Mitä on palvelumuotoilu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä on palvelumuotoilu?"

Transkriptio

1

2 Mitä on palvelumuotoilu? Palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan toiminnallisia tavoitteita - käyttäjät otetaan mukaan suunnitteluun! Asiakkaan palvelukokemuksen rakennuspalikoina ovat palvelun kontaktipisteet, palvelutuokiot ja palvelupolku 2

3 Helsinki Summer School World Design Capital Helsinki 2012 Thinking Allowed

4 Projektin tavoitteet Helsinki Summer School on Word Design Capital Helsinki 2012 (WDC) hanke. Hankkeen yhtenä tavoitteena on palvelumuotoiluajattelun tuominen Helsinki Summer Schoolin toimintaan.

5 Projektin vaiheet ja aikataulu HSS:n henkilökunnan osallistava työpaja 7.2. Kesän 2011 opiskelijoiden Skype-haastattelu 20.2 Suunnittelutyökalujen ja vaatimusmäärittelyjen esittely 6.3. Osallistava ideointityöpaja Priorisointityöpaja 4.4. Konseptin loppuesittely

6 Tutkimusmenetelmät Mahdollisuuksien kartoitus-vaiheessa on käytetty seuraavia tutkimusmenetelmiä: Osallistava työpaja HSS:n henkilökunnan kanssa Pöytälaatikkotutkimus (HSS materiaalit) Skype-haastattelut Benchmarkkaus (Eurooppllaiset kesäkoulut)

7 Työpaja Työpajaan osallistui 8 Helsinki Summer Schoolissa kesällä 2011 työskennellyttä ja edelleen työskentelevää henkilöä. Työpaja kesti 2 tuntia. Työpajassa pohdittiin kesäkurssille osallistuneiden opiskelijoiden tarpeita ja motiiveja osallistua kurssille. Pohdinnan päätteeksi saimme yhteenvedot 6 käyttäjäprofiilista: / Lotta Lomailija / Mikko Motivoitunut / Heidi Hämmentynyt / Anne Aikuisopiskelija / Tutkija / Elämysmatkailija Työpajassa käytiin läpi HSS:n palvelupolkua aina kurssin tiedonsaannista kurssin suositteluun. Läpikäynnin jälkeen saimme esille painotuksen, mihin suunnittelua tulisi panostaa.

8 Skype-haastattelut 30 minuutin Skype-haastattelut HSS:n aikaisempien opiskelijoiden kanssa kuudesta eri maasta / Elfreda, Kiina, 20-vuotias / Marcio, Brasilia, 35-vuotias / Bianca, Saksa, 22-vuotias / Giovanni, Italia, 22-vuotias / Margaret, Australia, 64-vuotias / Anthony, Nigeria, 30-vuotias

9 Palvelumuotoilu kesäkoulussa

10 Miten edetään? VAIHE 1: Mahdollisuuksien kartoitus 1. Opiskelijan palvelupolun kuvaaminen 2. Kyselyt tämän vuoden opiskelijoille 3. Asiakasprofiilien määrittäminen (ns. sosiaalinen profiili) Rajataan pois kurssi/opiskeluprofiilit Tuloksena esim. Akateemisesti fokusoitunut opiskelija Turisti Verkostoituja?

11 Miten edetään? VAIHE 2: Konseptointi 4. Haastattelut ja työpajat valituille kohderyhmille ja profiileille Työpaja 1: Henkilökunta: Kurssien opettajat, info deskistä, sosiaalisesta ohjelmasta, asumisesta jne. vastaavat työtekijät Työpaja 2: Suomessa olevat opiskelijat 5. Tunnistetaan, missä kohtaa palveluelinkaarta ovat heikot kohdat, joissa tarvitaan eniten työstöä ja poraudutaan niihin. 6. Priorisoidaan asiat, joihin keskittyminen tuottaa suurimman hyödyn asiakaskokemuksen kannalta ja keskitetään toimenpiteet kesäkoulun 2012 aikana ja sen jälkeen nimenomaan niihin.

12 HSS:ään liitettävät halutut brändimielikuvat Mitä mielikuvia tulisi syntyä vastaanottajassa kaikesta HSS.n toiminnasta, viestinnästä ja materiaalista? Selkeys Yhdessä tekeminen Oivaltavuus Kesäkouluun hakeminen ja osallistuminen on monelle haaste itsenäistyä ja kohdata vieraita kulttuureja. Moni saattaa kokea epävarmuutta. Siksi luottamuksen rakentaminen on tärkeää. Se lähtee selkeydestä. Viestimme ja toimimme ymmärrettävästi, havainnollisesti ja täsmällisesti. Pidämme kiinni lupaamistamme asioista. Ymmärrämme mikä on asiakkaalle erinäisissä tilanteissa relevanttia. Parhaat kokemukset kesäkoulusta syntyvät, kun asioita tehdään yhdessä. Yhdessä tekeminen lähtee liikkeelle sujuvasta yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöstä. On tärkeää, että opiskelijat ja työntekijät kokevat kesäkoulun olevan heidän yhteinen ponnistuksensa, jolloin kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ja olla osa jotakin suurempaa. Yhdessä tekeminen on asioiden jakamista, toisista huolehtimista ja toisten kunnioittamista. Kesäkoulun kurssit ovat mahdollisuus oppia asioita itsestä ja ympäröivästä maailmasta. Oppimisen pitäisi olla hauska ja luova prosessi - silloin se sujuu parhaiten. Pyrimme tuottamaan oivaltavia kurssisisältöjä ja opetusmalleja sekä vapaaajanohjelmaa. Oivaltavuus on kekseliäisyyttä ja yllätyksellisyyttä. Kykyä nähdä asiat toisin.

13 Tarinamme kulkevat suusta suuhun. Elämyksen kokeneet kesäkoululaiset kertovat tarinaamme eteenpäin, mistä seuraa, että brändimme vahvistuu.... kertojan kaverit haluavat kokea saman.... kertoja hakee opiskelijaksi yliopistoihimme.

14 Brändi tulee johdonmukaisesti tehdä näkyväksi ja koettavaksi viestinnän ja toiminnan kautta. Brändi ilmenee viestinnässä, visuaalisina identiteettinä ja konkreettisina tekoina päivittäisessä työssä.

15 HSS arvot Mitkä arvot ohjaavat HSS:n toimintaa? Millaisia olemme ja miten toimimme? Helsinki Summer Schoolaisen muistilappu Rohkaistu kokeilemaan. (ennakkoluulottomuus) Kohtaa asiat ja ihmiset avoimin mielin. (suvaitsevaisuus) Vaikutu kulttuureista ja ihmisistä. (monikulttuurisuus) Älä pelkää muuttaa asioita. (muutosvalmius) Jaa tietosi eteenpäin. (tiedon jakaminen) Opi joka päivä jotakin uutta. (uuden oppiminen)

16 HSS tone of voice (viestinnän äänensävy) Tone of voice määrittää HSS-brändin viestinnän tyylin, äänensävyn ja tonaliteetin puhuttaessa ja kirjoitettaessa. Selkeys Yhdessä tekeminen Oivaltavuus Viestien tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä; opiskelijoille pitää antaa riittävästi tietoa ja neuvoa kuitenkin välttäen infotulvaa. Verkkosivujen informaatiomäärän tulee olla rajoitettua tietyn tarpeen mukaan, esim. haku-vaiheessa esillä hakuvaiheeseen liittyvät tiedot. Kirjallisessa viestinnässä korostetaan yhdessä tekemistä puhumalla henkilökunnasta ja opiskelijoista yhtenä ryhmänä. Kirjallinen viestintä on myös tuttavallista, joka luo tunteen yhdenvertaisuudesta ja rennosta ilmapiiristä. Viestinnällä kannustetaan sekä opiskelijoita kokeilemaan uusia asioita ja rohkaistumaan ylittämään omia rajojaan. Oivaltava viestintä esittelee asioita uusista yllättävistäkin näkökulmista ja antaa vastaan ottajan kokea ahaa-elämyksiä.

17 HSS tone of voice: Yhdessä tekeminen Viesti tällä hetkellä Helsinki Summer Schoolin viestintä ei viesti tällä hetkellä yhdessä tekemisestä. Tyyli on enemmän meiltä sinulle. (ote verkkosivuilta): We at Helsinki Summer School look forward to making sure your stay in Helsinki is as rewarding as possible! Welcome! Viesti tällä hetkellä Sen sijaan, että HSS viestii järjestävänsä sosiaalista ohjelmaa (ote verkkosivuilta): Helsinki Summer School isn t just about the classroom experience. It s also about meeting new people and having fun! HSS arranges a wide range of social events to help students get to know both each other and Finland. Text Ohjeistuksen mukaan Ryhmä muodostuu sekä henkilökunnasta että opiskelijoista, tuttavallisesti viestittynä: Join our herd of experimental and diverse people! Together we ll have an unforgettable summer full of experiences and high quality academics. Let s take a tour around the website to find out more what we ll do together during the fabulous summer! Herd-synonyymit: bunch/mob/pack/crew Ohjeistuksen mukaan Yhdessä tekeminen korostuu viestinnässä rohkaisemalla opiskelijoita tekemään asioita yhdessä keskenään ja HSS:n kanssa. Collect a group of fellow students... Invite your friends... Let s have a tour around the website!

18 HSS tone of voice: Oivaltavuus Oivaltavuus välittyy esimerkiksi antamalla opiskelijoille tavallisista turistioppaista poikkeavia Helsinkivinkkejä: The Vallila flea market Collect a group of fellow students and hunt treasures at one of the buzziest flea markets in town! During the early 20 th century the factory manufactured railway wagons and is now providing a market place for over 200 tables of marketers. Come and have a peak in to Finnish homes one s trash is another one s treasure. The traditional flea market is open during Wednesdays and weekends from 9 a.m. to 3 p.m. The doors will open on Wednesdays at 9 a.m. and on weekends at 7 a.m. If you are an early bird it s best to arrive to the market as soon as possible, as there are plenty of hunters on the go. Mattolaituri There s no proper English translation for this Finnish oddity called carpet docks, but the idea is to give those dusted carpets a good wash and rub in a dock maintained by the municipality. One doesn t need a carpet though to take advantage of these docks, as you can invite your friends for a romantic summer night swim!

19 HSS visuaalinen identiteetti Värimäärittelyllä on pyritty erottamaan Helsinki Summer School sen kilpailijoista ja tuomaan esiin halutut brändimielikuvat. R 0 G 0 B 0 R 102 G 94 B 85 R 63 G 217 B 127 R 255 G 255 B 255 R 255 G 221 B 0 Selkeys Yhdessä tekeminen Oivaltamaan haastava Musta ja tummanharmaa ovat runkovärejä: ne raamittavat ja ryhdistävät kokonaisilmettä. Ne luovat selkärangan visuaaliselle maailmalle. Valkoinen kirkastaa ja selkeyttää värikkäiden ja tummien värien rinnalla; ilman sitä kokonaisuus olisi latteampi. Keltainen on iloinen, kesän ja yhdessä tekemisen väri. Keltaisen värin sävy on tärkeä, sillä raikas sävy antaa reippaan mielikuvan kesäkoulusta. Kirkas ja raikas vihreä on epätavanomaisempi kuin luonnollisempi vihreä, siksi se viestittää oivaltavuutta. Vihreä väri luo luovuuden tunteen ja osoittaa mielikuvituksellisuutta. Helsinki Summer Schoolin kilpailijoiden värimaailmat vertailussa. Ylhäältä alas: Stockholm, Utrecht ja Oslo.

20 HSS visuaalinen identiteetti Kuvamaailmassa tuodaan esiin yhdessä tekeminen, oivaltavuus ja selkeys. Kuvat käsitellään vähentämällä värien kylläisyyttä (saturation -30), jotta niistä tulee selkeämpiä ja muuhun visuaaliseen maailmaan sopivampia. Kuvissa on oltava jotakin oivaltavaa: oivaltava kuvakulma, ei niin perinteiset yliopistovälineet kuten saippuakuplat ja matonkuivaustelineet, tai kuvaa pitää katsoa pidempään kontekstin ymmärtämiseksi. Yhdessä tekeminen tuodaan kuvissa näkyväksi siten, että kuvan henkilöt tekevät jotakin aina jonkun kanssa. Tässä kohtaa unohdetaan heteronormatiivisuus. Kuvien selkeys tulee siitä, että kuvan terävyys on säilytetty ja kuvat eivät ole liian abstrakteja. Katsoja voi kuvitella tarinan kuvan taustalla annettujen viitteiden avulla. Alkuperäiset kuvat Somerpuro 2011, kuvien kylläisyyttä vähennetty alkuperäisestä.

21 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Havahtuminen Opiskelija tulee tietoiseksi Helsinki Summer Schoolista Oivaltamaan haastava, selkeä, yhdessä tekeminen: HSS:n aikaisempien opiskelijoiden tarinat kesäkoulun aikana koetuista elämyksistä saavat opiskelijan huomaamaan Helsinki Summer Schoolin läsnäolon muiden kesäkoulujen joukossa. Kiinnostuminen Opiskelija tutustuu HSS:iin kevyesti, ymmärtää mikä on HSS, Helsinki ja Suomi Selkeä, oivaltamaan haastava, yhdessä tekeminen: Verkkosivut ovat todennäköisesti ensimmäinen virallinen kontaktipiste opiskelijoille, jolloin kaikkien palvelutyylien tulee välittyä jo pääsivulta: Join our herd of experimental and diverse people! Together we ll have an unforgettable summer full of experiences and high quality academics. Let s take a tour around the website to find out more what we ll do together during the fabulous summer! Halun herääminen Opiskelija tutustuu HSS:iin tarkemmin, vertailee ja etsii itselleen parasta kesäkoulua. Yhdessä tekeminen: Opiskelija houkutellaan sosiaalisen median kautta keskustelemaan kesäkouluun aiemmin osallistuneiden kanssa heidän kokemuksistaan.

22 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Hakupäätöksen tekeminen Opiskelija tekee päätöksen hakea HSS:iin, täyttää hakukaavakkeen, valitsee kurssit ja majoitus-vaihtoehdon, maksaa rekisteröitymisen. Hyväksynnän odotus Opiskelija odottaa päätöstä hyväksymisestä, saattaa hakea myös muihin kesäkouluihin. Hyväksymis/hylkäämispäätös Opiskelija saa tiedon hyväksynnästä tai hylkäyksestä. Selkeä: Hakuohjeiden tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä. Hakukaavakkeiden täyttö selkeässä järjestyksessä. Yhdessä tekeminen: Opiskelijoita voidaan kannustaa kysymään vinkkejä motivaatiokirjeen kirjoittamiseen ystäviltään ja aikaisemmilta HSS:n opiskelijoilta Facebook-sivun kautta. Selkeä: Väliaikatiedon antaminen haun etenemisestä selkeyttää hakuprosessia. Yhdessä tekeminen: Hyväksyttyjä opiskelijoita voidaan kehottaa tutustumaan tuleviin opiskelijakollegoihinsa Facebook-sivujen kautta. Oivaltamaan haastava: Hylättyjä opiskelijoita voidaan kannustaa etsimään muita haasteita ja vaihtoehtoja HSS:n tilalle. Selkeä: Yksinkertaiset ohjeet miten toimia hyväksymisen jälkeen.

23 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Maksaminen ja ilmoittautuminen Opiskelija maksaa kurssimaksut ennen saapumistaan Suomeen tai viimeistään paikan päällä, voi ilmoittautua haluamiinsa sosiaalisiin ohjelmiin ja maksaa nämä ennakkoon. Selkeä: Kurssimaksujen maksamiseen tulee olla yksinkertaiset ja selkeät ohjeet. Yhdessä tekeminen: Opiskelijaa kehotetaan ottamaan reippaasti yhteyttä HSS:n auttavaan henkilökuntaan, jos maksun kanssa ilmenee ongelmia. Ennakkovalmistelut ja Welcome-kirje Lentomatkan varaaminen Helsinkiin, matkavakuutus-ten hankkiminen, viisumien hankkiminen, tutustuminen Suomeen ja Helsinkiin, ennakkotehtä-vien tekeminen, Welcome-kirjeen vastaanottaminen Oivaltamaan haastava: Opiskelijat voivat etsiä tietoa Suomesta eri lähteistä. Vastaavasti kesätyöntekijöitä voi haastaa löytämään mielenkiintoisia asioita Helsingistä, joita nämä voivat jakaa opiskelijoille. Yhdessä tekeminen: Opiskelijalle annetaan etukäteen ohjeita kuinka toimia lentokentällä, mikä antaa tunteen siitä, että HSS on mukana jo heti Suomeen saapumisesta. Saapuminen Suomeen Saapuminen Helsinki-Vantaalle, siirtyminen majoituspaikkaan, vuokrasopimuksen kirjoittaminen, avainpantin hoitaminen, käytännön asioiden selvittely ja opettelu Yhdessä tekeminen: Helsinkiin jo aiemmin saapuneet opiskelijat voivat auttaa ja opastaa myöhemmin saapuvia. Oivaltamaan haastava: HSS:n kesätyöntekijöitä voi kannustaa miettimään kekseliäitä ratkaisuja opiskelijoiden avuntarpeisiin > miten palvelutilanteet voisi hoitaa toisin. Lentokentällä ei tarvitse olla vastassa, mutta opiskelijoita voidaan neuvoa puhelimitse aina lentokentän tuloaulasta bussiin asti.

24 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Rekisteröityminen yliopistolla Ilmoittautuminen läsnäolevaksi, puuttuvien maksujen maksaminen, käytännön asioiden hoitaminen: atk-luvat, laku-avain, kirjastokortti Avajaiset Osallistuminen avajaisiin, valokuvaus Kursseille osallistuminen Oivaltamaan haastava: HSS:n kesätyöntekijöitä voidaan jälleen haastaa miettimään uusia ratkaisuja palvelun toteuttamiseen opiskelijoiden käytännön asioiden hoitamisessa. Yhdessä tekeminen: Aiemminkin HSS:n kesäkoulussa olevat opiskelijat voivat auttaa uusia opiskelijoita ja asiansa jo selvittäneet voivat myös auttaa. Yhdessä tekeminen: Opiskelijat voivat suunnitella ja toteuttaa ohjelmaa avajaisiin. Oivaltamaan haastava: Rehtori voi puheessaan haastaa jokaisen keksimään uutta ja oivaltamaan asioita.

25 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Sosiaaliseen ohjelmaan osallistuminen Ilmoittautuminen ohjelmaan myös ad-hoc -periaatteella (tai peruminen) Oivaltamaan haastava ja Yhdessä tekeminen: Sosiaalisen ohjelman lisäksi opiskelijat ja HSS:n kesätyöntekijät voivat suunnitella ja toteuttaa omaa sosiaalista ohjelmaa, joka liitetään HSS:n yhteyteen. Opiskelijat haastetaan ohjelmien tuotantoon jakamalla pieni tehtäviä. Poislähteminen Laku-avaimen palautus, panttien lunastaminen, majoituspaikan siivous ja luovutus, matka lentoasemalle Selkeä: Ohjeistus palautuksista ja luovutuksista tulee olla yksinkertaista ja helposti saatavilla. Opastuksen palautuspaikkoihin on oltava selkeää. Yhdessä tekeminen: Opiskelijat voidaan jälleen rekrytoida auttaamaan toinen toistaan käytännön asioiden hoitamisessa. Kurssin jälkeen Todistusten ja suoritusten saaminen postitse, muistomateriaalien saaminen kesän kurssilta (esim. valokuvia), markkinointimateriaalien vastaanottaminen seuraavan vuoden kesäkoulusta Yhdessä tekeminen ja Oivaltamaan haastava: Kesäkoulun käyneet opiskelijat ovat paras markkinointiväline, jolloin heidät pitää saada innostumaan HSS:n ainutlaatuisen palvelukokemuksen kautta ja siten jakamaan viestiä eteenpäin. Kukin opiskelija saa mukaansa HSS markkinointimateriaalia vietäväksi omaan yliopistoonsa. Kesäkoulukokemuksia ja kuvia voidaan jakaa Facebookissa.

26 Mistä emme olleet samaa mieltä? Tone of voice ei viesti akateemisesta sisällöstä Värit ja kuvien kylmyys HSS arvot sopisivat mihin tahansa palveluorganisaatioon liian yleisiä?

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Alma Career / Monster.fi

Alma Career / Monster.fi Alma Career / Monster.fi The Alma Career is Your Destination if you re looking to recruit in the richly diverse communities of Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Mitä Master Class:ssa opittiin?

Mitä Master Class:ssa opittiin? Mitä Master Class:ssa opittiin? Tutkimuskoordinaattori Kaisa Korhonen-Kurki, Helsingin yliopisto Tutkija Katriina Soini, Helsingin yliopisto Yliopistopedagogi Henna Asikainen, Helsingin yliopisto Tausta

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Asiakasyhteistyöllä kuvaaineistopalveluja: palvelumuotoiluprojektista. Marika Sarvilahti Tietoasiantuntija Aalto-yliopiston Oppimiskeskus

Asiakasyhteistyöllä kuvaaineistopalveluja: palvelumuotoiluprojektista. Marika Sarvilahti Tietoasiantuntija Aalto-yliopiston Oppimiskeskus Asiakasyhteistyöllä kuvaaineistopalveluja: kokemuksia palvelumuotoiluprojektista Marika Sarvilahti Tietoasiantuntija Aalto-yliopiston Oppimiskeskus 9/7/2017 2 9/7/2017 3 9/7/2017 4 9/7/2017 6 Mitä ovat

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska OUR EARTH HOUR 31.3.2012 klo 20.30-21.30 Tapahtuma Pieksämäellä (Nuorisokahvila) ja Mäntyharjussa (Komppa) FACEBOOK ryhmä Valokuvaus / Piirustus kilpailu Kuva

Lisätiedot

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager?

Lisätiedot

A: What s wrong? A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. Parisi auttaa tarvittaessa. Sinä aloitat. Sano vuorosanasi englanniksi.

A: What s wrong? A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. Parisi auttaa tarvittaessa. Sinä aloitat. Sano vuorosanasi englanniksi. High five! 4 Chapter 4 Down by the river LIITE 6a Työpistetyöskentely Piste 1 1 Valitse parisi kanssa kappaleiden 1 3 teksteistä yksi ja lukekaa se ääneen englanniksi 2 Tee alla oleva tehtävä parisi kanssa

Lisätiedot

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Palvelumuotoilun perusteet Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Mitä palvelumuotoilu on Keskeiset käsitteet Miksi se on olennaista Kehittämisen malli Kuka: Sami Oinonen, Kirkkonummi, kalliokiipeilijä,

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan?

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Menestyjäksi elinikäisellä oppimisella webinaari 12.12.2011 Johanna Ollila, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto MILTÄ TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ? MITEN

Lisätiedot

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen.

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen. Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä 6.6.2017 Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen http://contentunion.net/ Päivän pähkinät 9.00-9.30 Opetellaan palvelumuotoilun yhteisöllisten

Lisätiedot

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit 2011 19 september 23 september ICT in education Minna Taivassalo-Salkosuo Opintovierailut ohjelman tiedotustilaisuus 12.1.2012 Study visitors from

Lisätiedot

make and make and make ThinkMath 2017

make and make and make ThinkMath 2017 Adding quantities Lukumäärienup yhdistäminen. Laske yhteensä?. Countkuinka howmonta manypalloja ballson there are altogether. and ja make and make and ja make on and ja make ThinkMath 7 on ja on on Vaihdannaisuus

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

GO Bus. ZÖOŽ We bring the world to You!

GO Bus. ZÖOŽ We bring the world to You! GO Bus ZÖOŽ We bring the world to You! Go Bus tuo nähtävyydet ulottuville sekä Virossa, Baltiassa että muualla Euroopassa. Nykyaikaiset bussit tekevät matkoista miellyttävän loman. Go Bus tarjoaa laajan

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä CIMOn kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Janna Koivisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta 4.6.2012 1 Ensivaikutelma on tärkein

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki Muutos mahdollisuutena Tuusula 12.9.2017 Anssi Tuulenmäki +358-50-3819772 anssi.tuulenmaki@mindustry.fi www.mindspace.fi Miksi olen Yli-innovaatioaktivisti? 1.Väite; jos et voi muuttaa arkeasi, jos et

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Tulevan ajan ilmaiseminen

Tulevan ajan ilmaiseminen Tulevan ajan ilmaiseminen Englannissa on useita eri tapoja ilmaista tulevaa aikaa. Mitä eri tapoja löydät seuraavista? I will fly to Dublin tomorrow. I won t be here for your birthday. Will you be having

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Palvelujen konseptointi

Palvelujen konseptointi Palvelujen konseptointi TWG Mikko Koivisto 22.4.2013 1 PaMu Ideointi PaMu Ideointi Vaihtoehtoisten palveluratkaisujen ideointi kertyneeseen ymmärrykseen (mm. käyttäjätarpeet ja palveluntarjoajan tavoitteet),

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition)

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan Click here if your download doesn"t start automatically Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi Where can I find?... a room to rent?... a room to rent?... a hostel?... a hostel?... a hotel?... a hotel?...

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi... a room to rent?... a hostel?... a hotel?... a bed and breakfast?... a camping site? What are the prices like

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Esitykset jaetaan tilaisuuden jälkeen, saat linkin sähköpostiisi. Toivottavasti vastaat myös muutamaan kysymykseen tapahtumasta Have a lot of fun!

Esitykset jaetaan tilaisuuden jälkeen, saat linkin sähköpostiisi. Toivottavasti vastaat myös muutamaan kysymykseen tapahtumasta Have a lot of fun! SUSEtoberfest 2017 #SUSEtoberfest @SUSESuomi Wifi saatavilla SSID:Korjaamonavoin salasana: korjaamo Finceptum koulutuksen ständi Lasse Paavola SUSE ja Micro Focus Secure -tiimi Esitykset jaetaan tilaisuuden

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

Finnbeing Mystery Shopping

Finnbeing Mystery Shopping Finnbeing Mystery Shopping Yritys XYZ Testaaja ÅÖ Finnbeing suomalaista hyvinvointia MYSTERY SHOPPING JAMK:n ja POKE Aikuiskoulutuksen luoma Mystery Shopping raportointipohja ja ohjeistus Finnbeing matkailu-

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Tulevan ajan ilmaiseminen

Tulevan ajan ilmaiseminen 31. Vastaa kysymyksiin käyttäen will-futuuria ja annettua ajanilmausta. 1. Have you done your homework, Mike? No, but (soon). 2. Has Ben cut the grass yet? No, but (before it gets too long). 3. Have you

Lisätiedot

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat?

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat? Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit Lasse Lipponen Kasvatustieteen professori Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 27.1.2011 VOIMAA KANSAINVÄLISTYMISEEN VERKOSTOISTA Mikä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalut

Palvelumuotoilun työkalut Palvelumuotoilun työkalut Satu Miettinen Kuva: Reetta Kerola Palvelumuotoilu Palvelumuotoilussa on käyttäjäkeskeinen näkökulma. Se pyrkii takaamaan, että palvelut ovat hyödyllisiä, käyttökelpoisia ja toivottavia

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2017

GRAAFINEN OHJEISTO 2017 GRAAFINEN OHJEISTO 2017 Graafinen ohjeisto ja sen käyttötarkoitus Sisällys Tullinkulman Työterveys Oy:n uusi aputoiminimi on Pirte ja se otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen markkinoinnissa ja muussa

Lisätiedot

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul 1 Salla Saarinen Radical Soul Oy Osaava ja kokenut järjestöasiantuntija ja mukaansatempaava kouluttaja

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Haluaisin hakea yliopistoon. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon I would like to enroll at a university. Haluan hakea. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan I want to apply

Lisätiedot

4. Mitäpalvelumuotoilu on?

4. Mitäpalvelumuotoilu on? 4. Mitäpalvelumuotoilu on? Palvelumuotoilu on ajassa ja paikassa koettujen palveluprosessien ja palveluympäristöjen muotoilua, jotka tavoittavat ihmiset erilaisten kosketuspisteiden kautta. palvelumuotoilu

Lisätiedot

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen Mikä on Twitter? Twitter on suosittu yhteisö ja mikroblogipalvelu, jonka välityksellä yritykset, ystävät ja perheenjäsenet voivat kommunikoida keskenään. Twitterin käyttö vastaa kysymykseen mitä teet tällä

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010

Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010 Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010 Footer 1 Työjärjestys 1. Osallistujien esittelyt ja tavoitteet 2. Identiteettianalyysin

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Jeremy

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot