Mitä on palvelumuotoilu?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä on palvelumuotoilu?"

Transkriptio

1

2 Mitä on palvelumuotoilu? Palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan toiminnallisia tavoitteita - käyttäjät otetaan mukaan suunnitteluun! Asiakkaan palvelukokemuksen rakennuspalikoina ovat palvelun kontaktipisteet, palvelutuokiot ja palvelupolku 2

3 Helsinki Summer School World Design Capital Helsinki 2012 Thinking Allowed

4 Projektin tavoitteet Helsinki Summer School on Word Design Capital Helsinki 2012 (WDC) hanke. Hankkeen yhtenä tavoitteena on palvelumuotoiluajattelun tuominen Helsinki Summer Schoolin toimintaan.

5 Projektin vaiheet ja aikataulu HSS:n henkilökunnan osallistava työpaja 7.2. Kesän 2011 opiskelijoiden Skype-haastattelu 20.2 Suunnittelutyökalujen ja vaatimusmäärittelyjen esittely 6.3. Osallistava ideointityöpaja Priorisointityöpaja 4.4. Konseptin loppuesittely

6 Tutkimusmenetelmät Mahdollisuuksien kartoitus-vaiheessa on käytetty seuraavia tutkimusmenetelmiä: Osallistava työpaja HSS:n henkilökunnan kanssa Pöytälaatikkotutkimus (HSS materiaalit) Skype-haastattelut Benchmarkkaus (Eurooppllaiset kesäkoulut)

7 Työpaja Työpajaan osallistui 8 Helsinki Summer Schoolissa kesällä 2011 työskennellyttä ja edelleen työskentelevää henkilöä. Työpaja kesti 2 tuntia. Työpajassa pohdittiin kesäkurssille osallistuneiden opiskelijoiden tarpeita ja motiiveja osallistua kurssille. Pohdinnan päätteeksi saimme yhteenvedot 6 käyttäjäprofiilista: / Lotta Lomailija / Mikko Motivoitunut / Heidi Hämmentynyt / Anne Aikuisopiskelija / Tutkija / Elämysmatkailija Työpajassa käytiin läpi HSS:n palvelupolkua aina kurssin tiedonsaannista kurssin suositteluun. Läpikäynnin jälkeen saimme esille painotuksen, mihin suunnittelua tulisi panostaa.

8 Skype-haastattelut 30 minuutin Skype-haastattelut HSS:n aikaisempien opiskelijoiden kanssa kuudesta eri maasta / Elfreda, Kiina, 20-vuotias / Marcio, Brasilia, 35-vuotias / Bianca, Saksa, 22-vuotias / Giovanni, Italia, 22-vuotias / Margaret, Australia, 64-vuotias / Anthony, Nigeria, 30-vuotias

9 Palvelumuotoilu kesäkoulussa

10 Miten edetään? VAIHE 1: Mahdollisuuksien kartoitus 1. Opiskelijan palvelupolun kuvaaminen 2. Kyselyt tämän vuoden opiskelijoille 3. Asiakasprofiilien määrittäminen (ns. sosiaalinen profiili) Rajataan pois kurssi/opiskeluprofiilit Tuloksena esim. Akateemisesti fokusoitunut opiskelija Turisti Verkostoituja?

11 Miten edetään? VAIHE 2: Konseptointi 4. Haastattelut ja työpajat valituille kohderyhmille ja profiileille Työpaja 1: Henkilökunta: Kurssien opettajat, info deskistä, sosiaalisesta ohjelmasta, asumisesta jne. vastaavat työtekijät Työpaja 2: Suomessa olevat opiskelijat 5. Tunnistetaan, missä kohtaa palveluelinkaarta ovat heikot kohdat, joissa tarvitaan eniten työstöä ja poraudutaan niihin. 6. Priorisoidaan asiat, joihin keskittyminen tuottaa suurimman hyödyn asiakaskokemuksen kannalta ja keskitetään toimenpiteet kesäkoulun 2012 aikana ja sen jälkeen nimenomaan niihin.

12 HSS:ään liitettävät halutut brändimielikuvat Mitä mielikuvia tulisi syntyä vastaanottajassa kaikesta HSS.n toiminnasta, viestinnästä ja materiaalista? Selkeys Yhdessä tekeminen Oivaltavuus Kesäkouluun hakeminen ja osallistuminen on monelle haaste itsenäistyä ja kohdata vieraita kulttuureja. Moni saattaa kokea epävarmuutta. Siksi luottamuksen rakentaminen on tärkeää. Se lähtee selkeydestä. Viestimme ja toimimme ymmärrettävästi, havainnollisesti ja täsmällisesti. Pidämme kiinni lupaamistamme asioista. Ymmärrämme mikä on asiakkaalle erinäisissä tilanteissa relevanttia. Parhaat kokemukset kesäkoulusta syntyvät, kun asioita tehdään yhdessä. Yhdessä tekeminen lähtee liikkeelle sujuvasta yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöstä. On tärkeää, että opiskelijat ja työntekijät kokevat kesäkoulun olevan heidän yhteinen ponnistuksensa, jolloin kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ja olla osa jotakin suurempaa. Yhdessä tekeminen on asioiden jakamista, toisista huolehtimista ja toisten kunnioittamista. Kesäkoulun kurssit ovat mahdollisuus oppia asioita itsestä ja ympäröivästä maailmasta. Oppimisen pitäisi olla hauska ja luova prosessi - silloin se sujuu parhaiten. Pyrimme tuottamaan oivaltavia kurssisisältöjä ja opetusmalleja sekä vapaaajanohjelmaa. Oivaltavuus on kekseliäisyyttä ja yllätyksellisyyttä. Kykyä nähdä asiat toisin.

13 Tarinamme kulkevat suusta suuhun. Elämyksen kokeneet kesäkoululaiset kertovat tarinaamme eteenpäin, mistä seuraa, että brändimme vahvistuu.... kertojan kaverit haluavat kokea saman.... kertoja hakee opiskelijaksi yliopistoihimme.

14 Brändi tulee johdonmukaisesti tehdä näkyväksi ja koettavaksi viestinnän ja toiminnan kautta. Brändi ilmenee viestinnässä, visuaalisina identiteettinä ja konkreettisina tekoina päivittäisessä työssä.

15 HSS arvot Mitkä arvot ohjaavat HSS:n toimintaa? Millaisia olemme ja miten toimimme? Helsinki Summer Schoolaisen muistilappu Rohkaistu kokeilemaan. (ennakkoluulottomuus) Kohtaa asiat ja ihmiset avoimin mielin. (suvaitsevaisuus) Vaikutu kulttuureista ja ihmisistä. (monikulttuurisuus) Älä pelkää muuttaa asioita. (muutosvalmius) Jaa tietosi eteenpäin. (tiedon jakaminen) Opi joka päivä jotakin uutta. (uuden oppiminen)

16 HSS tone of voice (viestinnän äänensävy) Tone of voice määrittää HSS-brändin viestinnän tyylin, äänensävyn ja tonaliteetin puhuttaessa ja kirjoitettaessa. Selkeys Yhdessä tekeminen Oivaltavuus Viestien tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä; opiskelijoille pitää antaa riittävästi tietoa ja neuvoa kuitenkin välttäen infotulvaa. Verkkosivujen informaatiomäärän tulee olla rajoitettua tietyn tarpeen mukaan, esim. haku-vaiheessa esillä hakuvaiheeseen liittyvät tiedot. Kirjallisessa viestinnässä korostetaan yhdessä tekemistä puhumalla henkilökunnasta ja opiskelijoista yhtenä ryhmänä. Kirjallinen viestintä on myös tuttavallista, joka luo tunteen yhdenvertaisuudesta ja rennosta ilmapiiristä. Viestinnällä kannustetaan sekä opiskelijoita kokeilemaan uusia asioita ja rohkaistumaan ylittämään omia rajojaan. Oivaltava viestintä esittelee asioita uusista yllättävistäkin näkökulmista ja antaa vastaan ottajan kokea ahaa-elämyksiä.

17 HSS tone of voice: Yhdessä tekeminen Viesti tällä hetkellä Helsinki Summer Schoolin viestintä ei viesti tällä hetkellä yhdessä tekemisestä. Tyyli on enemmän meiltä sinulle. (ote verkkosivuilta): We at Helsinki Summer School look forward to making sure your stay in Helsinki is as rewarding as possible! Welcome! Viesti tällä hetkellä Sen sijaan, että HSS viestii järjestävänsä sosiaalista ohjelmaa (ote verkkosivuilta): Helsinki Summer School isn t just about the classroom experience. It s also about meeting new people and having fun! HSS arranges a wide range of social events to help students get to know both each other and Finland. Text Ohjeistuksen mukaan Ryhmä muodostuu sekä henkilökunnasta että opiskelijoista, tuttavallisesti viestittynä: Join our herd of experimental and diverse people! Together we ll have an unforgettable summer full of experiences and high quality academics. Let s take a tour around the website to find out more what we ll do together during the fabulous summer! Herd-synonyymit: bunch/mob/pack/crew Ohjeistuksen mukaan Yhdessä tekeminen korostuu viestinnässä rohkaisemalla opiskelijoita tekemään asioita yhdessä keskenään ja HSS:n kanssa. Collect a group of fellow students... Invite your friends... Let s have a tour around the website!

18 HSS tone of voice: Oivaltavuus Oivaltavuus välittyy esimerkiksi antamalla opiskelijoille tavallisista turistioppaista poikkeavia Helsinkivinkkejä: The Vallila flea market Collect a group of fellow students and hunt treasures at one of the buzziest flea markets in town! During the early 20 th century the factory manufactured railway wagons and is now providing a market place for over 200 tables of marketers. Come and have a peak in to Finnish homes one s trash is another one s treasure. The traditional flea market is open during Wednesdays and weekends from 9 a.m. to 3 p.m. The doors will open on Wednesdays at 9 a.m. and on weekends at 7 a.m. If you are an early bird it s best to arrive to the market as soon as possible, as there are plenty of hunters on the go. Mattolaituri There s no proper English translation for this Finnish oddity called carpet docks, but the idea is to give those dusted carpets a good wash and rub in a dock maintained by the municipality. One doesn t need a carpet though to take advantage of these docks, as you can invite your friends for a romantic summer night swim!

19 HSS visuaalinen identiteetti Värimäärittelyllä on pyritty erottamaan Helsinki Summer School sen kilpailijoista ja tuomaan esiin halutut brändimielikuvat. R 0 G 0 B 0 R 102 G 94 B 85 R 63 G 217 B 127 R 255 G 255 B 255 R 255 G 221 B 0 Selkeys Yhdessä tekeminen Oivaltamaan haastava Musta ja tummanharmaa ovat runkovärejä: ne raamittavat ja ryhdistävät kokonaisilmettä. Ne luovat selkärangan visuaaliselle maailmalle. Valkoinen kirkastaa ja selkeyttää värikkäiden ja tummien värien rinnalla; ilman sitä kokonaisuus olisi latteampi. Keltainen on iloinen, kesän ja yhdessä tekemisen väri. Keltaisen värin sävy on tärkeä, sillä raikas sävy antaa reippaan mielikuvan kesäkoulusta. Kirkas ja raikas vihreä on epätavanomaisempi kuin luonnollisempi vihreä, siksi se viestittää oivaltavuutta. Vihreä väri luo luovuuden tunteen ja osoittaa mielikuvituksellisuutta. Helsinki Summer Schoolin kilpailijoiden värimaailmat vertailussa. Ylhäältä alas: Stockholm, Utrecht ja Oslo.

20 HSS visuaalinen identiteetti Kuvamaailmassa tuodaan esiin yhdessä tekeminen, oivaltavuus ja selkeys. Kuvat käsitellään vähentämällä värien kylläisyyttä (saturation -30), jotta niistä tulee selkeämpiä ja muuhun visuaaliseen maailmaan sopivampia. Kuvissa on oltava jotakin oivaltavaa: oivaltava kuvakulma, ei niin perinteiset yliopistovälineet kuten saippuakuplat ja matonkuivaustelineet, tai kuvaa pitää katsoa pidempään kontekstin ymmärtämiseksi. Yhdessä tekeminen tuodaan kuvissa näkyväksi siten, että kuvan henkilöt tekevät jotakin aina jonkun kanssa. Tässä kohtaa unohdetaan heteronormatiivisuus. Kuvien selkeys tulee siitä, että kuvan terävyys on säilytetty ja kuvat eivät ole liian abstrakteja. Katsoja voi kuvitella tarinan kuvan taustalla annettujen viitteiden avulla. Alkuperäiset kuvat Somerpuro 2011, kuvien kylläisyyttä vähennetty alkuperäisestä.

21 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Havahtuminen Opiskelija tulee tietoiseksi Helsinki Summer Schoolista Oivaltamaan haastava, selkeä, yhdessä tekeminen: HSS:n aikaisempien opiskelijoiden tarinat kesäkoulun aikana koetuista elämyksistä saavat opiskelijan huomaamaan Helsinki Summer Schoolin läsnäolon muiden kesäkoulujen joukossa. Kiinnostuminen Opiskelija tutustuu HSS:iin kevyesti, ymmärtää mikä on HSS, Helsinki ja Suomi Selkeä, oivaltamaan haastava, yhdessä tekeminen: Verkkosivut ovat todennäköisesti ensimmäinen virallinen kontaktipiste opiskelijoille, jolloin kaikkien palvelutyylien tulee välittyä jo pääsivulta: Join our herd of experimental and diverse people! Together we ll have an unforgettable summer full of experiences and high quality academics. Let s take a tour around the website to find out more what we ll do together during the fabulous summer! Halun herääminen Opiskelija tutustuu HSS:iin tarkemmin, vertailee ja etsii itselleen parasta kesäkoulua. Yhdessä tekeminen: Opiskelija houkutellaan sosiaalisen median kautta keskustelemaan kesäkouluun aiemmin osallistuneiden kanssa heidän kokemuksistaan.

22 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Hakupäätöksen tekeminen Opiskelija tekee päätöksen hakea HSS:iin, täyttää hakukaavakkeen, valitsee kurssit ja majoitus-vaihtoehdon, maksaa rekisteröitymisen. Hyväksynnän odotus Opiskelija odottaa päätöstä hyväksymisestä, saattaa hakea myös muihin kesäkouluihin. Hyväksymis/hylkäämispäätös Opiskelija saa tiedon hyväksynnästä tai hylkäyksestä. Selkeä: Hakuohjeiden tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä. Hakukaavakkeiden täyttö selkeässä järjestyksessä. Yhdessä tekeminen: Opiskelijoita voidaan kannustaa kysymään vinkkejä motivaatiokirjeen kirjoittamiseen ystäviltään ja aikaisemmilta HSS:n opiskelijoilta Facebook-sivun kautta. Selkeä: Väliaikatiedon antaminen haun etenemisestä selkeyttää hakuprosessia. Yhdessä tekeminen: Hyväksyttyjä opiskelijoita voidaan kehottaa tutustumaan tuleviin opiskelijakollegoihinsa Facebook-sivujen kautta. Oivaltamaan haastava: Hylättyjä opiskelijoita voidaan kannustaa etsimään muita haasteita ja vaihtoehtoja HSS:n tilalle. Selkeä: Yksinkertaiset ohjeet miten toimia hyväksymisen jälkeen.

23 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Maksaminen ja ilmoittautuminen Opiskelija maksaa kurssimaksut ennen saapumistaan Suomeen tai viimeistään paikan päällä, voi ilmoittautua haluamiinsa sosiaalisiin ohjelmiin ja maksaa nämä ennakkoon. Selkeä: Kurssimaksujen maksamiseen tulee olla yksinkertaiset ja selkeät ohjeet. Yhdessä tekeminen: Opiskelijaa kehotetaan ottamaan reippaasti yhteyttä HSS:n auttavaan henkilökuntaan, jos maksun kanssa ilmenee ongelmia. Ennakkovalmistelut ja Welcome-kirje Lentomatkan varaaminen Helsinkiin, matkavakuutus-ten hankkiminen, viisumien hankkiminen, tutustuminen Suomeen ja Helsinkiin, ennakkotehtä-vien tekeminen, Welcome-kirjeen vastaanottaminen Oivaltamaan haastava: Opiskelijat voivat etsiä tietoa Suomesta eri lähteistä. Vastaavasti kesätyöntekijöitä voi haastaa löytämään mielenkiintoisia asioita Helsingistä, joita nämä voivat jakaa opiskelijoille. Yhdessä tekeminen: Opiskelijalle annetaan etukäteen ohjeita kuinka toimia lentokentällä, mikä antaa tunteen siitä, että HSS on mukana jo heti Suomeen saapumisesta. Saapuminen Suomeen Saapuminen Helsinki-Vantaalle, siirtyminen majoituspaikkaan, vuokrasopimuksen kirjoittaminen, avainpantin hoitaminen, käytännön asioiden selvittely ja opettelu Yhdessä tekeminen: Helsinkiin jo aiemmin saapuneet opiskelijat voivat auttaa ja opastaa myöhemmin saapuvia. Oivaltamaan haastava: HSS:n kesätyöntekijöitä voi kannustaa miettimään kekseliäitä ratkaisuja opiskelijoiden avuntarpeisiin > miten palvelutilanteet voisi hoitaa toisin. Lentokentällä ei tarvitse olla vastassa, mutta opiskelijoita voidaan neuvoa puhelimitse aina lentokentän tuloaulasta bussiin asti.

24 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Rekisteröityminen yliopistolla Ilmoittautuminen läsnäolevaksi, puuttuvien maksujen maksaminen, käytännön asioiden hoitaminen: atk-luvat, laku-avain, kirjastokortti Avajaiset Osallistuminen avajaisiin, valokuvaus Kursseille osallistuminen Oivaltamaan haastava: HSS:n kesätyöntekijöitä voidaan jälleen haastaa miettimään uusia ratkaisuja palvelun toteuttamiseen opiskelijoiden käytännön asioiden hoitamisessa. Yhdessä tekeminen: Aiemminkin HSS:n kesäkoulussa olevat opiskelijat voivat auttaa uusia opiskelijoita ja asiansa jo selvittäneet voivat myös auttaa. Yhdessä tekeminen: Opiskelijat voivat suunnitella ja toteuttaa ohjelmaa avajaisiin. Oivaltamaan haastava: Rehtori voi puheessaan haastaa jokaisen keksimään uutta ja oivaltamaan asioita.

25 HSS brändiattribuutit palvelupolulla Helsinki Summer Schoolin brändiattribuutit voivat ilmetä palvelun eri vaiheissa seuraavien esimerkkien mukaisesti: Sosiaaliseen ohjelmaan osallistuminen Ilmoittautuminen ohjelmaan myös ad-hoc -periaatteella (tai peruminen) Oivaltamaan haastava ja Yhdessä tekeminen: Sosiaalisen ohjelman lisäksi opiskelijat ja HSS:n kesätyöntekijät voivat suunnitella ja toteuttaa omaa sosiaalista ohjelmaa, joka liitetään HSS:n yhteyteen. Opiskelijat haastetaan ohjelmien tuotantoon jakamalla pieni tehtäviä. Poislähteminen Laku-avaimen palautus, panttien lunastaminen, majoituspaikan siivous ja luovutus, matka lentoasemalle Selkeä: Ohjeistus palautuksista ja luovutuksista tulee olla yksinkertaista ja helposti saatavilla. Opastuksen palautuspaikkoihin on oltava selkeää. Yhdessä tekeminen: Opiskelijat voidaan jälleen rekrytoida auttaamaan toinen toistaan käytännön asioiden hoitamisessa. Kurssin jälkeen Todistusten ja suoritusten saaminen postitse, muistomateriaalien saaminen kesän kurssilta (esim. valokuvia), markkinointimateriaalien vastaanottaminen seuraavan vuoden kesäkoulusta Yhdessä tekeminen ja Oivaltamaan haastava: Kesäkoulun käyneet opiskelijat ovat paras markkinointiväline, jolloin heidät pitää saada innostumaan HSS:n ainutlaatuisen palvelukokemuksen kautta ja siten jakamaan viestiä eteenpäin. Kukin opiskelija saa mukaansa HSS markkinointimateriaalia vietäväksi omaan yliopistoonsa. Kesäkoulukokemuksia ja kuvia voidaan jakaa Facebookissa.

26 Mistä emme olleet samaa mieltä? Tone of voice ei viesti akateemisesta sisällöstä Värit ja kuvien kylmyys HSS arvot sopisivat mihin tahansa palveluorganisaatioon liian yleisiä?

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

Alma Career / Monster.fi

Alma Career / Monster.fi Alma Career / Monster.fi The Alma Career is Your Destination if you re looking to recruit in the richly diverse communities of Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Palvelumuotoilun perusteet Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Mitä palvelumuotoilu on Keskeiset käsitteet Miksi se on olennaista Kehittämisen malli Kuka: Sami Oinonen, Kirkkonummi, kalliokiipeilijä,

Lisätiedot

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska OUR EARTH HOUR 31.3.2012 klo 20.30-21.30 Tapahtuma Pieksämäellä (Nuorisokahvila) ja Mäntyharjussa (Komppa) FACEBOOK ryhmä Valokuvaus / Piirustus kilpailu Kuva

Lisätiedot

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan?

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Menestyjäksi elinikäisellä oppimisella webinaari 12.12.2011 Johanna Ollila, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto MILTÄ TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ? MITEN

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager?

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä CIMOn kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Janna Koivisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta 4.6.2012 1 Ensivaikutelma on tärkein

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Tulevan ajan ilmaiseminen

Tulevan ajan ilmaiseminen Tulevan ajan ilmaiseminen Englannissa on useita eri tapoja ilmaista tulevaa aikaa. Mitä eri tapoja löydät seuraavista? I will fly to Dublin tomorrow. I won t be here for your birthday. Will you be having

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

MINNO Innovaatioprojekti 2015 - Loppukatselmus. Ratas LIIKE! -mobiilisovellus 30.10.2015

MINNO Innovaatioprojekti 2015 - Loppukatselmus. Ratas LIIKE! -mobiilisovellus 30.10.2015 MINNO Innovaatioprojekti 2015 - Loppukatselmus Ratas LIIKE! -mobiilisovellus 30.10.2015 Ratas Heidi Laine, heidi.laine3@metropolia.fi Karoliina Lokka, karoliina.lokka@metropolia.fi Elisa Melkkilä, elisa.melkkila@metropolia.fi

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalut

Palvelumuotoilun työkalut Palvelumuotoilun työkalut Satu Miettinen Kuva: Reetta Kerola Palvelumuotoilu Palvelumuotoilussa on käyttäjäkeskeinen näkökulma. Se pyrkii takaamaan, että palvelut ovat hyödyllisiä, käyttökelpoisia ja toivottavia

Lisätiedot

Palvelujen konseptointi

Palvelujen konseptointi Palvelujen konseptointi TWG Mikko Koivisto 22.4.2013 1 PaMu Ideointi PaMu Ideointi Vaihtoehtoisten palveluratkaisujen ideointi kertyneeseen ymmärrykseen (mm. käyttäjätarpeet ja palveluntarjoajan tavoitteet),

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen Mikä on Twitter? Twitter on suosittu yhteisö ja mikroblogipalvelu, jonka välityksellä yritykset, ystävät ja perheenjäsenet voivat kommunikoida keskenään. Twitterin käyttö vastaa kysymykseen mitä teet tällä

Lisätiedot

Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet. Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät

Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet. Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät Miksi myynti-ilmoitus Hevosurheilussa ei riitä? [In] the last hundred years the way to get into

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 EXPERIENCE CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 EXPERIENCE CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 EXPERIENCE CORNER TAUSTAMATERIAALIA EXPERIENCE CORNER TIEDE JA TUTKIMUS ELÄMYKSELLISESTI EXPERIENCE CORNER Experience Corner on Tiedekulman monikanavainen, vuorovaikutteinen ajankohtais-

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul 1 Salla Saarinen Radical Soul Oy Osaava ja kokenut järjestöasiantuntija ja mukaansatempaava kouluttaja

Lisätiedot

Hyvä ja paha pelillistäminen

Hyvä ja paha pelillistäminen Hyvä ja paha pelillistäminen Kalle Huhtala, kehitysjohtaja @Kalle_Huhtala #pelillistäminen #gamification #vvop2014 A NORDIC MORNING COMPANY Hyvässä hypessä Big Data Sosiaalinen media työelämässä Gamification/

Lisätiedot

Palvelumuotoilu(service design)

Palvelumuotoilu(service design) Palvelumuotoilu(service design) Välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiskehittelyyn Satu Miettinen Mitä palvelumuotoilu on? Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden kaupallista kehittämistä muotoilun

Lisätiedot

Twitter #vvop2012. Suurimpana esteenä tietotekniikan käytölle suomalaiset opettajat pitävät

Twitter #vvop2012. Suurimpana esteenä tietotekniikan käytölle suomalaiset opettajat pitävät Messukeskuksen langaton verkko " Congress" Osallistu tekstiviestillä tai www.viestiseina.fi/ oph Twitter #vvop2012 AVAUS Aulis Pitkälä, pääjohtaja OPH Euroopan laajuinen ESSIE-tutkimus, 27 Euroopan maata

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ PALVELUMUOTOILUSTA

ESIMERKKEJÄ PALVELUMUOTOILUSTA Leena Alakoski, ETL, projektipäällikkö ja lehtori Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaara, Espoo leena.alakoski@laurea.fi ESIMERKKEJÄ PALVELUMUOTOILUSTA 1 Markkinointiajattelun muuttuminen. 2010 yhteiskunta

Lisätiedot

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä!

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Vaaleanvihreä patalappu asuu nyt Kruununhaassa Meritullinkadulla, vanhan jugendtalon sisäpihalle antavan huoneiston keittiössä. Lappu roikkuu kavereineen

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Unipoli Tampere Mentoring Programme Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Taustaa Taustaa: WorkPlace Pirkanmaa 3/2009-5/2011 -> osaksi Unipolin toimintoja 1. mentorointinohjelma

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

1/2013 - Ensimmäinen Auroras uutiskirje

1/2013 - Ensimmäinen Auroras uutiskirje 1/2013 - Ensimmäinen Auroras uutiskirje Tämä on Auroras-verkoston uusi uutiskirje. Uutiskirjeestämme saat tietoa ympäri Suomea järjestettävistä Auroras-tapahtumista. Jos mieleesi tulee henkilö, joka voisi

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

4. Mitäpalvelumuotoilu on?

4. Mitäpalvelumuotoilu on? 4. Mitäpalvelumuotoilu on? Palvelumuotoilu on ajassa ja paikassa koettujen palveluprosessien ja palveluympäristöjen muotoilua, jotka tavoittavat ihmiset erilaisten kosketuspisteiden kautta. palvelumuotoilu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Stopover Finland HELI MENDE

Stopover Finland HELI MENDE Stopover Finland Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin Matkailun strategisen ohjelman valmistelu

Lisätiedot

Asiakaspalautteen monikanavainen keräys ja analyysi (valmiin työn esittely)

Asiakaspalautteen monikanavainen keräys ja analyysi (valmiin työn esittely) Asiakaspalautteen monikanavainen keräys ja analyysi (valmiin työn esittely) Petteri Räty 28.4.2014 Ohjaaja: Prof. Harri Ehtamo Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Kaikki oikeudet pidätetään. Esityksen sisältö

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen suunnittelu ja sen mahdollisuudet kirjastopalveluille

Asiakaslähtöinen suunnittelu ja sen mahdollisuudet kirjastopalveluille Asiakaslähtöinen suunnittelu ja sen mahdollisuudet kirjastopalveluille Taustaani Muotoilija, AMK Ravintola kokki Palvelumuotoilija Ihmisläheinen TaM 2016 Puuartesaani koulutusta http://reettakerola.weebly.com

Lisätiedot

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык KUOPION KANSALAISOPISTO KEVÄT 2016 Suomen kieli / Finnish language, Финский язык UUDET RYHMÄT Suomi aloittelijoille UUSI, Finnish for beginners NEW Puistokartano, C128 Valokuvaus, Puistokatu 20, Elina

Lisätiedot

Opiskelijoiden tulostuspalvelu. Printing Service for Students

Opiskelijoiden tulostuspalvelu. Printing Service for Students Opiskelijoiden tulostuspalvelu Printing Service for Students TP Esittely Palvelun nimi Opiskelijoiden tulostuspalvelu (OTP) (Printing Service for Students) Palvelun käyttöönottopäivä 20.1.2014. Palvelua

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen ESITYKSEN AGENDA Osa I: Kenestä oikein puhutaan Osa II: Työpaikkaa etsimässä, mielikuva rakentuu

Lisätiedot

Kuinka hyödyntää suomalaisia verkostoja maailmalla? Roy Herold

Kuinka hyödyntää suomalaisia verkostoja maailmalla? Roy Herold Kuinka hyödyntää suomalaisia verkostoja maailmalla? Roy Herold MPS pähkinänkuoressa Missio MPS auttaa luomaan työyhteisöjä, joissa syntyy ylivertaisia tekoja ja onnistumisen elämyksiä. Ihmiset ratkaisevat

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietojärjestelmien laatu on elämänlaatua. Esko Hannula 20.10.2011

Tulevaisuuden tietojärjestelmien laatu on elämänlaatua. Esko Hannula 20.10.2011 Tulevaisuuden tietojärjestelmien laatu on elämänlaatua Esko Hannula 20.10.2011 Korpisen suku on netissä Pertti-vaari kylässä katsomassa Liinun uutta koiraa. Minna-äiti työmatkalla Bostonissa Mirja-mummi

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Vertaistalous hurmaa kuluttajia

Vertaistalous hurmaa kuluttajia Vertaistalous hurmaa kuluttajia #vertaistalous This is the first new economic system to enter onto the world stage since the advent of capitalism and socialism in the early 19th century, making it a remarkable

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Tiimityöskentely. Marko Leppänen

Tiimityöskentely. Marko Leppänen 1 Tiimityöskentely Marko Leppänen * Entrepreneurship - In your dreams? 20.3.2013 - Yrittäjyystapahtuma Tampereen korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle Aika: 20.3.2013 klo 12-17 Paikka: Tullikamarin

Lisätiedot

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 3-2011- 3.10.2011 RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Yliopistojen erilliset palautteet Helsingin yliopisto LIITE R1 Turun

Lisätiedot

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here!

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here! HELBUS CONDUCT Welcome to HELBUS. We are happy you are here! Our mission is to offer young people a path to a career in international business. Let us be your steppingstone for global opportunities! Explore

Lisätiedot

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt:

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: 1 LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot