Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 Mitä on ammatillisuus kuntoutuksessa Näkökulmat Aslak- ja Tyk kuntoutuksesta Ammatillisen kuntoutuksen päivät Oulu Hilkka Ylisassi Työterveyslaitos

3 Esityksen näkökulma Ammatillisuus Aslak- ja Tyk kuntoutuksessa: ammatilliset sisällöt, kuntoutuksen työkytkentä Työn muutos haastaa ammatilliset sisällöt Kuntoutuksen työkytkennän kehitys Työlähtöinen ammatillisen osion kokonaisuus

4 Työn muutos haastaa ammatilliset sisällöt

5 Kuntoutuksen työkytkennän muutosta tarvitaan Työurien pidentäminen: mitä keinoja kuntoutuksella? Työn muutos > kuntoutustarpeen muutos Psykososiaalisen työympäristön merkitys työterveydelle ja työhyvinvoinnille on kasvanut niin riskien kuin voimavarojen näkökulmasta (Alasoini ym 2012: Suomen työelämä vuonna 2030) Uudet käsitykset työkyvystä ja työhyvinvoinnista

6 Muutos vaikuttaa työhyvinvointiin Ja taas tämän saa tehdä uudestaan! 1 Häiriökuormitus muutoksia häiriöitä sujuvuudessa ylimääräistä työtä kuormitutaan fyysisesti ja psyykkisesti On se kumma kun huonosti pitää tehdä työ 2 Työn mielekkyys koetteilla muutoksia työn tavoitteissa ja tarkoituksessa aiempi punainen lanka häviää väsymistä kohtuullisestakin työmäärästä, työnilo häviää Viime viikolla sanottiin että mutta nyt sitten 3 Epäsynkronit työtä kehitetään monin eri tavoin ilman jäsentynyttä kokonaiskuvaa eri suuntiin vetäviä muutoksia häiriöitä, työn mielekkyyden vaikeuksia 1-2 Mäkitalo 2005, 3 Launis ja Pihlaja 2005

7 Kuntoutuksen työkytkennän kehitys

8 Ammatillisuus Aslakin alkuhistoriassa 1980-luvulla Ammatillinen ongelma Siivoojat: työntekijät työskentelevät kukin oppimallaan tavalla, mihin liittyy epätarkoituksenmukaisia ja kuormittavia työvaiheita. Oireita antavimmat/kuormittavimmat työvaiheet ovat kostea pyyhintä, konetus/imurointi Ratkaisu kuntoutuksessa Tietojen antaminen ja ohjaus: teorian opetus ja käytännön harjoittelu (90-95 % kurssin ajasta) Yksilökohtaiset hoidot (5-10 % kurssin ajasta) (Lähde: Siivoojien varhaiskuntoutuskurssin loppuraportti, Siilinjärven kuntoutuskeskus 1985; Ylisassi 2009)

9 Ammatillisuus 1990-luvulla Ammatillinen ongelma Varastotyöntekijät: Fyysinen kuormitus: tuki- ja liikuntaelinten kuormitus, toistuvat nostot, hankalat työasennot; Psyykkinen kuormitus: työn muuttuvuus, kiirehuiput, vuorotyöhön siirtyminen. Mulla oli se työtehtävien muutos siinä ja kaikkea tämmöstä mä en oo tosiaankaan viihtyny työssä taikka voinut hyvin Mulla fyysinen kunto on aika hyvä mutta tälle psyykkiselle puolelle sitä kuntoutusta minä oon lähtenyt hakemaan. Odotus oli että saisin avarakatseisuutta tähän omaan työtilanteeseen, että se häviäis vähän tämä huono olo Ratkaisu kuntoutuksessa Fyysinen kuormitus: Liikunnan lisääminen Psyykkinen kuormitus: Kuntoutuja haluaa oppia ajattelemaan myönteisesti ja toivoo avointa vuorovaikutusta työpaikalla. Näihin kuntoutuja aikoo päästä itsetutkiskelulla ja omien ajatusten arvioimisella, itsestä lähtevällä aloitteella myönteiseen vuorovaikutukseen. (Ylisassi 2009)

10 Ammatillisuus 2000-luvulla Ammatillinen ongelma Ammattiopiston opettaja: Meillä muuttui organisaatio ja opetuksen lisäksi mulle on nyt tullut puolet työajasta hallinnollista, toimin tiimivastaavana. Teen hallinnollisia töitä paljon työpäivän jälkeen kotona. Kuormittaa kun työaika ei riitä töiden tekemiseen. Työuupumus kai tässä kohta uhkaa. Tiimityön kulttuuri työpaikalla on murennut. Fyysisellä puolella mulla on kolesteroli-arvot koholla ja verenpaine on välillä koholla. Ratkaisu kuntoutuksessa Huomasin itse että mulla on sellainen kyyninen ajatuskulku mistä en itse pidä. Täällä oli se viikko aikaa miettiä ja pysähtyä ja siitä tuli oma tavoite. Niissä ryhmäkeskustelutilanteissa sitä alkoi miettiä. Tavoitteeksi laitoin kyynisyyden välttämisen ja työn rajaamisen, en enää vie työilmettä kotiin. Muut tavoitteet: painon pudotus, liikunnan lisääminen, venyttelyt ja oikeat ruokatottumukset (Ylisassi 2011)

11 Työkytkennän kehitys Aslak kuntoutuksessa Ennen Aslakia: hoitoja, kuntoutuskursseja sairausryhmille Aslakin idea: ennaltaehkäisy ja työhön liittyvyys: fyysisesti raskaissa töissä oikeiden työmenetelmien opettaminen ja harjoittelu (siivoojat, metsurit, ym.) > kuntoutus liitettiin ammattiin Miksi työkytkentä muuttui ja liudentui? Aslak otettiin käyttöön kuntoutuslaitoksissa vanhan toimintatavan rinnalla Kohdejoukko laajeni > yhteys työhön hämärtyi ja muuttui yleisluontoiseksi Työn muutokset > uudet työssä jaksamisen ilmiöt joihin pureutumiseksi ei ollut keinoja (Ylisassi 2009) Hilkka Ylisassi 11

12 Ammatillisuus Aslakilla ja Tykillä 2010 >? Mitä nykyiset työssä jaksamisen ongelmat edellyttävät ammatillisilta sisällöiltä? Ikkunat työhyvinvointiin ja kuntoutuksen ammatillisiin sisältöihin: - Mitä työhyvinvointi on - Millaiseen tietoon työhyvinvoinnin tarkastelussa nojataan - Miten työhyvinvointia edistetään

13 Työhyvinvoinnin ikkunat (Schaupp ym. 2013, Gerlander & Launis 2007) Mitä työhyvinvointi on? Kokemuksen ikkuna Työntekijän oma kokemus työn merkityksestä ja omasta työhyvinvoinnista Kuormituksen ikkuna Työtehtävän vaatimusten ja työntekijän edellytysten tasapainoa Työn muutoksen /Kehittyvän toiminnan ikkuna Onnistumista yhteisessä työtoiminnassa ja tämän seurauksena vahvistuvaa työmotivaatiota Millainen tieto on keskeistä työhyvinvoinnin edistämisessä? Henkilökohtainen tieto ongelmiksi koetuista asioista (esim. kiire, sopimuksista lipsuminen) ja niiden herättämistä tunteista Tutkimustieto työn kuormitustekijöistä ja työn myönteisistä piirteistä, sekä havainnot työntekijöiden yksilöllisistä voimavaroista Työyhteisökohtainen havaintoaineisto työn muutoksista ja muutoksen aiheuttamista häiriöistä työyhteisön toiminnassa Miten työhyvinvointia edistetään? Asioiden kokemuksellisen työstämisen avulla, ottamalla huomioon henkilöiden näkemykset työstä (mm. työnohjaus) Ottamalla käyttöön hyviä käytäntöjä, joilla kuormitustekijöitä voidaan poistaa tai niiden haitallista vaikutusta vähentää, sekä yksilön voimavaroja lisäämällä Hilkka Ylisassi 13 Analysoimalla yhdessä työn muutosta ja häiriöitä sekä kehittämällä työhön toimintatapoja, jotka ratkaisevat toiminnan häiriöitä ja edistävät työn sujuvuutta

14 Kokemuksen ikkuna kuntoutuksessa (Schaupp ym. 2013, Gerlander & Launis 2007, mukailtu HY) Mitä työhyvinvointi on? Kokemuksen ikkuna Kuntoutujan oma kokemus työstä, omasta työhyvinvoinnista ja sitä uhkaavista ongelmista Työtäni ei enää arvosteta Millainen tieto on keskeistä työhyvinvoinnin edistämisessä? Miten työhyvinvointia edistetään? Kuntoutujan oma näkemys ja tulkinta ongelmiksi koetuista asioista ja niiden herättämistä tunteista Asioiden kokemuksellisen työstämisen avulla, omia ajattelu- ja toimintatapoja muuttamalla Hilkka Ylisassi Keskusteluryhmissä kokemuksen esille tuominen, ratkaisuna oman suhtautumistavan tai asenteen muutos, vain itseään voi muuttaa

15 Kuormituksen ikkuna kuntoutuksessa (Schaupp ym. 2013, Gerlander & Launis 2007, mukailtu HY) Kuormituksen ikkuna Mitä työhyvinvointi on? Työtehtävän vaatimusten ja työntekijän edellytysten tasapainoa Työntekijän edellytykset Työn vaatimukset Millainen tieto on keskeistä työhyvinvoinnin edistämisessä? Miten työhyvinvointia edistetään? Kuntoutujan työn ja työpaikan kuormitustekijöistä kerätty tieto ja havainnot kuntoutujan yksilöllisistä voimavaroista. Kuormitustekijöitä poistamalla tai niiden haitallista vaikutusta vähentämällä sekä yksilön voimavaroja lisäämällä Kuntoutujan fyysisten ja henkisten voimavarojen vahvistaminen (kunto, oikeat työmenetelmät) ja/tai työympäristöön kohdistuvat toimenpiteet (ergonomian parantaminen, altisteiden vähentäminen) Hilkka Ylisassi 15

16 Muutoksen ikkuna kuntoutuksessa (Schaupp ym. 2013, Gerlander & Launis 2007, mukailtu HY) Mitä työhyvinvointi on? Millainen tieto on keskeistä työhyvinvoinnin edistämisessä? Miten työhyvinvointia edistetään? Muutoksen/Kehittyvän toiminnan ikkuna Onnistumista yhteisessä työtoiminnassa (työn sujuvuus), työn kokemista mielekkääksi ja tämän seurauksena vahvistuvaa työmotivaatiota Havaintoaineisto kuntoutujan työn muutoksista ja muutoksiin liittyvistä häiriöistä toiminnassa. Analysoimalla työn muutosta, häiriöitä ja omaa työuraa sekä kehittämällä työhön toimintatapoja, jotka ratkaisevat toiminnan häiriöitä, edistävät työn sujuvuutta ja lisäävät mielekkyyden kokemuksia Hilkka Ylisassi Kuntoutujan ammatillisen tilanteen tarkastelu työn muutosta ja työhyvinvointia jäsentävien välineiden avulla: arjen häiriöiden, tunteiden ja kokemusten tulkinta yhteisen työtoiminnan ja oman ammatillisen kehityksen näkökulmasta > ammatilliset tavoitteet, ratkaisuissa esimiehen tuki

17 ASLAK ja TYK 2010->? Ammatillinen ongelma Koulunkäynnin ohjaaja alakoululla: Työskentelin aikaisemmin yhdysluokassa jossa oli 1. ja 2. luokan oppilaita. Pari vuotta sitten saman opettajan ryhmään tuli lisäksi esikoululaiset. Nyt työskentelen suurimman osan ajasta esikoululaisten kanssa yksin. Suunnittelen mm. koko vuoden esikoulusuunnitelman, toki yhteistyössä alaluokan opettajan kanssa. Tehtävänäni on myös suunnitella lapsille mielekästä tekemistä koulukyytien odotustunniksi. Suuri vastuu työssä on alkanut stressaamaan, vapaa-aika menee työpäivästä toipumiseen ja mietin öisinkin mitä teen ryhmän kanssa. Ratkaisu kuntoutuksessa Tarkasteltiin sitä työn muutosta ja omaa työhistoriaa, huomasin että minähän teen opettajan työtä vaikka olen ohjaaja. Tehtäväni olivat laajenneet pikku hiljaa. Olen joutunut opettelemaan paljon uusia asioita ja oma roolini on hämärtynyt. Häiriöpäiväkirjasta ilmeni että suunnitelmien tekeminen keskeytyi jatkuvasti enkä saanut niitä valmiiksi aikataulussa. Olin tilanteessa, että jotain pitää muuttua jotta jaksan, näin ei voi jatkua. Tavoitteekseni laitoin työn selkiyttämisen ja aikaa oman työn suunnittelulle. Työpaikkakäynnillä asiasta keskusteltiin esimieheni ja alaluokan opettajan kanssa. Sovittiin että alamme ratkoa työnjakoasiaa yhteisessä palaverissa Lähde: Anne Hiltunen, Verve

18 Työlähtöisen ammatillisen osion kokonaisuus

19 Työlähtöinen ammatillinen sisältö Aslak- ja Tyk -kuntoutuksessa Toiminnan muutos - miten työni on muuttunut ja mitä on tulossa? - työn muutoksen analyysi (toimintakonseptin muutos) Työn sujuminen - mitä työssäni tapahtuu nyt? - Työn sujuvuuden ja jaksamisen analyysi (häiriökuormitus) Ammatillinen kehitys - mikä työssäni on ollut/on innostavaa ja mielekästä, miten se on muuttunut - ammatillisen kehityksen analyysi (kohdehyvinvointi) Näköaloja, vaihtoehtoja ratkaisujen perustaksi: Mitä minun pitäisi tehdä jaksaakseni paremmin työssäni? tavoitteet ja suunnitelma, toisten tuki > kokeilut

20 Työlähtöisen menetelmän idea ja käytäntö Työlähtöisyyden idea Lähtökohtana työhyvinvoinnin ilmiöiden yhteys kuntoutujan työhön ja muuttuvaan työtoimintaan Työlähtöiset välineet ja menetelmä Työ- ja analyysivälineet kuntoutujan oman ammatillisen tilanteen jäsentämistä ja siihen pohjautuvia kuntoutumistavoitteita varten Etenemisen käsikirjoitus, tehtävät, yhteistyön välineet Kuntoutujan oppimisprosessi ja toimijuuden vahvistaminen Kehittävä vuoropuhelu; eri näkökulmien avaaminen > uusi tulkinta tilanteesta > ratkaisuvaihtoehtojen hahmottaminen Motivointi, rohkaisu omiin tekoihin, rajoitteiden sijaan mahdollisuuksien etsiminen Etenemisen suunnitelma ja tuki

21 Ammatillisten sisältöjen uudistamisen haasteita Kurssimaisen & ryhmämuotoisen työskentelyn perinne Valtaosa työskentelystä ryhmässä Työskentely lähes yksinomaan kurssijaksojen puitteissa Haasteena jatkossa Yksilöllinen räätälöitävyys, joustavuus, pois pitkistä laitosjaksoista? Ryhmämuotoiseen kuntoutukseen lisää yksilöllisiä osia? Yhteydenpito ja valmentaminen myös kurssijaksojen välillä? Kuntoutus perustuu tapaamisiin & verkkotyöskentelyyn? Esimies- ja työpaikkayhteistyön uudet muodot? Ammatillisen osion sisältöjen määrittely uudessa työhönkuntoutuspalvelussa? Hilkka Ylisassi 21

22 Työlähtöinen kuntoutus haastaa kuntouttajat Edellyttää uutta osaamista, teoreettista ymmärrystä (mitä työ on? mitä muutos on? mitä työhyvinvointi on? Mitä ammatillinen kehitys on?) Edellyttää uudenlaisia välineitä ja menettelytapoja (työlähtöinen sisältö ja välineet) Muuttaa kuntoutujan roolia Muuttaa kuntoutustyöntekijän roolia Edellyttää uudenlaista työpaikka- ja esimiesyhteistyötä Lupaus : Tarjoaa uudenlaisen näkökulman ja tuottaa entistä parempaa hyötyä asiakkaille Hilkka Ylisassi 22

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

GAS:N (GOAL ATTAINMENT SCALING) KÄYTTÖ AMMATILLISESSA (TYÖHÖN LIITTYVÄSSÄ) KUNTOUTUKSESSA. Tutkimus- ja kehittämishanke Aslak -kuntoutuksessa

GAS:N (GOAL ATTAINMENT SCALING) KÄYTTÖ AMMATILLISESSA (TYÖHÖN LIITTYVÄSSÄ) KUNTOUTUKSESSA. Tutkimus- ja kehittämishanke Aslak -kuntoutuksessa GAS:N (GOAL ATTAINMENT SCALING) KÄYTTÖ AMMATILLISESSA (TYÖHÖN LIITTYVÄSSÄ) KUNTOUTUKSESSA Tutkimus- ja kehittämishanke Aslak -kuntoutuksessa Loppuraportti 12.4.2011 Hilkka Ylisassi Verve Consulting 0 GAS:N

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

raportteja 71 Muutospajaohjaajan opas Muutospajaohjaajan opas HELSINKI 2010 www.tykes.fi

raportteja 71 Muutospajaohjaajan opas Muutospajaohjaajan opas HELSINKI 2010 www.tykes.fi Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Kirsti Launis Marika Schaupp Annarita Koli Sirpa Rauas-Huuhtanen Muutospajaohjaajan opas

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X

Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X Sami Kosonen Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan opinnäytetyö Tuotantotalouden koulutusohjelma Insinööri (AMK) KEMI 2014 3 TIIVISTELMÄ LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU,

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen yhdelle osastolle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 08TT06E Työterveyshuollon erikoistumisopinnot terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman avulla Tukipiste Akussa Forsman, Linda 2011 Hyvinkää 1 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Lisätiedot

ESIMIESTEN TYÖSSÄ JAKSAMINEN: MIKÄ ANTAA VOIMAVAROJA TYÖHÖN?

ESIMIESTEN TYÖSSÄ JAKSAMINEN: MIKÄ ANTAA VOIMAVAROJA TYÖHÖN? ESIMIESTEN TYÖSSÄ JAKSAMINEN: MIKÄ ANTAA VOIMAVAROJA TYÖHÖN? Mari Salo Lisensiaatintutkimus Psykologian laitos Tampereen yliopisto Lokakuu 2008 TAMPEREEN YLIOPISTO Psykologian laitos SALO, MARI: Esimiesten

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ

TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ Marja Heikkilä Pro gradu Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Kesäkuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta [Tiivistelmä] Lääketieteen laitos

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

Päähenkilö POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2009. Teemanumero: T YÖELÄMÄ

Päähenkilö POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2009. Teemanumero: T YÖELÄMÄ Päähenkilö POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2009 Teemanumero: T YÖELÄMÄ Sisällys 1/2009 3 Pääkirjoitus: Miksi teet työtä? 4 Hyvä vuorovaikutus opettajan hyvinvoinnin lähteenä 6 Auttaisiko ammatillinen

Lisätiedot

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Simo Forss Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja

Lisätiedot

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki Puhelin (09) 615 516 www.mielenterveysseura.fi Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä

Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä Kirsti Launis Tuija Virtanen Riikka Ruotsala Loppuraportti Työsuojelurahastolle Työterveyslaitos Helsinki 2009

Lisätiedot

Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi. ja työssä jaksaminen

Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi. ja työssä jaksaminen Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Pauliina Gummerus & Jenni Kajakulma Varhaiskasvatustieteen kandidaatintutkielma Kevät 2015 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

Työ, työ ja työ. Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus

Työ, työ ja työ. Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Työ, työ ja työ Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Jorma Mäkitalo ja Eija Paso Työ, työ ja työ Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Valokuvat Kannen suunnittelu Ulkoasu ja taitto Kustantajat

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat

ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat Anna-Mari Vainio Opinnäytetyö Huhtikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

V iimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja?

V iimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Valokuvat: Kai Tirkkonen (13, 23, 24, 27,30, 32, 33, 35, 36, 38, 48, 50, 60, 68, 74, 75, 83, 93, 94, 99, 113, 135, 136, 138) Jukka Lehojärvi (14, 19, 20, 28, 51,

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Esimiehiin kohdistuu suuria odotuksia historiaan

Esimiehiin kohdistuu suuria odotuksia historiaan 1/2011 Verven uusi toimipaikka Jyväskylään Esimiehiin kohdistuu suuria odotuksia Merikoski jää historiaan Työlähtöinen ote innostaa eri toimialoilla Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot