järjestelmiä kehitetään paremmin yhteensopivaksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksen osoittamia kehitystarpeita Suurimmaksi ongelmaksi etenkin pienemmissä kuljetusyrityksissä nähtiin tietotekniikan taitojen ja sopivan koulutuksen puute. Yrittäjien ja henkilökunnan koulutus tietotekniikka-asioissa on ensiarvoisen tärkeää koko toimialalla. Internet voidaan ottaa tehokkaampaan käyttöön kaikissa kokoluokissa ilman merkittäviä lisäinvestointeja. Pienimpien yritysten toimintaa voidaan tehostaa tietotekniikan avulla ensi vaiheessa toimistorutiinien osalta suhteellisen pienillä investoinneilla. Kuljetusyrityksissä välitetään tietoa auton ja toimiston välillä myös ajamalla toimipaikan kautta. Tärkeimmiksi syiksi telematiikan kehittämiseksi kaikissa yritysten kokoluokissa nähtiin kaluston käyttöasteen parantaminen ja ajojärjestelyjen tehostaminen. Suurten yritysten tulevaisuudennäkymänä ja kehitystarpeena tärkeä on tilanne, jossa jokaisen auton sijainti on tarvittaessa tiedossa toimistolla. Itärajan ylitys koettiin hitaaksi. Tähän toivottiin parannusta telematiikankin keinoin. Esimerkiksi tiedonsiirron nopeuttamisen ja kuljetusdokumenttien yhdenmukaistamisen mahdollisuuksia rajalla tulee edelleen tutkia. EDI/OVT - järjestelmien ulottaminen myös Venäjälle tulee olla tavoitteena.

21 22 Tulevaisuuden näkymiä 4/1998 Raakapuunhankinnan tietojärjestelmät /7/ Raakapuun kuljetus metsästä perustuu pääsääntöisesti tiekuljetuksiin. Suomi on pioneerimaa koko maailmassa satelliittinavigoinnin ja -paikantamisen käytössä raakapuunkuljetuksissa. Enso aloitti v ja Metsäliitto v raakapuunhankinnan tietojärjestelmien kehittämisen toisistaan erillisinä. Molempien järjestelmien osana on raakapuunkuljetuksia metsästä tehtaille tai sahoille hoitavia kuorma-autoilijoita palveleva satelliitteihin perustuva paikantamis- ja navigointijärjestelmä. Tällä hetkellä näissä kahdessa järjestelmässä on mukana suurin osa ko. organisaatioiden lukuun kuljetuksia suorittavasta kuorma-autokalustosta ja siten 50 % kaikista maamme raakapuunkuljetusautoista. Järjestelmät ovat osoittautuneet välttämättömiksi erityisesti raakapuunhankintaorganisaatioiden kannalta ja kustannussäästöt ovat merkittäviä. Elektroninen tiedonsiirto (EDI/OVT) kuljetusyrityksissä Elektroninen tiedonsiirto (EDI/OVT) on merkittävää suurissa kuormaautoyrityksissä, mutta erittäin vähäistä keskisuurissa ja pienissä kuormaautoyrityksissä. 2.2 Rautatieliikenne /7/ Rautateiden tavaraliikenteessä merkittävimmät telematiikkasovellukset ovat: EDIFACT-muotoinen sanomanvälitys kuljetustuotannon ohjausjärjestelmä (KULTU), jonka avulla junien ja vaunujen liikkeitä pystytään seuraamaan tosiaikaisesti ympäri vuorokauden EDIFACT-muotoinen sanomanvälitys VR Cargolla ja Transpointilla VR Cargo: Tavaraliikenteessä on käytössä EDIFACT-muotoinen sanomanvälitys asiakkaiden ja VR Cargon välillä. EDI:n tavoitteena on toimintojen yksinkertaistaminen ja päällekkäisten tehtävien poistaminen. Kustannussäästöihin päästään luopumalla rahtikirjojen tekemisestä ja manuaalisesta tietojen syötöstä. Samalla vähenee myös virheriski. EDI-sanomia käytetään seuraavissa tilanteissa: Paperiset rahtikirjat voidaan korvata Edifact-muotoisella kuljetussanomalla, josta saadaan vastaavat kuljetustiedot kuin rahtikirjasta. Kun kuljetussanoma saadaan asiakkaalta ennen kuljetuksen alkua, tiedot hyödynnetään kuljetustuotannon ohjausjärjestelmässä (KULTU). Asiakkaalle lähetetään rahtilasku Edifact-sanomaa käyttäen. Idän liikenteessä Venäjältä saapuvat vaunut avisoidaan Vainikkalassa eli asiakkaalle lähetetään tieto vaunun saapumisesta etukäteen. EDI-sanomaa voidaan käyttää myös luovutettavien vaunujen sanomissa ja asiakkaan kysellessä vaununsa tai lähetyksensä sijaintia rataverkolla. Asiakas voi myös lähettää tyhjien vaunujen tiedot VR Cargolle Edifactmuodossa.

22 Tulevaisuuden näkymiä 4/ EDI-sanomien osuus VR Cargon saapuvista kuljetustiedoista kotimaan liikenteessä on tällä hetkellä noin 60 %. Idän liikenne ja CIM-kuljetukset mukaan lukien EDI-sanomien osuus on noin 45 %. Edifact-sanomien käyttöönotto on vaatinut suuria investointeja, koska VR on alusta alkaen kehittänyt oman järjestelmän, hankkinut oman laitteiston ja kouluttanut henkilökuntaa. Tulevaisuudessa pyritään saattamaan entistä suurempi osa asiakkaista EDI:n käyttäjiksi. Myös kuljetusten seurantaan tulisi kiinnittää huomiota. Asiakkaat haluavat tietää omien kuljetustensa etenemisestä reaaliaikaisesti. Transpoint: Transpoint Oy oli ensimmäisiä EDI:n hyödyntäjiä kuljetusalalla kotimaassa. Kokemusta on karttunut yhteistyöstä VR Cargon kanssa ja tuotannosta asiakkaiden kanssa. Transpointilla on noin 20 EDI-asiakasta. Saattomuisti VR kokeilee saattomuistitekniikan käyttöä raakapuun kuljetuksissa tehtaille. Saattomuistitunnistimien käyttöönotto on yhdistetty tehtaalle saapuvan raakapuun mittauksen kehittämiseen. Kokeilun aikana järjestelmään tulee kuulumaan vajaat 100 vaunua, joita käytetään ainoastaan tehtaalle menevien puukuljetuksien pendeliliikenteeseen. Jokaisessa vaunussa on kaksi tunnistinta, jotka ovat saattomuisteja eli tageja. Saattomuistissa on vaunun numero ja tieto onko kyseessä vaunun etupää vai takapää. Vaunun kuormaaja päivittää tietokoneella olevaan vaunukaavioon puiden omistajan oikean vaununumeron ja puunipun kohdalle. Tehtaalla vaunu ajetaan lasertunneliin, jossa puut mitataan ja mittaustieto talletetaan järjestelmään saattomuistista luetun vaununumeron perusteella. Saattomuistin käytöllä puun vastaanotto nopeutuisi ja manuaalisen tiedonsiirron virheet poistuisivat. VR:llä on käytössä kuljetustuotannon ohjausjärjestelmä (KULTU), jonka avulla junien ja vaunujen liikkeitä pystytään seuraamaan tosiaikaisesti ympäri vuorokauden. Vaununumeron ja siihen liittyvien sen hetkisten kuljetus- ja käytettävyystietojen perusteella vaunuja voidaan joustavasti ohjata kuljetustarpeen mukaan. Järjestelmää käytetään päivittäisessä suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa, ja sillä hallitaan sekä kaikki kulussa olevat veturivetoiset henkilöliikenteen junat ja kaikki tavaraliikenteen junat että kaikki liikennepaikkojen raiteistolla käsiteltävät vaunut. Järjestelmä sisältää kattavan tiedon junatarjonnasta käsittelyasemineen, aikatauluineen ja jatkojunineen auttaen siten myös liikenteenhoitoalueiden sisäistä vaunuston jakoa. Ongelman muodostavat IVY-vaunut, joita päivittäisessä liikenteessä on noin 5000 kpl. Näihin ei ole suunnitteilla tunnistimia, eikä järjestelmä toimi, jos kaikissa vaunuissa ei ole tunnistinta.

23 24 Tulevaisuuden näkymiä 4/ Vesiliikenne Tavaraliikennettä koskevista vesiliikenteen tietojärjestelmistä, jotka ovat kytketty myös viranomaisjärjestelmiin, tärkein on PortNet. Tämän lisäksi mm. satamilla ja varustamoilla on omia järjestelmiä. PortNet: Meriteitse kulkevan tavaraliikenteen kannalta laajimmassa käytössä oleva telematiikkasovellus on PortNet-järjestelmä. PortNet-järjestelmä on keskeisessä asemassa myös alusliikenteen palvelujen tuotannonsuunnittelussa. Järjestelmä sisältää tavaraliikenteen osalta olennaiset tiedot alusten aikatauluista ja lasteista, erityisesti vaarallisista aineista, ja korvaa perinteiset laivameklarin paperidokumentein satamalle ja merenkulkuhallitukselle tekemät ilmoitukset Port- Netin kautta menevällä tietosanomalla. Tullille tiedot toimitetaan kuitenkin vielä paperidokumentteina. PortNetin perusperiaatetta, tiedon syöttämistä vain kerran ei vielä pystytä täysin toteuttamaan. PortNet-järjestelmä ei kuitenkaan tyydytä tavaraliikenteen yritysten välilisiä operatiivisen tason tietotarpeita. Järjestelmä toimii pääasiassa rajapintana yritysten ja viranomaisten välillä mahdollistaen viranomaisten (tulli, merenkulkulaitos, Suomen ympäristökeskus, satamaviranomaiset) suorittaman tavaraliikenteen seurannan, valvonnan, tilastoinnin sekä tulevaisuudessa myös laskutuksen. Vesiliikennettä tai useaa liikennemuotoa palvelevista hankkeista mainittakoon sellaiset EU-hankkeet, joissa Suomi on ollut keskeisesti mukana: 1. INTERPORT (Integrating Waterborne Transport in the Logistic Chain), BOPCOM (Baltic/Basic Open Port Communication), TEDIM (Telematics in Foreign Trade Logistics and Delivery Management in the Baltic Sea Area), : sisältää useita hankkeita mm. rautatie- ja tulliyhteistyöhankkeita Suomen ja Venäjän välillä 2.4 Kaikkia kuljetusmuotoja koskevat yritysten tietojärjestelmät Yrityksillä on omat sisäiset tietojärjestelmänsä, mutta kommunikointi muiden yritysten tai viranomaisten tietojärjestelmien kanssa ei vielä kovin laajasti perustu EDIFACT-sanomiin tai muihin standardeihin ratkaisuihin. Yritysten (varustamojen, laivameklareiden, ahtaajien ja huolitsijoiden) välinen tiedonsiirto perustuu pääasiassa paperidokumentteihin, telefakseihin ja puhelimen käyttöön sekä elektroniseen tiedonsiirtoon tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa. Kommunikointi tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa hoidetaan monessa tapauksessa siten, että yhteistyökumppani on suorassa yhteydessä yrityksen tietojärjestelmään. Esimerkiksi varustamojen suurimmat asiakkaat voivat suorittaa bookkauksen suoraan omalta tietokoneeltaan varustamon tietojärjestelmään, satunnaisten asiakkaiden hoitaessa bookkauksen puhelimella tai telefaksilla.

24 Tulevaisuuden näkymiä 4/ Tulevaisuuden visiona voidaan pitää tilannetta, jossa yrityskohtaisten tietojärjestelmien välillä tapahtuva tiedonsiirto hoidetaan standardien telemaattisten ratkaisujen, esimerkiksi EDIFACT-sanomien avulla. Meritse kulkevan tavaravirran tietotarpeita tyydyttävät EDIFACT-sanomat ovat jo hyvin pitkälle valmiiksi määriteltyjä. 3 Tavaraliikenteen telematiikan tämänhetkinen ja tuleva kehittämistyö 3.1 Suomi Suomen liikenneministeriön toimesta laadittiin suunnitelma Liikennetelematiikan kehittäminen vuoteen 2005 v /4/. Suunnitelma käsitti sekä henkilö- että tavaraliikenteen kehittämisen. Tavarakuljetusten osalta käsiteltiin telematiikan kehittämistä kahdesta näkökulmasta: Logistiikan telematiikan perusedellytysten kehittämistä (kuva 5) ja Logistiikan telematiikan lisäarvopalvelujen kehittämistä (kuva 6) Logistiikan telematiikan perusedellytykset muodostavat pohjan, joka mahdollistaa telematiikan täysipainoisen hyödyntämisen tilaus/toimitusprosessissa. Logistiikan telematiikan lisäarvopalvelut mahdollistavat sen, että organisaatiot hallitsevat tilaus/toimitusprosessia. Liikenneministeriön käynnistämä kehittämistyö eli TETRA-ohjelma TETRA, Liikennetelematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelma , käynnistettiin vuosien 1997 ja 1998 vaihteessa. Edellä mainitun Liikennetelematiikan kehittäminen vuoteen hankkeessa määritetyistä 36 hankkeesta valittiin sellaiset yhdeksän hanketta, jotka tähtäävät liikennetelematiikan perusrakenteiden kehittämiseen. Osa hankkeiden nimistä ja sisällöstä muotoiltiin uudestaan. TETRA-ohjelma keskittyy yhdeksään ydinhankkeeseen, joiden yhteislaajuus on noin 60 miljoonaa mk seuraavien kolmen vuoden aikana. Näistä hankkeista kuusi keskittyy liikennetelematiikan perusrakenteiden kehittämiseen kaikkien liikennemuotojen osalta, yksi joukkoliikenteen ja kaksi tavaraliikenteen telematiikan osalta. Lisätietoja internet-osoitteesta: Tavaraliikenteen telematiikan perusrakenteiden kehittämistä koskevat hankkeet ovat: 1. Satamatoimintojen hallinnan kehittäminen tavaraerien seuranta ja hallinta toimitusketjun terminaali-, maakuljetus-, satama- ja merikuljetusvaiheessa 2. Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen (KANTELE)

25 26 Tulevaisuuden näkymiä 4/1998 kuorma-autoyritysten tarpeisiin pohjautuvien telematiikkajärjestelmien sisältö ja toimintaperiaatteet, kokeilut Satamatoimintojen hallinnan kehittämishankkeessa keskitytään mm. Portnetjärjestelmän edelleenkehittämiseen ja hyväksikäyttöön sekä manifestitietojen hyödyntämiseen ja alusten kuormaussuunnitelman (lastiplaani) kehittämiseen. KANTELE (Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen)- hankkeessa pyritään telematiikan keinoin kuorma-autoyritysten toiminnan tehostamiseen yritysten ja viranomaisten välisen tiedonsiirron tehostamiseen ja helpottamisen ympäristövaikutusten hallinnan tehostamiseen Hankkeen vaiheet ilmenevät kuvasta 7. LOGISTIIKAN TELEMATIIKAN PERUSEDELLYTYKSET ORGANISAATIOIDEN VÄLINEN TIEDONSIIRTO P1. Organisaatioiden välisen tiedonsiirron kehittäminen erityisesti PKyritysten avuksi P2. Tiedonsiirron ja -käsittelyn kansainvälisten standardien kehittäminen P3. Viranomaistietotarpeiden koordinointi tilaus/toimitusprosessissa P4. Viranomaistietojen välitys yrityksille TAVARANTOIMITUSTEN TUNNISTUS JA JÄLJITYS P6. Tunnisteiden ja tunnistamismenetelmien kehittäminen ja standardointi P7. Tunnistamisvaiheiden ja - tietojen yhteenliittäminen ja hallinta P8. Osoitetietoihin perustuvan paikantamisen kehittäminen P5. EU:n ulkokaupan rajamuodollisuuksien tiedonvälityksen rationalisointi Kuva 5. Logistiikan telematiikan perusedellytykset

26 Tulevaisuuden näkymiä 4/ LOGISTIIKAN TELEMATIIKAN LISÄARVOPALVELUT TOIMITUSVALVONTA (erityisesti toimitusaikapoikkeamat) L1. Toimitusaikavalvonnan kehittäminen L2. Toimitusketjun seurantatietojen hallinnan kehittäminen RISKIEN HALLINTA L3. Toimitusketjun aikainen tavaran vahingoittumisriskien hallinta L4. Ympäristöriskien hallinta LOGISTISTEN PALVELUI- DEN MARKKINOINTI JA VÄLITYS L5. Logistisen palvelutarjonnan saatavuuden kehittäminen LOGISTISTEN TOIMINTOJEN (kuljetus, varastointi ja käsittely) SUUNNITTELU JA OHJAUS L6. Yrityskohtainen logistisen ohjauksen kehittäminen L7. Satamatoimintojen aikahallinta LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA OH- JAUS V1. Jäänmurto- ja luotsaustoiminann kehittäminen Kuva 6. Logistiikan telematiikan lisäarvopalvelut Hankkeen alussa on alettu kehittää kahta telemaattista työkalua pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten tarpeisiin: sähköinen ajopäiväkirja ja kustannusseurantajärjestelmä

27 28 Tulevaisuuden näkymiä 4/ VAIHE PALKKAHALLINTO TOIMINNAN SEURANTA KALUSTON TILAN JA KÄYTÖN SEURANTA TUOTTEISTUS KUSTANNUSLASKENTA 2. VAIHE TILAUSTEN KÄSITTELY HINNOITTELU LASKUTUS VIRANOMAISTEN JA YRITYSTEN VÄLINEN TIEDONVAIHTO TUOTTEISTUS 3. VAIHE KULJETUSTUOTANTOON LIITTYVÄT SOVELLUKSET EDI/OVT MOBIILIVIESTINTÄ TUOTTEISTUS KULJETUSYRITTÄJÄT, SIDOSRYHMÄT Kuva 7. KANTELE-hankkeen (määrittelytyön) vaiheistus Lisätietoja hankkeesta saa mm. internet-osoitteesta: 3.2 EU:n kehittämisohjelmat EU:n tukee tavaraliikenteen telematiikan kehittämistä. Esim. 4. Puiteohjelmaan sisältyy omana kehittämisalueena Telematics Services for Freight Operations. Lisäksi seräät muut kehittämisalueet tukevat välillisesti tavaraliikennettä. Suomi on ollut ja on keskeisesti mukana mm. seuraavissa vesiliikennettä tai useaa liikennemuotoa palvelevissaa hankkeissa: 1. INTERPORT (Integrating Waterborne Transport in the Logistic Chain), BOPCOM (Baltic/Basic Open Port Communication), TEDIM (Telematics in Foreign Trade Logistics and Delivery Management in the Baltic Sea Area), : sisältää useita hankkeita mm. rautatie- ja tulliyhteistyöhankkeita Suomen ja Venäjän välillä

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto JUHA LAAKSO TAVARAKULJETUSTEN TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN SUUNNITTELU Lisensiaatintutkimus Aihe hyväksytty osastoneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen, Juhani Vehviläinen, Markku Toiviainen, Kimmo Ylisiurunen

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

Intermodaaliset kuljetukset ja sähköiset järjestelmät. Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa

Intermodaaliset kuljetukset ja sähköiset järjestelmät. Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Intermodaaliset kuljetukset ja sähköiset järjestelmät Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa 1 Hankkeen loppuraportti Toimittanut Heikki Laaksamo

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 2008 TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Väliraportti Hennariina Pulli Ulla Tapaninen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 Logistiikkastrategialuonnos v. 4.4 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 2 JULKISEN VALLAN PÄÄTÖKSENTEKO JA PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Kansallinen älyliikenteen strategia. Selvitysmiehen ehdotus

Kansallinen älyliikenteen strategia. Selvitysmiehen ehdotus Kansallinen älyliikenteen strategia Selvitysmiehen ehdotus Sisältö Lähetekirje... 2 Johdanto... 4 Kansallinen älyliikenteen strategia... 6 1. Älyliikenteen visio... 6 2. Älyliikenteen seitsemän periaatetta...

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 3/2001

Tulevaisuuden näkymiä 3/2001 Tulevaisuuden näkymiä 3/2001 Sisältää mm. EU:n komission valkoinen kirja yhteisestä liikennepolitiikasta Muuttoliike keskittää liikennettä Tiehallinto Marraskuu 2001 Tiehallinto Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KULJETUSTILAUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

SÄHKÖISEN KULJETUSTILAUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö (AMK) Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Tradenomi 2012 Aleksi Rantanen SÄHKÖISEN KULJETUSTILAUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Case: DSV e-services OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ TAVARALIIKENTEEN VAPAUTTAMINEN KILPAILULLE SUOMEN RAUTATEILLÄ. Selvitys vaikutuksista

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ TAVARALIIKENTEEN VAPAUTTAMINEN KILPAILULLE SUOMEN RAUTATEILLÄ. Selvitys vaikutuksista LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ TAVARALIIKENTEEN VAPAUTTAMINEN KILPAILULLE SUOMEN RAUTATEILLÄ Selvitys vaikutuksista 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ JA RAUTATIETOIMIALAN KEHITYS

Lisätiedot

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan VTT Automaatio/Teollisuusautomaatio ETLA Teknologiakatsaus 111/2001 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Kim Jansson, Iris Karvonen, Veli-Pekka

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

364 LIIKENTEEN KANSANTA- LOUDELLINEN MERKITYS JA LIIKENNEINFRA- STRUKTUURI TOIMINTOJEN YHDISTÄJÄNÄ

364 LIIKENTEEN KANSANTA- LOUDELLINEN MERKITYS JA LIIKENNEINFRA- STRUKTUURI TOIMINTOJEN YHDISTÄJÄNÄ VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 364 LIIKENTEEN KANSANTA- LOUDELLINEN MERKITYS JA LIIKENNEINFRA- STRUKTUURI TOIMINTOJEN YHDISTÄJÄNÄ Reino Hjerppe Juha Honkatukia ISBN 951-561-552-6 (nid.)

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 2/2001

Tulevaisuuden näkymiä 2/2001 Tulevaisuuden näkymiä 2/2001 Sisältää mm. Liikenne-ennusteen 1997-2030 seuranta Mitä tapahtuikaan uudelle taloudelle? Tiehallinto Kesäkuu 2001 Tiehallinto Tie- ja liikennetekniikka Tulevaisuuden näkymiä

Lisätiedot

Esri Finland Logistiikka EXTRA

Esri Finland Logistiikka EXTRA EXTRA 2012 Esri Finland Logistiikka EXTRA 12 Ympäristöpäästöt liikenteessä - Liikenneministeriön näkökulma Optimointiohjelmistojen käytettävyys ja liiketoimintamahdollisuudet kuntaorganisaatiossa 4 12

Lisätiedot

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Lauri Pajunen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Vientitoiminnan logistisia haasteita Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa

Vientitoiminnan logistisia haasteita Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa Olga Andreeva & Taija Heinonen Vientitoiminnan logistisia haasteita Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa Erikoistyö Taloustieteiden tiedekunta Markkinointi ja logistiikka Kesä 2012 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 10/2002. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Esiselvitys

FITS-julkaisuja 10/2002. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Esiselvitys FITS-julkaisuja 10/2002 Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Esiselvitys FITS-julkaisuja 10/2002 Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Esiselvitys ISBN 951-723-770-7 FITS-julkaisuja Helsinki

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS

SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS Vilja Varho & Laura Joki SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS Ensimmäisen Delfoi kierroksen perusteluja TUTU ejulkaisuja 7/2010 Vilja Varho, MMT, erikoistutkija Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Lisätiedot