Mitä on palvelumuotoilu?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä on palvelumuotoilu?"

Transkriptio

1

2 Mitä on palvelumuotoilu? Palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan toiminnallisia tavoitteita - käyttäjät otetaan mukaan suunnitteluun! Asiakkaan palvelukokemuksen rakennuspalikoina ovat palvelun kontaktipisteet, palvelutuokiot ja palvelupolku 2

3 Helsinki Summer School World Design Capital Helsinki 2012 Thinking Allowed

4 Projektin tavoitteet Helsinki Summer School on Word Design Capital Helsinki 2012 (WDC) hanke. Hankkeen yhtenä tavoitteena on palvelumuotoiluajattelun tuominen Helsinki Summer Schoolin toimintaan.

5 Projektin vaiheet ja aikataulu HSS:n henkilökunnan osallistava työpaja 7.2. Kesän 2011 opiskelijoiden Skype-haastattelu 20.2 Suunnittelutyökalujen ja vaatimusmäärittelyjen esittely 6.3. Osallistava ideointityöpaja Priorisointityöpaja 4.4. Konseptin loppuesittely

6 Tutkimusmenetelmät Mahdollisuuksien kartoitus-vaiheessa on käytetty seuraavia tutkimusmenetelmiä: Osallistava työpaja HSS:n henkilökunnan kanssa Pöytälaatikkotutkimus (HSS materiaalit) Skype-haastattelut Benchmarkkaus (Eurooppllaiset kesäkoulut)

7 Työpaja Työpajaan osallistui 8 Helsinki Summer Schoolissa kesällä 2011 työskennellyttä ja edelleen työskentelevää henkilöä. Työpaja kesti 2 tuntia. Työpajassa pohdittiin kesäkurssille osallistuneiden opiskelijoiden tarpeita ja motiiveja osallistua kurssille. Pohdinnan päätteeksi saimme yhteenvedot 6 käyttäjäprofiilista: / Lotta Lomailija / Mikko Motivoitunut / Heidi Hämmentynyt / Anne Aikuisopiskelija / Tutkija / Elämysmatkailija Työpajassa käytiin läpi HSS:n palvelupolkua aina kurssin tiedonsaannista kurssin suositteluun. Läpikäynnin jälkeen saimme esille painotuksen, mihin suunnittelua tulisi panostaa.

8 Skype-haastattelut 30 minuutin Skype-haastattelut HSS:n aikaisempien opiskelijoiden kanssa kuudesta eri maasta / Elfreda, Kiina, 20-vuotias / Marcio, Brasilia, 35-vuotias / Bianca, Saksa, 22-vuotias / Giovanni, Italia, 22-vuotias / Margaret, Australia, 64-vuotias / Anthony, Nigeria, 30-vuotias

9 Palvelumuotoilu kesäkoulussa

10 Miten edetään? VAIHE 1: Mahdollisuuksien kartoitus 1. Opiskelijan palvelupolun kuvaaminen 2. Kyselyt tämän vuoden opiskelijoille 3. Asiakasprofiilien määrittäminen (ns. sosiaalinen profiili) Rajataan pois kurssi/opiskeluprofiilit Tuloksena esim. Akateemisesti fokusoitunut opiskelija Turisti Verkostoituja?

11 Miten edetään? VAIHE 2: Konseptointi 4. Haastattelut ja työpajat valituille kohderyhmille ja profiileille Työpaja 1: Henkilökunta: Kurssien opettajat, info deskistä, sosiaalisesta ohjelmasta, asumisesta jne. vastaavat työtekijät Työpaja 2: Suomessa olevat opiskelijat 5. Tunnistetaan, missä kohtaa palveluelinkaarta ovat heikot kohdat, joissa tarvitaan eniten työstöä ja poraudutaan niihin. 6. Priorisoidaan asiat, joihin keskittyminen tuottaa suurimman hyödyn asiakaskokemuksen kannalta ja keskitetään toimenpiteet kesäkoulun 2012 aikana ja sen jälkeen nimenomaan niihin.

12 HSS:ään liitettävät halutut brändimielikuvat Mitä mielikuvia tulisi syntyä vastaanottajassa kaikesta HSS.n toiminnasta, viestinnästä ja materiaalista? Selkeys Yhdessä tekeminen Oivaltavuus Kesäkouluun hakeminen ja osallistuminen on monelle haaste itsenäistyä ja kohdata vieraita kulttuureja. Moni saattaa kokea epävarmuutta. Siksi luottamuksen rakentaminen on tärkeää. Se lähtee selkeydestä. Viestimme ja toimimme ymmärrettävästi, havainnollisesti ja täsmällisesti. Pidämme kiinni lupaamistamme asioista. Ymmärrämme mikä on asiakkaalle erinäisissä tilanteissa relevanttia. Parhaat kokemukset kesäkoulusta syntyvät, kun asioita tehdään yhdessä. Yhdessä tekeminen lähtee liikkeelle sujuvasta yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöstä. On tärkeää, että opiskelijat ja työntekijät kokevat kesäkoulun olevan heidän yhteinen ponnistuksensa, jolloin kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ja olla osa jotakin suurempaa. Yhdessä tekeminen on asioiden jakamista, toisista huolehtimista ja toisten kunnioittamista. Kesäkoulun kurssit ovat mahdollisuus oppia asioita itsestä ja ympäröivästä maailmasta. Oppimisen pitäisi olla hauska ja luova prosessi - silloin se sujuu parhaiten. Pyrimme tuottamaan oivaltavia kurssisisältöjä ja opetusmalleja sekä vapaaajanohjelmaa. Oivaltavuus on kekseliäisyyttä ja yllätyksellisyyttä. Kykyä nähdä asiat toisin.

13 Tarinamme kulkevat suusta suuhun. Elämyksen kokeneet kesäkoululaiset kertovat tarinaamme eteenpäin, mistä seuraa, että brändimme vahvistuu.... kertojan kaverit haluavat kokea saman.... kertoja hakee opiskelijaksi yliopistoihimme.

14 Brändi tulee johdonmukaisesti tehdä näkyväksi ja koettavaksi viestinnän ja toiminnan kautta. Brändi ilmenee viestinnässä, visuaalisina identiteettinä ja konkreettisina tekoina päivittäisessä työssä.

15 HSS arvot Mitkä arvot ohjaavat HSS:n toimintaa? Millaisia olemme ja miten toimimme? Helsinki Summer Schoolaisen muistilappu Rohkaistu kokeilemaan. (ennakkoluulottomuus) Kohtaa asiat ja ihmiset avoimin mielin. (suvaitsevaisuus) Vaikutu kulttuureista ja ihmisistä. (monikulttuurisuus) Älä pelkää muuttaa asioita. (muutosvalmius) Jaa tietosi eteenpäin. (tiedon jakaminen) Opi joka päivä jotakin uutta. (uuden oppiminen)

16 HSS tone of voice (viestinnän äänensävy) Tone of voice määrittää HSS-brändin viestinnän tyylin, äänensävyn ja tonaliteetin puhuttaessa ja kirjoitettaessa. Selkeys Yhdessä tekeminen Oivaltavuus Viestien tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä; opiskelijoille pitää antaa riittävästi tietoa ja neuvoa kuitenkin välttäen infotulvaa. Verkkosivujen informaatiomäärän tulee olla rajoitettua tietyn tarpeen mukaan, esim. haku-vaiheessa esillä hakuvaiheeseen liittyvät tiedot. Kirjallisessa viestinnässä korostetaan yhdessä tekemistä puhumalla henkilökunnasta ja opiskelijoista yhtenä ryhmänä. Kirjallinen viestintä on myös tuttavallista, joka luo tunteen yhdenvertaisuudesta ja rennosta ilmapiiristä. Viestinnällä kannustetaan sekä opiskelijoita kokeilemaan uusia asioita ja rohkaistumaan ylittämään omia rajojaan. Oivaltava viestintä esittelee asioita uusista yllättävistäkin näkökulmista ja antaa vastaan ottajan kokea ahaa-elämyksiä.

17 HSS tone of voice: Yhdessä tekeminen Viesti tällä hetkellä Helsinki Summer Schoolin viestintä ei viesti tällä hetkellä yhdessä tekemisestä. Tyyli on enemmän meiltä sinulle. (ote verkkosivuilta): We at Helsinki Summer School look forward to making sure your stay in Helsinki is as rewarding as possible! Welcome! Viesti tällä hetkellä Sen sijaan, että HSS viestii järjestävänsä sosiaalista ohjelmaa (ote verkkosivuilta): Helsinki Summer School isn t just about the classroom experience. It s also about meeting new people and having fun! HSS arranges a wide range of social events to help students get to know both each other and Finland. Text Ohjeistuksen mukaan Ryhmä muodostuu sekä henkilökunnasta että opiskelijoista, tuttavallisesti viestittynä: Join our herd of experimental and diverse people! Together we ll have an unforgettable summer full of experiences and high quality academics. Let s take a tour around the website to find out more what we ll do together during the fabulous summer! Herd-synonyymit: bunch/mob/pack/crew Ohjeistuksen mukaan Yhdessä tekeminen korostuu viestinnässä rohkaisemalla opiskelijoita tekemään asioita yhdessä keskenään ja HSS:n kanssa. Collect a group of fellow students... Invite your friends... Let s have a tour around the website!

18 HSS tone of voice: Oivaltavuus Oivaltavuus välittyy esimerkiksi antamalla opiskelijoille tavallisista turistioppaista poikkeavia Helsinkivinkkejä: The Vallila flea market Collect a group of fellow students and hunt treasures at one of the buzziest flea markets in town! During the early 20 th century the factory manufactured railway wagons and is now providing a market place for over 200 tables of marketers. Come and have a peak in to Finnish homes one s trash is another one s treasure. The traditional flea market is open during Wednesdays and weekends from 9 a.m. to 3 p.m. The doors will open on Wednesdays at 9 a.m. and on weekends at 7 a.m. If you are an early bird it s best to arrive to the market as soon as possible, as there are plenty of hunters on the go. Mattolaituri There s no proper English translation for this Finnish oddity called carpet docks, but the idea is to give those dusted carpets a good wash and rub in a dock maintained by the municipality. One doesn t need a carpet though to take advantage of these docks, as you can invite your friends for a romantic summer night swim!

19 HSS visuaalinen identiteetti Värimäärittelyllä on pyritty erottamaan Helsinki Summer School sen kilpailijoista ja tuomaan esiin halutut brändimielikuvat. R 0 G 0 B 0 R 102 G 94 B 85 R 63 G 217 B 127 R 255 G 255 B 255 R 255 G 221 B 0 Selkeys Yhdessä tekeminen Oivaltamaan haastava Musta ja tummanharmaa ovat runkovärejä: ne raamittavat ja ryhdistävät kokonaisilmettä. Ne luovat selkärangan visuaaliselle maailmalle. Valkoinen kirkastaa ja selkeyttää värikkäiden ja tummien värien rinnalla; ilman sitä kokonaisuus olisi latteampi. Keltainen on iloinen, kesän ja yhdessä tekemisen väri. Keltaisen värin sävy on tärkeä, sillä raikas sävy antaa reippaan mielikuvan kesäkoulusta. Kirkas ja raikas vihreä on epätavanomaisempi kuin luonnollisempi vihreä, siksi se viestittää oivaltavuutta. Vihreä väri luo luovuuden tunteen ja osoittaa mielikuvituksellisuutta. Helsinki Summer Schoolin kilpailijoiden värimaailmat vertailussa. Ylhäältä alas: Stockholm, Utrecht ja Oslo.

20 HSS visuaalinen identiteetti Kuvamaailmassa tuodaan esiin yhdessä tekeminen, oivaltavuus ja selkeys. Kuvat käsitellään vähentämällä värien kylläisyyttä (saturation -30), jotta niistä tulee selkeämpiä ja muuhun visuaaliseen maailmaan sopivampia. Kuvissa on oltava jotakin oivaltavaa: oivaltava kuvakulma, ei niin perinteiset yliopistovälineet kuten saippuakuplat ja matonkuivaustelineet, tai kuvaa pitää katsoa pidempään kontekstin ymmärtämiseksi. Yhdessä tekeminen tuodaan kuvissa näkyväksi siten, että kuvan henkilöt tekevät jotakin aina jonkun kanssa. Tässä kohtaa unohdetaan heteronormatiivisuus. Kuvien selkeys tulee siitä, että kuvan terävyys on säilytetty ja kuvat eivät ole liian abstrakteja. Katsoja voi kuvitella tarinan kuvan taustalla annettujen viitteiden avulla. Alkuperäiset kuvat Somerpuro 2011, kuvien kylläisyyttä vähennetty alkuperäisestä.

21 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Havahtuminen Opiskelija tulee tietoiseksi Helsinki Summer Schoolista Oivaltamaan haastava, selkeä, yhdessä tekeminen: HSS:n aikaisempien opiskelijoiden tarinat kesäkoulun aikana koetuista elämyksistä saavat opiskelijan huomaamaan Helsinki Summer Schoolin läsnäolon muiden kesäkoulujen joukossa. Kiinnostuminen Opiskelija tutustuu HSS:iin kevyesti, ymmärtää mikä on HSS, Helsinki ja Suomi Selkeä, oivaltamaan haastava, yhdessä tekeminen: Verkkosivut ovat todennäköisesti ensimmäinen virallinen kontaktipiste opiskelijoille, jolloin kaikkien palvelutyylien tulee välittyä jo pääsivulta: Join our herd of experimental and diverse people! Together we ll have an unforgettable summer full of experiences and high quality academics. Let s take a tour around the website to find out more what we ll do together during the fabulous summer! Halun herääminen Opiskelija tutustuu HSS:iin tarkemmin, vertailee ja etsii itselleen parasta kesäkoulua. Yhdessä tekeminen: Opiskelija houkutellaan sosiaalisen median kautta keskustelemaan kesäkouluun aiemmin osallistuneiden kanssa heidän kokemuksistaan.

22 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Hakupäätöksen tekeminen Opiskelija tekee päätöksen hakea HSS:iin, täyttää hakukaavakkeen, valitsee kurssit ja majoitus-vaihtoehdon, maksaa rekisteröitymisen. Hyväksynnän odotus Opiskelija odottaa päätöstä hyväksymisestä, saattaa hakea myös muihin kesäkouluihin. Hyväksymis/hylkäämispäätös Opiskelija saa tiedon hyväksynnästä tai hylkäyksestä. Selkeä: Hakuohjeiden tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä. Hakukaavakkeiden täyttö selkeässä järjestyksessä. Yhdessä tekeminen: Opiskelijoita voidaan kannustaa kysymään vinkkejä motivaatiokirjeen kirjoittamiseen ystäviltään ja aikaisemmilta HSS:n opiskelijoilta Facebook-sivun kautta. Selkeä: Väliaikatiedon antaminen haun etenemisestä selkeyttää hakuprosessia. Yhdessä tekeminen: Hyväksyttyjä opiskelijoita voidaan kehottaa tutustumaan tuleviin opiskelijakollegoihinsa Facebook-sivujen kautta. Oivaltamaan haastava: Hylättyjä opiskelijoita voidaan kannustaa etsimään muita haasteita ja vaihtoehtoja HSS:n tilalle. Selkeä: Yksinkertaiset ohjeet miten toimia hyväksymisen jälkeen.

23 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Maksaminen ja ilmoittautuminen Opiskelija maksaa kurssimaksut ennen saapumistaan Suomeen tai viimeistään paikan päällä, voi ilmoittautua haluamiinsa sosiaalisiin ohjelmiin ja maksaa nämä ennakkoon. Selkeä: Kurssimaksujen maksamiseen tulee olla yksinkertaiset ja selkeät ohjeet. Yhdessä tekeminen: Opiskelijaa kehotetaan ottamaan reippaasti yhteyttä HSS:n auttavaan henkilökuntaan, jos maksun kanssa ilmenee ongelmia. Ennakkovalmistelut ja Welcome-kirje Lentomatkan varaaminen Helsinkiin, matkavakuutus-ten hankkiminen, viisumien hankkiminen, tutustuminen Suomeen ja Helsinkiin, ennakkotehtä-vien tekeminen, Welcome-kirjeen vastaanottaminen Oivaltamaan haastava: Opiskelijat voivat etsiä tietoa Suomesta eri lähteistä. Vastaavasti kesätyöntekijöitä voi haastaa löytämään mielenkiintoisia asioita Helsingistä, joita nämä voivat jakaa opiskelijoille. Yhdessä tekeminen: Opiskelijalle annetaan etukäteen ohjeita kuinka toimia lentokentällä, mikä antaa tunteen siitä, että HSS on mukana jo heti Suomeen saapumisesta. Saapuminen Suomeen Saapuminen Helsinki-Vantaalle, siirtyminen majoituspaikkaan, vuokrasopimuksen kirjoittaminen, avainpantin hoitaminen, käytännön asioiden selvittely ja opettelu Yhdessä tekeminen: Helsinkiin jo aiemmin saapuneet opiskelijat voivat auttaa ja opastaa myöhemmin saapuvia. Oivaltamaan haastava: HSS:n kesätyöntekijöitä voi kannustaa miettimään kekseliäitä ratkaisuja opiskelijoiden avuntarpeisiin > miten palvelutilanteet voisi hoitaa toisin. Lentokentällä ei tarvitse olla vastassa, mutta opiskelijoita voidaan neuvoa puhelimitse aina lentokentän tuloaulasta bussiin asti.

24 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Rekisteröityminen yliopistolla Ilmoittautuminen läsnäolevaksi, puuttuvien maksujen maksaminen, käytännön asioiden hoitaminen: atk-luvat, laku-avain, kirjastokortti Avajaiset Osallistuminen avajaisiin, valokuvaus Kursseille osallistuminen Oivaltamaan haastava: HSS:n kesätyöntekijöitä voidaan jälleen haastaa miettimään uusia ratkaisuja palvelun toteuttamiseen opiskelijoiden käytännön asioiden hoitamisessa. Yhdessä tekeminen: Aiemminkin HSS:n kesäkoulussa olevat opiskelijat voivat auttaa uusia opiskelijoita ja asiansa jo selvittäneet voivat myös auttaa. Yhdessä tekeminen: Opiskelijat voivat suunnitella ja toteuttaa ohjelmaa avajaisiin. Oivaltamaan haastava: Rehtori voi puheessaan haastaa jokaisen keksimään uutta ja oivaltamaan asioita.

25 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Sosiaaliseen ohjelmaan osallistuminen Ilmoittautuminen ohjelmaan myös ad-hoc -periaatteella (tai peruminen) Oivaltamaan haastava ja Yhdessä tekeminen: Sosiaalisen ohjelman lisäksi opiskelijat ja HSS:n kesätyöntekijät voivat suunnitella ja toteuttaa omaa sosiaalista ohjelmaa, joka liitetään HSS:n yhteyteen. Opiskelijat haastetaan ohjelmien tuotantoon jakamalla pieni tehtäviä. Poislähteminen Laku-avaimen palautus, panttien lunastaminen, majoituspaikan siivous ja luovutus, matka lentoasemalle Selkeä: Ohjeistus palautuksista ja luovutuksista tulee olla yksinkertaista ja helposti saatavilla. Opastuksen palautuspaikkoihin on oltava selkeää. Yhdessä tekeminen: Opiskelijat voidaan jälleen rekrytoida auttaamaan toinen toistaan käytännön asioiden hoitamisessa. Kurssin jälkeen Todistusten ja suoritusten saaminen postitse, muistomateriaalien saaminen kesän kurssilta (esim. valokuvia), markkinointimateriaalien vastaanottaminen seuraavan vuoden kesäkoulusta Yhdessä tekeminen ja Oivaltamaan haastava: Kesäkoulun käyneet opiskelijat ovat paras markkinointiväline, jolloin heidät pitää saada innostumaan HSS:n ainutlaatuisen palvelukokemuksen kautta ja siten jakamaan viestiä eteenpäin. Kukin opiskelija saa mukaansa HSS markkinointimateriaalia vietäväksi omaan yliopistoonsa. Kesäkoulukokemuksia ja kuvia voidaan jakaa Facebookissa.

26 Mistä emme olleet samaa mieltä? Tone of voice ei viesti akateemisesta sisällöstä Värit ja kuvien kylmyys HSS arvot sopisivat mihin tahansa palveluorganisaatioon liian yleisiä?

Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5.

Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5. Mentorin opas Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5. Kotiinpaluu 28 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu EVS-vapaaehtoisen

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LUOVAN RYHMÄN JOHTAMINEN

LUOVAN RYHMÄN JOHTAMINEN LUOVAN RYHMÄN JOHTAMINEN Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman tutkintotyö Projektinhallinnan suuntautumisvaihtoehto Kevät 2006 Reima Suuronen 1 Osasto Viestintä Tekijä Reima Suuronen

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ. Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle

Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ. Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle Työn ohjaaja: Jyrki Ala-Myllymäki Työn tilaaja: Voite Oy Paikka ja aika:

Lisätiedot

Modernin humanistin matkassa kohderyhmän kvalitatiivinen analyysi Tutkimusraportti

Modernin humanistin matkassa kohderyhmän kvalitatiivinen analyysi Tutkimusraportti Modernin humanistin matkassa kohderyhmän kvalitatiivinen analyysi Tutkimusraportti Finnish Tourist Board/ Visit Finland Antti Rannisto, TNS Gallup Huhtikuu 2012 Projektinumero: 220102133 Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Minna Aalto. Cumbre Mundial del Tango

Minna Aalto. Cumbre Mundial del Tango 1 Minna Aalto Cumbre Mundial del Tango Graafinen ilme yhteinen muoto Opinnäytetyö Syksy 2011 Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö Muotoilun koulutusohjelma Graafinen muotoilu 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle. Eeva Vesanen

Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle. Eeva Vesanen Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle Eeva Vesanen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten ko. 2014 Tiivistelmä Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Lisätiedot

Workshopin Fasilitointi

Workshopin Fasilitointi Workshopin Fasilitointi Facilitating Workshop Pilvi Ahtinen Opinnäytetyö 2014 Tiivistelmä Savonia- Ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö Koulutusala Kulttuuriala Koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma, teollinen

Lisätiedot

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Anni-Veera Aitolehti THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun näkökulmasta Silja Petäjäinen Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Case M-Boxi Muotoilun koulutusohjelma Teollinen muotoilu Opinnäytetyö 27.04.2009 Julia Kuhanen Kulttuurialat TIIVISTELMÄSIVU Koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila. NALLE PUHIN TAIKATUPA - lasten itseilmaisun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen luovien menetelmien avulla

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila. NALLE PUHIN TAIKATUPA - lasten itseilmaisun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen luovien menetelmien avulla LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila NALLE PUHIN TAIKATUPA - lasten itseilmaisun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen luovien menetelmien avulla Elina Haimi Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Myyntityöhön perehtymisen käsikirja

Myyntityöhön perehtymisen käsikirja Myyntityöhön perehtymisen käsikirja Kuutti, Saara 2010 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Myyntityöhön perehtymisen käsikirja Saara Kuutti Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Kesäkuu,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Päivi Pikkarainen Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Kevät 2009

Lisätiedot

Palvelukonseptisuunnitelma. Case: TKK Saha kokous- ja juhlatila

Palvelukonseptisuunnitelma. Case: TKK Saha kokous- ja juhlatila Palvelukonseptisuunnitelma Case: TKK Saha kokous- ja juhlatila Elovaara, Mirka 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU PALVELUKONSEPTISUUNNITELMA CASE: TKK SAHA KOKOUS- JA JUHLATILA Mirka Elovaara Palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

Tapahtuman järjestäminen ja vieraan kulttuurin vaikutus järjestelyissä Case Suomi Sendai seminaari

Tapahtuman järjestäminen ja vieraan kulttuurin vaikutus järjestelyissä Case Suomi Sendai seminaari Tapahtuman järjestäminen ja vieraan kulttuurin vaikutus järjestelyissä Case Suomi Sendai seminaari Vuoksi, Niina 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Tapahtuman järjestäminen ja

Lisätiedot

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek Myyntivalmentajan valmennusopas Kalle Ek Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 21.11.2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 20.10.2011 Tekijä tai tekijät Kalle Ek Raportin nimi Myyntivalmentajan

Lisätiedot

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski Opinnäytetyö Syksy 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Sini Hakkarainen & Henna Koljonen 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Lisätiedot

BRÄNDI, DESIGN JA KOMMUNIKAATIO. Liiketoimintasuunnitelma Trust Creative Society Oy:lle

BRÄNDI, DESIGN JA KOMMUNIKAATIO. Liiketoimintasuunnitelma Trust Creative Society Oy:lle BRÄNDI, DESIGN JA KOMMUNIKAATIO Liiketoimintasuunnitelma Trust Creative Society Oy:lle Petra Koivusilta Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot