Minustako rehtori?, 6 op Kehittämistehtävä Kimmo Hyväri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minustako rehtori?, 6 op Kehittämistehtävä 4.6.2013 Kimmo Hyväri"

Transkriptio

1 Minustako rehtori?, 6 op Kehittämistehtävä Kimmo Hyväri Kehittämistehtävänäni päivitin koulumme pelastussuunnitelman. Tutustuin koulumme pelastussuunnitelmaan ja erityisesti siellä oleviin parantamista vaativiin kipukohtiin ja esitin uusia ratkaisuja, ideoita näiden epäkohtien parantamiseksi. Lisäsin myös suunnitelman osioita, joita lain mukaan pelastussuunnitelmassa kuuluu olla. Turvallisuussyistä olen joutunut poistamaan tiettyjä osioita suunnitelmasta, tällöin suunnitelmaan olen kirjoittanut, että tietoa poistettu turvallisuussyistä.

2 Pelastussuunnitelma Haapaveden kaupungin koululaitos Yläkoulu ja lukio Kytökyläntie 59a ( b lukio) Haapavesi Tehnyt Sami Päivittänyt Kimmo Versio Mutanen Hyväri Pvm Pvm Pelastusviranomaisen suunnitelman tarkastukset Tarkastus pvm Allekirjoitus (nimenselvennyksineen) 2

3 Sisällys Yleistä...3 Suunnitelman jakelu, päivitys ja hyväksyminen...3 Kiinteistön yleistiedot...3 Yhteydet pelastustoimeen...4 Onnettomuuksien ehkäisy ja uhkien kartoittaminen...4 Turvallisuushenkilöstö...5 Turvallisuushenkilöstön tehtävät... 8 Turvallisuushenkilöstön koulutus...9 Toimintaohjeet kriisin sattuessa...11 Hälyttäminen...11 Sisäinen ilmoitus...11 Yleinen hälytysmerkki...12 Rikokset...12 Tapaturma tai sairauskohtaus...13 Tulipalo...14 Vaarallinen henkilö tai pommiuhka...15 Kaasuvaara...17 Vaaralliset aineet...17 Säteilyvaara...18 Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelma 19 Liitteet...20 Poistumisharjoitus tulipalon sattuessa...20 Onnettomuusuhkien kartoitus...20 Turvallisuusorganisaation yhteystiedot...21 Muita yhteystietoja...22 Turvallisuustarkastus

4 YLEISTÄ Turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on pohtia koulua uhkaavia vaaratekijöitä ja niiden seuraamuksia. Turvallisuussuunnitelma kuvaa myös sitä, mitä vahinkojen välttämiseksi ja lieventämiseksi on tehty. Suunnitelma sisältää toimintaohjeet vahingon sattuessa. Vahingon varalta henkilökuntaa on koulutettava, nimettävä turvallisuushenkilöstö ja varattava riittävä määrä suojelumateriaalia. Lain mukaan turvallisuussuunnitelma on laadittava, jos työntekijöitä ja samanaikaisesti paikalla olevia muita henkilöitä on vähintään 30. Suunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä vastaa tehtävään määrätty turvallisuuspäällikkö. SUUNNITELMAN JAKELU, PÄIVITYS JA HYVÄKSYMINEN Suunnitelma on tarkastettava vähintään kerran vuodessa sekä toiminnan oleellisesti muuttuessa. Henkilö- ja yhteystietojen päivittämisen on oltava jatkuvaa ja päivityksistä on pidettävä pelastuslaitos ajan tasalla. Päivittäminen Suunnitelman päivityksestä vastaa: Sami Mutanen Varalla: Heino Holappa Jakelu Suunnitelma on kopioitu henkilöstön luettavaksi seuraaviin paikkoihin: Opettajainhuoneet, rehtorin työhuone Suunnitelman hyväksyminen Paikka ja päivämäärä Johdon edustajan allekirjoitus KIINTEISTÖN YLEISTIEDOT Yläkoulu ja lukio sijaitsevat aivan Haapaveden keskustan tuntumassa. Koulun välittömässä läheisyydessä ovat kirjasto ja Mäkirinteen koulu. Koulurakennus on U-kirjaimen mallinen ja sen edessä on asfaltoitu sisäpiha. Rakennus on peruskorjattu vuonna Pääasiassa rakennus on yhdessä tasossa. Katto on huopaa ja seinät tiiltä. Koulurakennuksen pohjapiirros on liitteenä. Koululta löytyy (Tietoa poistettu turvallisuussyistä) Koulun henkilökuntaan kuuluu seuraavanlaisia henkilöitä: 4

5 -yläasteen opettajat 30 -lukion opettajat 11 -laitoshuoltajat 5,5 -keittiön työntekijät 5 -koulusihteerit 1,5 -koulukuraattori 1 -kiinteistönhoitajat 2 -henkilökohtainen avustaja 1 -yläasteen oppilaat 340 -lukion oppilaat 130 -yhteensä n. Tilastoon ei ole merkitty tilapäisesti tai vain joitain tunteja viikossa koulussa viettäviä oppilaita tai muuta henkilökuntaa. Tällaisia ovat mm. erityiskoulun oppilaat. Näiden lisäksi koululla kokoontuu iltaisin erilaisia opinto- ja harrastusryhmiä. YHTEYDET PELASTUSTOIMEEN Hätänumerot Palokunta,sairaankuljetus ja poliisi 112 Myrkytystietokeskus tai Pelastusalan yhteystiedot Jokilaaksojen pelastuslaitos Hakakuja 7 p Toimintavalmiusajat Paloasemalta Sairaankuljetus Poliisi n. 15 minuuttia n minuuttia n minuuttia ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY JA UHKIEN KARTOITTAMINEN Onnettomuuksien ehkäisyn tarkoituksena on estää ja minimoida erilaisia onnettomuus- ja vahinkoriskejä. Lähtökohtana on kartoittaa mahdolliset uhkakuvat, toimenpiteet niiden poistamiseksi tai pienentämiseksi sekä toimintaohjeet kriisitilanteessa. Kartoittaminen on syytä tehdä ryhmätyönä. Keskeisimpiä aihealueita ovat työsuojelu, palo-ja henkilöturvallisuus, toimitilaja tietoturvallisuus sekä ympäristön suojelu. 5

6 Onnettomuusuhka mistä johtuu mitä tehdään milloin tehdään ja seuranta tulipalo myrkytystila liikenneonnettomuus sähköisku aseellinen ulkopuolinen tunkeutuja tms. pommiuhkaus murtautuja, ilkivalta väkivalta oppilaiden kesken kaasuvaara Edellisestä taulukosta poistettu tietoa turvallisuussyistä TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ Onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisystä sekä pelastus-, ensiapu-ja muista kiireellisistä tehtävistä vastaavat koulun turvallisuushenkilöstö turvallisuuspäällikön johtamana. Turvallisuushenkilöstöllä on jokaisella oma tehtävänsä, jonka he hoitavat muun työnsä ohella. Henkilöstön tulee perehtyä huolellisesti pelastussuunnitelmaan, omaan tehtäväkuvaukseen ja annettuihin turvallisuusohjeisiin ja toimia niiden mukaan sekä normaaliaikana että onnettomuuden sattuessa. Myös jokaisen muun henkilökuntaan kuuluvan tulee toimia annettujen ohjeiden mukaan, ylläpitää ja edistää turvallisuutta ja tarvittaessa ehkäistä vahingon syntyminen tai rajoittaa vahingon laajuutta. 6

7 Koulun johto: Rehtorit Apulaisrehtori, lukion vararehtori Turvallisuusjohto: Turvallisuuspäällikkö Apulaisturvallisuuspäällikkö Turvallisuusvalvoja: nimetty 2 henkilöä Luokat: 19-32, erit.luokka, tekstiilityö Alue I: Länsisiipi Yleisryhmä -ensiapuryhmä: terv. hoitaja -alkusammutusryhmä: kaikki opet, talonmiehet Alue II: Luotessiipi Turvallisuusvalvoja: nimetty 2 henkilöä Luokat: 16-18, juhlasali, opett.huone 1, tyttöjen pukukopit, kanslia Alue III: Koillissiipi Turvallisuusvalvoja: nimetty 2 henkilöä Luokat:12-15, ruokala, opett.huone 2, poikien pukukopit Alue IV: Itäsiipi Turvallisuusvalvoja: nimetty 2 henkilöä Luokat: 1-3, 7-11 Alue V: Lukion siipi Turvallisuusvalvoja: nimetty 2 henkilöä Luokat: muu lukion siipi Koulun kartta poistettu. 7

8 Turvallisuushenkilöstön tehtävät Koulun johto: - Antaa edellytykset turvallisuustoiminnan luomiselle ja ylläpitämiselle. - Määrittelee osaltaan turvallisuustoiminnan tavoitteet yhdessä turvallisuuspäällikön kanssa. - Antaa turvallisuushenkilöstölle taloudelliset toimintaresurssit - Päättää laajoissa onnettomuus- ja vahinkotilateissa koulun jatkamisesta tai keskeyttämisestä sekä osallistuu tapahtumaan liittyvään tiedottamiseen. Turvallisuuspäällikkö: - Johtaa turvallisuustoimintaa ja vastaa siitä, että tilat pysyvät säädösten, määräysten ja ohjeiden edellyttämässä kunnossa. - Vastaa turvallisuusorganisaation henkilöhallinnasta ja kouluttamisesta. - Pitää yhteyttä alan viranomaisiin ja osallistuu palo-ja työsuojelupiirin tarkastuksiin. - Määrittelee osaltaan turvallisuustoiminnan painopistealueet. - Arvioi turvallisuustoiminnan tuloksellisuutta ja raportoi toiminnastaan koulun johdolle. - Johtaa turvallisuushenkilöstön toimintaa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa ja järjestää tapahtumaan liittyvän jälkivahinkojen torjunnan. - Toimii asiantuntijana turvallisuutta koskevissa asioissa. Apulaisturvallisuuspäällikkö: - Toimii turvallisuuspäällikön varamiehenä. - Osallistuu turvallisuuspäällikön tehtävien hoitamiseen. Turvallisuusvalvojat: (nimetyt opettajat) - Huolehtivat päivittäisen työn ohella palo- ja henkilöturvallisuuden sekä muun turvallisuustoiminnan ylläpitämisestä ja valmiudesta toiminta-alueellaan. - Huolehtivat toiminta-alueellaan pelastus-, sammutus-, ensiapu- tai muiden toimenpiteiden käynnistämisestä onnettomuus- ja vahinkotilanteissa. Poistuvat itse viimeisenä omalta vastuualueeltaan(evakuointitilanne). - Perehdyttävät työntekijät työpaikan turvallisuusjärjestelyihin ja toimintaan onnettomuustilanteissa. - Kehittävät ja tekevät esityksiä turvallisuuden kehittämiseksi. - Ilmoittavat turvallisuuspäällikölle työpaikalla tapahtuvista turvallisuustoimintaan vaikuttavista tapahtumista. 8

9 Turvallisuushenkilöstön koulutus Turvallisuuslainsäädännön mukaan työnantajan on huolehdittava, että jokainen työntekijä saa riittävästi koulutusta turvallisuus- ja terveysasioissa erityisesti omaa työpistettääm koskien. Koulutuksella tarkoitetaan oman työtehtävän turvallisen suorittamisen lisäksi työympäristön riskitekiöihin perustuvaa turvallisuuskoulutusta. Työnantaja vastaa siitä, että henkilökunta saa asianmukaisen turvallisuuskoulutuksen. Koulutukseen kuuluu uuden työntekijän perehdyttäminen, turvallisuusorganisaation tehtävänmukainen koulutus, henkilökunnan perehdyttäminen turvallisuusasioihin sekä koulutusseuranta. Koulutus järjestetään omatoimisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Jokaisen työntekijän on tiedettävä mm. seuraavanlaisia asioita: - Työn vaarat ja turvalliset työtavat, ohjeet rikosten ehkäisemiseksi - Ensiapuvälineiden sijainti ja ensiaputaitoiset henkilöt - Paloturvallisuus päivittäisessä työssä - Alkusammutuskaluston sijainti ja käyttö - Palo-ovet, ym. rakenteelliset paloturvallisuusjärjestelyt - Kaikki ulos johtavat poistumistiet, poistumisharjoitukset säännöllisesti - Kokoontumispaikka - Koulussa olevien ihmisten hälyttäminen - Hätäilmoituksen teko - Toiminta tapaturman, sairauskohtauksen, tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa Turvallisuuskoulutusta voi järjestää koko henkilökunnalle. Koulutusta voi antaa laitoksen tai yrityksen oma turvallisuushenkilöstö, paloviranomainen, pelastusliitto tai vakuutusyhtiö. Koululla voidaan järjestää esim. poistumisharjoituksia, antaa ensiapu-, paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutusta. Osalle henkilökunnasta ( väh. 5%) tulisi järjestää ensiapukoulutusta. Kouluttaa voi työterveyshoitaja, Suomen Punaisen Ristin kouluttaja tai tapaturmavakuutusyhtiö. Opetus painottuu työpaikan vaarojen ja erityisolosuhteiden, kuten sairauskohtauksien tms. mukaan. Väestönsuojelukoulutuksessa väestönsuojan vastuuhenkilöitä kouluttavat pelastuslaitokset ja pelastusliitot. 9

10 Turvallisuuspäällikkö ja apulaisturvallisuuspäällikkö Avainkoulutus Turvallisuuspäällikön Turvallisuusjohdolle tarkoitettuja yrityksen ja peruskurssi, työsuojelun peruskurssi, alkusammutus- ja ensiapukoulutus, laitoksen turvallisuuspäällikön peruskursseja järjestää mm. alueellinen pelastusliitto osallistuminen pelastusviranomaisen ja vakuutusyhtiön tarkastuksiin Turvallisuusvalvoja Avainkoulutus Alkusammutus- ja ensiapukoulutus, suojelun perehdyttämiskoulutus, toimintaharjoitukset, pelastussuunnitelman turvallisuustarkastusohje sekä vakuutusyhtiön suojeluohjeet Yleisryhmä Avainkoulutus Laitteistokohtainen käyttö- ja huoltokoulutus,. Alkusammutus. ja ensiapukoulutus, turvallisuuden perehdyttämiskoulutus, toimintaharjoitukset Uusi työntekijä Avainkoulutus Uuden työntekijän perehdyttämiskoulutus avainkoulutus järjestetään omatoimisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan toimesta Yleisryhmän koulutus järjestetään yhteistyössä paikkakunnan palolaitoksen/sairaalan/spr:n paikallisosaston kanssa. Koulutukseen on sisällyttävä alkusammutus- ja ensiapukoulutusta(ea 1 ja EA)sekä toimintamalleja onnettomuustilanteissa. Turvallisuuslaitteistojen ylläpitäjien on perehdyttävä laitteistojen käyttö- ja huoltoohjeisiin. Koulutusta saa myös palotarkastusten yhteydessä. Koulutus järjestetään turvallisuuspäällikön ja turvallisuushenkilöstön toimesta. Koulutuksessa selvitetään miten turvallisuusorganisaatio toimii erilaisissa onnettomuustilanteissa ja miten muun henkilökunnan halutaan käyttäytyvän. Henkilökunnalle suunnattu erillinen koulutustilaisuus on hyvä liittää jonkin tapahtuman yhteyteen. Koulutuksen laajuus määräytyy henkilön työtehtävien mukaisesti. Turvallisuuspäällikkö nimeää kouluttajat koulutusohjelmaan. 10

11 TOIMINTAOHJEET KRIISIN SATTUESSA Hälyttäminen HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta, poliisi sisäinen hälytys Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairauskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan Noudata saamiasi neuvoja Sisäinen ilmoitus Koululla sisäinen ilmoitus tapahtuu keskusradion välityksellä. Tarvittaessa hälytys tehdään myös huutamalla. 11

12 Yleinen hälytysmerkki YLEINEN VAARAMERKKI Mene sisälle Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja pysäytä ilmastointi Kuuntele ohjeita radiosta. Ne kuuluvat kaikilta kanavilta Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeutuisi Älä poistu alueelta ilman viranomaisen lupaa Poikkeusoloissa yleinen vaaramerkki kehottaa nopeaan suojautumiseen väestönsuojaan tai muuhun suojatilaan Väestöä varoitetaan ulkohälyttimillä kaasu- tai säteilyvaaran uhatessa. Koulua lähinnä oleva hälytin on paloaseman katolla. Koululla.. Rikokset Koulu.tietoa on poistettu. Koulupäivän päättyessä opettajien ja muun henkilökuntaan kuuluvien on muistettava sulkea ikkunat ja huolehdittava koulun avaimista, niin etteivät ne joudu vääriin käsiin. 12

13 Kouluaikana tapahtuva väkivalta tai kiusaaminen täyttää myös rikollisuuden tunnusmerkit. Jos koulukiusaamista havaitaan, siihen puututaan välittömästi. Asiasta ilmoitetaan aina sekä kiusatun että kiusaajan vanhemmille. ILKIVALTATILANTEESSA TOIMI NÄIN -Havaittaessa murron, tietomurron, ilkivallan tai muun sabotaasin merkkejä, ilmoitetaan välittömästi rehtorille, apulaisrehtorille tai turvallisuuspäällikölle ja edelleen poliisille -Tapahtuman jälkiä ei saa siivota ennen kuin tapahtumapaikka on tutkittu. Tapahtuman jäljet on kirjattava ja valokuvattava -Lisävahinkojen syntyminen estettävä -Ryöstö- tai vastaavissa tilanteissa toimittava rauhallisesti. Älä leiki sankaria Tapaturma tai sairauskohtaus Tapaturma voi sattua koulussa lähes missä ja milloin vain. Tapaturmavaara on suurin kotitalous-, teknisen työn- ja liikuntatunneilla sekä välitunneilla. Koulussa työturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota eri tavoin. Kunkin aineen opettajat antavat tarkemmat ohjeet turvallisen työskentelyn takaamiseksi. Ensiapuvalmius koululla on melko hyvä. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa useampana päivänä viikossa ja terveyskeskus sijaitsee kivenheiton päässä koulusta. Henkilökunnasta löytyy jonkin verran ensiapukoulutusta saaneita, mutta myös lisäkoulutusta kaivataan. Koulun kriisikansio käsittelee aihetta tarkemmin. Toimintaohjeet tapaturman, onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa. 1. Tapaturmat esim. liikuntatunneilla tai välitunnilla viedään oppilas/opiskelija terveyskeskukseen tai tilataan ambulanssi (112), mikäli hän ei sinne omin neuvoin pääse 2. Kemian ja fysiikan luokissa happo-onnettomuus, emäsonnettomuus tai vaatteet syttyvät palamaan Runsas vesihuuhtelu. Luokissa on hätäsuihkut luokkien etuosassa. 3. Kemian ja fysiikan luokissa sähkötapaturma. Lihastoiminnan lamaantuminen, tajuttomuus, sydämen ja hengityksen pysähtyminen. Punaisesta hätäkatkaisijasta oven vierestä tai luokan etuosasta virta pois. Irrota uhri johtimesta tai laitteesta jonkin eristeen avulla. Painantaelvytys ja tekohengitys, jos tarpeen. 4. Myrkytystilanne. Hengenvaara. Ota yhteys myrkytystietokeskukseen. Puhelinnumero Liukastuminen. Koulun piha on talvikelillä usein liukas hiekoittamisesta huolimatta. Mikäli henkilö loukkaa itsensä pahasti kaatuessaan, soitetaan ambulanssi numerosta Muu vaara, esim. tulipalo, onnettomuus. Ohjeet tulipalon, onnettomuuden varalle tässä suunnitelmassa erikseen. Akuutteja kriisejä varten koulun on kriisisuunnitelma. 13

14 ENSIAPUTILANTEESSA TOIMI NÄIN -Tee nopea tilannearvio -Estä lisäonnettomuudet -Pelasta vaarassa olevat -Hälytä lisäapua omien kykyjesi mukaisesti -Jos potilaan tila muuttuu merkittävästi, ilmoita siitä hätäkeskukselle (sieltä välittyy sairaankuljetukselle) Tulipalo Tulipalo on ehkä vakavin koulua uhkaava vaara. Jokaisen työntekijän tulisi tietää työympäristön palovaarat ja omaksua paloturvalliset työtavat. Koululla (tietoa poistettu turvallisuussyistä) TULIPALON SATTUESSA TOIMI NÄIN -Pelasta välittömässä vaarassa olijat ja varoita muita ihmisiä -Sammuta heti jos mahdollista lähimmällä alkusammuttimella. Tutustu etukäteen sammuttimien sijaintiin ja niiden käyttöön. - Älä koskaan sammuta rasvapaloa vedellä - Rajoita sulkemalla ovet ja ikkunat sekä ilmanvaihto - HÄLYTÄ palokunta yleisestä hätänumerosta Kerro kuka olet ja mistä soitat. - Mitä on tapahtunut. - Missä osoitteessa on tapahtunut. - Onko ihmisiä vaarassa. - Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan. - ILMOITA rehtorille ja muille opettajille - Opasta palokunta kohteeseen - Mene kokoontumispaikalle 14

15 Vaarallinen henkilö tai pommiuhka Puhelimella, netin kautta, suullisesti tai kirjallisesti esitetty uhkaus aiheuttaa epävarmuutta ja levottomuutta. On tärkeää pyrkiä tekemään oikea uhka-arvio eli tilanteen tunnistaminen. Puhelimessa esitetty uhkaus tulee kirjata sitä varten varatulle lomakkeelle (puhelimen vieressä). Jos on syytä epäillä konkreettista vaaratilannetta, mieti, kumpi on turvallisempaa: evakuointi vaaraalueen kautta vai turvalliseksi todetulla alueella pysyminen. Vaarallinen henkilö koululla; toimintavaihtoehdot: Soitetaan 112. Tiedotetaan rehtorille 1. Evakuointi luokkiin tms. suojapaikkaan tai koulun ulkopuolelle olevaan suoja- tai kokoontumispaikkaan. ohjaa oppilaat luokkaan tms., lukitse ovet ja ikkunat ohjaa ulkona olevat oppilaat kokoontumispaikalle tarkasta löytyykö luokkaan kuulumatonta epäiltyä vaarallista esinettä, tavaraa tms. Mikäli löytyy, luokasta poistutaan turvallista reittiä kokoontumispaikalle. luokassa: pysy poissa ikkunoista ja ovien edustalta, pysyttele matalana. Oven eteen voi kasata esteitä opettajan pöydästä, pulpeteista yms. kuuntele ohjeet keskusradiosta kun tilanne sallii, siirtyminen suoja-alueelta kokoontumispaikalle. TAI 1. Koulun evakuointi kokonaan: poistutaan vaarasta poispäin suoja-alueille väh. 100 metrin päähän poispäin vaarasta ja sieltä vähitellen kokoontumisalueelle kuulemaan lisäohjeita opettajilla olisi oltava oman luokkansa oppilasluettelo (päiväkirja) mukana kokoontumispaikalla. 15

16 Pommiuhka; toimintavaihtoehdot: 1. Yleisten tilojen ja välittömän ulkoalueen hiljainen etsintä tavoite on toteuttaa etsintä hiljaisesti ilman, että oppilaat saavat tietää tilanteesta ensitoimi, kukin opettaja katsoo oman luokkansa, käytävänsä sekä poistumistien. Talonmies suorittaa yleisten tilojen ja ulkoalueen hiljaisen etsinnän. etsinnän tulos turvavastaavalle esim. tekstiviestillä mikäli epäilyttävää löytyy, älä koske. Ilmoita poliisille. TAI 2. Oppilaiden siirtäminen luokkiin opettajien johdolla tilanteen rauhoittaminen opettaja huolehtii opetusryhmästään ulkona olevat oppilaat ohjataan kokoontumispaikalle ulkovalvojan toimesta odotetaan lisäohjeita TAI 3. Koulun evakuointi kun syytä epäillä kynnys on ylittynyt tai kun muuten välttämätöntä turvallisuuden varmistamiseksi poistutaan vaarasta poispäin! Kaasuvaara Koulussa ei varastoida suuria määriä kaasuja.. tietoa poistettu turvallisuussyistä. 16

17 KAASUVAARATILANTEESSA TOIMI NÄIN Ulkona Tarkasta tuulen suunta. Poistu sivutuuleen. Pyri sisälle.sammuta heti jos mahdollista Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja. Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Suojaa hengitystä esim. kostealla kankaalla. Autossa ollessasi sulje ilmanvaihto, aja sivutuuleen, kuuntele radiota. Sisällä Pysäytä koneellinen ilmanvaihto. Sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja venttiilit. Kuuntele ohjeita radiosta. Vältä puhelimen käyttöä. Hengitä kostean vaatteen läpi, jos kaasun haju tuntuu. Pyri rakennuksen yläkerroksiin, vältä kellariin menoa. Vaaralliset aineet Koulussa ei säilytetä tietoa poistettu. Säteilyvaara Säteilyvaaran voi aiheuttaa esim. onnettomuus ydinvoimalassa, jolloin ilmaan voi päästä radioaktiivisia kaasuja ja hiukkasia. Radioaktiivinen laskeuma saastuttaa kaikki paikat, jotka normaalistikin joutuvat pölylle ja sateelle alttiiksi. Säteilyvaaran riski Haapavedellä on pieni, mutta onnettomuuden sattuessa minkään valtakunnan tai kunnan rajat eivät estä saastepilven leviämistä. 17

18 SÄTEILYVAARATILANTEESSA TOIMI NÄIN Mene sisälle. Sulje rakennuksen ilmanvaihto ja tiivistä rakennus. Avaa radio ja toimi sieltä annettavien ohjeiden mukaisesti. Nauti joditabletit vasta viranomaisen kehottaessa. Suojaa ruoka ja vesi. Suojaa ulkona olevat tavarat. Vaaratilanteen jälkeen tilat pitää tuulettaa ja siivota. Ilmanvaihtolaitteiston saastuneet suodattimet vaihdetaan uusiin. Saastuneet alueet puhdistetaan vedellä. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Pelastuslain 16 :ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa: 1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä; 2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja; 3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai 4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille. Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 :n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa. Haapaveden yläkoulun ja lukion tiloissa mahdollisesti järjestettäviä suuria yleisötilaisuuksia varten, pelastussuunnitelma lomake löytyy Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen sivuilta Etusivu / Onnettomuuksien ehkäisy/lomakkeet. 18

19 LIITTEET Poistumisharjoitus tulipalon sattuessa Alkutilanne: tulipalo koulun keittiössä, pohjoispään käytävässä runsaasti savua Toimintaohjeet: -Rehtori kuuluttaa keskusradion kautta -Jokainen opettaja huolehtii omasta opetusryhmästään -Tarvittaessa rauhoitetaan oppilaita -Tavarat jätetään paikoilleen -Poistutaan luokista rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä käytävän kautta ulos kokoontumispaikalle (huomioi poistumisessa missä palaa, opettaja päiväkirja ja/tai oppilasluettelo mukaan) -Tarkastetaan, ettei luokkaan tai mihinkään muuhunkaan tilaan jää oppilaita tai muuta henkilökuntaa (kunkin alueen turvallisuusvalvojat poistuvat viimeisinä) -kokoontumispaikalla nimenhuuto opetusryhmittäin Onnettomuusuhkien kartoitus (kts. s. 5) onnettomuusuhka mistä johtuu mitä tehdään milloin tehdään ja seuranta 19

20 Turvallisuusorganisaation yhteystiedot Turvallisuusorganisaatio Tehtävä Nimi ja osoite Yhteystiedot Turvallisuusjohto Turvallisuuspäällikkö Apulaisturvallisuuspäällikkö Aluevalvonta (turvallisuusvalvojat) Toiminta-alue I Toiminta-alue II Toiminta-alue III Toiminta-alue IV Toiminta-alue V 20

21 Muita yhteystietoja Kiinteistönhoitaja Laitoshuoltajat Terveydenhoitaja Työterveyshuolto Vakuutusyhtiö Tietoturvallisuudesta vastaava Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu Varavaltuutettu 21

22 Turvallisuustarkastus (Tiedot poistettu) tarkastettava kohde ok vika Uloskäytävät ja varatiet ovat vapaana tavaroista Poistumismerkinnät ovat puhtaat ja paikallaan, eikä niitä ole peitetty Uloskäytävillä sijaitsevat ovet on avattavissa ilman avainta Alkusammutusvälineet ovat toimintakunnossa merkityillä paikoillaan Käsisammuttimien määräaikaistarkastukset on suoritettu Sammuttimien edustat ovat vapaana tavaroista Sammuttimien merkinnät ovat puhtaat ja paikallaan, eikä niitä ole peitetty EA-välineitä on saatavilla ensiapukaapeista EA-välineiden päiväykset ja pakkaukset ovat kunnossa Käyttökelpoisia henkilösuojaimia on riittävästi saatavilla Ylimääräinen (tarpeeton) palava materiaali on poistettu sisätiloista Rakennusten ulkoseinustoille ei ole kertynyt tavaraa(tuhopolttojen ehkäisy) Ilmanvaihtokonehuoneissa, varavoimakonehuoneissa, sähköpää- ja ryhmäkeskuksissa ei varastoida tiloihin kuulumatonta tavaraa Kiinteistöjen osoitemerkinnät ovat paikallaan Pelastustiet ovat vapaina Piha-alueiden aitaus, opasteet ja valaistus ovat kunnossa Talotikkaat, lapetikkaat ja kattosillat sekä kiinnityspisteet ovat kunnossa Palo-ovet pidetään suljettuna Palo-ovet sulkeutuvat ja salpautuvat tiiviisti Osastointi on ehyt ja läpiviennit tiivistetty Vaaralliset aineet säilytetään niin, etteivät asiattomat pääse niihin käsiksi Vaarallisten aineiden astiat ovat hyllyillä eikä vuotoja esiinny Vaarallisten eineiden merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet on päivätty ja paikallaan Vaarallisia aineita on työpaikalla vain päivittäin tarvittava määrä, loput ao. varastossa Sähkömoottoreiden tuuletus on esteetöntä Viallisia tai puutteellisia sähkölaitteita/ -johtimia ei esiinny Kiinteät sähköasennukset ovat asianmukaisesti kiinnitettynä Sähkökeskuksien edustat ovat vapaana tavaroista Ulko-ovien mekaaninen lukitus on kunnossa Aina lukossa pidettävät ovet(sekä sisä- että ulko-ovet) ovat lukossa Ilmoitustauluilla esitettävät turvallisuusasiat ja toimintaohjeet ovat paikallaan ja päivitetty Henkilökunta hallitsee alkusammutuksen, hätäilmoituksen tekemisen, toimenpiteet onnettomuustilanteissa sekä kuultaessa yleinen vaaramerkki 22

23 Turvallisuus- ja apulaisturvallisuuspäällikkö tarkastaa Turvallisuusorganisaation henkilöstöluettelo on päivitetty Kiinteistön turvallisuuslaitteistoihin liittyvät ylläpitovastuut on päivitetty Pelastussuunnitelma on keskeisiltä osin päivitetty Tulityöluvat, lupamenettely ja tulitöiden tekemiseen liittyvät turvajärjestelyt ovat kunnossa Avainkontrollia noudatetaan Palotarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu Asiapapereiden säilytystä ja hävittämistä, kulkuoikeuksia sekä salasanoja ja käyttöoikeuksia koskevat järjestelyt ovat kunnossa Suojelumateriaalin määrä, laatu ja sijoitus ovat kunnossa (väestönsuojien hoitajat) pvm: Tarkastuspäivämäärä ja suorittajat 23

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu PELASTUSSUUNNITELMA Isännöitsijätoimisto Puhelin: 040-5549123 Kauppurienkatu Fax: 08-90100 Oulu Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 1 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/ 2011 3 ) ja pelastuslakiin (379/2011 16 ) Pelastuslaki

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS As Oy Lahden Mattssonin Kulma PELASTUSSUUNNITELMA 1(5) AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS Turvallisuusjärjestelyjen organisointi 1. Johdanto 2. Henkilöstö 3. Tietoja kiinteistöstä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) 1.4

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 13.4.2011 Yhteystiedot päivitetty 20.10.2014 Sisällys 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA / -TILAISUUS Kirsi Arola palotarkastaja Kouvolan toimipiste Pelastuslaki 379 /2011 14 Omatoiminen varautuminen koskee myös yleisötilaisuuksia 1)

Lisätiedot

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Avoimet AM-hiihtosuunnistuskilpailut Oulun piirin KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut 16.9.2014 Oulurastit 16.9.2014 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Lisätiedot

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

Asumisyksikkö Muistokatu

Asumisyksikkö Muistokatu Asumisyksikkö Muistokatu Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen am-sprinttisuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi

Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI

HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI Lisaa tahan karttakuva josta ilmenevat kiinteistojen sijainti, pelastustiet, pysakointijarjestelyt seka muut turvallisuusjarjestelyt

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Ylöjärvi Kiinteistön / taloyhtiön nimi: As Oy Siironpiha Laatimispäivämäärä: 18.1.2016 Taloyhtiön hallitus vahvistanut pvm ja allekirjoitus: 23.1.2016 Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskisan toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kiinteistö Oy Maatullinaukio Kiinteistö Oy Maatullinaukio Käyttäjien turvallisuusohjeet Maatullinaukio 10 00750 HELSINKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yleistä Kohteen perustiedot Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio Turvaopasteet Poistumisjärjestelyt

Lisätiedot

Asunto Oy Siltakyläntie 2

Asunto Oy Siltakyläntie 2 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltakyläntie 2 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta

Lisätiedot

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Käyttäjien turvallisuusohjeet Etelätuulentie 1, 12. kaupunginosa, Tapiola 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi AM-partiosuunnistus 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Mäntsälän Urheilijat, suunnistusjaosto Simo Sorsa 0400-461702

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kohteen nimi Kadunnimi ja numero Postinumero ja kaupunki

PELASTUSSUUNNITELMA. Kohteen nimi Kadunnimi ja numero Postinumero ja kaupunki PELASTUSSUUNNITELMA Kohteen nimi Kadunnimi ja numero Postinumero ja kaupunki Päiväkodin johtaja Turvallisuusjohtaja Apulaisturvallisuusjohtaja Suunnitteluvelvoite perustuu: Pelastuslaki (468/03) 8 ja 9

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

Avain. Pelastussuunnitelma. Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, Lohja. Laadinta pvm:

Avain. Pelastussuunnitelma. Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, Lohja. Laadinta pvm: Avain Pelastussuunnitelma Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, 08200 Lohja Laadinta pvm: 25.09.201 Päivitys pvm: 20.10.201 Sivu 2 / 14 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1. Säädösperusteet

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Sauvola

Hyvinvointikeskus Sauvola Hyvinvointikeskus Sauvola Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 04.03.2014 KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Kiekko-67 juniorikiekko ry:n jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Kodin paloturvallisuus

Kodin paloturvallisuus Kodin paloturvallisuus Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos Palotarkastaja Linnea Kytömäki Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Väkiluku n. 94 000 Seitsemän kuntaa Työntekijöitä n. 180 Asemat, joissa on vakituista henkilökuntaa

Lisätiedot

1.1 Tilaisuuden nimi Avoin kansallinen suunnistuskilpailu Rajarastit

1.1 Tilaisuuden nimi Avoin kansallinen suunnistuskilpailu Rajarastit PELASTUSSUUNNITELMA Avoin kansallinen suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Avoin kansallinen suunnistuskilpailu Rajarastit 21. - 22.5.2016 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG KEVÄTKISAT TENHOLASSA 12.4.2014

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG KEVÄTKISAT TENHOLASSA 12.4.2014 Pelastussuunnitelma OK RASEBORG KEVÄTKISAT TENHOLASSA 12.4.2014 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskisan toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Porin yliopistokeskus, Pelastussuunnitelman liite 2: TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Sisällys TOIMINTAOHJE TULIPALONSATTUESSA... 2 TOIMINTAOHJE PALOKELLOJEN SOIDESSA... 3 TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua.

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistus kilpailu Rastijahti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET Tilaisuuden nimi Suunnistuksen keskimatkan AM-kilpailu Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin,

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Keskinäinen Kiinteistöyhtiö FASTERVESTOy 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja,

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja, 2 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson Rastipäivät 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen, myös sähköpostiosoite) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Pellon

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma Ampumahiihtokilpailut Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015 Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata ampumahiihtokilpailujen toteuttamisesta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Soisalo-opisto Taipaleentie 24 78200 Varkaus

PELASTUSSUUNNITELMA Soisalo-opisto Taipaleentie 24 78200 Varkaus PELASTUSSUUNNITELMA Soisalo-opisto Taipaleentie 24 78200 Varkaus Sivu 1/15 SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito... 3 1.2 Laatimisvelvoite... 3 1.3 Tarkoitus... 4

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES 13.6.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 19. Forssa Games -suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Lounais-Hämeen Rasti 1.3

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli (Yliopistokeskuksen päärakennus)

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli (Yliopistokeskuksen päärakennus) KOy Mikkelin Tietotaitokortteli (Yliopistokeskuksen päärakennus) Toimintaohjeet päärakennus) toimintaohjeet Laadittu 30.7.2013 Laatija Eero Lesonen Viimeksi päivitetty 12.5.2014 Päivittäjä Nämä toimintaohjeet

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

1. Pelastuslain ja asetuksen velvoitteet

1. Pelastuslain ja asetuksen velvoitteet Turvallisuusasiakirja Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa :n jäseniä ja toimijoita varautumisessa seuran toimintaan liittyvissä tapahtumissa erilaisiin vaaratilanteisiin ja toimimaan niissä

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

Peurantupa. Toimintaohjeet

Peurantupa. Toimintaohjeet Peurantupa Toimintaohjeet Peurantupa toimintaohjeet Laadittu 12.8.2015 Laatija Arttu Vesterinen Viimeksi päivitetty 1.10.2015 Päivittäjä Martti Immonen Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen Pelsu Pelastussuunnitelma

Lisätiedot

112 YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

112 YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 SUUNNITTELUN PERUSTEET Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteet kohteessa olevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun sekä ennaltaehkäistä - ja ohjata toimimaan oikein vaaraja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

PELASTUSSUUNNITELMA 2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Uusimaa-rastit Keinukalliossa 21.5.2015 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Keravan Urheilijat ry; Metsolantie 4; 04200 KERAVA; keu@keravanurheilijat.fi;

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT AS.. OY MÄKÄRÄN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Iisu ry. pj. Markku Loukusa Pikkumökintie 8 91100 Ii p.0405430578

PELASTUSSUUNNITELMA. Iisu ry. pj. Markku Loukusa Pikkumökintie 8 91100 Ii p.0405430578 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Iisun ry:n kaksipäiväiset kansalliset suunnistuskilpailut 25. 26.7.2015 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Iisu ry. pj. Markku Loukusa Pikkumökintie

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki LAADITTU 1.7.2012 Hyväksytty Honkajoen kunnan teknisessä lautakunnassa pvm:llä 19.9.2012 1. Palvelun

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu 14.5.2016 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailut, kansallinen suunnistuskilpailu

Lisätiedot